Woonwensenlijst Sterre

Page 1

Woonwensenlijst Projectnummer Project Woningtype i.o.v. / aannemer Woonwensen begeleiding Datum

: : : : :

5769 34 koopwoningen te Hoorn ("Bangert&Oosterpolder" fase 5a Sterre (G) Aannemingsbedrijf Wit Wognum B.V TBE-ZA architecten en ingenieurs

:

12 juli 2021 Bedrag incl. BTW

Sluitingsdatum "100" nummers d.d. 101

Het slaan van palen voor het in de toekomst uitbreiden van de begane grond, het formeren van een garage of het verlengen van de garage. Excl. snellen van paalkop en grondwerk. Prijs per paal (aantal palen wordt door de constructeur bepaald).

620,00

102

Het storten van de fundering voor het later uitbreiden van de begane grond met 2,4 m, excl. palen en vloer.

2.430,00

104

Uitbreiding 1. Uitbreiding begane grond met 2,4 m; - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit uitbreiding - geïsoleerde systeemvloer - dakvlak van betonvloer in idem uitvoering als verdiepingsvloer incl. isolatie, dakbedekking, aluminium afdekprofiel - standaard achtergevelkozijn(en) verplaatsen - aanpassen hemelwaterafvoer incl. evt. noodoverlaat - 2x extra dubbel wandcontact - extra plafondlichtpunt op schakelaar - aanpassing verwamingsinstallatie (PAS OP; hang- en sluitwerk ramen en deuren op verdieping, dilataties en metselwerkwapening)

31.680,00

112

Uitbreiding 2. Uitbreiding begane grond met 4 m; - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit uitbreiding - geïsoleerde systeemvloer - dakvlak van betonvloer in idem uitvoering als verdiepingsvloer incl. isolatie, dakbedekking, aluminium afdekprofiel - de opgaande achtergevel wordt opgevangen door de verdiepingsvloer - standaard achtergevelkozijn(en) verplaatsen - aanpassen hemelwaterafvoer incl. evt. noodoverlaat - 2x extra dubbel wandcontact - extra plafondlichtpunt op schakelaar - aanpassing verwarmingsinstallatie (PAS OP; hang- en sluitwerk ramen en deuren op verdieping, dilataties en metselwerkwapening)

45.980,00

Pagina 1 van 11


117

Uitbreiding slaapkamer van 2,4 m; - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond - uitvoering en materialen als standaard slaapkamer - geïsoleerde systeemvloer - dakvlak van betonvloer in idem uitvoering als verdiepingsvloer incl. isolatie, dakbedekking, aluminium afdekprofiel - de opgaande achtergevel wordt opgevangen door de verdiepingsvloer - standaard achtergevelkozijn(en) verplaatsen - extra lichtpunt parallel geschakeld op bestaand lichtpunt - extra dubbele wandcontactdoos - aanpassing verwarmingsinstallatie (PAS OP; hang- en sluitwerk ramen en deuren op verdieping, dilataties en metselwerkwapening)

16.950,00

118

Uitbreiding slaapkamer van 4 m; - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond - uitvoering en materialen als standaard slaapkamer - geïsoleerde systeemvloer - dakvlak van betonvloer in idem uitvoering als verdiepingsvloer incl. isolatie, dakbedekking, aluminium afdekprofiel - de opgaande achtergevel wordt opgevangen door de verdiepingsvloer - standaard achtergevelkozijn(en) verplaatsen - extra lichtpunt parallel geschakeld op bestaand lichtpunt - extra dubbele wandcontactdoos- aanpassing verwarmingsinstallatie (PAS OP; hang- en sluitwerk ramen en deuren op verdieping, dilataties en metselwerkwapening)

24.900,00

107

Complete erker als op tekening aangegeven, - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit erker - houten balklaag compleet geïsoleerd en opgevangen door 2 stalen kolommen - aanpassen hemelwaterafvoer incl. evt. noodoverlaat - houten kozijn als standaard kozijn - aanpassen verwarmingsinstallatie - aanpassen lateiconstructie t.p.v. voorgevel (PAS OP; hang- en sluitwerk ramen en deuren op verdieping en dilataties)

18.500,00

106b

Badkamer Begane grond vergroten met 1, m - Indien gekozen wordt voor de slaapkamer verlenging; - Sanitair en tegelwerk uit standaard pakket. -verplaatsen aansluitpunten

2.860,00

111

bij bouwnummers 29, 30, 31 Het plaatsen van een veranda t.p.v. de achtergevel breed 2,5 m als op tekening aangegeven, bij geen woonkamer verlenging - paal incl funderingspoer - stalenkolom met stalen ligger

7.250,00

111

bij bouwnummers 29, 30, 31 Het plaatsen van een veranda t.p.v. de achtergevel breed 2m als op tekening aangegeven, bij een woonkamer verlenging van 2,4m -Fundering verlengen; -stalenkolommen 80x80x5 met stalen ligger HE180A

6.250,00

112

Een houten dakkapel plaatsen t.p.v. zijgevel zolder (conform tekening); - zijwangen bekleed met gipsplaten en idem plafond op tengels onder dakbalken en compleet afgetimmerd

8.400,00

Pagina 2 van 11


108

Een complete vorstvrije gevelkraancombinatie (Grohe gevelkraan 41208 met knopbediening) op achtergevel ca. 600 mm hoog.

740,00

109

Een complete vorstvrije gevelkraancombinatie (Grohe gevelkraan 41208 met sleutelbediening) op de voorgevel ca. 600 mm hoog.

675,00

197

De kozijnen, ramen en deuren in de woning voorzien van triple-glas. Indien houten kozijnen worden toegepast, zijn de kozijnen volhout, het raamhout dikker en de deuren voorzien van oplegglaslatten. Excl. extra kozijnen uitbreiding, voordeur, dakkapel en dakramen.

2.910,00

Toelichting: Een glasvlak is het koudste vlak aan de buitenschil van de woning. Opwaardering van het glas vergroot het comfort en geeft minder koudestraling van de ruit. Verder is de akoestische isolatie van triple-glas beter dan bij dubbelglas.

198

Het aanpassen van de keukeninstallatie: - het verplaatsen van de afvoer gootsteen naar een door de verkrijger aan te geven plaats Aanpassen van de riolering onder de begane grondvloer is niet meer mogelijk na de sluitingsdatum van de "100"-nummers

volgt

244

In combinatie met badkamer vergroten Leidingwerk incl. aardedraad t.b.v. later te plaatsen bad afgedopt in hoek badkamer. De waterleiding voorzien van een beluchterkraan i.v.m. plaatsing watermeter. Eventueel de radiator en de wastafel verplaatsen in de badkamer.

385,00

245

In badkamer een acryl bad op te nemen, ingebouwd en betegeld. Fabr. Geberit Soana, afm. 1800x800 mm, met afvoer in het midden. Compleet met thermostatische badmengkraan fabr. Grohe Grohtherm 800 enGrohe Tempesta 100 Doucheset met wandhouder.

2.035,00

199

Het aanpassen van de boilercapaciteit van 200 liter naar 300 litervat.

1.140,00

Sluitingsdatum "200" nummers d.d. 200

Het aanpassen van de keukeninstallatie conform opgave leverancier excl. aanpassen m.v.-installatie: - prijsopgave alleen mogelijk middels een compleet gemaatvoerde installatietekening Aanpassen van de riolering onder de begane grondvloer is niet meer mogelijk na de sluitingsdatum van de "100"-nummers

201

Indien standaard vloerverwarming wordt toegepast wordt het slangenbeloop gebaseerd op de standaard keukenopstelling. Indien het slangenbeloop aangepast dient te worden zal er door de installateur een aangepaste installatieberekening gemaakt dienen te worden.

165,00

202

De standaard open trap van begane grond naar 1e verdieping uitvoeren als dichte trap. De stootborden worden in plaatmateriaal (MDF) uitgevoerd. De treden, stootborden en onderzijde trap worden gegrond opgeleverd. Excl. afwerken schroefgaten e.d.

385,00

203

Onder verdiepingstrap een vaste kast op te nemen incl. wandlichtpunt op schakelaar met enkel wandcontact (regelwerk vervallen). Boven kozijn, aan woonkamerzijde, gipsplaataftimmering van de trap.

1.230,00

Pagina 3 van 11

volgt


204

Het plaatsen van een wandje aan de kopse kant van de keuken dik 70 mm, breed 650 mm en hoog 1200 mm. De kopse kant van het wandje afgewerkt met een houten sponninglat.

170,00

205

Het plaatsen van een wandje aan de kopse kant van de keuken dik 70 mm, breed 650 mm en tot plafond. De kopse kant van het wandje afgewerkt met een houten sponninglat.

220,00

206

Het aanpassen van de draairichting van een binnendeur, excl. aanpassingen in elektra.

90,00

207

Het vervallen van een binnendeur, incl. hang- en sluitwerk. (Minderprijs per stuk.)

-65,00

208

Het vervallen van een binnendeur, incl. kozijn. (Minderprijs per stuk.) Geen verdere aanpassingen van maatvoering en afwerking van de sparing. Dit is voor toilet en badkamer alleen mogelijk indien tevens gekozen voor casco uitvoering. Beperkte garantie is van toepassing.

-130,00

209

T.p.v. gootsteenkastje het opnemen van een kraan t.b.v. later te plaatsen vaatwasser (afvoer standaard aanwezig).

220,00

210

Extra wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. oven t.p.v. opstelplaats kooktoestel, hoogte 100 mm + vloer.

405,00

211

Extra wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. vaatwasser t.p.v. gootsteenkastje, hoogte 100 mm + vloer.

405,00

212

Extra wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. combi-magnetron t.p.v. opstelplaats koelkast, hoogte 100 mm + vloer.

405,00

213

De niet bedrade boilerleiding in de keuken bedraden en voorzien van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

280,00

214

Een niet bedrade leiding in de keuken bedraden en voorzien van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

280,00

215

Het verplaatsen van een wand elektra aansluiting in dezelfde ruimte.

135,00

216

Het verplaatsen van een plafondlichtpunt in dezelfde ruimte.

175,00

217

Dubbele schakelaar splitsen in aparte inbouwdoos per schakelaar.

100,00

218

Het wijzigen van een enkele wandcontactdoos naar een dubbele wandcontactdoos.

100,00

219

Het toepassen van een wisselschakeling op plafondlichtpunt.

230,00

220

Het toepassen van een wisselschakeling op plafondlichtpunt slaapkamer 1 met t.p.v. mogelijke plaatsing bed een wissel-/trekschakelaar, hoogte 2200 mm+ vloer.

230,00

221

Loze leiding (19 mm) van meterkast naar ................... en eindigend op doos (prijs per loze leiding).

190,00

222

Extra enkele wandcontactdoos naast een schakelaar.

100,00

223

Het opnemen van een enkele wandcontactdoos op een bestaande groep.

245,00

Pagina 4 van 11


224

Het opnemen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep.

280,00

225

Het opnemen van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

405,00

226

Een niet bedrade leiding bedraden en voorzien van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

280,00

227

De standaard 2-fase kookgroep aanpassen naar een 3-fase kookaansluiting.

180,00

228

Het opnemen van een enkele wandcontactdoos op 3-fase aansluiting (380V).

630,00

229

Het opnemen van een wandlichtpunt binnen op schakelaar.

250,00

230

Het opnemen van een wandlichtpunt binnen op bestaande schakelaar.

210,00

231

Het opnemen van een aansluiting wandlichtpunt buiten op schakelaar.

250,00

232

Het opnemen van een aansluiting wandlichtpunt buiten op bestaande schakelaar.

210,00

233

Indien door het aantal elektragroepen van de standaard woning + meerwerk het noodzakelijk is, dient er een derde aardlekschakelaar geplaatst te worden. Er wordt door de elektriciën bepaald of dit het geval is.

295,00

234

Het plaatsen van een geschakelde enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op achtergevel nabij de achterdeur, hoogte ca. 300 mm+ vloer. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur.

340,00

235

Het plaatsen van een geschakelde dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op achtergevel nabij de achterdeur, hoogte ca. 300 mm+ vloer. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur.

370,00

236

Het opnemen van een grondkabel (lengte 10 m) opgerold t.p.v. de achtergevel. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur, t.b.v. toekomstige tuinverlichting.

405,00

237

Het opnemen van een grondkabel (lengte 10 m) opgerold t.p.v. de achtergevel. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur, t.b.v. toekomstige tuinverlichting. Aangesloten op een aparte groep.

560,00

238

Het bedraden van een loze leiding t.b.v. netwerkaansluiting met CAT6-bekabeling en afmonteren met wandcontact. In de meterkast met overlengte en aansluitstekker.

260,00

239

Het bedraden van een loze leiding t.b.v. tv+r aansluiting met coax-bekabeling en afmonteren. In de meterkast met overlengte en aansluitstekker.

230,00

240

Het leveren en aanbrengen van fabrieksmatig wit afgelakte merantihouten vloerplinten op de begane grond. De plinten gelijmd tegen de wand.

370,00

241

Het leveren en aanbrengen van fabrieksmatig wit afgelakte merantihouten vloerplinten op de 1e verdieping. De plinten gelijmd tegen de wand.

515,00

242

Het wijzigen van de standaard convectoren in de slaapkamers fabr. Jaga type Tempo in convectoren type Linea Plus. (Gerekend 3 stuks convectoren.)

575,00

Pagina 5 van 11


243

Het wijzigen van de standaard convectoren in de slaapkamers fabr. Jaga type Tempo in convectoren type Strada. (Gerekend 3 stuks convectoren.)

575,00

Sluitingsdatum "300" nummers d.d. 300

Keuze binnendeurkozijn met binnendeur incl. hang- en sluitwerk op te geven via de website van Svedex. De keuze wordt aan de meer- en minderwerklijst toegevoegd.

301

Het laten vervallen van spuitwerk plafond begane grond. Beperkte garantie is van toepassing.

-150,00

302

Het laten vervallen van spuitwerk plafonds 1e verdieping. Beperkte garantie is van toepassing.

-100,00

303

Het toepassen van standaard sanitair in het toilet.

nihil

304

Het toepassen van standaard sanitair in de badkamer.

nihil

305

Montagehoogte wandcloset ca. 400 mm+ vloer. Prijs/stuk

306

Montagehoogte wandcloset ca. 430 mm+ vloer. (Standaard hoogte comform bestek.)

307

Montagehoogte wandcloset ca. 460 mm+ vloer. Prijs/stuk

308

Wastafelmeubel (Geberit Smyle Square) breed 900 mm met 2 laden, afgemonteerd onder de wastafel in de badkamer. Aanpassen kleur wastafelmeubel; O kleur hoog glans wit O kleur hoog glans zandgrijs O kleur mat lava O kleur notelaar hickory

nihil

309

Standaard wastafel breed 900x480 mm in de kleur wit met 2 kranen. Aanpassen naar 1200x480 mm met dubbele wasbak.

490,00

310

Wastafelmeubel (Geberit Smyle Square) breed 1200 mm met 2 laden, afgemonteerd onder de wastafel in de badkamer. (exclusief wastafel aanpassing) Aanpassen kleur wastafelmeubel; O kleur hoog glans wit O kleur hoog glans zandgrijs O kleur mat lava O kleur notelaar hickory

350,00

311

Het plaatsen van een glazen douchewand in de 2e badkamer als standaard toegepast in de badkamer.

630,00

312

Het plaatsen van een wandje t.p.v. de douchehoek dik 100 mm, breed 900 mm. Indien tegelwerk badkamer tot plafond hoogte ca. 2100 mm. Indien tegelwerk badkamer niet tot plafond dan hoogte wand tot bovenkant tegelwerk douchehoek. Wand compleet betegeld met gekozen tegelwerk.

910,00

Pagina 6 van 11

volgt

90,00 nihil

90,00


313

Tegelwerk toilet. Combinatie 1 - wandtegel wit uni glans, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

314

Tegelwerk toilet. Combinatie 2 - wandtegel wit uni mat, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

315

Tegelwerk badkamer. Combinatie 1 - wandtegel wit uni glans, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

316

Tegelwerk badkamer. Combinatie 2 - wandtegel wit uni mat, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

317

Tegelwerk toilet. Combinatie 3 - wandtegel wit uni glans, afm. 30x60 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

Pagina 7 van 11


318

Tegelwerk toilet. Combinatie 4 - wandtegel wit uni mat, afm. 30x30 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 60x60 cm O antraciet O donker grijs - dorpel O kleur dorpel zwart O kleur dorpel antraciet

nihil

319

Tegelwerk badkamer. Combinatie 3 - wandtegel wit uni glans, afm. 30x60 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

320

Tegelwerk badkamer. Combinatie 4 - wandtegel wit uni mat, afm.30x60 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

321

Wandtegelwerk in toilet doortegelen tot plafond met Combinatie 1 of 2

415,00

323

Wandtegelwerk in toilet doortegelen tot plafond met Combinatie 3 of 4.

580,00

325

Het laten vervallen van het standaard sanitair en wand- en vloertegelwerk in het € toilet. - De wanden en vloeren worden onafgewerkt opgeleverd. De afwerkvloer van het toilet wordt wel gesmeerd. - De elektrische voorzieningen orden voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. - De water- en rioleringsleidingen worden op de standaard plaats afgedopt opgeleverd. De mogelijkheid bestaat dat er door het waterleidingbedrijf geen watermeter wordt geplaatst. In dat geval zal de koper na voltooiing van de installatie een herkeuring van de installatie bij het desbetreffende waterleidingbedrijf aan moeten vragen, waarbij na goedkeuring van de installatie water wordt geleverd. De eventuele kosten van de herkeuring zijn voor rekening van de koper. - De koper is er mee bekend dat het laten vervallen van het tegelwerk niet voldoet aan het bouwbesluit en daarom dient de koper vóór bewoning van de woning het toilet en de badkamer compleet te hebben geïnstalleerd. Er dient tevens een herkeuring van de installatie plaatsgevonden te hebben. - Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat er voor de oplevering van de woning geen werkzaamheden door derden in de woning kunnen worden uitgevoerd. Beperkte garantie is van toepassing.

-500,00

Pagina 8 van 11


326

Het laten vervallen van het standaard sanitair en wand- en vloertegelwerk in de € badkamer. - De wanden en vloeren van de badkamer worden onafgewerkt opgeleverd (dus geen vloerspecie). Indien vloerverwarming standaard toegepast in de badkamer het leidingwerk beschermen met een houten plaat dik minimaal 12mm. Het plafond is met spuitwerk afgewerkt. - De elektrische voorzieningen en radiator worden voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. - De water- en rioleringsleidingen worden op de standaard plaats afgedopt opgeleverd. De mogelijkheid bestaat dat er door het waterleidingbedrijf geen watermeter wordt geplaatst. In dat geval zal de koper na voltooiing van de installatie een herkeuring van de installatie bij het desbetreffende waterleidingbedrijf aan moeten vragen, waarbij na goedkeuring van de installatie water wordt geleverd. De eventuele kosten van de herkeuring zijn voor rekening van de koper. - De koper is er mee bekend dat het laten vervallen van het tegelwerk niet voldoet aan het bouwbesluit en daarom dient de koper vóór bewoning van de woning het toilet en de badkamer compleet te hebben geïnstalleerd. Er dient tevens een herkeuring van de installatie plaatsgevonden te hebben. - Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat er voor de oplevering van de woning geen werkzaamheden door derden in de woning kunnen worden uitgevoerd. Beperkte garantie is van toepassing.

327

Keuze wand- en vloertegels en sanitair volgens nadere opgave.

328

Indien u geen keuze kunt maken uit de standaard pakketten sanitair en/of tegelwerk met de evt. genoemde meerwerkopties, is er nog de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de sanitair- en/of tegelshowroom. Indien deze bekend zijn, wordt dit aan u medegedeeld. De keuzes in een showroom worden vastgelegd in een aparte offerte, waarin alle bouwkundige zaken en opslagen zijn opgenomen. Tevens kunt u al uw overige wensen m.b.t. meer- en minderwerk bespreken met de afdeling kopersbegeleiding waarin zij u graag van advies dienen en een bijpassende offerte voor u kunnen verzorgen.

-1.800,00

volgt €

-

Vanzelfsprekend is het natuurlijk nog wel zo dat alle wijzigingen aan uw woning dienen te voldoen aan de geldende normeringen en regelgevingen.

Sluitingsdatum "400" nummers gelijk aan de "200" nummers 400

DUURZAME OPTIES NIET ALLE OPTIES KUNNEN IN COMBINATIE MET ELKAAR WORDEN TOEGEPAST.

401

Het in de douchehoek toepassen van een douchebak-WTW, fabr. DSS, afm. 900x900 mm. Toelichting: De douchebak-WTW (WarmteTerugWinning) is een warmtewisselaar in de douchebak. Met behulp van deze Douchebak-WTW wordt de koudwateraansluiting naar de ketel en/of douche voorverwarmd. De CV-ketel heeft daardoor minder energie nodig om het warmwater te verwarmen. Dat scheelt energie. *www.dutchsolarsystems.nl

Pagina 9 van 11

2.195,00


402

De warmte pomp voorzien van een topkoeling, de wamrtepomp wordt voorzien van een koelkit en buffervat.

1.345,00

700,00

Toelichting: Het betreft een topkoeling waardoor de temperatuur in huis met enkele graden gekoeld kan worden, waardoor er extra wooncomfort ontstaat, Het betreft echter geen airco. 403

De convectoren op de verdieping van de woning voorzien van een DBH ventilator, fabr. Jaga (Dynamic Boost Hybride). (Prijs per convector.) Toelichting: Om jouw Jaga convector te upgraden naar een duurzame (warmtepomp-)installatie hebben wij een booster ontwikkelt om het vermogen te verhogen en om nietcondenserend te koelen (light cooling) met een zeer laag energieverbruik. Deze DBH Upgrade maakt het mogelijk om de watertemperatuur van jouw CV-installatie sterk te verlagen zonder de convectoren te vergroten of leidingen te moeten vervangen. Het upgraden van jouw bestaande Jaga radiatoren met de DBH Upgrade is de eenvoudigste weg naar elke lage temperatuur installatie of emissievrije warmtepompinstallatie voor verwarmen én koelen *www.jaga.nl

404

In het dakvlak van de woning extra pv-panelen opnemen, idem als standaard toegepast (prijs per stuk).

660,00

405

Het toepassen van een vogelvide fabr. Monier aan de onderzijde van het schuine dakvlak, t.p.v. de goot 2 elementen van ca. 1 m met kopschotten (prijs per 2 m¹).

155,00

Toelichting: Huismussen bewonen nestholtes. Niet alleen in het broedseizoen, ook in de winter gebruiken ze holtes voor beschutting. Om bestaande mussenkolonies te behouden, is het van belang kunstmatige nestgelegenheden aan te bieden in de buurt van deze kolonies. *www.monier.nl

Pagina 10 van 11


Voornoemde prijzen zijn in Euro's, incl. 21% BTW en eventueel verschuldigd architektenhonorarium. Voornoemde wijzigingen en/of aanvullingen en de daaraan gekoppelde meer- en minderwerkkosten zijn vast en geldend mits opdracht wordt gegeven voor aanvang van de bouw. Opdracht na aanvang van de bouw kan betekenen dat een of meerdere delen niet meer kunnen worden uitgevoerd en/of gecorrigeerd moeten worden in de prijs. Op werkzaamheden welke door verkrijger na de oplevering worden uitgevoerd, kan door de aannemer geen enkele garantie worden verstrekt (zie ook de toelichting op artikel 11 van de garantieregeling). Middels ondertekening van deze 'Staat van meer- en minderwerk' verkla(a)r(t)(en) verkrijger(s) zich tevens accoord met de toezending van een afschrift van de bij deze, conform de geldende betalingsregeling voor meeren minderwerk opgemaakte, 'Staat van meer- en minderwerk' behorende factuur door de ondernemer aan de projectnotaris. De projectnotaris zal, indien het verschuldigde bedrag uit een hypotheekdepot moet worden voldaan, zorgdragen voor verrekening op de dag van het notarieel transport. Bovenstaande ontslaat de verkrijger(s) nimmer van haar/hun betalingsverplichting binnen de daarvoor op de factuur c.q. in de notulen van de eerste kopersvergadering gestelde uiterste betalingstermijn. De aannemer behoudt zich het recht voor door de verkrijger(s) gewenste wijzigingen niet in uitvoering te geven, indien verkrijger(s) niet op tijd aan haar/hun betalingsverplichting heeft/hebben voldaan.

Bovenstaande geldt uitsluitend, indien het notarieel transport nog niet heeft plaatsgevonden. Wij wijzen u er op dat de wijziging deel uit maakt van het bouwplan, indien de verkrijger binnen één week na ontvangst van de opgave zich schriftelijk daarmee akkoord verklaart.

Voor accoord verkrijger(s):

D.d.

Pagina 11 van 11


project nr. 5769 get. J.Tn 12-07-2021

Begane grond 1

optie: veranda 2,0m i.c.m. uitbreiding 2,4m (indien geen verlenging slaapkamer) geen kozijn bij woonkameruitbr. 4,0m , en standaard slaapkamer

optie: gevelkraan

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m of 4,0m

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type G_opties.rvt

2000

type Sterre (G) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: enkele wcd optie: grondkabel


project nr. 5769 get. J.Tn 12-07-2021

Begane grond 2 type Sterre (G) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding slaapkamer met 2,4m of 4,0m

2500

optie: veranda optie: verplaatsen kozijn

optie: erker

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type G_opties.rvt


project nr. 5769 get. J.Tn 12-07-2021

1e verdieping 1 type Sterre (G) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: veranda 2,0m i.c.m. uitbreiding 2,4m (indien geen verlenging slaapkamer)

2400

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m of 4,0m

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type G_opties.rvt


project nr. 5769 get. J.Tn 12-07-2021

1e verdieping 2 type Sterre (G) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding slaapkamer met 2,4m of 4,0m

optie: veranda

optie: erker

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type G_opties.rvt


project nr. 5769 get. J.Tn 12-07-2021

Achtergevel 1 type Sterre (G) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: dakkapel

koz. aangepast bij optie uitbr.

optie: veranda 2,0m i.c.m. uitbreiding 2,4m (indien geen verlenging slaapkamer)

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m of 4,0m

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type G_opties.rvt


project nr. 5769 get. J.Tn 12-07-2021

Achtergevel 2 type Sterre (G) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: veranda

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type G_opties.rvt

optie: uitbreiding slaapkamer met 2,4m of 4,0m


Zijgevel links 2

project nr. 5769 get. J.Tn 12-07-2021

type Sterre (G) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding slaapkamer met 2,4m of 4,0m

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type G_opties.rvt

optie: erker


project nr. 5769 get. J.Tn 12-07-2021

Zijgevel rechts 1 type Sterre (G) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: dakkapel

optie: veranda 2,0m i.c.m. uitbreiding 2,4m (indien geen verlenging slaapkamer)

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m of 4,0m

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type G_opties.rvt


project nr. 5769 get. J.Tn 12-07-2021

Zijgevel rechts 2 type Sterre (G) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: erker

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type G_opties.rvt

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m of 4,0m


project nr. 5769 get. J.Tn 12-07-2021

Voorgevel type Sterre (G) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: erker

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type G_opties.rvt