Page 1

keRsenhOf VERSIE: 9 JULI 2018

– DE GOORN –

RIJWONINGEN Bouwnummers 159-163


de GOORn landelijk wonen tussen stedelijke Gemakken Het beste uit twee werelden. Zo is het leven in De Goorn het best te typeren. Enerzijds het groen en de gemoedelijkheid van een dorp, anderzijds de reuring van Alkmaar, Heerhugowaard en Hoorn om de hoek. Samen met het aangrenzende Aven-

het dorp biedt alle gemakken op loop- of

van de Westfriese dorpen waarvan het

uurtje rijden van Amsterdam. inmiddels

horn vormt De Goorn de hoofdplaats van

fietsafstand. in Avenhorn vindt u boven-

inwonersaantal nog steeds groeit. De

worden fase 1 en 2a van Buitenplaats al

de gemeente Koggenland. Winkels voor

dien De Vijverhof, een aantrekkelijk en

combinatie van ruimte, comfort en uit-

bewoond en is fase 2b volledig verkocht

uw dagelijkse boodschappen, basisscho-

levendig winkelcentrum. De Goorn heeft

straling slaat aan. De Goorn biedt het,

en in aanbouw. Hoog tijd dus voor fase

len, bibliotheek en sportverenigingen:

iets bijzonders. Niet voor niets is dit een

in een landelijke omgeving op een half-

3a. Welkom!

cOMBinatie van RuiMte, cOMfORt en uitstRalinG 3


15

60

25

24

23

22 21 20

19

15

60

e3

23

22

21

a e3

3a

fas

182

GA

fas

tuinafscheiding combinatie composiet-groen hoog 1800 mm

TA-HA

tuinafscheiding hagen (door gemeente / ontwikkelaar) entree woning hoogte ca. 500 mm, tenzij anders parkeren eigen terrein aangegeven B

179

bouwnummer Renvooi sk straatkolk

181

b e3

sk

a

8gemeenschappelijk 2^1 kap woningenachterpad type Tulpenburg (D) straatkolk type Bijenlust (A) 4speelplek 2^1 kap woningen type Starrenburg (E)

fas

fase 3a type 2 2^1 kap woningen 5 rijwoningen type Beeckesteijn (B) Groeneveld (F)

sk

a e3 fas

s ave l ek vrij

sk

2 rijwoningen vrijstaand woning type Nijenburg 5 type Beeckesteijn (B)(H)

b e3 fas

ave ls

sk

vrij

ek

GA

sk GA

sk GA

ls H

G-

-C

woning type Kersenhof (C) 5entree rijwoningen fase 3a parkeren eigen terrein B

11 rijwoningen S

e3

b

sk

GA

TA

H G-C TA

ek

GA sk

vrij 148

8 2^1 kap woningen type woning Tulpenburg (D) 1 rijwoningen vrijstaand type Berkenrode (J) 5 type Kersenhof (C)

4 2^1 kap woningen type Starrenburg (E)

2 2^1 kap woningen type Groeneveld (F)

2 2^1 kap woningen type Groeneveld (F)

2 2^1 kap woningen type Goudestein (G) 2 2^1 kap woningen type Goudestein (G) Deze tekening is ontleend aan "stedenbouwkundigplan 2013

2 vrijstaand woning type Nijenburg (H) 2 vrijstaand type Nijenburg (H) verzendwoning 20180314" van de gemeente Koggenland.

Deze tekening kan nog aan verandering onderhevig zijn; 1 vrijstaand type Berkenrode (J) derhalve kunnen aan dezewoning tekening geen rechten worden ontleend.

1 vrijstaand woning type Berkenrode (J)

5669-1.01

totaal 40 woningen

Julianaweg 141, 1131 DH Volendam +31299-363468, info@tbe-za.nl

5577

Project

40 KOOPWONINGEN TE DE GOORN "BUITENPLAATS" FASE 3a

18-06-2018

Onderdeel

BESTEKTEKENING

Formaat

Opdrachtgever

ZeemanVastgoed 0229-244944

Getekend

Gewijzigd

Datum

R.S.

CG

-

TA

179

149

Datum

-H

TA

149

-H

11 rijwoningen type Bijenlust tuinafscheiding hagen (door (A) gemeente / ontwikkelaar) hoogte ca. 500 mm, tenzij anders aangegeven 5 rijwoningen type Beeckesteijn (B) bouwnummer

straatkolkTA-HA speelplek

totaal 40 woningen

ls

4

150

A

-H

TA

ve ka

HA

-

TA

L

CG

H

A

-H

147

TA

151

je vri

170

152

G-

171

146

153 -C

sk

172

TA

A-

150

HA

ave

sk

174

TA

145

154

A -H

GA

169

H

173

151 170

155

TA

144

149 168

sk

sk

sk

GA

A

152

148

-H

171

TA

153

TA

156

167

G-

-C

154

L

G-

-C

TA

175

parkeren TA-CG-L eigen terrein tuinafscheiding fase 3a combinatie composiet-groen laag 900 mm gemeenschappelijk achterpad TA-CG-H tuinafscheiding combinatie composiet-groen hoog 1800 mm

GA S

speelplek optie mogelijke uitbreiding

8 2^1 type kap woningen type Tulpenburg 4 2^1 kaptotaal woningen Starrenburg (E) (D) 40 woningen

sk

143

169

fas

A

147

GA

-H

176

157

165 150 166

sk

TA

155

A

-H

TA

158

164 151

a

170

156

168

fas

G-

171

146

gemeenschappelijk achterpad

2 kap woningen type Goudestein (G) 11 2^1 rijwoningen type Bijenlust (A)

152

TA -C

177

GA

5 rijwoningen type Kersenhof (C)

153 163 H

172

A

167

172

sk sk

173

sk

166

161 162 154

sk

145

160 155

GA

157

-H

TA

sk

174

m

0m

80

GA

og

ho

. ca

sk

A

-H

TA

e3

144

GA

158 178

e3

A -H TA

sk

GA

sk

169

A

GA

179

175

bouwnummer

sk

156

167

179

GA

159

166

168

-H

TA

sk

180 GA

sk sk sk

143

164

157

165

176

73

164

fas

177

158 GA

160

161

163

sk GA

sk

182

sk

GA

A

-H

TA

163

hoogte ca. 500 mm, tenzij anders aangegeven

S entree woning

sk

sk

h

165

148

A

-L

sk

b

e3

-H A TA m

m

00

.8

ca

162

G -C

TA-CG-H

162

e3

sk

g oo

B

160 161

a

A

-H

TA

179

147

TA-HA tuinafscheidingcomposiet-groen hagen (door gemeentelaag / ontwikkelaar) tuinafscheiding combinatie 900 mm

159

178

159

fas

A

180

TA

-H

180

179

181

tuinafscheiding combinatie composiet-groen laag 900 mm

TA-CG-L

181

182

optie mogelijke uitbreiding

optie mogelijke TA-CG-H uitbreiding tuinafscheiding combinatie composiet-groen hoog 1800 mm

20

19

Renvooi TA-CG-L

fas

b fas e3

Renvooi

b

25

24

CG

TA -H

TA

Deze tekening is ontleend aan "stedenbouwkundigplan Situatie tekening 2013 verzend 20180314" van de gemeente Koggenland. Schaal Deze 1:500tekening kan nog aan verandering onderhevig zijn; derhalve kunnen aan deze tekening geen rechten worden ontleend.

-H A

j vri

Nieuwe Steen 5 Postbus 4030 1620 HA HOORN 841x594 aan "stedenbouwkundigplan Deze tekening is ontleend 2013 verzend 20180314" van de gemeente Koggenland.

5669-1.01

CADINFO: G:\5669-DE GOORN FASE 3A\TEKENINGEN\5669 AUTOCAD\SITUATIE\5669-1.01.DWG

BB12


, , Plan Buitenplaats Groen, veelzijdig, verrassend! Aan de rand van De Goorn verschijnt nieuwbouwplan Buitenplaats. Deze wijk, die in totaal circa 300 woningen gaat tellen, is ruim opgezet met unieke zichtlijnen tussen park en omliggende landerijen. Het succes van fase 1 en 2 wordt nu voortgezet in fase 3a. Met aan twee zijden weilanden en aan twee zijden open vaarwater

Speels wijkontwerp Waar in Buitenplaats u zich ook bevindt,

Gevarieerd woningaanbod Om de wijk heen komt een nieuwe

en vrijstaand) als qua architectuur. Zelfs aan elkaar grenzende rijwoningen hebben

doet Buitenplaats haar naam volledig

het zicht verrast overal. Daar zorgt de

doorgaande weg tussen De Leet en

verschillende gevels, kleuren en details.

eer aan. Wandelen, fietsen, varen: u

ruime en speelse wijkstructuur voor. Niets

De Burg. Een fraaie omlijsting met hogere

Waarom? Omdat Ăş het voor het

kunt het hier allemaal. Ook in het

rechttoe rechtaan, maar speelse knikjes en

bomen, die tevens gaat zorgen voor een

kiezen heeft in Buitenplaats.

centraal gelegen park, waar gras,

zijstraten. En vanuit het centrale park kijkt

uitstekende ontsluiting. Rijdt u Buiten-

Zodat u trots kunt roepen:

water en bomen recreatieruimte

u door diverse straten rechtstreeks het

plaats in, dan valt direct de diversiteit aan

Kijk, dĂĄt is mijn huis!

bieden aan jong en oud.

buitengebied in! Bovendien is hier al een

woningen op. Zowel qua typen (van be-

natuurlijke speelplaats ingericht.

neden-/bovenwoningen tot tweekappers

GRAS, WATER EN BOMEN

5


een levendiGe Wijk Met WaRMe, klassieke

duuRZaaM WOnen

uitstRalinG

naar Persoonlijke smaak In fase 3a van Buitenplaats heeft u keuze uit 40 koopwoningen. Het aanbod biedt kansen voor iedereen en elk budget. Uw individuele woonwensen staan voorop. Én het milieu natuurlijk. Alle veertig woningen zijn gasloos. U bent helemaal klaar voor de toekomst! Hoek- en middenwoningen, diverse typen tweekappers en vrijstaande blik-

6

Verrassende details De woningen worden vormgegeven in

elke woning wordt anders uitgevoerd! Van

kamer, dakkapel of zelfs een dakopbouw

kleurtint tot metselmotieven, van raamver-

op de garage met extra slaapkamer. Het

deling tot erker. En tuinligging uiteraard.

spreekt voor zich dat dergelijke keuzes

vangers: ook in fase 3a van Buitenplaats

een bijzondere, herkenbare stijl. De rood-

kan iedereen zijn ideale woning vinden.

bruintinten van de mooie bakstenen geven

Met als resultaat een prettige mix van

het geheel een warme uitstraling, terwijl

starters, gezinnen en stellen. Voor de

contrasterende witte gevels mooie accen-

jongste bewonertjes is zelfs al een speel-

ten leggen. Deze combinatie geeft de wijk

gebruikmaken van aantrekkelijke meer-

plaats ingericht, voor de grotere kids

een extra levendige uitstraling. Nóg verras-

werkopties. Hiertoe behoren onder meer

uw ideale woning, ontdek alle mogelijkheden

een natuurspeeltuin.

sender wordt het op detailniveau: vrijwel

een verlengde garage, uitgebouwde woon-

en kies!

vóór de start van de bouw moeten worden Meerwerkopties

gemaakt. Hierbij helpen wij u graag.

Bovenop de woningkeuze kunt u ook Bekijk op onze website de brochure van

WOnen in BuitenPlaats.nl


keRsenhOf RIJWONINGEN Bouwnummers 159-163


RijWOninGen tYPe keRsenhOf BOUWNUMMERS 159-163 Betekent een lage daklijn van buiten minder ruimte van binnen? Niet bij deze zeven meter brede rijwoningen!

Eigen parkeerplaats Via de trap in de hal bereikt u de eerste verdieping.

Het extra grote vloeroppervlak biedt zelfs de mogelijk-

Hier beschikt u over drie slaapkamers en een badkamer.

heid om een slaap- én badkamer op de begane grond te

Over efficiëntie gesproken: in de nok van de woning

creëren. Hiermee is de woning direct levensloopbesten-

vindt u een kleine opbergzolder, bereikbaar met de vlizo-

dig te maken, maar ook in de toekomst blijft dit mogelijk.

trap. Als kers op de taart hebben deze vijf woningen allemaal de luxe van een parkeerplaats op eigen terrein.

Licht en uitzicht Ook de aansluiting voor de wasmachine en de tech-

OOk in de tOekOMst Relatief

nische ruimte bevinden zich op de begane grond. De tuingerichte woonkamer is voorzien van openslaande tuindeuren. Lekker veel licht in huis dus, ook dankzij de raampartij ernaast, en prettig uitzicht op de achtertuin.

eenvOudiG levenslOOPBestendiG te Maken

MeeRWeRk

Deze is achterom bereikbaar en voorzien van een praktische berging.

Alle typen rijwoningen kunt u aan de achterzijde laten uitbreiden. Wilt u meer weten over de meerwerkopties? De makelaars vertellen u er graag alles over. Oók over de duurzame mogelijkheden, van extra zonnepanelen tot een douche-wtw.

8


type Kersenhof (C) (bouwnr. 159 )

Begane grond Bouwnummer 159 schaaL 1:50

8

360

360

"passief"

360

"actief"

360

8

begane grond

tv+r ad

7398

5868

9280

lt

11 2

hal techn. ruimte

3 la

3

la

mr

la

toilet

4

300+

wt/cd

mbu

wk k

la

1250+

ad wp

1250+

b

km

3342

bl

100+

150

rm

keuken

1320

2

ad

mv

360

360

1

2172

thermostaat en schakelaars boven elkaar

360

75 6 4

70

5

360

lt

10000

7810 360 1013 70 1089 70 1100 70

kersenhof | Rijwoningen

woonkamer

5868

6

70

7

1

150 945 70 945 70

150

6700 1787 1370

70 70

3828 1725

7000

70

210 360

2450

360

210

9


Bouwnummer 159 Buitenunit wp

360

1488

1e verdieping

360

360

schaaL 1:50

2 11

12

vlizotrap

lt

rm

11

la 9

10

r.

4460

1265

badkamer

3340

2600+vl

slaapkamer 3

9

4460

10

1500+vl

300 950 100

10

300 300

2430

100

4135 2840

3120 70

70

2495 3790

7000

360 360 360

210

360

360

360

1488

r.

10000

overloop

70 1120

r.

70

lt

4494

lt

4750

slaapkamer 1

70

keRsenhOf | rijwoninGen

slaapkamer 2

2600+vl

4750

r.

4750

ad

1265

1500+vl


type Kersenhof (C) (bouwnr. 159)

2e verdieping schaaL 1:50 2e verdieping

4406

2689

360 360

Bouwnummer 159

468 3902 10000

12

zolder

keRsenhOf | rijwoninGen

1500+vl 1500+vl

360 360

2689

4406

vlizotrap

150

150

6700

7000

150 210

11


type Kersenhof (C) (bouwnr. 161-160)

Begane gron

Bouwnummers 161-160

8

6

6

7

woonkamer

lt 5

46 5 7

2

11

11

2

2172

k 1250+

bl

wt/cd

la ad

ad

3

b

1250+

wp

la

mr

wk

rm bl

km

3

2

keuken

100+

techn. ruimte

300+

la

rm

4 la

300+

techn. ruimte 3

la

3

wt/cd

k

la

toilet

mbu 1

mr

ad

toilet

la

1250+ mv

la

ad

b

wp

1250+

mbu

1

150 150 300 300

150

6700 3828 2450

70 70

1725

7000

1787 70

1370

150

70 945 300 70 945 300

150

6700 3828 2450

70 70

1725

7000

1787 70

1370

150 70 945 300 70 945 300

360

360

1

360

4

wk

mv

2

keuken

70 109 1420 2612

km

1373

100+

hal

150

70

hal

70 1110 70 70

thermostaat en schakelaars boven elkaar

70

4 6 57

3792

thermostaat en schakelaars boven elkaar

360

360 1013 70 1089 70 1100 70

150

5

1320

lt

10440

lt

1

12

7038

5858 7810

7038

10000

lt

360

7

woonkamer

5868 7810

kersenhof | Rijwoningen

8

tv+r ad

5858

tv+r ad

"actief"

360 360

"passief"

360

"actief"

360

"passief"

8

1760

begane grond

360

8

360

360

schaaL 1:50


Buitenunit wp

Bouwnummers 161-160

Buitenunit wp

360

360

1e verdieping

1128

360

1128 360

360

360

schaaL 1:50

4750

r. 2600+vl

slaapkamer 1

slaapkamer 2 2357

2357

slaapkamer 2

overloop 12

vlizotrap

badkamer 11 2

9

overloop

rm

11 vlizotrap

10

12

11 2

9

la 10 9

10

sr

10

lt

r.

272 70

slaapkamer 3 1500+vl

1568

r.

3057

badkamer

3780

9

slaapkamer 3

1265 300 300 300

3120 2495

100

2430

70

100 950 300

4135

3790

70

7000

300 2840

300

6700 2480

100

70

7000

360

300 3100

3790

360

mvk

r.

360

360 1128

3340 360

3310

2600+vl

r.

100 100

11

r.

r.

2990

rm

r.

la

70

70

r.

lt

1940

lt

70 1050 70

lt

2067

70 1050 70

100 1050 70

lt

360

keRsenhOf | rijwoninGen

slaapkamer 1

4524

ad

ad

r.

1265

r.

4750

4750

1265

1500+vl

70 950 300 2840

300

13


type Kersenhof (C) (bouwnr. 161-160)

2e verd

Bouwnummers 161-160

zolder

12

12

360

1500+

6700

7000

150

150

150 6700

7000

3275

360 150

150

360

4846 360 150

1500+vl

1500+vl

150

3275

5314

vlizotrap

4406

vlizotrap

360

14

4406

360 4406

zolder

468

468

1500+

360

kersenhof | Rijwoningen

4406

2e verdieping

360

schaaL 1:50


360360

360360 360360

360360

e Kersenhof (C) (bouwnr. 163-162) e Kersenhof (C) (bouwnr. 163-162)

tv+r ad tv+r ad

"passief"

"actief"

"passief"

"actief"

Begane grond Begane grond

Bouwnummers 163-162

8

8

8

8

8

8

8

7810 7810

7038 7038 5868 5868

360360 1320 1320150150

360360 2172 2172 70 70 1013 1089 1100 3603601013 70 70 1089 70 70 1100 70 70

10000 10000

9280 9280 360360

km

keuken keuken

wk kwk k 1250+ mv 1250+ mv

la

4

300+

4

300+ la

la

7

7

7

360

210 210

"passief"

woonkamer woonkamer

lt

lt

lt

4 6 57

75 6 4

4 6 57

75 6 4 11

11

2 11

2 11

hal2 hal 2 bl

2

techn. ruimte

rm

rm

rm

3 techn. wt/cd 3 ruimte

la

ad

b

1250+

ad ad wp

ad

b

1250+

wp

3828 2450 3828 70 2450 70

5

3

la

la

mr

la

la

1

bl

techn. ruimte bl

3 techn. ruimte 3 wt/cd

toilet toilet

3

k

mr

mv

toilet toilet

1

wt/cd

keuken keuken 300+

4

300+ la

4

la lala mbu mbu

100+ km 100+ km wk

la

la

ad ad wp

1250+

b

ad

wp

1250+

b

ad

wkk k 1250+ mv 1250+ mv

1 1

1

1

150 150 150 300150 70 945 945 70 70 945 945 300 300 945 945 70 70 70 70 945 300 945 70

3

mr

mv

1

6700 6700 70 1787 1725 70 70 1787 1370 1725 70 1370

7000 7000

100+ 2 100+ km k km

mr

lala mbu mbu

thermostaat en schakelaars thermostaat en boven elkaar schakelaars boven elkaar

hal 2 hal 2

rm

bl

3

tv+r ad tv+r ad

6

5

wt/cd

begane grond

6

lt

lt

1

210 150 210 360 150 360 360

"actief"

5 thermostaat en schakelaars thermostaat boven elkaaren schakelaars boven elkaar

km 100+

7

lt

lt

100+

"passief"

kersenhof | Rijwoningen

woonkamer woonkamer

lt

5

"actief"

8

6 6

schaaL 1:50

6700 1787 70 6700 1787 70 70 1725 1370 1370 70 1725

7000 7000

3828 70 3828 2450 70 2450

150 150 150300150 300 300 300

15


Bouwnummers 163-162

Buitenunit wp

Buitenunit wp

1488

360

1e verdieping

360

360

schaaL 1:50

1500+vl

4750

4750

ad

r.

ad

2600+vl

slaapkamer 1

slaapkamer 2

70 4494 70 1120

lt

11

12

vlizotrap

lt

r.

overloop

rm

slaapkamer 1

lt r.

overloop 11 2

2 11

la

12

vlizotrap

9

10

10 2600+vl

slaapkamer 3

4460 1265

rm

11

la

9 10

2600+vl

3340

slaapkamer 2

lt

10

4460

r.

2600+vl

lt

70

10000

keRsenhOf | rijwoninGen

4750

1265

1500+vl

9

badkamer

badkamer

r.

1500+vl

slaapkamer 3

9

sr

r.

1500+vl

r.

360

360

360

1488

r.

360

16

360 360

210

3120 2495

100

2430

70

100 950 300 950 100

4135

3790

70

7000

300 2840

300

2430

100

4135 2840

3120 70

70

2495 3790

7000


Kersenhof (C) (bouwnr. 163-162)

Bouwnummers 2e verdieping163-162

360 360

schaaL 1:50

4406

2689

2e verdieping

kersenhof | Rijwoningen

10000 3902 468

1500+vl 1500+vl

zolder

zolder

12

vlizotrap

360 360

2689

4406

vlizotrap

12

210 150

6700

7000

150

150

6700

7000

150

150

17


Bouwnummers 159-163 schaaL 1:100 geveLs

keRsenhOf | rijwoninGen

pv

pv

bouwnr. 162

pv

bouwnr. 161

pv

bouwnr. 160

bouwnr. 159

voorgevel voorgevel

18

bouwnr. 159

achtergevel

bouwnr. 160

achtergevel

bouwnr. 161

bouwnr. 162

bouwnr. 163


Bouwnummers 159-163 schaaL 1:100 geveLs

bouwnr. 162

bouwnr. 159

bouwnr. 160

bouwnr. 161

bouwnr. 160

bouwnr. 159

bouwnr. 162

bouwnr. 163

keRsenhOf | rijwoninGen

bouwnr. 163

voorgevel

0

rechter zijgevel achtergevel

bouwnr. 161

PV

bouwnr. 163

0

linker zijgevel

bouwnr. 159

rechter zijgevel

19

linker zijgevel

Kleurimpressies zijn niet op schaal


Bouwnummers 159-163 schaaL 1:100

20

50° 52,

2630 50 240

2900

2610

0 -420

350 70

41,0

2630 240 2610 70 350

doorsnede A-A

5 0°

50

52,

2900

5750

220

5750

220

keRsenhOf | rijwoninGen

dwarsdoorsneden

doorsnede B-B

0 -420


Bouwnummers 159-163 2524+P

2524 +P

Aantal Aantalgetekend getekend : 00 : 00stuks stuks

bk berging

2524 +P

schaaL 1:50

bk berging

bk berging

2183 +P

2183 +P

bk kozijn

bk kozijn

Bergingen

maat maat berging berging

rechtsdraaiende rechtsdraaiende deur deur

linksdraaiende deur deur

maat maat vloer vloer

15 -P

15 -P

ok bekleding

15 -P

ok bekleding

ok bekleding

Linker zijgevel

Gevel padzijde

Rechter zijgevel

bkbk berging berging

Tuinzijde ventilatie rechtsdraaiende L.S.I. deur

2524 +P

hwa ventilatie ventilatie ventilatie ventilatie

bk berging

bk berging

2524 +P

bk berging bk berging bk berging

2183 +P

deur

bk kozijn

deur

ventilatie

15 -P

ventilatie ventilatie ventilatie ventilatie ventilatie ventilatie ventilatie

bk berging

15 -P

ok bekleding

Padzijde

rechtsdraaiende deur deurdeur

ok bekleding

Aantal getekend : 00 stuks, bwnrs 00

Aantal Aantal getekend getekend : 00 : 00: stuks, 00 bwnrs stuks, bwnrs 00bwnrs 00 00 路 Aantal gespiegeld :Aantal 00getekend stuks, bwnrs 00 stuks, 路 Aantal 路 Aantal 路gespiegeld Aantal gespiegeld gespiegeld : 00 stuks, : 00: stuks, 00 bwnrs stuks, bwnrs 00bwnrs 00 00

Tuinzijde

ventilatie

ventilatie

hwa

Gevel padzijde

2524 +P

ventilatie

L.S.I.

2524 +P

bk berging

ventilatie

Linker zijgevel

bk berging

L.S.I.

15 -P

ventilatie

ventilatie

ventilatie

ventilatie

15 -P

ok bekleding

ok bekleding

21

Padzijde Aantal getekend : 00 stuks

Gevel tuinzijde

Rechter zijgevel


Bouwnummers 159-163 nieT op schaaL

keRsenhOf | rijwoninGen

optie: gevelkraan optie: grondkabel optie: enkele wcd

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m

rfgrens

erffgrens

erfgrens

meerwerKopTies

optie: dakkapel

optie: formeren slpkr. en badkamer

optie: douchewand + douchehoek 900x900

optie: 2e toilet

begane grond

22

1e verdieping


Bouwnummers 159-163 nieT op schaaL meerwerKopTies

keRsenhOf | rijwoninGen

voorgevel

optie: dakkapel

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m (gevelsteen gelijk aan woning)

achtergevel

optie: dakkapel

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m (gevelsteen gelijk aan woning)

23


renvooi

Renvooi elektra

Renvooi algemeen

Plaatsing wandcontacten en schakelmateriaal in principe principe op 1050+ boven afgewerkte vloeren. Wandcontacten in slaap-, hobby- en woonkamer en keuken keuken m.u.v. plaats keukenopstelling op 300+. T.p.v. keukenopstelling 1250+ en achter mogelijke plaats plaats koelkast op 100+, tenzij anders aangegeven. Installatiedozen in bouwmuur 300 mm verspringend aanbrengen. aa

2x

= enkelpolige schakelaar

= lichtpunt plafond

= lichtschakelaar met glimlamp

= lichtpunt wand (2000+)

= wisselschakelaar

tel

= wandcontactdoos telefoon

= serieschakelaar (enkelpolig)

tv+r

= wandcontactdoos tv+radio

= serieschakelaar (wissel)

tv+r

= wandcontactdoos tv+radio (loos)

= serieschakelaar (enkelpolig / wissel)

wk

= trek-wisselschakelaar = kruisschakelaar

= regelschakelaar t.b.v. mechanische ventilatieunit 1250+

mv

= hoofdbediening

mvh

= wandcontactdoos (perilex) t.b.v. mechanische ventilatieunit

al

= installatiedoos alarm 2200+ (loos)

b

= installatiedoos boiler 600+ (loos)

k

= installatiedoos kooktoestel 100+ (bedraad)

ad

= installatiedoos (loos)

= cv thermostaat 1500+ (plaats i.o.m. install. en directie)

= wandcontactdoos

= signaalgong 2450+

= dubbele wandcontactdoos in 1 doos

= beldrukker 1050+

= dubbele wandcontactdoos in duodoos km

= installatiedoos t.b.v. eventueel motorloze wasemkap 2000+ (loos)

= wandcontactdoos t.b.v. eventuele keukenmeubel 2000+

24

= gevelsteen = isolatie wt/cd mvk mu mbu nvk lt la mr vl k.in kk awt sr

= kalkzandsteen = separatiewand

= mogelijke plaats wasautomaat en condensdroger = mechanisch ventilatiekanaal = mechanische afzuigunit = mechanische balansventilatieunit pv = natuurlijk ventilatiekanaal wp = ventiel luchttoevoer bwp = ventiel luchtafvoer b = meterruimte vd = vloerluik rm = plaats keukeninrichting = mogelijke plaats koelkast = mogelijke plaats vaatwasmachine = standleiding riool

= separatiewand zwaar = beton prefab = beton i.h.w. gestort

= zonnepaneel = warmtepomp binnenunit = warmtepomp buitenunit = warmtepompboiler = verdeler vloerverwarming = rookmelder


Staat van ruimte-afwerking Ruimten

Vloerafwerking Wandafwerking Plafondafwerking

Begane grond Hal dekvloer Toilet tegels Woonkamer dekvloer Keuken dekvloer Technische ruimte dekvloer

behangklaar tegels hoog ca. 1.50 m + spuitwerk behangklaar behangklaar behangklaar

spuitwerk spuitwerk

1e verdieping Overloop dekvloer Slaapkamers dekvloer Badkamer tussenwoningen tegels Badkamer hoekwoningen tegels

behangklaar behangklaar tegels hoog 1.80/ 2.10 m + spuitwerk tegels tot plafond / dakschuinte

spuitwerk spuitwerk, incl. dakplaat spuitwerk, incl. dakplaat

2e verdieping Zolderruimte

wanden onafgewerkt

dakplaten, onafgewerkt

zoldervloer hout, onafgewerkt

spuitwerk spuitwerk spuitwerk

spuitwerk, incl. dakplaat

Kleuren- en materialenlijst Onderdeel

Materiaal Kleur

gevel donker bnrs.159, 160, 161 baksteen bruin genuanceerd gevel licht bnrs.162, 163 Baksteen/keim wit gevel plint bnrs.162, 163 baksteen donker grijs gevel plint bnrs. 159, 160, 161 baksteen aubergine voegwerk cement antraciet/grijs stalen latei staal grijs/wit kozijnen hout wit draaiende delen + roedes hout groen-blauw/ grijs-groen waterslagen keramisch donker grijs boeidelen hout licht grijs daktrim aluminium naturel luifel hout licht grijs goot zink naturel betimmering goot hout licht grijs hwa pvc grijs dakpan beton mat zwart / zwart engobe berging hout grijs-bruin

25


Sanitair en tegelwerk tussenwoningen Standaard sanitair in kleur wit Toiletruimte Wandclosetcombinatie

• Douchemengkraan Grohe Costa-L

• Duravit D-Code wandcloset diepspoel • Zitting met deksel Duravit D-Code • Inbouwreservoir Grohe Rapid SL • Frontbediening type Arena Cosmopolitan

Leidingwerk eventueel 2e toilet in badkamer reeds aanwezig

Fonteincombinatie

Tegelwerkpakketten

• Duravit D-Code (360x270) • Viega chroom bekersifon / muurbuis • Toiletkraan Grohe Costa-L

Pakket A

Badkamer

Genoemd overzicht kan aan veranderingen onderhevig zijn i.v.m. leverbaarheid van materialen

• In toilet ca 1.50 m hoog • In badkamer ca 1.80 m hoog en t.p.v. douchehoek 2.10 m hoog • Afmeting wandtegels ca. 25 x 33 cm kleur wit mat of glans liggend verwerkt

• Afmeting vloertegels ca. 30 x 30 cm kleur antraciet of donkergrijs Wastafelcombinatie

• Duravit D-Code (600x460) • Viega chroom bekersifon / muurbuis • Wastafelmengkraan Grohe Costa-L

en in douchehoek 15 x 15 cm

Meerprijzen zie algemene staat van meer- en minderwerk De afbeeldingen van het sanitair en tegelwerk betreffen showroomopstellingen en

Douchecombinatie

• Glijstangcombinatie Grohe New Tempesta Doucheset II • Douchesifon Dyka RVS

26

geven niet de situatie in uw nieuwe woning weer.


