Page 1

29 januari 2021

Ref.

: bls/prijslijst

Proj.nr.

: V1104

Pagina 1/2

Project

: 45 appartementen Allure aan de Amstel in Uithoorn

Betreft

Prijslijst 45 appartementen, Allure aan de Amstel in Uithoorn Makelaar

EKZ | Makelaars Uithoorn, Wiegerbruinlaan 39 Uithoorn, 0297-567863 Koop Lenstra Makelaars, Amstelplein 6-12 Uithoorn, 0297-524124 Aannemer

Ooms Bouw B.V., Scharwoude 16, 1634 EA Scharwoude bwnr.

type

verdieping

appartement 3 kamer app. 3 kamer app. 3 kamer app. 4 kamer app. 3 kamer app. 3 kamer app. 3 kamer app. 4 kamer app. 3 kamer app. 3 kamer app. 3 kamer app.

Parkeerplaats 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

gebruiks opp. m2 app.* 111 m2 96 m2 111 m2 115 m2 94 m2 93 m2 73 m2 127 m2 94 m2 93 m2 73 m2

koop-/ aanneemsom v.o.n. € 495.000,€ 435.000,€ 525.000,€ 570.000,€ 445.000,€ 440.000,€ 345.000,€ 640.000,€ 445.000,€ 450.000,€ 355.000,-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

J-bg H G U-bg C B A D-bg C B A

Beg. grond Beg. grond Beg. grond Beg. grond Beg. grond Beg. grond Beg. grond Beg. grond Beg. grond Beg. grond Beg. grond

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

J L K U C F E D C F E

1e verd. 1e verd. 1e verd. 1e verd. 1e verd. 1e verd. 1e verd. 1e verd. 1e verd. 1e verd. 1e verd.

3 kamer app. 3 kamer app. 3 kamer app. 4 kamer app. 3 kamer app. 3 kamer app. 4 kamer app. 4 kamer app. 3 kamer app. 3 kamer app. 4 kamer app.

1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2

111 m2 134 m2 136 m2 115 m2 94 m2 91 m2 112 m2 127 m2 94 m2 91 m2 112 m2

€ 510.000,€ 645.000,€ 665.000,€ 565.000,€ 455.000,€ 440.000,€ 550.000,€ 645.000,€ 455.000,€ 440.000,€ 570.000,-

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

J L K U C F E D C' F E

2e verd. 2e verd. 2e verd. 2e verd. 2e verd. 2e verd. 2e verd. 2e verd. 2e verd. 2e verd. 2e verd.

3 kamer app. 3 kamer app. 3 kamer app. 4 kamer app. 3 kamer app. 3 kamer app. 4 kamer app. 4 kamer app. 2 kamer app. 3 kamer app. 4 kamer app.

1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2

111 m2 134 m2 136 m2 115 m2 94 m2 91 m2 112 m2 127 m2 94 m2 91 m2 112 m2

€ 525.000,€ 660.000,€ 695.000,€ 575.000,€ 465.000,€ 450.000,€ 560.000,€ 655.000,€ 465.000,€ 450.000,€ 580.000,-

*Alle genoemde oppervlaktematen zijn onder voorbehoud (GBO) Indicatie servicekosten circa € 1,75 p/m2 gebruiksoppervlakte (GBO) per appartement per maand. De definitieve servicekosten worden vastgesteld door de Vereniging van Eigenaren. Servicekosten zijn excl. leverings- en huurkosten warmte en koude systeem.


29 januari 2021

Ref.

: bls/prijslijst

bwnr.

type

verdieping

appartement

34 35 36 37 38 39 40 41

J L K R P O M N

3e verd. 3e verd. 3e verd. 3e verd. 3e verd. 3e verd. 3e verd. 3e verd.

42 43 44 45

T S M' N'

4e verd. 4e verd. 4e verd. 4e verd.

Pagina 2/2

3 kamer app. 3 kamer app. 3 kamer app. 4 kamer app. 2 kamer app. 4 kamer app. 4 kamer app. 3 kamer app.

Parkeerplaats 1 2 1 1 1 2 2 2

gebruiks opp. m2 app.* 111 m2 134 m2 136 m2 127 m2 125 m2 145 m2 153 m2 146 m2

koop-/ aanneemsom v.o.n. € 535.000,€ 670.000,€ 690.000,€ 650.000,€ 630.000,€ 755.000,€ 835.000,€ 820.000,-

4 kamer app. 3 kamer app. 4 kamer app. 3 kamer app.

2 2 2 2

163 m2 131 m2 148 m2 150 m2

€ 825.000,€ 755.000,€ 825.000,€ 830.000,-

*Alle genoemde oppervlaktematen zijn onder voorbehoud (GBO) Indicatie servicekosten circa € 1,75 p/m2 gebruiksoppervlakte (GBO) per appartement per maand. De definitieve servicekosten worden vastgesteld door de Vereniging van Eigenaren. Servicekosten zijn excl. leverings- en huurkosten warmte en koude systeem.

Gescheiden koop en aanneming Verkoop van de appartementen geschiedt middels gescheiden koop en aanneming. Dit betekent, dat er bij aankoop van een appartementsrecht twee overeenkomsten ter ondertekening aan u worden voorgelegd. De eerste is de koopovereenkomst en betreft de aankoop van het onverdeeld aandeel in de grond. Deze komt tot stand tussen u en ZeemanVastgoed. De tweede is de aannemingsovereenkomst en betreft de bouw van het appartement. Deze komt tot stand tussen u en de aannemer. De op deze prijslijst vermelde koop-/aanneemsommen zullen dus worden gesplitst in een koopsom voor de grond en een aanneemsom voor het appartement. Uiteraard verandert dat niets aan de totale koop/aanneemsom als vermeld. Bovengenoemde koop-/aanneemsommen zijn vrij op naam (v.o.n.). Dit houdt in, dat thans 21% BTW is opgenomen in de koop-/aanneemsommen. Wij behouden ons het recht voor de koop-/aanneemsommen van niet verkochte appartementen tussentijds aan te passen. De vermelde koop-/aanneemsommen zijn exclusief rentevergoeding. De rentevergoeding conform de desbetreffende artikelen in de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst wordt berekend naar 5% op jaarbasis vanaf 1 juni 2021.

Hiermee komen alle eerder verschenen prijslijsten te vervallen.

Profile for ZeemanVastgoed

Prijslijst 45 appartementen Allure aan de Amstel Uithoorn  

Prijslijst 45 appartementen Allure aan de Amstel Uithoorn  

Profile for zeeman7

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded