Page 1

Woonwensenlijst Projectnummer Project Woningtype i.o.v. / aannemer Woonwensen begeleider Datum

: : : :

V1103/5034 37 woningen Vinckebuurt fase 2 te Uithoorn Schinkel (Bt) Ooms Bouw TBE-ZA architecten en ingenieurs te Volendam

: : 18 mei 2021 Bedrag incl. BTW

Sluitingsdatum "100" nummers d.d. .. …… … 101

Het boren van palen voor het in de toekomst uitbreiden van de begane grond of het verlengen van de garage. Excl. snellen van paalkop en grondwerk. Prijs per paal (aantal palen wordt door de constructeur bepaald). Indien er later een uitbreiding geplaatst wordt, dienen er maatregelen getroffen te worden t.b.v. de stabiliteit van de woning. Dat kan d.m.v. het plaatsen van een stabiliteitswand t.p.v. de trap (punt 109).

1.305,00

102

Het storten van de fundering voor het later uitbreiden van de begane grond met 1,2 m, excl. palen en vloer.

1.255,00

103

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke fundering t.b.v. uitbreiding begane grond in combinatie met de buren. Indien de gezamenlijke fundering onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

-100,00

104

Het storten van de fundering voor het later verlengen van de garage met 3 m, excl. palen en vloer.

1.665,00

105

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke fundering t.b.v. verlenging garage in combinatie met de buren. Indien de gezamenlijke fundering onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

-120,00

106

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke fundering t.b.v. uitbreiding begane grond en verlenging garage. Indien de gezamenlijke fundering onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

-100,00

Pagina 1 van 13


Bedrag incl. BTW 107

Uitbreiding 1. Uitbreiding begane grond met 1,2 m; - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit uitbreiding - geïsoleerde systeemvloer - dakvlak van betonvloer in idem uitvoering als verdiepingsvloer incl. isolatie en dakbedekking - de opgaande achtergevel wordt opgevangen door de verdiepingsvloer - standaard achtergevelkozijn(en) verplaatsen en verzwaren ventilatierooster naar type 21 - ventilatierooster in voorgevelkozijn t.p.v. keuken verzwaren naar type 21 - aanpassen hemelwaterafvoer incl. evt. noodoverlaat - 2x extra dubbel wandcontact - extra plafondlichtpunt op schakelaar - aanpassen c.v.-installatie en extra luchtafvoer mechanische ventilatie in woonkamer (PAS OP; hang- en sluitwerk ramen en deuren op verdieping, dilataties en metselwerkwapening)

€ 13.750,00

108

Uitbreiding 2. Uitbreiding als verbreding woonkamer en verkleinen garage naar berging; - 4 extra palen + fundering (met kruipsparing tussen berging en uitbreiding) - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit uitbreiding - geïsoleerde systeemvloer. - geïsoleerde spouwmuur idem als woning - dakvlak van betonvloer in idem uitvoering als verdiepingsvloer incl. isolatie en dakbedekking - de opgaande achtergevel wordt opgevangen door de verdiepingsvloer en t.p.v. de zijgevel een stalen ligger met 2x stalen kolom - plafond afgewerkt met wit spuitwerk - standaard achtergevelkozijn(en) verplaatsen en verzwaren ventilatierooster naar type 21 - in achtergevel een extra kozijn met vast glas en ventilatierooster type 21 - ventilatierooster in voorgevelkozijn t.p.v. keuken verzwaren naar type 21 - de garagekanteldeur blijft gehandhaafd - aanpassen hemelwaterafvoer incl. evt. noodoverlaat - aanpassen c.v.-installatie en extra luchtafvoer mechanische ventilatie in de woonkamer - 2x extra plafondlichtpunt en 4x extra dubbel wandcontact (PAS OP; hang- en sluitwerk ramen en deuren op verdieping, dilataties en metselwerkwapening)

€ 26.950,00

109

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke uitbreiding begane grond in combinatie met de buren. Indien de gezamenlijke uitbreiding onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

