__MAIN_TEXT__

Page 1

GOLFSLAG UW UITNEEMBAAR VRIENDENKRINGMAGAZINE KEGELAVOND – zaterdag 9 december.

We gaan kegelen in het énige echte kegelhuis, “de Kegelkluis” in de Leeuwenstraat! Afspraak om 19.30h. Kegelen vanaf 20.00h; dus kom op tijd! Wij verwelkomen vriendenkringers, ouders, leiding en sympathisanten! Inschrijven ten laatste op zaterdag 17 november via: feestbestuur@vriendenkring13.be of 0478/55.63.99 Deelname in de onkosten bedraagt 10eur/persoon inclusief twee consumpties! Te betalen de avond zelf.

AGENDA VRIENDENKRING Vooruitblik 2017 - 2018 9 december Kegelavond Kegelkluis Leeuwenstr. 10 december Kerstmarkt Basis 17 december Afsluiting inschrijvingen Wintertocht!!! Start voorinschrijvingen mannenvaarWE Volg “Message in a bottle!” 1 januari 12-14 januari 50ste editie wintertocht! Regio Namen 27 januari Intervriendenkringenquiz Linkeroever 24 februari Racletteavond + digiavond vaarWE Basis 23 maart Toneelavond Antwerpen 15 april OVS Basis 9-13 mei Vaarweekend met Chateauroux Monnickendam juni Havenrondleiding Antwerpen

VRK Groep+VRK VRK VRK VRK 2 VRK VRK ZAS VRK VRK


!!! 50 JAAR WINTERTOCHT !!! Wie doet er mee van kop tot teen?

Wintertocht 2018

Vrijdag auto’s achterlaten en gezamenlijk 5Km naar nachtbivak in bos

Korte lus ca. 6Km tot aan Gîte rural

Lange lus ca. 15Km tot aan Gîte rural

Zondag gezamenlijk 5Km naar auto’s/restaurant

ZATERDAG (NAAR KEUZE)

12 - 13 – 14 januari Voorbije twee edities waren onvervalste wintertochten met een pak sneeuw inbegrepen! Benieuwd wat het dit jaar wordt… We hebben alvast een ingekorte lus op zaterdag toegevoegd, zodat ieder naar zijn persoonlijke wens kan deelnemen! Claude en Kris zijn weerom onze treiteraars . Waar mogen jullie zeker op rekenen: mix van wandelen en oriëntatieopdrachten, lekker eten, gezellig samenzijn. Een slaapzak & matje aangepast aan de weersomstandigheden, regenbroek & regenvest en deftige wandelschoenen zijn de voornaamste “must-haves”. Dit alles steekt in een rugzak waar nog wat plek in over blijft om het eten e.d. aan toe te voegen op vrijdag avond. Al het overige wordt voor gezorgd, en dit voor een deelname in de onkosten van ca. 40eur/persoon. Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt!!! Inschrijven kan tot en met zondag 17 december via jan@vriendenkring13zeescouts.be Betalen doe je het weekend zelf. Be there!


Samenvattend verslag van de jaarlijkse Algemene Statutaire Vergadering van Vriendenkring 13 Zeescouts vzw van 13/10/2017. Op vrijdag 13 oktober jl. hield Vriendenkring 13 Zeescouts VZW zijn jaarlijkse Algemene Statutaire vergadering in het ouderlokaal van de basis. Alle leden van de Vriendenkring 13 werden hiervoor persoonlijk uitgenodigd per brief. (niet-leden zijn trouwens ook welkom, maar deze hebben geen stemrecht) We wensen alle aanwezigen, evenals de gewettigde leden, alvast te bedanken voor hun blijk van interesse in de werking van onze Vriendenkring! Na de verwelkoming werd er aan de hand van een Powerpoint-presentatie een chronologisch overzicht gegeven van de activiteiten en werkzaamheden uit het voorbije werkjaar. Ook de penningmeester en de rekeningtoezichters gaven tekst en uitleg over het reilen en zeilen van de financiële toestand van de vzw gedurende het afgelopen werkjaar. De begroting voor het komende werkjaar werd ter goedkeuring voorgelegd , waarna de Algemene Vergadering kwijting verleende aan de bestuurders & rekeningtoezichters. Er kwamen dit jaar vijf bestuursmandaten te vervallen: Filip Maes, Vera Van Linden, Vincent Schoenaers, Johan Janssens en Jan Majean. Vooraf stelden 5 kandidaten zich (her-)verkiesbaar: alle uittredende bestuursleden met uitzondering van Filip en Vincent; aangevuld met nieuw bloed uit hoofde van Andy Fioole en Benjamin van den Broeck! (Filip en Vincent zetten we graag in de bloemetjes op het komende Groepsfeest!) Alle kandidatenkregen een zeer ruime meerderheid van stemmen achter zich, en werden dus verkozen om opnieuw een mandaat van 2 jaar binnen de Raad van Bestuur van Vriendenkring 13 Zeescouts VZW op te nemen! Dhr. Bart Vandeweyer en Kurt Verschueren –samen bijgestaan door Dhr. Rik Verschueren- namen met algemene goedkeuring van de Algemene Vergadering de taak van rekeningtoezichthouder op zich. (Rik Verschueren gaf hierbij te kennen dat hij wil afronden in 2018 op een mooi rond getal van 10 werkjaren!) Mevr. Christianne Peeters wenste haar mandaat niet te verlengen na eveneens vele actieve jaren als rekeningtoezichthouder! De verdeling van de bestuursfuncties werd intussen tijdens de recentste Raad van Bestuur van 23 oktober j.l. als volgt vastgelegd: Voorzitter : Jan Majean Penningmeester: Vera Van Linden Secretaris: Johan Janssens Feestbestuurder: Guy Van der Jeught Materiaalmeester: Andy Fioole, bijgestaan door Jan. PR en webmaster: Benjamin van den Broeck Groepsleider: Alec Rogmans Groepsafgevaardigde: Lotte Bruyndonckx Verder werd besloten om Johan en Benjamin namens Vriendenkring 13 als vertegenwoordigers af te vaardigen in de Raad van Bestuur van de Koninklijke Vereniging der Baden-Powell Zeescouts van Antwerpen vzw. (deze vereniging is de beheerder van de volledige Basis). Na de pauze werden dan de projecten en de geplande activiteiten van het komende werkjaar voorgesteld. U vindt alvast een ruim jaaroverzicht van onze geplande vriendenkring activiteiten in de maandelijkse Golfslag en via onze nieuwsbrief “message in a bottle”. Vervolgens kwam er een afzonderlijk aangekondigd agendapunt aan bod: de verhoging van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage als “gewoon lid”. Dit lidgeld bedroeg 13eur, als symbolisch bedrag ontstaan bij de invoering van de Euro… De bestuursploeg gaf een uiteenzetting en motivatie ter verhoging hiervan. De jaarlijkse vaste onkosten en uitgaven van onze vzw overstegen namelijk bijna de inkomsten. De grootste uitgavepost hiermee in verband is de maandelijkse kostprijs voor het opmaken, inbinden en versturen van het groepsblad “’t Dolfijntje”.


(Vriendenkring 13 vzw betaalt hiervan de volledige kostprijs ten dienste van de groep; ca. 1eur/boekje) Er volgde een open gesprek omtrent dit thema, met diverse ideeën. Er werd besloten dat de RVB deze ideeën meenam naar de eerstvolgende vergadering om alzo tot bepaalde besluiten/hervormingen te komen. Dit in eer en geweten om Vriendenkringleden, ouders, jongens,… zo goed mogelijk te blijven ondersteunen in de toekomst door een efficiënt gebruik van onze werkingsmiddelen. Vervolgens werd er een stemming gehouden over de kern van het onderwerp: de verhoging van het lidgeld “gewoon lidmaatschap” t.b.v. van 13eur naar 20eur/jaar. Dit werd door een ruime meerderheid van stemgerechtigden goedgekeurd. Voor alle duidelijkheid: de overige bijdragen als steunend lid, erelid,… wijzigen niet! Ook de groepsleidingploeg gaf tekst en uitleg rond de vele activiteiten die de groep in hun voorbije werkingsjaar organiseerde en rond de geplande groepsactiviteiten voor het komende scoutsjaar. Last but not least, wens ik graag al onze huidige vriendenkringleden en alle ouders en sympathisanten aan te sporen om onze Vriendenkring 13 Zeescouts vzw te (blijven) ondersteunen! In de eerste plaats kan dit door uw lidmaatschapsbijdrage ter waarde van minimaal 20,- euro. De aanwezigen hebben bij het overlopen van de begroting voor 2017-2018 hopelijk opgemerkt dat er weerom een hele boel noodzakelijke investeringen op stapel staan! Dit volledig ten dienste van “onze jongens” van den 13! Het aankopen van twee nieuwe boottrailers en twee 2de hands buitenboordmotoren zijn slechts voorbeelden van essentiële uitrusting die onze jongens in staat moet stellen om het scoutingspel op veilige wijze te kunnen spelen. Anno 2017 is dit geen overbodige luxe op onze drukke vaarwateren… Onze financiële middelen hiervoor komen voor een groot deel voort uit uw -hopelijk gullebijdrage onder de vorm van lidmaatschap! Daarnaast is uw eventuele aanwezigheid en betrokkenheid tijdens onze vele activiteiten een gewaardeerde steun voor de groep en het bestuursteam! Een ontspannen babbel, frisse ideeën, een helpende hand, sponsoring,… Laat maar komen! Namens de volledige ploeg, Uw voorzitter, Jan Majean

LID WORDEN OF BLIJVEN VAN VRIENDENKRING 13 ZEESCOUTS vzw: GEWOON LIDMAATSCHAP Stort € 20 per persoon of € 30 per gezin op rekening BE62 9792 6841 4361 (BIC ARSPBE22) van Vriendenkring 13 Zeescouts vzw – 2050 Antwerpen. Je bent vriendenkringlid en ontvangt automatisch “ ’t Dolfijntje”. STEUNEND LID Wanneer je € 30 overmaakt op bovenstaand rekeningnummer bent u steunend lid en krijgt u een eervolle vermelding in ons groepsblad + de voordelen van gewoon lidmaatschap. ERELID U kunt op dezelfde manier 125 euro of meer overmaken en zo toetreden tot het Comité van Ereleden. U krijgt een eervolle vermelding in het groepsblad en als erelid wordt u 1x per jaar uitgenodigd voor een vaartocht op Schelde en/of Rupel aan boord van ons vlaggenschip Z/S Master Antheunis of de T/S Rupel. GIFT, met Fiscaal Attest Door storting van uw bijdrage (minimum 40 euro) op rekeningnummer BE55 4096 5041 4144 (BIC KREDBEBB) van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw – 2014 Antwerpen met UITSLUITEND vermelding van “GIFT - BVG5-059”! (u ontvangt dan eveneens alle correspondentie en mag deelnemen aan alle activiteiten van de Vriendenkring 13)

Profile for Benjamin Van den Broeck

Golfslag december 2017  

Golfslag december 2017  

Advertisement