Buitenplaats 2005 - 2022

Page 1

2

Het ontstaan van de nieuwe wijk

Buitenplaats

2
Voorwoord / 4 Algemene gegevens / 110 Tijdsverloop / 111 Colofon /112 Civiel & verkeer Historie & woonbehoeften Woonbehoefte Besluitvorming & tijdlijn Aannemer over Buitenplaats Ontwikkelproces & woningtypen Het verkoopproces Stedenbouwkundige visie Terugblik & toekomst Architectuur Inhoud 06/ 70 01/ 6 07/ 78 02/ 14 08/ 86 03/ 24 09/ 94 04/ 40 10/ 102 05/ 52 3

Voorwoord

We schrijven zomer 2022. De vormgever legt de laatste hand aan dit boek. Het nationale nieuws wordt gedomineerd door opstandige boeren vanwege het stikstofbeleid, chaos op Schiphol, woningnood en een nieuwe coronavariant. Wie had dit tien jaar geleden kunnen bedenken? De wereld draait door. Altijd. Dat realiseerden wij, Gemeente Koggenland en ZeemanVastgoed, ons ook toen we begonnen met de ontwikkeling van Buitenplaats. Onvoorziene uitdagingen zijn een zekerheid. We spraken één ding af: wat er ook gebeurt, wij stellen onze ambities niet naar beneden bij.

En zo geschiedde! Daarom zijn wij niet alleen trots op het eindresultaat, maar ook op het proces dat we samen hebben doorlopen. Vele horden zijn succesvol genomen. In dit boek leest u er alles over. Over de onderhandelingen met de provincie. De veranderende economie. De coronacrisis. Maar ook over de achtergronden van Buitenplaats. De inspiratie, het groen, verkeer, de bewonersavonden en de mijlpalen tijdens de ontwikkeling. Allerlei partners en betrokkenen vertellen hun bijzondere verhalen, van architecten en (oud-)wethouders tot de bouwers.

Peter Langenberg directeur ZeemanVastgoed
4

Dit boek is speciaal gemaakt voor u als bewoner. Het laat zien waardoor u nu in zo’n prachtige wijk woont. Het is ook gemaakt voor u als partner. Het herinnert u eraan dat ons werk draait om een goed plan, samenwerking, vertrouwen en volharding.

Wij hopen dat u dit boek met veel plezier leest. Misschien geeft u het ooit mee aan de volgende bewoners, wanneer u verhuist. Misschien bladert u het over tien jaar nog eens door, op hetzelfde fijne adres, en denkt u: jeetje, tien jaar geleden alweer… Wie had dat gedacht!

Met hartelijke groet,

Ontwikkelen om te leven Voor en met elkaar

Rosalien van Dolder wethouder Gemeente Koggenland
5

We moesten lullen als brugman bij die stedelingen”

“ 6
01
7
Historie & woonbehoeften

Viermaal het waarom

Ouwe jongens krentenbrood. Zo is de sfeer wanneer drie oud-collega’s van de gemeente elkaar na jaren weer zien. Samen blikken zij terug op het oerbegin van Buitenplaats: de woonbehoefte.

Een van de pensionado’s vraagt zich af of dit een variant op Max Geheugentrainer is, maar al snel komen de herinneringen weer boven. “We hebben gewoon een succesformule gecreëerd!”

Waarom moest deze wijk er komen?

“ Op de eerste plaats omdat we een groeiende woningvraag zagen aankomen”, begint Martin. “Niet iedereen deelde deze visie, want woningen stonden destijds lang te koop. Dus waarom nog meer bouwen?”

“Wij keken naar de lange termijn”, vult Herman aan.

“In lijn met de woningbehoefte maakte de raad een segmentverdeling. Dat kwam neer op 30 procent woningen voor sociale sector, 30 procent in het middeldure segment, 30 procent in het dure segment en 10 procent vrije bouwkavels.”

01
Woonbehoeften 01 // Historie & woonbehoeften 8
Historie &

Oerbegin van Buitenplaats

De oudgedienden namens gemeente Koggenland wandelen met veel plezier door de wijk.

Van links naar rechts: Hans Mels ( sectorhoofd grondgebied), Martin Neefjes (projectleider Wonen en Groen) en Herman Schumacher (projectleider grondbedrijf).

9

Hans: “Daarnaast zou een nieuwe wijk weer nieuwe grondexploitatie betekent. Voor de gemeente is dat belangrijk. De percelen die wij bezitten staan namelijk wel voor een bepaalde waarde in de boeken, maar leveren geen inkomsten op zonder huizen erop.”

Waarom is gekozen voor deze locatie?

Hans: “Omdat we een deel ervan al in bezit hadden. En omdat dit gebied in het structuurplan al was gemarkeerd als toekomstige bouwlocatie. Het ligt fantastisch ten opzichte van het dorpscentrum. Een logische uitbreidingsplek dus.”

Herman: “Deze locatie bood ook kansen voor verkeer en veiligheid in het dorp. We konden De Leet doortrekken. Veel auto’s rijden nu om het dorp heen in plaats van er doorheen.”

“De provincie was alleen niet meteen overtuigd, hoor”, weet Martin nog. “Zij vonden 300 woningen te veel risico voor onze gemeente. Ook waren ze tegen nieuwbouw buiten woonkernen. We moesten lullen als Brugman bij die stedelingen. Keer op keer. Ik kan er nog boos om worden, haha!”

Waarom kreeg de wijk de naam Buitenplaats?

Herman: “Volgens de overlevering heeft hier ooit een burcht gestaan. Vandaar ook de naam van het vorige plan, Burchtlanden. Dat was een buitenplaats en dit plan kwam buiten het dorp.”

“Toch was de werknaam eerst anders”, memoreert Hans, “Het was Buitenplaats De Burght. ZeemanVastgoed kortte het in tot Buitenplaats. Marketingtechnisch klonk dat lekkerder.”

Martin: “Het thema is zorgvuldig doorgevoerd. De straten zijn vernoemd naar de luxueuze tuinen van buitenplaatsen. De woningtypen kregen de namen van buitenplaatsen elders in het land.”

Waarom kunnen we nog steeds leren van Buitenplaats?

“Omdat gemeenten en ontwikkelaars in een oude valkuil dreigen te trappen, namelijk zo snel en zo veel mogelijk kleinere woningen per hectare bouwen”, reageert Herman. “Met de huidige woningnood is dat natuurlijk verleidelijk, maar het is geen oplossing voor de lange termijn.”

01 // Historie & woonbehoeften 10
Stedenbouwkundig Plan,
11
schetsontwerp

// Historie & woonbehoeften

“Waar mensen uit verschillende sociale klassen bij elkaar wonen, leren buren van elkaar”, bevestigt Martin. “Afwisseling in woningtypen levert ook een gezondere grondexploitatie op.”

Hans: “Buitenplaats is het bewijs. Burghtlanden trouwens ook. Beide wijken zijn ruim, gemengd en groen opgezet. Mensen wonen hier naar volle tevredenheid. ZeemanVastgoed heeft dit niet voor niets toegepast op latere projecten. We hebben gewoon een succesformule gecreëerd!”

Bebouwing vrije kavels Buitenplaats
12
01
13
” We hebben gewoon een succesformule gecreëerd!

Ontwikkelen gaat om vooruitkijken, rekenen en durven”

“ 14

Besluitvorming & tijdlijn

15

02 // Besluitvorming & tijdlijn

De eerste stappen

Vooruitkijken in crisistijd

We schrijven 2009 - 2013. Nederland valt in een diepe financiële crisis. Beurzen storten in, de bouw valt stil, honderdduizenden verliezen hun baan en woningen staan bij bosjes te koop. De politiek heeft wel wat anders aan het hoofd dan nieuwbouwplannen, ook in gemeente Koggen -

“Wat zich toen afspeelde, kunnen we ons nu bijna niet meer voorstellen. Er waren mensen die hun tweekapper binnen een jaar na aankoop weer moesten verkopen en daar 75.000 euro op achteruit gingen”, vertelt Jan. Peter weet het ook nog goed. “Gronden kopen was ook riskant, maar als ontwikkelaar móesten wij wel. Gemeenten waren sowieso niet in de positie om aan te kopen.”

Grondaankoop met risico

ZeemanVastgoed had net de wijk Naamsloot ontwikkeld en Burghtlanden naar de verkoopfase geloodst. “Niemand wist wanneer de crisis zou eindigen. Toch besloten we om zo’n vijftien hectare weiland aan te kopen. Aan de structuurvisie zagen wij namelijk dat er echt wel behoefte bestond aan meer woningen”, vertelt Peter. “De agrariërs

land. Behalve toenmalig wethouder Jan Wijnker. Hij voert een taaie strijd voor Buitenplaats. Samen met Peter Langenberg blikt hij terug. “Mensen verklaarden mij voor gek. Als zij toen eens wisten hoe de huizenmarkt er nu uitziet…”

waren blij met ons aanbod. De een stopte met zijn bedrijf en de ander verhuisde. Daarna hebben wij de gemeente gevraagd of zij dit plan samen met ons wilden realiseren. In 2006 tekenden we de ontwikkelingsovereenkomst.”

Politieke weerstand

De wethouder Ruimtelijke ordening, Jan Wijnker, deelde de visie van Peter. Hij stuitte echter op politieke weerstand vanuit zijn eigen gemeente en de provincie, die fel tegen het plan waren. Jan: “Gelukkig hadden we binnen het gemeentehuis drie sterke medestanders: Hans Mels, Herman Schumacher en Martin Neefjes. We hebben gelobbyd tot we er bijna bij neervielen. Tegelijkertijd moesten we de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling overtuigen. Steeds weer aan nieuwe eisen voldoen…”

02
16

September 2013 onthulling bouwbord door Peter Langenberg, directeur ZeemanVastgoed, en Jan Wijnker, wethouder gemeente Koggenland.

17

02 // Besluitvorming & tijdlijn

Witte rook

Na zeven jaar leidden alle inspanningen in 2013 tot witte rook. “Uiteindelijk hadden we het plan zo mooi gemaakt dat ze geen nee meer konden zeggen!”, aldus Peter. De gemeenteraad stelde een voorbereidingskrediet van 7,5 miljoen beschikbaar. Al snel bleek hoe waardevol al het voorwerk was geweest: vanaf 2014 begon de economie te herstellen. “Toen hadden wij ons bestemmingsplan al klaar. We konden direct starten met de bouw van deze dik 300 woningen.”

Woningen rond parkgebied, ondertekening aannemingsovereenkomst fase 1a door Ooms Bouw en gemeente Koggenland met aanwezigheid Peter Langenberg.
18

Volharding beloond

Op de vraag waarom hij nooit opgaf, is Jan duidelijk: “Een recessie is iets tijdelijks. Bovendien is de rekensom voor de woningbehoefte is niet zo moeilijk. Die voor de exploitatie evenmin. Alleen zeggen cijfers veel mensen niets. Sommigen denken dat een miljard twee keer zo veel is als een miljoen. Ik zeg

dan altijd: een miljoen seconden is net zo lang als de krokusvakantie, een miljard seconden is 32 jaar van je leven. Ontwikkelen gaat om vooruitkijken, rekenen en durven. Als we in 2014 niet meteen de eerste paal konden slaan, hadden we dat later nooit meer ingehaald.”

19

Familie Schouten-Knijn

De eerste bewoners

Een voordeel van prefab-woningen is de korte bouwtijd. Een nadeel kan zijn dat je hierdoor als eerste en enige in een nieuwe woonwijk woont. Judith Knijn (43) en Maarten Schouten (42) weten er

Voordat de jonge ouders naar De Goorn kwamen, hadden zij hun woning in hartje

Hoorn al verkocht. Judith: “Een heel andere tijd natuurlijk, waarbij we eerst wilden verkopen om daarna een ruimere woning elders te kopen. We wisten dat we een woning wilden laten bouwen in plaats van

alles van. Zij kochten een kavel in fase 1, en werden zo de eerste echte bewoners van de Buitenplaats. “De wijk bestond uit een lantaarnpaal en ons huis!”

een bestaande woning kopen. Tot die tijd huurden we een woning, wachtend op die ene mooie kans.

Mazzel

De kavelverkoop in Buitenplaats kwam precies op tijd. En ze hadden mazzel:

20

voor zeven kavels waren drie gegadigden. Ze kozen voor een mooie stek aan het water. Nu nog een aannemer vinden voor de woning. Maarten: “Na verschillende bouwers belandden wij bij Theo Kruijer in Noord-Scharwoude. Daar hing een foto van een huis waarvan we direct zeiden: zo één willen we! Het bleek deels een prefabwoning te zijn, die we naar onze wensen konden aanpassen.”

Nieuwe wijk, nieuw leven

Zodra de grond bouwrijp was, startten ze met bouwen. “We waren veruit de eerste”, vertelt Judith. “Op 16 december 2014 trokken we erin. Pas in april kregen we onze eerste buren. We hebben de hele wijk om ons heen zien ontstaan.” Ook het gezin groeide. Na Joost (2011) in Hoorn en Niek (2013) in Berkhout, kwam in 2015 Sam ter wereld in De Goorn. De eerste mens geboren in Buitenplaats!”

21
” We hebben de hele wijk om ons heen zien ontstaan

2005-2022

Tijdslijn

02 // Besluitvorming & tijdlijn 22 Vaststelling bestemmingsplan Aankoop gronden Ondertekening anterieure overeenkomst Start verkoop eerste fase Start bouwrijp maken Start bouw eerste fase 2005-2006 30 okt 2006 16 sept 2013 dec 2013 30 sep 2013 juni 2014
23 Start bouw laatste fase (3c) Opening Natuur Speeltuin Woonrijp maken Start verkoop laatste fase (3c): Oplevering laatste woning Woonwijk gereed 31 mei 2017 5 okt 2020 maart 2021 sept 2022 sept 2022 dec 2022

“ Buitenplaats is een schoolvoorbeeld van hoe je samen ontwikkelingsambities moet waarmaken”

24
25
Ontwikkelproces & woningtypen

Dromen, denken, durven, doen! 03

Met de aangekochte landerijen in de portefeuille zocht ZeemanVastgoed de samenwerking met gemeente Koggenland. De daadwerkelijke ontwikkeling van Buitenplaats kon beginnen. Welke typen woningen gaan we bouwen? Met welke uitstraling? Hoe gaan de straten lopen?

Samen de wijk vormgeven

Om de wijk vorm te geven selecteerden ZeemanVastgoed en de gemeente Vollmer & Partners. Dit is een bureau voor stedenbouw en landschapsontwerp. Peter:

“Samen bedachten we de ruimte- en kavelverdeling. De voorwaarden uit de ontwikkelingsovereenkomst waren

Waar komt openbaar groen in de wijk? Raymond Karstens en Peter Langenberg vertellen hoe het blanco vel papier werd ingetekend. “De kracht van dit plan is dat we nooit zijn afgeweken van de oorspronkelijke kwaliteitseisen.”

leidend. Zo wilden wij een groen hart in de wijk. De redenen zie je nu duidelijk terug: hier beleeft jong en oud veel plezier aan, het geeft mooie zichtlijnen en het creëert verbinding met het bestaande dorp.”

03 // Ontwikkelingsproces & woningtypen 26

De naam Buitenplaats

Vanaf eind zestiende eeuw investeerden welgestelde stedelingen hun spaargeld in landhuizen. Op deze plaatsen, buiten de stad, verbleven zij in de zomers. Buitenplaatsen kenmerken zich door rust, ruimte, comfort en schoonheid: een mooie inspiratiebron voor het ontwikkelen van een nieuwe, moderne wijk! De woningtypen kregen de namen van buitenplaatsen in heel Nederland. Google maar eens op uw woningnaam!

27

Spanningsveld

Uiteraard waren er ook genoeg hobbels te nemen. Zo mochten woningen aan de nieuwe randweg niet met de achtertuin richting de weilanden komen te staan.

Raymond: “Zo werkt het spanningsveld tussen stedenbouwkundige, ontwikkelaar, gemeente en provincie nu eenmaal. Daar moet je samen uitkomen. Dat is gelukt. Het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan werden in september 2013 akkoord verklaard. We konden van start!”

Welke woningen voor welke prijs?

De volgende stap was woningtypen ontwerpen voor fase 1. Hiervoor schreef ZeemanVastgoed een wedstrijd uit onder drie architecten. Zeeman Architekten en BBHD wonnen. “Samen moesten we bedenken wat de mensen zou aanspreken. Een lastige puzzel, want door de recessie lag de woningmarkt op z’n gat”, vertelt Peter. “Waar is behoefte aan en tegen welke prijs? Om tot de juiste keuzes te komen, bezochten we samen met de architecten en de gemeente ook verschillende wijken in andere plaatsen om inspiratie op te doen.”

03 //
Ontwikkelingsproces & woningtypen
28

Raymond Karstens

Vanaf het eerste uur was Raymond de ontwikkelings- en bouwkundig projectmanager bij ZeemanVastgoed. Hij begeleidde het proces, beoordeelde tekeningen en hield grip op de kosten. “Het is best bijzonder wat we hier hebben neergezet. De ruime en speelse wijkstructuur, de diversiteit aan woningen, de fraaie architectuur. En allemaal blije bewoners.”

Na vele mooie jaren bij ZeemanVastgoed werkt Raymond sinds 2021 bij… gemeente Koggenland!

29
03 // Ontwikkelingsproces & woningtypen 30
31

Ontwikkelingsproces & woningtypen

Twee architectuurstijlen

Uiteindelijk zijn er twee architectuurstijlen ontwikkeld: een donkere, dorpse en een lichte, statige. “Deze zijn in het hele plan doorgevoerd, ook in latere fasen door de andere architecten. Dat lijkt eenvoudig, maar het is een proces van jaren. Klantbehoeften, bouwprijzen, de woningmarkt: alles verandert voortdurend. We hebben regelmatig bijgestuurd. Als een woningtype weinig belangstelling trok, dan pasten we die voor de volgende fase aan”, aldus Raymond.

Aanbod flexibel ingevuld

Raymond kijkt terug op een fijne samenwerking met de gemeente Koggenland. “Verbeterpunten waren altijd bespreekbaar. Meer seniorenwoningen bijvoorbeeld, andere speeltuinen en later ook meer tweekappers en vrijstaande woningen omdat de behoefte hiernaar steeg door de herstellende economie. De visies en structuren uit het bestemmingsplan van 2013 bleven gehandhaafd, maar de invulling was flexibel.”

03 //
32
33
Maquette van het plan
03 // Ontwikkelingsproces & woningtypen 34

Schoolvoorbeeld

Peter vult aan: “De kwaliteit die we met elkaar in 2013 voor ogen hadden, is ook echt behaald. Bij zulke langlopende projecten ligt altijd het gevaar op de loer dat politieke of economische veranderingen de oorspronkelijke standpunten ondermijnen. Om dat te voorkomen, is goede samenwerking en lef nodig. Daardoor staat er nu een wijk die bovengemiddeld scoort in uitstraling, ruimte, groen, variatie en samenhang tussen koop en huur. Wat mij betreft is Buitenplaats een schoolvoorbeeld van hoe je ontwikkelingsambities moet waarmaken.”

35

Opgesloten tijdens de bouw

Stel dat de fundering al wordt gestort, terwijl je die woning alleen wilt kopen als je de plattegrond nog mag veranderen. Het overkwam Ruud en Elly Hoekman .

Al een aantal jaar was het echtpaar op zoek naar een moderne, gelijkvloerse woning. Maar de bungalows die te koop stonden, verkeerden in oude staat. Ze schreven zich in voor een kavel in Purmerend, bij gebrek aan beter. Totdat ze een advertentie voor Buitenplaats tegenkwamen. “Dat zag er meteen geweldig uit”, weet Ruud nog.

Slaap- en badkamer beneden

Bovendien leken de woningen aan de Oprijlaan geschikt voor een levensloopbestendige indeling. Er was alleen één probleempje: de bouwvakkers waren al gestart met de fundering. Snel belden ze ZeemanVastgoed. “Tineke moest even nagaan of de plattegrond nog wel aangepast kon worden.

Daarna bleef het stil... Een paar dagen later kregen we het nieuws: het kon! We kregen een slaap- en badkamer op de begane grond.”

Ruud en Elly Hoekman
36

Nog bijna elke dag zeggen we tegen elkaar: wat wonen wij toch mooi

Te koud voor de caravan

In mei 2017 verkochten Ruud en Elly hun oude woning. De laatste paar maanden tot de oplevering zouden zij doorbrengen in hun caravan. “Maar na twee keer uitstellen werd dat eind januari 2018. “Het was veel te koud geworden!”, lachen ze achteraf. “Gelukkig konden we overdag bij onze kinderen terecht. We hoefden alleen nog in de caravan te slapen.”

Taart ter compensatie

Het gepensioneerde echtpaar volgde de bouw op de voet. “Uitvoerder Theo zal soms wel gek van ons zijn geworden! We compenseerden dit maar met koek of taart voor de mannen”, vertelt Elly. “Op een dag mochten we ook binnen kijken, tot vier uur. We waren de tijd helemaal vergeten, dus toen we eruit

wilden bleek dat we opgesloten waren! Gelukkig liep er nog een stagiair die ons hoorde roepen. Hij heeft ons toen bevrijd.”

Precies wat we wilden

Na alle avonturen wonen Ruud en Elly alweer dik vier jaar in Buitenplaats. “Nog bijna elke dag zeggen we tegen elkaar: wat wonen wij toch mooi. Dit is precies het huis dat we wilden, maar dan ook nog eens in een schitterende wijk, met veel groen én leuke buren. Overigens kregen we vlak na de koop te horen dat wij de eerste gegadigden waren voor een kavel in Purmerend. Goddank kwam dit bericht net te laat!”

37
38
Impressie van woningtype Wittenburg, Saxenburg en Rodenburg
39

“ We voerden goede, discussiesopenen maakten er sámen iets moois van”

40

Stedenbouwkundige visie

41

Al pratend en tekenend naar een optimaal plan 04

De basis van elke nieuwe wijk is een stedenbouwkundig plan. Zo’n plan toont aan hoe het gebied wordt ingericht, van bebouwing tot openbaar groen en van parkeerplaatsen tot speeltuinen. Tom Bullens van Vollmer & Partners in Amersfoort

maakte deze onderlegger voor Buitenplaats. “Ik herinner mij vooral het proces. We voerden goede, open discussies en maakten er sámen iets moois van.”

Deze samenwerking begon bij de selectieprocedure van de gemeente en ZeemanVastgoed, vertelt Tom. “Zij hadden bedacht hoeveel woningen er per type moesten komen, wij mochten daar onze visie op geven. Een van de vraagstukken was: hoe ga je om met de doorgaande weg? Wij stelden de rondweg om de wijk voor. Ook

hadden wij ideeën over juiste aansluiting met de bestaande lintbebouwing. Namelijk middels kleinschalige bouw met open parken, een groen hart en doorkijk naar het bestaande dorp. Deze oplossingen bleken doorslaggevend in de keuze voor ons bureau.”

04 // Stedenbouwkundige visie 42

Elke keer als Tom in de buurt is , rijdt hij even door de wijk. “Soms stap ik uit en observeer ik, bijvoorbeeld hoe bewoners de openbare ruimten gebruiken. Het is fijn om te zien dat parkjes jong en oud samenbrengen. Plezierige woonstraten met verschillende woningtypes dragen bij aan meer contact tussen bewoners. Wanneer dat daadwerkelijk gebeurt, is een stedenbouwkundig plan maximaal geslaagd.”

43
Bestaande wijken voor ontwikkeling Buitenplaats.

Stedenbouwkundige visie

Extra aandacht voor buitenzijde

“Daarna begon het echte puzzelen”, vervolgt Tom. “Wat komt waar precies? Wekenlang voerden we een fijne, open discussie waarin gaandeweg allerlei partijen zich mengden. Mijn voorganger Paul Colnot was hier ook nog bij betrokken. Al pratend en tekenend kwamen we tot een optimale inrichting van de wijk. De grootste horde? De provincie meekrijgen. Die wilde geen uitbreidingswijken meer. Door extra veel aandacht te schenken aan een natuurlijke aanblik vanaf het omliggende landschap, gingen ze alsnog overstag.”

Ook bewoners erbij betrokken

Na het stedenbouwkundige plan nam Vollmer & Partners ook de regie in de ontwikkeling van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Die gaan over de juridische en de esthetische kant. Bij alle drie de plannen werden ook de bewoners betrokken. “Ook zo’n mooi proces. In het begin waren mensen toch een beetje bezorgd, later vooral enthousiast. Met de feedback gingen wij steeds weer aan de slag. Iedereen was eerlijk en oprecht. Zo groeide er echt iets moois door samenwerking.”

04 //
44
Impressie over het water uit het Stedenbouwkundig plan
45
” Als een stedenbouwkundig plan ook bijdraagt aan een sociale
buurt, is het
maximaal geslaagd

Transformatie van het landschap uit het stedenbouwkundig plan. Kaarten van het gebied van 1900 en 2000.

04 // Stedenbouwkundige visie 46

Zicht

47
over het water aan de rand van de wijk.
04 // Stedenbouwkundige visie
48
Beeld stedenbouwkundig plan en de uitvoering hiervan.
49

OUD-WETHOUDER KOOS KNIJN

“Wauw, dat kan een 9,5 worden!”

Eigenlijk zou hij stoppen met werken, maar de plaatselijke politiek verleidde Koos Knijn tot het wethouderschap. Zijn ambtstermijn van 2014 tot 2018 viel gelijk met de bouwstart van Buiten -

“De wijk Burghtlanden was net klaar. Als ik die een cijfer moest geven, was het een 8,5. Daarna zag ik de plannen voor Buitenplaats. Wauw, dacht ik meteen, dat kan een 9.5 worden! Maar we hadden net de bankencrisis om de oren gehad. De financiële middelen waren beperkt, dus niet iedereen in de raad was direct enthousiast.”

“Om toch mogelijkheden te creëren, besloten we de bouw van tientallen huurwoningen naar voren te halen. Onze gemeente heeft namelijk een eigen woningbedrijf. De gegarandeerde verkoop gaf het plan een sterkere financiële basis. Hierdoor konden andere woningen worden gerealiseerd met het Woningborg keurmerk, wat particuliere kopers weer over de streep kon trekken.”

plaats. Tijdens enkele officiële handelingen stond Koos in de schijnwerpers, maar zijn echte waarde voor de wijk bewees hij achter de schermen.

Effectief groeimodel

“De ondertekening van de overeenkomst met Ooms Bouw & Ontwikkeling voor de bouw van sociale huurwoningen in fase 1a was dan ook een heugelijk moment. Nu konden we snel de nodige kredieten krijgen. We konden zelfs startersleningen aanbieden. In latere fases, toen de economie herstelde, ebde de financiële noodzaak van huurwoningen weg. Het was een effectief groeimodel gebleken.”

“Ook al ben ik meer een bestuurder dan politicus, heb ik erg genoten van mijn periode als wethouder. Nog steeds zet ik mij in voor een mooi en inclusief Koggenland. Ik zie Buitenplaats wel als voorbeeld. Wie hier als buitenstaander rondloopt, zal het verschil tussen koop- en huurwoningen niet zien. Alle mensen zijn trots op hun wijk, houden het schoon en leefbaar. Dat wil je toch overal?”

50
04 // Stedenbouwkundige visie
51
Koos Knijn, oud-wethouder gemeente Koggenland, tijdens de opening van het Natuurlijk Spelen in de wijk.

“ Als leek zie je het soms niet, maar vóel je wel of een geheel klopt”

52

Architectuur

53

05Samenspel tussen markant en ingetogen

Buitenplaats kent een rijke architectuur: gevarieerd, gedetailleerd en uitgevoerd in fraaie kleuren en materialen. Hoe kwamen de ontwerpen tot

stand? De vier architecten geven een inkijkje in het keuzeproces.

Ton van ’t Hoff is architect bij BBHD architecten & ingenieurs in Alkmaar. Van begin tot eind was hij bij Buitenplaats betrokken.

“In 2010 presenteerden wij aan ZeemanVastgoed en de gemeente onze ideeën voor de

dorpse stijl voor de binnenstraten, met een meer landelijke stijl voor de buitenranden, geïnspireerd op buitenplaatsen. Vervolgens maakten we samen een wandeling door Brandevoort in Helmond, een aansprekende voorbeeldwijk. Iedereen was enthousiast en overtuigd.”

05 // Architectuur 54
55
Impressie vrijstaande woning Wittenburg.
05 // Architectuur
56
Impressie twee-onder-een-kapwoningen Saxenburg en Rodenburg.
57

Eén thema, twee stijlen

De landelijke architectuur kenmerkt zich door de roodbruine steen met witte accentvlakken, details in metselwerk en ruime dakoverstekken.

Het resulteert in een formele uitstraling. De dorpse stijl is meer bescheiden. Karakteristiek zijn de

traditionele metselwerkverbanden en de verschillen in raamverdeling en goothoogte. Ton: “Vrijwel elke individuele woning heeft een eigen identiteit, en tegelijkertijd is er een duidelijk samenspel tussen de markante en ingetogen bebouwing.”

05 // Architectuur 58

Kleine aanpassingen met maximaal resultaat

Barbara van Goethem ontwierp een twee-onder-een-kapwoning, een vrijstaande woning en de rijwoningen in fase 1. Hiermee legde zij de basis van de ‘dorpse’ architectuurstijl. Een inkijkje in haar zoektocht.

“Buitenplaatsen waren vroeger het domein van de welgestelde hoge burgerij. Dat zou hier tot uiting komen in statige architectuur langs de randen van de wijk. Maar ook de rijwoningen in de dorpse kern moest er een vleugje van meekrijgen, terwijl de economie juist vroeg om betaalbaarheid. Om toch een rijke uitstraling te creëren, ging ik op zoek naar slimme variatie binnen de blokken. Verschillende kleuren dakpannen en bakstenen bijvoorbeeld.

Bij de leverancier vertelde ik mijn wens: een steen voor klein budget maar mét karakter. Het werd een mooie mix van warm rood, boerengeel en klassiek bruin. Hiermee kon ik zonder extra kosten per woning variëren in basiskleur, plinten en kaders. Daarnaast heb ik gespeeld met kleine en grote ramen, waardoor het gevelbeeld ging dansen. Zo vond ik met eenvoudige aanpassingen het recept voor maximaal resultaat. Een meerwaarde voor de wijk.”

59
Woningtype Bartelot.
05 // Architectuur 60
61
Impressie twee-onder-een-kapwoningen Hazendaal.

05 // Architectuur

Alles moet kloppen

Deze uitgangspunten vormden de ontwerpbasis tot de laatste planfase aan toe. Hierin wordt ook de laatste bijdrage van Ton gerealiseerd: woningen aan een dorpsstraatje. “Dit was de eerste keer dat ik zelf aan de slag ging met meer dorpse

architectuur. Omdat de invulling weer anders werd dan in eerdere fasen, heb ik inspiratie opgedaan in De Goorn en omliggende dorpen. “Wat zijn specifieke kenmerken hier? Hoe kunnen wij deze gebruiken in Buitenplaats? Het moet wel kloppen, vind ik!”

62
Woningtype Elswout

Fantastische opsteker in moeilijke tijd

Ewoud Blok ontwierp een tweeonder-een-kapwoning in fase

2. Binnen het gehele plan een bescheiden bijdrage, maar voor Ewoud een memorabele opdracht.

“Een aantal vakgenoten uit mijn omgeving hadden net de koppen bij elkaar gestoken om een nieuw architectenbureau te starten. Ze vroegen of ik wilde meedoen in hun team. Het was najaar 2014 en de bouwsector klom langzaam uit een diep dal. Met een paar man hadden wij de missie om weer iets moois op te bouwen. Het was nog steeds een moeilijke tijd, dus de opdracht voor deze tweekapper was zeer welkom. Al mijn liefde en energie stopte ik erin. Het werd een vrij klassiek ontwerp, naadloos passend in de wijk, met geornamenteerd metselwerk in verschillende kleuren. Opvallend is het verticale gemetselde accent in de voorgevel. Dat maakt deze woning uniek. Het voorstel werd direct goedgekeurd! Een fantastische opsteker voor ons bureau in die spannende periode. Dit was het begin van een langdurige samenwerking met ZeemanVastgoed!”

63
Woningtype Leyduin
05 // Architectuur
64
Impressie twee-onder-een-kapwoningen Assumburg.
65

Fijne samenwerking

“Ook de verhoudingen binnen een straat moeten goed zijn, oftewel de samenhang tussen verschillende typen woningen”, vervolgt Ton. “Als leek zie je dat soms niet,

maar je vóelt het wel. Dat is een belangrijk doel van ons als architect. In Buitenplaats is dat van de eerste tot de laatste fase gelukt. Dat komt ook door de opdrachtgevers: zij bepalen onze vrijheid. ZeemanVastgoed en

05 // Architectuur 66

de gemeente wilden een goed product neerzetten. Dat werkt fijn samen en dat zie je af aan het eindresultaat.”

Bewoners gaan hier nooit meer weg!”

Op het moment van schrijven is het appartementencomplex aan de Rozentuin nog in aanbouw. In fase 3 ziet Karel Maessen zijn ontwerp tot leven komen. “Je kunt al goed zien hoe mooi het blok komt te liggen, middenin de wijk en omzoomd door water en groen. Als een echte buitenplaats. Dat was ook de opdracht, maar zoiets is niet heel gebruikelijk voor sociale woningbouw. Ook de architectonische kwaliteit moest hierop aansluiten. Daarom heb ik de gevels verschillende vlakken en diepten gegeven. Speelsheid geeft een gevoel van luxe. Daarnaast heb ik de balkons helemaal rondgaand getekend. Bewoners hebben hierdoor vrijheid over de hele breedte van hun appartement. Tot slot is gekozen voor een mooie lichte steen, als knipoog naar de wit gestuukte muren van weleer. Toen de raad akkoord ging met het ontwerp en het budget, voelde dat echt als een overwinning: een complex voor sociale verhuur met deze allure is uniek. Ik ben ervan overtuigd dat de bewoners nooit meer weggaan!

67

Twee weken na oplevering thuis bevallen

Een record in Buitenplaats! Slechts twee weken na de oplevering betrokken Esther en Frank hun nieuwe woning. Familie, vrienden, schilder en vloerenlegger: alles en iedereen werd in de strakke planning gepropt. Reden: er was een baby op komst. En die kwam er, 48 uur na de verhuizing.

“We waren ingeloot voor een woning in fase 3. De oplevering was gepland in mei 2020”, neemt Esther ons mee terug in de tijd. “Tegelijkertijd raakte ik zwanger van onze tweede. In juli 2020 zou ik bevallen. Dat zou mooi passen.”

“Ondertussen ging ons vorige huis aan de Pastoor Lemeerstraat in de verkoop. Dat ging vlot. Zo vlot

dat we op 1 april 2020 onze sleutels moesten inleveren. Dus hadden we even geen huis. Frank, onze dochter Bibi van drie en ik trokken in bij mijn ouders in Hensbroek. Van eind maart tot begin mei, dat moest lukken.”

“Maar toen kregen we te horen dat ons nieuwe huis later werd opgeleverd. Naar verwachting werd het

Familie Oldenburg-Vlaar
68

begin juli. Terwijl ik 29 juli was uitgerekend. Ineens kreeg ik het heel warm! Ik wilde dáár bevallen, in onze nieuwe woning, niet bij mijn ouders!”

“We hadden twee weken de tijd om ons kale huis woonklaar te krijgen. We trommelden zo veel mogelijk mensen op om te helpen. Op 3 juli om 14.00 kregen we de sleutels en om 15.00 uur stond de stukadoor op de stoep. We hebben keihard

geklust en talloze ritjes naar mijn ouders gemaakt. Daar lag alles opgeslagen, van vloer tot keuken.”

“Dankzij de hulp van alle mensen om ons heen konden we op 18 juli ons nieuwe huis in. Wat voelde dat geweldig. En eindelijk vond ik rust. Op 20 juli 2020 braken mijn vliezen in de keuken. Twee uurtjes later was onze dochter geboren, Sarah. Wat een intens geluk!”

” We hadden twee weken de tijd om ons kale huis woonklaar te krijgen
69

“ Binnen één nieuwbouwplan hebben we de transitie naar gasloos gemaakt”door-

Vrije kavels
Vrije kavels
70

Toekomstige woningbouw goothoogte 6.5 m nokhoogte 10 m

Toekomstige woningbouw bouwhoogte 10 m

Civiel & verkeer

Vrije kavels
06
71

Grondige samenwerking de beste weg

Het is eind 2013. De bouwtekeningen voor fase 1 liggen klaar. Tijd om de grond bouwrijp te maken. Dennis Noë, Stefan Huits (beiden ZeemanVastgoed), Jan Stam en René Otter

(beiden gemeente Koggenland) blikken hierop terug. Zij vormden het civiele team voor Buitenplaats. Al snel borrelen levendige herinneringen op.

Startsituatie

Dennis: “Weten jullie nog hoe de grond erbij lag toen we van start moesten? Eén grote kleimodderpoel! We hoopten nog op vorst, maar er kwam alleen maar meer water. We moesten aan de slag met rupsvoertuigen.”

Stefan: “Daarna volgde steeds weer de keuze: maken

we de hele straat bouwrijp of eerst het stuk wat nu nodig is? Met andere woorden: hoeveel geld stoppen we in de grond en hoe snel kunnen we die investering terugverdienen. In tijden van financiële crisis weeg je elke uitgave extra goed af.”

Jan: “Daarom is ook de rondweg stukje voor stukje

06
06 // Civiel & verkeer 72

Het civiele team van Buitenplaats. V.l.n.r.: Stefan Huits (volgde Dennis op in januari 2020), staand: Dennis Noë (projectmanager civiel en milieu ZeemanVastgoed), Jan Stam (opzichter civiele techniek gemeente Koggenland en zittend: René Otter (medewerker openbare ruimte gemeente Koggenland).

73

aangelegd. Hierdoor had de bouwplaats jarenlang maar één in- en uitgang, waardoor bouw- en woonverkeer tussen fase 1 en 3 gemengd werd. Een tweede ontsluiting had een hoop ergernis gescheeld, haha!”

René: “Wat ook wel bijzonder is, is dat de we in de eerste fasen nog gasleidingen lieten aanleggen en daarna niet meer. We hebben binnen één nieuwbouwplan de transitie naar gasloos doorgemaakt.”

Natuurlijk spelen

René: “Midden in de wijk was veel groen en een plas water gepland. We lieten bewoners en toekomstige bewoners kiezen uit twee ontwerpen. In de raadszaal mochten ouders en kinderen met stickers aangeven welk hun voorkeur had. Hier heb ik geleerd dat je beter onzichtbaar kunt laten stemmen: kinderen kozen de optie waar al de meeste stickers op zaten!”

Dennis: “Aan het budget lag het in elk geval niet.

