Page 1

Woonwensenlijst Projectnummer Project Woningtype i.o.v. / aannemer Woonwensen begeleider Datum

: : : :

V1103/5034 37 woningen Vinckebuurt fase 2 te Uithoorn Alm (Bs) Ooms Bouw TBE-ZA architecten en ingenieurs te Volendam

: : 18 mei 2021 Bedrag incl. BTW

Sluitingsdatum "100" nummers d.d. .. …… … 101

Het boren van palen voor het in de toekomst uitbreiden van de begane grond of het verlengen van de garage. Excl. snellen van paalkop en grondwerk. Prijs per paal (aantal palen wordt door de constructeur bepaald).

1.305,00

102

Het storten van de fundering voor het later uitbreiden van de begane grond met 1,2 m, excl. palen en vloer.

1.255,00

103

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke fundering t.b.v. uitbreiding begane grond in combinatie met de buren. Indien de gezamenlijke fundering onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

-100,00

102

Het storten van de fundering voor het later verlengen van de garage met 3 m, excl. palen en vloer.

1.665,00

104

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke fundering t.b.v. uitbreiding begane grond en verlenging garage. Indien de gezamenlijke fundering onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

-100,00

105

Uitbreiding begane grond met 1,2 m; - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit uitbreiding - geïsoleerde systeemvloer - dakvlak van betonvloer in idem uitvoering als verdiepingsvloer incl. isolatie en dakbedekking - de opgaande achtergevel wordt opgevangen door de verdiepingsvloer - standaard achtergevelkozijnen verplaatsen en verzwaren ventilatierooster naar type 21 - aanpassen hemelwaterafvoer incl. evt. noodoverlaat - 2x extra dubbel wandcontact - extra plafondlichtpunt op schakelaar - aanpassing c.v.-installatie en extra luchtafvoer mechanische ventilatie in de keuken (PAS OP; hang- en sluitwerk ramen en deuren op verdieping, dilataties en metselwerkwapening)

€ 12.950,00

106

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke uitbreiding begane grond in combinatie met de buren. Indien de gezamenlijke uitbreiding onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

Pagina 1 van 11

-500,00


Bedrag incl. BTW 107

Complete verlenging garage van 3 m; - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit garage - uitvoering en materialen als standaard garage - extra lichtpunt parallel geschakeld op bestaand lichtpunt - extra dubbele wandcontactdoos

€ 11.500,00

108

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke uitbreiding begane grond en verlenging garage. Indien de uitbreiding of verlenging onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

-100,00

109

Het toepassen van dubbele openslaande garagedeuren fabr. Weekamp type WK 3521, i.p.v. de standaard garagekanteldeur. Tevens op te nemen in het dak een dakdoorvoer fabr. Ubbink Multivent 131 t.b.v. ventilatie.

3.455,00

110

Het laten vervallen van de garagedeur. Hiervoor een kozijn met deur (met isolatieglas) als op tekening aangegeven. Incl. ventilatierooster, waarbij de zijlichten zijn voorzien van geëmailleerd glas met isolatie en van binnen afgetimmerd.

4.175,00

111

Een houten dakkapel plaatsen (klein) t.p.v. voorgevel of achtergevel zolder;(conform tekening) - zijwangen bekleed met gipsplaten en idem plafond op tengels onder dakbalken en compleet afgetimmerd

8.950,00

112

Het toepassen van een vloerluik in de garage als standaard toegepast in de hal.

225,00

113

Het opnemen van een uitstortgootsteen in de berging , plaats i.o.m.verkrijgers), fabr. Duravit type Duravital, afm. 480x425 mm incl. rooster, met koudwaterkraan fabr. Grohe type Costa-L wandkraan (30.484.001). De kraan afsluitbaar in de meterkast. Indien de kruipruimte onder de vloer niet bereikbaar is, dient er een vloerluik opgenomen te worden in het meerwerk.

1.115,00

114

Het opnemen van een koudwaterkraan fabr. Grohe type Costa-L wandkraan (30.484.001) in de garage (tegen "warme" wand, plaats i.o.m.verkrijgers), waaronder een kunststof vloerputje met rvs-rooster. De kraan afsluitbaar in de meterkast. Indien de kruipruimte onder de vloer niet bereikbaar is dient er een vloerluik opgenomen te worden in het meerwerk.

650,00

115

Het plaatsen van een kunststof vloersifon met rvs-rooster in de garage. Indien de kruipruimte onder de vloer niet bereikbaar is dient er een vloerluik opgenomen te worden in het meerwerk.

290,00

116

In het dakvlak op zolder in de achtergevel een compleet afgewerkt dakvenster fabr. Fakro, afm. ± 940x1600 mm.

1.930,00

117

Een complete vorstvrije gevelkraancombinatie (Grohe gevelkraan 41208 met knopbediening) op achtergevel ca. 600 mm hoog.

700,00

118

Een complete vorstvrije gevelkraancombinatie (Grohe gevelkraan 41208 met sleutelbediening) op de voorgevel ca. 600 mm hoog.

635,00

Pagina 2 van 11


Bedrag incl. BTW 119

De kozijnen, ramen en deuren in de woning voorzien van triple-glas. Indien houten kozijnen worden toegepast, zijn de kozijnen volhout, het raamhout dikker en de deuren voorzien van oplegglaslatten. Excl. extra kozijnen uitbreiding, voordeur, dakkapel en dakramen.

2.765,00

Toelichting: Een glasvlak is het koudste vlak aan de buitenschil van de woning. Opwaardering van het glas vergroot het comfort en geeft minder koudestraling van de ruit. Verder is de akoestische isolatie van triple-glas beter dan bij dubbelglas. 120

Het aanpassen van de keukeninstallatie: - het verplaatsen van de afvoer gootsteen naar een door de verkrijger aan te geven plaats

121

Het aanpassen van de boilercapaciteit van 200 liter naar 300 litervat

volgt

1.080,00

Sluitingsdatum "200" nummers d.d. .. …… … 200

Het aanpassen van de keukeninstallatie conform opgave leverancier excl. aanpassen m.v.-installatie: - prijsopgave alleen mogelijk middels een compleet gemaatvoerde installatietekening - wijzigingen in een betonwand zijn niet mogelijk, evt. extra elektra op deze wand wordt uitgevoerd als opbouw

201

Indien standaard vloerverwarming wordt toegepast wordt het slangenbeloop gebaseerd op de standaard keukenopstelling. Indien het slangenbeloop aangepast dient te worden zal er door de c.v.-installateur een aangepaste installatieberekening gemaakt dienen te worden zal er door de c.v.-installateur een aangepaste installatieberekening gemaakt dienen te worden.

155,00

202

Het toepassen van een geïsoleerde sectionaldeur (fabr. Hörmann type LPU 40 met S-profilering) i.p.v. de kanteldeur. Tevens op te nemen in het dak een dakdoorvoer fabr. Ubbink Multivent 131 t.b.v. ventilatie.

1.795,00

203

De sectionaldeur voorzien van een geïntegreerde loopdeur (met lage drempel).

2.685,00

204

De geïsoleerde sectionaldeur voorzien van elektrische bediening, incl. 1 handzender.

850,00

205

Een extra handzender (klein model) t.b.v. de gekozen elektrische bediening garagedeur.

135,00

206

Wand tussen slaapkamer 2 en 3 vervallen; - deur slaapkamer 2 vervallen en dichtzetten met gipsblokken - lichtpunten ongewijzigd - draairichting deur slaapkamer 3 - incl. aanpassen elektra - 1 thermostaat vervalt

-290,00

Pagina 3 van 11

volgt


Bedrag incl. BTW 207

T.p.v. 2e verdieping een gescheiden zolderruimte; - gibowand (deel traphek vervallen en leuning doortrekken) - 1 extra binnendeurkozijn met deur zonder bovenlicht - alle wanden vlak afgewerkt, dus niet voorzien van behang c.q. sauswerk - electrische radiator zolderruimte afgestemd op 22°C - bestaand plafondlichtpunt verplaatsen naar overloop 2e verdieping - de gescheiden zolderruimte voorzien van plafondlichtpunt op schakelaar - 3x extra dubbele wandcontactdoos Uitgangspunt is dat de gescheiden zolderruimte geen verblijfsruimte is. Excl. afwerking dakschuinte.

3.455,00

208

Radiator/conector op zolder/2e verdieping, afgestemd op 22°C.

665,00

209

Het plaatsen van een wandje aan de kopse kant van de keuken dik 70 mm, breed 650 mm en hoog 1200 mm. De kopse kant van het wandje afgewerkt met een houten sponninglat.

160,00

210

Het plaatsen van een wandje aan de kopse kant van de keuken dik 70 mm, breed 650 mm en tot plafond. De kopse kant van het wandje afgewerkt met een houten sponninglat.

210,00

211

Het aanpassen van de draairichting van een binnendeur, excl. aanpassingen in elektra.

85,00

212

Het vervallen van een binnendeur, incl. hang- en sluitwerk. (Minderprijs per stuk.) (Niet mogelijk t.p.v. verdiepingen i.v.m. open trapopgang.)

-65,00

213

Het vervallen van een binnendeur, incl. kozijn. (Minderprijs per stuk.) Geen verdere aanpassingen van maatvoering en afwerking van de sparing. Dit is voor toilet en badkamer alleen mogelijk indien tevens gekozen voor casco uitvoering. Beperkte garantie is van toepassing.

-125,00

214

T.p.v. gootsteenkastje het opnemen van een kraan t.b.v. later te plaatsen vaatwasser (afvoer standaard aanwezig).

225,00

215

Extra wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. oven t.p.v. opstelplaats kooktoestel, hoogte 100 mm + vloer.

405,00

216

Extra wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. vaatwasser t.p.v. gootsteenkastje, hoogte 100 mm + vloer.

405,00

217

Extra wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. combi-magnetron t.p.v. opstelplaats koelkast, hoogte 100 mm + vloer.

405,00

218

De niet bedrade boilerleiding in de keuken bedraden en voorzien van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

280,00

219

Een niet bedrade leiding in de keuken bedraden en voorzien van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

280,00

220

Het verplaatsen van een wand elektra aansluiting in dezelfde ruimte.

135,00

221

Het verplaatsen van een plafondlichtpunt in dezelfde ruimte.

175,00

222

Dubbele schakelaar splitsen in aparte inbouwdoos per schakelaar.

100,00

Pagina 4 van 11


Bedrag incl. BTW 223

Het wijzigen van een enkele wandcontactdoos naar een dubbele wandcontactdoos.

100,00

224

Het toepassen van een wisselschakeling op plafondlichtpunt.

230,00

225

Het toepassen van een wisselschakeling op plafondlichtpunt slaapkamer 1 met t.p.v. mogelijke plaatsing bed een wissel-/trekschakelaar, hoogte 2200 mm+ vloer.

230,00

226

Loze leiding (19 mm) van meterkast naar ................... en eindigend op doos (prijs per loze leiding).

190,00

227

Extra enkele wandcontactdoos naast een schakelaar.

100,00

228

Het opnemen van een enkele wandcontactdoos op een bestaande groep.

245,00

229

Het opnemen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep.

280,00

230

Het opnemen van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

405,00

231

Een niet bedrade leiding bedraden en voorzien van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

280,00

232

De standaard 2-fase kookgroep aanpassen naar een 3-fase kookaansluiting.

385,00

233

Het opnemen van een enkele wandcontactdoos op 3-fase aansluiting (380V).

860,00

234

Het opnemen van een wandlichtpunt binnen op schakelaar.

250,00

235

Het opnemen van een wandlichtpunt binnen op bestaande schakelaar.

210,00

236

Het opnemen van een aansluiting wandlichtpunt buiten op schakelaar.

250,00

237

Het opnemen van een aansluiting wandlichtpunt buiten op bestaande schakelaar.

210,00

238

Indien door het aantal elektragroepen van de standaard woning + meerwerk het noodzakelijk is, dient er een derde aardlekschakelaar geplaatst te worden. Er wordt door de elektriciën bepaald of dit het geval is.

295,00

239

Uitbreiding meterkast bij 4e aardlekschakelaar.

245,00

240

Het plaatsen van een geschakelde enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op achtergevel nabij de achterdeur, hoogte ca. 300 mm+ vloer. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur.

340,00

241

Het plaatsen van een geschakelde dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op achtergevel nabij de achterdeur, hoogte ca. 300 mm+ vloer. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur.

370,00

242

Het opnemen van een grondkabel (lengte 10 m) opgerold t.p.v. de achtergevel. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur, t.b.v. toekomstige tuinverlichting.

405,00

Pagina 5 van 11


Bedrag incl. BTW 243

Het opnemen van een grondkabel (lengte 10 m) opgerold t.p.v. de achtergevel. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur, t.b.v. toekomstige tuinverlichting. Aangesloten op een aparte groep.

560,00

244

Het bedraden van een loze leiding t.b.v. netwerkaansluiting met CAT6bekabeling en afmonteren met wandcontact. In de meterkast met overlengte en aansluitstekker.

260,00

245

Het bedraden van een loze leiding t.b.v. tv+r aansluiting met coax-bekabeling en afmonteren. In de meterkast met overlengte en aansluitstekker.

230,00

246

Het leveren en aanbrengen van fabrieksmatig wit afgelakte merantihouten vloerplinten op de begane grond. De plinten gelijmd tegen de wand.

370,00

247

Het leveren en aanbrengen van fabrieksmatig wit afgelakte merantihouten vloerplinten op de 1e verdieping. De plinten gelijmd tegen de wand.

515,00

248

Het leveren en aanbrengen van fabrieksmatig wit afgelakte merantihouten vloerplinten op de zolder/2e verdieping. De plinten gelijmd tegen de wand.

370,00

249

Het opnemen van een electrische radiator in de aangebouwde garage (tegen de wand met de woning). Er wordt geen temperatuurgarantie afgegeven

715,00

250

Easydrain met rvs geborsteld rooster lang 70 cm.

970,00

251

In badkamer een acryl bad op te nemen, ingebouwd en betegeld. Fabr. Geberit Soana, afm. 1800x800 mm, met afvoer in het midden. Compleet met thermostatische badmengkraan fabr. Grohe Grohtherm 800 enGrohe Tempesta 100 Doucheset met wandhouder.

2.035,00

Advies is om de boiler bij deze optie te vergroten.

Sluitingsdatum "300" nummers d.d. .. …… … 300

Keuze binnendeurkozijn met binnendeur incl. hang- en sluitwerk op te geven via de website van Svedex. De keuze wordt aan de meer- en minderwerklijst toegevoegd.

volgt

301

Het laten vervallen van spuitwerk plafond begane grond. Beperkte garantie is van toepassing.

-150,00

302

Het laten vervallen van spuitwerk plafonds 1e verdieping. Beperkte garantie is van toepassing.

-150,00

303

Het toepassen van standaard sanitair in het toilet.

nihil

304

Het toepassen van standaard sanitair in de badkamer.

nihil

305

Montagehoogte wandcloset ca. 400 mm+ vloer. Prijs per stuk.

306

Montagehoogte wandcloset ca. 430 mm+ vloer. (Standaard hoogte conform bestek.)

Pagina 6 van 11

90,00

nihil


Bedrag incl. BTW 307

Montagehoogte wandcloset ca. 460 mm+ vloer. Prijs per stuk.

90,00

308

Wastafelmeubel (Geberit Smyle Square) breed 900 mm met 2 laden, afgemonteerd onder de wastafel in de badkamer. Aanpassen kleur wastafelmeubel; O kleur hoog glans wit O kleur hoog glans zandgrijs O kleur mat lava O kleur notelaar hickory

1.670,00

309

Regendouche Grohe new Tempesta Cosmopolitan met thermostaatkraan.

610,00

310

Glazen douchedeur en zijwand i.p.v. standaard douchewand.

3.530,00

311

Het plaatsen van een wandje tussen de douchehoek en het bad, dik 100 mm, breed 900 mm, hoogte ca. 2100 mm. De douchehoek wordt hierdoor ca. 800 mm breed. Wand compleet betegeld met gekozen tegelwerk.

910,00

312

Tegelwerk toilet. Combinatie 1 - wandtegel wit uni glans, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

313

Tegelwerk toilet. Combinatie 2 - wandtegel wit uni mat, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

314

Tegelwerk badkamer. Combinatie 1 - wandtegel wit uni glans, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

Pagina 7 van 11


Bedrag incl. BTW 315

Tegelwerk badkamer. Combinatie 2 - wandtegel wit uni mat, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

316

Tegelwerk toilet. Combinatie 3 - wandtegel wit uni glans, afm. 30x60 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

317

Tegelwerk toilet. Combinatie 4 - wandtegel wit uni mat, afm. 30x60 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

318

Tegelwerk badkamer. Combinatie 3 - wandtegel wit uni glans, afm. 30x60 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

319

Tegelwerk badkamer. Combinatie 4 - wandtegel wit uni mat, afm.30x60 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

320

Wandtegelwerk in toilet doortegelen tot plafond met Combinatie 1 of 2

390,00

321

Wandtegelwerk in toilet doortegelen tot plafond met Combinatie 3 of 4

470,00

Pagina 8 van 11


Bedrag incl. BTW 322

Het laten vervallen van het standaard sanitair en wand- en vloertegelwerk in het toilet. - De wanden en vloeren worden onafgewerkt opgeleverd. De afwerkvloer van het toilet wordt wel gesmeerd. - De elektrische voorzieningen orden voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. - De water- en rioleringsleidingen worden op de standaard plaats afgedopt opgeleverd. De mogelijkheid bestaat dat er door het waterleidingbedrijf geen watermeter wordt geplaatst. In dat geval zal de koper na voltooiing van de installatie een herkeuring van de installatie bij het desbetreffende waterleidingbedrijf aan moeten vragen, waarbij na goedkeuring van de installatie water wordt geleverd. De eventuele kosten van de herkeuring zijn voor rekening van de koper. - De koper is er mee bekend dat het laten vervallen van het tegelwerk niet voldoet aan het bouwbesluit en daarom dient de koper vóór bewoning van de woning het toilet en de badkamer compleet te hebben geïnstalleerd. Er dient tevens een herkeuring van de installatie plaatsgevonden te hebben. - Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat er voor de oplevering van de woning geen werkzaamheden door derden in de woning kunnen worden uitgevoerd. Beperkte garantie is van toepassing.

-500,00

323

Het laten vervallen van het standaard sanitair en wand- en vloertegelwerk in de badkamer. - De wanden en vloeren van de badkamer worden onafgewerkt opgeleverd (dus geen vloerspecie). Indien vloerverwarming standaard toegepast in de badkamer het leidingwerk beschermen met een houten plaat dik minimaal 12mm. Het plafond is met spuitwerk afgewerkt. - De elektrische voorzieningen en radiator worden voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. - De water- en rioleringsleidingen worden op de standaard plaats afgedopt opgeleverd. De mogelijkheid bestaat dat er door het waterleidingbedrijf geen watermeter wordt geplaatst. In dat geval zal de koper na voltooiing van de installatie een herkeuring van de installatie bij het desbetreffende waterleidingbedrijf aan moeten vragen, waarbij na goedkeuring van de installatie water wordt geleverd. De eventuele kosten van de herkeuring zijn voor rekening van de koper. - De koper is er mee bekend dat het laten vervallen van het tegelwerk niet voldoet aan het bouwbesluit en daarom dient de koper vóór bewoning van de woning het toilet en de badkamer compleet te hebben geïnstalleerd. Er dient tevens een herkeuring van de installatie plaatsgevonden te hebben. - Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat er voor de oplevering van de woning geen werkzaamheden door derden in de woning kunnen worden uitgevoerd. Beperkte garantie is van toepassing.

-2.200,00

324

Keuze wand- en vloertegels en sanitair volgens nadere opgave.

Pagina 9 van 11

volgt


Bedrag incl. BTW 325

Indien u geen keuze kunt maken uit de standaard pakketten sanitair en/of tegelwerk met de evt. genoemde meerwerkopties, is er nog de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de sanitair- en/of tegelshowroom. Indien deze bekend zijn, wordt dit aan u medegedeeld. De keuzes in een showroom worden vastgelegd in een aparte offerte, waarin alle bouwkundige zaken en opslagen zijn opgenomen. Tevens kunt u al uw overige wensen m.b.t. meer- en minderwerk bespreken met de afdeling kopersbegeleiding, waarin zij u graag van advies dienen en een bijpassende offerte voor u kunnen verzorgen. Vanzelfsprekend is het natuurlijk nog wel zo dat alle wijzigingen aan uw woning dienen te voldoen aan de geldende normeringen en regelgevingen.

volgt

Sluitingsdatum "400" nummers gelijk aan de "200" nummers 400

DUURZAME OPTIES NIET ALLE OPTIES KUNNEN IN COMBINATIE MET ELKAAR WORDEN TOEGEPAST.

401

De warmte pomp voorzien van een topkoeling, de warmtepomp wordt voorzien van een koelkit en buffervat.

1.290,00

Toelichting: Het betreft een topkoeling waardoor de temperatuur in huis met enkele graden gekoeld kan worden, waardoor er extra wooncomfort ontstaat, Het betreft echter geen airco. 402

In het dakvlak van de woning extra pv-panelen opnemen, idem als standaard toegepast (prijs per stuk).

785,00

403

Het toepassen van een vogelvide fabr. Monier aan de onderzijde van het schuine dakvlak, t.p.v. de goot 2 elementen van ca. 1 m met kopschotten (prijs per 2 m¹).

145,00

Toelichting: Huismussen bewonen nestholtes. Niet alleen in het broedseizoen, ook in de winter gebruiken ze holtes voor beschutting. Om bestaande mussenkolonies te behouden, is het van belang kunstmatige nestgelegenheden aan te bieden in de buurt van deze kolonies. *www.monier.nl

Pagina 10 van 11


Bedrag incl. BTW 404

Het toepassen van 3 stuks huismussenpannen met bijbehorend nestkastje in het schuine dakvlak van de woning; - plaats pan in dakvlak op het noorden of oosten - minimaal 4 pannen tussen de huismussenpannen - niet aanbrengen boven terrassen en deuren en bij voorkeur niet boven ramen

375,00

Toelichting: Deze pannen zijn ontworpen om de vogels een veilige broedplaats te bieden, zonder dat daarvoor omslachtige aanpassingen nodig zijn aan het pannendak. Dankzij het bijpassende nestkastje behoren bevuiling en beschadiging van het onderdak definitief tot het verleden. In een beter milieu hebben vogels de ruimte. *www.monier.nl

"Voornoemde prijzen zijn in Euro's, incl. 21% BTW en eventueel verschuldigd architektenhonorarium. Voornoemde wijzigingen en/of aanvullingen en de daaraan gekoppelde meer- en minderwerkkosten zijn vast en geldend mits opdracht wordt gegeven voor aanvang van de bouw. Opdracht na aanvang van de bouw kan betekenen dat een of meerdere delen niet meer kunnen worden uitgevoerd en/of gecorrigeerd moeten worden in de prijs. Op werkzaamheden welke door verkrijger na de oplevering worden uitgevoerd, kan door de aannemer geen enkele garantie worden verstrekt (zie ook de toelichting op artikel 11 van de garantieregeling). Middels ondertekening van deze 'Staat van meer- en minderwerk' verkla(a)r(t)(en) verkrijger(s) zich tevens accoord met de toezending van een afschrift van de bij deze, conform de geldende betalingsregeling voor meeren minderwerk opgemaakte, 'Staat van meer- en minderwerk' behorende factuur door de ondernemer aan de projectnotaris. De projectnotaris zal, indien het verschuldigde bedrag uit een hypotheekdepot moet worden voldaan, zorgdragen voor verrekening op de dag van het notarieel transport. Bovenstaande ontslaat de verkrijger(s) nimmer van haar/hun betalingsverplichting binnen de daarvoor op de factuur c.q. in de notulen van de eerste kopersvergadering gestelde uiterste betalingstermijn. De aannemer behoudt zich het recht voor door de verkrijger(s) gewenste wijzigingen niet in uitvoering te geven, indien verkrijger(s) niet op tijd aan haar/hun betalingsverplichting heeft/hebben voldaan. Bovenstaande geldt uitsluitend, indien het notarieel transport nog niet heeft plaatsgevonden. Wij wijzen u er op dat de wijziging deel uit maakt van het bouwplan, indien de verkrijger binnen één week na ontvangst van de opgave zich schriftelijk daarmee akkoord verklaart.

Voor accoord verkrijger(s):

D.d.

Voor accoord verkrijger(s):

D.d.

Pagina 11 van 11


Begane grond

project nr. 5034 getek. HB gewijzigd. RM

type Bs schaal 1:100 meerwerkopties

optie; gevelkraan optie; grondkabel optie; enkel wcd

340

1170

optie; uitbreiding garage met 3 m.

3000

optie: vloerluik

optie; uitbreiding begane grond met 1.17 m.

optie: uitstortgootsteen

optie: vloersifon

12560

optie: koudwaterkraan

optie: sectionaldeur met loopdeur

340

optie: openslaande deuren

300

5400

360


1e Verdieping

project nr. 5034 getek. HB gew. RM

type Bs schaal 1:100 meerwerkopties

optie; samenvoegen slaapkamers wand en 1 deurkozijn vervallen 1 deurkozijn verplaatst

optie; bad

slaapkamer 1


2e Verdieping

project nr. 5034 getek. HB

type Bs schaal 1:100 meerwerkopties

optie; dakkapel optie; dakvenster 1140x1400

optie; gescheiden zolderruimte 2455

102

optie; dakkapel

2843


Voorgevel

project nr. 5034 getek. HB gew. RM

type Bs schaal 1:100 meerwerkopties

optie; dakkapel

vr

optie; sectionaldeur met loopdeur

vr

optie; openslaande deuren


Achtergevel

project nr. 5034 getek. HB gew. RM

type Bs schaal 1:100 meerwerkopties

optie; dakkapel (bij bnr 81)

vr

optie; uitbreiding garage

optie; dakvenster 1140x1400 (bij bnr 90)

vr

optie; uitbreiding begane grond


Zijgevel

project nr. 5034 getek. HB gew. RM

type Bs schaal 1:100 meerwerkopties

optie; dakkapel

optie; dakkapel

optie; uitbreiding (zie plattegrond)


Doorsnede

project nr. 5034 getek. HB gew. RM

type Bs schaal 1:100 meerwerkopties

660

3545

2490

2162

3545

5256

2600+vl. 2162

1500+vl.

9390+ snijlijn optie; dakkapel

38.5

290

snijlijn

°

bk vloer

5580

38.5

5800

°

1500

2600

optie; dakkapel

600

290

peil

bk vloer

430-

bk fundering

930-

ok fundering

2610

2900+ bk vloer

430

2610

600

optie; uitbreiding begane grond met 1.2 m

DOORSNEDE B-B lage erker

Profile for ZeemanVastgoed

Woonwensenlijst twee-onder-een-kapwoning Alm  

Meerwerkmogelijkheden voor woningtype Alm.

Woonwensenlijst twee-onder-een-kapwoning Alm  

Meerwerkmogelijkheden voor woningtype Alm.

Profile for zeeman7

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded