Page 1

16 april 2018

Ref.

: bls/prijslijst

Beh. door : Zeeman Makelaars

Proj.nr.

: V1605

E-Mail

Project

: Plan Molenzicht in Zwaag

Pagina 1/1

: makelaardij@zeeman.nl

Betreft

Prijslijst 12 woningen, plan Molenzicht in Zwaag Makelaar

Zeeman Makelaars, Nieuwe Steen 5, 1625 HV Hoorn Aannemer

Ooms Bouw B.V., Scharwoude 16, 1634 EA Scharwoude bouwnr.

2 7** 8

type

Vrijstaande woning Vrijstaande woning Vrijstaande woning

naam

Molensteen (B) Molensteen (B) Molensteen (A)

opp. m2 grond* 420 420 430

m2 m2 m2

adres

Gerrit Langedijkstraat Gerrit Langedijkstraat Gerrit Langedijkstraat

koop-/ aanneemsom v.o.n. VERKOCHT € 429.500,VERKOCHT

* genoemde oppervlaktematen zijn inclusief talud en onder voorbehoud van kadastrale inmeting.

** Bwnr.: 7 wordt standaard uitgevoerd met de volgende meer-/minderwerk opties: · Een uitbreiding van de begane grond met 2,4 m. · Een complete erker ten plaatse van de zijgevel. De kosten van bovenstaand meerwerk is niet opgenomen in vermelde koop-/aanneemsom. Deze aanpassing geeft een meerprijs van € 45.900,- incl. BTW. U dient dit bedrag dus bij de hierboven genoemde koop-/aanneemsom te tellen.

Gescheiden koop en aanneming Verkoop van de woningen geschiedt middels gescheiden koop en aanneming. Dit betekent, dat er bij aankoop van een woning twee overeenkomsten ter ondertekening aan u worden voorgelegd. De eerste is de koopovereenkomst en betreft de aankoop van de grond. Deze komt tot stand tussen u en ZeemanVastgoed. De tweede is de aannemingsovereenkomst en betreft de bouw van de woning. Deze komt tot stand tussen u en de aannemer. De op deze prijslijst vermelde koop-/aanneemsommen zullen dus worden gesplitst in een koopsom voor de grond en een aanneemsom voor de woning. Uiteraard verandert dat niets aan de totale koop-/aanneemsom als vermeld. Bovengenoemde koop-/aanneemsommen zijn vrij op naam (v.o.n.). Dit houdt in, dat thans 21% BTW is opgenomen in de koop-/aanneemsommen. Wij behouden ons het recht voor de koop-/aanneemsommen van niet verkochte woningen tussentijds aan te passen. De vermelde koop-/aanneemsommen zijn exclusief rentevergoeding. De rentevergoeding conform de desbetreffende artikelen in de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst wordt berekend naar 7% op jaarbasis vanaf 1 juni 2018.

Prijslijst molenzicht v1605  

V1605 prijslijst upload Birgitta

Prijslijst molenzicht v1605  

V1605 prijslijst upload Birgitta