110

Complete verlenging garage van 3 m; - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit garage - uitvoering en materialen als standaard garage - extra lichtpunt parallel geschakeld op bestaand lichtpunt - extra dubbele wandcontactdoos

€ 11.500,00

Pagina 2 van 13

-500,00


Bedrag incl. BTW 111

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke verlenging garage in combinatie met de buren. Indien de gezamenlijke verlenging onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

-800,00

112

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke uitbreiding begane grond en verlenging garage. Indien de uitbreiding of verlenging onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

-500,00

113

Het toepassen van dubbele openslaande garagedeuren fabr. Weekamp type WK 3521, i.p.v. de standaard garagekanteldeur. Tevens op te nemen in het dak een dakdoorvoer fabr. Ubbink Multivent 131 t.b.v. ventilatie.

3.455,00

114

Het laten vervallen van de garagedeur. Hiervoor een kozijn met deur (met isolatieglas) als op tekening aangegeven. Incl. ventilatierooster, waarbij de zijlichten zijn voorzien van geëmailleerd glas met isolatie en van binnen afgetimmerd.

4.175,00

115

Een houten dakkapel plaatsen (klein) t.p.v. voorgevel of achtergevel zolder;(conform tekening) - zijwangen bekleed met gipsplaten en idem plafond op tengels onder dakbalken en compleet afgetimmerd

8.950,00

116

Een houten dakkapel (breed) plaatsen t.p.v. achtergevel zolder (conform tekening); - zijwangen bekleed met gipsplaten en idem plafond op tengels onder dakbalken en compleet afgetimmerd - het dakvenster op zolder komt hiermee te vervallen

€ 10.495,00

117

Extra houten kozijn tussen woonkamer en garage incl. geïsoleerde deur (breed 930 mm) voorzien van "Ellen Matic-Primera" profiel en deurdranger, incl. kunststeen onderdorpel en hang- en sluitwerk als buitenkozijn.

1.945,00

118

Het toepassen van een vloerluik in de garage als standaard toegepast in de hal.

225,00

119

Het opnemen van een uitstortgootsteen in de berging , plaats i.o.m.verkrijgers), fabr. Duravit type Duravital, afm. 480x425 mm incl. rooster, met koudwaterkraan fabr. Grohe type Costa-L wandkraan (30.484.001). De kraan afsluitbaar in de meterkast. Indien de kruipruimte onder de vloer niet bereikbaar is, dient er een vloerluik opgenomen te worden in het meerwerk.

1.115,00

120

Het opnemen van een koudwaterkraan fabr. Grohe type Costa-L wandkraan (30.484.001) in de garage (tegen "warme" wand, plaats i.o.m.verkrijgers), waaronder een kunststof vloerputje met rvs-rooster. De kraan afsluitbaar in de meterkast. Indien de kruipruimte onder de vloer niet bereikbaar is, dient er een vloerluik opgenomen te worden in het meerwerk.

650,00

121

Het plaatsen van een kunststof vloersifon met rvs-rooster in de garage. Indien de kruipruimte onder de vloer niet bereikbaar is, dient er een vloerluik opgenomen te worden in het meerwerk.

290,00

Pagina 3 van 13


Bedrag incl. BTW 122

In het dakvlak op zolder in de achtergevel een compleet afgewerkt dakvenster fabr. Fakro, afm. ± 940x1600 mm.

1.930,00

123

Een complete vorstvrije gevelkraancombinatie (Grohe gevelkraan 41208 met knopbediening) op achtergevel ca. 600 mm hoog.

700,00

124

Een complete vorstvrije gevelkraancombinatie (Grohe gevelkraan 41208 met sleutelbediening) op de voorgevel ca. 600 mm hoog.

635,00

125

De kozijnen, ramen en deuren in de woning voorzien van triple-glas. Indien houten kozijnen worden toegepast, zijn de kozijnen volhout, het raamhout dikker en de deuren voorzien van oplegglaslatten. Excl. extra kozijnen uitbreiding, voordeur, dakkapel en dakramen.