Sanitair en tegelwerk hoekwoningen Standaard sanitair in kleur wit

Toiletruimte Wandclosetcombinatie

Wandclosetcombinatie

• Duravit D-Code wandcloset diepspoel • Zitting met deksel Duravit D-Code • Inbouwreservoir Grohe Rapid SL • Frontbediening type Arena Cosmopolitan

• Duravit D-Code wandcloset diepspoel • Zitting met deksel Duravit D-Code • Inbouwreservoir Grohe Rapid SL • Frontbediening type Arena Cosmopolitan

Fonteincombinatie

Genoemd overzicht kan aan veranderingen onderhevig zijn i.v.m.

• Duravit D-Code (360x270) • Viega chroom bekersifon / muurbuis • Toiletkraan Grohe Costa-S

leverbaarheid van materialen

Tegelwerkpakketten Pakket A

Badkamer Wastafelcombinatie

• In toilet ca 1.50 m hoog • In badkamer tot plafond • Afmeting wandtegels ca. 25 x 33 cm kleur wit mat of glans

• Duravit D-Code (600x460) • Viega chroom bekersifon / muurbuis • Wastafelmengkraan Grohe Costa-S

• Afmeting vloertegels ca. 30 x 30 cm kleur antraciet of donkergrijs

Douchecombinatie

Meerprijzen zie algemene staat van meer- en minderwerk

• Glijstangcombinatie Grohe New Tempesta Doucheset II • Douchesifon Dyka RVS • Douchemengkraan Grohe Costa-S

De afbeeldingen van het sanitair en tegelwerk betreffen showroomopstellingen en

liggend verwerkt

en in douchehoek 15 x 15 cm

geven niet de situatie in uw nieuwe woning weer.

27


Vakmanschap. Van persoonlijk ontwerp tot montage.

Iedere zondag geopend! Maak en direct e op k afspraa .nl grando

“Wij staan altijd voor u klaar met een passend advies.� Ramon Rinkel, Ondernemer Grando Hoorn

Grando. Koken. Baden. Genieten. Grando Hoorn

1650 m2 keuken- en baddesign, De Factorij 55 ( Iedere zondag open! grando.nl

West-Frisia), tel.: 0229 - 230333


deuR+, nOG MeeR keus vOOR u kies de deur en het Garnituur dat Bij uw karakter Past

deuR+ Als onderdeel van het meer- en minderwerk bieden wij u het Svedex deur+ concept aan: de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende stijlen en uitvoeringen in binnendeuren, kozijnen, beglazing en garnituur ten opzichte van de standaardkeuze voor uw project. In het assortiment van Svedex deur+ vindt u de juiste producten om uw favoriete woonstijl smaakvol in te vullen. Als koper krijgt u een unieke inlogcode om de keuze te maken voor de binnendeuren in uw woning.

29


Technische omschrijving Kavelinrichting Peil

de vrijstaande buitenbergingen en zijdelings van bouwnummer 163 worden

Als peil (aangeduid als P) wordt aangehouden de bovenkant van de afge-

verhard met betontegels.

werkte begane grond. Vanuit het peil worden alle hoogtematen gemeten. De hoogte van het peil t.o.v. N.A.P. zal door de gemeente worden aangegeven.

Terreininrichting

Indien de maatvoering wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening

Het omliggende terrein buiten de eigendomsgrenzen wordt door derden in

gehouden met maattoleranties en/of een afwerking zoals bijvoorbeeld

opdracht van de gemeente ingericht, evenals de op de situatie aangegeven

tegelwerk. Tenzij anders aangegeven, zijn de afmetingen in millimeters.

hagen in voor- en zijtuinen.

Grondwerk

Erfscheidingen

Er wordt een bed van 10 cm schoonzand wordt aangebracht in de kruip-

De hoekpunten van de erfgrenzen worden gemarkeerd met een rondhouten

ruimte onder de vloer van de woning. Het niet bestrate deel van de tuin

paal.

wordt binnen de eigendomsgrenzen vrij van afval en bouwmaterialen opgeleverd. De tuin wordt met uitgekomen grond aangevuld en geĂŤgaliseerd.

Buitenberging De vrijstaande buitenberging wordt uitgevoerd met een vloer van beton-

Riolering

tegels binnen een hardhouten randwerk. De gevels zijn opgebouwd uit een

De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling

houten regelwerk, aan de binnenzijde voorzien van plaatwerk en aan de

met betrekking tot de riolering zijn in de koop/aanneemsom begrepen. Zo-

buitenzijde met geĂŻmpregneerde naaldhouten rabatdelen. Het platte dak is

wel de buitenriolering als de binnenriolering worden in kunststof uitgevoerd

voorzien van een kunststof of bitumineuze dakbedekking. Het kozijn en de

en aangesloten op het gemeenteriool. De hemelwaterafvoeren worden

deur zijn in hardhout uitgevoerd. De berging wordt voorzien van een ver-

eveneens uitgevoerd in kunststof. Er wordt een gescheiden rioleringssysteem

lichtingsarmatuur en enkele wandcontactdoos. Voor de verlichting van het

toegepast. Ter plaatse van de woningblokken wordt een drainagestreng

gemeenschappelijke achterpad is een gevelarmatuur met

aangebracht, deze zal worden aangesloten op een drainageput. De HWA

schemerschakelaar aangebracht.

en drainage van de woningen en de berging worden aangesloten op het gemeentelijk riool dat wordt aangesloten op het openbare water.

RUWBOUW Bestratingen

30

Het pad naar de voordeur en naar de buitenberging c.q. achterdeur wordt

Fundering

uitgevoerd met betonnen staptegels 400x600mm. De parkeeropstelplaats

De fundering van de woning bestaat uit een

wordt bestraat met 2 rijen betontegels. De gemeenschappelijke paden achter

betonnen balkfundering op betonpalen.


De kruipruimte van de woning wordt geventileerd door middel van roosters

de dakelementen is afgewerkt met spaanplaat. Het dakvlak worden gedekt

in de voor- en achtergevel.

met keramische dakpannen, welke conform de voorschriften verankerd zijn en aansluiten op de goten.

Wanden De bouwmuren tussen de woningen onderling, de dragende stabiliteitswan-

De knieschotten ter plaatse van de dakplaten zoals op tekening aange-

den en de dragende binnenspouwwanden van de voor- en achtergevel be-

geven maken deel uit van de draagconstructie van de kap en mogen niet

staan uit gelijmde kalkzandsteen elementen. De woningscheidende wanden

worden verwijderd. De woning wordt voorzien van zinken goten. Voor de

zijn ankerloze spouwmuren. De niet-dragende scheidingswanden bestaan

ventilatie-installatie en de rioolontluchting zullen de benodigde dakdoor-

uit gipsblokken. In de kalkzandsteen stabiliteitswanden, zoals op tekening

voeren worden aangebracht.

aangegeven, mogen geen sparingen worden gemaakt. Kozijnen en ramen

• Buitenkozijnen en ramen

Gevels Het buitengevelmetselwerk wordt uitgevoerd in een waalformaat baksteen. Als op tekening aangegeven worden de metselwerkgevels gedeeltelijk afgewerkt met een duurzame dekkende muurverf in de kleur gebroken wit. De

SKH garantie

• Beglazing • Voordeur

gevels worden voorzien van isolatie van voldoende dikte conform de omge-

• Overige buitendeuren • Berging achterdeur • Binnendeuren en kozijnen

vingsvergunning.

Vloeren

hardhouten kozijnen en ramen met KOMO

isolerend HR++ Houten samengestelde voordeur voorzien van geïsoleerd glasdeel Hardhouten deuren Hardhouten deur met enkel glas fabrieksmatig afgelakte metalen montage-

De begane grondvloer van de woning bestaat uit betonnen plaatvloeren

kozijnen voor opdekdeuren, waar mogelijk

met isolatie van voldoende dikte conform de omgevingsvergunning. De 1e

met bovenlicht uitgevoerd in blank figuurglas.

verdiepingsvloer worden uitgevoerd in betonnen plaatvloeren. De 2e ver-

Fabrieksmatig afgelakte binnendeuren 2315

diepingsvloer is een houten vloer bereikbaar middels een vlizotrap.

mm hoog. Deur tussen hal en woonkamer

voorzien van glasopening in blank glas.

Daken De hellende daken worden gemaakt van

• Meterkastdeur • Hang- en sluitwerk

Uitgevoerd in standaard prefab. Buitenramen en -deuren zijn door de fabri-

houten dakelementen, welke zijn voorzien

kant voorzien van deugdelijk hang- en sluit-

van isolatie van voldoende dikte conform de

werk. Binnendeuren voorzien van benodigde

omgevingsvergunning. De binnenzijde van

vrij- en bezet, kast- en loopsloten.

31


In het meer- en minderwerk kunnen verschillende deurmodellen en garnitu-

Binnenwanden en wandafwerking

ren gekozen worden.

In de tussenwoningen worden de wanden van de badkamer tot een hoogte van ca. 1.8 m. boven de vloer betegeld en in de douchehoek tot 2.10 m. In de hoekwoningen worden de wanden van de badkamer tot plafondhoogte

AFBOUW

betegeld. Het toilet wordt betegeld tot circa 1.50 m. boven de vloer. Ter plaatse van raamopeningen in betegelde wanden, wordt het wandtegelwerk

Trappen en hekwerken

• 1e verdiepingstrap

doorgezet als vensterbank. Waar nodig zullen in het tegelwerk kitvoegen naaldhouten trap uitgevoerd met dichte

worden toegepast. In de keuken komt geen tegelwerk. Voor de wandtegels in

stootborden afgeschilderd in een witte

het toilet en badkamer is een keuze mogelijk. De wandgedeelten boven het

grondlaag exclusief de treden en stoot-

tegelwerk in de badkamer (in de tussenwoningen) en het toilet worden voor-

borden. Aan de muurzijde voorzien van

zien van wit spuitwerk. De wanden van de technische ruimte, trapkast en de

blank afgelakte houten leuningen op

meterkast krijgen geen afwerking. Alle overige wanden worden behangklaar

aluminium leuningdragers.

afgewerkt.

• 2e verdiepingstrap

houten inklapbare vlizotrap. Plafondafwerking

Aftimmerwerk

• Vensterbank

De betonnen plafonds in de woning worden, met uitzondering van de meterkozijnen worden voorzien van kunststenen

kast voorzien van spuitpleister. De v-groeven in het plafond worden niet

vensterbank met uitzondering van de

nader afgewerkt.

betegelde wanden, daar wordt het tegelwerk

tot de kozijnen doorgezet.

Sanitair

Deurkozijnen van toilet en de badkamer

De woning wordt standaard opgeleverd met sanitair van het merk Duravit

worden ter plaatse van de overgang van de

in de kleur wit. Tegen een meerprijs is het mogelijk om afwijkend sanitair

tegelvloer naar de dekvloer voorzien van een

te kiezen. De douche wordt uitgevoerd met glijstangcombinatie. De kranen

kunststeen dorpel.

zijn van het merk Grohe. Pakketsamenstelling per categorie en woningtype:

• Dorpels

Zie hiervoor pagina sanitair en tegelwerk. Vloerafwerking De ruwe betonvloeren worden voorzien van vlakke dekvloeren. T.p.v. de

Keukeninrichting

begane grond dikte ca. 70 mm en t.p.v. de 1e verdieping, dikte ca. 50 mm.

De keukenopstelling zoals in deze brochure

M.u.v. de vloeren achter het knieschot, de meterkast, de badkamer en het

weergegeven, is ter indicatie. De benodigde

toilet. De vloer in badkamer en toilet wordt betegeld en t.p.v. de douche-

aansluitpunten worden aangebracht op basis

hoek verdiept aangelegd.

van deze indicatieve opstelling. In de koop-/ aanneemsom is geen keuken opgenomen.

32


Schilderwerk In het zicht blijvend binnen- en buitentimmerwerk wordt geschilderd. De afwerking van de trappen en hekwerken is hiervoor (zie trappen) omschreven. Het timmerwerk in de zolder en technische ruimte wordt niet geschilderd.

INSTALLATIES

• toiletcombinatie • fonteinkraan • wastafelkraan • douchekraan • badkraan • wasmachinekraan en • luchtwarmtepomp. Het warme water voor huishoudelijk gebruik wordt geleverd door de boiler

Water-/verwarmingsinstallatie De woning wordt voorzien van een lucht/water warmtepompsysteem bestaande uit een buiten- en een binnenunit en is voorzien van een extern boilervat van 200 liter. Deze kan optioneel nog vergroot worden. De buitenunit onttrekt warmte aan de buitenlucht die de binnenunit vervolgens gebruikt om de woning en tapwater te verwarmen. Hierdoor is er geen grondbron nodig. Dit systeem blijft zelfs werken bij een buiten-

die is geïntegreerd in het luchtwarmtepompsysteem. Deze boiler heeft een capaciteit van 200 liter, en wordt verwarmd door de buitenunit. Op de warmwaterinstallatie zijn aangesloten:

• wastafelkraan • badkraan • douchekraan • boiler

temperatuur van -20°C. Het leidingstelsel van de warmtepomp naar de convectoren en radiator De buitenunit wordt tegen de buitengevel geplaatst of op het platte dak van de garage/berging afhankelijk van het woningtype. Op de warmwaterinstallatie zijn de wastafelkraan, douchekraan en badkraan aangesloten. De leidingen voor een keukenkraan en vaatwasser worden afgedopt opgeleverd.

wordt geregeld vanuit de woonkamer via een kamerthermostaat. In de badkamer wordt tevens een radiator met thermostaatknop geplaatst. In de slaapkamers op de 1e verdieping worden lage temperatuur convectoren geplaatst, welke vanuit de overloop worden geregeld via een thermostaat met timerfunctie. De plaats en de aantallen van de verwar-

De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, welke is geplaatst in de meterkast. De waterleiding is afsluit- en aftapbaar en in voldoende mate beschermd tegen bevriezing. De leidingen worden zoveel mogelijk weggewerkt in vloeren en wanden uitgezonderd in de technische ruimte.

mingselementen zijn op de tekeningen aangegeven, de definitieve aantallen en afmetingen volgen uit nadere berekeningen. Het leidingstelsel van de warmtepomp naar de convectoren en radiator wordt uitgevoerd in een kunststof leidingsysteem en voor zover mogelijk in de afwerkvloer van de woning aangebracht. Derhalve is het niet aan te bevelen zonder vooronderzoek in de dekvloeren te spijkeren, boren en/of te nieten. De

Op de koudwaterinstallatie zijn de volgende

convectoren en radiator worden in een standaard witte kleur gemoffeld.

koud watertappunten aangesloten:

33


De te behalen en te handhaven temperaturen in de woning zijn:

Gasinstallatie

Ruimte

Temp.

Er wordt geen gasinstallatie aangelegd.

• Woonkamer • Keuken • Slaapkamers • Verkeersruimte • Bad- en doucheruimte

20°C 20°C

Ventilatiesysteem met warmte terugwinning

20°C

De woning wordt standaard voorzien van een balans ventilatiesysteem

15°C

met warmte terugwinning en een bypass. Dit wil zeggen dat door middel

22°C

van een ventilatie-unit de lucht mechanisch wordt toegevoerd in de woonkamer en slaapkamers en wordt afgezogen in de keuken, de badkamer en

Op de zolderverdieping worden geen convectoren of radiatoren

het toilet. De warmte van de afgevoerde lucht wordt overgedragen aan de

aangebracht.

toegevoerde lucht. In de zomersituatie kan deze overdracht via de bypass worden uitgeschakeld.

Disclaimer over mogelijke wijziging buitenunit

De kanalen van de mechanische ventilatie zijn van verzinkt plaatstaal en zijn

Alle woningen in dit plan worden voorzien van een luchtwarmtepomp

deels weggewerkt in de verdiepingsvloeren en leidingkokers. De positio-

met boiler en buitenunit. Waar mogelijk wordt de buitenunit aan de zij-

neringen van de toevoer- en afzuigroosters in de wand of het plafond zijn

gevel opgehangen of op het dak van de garage geplaatst, om zodoende

indicatief op tekening aangegeven maar zullen nader door de installateur

eventuele geluidsoverlast van de buitenunit zowel voor u als voor uw

bepaald worden.

buren zoveel mogelijk te voorkomen. De buitenunit heeft namelijk een ventilator die geluid maakt, vergelijkbaar met een airco unit. Bij de rij-

Elektrische installatie

woningen is dit echter niet mogelijk en is deze vooralsnog ingetekend

De woning wordt standaard voorzien van PV zonnecellen op het dak, aan-

op de achtergevel.

tal conform tekeningen. Deze voorzien voor een gedeelte in de benodigde elektracapaciteit van de woning. De elektrische installatie wordt aangelegd

Vanwege de versnelde invoering van het gasvrij bouwen is de markt

vanaf de meterkast, verdeeld over een voldoende aantal groepen naar de

voor duurzame systemen voor de verwarming van uw huis, zoals lucht-

diverse aansluitpunten, e.e.a. conform de hiervoor geldende voorschriften

warmtepompen, volop in beweging. De definitieve keuze voor een leve-

ten tijde van het afgeven van de omgevingsvergunning. In de meterkast

rancier en/of type luchtwarmtepomp zal daarom zo laat mogelijk in het

bevindt zich een hoofdschakelaar.

bouwproces worden gemaakt. U kunt er echter vanuit gaan, dat er in uw

34

woning een luchtwarmtepomp systeem van goede kwaliteit zal worden

De elektraleidingen worden weggewerkt in steenachtige wanden en/of

geplaatst. Mogelijke wijzigingen ten aanzien van de plaatsing van de

vloeren m.u.v. de leidingen in de technische ruimte en berging. De licht-

luchtwarmtepomp kunnen o.a. betrekking hebben op een stillere buiten-

punten, schakelaars en wandcontactdozen zijn per ruimte bij benadering

unit, een geluidsisolerende omkasting van de buitenunit of plaatsing op

aangegeven op de tekening, de exacte plaats wordt in het werk bepaald.

een andere plek, bijvoorbeeld in de buitenberging.

Schakelaars en wandcontactdozen worden in kleur wit uitgevoerd.


Overige elektrische voorzieningen

Materialisatie

Bij de voordeur wordt voorzien in een aansluitpunt voor een buitenarma-

Wijzigingen kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uit veranderende eisen van

tuur. In de keuken worden loze leidingen opgenomen ten behoeve een boiler,

overheden en nutsbedrijven. Daarnaast behoudt de aannemer zich het recht

(recirculatie-) wasemkap en vaatwasser. Hoogte schakelaars 1050 mm.+ t.o.v.

voor om aanpassingen door te voeren in de materialisatie en de afwerking

de vloer. Hoogte wandcontactdozen 300 mm.+ t.o.v. de vloer in woon- en

van de woningen. Soms blijkt pas tijdens de uitvoering dat deze noodzakelijk

slaapkamers. Optische rookmelders worden aangebracht conform tekening

zijn. Dergelijke veranderingen zullen echter niets afdoen aan de kwaliteit van

volgens de geldende eisen en aangesloten op het lichtnet. Tevens zijn de

de woning.

rookmelders voorzien van een noodbatterij. Sfeerimpressies Telecom- en kabelnetdistributiesysteem

De opgenomen perspectieftekeningen zijn zogeheten artist impressions.

Vanuit de meterkast wordt t.b.v. een eventuele aansluiting voor telecom

Het kan voorkomen dat er verschillen ontstaan tussen deze impressies en

in de woonkamer één onbedrade buisleiding met een inbouwdoos aan-

de daadwerkelijke uitvoering, bijvoorbeeld in kleur. Daarom kunt u aan deze

gebracht. Vanuit de meterkast wordt t.b.v. een eventuele aansluiting voor

tekeningen geen rechten ontlenen. Dat geldt ook voor artist impressions van

kabelnet in de woonkamer één bedrade buisleiding met een inbouw contact-

het interieur. Deze hebben slechts als doel u een algemene indruk van de

doos aangebracht en in slaapkamer 1 één onbedrade buisleiding met een in-

sfeer te geven. En voor alle duidelijkheid: eventueel ingetekende meubelen,

bouwdoos. De aanvraag- en aansluitkosten zijn voor rekening van de koper.

apparaten, verlichting en/of keukeninrichting worden niet meegeleverd.

Belinstallatie

Maatvoeringen

De belinstallatie bestaat uit een draadloos gongsysteem met verplaatsbare gong.

De tekeningen en (technische) omschrijvingen in deze brochure zijn in principe maatgevend voor hetgeen u geleverd krijgt. De aangegeven maten zijn echter wel circa-maten. Er is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met enige

ALGEMEEN

wandafwerking. Kleine afwijkingen zijn dus mogelijk. Ook kunt u geen rechten ontlenen aan de perceeloppervlakte die in de koopovereenkomst staat.

Schoonmaken en opleveren

Pas bij de kadastrale meting ná oplevering van de woning wordt namelijk de

De gehele woning wordt “bezemschoon” opgeleverd.

daadwerkelijke, exacte perceeloppervlakte bekend. Eventuele verschillen ten opzichte van de oppervlakte uit de koopovereenkomst worden niet verrekend.

Voorbehoud Deze brochure is met grote zorg en nauwkeurigheid samengesteld. De ge-

Openbaar gebied

gevens en tekeningen van de architect zijn erin verwerkt. Alle getoonde

Op de situatietekeningen is het openbaar gebied al ingericht. Zo krijgt u een

woningen voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit dat gold toen de

beeld van de bestrating, groenvoorziening, openbare verlichting, parkeer-

Omgevingsvergunning werd verkregen. En alle betrokken partijen hebben

plaatsen, et cetera. Deze invulling is nauwkeurig gebaseerd op de laatst

de inhoud van deze brochure meerdere malen grondig gecontroleerd. Toch

bekende gegevens, maar ook hiervoor zijn wijzigingen voorbehouden.

moeten we een voorbehoud maken ten aanzien van eventuele wijzigingen.

35


ALGEMENE INFORMATIE Om te beginnen: mocht u na het lezen hiervan nadere toelichting wensen,

De kosten voor de financiering van uw woning zijn niet in de prijs van de

dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Zeeman Makelaars.

woning opgenomen:

Zij beantwoorden uw vragen graag en vakkundig!

Notariskosten inzake de hypotheekakte Advieskosten hypotheek

Optie

Kosten aanvraag Nationale Hypotheek Garantie

Voordat u definitief beslist, kunt u een optie op een woning (bouwnummer)

Renteverlies tijdens de bouw (rente over vervallen maar nog niet

vragen. In overleg met u wordt dan een termijn afgesproken waarbinnen de

betaalde termijnen)

woning voor u wordt gereserveerd en dus niet aan een ander kan worden verkocht. Tevens wordt er met u een eerste afspraak ingepland.

Overige kosten die buiten de prijs van de woning vallen zijn: Kosten voor aansluiting op centraal antennesysteem en of kabelnet

Vrij op naam

Aansluitkosten op het telefoonnet

De op de prijslijst vermelde woningprijzen zijn vrij op naam (V.O.N.), tenzij

Keukeninrichting

anders is vermeld. ‘Vrij op naam’ wil zeggen dat de hieronder genoemde

Aanvraagkosten energielevering

kosten, die komen kijken bij de totstandkoming van een woning, in de prijs van de woning zijn begrepen: Grondkosten

Verkoopprocedure

Bouwkosten Centrale verwarming en warmwaterapparatuur

Prijsstijgingen

Architecten- en constructeurshonorarium en overige adviseurs

De overeengekomen prijs van de woning staat vast, met uitzondering van

Notarishonorarium t.b.v. leveringsakte

het BTW-tarief. Wijzigingen in het BTW-tarief worden conform de wettelij-

BTW (thans 21%; eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke

ke voorschriften doorberekend. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens

voorschriften doorberekend)

de bouw worden niet doorberekend.

Kadastrale uitmeting en inmeting en inschrijving Omgevingsvergunning/gemeenteleges

Gescheiden koop en aanneming

Aansluitkosten gas/stadsverwarming, water, riool en elektriciteit

Bij aankoop van een woning worden er twee

Kosten garantieregeling

overeenkomsten ter ondertekening aan u

Verkoop- en bemiddelingskosten

voorgelegd. De eerste is de koopovereenkomst en betreft de aankoop van de grond.

36


Deze komt tot stand tussen u en ZeemanVastgoed. De tweede is de aan-

voor de eigendomsoverdracht terwijl de bouw nog niet is begonnen, be-

nemingsovereenkomst en betreft de bouw van de woning. Deze komt tot

taalt u als dan alleen de koopsom van de grond. De aanneemsom betaalt u

stand tussen u en de aannemer.

vervolgens in termijnen. Als na de start van de bouw een bepaald vooraf overeengekomen punt wordt bereikt, ontvangt u een factuur, die binnen

U dient zich derhalve te realiseren, dat ZeemanVastgoed geen partij is bij

twee weken overgemaakt dient te worden. U kunt de betaling regelen door

de aannemingsovereenkomst en dus niet aansprakelijk kan worden gehouden

de originele factuur te ondertekenen en door te sturen naar uw financier.

voor de verplichtingen van de aannemer uit hoofde van de aannemings-

Indien de eigendomsoverdracht bij de notaris heeft plaatsgevonden, zal de

overeenkomst.

financier zorg dragen voor betaling.

De overeenkomsten als hiervoor bedoeld krijgt u na het eerste gesprek digi-

Als u een koopovereenkomst en een aannemingsovereenkomst heeft ge-

taal toegestuurd van de makelaar, zodat u deze thuis rustig door kunt lezen

tekend en na de start van de bouw naar de notaris gaat, betaalt u bij ei-

alvorens u overgaat tot aankoop.

gendomsoverdracht de koopsom van de grond en de reeds verschuldigde termijnen van de aanneemsom. Zodra de grond en de daarop in aanbouw

Het tekenen van de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst

zijnde opstallen aan u zijn geleverd, worden de termijnen aan u gefactu-

Met het ondertekenen van de koopovereenkomst en de aannemingsover-

reerd zoals hierboven beschreven.

eenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koopprijs. Met de medeondertekening verplichten ZeemanVastgoed respectievelijk de aannemer

Na ondertekening van de koopovereenkomst en de aannemingsovereen-

zich tot levering van de grond respectievelijk de bouw van de woning, be-

komst krijgt u een factuur voor de reeds verschuldigde termijnen. Indien

houdens de in de beide overeenkomsten vermelde ontbindende resp. op-

u over ‘eigen geld’ beschikt, betaalt u de factuur zelf. Heeft u geen ‘eigen

schortende voorwaarden. Nadat de beide overeenkomsten door de betref-

geld’ en is de hypotheekakte nog niet gepasseerd, dan krijgt u automatisch

fende partijen zijn ondertekend, ontvangt u daarvan een kopie. De originele

uitstel van betaling, zoals ook in de overeenkomsten staat. Over de vervallen

exemplaren worden naar de notaris gezonden, die vervolgens de notariële

maar nog niet betaalde termijnen wordt dan de overeengekomen bouwrente

akte van eigendomsoverdracht opmaakt.

berekend, die later bij de notariële eigendomsoverdracht met u wordt verrekend. Over de verschuldigde rente wordt BTW gerekend.

Wat betaalt u wanneer? De koopprijs is verdeeld in een koopsom voor

Vanaf de transportdatum betaalt u hypotheekrente tijdens de bouw. De

de grond en in een aanneemsom voor de te

rente wordt berekend over uw netto hypotheekbedrag: dat is de hoofdsom

bouwen woning. Als u naar de notaris gaat

van uw hypotheek minus het nog beschikbare bedrag van uw (bouw)depot.

37


De aannemer heeft de termijnbetalingen overgedragen aan ZeemanVast-

van de aannemer en de coördinator voor het meer-/minderwerk. Ook

goed, dat betekent dat u voor de termijnen een factuur ontvangt van Zee-

wordt het te gebruiken materiaal aangegeven, het bouwproces uitgelegd,

manVastgoed (dit heet ‘bevrijdend betalen’).

de procedure voor het meer-/minderwerk verwoord. Ook de tekeningen, de bouw en de bouwplanning komen aan bod. Tenslotte worden uw per-

Eigendomsoverdracht bij de notaris

soonlijke woonwensen doorgenomen en aan de hand van de eerder aan

De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde ‘akte

u verstrekte meer- en minderwerklijst. Bij een individueel gesprek wordt

van juridische levering’ bij de notaris. In de koopovereenkomst wordt de

e.e.a. mondeling toegelicht over het bouwproces en worden natuurlijk

uiterste transportdatum vermeld. Vóór de datum van notarieel transport

uw wensen aan de hand van de eerder aan u verstrekte meer- en minder-

zendt de notaris u een afrekening waarop het totale, op die datum verschul-

werklijst bepaald.

digde, bedrag is aangegeven.   Oplevering Dat bedrag is inclusief bijkomende kosten zoals: (Bouw)rente over de vervallen, maar niet betaalde termijnen tot de transportdatum

Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven, ofwel de datum waarop uw woning naar verwachting klaar zal zijn voor bewoning. In de door u getekende aannemingsovereenkomst

Notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte

zijn bepalingen opgenomen over hoe lang de bouw van uw woning mag

Afsluitkosten van de hypotheek

duren, de zogenaamde werkbare werkdagen. Werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd wanneer (daarop) door omstandigheden buiten

Het hypotheekbedrag dat in depot blijft moet gelijk zijn aan de vanaf de

de aansprakelijkheid van de aannemer om niet kan worden gewerkt ge-

transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. Als dat niet het geval is,

durende ten minste vijf uren door het grootste deel van de werknemers

zal het eventueel ontbrekende bedrag moeten worden aangevuld uit eigen

of machines. De algemeen erkende, door de overheid of collectieve

middelen of moeten worden zeker gesteld door bijvoorbeeld een over-

arbeidsovereenkomst in de bouw voorgeschreven rust- en feestdagen,

bruggingskrediet. In het algemeen worden op de transportdatum twee akten

vakantiedagen en andere vrije dagen worden niet beschouwd als werk-

ondertekend: de akte van eigendomsoverdracht en de hypotheekakte.

dagen. De opleveringsprognose is derhalve mede-afhankelijk van overmachtsituaties en kan dus vertraging oplopen.

Toelichting meer-/minderwerk c.q. woonwensen

38

Voor de start van de bouw wordt tijdens een kopersvergadering of in een

Als de woning gereed is, wordt deze aan u

individueel gesprek de gewenste meer-/minderwerk doorgenomen. Tijdens

overgedragen, mits door u aan alle financiële

een kopersvergadering ontmoet u o.a. de andere kopers, de uitvoerder

verplichtingen is voldaan. Bij oplevering wordt


aan u, nadat de woning is opgenomen, een opnamestaat (eventueel voorzien van de nodige opmerkingen) ter ondertekening aangeboden. De eventuele gebreken worden zo spoedig mogelijk hersteld.

Onderhoudstermijn Uiterlijk elf weken na de oplevering (na afloop van de onderhoudstermijn) kunt u uw herstelpunten vanuit de onderhoudstermijn via een formulier insturen naar de aannemer.

39


Gasloos wonen Lagere energiekosten, meer wooncomfort, minder CO 2-uitstoot Alle inwoners van Nederland krijgen de komende jaren te maken met de transitie naar duurzame energie. De veertig woningen in fase 3a worden al gasloos uitgevoerd. Een zorg minder, een meerwaarde rijker!

Gasrekening verleden tijd

ZeemanVastgoed ontwikkelt al lange tijd duurzaam. Binnen ons standaard bouw-

doelstelling: 2050 CO2-arm Nederland heeft, net als veel andere landen

Gemiddelde besparingen

In Buitenplaats 3a hebben wij onze ken-

Waar een gemiddeld gezin in een goed

* Informatie op deze pagina is afkomstig van de website www.energiebesparen-

concept worden huizen al voorzien van

nis en ervaring op het gebied van duur-

geïsoleerde woning per jaar zo’n € 670,-

doejenu.nl van de Rijksoverheid. Hier kunt

optimale isolatie, slimme temperatuurrege-

zaamheid gebundeld waardoor de woningen

kwijt is aan gas voor verwarming en warm

u tevens terecht voor meer informatie.

ling, balansventilatie en lage temperatuur-

klaar zijn voor een schone toekomst. Naast

water (1.050 m3), bent u op jaarbasis € 160,-

verwarming. Hierdoor is de woning ook

alle eerder genoemde maatregelen worden

tot € 300,- goedkoper uit (o.b.v. prijspeil

meteen klaar voor aansluiting van andere

deze woningen voorzien van een lucht-

1 juli 2018). Het koken vraagt slechts een

duurzame installaties. Uiteraard konden

warmtepomp en een aantal zonnepanelen.

klein deel van het totale energieverbruik.

deze extra opties, waaronder zonnepanelen

U gaat dus geen gas verbruiken, maar

Een gasfornuis verbruikt op jaarbasis ge-

en warmteterugwinning, ook direct

stroom. Dit wekt u gedeeltelijk zelf op,

middeld 37 m3 gas en een inductiekook-

worden toegepast.

terwijl de gasnota verleden tijd is.

plaat 175 kWh.*

in de wereld, het Klimaatakkoord van Parijs onderschreven. De gemiddelde mondiale temperatuurstijging moet behoorlijk onder 2°C blijven, met inspanningen om de stijging verder te beperken tot 1,5°C. Nederland heeft zich daarom tot doel gesteld om in 2050 CO2-arm te zijn. We zullen ons dus op andere manieren moeten vervoeren, windmolens en zonneparken zullen ons landschap veranderen én we moeten onze woningen op andere manieren verwarmen. Zonder gas dus.

40

Tip Bij lage temperatuurverwarming warmt uw woning langzamer op dan met radiatoren. Hou daarom de stand van uw thermostaat zo constant mogelijk.


Architectuur Nader verklaard Fase 3a van de nieuwbouwwijk Buitenplaats is een vervolg op de al gebouwde fases. De architectonische kenmerken zijn grotendeels geënt op streekeigen, dorpse kwaliteiten. Ontwerper Ton van ’t Hoff van BBHD architecten & ingenieurs uit Alkmaar licht toe. Hofwoningen

accentkleur. Ruime dakoverstekken onder-

De verschillende woningtypes zijn op een

Op bepaalde plekken in de straat krijgen

strepen het formele beeld. De vrijstaande

informele manier verspreid. De blokjes

de woningen extra accenten in de vorm

de hofwoningen. In beeldkwaliteit sluiten

woningen hebben aan de voorzijde boven-

met rijwoningen worden architectonisch

van luiken naast ramen en luifels boven

deze aan op de woningen uit fase 1 en 2.

dien houten sierspanten als extra sierele-

in twee of drie kleinere blokjes opge-

voordeuren. De gevels worden opgetrok-

Er zijn twee soorten hofwoningen: vrij-

ment. De woningen worden belegd met

deeld. Hierdoor sluiten ze qua schaal

ken uit rood en roodbruin metselwerk.

staande en 2-onder-1-kapwoningen. De

fraaie, oranjebruine dakpannen.”

goed aan bij de 2-onder-1-kapwoningen

Enkele woningen wit gekeimd en vormen

en de vrijstaande woningen.

een accent in de straat. Lichte kozijnen,

“Rond de open, groene ruimte grenzen

roodbruine steen en witte kozijnen met groene draaiende delen maken de uitstra-

Dorpse woningen

ling meer formeel. In de topgevels krijgt

“In fase 3A wordt een straatje ge-

het metselwerk witte accentvlakken, die

Karakteristiek voor de gevels zijn de

Ton van ’t Hoff, architect BBHD

ramen met roedes en deuren in donker-

dorpse baksteendetails, zoals de tuitge-

blauw en -grijs versterken het dorpse

creëerd met een herkenbare, dorpse

vels als beëindiging van de topgevels,

karakter.”

een mooi contrast opleveren. De gevels

uitstraling. Hieraan liggen rijwoningen,

muizentanden onder de goot, staande

worden verrijkt met specifieke baksteen-

levensloopbestendige woningen, 2-onder-

rollagen boven de gevelopeningen en ge-

details, zoals rollagen en kaders in een

1-kapwoningen en vrijstaande woningen.

metselde kaders rondom de voordeuren.

Contrast met functie Voor het schilderen van de witte gevels wordt keim gebruikt. Dit is een mineraalverf; duurzaam en zeer slijtvast. Het contrast met de donkere dakpannen geven de betreffende woningen een eigenwijze uitstraling. Tegelijkertijd versterken deze lichte elementen de schoonheid van de donkere woningen.

wonen in buitenplaats.nl

41


woningen worden gebouwd onder de garantie van Woningborg. Zekerheid voor alles!

ook fanpage

Woneninbuitenplaats

omen, denken, durven, doen!

ntwikkelaar

Projectarchitecten

Aannemer

Garantie

WOninGBORG GaRantie- en WaaRBORGReGelinG Wat houdt de Woningborg Garantie- en waarborgregeling in?

• bouwondernemingen, die bij Woningborg een model (koop-/)aannemingsovereenOoms Bouw zijn ingeschreven, zijn verplicht om Woningborg eman Vastgoed TBEZA Architecten & Ingenieurs BBHD NV De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwe woningen tegen de risico’s van een eventueel komst algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract R. van der Weydestraat 8-Emet bijbehorende Scharwoude 16 euwe Steen 5 Julianaweg 141 Postbus 805vormt de contractuele faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. Het certificaat wordt uitbasis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en 1817 MJ Alkmaar 1634 EA Scharwoude 25 HV gegeven Hoorndoor Woningborg N.V. onder de1131 DH Volendam 2800 AV Gouda naam Woningborg-certificaat. plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd. 072 - 30 31 200 0229 - 54 78 00 29 - 24 494 4 0299 - 36 34 68 0182 580004 • wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit www.bbhd.nl www.oomsbouw.nl ww.zeemanvastgoed.nl www.woningborggroep.nl Woningborg: geeft u meer zekerheid www.tbe-za.nl van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-/)aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming.

www.woneninbuitenplaats.nl

Wat valt niet onder de Woningborg-garantie? Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden in uw (koop-/)aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten.

Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor u?

Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende:

• gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling.

• de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige

Voorrang Woningborg-bepalingen Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval enige bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds

tot 10van jaar engegevens 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, ngesteld gebreken aan dezelfs hand en tekeningen, verstrekt door de architect van dit plan.deOndanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor. van de overheid en/of nutsbedrijven. Eveneens behouden wij ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in de materialen en afwerkingen, zonder dat één en ander

tieftekeningen geven een “artist impression” weer. Het kan voorkomen dat er verschillen zijn tussen deze impressie en de daadwerkelijke uitvoering (bijvoorbeeld de 42

sion” geen rechten worden ontleend. De interieur artist impressions hebben slechts tot doel een algemene sfeerimpressie te geven en hebben geen directe relatie met

Let op: het Woningborg-certifi caat moet u verlichting, in uw bezit hebben voordat naar de notaris gaat de eigendomsoverdracht! tekening van het openbaar gebied (bestrating, groenvoorziening, openbare e.d.) isugebaseerd op voor de laatst bekende gegevens. Wijzigingen kunnen zich

n circa-maten, waarbij geen rekening is gehouden met enige wandafwerking. De op tekening ingeschreven maten en ingetekende situaties en dergelijke zijn circa


BeWust nieuWBOuW Hoe werkt het precies, als u een nieuwbouwhuis wilt kopen? Waar moet u op letten? En waarom zou u eigenlijk voor nieuwbouw kiezen? Op deze en talrijke andere vragen geeft de website Bewust Nieuwbouw antwoord.

Duurzaam concept

zoals u. Wat zijn hun ervaringen met het kopen

mensen graag wonen, werken, winkelen en el-

Op Bewust Nieuwbouw vindt u de voordelen

van een nieuwbouwhuis?

kaar ontmoeten. Zij werken, kortom, aan een

van een nieuwbouw huis en een stappenplan

prettige leefomgeving.

om u door het proces te loodsen van oriënteren

Nieuwsgierig geworden? Neem eens een kijkje

tot en met wonen. Ook biedt de site antwoor-

op www.bewustnieuwbouw.nl. Bewust Nieuw-

den op allerlei vragen over bijvoorbeeld wie

bouw is een initiatief van projectontwikkelaars,

doet wat, garantie, financiering, nieuws over

beleggers, bouwers en woningcorporaties,

nieuwe wetgeving en technieken in nieuwe hui-

verenigd in de NEPROM. Zij ontwikkelen en

zen. En u kunt er verhalen lezen van mensen

bouwen huizen, gebouwen en buurten waar

Bewust Nieuwbouw

Kijk voor meer informatie op www.bewustnieuwbouw.nl.

Hoe werkt het precies, als u een nieuwbouwhuis wilt kopen? Wa zou u eigenlijk voor nieuwbouw kiezen? Op deze en talrijke ande Nieuwbouw Wilt uantwoord. een vakkundig advies over welke hypotheek het beste bij u past?

Onderhoudsarm

Duurzaam

Comfortabel

Energiezuinig

Op maat

Veilig

Op Bewust Nieuwbouw vindt u de voordelen van een nieuwbouw door het proces te loodsen van oriënteren tot en met wonen. Ook vragen over bijvoorbeeld wie doet wat, garantie, financiering, nie technieken in nieuwe huizen. En u kunt er verhalen lezen van me Volledig onafhankelijk Altijd goedkoper uit met het kopen van een nieuwbouwhuis? Alle producten, alle aanbieders Betere deals dan bij de bank Begeleiding van A tot Z Persoonlijke aandacht

Goed bereikbaar Een afspraak is zo gemaakt

Nieuwsgierig geworden? Neem eens een kijkje op www.bewustni Bewust Nieuwbouw is een initiatief van projectontwikkelaars, be Stel, u heeft net een woning bekeken. U denkt: ja, dit lijkt mij wel wat. Maar dan komen de vragen. Kan ik dit betalen? Hoe werkt dat met NHG? De antcorporaties, verenigd in de NEPROM. Zij ontwikkelen enpersoon, bouwen woorden wilt u horen van een betrouwbare partij. Een vakkundig die altijd voor u klaar staat. Eventueel ’s avonds, op zaterdag, misschien wel bij u thuis. Een adviseur die werkelijk klantgericht is. Die vindt u in hartje mensen graag wonen, werken, winkelen en elkaar ontmoeten. Zi Hoorn, op het Breed 36: Hét Hypotheekbureau. Een afspraak is zo gemaakt! leefomgeving. info@hethypotheekbureau.nl

Breedmeer 36, Hoorn informatie op www.bewustnieuwbouw.nl. Kijk voor Hét Hypotheekbureau. Klantgericht 0229 233 133


MeeR infORMatie?

ER INFORMATIE? MEER INFORMATIE?

Wilt u na het lezen van deze brochure meer weten over de wijk, de woningen of de beschikbaarheid ervan? Neem contact op met Zeeman Makelaars! Onze enthousiaste specialisten vertellen u graag alles over dit unieke plan, de bijzondere woningtypen en de verkoopprocedure. Bovendien kunnen zij u bijpraten over uw kansen op de

Wilt u na het lezen van deze brochure Wilt u na meer hetweten lezen van overdeze de wijk, brochure de woningen meer weten of deover beschikbaarheid de wijk, de woningen ervan? Neem of de contact beschikbaarheid op met Zeeman ervan?Makelaars! Neem contact Onze openthousiaste met Zeeman Makelaars! Onze enthousiaste huidige woningmarkt in het algemeen. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt! specialisten vertellen u graag alles specialisten over dit unieke vertellen plan, u graag de bijzondere alles overwoningtypen dit unieke plan, en de verkoopprocedure. bijzondere woningtypen Bovendien en de kunnen verkoopprocedure. zij u bijpraten Bovendien over uw kansen kunnenop zij de u bijpraten huidige over uw kansen op de huidige woningmarkt in het algemeen. woningmarkt Er is vaak meer inmogelijk het algemeen. dan u denkt! Er is vaak meer mogelijk dan u denkt! Telefoon: 0229 - 244688. E-mail: makelaardij@zeeman.nl

Telefoon: 0229 244688. E-mail:Telefoon: makelaardij@zeeman.nl 0229 244688. E-mail: makelaardij@zeeman.nl Bezoekadres: Nieuwe Steen 5, 1625 HV Hoorn Bezoekadres: Nieuwe Steen 5, 1625 Bezoekadres: HV HoornNieuwe Steen 5, 1625 HV Hoorn

Totalle slot willenwij wij u meegeven alle woningen worden gebouwd de garantie van Woningborg. Zekerheid voor alles! Tot slot willen wij u meegeven dat Tot slot woningen willen u worden meegeven gebouwd datdat alle onder woningen de garantie worden vangebouwd Woningborg. onderonder Zekerheid de garantie voor van alles! Woningborg. Zekerheid voor alles!

Volgt het laatste nieuws op onze Volgt Facebook het laatste fanpage nieuws op Woneninbuitenplaats onze Facebook fanpage

Volgt het laatste nieuws op onze Facebook fanpage

Woneninbuitenplaats

Woneninbuitenplaats

ZeemanVastgoed ZeemanVastgoed Dromen, denken, durven, Dromen, doen! denken, durven, doen!doen! ZeemanVastgoed | Dromen, denken, durven, Informatie en Verkoop

Zeeman Makelaars Nieuwe Steen 5 1625 HV Hoorn 0229 - 24 46 88 www.zeemanmakelaars.nl

INFORMATIE EN VERKOOP Informatie Ontwikkelaar en Verkoop

ZeemanZeeman makelaars Zeeman Makelaars Vastgoed nieuwe steen 5 5Steen 5 NieuweNieuwe Steen 1625 hv hoorn 1625 HV 1625 Hoorn HV Hoorn 0229 --24 88- 88 0229 0229 244646 24 494 4 www.zeemanmakelaars.nl www.zeemanvastgoed.nl www.zeemanmakelaars.nl

ONTWIKKELAAR Projectarchitecten Ontwikkelaar

PROJECTARCHITECT Projectarchitecten

TECHNISCHE UITWERKING Aannemer

Zeeman vastgoed TBEZA Zeeman Architecten Vastgoed & Ingenieurs nieuwe steen Julianaweg Nieuwe Steen 1415 5 11311625 1625 DHhv Volendam HVhoorn Hoorn 0229 - -2434 494 4 4 0299 0229 - 36 24 68 494 www.tbe-za.nl www.zeemanvastgoed.nl www.zeemanvastgoed.nl

TBeZa architecten & ingenieurs BBhd BBHD BBHD Bouw TBEZA Architecten & Ingenieurs Ooms julianaweg 141 16 r. van der weydestraat 8-e R.Julianaweg van der Weydestraat 8-E Scharwoude R. van der Weydestraat 8-E 141 11311817 dh 1817 mj alkmaar 1817 MJDH Alkmaar 1634 EAvolendam MJ Scharwoude Alkmaar 1131 Volendam 0299 - 36 34 6800 072 30- 31 072 - 30 31 200 0229 072 54 - 30 7831 200 0299 36200 34 68 www.bbhd.nl www.oomsbouw.nl www.bbhd.nl www.tbe-za.nl www.tbe-za.nl www.bbhd.nl

AANNEMER Garantie Aannemer

GARANTIE Garantie

ooms Bouw Ooms Bouw NV Woningborg scharwoude Scharwoude Postbus 80516 16 1634 ea 1634 EA Scharwoude 2800 AVscharwoude Gouda 0229 580004 -- 54 0229 5478780000 0182 www.oomsbouw.nl www.woningborggroep.nl www.oomsbouw.nl

woningborg nv NV Woningborg Postbus 805 Postbus 805 2800 avAV Gouda 2800 Gouda 0182 - 580004 0182 580004 www.woningborggroep.nl www.woningborggroep.nl

www.woneninbuitenplaats.nl www.woneninbuitenplaats.nl Deze brochure is met grote zorg en nauwkeurigheid samengesteld. De gegevens en tekeningen van de architect zijn erin verwerkt. Alle getoonde woningen voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit dat gold toen de Omgevingsvergunning werd verkregen. En alle betrokken partijen hebben de inhoud van deze brochure meerdere malen grondig gecontroleerd. Toch moeten we een voorbehoud maken ten aanzien van eventuele wijzigingen.

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg Dezesamengesteld brochure is nauwkeurig aan de hand envan metgegevens zorg samengesteld en tekeningen, aan de verstrekt hand van door gegevens de architect en tekeningen, van dit plan.verstrekt Ondanks door hetde bovenstaande architect vanmoeten dit plan. wijOndanks een voorbehoud het bovenstaande maken tenmoeten aanzienwij een voorbehoud maken ten aanzien van de wijzigingen, voortvloeiende uitvan de eisen de wijzigingen, van de overheid voortvloeiende en/of nutsbedrijven. uit de eisenEveneens van de overheid behouden en/of wijnutsbedrijven. ons het recht voor Eveneens wijzigingen behouden aan wij te brengen ons het recht in de voor materialen wijzigingen en afwerkingen, aan te brengen zonder in de datmaterialen één en ander en afwerkingen, zonder dat één en ander

Verkoopbrochure kersenhof a3 buitenplaats fc web  
Verkoopbrochure kersenhof a3 buitenplaats fc web