Woonwensenlijst Cincq

Page 1

Woonwensenlijst Projectnummer Project Woningtype i.o.v. / aannemer Woonwensen begeleiding Datum

: : : : :

V2004/5740 34 koopwoningen te Hoorn ("Bangert&Oosterpolder" fase 5a Cinq (E.) Aannemingsbedrijf Wit Wognum B.V TBE-ZA architecten en ingenieurs

:

12 juli 2021 Bedrag incl. BTW

Sluitingsdatum "100" nummers d.d. …........... 101

Het slaan van palen voor het in de toekomst uitbreiden van de begane grond, erker het verlengen van de garage. Excl. snellen van paalkop en grondwerk. Prijs per paal (aantal palen wordt door de constructeur bepaald).

620,00

102

Het storten van de fundering voor het later uitbreiden van de begane grond met 2,4 m, excl. palen en vloer.

2.050,00

103

Het storten van de fundering voor het later uitbreiden van de begane grond met 4 m, excl. palen en vloer.

3.355,00

104

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke fundering t.b.v. uitbreiding begane grond van 2,4 m in combinatie met de buren. Indien de gezamenlijke fundering onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

-100,00

105

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke fundering t.b.v. uitbreiding begane grond van 4 m in combinatie met de buren. Indien de gezamenlijke fundering onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

-175,00

106

Het storten van de fundering voor het later verlengen van de garage met 2,4 m, excl. palen en vloer.

1.400,00

107

Het storten van de fundering voor het later verlengen van de garage met 4 m, excl. palen en vloer.

1.980,00

108

Het storten van de fundering voor het later formeren van een erker, excl. palen en vloer.

1.180,00

109

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke fundering t.b.v. uitbreiding begane grond en verlenging garage van 2,4 m. Indien de gezamenlijke fundering onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

-200,00

110

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke fundering t.b.v. uitbreiding begane grond en verlenging garage van 4. m. Indien de gezamenlijke fundering onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

-200,00

Pagina 1 van 13


111

Uitbreiding 1. Uitbreiding begane grond met 2,4 m; - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit uitbreiding - geïsoleerde systeemvloer - dakvlak van betonvloer in idem uitvoering als verdiepingsvloer incl. isolatie, dakbedekking, aluminium afdekprofiel - de opgaande achtergevel wordt opgevangen door de verdiepingsvloer - standaard achtergevelkozijn(en) verplaatsen - aanpassen hemelwaterafvoer incl. evt. noodoverlaat - 2x extra dubbel wandcontact - extra plafondlichtpunt op schakelaar - aanpassing verwarmingsinstallatie (PAS OP; hang- en sluitwerk ramen en deuren op verdieping, dilataties en metselwerkwapening)

27.900,00

112

Uitbreiding 2. Uitbreiding begane grond met 4 m; - 4 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit uitbreiding - geïsoleerde systeemvloer - dakvlak van betonvloer in idem uitvoering als verdiepingsvloer incl. isolatie, dakbedekking, aluminium afdekprofiel - de opgaande achtergevel wordt opgevangen door de verdiepingsvloer - standaard achtergevelkozijn(en) verplaatsen - aanpassen hemelwaterafvoer incl. evt. noodoverlaat - 2x extra dubbel wandcontact - extra plafondlichtpunt op schakelaar - aanpassing verwarmingsinstallatie (PAS OP; hang- en sluitwerk ramen en deuren op verdieping, dilataties en metselwerkwapening)

42.500,00

113

Uitbreiding 3. Het uitbreiden van de woning als op tekening aangegeven uitbreiding begane grond 3 (uitbreiding begane grond met 2,4 m over de volle breedte); - 6 extra palen + fundering - tussenfunderingsbalk kruipsparing - grondwerk en eventueel afvoeren van te veel aan grond uit uitbreiding - verdiepingsvloer doorlopend als dakvloer, waarmee de opgaande gevel wordt opgevangen - de opgaande zijgevel wordt opgevangen door een stalen ligger t.p.v. verdiepingsvloer, incl. 2 stalen kolommen - aanpassen unit balansventilatie + herberekening aantal ventielen - keuken verplaatsen - kleine berging - vloerluik berging

42.900,00

114

Uitbreiding 4. Het uitbreiden van de woning als op tekening aangegeven uitbreiding begane grond 4 m (uitbreiding begane grond met grotere berging); - 7 extra palen + fundering - grondwerk en eventueel afvoeren van te veel aan grond uit uitbreiding - verdiepingsvloer doorlopend als dakvloer, waarmee de opgaande gevel wordt opgevangen - de opgaande zijgevel wordt opgevangen door een stalen ligger t.p.v. verdiepingsvloer, incl. 2 stalen kolommen - aanpassen unit balansventilatie + herberekening aantal ventielen - keuken verplaatsen - kleine berging - vloerluik berging

56.060,00

Pagina 2 van 13


115

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke uitbreiding begane grond van 2,4 m in combinatie met de buren. Indien de gezamenlijke uitbreiding onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

-800,00

116

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke uitbreiding begane grond van 4 m in combinatie met de buren. Indien de gezamenlijke uitbreiding onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

-1.165,00

117

Complete verlenging garage van 2,4 m; - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit garage - uitvoering en materialen als standaard garage - extra lichtpunt parallel geschakeld op bestaand lichtpunt - extra dubbele wandcontactdoos

8.580,00

118

Complete verlenging garage van 4 m; - 4 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit garage - uitvoering en materialen als standaard garage - extra lichtpunt parallel geschakeld op bestaand lichtpunt - extra dubbele wandcontactdoos

13.680,00

119

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke uitbreiding begane grond en verlenging garage van 2,4 m. Indien de uitbreiding of verlenging onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

-1.600,00

120

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke uitbreiding begane grond en verlenging garagevan 4 m. Indien de uitbreiding of verlenging onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

-2.335,00

121

Complete erker als op tekening aangegeven, - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit erker - houten balklaag compleet geïsoleerd en opgevangen door 2 stalen kolommen - aanpassen hemelwaterafvoer incl. evt. noodoverlaat - houten kozijn als standaard kozijn - aanpassen verwarmingsinstallatie - aanpassen lateiconstructie t.p.v. voorgevel (PAS OP; hang- en sluitwerk ramen en deuren op verdieping en dilataties)

15.750,00

122

Het toepassen van dubbele openslaande garagedeuren fabr. Weekamp type WK 3521, i.p.v. de standaard garagekanteldeur. Tevens op te nemen in het dak een dakdoorvoer fabr. Ubbink Multivent 131 t.b.v. ventilatie.

3.630,00

123

Een houten dakkapel plaatsen op zolder (conform tekening); - zijwangen bekleed met gipsplaten en idem plafond op tengels onder dakbalken en compleet afgetimmerd

8.400,00

124

Het toepassen van een vloerluik in de garage/berging als standaard toegepast in de hal.

255,00

Pagina 3 van 13


125

Het opnemen van een uitstortgootsteen in de garage (tegen "warme" wand, plaats i.o.m.verkrijgers), fabr. Duravit type Duravital, afm. 480x425 mm incl. rooster, met koudwaterkraan fabr. Grohe type Costa-L wandkraan (30.484.001). De kraan afsluitbaar in de meterkast. Indien de kruipruimte onder de vloer niet bereikbaar is, dient er een vloerluik opgenomen te worden in het meerwerk.

1.180,00

126

Het opnemen van een koudwaterkraan fabr. Grohe type Costa-L wandkraan (30.484.001) in de garage (tegen "warme" wand, plaats i.o.m.verkrijgers), waaronder een kunststof vloerputje met rvs-rooster. De kraan afsluitbaar in de meterkast. Indien de kruipruimte onder de vloer niet bereikbaar is, dient er een vloerluik opgenomen te worden in het meerwerk.

690,00

127

Het plaatsen van een kunststof vloersifon met rvs-rooster in de was-/bergruimte of garage. Indien de kruipruimte onder de vloer niet bereikbaar is, dient er een vloerluik opgenomen te worden in het meerwerk.

310,00

128

In het dakvlak op zolder in de achtergevel een compleet afgewerkt dakvenster fabr. Fakro, afm. ± 940x1400 mm.

1.365,00

129

Een complete vorstvrije gevelkraancombinatie (Grohe gevelkraan 41208 met knopbediening) op achtergevel ca. 600 mm hoog.

740,00

130

Een complete vorstvrije gevelkraancombinatie (Grohe gevelkraan 41208 met sleutelbediening) op de voorgevel ca. 600 mm hoog.

675,00

131

De kozijnen, ramen en deuren in de woning voorzien van triple-glas. Indien houten kozijnen worden toegepast, zijn de kozijnen volhout, het raamhout dikker en de deuren voorzien van oplegglaslatten. Excl. extra kozijnen uitbreiding, voordeur, dakkapel en dakramen.

2.910,00

Toelichting: Een glasvlak is het koudste vlak aan de buitenschil van de woning. Opwaardering van het glas vergroot het comfort en geeft minder koudestraling van de ruit. Verder is de akoestische isolatie van triple-glas beter dan bij dubbelglas.

132

Het aanpassen van de keukeninstallatie: - het verplaatsen van de afvoer gootsteen naar een door de verkrijger aan te geven plaats Aanpassen van de riolering onder de begane grondvloer is niet meer mogelijk na de sluitingsdatum van de "100"-nummers.

volgt

133

De keuken verplaatsen naar de voorzijde, incl.aanpassen installatie en buitenkozijn, volgens tekening

1.395,00

134

Het aanpassen van de boilercapaciteit van 200 liter naar 300 litervat.

1.170,00

Sluitingsdatum "200" nummers d.d. …................... 200

Het aanpassen van de keukeninstallatie conform opgave leverancier excl. aanpassen m.v.-installatie: - prijsopgave alleen mogelijk middels een compleet gemaatvoerde installatietekening - wijzigingen in een betonwand zijn niet mogelijk, evt. extra elektra op deze wand wordt uitgevoerd als opbouw Aanpassen van de riolering onder de begane grondvloer is niet meer mogelijk na de sluitingsdatum van de "100"-nummers.

Pagina 4 van 13

volgt


201

Indien standaard vloerverwarming wordt toegepast wordt het slangenbeloop gebaseerd op de standaard keukenopstelling. Indien het slangenbeloop aangepast dient te worden zal er door de verwarmingsinstallateur een aangepaste installatieberekening gemaakt dienen te worden zal er door de verwarmingsinstallateur een aangepaste installatieberekening gemaakt dienen te worden.

175,00

202

Het toepassen van een geïsoleerde sectionaldeur (fabr. Hörmann type LPU 40 met S-profilering) i.p.v. de standaard kanteldeur. Tevens op te nemen in het dak een dakdoorvoer fabr. Ubbink Multivent 131 t.b.v. ventilatie.

1.890,00

203

De sectionaldeur voorzien van een geïntegreerde loopdeur (met lage drempel). Incl. buitenlichtpunt op zijgevel woning met schakelaar in de garage, excl. armatuur.

2.825,00

204

De standaard kanteldeur voorzien van elektrische bediening, incl. 1 handzender.

1.050,00

205

De geïsoleerde sectionaldeur voorzien van elektrische bediening, incl. 1 handzender.

860,00

206

Een extra handzender (klein model) t.b.v. de gekozen elektrische bediening garagedeur.

150,00

207

De standaard open trap van begane grond naar 1e verdieping uitvoeren als dichte trap. De stootborden worden in plaatmateriaal (MDF) uitgevoerd. De treden, stootborden en onderzijde trap worden gegrond opgeleverd. Excl. afwerken schroefgaten e.d.

385,00

208

De standaard open trap van 1e naar 2e verdieping uitvoeren als dichte trap. De stootborden worden in plaatmateriaal (MDF) uitgevoerd. De treden, stootborden en onderzijde trap worden gegrond opgeleverd. Excl. afwerken schroefgaten e.d.

385,00

209

Onder verdiepingstrap een vaste kast op te nemen incl. wandlichtpunt op schakelaar met enkel wandcontact (regelwerk vervallen). Boven kozijn, aan woonkamerzijde, gipsplaataftimmering van de trap.

1.150,00

210

Wand tussen slaapkamer 2 en 3 vervallen; - deur slaapkamer 2 vervallen en dichtzetten met gipsblokken - lichtpunten ongewijzigd - draairichting deur slaapkamer 3 - incl. aanpassen elektra

-285,00

211

T.p.v. 2e verdieping een gescheiden zolderruimte; - 1 extra binnendeurkozijn met deur zonder bovenlicht - alle wanden vlak afgewerkt, dus niet voorzien van behang- c.q. sauswerk - convector zolderruimte afgestemd op 22°C - bestaand plafondlichtpunt verplaatsen naar overloop 2e verdieping - de gescheiden zolderruimte voorzien van plafondlichtpunt op schakelaar - 3x extra dubbele wandcontactdoos - extra luchttoevoer ventilatie Uitgangspunt is dat de gescheiden zolderruimte geen verblijfsruimte is.

2.785,00

212

T.p.v. 2e verdieping een gescheiden zolderruimte met wand op de overloop; (volgens tekening) alleen mogelijk in combinatie met optie 203, extra tov dit punt; - 1 extra binnendeurkozijn met deur zonder bovenlicht - alle wanden vlak afgewerkt, dus niet voorzien van behang c.q. sauswerk - de overloop zolderruimte voorzien van plafondlichtpunt op wisselschakelaar - 1 extra wandcontactdoos

1.500,00

Pagina 5 van 13


213

Convector op zolder/2e verdieping, afgestemd op 22°C.

600,00

214

Het plaatsen van een wandje aan de kopse kant van de keuken dik 70 mm, breed 650 mm en hoog 1200 mm. De kopse kant van het wandje afgewerkt met een houten sponninglat.

170,00

215

Het plaatsen van een wandje aan de kopse kant van de keuken dik 70 mm, breed 650 mm en tot plafond. De kopse kant van het wandje afgewerkt met een houten sponninglat.

220,00

216

Het aanpassen van de draairichting van een binnendeur, excl. aanpassingen in elektra.

90,00

217

Het laten vervallen van een binnendeur, incl. hang- en sluitwerk. (Minderprijs per stuk.)

-65,00

218

Het vervallen van een binnendeur, incl. kozijn. (Minderprijs per stuk.) Geen verdere aanpassingen van maatvoering en afwerking van de sparing. Dit is voor toilet en badkamer alleen mogelijk indien tevens gekozen voor casco uitvoering. Beperkte garantie is van toepassing.

-125,00

219

T.p.v. gootsteenkastje het opnemen van een kraan t.b.v. later te plaatsen vaatwasser (afvoer standaard aanwezig).

210,00

220

Extra wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. oven t.p.v. opstelplaats kooktoestel, hoogte 100 mm + vloer.

405,00

221

Extra wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. vaatwasser t.p.v. gootsteenkastje, hoogte 100 mm + vloer.

405,00

222

Extra wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. combi-magnetron t.p.v. opstelplaats koelkast, hoogte 100 mm + vloer.

405,00

223

De niet bedrade boilerleiding in de keuken bedraden en voorzien van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

280,00

224

Een niet bedrade leiding in de keuken bedraden en voorzien van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

280,00

225

Het verplaatsen van een wand elektra aansluiting in dezelfde ruimte.

135,00

226

Het verplaatsen van een plafondlichtpunt in dezelfde ruimte.

175,00

227

Dubbele schakelaar splitsen in aparte inbouwdoos per schakelaar.

100,00

228

Het wijzigen van een enkele wandcontactdoos naar een dubbele wandcontactdoos.

100,00

229

Het toepassen van een wisselschakeling op plafondlichtpunt.

230,00

230

Het toepassen van een wisselschakeling op plafondlichtpunt slaapkamer 1 met t.p.v. mogelijke plaatsing bed een wissel-/trekschakelaar, hoogte 2200 mm+ vloer.

230,00

231

Loze leiding (19 mm) van meterkast naar ................... en eindigend op doos (prijs per loze leiding).

190,00

232

Extra enkele wandcontactdoos naast een schakelaar.

100,00

233

Het opnemen van een enkele wandcontactdoos op een bestaande groep.

245,00

Pagina 6 van 13


234

Het opnemen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep.

280,00

235

Het opnemen van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

405,00

236

Een niet bedrade leiding bedraden en voorzien van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

280,00

237

De standaard 2-fase kookgroep aanpassen naar een 3-fase kookaansluiting.

385,00

238

Het opnemen van een enkele wandcontactdoos op 3-fase aansluiting (380V).

860,00

239

Het opnemen van een wandlichtpunt binnen op schakelaar.

250,00

240

Het opnemen van een wandlichtpunt binnen op bestaande schakelaar.

210,00

241

Het opnemen van een aansluiting wandlichtpunt buiten op schakelaar.

250,00

242

Het opnemen van een aansluiting wandlichtpunt buiten op bestaande schakelaar.

210,00

243

Indien door het aantal elektragroepen van de standaard woning + meerwerk het noodzakelijk is, dient er een derde aardlekschakelaar geplaatst te worden. Er wordt door de elektriciën bepaald of dit het geval is.

295,00

244

Uitbreiding meterkast bij 4e aardlekschakelaar.

245,00

245

Het plaatsen van een geschakelde enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op achtergevel nabij de achterdeur, hoogte ca. 300 mm+ vloer. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur.

340,00

246

Het plaatsen van een geschakelde dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op achtergevel nabij de achterdeur, hoogte ca. 300 mm+ vloer. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur.

370,00

247

Het opnemen van een grondkabel (lengte 10 m) opgerold t.p.v. de achtergevel. Geschakeld middels schakelaar nabij achterdeur, t.b.v. toekomstige tuinverlichting.

405,00

248

Het opnemen van een grondkabel (lengte 10 m) opgerold t.p.v. de achtergevel. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur, t.b.v. toekomstige tuinverlichting. Aangesloten op een aparte groep.

560,00

249

Het bedraden van een loze leiding t.b.v. netwerkaansluiting met CAT6-bekabeling en afmonteren met wandcontact. In de meterkast met overlengte en aansluitstekker.

260,00

250

Het bedraden van een loze leiding t.b.v. tv+r aansluiting met coax-bekabeling en afmonteren. In de meterkast met overlengte en aansluitstekker.

230,00

251

Het leveren en aanbrengen van fabrieksmatig wit afgelakte merantihouten vloerplinten op de begane grond. De plinten gelijmd tegen de wand.

370,00

252

Het leveren en aanbrengen van fabrieksmatig wit afgelakte merantihouten vloerplinten op de 1e verdieping. De plinten gelijmd tegen de wand.

515,00

Pagina 7 van 13


253

Het leveren en aanbrengen van fabrieksmatig wit afgelakte merantihouten vloerplinten op de zolder/2e verdieping. De plinten gelijmd tegen de wand.

370,00

254

Het wijzigen van de standaard convectoren in de slaapkamers fabr. Jaga type Tempo in convectoren type Linea Plus. (Gerekend 3 stuks convectoren.)

575,00

255

Het wijzigen van de standaard convectoren in de slaapkamers fabr. Jaga type Tempo in convectoren type Strada. (Gerekend 3 stuks convectoren.)

575,00

256

Het opnemen van een radiator incl. thermostatische convectorkraan in de aangebouwde garage (tegen de wand met de woning). Er wordt geen temperatuurgarantie afgegeven en de ontwikkelaar is niet aansprakelijk bij evt. vorstschade.

720,00

257

Decorradiator fabr. Magera handdoekradiator in de badkamer van voldoende capaciteit, kleur wit (RAL 9016). Afm. ± 835 hoog en ± 400 mm breed.

835,00

258

Leidingwerk incl. aardedraad t.b.v. later te plaatsen bad afgedopt in hoek badkamer. De waterleiding voorzien van een beluchterkraan i.v.m. plaatsing watermeter. Eventueel de radiator en het leidingwerk toilet verplaatsen in de badkamer.

385,00

259

In badkamer een acryl bad op te nemen, ingebouwd en betegeld. Fabr. Geberit Soana, afm. 1800x800 mm, met afvoer in het midden. Compleet met thermostatische badmengkraan fabr. Grohe Grohtherm 800 enGrohe Tempesta 100 Doucheset met wandhouder.

2.035,00

260

Easydrain met rvs geborsteld rooster lang 70 cm.

970,00

Sluitingsdatum "300" nummers d.d…................ 300

Keuze binnendeurkozijn met binnendeur incl. hang- en sluitwerk op te geven via de website van Svedex. De keuze wordt aan de Woonwensenlijst toegevoegd.

301

Het laten vervallen van spuitwerk plafond begane grond. Beperkte garantie is van toepassing.

-150,00

302

Het laten vervallen van spuitwerk plafonds 1e verdieping. Beperkte garantie is van toepassing.

-150,00

303

Het toepassen van standaard sanitair in het toilet.

nihil

304

Het toepassen van standaard sanitair in de badkamer.

nihil

305

Montagehoogte wandcloset ca. 400 mm+ vloer. Prijs/stuk

306

Montagehoogte wandcloset ca. 430 mm+ vloer. (Standaard hoogte conform bestek.)

307

Montagehoogte wandcloset ca. 460 mm+ vloer. Prijs/stuk

Pagina 8 van 13

volgt

90,00 nihil

90,00


308

Wastafelmeubel (Geberit Smyle Square) breed 900 mm met 2 laden, afgemonteerd onder de wastafel in de badkamer. Aanpassen kleur wastafelmeubel; O kleur hoog glans wit O kleur hoog glans zandgrijs O kleur mat lava O kleur notelaar hickory

1.670,00

309

Regendouche Grohe new Tempesta Cosmopolitan met thermostaatkraan.

610,00

310

Het plaatsen van een wandje t.p.v. de douchehoek dik 100 mm, breed 900 mm. Indien tegelwerk badkamer tot plafond hoogte ca. 2100 mm. Indien tegelwerk badkamer niet tot plafond dan hoogte wand tot bovenkant tegelwerk douchehoek. Wand compleet betegeld met gekozen tegelwerk.

910,00

311

Tegelwerk toilet. Combinatie 1 - wandtegel wit uni glans, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

312

Tegelwerk toilet. Combinatie 2 - wandtegel wit uni mat, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

313

Tegelwerk badkamer. Combinatie 1 - wandtegel wit uni glans, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

314

Tegelwerk badkamer. Combinatie 2 - wandtegel wit uni mat, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

Pagina 9 van 13


315

Tegelwerk toilet. Combinatie 3 - wandtegel wit uni glans, afm. 30x60 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

316

Tegelwerk toilet. Combinatie 4 - wandtegel wit uni mat, afm. 30x60 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

317

Tegelwerk badkamer. Combinatie 3 - wandtegel wit uni glans, afm. 30x60 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

318

Tegelwerk badkamer. Combinatie 4 - wandtegel wit uni mat, afm.30x60 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

319

Wandtegelwerk in toilet doortegelen tot plafond met Combinatie 1 of 2

415,00

320

Wandtegelwerk in toilet doortegelen tot plafond met Combinatie 3 of 4

580,00

Pagina 10 van 13


321

Het laten vervallen van het standaard sanitair en wand- en vloertegelwerk in het toilet. - De wanden en vloeren worden onafgewerkt opgeleverd. De afwerkvloer van het toilet wordt wel gesmeerd. - De elektrische voorzieningen orden voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. - De water- en rioleringsleidingen worden op de standaard plaats afgedopt opgeleverd. De mogelijkheid bestaat dat er door het waterleidingbedrijf geen watermeter wordt geplaatst. In dat geval zal de koper na voltooiing van de installatie een herkeuring van de installatie bij het desbetreffende waterleidingbedrijf aan moeten vragen, waarbij na goedkeuring van de installatie water wordt geleverd. De eventuele kosten van de herkeuring zijn voor rekening van de koper. - De koper is er mee bekend dat het laten vervallen van het tegelwerk niet voldoet aan het bouwbesluit en daarom dient de koper vóór bewoning van de woning het toilet en de badkamer compleet te hebben geïnstalleerd. Er dient tevens een herkeuring van de installatie plaatsgevonden te hebben. - Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat er voor de oplevering van de woning geen werkzaamheden door derden in de woning kunnen worden uitgevoerd. Beperkte garantie is van toepassing.

-500,00

322

Het laten vervallen van het standaard sanitair en wand- en vloertegelwerk in de badkamer. - De wanden en vloeren van de badkamer worden onafgewerkt opgeleverd (dus geen vloerspecie). Indien vloerverwarming standaard toegepast in de badkamer het leidingwerk beschermen met een houten plaat dik minimaal 12mm. Het plafond is met spuitwerk afgewerkt. - De elektrische voorzieningen en radiator worden voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. - De water- en rioleringsleidingen worden op de standaard plaats afgedopt opgeleverd. De mogelijkheid bestaat dat er door het waterleidingbedrijf geen watermeter wordt geplaatst. In dat geval zal de koper na voltooiing van de installatie een herkeuring van de installatie bij het desbetreffende waterleidingbedrijf aan moeten vragen, waarbij na goedkeuring van de installatie water wordt geleverd. De eventuele kosten van de herkeuring zijn voor rekening van de koper. - De koper is er mee bekend dat het laten vervallen van het tegelwerk niet voldoet aan het bouwbesluit en daarom dient de koper vóór bewoning van de woning het toilet en de badkamer compleet te hebben geïnstalleerd. Er dient tevens een herkeuring van de installatie plaatsgevonden te hebben. - Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat er voor de oplevering van de woning geen werkzaamheden door derden in de woning kunnen worden uitgevoerd. Beperkte garantie is van toepassing.

-1.700,00

323

Keuze wand- en vloertegels en sanitair volgens nadere opgave.

324

Indien u geen keuze kunt maken uit de standaard pakketten sanitair en/of tegelwerk met de evt. genoemde Woonwensen, is er nog de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de sanitair- en/of tegelshowroom. Indien deze bekend zijn, wordt dit aan u medegedeeld. De keuzes in een showroom worden vastgelegd in een aparte offerte, waarin alle bouwkundige zaken en opslagen zijn opgenomen. Tevens kunt u al uw overige wensen m.b.t. Woonwensen bespreken met de afdeling kopersbegeleiding waarin zij u graag van advies dienen en een bijpassende offerte voor u kunnen verzorgen. Vanzelfsprekend is het natuurlijk nog wel zo dat alle wijzigingen aan uw woning dienen te voldoen aan de geldende normeringen en regelgevingen.

Sluitingsdatum "400" nummers gelijk aan de "200" nummers

Pagina 11 van 13

volgt €

-


400

DUURZAME OPTIES

-

NIET ALLE OPTIES KUNNEN IN COMBINATIE MET ELKAAR WORDEN TOEGEPAST.

401

Het in de douchehoek toepassen van een douchebak-WTW, fabr. DSS, afm. 900x900 mm.

2.195,00

1.345,00

700,00

Toelichting: De douchebak-WTW (WarmteTerugWinning) is een warmtewisselaar in de douchebak. Met behulp van deze Douchebak-WTW wordt de koudwateraansluiting naar de ketel en/of douche voorverwarmd. De CV-ketel heeft daardoor minder energie nodig om het warmwater te verwarmen. Dat scheelt energie. *www.dutchsolarsystems.com 402

De warmte pomp voorzien van een topkoeling, de wamrtepomp wordt voorzien van een koelkit en buffervat. Toelichting: Het betreft een topkoeling waardoor de temperatuur in huis met enkele graden gekoeld kan worden, waardoor er extra wooncomfort ontstaat, Het betreft echter geen airco.

403

De convectoren op de verdieping van de woning voorzien van een DBH ventilator, fabr. Jaga (Dynamic Boost Hybride). (Prijs per convector.) Toelichting: Om jouw Jaga convector te upgraden naar een duurzame (warmtepomp-)installatie hebben wij een booster ontwikkelt om het vermogen te verhogen en om nietcondenserend te koelen (light cooling) met een zeer laag energieverbruik. Deze DBH Upgrade maakt het mogelijk om de watertemperatuur van jouw CV-installatie sterk te verlagen zonder de convectoren te vergroten of leidingen te moeten vervangen. Het upgraden van jouw bestaande Jaga radiatoren met de DBH Upgrade is de eenvoudigste weg naar elke lage temperatuur installatie of emissievrije warmtepompinstallatie voor verwarmen én koelen *www.jaga.nl

404

In het dakvlak van de woning extra pv-panelen opnemen, idem als standaard toegepast (prijs per stuk).

690,00

405

Het toepassen van een vogelvide fabr. Monier aan de onderzijde van het schuine dakvlak, t.p.v. de goot 2 elementen van ca. 1 m met kopschotten (prijs per 2 m¹).

155,00

Toelichting: Huismussen bewonen nestholtes. Niet alleen in het broedseizoen, ook in de winter gebruiken ze holtes voor beschutting. Om bestaande mussenkolonies te behouden, is het van belang kunstmatige nestgelegenheden aan te bieden in de buurt van deze kolonies. *www.monier.nl

Pagina 12 van 13


Voornoemde prijzen zijn in Euro's, incl. 21% BTW en eventueel verschuldigd architektenhonorarium. Voornoemde wijzigingen en/of aanvullingen en de daaraan gekoppelde woponwensen kosten zijn vast en geldend mits opdracht wordt gegeven voor aanvang van de bouw. Opdracht na aanvang van de bouw kan betekenen dat een of meerdere delen niet meer kunnen worden uitgevoerd en/of gecorrigeerd moeten worden in de prijs. Op werkzaamheden welke door verkrijger na de oplevering worden uitgevoerd, kan door de aannemer geen enkele garantie worden verstrekt (zie ook de toelichting op artikel 11 van de garantieregeling). Middels ondertekening van deze 'Woonwensenlijst' verkla(a)r(t)(en) verkrijger(s) zich tevens accoord met de toezending van een afschrift van de bij deze, conform de geldende betalingsregeling voor de Woonwensen opgemaakte, 'Woonwensenlijst' behorende factuur door de ondernemer aan de projectnotaris. De projectnotaris zal, indien het verschuldigde bedrag uit een hypotheekdepot moet worden voldaan, zorgdragen voor verrekening op de dag van het notarieel transport. Bovenstaande ontslaat de verkrijger(s) nimmer van haar/hun betalingsverplichting binnen de daarvoor op de factuur c.q. in de projectinformatie gestelde uiterste betalingstermijn. De aannemer behoudt zich het recht voor door de verkrijger(s) gewenste wijzigingen niet in uitvoering te geven, indien verkrijger(s) niet op tijd aan haar/hun betalingsverplichting heeft/hebben voldaan. Bovenstaande geldt uitsluitend, indien het notarieel transport nog niet heeft plaatsgevonden. Wij wijzen u er op dat de wijziging deel uit maakt van het bouwplan, indien de verkrijger binnen één week na ontvangst van de opgave zich schriftelijk daarmee akkoord verklaart.

Voor accoord verkrijger(s):

D.d.

Pagina 13 van 13


project nr. 5769 get. J.Tn 12-07-2021

Begane grond 1 type Cincq (E) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: grondkabel optie: enkele wcd optie: gevelkraan

optie: verlenging garage met 2,4m of 4,0m

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m of 4,0m

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m of 4,0m optie: vloerluik

optie: vloersifon

optie: uitstortgootsteen

optie: trapkast

optie: openslaande garagedeuren

optie: erker stalen kolom

A-A

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type E_opties.rvt


Begane grond 2 type Cincq (E) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: grondkabel

optie: enkele wcd optie: gevelkraan

stalen kolom

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m of 4,0m + zijuitbreiding (1)

bij optie uitbr. 4,0m.; berging 1,6 m. vergroten

stalen kolom

2090

120

4350

stalen ligger

vloerluik

optie: keuken verplaatsen naar voorzijde en aanpassing kozijn

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type E_opties.rvt

project nr. 5769 get. J.Tn 12-07-2021


project nr. 5769 get. J.Tn 12-07-2021

1e verdieping 1 type Cincq (E) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: verlenging garage met 2,4m of 4,0m

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m of 4m

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m of 4m

optie: wand vervallen

optie:ligbad

optie: douchewand

optie: erker begane grond

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type E_opties.rvt


1e verdieping 2 type Cincq (E) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m of 4,0m + zijuitbreiding (1)

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type E_opties.rvt

project nr. 5769 get. J.Tn 12-07-2021


project nr. 5769 get. J.Tn 12-07-2021

2e verdieping 1 type Cincq (E) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: boiler 300 L. ivm. hoogte verplaatst boiler en optie wand

optie: afgescheiden techn. ruimte

optie: afgescheiden techn. ruimte +gescheiden zolderruimte

optie: dakkapel

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type E_opties.rvt


project nr. 5769 get. J.Tn 12-07-2021

Achtergevel 1 type Cincq (E) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: verlenging garage met 2,4m of 4,0m

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m of 4,0m

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type E_opties.rvt

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m of 4,0m


project nr. 5769 get. J.Tn 12-07-2021

Achtergevel 2 type Cincq (E) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m of 4,0m + zijuitbreiding (1)

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type E_opties.rvt


project nr. 5769 get. J.Tn 12-07-2021

Zijgevel 1 type Cincq (E) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: dakkapel

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m of 4,0m

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type E_opties.rvt

optie: kozijnaanpassing t.b.v. verplaatsen keuken


project nr. 5769 get. J.Tn 12-07-2021

Zijgevel 2 type Cincq (E) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: dakkapel

optie: erker

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type E_opties.rvt

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m of 4,0m


project nr. 5769 get. J.Tn 12-07-2021

Voorgevel 1 type Cincq (E) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: dakkapel

optie: openslaande garagedeuren

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type E_opties.rvt

optie: erker


Voorgevel 2 type Cincq (E) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: verlenging en zijuitbreiding

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type E_opties.rvt

project nr. 5769 get. J.Tn 12-07-2021