Page 1

9 april 2018

Ref.

: bls/prijslijst

Beh. door : Zeeman Makelaars

Proj.nr.

: V1701

E-Mail

Project

: Reigersborg Noord fase 3g Hoogkarspel

Pagina 1/1

: makelaardij@zeeman.nl

Betreft

Prijslijst 30 woningen, plan Reigersborg Noord fase 3g te Hoogkarspel Makelaar

Zeeman Makelaars, Nieuwe Steen 5, 1625 HV Hoorn Aannemer

Ooms Bouw, Scharwoude 16, 1634 EA Scharwoude

110**

2/1 kapwoning

Els

opp. m2 grond* 255 m2

125

Vrijstaande woning

Plataan

420

bouwnr.

type

naam

m2

adres Blauwborst 6

koop-/ aanneemsom v.o.n. € 309.000,-

IJsvogel 6

VERKOCHT

*Alle genoemde oppervlaktematen zijn onder voorbehoud van kadastrale inmeting.

** Bwnr.: 110 wordt standaard uitgevoerd met de volgende meer-/minderwerk optie: · Een uitbreiding van de begane grond met 2,4 m. De kosten van bovenstaand meerwerk is niet opgenomen in vermelde koop-/aanneemsom. Deze aanpassing geeft een meerprijs van € 24.500,- incl. BTW. U dient dit bedrag dus bij de hierboven genoemde koop-/aanneemsom te tellen.

Gescheiden koop en aanneming Verkoop van de woningen geschiedt middels gescheiden koop en aanneming. Dit betekent, dat er bij aankoop van een woning twee overeenkomsten ter ondertekening aan u worden voorgelegd. De eerste is de koopovereenkomst en betreft de aankoop van de grond. Deze komt tot stand tussen u en ZeemanVastgoed. De tweede is de aannemingsovereenkomst en betreft de bouw van de woning. Deze komt tot stand tussen u en de aannemer. De op deze prijslijst vermelde koop-/aanneemsommen zullen dus worden gesplitst in een koopsom voor de grond en een aanneemsom voor de woning. Uiteraard verandert dat niets aan de totale koop/aanneemsom als vermeld. Bovengenoemde koop-/aanneemsommen zijn vrij op naam (v.o.n.). Dit houdt in, dat thans 21% BTW is opgenomen in de koop-/aanneemsommen. Wij behouden ons het recht voor de koop-/aanneemsommen van niet verkochte woningen tussentijds aan te passen. De vermelde koop-/aanneemsommen zijn exclusief rentevergoeding. De rentevergoeding conform de desbetreffende artikelen in de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst wordt berekend naar 7% op jaarbasis vanaf 25 mei 2018.

V1701 Prijslijst reigersborg3g  

Prijslijst reigersborg3g v1701

V1701 Prijslijst reigersborg3g  

Prijslijst reigersborg3g v1701