Page 1

tulpenBurg VERSIE: 9 JULI 2018

– DE GOORN –

TWEEKAPPERS Bouwnummers 145/146, 148/149, 157/158 en 175/176


de goorn LandeLiJk wonen tussen stedeLiJke gemakken Het beste uit twee werelden. Zo is het leven in De Goorn het best te typeren. Enerzijds het groen en de gemoedelijkheid van een dorp, anderzijds de reuring van Alkmaar, Heerhugowaard en Hoorn om de hoek. Samen met het aangrenzende Aven-

het dorp biedt alle gemakken op loop- of

van de Westfriese dorpen waarvan het

uurtje rijden van Amsterdam. inmiddels

horn vormt De Goorn de hoofdplaats van

ďŹ etsafstand. in Avenhorn vindt u boven-

inwonersaantal nog steeds groeit. De

worden fase 1 en 2a van Buitenplaats al

de gemeente Koggenland. Winkels voor

dien De Vijverhof, een aantrekkelijk en

combinatie van ruimte, comfort en uit-

bewoond en is fase 2b volledig verkocht

uw dagelijkse boodschappen, basisscho-

levendig winkelcentrum. De Goorn heeft

straling slaat aan. De Goorn biedt het,

en in aanbouw. Hoog tijd dus voor fase

len, bibliotheek en sportverenigingen:

iets bijzonders. Niet voor niets is dit een

in een landelijke omgeving op een half-

3a. Welkom!

comBinatie van ruimte, comfort en uitStraling 3


15

60

25

24

23

22 21 20

19

15

60

e3

23

22

21

a e3

3a

fas

182

GA

fas

tuinafscheiding combinatie composiet-groen hoog 1800 mm

TA-HA

tuinafscheiding hagen (door gemeente / ontwikkelaar) entree woning hoogte ca. 500 mm, tenzij anders parkeren eigen terrein aangegeven B

179

bouwnummer Renvooi sk straatkolk

181

b e3

sk

a

8gemeenschappelijk 2^1 kap woningenachterpad type Tulpenburg (D) straatkolk type Bijenlust (A) 4speelplek 2^1 kap woningen type Starrenburg (E)

fas

fase 3a type 2 2^1 kap woningen 5 rijwoningen type Beeckesteijn (B) Groeneveld (F)

sk

a e3 fas

s ave l ek vrij

sk

2 rijwoningen vrijstaand woning type Nijenburg 5 type Beeckesteijn (B)(H)

b e3 fas

ave ls

sk

vrij

ek

GA

sk GA

sk GA

ls H

G-

-C

woning type Kersenhof (C) 5entree rijwoningen fase 3a parkeren eigen terrein B

11 rijwoningen S

e3

b

sk

GA

TA

H G-C TA

ek

GA sk

vrij 148

8 2^1 kap woningen type woning Tulpenburg (D) 1 rijwoningen vrijstaand type Berkenrode (J) 5 type Kersenhof (C)

4 2^1 kap woningen type Starrenburg (E)

2 2^1 kap woningen type Groeneveld (F)

2 2^1 kap woningen type Groeneveld (F)

2 2^1 kap woningen type Goudestein (G) 2 2^1 kap woningen type Goudestein (G) Deze tekening is ontleend aan "stedenbouwkundigplan 2013

2 vrijstaand woning type Nijenburg (H) 2 vrijstaand type Nijenburg (H) verzendwoning 20180314" van de gemeente Koggenland.

Deze tekening kan nog aan verandering onderhevig zijn; 1 vrijstaand type Berkenrode (J) derhalve kunnen aan dezewoning tekening geen rechten worden ontleend.

1 vrijstaand woning type Berkenrode (J)

5669-1.01

totaal 40 woningen

Julianaweg 141, 1131 DH Volendam +31299-363468, info@tbe-za.nl

5577

Project

40 KOOPWONINGEN TE DE GOORN "BUITENPLAATS" FASE 3a

18-06-2018

Onderdeel

BESTEKTEKENING

Formaat

Opdrachtgever

ZeemanVastgoed 0229-244944

Getekend

Gewijzigd

Datum

R.S.

CG

-

TA

179

149

Datum

-H

TA

149

-H

11 rijwoningen type Bijenlust tuinafscheiding hagen (door (A) gemeente / ontwikkelaar) hoogte ca. 500 mm, tenzij anders aangegeven 5 rijwoningen type Beeckesteijn (B) bouwnummer

straatkolkTA-HA speelplek

totaal 40 woningen

ls

4

150

A

-H

TA

ve ka

HA

-

TA

L

CG

H

A

-H

147

TA

151

je vri

170

152

G-

171

146

153 -C

sk

172

TA

A-

150

HA

ave

sk

174

TA

145

154

A -H

GA

169

H

173

151 170

155

TA

144

149 168

sk

sk

sk

GA

A

152

148

-H

171

TA

153

TA

156

167

G-

-C

154

L

G-

-C

TA

175

parkeren TA-CG-L eigen terrein tuinafscheiding fase 3a combinatie composiet-groen laag 900 mm gemeenschappelijk achterpad TA-CG-H tuinafscheiding combinatie composiet-groen hoog 1800 mm

GA S

speelplek optie mogelijke uitbreiding

8 2^1 type kap woningen type Tulpenburg 4 2^1 kaptotaal woningen Starrenburg (E) (D) 40 woningen

sk

143

169

fas

A

147

GA

-H

176

157

165 150 166

sk

TA

155

A

-H

TA

158

164 151

a

170

156

168

fas

G-

171

146

gemeenschappelijk achterpad

2 kap woningen type Goudestein (G) 11 2^1 rijwoningen type Bijenlust (A)

152

TA -C

177

GA

5 rijwoningen type Kersenhof (C)

153 163 H

172

A

167

172

sk sk

173

sk

166

161 162 154

sk

145

160 155

GA

157

-H

TA

sk

174

m

0m

80

GA

og

ho

. ca

sk

A

-H

TA

e3

144

GA

158 178

e3

A -H TA

sk

GA

sk

169

A

GA

179

175

bouwnummer

sk

156

167

179

GA

159

166

168

-H

TA

sk

180 GA

sk sk sk

143

164

157

165

176

73

164

fas

177

158 GA

160

161

163

sk GA

sk

182

sk

GA

A

-H

TA

163

hoogte ca. 500 mm, tenzij anders aangegeven

S entree woning

sk

sk

h

165

148

A

-L

sk

b

e3

-H A TA m

m

00

.8

ca

162

G -C

TA-CG-H

162

e3

sk

g oo

B

160 161

a

A

-H

TA

179

147

TA-HA tuinafscheidingcomposiet-groen hagen (door gemeentelaag / ontwikkelaar) tuinafscheiding combinatie 900 mm

159

178

159

fas

A

180

TA

-H

180

179

181

tuinafscheiding combinatie composiet-groen laag 900 mm

TA-CG-L

181

182

optie mogelijke uitbreiding

optie mogelijke TA-CG-H uitbreiding tuinafscheiding combinatie composiet-groen hoog 1800 mm

20

19

Renvooi TA-CG-L

fas

b fas e3

Renvooi

b

25

24

CG

TA -H

TA

Deze tekening is ontleend aan "stedenbouwkundigplan Situatie tekening 2013 verzend 20180314" van de gemeente Koggenland. Schaal Deze 1:500tekening kan nog aan verandering onderhevig zijn; derhalve kunnen aan deze tekening geen rechten worden ontleend.

-H A

j vri

Nieuwe Steen 5 Postbus 4030 1620 HA HOORN 841x594 aan "stedenbouwkundigplan Deze tekening is ontleend 2013 verzend 20180314" van de gemeente Koggenland.

5669-1.01

CADINFO: G:\5669-DE GOORN FASE 3A\TEKENINGEN\5669 AUTOCAD\SITUATIE\5669-1.01.DWG

BB12


, , plan BuitenplaatS groen, veeLZiJdig, verrassend! Aan de rand van De Goorn verschijnt nieuwbouwplan Buitenplaats. Deze wijk, die in totaal circa 300 woningen gaat tellen, is ruim opgezet met unieke zichtlijnen tussen park en omliggende landerijen. Het succes van fase 1 en 2 wordt nu voortgezet in fase 3a. Met aan twee zijden weilanden en aan twee zijden open vaarwater

Speels wijkontwerp Waar in Buitenplaats u zich ook bevindt,

Gevarieerd woningaanbod Om de wijk heen komt een nieuwe

en vrijstaand) als qua architectuur. Zelfs aan elkaar grenzende rijwoningen hebben

doet Buitenplaats haar naam volledig

het zicht verrast overal. Daar zorgt de

doorgaande weg tussen De Leet en

verschillende gevels, kleuren en details.

eer aan. Wandelen, fietsen, varen: u

ruime en speelse wijkstructuur voor. Niets

De Burg. Een fraaie omlijsting met hogere

Waarom? Omdat ú het voor het

kunt het hier allemaal. Ook in het

rechttoe rechtaan, maar speelse knikjes en

bomen, die tevens gaat zorgen voor een

kiezen heeft in Buitenplaats.

centraal gelegen park, waar gras,

zijstraten. En vanuit het centrale park kijkt

uitstekende ontsluiting. Rijdt u Buiten-

Zodat u trots kunt roepen:

water en bomen recreatieruimte

u door diverse straten rechtstreeks het

plaats in, dan valt direct de diversiteit aan

Kijk, dát is mijn huis!

bieden aan jong en oud.

buitengebied in! Bovendien is hier al een

woningen op. Zowel qua typen (van be-

natuurlijke speelplaats ingericht.

neden-/bovenwoningen tot tweekappers

graS, water en Bomen

5


een levendige wijk met warme, klaSSieke

duurZaam wonen

uitStraling

naar PersoonLiJke smaak In fase 3a van Buitenplaats heeft u keuze uit 40 koopwoningen. Het aanbod biedt kansen voor iedereen en elk budget. Uw individuele woonwensen staan voorop. Én het milieu natuurlijk. Alle veertig woningen zijn gasloos. U bent helemaal klaar voor de toekomst! Hoek- en middenwoningen, diverse typen tweekappers en vrijstaande blik-

6

Verrassende details De woningen worden vormgegeven in

elke woning wordt anders uitgevoerd! Van

kamer, dakkapel of zelfs een dakopbouw

kleurtint tot metselmotieven, van raamver-

op de garage met extra slaapkamer. Het

deling tot erker. En tuinligging uiteraard.

spreekt voor zich dat dergelijke keuzes

vangers: ook in fase 3a van Buitenplaats

een bijzondere, herkenbare stijl. De rood-

kan iedereen zijn ideale woning vinden.

bruintinten van de mooie bakstenen geven

Met als resultaat een prettige mix van

het geheel een warme uitstraling, terwijl

starters, gezinnen en stellen. Voor de

contrasterende witte gevels mooie accen-

jongste bewonertjes is zelfs al een speel-

ten leggen. Deze combinatie geeft de wijk

gebruikmaken van aantrekkelijke meer-

plaats ingericht, voor de grotere kids

een extra levendige uitstraling. Nóg verras-

werkopties. Hiertoe behoren onder meer

uw ideale woning, ontdek alle mogelijkheden

een natuurspeeltuin.

sender wordt het op detailniveau: vrijwel

een verlengde garage, uitgebouwde woon-

en kies!

vóór de start van de bouw moeten worden Meerwerkopties

gemaakt. Hierbij helpen wij u graag.

Bovenop de woningkeuze kunt u ook Bekijk op onze website de brochure van

wonen in BuitenplaatS.nl


tulpenBurg TWEEKAPPERS Bouwnummers 145/146, 148/149, 157/158 en 175/176


tweekapperS tYpe tulpenBurg BOUWNUMMERS 145/146, 148/149, 157/158 EN 175/176 Verspreid over dit deelplan staan vier dubbele woonhuizen van het type Tulpenburg. Deze hebben een inpandig bereik-

Onderlinge verschillen De vier dubbele woningen laten onderling meer verschil-

bare berging en een tuingerichte woonkamer die de volledige

len zien dan alleen de tuinligging. Zo grenzen de bouwnum-

breedte van de woning beslaat: 8.70 meter.

mers 145/146 met hun achtertuin (ZW) aan doorvaarbaar water, en zorgen hun wit gekeimde gevels voor contrast in het

Riant wonen dus. Met aan de achterkant veel licht en

straatbeeld. Bouwnummer 149 ligt aan de knik in de straat,

openslaande deuren die toegang bieden tot de tuin. En aan

waardoor een breed uitlopende achtertuin (ZO) is ontstaan.

de voorzijde, waar de gedeelde tuitgevel zorgt voor een statige uitstraling, een tuin met uw auto op eigen terrein.

Bovenop de berging en woonkamer wordt bouwnummer 148 standaard voorzien van een extra dakopbouw met slaapkamer, inclusief schoorsteen als sierelement. Dit resulteert in

het optionele puntdak op de Berging, reSulteert in een vierde (of vijfde)

Ruime, lichte tweede verdieping De eerste verdieping telt drie slaapkamers en de badkamer. Deze wordt standaard betegeld en compleet opgeleverd met

een luxe uitstraling van buiten en een vierde (of vijfde) slaapkamer van binnen. Bij de andere zeven woningen is dit een optie die het overwegen meer dan waard is!

toilet, wastafel, douchehoek en ligbad. Casco oplevering mag natuurlijk ook. De ruime tweede verdieping is met zijn ramen in de top- en zijgevel ideaal voor nog een slaap- of hobbykamer. Hier vindt u ook de technische ruimte met aansluitingen voor wasmachine en droger.

meerwerk

Slaapkamer Tot de opties behoren onder meer een verlengde garage, uitgebouwde woonkamer, dakkapel(len) of zelfs een extra slaap- of werkkamer. Het spreekt voor zich dat dergelijke keuzes vóór de start van de bouw moeten worden gemaakt.

8

Hierbij helpen wij u graag.


BOUWNUMMERS 145/157/175 SCHAAL 1:50

7

4480

4030

3000 5

berging 13 12

9280

120

8560

2400

hal

2990

4

6 5 4 3

70

lt

schakelaars en thermostaat boven elkaarr

12

km

toilet

1520

keuken

100+

2

3 la

k

la

13

360 0

8 2

4450

150 0

rm

2010

wk

la

1

300

8180

300 0 945 70

4085

300 0 930 70 1150 70 360 0 5400

360 0 214 4

2880

2866

440

360 0

2

440

1250+

360 0

1

ad

360 0

b

1250+

1340

mv

2150

tulpenBurg | tweekaPPers

woonkamer

300 0

BEGANE GROND

t +r tv ad

6

lt

360 0

360 0

"actief"

360 0

"passief"

360 0

7

360 0

360 0

9

2950 210 0


BOUWNUMMERS 145/157/175

r

r

slaapkamer 3

r

4080

Buitenunit wp

2930

rm

70

slaapkamer 2

8

2990

8 schakelaars en thermostaat boven elkaar

2

overloop lt

9 (1350+)

lt

150

slaapkamer 1

10 11 la 10

2860

r

11

badkamer r

360

sr

440

360

mvk

300

10

2960

70

2070

360

300 0

2150

10 00

2850

360 0

300 0

2150

120 0

28 830

360 0

300 0

2150

360 5400

2950 210 0

9720

lt

70

tulpenBurg | tweekaPPers

lt

4410

1E VERDIEPING

360

360

SCHAAL 1:50


BOUWNUMMERS 145/157/175 360

SCHAAL 1:50

3000

2169

2E VERDIEPING

1265

1500+vl

tulpenBurg | tweekaPPers

2600+vl

9 8 rm

9280

9

2990

2411

zolder

mbu

1500+vl

techn. ruimte

la

104

1265

2600+vl

wp

wt

300 0

1240 0

300 0 300

910

360 0

2950

5100 2210

104 5250

360

440

360

cd

2906

1809

bl

150 210 0 2786

360 360 0

11


360 0

BEGANE GROND

360 0

360 0

SCHAAL 1:50

360 0

BOUWNUMMERS 149/158/176

"actief" 7

6

5

4480

4030

3000

t +r tv ad

woonkamer

lt

schakelaars r en rs thermostaat boven elkaarr

2990

70

8560

120

lt

4

2400

9720

7260

tulpenBurg | tweekaPPers

"passief"

vd

6 5 4 3

12

rm

13 12

1520

360 0

4450

150 0

berging 8 2

keuken

100+

2

km

3 la

13

la a

toilet

k

2010

wk

hal

ad

b

1250+ 1

1

360 0 360 0

8180 2866

214 4 360 0

12

mr

360 0

2

440

360 0

360 0

1340

mv 1250+

la

300 0 4085

70 945 300 0

2880 2950

70 1150 70 930 300 0 360 0

5610

2150

300 0


BOUWNUMMERS 149/158/176 360

360

SCHAAL 1:50 r

r

1E VERDIEPING

r

Buitenunit wp

4080

2930

slaapkamer 3

lt

rm

70

8

2990

70

lt

schakelaars en thermostaat boven elkaar

2

8

overloop lt

9 (1350+)

150

4410

lt

10 11 la

r

2860

slaapkamer 1

11

10

badkamer

r

sr

360

mvk

360

440

9720

tulpenBurg | tweekaPPers

slaapkamer 2

360

2070

70

2960

300

360

2850

70

2180

300

360 0

2830

12 20

215 50

300 0

215 50

300 0

2950

210 0

360 0

5400

13


BOUWNUMMERS 149/158/176 360

SCHAAL 1:50

3000

2169

2E VERDIEPING

tulpenBurg | tweekaPPers

1265

1500+vl

2600+vl

9 8

2411

2990

9280

zolder

rm

9

mvk

1265

104

2600+vl

mbu

techn. ruimte la

1500+vl

2169

2906

bl wp wt

2950 210 0 150

14

360 0

210 0

291

979

742 498 300

5100 27 786

10 04

5400

2600+vl

1500+vl

360

cd

300 0 2210

300 0


BOUWNUMMER 148

7

BEGANE GROND

4480

5

4030

3000

t +r tv ad

6

tulpenBurg | tweekaPPers

4

120

8560

2990

schakelaars en thermostaat boven elkaarr

70

lt

9280 9720

7270

woonkamer

lt

SCHAAL 1:50

360 0

360 0

"acttieff"

360 0

"passiieff"

360 0

7

2400

berging

12

km

hall

1520

3 la

k

la

13

wk

la a

2010

toilet

keuken

100+

2

360 0

12 13

4450

8 2

150 0

berging

2

440 360 0

1250+

360 0

1

ad

360 0

b

1250+

1340

mv

1

300 0

8180

300 0 945 70

4085

300 0 930 70 1150 70 300 0

2150

214 4 2880

360 0

5610

350 0

2740

2866

360 0

360 0 210 0

15


r

slaapk. 3

1500+

1265 lt

2600+

2600+

overloop

slaapkamer 1

lt

1500+

lt

1386

9 (1350+)

1265

schakelaars en thermostaat boven elkaar

2

mvk

Buitenunit wp

slaapkamer 4

8

rm

10 11 la 10

2860

r 11

badkamer

r

300

16

360

mvk

2960

70

2070

300 0

2180

70

2850

300 0

2150

10 00

28 850

300 0

2150

360

2950

8690

120 0

2960

360 0

120

2960

360 0

360 0

308 80 3080

440

360

sr

9720

8

8560

1968

tulpenBurg | tweekaPPers

lt

70

slaapkamer 2

2930

r

2990

r

150

1E VERDIEPING

1386

360

SCHAAL 1:50

360

BOUWNUMMER 148


BOUWNUMMER 148 360

SCHAAL 1:50

1265

1500+vl

3000

2169

2E VERDIEPING

tulpenBurg | tweekaPPers

2600+vl

9 8

9280

9

2990

2411

zolder

1265

mvk

mbu la

techn. r

104

2600+vl

1500+vl

wp wt

2906

2169

bl

1500+vl

2600+vl

360

cd

300 0 498 8 742 300 0 300

910 0

360 0

2950

5100 2210

104

5400

150 210 0 2786

17

360

210 0

3080


BOUWNUMMERS SCHAAL 1:100

tulpenBurg | tweekaPPers

GEVELS

0 bouwnr. 146, 158, 176

0

bouwnr. 145, 157,175

voorgevel

rechter zijgevel Bij bouwnummers 175/176 zitten de zonnepanelen op het voordakvlak

18

bouwnr. 145, 157, 175


ALLE BOUWNUMMERS SCHAAL 1:100 GEVELS

pv

0 bouwnr. 145, 157,175

tulpenBurg | tweekaPPers

pv

0

bouwnr. 146, 158, 176

achtergevel

bouwnr. 146, 158, 176

linker zijgevel Bij bouwnummers 175/176 zitten de zonnepanelen op het voordakvlak

19


BOUWNUMMERS 148/149 SCHAAL 1:100

tulpenBurg | tweekaPPers

GEVELS

0 bouwnr. 149

0

bouwnr. 148

bouwnr. 148

voorgevel

rechter zijgevel

pv

pv

3278 +

0

20

bouwnr. 148

achtergevel

0

bouwnr. 149

bouwnr. 149

linker zijgevel


ALLE BOUWNUMMERS NIET OP SCHAAL GEVELS

bouwnr. 145

voorgevel

bouwnr. 149

linker zijgevel

bouwnr. 148

voorgevel

bouwnr. 158/176

voorgevel

bouwnr. 146

bouwnr. 149

linker zijgevel

bouwnr. 157/175

bouwnr. 157/175

rechter zijgevel

bouwnr. 145

bouwnr. 146

achtergevel

bouwnr. 148

bouwnr. 157/175

bouwnr. 145

rechter zijgevel

bouwnr. 149

achtergevel

achtergevel

tulpenBurg | tweekaPPers

bouwnr. 146

bouwnr. 148

rechter zijgevel

bouwnr. 158/176

bouwnr. 158/176

linker zijgevel

21 Kleurimpressies zijn niet op schaal


ALLE BOUWNUMMERS SCHAAL 1:100 DWARSDOORSNEDEN 9519

9525 +

0

1,00 °

41,0

5800

2630

5800

2630

tulpenBurg | tweekaPPers

5492 +

2900

2630

630

220

22 20

2900

70

0

doorsnede A-A

doorsnede B-B

56,

00 °

9387 +

5800

2630

22

2900

22

0 -430

0 -430


23


BOUWNUMMER 148

ERFAFSCHEIDINGEN

ca 900/1800+ maaiveld hoogte zie situatie

afdekkapje t.p.v. schuttingpalen bevestigingsbeugel verzinkt raster met groen (Ligustrum Liga)

composietdelen dik 21 composiet schuttingpalen 100x100 lang 2700

composiet schuttingpalen 100x100

tuinzijde

Voor lengtes en plaats zie situatie Definitieve maat in het werk inmeten

900

tuinzijde

t.p.v iedere stijl 2 tegels 600x400x45 t.b.v stabiliteit

plattegrond hoogte zie situatie

composiet schuttingpalen 100x100 verzinkt raster met groen (Ligustrum Liga)

detail A

detail B

detail D

24 hoogte zie situatie


BOUWNUMMER 148

ERFAFSCHEIDINGEN

25


ALLE BOUWNUMMERS NIET OP SCHAAL MEERWERKOPTIES

optie: enkele wcd optie: grondkabel

tulpenBurg | tweekaPPers

optie: gevelkraan

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m + zijuitbreiding (2)

B-B

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m of 4m(1)

optie: vloersifon

optie: uitstortgootsteen

optie: vloerluik

optie: geveldoorvoer optie: gevelkraan

begane grond

26

A-A

D-D


ALLE BOUWNUMMERS NIET OP SCHAAL MEERWERKOPTIES

tulpenBurg | tweekaPPers

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m of 4m(1)

optie: dakkapel "groot"

optie: wand vervallen

optie: dakopbouw

1e verdieping

optie: gescheiden zolderruimte

optie: dakopbouw

2e verdieping

27


ALLE BOUWNUMMERS SCHAAL 1:100

tulpenBurg | tweekaPPers

MEERWERKOPTIES

optie: dakopbouw

optie: dakopbouw optie: dakkapel "klein"

optie: dakvenster

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m + zijuitbreiding (2)

voorgevel

28


ALLE BOUWNUMMERS SCHAAL 1:100 MEERWERKOPTIES

tulpenBurg | tweekaPPers

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m + zijuitbreiding (2)

rechter zijgevel

linker zijgevel

29


ALLE BOUWNUMMERS SCHAAL 1:100

tulpenBurg | tweekaPPers

MEERWERKOPTIES

optie: dakopbouw

optie: dakopbouw optie: dakkapel "groot"

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m of 4m(1)

achtergevel

30

optie: dakkapel "klein"

optie: dakvenster

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m + zijuitbreiding (2)


RENVOOI

Renvooi elektra

Renvooi algemeen

Plaatsing wandcontacten en schakelmateriaal in principe principe op 1050+ boven afgewerkte vloeren. Wandcontacten in slaap-, hobby- en woonkamer en keuken keuken m.u.v. plaats keukenopstelling op 300+. T.p.v. keukenopstelling 1250+ en achter mogelijke plaats plaats koelkast op 100+, tenzij anders aangegeven. Installatiedozen in bouwmuur 300 mm verspringend aanbrengen. aa

2x

= enkelpolige schakelaar

= lichtpunt plafond

= lichtschakelaar met glimlamp

= lichtpunt wand (2000+)

= wisselschakelaar

tel

= wandcontactdoos telefoon

= serieschakelaar (enkelpolig)

tv+r

= wandcontactdoos tv+radio

= serieschakelaar (wissel)

tv+r

= wandcontactdoos tv+radio (loos)

= serieschakelaar (enkelpolig / wissel)

wk

= trek-wisselschakelaar = kruisschakelaar mv

mvh

= regelschakelaar t.b.v. mechanische ventilatieunit 1250+ = hoofdbediening = wandcontactdoos (perilex) t.b.v. mechanische ventilatieunit

= installatiedoos t.b.v. eventueel motorloze wasemkap 2000+ (loos)

al

= installatiedoos alarm 2200+ (loos)

b

= installatiedoos boiler 600+ (loos)

k

= installatiedoos kooktoestel 100+ (bedraad)

ad

= installatiedoos (loos)

= gevelsteen = isolatie wt/cd mvk mu mbu nvk lt la mr vl k.in kk awt sr

= kalkzandsteen = separatiewand

= mogelijke plaats wasautomaat en condensdroger = mechanisch ventilatiekanaal = mechanische afzuigunit = mechanische balansventilatieunit pv = natuurlijk ventilatiekanaal wp = ventiel luchttoevoer bwp = ventiel luchtafvoer b = meterruimte vd = vloerluik rm = plaats keukeninrichting = mogelijke plaats koelkast = mogelijke plaats vaatwasmachine = standleiding riool

= separatiewand zwaar = beton prefab = beton i.h.w. gestort

= zonnepaneel = warmtepomp binnenunit = warmtepomp buitenunit = warmtepompboiler = verdeler vloerverwarming = rookmelder

= cv thermostaat 1500+ (plaats i.o.m. install. en directie)

= wandcontactdoos

= signaalgong 2450+

= dubbele wandcontactdoos in 1 doos

= beldrukker 1050+

= dubbele wandcontactdoos in duodoos km

= wandcontactdoos t.b.v. eventuele keukenmeubel 2000+

31


Staat van ruimte-afwerking Ruimten

Vloerafwerking Wandafwerking Plafondafwerking

Begane grond Hal Toilet Woonkamer Keuken Berging

dekvloer tegels dekvloer dekvloer dekvloer

behangklaar spuitwerk tegels hoog ca. 1.50 m+ spuitwerk spuitwerk behangklaar spuitwerk behangklaar spuitwerk behangklaar dakplaten en -balken onafgewerkt

1e verdieping Overloop Slaapkamers Badkamer

dekvloer dekvloer tegels

behangklaar spuitwerk behangklaar spuitwerk tegels tot plafond spuitwerk

2e verdieping Technische ruimte Zolderruimte

dekvloer dekvloer

behangklaar behangklaar

dakplaten onafgewerkt dakplaten onafgewerkt

Kleuren- en materialenlijst

32

Onderdeel

Materiaal Kleur

gevel bnrs.157, 158, 175, 176 gevel bnrs.148, 149 gevel bnrs. 145,146 gevel plint bnrs. 145, 146, 148, 149 gevel plint bnrs. 157, 158, 175, 176 voegwerk stalen latei kozijnen draaiende delen + roedes waterslagen boeidelen daktrim goot betimmering goot hwa dakpan

baksteen baksteen baksteen/keim baksteen baksteen cement staal hout hout keramisch hout aluminium zink hout pvc keramisch

Erfafscheiding delen staanders gaaswerk

composiet antraciet composiet antraciet staal verzinkt

oranjerood genuanceerd licht rood genuanceerd wit donker grijs aubergine antraciet/zwart grijs/wit wit groen-blauw/grijs-groen donker grijs/zwart licht grijs/wit naturel naturel licht grijs/wit grijs mat zwart / zwartbruin


Sanitair en tegelwerk Toiletruimte Wandclosetcombinatie

• Duravit D-Code wandcloset diepspoel • Zitting met deksel Duravit D-Code • Inbouwreservoir Grohe Rapid SL • Frontbediening type Arena Cosmopolitan Fonteincombinatie

• Duravit D-Code (360x270) • Viega chroom bekersifon / muurbuis • Toiletkraan Grohe Universal

Wandclosetcombinatie

• Duravit D-Code wandcloset diepspoel • Zitting met deksel Duravit D-Code • Inbouwreservoir Grohe Rapid SL • Frontbediening type Arena Cosmopolitan Badcombinatie (acryl)

• Acryl ligbad Duravit D-Code 1800x800 (afvoer in midden) • Douchecombinatie Grohe New Tempesta Doucheset II met wandhouder • Badmengkraan Grohtherm 1000 New (thermostatisch) Genoemd overzicht kan aan veranderingen onderhevig zijn i.v.m. leverbaarheid van materialen

Badkamer

Tegelwerkpakketten

Wastafelcombinatie

Pakket B

• Duravit D-Code (600x460) • Viega chroom bekersifon / muurbuis • Wastafelmengkraan Grohe Eurosmart S-size met waste

• In toilet ca 1.50 m hoog • In badkamer tot plafond • Afmeting wandtegels ca. 30 x 60 cm kleur wit mat of glans liggend verwerkt

Douchecombinatie

• Glijstangcombinatie Grohe New Tempesta Doucheset II • Douchesifon Dyka RVS • Douchemengkraan Grohtherm 1000 New (thermostatisch)

• Afmeting vloertegels ca. 60 x 60 cm kleur antraciet of donkergrijs en in douchehoek 15 x 15 cm

Meerprijzen zie algemene staat van meer- en minderwerk De afbeeldingen van het sanitair en tegelwerk betreffen showroomopstellingen en geven niet de situatie in uw nieuwe woning weer.

33


Vakmanschap. Van persoonlijk ontwerp tot montage.

Iedere zondag geopend! Maak en direct e op k afspraa .nl grando

“Wij staan altijd voor u klaar met een passend advies.� Ramon Rinkel, Ondernemer Grando Hoorn

Grando. Koken. Baden. Genieten. Grando Hoorn

1650 m2 keuken- en baddesign, De Factorij 55 ( Iedere zondag open! grando.nl

West-Frisia), tel.: 0229 - 230333


deur+, nog meer keuS voor u kies de deur en Het garnituur dat BiJ uw karakter Past

deur+ Als onderdeel van het meer- en minderwerk bieden wij u het Svedex deur+ concept aan: de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende stijlen en uitvoeringen in binnendeuren, kozijnen, beglazing en garnituur ten opzichte van de standaardkeuze voor uw project. In het assortiment van Svedex deur+ vindt u de juiste producten om uw favoriete woonstijl smaakvol in te vullen. Als koper krijgt u een unieke inlogcode om de keuze te maken voor de binnendeuren in uw woning.

35


Technische omschrijving Kavelinrichting Peil

Terreininrichting

Als peil (aangeduid als P) wordt aangehouden de bovenkant van de afge-

Het omliggende terrein buiten de eigendomsgrenzen wordt door derden in

werkte begane grond. Vanuit het peil worden alle hoogtematen gemeten.

opdracht van de gemeente ingericht, evenals de op de situatie aangegeven

De hoogte van het peil t.o.v. N.A.P. zal door de gemeente worden aangegeven.

hagen in de voor- en zijtuinen.

Indien de maatvoering wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met maattoleranties en/of een afwerking zoals bijvoorbeeld

Erfscheidingen

tegelwerk. Tenzij anders aangegeven, zijn de afmetingen in millimeters.

Aan de voorzijde van de bouwnummers 145 en 146 wordt een haag geplaatst in opdracht van de gemeente, zoals aangegeven op de situatietekening.

Grondwerk

Langs het zijerf van bouwnummer 148 wordt ter plaatse van de woning een

Er wordt een bed van 10 cm schoonzand aangebracht in de kruipruimte on-

haag geplaatst en ter plaatse van de achtertuin een projectmatige erfafschei-

der de vloer van de woning. Het niet bestrate deel van de tuin wordt binnen

ding geplaatst zoals op de situatietekening is aangegeven. De afscheiding is

de eigendomsgrenzen vrij van afval en bouwmaterialen opgeleverd. De tuin

‘om en om’ samengesteld uit ca. 1,80 m brede panelen van onderhouds-

wordt met uitgekomen grond aangevuld en geĂŤgaliseerd.

arm composiet materiaal en ca. 0,60 m brede verzinkt stalen rasters voorzien van klimplant. De hoekpunten van de erfgrenzen worden ge-

Riolering

markeerd met een rondhouten paal.

De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot de riolering zijn in de koop/aanneemsom begrepen. Zowel de buitenriolering als de binnenriolering worden in kunststof uitgevoerd

RUWBOUW

en aangesloten op het gemeenteriool. De hemelwaterafvoeren worden eveneens uitgevoerd in kunststof. Er wordt een gescheiden rioleringssy-

Fundering

steem toegepast. Ter plaatse van de woningblokken wordt een drainage-

De fundering van de woning bestaat uit een betonnen balkfundering op

streng aangebracht, deze zal worden aangesloten op een drainageput. De

betonpalen. De kruipruimte van de woning wordt geventileerd door middel

HWA en drainage van de woningen en de berging worden aangesloten op

van roosters in de voor- en achtergevel.

het gemeentelijk riool dat wordt aangesloten op het openbare water. Wanden

36

Bestratingen

De bouwmuren tussen de woningen onderling,

Het pad naar de voordeur wordt uitgevoerd met betonnen staptegels

de dragende kopwanden en de dragende bin-

400x600mm. De inrit van de garage of parkeeropstelplaats wordt bestraat

nenspouwwanden van de voor- en achtergevel

met 2 rijen betontegels 400x600mm.

bestaan uit gelijmde kalkzandsteenelementen.


De woningscheidende wanden zijn ankerloze spouwmuren. De niet-dragen-

Kozijnen en ramen

de scheidingswanden bestaan uit gipsblokken.

• Buitenkozijnen en ramen

In de kalkzandsteen stabiliteitswanden, zoals op tekening aangegeven, mogen geen sparingen worden gemaakt.

• Beglazing • Voordeur

Gevels

Het buitengevelmetselwerk wordt uitgevoerd in een waalformaat baksteen. Als op tekening aangegeven worden de metselwerkgevels van de bouwnummers 145 en 146 gedeeltelijk afgewerkt met een duurzame dekkende

• Overige buitendeuren • Berging achterdeur • Binnendeuren en kozijnen

Hardhouten kozijnen en ramen met KOMO SKH garantie isolerend HR++ Houten samengestelde voordeur voorzien van geïsoleerd glasdeel Hardhouten deuren Hardhouten deur met enkel glas fabrieksmatig afgelakte metalen montage-

muurverf in de kleur gebroken wit. De gevels worden voorzien van isolatie

kozijnen voor opdekdeuren, waar mogelijk

van voldoende dikte conform de omgevingsvergunning.

met bovenlicht uitgevoerd in blank figuurglas.

Fabrieksmatig afgelakte binnendeuren 2315

Vloeren

mm hoog. Deur tussen hal en woonkamer

De begane grondvloer van de woning en aangebouwde garage bestaat uit

voorzien van glasopening in blank glas.

een ribcassette betonvloer met isolatie van voldoende dikte conform de omgevingsvergunning. De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd in betonnen plaatvloeren.

• Meterkastdeur • Hang- en sluitwerk

Daken

Uitgevoerd in standaard prefab. Buitenramen en -deuren zijn door de fabrikant voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk.

Binnendeuren voorzien van benodigde vrij-

en bezet, kast- en loopsloten.

De hellende daken worden gemaakt van houten dakelementen, welke zijn voorzien van isolatie van voldoende dikte conform de omgevingsvergun-

AFBOUW

ning. De binnenzijde van de dakelementen is afgewerkt met spaanplaat. Het dakvlak worden gedekt met keramische dakpannen welke conform de

Trappen en hekwerken

voorschriften verankerd zijn en aansluiten op de goten. De knieschotten ter

• 1e verdiepingstrap

naaldhouten trap uitgevoerd met dichte

plaatse van de dakplaten zoals op tekening aangegeven maken deel uit van

stootborden afgeschilderd in een witte

de draagconstructie van de kap en mogen niet

grondlaag exclusief de treden en stoot-

worden verwijderd. De woning wordt voorzien

borden. Aan de muurzijde voorzien van

van zinken goten. Voor de ventilatie-installatie

blank afgelakte houten leuningen op

en de rioolontluchting zullen de benodigde

aluminium leuningdragers.

dakdoorvoeren worden aangebracht.

37


• 2e verdiepingstrap

naaldhouten trap open uitgevoerd en geheel

afgeschilderd, exclusief de treden. Aan de

muurzijde voorzien van blank afgelakte houten

leuningen op aluminium leuningdragers.

• Traphekken

2e verdieping wordt een houten traphek van

krijgen geen afwerking. Alle overige wanden worden behangklaar afgewerkt. De woning wordt niet voorzien van vloerplinten.

Plafondafwerking De betonnen plafonds in de woning worden, met uitzondering van de meterkast voorzien van spuitpleister. De v-groeven in het plafond worden

Aftimmerwerk kozijnen worden voorzien van kunststenen

vensterbank met uitzondering van de

betegelde wanden, daar wordt het tegelwerk

tot de kozijnen doorgezet.

• Dorpels

spuitwerk. De wanden van de technische ruimte, trapkast en de meterkast

langs de open zijde van het trapgat op de

ca. 1 meter hoog gemonteerd.

• Vensterbank

De wandgedeelten boven het tegelwerk in het toilet worden voorzien van wit

Deurkozijnen van toilet en de badkamer

worden ter plaatse van de overgang van de

tegelvloer naar de dekvloer voorzien van een

kunststeen dorpel.

Vloerafwerking De ruwe betonvloeren worden voorzien van vlakke dekvloeren. T.p.v. de begane grond dikte ca. 70 mm en t.p.v. de verdiepingen, dikte ca. 50 mm, m.u.v. de vloeren achter het knieschot, de meterkast, de badkamer

niet nader afgewerkt.

Sanitair De woning wordt standaard opgeleverd met sanitair van het merk Duravit in de kleur wit. Tegen een meerprijs is het mogelijk om afwijkend sanitair te kiezen. De douche wordt uitgevoerd met glijstangcombinatie. De kranen zijn van het merk Grohe. Pakket samenstelling per categorie en woningtype: Zie hiervoor de pagina sanitair en tegelwerk.

Keukeninrichting De keukenopstelling zoals in deze brochure weergegeven, is ter indicatie. De benodigde aansluitpunten worden aangebracht op basis van deze indicatieve opstelling. In de koop/aanneemsom is geen keuken opgenomen.

en het toilet. De vloer in badkamer en toilet wordt betegeld en t.p.v. de douchehoek verdiept aangelegd.

Schilderwerk In het zicht blijvend binnen- en buitentimmerwerk wordt geschilderd.

Binnenwanden en wandafwerking In de woning worden de wanden van de badkamer tot plafondhoogte betegeld. Het toilet wordt betegeld tot circa 1.50 m. boven de vloer. Ter plaatse van raamopeningen in betegelde wanden, wordt het wandtegelwerk doorgezet als vensterbank. Waar nodig zullen in het tegelwerk kitvoegen worden toegepast. In de keuken komt geen tegelwerk. Voor de wandtegels in het toilet en badkamer is een keuze mogelijk.

38

De afwerking van de trappen en hekwerken is hiervoor (zie trappen) omschreven. Het timmerwerk in de zolder en technische ruimte wordt niet geschilderd.


INSTALLATIES Water-/verwarmingsinstallatie

en wordt verwarmd door de buitenunit. Op de warmwaterinstallatie zijn

De woning wordt voorzien van een lucht/water warmtepompsysteem be-

aangesloten:

staande uit een buiten- en een binnenunit en is voorzien van een extern

• wastafelkraan • badkraan • douchekraan • boiler

boilervat van 200 liter. Deze kan optioneel nog vergroot worden. De buitenunit onttrekt warmte aan de buitenlucht die de binnenunit vervolgens gebruikt om de woning en tapwater te verwarmen. Hierdoor is er geen grondbron nodig. Dit systeem blijft zelfs werken bij een buitentemperatuur van -20°C.

Op de begane grond en in de badkamer zal een lage temperatuur vloerverwarming worden aangebracht, welke wordt geregeld vanuit de

De buitenunit wordt tegen de buitengevel geplaatst of op het platte dak

woonkamer via een kamerthermostaat. In de badkamer wordt tevens

van de garage/berging afhankelijk van het woningtype. De leidingen

een radiator met thermostaatknop geplaatst. In de slaapkamers op de 1e

voor een keukenkraan en vaatwasser worden afgedopt opgeleverd.

verdieping worden lage temperatuur convectoren geplaatst, welke vanuit de overloop worden geregeld via een thermostaat met timerfunctie. De

De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, welke is

plaats en de aantallen van de verwarmingselementen zijn op de tekeningen

geplaatst in de meterkast. De waterleiding is afsluit- en aftapbaar en

aangegeven, de definitieve aantallen en afmetingen volgen uit nadere

in voldoende mate beschermd tegen bevriezing. De leidingen worden

berekeningen. Het leidingstelsel van de warmtepomp naar de convectoren

zoveel mogelijk weggewerkt in vloeren en wanden uitgezonderd in de

en radiator wordt uitgevoerd in een kunststof leidingsysteem en voor zover

technische ruimte.

mogelijk in de afwerkvloer van de woning aangebracht. Derhalve is het niet aan te bevelen zonder vooronderzoek in de dekvloeren te spijkeren,

Op de koudwaterinstallatie zijn de volgende koud watertappunten

boren en/of te nieten. De convectoren en radiator worden in een stan-

aangesloten:

daard witte kleur gemoffeld.

• toiletcombinatie • fonteinkraan • wastafelkraan • douchekraan

• badkraan • wasmachinekraan en • luchtwarmtepomp Het warme water voor huishoudelijk gebruik wordt geleverd door de boiler die is geïntegreerd in het luchtwarmtepompsysteem. Deze boiler heeft een capaciteit van 200 liter,

De te behalen en te handhaven temperaturen in de woning zijn: Ruimte

Temp.

• Woonkamer • Keuken • Slaapkamers • Verkeersruimte • Bad- en doucheruimte

20°C 20°C 20°C 15°C 22°C

39


Op de zolderverdieping worden geen convectoren of radiatoren

het toilet. De warmte van de afgevoerde lucht wordt overgedragen aan de

aangebracht.

toegevoerde lucht. In de zomersituatie kan deze overdracht via de bypass worden uitgeschakeld.

Disclaimer over mogelijke wijziging buitenunit

De kanalen van de mechanische ventilatie zijn van verzinkt plaatstaal en zijn

Alle woningen in dit plan worden voorzien van een luchtwarmtepomp met

deels weggewerkt in de verdiepingsvloeren en leidingkokers. De positio-

boiler en buitenunit. Waar mogelijk wordt de buitenunit aan de zijgevel opge-

neringen van de toevoer- en afzuigroosters in de wand of het plafond zijn

hangen of op het dak van de garage geplaatst, om zodoende eventuele ge-

indicatief op tekening aangegeven maar zullen nader door de installateur

luidsoverlast van de buitenunit zowel voor u als voor uw buren zoveel mogelijk

bepaald worden.

te voorkomen. De buitenunit heeft namelijk een ventilator die geluid maakt, vergelijkbaar met een airco unit. Bij de rij-

Elektrische installatie

woningen is dit echter niet mogelijk en is deze vooralsnog ingetekend

De woning wordt standaard voorzien van PV zonnecellen op het dak, aan-

op de achtergevel.

tal conform tekeningen. Deze voorzien voor een gedeelte in de benodigde elektracapaciteit van de woning. De elektrische installatie wordt aangelegd

Vanwege de versnelde invoering van het gasvrij bouwen is de markt voor duur-

vanaf de meterkast, verdeeld over een voldoende aantal groepen naar de

zame systemen voor de verwarming van uw huis, zoals luchtwarmtepompen,

diverse aansluitpunten, e.e.a. conform de hiervoor geldende voorschriften

volop in beweging. De definitieve keuze voor een leverancier en/of type lucht-

ten tijde van het afgeven van de omgevingsvergunning. In de meterkast be-

warmtepomp zal daarom zo laat mogelijk in het bouwproces worden gemaakt.

vindt zich een hoofdschakelaar.

U kunt er echter vanuit gaan, dat er in uw woning een luchtwarmtepomp sy-

De elektraleidingen worden weggewerkt in steenachtige wanden en/of vloeren

steem van goede kwaliteit zal worden geplaatst. Mogelijke wijzigingen ten aan-

m.u.v. de leidingen in de technische ruimte en berging.

zien van de plaatsing van de luchtwarmtepomp kunnen o.a. betrekking hebben

De lichtpunten, schakelaars en wandcontactdozen zijn per ruimte bij bena-

op een stillere buitenunit, een geluidsisolerende omkasting van de buitenunit of

dering aangegeven op de tekening, de exacte plaats wordt in het werk be-

plaatsing op een andere plek, bijvoorbeeld in de buitenberging.

paald. Schakelaars en wandcontactdozen worden in kleur wit uitgevoerd.

Gasinstallatie

Overige elektrische voorzieningen

Er wordt geen gasinstallatie aangelegd.

Bij de voordeur wordt voorzien in een aansluitpunt voor een buitenarmatuur. In de keuken worden loze leidingen opgenomen ten behoeve een boiler,

40

Ventilatiesysteem met warmteterugwinning

(recirculatie-) wasemkap en vaatwasser.

De woning wordt standaard voorzien van een balans ventilatiesysteem met

Hoogte schakelaars 1050 mm.+ t.o.v. de vloer.

warmte terugwinning en een bypass. Dit wil zeggen dat door middel van

Hoogte wandcontactdozen 300 mm.+ t.o.v. de

een ventilatie-unit de lucht mechanisch wordt toegevoerd in de woonka-

vloer in woon- en slaapkamers.

mer en slaapkamers en wordt afgezogen in de keuken, de badkamer en

Optische rookmelders worden aangebracht


conform tekening volgens de geldende eisen en aangesloten op het licht-

Materialisatie

net. Tevens zijn de rookmelders voorzien van een noodbatterij.

Wijzigingen kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uit veranderende eisen van overheden en nutsbedrijven. Daarnaast behoudt de aannemer zich het recht voor

Telecom- en kabelnetdistributiesysteem

om aanpassingen door te voeren in de materialisatie en de afwerking van de wo-

Vanuit de meterkast wordt t.b.v. een eventuele aansluiting voor telecom in de

ningen. Soms blijkt pas tijdens de uitvoering dat deze noodzakelijk zijn. Dergelijke

woonkamer één onbedrade buisleiding met een inbouwdoos aangebracht.

veranderingen zullen echter niets afdoen aan de kwaliteit van de woning.

Vanuit de meterkast wordt t.b.v. een eventuele aansluiting voor kabelnet in de woonkamer één bedrade buisleiding met een inbouwcontactdoos aange-

Sfeerimpressies

bracht en in slaapkamer 1 één onbedrade buisleiding met een inbouwdoos.

De opgenomen perspectieftekeningen zijn zogeheten artist impressions.

De aanvraag- en aansluitkosten zijn voor rekening van de koper.

Het kan voorkomen dat er verschillen ontstaan tussen deze impressies en de daadwerkelijke uitvoering, bijvoorbeeld in kleur. Daarom kunt u aan deze

Belinstallatie

tekeningen geen rechten ontlenen. Dat geldt ook voor artist impressions van

De belinstallatie bestaat uit een draadloos gongsysteem met verplaatsbare gong.

het interieur. Deze hebben slechts als doel u een algemene indruk van de sfeer te geven. En voor alle duidelijkheid: eventueel ingetekende meubelen,

ALGEMEEN

apparaten, verlichting en/of keukeninrichting worden niet meegeleverd.

Schoonmaken en opleveren

Maatvoeringen

De gehele woning wordt “bezemschoon” opgeleverd.

De tekeningen en (technische) omschrijvingen in deze brochure zijn in principe maatgevend voor hetgeen u geleverd krijgt. De aangegeven maten zijn

Voorbehoud

echter wel circa-maten. Er is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met enige

Deze brochure is met grote zorg en nauwkeurigheid samengesteld. De

wandafwerking. Kleine afwijkingen zijn dus mogelijk. Ook kunt u geen rechten

gegevens en tekeningen van de architect zijn erin verwerkt. Alle getoon-

ontlenen aan de perceeloppervlakte die in de koopovereenkomst staat.

de woningen voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit dat gold toen de

Pas bij de kadastrale meting ná oplevering van de woning wordt namelijk de

Omgevingsvergunning werd verkregen. En alle betrokken partijen heb-

daadwerkelijke, exacte perceeloppervlakte bekend. Eventuele verschillen ten

ben de inhoud van deze brochure meerdere malen grondig gecontro-

opzichte van de oppervlakte uit de koopovereenkomst worden niet verrekend.

leerd. Toch moeten we een voorbehoud maken ten aanzien van eventuele wijzigingen.

Openbaar gebied Op de situatietekeningen is het openbaar gebied al ingericht. Zo krijgt u een beeld van de bestrating, groenvoorziening, openbare verlichting, parkeerplaatsen, et cetera. Deze invulling is nauwkeurig gebaseerd op de laatst bekende gegevens, maar ook hiervoor zijn wijzigingen voorbehouden.

41


ALGEMENE INFORMATIE Om te beginnen: mocht u na het lezen hiervan nadere toelichting wensen,

De kosten voor de financiering van uw woning zijn niet in de prijs van de

dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Zeeman Makelaars.

woning opgenomen:

Zij beantwoorden uw vragen graag en vakkundig!

Notariskosten inzake de hypotheekakte Advieskosten hypotheek

Optie

Kosten aanvraag Nationale Hypotheek Garantie

Voordat u definitief beslist, kunt u een optie op een woning (bouwnummer)

Renteverlies tijdens de bouw (rente over vervallen maar nog niet

vragen. In overleg met u wordt dan een termijn afgesproken waarbinnen de

betaalde termijnen)

woning voor u wordt gereserveerd en dus niet aan een ander kan worden verkocht. Tevens wordt er met u een eerste afspraak ingepland.

Overige kosten die buiten de prijs van de woning vallen zijn: Kosten voor aansluiting op centraal antennesysteem en of kabelnet

Vrij op naam

Aansluitkosten op het telefoonnet

De op de prijslijst vermelde woningprijzen zijn vrij op naam (V.O.N.), tenzij

Keukeninrichting

anders is vermeld. ‘Vrij op naam’ wil zeggen dat de hieronder genoemde

Aanvraagkosten energielevering

kosten, die komen kijken bij de totstandkoming van een woning, in de prijs van de woning zijn begrepen: Grondkosten

Verkoopprocedure

Bouwkosten Centrale verwarming en warmwaterapparatuur

Prijsstijgingen

Architecten- en constructeurshonorarium en overige adviseurs

De overeengekomen prijs van de woning staat vast, met uitzondering van

Notarishonorarium t.b.v. leveringsakte

het BTW-tarief. Wijzigingen in het BTW-tarief worden conform de wettelij-

BTW (thans 21%; eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke

ke voorschriften doorberekend. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens

voorschriften doorberekend)

de bouw worden niet doorberekend.

Kadastrale uitmeting en inmeting en inschrijving Omgevingsvergunning/gemeenteleges

Gescheiden koop en aanneming

Aansluitkosten gas/stadsverwarming, water, riool en elektriciteit

Bij aankoop van een woning worden er twee

Kosten garantieregeling

overeenkomsten ter ondertekening aan u

Verkoop- en bemiddelingskosten

voorgelegd. De eerste is de koopovereenkomst en betreft de aankoop van de grond.

42


Deze komt tot stand tussen u en ZeemanVastgoed. De tweede is de aan-

voor de eigendomsoverdracht terwijl de bouw nog niet is begonnen, be-

nemingsovereenkomst en betreft de bouw van de woning. Deze komt tot

taalt u als dan alleen de koopsom van de grond. De aanneemsom betaalt u

stand tussen u en de aannemer.

vervolgens in termijnen. Als na de start van de bouw een bepaald vooraf overeengekomen punt wordt bereikt, ontvangt u een factuur, die binnen

U dient zich derhalve te realiseren, dat ZeemanVastgoed geen partij is bij

twee weken overgemaakt dient te worden. U kunt de betaling regelen door

de aannemingsovereenkomst en dus niet aansprakelijk kan worden gehouden

de originele factuur te ondertekenen en door te sturen naar uw financier.

voor de verplichtingen van de aannemer uit hoofde van de aannemings-

Indien de eigendomsoverdracht bij de notaris heeft plaatsgevonden, zal de

overeenkomst.

financier zorg dragen voor betaling.

De overeenkomsten als hiervoor bedoeld krijgt u na het eerste gesprek digi-

Als u een koopovereenkomst en een aannemingsovereenkomst heeft ge-

taal toegestuurd van de makelaar, zodat u deze thuis rustig door kunt lezen

tekend en na de start van de bouw naar de notaris gaat, betaalt u bij ei-

alvorens u overgaat tot aankoop.

gendomsoverdracht de koopsom van de grond en de reeds verschuldigde termijnen van de aanneemsom. Zodra de grond en de daarop in aanbouw

Het tekenen van de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst

zijnde opstallen aan u zijn geleverd, worden de termijnen aan u gefactu-

Met het ondertekenen van de koopovereenkomst en de aannemingsover-

reerd zoals hierboven beschreven.

eenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koopprijs. Met de medeondertekening verplichten ZeemanVastgoed respectievelijk de aannemer

Na ondertekening van de koopovereenkomst en de aannemingsovereen-

zich tot levering van de grond respectievelijk de bouw van de woning, be-

komst krijgt u een factuur voor de reeds verschuldigde termijnen. Indien

houdens de in de beide overeenkomsten vermelde ontbindende resp. op-

u over ‘eigen geld’ beschikt, betaalt u de factuur zelf. Heeft u geen ‘eigen

schortende voorwaarden. Nadat de beide overeenkomsten door de betref-

geld’ en is de hypotheekakte nog niet gepasseerd, dan krijgt u automatisch

fende partijen zijn ondertekend, ontvangt u daarvan een kopie. De originele

uitstel van betaling, zoals ook in de overeenkomsten staat. Over de vervallen

exemplaren worden naar de notaris gezonden, die vervolgens de notariële

maar nog niet betaalde termijnen wordt dan de overeengekomen bouwrente

akte van eigendomsoverdracht opmaakt.

berekend, die later bij de notariële eigendomsoverdracht met u wordt verrekend. Over de verschuldigde rente wordt BTW gerekend.

Wat betaalt u wanneer? De koopprijs is verdeeld in een koopsom voor

Vanaf de transportdatum betaalt u hypotheekrente tijdens de bouw. De

de grond en in een aanneemsom voor de te

rente wordt berekend over uw netto hypotheekbedrag: dat is de hoofdsom

bouwen woning. Als u naar de notaris gaat

van uw hypotheek minus het nog beschikbare bedrag van uw (bouw)depot.

43


De aannemer heeft de termijnbetalingen overgedragen aan ZeemanVast-

van de aannemer en de coördinator voor het meer-/minderwerk. Ook

goed, dat betekent dat u voor de termijnen een factuur ontvangt van Zee-

wordt het te gebruiken materiaal aangegeven, het bouwproces uitgelegd,

manVastgoed (dit heet ‘bevrijdend betalen’).

de procedure voor het meer-/minderwerk verwoord. Ook de tekeningen, de bouw en de bouwplanning komen aan bod. Tenslotte worden uw per-

Eigendomsoverdracht bij de notaris

soonlijke woonwensen doorgenomen en aan de hand van de eerder aan

De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde ‘akte

u verstrekte meer- en minderwerklijst. Bij een individueel gesprek wordt

van juridische levering’ bij de notaris. In de koopovereenkomst wordt de

e.e.a. mondeling toegelicht over het bouwproces en worden natuurlijk

uiterste transportdatum vermeld. Vóór de datum van notarieel transport

uw wensen aan de hand van de eerder aan u verstrekte meer- en minder-

zendt de notaris u een afrekening waarop het totale, op die datum verschul-

werklijst bepaald.

digde, bedrag is aangegeven.   Oplevering Dat bedrag is inclusief bijkomende kosten zoals: (Bouw)rente over de vervallen, maar niet betaalde termijnen tot de transportdatum

Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven, ofwel de datum waarop uw woning naar verwachting klaar zal zijn voor bewoning. In de door u getekende aannemingsovereenkomst

Notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte

zijn bepalingen opgenomen over hoe lang de bouw van uw woning mag

Afsluitkosten van de hypotheek

duren, de zogenaamde werkbare werkdagen. Werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd wanneer (daarop) door omstandigheden buiten

Het hypotheekbedrag dat in depot blijft moet gelijk zijn aan de vanaf de

de aansprakelijkheid van de aannemer om niet kan worden gewerkt ge-

transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. Als dat niet het geval is,

durende ten minste vijf uren door het grootste deel van de werknemers

zal het eventueel ontbrekende bedrag moeten worden aangevuld uit eigen

of machines. De algemeen erkende, door de overheid of collectieve

middelen of moeten worden zeker gesteld door bijvoorbeeld een over-

arbeidsovereenkomst in de bouw voorgeschreven rust- en feestdagen,

bruggingskrediet. In het algemeen worden op de transportdatum twee akten

vakantiedagen en andere vrije dagen worden niet beschouwd als werk-

ondertekend: de akte van eigendomsoverdracht en de hypotheekakte.

dagen. De opleveringsprognose is derhalve mede-afhankelijk van overmachtsituaties en kan dus vertraging oplopen.

Toelichting meer-/minderwerk c.q. woonwensen

44

Voor de start van de bouw wordt tijdens een kopersvergadering of in een

Als de woning gereed is, wordt deze aan u

individueel gesprek de gewenste meer-/minderwerk doorgenomen. Tijdens

overgedragen, mits door u aan alle financiële

een kopersvergadering ontmoet u o.a. de andere kopers, de uitvoerder

verplichtingen is voldaan. Bij oplevering wordt


aan u, nadat de woning is opgenomen, een opnamestaat (eventueel voorzien van de nodige opmerkingen) ter ondertekening aangeboden. De eventuele gebreken worden zo spoedig mogelijk hersteld.

Onderhoudstermijn Uiterlijk elf weken na de oplevering (na afloop van de onderhoudstermijn) kunt u uw herstelpunten vanuit de onderhoudstermijn via een formulier insturen naar de aannemer.

45


Gasloos wonen Lagere energiekosten, meer wooncomfort, minder CO 2-uitstoot Alle inwoners van Nederland krijgen de komende jaren te maken met de transitie naar duurzame energie. De veertig woningen in fase 3a worden al gasloos uitgevoerd. Een zorg minder, een meerwaarde rijker!

Gasrekening verleden tijd

ZeemanVastgoed ontwikkelt al lange tijd duurzaam. Binnen ons standaard bouw-

doelstelling: 2050 CO2-arm Nederland heeft, net als veel andere landen

Gemiddelde besparingen

In Buitenplaats 3a hebben wij onze ken-

Waar een gemiddeld gezin in een goed

* Informatie op deze pagina is afkomstig van de website www.energiebesparen-

concept worden huizen al voorzien van

nis en ervaring op het gebied van duur-

geïsoleerde woning per jaar zo’n € 670,-

doejenu.nl van de Rijksoverheid. Hier kunt

optimale isolatie, slimme temperatuurrege-

zaamheid gebundeld waardoor de woningen

kwijt is aan gas voor verwarming en warm

u tevens terecht voor meer informatie.

ling, balansventilatie en lage temperatuur-

klaar zijn voor een schone toekomst. Naast

water (1.050 m3), bent u op jaarbasis € 160,-

verwarming. Hierdoor is de woning ook

alle eerder genoemde maatregelen worden

tot € 300,- goedkoper uit (o.b.v. prijspeil

meteen klaar voor aansluiting van andere

deze woningen voorzien van een lucht-

1 juli 2018). Het koken vraagt slechts een

duurzame installaties. Uiteraard konden

warmtepomp en een aantal zonnepanelen.

klein deel van het totale energieverbruik.

deze extra opties, waaronder zonnepanelen

U gaat dus geen gas verbruiken, maar

Een gasfornuis verbruikt op jaarbasis ge-

en warmteterugwinning, ook direct

stroom. Dit wekt u gedeeltelijk zelf op,

middeld 37 m3 gas en een inductiekook-

worden toegepast.

terwijl de gasnota verleden tijd is.

plaat 175 kWh.*

in de wereld, het Klimaatakkoord van Parijs onderschreven. De gemiddelde mondiale temperatuurstijging moet behoorlijk onder 2°C blijven, met inspanningen om de stijging verder te beperken tot 1,5°C. Nederland heeft zich daarom tot doel gesteld om in 2050 CO2-arm te zijn. We zullen ons dus op andere manieren moeten vervoeren, windmolens en zonneparken zullen ons landschap veranderen én we moeten onze woningen op andere manieren verwarmen. Zonder gas dus.

46

Tip Bij lage temperatuurverwarming warmt uw woning langzamer op dan met radiatoren. Hou daarom de stand van uw thermostaat zo constant mogelijk.


Architectuur Nader verklaard Fase 3a van de nieuwbouwwijk Buitenplaats is een vervolg op de al gebouwde fases. De architectonische kenmerken zijn grotendeels geënt op streekeigen, dorpse kwaliteiten. Ontwerper Ton van ’t Hoff van BBHD architecten & ingenieurs uit Alkmaar licht toe. Hofwoningen

accentkleur. Ruime dakoverstekken onder-

De verschillende woningtypes zijn op een

Op bepaalde plekken in de straat krijgen

strepen het formele beeld. De vrijstaande

informele manier verspreid. De blokjes

de woningen extra accenten in de vorm

de hofwoningen. In beeldkwaliteit sluiten

woningen hebben aan de voorzijde boven-

met rijwoningen worden architectonisch

van luiken naast ramen en luifels boven

deze aan op de woningen uit fase 1 en 2.

dien houten sierspanten als extra sierele-

in twee of drie kleinere blokjes opge-

voordeuren. De gevels worden opgetrok-

Er zijn twee soorten hofwoningen: vrij-

ment. De woningen worden belegd met

deeld. Hierdoor sluiten ze qua schaal

ken uit rood en roodbruin metselwerk.

staande en 2-onder-1-kapwoningen. De

fraaie, oranjebruine dakpannen.”

goed aan bij de 2-onder-1-kapwoningen

Enkele woningen wit gekeimd en vormen

en de vrijstaande woningen.

een accent in de straat. Lichte kozijnen,

“Rond de open, groene ruimte grenzen

roodbruine steen en witte kozijnen met groene draaiende delen maken de uitstra-

Dorpse woningen

ling meer formeel. In de topgevels krijgt

“In fase 3A wordt een straatje ge-

het metselwerk witte accentvlakken, die

Karakteristiek voor de gevels zijn de

Ton van ’t Hoff, architect BBHD

ramen met roedes en deuren in donker-

dorpse baksteendetails, zoals de tuitge-

blauw en -grijs versterken het dorpse

creëerd met een herkenbare, dorpse

vels als beëindiging van de topgevels,

karakter.”

een mooi contrast opleveren. De gevels

uitstraling. Hieraan liggen rijwoningen,

muizentanden onder de goot, staande

worden verrijkt met specifieke baksteen-

levensloopbestendige woningen, 2-onder-

rollagen boven de gevelopeningen en ge-

details, zoals rollagen en kaders in een

1-kapwoningen en vrijstaande woningen.

metselde kaders rondom de voordeuren.

Contrast met functie Voor het schilderen van de witte gevels wordt keim gebruikt. Dit is een mineraalverf; duurzaam en zeer slijtvast. Het contrast met de donkere dakpannen geven de betreffende woningen een eigenwijze uitstraling. Tegelijkertijd versterken deze lichte elementen de schoonheid van de donkere woningen.

wonen in buitenplaats.nl

47


woningen worden gebouwd onder de garantie van Woningborg. Zekerheid voor alles!

ook fanpage

Woneninbuitenplaats

omen, denken, durven, doen!

ntwikkelaar

Projectarchitecten

Aannemer

Garantie

woningBorg garantie- en waarBorgregeling Wat houdt de Woningborg Garantie- en waarborgregeling in?

• bouwondernemingen, die bij Woningborg een model (koop-/)aannemingsovereenOoms Bouw zijn ingeschreven, zijn verplicht om Woningborg eman Vastgoed TBEZA Architecten & Ingenieurs BBHD NV De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwe woningen tegen de risico’s van een eventueel komst algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract R. van der Weydestraat 8-Emet bijbehorende Scharwoude 16 euwe Steen 5 Julianaweg 141 Postbus 805vormt de contractuele faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. Het certificaat wordt uitbasis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en 1817 MJ Alkmaar 1634 EA Scharwoude 25 HV gegeven Hoorndoor Woningborg N.V. onder de1131 DH Volendam 2800 AV Gouda naam Woningborg-certificaat. plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd. 072 - 30 31 200 0229 - 54 78 00 29 - 24 494 4 0299 - 36 34 68 0182 580004 • wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit www.bbhd.nl www.oomsbouw.nl ww.zeemanvastgoed.nl www.woningborggroep.nl Woningborg: geeft u meer zekerheid www.tbe-za.nl van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-/)aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming.

www.woneninbuitenplaats.nl

Wat valt niet onder de Woningborg-garantie? Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden in uw (koop-/)aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten.

Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor u?

Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende:

• gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling.

• de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige

Voorrang Woningborg-bepalingen Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval enige bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds

tot 10van jaar engegevens 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, ngesteld gebreken aan dezelfs hand en tekeningen, verstrekt door de architect van dit plan.deOndanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor. van de overheid en/of nutsbedrijven. Eveneens behouden wij ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in de materialen en afwerkingen, zonder dat één en ander

tieftekeningen geven een “artist impression” weer. Het kan voorkomen dat er verschillen zijn tussen deze impressie en de daadwerkelijke uitvoering (bijvoorbeeld de 48

sion” geen rechten worden ontleend. De interieur artist impressions hebben slechts tot doel een algemene sfeerimpressie te geven en hebben geen directe relatie met

Let op: het Woningborg-certifi caat moet u verlichting, in uw bezit hebben voordat naar de notaris gaat de eigendomsoverdracht! tekening van het openbaar gebied (bestrating, groenvoorziening, openbare e.d.) isugebaseerd op voor de laatst bekende gegevens. Wijzigingen kunnen zich

n circa-maten, waarbij geen rekening is gehouden met enige wandafwerking. De op tekening ingeschreven maten en ingetekende situaties en dergelijke zijn circa


BewuSt nieuwBouw Hoe werkt het precies, als u een nieuwbouwhuis wilt kopen? Waar moet u op letten? En waarom zou u eigenlijk voor nieuwbouw kiezen? Op deze en talrijke andere vragen geeft de website Bewust Nieuwbouw antwoord.

Duurzaam concept

zoals u. Wat zijn hun ervaringen met het kopen

mensen graag wonen, werken, winkelen en el-

Op Bewust Nieuwbouw vindt u de voordelen

van een nieuwbouwhuis?

kaar ontmoeten. Zij werken, kortom, aan een

van een nieuwbouw huis en een stappenplan

prettige leefomgeving.

om u door het proces te loodsen van oriënteren

Nieuwsgierig geworden? Neem eens een kijkje

tot en met wonen. Ook biedt de site antwoor-

op www.bewustnieuwbouw.nl. Bewust Nieuw-

den op allerlei vragen over bijvoorbeeld wie

bouw is een initiatief van projectontwikkelaars,

doet wat, garantie, financiering, nieuws over

beleggers, bouwers en woningcorporaties,

nieuwe wetgeving en technieken in nieuwe hui-

verenigd in de NEPROM. Zij ontwikkelen en

zen. En u kunt er verhalen lezen van mensen

bouwen huizen, gebouwen en buurten waar

Bewust Nieuwbouw

Kijk voor meer informatie op www.bewustnieuwbouw.nl.

Hoe werkt het precies, als u een nieuwbouwhuis wilt kopen? Wa zou u eigenlijk voor nieuwbouw kiezen? Op deze en talrijke ande Nieuwbouw Wilt uantwoord. een vakkundig advies over welke hypotheek het beste bij u past?

Onderhoudsarm

Duurzaam

Comfortabel

Energiezuinig

Op maat

Veilig

Op Bewust Nieuwbouw vindt u de voordelen van een nieuwbouw door het proces te loodsen van oriënteren tot en met wonen. Ook vragen over bijvoorbeeld wie doet wat, garantie, financiering, nie technieken in nieuwe huizen. En u kunt er verhalen lezen van me Volledig onafhankelijk Altijd goedkoper uit met het kopen van een nieuwbouwhuis? Alle producten, alle aanbieders Betere deals dan bij de bank Begeleiding van A tot Z Persoonlijke aandacht

Goed bereikbaar Een afspraak is zo gemaakt

Nieuwsgierig geworden? Neem eens een kijkje op www.bewustni Bewust Nieuwbouw is een initiatief van projectontwikkelaars, be Stel, u heeft net een woning bekeken. U denkt: ja, dit lijkt mij wel wat. Maar dan komen de vragen. Kan ik dit betalen? Hoe werkt dat met NHG? De antcorporaties, verenigd in de NEPROM. Zij ontwikkelen enpersoon, bouwen woorden wilt u horen van een betrouwbare partij. Een vakkundig die altijd voor u klaar staat. Eventueel ’s avonds, op zaterdag, misschien wel bij u thuis. Een adviseur die werkelijk klantgericht is. Die vindt u in hartje mensen graag wonen, werken, winkelen en elkaar ontmoeten. Zi Hoorn, op het Breed 36: Hét Hypotheekbureau. Een afspraak is zo gemaakt! leefomgeving. info@hethypotheekbureau.nl

Breedmeer 36, Hoorn informatie op www.bewustnieuwbouw.nl. Kijk voor Hét Hypotheekbureau. Klantgericht 0229 233 133


meer informatie?

ER INFORMATIE? MEER INFORMATIE?

Wilt u na het lezen van deze brochure meer weten over de wijk, de woningen of de beschikbaarheid ervan? Neem contact op met Zeeman Makelaars! Onze enthousiaste specialisten vertellen u graag alles over dit unieke plan, de bijzondere woningtypen en de verkoopprocedure. Bovendien kunnen zij u bijpraten over uw kansen op de

Wilt u na het lezen van deze brochure Wilt u na meer hetweten lezen van overdeze de wijk, brochure de woningen meer weten of deover beschikbaarheid de wijk, de woningen ervan? Neem of de contact beschikbaarheid op met Zeeman ervan?Makelaars! Neem contact Onze openthousiaste met Zeeman Makelaars! Onze enthousiaste huidige woningmarkt in het algemeen. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt! specialisten vertellen u graag alles specialisten over dit unieke vertellen plan, u graag de bijzondere alles overwoningtypen dit unieke plan, en de verkoopprocedure. bijzondere woningtypen Bovendien en de kunnen verkoopprocedure. zij u bijpraten Bovendien over uw kansen kunnenop zij de u bijpraten huidige over uw kansen op de huidige woningmarkt in het algemeen. woningmarkt Er is vaak meer inmogelijk het algemeen. dan u denkt! Er is vaak meer mogelijk dan u denkt! Telefoon: 0229 - 244688. E-mail: makelaardij@zeeman.nl

Telefoon: 0229 244688. E-mail:Telefoon: makelaardij@zeeman.nl 0229 244688. E-mail: makelaardij@zeeman.nl Bezoekadres: Nieuwe Steen 5, 1625 HV Hoorn Bezoekadres: Nieuwe Steen 5, 1625 Bezoekadres: HV HoornNieuwe Steen 5, 1625 HV Hoorn

Totalle slot willenwij wij u meegeven alle woningen worden gebouwd de garantie van Woningborg. Zekerheid voor alles! Tot slot willen wij u meegeven dat Tot slot woningen willen u worden meegeven gebouwd datdat alle onder woningen de garantie worden vangebouwd Woningborg. onderonder Zekerheid de garantie voor van alles! Woningborg. Zekerheid voor alles!

Volgt het laatste nieuws op onze Volgt Facebook het laatste fanpage nieuws op Woneninbuitenplaats onze Facebook fanpage

Volgt het laatste nieuws op onze Facebook fanpage

Woneninbuitenplaats

Woneninbuitenplaats

ZeemanVastgoed ZeemanVastgoed Dromen, denken, durven, Dromen, doen! denken, durven, doen!doen! ZeemanVastgoed | Dromen, denken, durven, Informatie en Verkoop

Zeeman Makelaars Nieuwe Steen 5 1625 HV Hoorn 0229 - 24 46 88 www.zeemanmakelaars.nl

INFORMATIE EN VERKOOP Informatie Ontwikkelaar en Verkoop

ZeemanZeeman Makelaars Zeeman Makelaars Vastgoed nieuwe steen 5 5Steen 5 NieuweNieuwe Steen 1625 Hv Hoorn 1625 HV 1625 Hoorn HV Hoorn 0229 --24 88- 88 0229 0229 244646 24 494 4 www.zeemanmakelaars.nl www.zeemanvastgoed.nl www.zeemanmakelaars.nl

ONTWIKKELAAR Projectarchitecten Ontwikkelaar

PROJECTARCHITECT Projectarchitecten

TECHNISCHE UITWERKING Aannemer

Zeeman Vastgoed TBEZA Zeeman Architecten Vastgoed & Ingenieurs nieuwe steen Julianaweg Nieuwe Steen 1415 5 11311625 1625 DHHv Volendam HVHoorn Hoorn 0229 - -2434 494 4 4 0299 0229 - 36 24 68 494 www.tbe-za.nl www.zeemanvastgoed.nl www.zeemanvastgoed.nl

TBEZA Architecten & Ingenieurs BBHD BBHD BBHD Bouw TBEZA Architecten & Ingenieurs Ooms Julianaweg 141 16 r. van der weydestraat 8-e R.Julianaweg van der Weydestraat 8-E Scharwoude R. van der Weydestraat 8-E 141 11311817 dH 1817 mJ alkmaar 1817 MJDH Alkmaar 1634 EAvolendam MJ Scharwoude Alkmaar 1131 Volendam 0299 - 36 34 6800 072 30- 31 072 - 30 31 200 0229 072 54 - 30 7831 200 0299 36200 34 68 www.bbhd.nl www.oomsbouw.nl www.bbhd.nl www.tbe-za.nl www.tbe-za.nl www.bbhd.nl

AANNEMER Garantie Aannemer

GARANTIE Garantie

Ooms Bouw Ooms Bouw NV Woningborg scharwoude Scharwoude Postbus 80516 16 1634 ea 1634 EA Scharwoude 2800 AVscharwoude Gouda 0229 580004 -- 54 0229 5478780000 0182 www.oomsbouw.nl www.woningborggroep.nl www.oomsbouw.nl

Woningborg NV NV Woningborg Postbus 805 Postbus 805 2800 avAV gouda 2800 Gouda 0182 - 580004 0182 580004 www.woningborggroep.nl www.woningborggroep.nl

www.woneninbuitenplaats.nl www.woneninbuitenplaats.nl Deze brochure is met grote zorg en nauwkeurigheid samengesteld. De gegevens en tekeningen van de architect zijn erin verwerkt. Alle getoonde woningen voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit dat gold toen de Omgevingsvergunning werd verkregen. En alle betrokken partijen hebben de inhoud van deze brochure meerdere malen grondig gecontroleerd. Toch moeten we een voorbehoud maken ten aanzien van eventuele wijzigingen.

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg Dezesamengesteld brochure is nauwkeurig aan de hand envan metgegevens zorg samengesteld en tekeningen, aan de verstrekt hand van door gegevens de architect en tekeningen, van dit plan.verstrekt Ondanks door hetde bovenstaande architect vanmoeten dit plan. wijOndanks een voorbehoud het bovenstaande maken tenmoeten aanzienwij een voorbehoud maken ten aanzien van de wijzigingen, voortvloeiende uitvan de eisen de wijzigingen, van de overheid voortvloeiende en/of nutsbedrijven. uit de eisenEveneens van de overheid behouden en/of wijnutsbedrijven. ons het recht voor Eveneens wijzigingen behouden aan wij te brengen ons het recht in de voor materialen wijzigingen en afwerkingen, aan te brengen zonder in de datmaterialen één en ander en afwerkingen, zonder dat één en ander

Verkoopbrochure tulpenburg a3 buitenplaats fc web  
Verkoopbrochure tulpenburg a3 buitenplaats fc web