06
74
// Civiel & verkeer

Normaal gesproken scoort een partij punten voor een gunstige prijs, maar nu hadden ZeemanVastgoed en de gemeente een vast bedrag gereserveerd: doe hier zo veel mogelijk voor, het moet góed!”

Stefan: “Voor de andere speelplaatsen stuurden we de ontwerpen plus een stembiljet via de post rond. Ouders en kinderen konden die op de locatie in de schatkist doen. Onzichtbaar dus, haha! Werd erg positief ontvangen.”

Jan: “Bij de officiële opening van de natuurspeeltuin

hadden we een speurtocht met houten letters georganiseerd. De voetbalkooi is geopend met de wethouder. Het is een kleurrijk, multifunctioneel veld volgens het Athletic Skills Model. Een mooie aanwinst voor de kinderen in de wijk.”

Verkeer, bestrating en groen

Jan: “De aanleg van de rondweg om Buitenplaats had wat voeten in aarde, maar hiermee is veel verkeersdruk

75
Start van de grondwerkzaamheden in de wijk.

uit het dorp weggehaald. Nu mensen afslaan naar de Singel en de Amandelgaard, rijdt er een stuk minder verkeer langs d’Ontmoeting.”

Dennis: “Binnen Buitenplaats kozen we voor bestrating met een mooi gekleurde betonsteen. Die hebben we tot en met de laatste fase doorgevoerd: één mooi geheel.”

René: “Qua groen hebben we er een frisse wijk gemaakt, met veel kleur, robuuste groenvakken en mooie heesters. Tegenwoordig plant de gemeente ook

bollenstroken. Vanaf maart geven die extra vrolijkheid aan het straatbeeld.”

Stefan: “En vergeet de fruitgaard bij de entree van de wijk niet! Die past perfect bij de beleving van een buitenplaats.”

Samenwerking

Dennis: “Vanuit ZeemanVastgoed kan ik alleen maar zeggen dat wij heel fijn samenwerken met gemeente

06 // Civiel & verkeer 76

Koggenland. Natuurlijk is er soms discussie. Er is altijd ruimte voor elkaars mening geweest. Zo kom je tot de beste oplossingen. En we hebben allebei hetzelfde doel.”

Stefan: “Koggenland heeft alle kennis zelf in huis: van tekenaars en bestekschrijvers tot uitvoeringsbegeleiding. Zij hoeven dus geen extern ingenieursbureau in te huren. Dat maakt deze gemeente uniek. Die directe werkrelatie bleek altijd een meerwaarde, vanaf de ingestorte woningmarkt in 2013

tot en met de oververhitte woningmarkt nu.”

René: “Ik ben blij dat jullie dit zeggen: wij werken niet anders, haha! Door de korte lijnen konden we ons werk optimaal sturen en de markt goed volgen. Overigens wil ik bij deze ook even ons afdelingshoofd noemen, Gerard van Harskamp. Hij zat – en zit nog steeds –overal bovenop.”

Jan: “Oké jongens, genoeg veren. We moeten nog op de foto. Natuurspeeltuin?

77

“ De onderspanning de gegadigden was voelbaar”

78

Woonbehoefte

79

De spanning van een transparante loting

Zo’n tien procent van de bebouwbare grond in Buitenplaats is verdeeld in vrije bouwkavels. De gemeente organiseerde de verkoop hiervan. Hoe verliep dit? Martin Stroet en Paulien Mol

geven antwoord. Hij is Projectleider Wonen & Ondernemen, zij medewerker Programma’s & Projecten. “De spanning onder de gegadigden was voelbaar.”

De kavelverkoop in fase 1 ging moeizaam. “Economische misère”, vertelt Martin. “Sommige kavels zijn zelfs jaren later pas verkocht. Er waren ook kopers die zich terugtrokken omdat ze de financiering niet rond kregen. We hebben het aanbod daarom ook wel aangepast. De grote kavel bij de entree vanaf de Zuid-Spierdijker-

weg hebben we bijvoorbeeld opgesplitst. Nu staan er twee prachtige huizen op. De vrije bouwkavels in fase 3 gingen juist heel hard! Ze liggen mooi langs de oude lintbebouwing en we waren tien jaar verder. De woningmarkt was compleet veranderd.”

07
07 // Woonbehoefte 80

Gevarieerd en dorps

“Alle kavels zijn mooi ingevuld”, vindt Martin.

“Sommige mensen hebben er echt werk van gemaakt, bijvoorbeeld met bijzondere ontwerpen en speciaal metselwerk. Ieder naar zijn eigen smaak en portemonnee.

Ik word daar blij van. Het maakt de wijk gevarieerd en dorps.”

81

07 // Woonbehoefte

Direct duidelijkheid

Paulien denkt met plezier terug aan de lotingsavonden, waar kavels én projectmatige woningen werden verdeeld. “Voor de geïnteresseerden was het spannend. Op de plattegronden hadden zij allang bekeken waar zij graag wilden wonen. Eerst bepaalde de wethouder

blind welke inschrijver als eerste een lotnummer mocht trekken. Daarna volgde de rest van de kandidatenlijst. De getrokken loten bepaalde wie als eerste een bouwnummer mocht uitzoeken. Mensen zagen dus ook direct wie hun buren werden. Een beetje kneuterig misschien, maar wel transparant en sjoemelvrij!”

82

Champagne in de ochtend

“Laatst stond een koper om zeven uur ’s ochtends met een fles bubbels voor mij op de stoep”, vertelt Paulien. “In fase 3 was een kavel vrijgekomen omdat de eerste koper ervan afzag. Dus kon ik de eerste reserve-kandidaat blij maken. Die zag zijn droom alsnog uitkomen, twee jaar na de loting!”

83

Twee gezinnen onder één dak

Twee huishoudens onder één dak. Samen drie generaties. Niet iedereen zou dit kunnen, denkt Sabine Frech (60). Samen met haar man en jongste zoon (20) bewoont zij de ene helft van het huis aan de Bloementuin. In de andere helft woont dochter Femke Smink (37) met haar gezin: man Bas en drie jongens van acht, vijf en drie jaar. “Het biedt veel gezelligheid en voordelen!”

In 2018 vond de allesbeslissende loting plaats.

Sabine moet lachen als ze hieraan terugdenkt. “Onze beoogde kavel werd voor onze neus weggekaapt. Vlak daarna waren wij aan de beurt.

Ik liep naar voren om aan te geven dat we op de reservelijst wilden. Maar Bas had al razendsnel met Femke gebeld. ‘We doen kavel Q! We doen kavel Q!’, hoorde ik hem ineens brullen! Ik viel half het

publiek in. Wat gebeurt hier, dacht ik! Hilarisch. Zo begon ons avontuur alsnog.”

Computer says No

De familie wist nog niet eens of hun plannen wel waren toegestaan. Op één kavel mocht geen tweekapper worden gebouwd. Ook een losse kangoeroewoning viel buiten de spelregels.

Familie Frech & familie Smink
84

Femke: “Het moest één adres blijven met één keer nutsvoorzieningen. Uiteindelijk bleek een meergeneratiewoning aan alle eisen te voldoen.

Toen volgde een nieuwe horde: de hypotheek. Slechts een bank wilde meewerken. Bij alle anderen was het: Computer says No.”

Scheiden verboden

Toen alles bijna voor elkaar was, beseften de gezinnen dat zij hun ‘dubbele’ woning niet los kunnen verkopen. “We zouden ook niet zomaar een ander gezin in huis nemen. Geen van ons mag dus scheiden, haha!” De kavelkopers zetten hun plannen door omdat ze graag in De Goorn wilden blijven wonen, dicht bij hun vrienden en andere familie. “Daarnaast biedt samenwonen veel gezelligheid. En voordelen,” vindt Sabine, “ook voor later.”