2.765,00

Toelichting: Een glasvlak is het koudste vlak aan de buitenschil van de woning. Opwaardering van het glas vergroot het comfort en geeft minder koudestraling van de ruit. Verder is de akoestische isolatie van triple-glas beter dan bij dubbelglas. 126

Het aanpassen van de keukeninstallatie: - het verplaatsen van de keuken aansluitpunten naar voorzijde woning op de door de verkrijger aan te geven plaats

volgt

127

Het aanpassen van de keukeninstallatie: - het verplaatsen van de afvoer gootsteen naar een door de verkrijger aan te geven plaats

volgt

128

Het aanpassen van de boilercapaciteit van 200 liter naar 300 litervat

1.080,00

Sluitingsdatum "200" nummers d.d. .. …… … 200

Het aanpassen van de keukeninstallatie conform opgave leverancier excl. aanpassen m.v.-installatie: - prijsopgave alleen mogelijk middels een compleet gemaatvoerde installatietekening - wijzigingen in een betonwand zijn niet mogelijk, evt. extra elektra op deze wand wordt uitgevoerd als opbouw

201

Indien standaard vloerverwarming wordt toegepast wordt het slangenbeloop gebaseerd op de standaard keukenopstelling. Indien het slangenbeloop aangepast dient te worden zal er door de c.v.-installateur een aangepaste installatieberekening gemaakt dienen te worden zal er door de c.v.-installateur een aangepaste installatieberekening gemaakt dienen te worden.

150,00

202

Het toepassen van een geïsoleerde sectionaldeur (fabr. Hörmann type LPU 40 met S-profilering) i.p.v. de kanteldeur. Tevens op te nemen in het dak een dakdoorvoer fabr. Ubbink Multivent 131 t.b.v. ventilatie.

1.795,00

203

De sectionaldeur voorzien van een geïntegreerde loopdeur (met lage drempel).

2.685,00

204

De geïsoleerde sectionaldeur voorzien van electrische bediening, incl. 1 handzender.

850,00

Pagina 4 van 13

volgt


Bedrag incl. BTW 205

Wand tussen slaapkamer 2 en 3 vervallen; - deur slaapkamer 2 vervallen en dichtzetten met gipsblokken - lichtpunten ongewijzigd - draairichting deur slaapkamer 3 - incl. aanpassen elektra

-290,00

206

T.p.v. 2e verdieping een gescheiden zolderruimte; - gibowand (deel traphek vervallen en leuning doortrekken) - 1 extra binnendeurkozijn met deur zonder bovenlicht - alle wanden vlak afgewerkt, dus niet voorzien van behang c.q. sauswerk - electrische radiator zolderruimte afgestemd op 22°C - bestaand plafondlichtpunt verplaatsen naar overloop 2e verdieping - de gescheiden zolderruimte voorzien van plafondlichtpunt op schakelaar - 3x extra dubbele wandcontactdoos Uitgangspunt is dat de gescheiden zolderruimte geen verblijfsruimte is. Excl. afwerking dakschuinte.

3.455,00

207

Indien gekozen voor een gescheiden zolderruimte het formeren van een 2e ruimte; - extra wand - extra binnendeurkozijn met deur - electrische radiator 2e zolderruimte afgestemd op 22°C - extra plafondlichtpunt op schakelaar - 2x extra dubbele wandcontactdoos Uitgangspunt is dat de gescheiden zolderruimte geen verblijfsruimte is. Excl. afwerking dakschuinte

2.645,00

208

Radiator/convector op zolder/2e verdieping, afgestemd op 22°C.

665,00

209

Het plaatsen van een wandje aan de kopse kant van de keuken dik 70 mm, breed 650 mm en hoog 1200 mm. De kopse kant van het wandje afgewerkt met een houten sponninglat.

160,00

210

Het plaatsen van een wandje aan de kopse kant van de keuken dik 70 mm, breed 650 mm en tot plafond. De kopse kant van het wandje afgewerkt met een houten sponninglat.

