{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Uithoorn, 5 februari 2020 Betreft: 24 beneden-/bovenwoningen en 31 eengezinswoningen in bouwplan Allure aan de Amstel fase 1 in Uithoorn

Geachte belangstellende, Hierbij ontvangt u de verkoopdocumentatie van fase 1 van het mooie nieuwbouwproject “Allure aan de Amstel� in Uithoorn. De documentatie bestaat uit het verkoopmagazine, de prijslijst, twee inschrijfformulieren en de inschrijvings-, lotings-, toewijzings- en verkoopvoorwaarden. Meer gedetailleerde informatie wordt te zijner tijd verstrekt aan de kandidaat-kopers die, na loting en toewijzing, in de gelegenheid worden gesteld om een optie te nemen. Op de projectwebsite www.allureaandeamstel.nl staat in PDF nu al veel extra informatie. Indien u belangstelling heeft voor de beneden-/bovenwoningen c.q. de eengezinswoningen dan verzoeken wij u het betreffende inschrijfformulier in te vullen. Voor de woningtypes Hunze en Gouwe (24 beneden-/bovenwoningen) gebruikt u het ene formulier en voor de woningtypes Amer, Berkel en Dinkel (31 eengezinswoningen) gebruikt u het andere formulier. Het inschrijven voor zowel de beneden-/bovenwoningen als de eengezinswoningen is toegestaan, gebruikt u dan beide formulieren! Het originele inschrijfformulier dient, volledig ingevuld en voorzien van handtekening(en), uiterlijk maandag 17 februari 2020, voor 12:00 uur, ingeleverd te zijn bij: Koop Lenstra Makelaars o.z. Amstelplein 6-12 1423 CN Uithoorn

of

EKZ | Makelaars o.g. Wiegerbruinlaan 39 1422 CB UITHOORN

Alleen originele, volledig en naar waarheid ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen. Inschrijvingen die na maandag 17 februari 2020 12:00 uur worden ontvangen loten niet mee maar worden, op volgorde van binnenkomst, onderaan de lotingslijst toegevoegd. Na sluiting van de inschrijving vindt een digitale loting plaats bij de projectnotaris Jager, Stuijt en Einarson in Heemstede. Wij wensen u veel plezier met het doornemen van deze informatie. Met vriendelijke groet namens het hele verkoopteam.


5 februari 2020

Ref.

: bls/prijslijst

Beh. door : Zeeman Makelaars

Proj.nr.

: V1102

E-Mail

Project

: Allure aan de Amstel, fase 1

Pagina 1/2

: makelaardij@zeeman.nl

Betreft

Prijslijst 31 woningen en 24 appartementen, plan Allure aan de Amstel fase 1 in Uithoorn Makelaars

EKZ Makelaars Uithoorn, Wiegerbruinlaan 39 Uithoorn, 0297-567863 Koop Lenstra Makelaars, Amstelplein 6-12 Uithoorn, 0297-524124 Aannemer

UBA Bouw B.V., J.A. van Seumerenlaan 4, Uithoorn bouwnr.

verdieping

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

beg. grond beg. grond beg. grond beg. grond beg. grond beg. grond 1e & 2e verd. 1e & 2e verd. 1e & 2e verd. 1e & 2e verd. 1e & 2e verd. 1e & 2e verd. beg. grond beg. grond beg. grond beg. grond beg. grond beg. grond 1e & 2e verd. 1e & 2e verd. 1e & 2e verd. 1e & 2e verd. 1e & 2e verd. 1e & 2e verd.

type

appartement appartement appartement appartement appartement appartement maisonnette maisonnette maisonnette maisonnette maisonnette maisonnette appartement appartement appartement appartement appartement appartement maisonnette maisonnette maisonnette maisonnette maisonnette maisonnette

naam

Hunze Hunze Hunze Hunze Hunze Hunze Hunze Hunze Hunze Hunze Hunze Hunze Gouwe Gouwe Gouwe Gouwe Gouwe Gouwe Gouwe Gouwe Gouwe Gouwe Gouwe Gouwe

GBO m2*

50 50 50 50 50 50 73 66 66 66 66 66 48 50 50 50 50 50 73 66 66 66 66 66

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

adres

Petrus Steenkampweg 2 Petrus Steenkampweg 4 Petrus Steenkampweg 6 Petrus Steenkampweg 8 Petrus Steenkampweg 10 Petrus Steenkampweg 12 Petrus Steenkampweg 2a Petrus Steenkampweg 4a Petrus Steenkampweg 6a Petrus Steenkampweg 8a Petrus Steenkampweg 10a Petrus Steenkampweg 12a Burgemeester Letschertlaan 1 Burgemeester Letschertlaan 3 Burgemeester Letschertlaan 5 Burgemeester Letschertlaan 7 Burgemeester Letschertlaan 9 Burgemeester Letschertlaan 11 Burgemeester Letschertlaan 1a Burgemeester Letschertlaan 3a Burgemeester Letschertlaan 5a Burgemeester Letschertlaan 7a Burgemeester Letschertlaan 9a Burgemeester Letschertlaan 11a

koop-/ aanneemsom v.o.n. € 212.500,€ 205.000,€ 205.000,€ 205.000,€ 205.000,€ 212.500,€ 280.000,€ 262.500,€ 262.500,€ 262.500,€ 262.500,€ 269.000,€ 220.000,€ 210.000,€ 210.000 ,€ 210.000,€ 210.000 ,€ 215.000,€ 285.000,€ 269.000,€ 269.000,€ 269.000,€ 269.000,€ 275.000,-

*Alle genoemde oppervlaktematen zijn onder voorbehoud en exclusief 5m2 oppervlakte berging (GBO) Indicatie servicekosten circa € 1,00 p/m2 gebruiksoppervlakte (GBO) appartement per maand. Indicatie servicekosten circa € 1,50 p/m2 gebruiksoppervlakte (GBO) maisonnette per maand. De definitieve servicekosten worden vastgesteld door de Vereniging van Eigenaren.

Gescheiden koop en aanneming Verkoop van de appartementen geschiedt middels gescheiden koop en aanneming. Dit betekent, dat er bij aankoop van een appartementsrecht twee overeenkomsten ter ondertekening aan u worden voorgelegd. De eerste is de koopovereenkomst en betreft de aankoop van het onverdeeld aandeel in de grond. Deze komt tot stand tussen u en ZeemanVastgoed. De tweede is de aannemingsovereenkomst en betreft de bouw van het appartement. Deze komt tot stand tussen u en de aannemer. De op deze prijslijst vermelde koop-/aanneemsommen zullen dus worden gesplitst in een koopsom voor het onverdeelde aandeel in de grond en een aanneemsom voor het appartement. Uiteraard verandert dat niets aan de totale koop/aanneemsom als vermeld.


5 februari 2020

bouwnr.

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Ref.

type

hoekwoning tussenwoning tussenwoning tussenwoning tussenwoning tussenwoning hoekwoning hoekwoning tussenwoning tussenwoning tussenwoning tussenwoning hoekwoning hoekwoning tussenwoning tussenwoning tussenwoning tussenwoning hoekwoning hoekwoning tussenwoning tussenwoning hoekwoning hoekwoning tussenwoning tussenwoning tussenwoning tussenwoning tussenwoning tussenwoning hoekwoning

: bls/prijslijst

naam

Amer Amer Amer Amer Amer Amer Amer Berkel Berkel Berkel Berkel Berkel Berkel Berkel Berkel Berkel Berkel Berkel Berkel Dinkel Dinkel Dinkel Dinkel Dinkel Dinkel Dinkel Dinkel Dinkel Dinkel Dinkel Dinkel

Beh. door : Zeeman Makelaars

opp. m2 grond* 209 118 116 114 110 108 176 144 94 94 94 96 138 139 94 94 94 95 136 179 117 115 173 170 110 111 106 106 106 105 178

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

adres

Burgemeester van Meetelenstraat 35 Burgemeester van Meetelenstraat 37 Burgemeester van Meetelenstraat 39 Burgemeester van Meetelenstraat 41 Burgemeester van Meetelenstraat 43 Burgemeester van Meetelenstraat 45 Burgemeester van Meetelenstraat 47 Thamerweg 122 Thamerweg 120 Thamerweg 118 Thamerweg116 Thamerweg 114 Thamerweg 112 Thamerweg 110 Thamerweg 108 Thamerweg 106 Thamerweg 104 Thamerweg 102 Thamerweg 100 Burgemeester Fremery Kalfflaan 1 Burgemeester Fremery Kalfflaan 3 Burgemeester Fremery Kalfflaan 5 Burgemeester Fremery Kalfflaan 7 Burgemeester Fremery Kalfflaan 9 Burgemeester Fremery Kalfflaan 11 Burgemeester Fremery Kalfflaan 13 Burgemeester Fremery Kalfflaan 15 Burgemeester Fremery Kalfflaan 17 Burgemeester Fremery Kalfflaan 19 Burgemeester Fremery Kalfflaan 21 Burgemeester Fremery Kalfflaan 23

Pagina 2/2

koop-/ aanneemsom v.o.n. € 425.000,€ 364.000,€ 363.000,€ 362.000,€ 361.000,€ 360.000,€ 420.000,€ 405.000,€ 342.500,€ 342.500,€ 342.500,€ 342.500,€ 400.000,€ 395.000,€ 342.500,€ 342.500,€ 342.500,€ 342.500,€ 385.000,€ 397.500,€ 365.000,€ 365.000,€ 412.500,€ 417.500,€ 365.000,€ 365.000,€ 365.000,€ 365.000,€ 365.000,€ 365.000,€ 412.500,-

*Genoemde oppervlaktematen zijn inclusief de helft van het gemeenschappelijke achterpad en onder voorbehoud van kadastrale inmeting.

Gescheiden koop en aanneming Verkoop van de woningen geschiedt middels gescheiden koop en aanneming. Dit betekent, dat er bij aankoop van een woning twee overeenkomsten ter ondertekening aan u worden voorgelegd. De eerste is de koopovereenkomst en betreft de aankoop van de grond. Deze komt tot stand tussen u en ZeemanVastgoed. De tweede is de aannemingsovereenkomst en betreft de bouw van de woning. Deze komt tot stand tussen u en de aannemer. De op deze prijslijst vermelde koop-/aanneemsommen zullen dus worden gesplitst in een koopsom voor de grond en een aanneemsom voor de woning. Uiteraard verandert dat niets aan de totale koop-/aanneemsom als vermeld. Bovengenoemde koop-/aanneemsommen zijn vrij op naam (v.o.n.). Dit houdt in, dat thans 21% BTW is opgenomen in de koop-/aanneemsommen. Wij behouden ons het recht voor de koop-/aanneemsommen van niet verkochte woningen tussentijds aan te passen. De vermelde koop-/aanneemsommen zijn exclusief rentevergoeding. De rentevergoeding conform de desbetreffende artikelen in de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst wordt berekend naar 5% op jaarbasis vanaf 1 juni 2020.


Inschrijvings-, lotings-, toewijzings- en verkoopvoorwaarden 24 beneden-/bovenwoningen en 31 eengezinswoningen in fase 1 van bouwplan Allure aan de Amstel in Uithoorn. Gezien de grote belangstelling is besloten dat de 24 beneden-/bovenwoningen en 31 eengezinswoningen in de 1e fase van het bouwplan Allure aan de Amstel in Uithoorn door middel van notariële loting worden toegewezen. De projectnotaris zal deze digitale loting verrichten. Op deze inschrijving en loting zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Inschrijving: 1. De inschrijving sluit op maandag 17 februari 2020 om 12.00 uur. 2. Later ontvangen inschrijvingen worden niet meegenomen bij de notariële loting en daaropvolgende woningtoewijzing. Alle inschrijfformulieren die na de sluiting van de inschrijftermijn binnenkomen of op een andere locatie worden ingeleverd dan bij Koop Lenstra Makelaars o.z., Amstelplein 6-12, 1423 CN Uithoorn of EKZ | Makelaars o.g., Wiegerbruinlaan 39, 1422 CB Uithoorn, worden niet meegenomen in de loting maar, na de loting, onderaan de lotingslijst toegevoegd op volgorde van binnenkomst. 3. Na inschrijving ontvangt de inschrijver, via het door inschrijver opgegeven e-mailadres, een bevestiging van ontvangst van het inschrijfformulier. 4. Alleen inschrijvingen ingediend door een natuurlijk persoon, via het daarvoor bestemde inschrijfformulier, komen in aanmerking voor de digitale loting en de daaropvolgende toewijzing. 5. Inschrijfformulieren die onvolledig of niet juist zijn ingevuld dan wel niet zijn ondertekend, worden uitgesloten van de loting c.q. toewijzing. 6. Op het inschrijfformulier moet worden aangegeven of de woning alleen of samen met een partner wordt aangekocht. Als er samen met een partner wordt aangekocht dienen de volledige gegevens van de betreffende partner onderdeel uit te maken van de inschrijving. 7. Per natuurlijk persoon en/of per (toekomstig) huishouden mag slechts één inschrijving worden ingediend. Dubbele inschrijvingen en/of inschrijvingen ingediend door een rechtspersoon en/of inschrijvingen met als doel “kansvergroting bij de toewijzing” worden uitgesloten van deelname aan de loting en de daaropvolgende toewijzing. Als er in strijd hiermee toch meerdere inschrijvingen zijn ingediend behoudt Zeeman Vastgoed zich het recht voor om deze inschrijvingen allemaal uit te sluiten van deelname aan de loting en/of de toewijzing en/of om de toewijzing eventueel achteraf nog ongedaan te maken. 8. Tijdens de inschrijving dient uw voorkeur voor de verschillende bouwnummers, in volgorde van belangrijkheid, aangegeven te worden. U bent niet verplicht om meer dan 1 bouwnummervoorkeur aan te geven. 9. De toewijzing van de woningen zal in eerste instantie plaatsvinden op basis van de door inschrijver opgegeven 1e bouwnummervoorkeur. 10. De te sluiten koop- en aannemingsovereenkomst wordt uitsluitend op naam gesteld van de inschrijver en, voor zover aangegeven bij de inschrijving, partner. 11. Naamswijziging, indeplaatsstelling of toevoeging van koper(s) na toewijzing is (zijn) niet mogelijk, tenzij, naar het uitsluitende oordeel van Zeeman Vastgoed, hiervoor door Zeeman Vastgoed toestemming wordt verleend. 12. Het is niet toegestaan de woning, vóór de feitelijke oplevering door de aannemer aan koper, door te verkopen. Dit los van de door de gemeente Uithoorn vastgestelde verkoopregulerende bepalingen. 13. Aan het invullen en indienen van een inschrijving kan geen enkel recht op toewijzing van een woning worden ontleend. Pagina 1 van 2


Loting: 1. De digitale loting voor de toewijzing van de woningen wordt uitgevoerd door de Jager, Stuijt en Einarson notarissen in Heemstede. 2. De loting is voorgenomen op woensdag 19 februari 2020 ten kantore van de projectnotaris op een nader te bepalen tijdstip. 3. De door de projectnotaris toegekende lotnummers zijn persoonlijk en niet overdraagbaar en/of uitwisselbaar. 4. Elke inschrijving verkrijgt via de digitale loting een eigen uniek lotnummer. Het lotnummer met het laagste getal (1) heeft de eerste rechten. 5. Over de uitslag van de loting wordt telefonisch géén informatie verstrekt. Toewijzing: 1. Het na inleveren van het inschrijfformulier wijzigen van de voorkeurbouwnummer(s), de volgorde daarvan en/of het toevoegen van extra bouwnummers is niet toegestaan. 2. De 1e voorkeur bouwnummers dienen in principe als uitgangspunt bij de toewijzing. 3. Is er maar één kandidaat met een 1e voorkeur voor een bepaald bouwnummer, dan wordt dat bouwnummer aan die persoon toegewezen. Deze kandidaat gaat voor op inschrijvers met een 2 e voorkeur voor dat bouwnummer. 4. Zijn er meerdere kandidaten met een 1e voorkeur voor een bouwnummer, dan wordt toegewezen op basis van de notariële lotingslijst waarbij een laag/gunstig notarieel lotnummer voorgaat op een hoger/minder gunstig notarieel lotnummer. Als er geen kandidaten met een 1e voorkeur voor een bouwnummer (meer) zijn wordt gekeken naar kandidaten met een 2e voorkeur voor dat bouwnummer, et cetera. 5. De kandidaten aan wie een bouwnummer toegewezen is worden telefonisch door de makelaars benaderd voor het maken van een persoonlijke afspraak op het kantoor van één van de verkopende makelaars. 6. Alle kandidaten aan wie geen bouwnummer kan worden toegewezen ontvangen via de e-mail een bericht dat zij reserve-kandidaat zijn. 7. Als een kandidaat afziet van het aan hem of haar toegewezen bouwnummer vervalt zijn notarieel lotnummer en daarmee ook het recht op toewijzing van een ander bouwnummer. Algemeen en AVG: 1. De eerste optie- en tekengesprekken vinden plaats in de week van 24 t/m 28 februari 2020. Mocht u in deze periode, of de weken daarop volgend, op vakantie gaan dan adviseren wij u om iemand schriftelijk te machtigen om de honneurs tijdens uw afwezigheid waar te nemen. Het is namelijk niet mogelijk om, direct na de toewijzing van een bouwnummer, een optie langer dan maximaal 10 dagen te laten duren na de toekenning van het bouwnummer. 2. Als aan de hiervoor omschreven voorwaarden, regels en/of uitgangspunten niet is voldaan, of indien dat achteraf blijkt, wordt betrokkene uitgesloten van deelname/aankoop en kan men géén beroep doen op eventueel ontstane rechten tot het kopen van een woning in deze fase van het project Allure aan de Amstel. 3. In verband met de van toepassing zijnde privacyregelgeving (AVG) geeft u door uw inschrijving aan dat u ermee akkoord gaat dat uw gegevens in een geautomatiseerd bestand worden opgenomen en ter beschikking worden gesteld aan Zeeman Vastgoed, UBA, de projectnotaris alsmede de bij het project betrokken makelaarskantoren Koop Lenstra makelaars o.z. en EKZ | Makelaars o.g..

Pagina 2 van 2


INSCHRIJFFORMULIER 31 EENGEZINSWONINGEN (TYPE AMER, BERKEL & DINKEL) ALLURE AAN DE AMSTEL IN UITHOORN Het invullen en retourneren van dit formulier geeft u geen rechten op de toewijzing van een woning. Lees dit inschrijfformulier en de bijbehorende inschrijvings-, lotings-, toewijzings- en verkoopvoorwaarden eerst goed door zodat u zeker weet dat u alles correct en volledig invult. Dit formulier compleet invullen, ondertekenen en uiterlijk maandag 17 februari 2020 vóór 12.00 uur afgeven (bij voorkeur persoonlijk) bij Koop Lenstra Makelaars o.z., Amstelplein 6-12, 1423 CN Uithoorn of EKZ | Makelaars o.g., Wiegerbruinlaan 39, 1422 CB Uithoorn.

Personalia

Inschrijver  dhr.  mevr.*

Partner  dhr.  mevr.*

Voorletter(s) Achternaam Adres Postcode + Woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Burgerlijke staat Telefoonnummer privé Telefoonnummer mobiel E-mailadres

@

@ *Aankruisen wat van toepassing is

VOORKEUR BOUWNUMMERS OPGEVEN Wij verzoeken u om in onderstaande tabel uw voorkeur voor de verschillende bouwnummers, in volgorde van belangrijkheid aan te geven. U bent niet verplicht om meer dan één voorkeur aan te geven. Wij gaan er vanuit dat de bouwnummers die niet door u worden vermeld, ook niet uw belangstelling hebben. De in de documentatie aangegeven bouwnummers corresponderen met de (bouw)nummers op de prijslijst. 1e voorkeur bnr. .........…

9e voorkeur bnr. .........… 17e voorkeur bnr. .........… 25e voorkeur bnr. .........…

2e voorkeur bnr. .........…

10e voorkeur bnr. .........… 18e voorkeur bnr. .........… 26e voorkeur bnr. .........…

3e voorkeur bnr. .........…

11e voorkeur bnr. .........… 19e voorkeur bnr. .........… 27e voorkeur bnr. .........…

4e voorkeur bnr. .........…

12e voorkeur bnr. .........… 20e voorkeur bnr. .........… 28e voorkeur bnr. .........…

5e voorkeur bnr. .........…

13e voorkeur bnr. .........… 21e voorkeur bnr. .........… 29e voorkeur bnr. .........…

6e voorkeur bnr. .........…

14e voorkeur bnr. .........… 22e voorkeur bnr. .........… 30e voorkeur bnr. .........…

7e voorkeur bnr. .........…

15e voorkeur bnr. .........… 23e voorkeur bnr. .........… 31e voorkeur bnr. .........…

8e voorkeur bnr. .........…

16e voorkeur bnr. .........… 24e voorkeur bnr. .........…

Z.o.Z. Uitgave: 05-02-2020

Pagina 1 van 2


Wij zijn met vakantie van:

tot

Tijdens deze periode bereikbaar via telefoonnummer: of via contactpersoon:

via telefoonnummer:

Indien u ten tijde van de geplande verkoopgesprekken op vakantie bent zullen wij proberen om u te bereiken via de hierboven genoemde mogelijkheden. Lukt dit niet dan gaan wij door met de aspirant kopers met het opvolgende lotnummer.

INSCHRIJVINGS-, LOTINGS-, TOEWIJZINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN Voor de loting gelden géén voorkeurscriteria, iedereen heeft derhalve gelijke kansen. De inschrijvings-, lotings-, toewijzings- en verkoopvoorwaarden voor de 31 eengezinswoningen in bouwplan Allure aan de Amstel fase 1 in Uithoorn maken onlosmakelijk deel uit van dit inschrijfformulier. Inschrijver verklaart zich hiermee bekend en akkoord.

Datum

………………………………… 2020

Handtekening

……………………………………….

……………………………………….

Inschrijver

Partner

Uitgave: 05-02-2020

Pagina 2 van 2

Profile for ZeemanVastgoed

Inschrijfformulier woningtypes Amer, Berkel en Dinkel  

Inschrijfformulier woningtypes Amer, Berkel en Dinkel  

Profile for zeeman7