Meer- en minderwerklijst Bijenlust

Page 1

Algemene staat van meer- en minderwerk Projectnummer Project Woningtype i.o.v. / aannemer Kopersbegeleiding Datum

: : : : : :

V1902/5745 36 koopwoningen te De Goorn ("Buitenplaats" fase 3c) Bijenlust (A) Aannemingsbedrijf Wit Wognum B.V TBE-ZA architecten en ingenieurs 5 oktober 2020 Bedrag incl. BTW

Sluitingsdatum "100" nummers d.d. .... 101

Het slaan van palen voor het in de toekomst uitbreiden van de begane grond, het formeren van een garage of het verlengen van de garage. Excl. snellen van paalkop en grondwerk. Prijs per paal (aantal palen wordt door de constructeur bepaald).

595,00

102

Het storten van de fundering voor het later uitbreiden van de begane grond met 2,4 m, € excl. palen en vloer.

1.930,00

103

Het storten van de fundering voor het later uitbreiden van de begane grond met 4 m, excl. palen en vloer.

3.225,00

102

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke fundering t.b.v. uitbreiding begane grond met 2,4 m in combinatie met de buren van bouwnummer……… Indien de gezamenlijke fundering onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

-100,00

104

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke fundering t.b.v. uitbreiding begane grond met 4 m in combinatie met de buren van bouwnummer……… Indien de gezamenlijke fundering onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

-170,00

105

T.b.v. bouwnr. 234 en 237. Het storten van de fundering voor het later plaatsen van een garage, excl. palen en vloer.

2.175,00

103

T.b.v. bouwnr. 234 en 237 Het storten van de fundering voor het later verlengen van de garage met 2,4 m, excl. palen en vloer.

1.345,00

106

T.b.v. bouwnr. 234 en 237 Het storten van de fundering voor het later verlengen van de garage met 4 m, excl. palen en vloer.

1.900,00

107

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke fundering t.b.v. uitbreiding begane grond met 2,4 m en garage. Indien de gezamenlijke fundering onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

-200,00

104

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke fundering t.b.v. uitbreiding begane grond met 4 m en garage. Indien de gezamenlijke fundering onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

-335,00

Pagina 1 van 16


108

Uitbreiding 1a. (niet t.b.v. bwnr. 227) Uitbreiding begane grond met 2,4 m; - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit uitbreiding - geïsoleerde systeemvloer - dakvlak van betonvloer in idem uitvoering als verdiepingsvloer incl. isolatie, dakbedekking, aluminium afdekprofiel - de opgaande achtergevel wordt opgevangen door de verdiepingsvloer - standaard achtergevelkozijn(en) verplaatsen - aanpassen hemelwaterafvoer incl. evt. noodoverlaat - 2x extra dubbel wandcontact - extra plafondlichtpunt op schakelaar - aanpassing verwarmingsinstallatie (PAS OP; hang- en sluitwerk ramen en deuren op verdieping, dilataties en metselwerkwapening)

€ 23.900,00

109

Uitbreiding 1b. (niet t.b.v. bwnr. 227) Uitbreiding begane grond met 4 m; - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit uitbreiding - geïsoleerde systeemvloer - dakvlak van betonvloer in idem uitvoering als verdiepingsvloer incl. isolatie, dakbedekking, aluminium afdekprofiel - de opgaande achtergevel wordt opgevangen door de verdiepingsvloer - standaard achtergevelkozijn(en) verplaatsen - aanpassen hemelwaterafvoer incl. evt. noodoverlaat - 2x extra dubbel wandcontact - extra plafondlichtpunt op schakelaar - aanpassing verwarmingsinstallatie (PAS OP; hang- en sluitwerk ramen en deuren op verdieping, dilataties en metselwerkwapening)

€ 38.500,00

105

Uitbreiding 1c. (t.b.v. bwnr. 227) Uitbreiding begane grond met 2,4 m; - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit uitbreiding - geïsoleerde systeemvloer - dakvlak van betonvloer in idem uitvoering als verdiepingsvloer incl. isolatie, dakbedekking, aluminium afdekprofiel - t.p.v. opgaande achtergevel een stalen ligger ca HE260A opnemen - standaard achtergevelkozijn(en) verplaatsen - aanpassen hemelwaterafvoer incl. evt. noodoverlaat - 2x extra dubbel wandcontact - extra plafondlichtpunt op schakelaar - aanpassing verwarmingsinstallatie (PAS OP; hang- en sluitwerk ramen en deuren op verdieping, dilataties en metselwerkwapening)

€ 24.900,00

Pagina 2 van 16


110

Uitbreiding 1d. (t.b.v. bwnr. 227) Uitbreiding begane grond met 4 m; - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit uitbreiding - geïsoleerde systeemvloer - dakvlak van betonvloer in idem uitvoering als verdiepingsvloer incl. isolatie, dakbedekking, aluminium afdekprofiel - t.p.v. opgaande achtergevel een stalen ligger ca HE260A opnemen - standaard achtergevelkozijn(en) verplaatsen - aanpassen hemelwaterafvoer incl. evt. noodoverlaat - 2x extra dubbel wandcontact - extra plafondlichtpunt op schakelaar - aanpassing verwarmingsinstallatie (PAS OP; hang- en sluitwerk ramen en deuren op verdieping, dilataties en metselwerkwapening)

€ 39.500,00

111

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke uitbreiding begane grond met 2,4 m in combinatie met de buren van bouwnummer ………. Indien de gezamenlijke uitbreiding onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

-800,00

106

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke uitbreiding begane grond met 4 m in combinatie met de buren van bouwnummer ………. Indien de gezamenlijke uitbreiding onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

-1.165,00

112

T.b.v. bouwnr. 234 en 237 Complete garage afm. uitw. 6340x3080 mm; - 3 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit garage - geïsoleerde systeemvloer met afwerkvloer voorzien van wapening - halfsteens buitenmuur en houten dak - stalen garagekanteldeur fabr. Hörmann N80 o.g. - plafondlichtpunt op wisselschakelaar en 1x dubbele wandcontactdoos - buitenwandlichtpunt, t.p.v. achterdeur, op schakelaar in de garage - kozijn t.p.v. achter-/zijgevel garage incl. deur met glasopening; dubbele isolerende beglazing en borstwering hoog ± 900 mm - voldoende ventilatie via garagedeur en open stootvoegen - bestrating dubbele rij vanaf erfgrens voor tot aan garage

€ 28.500,00

113

Complete verlenging garage van 2,4 m; - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit garage - uitvoering en materialen als standaard garage - extra lichtpunt parallel geschakeld op bestaand lichtpunt - extra dubbele wandcontactdoos

107

Complete verlenging garage van 4 m; - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit garage - uitvoering en materialen als standaard garage - extra lichtpunt parallel geschakeld op bestaand lichtpunt - extra dubbele wandcontactdoos

€ 13.250,00

114

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke uitbreiding begane grond en garage. Indien de uitbreiding of verlenging onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

Pagina 3 van 16

8.900,00

-1.600,00


115

Extra houten kozijn tussen woonkamer en garage incl. geïsoleerde deur (breed 930 mm) voorzien van "Ellen Matic-Primera" profiel en deurdranger, incl. kunststeen onderdorpel en hang- en sluitwerk als buitenkozijn.

1.965,00

108

Het toepassen van dubbele openslaande garagedeuren fabr. Weekamp type WK 3521, i.p.v. de garagekanteldeur. Tevens op te nemen in het dak een dakdoorvoer fabr. Ubbink Multivent 131 t.b.v. ventilatie.

3.490,00

116

Een houten dakkapel plaatsen t.p.v. achtergevel zolder (conform tekening); - zijwangen bekleed met gipsplaten en idem plafond op tengels onder dakbalken en compleet afgetimmerd

9.250,00

117

Het toepassen van een vloerluik in de garage als standaard toegepast in de hal.

245,00

109

Het opnemen van een uitstortgootsteen in de garage (tegen "warme" wand, plaats i.o.m.verkrijgers), fabr. Duravit type Duravital, afm. 480x425 mm incl. rooster, met koudwaterkraan fabr. Grohe type Costa-L wandkraan (30.484.001). De kraan afsluitbaar in de meterkast. Indien de kruipruimte onder de vloer niet bereikbaar is dient er een vloerluik opgenomen te worden in het meerwerk.

1.130,00

118

Het opnemen van een koudwaterkraan fabr. Grohe type Costa-L wandkraan (30.484.001) in de garage (tegen "warme" wand, plaats i.o.m.verkrijgers), waaronder een kunststof vloerputje met rvs-rooster. De kraan afsluitbaar in de meterkast. Indien de kruipruimte onder de vloer niet bereikbaar is dient er een vloerluik opgenomen te worden in het meerwerk.

660,00

119

Het plaatsen van een kunststof vloersifon met rvs-rooster in de garage. Indien de kruipruimte onder de vloer niet bereikbaar is, dient er een vloerluik opgenomen te worden in het meerwerk.

295,00

120

In het dakvlak op zolder in de achtergevel een compleet afgewerkt dakvenster fabr. Fakro, afm. ± 940x1600 mm.

1.950,00

121

Een complete vorstvrije gevelkraancombinatie (Grohe gevelkraan 41208 met knopbediening) op achtergevel ca. 600 mm hoog.

710,00

122

Een complete vorstvrije gevelkraancombinatie (Grohe gevelkraan 41208 met sleutelbediening) op de voorgevel ca. 600 mm hoog.

645,00

123

De kozijnen, ramen en deuren in de woning voorzien van triple-glas. Indien houten kozijnen worden toegepast, zijn de kozijnen volhout, het raamhout dikker en de deuren voorzien van oplegglaslatten. Excl. extra kozijnen uitbreiding, voordeur, dakkapel en dakramen.

2.795,00

Toelichting: Een glasvlak is het koudste vlak aan de buitenschil van de woning. Opwaardering van het glas vergroot het comfort en geeft minder koudestraling van de ruit. Verder is de akoestische isolatie van triple-glas beter dan bij dubbelglas.

Pagina 4 van 16


124

Het aanpassen van de keukeninstallatie: - het verplaatsen van de afvoer gootsteen naar een door de verkrijger aan te geven plaats Aanpassen van de riolering onder de begane grondvloer is niet meer mogelijk na de sluitingsdatum van de "100"-nummers.

125

Het aanpassen van de boilercapaciteit van 200 liter naar 300 litervat.

volgt

1.095,00

Sluitingsdatum "200" nummers d.d. .... 200

Het aanpassen van de keukeninstallatie conform opgave leverancier excl. aanpassen m.v.-installatie: - prijsopgave alleen mogelijk middels een compleet gemaatvoerde installatietekening - wijzigingen in een betonwand zijn niet mogelijk, evt. extra elektra op deze wand wordt uitgevoerd als opbouw Aanpassen van de riolering onder de begane grond vloer is niet meer mogelijk na de sluitingsdatum van de "100"- nummers.

201

Indien standaard vloerverwarming wordt toegepast wordt het slangenbeloop gebaseerd op de standaard keukenopstelling. Indien het slangenbeloop aangepast dient te worden zal er door de installateur een aangepaste installatieberekening gemaakt dienen te worden.

155,00

202

T.b.v. bouwnr. 234 en 237 Het toepassen van een geïsoleerde sectionaldeur (fabr. Hörmann type LPU 40 met Sprofilering) i.p.v. de kanteldeur. Tevens op te nemen in het dak een dakdoorvoer fabr. Ubbink Multivent 131 t.b.v. ventilatie.

1.795,00

203

T.b.v. bouwnr. 234 en 237 De sectionaldeur voorzien van een geïntegreerde loopdeur (met lage drempel).

2.685,00

204

De kanteldeur voorzien van elektrische bediening, incl. 1 handzender.

995,00

205

De geïsoleerde sectionaldeur voorzien van elektrische bediening, incl. 1 handzender.

815,00

206

Een extra handzender (klein model) t.b.v. de gekozen elektrische bediening garagedeur.

135,00

207

Dakdoorvoer (multivent ø131 mm) op zolder t.b.v. luchtafvoer droger. Incl. manchet aan onderzijde dakelement t.b.v. luchtafdichting.

320,00

208

Geveldoorvoer (ø 150 mm) t.p.v. keuken t.b.v. luchtafvoer wasemkap, aan buitenzijde voorzien van een rond rvs bolrooster (plaats aangeven).

295,00

209

Onder verdiepingstrap een vaste kast op te nemen incl. wandlichtpunt op schakelaar met enkel wandcontact (regelwerk vervallen). Boven kozijn, aan woonkamerzijde, gipsplaataftimmering van de trap.

1.200,00

210

Wand tussen slaapkamer 2 en 3 vervallen; - deur slaapkamer 2 vervallen en dichtzetten met gipsblokken - lichtpunten ongewijzigd - draairichting deur slaapkamer 3 - incl. aanpassen elektra en afstemming radiatoren

-285,00

Pagina 5 van 16

volgt


211

T.p.v. 2e verdieping een gescheiden zolderruimte; - 1 extra binnendeurkozijn met deur zonder bovenlicht - alle wanden vlak afgewerkt, dus niet voorzien van behang c.q. sauswerk - convector zolderruimte afgestemd op 20°C - de gescheiden zolderruimte voorzien van plafondlichtpunt op schakelaar - 3x extra dubbele wandcontactdoos - extra luchttoevoer ventilatie Uitgangspunt is dat de gescheiden zolderruimte geen verblijfsruimte is.

3.490,00

212

T.p.v. 2e verdieping een gescheiden zolderruimte tpv bouwnr. 227; - 2 extra binnendeurkozijnen met deur zonder bovenlichten - alle wanden vlak afgewerkt, dus niet voorzien van behang c.q. sauswerk - convector zolderruimte afgestemd op 20°C - de gescheiden zolderruimte voorzien van plafondlichtpunt op schakelaar - 3x extra dubbele wandcontactdoos - extra luchttoevoer ventilatie Uitgangspunt is dat de gescheiden zolderruimte geen verblijfsruimte is.

4.035,00

213

Convector op zolder/2e verdieping, afgestemd op 20°C.

575,00

214

Het plaatsen van een wandje aan de kopse kant van de keuken dik 70 mm, breed 650 € mm en hoog 1200 mm. De kopse kant van het wandje afgewerkt met een houten sponninglat.

160,00

215

Het plaatsen van een wandje aan de kopse kant van de keuken dik 70 mm, breed 650 € mm en tot plafond. De kopse kant van het wandje afgewerkt met een houten sponninglat.

210,00

216

Het aanpassen van de draairichting van een binnendeur, excl. aanpassingen in elektra.

85,00

217

Het vervallen van een binnendeur, incl. hang- en sluitwerk. (Minderprijs per stuk.)

-65,00

218

Het vervallen van een binnendeur, incl. kozijn. (Minderprijs per stuk.) Geen verdere aanpassingen van maatvoering en afwerking van de sparing. Dit is voor toilet en badkamer alleen mogelijk indien tevens gekozen voor casco uitvoering. Beperkte garantie is van toepassing.

-125,00

219

T.p.v. gootsteenkastje het opnemen van een kraan t.b.v. later te plaatsen vaatwasser (afvoer standaard aanwezig).

225,00

220

Extra wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. oven t.p.v. opstelplaats kooktoestel, hoogte 100 mm + vloer.

405,00

221

Extra wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. vaatwasser t.p.v. gootsteenkastje, hoogte 100 mm + vloer.

405,00

222

Extra wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. combi-magnetron t.p.v. opstelplaats koelkast, hoogte 100 mm + vloer.

405,00

223

De niet bedrade boilerleiding in de keuken bedraden en voorzien van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

280,00

Pagina 6 van 16


224

Een niet bedrade leiding in de keuken bedraden en voorzien van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

280,00

225

Het verplaatsen van een wand elektra aansluiting in dezelfde ruimte.

135,00

226

Het verplaatsen van een plafondlichtpunt in dezelfde ruimte.

175,00

227

Dubbele schakelaar splitsen in aparte inbouwdoos per schakelaar.

100,00

228

Het wijzigen van een enkele wandcontactdoos naar een dubbele wandcontactdoos.

100,00

229

Het toepassen van een wisselschakeling op plafondlichtpunt.

230,00

230

Het toepassen van een wisselschakeling op plafondlichtpunt slaapkamer 1 met t.p.v. mogelijke plaatsing bed een wissel-/trekschakelaar, hoogte 2200 mm+ vloer.

230,00

231

Loze leiding (19 mm) van meterkast naar ................... en eindigend op doos (prijs per loze leiding).

190,00

232

Extra enkele wandcontactdoos naast een schakelaar.

100,00

233

Het opnemen van een enkele wandcontactdoos op een bestaande groep.

245,00

234

Het opnemen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep.

280,00

235

Het opnemen van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

405,00

236

Een niet bedrade leiding bedraden en voorzien van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

280,00

237

De standaard 2-fase kookgroep aanpassen naar een 3-fase kookaansluiting.

180,00

238

Het opnemen van een enkele wandcontactdoos op 3-fase aansluiting (380V).

630,00

239

Het opnemen van een wandlichtpunt binnen op schakelaar.

250,00

240

Het opnemen van een wandlichtpunt binnen op bestaande schakelaar.

210,00

241

Het opnemen van een aansluiting wandlichtpunt buiten op schakelaar.

250,00

242

Het opnemen van een aansluiting wandlichtpunt buiten op bestaande schakelaar.

210,00

243

Indien door het aantal elektragroepen van de standaard woning + meerwerk het noodzakelijk is, dient er een derde aardlekschakelaar geplaatst te worden. Er wordt door de elektriciën bepaald of dit het geval is.

295,00

244

Het plaatsen van een geschakelde enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op achtergevel nabij de achterdeur, hoogte ca. 300 mm+ vloer. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur.

340,00

Pagina 7 van 16


245

Het plaatsen van een geschakelde dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op achtergevel nabij de achterdeur, hoogte ca. 300 mm+ vloer. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur.

370,00

246

Het opnemen van een grondkabel (lengte 10 m) opgerold t.p.v. de achtergevel. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur, t.b.v. toekomstige tuinverlichting.

405,00

247

Het opnemen van een grondkabel (lengte 10 m) opgerold t.p.v. de achtergevel. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur, t.b.v. toekomstige tuinverlichting. Aangesloten op een aparte groep.

560,00

248

Het bedraden van een loze leiding t.b.v. netwerkaansluiting met CAT6-bekabeling en afmonteren met wandcontact. In de meterkast met overlengte en aansluitstekker.

260,00

249

Het bedraden van een loze leiding t.b.v. tv+r aansluiting met coax-bekabeling en afmonteren. In de meterkast met overlengte en aansluitstekker.

230,00

250

Het leveren en aanbrengen van fabrieksmatig wit afgelakte merantihouten vloerplinten € op de begane grond. De plinten gelijmd tegen de wand.

370,00

251

Het leveren en aanbrengen van fabrieksmatig wit afgelakte merantihouten vloerplinten € op de 1e verdieping. De plinten gelijmd tegen de wand.

515,00

252

Het leveren en aanbrengen van fabrieksmatig wit afgelakte merantihouten vloerplinten € op de zolder/2e verdieping. De plinten gelijmd tegen de wand.

370,00

253

Decorradiator fabr. Vasco type Iris in de badkamer van voldoende capaciteit, kleur wit (RAL 9016). Afm. ± 2022 mm hoog en ± 600 mm breed.

1.240,00

254

Het wijzigen van de standaard convectoren in de slaapkamers fabr. Jaga type Tempo in convectoren type Linea Plus. (Gerekend 3 stuks convectoren.)

575,00

255

Het wijzigen van de standaard convectoren in de slaapkamers fabr. Jaga type Tempo in convectoren type Strada. (Gerekend 3 stuks convectoren.)

575,00

256

Leidingwerk incl. aardedraad t.b.v. later te plaatsen bad afgedopt in hoek badkamer. De waterleiding voorzien van een beluchterkraan i.v.m. plaatsing watermeter. Eventueel de radiator en het leidingwerk toilet verplaatsen in de badkamer.

370,00

257

In badkamer een acryl bad op te nemen, ingebouwd en betegeld. Fabr. Geberit type 300 duo, afm. 1800x800 mm, met afvoer in het midden. Compleet met thermostatische badmengkraan fabr. Grohe type Grohtherm 1000 NEW en New Tempesta Doucheset II met wandhouder. Achter het bad een betegeld plateautje tegen koker.

1.845,00

Sluitingsdatum "300" nummers d.d. ....

Pagina 8 van 16


300

Keuze binnendeurkozijn met binnendeur incl. hang- en sluitwerk op te geven via de website van Svedex. De keuze wordt aan de meer- en minderwerklijst toegevoegd.

301

Het laten vervallen van spuitwerk plafond begane grond. Beperkte garantie is van toepassing.

-150,00

302

Het laten vervallen van spuitwerk plafonds 1e verdieping. Beperkte garantie is van toepassing.

-150,00

303

Het toepassen van standaard sanitair in het toilet.

nihil

304

Het toepassen van standaard sanitair in de badkamer.

nihil

305

T.b.v. tussenwoning. Extra wandcloset in de badkamer, compleet ingebouwd en betegeld.

1.705,00

306

Montagehoogte wandcloset ca. 400 mm+ vloer. Prijs/stuk

90,00

307

Montagehoogte wandcloset ca. 430 mm+ vloer. (Standaard hoogte comform bestek.)

308

Montagehoogte wandcloset ca. 460 mm+ vloer.Prijs/stuk

90,00

309

Standaard fontein (Plieger Kansas) in de kleur wit. Aanpassen kleur fontein. O kleur mat wit O kleur zwart

110,00

310

Standaard wastafel (Plieger Kansas) breed 800 mm en diep 466 mm in de kleur wit met 1 kraan. Aanpassen kleur wastafel. O kleur mat wit O kleur zwart

215,00

311

Wastafelmeubel onderbouw type Plieger Kansas 800x455 mm 2 lades met push open € set en afgemonteerd onder de wastafel, in de badkamer. O kleur mat wit O kleur mat grijs O kleur structuur eiken

1.555,00

312

Het plaatsen van een wandje t.p.v. de douchehoek dik 100 mm, breed 900 mm. Indien tegelwerk badkamer tot plafond hoogte ca. 2100 mm. Indien tegelwerk badkamer niet tot plafond dan hoogte wand tot bovenkant tegelwerk douchehoek. Wand compleet betegeld met gekozen tegelwerk. Indien gekozen wordt voor toilet en badopstelling in combinatie met een douchewand, wordt de douchehoek 800x1000 mm.

Pagina 9 van 16

volgt

nihil

910,00


313

Tegelwerk toilet. Combinatie 1 - wandtegel wit uni glans, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

314

Tegelwerk toilet. Combinatie 2 - wandtegel wit uni mat, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

315

Tegelwerk badkamer. Combinatie 1 - wandtegel wit uni glans, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

316

Tegelwerk badkamer. Combinatie 2 - wandtegel wit uni mat, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

317

Tegelwerk toilet. Combinatie 3 - wandtegel wit uni glans, afm. 30x60 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

Pagina 10 van 16

â‚Ź

395,00


318

Tegelwerk toilet. Combinatie 4 - wandtegel wit uni mat, afm. 30x30 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

395,00

319

Tegelwerk badkamer. Combinatie 3 - wandtegel wit uni glans, afm. 30x60 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

940,00

320

Tegelwerk badkamer. Combinatie 4 - wandtegel wit uni mat, afm.30x60 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

940,00

321

Wandtegelwerk in toilet doortegelen tot plafond met Combinatie 1 of 2

395,00

322

Wandtegelwerk in badkamer doortegelen tot plafond met Combinatie 1 of 2.

475,00

323

Wandtegelwerk in toilet doortegelen tot plafond met Combinatie 3 of 4

555,00

324

Wandtegelwerk in badkamer doortegelen tot plafond met Combinatie 3 of 4

630,00

Pagina 11 van 16


325

Het laten vervallen van het standaard sanitair en wand- en vloertegelwerk in het € toilet. - De wanden en vloeren worden onafgewerkt opgeleverd. De afwerkvloer van het toilet wordt wel gesmeerd. - De elektrische voorzieningen orden voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. - De water- en rioleringsleidingen worden op de standaard plaats afgedopt opgeleverd. De mogelijkheid bestaat dat er door het waterleidingbedrijf geen watermeter wordt geplaatst. In dat geval zal de koper na voltooiing van de installatie een herkeuring van de installatie bij het desbetreffende waterleidingbedrijf aan moeten vragen, waarbij na goedkeuring van de installatie water wordt geleverd. De eventuele kosten van de herkeuring zijn voor rekening van de koper. - De koper is er mee bekend dat het laten vervallen van het tegelwerk niet voldoet aan het bouwbesluit en daarom dient de koper vóór bewoning van de woning het toilet en de badkamer compleet te hebben geïnstalleerd. Er dient tevens een herkeuring van de installatie plaatsgevonden te hebben. - Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat er voor de oplevering van de woning geen werkzaamheden door derden in de woning kunnen worden uitgevoerd. Beperkte garantie is van toepassing.

-500,00

326

€ T.b.v. tussenwoning. Het laten vervallen van het standaard sanitair en wand- en vloertegelwerk in de badkamer. - De wanden en vloeren van de badkamer worden onafgewerkt opgeleverd (dus geen vloerspecie). Indien vloerverwarming standaard toegepast in de badkamer het leidingwerk beschermen met een houten plaat dik minimaal 12mm. Het plafond is met spuitwerk afgewerkt. - De elektrische voorzieningen en radiator worden voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. - De water- en rioleringsleidingen worden op de standaard plaats afgedopt opgeleverd. De mogelijkheid bestaat dat er door het waterleidingbedrijf geen watermeter wordt geplaatst. In dat geval zal de koper na voltooiing van de installatie een herkeuring van de installatie bij het desbetreffende waterleidingbedrijf aan moeten vragen, waarbij na goedkeuring van de installatie water wordt geleverd. De eventuele kosten van de herkeuring zijn voor rekening van de koper. - De koper is er mee bekend dat het laten vervallen van het tegelwerk niet voldoet aan het bouwbesluit en daarom dient de koper vóór bewoning van de woning het toilet en de badkamer compleet te hebben geïnstalleerd. Er dient tevens een herkeuring van de installatie plaatsgevonden te hebben. - Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat er voor de oplevering van de woning geen werkzaamheden door derden in de woning kunnen worden uitgevoerd. Beperkte garantie is van toepassing.

-1.000,00

Pagina 12 van 16


327

T.b.v. eindwoning. € Het laten vervallen van het standaard sanitair en wand- en vloertegelwerk in de badkamer. - De wanden en vloeren van de badkamer worden onafgewerkt opgeleverd (dus geen vloerspecie). Indien vloerverwarming standaard toegepast in de badkamer het leidingwerk beschermen met een houten plaat dik minimaal 12mm. Het plafond is met spuitwerk afgewerkt. - De elektrische voorzieningen en radiator worden voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. - De water- en rioleringsleidingen worden op de standaard plaats afgedopt opgeleverd. De mogelijkheid bestaat dat er door het waterleidingbedrijf geen watermeter wordt geplaatst. In dat geval zal de koper na voltooiing van de installatie een herkeuring van de installatie bij het desbetreffende waterleidingbedrijf aan moeten vragen, waarbij na goedkeuring van de installatie water wordt geleverd. De eventuele kosten van de herkeuring zijn voor rekening van de koper. - De koper is er mee bekend dat het laten vervallen van het tegelwerk niet voldoet aan het bouwbesluit en daarom dient de koper vóór bewoning van de woning het toilet en de badkamer compleet te hebben geïnstalleerd. Er dient tevens een herkeuring van de installatie plaatsgevonden te hebben. - Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat er voor de oplevering van de woning geen werkzaamheden door derden in de woning kunnen worden uitgevoerd. Beperkte garantie is van toepassing.

328

Keuze wand- en vloertegels en sanitair volgens nadere opgave.

329

Indien u geen keuze kunt maken uit de standaard pakketten sanitair en/of tegelwerk met de evt. genoemde meerwerkopties, is er nog de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de sanitair- en/of tegelshowroom. Indien deze bekend zijn, wordt dit aan u medegedeeld. De keuzes in een showroom worden vastgelegd in een aparte offerte, waarin alle bouwkundige zaken en opslagen zijn opgenomen. Tevens kunt u al uw overige wensen m.b.t. meer- en minderwerk bespreken met de afdeling kopersbegeleiding waarin zij u graag van advies dienen en een bijpassende offerte voor u kunnen verzorgen. Vanzelfsprekend is het natuurlijk nog wel zo dat alle wijzigingen aan uw woning dienen te voldoen aan de geldende normeringen en regelgevingen.

Sluitingsdatum "400" nummers gelijk aan de "200" nummers 400

DUURZAME OPTIES NIET ALLE OPTIES KUNNEN IN COMBINATIE MET ELKAAR WORDEN TOEGEPAST.

Pagina 13 van 16

-1.300,00

volgt €

-


401

Het in de douchehoek toepassen van een douchebak-WTW, fabr. DSS, afm. 900x900 € mm.

2.110,00

Toelichting: De douchebak-WTW (WarmteTerugWinning) is een warmtewisselaar in de douchebak. Met behulp van deze Douchebak-WTW wordt de koudwateraansluiting naar de ketel en/of douche voorverwarmd. De boiler heeft daardoor minder energie nodig om het warmwater te verwarmen. Dat scheelt energie. *www.dutchsolarsystems.nl

401

De warmte pomp voorzien van een topkoeling, de wamrtepomp wordt voorzien van een koelkit en buffervat.

1.290,00

Toelichting: Het betreft een topkoeling waardoor de temperatuur in huis met enkele graden gekoeld kan worden, waardoor er extra wooncomfort ontstaat, Het betreft echter geen airco. 402

In het dakvlak van de woning extra pv-panelen opnemen, idem als standaard toegepast (prijs per stuk).

785,00

402

De convectoren op de verdieping van de woning voorzien van een DBE ventilator, fabr. Jaga (Dynamic Boost Effect). (Prijs per convector.)

475,00

145,00

Toelichting: Jaga DBE beperkt de opwarmtijd tot een minimum. Deze snellere opwarming resulteert in een kortere werkingstijd van de ketel met als gevolg energiebesparingen. De DBE convector zal het grootste gedeelte van de tijd in stand-by modus staan en telkens wanneer een zeer snelle opwarming nodig is, zichzelf automatisch inschakelen, waarbij het ook mogelijk is handmatig tijdelijk (15 min.) de ventilator te laten draaien. Tevens is deze optie bij toepassing van koeling (zie punt lucht/water warmtepomp) een must voor een goede werking. *www.jaga.nl 403

Het toepassen van een vogelvide fabr. Monier aan de onderzijde van het schuine dakvlak, t.p.v. de goot 2 elementen van ca. 1 m met kopschotten (prijs per 2 m¹). Toelichting: Huismussen bewonen nestholtes. Niet alleen in het broedseizoen, ook in de winter gebruiken ze holtes voor beschutting. Om bestaande mussenkolonies te behouden, is het van belang kunstmatige nestgelegenheden aan te bieden in de buurt van deze kolonies. *www.monier.nl

Pagina 14 van 16


403

Het toepassen van 3 stuks huismussenpannen met bijbehorend nestkastje in het schuine dakvlak van de woning; - plaats pan in dakvlak op het noorden of oosten - minimaal 4 pannen tussen de huismussenpannen - niet aanbrengen boven terrassen en deuren en bij voorkeur niet boven ramen

â‚Ź

375,00

â‚Ź

375,00

Toelichting: Deze pannen zijn ontworpen om de vogels een veilige broedplaats te bieden, zonder dat daarvoor omslachtige aanpassingen nodig zijn aan het pannendak. Dankzij het bijpassende nestkastje behoren bevuiling en beschadiging van het onderdak definitief tot het verleden. In een beter milieu hebben vogels de ruimte. *www.monier.nl

404

Het toepassen van 3 stuks gierzwaluwpannen met bijbehorend nestkastje in het schuine dakvlak van de woning; - dak minimale schuinte van 45° - minimaal 3 m vrije ruimte onder de dakpan - plaats pan in dakvlak op het noorden of oosten (i.v.m. warmte onder de pan) - minimaal 4 pannen tussen de gierzwaluwpannen Toelichting: Deze pannen zijn ontworpen om de vogels een veilige broedplaats te bieden, zonder dat daarvoor omslachtige aanpassingen nodig zijn aan het pannendak. Dankzij het bijpassende nestkastje behoren bevuiling en beschadiging van het onderdak definitief tot het verleden. In een beter milieu hebben vogels de ruimte. *www.monier.nl

Pagina 15 van 16


Voornoemde prijzen zijn in Euro's, incl. 21% BTW en eventueel verschuldigd architektenhonorarium. Voornoemde wijzigingen en/of aanvullingen en de daaraan gekoppelde meer- en minderwerkkosten zijn vast en geldend mits opdracht wordt gegeven voor aanvang van de bouw. Opdracht na aanvang van de bouw kan betekenen dat een of meerdere delen niet meer kunnen worden uitgevoerd en/of gecorrigeerd moeten worden in de prijs. Op werkzaamheden welke door verkrijger na de oplevering worden uitgevoerd, kan door de aannemer geen enkele garantie worden verstrekt (zie ook de toelichting op artikel 11 van de garantieregeling). Middels ondertekening van deze 'Staat van meer- en minderwerk' verkla(a)r(t)(en) verkrijger(s) zich tevens accoord met de toezending van een afschrift van de bij deze, conform de geldende betalingsregeling voor meeren minderwerk opgemaakte, 'Staat van meer- en minderwerk' behorende factuur door de ondernemer aan de projectnotaris. De projectnotaris zal, indien het verschuldigde bedrag uit een hypotheekdepot moet worden voldaan, zorgdragen voor verrekening op de dag van het notarieel transport. Bovenstaande ontslaat de verkrijger(s) nimmer van haar/hun betalingsverplichting binnen de daarvoor op de factuur c.q. in de notulen van de eerste kopersvergadering gestelde uiterste betalingstermijn. De aannemer behoudt zich het recht voor door de verkrijger(s) gewenste wijzigingen niet in uitvoering te geven, indien verkrijger(s) niet op tijd aan haar/hun betalingsverplichting heeft/hebben voldaan. Bovenstaande geldt uitsluitend, indien het notarieel transport nog niet heeft plaatsgevonden. Wij wijzen u er op dat de wijziging deel uit maakt van het bouwplan, indien de verkrijger binnen ĂŠĂŠn week na ontvangst van de opgave zich schriftelijk daarmee akkoord verklaart.

Voor accoord verkrijger(s):

D.d.

Pagina 16 van 16


project nr. 5745 get. rs

Begane grond 1

optie: verlenging garage met 2,4m

2400

erfgrens

optie: verlenging garage met 4,0m

optie: gevelkraan optie: grondkabel optie: enkele wcd

erfgrens

type Bijenlust (A) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m

optie: houten binnendeurkozijnen optie: binnendeurkozijnen zonder bovenlicht

optie: trapkast

optie: openslaande garagedeuren

optie: geveldoorvoer

G:\5745-36 woningen de Goorn fase 3c\Tekeningen\5745 Revit\5745_rijwoningen_A_bnr 227-233_opties.rvt

optie: trapkast


project nr. 5745 get. rs

Begane grond 2

erfgrens

type Bijenlust (A) schaal 1:100 meerwerkopties

2400

optie: uitbreiding begane grond met 4,0m

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m

optie: trapkast

G:\5745-36 woningen de Goorn fase 3c\Tekeningen\5745 Revit\5745_rijwoningen_A_bnr 227-233_opties.rvt

optie: gevelkraan optie: grondkabel optie: enkele wcd

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m


project nr. 5745 get. rs

Begane grond 3 type Bijenlust (A) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: verlenging garage met 4,0m

optie: verlenging garage met 2,4m

optie: vloerluik

optie: vloersifon

6240

3080

optie: uitstortgootsteen

optie: openslaande garagedeuren

optie: garage t.p.v. bouwnr. 234 en 237

G:\5745-36 woningen de Goorn fase 3c\Tekeningen\5745 Revit\5745_rijwoningen_A_bnr 227-233_opties.rvt

2200

optie: deur


project nr. 5745 get. rs

1e verdieping 1 type Bijenlust (A) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: houten binnendeurkozijnen optie: binnendeurkozijnen zonder bovenlicht

optie: wand vervallen

optie: toilet

optie: douchewand + douchehoek 900x900

optie: bad + verplaatsen toilet

G:\5745-36 woningen de Goorn fase 3c\Tekeningen\5745 Revit\5745_rijwoningen_A_bnr 227-233_opties.rvt


project nr. 5745 get. rs

1e verdieping 2 type Bijenlust (A) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: houten binnendeurkozijnen optie: binnendeurkozijnen zonder bovenlicht

optie: douchewand optie: toilet

optie: toilet optie: bad

G:\5745-36 woningen de Goorn fase 3c\Tekeningen\5745 Revit\5745_rijwoningen_A_bnr 227-233_opties.rvt


project nr. 5745 get. rs

2e verdieping 1

2000

optie: gescheiden zolderruimte

optie: dakkapel

type Bijenlust (A) schaal 1:100 meerwerkopties

G:\5745-36 woningen de Goorn fase 3c\Tekeningen\5745 Revit\5745_rijwoningen_A_bnr 227-233_opties.rvt

optie: gescheiden zolderruimte


project nr. 5745 get. rs

2e verdieping 2 type Bijenlust (A) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: dakkapel

2000

optie: groot dakvenster optie: dakdoorvoer t.b.v. droger

G:\5745-36 woningen de Goorn fase 3c\Tekeningen\5745 Revit\5745_rijwoningen_A_bnr 227-233_opties.rvt


project nr. 5745 get. rs

Voorgevel 1 type Bijenlust (A) schaal 1:100 meerwerkopties

01

02

03 optie: dakdoorvoer t.b.v. droger

optie: dakkapel

optie: dubbele openslaande deuren

G:\5745-36 woningen de Goorn fase 3c\Tekeningen\5745 Revit\5745_rijwoningen_A_bnr 227-233_opties.rvt


project nr. 5745 get. rs

Voorgevel 2 type Bijenlust (A) schaal 1:100 meerwerkopties

06

07

08

optie: complete garage t.p.v. bouwnr. 234 en 237 optie: dubbele openslaande deuren

G:\5745-36 woningen de Goorn fase 3c\Tekeningen\5745 Revit\5745_rijwoningen_A_bnr 227-233_opties.rvt


project nr. 5745 get. rs

Achtergevel 1 type Bijenlust (A) schaal 1:100 meerwerkopties

03

02

01

optie: dakkapel

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m of 4m (gevelsteen gelijk aan woning)

G:\5745-36 woningen de Goorn fase 3c\Tekeningen\5745 Revit\5745_rijwoningen_A_bnr 227-233_opties.rvt


project nr. 5745 get. rs

Achtergevel 2 type Bijenlust (A) schaal 1:100 meerwerkopties

05

04

03

optie: dakkapel

optie: groot dakvenster

2000

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m of 4m (gevelsteen gelijk aan woning)

G:\5745-36 woningen de Goorn fase 3c\Tekeningen\5745 Revit\5745_rijwoningen_A_bnr 227-233_opties.rvt


project nr. 5745 get. rs

Achtergevel 3 type Bijenlust (A) schaal 1:100 meerwerkopties

08

optie: complete garage t.p.v. bouwnr. 234 en 237 (gevelsteen gelijk aan woning)

G:\5745-36 woningen de Goorn fase 3c\Tekeningen\5745 Revit\5745_rijwoningen_A_bnr 227-233_opties.rvt

07

06


project nr. 5745 get. MdJ

zijgevel 1 type Bijenlust (A) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: dakkapel

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m of 4m (gevelsteen gelijk aan woning)

G:\5745-36 woningen de Goorn fase 3c\Tekeningen\5745 Revit\5745_rijwoningen_A_bnr 227-233_opties.rvt


project nr. 5745 get. rs

Zijgevel 2 type Bijenlust (A) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: dakkapel

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m of 4m

optie: complete garage t.p.v. bouwnr. 234 en 237 (gevelsteen gelijk aan woning)

G:\5745-36 woningen de Goorn fase 3c\Tekeningen\5745 Revit\5745_rijwoningen_A_bnr 227-233_opties.rvt


project nr. 5745 get. rs

Doorsnede A-A type Bijenlust (A) schaal 1:100 meerwerkopties

5800

1035

1240

optie: dakkapel

2900

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m of 4m 0 -430

G:\5745-36 woningen de Goorn fase 3c\Tekeningen\5745 Revit\5745_rijwoningen_A_bnr 227-233_opties.rvt