Page 1

9 januari 2018

Ref.

: bls/prijslijst

Beh. door : Zeeman Makelaars

Proj.nr.

: V1605

E-Mail

Project

: Plan Molenzicht in Zwaag

Pagina 1/1

: makelaardij@zeeman.nl

Betreft

Prijslijst 12 woningen, plan Molenzicht in Zwaag Makelaar

Zeeman Makelaars, Nieuwe Steen 5, 1625 HV Hoorn Aannemer

Ooms Bouw B.V., Scharwoude 16, 1634 EA Scharwoude bouwnr.

type

naam

opp. m2 grond*

adres

koop-/ aanneemsom v.o.n.

1 2

Vrijstaande woning Vrijstaande woning

Molensteen (A) Molensteen (B)

455 420

m2 m2

Gerrit Langedijkstraat Gerrit Langedijkstraat

€ 449.500,€ 429.500,-

3 4 5 6

2/1 kapwoning 2/1 kapwoning 2/1 kapwoning 2/1 kapwoning

Wiek Wiek Wiek Wiek

310 300 300 300

m2 m2 m2 m2

Gerrit Langedijkstraat Gerrit Langedijkstraat Gerrit Langedijkstraat Gerrit Langedijkstraat

€ 329.500,€ 329.500,€ 329.500,€ 329.500,-

7 8

Vrijstaande woning Vrijstaande woning

Molensteen (B) Molensteen (A)

420 430

m2 m2

Gerrit Langedijkstraat Gerrit Langedijkstraat

€ 429.500,€ 429.500,-

9 10 11 12

2/1 kapwoning 2/1 kapwoning 2/1 kapwoning 2/1 kapwoning

Wiek Wiek Wiek Wiek

310 300 300 310

m2 m2 m2 m2

Gerrit Langedijkstraat Gerrit Langedijkstraat Gerrit Langedijkstraat Gerrit Langedijkstraat

€ 329.500,€ 329.500,€ 329.500,€ 329.500,-

* genoemde oppervlaktematen zijn inclusief talud en onder voorbehoud van kadastrale inmeting.

Gescheiden koop en aanneming Verkoop van de woningen geschiedt middels gescheiden koop en aanneming. Dit betekent, dat er bij aankoop van een woning twee overeenkomsten ter ondertekening aan u worden voorgelegd. De eerste is de koopovereenkomst en betreft de aankoop van de grond. Deze komt tot stand tussen u en ZeemanVastgoed. De tweede is de aannemingsovereenkomst en betreft de bouw van de woning. Deze komt tot stand tussen u en de aannemer. De op deze prijslijst vermelde koop-/aanneemsommen zullen dus worden gesplitst in een koopsom voor de grond en een aanneemsom voor de woning. Uiteraard verandert dat niets aan de totale koop-/aanneemsom als vermeld. Bovengenoemde koop-/aanneemsommen zijn vrij op naam (v.o.n.). Dit houdt in, dat thans 21% BTW is opgenomen in de koop-/aanneemsommen. Wij behouden ons het recht voor de koop-/aanneemsommen van niet verkochte woningen tussentijds aan te passen. De vermelde koop-/aanneemsommen zijn exclusief rentevergoeding. De rentevergoeding conform de desbetreffende artikelen in de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst wordt berekend naar 7% op jaarbasis vanaf 15 mei 2018.

Prijslijst molenzicht v1605  
Prijslijst molenzicht v1605  

V1605 prijslijst upload Birgitta