Meer- en minderwerklijst Kersenhof

Page 1

Algemene staat van meer- en minderwerk Projectnummer Project Woningtype i.o.v. / aannemer Kopersbegeleiding Datum

: : : : : :

V1902/5745 36 koopwoningen te De Goorn ("Buitenplaats" fase 3c) Kersenhof (C) Aannemingsbedrijf Wit Wognum B.V TBE-ZA architecten en ingenieurs 5 oktober 2020 Bedrag incl. BTW

Sluitingsdatum "100" nummers d.d. 101

Het slaan van palen voor het in de toekomst uitbreiden van de begane grond, het formeren van een garage of het verlengen van de garage. Excl. snellen van paalkop en grondwerk. Prijs per paal (aantal palen wordt door de constructeur bepaald).

595,00

102

Het storten van de fundering voor het later uitbreiden van de begane grond met 2,4 m, excl. palen en vloer.

2.335,00

103

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke fundering t.b.v. uitbreiding begane grond van 2,4 m in combinatie met de buren van bouwnummer……… Indien de gezamenlijke fundering onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

-175,00

104

Uitbreiding 1. Uitbreiding begane grond met 2,4 m; - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit uitbreiding - geïsoleerde systeemvloer - dakvlak van betonvloer in idem uitvoering als verdiepingsvloer incl. isolatie, dakbedekking, aluminium afdekprofiel - standaard achtergevelkozijn(en) verplaatsen - aanpassen hemelwaterafvoer incl. evt. noodoverlaat - 2x extra dubbel wandcontact - extra plafondlichtpunt op schakelaar - aanpassing verwamingsinstallatie (PAS OP; hang- en sluitwerk ramen en deuren op verdieping, dilataties en metselwerkwapening)

27.500,00

105

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke uitbreiding begane grond van 2,4 m in combinatie met € de buren van bouwnummer ………. Indien de gezamenlijke uitbreiding onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

-800,00

Pagina 1 van 13


106a

Slaapkamer met badkamer Begane grond - Extra bouwkundige wanden en 2x deurkozijn - Sanitair en tegelwerk uit standaard pakket. - 1x dubbel WCD en 1x lichtpunt op eigen schakelaar - Extra afzuigpunt mechanisch ventilatie - Radiator in de badkamer - Onderzijde trap stucwerk, afgewerkt met spuitwerk - Verdeler vloerverwarming verplaatsen naar technische ruimte. Slaapkamer 4 (begane grond) - Extra bouwkundige wanden en 1x deurkozijn - 2x dubbel WCD en 1x lichtpunt op eigen schakelaar - Vloerverwarming aanpassen (aparte groep) voor slaapkamer - Extra luchttoevoer in slaapkamer aanbrengen excl. verhogen warmwater capaciteit excl. extra wandcloset in 2e badkamer excl. seperate temparatuur regeling in slaapkamer en badkamer t.ov. de woonkamer.

16.500,00

106b

Badkamer Begane grond - Extra bouwkundige wanden en 1x deurkozijn - Sanitair en tegelwerk uit standaard pakket. - 1x dubbel WCD en 1x lichtpunt op eigen schakelaar - Extra afzuigpunt mechanisch ventilatie - Radiator in de badkamer - Onderzijde trap stucwerk, afgewerkt met spuitwerk - Verdeler vloerverwarming verplaatsen naar technische ruimte. Slaapkamer (begane grond) - Extra bouwkundige wanden en 1x deurkozijn - 2x dubbel WCD en 1x lichtpunt op eigen schakelaar - Vloerverwarming aanpassen (aparte groep) voor slaapkamer - Extra luchttoevoer in slaapkamer aanbrengen - Extra rookmelder + extra rookmelder begane grond. Slaapkamer 3 en badkamer samenvoegen op 1e verdieping - Vervallen wand tussen slaapkamer 3 en badkamer - Sanitair en tegelwerk vervallen (verplaats naar badkamer begane grond) - Elektra in slaapkamer 3: - 3x dubbel WCD en 2 lichtpunten op 1 schakelaar - 2x radiator in slaapkamer excl. verhogen warmwater capaciteit excl. extra wandcloset in 2e badkamer excl. seperate temparatuur regeling in slaapkamer en badkamer t.ov. de woonkamer.

9.345,00

107

Een houten dakkapel plaatsen t.p.v. achtergevel breed ca. 2,4 m (conform tekening); - zijwangen bekleed met gipsplaten en idem plafond op tengels onder dakbalken en compleet afgetimmerd

9.250,00

108

Een complete vorstvrije gevelkraancombinatie (Grohe gevelkraan 41208 met knopbediening) op achtergevel ca. 600 mm hoog.

710,00

109

Een complete vorstvrije gevelkraancombinatie (Grohe gevelkraan 41208 met sleutelbediening) op de voorgevel ca. 600 mm hoog.

645,00

Pagina 2 van 13


197

De kozijnen, ramen en deuren in de woning voorzien van triple-glas. Indien houten kozijnen worden toegepast, zijn de kozijnen volhout, het raamhout dikker en de deuren voorzien van oplegglaslatten. Excl. extra kozijnen uitbreiding, voordeur, dakkapel en dakramen.

2.795,00

Toelichting: Een glasvlak is het koudste vlak aan de buitenschil van de woning. Opwaardering van het glas vergroot het comfort en geeft minder koudestraling van de ruit. Verder is de akoestische isolatie van triple-glas beter dan bij dubbelglas.

198

Het aanpassen van de keukeninstallatie: - het verplaatsen van de afvoer gootsteen naar een door de verkrijger aan te geven plaats Aanpassen van de riolering onder de begane grondvloer is niet meer mogelijk na de sluitingsdatum van de "100"-nummers

199

Het aanpassen van de boilercapaciteit van 200 liter naar 300 litervat.

#WAARDE!

1.095,00

Sluitingsdatum "200" nummers d.d. 200

Het aanpassen van de keukeninstallatie conform opgave leverancier excl. aanpassen m.v.-installatie: - prijsopgave alleen mogelijk middels een compleet gemaatvoerde installatietekening Aanpassen van de riolering onder de begane grondvloer is niet meer mogelijk na de sluitingsdatum van de "100"-nummers

201

Indien standaard vloerverwarming wordt toegepast wordt het slangenbeloop gebaseerd op de standaard keukenopstelling. Indien het slangenbeloop aangepast dient te worden zal er door de installateur een aangepaste installatieberekening gemaakt dienen te worden.

155,00

202

Geveldoorvoer (ø 150 mm) t.p.v. keuken t.b.v. luchtafvoer wasemkap, aan buitenzijde voorzien van een rond rvs bolrooster (plaats aangeven).

285,00

203

Onder verdiepingstrap een vaste kast op te nemen incl. wandlichtpunt op schakelaar met enkel wandcontact (regelwerk vervallen). Boven kozijn, aan woonkamerzijde, gipsplaataftimmering van de trap.

1.180,00

204

Het plaatsen van een wandje aan de kopse kant van de keuken dik 70 mm, breed 650 mm en hoog 1200 mm. De kopse kant van het wandje afgewerkt met een houten sponninglat.

160,00

205

Het plaatsen van een wandje aan de kopse kant van de keuken dik 70 mm, breed 650 mm en tot plafond. De kopse kant van het wandje afgewerkt met een houten sponninglat.

210,00

206

Het aanpassen van de draairichting van een binnendeur, excl. aanpassingen in elektra.

85,00

207

Het vervallen van een binnendeur, incl. hang- en sluitwerk. (Minderprijs per stuk.)

-65,00

Pagina 3 van 13

volgt


208

Het vervallen van een binnendeur, incl. kozijn. (Minderprijs per stuk.) Geen verdere aanpassingen van maatvoering en afwerking van de sparing. Dit is voor toilet en badkamer alleen mogelijk indien tevens gekozen voor casco uitvoering. Beperkte garantie is van toepassing.

-125,00

209

T.p.v. gootsteenkastje het opnemen van een kraan t.b.v. later te plaatsen vaatwasser (afvoer standaard aanwezig).

210,00

210

Extra wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. oven t.p.v. opstelplaats kooktoestel, hoogte 100 mm + vloer.

405,00

211

Extra wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. vaatwasser t.p.v. gootsteenkastje, hoogte 100 mm + vloer.

405,00

212

Extra wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. combi-magnetron t.p.v. opstelplaats koelkast, hoogte 100 mm + vloer.

405,00

213

De niet bedrade boilerleiding in de keuken bedraden en voorzien van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

280,00

214

Een niet bedrade leiding in de keuken bedraden en voorzien van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

280,00

215

Het verplaatsen van een wand elektra aansluiting in dezelfde ruimte.

135,00

216

Het verplaatsen van een plafondlichtpunt in dezelfde ruimte.

175,00

217

Dubbele schakelaar splitsen in aparte inbouwdoos per schakelaar.

100,00

218

Het wijzigen van een enkele wandcontactdoos naar een dubbele wandcontactdoos.

100,00

219

Het toepassen van een wisselschakeling op plafondlichtpunt.

230,00

220

Het toepassen van een wisselschakeling op plafondlichtpunt slaapkamer 1 met t.p.v. mogelijke plaatsing bed een wissel-/trekschakelaar, hoogte 2200 mm+ vloer.

230,00

221

Loze leiding (19 mm) van meterkast naar ................... en eindigend op doos (prijs per € loze leiding).

190,00

222

Extra enkele wandcontactdoos naast een schakelaar.

100,00

223

Het opnemen van een enkele wandcontactdoos op een bestaande groep.

245,00

224

Het opnemen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep.

280,00

225

Het opnemen van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

405,00

226

Een niet bedrade leiding bedraden en voorzien van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

280,00

227

De standaard 2-fase kookgroep aanpassen naar een 3-fase kookaansluiting.

180,00

Pagina 4 van 13


228

Het opnemen van een enkele wandcontactdoos op 3-fase aansluiting (380V).

630,00

229

Het opnemen van een wandlichtpunt binnen op schakelaar.

250,00

230

Het opnemen van een wandlichtpunt binnen op bestaande schakelaar.

210,00

231

Het opnemen van een aansluiting wandlichtpunt buiten op schakelaar.

250,00

232

Het opnemen van een aansluiting wandlichtpunt buiten op bestaande schakelaar.

210,00

233

Indien door het aantal elektragroepen van de standaard woning + meerwerk het noodzakelijk is, dient er een derde aardlekschakelaar geplaatst te worden. Er wordt door de elektriciën bepaald of dit het geval is.

295,00

234

Het plaatsen van een geschakelde enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op achtergevel nabij de achterdeur, hoogte ca. 300 mm+ vloer. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur.

340,00

235

Het plaatsen van een geschakelde dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op achtergevel nabij de achterdeur, hoogte ca. 300 mm+ vloer. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur.

370,00

236

Het opnemen van een grondkabel (lengte 10 m) opgerold t.p.v. de achtergevel. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur, t.b.v. toekomstige tuinverlichting.

405,00

237

Het opnemen van een grondkabel (lengte 10 m) opgerold t.p.v. de achtergevel. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur, t.b.v. toekomstige tuinverlichting. Aangesloten op een aparte groep.

560,00

238

Het bedraden van een loze leiding t.b.v. netwerkaansluiting met CAT6-bekabeling en afmonteren met wandcontact. In de meterkast met overlengte en aansluitstekker.

260,00

239

Het bedraden van een loze leiding t.b.v. tv+r aansluiting met coax-bekabeling en afmonteren. In de meterkast met overlengte en aansluitstekker.

230,00

240

Het leveren en aanbrengen van fabrieksmatig wit afgelakte merantihouten vloerplinten op de begane grond. De plinten gelijmd tegen de wand.

370,00

241

Het leveren en aanbrengen van fabrieksmatig wit afgelakte merantihouten vloerplinten op de 1e verdieping. De plinten gelijmd tegen de wand.

515,00

242

Decorradiator fabr. Vasco type Iris in de badkamer van voldoende capaciteit, kleur wit (RAL 9016). Afm. ± 2022 mm hoog en ± 600 mm breed.

1.240,00

243

Het wijzigen van de standaard convectoren in de slaapkamers fabr. Jaga type Tempo € in convectoren type Linea Plus. (Gerekend 3 stuks convectoren.)

575,00

244

Het wijzigen van de standaard convectoren in de slaapkamers fabr. Jaga type Tempo € in convectoren type Strada. (Gerekend 3 stuks convectoren.)

575,00

Pagina 5 van 13


Sluitingsdatum "300" nummers d.d. 300

Keuze binnendeurkozijn met binnendeur incl. hang- en sluitwerk op te geven via de website van Svedex. De keuze wordt aan de meer- en minderwerklijst toegevoegd.

301

Het laten vervallen van spuitwerk plafond begane grond. Beperkte garantie is van toepassing.

-150,00

302

Het laten vervallen van spuitwerk plafonds 1e verdieping. Beperkte garantie is van toepassing.

-150,00

303

Het toepassen van standaard sanitair in het toilet.

nihil

304

Het toepassen van standaard sanitair in de badkamer.

nihil

305

Extra wandcloset in de badkamer, compleet ingebouwd en betegeld

1.705,00

306

Montagehoogte wandcloset ca. 400 mm+ vloer. Prijs/stuk

90,00

307

Montagehoogte wandcloset ca. 430 mm+ vloer. (Standaard hoogte comform bestek.)

308

Montagehoogte wandcloset ca. 460 mm+ vloer. Prijs/stuk

90,00

309

Standaard fontein (Plieger Kansas) in de kleur wit. Aanpassen kleur fontein. O kleur mat wit O kleur zwart

110,00

310

Standaard wastafel (Plieger Kansas) breed 800 mm en diep 466 mm in de kleur wit met 1 kraan. Aanpassen kleur wastafel. O kleur mat wit O kleur zwart

215,00

311

Wastafelmeubel onderbouw type Plieger Kansas 800x455 mm 2 lades met push open set en afgemonteerd onder de wastafel, in de badkamer. O kleur mat wit O kleur mat grijs O kleur structuur eiken

1.555,00

312

Het plaatsen van een wandje t.p.v. de douchehoek dik 100 mm, breed 900 mm. Indien tegelwerk badkamer tot plafond hoogte ca. 2100 mm. Indien tegelwerk badkamer niet tot plafond dan hoogte wand tot bovenkant tegelwerk douchehoek. Wand compleet betegeld met gekozen tegelwerk.

910,00

Pagina 6 van 13

volgt

nihil


313

Tegelwerk toilet. Combinatie 1 - wandtegel wit uni glans, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

314

Tegelwerk toilet. Combinatie 2 - wandtegel wit uni mat, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

315

Tegelwerk badkamer. Combinatie 1 - wandtegel wit uni glans, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

316

Tegelwerk badkamer. Combinatie 2 - wandtegel wit uni mat, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

317

Tegelwerk toilet. Combinatie 3 - wandtegel wit uni glans, afm. 30x60 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

Pagina 7 van 13

â‚Ź

395,00


318

Tegelwerk toilet. Combinatie 4 - wandtegel wit uni mat, afm. 30x30 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 60x60 cm O antraciet O donker grijs - dorpel O kleur dorpel zwart O kleur dorpel antraciet

395,00

319

Tegelwerk badkamer. Combinatie 3 - wandtegel wit uni glans, afm. 30x60 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

1.070,00

320

Tegelwerk badkamer. Combinatie 4 - wandtegel wit uni mat, afm.30x60 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

1.070,00

321

Wandtegelwerk in toilet doortegelen tot plafond met Combinatie 1 of 2

395,00

322

Wandtegelwerk in badkamer doortegelen tot plafond met Combinatie 1 of 2.

555,00

323

Wandtegelwerk in toilet doortegelen tot plafond met Combinatie 3 of 4.

555,00

324

Wandtegelwerk in badkamer doortegelen tot plafond met Combinatie 3 of 4.

710,00

Pagina 8 van 13


325

Het laten vervallen van het standaard sanitair en wand- en vloertegelwerk in het toilet. - De wanden en vloeren worden onafgewerkt opgeleverd. De afwerkvloer van het toilet wordt wel gesmeerd. - De elektrische voorzieningen orden voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. - De water- en rioleringsleidingen worden op de standaard plaats afgedopt opgeleverd. De mogelijkheid bestaat dat er door het waterleidingbedrijf geen watermeter wordt geplaatst. In dat geval zal de koper na voltooiing van de installatie een herkeuring van de installatie bij het desbetreffende waterleidingbedrijf aan moeten vragen, waarbij na goedkeuring van de installatie water wordt geleverd. De eventuele kosten van de herkeuring zijn voor rekening van de koper. - De koper is er mee bekend dat het laten vervallen van het tegelwerk niet voldoet aan het bouwbesluit en daarom dient de koper vóór bewoning van de woning het toilet en de badkamer compleet te hebben geïnstalleerd. Er dient tevens een herkeuring van de installatie plaatsgevonden te hebben. - Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat er voor de oplevering van de woning geen werkzaamheden door derden in de woning kunnen worden uitgevoerd. Beperkte garantie is van toepassing.

-500,00

326

T.b.v. tussenwoning. € Het laten vervallen van het standaard sanitair en wand- en vloertegelwerk in de badkamer. - De wanden en vloeren van de badkamer worden onafgewerkt opgeleverd (dus geen vloerspecie). Indien vloerverwarming standaard toegepast in de badkamer het leidingwerk beschermen met een houten plaat dik minimaal 12mm. Het plafond is met spuitwerk afgewerkt. - De elektrische voorzieningen en radiator worden voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. - De water- en rioleringsleidingen worden op de standaard plaats afgedopt opgeleverd. De mogelijkheid bestaat dat er door het waterleidingbedrijf geen watermeter wordt geplaatst. In dat geval zal de koper na voltooiing van de installatie een herkeuring van de installatie bij het desbetreffende waterleidingbedrijf aan moeten vragen, waarbij na goedkeuring van de installatie water wordt geleverd. De eventuele kosten van de herkeuring zijn voor rekening van de koper. - De koper is er mee bekend dat het laten vervallen van het tegelwerk niet voldoet aan het bouwbesluit en daarom dient de koper vóór bewoning van de woning het toilet en de badkamer compleet te hebben geïnstalleerd. Er dient tevens een herkeuring van de installatie plaatsgevonden te hebben. - Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat er voor de oplevering van de woning geen werkzaamheden door derden in de woning kunnen worden uitgevoerd. Beperkte garantie is van toepassing.

-1.000,00

Pagina 9 van 13


327

€ T.b.v. eindwoning. Het laten vervallen van het standaard sanitair en wand- en vloertegelwerk in de badkamer. - De wanden en vloeren van de badkamer worden onafgewerkt opgeleverd (dus geen vloerspecie). Indien vloerverwarming standaard toegepast in de badkamer het leidingwerk beschermen met een houten plaat dik minimaal 12mm. Het plafond is met spuitwerk afgewerkt. - De elektrische voorzieningen en radiator worden voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. - De water- en rioleringsleidingen worden op de standaard plaats afgedopt opgeleverd. De mogelijkheid bestaat dat er door het waterleidingbedrijf geen watermeter wordt geplaatst. In dat geval zal de koper na voltooiing van de installatie een herkeuring van de installatie bij het desbetreffende waterleidingbedrijf aan moeten vragen, waarbij na goedkeuring van de installatie water wordt geleverd. De eventuele kosten van de herkeuring zijn voor rekening van de koper. - De koper is er mee bekend dat het laten vervallen van het tegelwerk niet voldoet aan het bouwbesluit en daarom dient de koper vóór bewoning van de woning het toilet en de badkamer compleet te hebben geïnstalleerd. Er dient tevens een herkeuring van de installatie plaatsgevonden te hebben. - Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat er voor de oplevering van de woning geen werkzaamheden door derden in de woning kunnen worden uitgevoerd. Beperkte garantie is van toepassing.

-1.300,00

328

Keuze wand- en vloertegels en sanitair volgens nadere opgave.

volgt

329

Indien u geen keuze kunt maken uit de standaard pakketten sanitair en/of tegelwerk met de evt. genoemde meerwerkopties, is er nog de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de sanitair- en/of tegelshowroom. Indien deze bekend zijn, wordt dit aan u medegedeeld. De keuzes in een showroom worden vastgelegd in een aparte offerte, waarin alle bouwkundige zaken en opslagen zijn opgenomen. Tevens kunt u al uw overige wensen m.b.t. meer- en minderwerk bespreken met de afdeling kopersbegeleiding waarin zij u graag van advies dienen en een bijpassende offerte voor u kunnen verzorgen. Vanzelfsprekend is het natuurlijk nog wel zo dat alle wijzigingen aan uw woning dienen te voldoen aan de geldende normeringen en regelgevingen.

Sluitingsdatum "400" nummers gelijk aan de "200" nummers 400

DUURZAME OPTIES NIET ALLE OPTIES KUNNEN IN COMBINATIE MET ELKAAR WORDEN TOEGEPAST.

Pagina 10 van 13

-


401

Het in de douchehoek toepassen van een douchebak-WTW, fabr. DSS, afm. 900x900 mm.

2.110,00

1.290,00

Toelichting: De douchebak-WTW (WarmteTerugWinning) is een warmtewisselaar in de douchebak. Met behulp van deze Douchebak-WTW wordt de koudwateraansluiting naar de ketel en/of douche voorverwarmd. De verwarmingsunit heeft daardoor minder energie nodig om het warmwater te verwarmen. Dat scheelt energie. *www.dutchsolarsystems.nl

402

De warmtepomp voorzien van een topkoeling; de warmtepomp wordt voorzien van een koelkit en buffervat. Toelichting: Het betreft een topkoeling waardoor de temperatuur in huis met enkele graden gekoeld kan worden; hierdoor ontstaat extra wooncomfort. Het betreft echter geen airco.

403

In het dakvlak van de woning extra pv-panelen opnemen, idem als standaard toegepast (prijs per stuk).

785,00

404

De convectoren op de verdieping van de woning voorzien van een DBE ventilator, fabr. Jaga (Dynamic Boost Effect). (Prijs per convector.)

475,00

145,00

Toelichting: Jaga DBE beperkt de opwarmtijd tot een minimum. Deze snellere opwarming resulteert in een kortere werkingstijd van de ketel met als gevolg energiebesparingen. De DBE convector zal het grootste gedeelte van de tijd in standby modus staan en telkens wanneer een zeer snelle opwarming nodig is, zichzelf automatisch inschakelen, waarbij het ook mogelijk is handmatig tijdelijk (15 min.) de ventilator te laten draaien. Tevens is deze optie bij toepassing van koeling (zie punt lucht/water warmtepomp) een must voor een goede werking. *www.jaga.nl 405

Het toepassen van een vogelvide fabr. Monier aan de onderzijde van het schuine dakvlak, t.p.v. de goot 2 elementen van ca. 1 m met kopschotten (prijs per 2 m¹). Toelichting: Huismussen bewonen nestholtes. Niet alleen in het broedseizoen, ook in de winter gebruiken ze holtes voor beschutting. Om bestaande mussenkolonies te behouden, is het van belang kunstmatige nestgelegenheden aan te bieden in de buurt van deze kolonies. *www.monier.nl

Pagina 11 van 13


406

Het toepassen van 3 stuks huismussenpannen met bijbehorend nestkastje in het schuine dakvlak van de woning; - plaats pan in dakvlak op het noorden of oosten - minimaal 4 pannen tussen de huismussenpannen - niet aanbrengen boven terrassen en deuren en bij voorkeur niet boven ramen

â‚Ź

375,00

â‚Ź

385,00

Toelichting: Deze pannen zijn ontworpen om de vogels een veilige broedplaats te bieden, zonder dat daarvoor omslachtige aanpassingen nodig zijn aan het pannendak. Dankzij het bijpassende nestkastje behoren bevuiling en beschadiging van het onderdak definitief tot het verleden. In een beter milieu hebben vogels de ruimte. *www.monier.nl

407

Het toepassen van 3 stuks gierzwaluwpannen met bijbehorend nestkastje in het schuine dakvlak van de woning; - dak minimale schuinte van 45° - minimaal 3 m vrije ruimte onder de dakpan - plaats pan in dakvlak op het noorden of oosten (i.v.m. warmte onder de pan) - minimaal 4 pannen tussen de gierzwaluwpannen Toelichting: Deze pannen zijn ontworpen om de vogels een veilige broedplaats te bieden, zonder dat daarvoor omslachtige aanpassingen nodig zijn aan het pannendak. Dankzij het bijpassende nestkastje behoren bevuiling en beschadiging van het onderdak definitief tot het verleden. In een beter milieu hebben vogels de ruimte. *www.monier.nl

Pagina 12 van 13


Voornoemde prijzen zijn in Euro's, incl. 21% BTW en eventueel verschuldigd architektenhonorarium. Voornoemde wijzigingen en/of aanvullingen en de daaraan gekoppelde meer- en minderwerkkosten zijn vast en geldend mits opdracht wordt gegeven voor aanvang van de bouw. Opdracht na aanvang van de bouw kan betekenen dat een of meerdere delen niet meer kunnen worden uitgevoerd en/of gecorrigeerd moeten worden in de prijs. Op werkzaamheden welke door verkrijger na de oplevering worden uitgevoerd, kan door de aannemer geen enkele garantie worden verstrekt (zie ook de toelichting op artikel 11 van de garantieregeling). Middels ondertekening van deze 'Staat van meer- en minderwerk' verkla(a)r(t)(en) verkrijger(s) zich tevens accoord met de toezending van een afschrift van de bij deze, conform de geldende betalingsregeling voor meeren minderwerk opgemaakte, 'Staat van meer- en minderwerk' behorende factuur door de ondernemer aan de projectnotaris. De projectnotaris zal, indien het verschuldigde bedrag uit een hypotheekdepot moet worden voldaan, zorgdragen voor verrekening op de dag van het notarieel transport. Bovenstaande ontslaat de verkrijger(s) nimmer van haar/hun betalingsverplichting binnen de daarvoor op de factuur c.q. in de notulen van de eerste kopersvergadering gestelde uiterste betalingstermijn. De aannemer behoudt zich het recht voor door de verkrijger(s) gewenste wijzigingen niet in uitvoering te geven, indien verkrijger(s) niet op tijd aan haar/hun betalingsverplichting heeft/hebben voldaan.

Bovenstaande geldt uitsluitend, indien het notarieel transport nog niet heeft plaatsgevonden. Wij wijzen u er op dat de wijziging deel uit maakt van het bouwplan, indien de verkrijger binnen ĂŠĂŠn week na ontvangst van de opgave zich schriftelijk daarmee akkoord verklaart.

Voor accoord verkrijger(s):

D.d.

Pagina 13 van 13


project nr. 5745 get. rs

Begane grond 1

erfgrens

optie: gevelkraan optie: grondkabel optie: enkele wcd

erfgrens

erfgrens

A-A type Kersenhof (C) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m

optie: houten binnendeurkozijnen

optie: formeren extra slpkr. met badkamer bg incl. aanpassen 1e ver.

optie: binnendeurkozijnen zonder bovenlicht

optie: toilet

G:\5745-36 woningen de Goorn fase 3c\Tekeningen\5745 Revit\5745_rijwoningen_C bnr 242-245_opties.rvt


project nr. 5745 get. rs

optie: gevelkraan optie: grondkabel optie: enkele wcd

erfgrens

erfgrens

type Kersenhof (C) schaal 1:100 meerwerkopties

erfgrens

Begane grond 2

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m

optie: formeren extra slpkr. met badkamer bg incl. aanpassen 1e ver.

optie: toilet

optie: trapkast

optie: geveldoorvoer

optie: geveldoorvoer

G:\5745-36 woningen de Goorn fase 3c\Tekeningen\5745 Revit\5745_rijwoningen_C bnr 242-245_opties.rvt


project nr. 5745 get. rs

1e verdieping 1 A-A type Kersenhof (C) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: dakkapel

optie: dakkapel

2000

2000

optie: formeren extra slpkr. met badkamer bg incl. aanpassen 1e ver.

G:\5745-36 woningen de Goorn fase 3c\Tekeningen\5745 Revit\5745_rijwoningen_C bnr 242-245_opties.rvt


project nr. 5745 get. rs

1e verdieping 2 type Kersenhof (C) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: dakkapel

2000

optie: formeren extra slpkr. met badkamer bg incl. aanpassen 1e ver. optie: formeren extra slpkr. met badkamer bg incl. aanpassen 1e ver.

optie: douchewand

optie: 2e toilet

G:\5745-36 woningen de Goorn fase 3c\Tekeningen\5745 Revit\5745_rijwoningen_C bnr 242-245_opties.rvt


Voorgevel type Kersenhof (C) schaal 1:100 meerwerkopties

G:\5745-36 woningen de Goorn fase 3c\Tekeningen\5745 Revit\5745_rijwoningen_C bnr 242-245_opties.rvt

project nr. 5745 get. rs


project nr. 5745 get. rs

Achtergevel 1 type Kersenhof (C) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: dakkapel

optie: dakkapel

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m (gevelsteen gelijk aan woning)

G:\5745-36 woningen de Goorn fase 3c\Tekeningen\5745 Revit\5745_rijwoningen_C bnr 242-245_opties.rvt


project nr. 5745 get. rs

Achtergevel 2 type Kersenhof (C) schaal 1:100 meerwerkopties

0

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m (gevelsteen gelijk aan woning)

G:\5745-36 woningen de Goorn fase 3c\Tekeningen\5745 Revit\5745_rijwoningen_C bnr 242-245_opties.rvt


Zijgevel 1 type Kersenhof (C) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: dakkapel

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m

G:\5745-36 woningen de Goorn fase 3c\Tekeningen\5745 Revit\5745_rijwoningen_C bnr 242-245_opties.rvt

project nr. 5745 get. rs


project nr. 5745 get. rs

zijgevel 2 type Kersenhof (C) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: dakkapel

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m (gevelsteen gelijk aan woning)

G:\5745-36 woningen de Goorn fase 3c\Tekeningen\5745 Revit\5745_rijwoningen_C bnr 242-245_opties.rvt


project nr. 5745 get. rs

Doorsnede A-A type Kersenhof (C) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: dakkapel

5800

2900

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m 0 -430

G:\5745-36 woningen de Goorn fase 3c\Tekeningen\5745 Revit\5745_rijwoningen_C bnr 242-245_opties.rvt