210,00

211

Het aanpassen van de draairichting van een binnendeur, excl. aanpassingen in elektra.

80,00

212

Het vervallen van een binnendeur, incl. hang- en sluitwerk. (Minderprijs per stuk.)

-65,00

213

Het vervallen van een binnendeur, incl. kozijn. (Minderprijs per stuk.) Geen verdere aanpassingen van maatvoering en afwerking van de sparing. Dit is voor toilet en badkamer alleen mogelijk indien tevens gekozen voor casco uitvoering. Beperkte garantie is van toepassing.

-125,00

214

T.p.v. gootsteenkastje het opnemen van een kraan t.b.v. later te plaatsen vaatwasser (afvoer standaard aanwezig).

225,00

215

Extra wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. oven t.p.v. opstelplaats kooktoestel, hoogte 100 mm + vloer.

405,00

216

Extra wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. vaatwasser t.p.v. gootsteenkastje, hoogte 100 mm + vloer.

405,00

Pagina 5 van 13


Bedrag incl. BTW 217

Extra wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. combi-magnetron t.p.v. opstelplaats koelkast, hoogte 100 mm + vloer.

405,00

218

De niet bedrade boilerleiding in de keuken bedraden en voorzien van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

280,00

219

Een niet bedrade leiding in de keuken bedraden en voorzien van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

280,00

220

Het verplaatsen van een wand elektra aansluiting in dezelfde ruimte.

135,00

221

Het verplaatsen van een plafondlichtpunt in dezelfde ruimte.

175,00

222

Dubbele schakelaar splitsen in aparte inbouwdoos per schakelaar.

100,00

223

Het wijzigen van een enkele wandcontactdoos naar een dubbele wandcontactdoos.

100,00

224

Het toepassen van een wisselschakeling op plafondlichtpunt.

230,00

225

Het toepassen van een wisselschakeling op plafondlichtpunt slaapkamer 1 met t.p.v. mogelijke plaatsing bed een wissel-/trekschakelaar, hoogte 2200 mm+ vloer.

230,00

226

Loze leiding (19 mm) van meterkast naar ................... en eindigend op doos (prijs per loze leiding).

190,00

227

Extra enkele wandcontactdoos naast een schakelaar.

100,00

228

Het opnemen van een enkele wandcontactdoos op een bestaande groep.

245,00

229

Het opnemen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep.

280,00

230

Het opnemen van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

405,00

231

Een niet bedrade leiding bedraden en voorzien van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

280,00

232

De standaard 2-fase kookgroep aanpassen naar een 3-fase kookaansluiting.

385,00

233

Het opnemen van een enkele wandcontactdoos op 3-fase aansluiting (380V).

860,00

234

Het opnemen van een wandlichtpunt binnen op schakelaar.

250,00

235

Het opnemen van een wandlichtpunt binnen op bestaande schakelaar.

210,00

236

Het opnemen van een aansluiting wandlichtpunt buiten op schakelaar.

250,00

237

Het opnemen van een aansluiting wandlichtpunt buiten op bestaande schakelaar.

210,00

238

Indien door het aantal elektragroepen van de standaard woning + meerwerk het noodzakelijk is, dient er een derde aardlekschakelaar geplaatst te worden. Er wordt door de elektriciën bepaald of dit het geval is.

295,00

239

Uitbreiding meterkast bij 4e aardlekschakelaar.

245,00

Pagina 6 van 13


Bedrag incl. BTW 240

Het plaatsen van een geschakelde enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op achtergevel nabij de achterdeur, hoogte ca. 300 mm+ vloer. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur.

340,00

241

Het plaatsen van een geschakelde dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op achtergevel nabij de achterdeur, hoogte ca. 300 mm+ vloer. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur.

370,00

242

Het opnemen van een grondkabel (lengte 10 m) opgerold t.p.v. de achtergevel. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur, t.b.v. toekomstige tuinverlichting.

405,00

243

Het opnemen van een grondkabel (lengte 10 m) opgerold t.p.v. de achtergevel. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur, t.b.v. toekomstige tuinverlichting. Aangesloten op een aparte groep.

560,00

244

Het bedraden van een loze leiding t.b.v. netwerkaansluiting met CAT6bekabeling en afmonteren met wandcontact. In de meterkast met overlengte en aansluitstekker.

260,00

245

Het bedraden van een loze leiding t.b.v. tv+r aansluiting met coax-bekabeling en afmonteren. In de meterkast met overlengte en aansluitstekker.

230,00

246

Het leveren en aanbrengen van fabrieksmatig wit afgelakte merantihouten vloerplinten op de begane grond. De plinten gelijmd tegen de wand.

370,00

247

Het leveren en aanbrengen van fabrieksmatig wit afgelakte merantihouten vloerplinten op de 1e verdieping. De plinten gelijmd tegen de wand.

515,00

248

Het leveren en aanbrengen van fabrieksmatig wit afgelakte merantihouten vloerplinten op de zolder/2e verdieping. De plinten gelijmd tegen de wand.

370,00

249

Het opnemen van een electrische radiator in de aangebouwde garage (tegen de wand met de woning). Er wordt geen temperatuurgarantie afgegeven en de ontwikkelaar is niet aansprakelijk bij evt. vorstschade.

715,00

250

Easydrain met rvs geborsteld rooster lang 70 cm.

970,00

251

In badkamer een acryl bad op te nemen, ingebouwd en betegeld. Fabr. Geberit Soana, afm. 1800x800 mm, met afvoer in het midden. Compleet met thermostatische badmengkraan fabr. Grohe Grohtherm 800 enGrohe Tempesta 100 Doucheset met wandhouder.

2.035,00

Advies is om de boiler bij deze optie te vergroten.

Sluitingsdatum "300" nummers d.d. .. …… … 300

Keuze binnendeurkozijn met binnendeur incl. hang- en sluitwerk op te geven via de website van Svedex. De keuze wordt aan de meer- en minderwerklijst toegevoegd.

volgt

301

Het laten vervallen van spuitwerk plafond begane grond. Beperkte garantie is van toepassing.

Pagina 7 van 13

-150,00


Bedrag incl. BTW 302

Het laten vervallen van spuitwerk plafonds 1e verdieping. Beperkte garantie is van toepassing.

303

Het toepassen van standaard sanitair in het toilet.

nihil

304

Het toepassen van standaard sanitair in de badkamer.

nihil

305

Montagehoogte wandcloset ca. 400 mm+ vloer. Prijs per stuk.

306

Montagehoogte wandcloset ca. 430 mm+ vloer. (Standaard hoogte conform bestek.)

307

Montagehoogte wandcloset ca. 460 mm+ vloer. Prijs per stuk.

90,00

308

Wastafelmeubel (Geberit Smyle Square) breed 900 mm met 2 laden, afgemonteerd onder de wastafel in de badkamer. Aanpassen kleur wastafelmeubel; O kleur hoog glans wit O kleur hoog glans zandgrijs O kleur mat lava O kleur notelaar hickory

1.670,00

309

Regendouche Grohe new Tempesta Cosmopolitan met thermostaatkraan.

610,00

310

Glazen douchedeur en zijwand i.p.v. standaard douchewand.

3.530,00

311

Het plaatsen van een wandje t.p.v. de douchehoek dik 100 mm, breed 900 mm. Indien tegelwerk badkamer tot plafond hoogte ca. 2100 mm. Wand compleet betegeld met gekozen tegelwerk.

910,00

312

Tegelwerk toilet. Combinatie 1 - wandtegel wit uni glans, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

313

Tegelwerk toilet. Combinatie 2 - wandtegel wit uni mat, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

Pagina 8 van 13

-150,00

90,00 nihil


Bedrag incl. BTW 314

Tegelwerk badkamer. Combinatie 1 - wandtegel wit uni glans, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

315

Tegelwerk badkamer. Combinatie 2 - wandtegel wit uni mat, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

316

Tegelwerk toilet. Combinatie 3 - wandtegel wit uni glans, afm. 30x60 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

317

Tegelwerk toilet. Combinatie 4 - wandtegel wit uni mat, afm. 30x60 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

318

Tegelwerk badkamer. Combinatie 3 - wandtegel wit uni glans, afm. 30x60 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

Pagina 9 van 13


Bedrag incl. BTW 319

Tegelwerk badkamer. Combinatie 4 - wandtegel wit uni mat, afm.30x60 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

320

Wandtegelwerk in toilet doortegelen tot plafond met Combinatie 1 of 2

390,00

321

Wandtegelwerk in toilet doortegelen tot plafond met Combinatie 3 of 4

470,00

322

Het laten vervallen van het standaard sanitair en wand- en vloertegelwerk in het toilet. - De wanden en vloeren worden onafgewerkt opgeleverd. De afwerkvloer van het toilet wordt wel gesmeerd. - De elektrische voorzieningen orden voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. - De water- en rioleringsleidingen worden op de standaard plaats afgedopt opgeleverd. De mogelijkheid bestaat dat er door het waterleidingbedrijf geen watermeter wordt geplaatst. In dat geval zal de koper na voltooiing van de installatie een herkeuring van de installatie bij het desbetreffende waterleidingbedrijf aan moeten vragen, waarbij na goedkeuring van de installatie water wordt geleverd. De eventuele kosten van de herkeuring zijn voor rekening van de koper. - De koper is er mee bekend dat het laten vervallen van het tegelwerk niet voldoet aan het bouwbesluit en daarom dient de koper vóór bewoning van de woning het toilet en de badkamer compleet te hebben geïnstalleerd. Er dient tevens een herkeuring van de installatie plaatsgevonden te hebben. - Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat er voor de oplevering van de woning geen werkzaamheden door derden in de woning kunnen worden uitgevoerd. Beperkte garantie is van toepassing.

-500,00

Pagina 10 van 13

nihil


Bedrag incl. BTW 323

Het laten vervallen van het standaard sanitair en wand- en vloertegelwerk in de badkamer. - De wanden en vloeren van de badkamer worden onafgewerkt opgeleverd (dus geen vloerspecie). Indien vloerverwarming standaard toegepast in de badkamer het leidingwerk beschermen met een houten plaat dik minimaal 12mm. Het plafond is met spuitwerk afgewerkt. - De elektrische voorzieningen en radiator worden voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. - De water- en rioleringsleidingen worden op de standaard plaats afgedopt opgeleverd. De mogelijkheid bestaat dat er door het waterleidingbedrijf geen watermeter wordt geplaatst. In dat geval zal de koper na voltooiing van de installatie een herkeuring van de installatie bij het desbetreffende waterleidingbedrijf aan moeten vragen, waarbij na goedkeuring van de installatie water wordt geleverd. De eventuele kosten van de herkeuring zijn voor rekening van de koper. - De koper is er mee bekend dat het laten vervallen van het tegelwerk niet voldoet aan het bouwbesluit en daarom dient de koper vóór bewoning van de woning het toilet en de badkamer compleet te hebben geïnstalleerd. Er dient tevens een herkeuring van de installatie plaatsgevonden te hebben. - Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat er voor de oplevering van de woning geen werkzaamheden door derden in de woning kunnen worden uitgevoerd. Beperkte garantie is van toepassing.

324

Keuze wand- en vloertegels en sanitair volgens nadere opgave.

volgt

325

Indien u geen keuze kunt maken uit de standaard pakketten sanitair en/of tegelwerk met de evt. genoemde meerwerkopties, is er nog de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de sanitair- en/of tegelshowroom. Indien deze bekend zijn, wordt dit aan u medegedeeld. De keuzes in een showroom worden vastgelegd in een aparte offerte, waarin alle bouwkundige zaken en opslagen zijn opgenomen. Tevens kunt u al uw overige wensen m.b.t. meer- en minderwerk bespreken met de afdeling kopersbegeleiding, waarin zij u graag van advies dienen en een bijpassende offerte voor u kunnen verzorgen. Vanzelfsprekend is het natuurlijk nog wel zo dat alle wijzigingen aan uw woning dienen te voldoen aan de geldende normeringen en regelgevingen.

volgt

-2.200,00

Sluitingsdatum "400" nummers gelijk aan de "200" nummers 400

DUURZAME OPTIES NIET ALLE OPTIES KUNNEN IN COMBINATIE MET ELKAAR WORDEN TOEGEPAST.

401

De warmte pomp voorzien van een topkoeling, de warmtepomp wordt voorzien van een koelkit en buffervat.

1.275,00

775,00

Toelichting: Het betreft een topkoeling waardoor de temperatuur in huis met enkele graden gekoeld kan worden, waardoor er extra wooncomfort ontstaat, Het betreft echter geen airco. 402

In het dakvlak van de woning extra pv-panelen opnemen, idem als standaard toegepast (prijs per stuk).

Pagina 11 van 13


Bedrag incl. BTW 403

Het toepassen van een vogelvide fabr. Monier aan de onderzijde van het schuine dakvlak, t.p.v. de goot 2 elementen van ca. 1 m met kopschotten (prijs per 2 m¹).

140,00

370,00

Toelichting: Huismussen bewonen nestholtes. Niet alleen in het broedseizoen, ook in de winter gebruiken ze holtes voor beschutting. Om bestaande mussenkolonies te behouden, is het van belang kunstmatige nestgelegenheden aan te bieden in de buurt van deze kolonies. *www.monier.nl

404

Het toepassen van 3 stuks huismussenpannen met bijbehorend nestkastje in het schuine dakvlak van de woning; - plaats pan in dakvlak op het noorden of oosten - minimaal 4 pannen tussen de huismussenpannen - niet aanbrengen boven terrassen en deuren en bij voorkeur niet boven ramen Toelichting: Deze pannen zijn ontworpen om de vogels een veilige broedplaats te bieden, zonder dat daarvoor omslachtige aanpassingen nodig zijn aan het pannendak. Dankzij het bijpassende nestkastje behoren bevuiling en beschadiging van het onderdak definitief tot het verleden. In een beter milieu hebben vogels de ruimte. *www.monier.nl

Pagina 12 van 13


Bedrag incl. BTW "Voornoemde prijzen zijn in Euro's, incl. 21% BTW en eventueel verschuldigd architektenhonorarium. Voornoemde wijzigingen en/of aanvullingen en de daaraan gekoppelde meer- en minderwerkkosten zijn vast en geldend mits opdracht wordt gegeven voor aanvang van de bouw. Opdracht na aanvang van de bouw kan betekenen dat een of meerdere delen niet meer kunnen worden uitgevoerd en/of gecorrigeerd moeten worden in de prijs. Op werkzaamheden welke door verkrijger na de oplevering worden uitgevoerd, kan door de aannemer geen enkele garantie worden verstrekt (zie ook de toelichting op artikel 11 van de garantieregeling). Middels ondertekening van deze 'Staat van meer- en minderwerk' verkla(a)r(t)(en) verkrijger(s) zich tevens accoord met de toezending van een afschrift van de bij deze, conform de geldende betalingsregeling voor meeren minderwerk opgemaakte, 'Staat van meer- en minderwerk' behorende factuur door de ondernemer aan de projectnotaris. De projectnotaris zal, indien het verschuldigde bedrag uit een hypotheekdepot moet worden voldaan, zorgdragen voor verrekening op de dag van het notarieel transport. Bovenstaande ontslaat de verkrijger(s) nimmer van haar/hun betalingsverplichting binnen de daarvoor op de factuur c.q. in de notulen van de eerste kopersvergadering gestelde uiterste betalingstermijn. De aannemer behoudt zich het recht voor door de verkrijger(s) gewenste wijzigingen niet in uitvoering te geven, indien verkrijger(s) niet op tijd aan haar/hun betalingsverplichting heeft/hebben voldaan. Bovenstaande geldt uitsluitend, indien het notarieel transport nog niet heeft plaatsgevonden. Wij wijzen u er op dat de wijziging deel uit maakt van het bouwplan, indien de verkrijger binnen één week na ontvangst van de opgave zich schriftelijk daarmee akkoord verklaart.

Voor accoord verkrijger(s):

D.d.

Voor accoord verkrijger(s):

D.d.

Pagina 13 van 13


Begane grond

project nr. 5034 getek. HB gew. RM

type Bt schaal 1:100 meerwerkopties

1200

optie; gevelkraan optie; grondkabel optie; enkel wcd

optie: vloerluik optie uitbreiding garage met 3 m

optie: uitstortgootsteen optie: deur optie: vloersifon trapkast / stab.wand

optie: openslaande deuren

300

5400

360

optie: sectionaldeur met loopdeur toilet

3000

optie uitbreiding begane grond met 1.2 m


Begane grond-2

project nr. 5034 getek. HB gew. RM

alleen in combinatie trapkast (stabiliteitswand)

340

3500

optie uitbreiding / verbreding woonkamer begane grond met 1.2 m verkleinen garage

optie: vloerluik

optie: deur trapkast / stab.wand bij optie uitbreiding

3020

210

4950

berging optie: koudwaterkraan

optie: kozijn met deur

1200

340 220

type Bt schaal 1:100 meerwerkopties


1e Verdieping

project nr. 5034 getek. HB gew. RM

340

type Bt schaal 1:100 meerwerkopties

slaapkamer 2

4200

optie; samenvoegen slaapkamers wand en 1 deurkozijn vervallen 1 deurkozijn verplaatst

70

vd

4630

slaapkamer 1

340

optie; bad


2e Verdieping

project nr. 5034 getek. HB gew. RM

type Bt schaal 1:100 meerwerkopties

optie; dakvenster 1140x1400

optie; gescheiden zolderruimte-2

optie; dakkapel groot

optie; wt/cd op overloop

optie; gescheiden zolderruimte-1 deurmaat= 880x2115!!

optie; dakkapel


Voorgevel

project nr. 5034 getek. HB gew. RM

type Bt schaal 1:100 meerwerkopties

optie; dakkapel

optie; openslaande deuren type Bta


Voorgevel-2 type Bt schaal 1:100 meerwerkopties

project nr. 5034 getek. HB gew. RM

vr

optie; kozijn met deur

optie; sectionaldeur met loopdeur


Zijgevel

project nr. 5034 getek. HB gew. RM

type Bt schaal 1:100 meerwerkopties

optie; dakkapel

optie; uitbreiding (zie plattegrond)


Achtergevel

project nr. 5034 getek. HB gew. RM

type Bt schaal 1:100 meerwerkopties

optie; groot dakkapel

optie; uitbreiding garage

optie; uitbreiding begane grond

optie; dakvenster 1140x1400


Achtergevel-2 type Bt schaal 1:100 meerwerkopties

optie; uitbreiding / verbreding woonkamer

project nr. 5034 getek. HB gew. RM


Doorsnede

project nr. 5034 getek. HB

type Bt schaal 1:100 meerwerkopties

660

3545

2490

2162

3545

5256

2600+vl. 2162

1500+vl.

9390+ snijlijn optie groot dakkapel

gestippeld= optie dakvenster 1140x1400

38.5 °

5800+ bk vloer

290

1500

2600

optie dakkapel

5580+ snijlijn 600

peil

bk vloer

430-

bk fundering

930-

ok fundering

430

2610

2900+ bk vloer

290

2610

600

optie; uitbreiding begane grond met 1.2 m.

Profile for ZeemanVastgoed

Woonwensenlijst twee-onder-een-kapwoning Schinkel  

Meerwerkmogelijkheden woningtype Schinkel.

Woonwensenlijst twee-onder-een-kapwoning Schinkel  

Meerwerkmogelijkheden woningtype Schinkel.

Profile for zeeman7

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded