Page 1

Woonwensenlijst Projectnummer Project Woningtype i.o.v. / aannemer Woonwensen begeleiding Datum

: : : : : :

V2102/5740B 25 koopwoningen te Hoogkarspel (Reigersborg Zuid 2) LIede (C) Ooms Bouw TBE-ZA architecten en ingenieurs 21 september 2021 Bedrag incl. BTW

Sluitingsdatum "100" nummers d.d. ….. 101

Het slaan van palen voor het in de toekomst uitbreiden van de begane grond, het verlengen van de garage. Excl. snellen van paalkop en grondwerk. Prijs per paal (aantal palen wordt door de constructeur bepaald).

620,00

102

Het storten van de fundering voor het later uitbreiden van de begane grond met 2,4 m, excl. palen en vloer.

2.010,00

103

Het storten van de fundering voor het later uitbreiden van de begane grond met 4 m, excl. palen en vloer.

3.355,00

104

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke fundering t.b.v. uitbreiding begane grond van 2,4 m in combinatie met de buren. Indien de gezamenlijke fundering onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

-100,00

105

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke fundering t.b.v. uitbreiding begane grond van 4 m in combinatie met de buren. Indien de gezamenlijke fundering onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

-170,00

106

Uitbreiding 1. Uitbreiding begane grond met 2,4 m; - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit uitbreiding - geïsoleerde systeemvloer - dakvlak van betonvloer in idem uitvoering als verdiepingsvloer incl. isolatie, dakbedekking, aluminium afdekprofiel - de opgaande achtergevel wordt opgevangen door de verdiepingsvloer - standaard achtergevelkozijn(en) verplaatsen - aanpassen hemelwaterafvoer incl. evt. noodoverlaat - 2x extra dubbel wandcontact - extra plafondlichtpunt op schakelaar - aanpassing verwarmingsinstallatie (PAS OP; hang- en sluitwerk ramen en deuren op verdieping, dilataties en metselwerkwapening)

€ 26.750,00

Pagina 1 van 14


107

Uitbreiding 2. Uitbreiding begane grond met 4 m; - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit uitbreiding - geïsoleerde systeemvloer - dakvlak van betonvloer in idem uitvoering als verdiepingsvloer incl. isolatie, dakbedekking, aluminium afdekprofiel - de opgaande achtergevel wordt opgevangen door de verdiepingsvloer - standaard achtergevelkozijn(en) verplaatsen - aanpassen hemelwaterafvoer incl. evt. noodoverlaat - 2x extra dubbel wandcontact - extra plafondlichtpunt op schakelaar - aanpassing verwarmingsinstallatie (PAS OP; hang- en sluitwerk ramen en deuren op verdieping, dilataties en metselwerkwapening)

€ 43.500,00

108

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke uitbreiding begane grondvan 2,4 m in combinatie met de buren. Indien de gezamenlijke uitbreiding onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

-800,00

109

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke uitbreiding begane grond van 4 m in combinatie met de buren. Indien de gezamenlijke uitbreiding onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

-1.190,00

110

Uitbreiding 3. Het uitbreiden van de woning als op tekening aangegeven uitbreiding begane grond (2) (uitbreiding begane grond met 2,4 m over de volle breedte); - grondwerk en eventueel afvoeren van te veel aan grond uit uitbreiding - verdiepingsvloer doorlopend als dakvloer, waarmee de opgaande gevel wordt opgevangen - aanpassing staalconstructie t.p.v. de opgaande zijgevel, verzwaren profiel ligger naar HE 300 B en stalen kolom naar 120x120x10 - de berging wordt hiermee ook 2,4 m dieper waardoor de opening in de woonkamer gelijk blijft - aanpassen unit balansventilatie + herberekening aantal ventielen

€ 44.500,00

111

Uitbreiding 4. Het uitbreiden van de woning als op tekening aangegeven uitbreiding begane grond (2) (uitbreiding begane grond met 4 m over de volle breedte); - grondwerk en eventueel afvoeren van te veel aan grond uit uitbreiding - verdiepingsvloer doorlopend als dakvloer, waarmee de opgaande gevel wordt opgevangen - aanpassing staalconstructie t.p.v. de opgaande zijgevel, verzwaren profiel ligger naar HE 300 B en stalen kolom naar 120x120x10 - de berging wordt hiermee ook 2,4 m dieper waardoor de opening in de woonkamer gelijk blijft - aanpassen unit balansventilatie + herberekening aantal ventielen

€ 58.000,00

Pagina 2 van 14


112

het formeren van inpandige berging/garage - extra kalkzandsteen binnenwand - uitvoering en materialen als standaard berging - extra lichtpunt parallel geschakeld op bestaand lichtpunt - extra dubbele wandcontactdoos - standaard kanteldeur ipv loopdeur -Tevens op te nemen in het dak een dakdoorvoer fabr. Ubbink Multivent 131 t.b.v. ventilatie.

5.440,00

113

Complete verlenging garage van 2,4 m; - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit garage - uitvoering en materialen als standaard garage - extra lichtpunt parallel geschakeld op bestaand lichtpunt - extra dubbele wandcontactdoos

8.930,00

114

Complete verlenging garage van 4 m; - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit garage - uitvoering en materialen als standaard garage - extra lichtpunt parallel geschakeld op bestaand lichtpunt - extra dubbele wandcontactdoos

€ 13.680,00

115

Een houten dakkapel (groot) plaatsen t.p.v. achtergevel zolder (conform tekening); - zijwangen bekleed met gipsplaten en idem plafond op tengels onder dakbalken en compleet afgetimmerd

€ 10.300,00

116

Het toepassen van een vloerluik in de berging als standaard toegepast in de hal.

255,00

117

Het opnemen van een uitstortgootsteen in de berging , plaats i.o.m.verkrijgers), fabr. Duravit type Duravital, afm. 480x425 mm incl. rooster, met koudwaterkraan fabr. Grohe type Costa-L wandkraan (30.484.001). De kraan afsluitbaar in de meterkast. Indien de kruipruimte onder de vloer niet bereikbaar is, dient er een vloerluik opgenomen te worden in het meerwerk.

1.180,00

118

Het opnemen van een koudwaterkraan fabr. Grohe type Costa-L wandkraan (30.484.001) in de berging, plaats i.o.m.verkrijgers), waaronder een kunststof vloerputje met rvs-rooster. De kraan afsluitbaar in de meterkast. Indien de kruipruimte onder de vloer niet bereikbaar is, dient er een vloerluik opgenomen te worden in het meerwerk.

690,00

119

Het plaatsen van een kunststof vloersifon met rvs-rooster in de berging Indien de kruipruimte onder de vloer niet bereikbaar is, dient er een vloerluik opgenomen te worden in het meerwerk.

310,00

120

In het dakvlak op zolder in de achtergevel een compleet afgewerkt dakvenster fabr. Fakro, afm. ± 940x1600 mm.

2.030,00

121

Een complete vorstvrije gevelkraancombinatie (Grohe gevelkraan 41208 met knopbediening) op achtergevel ca. 600 mm hoog.

740,00

Pagina 3 van 14


122

Een complete vorstvrije gevelkraancombinatie (Grohe gevelkraan 41208 met sleutelbediening) op de voorgevel ca. 600 mm hoog.

675,00

123

De kozijnen, ramen en deuren in de woning voorzien van triple-glas. Indien houten kozijnen worden toegepast, zijn de kozijnen volhout, het raamhout dikker en de deuren voorzien van oplegglaslatten. Excl. extra kozijnen uitbreiding, voordeur, dakkapel en dakramen.

2.910,00

Toelichting: Een glasvlak is het koudste vlak aan de buitenschil van de woning. Opwaardering van het glas vergroot het comfort en geeft minder koudestraling van de ruit. Verder is de akoestische isolatie van triple-glas beter dan bij dubbelglas.

