Page 1

versie 09-02-2011 CT+JB Gemeentes en provincie Zeeland subsidieregelingen Borsele http://www.borsele.nl/index.php?mediumid=1&pagid=297&stukid=5545 Alleen subsidie voor huizen in de duurzame wijk Oostgarde te ‘s-Gravenpolder Goes http://www.goes.nl/index.php?mediumid=17&pagid=2283&stukid=112853 Alleen deelname mogelijk boven 600Wp te installeren vermogen. Van 600 tot 700 Wp subsidie € 1000.> 700 Wp € 1.- per extra Wp extra Maximale subsidie € 2000.- per installatie (maximum wordt bereikt bij1600Wp) Subsidie plafond 2011 maximaal 200.000 euro. Geen groenfinanciering voor ZonPV, wel voor bijvoorbeeld warmtepompen. Navragen bij gemeenteloket. Hulst http://www.gemeentehulst.nl/Wonen_Leven/Bouwen/Verbouwen_met_overheids_subsidies Verwijst alleen naar regeling Meer Met Minder**. Echter deze regeling is in 2011 voor wat betreft subsidie voor EPA-advies gestopt.* Kapelle http://www.kapelle.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=1655&stukid=397 39 Geen informatie over subsidie. Middelburg http://www.middelburg.nl/web/Vervolgpagina-Wonen/Regeling-energiebesparingparticuliere-koopwoningen.htm Rentekorting lening zonnepanelen. Noord-Beveland http://www.noord-beveland.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=372 Duurzaam bouwen regeling: Zonnecellen, per systeem 33% van de aanschafkosten met een maximum van € 700,00. Reimerswaal http://www.reimerswaal.nl/wonenwerkenwelzijn/ Geen informatie over subsidie. Schouwen-Duiveland http://www.schouwen-duiveland.nl/content.jsp?objectid=25168 Geen informatie. Verwijst naar regeling Meer Met Minder**. Echter deze regeling in 2011 voor wat betreft subsidie EPA-advies gestopt.* Sluis http://www.gemeentesluis.nl Geen informatie over subsidie. Terneuzen http://www.terneuzen.nl/Wonen_en_Leven/Bouwen Geen informatie over subsidie. De gemeente verwijst naar website energiesubsidiewijzer voor informatie over andere landelijke en gemeentelijke regelingen voor energiebesparing in uw woning. Wel stimuleert, motiveert, enthousiasmeert en ondersteunt de gemeente ontwikkelende partijen die aan duurzaam bouwen (willen) doen. Tholen http://www.tholen.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=25&fontsize=12 Geen informatie over subsidie. Veere http://www.veere.nl/index.php?simaction=content&mediumid=23&onderdeel=simloket&typ e=product&product_type=sc&product=1_901677 Verwijst naar regeling Meer Met Minder**. Echter deze regeling in 2011 voor wat betreft


subsidie voor EPA-advies gestopt.* Groen financiering mogelijk via fonds Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Maximaal € 4538,- na advies en goedkeuring B&W. Er is een speciale brochure en aanvraagformulier opvraagbaar. Vlissingen http://www.vlissingen.nl/Wonen-milieu-1/Wonen-milieu/Energie.htm De gemeente Vlissingen kent zelf geen subsidiemogelijkheden voor energiebesparing. Voor informatie over subsidiemogelijkheden kunt u de website van de Delta Nutsbedrijven raadplegen. Algemeen http://www.energiesubsidiewijzer.nl/; http://www.energieloket.nl/zeeland/thuis/Gemeenten

Regelingen landelijk, rijk en provinciale overheid Subsidie: De rijkspremiepot voor Meer Met Minder regeling (MMM) is leeg De Meer Met Minder subsidieregeling is per november/december 2010 gestopt voor wat betreft subsidiëring van het Energie Prestatie Advies (EPA).* Voor wat betreft energiebesparingsmaatregelen is volgens het Zeeuwse energieloket voor de uitvoering van de MMM-regeling http://www.energieloket.nl/zeeland/thuis/subsidies/7/zeeuwse-premieregeling.html in 2011 alleen nog provinciale subsidie te verkrijgen voor woningverbetering waarbij 1 of 2 labelsprongen gerealiseerd worden. De subsidie is dan € 700 resp. € 1400 en dient aangevraagd/gereserveerd te worden door inschakeling van een Zeeuwse EPA-adviseur (www.epazeeland.nl) met een begin- en eind-melding, waar ook enige kosten aan verbonden zijn. De volgende Zeeuwse gemeentes doen in 2011 i.s.m. de Provincie Zeeland nog mee met de MMM-regeling: de gemeente Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Tholen, Veere, Vlissingen. Kijk op de voornoemde website voor aanvullende regels, zoals ten aanzien van de keuze van de officiële MeerMetMinder-aanbieders.**

Groenfinanciering Voor de financiëring met groenverklaring is het mogelijk een groene hypotheek te krijgen. Deze vorm van groen geld lenen is door de bezuinigingen en beperking op belastingaftrek door de regering in januari 2011 minder interessant en ook procedureel ingewikkelder geworden. Groenverklaring via bank aanvragen. Daarna groene hypotheek voor 15 jaar maximaal 1,5% rente voordeel op netto investering. Banken verstrekken niet of tegen ingewikkelde voorwaarden financiëring, waarbij vaak (te) veel ’papierwerk’ geleverd moet worden. In de praktijk zal het gemakkelijker zijn bij het (her-)afsluiten van de huishypotheek extra finaciëring voor duurzaam verbouwen te regelen. Financiering Duurzaam bouwen: Idem Groen financiering via o.a. www.greenloans.nl mogelijk d.m.v. Persoonlijke lening +/_ 6 % met verschillende looptijden, bijv. 10 jaar vast. http://www.greenloans.nl/17752/Tarieven-EcoLening.html Indien u goede aanvullende mogelijkheden kent voor subsidiëring en groenfinanciering van duurzame energievoorzieningen meldt u dit dan a.u.b. via info@zeeuwind.nl N.B. Aan de bovenvermelde informatie kunnen bij Zeeuwind geen rechten ontleend worden.

/gemeentelijke_subsidie  

http://www.zeeuwind.nl/sites/default/files/gemeentelijke_subsidie.pdf