Woonwensenlijst Wilhelminahaven fase 2

Page 1

Woonwensenlijst 35 woningen Wilg – Eik - Linde

v.1 06 oktober 2021


Woonwensenlijst De woonwensenlijst kunt u via ons portaal HOOMCTRL invullen. Na de Informatieavond wordt u de toegangscode voor HOOMCTRL aangereikt.


Optie

Omschrijving

Bedrag

Totaal

Woonwensen ruwbouw 1.14.01

360,00 ......................

Schrobputje voorgevel (bij voordeur) Om water netjes af te voeren kunt u kiezen voor een schrobputje aan de voorzijde van uw woning. Geef op de schets aan waar het schrobputje (tegen de gevel!) moet komen. Wij treffen dan de noodzakelijke voorzieningen om het putje aan te sluiten op de (vuilwater)riolering. Bij oplevering wordt het kunststof schrobputje met stankafsluiter en deksel los door ons geleverd. Zo kunt u het zelf op de juiste hoogte plaatsen als het straatwerk is aangebracht. Deze optie geldt voor woningtypes C t/m G en I en J.

1.22.01

70,00 ......................

Inmetselen loodslabbe Het leveren en aanbrengen van een loodslabbe in de achtergevel ten behoeve van het plaatsen van een uitbouw na oplevering. Gelieve de exacte positie en hoogte op tekening aan te geven. De genoemde prijs is een prijs per m1.

1.30.01

1.775,00 ......................

Geisoleerde sectionaaldeur Het toepassen van een geisoleerde sectionaaldeur in plaats van de standaard kanteldeur. Fabrikaat Hormann type LPU 40 met S-profilering. Daarnaast wordt op het dak van de garage een dakdoorvoer geplaatst voor ventilatie van de garage.

1.30.02

2.440,00 ......................

Loopdeur in sectionaaldeur Kiest u voor deze optie wordt de standaard sectionaaldeur in de garage voorzien van een loopdeur. De deur draait naar buiten en wordt geplaatst aan de zijde van uw woning. Wij voorzien de loopdeur van een cilinderslot dat met dezelfde sleutel als die van uw woning kan worden bediend. U heeft dus geen extra sleutel nodig. De optie is enkel mogelijk in combinatie met optie 1.30.01.

1.30.04

770,00 ......................

Elektrische bediening sectionaaldeur De geisoleerde sectionaaldeur voorzien van een elektrische bediening, inclusief 1 handzender. De optie is enkel mogelijk in combinatie met optie 1.30.01.

1.30.05

135,00 ......................

Extra handzender sectionaaldeur Leveren van een extra handzender t.b.v. het bedienen van de elektrische sectionaaldeur. De optie is enkel mogelijk in combinatie met optie 1.30.01 en 1.30.03.

1.30.06

2.290,00 ......................

Schuifpui achtergevel Wilt u een schuifpui aan de achtergevel van uw woning in plaats van de standaard pui? Wij leveren en brengen de schuifpui graag voor u aan. De schuifpui heeft dezelfde uitvoering en materialen als die van de standaard pui. De uitvoering en materiaalkeuze ziet u op de technische omschrijving en de verkooptekening.

1.30.08

4.000,00 ......................

Dubbele deuren garage Het vervangen van de standaard stalen kanteldeur in de garage door een dubbele openslaande houten deur in een houten kozijn, volgens optietekening.

1.30.09

Extra standaard binnenkozijn met -deur (opdekdeur)

315,00 ......................

Wilt u dat wij op een bepaalde plek een extra binnendeur aanbrengen? In dat geval plaatsen wij een extra binnendeurkozijn met opdekdeur in een niet dragende binnenwand. Het vervallen van het gedeelte niet dragende binnenwand is in de prijs verrekend. Gelieve de positie op tekening aan te geven.

1.30.11

Vervallen binnendeurkozijn met -deur (opdekdeur) Wilt u dat wij op een bepaalde plek geen binnendeur aanbrengen? In dat geval laten wij een binnendeurkozijn en binnendeur vervallen. De deursparing wordt

Pagina 3 van 13

-155,00 ......................


verdiepingshoog uitgevoerd en de neggekanten worden niet nader afgewerkt. U moet later zelf volgens de geldende voorschriften een kozijn/deur aanbrengen waar dat is vereist. Wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Houd ook rekening met de afmetingen zoals die op tekening staan aangegeven. De prijs is per stuk. Geef op de tekening aan welke kozijnen/deuren u wilt laten vervallen. Let op: het binnendeurkozijn en de binnendeur van de meterkast mag niet vervallen.

1.30.14

120,00 ......................

Stalen kozijn zonder bovenlicht Standaard worden in uw woning de stalen binnenkozijnen met bovenlichten voorzien van glas aangebracht. Wij bieden u de mogelijkheid deze bovenlichten dicht te zetten. Bij dit meerwerk wordt het stalen kozijn aangepast naar een stalen kozijn zonder bovenlicht. De ruimte boven de deur wordt dichtgezet met hetzelfde materiaal als de binnenwanden en behangklaar afgewerkt. Prijs per stuk. U dient zelf het aantal deuren in te vullen.

1.30.15

125,00 ......................

Stompe deur in plaats van opdekdeur Wilt u liever stompe deuren in plaats van de standaard opdekdeur dan kunnen we voor u de deur wijzigen. Wij wijzigen de binnendeur van opdek naar stomp. Het binnenkozijn blijft voorzien van een bovenlicht. Prijs per stuk. U dient zelf het aantal deuren in te vullen. Gelieve het aantal en de positie aan te geven.

1.30.16

Stompe deur incl. kozijn zonder bovenlicht

240,00 ......................

Wilt u liever stompe deuren in plaats van de standaard opdekdeur dan kunnen we voor u de deur wijzigen. Wij wijzigen de binnendeur van opdek naar stomp en passen tevens een kozijn zonder bovenlicht toe. De ruimte boven de deur wordt dichtgezet met hetzelfde materiaal als de binnenwanden en vervolgens behangklaar afgewerkt. Prijs per stuk (deur incl. kozijn). U dient zelf het aantal deuren in te vullen. Gelieve het aantalen de positie aan te geven.

1.30.18

Verplaatsen binnenkozijn met deur en schakelaar

155,00 ......................

Heeft u liever het standaard binnenkozijn met -deur op een andere positie, wij kunnen voor u het standaard binnenkozijn met -deur, inclusief schakelaar (al dan niet in combinatie met wandcontactdoos) in een niet dragende binnenwand verplaatsen. Gelieve de exacte positie van kozijn en schakelaar op tekening aan te geven.

1.30.20

Deur en kozijn tussen garage en woonkamer

2.410,00 ......................

Het leveren en aanbrengen van een vlakke dichte deur met houten kozijn tussen de woonkamer en garage. Deze optie is van toepassing bij de garage (zowel bij de keuze voor een geïsoleerde als ongeïsoleerde garage). De deur wordt voorzien van een cilinderslot. Boven het kozijn wordt een latei toegepast. Graag positie op tekening aangeven (indien u kiest voor deze optie én een uitbouw, zo niet is de positie vast).

1.30.25

Wijzigen draairichting binnendeur incl. verplaatsen schakelaar

210,00 ......................

Op uw verzoek wijzigen wij de draairichting van een binnendeur, inclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar. De prijs is per stuk. Geef op de schets aan welke deuren u wilt laten aanpassen en geef de gewenste draairichting en de gewenste horizontale plaats voor de schakelaar aan (standaardhoogte voor schakelaars is 1,05 m).

1.32.14

550,00 ......................

Trap 2e verdieping dicht uitvoeren Standaard wordt u trap als open trap uitgevoerd. U kunt er ook voor kiezen om de open traptreden in de tweede verdiepingstrap (van eerste verdieping naar de tweede verdieping) te voorzien van stootborden, zodat een dichte trap ontstaat. De uitvoering van de trap blijft vuren hout.

Pagina 4 van 13


De stootborden worden niet nader afgewerkt.

1.40.03

Vervallen spuitwerk plafonds begane grond

-185,00 ......................

Als u wilt kunt u het spuitwerk van de plafonds van de hele begane grond laten vervallen. De beschadigingen in de breedplaatvloeren worden dan ook niet nader afgewerkt.

1.40.04

-185,00 ......................

Vervallen spuitwerk eerste verdieping Als u wilt kunt u het spuitwerk van de plafonds van de hele 1e verdieping laten vervallen. De beschadigingen in de breedplaatvloeren worden dan ook niet nader afgewerkt.

1.51.01

1.125,00 ......................

Uitstortgootsteen berging (koudwater) Wij leveren en installeren een plaatstalen uitstortgootsteen in uw garage en sluiten hem aan op de (vuilwater)riolering. Ook leveren en installeren wij een koudwaterkraan met slangwartel. De kraan wordt voorzien van een afsluiter in de woning, waarmee u de kraan kunt aftappen en afsluiten. Let op: het leidingwerk wordt uitgevoerd als opbouw en wordt in de garage geplaatst tegen de wand, grenzend aan uw woning. Er wordt níet voldaan aan de eis van het Bouwbesluit, omdat de buitenberging niet is geïsoleerd. Hierdoor staan wij niet garant voor eventuele schade door bevriezing.

1.51.03

650,00 ......................

Afgedopte aansluiting spoelbak in berging Wilt u na oplevering zelf een wastafel of spoelbak in uw inpandige berging plaatsen dan kunnen wij voor u het leidingwerk aanleggen. Wij kunnen voor u een afgedopte koud- en warmwaterleiding (geplaatst op circa 90 cm vanaf de vloer) en een afgedopte riool aanbrengen. Gelieve de positie op tekening aan te geven.

1.52.01

650,00 ......................

Vorstvrije koudwaterkraan voorgevel Een complete vorstvrije gevelkraancombinatie op de voorgevel op ca. 600 mm hoog. De kraan is afsluitbaar in de meterkast. Hiermee kunt u de kraan aftappen om bevriezing te voorkomen. Gelieve de gewenste positie aan te geven op tekening. De exacte plaats van de kraan wordt bepaald in overleg met de loodgieter.

1.52.02

650,00 ......................

Vorstvrije koudwaterkraan achtergevel Een complete vorstvrije gevelkraancombinatie op de achtergevel op ca. 600 mm hoog. De kraan is afsluitbaar in de meterkast. Hiermee kunt u de kraan aftappen om bevriezing te voorkomen. Gelieve de gewenste positie aan te geven op tekening. De exacte plaats van de kraan wordt bepaald in overleg met de loodgieter.

1.70.01

125,00 ......................

Verplaatsen thermostaat Wij kunnen de thermostaat op uw verzoek verplaatsen, mits dit uitvoerbaar en verantwoord is zodat er geen koudeval (koude luchtstroom over de grond) ontstaat. Geef de gewenste plek aan op de schets.

1.70.04

Aanbrengen wandcontactdoos op aparte groep

400,00 ......................

Kiest u voor deze optie, dan plaatsen wij een extra enkele inbouw wandcontactdoos met randaarde. Deze wordt niet aangesloten op de algemene lichtgroep van uw woning, maar op een aparte groep in uw meterkast. Geef de gewenste plek aan op de tekening.

1.70.05

Aanbrengen wandcontactdoos op aparte groep (bestaande leiding) Het bedraden van een bestaande loze leiding ten behoeve van een enkele wandcontactdoos op een aparte groep in de meterkast. Bijvoorbeeld ten behoeve van een combi-magnetron e.d. Gelieve de positie op tekening aan te geven. Let op: Na het ontvangen van een gemaatvoerde keukentekening zal door de installateurs bepaald worden welke aanpassingen/toevoegingen er gedaan moeten worden om de gewenste keuken te kunnen installeren. Hiervoor zullen we dan een separate

Pagina 5 van 13

275,00 ......................


aanbieding doen waarin al het meerwerk voor de keuken staat. U hoeft deze losse optie dus niet aan te kruisen mocht u deze optie in de keuken toe willen passen. Mocht u de keuken kopen bij onze projectshowroom wordt de tekening automatisch naar ons doorgestuurd en verwerkt. Koopt u elders een keuken dan ontvangen wij graag van u de gemaatvoerde keukentekening. (LET OP, laat de wandcontactdozen boven het keukenblad ook intekenen door de keukenleverancier zodat deze ook juist worden meegenomen)

1.70.07

Aanbrengen extra enkele wandcontactdoos

160,00 ......................

Wij plaatsen graag een extra enkele inbouwwandcontactdoos met randaarde in uw woning. Deze wordt aangesloten op de algemene lichtgroep. Geef de gewenste plek aan op de tekening.

1.70.08

Aanbrengen extra dubbele wandcontactdoos

225,00 ......................

Wij plaatsen graag een extra dubbele inbouwwandcontactdoos met randaarde in uw woning. Deze wordt aangesloten op de algemene lichtgroep van uw woning. Geef de gewenste plek aan op de tekening.

1.70.09

85,00 ......................

Uitbreiden enkele wandcontactdoos Wij kunnen een standaard enkele wandcontactdoos uitbreiden naar een dubbele wandcontactdoos. Gelieve de positie op tekening aan te geven.

1.70.10

Enkele wandcontactdoos inclusief schakelaar

265,00 ......................

Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos, geschakeld middels een enkelpolige schakelaar voor bijvoorbeeld spots in de keuken. Gelieve de positie middels een gemaatvoerde tekening aan te geven. Let op: Na het ontvangen van een gemaatvoerde keukentekening zal door de installateurs bepaald worden welke aanpassingen/toevoegingen er gedaan moeten worden om de gewenste keuken te kunnen installeren. Hiervoor zullen we dan een separate aanbieding doen waarin al het meerwerk voor de keuken staat. U hoeft deze losse optie dus niet aan te kruisen als u deze voor de keuken wilt gebruiken. Mocht u de keuken kopen bij onze projectshowroom wordt de tekening automatisch naar ons doorgestuurd en verwerkt. Koopt u elders een keuken dan ontvangen wij graag van u de gemaatvoerde keukentekening. (LET OP, laat de wandcontactdozen boven het keukenblad ook intekenen door de keukenleverancier zodat deze ook juist worden meegenomen)

1.70.11

Verplaatsen van een elektra-onderdeel in dezelfde ruimte

125,00 ......................

Wilt u een wandcontactdoos/lichtschakelaar/loze leiding in uw woning liever op een andere plek? Geef de gewenste plek aan op de schets.

1.70.16

Extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast

175,00 ......................

Als u wilt plaatsen wij een extra dubbele wandcontactdoos in uw meterkast. De plaats wordt door de elektricien bepaald.

1.70.20

405,00 ......................

Extra aardlekschakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast bij gebruik van 8 of meerdere groepen. Na het inventariseren van de aanpassingen aan de elektra-installatie zal door de installateur bepaald worden of er een extra aardlekschakelaar nodig is. U hoeft deze optie dus niet aan te kruisen als u niet weet of u het aantal van 8 groepen overschrijdt, in dat geval zal het door de installateur worden bepaald aan de hand van de door u uitgekozen elektrische voorzieningen.

1.70.22

560,00 ......................

Loze ringleiding Het aanbrengen van een loze ringleiding met inbouwdozen ter plaatse van de woonkamer. U kunt de ringleiding gebruiken voor bijvoorbeeld het wegwerken van de bedrading van uw boxen. De inbouwdozen (4 stuks) eindigen op 30 cm hoogte en worden afgewerkt met een wit klemplaatje. Ringleiding startend en eindigend bij

Pagina 6 van 13


de standaard CAI-aansluiting in uw woonkamer. Gelieve de posities op tekening aan te geven.

1.70.23

Extra loze 3/4" leiding ten behoeve van telefoon, CAI, UTP

140,00 ......................

Om zelf makkelijk kabels te kunnen trekken voor tv/radio, internet, telefoon en andere apparatuur is het handig om alvast loze leidingen hiervoor aan te laten brengen. Er zijn al enkele standaard loze leidingen in uw woning voorzien, maar misschien wilt u er meer. Wij brengen een extra loze 3/4" leiding aan vanaf de meterkast naar de gewenste plek in uw woning. Het uiteinde van de leiding wordt in voorzien van een inbouwdoos en blindplaat, zodat u er alle kanten mee op kunt. De inbouwdoos en blindplaat komen naast een bestaande wandcontactdoos, op de standaardhoogte van 30 cm. Geef de gewenste plek van de inbouwdoos met blindplaat aan op de tekening.

1.70.26

175,00 ......................

Bedraden loze leiding telefoon of CAI Als u dat wilt leggen wij al de juiste leiding voor CAI (coax) in de loze 3/4" leiding die al in uw woning wordt aangebracht. Ook monteren we de juiste afdekdoos per leiding. De kabels komen uit in de meterkast, maar worden niet door ons op de meterkast aangesloten. Dit laten we over aan uw serviceprovider voor tv/radio, internet en telefoon.

1.70.27

175,00 ......................

Bedraden loze leiding UTP Als u dat wilt leggen wij al de juiste leiding voor UTP (cat-6) ) in de loze 3/4" leiding die al in uw woning wordt aangebracht. Ook monteren we de juiste afdekdoos per leiding (RJ-45 wandcontactdoos). De kabels komen uit in de meterkast, maar worden niet door ons op de meterkast aangesloten. Het signaal dient u zelf te verzorgen via het netwerkbedrijf of abonnement. Let op: een loze leiding is niet inbegrepen in deze optie. Prijs per stuk.

1.70.35

175,00 ......................

Wisselschakeling Vindt u het handig om het standaard lichtpunt op twee punten in uw woning te kunnen bedienen (hotelschakeling)? Wij voorzien het standaard lichtpunt van een wisselschakeling op de bestaande schakelaar en installeren een extra wisselschakelaar op de standaardhoogte voor schakelaars (1,05 m). Geef de gewenste plaats van de extra wisselschakelaar aan op de tekening, graag met de gewenste horizontale maten.

1.70.47

685,00 ......................

Elektra kabel in de tuin achtergevel Voor tuinverlichting of een andere elektrische toepassing in uw achtertuin is het handig om een elektrische voorziening aan de achterzijde van uw woning te hebben. Vanuit de meterkast leggen wij een 2-aderige elektrakabel met een geleiderdoorsnede van 2,5 mm2 tot aan de achtergevel. Deze wordt voorzien van een lasdoos aan het einde van de kabel. Vanuit de achtergevel leggen wij een elektrakabel van 15 strekkende meter op rol aan de achterzijde van uw woning, waarmee u uw elektravoorzieningen zelf kunt afwerken. De kabel wordt aangesloten op een aparte groep in uw meterkast.

1.70.54

Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos buitengevel

275,00 ......................

U kunt ook kiezen om een dubbele wandcontactdoos aan de buitengevel van uw woning te plaatsen. Wij installeren deze dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw) tegen uw gevel op een hoogte van zo¶n 30 cm boven peil. De voorziening wordt op de algemene lichtgroep van uw woning aangesloten. Geef op tekening aan waar u de wandcontactdoos wilt hebben.

1.70.55

Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos buitengevel met schakelaar U kunt ook kiezen om een dubbele wandcontactdoos aan de buitengevel van uw woning te plaatsen. Wij installeren deze dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw) tegen uw gevel op een hoogte van zo¶n 30 cm boven peil. De wandcontactdoos heeft een schakelaar in uw woning, zodat niemand stroom bij u

Pagina 7 van 13

370,00 ......................


kan aftappen als u dat niet wilt. De voorziening wordt op de algemene lichtgroep van uw woning aangesloten. Geef op de tekening aan waar u de wandcontactdoos en schakelaar wilt hebben.

1.70.60

170,00 ......................

Voorzieningen zonwering Wilt u na oplevering zelf zonwering aanbrengen dan kunnen wij voor u al een loze leiding aanleggen. Wij brengen een loze leiding aan vanaf de dichtstbijzijnde centraaldoos naar de buitengevel (t.b.v. zonwering of screens op afstandsbediening). Gelieve de exacte positie (naast of boven kozijn) aan te geven. De exacte maatvoering van de loze leiding kan in praktijk iets afwijken van de opgegeven positie, in verband met de constructie (hoeklijnen)

1.70.80

nader te bepalen

Extra PV-zonnepanelen Wilt u uw woning extra verduurzamen dan bieden wij de optie voor extra PV-panelen. Indien wij weten hoeveel panelen gewenst zijn, maken we hiervoor een passende prijsopgave.

1.99.02

2.300,00 ......................

Trapkast Wilt u de ruimte onder de trap van de begane grond gebruiken voor opslag etc. Wij kunnen een trapkast voor u voorzien. De trap van de begane grond wordt dicht uitgevoerd, Er wordt een wand geplaatst, voorzien van een standaard binnenkozijn met deur. In de kast komt een wandlichtpunt met schakelaar en een enkele wandcontactdoos. Deze optie is mogelijk voor woningtype .............

1.99.03

2.090,00 ......................

Verplaatsen keuken naar voorzijde Het verplaatsen van alle aansluitingen met betrekking tot de keuken naar de voorzijde van de woning, inclusief verplaatsen van de mechanische ventilatie. Indeling en aansluitingen van de keuken volgens optietekening. De optie is enkel mogelijk is voor woningtype L, M, N.

1.99.04

-305,00 ......................

Samenvoegen slaapkamer 2 en 3 Wilt u het comfort van 1 grotere slaapkamer in plaats van de standaard slaapkamers, dan bestaat de mogelijkheid om slaapkamer 2 en 3 samen te voegen tot 1 ruimte. De deur van slaapkamer 2 komt hier mee te vervallen en wordt dichtgezet. De draairichting van de deur van slaapkamer 3 wordt aangepast. Inclusief aanpassing vloerverwarming en elektra conform optietekening. De thermostaat van slaapkamer 2 komt te vervallen. De plafondlichtpunten blijven op de standaard positie gehandhaafd.

1.99.05

3.600,00 ......................

Indeling zolder Standaard wordt in uw woning de zolder niet ingedeeld. Wenst u een extra ruimte op de zolder dan kan u kiezen voor de optie indeling zolder. Wij zullen dan twee extra wanden plaatsen met extra stalen binnendeurkozijn zonder bovenlicht, met deur en hang- en sluitwerk. Hierdoor krijgt u een extra ruimte, dit is een onbenoemde ruimte. Elektra onderdelen wijzigen conform de optietekening. De optie geldt voor kavels 67 t/m 101 m.u.v. kavel 74-76-78-99-101.

1.99.06

4.100,00 ......................

Indeling zolder Standaard wordt in uw woning de zolder niet ingedeeld. Wenst u een ingedeelde ruimte op de zolder dan kan u kiezen voor de optie indeling zolder. Wij zullen dan twee extra wanden plaatsen met een 2x een stalen binnendeurkozijn zonder bovenlicht met deuren en hang- en sluitwerk. Hierdoor krijgt u twee extra ruimtes, dit zijn onbenoemde ruimten. Elektra onderdelen wijzigen conform de optietekening. De optie geldt voor kavels 74-76-78-99-101.

Pagina 8 van 13


1.99.08

155,00 ......................

Vogelvide t.b.v. huismus Huismussen bewonen nestholter. Niet alleen in het broedseizoen, maar ook in de winter gebruiken ze holtes voor beschtting. Om bestaande mussenkolonies te behouden, is het van belang kunstmatige nestgelegenheden aan te bieden in de buurt van deze kolonies. Wij brengen een vogelvide aan, aan de onderzijde van het schuine dakvlak, ter plaatse van de goot komen 2 elementen van circa 1 meter met kopschotten. Prijs per 2 stuks (2x 1 m1).

Woonwensen afbouw 2.99.31

nader te bepalen

Bouwkundige keuring bij oplevering Wij bieden u de mogelijkheid bij de oplevering van de woning een bouwkundige keuring door Vereniging Eigen Huis te laten uitvoeren. Zij voeren de keuring onafhankelijk uit en in uw opdracht. Indien u voor deze mogelijkheid kiest, wordt de helft van de kosten van de keuring door Huybregts Relou voldaan. De prijs wordt bepaald zodra de prijzen van Vereniging Eigen Huis voor 2023 bekend zijn. U kunt ook later nog voor deze optie kiezen.

Keuken 3.51.01

Aanpassen leidingwerk keuken (loodgieterswerk)

nader te bepalen

Op uw verzoek kunnen we het leidingwerk in de keuken (loodgieterswerk) aanpassen naar uw individuele keukenindeling. U dient gemaatvoerde installatie-tekening aan te leveren voor de deadline. Daarna zullen wij hiervoor een prijsopgave doen

3.70.01

nader te bepalen

Aanpassen leidingwerk keuken (elektra) Op uw verzoek kunnen we het leidingwerk in de keuken (elektra) aanpassen naar uw individuele keukenindeling. U dient gemaatvoerde installatie-tekening aan te leveren voor de deadline. Na het ontvangen van een gemaatvoerde keukentekening zal door de installateurs bepaald worden welke aanpassingen/toevoegingen er gedaan moeten worden om de gewenste keuken te kunnen installeren. Hiervoor zullen we dan een separate aanbieding doen waarin al het meerwerk voor de keuken staat. U hoeft geen losse opties aan te kruisen als u deze voor de keuken wilt gebruiken. Mocht u de keuken kopen bij onze projectshowroom wordt de tekening automatisch naar ons doorgestuurd en verwerkt. Koopt u elders een keuken dan ontvangen wij graag van u de gemaatvoerde keukentekening. (LET OP, laat de wandcontactdozen boven het keukenblad ook intekenen door de keukenleverancier zodat deze ook juist worden meegenomen)

Sanitair 4.53.01

Casco opleveren badkamer en toilet, kavel 79 t/m 97 Kunt u niet slagen bij onze projectleveranciers van het sanitair en tegelwerk dan kunt u kiezen de badkamer en toilet casco op te laten leveren. De optie geldt voor kavels 79 t/m 97. We laten het sanitair en tegelwerk in de badkamer en toilet vervallen. U dient er rekening te houden met onderstaande punten: - Er wordt niet voorzien in het standaard sanitair, kranen, wandtegels, vloertegels, kitwerk, spuitwerk tegen de wanden, dekvloer en aardnet - Het toilet wordt wel voorzien van een dekvloer. - De radiator wordt op de standaard plaats geplaatst. - De vloerverwarming wordt wel aangebracht. - Het is niet mogelijk een gedeelte van bovengenoemde onderdelen te laten vervallen. - Het is niet mogelijk om installaties aan te laten passen voor, zoals die na

Pagina 9 van 13

nader te bepalen


oplevering door u gerealiseerd gaan worden. Dit betekent dat de riolering en waterleiding op de standaard plaatsen op ca. 100 mm vanaf de vloer worden afgedopt. - De mechanische afzuiging blijft op de standaard plaats. - De elektrapunten blijven op de standaard plaats en worden tegen de ruwe muur gemonteerd. Wij hebben de verplichting om het met Woningborg-garantie te realiseren woning, conform de afgegeven bouwvergunning alsmede de Woningborg-garantienormen, te bouwen en op te leveren. U verzoekt ons de woning zonder sanitair en tegels in de badkamer en toilet op te leveren. Door overeenkomen van dit minderwerk, voldoet de woning bij oplevering niet aan het Bouwbesluit en daarmee eveneens niet aan de omgevingsvergunning en de gestelde Woningborg-normen. Doordat de ondernemer voor dat deel zijn verplichting niet kan nakomen, wordt dit minderwerk enkel overeengekomen onder vrijwaring van zijn aansprakelijkheden van dit minderwerk. Hiervoor dient u een formulier 'melding minderwerk' te ondertekenen, welke op een later tijdstip aan u zal worden toegestuurd. Het gevolg hiervan is dat u de ondernemer terzake niet meer aansprakelijk kunt stellen en dat u geen Woningborg-garantie heeft op gebreken en constructies. U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de 'zelfwerkzaamheden' aan uw woning na oplevering, zodanig te (doen) verrichten, dat aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan. De optie is niet mogelijk in combinatie met een Comfort of Comfort Plus pakket.

4.53.02

Casco opleveren badkamer en toilet, kavel 67 t/m 72 Kunt u niet slagen bij onze projectleveranciers van het sanitair en tegelwerk dan kunt u kiezen de badkamer en toilet casco op te laten leveren. De optie geldt voor kavels 67 t/m 72. We laten het sanitair en tegelwerk in de badkamer en toilet vervallen. U dient er rekening te houden met onderstaande punten: - Er wordt niet voorzien in het standaard sanitair, kranen, wandtegels, ,vloertegels, kitwerk, spuitwerk tegen de wanden, dekvloer en aardnet. - Het toilet wordt wel voorzien van een dekvloer. - De radiator wordt op de standaard plaats geplaatst. - De vloerverwarming wordt wel aangebracht. - Het is niet mogelijk een gedeelte van bovengenoemde onderdelen te laten vervallen. - Het is niet mogelijk om installaties aan te laten passen voor, zoals die na oplevering door u gerealiseerd gaan worden. Dit betekent dat de riolering en waterleiding op de standaard plaatsen op ca. 100 mm vanaf de vloer worden afgedopt. - De mechanische afzuiging blijft op de standaard plaats. - De elektrapunten blijven op de standaard plaats en worden tegen de ruwe muur gemonteerd. Wij hebben de verplichting om het met Woningborg-garantie te realiseren woning, conform de afgegeven bouwvergunning alsmede de Woningborg-garantienormen, te bouwen en op te leveren. U verzoekt ons de woning zonder sanitair en tegels in de badkamer en toilet op te leveren. Door overeenkomen van dit minderwerk, voldoet de woning bij oplevering niet aan het Bouwbesluit en daarmee eveneens niet aan de omgevingsvergunning en de gestelde Woningborg-normen. Doordat de ondernemer voor dat deel zijn verplichting niet kan nakomen, wordt dit minderwerk enkel overeengekomen onder vrijwaring van zijn aansprakelijkheden van dit minderwerk. Hiervoor dient u een formulier 'melding minderwerk' te ondertekenen, welke op een later tijdstip aan u zal worden toegestuurd. Het gevolg hiervan is dat u de ondernemer terzake niet meer aansprakelijk kunt

Pagina 10 van 13

nader te bepalen


stellen en dat u geen Woningborg-garantie heeft op gebreken en constructies. U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de 'zelfwerkzaamheden' aan uw woning na oplevering, zodanig te (doen) verrichten, dat aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan. De optie is niet mogelijk in combinatie met een Comfort of Comfort Plus pakket.

4.53.03

Casco opleveren badkamer en toilet, kavel 73 t/m 78, 98 t/m 101

nader te bepalen

Kunt u niet slagen bij onze projectleveranciers van het sanitair en tegelwerk dan kunt u kiezen de badkamer en toilet casco op te laten leveren. De optie geldt voor kavel 73 t/m 78, 98 t/m 101. We laten het sanitair en tegelwerk in de badkamer en toilet vervallen. U dient er rekening te houden met onderstaande punten: - Er wordt niet voorzien in het standaard sanitair, kranen, wandtegels, vloertegels, kitwerk, spuitwerk tegen de wanden, dekvloer en aardnet. - Het toilet wordt wel voorzien van een dekvloer. - De radiator wordt op de standaard plaats geplaatst. - De vloerverwarming wordt wel aangebracht. - Het is niet mogelijk een gedeelte van bovengenoemde onderdelen te laten vervallen. - Het is niet mogelijk om installaties aan te laten passen voor, zoals die na oplevering door u gerealiseerd gaan worden. Dit betekent dat de riolering en waterleiding op de standaard plaatsen op ca. 100 mm vanaf de vloer worden afgedopt. - De mechanische afzuiging blijft op de standaard plaats. - De elektrapunten blijven op de standaard plaats en worden tegen de ruwe muur gemonteerd. Wij hebben de verplichting om het met Woningborg-garantie te realiseren woning, conform de afgegeven bouwvergunning alsmede de Woningborg-garantienormen, te bouwen en op te leveren. U verzoekt ons de woning zonder sanitair en tegels in de badkamer en toilet op te leveren. Door overeenkomen van dit minderwerk, voldoet de woning bij oplevering niet aan het Bouwbesluit en daarmee eveneens niet aan de omgevingsvergunning en de gestelde Woningborg-normen. Doordat de ondernemer voor dat deel zijn verplichting niet kan nakomen, wordt dit minderwerk enkel overeengekomen onder vrijwaring van zijn aansprakelijkheden van dit minderwerk. Hiervoor dient u een formulier 'melding minderwerk' te ondertekenen, welke op een later tijdstip aan u zal worden toegestuurd. Het gevolg hiervan is dat u de ondernemer terzake niet meer aansprakelijk kunt stellen en dat u geen Woningborg-garantie heeft op gebreken en constructies. U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de 'zelfwerkzaamheden' aan uw woning na oplevering, zodanig te (doen) verrichten, dat aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan. De optie is niet mogelijk in combinatie met een Comfort of Comfort Plus pakket.

Deuren 6.30.01

nader te bepalen

Luxe binnendeuren Kies een andere binnendeur om uw woning nog meer karakter te geven. U kunt kiezen uit de deuren welke aangegeven worden in de deurtool. U ontvangt hiervoor separaat een inlogcode naar de betreffende website, dus u hoeft deze optie niet te bevestigen. Dat kan via de website Deurplus.

Grote opties 7.30.01

11.500,00 ......................

Dakkapel Wilt u comfortabel een dakkapel in uw dakkapel. Wij brengen het graag voor u aan. De inwendige breedte van de dakkapel is ....... meter. De kozijnen zijn van hout, de zijwangen van onderhoudsvriendelijk plaatmateriaal.

Pagina 11 van 13


Uitvoering en positie volgens optietekening. Graag het gewenste dakvlak aangeven (voorgevel, achtergevel of indien van toepassing de zijgevel).

7.30.02

685,00 ......................

Voorziening dakkapel Wilt u liever zelf na oplevering een dakkapel plaatsen dan kunt u gebruik maken van de optie aanbrengen van een verborgen dakkapelsparing. Afmeting conform standaard dakkapel. Graag aangeven of u de voorziening aan de voor- en/of achterzijde wilt hebben.

7.30.03

1.325,00 ......................

Velux dakraam, 114 x 118 cm Wilt u een comfortabel dakraam in uw dakvlak? Wij brengen het graag voor u aan. Afmeting 1140 x 1180 mm., positie volgens 1, 2, 3 of 4 van de optietekening. Graag gewenste positie doorgeven.

7.30.04

1.225,00 ......................

Velux dakraam, 78 x 114 cm Wilt u een comfortabel dakraam in uw dakvlak? Wij brengen het graag voor u aan. Afmeting 780 x 1180 mm., positie volgens 1, 2, 3 of 4 van de optietekening. Graag gewenste positie doorgeven.

7.30.05

275,00 ......................

Voorziening dakraam Wilt u liever zelf na oplevering een dakraam plaatsen dan kunt u gebruik maken van de optie aanbrengen van een verborgen dakraamsparing. Afmeting conform standaard dakraam. Positie 1, 2, 3 of 4 van de optietekening. Graag positie doorgeven.

7.99.01

10.600,00 ......................

Garage geisoleerd Wilt u uw garage geïsoleerd laten uitvoeren. De garage wordt geïsoleerd uitgevoerd, de materialisatie bestaat uit een geïsoleerde betonnen vloer, gemetselde spouwmuur met isolatie voor de wanden, betonnen dak, dakisolatie en bitumineuze dakbedekking. De garage wordt voorzien van dubbele houten draaideuren als garagedeuren. Elektra onderdelen conform de optietekening. De bestemming garage wordt hiermee een onbenoemde ruimte.

7.99.02

1.350,00 ......................

Indelen garage Het creëren van een extra ruimte en geïsoleerde berging in de bestaande garage. De optie is enkel mogelijk in combinatie met 7.99.01. Uitvoering conform optietekening. Het plaatsen van binnenwand een extra binnenkozijn met deur voorzien van hang en sluitwerk. De wanden en plafond berging en extra ruimte blijven onafgewerkt. Elektra wordt uitgevoerd volgens optietekening. De berging kan geen dienst doen als opstelplaats voor een motorvoertuig.

7.99.03

19.200,00 ......................

Uitbouw woonkamer achterzijde 1200 mm Wilt u uw woning op de begane grond vergroten dan kunt u kiezen voor de optie uitbouw. De woning wordt dan aan de achterkant met 1.200 mm vergroot waardoor een ruimere woonkamer krijgt. Materialisatie conform de woning: extra palen en fundering, een geïsoleerde betonvloer, kalkzandsteen wanden, betonnen dakvloer inclusief isolatie en dakbedekking. De indeling van de achtergevel is conform de basis woning, aanpassen hemelwaterafvoer en aanpassen van de vloerverwarming en aanpassen van ventilatiesysteem. Installaties worden conform de geldende eisen aangebracht. E.e.a. conform de optietekening.

7.99.04

23.500,00 ......................

Uitbouw woonkamer achterzijde 2400 mm Wilt u uw woning op de begane grond vergroten dan kunt u kiezen voor de optie uitbouw. De woning wordt dan aan de achterkant met 2.400 mm vergroot waardoor een ruimere woonkamer krijgt. Materialisatie conform de woning: extra palen en fundering, een geïsoleerde betonvloer, kalkzandsteen wanden, betonnen dakvloer inclusief isolatie en dakbedekking. De indeling van de achtergevel is conform de basis woning, aanpassen hemelwaterafvoer en aanpassen van de vloerverwarming

Pagina 12 van 13


en aanpassen van ventilatiesysteem. Installaties worden conform de geldende eisen aangebracht. E.e.a. conform de optietekening.

Pagina 13 van 13


Kanaaldijk Zuid 1 · Postbus 77, 5690 AB Son · T 0499 - 483 483 · info@huybregts-relou.nl · www.huybregts-relou.nl