124

Het aanpassen van de keukeninstallatie: - het verplaatsen van de afvoer gootsteen naar een door de verkrijger aan te geven plaats Aanpassen van de riolering onder de begane grondvloer is niet meer mogelijk na de sluitingsdatum van de "100"-nummers.

volgt

125

Het aanpassen van de boilercapaciteit van 200 liter naar 300 litervat

1.140,00

Sluitingsdatum "200" nummers d.d. ….. 200

Het aanpassen van de keukeninstallatie conform opgave leverancier excl. aanpassen m.v.-installatie: - prijsopgave alleen mogelijk middels een compleet gemaatvoerde installatietekening - wijzigingen in een betonwand zijn niet mogelijk, evt. extra elektra op deze wand wordt uitgevoerd als opbouw Aanpassen van de riolering onder de begane grondvloer is niet meer mogelijk na de sluitingsdatum van de "100"-nummers.

201

Indien standaard vloerverwarming wordt toegepast wordt het slangenbeloop gebaseerd op de standaard keukenopstelling. Indien het slangenbeloop aangepast dient te worden zal er door de verwarmingsinstallateur een aangepaste installatieberekening gemaakt dienen te worden zal er door de verwarmingsinstallateur een aangepaste installatieberekening gemaakt dienen te worden.

165,00

202

Het toepassen van een geïsoleerde sectionaldeur (fabr. Hörmann type LPU 40 met Sprofilering) i.p.v. de kanteldeur. Tevens op te nemen in het dak een dakdoorvoer fabr. Ubbink Multivent 131 t.b.v. ventilatie.

1.870,00

203

De sectionaldeur voorzien van een geïntegreerde loopdeur (met lage drempel). Incl. buitenlichtpunt op zijgevel woning met schakelaar in de garage, excl. armatuur.

2.795,00

204

De kanteldeur voorzien van elektrische bediening, incl. 1 handzender.

1.035,00

205

De geïsoleerde sectionaldeur voorzien van elektrische bediening, incl. 1 handzender.

850,00

206

Een extra handzender (klein model) t.b.v. de gekozen elektrische bediening garagedeur.

145,00

Pagina 4 van 14

volgt


207

Dakdoorvoer (multivent ø131 mm) op zolder t.b.v. luchtafvoer droger. Incl. manchet aan onderzijde dakelement t.b.v. luchtafdichting.

335,00

208

Onder verdiepingstrap een vaste kast op te nemen incl. wandlichtpunt op schakelaar met enkel wandcontact (regelwerk vervallen). Boven kozijn, aan woonkamerzijde, een gipsplaataftimmering.

1.250,00

209

Wand tussen slaapkamer 1 en 3 vervallen; - deur slaapkamer 3 vervallen en dichtzetten met gipsblokken - lichtpunten ongewijzigd - incl. aanpassen elektra en afstemming convectoren.

-290,00

210

T.p.v. 2e verdieping een gescheiden zolderruimte; - 1 extra binnendeurkozijn met deur zonder bovenlicht - alle wanden vlak afgewerkt, dus niet voorzien van behang- c.q. sauswerk - convector zolderruimte afgestemd op 22°C - bestaand plafondlichtpunt verplaatsen naar overloop 2e verdieping - de gescheiden zolderruimte voorzien van plafondlichtpunt op schakelaar - 3x extra dubbele wandcontactdoos - extra luchttoevoer ventilatie Uitgangspunt is dat de gescheiden zolderruimte geen verblijfsruimte is.

2.825,00

211

Convector op zolder/2e verdieping, afgestemd op 22°C.

600,00

212

Het plaatsen van een wandje aan de kopse kant van de keuken dik 70 mm, breed 650 mm en hoog 1200 mm. De kopse kant van het wandje afgewerkt met een houten sponninglat.

170,00

213

Het plaatsen van een wandje aan de kopse kant van de keuken dik 70 mm, breed 650 mm en tot plafond. De kopse kant van het wandje afgewerkt met een houten sponninglat.

220,00

214

Het aanpassen van de draairichting van een binnendeur, excl. aanpassingen in elektra.

90,00

215

Het laten vervallen van een binnendeur, incl. hang- en sluitwerk. (Minderprijs per stuk.)

-65,00

216

Het vervallen van een binnendeur, incl. kozijn. (Minderprijs per stuk.) Geen verdere aanpassingen van maatvoering en afwerking van de sparing. Dit is voor toilet en badkamer alleen mogelijk indien tevens gekozen voor casco uitvoering. Beperkte garantie is van toepassing.

-125,00

217

T.p.v. gootsteenkastje het opnemen van een kraan t.b.v. later te plaatsen vaatwasser (afvoer standaard aanwezig).

210,00

218

Extra wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. oven t.p.v. opstelplaats kooktoestel, hoogte 100 mm + vloer.

405,00

219

Extra wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. vaatwasser t.p.v. gootsteenkastje, hoogte 100 mm + vloer.

405,00

220

Extra wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. combi-magnetron t.p.v. opstelplaats koelkast, hoogte 100 mm + vloer.

405,00

Pagina 5 van 14


221

De niet bedrade boilerleiding in de keuken bedraden en voorzien van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

280,00

222

Een niet bedrade leiding in de keuken bedraden en voorzien van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

280,00

223

Het verplaatsen van een wand elektra aansluiting in dezelfde ruimte.

135,00

224

Het verplaatsen van een plafondlichtpunt in dezelfde ruimte.

175,00

225

Dubbele schakelaar splitsen in aparte inbouwdoos per schakelaar.

100,00

226

Het wijzigen van een enkele wandcontactdoos naar een dubbele wandcontactdoos.

100,00

227

Het toepassen van een wisselschakeling op plafondlichtpunt.

230,00

228

Het toepassen van een wisselschakeling op plafondlichtpunt slaapkamer 1 met t.p.v. mogelijke plaatsing bed een wissel-/trekschakelaar, hoogte 2200 mm+ vloer.

230,00

229

Loze leiding (19 mm) van meterkast naar ................... en eindigend op doos (prijs per loze leiding).

190,00

230

Extra enkele wandcontactdoos naast een schakelaar.

100,00

231

Het opnemen van een enkele wandcontactdoos op een bestaande groep.

245,00

232

Het opnemen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep.

280,00

233

Het opnemen van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

405,00

234

Een niet bedrade leiding bedraden en voorzien van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

280,00

235

De standaard 2-fase kookgroep aanpassen naar een 3-fase kookaansluiting.

385,00

236

Het opnemen van een enkele wandcontactdoos op 3-fase aansluiting (380V).

860,00

237

Het opnemen van een wandlichtpunt binnen op schakelaar.

250,00

238

Het opnemen van een wandlichtpunt binnen op bestaande schakelaar.

210,00

239

Het opnemen van een aansluiting wandlichtpunt buiten op schakelaar.

250,00

240

Het opnemen van een aansluiting wandlichtpunt buiten op bestaande schakelaar.

210,00

241

Indien door het aantal elektragroepen van de standaard woning + meerwerk het noodzakelijk is, dient er een derde aardlekschakelaar geplaatst te worden. Er wordt door de elektriciën bepaald of dit het geval is.

295,00

241a

Uitbreiding meterkast bij 4e aardlekschakelaar.

245,00

Pagina 6 van 14


242

Het plaatsen van een geschakelde enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op achtergevel nabij de achterdeur, hoogte ca. 300 mm+ vloer. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur.

340,00

243

Het plaatsen van een geschakelde dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op achtergevel nabij de achterdeur, hoogte ca. 300 mm+ vloer. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur.

370,00

244

Het opnemen van een grondkabel (lengte 10 m) opgerold t.p.v. de achtergevel. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur, t.b.v. toekomstige tuinverlichting.

405,00

245

Het opnemen van een grondkabel (lengte 10 m) opgerold t.p.v. de achtergevel. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur, t.b.v. toekomstige tuinverlichting. Aangesloten op een aparte groep.

560,00

246

Het bedraden van een loze leiding t.b.v. netwerkaansluiting met CAT6-bekabeling en afmonteren met wandcontact. In de meterkast met overlengte en aansluitstekker.

260,00

247

Het bedraden van een loze leiding t.b.v. tv+r aansluiting met coax-bekabeling en afmonteren. In de meterkast met overlengte en aansluitstekker.

230,00

248

Het leveren en aanbrengen van fabrieksmatig wit afgelakte merantihouten vloerplinten op de begane grond. De plinten gelijmd tegen de wand.

370,00

249

Het leveren en aanbrengen van fabrieksmatig wit afgelakte merantihouten vloerplinten op de 1e verdieping. De plinten gelijmd tegen de wand.

515,00

250

Het leveren en aanbrengen van fabrieksmatig wit afgelakte merantihouten vloerplinten op de zolder/2e verdieping. De plinten gelijmd tegen de wand.

370,00

251

Het opnemen van een elektrische radiator incl. thermostatische convectorkraan in de aangebouwde garage (tegen de wand met de woning). Er wordt geen temperatuurgarantie afgegeven en de ontwikkelaar is niet aansprakelijk bij evt. vorstschade.

720,00

253

Easydrain met rvs geborsteld rooster lang 70 cm.

970,00

Sluitingsdatum "300" nummers d.d. ….. 300

Keuze binnendeurkozijn met binnendeur incl. hang- en sluitwerk op te geven via de website van Svedex. De keuze wordt aan de Woonwensenlijst toegevoegd.

volgt

301

Het laten vervallen van spuitwerk plafond begane grond. Beperkte garantie is van toepassing.

-150,00

302

Het laten vervallen van spuitwerk plafonds 1e verdieping. Beperkte garantie is van toepassing.

-150,00

303

Het toepassen van standaard sanitair in het toilet.

nihil

304

Het toepassen van standaard sanitair in de badkamer.

nihil

Pagina 7 van 14


305

Montagehoogte wandcloset ca. 400 mm+ vloer. Prijs/stuk

306

Montagehoogte wandcloset ca. 430 mm+ vloer. (Standaard hoogte conform bestek.)

307

Montagehoogte wandcloset ca. 460 mm+ vloer. Prijs/stuk

90,00

308

Standaard wastafel breed 900x480 mm in de kleur wit met 2 kranen. Aanpassen naar 1200x480 mm.

275,00

309

Standaard wastafel breed 900x480 mm in de kleur wit met 2 kranen. Aanpassen naar 1200x480 mm met dubbele wasbak.

490,00

310

Wastafelmeubel (Geberit Smyle Square) breed 900 mm met 2 laden, afgemonteerd onder de wastafel in de badkamer. Aanpassen kleur wastafelmeubel; O kleur hoog glans wit O kleur hoog glans zandgrijs O kleur mat lava O kleur notelaar hickory

1.670,00

311

Wastafelmeubel (Geberit Smyle Square) breed 1200 mm met 2 laden, afgemonteerd onder de wastafel in de badkamer. Aanpassen kleur wastafelmeubel; O kleur hoog glans wit O kleur hoog glans zandgrijs O kleur mat lava O kleur notelaar hickory

2.020,00

312

Regendouche Grohe new Tempesta Cosmopolitan met thermostaatkraan.

635,00

313

Het plaatsen van een glazen douchewand in de badkamer 900mmx2000mm.

660,00

314

Glazen douchedeur en zijwand in de badkamer.

3.830,00

315

Het plaatsen van een wandje t.p.v. de douchehoek dik 100 mm, breed 900 mm. Indien tegelwerk badkamer tot plafond hoogte ca. 2100 mm. Indien tegelwerk badkamer niet tot plafond dan hoogte wand tot bovenkant tegelwerk douchehoek. Wand compleet betegeld met gekozen tegelwerk.

910,00

316

Tegelwerk toilet. Combinatie 1 - wandtegel wit uni glans, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

Pagina 8 van 14

90,00 nihil

nihil


317

Tegelwerk toilet. Combinatie 2 - wandtegel wit uni mat, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

318

Tegelwerk badkamer. Combinatie 1 - wandtegel wit uni glans, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

319

Tegelwerk badkamer. Combinatie 2 - wandtegel wit uni mat, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

320

Tegelwerk toilet. Combinatie 3 - wandtegel wit uni glans, afm. 30x60 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

Pagina 9 van 14


321

Tegelwerk toilet. Combinatie 4 - wandtegel wit uni mat, afm. 30x60 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

322

Tegelwerk badkamer. Combinatie 3 - wandtegel wit uni glans, afm. 30x60 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

323

Tegelwerk badkamer. Combinatie 4 - wandtegel wit uni mat, afm.30x60 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

324

Wandtegelwerk in toilet doortegelen tot plafond met Combinatie 1 of 2

395,00

325

Wandtegelwerk in toilet doortegelen tot plafond met Combinatie 3 of 4

475,00

Pagina 10 van 14


326

Het laten vervallen van het standaard sanitair en wand- en vloertegelwerk in het toilet. - De wanden en vloeren worden onafgewerkt opgeleverd. De afwerkvloer van het toilet wordt wel gesmeerd. - De elektrische voorzieningen orden voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. - De water- en rioleringsleidingen worden op de standaard plaats afgedopt opgeleverd. De mogelijkheid bestaat dat er door het waterleidingbedrijf geen watermeter wordt geplaatst. In dat geval zal de koper na voltooiing van de installatie een herkeuring van de installatie bij het desbetreffende waterleidingbedrijf aan moeten vragen, waarbij na goedkeuring van de installatie water wordt geleverd. De eventuele kosten van de herkeuring zijn voor rekening van de koper. - De koper is er mee bekend dat het laten vervallen van het tegelwerk niet voldoet aan het bouwbesluit en daarom dient de koper vóór bewoning van de woning het toilet en de badkamer compleet te hebben geïnstalleerd. Er dient tevens een herkeuring van de installatie plaatsgevonden te hebben. - Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat er voor de oplevering van de woning geen werkzaamheden door derden in de woning kunnen worden uitgevoerd. Beperkte garantie is van toepassing.

-500,00

327

Het laten vervallen van het standaard sanitair en wand- en vloertegelwerk in de badkamer. - De wanden en vloeren van de badkamer worden onafgewerkt opgeleverd (dus geen vloerspecie). Indien vloerverwarming standaard toegepast in de badkamer het leidingwerk beschermen met een houten plaat dik minimaal 12mm. Het plafond is met spuitwerk afgewerkt. - De elektrische voorzieningen en radiator worden voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. - De water- en rioleringsleidingen worden op de standaard plaats afgedopt opgeleverd. De mogelijkheid bestaat dat er door het waterleidingbedrijf geen watermeter wordt geplaatst. In dat geval zal de koper na voltooiing van de installatie een herkeuring van de installatie bij het desbetreffende waterleidingbedrijf aan moeten vragen, waarbij na goedkeuring van de installatie water wordt geleverd. De eventuele kosten van de herkeuring zijn voor rekening van de koper. - De koper is er mee bekend dat het laten vervallen van het tegelwerk niet voldoet aan het bouwbesluit en daarom dient de koper vóór bewoning van de woning het toilet en de badkamer compleet te hebben geïnstalleerd. Er dient tevens een herkeuring van de installatie plaatsgevonden te hebben. - Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat er voor de oplevering van de woning geen werkzaamheden door derden in de woning kunnen worden uitgevoerd. Beperkte garantie is van toepassing.

-2.220,00

328

Keuze wand- en vloertegels en sanitair volgens nadere opgave.

Pagina 11 van 14

volgt


329

Indien u geen keuze kunt maken uit de standaard pakketten sanitair en/of tegelwerk met de evt. genoemde Woonwensen, is er nog de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de sanitair- en/of tegelshowroom. Indien deze bekend zijn, wordt dit aan u medegedeeld. De keuzes in een showroom worden vastgelegd in een aparte offerte, waarin alle bouwkundige zaken en opslagen zijn opgenomen. Tevens kunt u al uw overige wensen m.b.t. Woonwensen bespreken met de afdeling kopersbegeleiding waarin zij u graag van advies dienen en een bijpassende offerte voor u kunnen verzorgen.

-

-

Vanzelfsprekend is het natuurlijk nog wel zo dat alle wijzigingen aan uw woning dienen te voldoen aan de geldende normeringen en regelgevingen.

Sluitingsdatum "400" nummers gelijk aan de "200" nummers 400

DUURZAME OPTIES NIET ALLE OPTIES KUNNEN IN COMBINATIE MET ELKAAR WORDEN TOEGEPAST.

401

Het in de douchehoek toepassen van een douchebak-WTW, fabr. DSS, afm. 900x900 mm.

2.195,00

1.345,00

820,00

Toelichting: De douchebak-WTW (WarmteTerugWinning) is een warmtewisselaar in de douchebak. Met behulp van deze Douchebak-WTW wordt de koudwateraansluiting naar de ketel en/of douche voorverwarmd. De CV-ketel heeft daardoor minder energie nodig om het warmwater te verwarmen. Dat scheelt energie. *www.dutchsolarsystems.com

402

De warmte pomp voorzien van een topkoeling, de warmtepomp wordt voorzien van een koelkit en buffervat. Toelichting: Het betreft een topkoeling waardoor de temperatuur in huis met enkele graden gekoeld kan worden, waardoor er extra wooncomfort ontstaat, Het betreft echter geen airco.

403

In het dakvlak van de woning extra pv-panelen opnemen, idem als standaard toegepast (prijs per stuk).

Pagina 12 van 14


404

Het toepassen van een vogelvide fabr. Monier aan de onderzijde van het schuine dakvlak, t.p.v. de goot 2 elementen van ca. 1 m met kopschotten (prijs per 2 m¹). Toelichting: Huismussen bewonen nestholtes. Niet alleen in het broedseizoen, ook in de winter gebruiken ze holtes voor beschutting. Om bestaande mussenkolonies te behouden, is het van belang kunstmatige nestgelegenheden aan te bieden in de buurt van deze kolonies. *www.monier.nl

Pagina 13 van 14

155,00


Voornoemde prijzen zijn in Euro's, incl. 21% BTW en eventueel verschuldigd architektenhonorarium. Voornoemde wijzigingen en/of aanvullingen en de daaraan gekoppelde woonwensen kosten zijn vast en geldend mits opdracht wordt gegeven voor aanvang van de bouw. Opdracht na aanvang van de bouw kan betekenen dat een of meerdere delen niet meer kunnen worden uitgevoerd en/of gecorrigeerd moeten worden in de prijs. Op werkzaamheden welke door verkrijger na de oplevering worden uitgevoerd, kan door de aannemer geen enkele garantie worden verstrekt (zie ook de toelichting op artikel 11 van de garantieregeling). Middels ondertekening van deze 'Woonwensenlijst' verkla(a)r(t)(en) verkrijger(s) zich tevens accoord met de toezending van een afschrift van de bij deze, conform de geldende betalingsregeling voor meer- en minderwerk opgemaakte, 'Woonwensenlijst' behorende factuur door de ondernemer aan de projectnotaris. De projectnotaris zal, indien het verschuldigde bedrag uit een hypotheekdepot moet worden voldaan, zorgdragen voor verrekening op de dag van het notarieel transport. Bovenstaande ontslaat de verkrijger(s) nimmer van haar/hun betalingsverplichting binnen de daarvoor op de factuur c.q. in de projectinormatieg gestelde uiterste betalingstermijn. De aannemer behoudt zich het recht voor door de verkrijger(s) gewenste wijzigingen niet in uitvoering te geven, indien verkrijger(s) niet op tijd aan haar/hun betalingsverplichting heeft/hebben voldaan. Bovenstaande geldt uitsluitend, indien het notarieel transport nog niet heeft plaatsgevonden. Wij wijzen u er op dat de wijziging deel uit maakt van het bouwplan, indien de verkrijger binnen één week na ontvangst van de opgave zich schriftelijk daarmee akkoord verklaart.

Voor accoord verkrijger(s):

D.d.

Pagina 14 van 14


project nr. 5740 get. rs

Begane grond 1 type Liede (C) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding begane grond met 4,0m

optie: gevelkraan

optie: enkele wcd

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m

2400

optie: grondkabel

optie: houten binnendeurkozijnen optie: binnendeurkozijnen zonder bovenlicht

optie: uitstortgootsteen optie: vloersifon

optie: vloerluik

G:\5740-68 woningen Reigersborg Zuid V\Tekeningen\5740 Revit\5740_2^1 kap woningen_C_opties.rvt


project nr. 5740 get. rs

Begane grond 2 type Liede (C) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding begane grond met 4,0m + zijuitbreiding (2)

optie: gevelkraan

360

optie: enkele wcd

4910

5400

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m + zijuitbreiding (1)

plaats wand en kozijn indien zijuitbreiding (2)

120

optie: houten binnendeurkozijnen

5040

3930

120

optie: binnendeurkozijnen zonder bovenlicht

360

360

2400

360

optie: grondkabel

360

2720 3080

G:\5740-68 woningen Reigersborg Zuid V\Tekeningen\5740 Revit\5740_2^1 kap woningen_C_opties.rvt


project nr. 5740 get. rs

1e verdieping 1 type Liede (C) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: houten binnendeurkozijnen optie: binnendeurkozijnen zonder bovenlicht

optie: wand en deurkozijn vervallen

G:\5740-68 woningen Reigersborg Zuid V\Tekeningen\5740 Revit\5740_2^1 kap woningen_C_opties.rvt


project nr. 5740 get. rs

1e verdieping 2 type Liede (C) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: houten binnendeurkozijnen optie: binnendeurkozijnen zonder bovenlicht

G:\5740-68 woningen Reigersborg Zuid V\Tekeningen\5740 Revit\5740_2^1 kap woningen_C_opties.rvt


project nr. 5740 get. rs

2e verdieping 1 type Liede (C) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: dakkapel

optie: gescheiden zolderruimte

G:\5740-68 woningen Reigersborg Zuid V\Tekeningen\5740 Revit\5740_2^1 kap woningen_C_opties.rvt


project nr. 5740 get. rs

Voorgevel type Liede (C) schaal 1:100 meerwerkopties

1

2

3

0

G:\5740-68 woningen Reigersborg Zuid V\Tekeningen\5740 Revit\5740_2^1 kap woningen_C_opties.rvt


project nr. 5740 get. rs

Voorgevel type Liede (C) schaal 1:100 meerwerkopties

4

5

6

0

G:\5740-68 woningen Reigersborg Zuid V\Tekeningen\5740 Revit\5740_2^1 kap woningen_C_opties.rvt


project nr. 5740 get. rs

achtergevel 1 type Liede (C) schaal 1:100 meerwerkopties

3

2

1

optie: dakkapel

0 optie: uitbreiding begane grond met 2,4m of 4,0m

G:\5740-68 woningen Reigersborg Zuid V\Tekeningen\5740 Revit\5740_2^1 kap woningen_C_opties.rvt


project nr. 5740 get. rs

achtergevel 2 type Liede (C) schaal 1:100 meerwerkopties

6

5

4

0 optie: uitbreiding begane grond met 2,4 of 4,0m + zijuitbreiding (1 of 2)

G:\5740-68 woningen Reigersborg Zuid V\Tekeningen\5740 Revit\5740_2^1 kap woningen_C_opties.rvt


project nr. 5740 get. rs

Zijgevel 1 type Liede (C) schaal 1:100 meerwerkopties

B

A

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m of 4,0m

0

G:\5740-68 woningen Reigersborg Zuid V\Tekeningen\5740 Revit\5740_2^1 kap woningen_C_opties.rvt


project nr. 5740 get. rs

Zijgevel 2 type Liede (C) schaal 1:100 meerwerkopties

B

A

plaats kozijn indien zijuitbreiding (2)

0 optie: uitbreiding begane grond met 4,0m + zijuitbreiding (2)

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m + zijuitbreiding (1)

G:\5740-68 woningen Reigersborg Zuid V\Tekeningen\5740 Revit\5740_2^1 kap woningen_C_opties.rvt