Woonwensenlijst Almonde

Page 1

Woonwensenlijst Projectnummer Project Woningtype i.o.v. / aannemer Woonwensen begeleiding

: : : : :

V1902/5745 34 koopwoningen te Hoorn ("Bangert&Oosterpolder" fase 5a Almonde (BD) Aannemingsbedrijf Wit Wognum B.V TBE-ZA architecten en ingenieurs

Datum

:

12 juli 2021 Bedrag incl. BTW

Sluitingsdatum "100" nummers d.d. .... 101

Het slaan van palen voor het in de toekomst uitbreiden van de begane grond, het formeren van een garage of het verlengen van de garage. Excl. snellen van paalkop en grondwerk. Prijs per paal (aantal palen wordt door de constructeur bepaald).

620,00

102

Het storten van de fundering voor het later uitbreiden van de begane grond met 2,4 m, € excl. palen en vloer.

2.010,00

103

Het storten van de fundering voor het later uitbreiden van de begane grond met 4 m, excl. palen en vloer.

3.355,00

104

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke fundering t.b.v. uitbreiding begane grond met 2,4 m in combinatie met de buren van bouwnummer……… Indien de gezamenlijke fundering onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

-100,00

105

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke fundering t.b.v. uitbreiding begane grond met 4 m in combinatie met de buren van bouwnummer……… Indien de gezamenlijke fundering onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

-170,00

106

Uitbreiding 1, hoekwoning. Uitbreiding begane grond met 2,4 m; - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit uitbreiding - geïsoleerde systeemvloer - dakvlak van betonvloer in idem uitvoering als verdiepingsvloer incl. isolatie, dakbedekking, aluminium afdekprofiel - de opgaande achtergevel wordt opgevangen door de verdiepingsvloer, welke tevens wordt voorzien van een stalenligger (HE200B). - standaard achtergevelkozijn(en) verplaatsen - aanpassen hemelwaterafvoer incl. evt. noodoverlaat - 2x extra dubbel wandcontact - extra plafondlichtpunt op schakelaar - aanpassing verwarmingsinstallatie (PAS OP; hang- en sluitwerk ramen en deuren op verdieping, dilataties en metselwerkwapening)

€ 26.950,00

Pagina 1 van 13


107

Uitbreiding 2, hoekwoning Uitbreiding begane grond met 4 m; - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit uitbreiding - geïsoleerde systeemvloer - dakvlak van betonvloer in idem uitvoering als verdiepingsvloer incl. isolatie, dakbedekking, aluminium afdekprofiel - de opgaande achtergevel wordt opgevangen door de verdiepingsvloer, welke tevens wordt voorzien van een stalenligger (HE200B). - standaard achtergevelkozijn(en) verplaatsen - aanpassen hemelwaterafvoer incl. evt. noodoverlaat - 2x extra dubbel wandcontact - extra plafondlichtpunt op schakelaar - aanpassing verwarmingsinstallatie (PAS OP; hang- en sluitwerk ramen en deuren op verdieping, dilataties en metselwerkwapening)

€ 40.390,00

106

Uitbreiding 1, tussenwoning Uitbreiding begane grond met 2,4 m; - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit uitbreiding - geïsoleerde systeemvloer - dakvlak van betonvloer in idem uitvoering als verdiepingsvloer incl. isolatie, dakbedekking, aluminium afdekprofiel - de opgaande achtergevel wordt opgevangen door de verdiepingsvloer - standaard achtergevelkozijn(en) verplaatsen - aanpassen hemelwaterafvoer incl. evt. noodoverlaat - 2x extra dubbel wandcontact - extra plafondlichtpunt op schakelaar - aanpassing verwarmingsinstallatie (PAS OP; hang- en sluitwerk ramen en deuren op verdieping, dilataties en metselwerkwapening)

€ 26.550,00

107

Uitbreiding 2, tussenwoning Uitbreiding begane grond met 4 m; - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit uitbreiding - geïsoleerde systeemvloer - dakvlak van betonvloer in idem uitvoering als verdiepingsvloer incl. isolatie, dakbedekking, aluminium afdekprofiel - de opgaande achtergevel wordt opgevangen door de verdiepingsvloer - standaard achtergevelkozijn(en) verplaatsen - aanpassen hemelwaterafvoer incl. evt. noodoverlaat - 2x extra dubbel wandcontact - extra plafondlichtpunt op schakelaar - aanpassing verwarmingsinstallatie (PAS OP; hang- en sluitwerk ramen en deuren op verdieping, dilataties en metselwerkwapening)

€ 39.950,00

108

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke uitbreiding begane grond met 2,4 m in combinatie met de buren van bouwnummer ………. Indien de gezamenlijke uitbreiding onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

Pagina 2 van 13

-830,00


109

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke uitbreiding begane grond met 4 m in combinatie met de buren van bouwnummer ………. Indien de gezamenlijke uitbreiding onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

-1.210,00

110

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke uitbreiding begane grond en garage. Indien de uitbreiding of verlenging onverwijld geen doorgang vindt, zal deze minderprijs alsnog vervallen.

-1.660,00

111

Hoekwoning Het plaatsen van een veranda t.p.v. de voorgevel breed 1,18m als op tekening aangegeven. -Fundering verlengen; -2 stalenkolommen 80x80x5 met stalen ligger HE180A

3.500,00

111

Tussenwoning Het plaatsen van een veranda t.p.v. de voorgevel breed 1,5m als op tekening aangegeven. -Fundering verlengen; -2 stalenkolommen 80x80x5 met stalen ligger HE180A

3.995,00

112

Een houten dakkapel plaatsen t.p.v. achtergevel zolder (conform tekening); - zijwangen bekleed met gipsplaten en idem plafond op tengels onder dakbalken en compleet afgetimmerd

8.400,00

113

In het dakvlak op zolder in de achtergevel een compleet afgewerkt dakvenster fabr. Fakro, afm. ± 940x1400 mm.

1.365,00

114

Een complete vorstvrije gevelkraancombinatie (Grohe gevelkraan 41208 met knopbediening) op achtergevel ca. 600 mm hoog.

740,00

115

Een complete vorstvrije gevelkraancombinatie (Grohe gevelkraan 41208 met sleutelbediening) op de voorgevel ca. 600 mm hoog.

675,00

116

De kozijnen, ramen en deuren in de woning voorzien van triple-glas. Indien houten kozijnen worden toegepast, zijn de kozijnen volhout, het raamhout dikker en de deuren voorzien van oplegglaslatten. Excl. extra kozijnen uitbreiding, voordeur, dakkapel en dakramen.

2.910,00

Toelichting: Een glasvlak is het koudste vlak aan de buitenschil van de woning. Opwaardering van het glas vergroot het comfort en geeft minder koudestraling van de ruit. Verder is de akoestische isolatie van triple-glas beter dan bij dubbelglas.

117

Het aanpassen van de keukeninstallatie: - het verplaatsen van de afvoer gootsteen naar een door de verkrijger aan te geven plaats Aanpassen van de riolering onder de begane grondvloer is niet meer mogelijk na de sluitingsdatum van de "100"-nummers.

volgt

118

Het aanpassen van de boilercapaciteit van 200 liter naar 300 litervat.

Sluitingsdatum "200" nummers d.d. ....

Pagina 3 van 13

1.170,00


200

Het aanpassen van de keukeninstallatie conform opgave leverancier excl. aanpassen m.v.-installatie: - prijsopgave alleen mogelijk middels een compleet gemaatvoerde installatietekening Aanpassen van de riolering onder de begane grond vloer is niet meer mogelijk na de sluitingsdatum van de "100"- nummers.

201

Indien standaard vloerverwarming wordt toegepast wordt het slangenbeloop gebaseerd op de standaard keukenopstelling. Indien het slangenbeloop aangepast dient te worden zal er door de installateur een aangepaste installatieberekening gemaakt dienen te worden.

165,00

202

De standaard open trap van 1e naar 2e verdieping uitvoeren als dichte trap. De stootborden worden in plaatmateriaal (MDF) uitgevoerd. De treden, stootborden en onderzijde trap worden gegrond opgeleverd. Excl. afwerken schroefgaten e.d.

385,00

203

Onder verdiepingstrap een vaste kast op te nemen incl. wandlichtpunt op schakelaar met enkel wandcontact (regelwerk vervallen). Boven kozijn, aan woonkamerzijde, gipsplaataftimmering van de trap.

1.150,00

204

Wand tussen slaapkamer 2 en 3 vervallen; - deur slaapkamer 2 vervallen en dichtzetten met gipsblokken - lichtpunten ongewijzigd - draairichting deur slaapkamer 3 - incl. aanpassen elektra en afstemming radiatoren

-295,00

205

T.p.v. 2e verdieping een gescheiden technische ruimte op zolderruimte; (volgenstekening) - 1 extra binnendeurkozijn met deur zonder bovenlicht - alle wanden vlak afgewerkt, dus niet voorzien van behang c.q. sauswerk - convector zolderruimte afgestemd op 20°C - de gescheiden zolderruimte voorzien van plafondlichtpunt op schakelaar - 3x extra dubbele wandcontactdoos - extra luchttoevoer ventilatie Uitgangspunt is dat de gescheiden zolderruimte geen verblijfsruimte is.

2.785,00

206

T.p.v. 2e verdieping een gescheiden zolderruimte met wand op de overloop; (volgens tekening) alleen mogelijk in combinatie met optie 203, extra tov dit punt; - 1 extra binnendeurkozijn met deur zonder bovenlicht - alle wanden vlak afgewerkt, dus niet voorzien van behang c.q. sauswerk - de overloop zolderruimte voorzien van plafondlichtpunt op wisselschakelaar - 1 extra wandcontactdoos

1.500,00

207

Convector op zolder/2e verdieping, afgestemd op 20°C.

600,00

208

Het plaatsen van een wandje aan de kopse kant van de keuken dik 70 mm, breed 650 € mm en hoog 1200 mm. De kopse kant van het wandje afgewerkt met een houten sponninglat.

170,00

209

Het plaatsen van een wandje aan de kopse kant van de keuken dik 70 mm, breed 650 € mm en tot plafond. De kopse kant van het wandje afgewerkt met een houten sponninglat.

220,00

210

Het aanpassen van de draairichting van een binnendeur, excl. aanpassingen in elektra.

90,00

Pagina 4 van 13

volgt


211

Het vervallen van een binnendeur, incl. hang- en sluitwerk. (Minderprijs per stuk.)

-65,00

212

Het vervallen van een binnendeur, incl. kozijn. (Minderprijs per stuk.) Geen verdere aanpassingen van maatvoering en afwerking van de sparing. Dit is voor toilet en badkamer alleen mogelijk indien tevens gekozen voor casco uitvoering. Beperkte garantie is van toepassing.

-125,00

213

T.p.v. gootsteenkastje het opnemen van een kraan t.b.v. later te plaatsen vaatwasser (afvoer standaard aanwezig).

220,00

214

Extra wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. oven t.p.v. opstelplaats kooktoestel, hoogte 100 mm + vloer.

405,00

215

Extra wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. vaatwasser t.p.v. gootsteenkastje, hoogte 100 mm + vloer.

405,00

216

Extra wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. combi-magnetron t.p.v. opstelplaats koelkast, hoogte 100 mm + vloer.

405,00

217

De niet bedrade boilerleiding in de keuken bedraden en voorzien van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

280,00

218

Een niet bedrade leiding in de keuken bedraden en voorzien van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

280,00

219

Het verplaatsen van een wand elektra aansluiting in dezelfde ruimte.

135,00

220

Het verplaatsen van een plafondlichtpunt in dezelfde ruimte.

175,00

221

Dubbele schakelaar splitsen in aparte inbouwdoos per schakelaar.

100,00

222

Het wijzigen van een enkele wandcontactdoos naar een dubbele wandcontactdoos.

100,00

223

Het toepassen van een wisselschakeling op plafondlichtpunt.

230,00

224

Het toepassen van een wisselschakeling op plafondlichtpunt slaapkamer 1 met t.p.v. mogelijke plaatsing bed een wissel-/trekschakelaar, hoogte 2200 mm+ vloer.

230,00

225

Loze leiding (19 mm) van meterkast naar ................... en eindigend op doos (prijs per loze leiding).

190,00

226

Extra enkele wandcontactdoos naast een schakelaar.

100,00

227

Het opnemen van een enkele wandcontactdoos op een bestaande groep.

245,00

228

Het opnemen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep.

280,00

229

Het opnemen van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

405,00

230

Een niet bedrade leiding bedraden en voorzien van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

280,00

Pagina 5 van 13


231

De standaard 2-fase kookgroep aanpassen naar een 3-fase kookaansluiting.

180,00

232

Het opnemen van een enkele wandcontactdoos op 3-fase aansluiting (380V).

630,00

233

Het opnemen van een wandlichtpunt binnen op schakelaar.

250,00

234

Het opnemen van een wandlichtpunt binnen op bestaande schakelaar.

210,00

235

Het opnemen van een aansluiting wandlichtpunt buiten op schakelaar.

250,00

236

Het opnemen van een aansluiting wandlichtpunt buiten op bestaande schakelaar.

210,00

237

Indien door het aantal elektragroepen van de standaard woning + meerwerk het noodzakelijk is, dient er een derde aardlekschakelaar geplaatst te worden. Er wordt door de elektriciën bepaald of dit het geval is.

295,00

238

Het plaatsen van een geschakelde enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op achtergevel nabij de achterdeur, hoogte ca. 300 mm+ vloer. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur.

340,00

239

Het plaatsen van een geschakelde dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op achtergevel nabij de achterdeur, hoogte ca. 300 mm+ vloer. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur.

370,00

240

Het opnemen van een grondkabel (lengte 10 m) opgerold t.p.v. de achtergevel. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur, t.b.v. toekomstige tuinverlichting.

405,00

241

Het opnemen van een grondkabel (lengte 10 m) opgerold t.p.v. de achtergevel. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur, t.b.v. toekomstige tuinverlichting. Aangesloten op een aparte groep.

560,00

242

Het bedraden van een loze leiding t.b.v. netwerkaansluiting met CAT6-bekabeling en afmonteren met wandcontact. In de meterkast met overlengte en aansluitstekker.

260,00

243

Het bedraden van een loze leiding t.b.v. tv+r aansluiting met coax-bekabeling en afmonteren. In de meterkast met overlengte en aansluitstekker.

230,00

244

Het leveren en aanbrengen van fabrieksmatig wit afgelakte merantihouten vloerplinten € op de begane grond. De plinten gelijmd tegen de wand.

370,00

245

Het leveren en aanbrengen van fabrieksmatig wit afgelakte merantihouten vloerplinten € op de 1e verdieping. De plinten gelijmd tegen de wand.

515,00

246

Decorradiator fabr. Magera handdoekradiator in de badkamer van voldoende capaciteit, kleur wit (RAL 9016). Afm. ± 835 hoog en ± 400 mm breed.

835,00

247

Het wijzigen van de standaard convectoren in de slaapkamers fabr. Jaga type Tempo in convectoren type Linea Plus. (Gerekend 3 stuks convectoren.)

575,00

Pagina 6 van 13


248

Het wijzigen van de standaard convectoren in de slaapkamers fabr. Jaga type Tempo in convectoren type Strada. (Gerekend 3 stuks convectoren.)

575,00

249

Easydrain met rvs geborsteld rooster lang 70 cm.

970,00

Sluitingsdatum "300" nummers d.d. .... 300

Keuze binnendeurkozijn met binnendeur incl. hang- en sluitwerk op te geven via de website van Svedex. De keuze wordt aan de meer- en minderwerklijst toegevoegd.

volgt

301

Het laten vervallen van spuitwerk plafond begane grond. Beperkte garantie is van toepassing.

-150,00

302

Het laten vervallen van spuitwerk plafonds 1e verdieping. Beperkte garantie is van toepassing.

-150,00

303

Het toepassen van standaard sanitair in het toilet.

nihil

304

Het toepassen van standaard sanitair in de badkamer.

nihil

305

Extra wandcloset in de badkamer, compleet ingebouwd en betegeld.

1.755,00

306

Montagehoogte wandcloset ca. 400 mm+ vloer. Prijs/stuk

90,00

307

Montagehoogte wandcloset ca. 430 mm+ vloer. (Standaard hoogte comform bestek.)

308

Montagehoogte wandcloset ca. 460 mm+ vloer. Prijs/stuk

90,00

309

Het toepassen van een toiletzitting (met deksel) met zachte sluittechniek (meerprijs per stuk).

155,00

310

Wastafelmeubel (Geberit Smyle Square) breed 600 mm met 2 laden, afgemonteerd onder de wastafel in de badkamer. Aanpassen kleur wastafelmeubel; O kleur hoog glans wit O kleur hoog glans zandgrijs O kleur mat lava O kleur notelaar hickory

1.395,00

311

Regendouche Grohe new Tempesta Cosmopolitan met thermostaatkraan.

610,00

312

Het plaatsen van een wandje t.p.v. de douchehoek dik 100 mm, breed 900 mm. Indien tegelwerk badkamer tot plafond hoogte ca. 2100 mm. Indien tegelwerk badkamer niet tot plafond dan hoogte wand tot bovenkant tegelwerk douchehoek. Wand compleet betegeld met gekozen tegelwerk.

910,00

Pagina 7 van 13

nihil


313

Tegelwerk toilet. Combinatie 1 - wandtegel wit uni glans, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

314

Tegelwerk toilet. Combinatie 2 - wandtegel wit uni mat, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

315

Tegelwerk badkamer. Combinatie 1 - wandtegel wit uni glans, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

316

Tegelwerk badkamer. Combinatie 2 - wandtegel wit uni mat, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

317

Tegelwerk toilet. Combinatie 3 - wandtegel wit uni glans, afm. 30x60 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

Pagina 8 van 13

415,00


318

Tegelwerk toilet. Combinatie 4 - wandtegel wit uni mat, afm. 30x30 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 60x60 cm O antraciet O donker grijs - dorpel O kleur dorpel zwart O kleur dorpel antraciet

415,00

319

Tegelwerk badkamer. Combinatie 3 - wandtegel wit uni glans, afm. 30x60 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

1.115,00

320

Tegelwerk badkamer. Combinatie 4 - wandtegel wit uni mat, afm.30x60 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

1.115,00

321

Wandtegelwerk in toilet doortegelen tot plafond met Combinatie 1 of 2

415,00

322

Wandtegelwerk in badkamer doortegelen tot plafond met Combinatie 1 of 2.

580,00

323

Wandtegelwerk in toilet doortegelen tot plafond met Combinatie 3 of 4.

580,00

324

Wandtegelwerk in badkamer doortegelen tot plafond met Combinatie 3 of 4.

740,00

Pagina 9 van 13


325

Het laten vervallen van het standaard sanitair en wand- en vloertegelwerk in het € toilet. - De wanden en vloeren worden onafgewerkt opgeleverd. De afwerkvloer van het toilet wordt wel gesmeerd. - De elektrische voorzieningen orden voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. - De water- en rioleringsleidingen worden op de standaard plaats afgedopt opgeleverd. De mogelijkheid bestaat dat er door het waterleidingbedrijf geen watermeter wordt geplaatst. In dat geval zal de koper na voltooiing van de installatie een herkeuring van de installatie bij het desbetreffende waterleidingbedrijf aan moeten vragen, waarbij na goedkeuring van de installatie water wordt geleverd. De eventuele kosten van de herkeuring zijn voor rekening van de koper. - De koper is er mee bekend dat het laten vervallen van het tegelwerk niet voldoet aan het bouwbesluit en daarom dient de koper vóór bewoning van de woning het toilet en de badkamer compleet te hebben geïnstalleerd. Er dient tevens een herkeuring van de installatie plaatsgevonden te hebben. - Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat er voor de oplevering van de woning geen werkzaamheden door derden in de woning kunnen worden uitgevoerd. Beperkte garantie is van toepassing.

-500,00

326

T.b.v. tussenwoning. € Het laten vervallen van het standaard sanitair en wand- en vloertegelwerk in de badkamer. - De wanden en vloeren van de badkamer worden onafgewerkt opgeleverd (dus geen vloerspecie). Indien vloerverwarming standaard toegepast in de badkamer het leidingwerk beschermen met een houten plaat dik minimaal 12mm. Het plafond is met spuitwerk afgewerkt. - De elektrische voorzieningen en radiator worden voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. - De water- en rioleringsleidingen worden op de standaard plaats afgedopt opgeleverd. De mogelijkheid bestaat dat er door het waterleidingbedrijf geen watermeter wordt geplaatst. In dat geval zal de koper na voltooiing van de installatie een herkeuring van de installatie bij het desbetreffende waterleidingbedrijf aan moeten vragen, waarbij na goedkeuring van de installatie water wordt geleverd. De eventuele kosten van de herkeuring zijn voor rekening van de koper. - De koper is er mee bekend dat het laten vervallen van het tegelwerk niet voldoet aan het bouwbesluit en daarom dient de koper vóór bewoning van de woning het toilet en de badkamer compleet te hebben geïnstalleerd. Er dient tevens een herkeuring van de installatie plaatsgevonden te hebben. - Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat er voor de oplevering van de woning geen werkzaamheden door derden in de woning kunnen worden uitgevoerd. Beperkte garantie is van toepassing.

-1.000,00

Pagina 10 van 13


327

T.b.v. eindwoning. € Het laten vervallen van het standaard sanitair en wand- en vloertegelwerk in de badkamer. - De wanden en vloeren van de badkamer worden onafgewerkt opgeleverd (dus geen vloerspecie). Indien vloerverwarming standaard toegepast in de badkamer het leidingwerk beschermen met een houten plaat dik minimaal 12mm. Het plafond is met spuitwerk afgewerkt. - De elektrische voorzieningen en radiator worden voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. - De water- en rioleringsleidingen worden op de standaard plaats afgedopt opgeleverd. De mogelijkheid bestaat dat er door het waterleidingbedrijf geen watermeter wordt geplaatst. In dat geval zal de koper na voltooiing van de installatie een herkeuring van de installatie bij het desbetreffende waterleidingbedrijf aan moeten vragen, waarbij na goedkeuring van de installatie water wordt geleverd. De eventuele kosten van de herkeuring zijn voor rekening van de koper. - De koper is er mee bekend dat het laten vervallen van het tegelwerk niet voldoet aan het bouwbesluit en daarom dient de koper vóór bewoning van de woning het toilet en de badkamer compleet te hebben geïnstalleerd. Er dient tevens een herkeuring van de installatie plaatsgevonden te hebben. - Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat er voor de oplevering van de woning geen werkzaamheden door derden in de woning kunnen worden uitgevoerd. Beperkte garantie is van toepassing.

328

Keuze wand- en vloertegels en sanitair volgens nadere opgave.

329

Indien u geen keuze kunt maken uit de standaard pakketten sanitair en/of tegelwerk met de evt. genoemde meerwerkopties, is er nog de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de sanitair- en/of tegelshowroom. Indien deze bekend zijn, wordt dit aan u medegedeeld. De keuzes in een showroom worden vastgelegd in een aparte offerte, waarin alle bouwkundige zaken en opslagen zijn opgenomen. Tevens kunt u al uw overige wensen m.b.t. meer- en minderwerk bespreken met de afdeling kopersbegeleiding waarin zij u graag van advies dienen en een bijpassende offerte voor u kunnen verzorgen. Vanzelfsprekend is het natuurlijk nog wel zo dat alle wijzigingen aan uw woning dienen te voldoen aan de geldende normeringen en regelgevingen.

