Woonwensenlijst 42 woningen Wilhelminahaven fase 1

Page 1

Woonwensenlijst Woningen Wilhelminahaven te Oosterhout


Woonwensenlijst De woonwensenlijst kunt u via ons portaal HOOMCTRL invullen. Na de Informatieavond wordt u de toegangscode voor HOOMCTRL aangereikt.


Optie

Omschrijving

Keuze

Aantal

Bedrag

Totaal

woonwensen ruwbouw 1.14.01

Schrobputje voorgevel (bij voordeur)

O

325,00 ......................

O

325,00 ......................

O

565,00 ......................

O

480,00 ......................

Om water netjes af te voeren kunt u kiezen voor een schrobputje aan de voorzijde van uw woning. Geef op de schets aan waar het schrobputje (tegen de gevel!) moet komen. Wij treffen dan de noodzakelijke voorzieningen om het putje aan te sluiten op de (vuilwater)riolering. Bij oplevering wordt het kunststof schrobputje met stankafsluiter en deksel los door ons geleverd. Zo kunt u het zelf op de juiste hoogte plaatsen als het straatwerk is aangebracht. Deze optie geldt voor woningtypes C t/m G en I en J.

1.14.02

Schrobputje achtergevel Om water netjes af te voeren kunt u kiezen voor een schrobputje aan de achterzijde van uw woning. Geef op de schets aan waar het schrobputje (tegen de achtergevel!) moet komen. Wij treffen dan de noodzakelijke voorzieningen om het putje aan te sluiten op de (vuilwater)riolering. Bij oplevering wordt het kunststof schrobputje met stankafsluiter en deksel los door ons geleverd. Zo kunt u het zelf op de juiste hoogte plaatsen als het straatwerk is aangebracht. Deze optie geldt voor kavel 1 t/m 15, 20 t/m 30, 36 t/m 66.

1.14.03

Schrobput achtergevel Om water netjes af te voeren kunt u kiezen voor een schrobputje aan de achterzijde van uw woning. Geef op de schets aan waar het schrobputje (tegen de achtergevel!) moet komen. Wij treffen dan de noodzakelijke voorzieningen om het putje aan te sluiten op de (vuilwater)riolering. Bij oplevering wordt het kunststof schrobputje met stankafsluiter en deksel los door ons geleverd. Zo kunt u het zelf op de juiste hoogte plaatsen als het straatwerk is aangebracht. Deze optie geldt voor kavel 16 t/m 19, 31 t/m 35.

1.14.04

Schrobput zijgevel (bij voordeur) Om water netjes af te voeren kunt u kiezen voor een schrobputje aan de zijgevel van uw woning. Geef op de schets aan waar het schrobputje (tegen de gevel!) moet komen. Wij treffen dan de noodzakelijke voorzieningen om het putje aan te sluiten op de (vuilwater)riolering. Bij oplevering wordt het kunststof schrobputje met stankafsluiter en deksel los door ons geleverd. Zo kunt u het zelf op de juiste hoogte plaatsen als het straatwerk is aangebracht. Deze optie geldt voor woningtypes H en K t/m O.

1.22.01

Inmetselen loodslabbe

O

...........

65,00 ......................

O

...........

-35,00 ......................

Het leveren en aanbrengen van een loodslabbe in de achtergevel ten behoeve van het plaatsen van een uitbouw na oplevering. Gelieve de exacte positie en hoogte op tekening aan te geven. De genoemde prijs is een prijs per m1.

1.23.03

Vervallen binnendeurkozijn met -deur, sparing dichtzetten (opdekdeur) Verandert uw indeling dan kunt u een standaard binnenkozijn met opdekdeur inclusief hang- en sluitwerk laten vervallen. Wij zullen de sparing geheel dichtmaken. Gelieve de positie op tekening aan te geven.

1.30.01

10.400,00 ......................

O

Dakkapel Wilt u comfortabel een dakkapel in uw dakkapel. Wij brengen het graag voor u aan. De inwendige breedte van de dakkapel is 2 meter. De kozijnen zijn van hout, de zijwangen van onderhoudsvriendelijk plaatmateriaal. Uitvoering en positie volgens optietekening. Graag het gewenste dakvlak aangeven (voorgevel, achtergevel of indien van toepassing de zijgevel).

1.30.02

O

Voorziening dakkapel

...........

620,00 ......................

Wilt u liever zelf na oplevering een dakkapel plaatsen dan kunt u gebruik maken van de optie aanbrengen van een verborgen dakkapelsparing. Afmeting conform standaard dakkapel. Graag aangeven of u de voorziening aan de voor- en/of achterzijde wilt hebben.

Paraaf koper(s): Pagina 3 van 17


1.30.03

O

Velux dakraam, 114 x 118 cm

...........

1.200,00 ......................

Wilt u een comfortabel dakraam in uw dakvlak? Wij brengen het graag voor u aan. Afmeting 1140 x 1180 mm., positie volgens 1, 2, 3 of 4 van de optietekening. Graag gewenste positie doorgeven.

1.30.04

1.110,00 ......................

O

Velux dakraam, 78 x 114 cm Wilt u een comfortabel dakraam in uw dakvlak? Wij brengen het graag voor u aan. Afmeting 780 x 1180 mm., positie volgens 1, 2, 3 of 4 van de optietekening. Graag gewenste positie doorgeven.

1.30.05

O

Voorziening dakraam

...........

250,00 ......................

Wilt u liever zelf na oplevering een dakraam plaatsen dan kunt u gebruik maken van de optie aanbrengen van een verborgen dakraamsparing. Afmeting conform standaard dakraam. Positie 1, 2, 3 of 4 van de optietekening. Graag positie doorgeven.

1.30.06

Schuifpui achtergevel

O

2.090,00 ......................

O

2.160,00 ......................

O

3.650,00 ......................

Wilt u een schuifpui aan de achtergevel van uw woning in plaats van de standaard pui? Wij leveren en brengen de schuifpui graag voor u aan. De schuifpui heeft dezelfde uitvoering en materialen als die van de standaard pui. De uitvoering en materiaalkeuze ziet u op de technische omschrijving en de verkooptekening.

1.30.07

Dubbele deuren achtergevel Heeft u liever dubbele tuindeuren in plaats van de standaard pui? Kies dan deze optie. Wij leveren en brengen de dubbele tuindeuren aan de achtergevel vakkundig aan. Uitvoering en materialen zijn vergelijkbaar met die van de standaard pui, zie technische omschrijving en verkooptekening. U hoeft alleen maar op de schets aan te geven welke deur de loopdeur wordt.

1.30.08

Dubbele deuren garage Het vervangen van de standaard stalen kanteldeur in de garage door een dubbele openslaande houten deur in een houten kozijn, volgens optietekening.

1.30.09

Extra standaard binnenkozijn met -deur (opdekdeur)

O

...........

225,00 ......................

O

...........

-120,00 ......................

O

...........

140,00 ......................

Wilt u dat wij op een bepaalde plek een extra binnendeur aanbrengen? In dat geval plaatsen wij een extra binnendeurkozijn met opdekdeur in een niet dragende binnenwand. Het vervallen van het gedeelte niet dragende binnenwand is in de prijs verrekend. Gelieve de positie op tekening aan te geven.

1.30.11

Vervallen binnendeurkozijn met -deur (opdekdeur) Wilt u dat wij op een bepaalde plek geen binnendeur aanbrengen? In dat geval laten wij een binnendeurkozijn en binnendeur vervallen. De deursparing wordt verdiepingshoog uitgevoerd en de neggekanten worden niet nader afgewerkt. U moet later zelf volgens de geldende voorschriften een kozijn/deur aanbrengen waar dat is vereist. Wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Houd ook rekening met de afmetingen zoals die op tekening staan aangegeven. De prijs is per stuk. Geef op de tekening aan welke kozijnen/deuren u wilt laten vervallen. Let op: het binnendeurkozijn en de binnendeur van de meterkast mag niet vervallen.

1.30.18

Verplaatsen binnenkozijn met deur en schakelaar Heeft u liever het standaard binnenkozijn met -deur op een andere positie, wij kunnen voor u het standaard binnenkozijn met -deur, inclusief schakelaar (al dan niet in combinatie met wandcontactdoos) in een niet dragende binnenwand verplaatsen. Gelieve de exacte positie van kozijn en schakelaar op tekening aan te geven.

1.30.20

Deur en kozijn tussen garage en woonkamer

O

2.200,00 ...................... Paraaf koper(s):

Pagina 4 van 17


Het leveren en aanbrengen van een vlakke dichte deur met houten kozijn tussen de woonkamer en garage. Deze optie is van toepassing bij de garage (zowel bij de keuze voor een geïsoleerde als ongeïsoleerde garage). De deur wordt voorzien van een cilinderslot. Boven het kozijn wordt een latei toegepast. Graag positie op tekening aangeven (indien u kiest voor deze optie én een uitbouw, zo niet is de positie vast).

1.30.25

Wijzigen draairichting binnendeur incl. verplaatsen schakelaar

O

...........

140,00 ......................

Op uw verzoek wijzigen wij de draairichting van een binnendeur, inclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar. De prijs is per stuk. Geef op de schets aan welke deuren u wilt laten aanpassen en geef de gewenste draairichting en de gewenste horizontale plaats voor de schakelaar aan (standaardhoogte voor schakelaars is 1,05 m).

1.32.13

Trap 1e verdieping dicht uitvoeren

O

490,00 ......................

O

490,00 ......................

O

310,00 ......................

O

310,00 ......................

O

-125,00 ......................

O

-125,00 ......................

O

595,00 ......................

Bij de woningen met een zij-ingang wordt de trap uitgevoerd als een open trap. U kunt er ook voor kiezen om de open traptreden in de eerste verdiepingstrap (van begane grond naar eerste verdieping) te voorzien van stootborden, zodat een dichte trap ontstaat. De uitvoering van de trap blijft vuren hout. De stootborden worden niet nader afgewerkt.

1.32.14

Trap 2e verdieping dicht uitvoeren Standaard wordt uw trap als open trap uitgevoerd. U kunt er ook voor kiezen om de open traptreden in de tweede verdiepingstrap (van eerste verdieping naar de tweede verdieping) te voorzien van stootborden, zodat een dichte trap ontstaat. De uitvoering van de trap blijft vuren hout. De stootborden worden niet nader afgewerkt.

1.40.01

Dichtzetten V-naden plafonds begane grond De plafonds in uw woning bestaan uit betonplaten. Tussen de plafondplaten zitten naden in de vorm van een V. Als u wilt kunnen wij deze V-naden in het plafond van uw beganegrond voor u dichtzetten. We kunnen echter geen garantie op eventuele scheurvorming geven. Door de werking en krimp in de betonplaten is het namelijk vrij waarschijnlijk dat er krimpscheuren in de dichtgezette naden ontstaan. Ook moet u er rekening mee houden dat het plafond waarschijnlijk niet volledig vlak wordt, omdat elke betonplaat zich anders zet, bijvoorbeeld door verschillende overspanningen. Deze optie is niet mogelijk in combinatie met optie vervallen spuitwerk plafond.

1.40.02

Dichtzetten V-naden plafonds eerste verdieping De plafonds in uw woning bestaan uit betonplaten. Tussen de plafondplaten zitten naden in de vorm van een V. Als u wilt kunnen wij deze V-naden in het plafond van uw verdieping voor u dichtzetten. We kunnen echter geen garantie op eventuele scheurvorming geven. Door de werking en krimp in de betonplaten is het namelijk vrij waarschijnlijk dat er krimpscheuren in de dichtgezette naden ontstaan. Ook moet u er rekening mee houden dat het plafond waarschijnlijk niet volledig vlak wordt, omdat elke betonplaat zich anders zet, bijvoorbeeld door verschillende overspanningen. Deze optie is niet mogelijk in combinatie met optie vervallen spuitwerk plafond.

1.40.03

Vervallen spuitwerk plafonds begane grond Als u wilt kunt u het spuitwerk van de plafonds van de hele begane grond laten vervallen. De beschadigingen in de breedplaatvloeren worden dan ook niet nader afgewerkt.

1.40.04

Vervallen spuitwerk eerste verdieping Als u wilt kunt u het spuitwerk van de plafonds van de hele 1e verdieping laten vervallen. De beschadigingen in de breedplaatvloeren worden dan ook niet nader afgewerkt.

1.52.01

Koudwaterkraan voorgevel

Paraaf koper(s): Pagina 5 van 17


Wij leveren en monteren een koudwaterkraan met slangwartel en gevelkom aan uw voorgevel. De kraan wordt in de woning voorzien van een afsluiter bij de hoofdkraan. Hiermee kunt u de kraan aftappen en bevriezing voorkomen. De exacte plaats van de kraan wordt bepaald in overleg met de loodgieter.

1.60.01

Grotere boiler warmtepomp

O

1.335,00 ......................

O

3.800,00 ......................

O

3.760,00 ......................

De warmtepomp met 190 liter ge誰ntegreerde boiler is geschikt om met 4 personen met een standaard douchekop/handdouche te kunnen douchen. Wilt u meer comfort en langer kunnen douchen, of bent u met een groter gezin, dan adviseren wij een grotere boiler te nemen. Het wijzigen van de Vaillant Unitower met ge誰ntegreerde boiler (190 liter) in de warmtepomp met losse 300 liter boiler. Doordat de warmtepomp en boiler los opgesteld worden is er meer opstellingsruimte benodigd, waardoor de boiler verplaatst wordt naar de trapkast op de begane grond (afmetingen boiler: hoogte 190 cm, diameter ca. 70 cm). Bij woningtype H blijft de opstelling op zolder, maar wordt dan ook los opgesteld. Deze optie geldt voor woningtypes C t/m J.

1.60.02

Grotere boiler warmtepomp De warmtepomp met 190 liter ge誰ntegreerde boiler is geschikt om met 4 personen met een standaard douchekop/handdouche te kunnen douchen. Wilt u meer comfort en langer kunnen douchen, of bent u met een groter gezin, dan adviseren wij een grotere boiler te nemen. Het wijzigen van de Vaillant Unitower met ge誰ntegreerde boiler (190 liter) in de warmtepomp met losse 300 liter boiler. Doordat de warmtepomp en boiler los opgesteld worden is er meer opstellingsruimte benodigd, waardoor de boiler verplaatst wordt. De boiler wordt onder de trap van de begane grond gesitueerd, de trap wordt uitgevoerd als dichte trap met trapkast (afmetingen boiler: hoogte ca. 190 cm, diameter ca. 70 cm). Deze optie geldt voor woningtypes K, L, M, N, O.

1.60.03

Individuele regeling vloerverwarming Standaard is in de woonkamer, slaapkamers en badkamer een digitale kamerthermostaat opgenomen. Dit is een naregeling. De ruimtes zijn niet individueel te verwarmen. Wilt u in iedere ruimte welke voorzien is van een thermostaat (woonkamer, slaapkamers en badkamer) wel afzonderlijk de temperatuur kunnen regelen, dan kunt u voor deze optie individuele regeling kiezen. Hierbij wordt er een extra ruimte thermostaat in de woonkamer geleverd, de hoofdthermostaat wordt geplaatst nabij de warmtepomp. Daarnaast wordt de installatie voorzien van een buffervat en pompgroep. NB. De vloerverwarming is met deze optie afzonderlijk regelbaar, maar een trage regeling. Dat wil zeggen dat snel temperatuur verhogen niet mogelijk is, omdat de vloer in de desbetreffende ruimte opgewarmd dient te worden. Mocht de wens zijn om de ruimte snel te kunnen verwarmen dan zou een elektrische radiator uitkomst kunnen bieden.

1.60.06

Verplaatsen radiator

O

...........

85,00 ......................

O

...........

85,00 ......................

O

...........

285,00 ......................

Wij kunnen de radiator in uw badkamer op uw verzoek verplaatsen, mits dit uitvoerbaar en verantwoord. Geef de gewenste plek aan op de tekening.

1.70.01

Verplaatsen thermostaat Wij kunnen de thermostaat op uw verzoek verplaatsen, mits dit uitvoerbaar en verantwoord is zodat er geen koudeval (koude luchtstroom over de grond) ontstaat. Geef de gewenste plek aan op de schets.

1.70.04

Aanbrengen wandcontactdoos op aparte groep

Paraaf koper(s): Pagina 6 van 17


Kiest u voor deze optie, dan plaatsen wij een extra enkele inbouw wandcontactdoos met randaarde. Deze wordt niet aangesloten op de algemene lichtgroep van uw woning, maar op een aparte groep in uw meterkast. Geef de gewenste plek aan op de schets.

1.70.05

Aanbrengen wandcontactdoos op aparte groep (bestaande leiding)

O

...........

235,00 ......................

O

...........

110,00 ......................

O

...........

155,00 ......................

O

...........

50,00 ......................

O

...........

185,00 ......................

O

...........

85,00 ......................

O

...........

355,00 ......................

O

...........

120,00 ......................

O

...........

225,00 ......................

O

...........

290,00 ......................

O

...........

400,00 ......................

Het bedraden van een bestaande loze leiding ten behoeve van een enkele wandcontactdoos op een aparte groep in de meterkast. Bijvoorbeeld ten behoeve van een combi-magnetron e.d. Gelieve de positie op tekening aan te geven.

1.70.07

Aanbrengen extra enkele wandcontactdoos Wij plaatsen graag een extra enkele inbouwwandcontactdoos met randaarde in uw woning. Deze wordt aangesloten op de algemene lichtgroep. Geef de gewenste plek aan op de schets.

1.70.08

Aanbrengen extra dubbele wandcontactdoos Wij plaatsen graag een extra dubbele inbouwwandcontactdoos met randaarde in uw woning. Deze wordt aangesloten op de algemene lichtgroep van uw woning. Geef de gewenste plek aan op de schets.

1.70.09

Uitbreiden enkele wandcontactdoos Wij kunnen een standaard enkele wandcontactdoos uitbreiden naar een dubbele wandcontactdoos. Gelieve de positie op tekening aan te geven.

1.70.10

Enkele wandcontactdoos inclusief schakelaar Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos, geschakeld middels een enkelpolige schakelaar voor bijvoorbeeld spots in de keuken. Gelieve de positie middels een gemaatvoerde tekening aan te geven.

1.70.11

Verplaatsen van een elektra-onderdeel in dezelfde ruimte Wilt u een wandcontactdoos/lichtschakelaar/loze leiding in uw woning liever op een andere plek? Geef de gewenste plek aan op de schets.

1.70.12

Verplaatsen meerdere elektra-onderdelen in gehele woning Het verplaatsen van meerdere een elektra-onderdelen (wandcontactdoos, schakelaar, loze leiding telefoon of CAI-aansluiting) binnen dezelfde ruimte. Er geldt een maximum bedrag van € 355 voor de gehele woning. Gelieve de positie op tekening aan te geven.

1.70.16

Extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast Als u wilt plaatsen wij een dubbele wandcontactdoos in uw meterkast. De plaats wordt door de elektricien bepaald.

1.70.18

Wandcontactdozen schakelen op één schakelaar Soms is het handig om met een schakelaar alle op een wandcontactdoos aangesloten apparaten en verlichting in één keer in en uit te schakelen. Hiervoor installeren wij een geschakelde enkele wandcontactdoos inclusief schakelaar in uw woonkamer op de standaard hoogte van 1,05 m. De prijs is per stuk. Geef het aantal en de gewenste plaats van de wandcontactdoos en de schakelaar op de schets aan.

1.70.20

Extra aardlekschakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast bij gebruik van 8 of meerdere groepen. Na het inventariseren van de aanpassingen aan de elektra-installatie zal door de installateur bepaald worden of er een extra aardlekschakelaar nodig is. U hoeft deze optie dus niet aan te kruisen als u niet weet of u het aantal van 8 groepen overschrijdt, in dat geval zal het door de installateur worden bepaald aan de hand van de door u uitgekozen elektrische voorzieningen.

1.70.22

Loze ringleiding Het aanbrengen van een loze ringleiding met inbouwdozen ter plaatse van de

Paraaf koper(s): Pagina 7 van 17


woonkamer. U kunt de ringleiding gebruiken voor bijvoorbeeld het wegwerken van de bedrading van uw boxen. De inbouwdozen (4 stuks) eindigen op 30 cm hoogte. Ringleiding startend en eindigend bij de standaard CAI-aansluiting in uw woonkamer. Gelieve de posities op tekening aan te geven.

1.70.23

Extra loze 3/4" leiding ten behoeve van telefoon, CAI, UTP

O

...........

100,00 ......................

O

...........

95,00 ......................

O

...........

125,00 ......................

O

...........

125,00 ......................

O

...........

310,00 ......................

Om zelf makkelijk kabels te kunnen trekken voor tv/radio, internet, telefoon en andere apparatuur is het handig om alvast loze leidingen hiervoor aan te laten brengen. Er zijn al enkele standaard loze leidingen in uw woning voorzien, maar misschien wilt u er meer. Wij brengen een extra loze 3/4" leiding aan vanaf de meterkast naar uw woonkamer. Het uiteinde van de leiding wordt in uw woonkamer voorzien van een inbouwdoos en blindplaat, zodat u er alle kanten mee op kunt. De inbouwdoos en blindplaat komen naast een bestaande wandcontactdoos in uw woonkamer, op de standaardhoogte van 30 cm. Geef de gewenste plek van de inbouwdoos met blindplaat aan op de schets.

1.70.24

Loze leiding zonder begin- en einddoos Om zelf makkelijk kabels te kunnen trekken voor tv/radio, internet, telefoon en andere apparatuur is het handig om alvast loze leidingen hiervoor aan te laten brengen. Er zijn al enkele standaard loze leidingen in uw woning voorzien, maar misschien wilt u er meer. Wij brengen een extra loze 3/4" leiding aan vanaf de meterkast naar een door u te bepalen ruimte. Het uiteinde van de leiding wordt niet voorzien van een inbouwdoos (pijpje). Geef de gewenste plek van de leiding aan op de schets.

1.70.26

Bedraden loze leiding telefoon of CAI Als u dat wilt leggen wij al de juiste leiding voor CAI (coax) in de loze 3/4" leiding die al standaard voor de bekabeling in uw woning wordt aangebracht. Ook monteren we de juiste afdekdoos per leiding. De kabels komen uit in de meterkast, maar worden niet door ons op de meterkast aangesloten. Dit laten we over aan uw serviceprovider voor tv/radio, internet en telefoon. (De optie is enkel mogelijk als er standaard COAX in uw meterkast wordt aangebracht. We behouden ons het recht de optie te annuleren, mocht dit niet het geval zijn.)

1.70.27

Bedraden loze leiding UTP De loze leiding wordt bedraad met UTP (cat-6) kabel en afgemonteerd met een RJ-45 wandcontactdoos. In de meterkast wordt een RJ-45 stekker voorzien. Het signaal dient u zelf te verzorgen via het netwerkbedrijf of abonnement. Let op: een loze leiding is niet inbegrepen in deze optie. Prijs per stuk.

1.70.28

Aanbrengen CAI signaalversterker Wilt u in meer ruimten in uw woning bekabelde tv/radio via een coax-kabel kunnen aansluiten, dan kunt u in elke betreffende ruimte een CAI-aansluiting of de basisvoorzieningen daarvoor door ons laten installeren (Centrale Antenne Inrichting, voor bekabelde tv/radio). Wilt u meer dan twee CAI-aansluitingen in uw woning, dan is een antenneversterker noodzakelijk voor een goede ontvangst. Wij leveren en monteren een antenneversterker in uw meterkast. Hierop kunnen maximaal 6 punten voor CAI-bekabeling aangesloten worden. De prijs is inclusief een enkele wandcontactdoos in de meterkast om de antenneversterker van stroom te voorzien. Let op: welke bekabeling in uw persoonlijke situatie nodig is, hangt af van uw serviceprovider en uw apparatuur. Zo kan het zijn dat u geen coax-bekabeling nodig heeft voor tv/radio, maar een andere bekabeling zoals UTP (ook wel ethernetkabel genoemd). Informeer dus goed bij uw serviceprovider(s) wat voor u de beste bekabeling in uw hele woning is.

Paraaf koper(s): Pagina 8 van 17


1.70.31

Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar

O

...........

115,00 ......................

O

...........

140,00 ......................

O

...........

90,00 ......................

O

...........

150,00 ......................

O

...........

120,00 ......................

O

...........

185,00 ......................

O

...........

130,00 ......................

Wilt u, naast het standaard plafondlichtpunt, een extra plafondlichtpunt in uw woning en wilt u beide lichtpunten met de bestaande schakelaar tegelijk bedienen? Wij leveren en monteren graag een extra plafondlichtpunt, dat met de bestaande schakelaar kan worden bediend. Geef de plaats van het extra plafondlichtpunt aan op de schets, inclusief maatvoering. In verband met de leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge van ca 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats.

1.70.32

Extra plafondlichtpunt op nieuwe schakelaar Wilt u, naast het standaard plafondlichtpunt, een extra plafondlichtpunt in uw woning dat u bovendien apart kunt bedienen? Wij leveren en monteren graag een extra plafondlichtpunt. Ook installeren wij een extra enkelpolige schakelaar, waarmee u het extra plafondlichtpunt kunt bedienen. De schakelaar wordt op de standaardhoogte voor schakelaars (1,05 m) gemonteerd. Geef de plaats van het extra plafondlichtpunt en de plaats van de extra schakelaar aan op de schets, inclusief maatvoering. In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats.

1.70.33

Verplaatsen plafondlichtpunt in dezelfde ruimte Wilt u het plafondlichtpunt liever op een andere plek in uw woning? Geef de gewenste plek aan op de schets inclusief maatvoering. In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats.

1.70.34

Extra plafondlichtpunt met wisselschakeling Vindt u het handig om het nieuwe plafondlichtpunt op twee punten in uw woning te kunnen bedienen (hotelschakeling)? Wij leveren en monteren graag een extra plafondlichtpunt op wisselschakelaar. Wij voorzien het nieuwe plafondlichtpunt van een wisselschakeling en installeren een extra wisselschakelaar. Beide schakelaars komen op de standaardhoogte voor schakelaars (1,05 m). Geef de gewenste plaats van de extra 2 wisselschakelaar aan op de schets, inclusief maatvoering. In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca. 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats.

1.70.35

Wisselschakeling Vindt u het handig om het standaard lichtpunt op twee punten in uw woning te kunnen bedienen (hotelschakeling)? Wij voorzien het standaard lichtpunt van een wisselschakeling op de bestaande schakelaar en installeren een extra wisselschakelaar op de standaardhoogte voor schakelaars (1,05 m). Geef de gewenste plaats van de extra wisselschakelaar aan op de schets, inclusief maatvoering.

1.70.36

Trekschakelaar Vindt u het handig om het standaard lichtpunt op twee punten in uw woning te kunnen bedienen (hotelschakeling) en wilt u dat ĂŠĂŠn van de schakelaars een trekschakelaar is? Wij voorzien het standaard lichtpunt van een wisselschakeling op de bestaande schakelaar en installeren een extra wisselschakelaar in de vorm van een trekschakelaar aan de wand in uw woning op een hoogte van circa 2,35 m boven de vloer (vaak toegepast boven het bed). Geef de gewenste plaats van de extra trekschakelaar aan op de schets, inclusief maatvoering.

1.70.37

Kruisschakeling in plaats van wisselschakeling Vindt u het handig om het standaard lichtpunt op drie punten in uw woning te kunnen bedienen (kruisschakeling)? Wij voorzien het standaard lichtpunt van een kruisschakeling op de bestaande schakelaar en installeren een twee extra kruisschakelaar op de standaardhoogte voor schakelaars (1,05 m). Geef de

Paraaf koper(s): Pagina 9 van 17


gewenste plaats van de extra kruisschakelaars aan op de schets, inclusief maatvoering.

1.70.38

Wandlichtpunt op nieuwe schakelaar

O

...........

135,00 ......................

O

...........

210,00 ......................

O

...........

110,00 ......................

O

...........

150,00 ......................

O

...........

370,00 ......................

O

...........

295,00 ......................

O

...........

490,00 ......................

Als u een lichtpunt aan de wand wilt van uw woning, dan leveren en installeren wij een wandlichtpunt op circa 1,70 m hoogte vanaf de vloer. Ook installeren wij een enkelpolige schakelaar op de standaardhoogte voor schakelaars (1,05 m), waarmee u het lichtpunt kunt bedienen. Geef de gewenste plaatsen van het wandlichtpunt en de schakelaar aan op de schets, inclusief maatvoering.

1.70.39

Wandlichtpunt met wisselschakeling Als u een lichtpunt aan de wand wilt van uw woning, dan leveren en installeren wij een wandlichtpunt op circa 1,70 m hoogte vanaf de vloer. Ook installeren wij 2 wisselschakelaar (hotelschakelaar) op de standaardhoogte voor schakelaars (1,05 m), waarmee u het lichtpunt op 2 plaatsen kunt bedienen. Geef de gewenste plaatsen van het wandlichtpunt en de schakelaars aan op de schets, inclusief maatvoering.

1.70.40

Wandlichtpunt op bestaande schakelaar Als u een lichtpunt aan de wand wilt van uw woning, dan leveren en installeren wij een wandlichtpunt op circa 1,70 m hoogte vanaf de vloer. Het wandlichtpunt zal aangesloten worden op een bestaande schakelaar. Geef de gewenste plaatsen van het wandlichtpunt en welke schakelaar het lichtpunt moet bedienen aan op de schets, inclusief maatvoering.

1.70.43

Leddimmer in plaats van schakelaar Wilt u graag uw verlichting in uw woning kunnen dimmen, dit kan met een leddimmer. Wij leveren en brengen een leddimmer aan in plaats van de standaard enkelpolige schakelaar. Gelieve de positie op tekening aan te geven.

1.70.44

Inbouw ledspot (met schakelaar) Wilt u graag een of meerdere spots in de plafonds in uw woning? Wij zorgen voor het leveren en aanbrengen hiervan. Dit betekent: we maken de sparing in het plafond en installeren de spot. De spot wordt op een nieuwe lichtschakelaar aangesloten. De meerprijs voor de eerste spot is â‚Ź 370,00. Voor elke volgende spot op dezelfde schakelaar, zie 1.70.45. Geef op de schets aan op welke plaats(en) u een spot wilt hebben en schakelaar u de spot(s) wilt bedienen. Zet overal duidelijk de maten bij. Ledspot kantelbaar, voorzien van ledlamp in kleur wit en ijzer geborsteld. Graag gewenste kleur doorgeven. Let op: houd er rekening mee dat het leidingwerk in de verdiepingsvloer een reden kan zijn om van de door u opgegeven maatvoering af te wijken. Uiteraard nemen wij in dat geval vooraf met u contact op

1.70.45

Inbouw ledspot (elke volgende) Wilt u graag een of meerdere spots in de plafonds in uw woning? Wij zorgen voor het leveren en aanbrengen hiervan. Dit betekent: we maken de sparing in het plafond en installeren de spot. De spot wordt op een nieuwe lichtschakelaar aangesloten. De meerprijs voor elke volgende spot (op een bestaande schakelaar) is â‚Ź 295,00. Geef op de schets aan op welke plaats(en) u een spot wilt hebben en schakelaar u de spot(s) wilt bedienen. Zet overal duidelijk de maten bij. Ledspot kantelbaar, voorzien van ledlamp in kleur wit en ijzer geborsteld. Graag gewenste kleur doorgeven. Let op: houd er rekening mee dat het leidingwerk in de verdiepingsvloer een reden kan zijn om van de door u opgegeven maatvoering af te wijken. Uiteraard nemen wij in dat geval vooraf met u contact op

1.70.47

Elektra kabel in de tuin achtergevel Voor tuinverlichting of een andere elektrische toepassing in uw achtertuin is

Paraaf koper(s): Pagina 10 van 17


het handig om een elektrische voorziening aan de achterzijde van uw woning te hebben. Vanuit de meterkast leggen wij een 2-aderige elektrakabel met een geleiderdoorsnede van 2,5 mm2 tot aan de achtergevel. Deze wordt voorzien van een lasdoos aan de buitenzijde van de achtergevel op 20 cm boven peil. Geef de plaats van de lasdoos aan op de schets. Van daaruit leggen wij een elektrakabel van 15 strekkende meter op rol aan de achterzijde van uw woning, waarmee u uw elektravoorzieningen zelf kunt afwerken. De kabel wordt aangesloten op een aparte groep in uw meterkast.

1.70.48

Buitenlichtpunt voorgevel

O

200,00 ......................

O

200,00 ......................

Wilt u een extra buitenlamp aan uw voorgevel plaatsen en wilt u deze afzonderlijk kunnen bedienen? Kies dan voor deze optie. Wij leveren en monteren een extra buitenlichtpunt aan uw voorgevel op dezelfde hoogte als het standaard buitenlichtpunt. In uw woning monteren wij een enkelpolige schakelaar op de standaardhoogte voor schakelaars. Zelf kunt u de gewenste plek van het lichtpunt en de extra schakelaar aangeven op de schets.

1.70.49

Buitenlichtpunt achtergevel Wilt u een extra buitenlamp aan uw achtergevel plaatsen en wilt u deze afzonderlijk kunnen bedienen? Kies dan voor deze optie. Wij leveren en monteren een extra buitenlichtpunt aan uw achtergevel op dezelfde hoogte als het standaard buitenlichtpunt. In uw woning monteren wij een enkelpolige schakelaar op de standaardhoogte voor schakelaars. Zelf kunt u de gewenste plek van het lichtpunt en de extra schakelaar aangeven op de schets.

1.70.52

Aanbrengen loze leiding met enkelpolige schakelaar

O

...........

155,00 ......................

O

...........

180,00 ......................

O

...........

265,00 ......................

O

...........

165,00 ......................

O

...........

250,00 ......................

Om zelf kabels te kunnen trekken voor elektra in de tuin is het handig om alvast een loze leidingen met schakelaar hiervoor aan te laten brengen. Wij brengen een extra loze 3/4" leiding aan vanaf de schakelaar naar uw achtergevel. Het uiteinde van de leiding wordt onder het maaiveld aangebracht. Geef de gewenste plek van de loze leiding en schakelaar aan op de schets.

1.70.54

Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos buitengevel U kunt ook kiezen om een dubbel buitenstopcontact aan de buitengevel van uw woning te hebben. Wij installeren deze dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw) tegen uw gevel op een hoogte van zo¶n 30 cm boven peil. De voorziening wordt op de algemene lichtgroep van uw woning aangesloten. Geef op de schets aan waar u de wandcontactdoos wilt hebben.

1.70.55

Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos buitengevel met schakelaar U kunt ook kiezen om een dubbel buitenstopcontact aan de buitengevel van uw woning te hebben. Wij installeren deze dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw) tegen uw gevel op een hoogte van zo¶n 30 cm boven peil. De wandcontactdoos heeft een schakelaar in uw woning, zodat niemand stroom bij u kan aftappen als u dat niet wilt. De voorziening wordt op de algemene lichtgroep van uw woning aangesloten. Geef op de schets aan waar u de wandcontactdoos en schakelaar wilt hebben.

1.70.56

Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos buitengevel Wilt u een buitenstopcontact aan de gevel van uw woning? Wij installeren een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw) tegen uw gevel op een hoogte van zo¶n 30 cm boven peil. De voorziening wordt op de algemene lichtgroep van uw woning aangesloten. Geef op de schets aan waar u de wandcontactdoos wilt hebben.

1.70.57

Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos buitengevel met schakelaar U kunt ook kiezen om een enkel buitenstopcontact aan de buitengevel van uw woning te hebben. Wij installeren deze spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw) tegen uw gevel op een hoogte van zo¶n 30 cm boven peil. De wandcontactdoos heeft een schakelaar in uw woning, zodat niemand stroom bij u kan aftappen als

Paraaf koper(s): Pagina 11 van 17


u dat niet wilt. De voorziening wordt op de algemene lichtgroep van uw woning aangesloten. Geef op de schets aan waar u de wandcontactdoos en schakelaar wilt hebben.

1.70.60

O

Voorzieningen zonwering achtergevel

...........

110,00 ......................

Wilt u na oplevering zelf zonwering aanbrengen dan kunnen wij voor u al een loze leiding aanleggen. Wij brengen een aansluitpunt t.b.v rolluik en/of zonwering geschakeld door op/neer-schakelaar, vanuit een inbouwdoos wordt er een loze leiding naar buiten gebracht t.b.v. de bekabeling van de zonwering. Vanaf de centraaldoos gaat er een bedrade leiding naar een inbouwdoos in de wand (toekomstige jaloezieschakelaar), van de inbouwdoos gaat er een loze leiding naar buiten. Gelieve positie van de leiding binnen en buiten op tekening aan te geven.

1.70.80

Extra PV-zonnepanelen

O

0,00 ......................

O

480,00 ......................

O

1.900,00 ......................

O

1.690,00 ......................

O

3.450,00 ......................

O

3.260,00 ......................

Wilt u uw woning extra verduurzamen dan bieden wij de optie voor extra PV-panelen. Prijs op aanvraag. Geef hierbij het gewenste aantalen panelen door.

1.99.01

Verkorten hal Bij woningtype C t/m G, en I en J waar de trapopgang in de hal is gesitueerd, bestaat de mogelijkheid om de hal te verkorten en daarmee de woonkamer te vergroten. De trapopgang zal daardoor in de woonkamer vallen. Hierdoor worden de deuren van de slaapkamer akoestisch uitgevoerd (vanwege geluidsoverdracht van de woonkamer richting slaapkamers). Dit blijft een vlakke witte deur. De schakelaars bij de deur naar de woonkamer worden mee verplaatst naar de nieuwe positie van de deur, het plafondlichtpunt in de hal wordt gecentreerd.

1.99.02

Trapkast Wilt u de ruimte onder de trap van de begane grond gebruiken voor opslag etc. Wij kunnen een trapkast voor u voorzien. De trap van de begane grond wordt dicht uitgevoerd, Er wordt een wand geplaatst, voorzien van een standaard binnenkozijn met deur. In de kast komt een wandlichtpunt met schakelaar en een enkele wandcontactdoos. Deze optie is mogelijk voor woningtype H en K t/m O.

1.99.03

Verplaatsen keuken naar achterzijde Het verplaatsen van alle aansluitingen met betrekking tot de keuken naar de achterzijde van de woning, inclusief verplaatsen van de mechanische ventilatie. Indeling en aansluitingen van de keuken volgens optietekening. De optie is mogelijk is voor woningtype H, en K t/m O.

1.99.05

Indeling zolder Standaard wordt in uw woning de zolder niet ingedeeld. Wenst u een extra ruimte op de zolder dan kan u kiezen voor de optie indeling zolder. Wij zullen dan twee extra wanden plaatsen met binnendeurkozijnen met deuren en hang- en sluitwerk. Hierdoor krijgt u een afgesloten techniekruimte en een extra ruimte over de volle diepte van de woning, dit is een onbenoemde ruimte. Elektra onderdelen wijzigen conform de optietekening. De optie geldt voor woningtype C, D, I en J.

1.99.06

Indeling zolder Standaard wordt in uw woning de zolder niet ingedeeld. Wenst u een extra ruimte op de zolder dan kan u kiezen voor de optie indeling zolder. Wij zullen dan een extra wand plaatsen met een binnendeurkozijn met deur en hang- en sluitwerk. Hierdoor krijgt u een extra ruimte, dit is een onbenoemde ruimte. Elektra onderdelen wijzigen conform de optietekening. De optie geldt voor woningtypes H.

Paraaf koper(s): Pagina 12 van 17


1.99.07

Indeling zolder

O

3.050,00 ......................

O

115,00 ......................

O

0,00 ......................

O

-2.445,00 ......................

Standaard wordt in uw woning de zolder niet ingedeeld. Wenst u een extra ruimte op de zolder dan kan u kiezen voor de optie indeling zolder. Wij zullen dan een extra wand plaatsen met een binnendeurkozijn met deur en hang- en sluitwerk. Hierdoor krijgt u een extra ruimte, dit is een onbenoemde ruimte. Elektra onderdelen wijzigen conform de optietekening. De optie geldt voor woningtypes E, F, G, K t/m O.

woonwensen afbouw 2.52.01

Waterslot ten behoeve van de wasmachine Om waterschade door overstromingen bij een lekkende of losgeschoten slang of kapotte kuip te beperken kunt u voor een waterslot kiezen. Wij leveren en installeren een waterslot als extra afsluiter op de toevoerleiding van de wasmachine.

2.99.31

Bouwkundige keuring bij oplevering Wij bieden u de mogelijkheid bij de oplevering van de woning een bouwkundige keuring door Vereniging Eigen Huis te laten uitvoeren. Zij voeren de keuring onafhankelijk uit en in uw opdracht. Indien u voor deze mogelijkheid kiest, wordt de helft van de kosten van de keuring door Huybregts Relou voldaan. De prijs wordt bepaald zodra de prijzen van Vereniging Eigen Huis voor 2022 bekend zijn. U kunt ook later nog voor deze optie kiezen.

sanitair 4.53.01

Casco opleveren badkamer en toilet, type C en D Kunt u niet slagen bij onze projectleveranciers van het sanitair en tegelwerk dan kunt u kiezen de badkamer en toilet casco op te laten leveren. De optie geldt voor woningtypes C en D. We laten het sanitair en tegelwerk in de badkamer en toilet vervallen. U dient er rekening te houden met onderstaande punten: - Er wordt niet voorzien in het standaard sanitair, kranen, verwarming, wandtegels, vloertegels, kitwerk, spuitwerk tegen de wanden, dekvloer en aardnet. - Het toilet wordt wel voorzien van een dekvloer. - De radiator wordt op de standaard plaats geplaatst. - Het is niet mogelijk een gedeelte van bovengenoemde onderdelen te laten vervallen. - Het is niet mogelijk om installaties aan te laten passen voor, zoals die na oplevering door u gerealiseerd gaan worden. Dit betekent dat de riolering en waterleiding op de standaard plaatsen op ca. 100 mm vanaf de vloer worden afgedopt. - De mechanische afzuiging blijft op de standaard plaats. - De elektrapunten blijven op de standaard plaats en worden tegen de ruwe muur gemonteerd. Wij hebben de verplichting om het met Woningborg-garantie te realiseren woning, conform de afgegeven bouwvergunning alsmede de Woningborg-garantienormen, te bouwen en op te leveren. U verzoekt ons de woning zonder sanitair en tegels in de badkamer en toilet op te leveren. Door overeenkomen van dit minderwerk, voldoet de woning bij oplevering niet aan het Bouwbesluit en daarmee eveneens niet aan de omgevingsvergunning en de gestelde Woningborg-normen. Doordat de ondernemer voor dat deel zijn verplichting niet kan nakomen, wordt dit minderwerk enkel overeengekomen onder vrijwaring van zijn aansprakelijkheden van dit minderwerk. Hiervoor dient u een formulier 'melding minderwerk' te

Paraaf koper(s): Pagina 13 van 17


ondertekenen, welke op een later tijdstip aan u zal worden toegestuurd. Het gevolg hiervan is dat u de ondernemer terzake niet meer aansprakelijk kunt stellen en dat u geen Woningborg-garantie heeft op gebreken en constructies. U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de 'zelfwerkzaamheden' aan uw woning na oplevering, zodanig te (doen) verrichten, dat aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan. De optie is niet mogelijk in combinatie met een Comfort of Comfort Plus pakket.

4.53.02

Casco opleveren badkamer en toilet, E, F, G en H

O

-2.730,00 ......................

O

-2.790,00 ......................

Kunt u niet slagen bij onze projectleveranciers van het sanitair en tegelwerk dan kunt u kiezen de badkamer en toilet casco op te laten leveren. De optie geldt voor woningtypes E, F, G en H We laten het sanitair en tegelwerk in de badkamer en toilet vervallen. U dient er rekening te houden met onderstaande punten: - Er wordt niet voorzien in het standaard sanitair, kranen, verwarming, wandtegels, vloertegels, kitwerk, spuitwerk tegen de wanden, dekvloer en aardnet. - Het toilet wordt wel voorzien van een dekvloer. - De radiator wordt op de standaard plaats geplaatst. - Het is niet mogelijk een gedeelte van bovengenoemde onderdelen te laten vervallen. - Het is niet mogelijk om installaties aan te laten passen voor, zoals die na oplevering door u gerealiseerd gaan worden. Dit betekent dat de riolering en waterleiding op de standaard plaatsen op ca. 100 mm vanaf de vloer worden afgedopt. - De mechanische afzuiging blijft op de standaard plaats. - De elektrapunten blijven op de standaard plaats en worden tegen de ruwe muur gemonteerd. Wij hebben de verplichting om het met Woningborg-garantie te realiseren woning, conform de afgegeven bouwvergunning alsmede de Woningborg-garantienormen, te bouwen en op te leveren. U verzoekt ons de woning zonder sanitair en tegels in de badkamer en toilet op te leveren. Door overeenkomen van dit minderwerk, voldoet de woning bij oplevering niet aan het Bouwbesluit en daarmee eveneens niet aan de omgevingsvergunning en de gestelde Woningborg-normen. Doordat de ondernemer voor dat deel zijn verplichting niet kan nakomen, wordt dit minderwerk enkel overeengekomen onder vrijwaring van zijn aansprakelijkheden van dit minderwerk. Hiervoor dient u een formulier 'melding minderwerk' te ondertekenen, welke op een later tijdstip aan u zal worden toegestuurd. Het gevolg hiervan is dat u de ondernemer terzake niet meer aansprakelijk kunt stellen en dat u geen Woningborg-garantie heeft op gebreken en constructies. U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de 'zelfwerkzaamheden' aan uw woning na oplevering, zodanig te (doen) verrichten, dat aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan. De optie is niet mogelijk in combinatie met een Comfort of Comfort Plus pakket.

4.53.03

Casco opleveren badkamer en toilet, type I en J Kunt u niet slagen bij onze projectleveranciers van het sanitair en tegelwerk dan kunt u kiezen de badkamer en toilet casco op te laten leveren. De optie geldt voor woningtypes I en J. We laten het sanitair en tegelwerk in de badkamer en toilet vervallen. U dient er rekening te houden met onderstaande punten: - Er wordt niet voorzien in het standaard sanitair, kranen, verwarming, wandtegels, vloertegels, kitwerk, spuitwerk tegen de wanden, dekvloer en aardnet. - Het toilet wordt wel voorzien van een dekvloer.

Paraaf koper(s): Pagina 14 van 17


- De radiator wordt op de standaard plaats geplaatst. - Het is niet mogelijk een gedeelte van bovengenoemde onderdelen te laten vervallen. - Het is niet mogelijk om installaties aan te laten passen voor, zoals die na oplevering door u gerealiseerd gaan worden. Dit betekent dat de riolering en waterleiding op de standaard plaatsen op ca. 100 mm vanaf de vloer worden afgedopt. - De mechanische afzuiging blijft op de standaard plaats. - De elektrapunten blijven op de standaard plaats en worden tegen de ruwe muur gemonteerd. Wij hebben de verplichting om het met Woningborg-garantie te realiseren woning, conform de afgegeven bouwvergunning alsmede de Woningborg-garantienormen, te bouwen en op te leveren. U verzoekt ons de woning zonder sanitair en tegels in de badkamer en toilet op te leveren. Door overeenkomen van dit minderwerk, voldoet de woning bij oplevering niet aan het Bouwbesluit en daarmee eveneens niet aan de omgevingsvergunning en de gestelde Woningborg-normen. Doordat de ondernemer voor dat deel zijn verplichting niet kan nakomen, wordt dit minderwerk enkel overeengekomen onder vrijwaring van zijn aansprakelijkheden van dit minderwerk. Hiervoor dient u een formulier 'melding minderwerk' te ondertekenen, welke op een later tijdstip aan u zal worden toegestuurd. Het gevolg hiervan is dat u de ondernemer terzake niet meer aansprakelijk kunt stellen en dat u geen Woningborg-garantie heeft op gebreken en constructies. U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de 'zelfwerkzaamheden' aan uw woning na oplevering, zodanig te (doen) verrichten, dat aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan. De optie is niet mogelijk in combinatie met een Comfort of Comfort Plus pakket.

4.53.04

Casco opleveren badkamer en toilet, type K, L, M, N, O

O

-4.550,00 ......................

Kunt u niet slagen bij onze projectleveranciers van het sanitair en tegelwerk dan kunt u kiezen de badkamer en toilet casco op te laten leveren. De optie geldt voor woningtypes K, L, M, N, O. We laten het sanitair en tegelwerk in de badkamer en toilet vervallen. U dient er rekening te houden met onderstaande punten: - Er wordt niet voorzien in het standaard sanitair, kranen, verwarming, wandtegels, vloertegels, kitwerk, spuitwerk tegen de wanden, dekvloer en aardnet. - Het toilet wordt wel voorzien van een dekvloer. - De radiator wordt op de standaard plaats geplaatst. - Het is niet mogelijk een gedeelte van bovengenoemde onderdelen te laten vervallen. - Het is niet mogelijk om installaties aan te laten passen voor, zoals die na oplevering door u gerealiseerd gaan worden. Dit betekent dat de riolering en waterleiding op de standaard plaatsen op ca. 100 mm vanaf de vloer worden afgedopt. - De mechanische afzuiging blijft op de standaard plaats. - De elektrapunten blijven op de standaard plaats en worden tegen de ruwe muur gemonteerd. Wij hebben de verplichting om het met Woningborg-garantie te realiseren woning, conform de afgegeven bouwvergunning alsmede de Woningborg-garantienormen, te bouwen en op te leveren. U verzoekt ons de woning zonder sanitair en tegels in de badkamer en toilet op te leveren. Door overeenkomen van dit minderwerk, voldoet de woning bij oplevering niet aan het Bouwbesluit en daarmee eveneens niet aan de omgevingsvergunning en de gestelde Woningborg-normen. Doordat de ondernemer voor dat deel zijn verplichting niet kan nakomen, wordt dit

Paraaf koper(s): Pagina 15 van 17


minderwerk enkel overeengekomen onder vrijwaring van zijn aansprakelijkheden van dit minderwerk. Hiervoor dient u een formulier 'melding minderwerk' te ondertekenen, welke op een later tijdstip aan u zal worden toegestuurd. Het gevolg hiervan is dat u de ondernemer terzake niet meer aansprakelijk kunt stellen en dat u geen Woningborg-garantie heeft op gebreken en constructies. U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de 'zelfwerkzaamheden' aan uw woning na oplevering, zodanig te (doen) verrichten, dat aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan. De optie is niet mogelijk in combinatie met een Comfort of Comfort Plus pakket.

4.53.05

Casco opleveren badkamer en toilet, type P

O

-4.610,00 ......................

O

0,00 ......................

Kunt u niet slagen bij onze projectleveranciers van het sanitair en tegelwerk dan kunt u kiezen de badkamer en toilet casco op te laten leveren. De optie geldt voor woningtypes P. We laten het sanitair en tegelwerk in de badkamer en toilet vervallen. U dient er rekening te houden met onderstaande punten: - Er wordt niet voorzien in het standaard sanitair, kranen, verwarming, wandtegels, vloertegels, kitwerk, spuitwerk tegen de wanden, dekvloer en aardnet. - Het toilet wordt wel voorzien van een dekvloer. - De radiator wordt op de standaard plaats geplaatst. - Het is niet mogelijk een gedeelte van bovengenoemde onderdelen te laten vervallen. - Het is niet mogelijk om installaties aan te laten passen voor, zoals die na oplevering door u gerealiseerd gaan worden. Dit betekent dat de riolering en waterleiding op de standaard plaatsen op ca. 100 mm vanaf de vloer worden afgedopt. - De mechanische afzuiging blijft op de standaard plaats. - De elektrapunten blijven op de standaard plaats en worden tegen de ruwe muur gemonteerd. Wij hebben de verplichting om het met Woningborg-garantie te realiseren woning, conform de afgegeven bouwvergunning alsmede de Woningborg-garantienormen, te bouwen en op te leveren. U verzoekt ons de woning zonder sanitair en tegels in de badkamer en toilet op te leveren. Door overeenkomen van dit minderwerk, voldoet de woning bij oplevering niet aan het Bouwbesluit en daarmee eveneens niet aan de omgevingsvergunning en de gestelde Woningborg-normen. Doordat de ondernemer voor dat deel zijn verplichting niet kan nakomen, wordt dit minderwerk enkel overeengekomen onder vrijwaring van zijn aansprakelijkheden van dit minderwerk. Hiervoor dient u een formulier 'melding minderwerk' te ondertekenen, welke op een later tijdstip aan u zal worden toegestuurd. Het gevolg hiervan is dat u de ondernemer terzake niet meer aansprakelijk kunt stellen en dat u geen Woningborg-garantie heeft op gebreken en constructies. U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de 'zelfwerkzaamheden' aan uw woning na oplevering, zodanig te (doen) verrichten, dat aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan. De optie is niet mogelijk in combinatie met een Comfort of Comfort Plus pakket.

deuren 6.30.01

Luxe binnendeuren Kies een andere binnendeur om uw woning nog meer karakter te geven. U kunt kiezen uit de deuren welke aangegeven worden in de deurtool. U ontvangt hiervoor separaat een inlogcode naar de betreffende website, dus u hoeft deze optie niet te bevestigen. Dat kan via de website Deurplus.

Paraaf koper(s): Pagina 16 van 17


Uitbouwen 7.99.01

Garage geisoleerd

O

9.700,00 ......................

O

1.220,00 ......................

O

17.100,00 ......................

O

20.800,00 ......................

O

17.500,00 ......................

O

21.200,00 ......................

Wilt u uw garage geïsoleerd laten uitvoeren. De garage wordt geïsoleerd uitgevoerd, de materialisatie bestaat uit een geïsoleerde betonnen vloer, gemetselde spouwmuur met isolatie voor de wanden, betonnen dak, dakisolatie en bitumineuze dakbedekking. De garage wordt voorzien van dubbele houten draaideuren als garagedeuren. Elektra onderdelen conform de optietekening. De bestemming garage wordt hiermee een onbenoemde ruimte.

7.99.02

Indelen garage Het creëren van een extra ruimte en geïsoleerde berging in de bestaande garage. Optie is enkel mogelijk in combinatie met 7.99.01. Uitvoering conform optietekening. Het plaatsen van binnenwand een extra binnenkozijn met deur voorzien van hang en sluitwerk. Wanden en plafond berging en extra ruimte blijven onafgewerkt. Elektra wordt uitgevoerd volgens optietekening. Berging kan geen dienst doen als opstelplaats voor een motorvoertuig.

7.99.03

Uitbouw woonkamer achterzijde 1200 mm type C en D Wilt u uw woning op de begane grond vergroten dan kunt u kiezen voor de optie uitbouw. De woning wordt dan aan de achterkant met 1.200 mm vergroot waardoor een ruimere woonkamer krijgt. Materialisatie conform de woning: geisoleerde betonvloer, kalkzandsteen wanden, betonnen dakvloer, bitumineuze dakbedekking. De indeling van de achtergevel is conform de basis woning. Installaties worden conform de geldende eisen aangebracht. E.e.a. conform de optietekening.

7.99.04

Uitbouw woonkamer achterzijde 2400 mm type C en D Wilt u uw woning op de begane grond vergroten dan kunt u kiezen voor de optie uitbouw. De woning wordt dan aan de achterkant met 2400 mm vergroot waardoor een ruimere woonkamer krijgt. Materialisatie conform de woning: geisoleerde betonvloer, kalkzandsteen wanden, betonnen dakvloer, bitumineuze dakbedekking. De indeling van de achtergevel is conform de basis woning. Installaties worden conform de geldende eisen aangebracht. E.e.a. conform de optietekening.

7.99.05

Uitbouw woonkamer achterzijde 1200 mm type E t/m O Wilt u uw woning op de begane grond vergroten dan kunt u kiezen voor de optie uitbouw. De woning wordt dan aan de achterkant met 1.200 mm vergroot waardoor een ruimere woonkamer krijgt. Materialisatie conform de woning: geisoleerde betonvloer, kalkzandsteen wanden, betonnen dakvloer, bitumineuze dakbedekking. De indeling van de achtergevel is conform de basis woning. Installaties worden conform de geldende eisen aangebracht. E.e.a. conform de optietekening.

7.99.06

Uitbouw woonkamer achterzijde 2400 mm type E t/m O Wilt u uw woning op de begane grond vergroten dan kunt u kiezen voor de optie uitbouw. De woning wordt dan aan de achterkant met 2.400 mm vergroot waardoor een ruimere woonkamer krijgt. Materialisatie conform de woning: geisoleerde betonvloer, kalkzandsteen wanden, betonnen dakvloer, bitumineuze dakbedekking. De indeling van de achtergevel is conform de basis woning. Installaties worden conform de geldende eisen aangebracht. E.e.a. conform de optietekening.

Eindtotaal

...............................

Paraaf koper(s): Pagina 17 van 17