Leven en laten leven

“Wij passen wel eens op de kleinkinderen, we

koken soms voor elkaar en als je een boodschapje bent vergeten, dan haal je dat gewoon uit de andere keuken”, vult Femke lachend aan. “We komen eigenlijk alleen nog met verjaardagen bij elkaar op visite, omdat we elkaar al bijna dagelijks spreken. We horen en zien ook veel van elkaar. Niet iedereen zou dat prettig vinden. Het is de kunst om jezelf zo min mogelijk met de ander te bemoeien. Leven en laten leven.”

” Het is de kunst om jezelf zo min mogelijk met de ander te bemoeien
85

“ Wat dat betreft is Buitenplaats net op tijd klaar”

86

Aannemer over Buitenplaats

87

08

Zo mooi als dit wordt nieuwbouw niet snel meer

Sinds de eerste hamer in Buitenplaats werd gehanteerd, hebben verschillende aannemers hun steentje bijgedragen. Na Henselmans

Bouw & Ontwikkeling en Ooms Bouw, neemt

1. Mijlpalen

In fase 3b bouwde Wit Wognum 36 woningen, in 3c 38 stuks en het appartementencomplex. Hoe werden de mijlpalen gevierd? Fred: “In januari 2020 sloegen we met bewoners en de wethouder nog gezamenlijk de eerste paal. Daarna brak corona uit. Kijkdagen konden niet meer. Op de bouw mochten we niet eens meer

Wit Wognum de twee laatste fasen voor zijn rekening, 3b en 3c. Wij hielden projectleider Koos Borst en uitvoerder Fred Godijn drie steekwoorden voor.

samen pauze houden. De oplevering van de eerste woningen, in november 2020 al, werd ook niet groots gevierd. Daarna konden we de confettikanonnen en champagne corona-proof weer tevoorschijn halen. Pluk voor pluk leverden we de woningen op. En in maart 2022 bereikten we het hoogste punt van het appartementencomplex. Ook dat was een taart waard.”

08
Aannemer
88
//
over Buitenplaats

Blijven verbeteren

De nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is uitgesteld. Toch voeren ZeemanVastgoed en Wit Wognum in Buitenplaats alvast een pilot uit. De woningen worden onder Woningborg gebouwd, maar de uitvoerders houden ook een extra kwaliteitsdossier bij. Met foto’s en rapportages leggen zij per bouwonderdeel vast hoe het is gedaan, wat er goed ging en hoe uitdagingen zijn opgelost. Een onafhankelijke specialist controleert dit periodiek. Zo bereiden WitWognum en ZeemanVastgoed zich steeds weer voor op de toekomst.

89
Projectleiders Fred Godijn en Koos Borst van Wit Wognum.

Aannemer over Buitenplaats

2. Uitdagingen

Op het moment van schrijven heeft Wit Wognum nog een aantal maanden om de laatste woningen op te leveren. Wachten er nog uitdagingen? Koos: “Nou, we hopen maar dat alle materialen op tijd worden geleverd. Wereldwijd is er bijvoorbeeld een chiptekort. Bouwmaterialen zijn schaars geworden, zoals hout en staal. De mondiale logistiek ligt overhoop. De gasprijzen zijn gigantisch gestegen door de oorlog in Oekraïne. Bepaalde productieprocessen worden daarom afgeschaald, zoals het bakken van dakpannen en bakstenen. Gelukkig hadden wij voor Buitenplaats uit voorzorg eerder al extra partijen afgenomen. Wat dat betreft is Buitenplaats net op tijd klaar!”

08 //
90
Rechts: Bouw fase 3
91

Aannemer over Buitenplaats

3. Herinneringen

Op het moment van schrijven hebben de mannen nog een aantal maanden voor de boeg op deze klus. Wat zal jullie het meest bijblijven? “De diversiteit!”, zeggen ze bijna in koor. “Voor 38 woningen hebben we vijftien kleuren bakstenen, vier kleuren specie en vier kleuren dakpannen”, lacht Fred. “Elke woning is uniek. Leuk werk hoor!” Koos vult aan: “Elk ochtend als je hier komt aanrijden, zie je die verschillende details. Daar word ik meteen blij van. Zinken kralen, sierlijsten, gootklossen: met de huidige woningnood en prijstechnische uitdagingen gaan we dat waarschijnlijk niet vaak meer tegenkomen in de nieuwbouw!”

08 //
92
Rechts: Laatste fase in aanbouw.
93

“ Ik denk dat wij hiervrouwen beter in zijn dan veel mannen…”

Notengaard Rozentuin 222 221 220 fase3b fase3c 188 187 TA-HA
94
09 Dorpsvaart Wildbaan Singel 217 S 225 224 223 222 221 239 238 237 240 241 246 247 219 226 255 254 253 252 251 250 249 248 242 243 244 245 227 228 229 230 231 232 233 236 235 234
216 214 213 212 211 190 189 215 210 218 DeBurg Burgtsloot K H E J D2 D1 D1 B K C A A Beeldentuin TA-HA TA-HA TA-HA TA-HA TA-HA TA-HA TA-HA TA-HA TA-HA TA-HA TA-HA TA-HA TA-HA TA-HA TA-HA TA-HA-H TA-HA TA-HA-H TA-CG-H TA-CG-H TA-HA-H TA-HA GA GA TA-HA TA-HA TA-CG-H GA GA GA TA-HA Het verkoopproces 95
fase3b fase3c

Achter elke woningaankoop zit een persoonlijk verhaal

Bent u de eerste bewoner van uw woning in Buitenplaats? Dan kunt u zich misschien Tineke Zandvliet en Karin Zeeman nog herinneren. Zij begeleidden de verkoop van alle woningen die

“Het was ook altijd stampvol tijdens de informatiebijeenkomsten”, herinnert Karin zich. “Vooral lokaal publiek, want de gemeente wilde eigen bewoners voorrang geven. En er zaten nieuwsgierige buurtbewoners bij. Die wilden helemaal niet verhuizen, maar vonden het wel interessant en gezellig.”

IJscoman en stroopwafelkar

Tijdens deze bijeenkomsten konden belangstellenden een presentatie bijwonen, een maquette bekijken, brochures ophalen en zich inschrijven. Een paar weken later volgde dan de loting, live, onder het toeziend oog van een notaris. Tineke: “We maken overal graag iets feestelijks van, bijvoorbeeld met een ijscoman, stroopwafelkar of ontbijttafel. De gemeente stond hier ook

Zeeman Makelaars aanbood. Hoe kijken zij terug? “Corona of niet, van mijlpalen maakten we altijd iets feestelijks!”

altijd voor open. In al die jaren hebben we een fijne samenwerking opgebouwd.”

09
09 // Het verkoopproces
96
IJsjes bij de informatieavond.

Een goede voorbereiding…

… is het halve werk. Dat geldt zeker voor de verkoop van woningen. Brochureteksten, afbeeldingen, websites, persberichten: alles moet foutloos, fraai en helder zijn. Voor elke fase regelde Brenda Roet dit. “We werkten steeds naar een soort climax toe: de dag waarop de verkoop startte. Dan mochten we eindelijk wereldkundig maken waar wij achter de schermen al tijdenlang mee bezig waren”, vertelt de project-assistent/ directiesecretaresse van ZeemanVastgoed.

Tijdens de verkoopvoorbereiding was zij de spil tussen de ontwikkelingsmanager, projectmanager en makelaar. “Dat vroeg soms de nodige onderlinge afstemming”, verklapt Brenda lachend. “Daarnaast stuurde ik de uitvoerende partijen aan, zoals de tekstschrijver, de vormgever en de webbouwer.” Na een verkooptraject volgde meestal een feestelijk moment rond de bouwstart. Ook dat organiseerde Brenda. “Dan zag ik de kopers die wij met onze inspanningen hadden bereikt en geraakt. Super leuk, al die blije gezichten!”

97
Brenda Roet, de stille motor achter de schermen

09 // Het verkoopproces

Van rustige naar snelle verkoop Officiële handelingen en kopersvergaderingen vonden plaats in het gemeentehuis of in Café d’Ontmoeting, op loopafstand van de bouwplaats. “De belangstelling was altijd groot, al keken veel mensen voor fase 1 nog even de kat uit de boom”, vertelt Karin. “Logisch: zij zagen alleen een stuk weiland. En we kwamen uit een economische recessie. Maar zodra het eerste appartementengebouw er stond en de wijk wat contouren kreeg, kwam de vaart er snel in. We zijn geëindigd in een oververhitte woningmarkt.”

Verhuizers van fase 1 naar 3

“De snelgroeiende belangstelling voor Buitenplaats had ook te maken met de opzet van de wijk”, vult Tineke aan. “Het heeft mooie woningen met een goede verdeling tussen woningen voor starters, gezinnen en senioren. Dat blijkt ook wel uit het feit dat er mensen uit het vorige nieuwbouwplan, Burghtlanden, hierheen verhuisden. Sterker nog: later verkasten mensen binnen Buitenplaats van fase 1 naar 3! Iedereen was blij weer met Zeeman Makelaars om tafel te kunnen. Een mooi compliment.”

Advertenties van de verschillende fasen.

type Hazendaal U kunt zelf de gewenste indeling bepalen! type Assumburg Veel kleuren, hoogwaardige materialen en jaren ‘30 stijlelementen. type Rozenburg/Saxenburg Ruim van binnen, markant van buiten. Nieuwe Steen 5 Hoorn Tel: 0229-244688 www.zeemanmakelaars.nl Tel: 0229-279697 www.kingmamakelaars.nl Alkmaar De Goorn Hoorn Wonen in Buitenplaats Groen, veelzijdig en verrassend landelijk wonen in De Goorn Buitenplaats is een prachtige, ruim opgezette woonwijk, waar jong en oud prettig kunnen leven in een aantrekkelijke woonomgeving. De unieke zichtlijnen tussen het park en de omliggende landerijen maken deze woonbeleving extra bijzonder. Koop-/aanneemsommen vanaf € 239.500,- v.o.n. Kijk voor meer informatie op www.woneninbuitenplaats.nl Volg het laatste nieuws op woneninbuitenplaats Let op, sla nu nog je slag! Per 1 juli 2015 daalt de grens voor NHG van € 265.000,- naar € 245.000,-. Kijk op nhg.nl voor alle nieuwe voorwaarden & normen.
98

Van bovenlinks naar onder:

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een

Creatief door corona

Het verkooptraject van de laatste fase vond plaats in coronatijd. Dat weerhield het verkoopteam niet om er evengoed iets bijzonders van te maken. Karin noemt een voorbeeld: “Om de bouwstart te vieren stonden we daar met taart van de lokale bakker. De kopers reden een rondje over de bouwplaats en langs ons. Weer thuis aangekomen kon iedereen de officiële handeling digitaal bijwonen, onder het genot van koffie met vers gebak. Dat vergeten de mensen ook niet meer!”

99

Persoonlijk contact het mooist

Tijdens het proces hebben Karin en Tineke intensief contact met de kopers. Op de achtergrond coördineerde Birgitta alle zaken en had zij ook regelmatig contact met alle kopers! Dat maakt hun werk juist zo leuk, vertelt Tineke. “Wij helpen mensen met al hun vragen, van bouwopties tot financiële zaken. Er komt zo veel op hen af! We proberen ook hun persoonlijke situatie te begrijpen. Achter elke verhuizing zit een verhaal, achter elke beslissing een emotie. Ik denk dat wij vrouwen hier beter in zijn dan veel mannen…” Een korte stilte volgt. Karin, lachend: “De mannen bevestigen het hoor!”

09 // Het verkoopproces
100
Het team van Zeeman Makelaars.
101
Situatietekening bij de verkoop van fase 3c.

“ Aan Buitenplaats heb ik nog weinig werk gehad. Dat is een goed teken”

102

Terugblik en visie voor de toekomst

103

10 // Terugblik en visie voor de toekomst

10Tijd is rijp om andersom te denken

Op 23 maart 2021 sloeg wethouder Rosalien van Dolder de eerste paal van de laatste bouwfase van Buitenplaats. Het was haar eerste keer, na haar installatie in november 2020. Anderhalf jaar

Twee jaar geleden werd Rosalien tussentijds wethouder. Vanaf dag één is de Ursemse goed opgevangen door haar collega’s, vertelt ze. “Maar aan project Buitenplaats heb ik nog weinig werk gehad. Dat is een goed teken: meestal worden wethouders er bijgehaald als iets niet goed loopt. Ik hoor alleen maar positieve geluiden over de wijk en de samenwerking!”

Eerst polsen, dan ontwerpen

Rosalien blikt graag alvast vooruit. Net als in heel Nederland zijn nieuwe woningen ook in Koggenland meer dan welkom. “Hoe eerder hoe beter. Daarom sta ik open voor nieuwe ideeën van en voor onze inwoners. We moeten vooral bouwen voor onze eigen inwoners en die weten zelf het beste wat zij willen, het is vaak maat-

later wordt er op vele plekken in de gemeente gebouwd. “Het belangrijkste is onszelf blijven realiseren voor wíe we gaan bouwen.”

werk. Kleinere koopwoningen voor senioren en starters en veel openbaar groen zijn bekende wensen. De tijd is aangebroken om meer andersom te denken: eerst polsen wat lokaal de behoefte is, dan pas ontwerpen. Samen. Dus heb je ideeën? Laat het ons weten!”

104
Paal beschrijven door toekomstige bewoners bij de feestelijke handeling van fase 2a.

Rosalien van Dolder

Als kleine plattelandsgemeente hebben wij hier een prachtige wijk gerealiseerd. Hier woont een mix van jong en oud en is voldoende ruimte om te genieten. Wij zijn trots op een wijk als Buitenplaats in onze gemeente.

105
10 // Terugblik en visie voor de toekomst
106
Vogelvluchtimpressie fase 3c.
107
10 // Terugblik en visie voor de toekomst 108
109

Algemene gegevens

Ontwikkeling

ZeemanVastgoed, Hoorn

Gemeente Koggenland

Architecten

Barbara van Goethem, Zeeman Architekten BNA in Hoorn

Ton van ’t Hoff, BBHD Architecten in Alkmaar

Ewoud Blok en Karel Maessen, TBE-ZA architecten & ingenieurs in Volendam

Bouwkundige aannemers

Koning Bouw, Volendam

Henselmans Bouwbedrijf, Noord-Scharwoude

Ooms Bouw, Scharwoude

Aannemingsbedrijf Wit Wognum, Wognum

Verkoop

Projectmatige woningen: Zeeman Makelaars

Kavels: gemeente Koggenland

Verhuur

Gemeentelijk Woningbedrijf Koggenland

110

Tijdsverloop

Aankoop gronden: 2005-2006

Ondertekening anterieure overeenkomst:

30 oktober 2006

Vaststelling bestemmingsplan:

16 september 2013

Start verkoop eerste fase: 30 september 2013

Start bouwrijp maken: december 2013

Start bouw eerste fase: juni 2014

Opening Natuur Speeltuin: 31 mei 2017

Start verkoop laatste fase (3c): 5 oktober 2020

Start bouw laatste fase (3c): maart 2021

Oplevering laatste woning: september 2022

Woonrijp maken: september 2022

Woonwijk gereed: december 2022

Omvang 31 kavels 90 twee-onder-een-kapwoningen 18 vrijstaande woningen 42 hoekwoningen 73 middenwoningen 13 huurwoningen 12 huur beneden-/bovenwoningen 8 koop beneden-/bovenwoningen 11 huurappartementen
111

Colofon

Uitgave

ZeemanVastgoed en Gemeente Koggenland

Tekst

Corwin Stam, Stamland Communicatie

Vormgeving

Michael Kolf - picadia.to the point.

Drukwerk

Sprintprint

Fotografie

ZeemanVastgoed

Corwin Stam

Willem Lutgerink

Blue Jam Fotografie i.o.v. TBE-ZA architecten & ingenieurs

Bewoners van de wijk

112
113