Sluitingsdatum "400" nummers gelijk aan de "200" nummers 400

DUURZAME OPTIES NIET ALLE OPTIES KUNNEN IN COMBINATIE MET ELKAAR WORDEN TOEGEPAST.

Pagina 11 van 13

-1.300,00

volgt €

-


401

Het in de douchehoek toepassen van een douchebak-WTW, fabr. DSS, afm. 900x900 € mm.

2.195,00

Toelichting: De douchebak-WTW (WarmteTerugWinning) is een warmtewisselaar in de douchebak. Met behulp van deze Douchebak-WTW wordt de koudwateraansluiting naar de ketel en/of douche voorverwarmd. De boiler heeft daardoor minder energie nodig om het warmwater te verwarmen. Dat scheelt energie. *www.dutchsolarsystems.nl

402

De warmte pomp voorzien van een topkoeling, de wamrtepomp wordt voorzien van een koelkit en buffervat.

1.345,00

700,00

Toelichting: Het betreft een topkoeling waardoor de temperatuur in huis met enkele graden gekoeld kan worden, waardoor er extra wooncomfort ontstaat, Het betreft echter geen airco. 403

De convectoren op de verdieping van de woning voorzien van een DBH ventilator, fabr. Jaga (Dynamic Boost Hybride). (Prijs per convector.) Toelichting: Om jouw Jaga convector te upgraden naar een duurzame (warmtepomp-)installatie hebben wij een booster ontwikkelt om het vermogen te verhogen en om nietcondenserend te koelen (light cooling) met een zeer laag energieverbruik. Deze DBH Upgrade maakt het mogelijk om de watertemperatuur van jouw CV-installatie sterk te verlagen zonder de convectoren te vergroten of leidingen te moeten vervangen. Het upgraden van jouw bestaande Jaga radiatoren met de DBH Upgrade is de eenvoudigste weg naar elke lage temperatuur installatie of emissievrije warmtepompinstallatie voor verwarmen én koelen *www.jaga.nl

404

In het dakvlak van de woning extra pv-panelen opnemen, idem als standaard toegepast (prijs per stuk).

630,00

405

Het toepassen van een vogelvide fabr. Monier aan de onderzijde van het schuine dakvlak, t.p.v. de goot 2 elementen van ca. 1 m met kopschotten (prijs per 2 m¹).

155,00

Toelichting: Huismussen bewonen nestholtes. Niet alleen in het broedseizoen, ook in de winter gebruiken ze holtes voor beschutting. Om bestaande mussenkolonies te behouden, is het van belang kunstmatige nestgelegenheden aan te bieden in de buurt van deze kolonies. *www.monier.nl

Pagina 12 van 13


Voornoemde prijzen zijn in Euro's, incl. 21% BTW en eventueel verschuldigd architektenhonorarium. Voornoemde wijzigingen en/of aanvullingen en de daaraan gekoppelde meer- en minderwerkkosten zijn vast en geldend mits opdracht wordt gegeven voor aanvang van de bouw. Opdracht na aanvang van de bouw kan betekenen dat een of meerdere delen niet meer kunnen worden uitgevoerd en/of gecorrigeerd moeten worden in de prijs. Op werkzaamheden welke door verkrijger na de oplevering worden uitgevoerd, kan door de aannemer geen enkele garantie worden verstrekt (zie ook de toelichting op artikel 11 van de garantieregeling). Middels ondertekening van deze 'Staat van meer- en minderwerk' verkla(a)r(t)(en) verkrijger(s) zich tevens accoord met de toezending van een afschrift van de bij deze, conform de geldende betalingsregeling voor meeren minderwerk opgemaakte, 'Staat van meer- en minderwerk' behorende factuur door de ondernemer aan de projectnotaris. De projectnotaris zal, indien het verschuldigde bedrag uit een hypotheekdepot moet worden voldaan, zorgdragen voor verrekening op de dag van het notarieel transport. Bovenstaande ontslaat de verkrijger(s) nimmer van haar/hun betalingsverplichting binnen de daarvoor op de factuur c.q. in de notulen van de eerste kopersvergadering gestelde uiterste betalingstermijn. De aannemer behoudt zich het recht voor door de verkrijger(s) gewenste wijzigingen niet in uitvoering te geven, indien verkrijger(s) niet op tijd aan haar/hun betalingsverplichting heeft/hebben voldaan. Bovenstaande geldt uitsluitend, indien het notarieel transport nog niet heeft plaatsgevonden. Wij wijzen u er op dat de wijziging deel uit maakt van het bouwplan, indien de verkrijger binnen één week na ontvangst van de opgave zich schriftelijk daarmee akkoord verklaart.

Voor accoord verkrijger(s):

D.d.

Pagina 13 van 13


project nr. 5769 get. J.Tn 06-07-2021

Begane grond 1 type Almonde (BD) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding begane grond met 4,0m

optie: enkele wcd optie: grondkabel

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m

stalen ligger in verd. vloer

optie: trapkast

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type BD_opties.rvt


project nr. 5769 get. J.Tn 06-07-2021

Begane grond 2 type Almonde (BD) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding begane grond met 4,0m

optie: uitbreiding begane grond met 4,0m

optie: gevelkraan

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m

optie: trapkast

kolom

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type BD_opties.rvt


Begane grond 3 type Almonde (BD) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: houten binnendeurkozijnen optie: binnendeurkozijnen zonder bovenlicht

optie: veranda kolom

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type BD_opties.rvt

project nr. 5769 get. J.Tn 06-07-2021


project nr. 5769 get. J.Tn 06--07-2021

1e verdieping 1 type Almonde (BD) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: wand en deurkozijn vervallen

optie: wand en deurkozijn vervallen

optie: douchewand

optie: douchewand

optie: toilet

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type BD_opties.rvt

optie: toilet


project nr. 5769 get. J.Tn 06-07-2021

1e verdieping 2 type Almonde (BD) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: houten binnendeurkozijnen optie: binnendeurkozijnen zonder bovenlicht

optie: toilet

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type BD_opties.rvt


project nr. 5769 get. J.Tn 06-07-2021

2e verdieping 1 type Almonde (BD) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: gescheiden zolderruimte

optie: 300L. boiler verplaatst

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type BD_opties.rvt

optie: gescheiden zolderruimte


project nr. 5769 get. J.Tn 06-07-2021

2e verdieping 2 type Almonde (BD) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: extra dakvenster

optie: gescheiden zolderruimte

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type BD_opties.rvt


project nr. 5769 get. J.Tn 06-07-2021

2e verdieping 3 type Almonde (BD) schaal 1:100 meerwerkopties

2400

optie: dakkapel

optie: 300L. boiler verplaatst

optie: 300L. boiler verplaatst

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type BD_opties.rvt


Achtergevel 1 type Almonde (BD) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m of 4,0m

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type BD_opties.rvt

project nr. 5769 get. J.Tn 06-07-2021


Achtergevel 2 type Almonde (BD) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: extra dakvenster

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m of 4,0m

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type BD_opties.rvt

project nr. 5769 get. J.Tn 06-07-2021


project nr. 5769 get. J.Tn 06-07-2021

Achtergevel 3 type Almonde (BD) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: dakkapel

2400

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m of 4,0m

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type BD_opties.rvt


Zijgevel 1 type Almonde (BD) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m of 4,0m

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type BD_opties.rvt

project nr. 5769 get. J.Tn 06-07-2021


project nr. 5769 get. J.Tn 06-07-2021

Zijgevel 2 type Almonde (BD) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m of 4,0m

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type BD_opties.rvt


project nr. 5769 get. J.Tn 06-07-2021

Voorgevel 1 type Almonde (BD) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: veranda

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type BD_opties.rvt


project nr. 5769 get. J.Tn 06-07-2021

Voorgevel 2 type Almonde (BD) schaal 1:100 meerwerkopties

optie: veranda

G:\5769-34 woningen B&O Hoorn\Tekeningen\5769 Revit\5769_type BD_opties.rvt

optie: veranda