Prijslijst 25 woningen Reigersborg Zuid V fase 2b

Page 1

23 september 2021

Ref.

: bls/prijslijst

Beh. door : Zeeman Makelaars

Proj.nr.

: V2103

E-Mail

Project

: Reigersborg Zuid V fase 2b, Hoogkarspel

Pagina 1/2

: makelaardij@zeeman.nl

Betreft

Prijslijst 25 woningen, plan Reigersborg Zuid V fase 2b te Hoogkarspel Makelaar

Zeeman Makelaars, Nieuwe Steen 5, 1625 HV Hoorn Aannemer

Ooms Bouw B.V., Scharwoude 16, 1634 EA Scharwoude bouwnr.

type

naam

opp. m2 grond*

adres

koop-/ aanneemsom v.o.n.

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

2/1 kapwoning 2/1 kapwoning 2/1 kapwoning 2/1 kapwoning 2/1 kapwoning 2/1 kapwoning 2/1 kapwoning 2/1 kapwoning 2/1 kapwoning 2/1 kapwoning

Dieze Dieze Dieze Dieze Dieze Dieze Dieze Dieze Dieze Dieze

317** 317** 317** 317** 317** 317** 317** 317** 317** 317**

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

Bronstijd 33 Bronstijd 31 Bronstijd 29 Bronstijd 27 Bronstijd 25 Bronstijd 23 Bronstijd 21 Bronstijd 19 Bronstijd 17 Bronstijd 15

€ 486.000,€ 492.000,€ 486.000,€ 493.500,€ 493.500,€ 492.000,€ 486.000,€ 486.000,€ 492.000,€ 486.000,-

38 39 40 41 42 43 44 45 46

Hoekwoning Tussenwoning Tussenwoning Hoekwoning Hoekwoning Tussenwoning Tussenwoning Tussenwoning Hoekwoning

Alblas Alblas Alblas Alblas Alblas Alblas Alblas Alblas Alblas

247 127 127 242 242 127 127 127 295**

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

Ploegkras 2 Ploegkras 4 Ploegkras 6 Ploegkras 8 Ploegkras 10 Ploegkras 12 Ploegkras 14 Ploegkras 16 Ploegkras 18

€ 397.500,€ 288.000,€ 288.000,€ 399.000,€ 399.000,€ 288.000,€ 288.000,€ 294.000,€ 395.000,-

47 48 49 50 51 52

2/1 kapwoning 2/1 kapwoning 2/1 kapwoning 2/1 kapwoning 2/1 kapwoning 2/1 kapwoning

Liede Liede Liede Liede Liede Liede

428** 297** 297** 297** 297** 330**

m2 m2 m2 m2 m2 m2

Ploegkras 11 Ploegkras 9 Ploegkras 7 Ploegkras 5 Ploegkras 3 Ploegkras 1

€ 510.000,€ 498.000,€ 499.500,€ 492.000,€ 498.000,€ 494.000,-

*Alle genoemde oppervlaktematen zijn onder voorbehoud van kadastrale inmeting. ** Genoemde oppervlakte is inclusief vlonder en talud.


23 september 2021

Ref.

: bls/prijslijst

Beh. Door : Zeeman Makelaars

Pagina 2/2

Gescheiden koop en aanneming Verkoop van de woningen geschiedt middels gescheiden koop en aanneming. Dit betekent, dat er bij aankoop van een woning twee overeenkomsten ter ondertekening aan u worden voorgelegd. De eerste is de koopovereenkomst en betreft de aankoop van de grond. Deze komt tot stand tussen u en ZeemanVastgoed. De tweede is de aannemingsovereenkomst en betreft de bouw van de woning. Deze komt tot stand tussen u en de aannemer. De op deze prijslijst vermelde koop-/aanneemsommen zullen dus worden gesplitst in een koopsom voor de grond en een aanneemsom voor de woning. Uiteraard verandert dat niets aan de totale koop/aanneemsom als vermeld. Bovengenoemde koop-/aanneemsommen zijn vrij op naam (v.o.n.). Dit houdt in, dat thans 21% BTW is opgenomen in de koop-/aanneemsommen. Wij behouden ons het recht voor de koop-/aanneemsommen van niet verkochte woningen tussentijds aan te passen. De vermelde koop-/aanneemsommen zijn exclusief rentevergoeding. De rentevergoeding conform de desbetreffende artikelen in de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst wordt berekend naar 5% op jaarbasis vanaf 15 februari 2022.