Page 1

6 december 2018

Ref.

: bls/prijslijst

Beh. door : Zeeman Makelaars

Proj.nr.

: V1606

E-Mail

Project

: Buitenplaats fase 3a in De Goorn

Pagina 1/1

: makelaardij@zeeman.nl

Betreft

Prijslijst 40 woningen, plan Buitenplaats fase 3a in De Goorn Makelaar

Zeeman Makelaars, Nieuwe Steen 5, 1625 HV Hoorn Aannemer

Ooms Bouw, Scharwoude 16, 1634 EA Scharwoude bouwnr. 158 175 176

type Tulpenburg Tulpenburg Tulpenburg

naam 2/1 kapwoning 2/1 kapwoning 2/1 kapwoning

opp. m2 grond* 274 m2 267 m2 254 m2

adres Wildbaan 22 Bloementuin 6 Bloementuin 4

koop-/ aanneemsom v.o.n. VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT

*Alle genoemde oppervlaktematen zijn voorlopig naar aanleiding van de kadastrale inmeting. ** genoemde oppervlaktematen zijn incl. de helft van het gemeenschappelijk achter- c.q. zijpad.

Gescheiden koop en aanneming Verkoop van de woningen geschiedt middels gescheiden koop en aanneming. Dit betekent, dat er bij aankoop van een woning twee overeenkomsten ter ondertekening aan u worden voorgelegd. De eerste is de koopovereenkomst en betreft de aankoop van de grond. Deze komt tot stand tussen u en ZeemanVastgoed. De tweede is de aannemingsovereenkomst en betreft de bouw van de woning. Deze komt tot stand tussen u en de aannemer. De op deze prijslijst vermelde koop-/aanneemsommen zullen dus worden gesplitst in een koopsom voor de grond en een aanneemsom voor de woning. Uiteraard verandert dat niets aan de totale koop/aanneemsom als vermeld. Bovengenoemde koop-/aanneemsommen zijn vrij op naam (v.o.n.). Dit houdt in, dat thans 21% BTW is opgenomen in de koop-/aanneemsommen. Wij behouden ons het recht voor de koop-/aanneemsommen van niet verkochte woningen tussentijds aan te passen. De vermelde koop-/aanneemsommen zijn exclusief rentevergoeding. De rentevergoeding conform de desbetreffende artikelen in de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst wordt berekend naar 7% op jaarbasis vanaf 1 februari 2019

Profile for ZeemanVastgoed

Prijslijst buitenplaats3a v1606  

V1606

Prijslijst buitenplaats3a v1606  

V1606

Profile for zeeman7

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded