Page 1

A L LU R E Aan de Amstel

Verkoopinformatie en technische omschrijving 45 appartementen - Uithoorn


A L LU R E Aan de Amstel

Inhoud 3

Technische omschrijving

12

Sanitair en tegelwerkoverzicht

16

Kleur- en materialenstaat buiten

18

Kleur- en materialenstaat binnen algemeen

19

Kleur- en materialenstaat binnen appartement

20

Afwerkstaat

2


A L LU R E Aan de Amstel

Technische omschrijving Algemene gegevens appartementengebouw “Allure aan de Amstel”. Het project bestaat uit 45 appartementen, in twee gebouwen, met een gedeeltelijk verdiepte stallingsgarage en individuele bergingen. Via een drietal hoofdtrappenhuizen met lift worden de appartementen via de centrale hallen en een separaat trappenhuis ontsloten. Parkeren Onder het gebouw, in de afgesloten stallingsgarage, worden in totaal 61 parkeerplaatsen aangelegd voor de bewoners. De parkeerplaatsen worden gekoppeld aan de appartementen en zijn bestemd voor bewoners. In het openbaar gebied wordt parkeergelegenheid voor bezoekers gerealiseerd. Peil van het appartement Als Peil wordt aangehouden de bovenkant van de afgewerkte vloer van de entree hal van blok 2 en 3 nabij de schuifdeur van het appartementengebouw. Grondwerk Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor funderingen en leidingen. Aan de gevels wordt de grond rondom aangevuld. Peilhoogten, juiste ligging, terreinafwerking en terreinvoorzieningen zijn schematisch weergegeven en worden in overleg met de gemeente in het werk bepaald. Rioleringswerken De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot de riolering zijn in de koop- / c.q. aanneemsom begrepen. De buitenriolering wordt uitgevoerd in gerecyclede PVC -buis. Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast voorzien van ontstoppingsmogelijkheden.

Bestratingen en terreininrichting De toe- en inrit naar de stallingsgarages, binnen de erfgrens, worden door de aannemer afgewerkt met straatwerk. Conform het ontwerp van de architect en de situatietekening. De ondergrondse vuilcontainers worden door derden opgenomen in het openbaar gebied. Daar waar geen straatstenen komen wordt de bovenste laag van het maaiveld voldoende omgespit. Beplanting Waar op de tekening aangegeven, wordt het terrein nabij de voorgevel voorzien van een haag (aangegeven met TG op de situatietekening). De roosters ter plaatse van de achter- en zijgevel van de stallingsgarage worden voorzien van klimop (aangegeven met TK op de situatietekening). De verhoogde binnentuin op het dak van de stallingsgarage en de platte daken, die geen dakterras zijn, worden door de aannemer afgewerkt met een ‘groendak’ (sedumbeplanting), conform het ontwerp van de architect en de situatietekening. Draagconstructie appartementen Het appartementengebouw is gefundeerd op betonpalen, waarop de verdiepte constructieve kelder en funderingsbalken worden aangebracht. De begane grondvloeren worden uitgevoerd in breedplaatvloeren, die aan de onderzijde geïsoleerd zijn, met in de vloer geïntegreerde stalen liggers. De verdiepingsvloeren en de dakvloer zijn eveneens uitgevoerd in breedplaatvloeren. De draagconstructie van het appartementengebouw wordt uitgevoerd in kalkzandsteen en beton, waarbij in de kelder betonkolommen komen te staan met daar tussen de parkeerplaatsen.

3


A L LU R E Aan de Amstel

Betonwerken De volgende onderdelen worden in beton uitgevoerd: - funderingen, niet nader afgewerkt; - liftput, niet nader afgewerkt; - de vloer in de stallingsgarage wordt, inclusief slijtvaste laag, monolithisch afgewerkt; - buitenwanden en dragende binnenwanden van de kelder in zichtbeton; - kolommen in de parkeerlaag zichtbeton; - opstortingen op de breedplaatvloeren van de verdiepingen en dakvloer. - diverse dragende binnenwanden en woningscheidende wanden van de appartementen in zichtbeton; Metselwerken Voor de diverse constructieonderdelen worden de volgende materialen toegepast: Binnenspouwbladen De binnenspouwbladen worden uitgevoerd in kalkzandsteen, houten gevelelementen en beton met een dikte conform opgave constructeur. Woningscheidende wanden en dragend binnenmetselwerk De woningscheidende wanden en eindwanden van de appartementen worden uitgevoerd in kalkzandsteen en beton. Binnenwanden bergingen kelder De binnenwanden van de bergingen in de kelder worden uitgevoerd in schoonwerk betonsteenblokken, waarbij de bovenzijde ten behoeve van ventilatie vrij van het plafond wordt aangebracht. Lichte scheidingswanden De niet dragende binnenwanden in de appartementen worden uitgevoerd in een lichte scheidingswand.

Geveldilataties Dilatatievoegen worden toegepast conform opgave van de constructeur. Buitengevels appartementen De gevelvlakken van de appartementen worden voorzien van diverse afwerkingen, zoals op de ingekleurde geveltekeningen is aangegeven. De gevelafwerkingen bestaan uit gemetselde gevels in twee kleuren baksteen, zinken felsbekleding in twee kleuren, zinken cassettebekleding, vezelcementdelen met houtnerfstructuur en sierpleistergevelbekleding. De sierpleistergevelbekleding wordt direct op de isolatie aangebracht en op straatniveau voorzien van een natuursteen plint. De isolatie van de gevels hebben een totale isolatiewaarde (Rc) conform de EPC-berekening en het bouwbesluit. Daar waar metselwerk komt wordt deze aan de bovenzijde voorzien van een decoratieve rollaag, waar aangegeven op tekening. Ten behoeve van de ventilatie van de stallingsgarage wordt de achtergevel voorzien van schoeproosters. Balkons De balkons van de appartementen worden uitgevoerd in prefabbeton. Daar waar deze in het zicht blijven wordt deze aan de bovenzijde voorzien van een antislipmotief en aan de onderzijde glad afgewerkt. De balkons worden voorzien van in kleur gemoffelde stalen hekwerken en waar op tekening aangegeven voorzien van gelaagd glas. In de eveneens in kleur gemoffelde stalen privacy schermen wordt ondoorzichtig gelaagd glas aangebracht. De ‘Franse balkons’ worden voorzien van een gelaagd glaspaneel. Staalconstructies Kolommen bij balkons en eventuele andere staalconstructies worden, daar waar deze in contact zijn met de buitenlucht, thermisch verzinkt en gecoat in een kleur conform de kleur- en materi4


A L LU R E Aan de Amstel

aalstaat. De stalen liggers in de stallingsgarage worden, daar waar nodig, afgewerkt met brandwerende bekleding. Daken en dakterrassen De daken van het appartementencomplex worden voorzien van isolatie met een gemiddelde Rc waarde conform het EPC en Bouwbesluit. De platte daken van het appartementencomplex worden voorzien van isolatie en bitumineuze dakbedekking. Op het platte dak boven de stallingsgarage komt een groen dak. De hellende daken zijn voorzien van geïsoleerde dakplaten en afgewerkt met zinken felsbanen. Ook de dakkapellen en liftopbouwen worden hiermee bekleed. Via een dakluik en dakladders zijn de platte daken bereikbaar. Het dak is voorzien van een veiligheidsvoorziening ten behoeve van dakonderhoud. Op het platte dak zullen kanalen ten behoeve van de aan- en afvoer van het balansventilatiesysteem worden aangebracht en aangesloten op de schoorstenen. De dakterrassen van de appartementen worden voorzien van een keramische tegel (60 cm x 60 cm). De looppaden van het ‘groendak’ worden uitgevoerd met composiet vlonderplanken. Trappen De trappen en bordessen van de trappenhuizen worden uitgevoerd in prefabbeton met antislipmotief. Langs de openzijde worden lamellen hekwerken geplaatst met aan de muurzijde leuningen. De noodtrappen aan de buitenzijde van het gebouw t.p.v. het verhoogde groen dak worden uitgevoerd in verzinkt / in kleur gecoat staal. Kozijnen, ramen en deuren De buitenkozijnen, ramen en (schuif)deuren van de appartementen zijn van kunststof en voorzien van HR++ glas. De buitenkozijnen t.p.v. woonkamer resp. keuken en slaapkamer (excl. t.p.v. terugliggende terrassen en loggia’s en aan de noordzijde) worden voorbereid voor het plaatsen

van zonwering d.m.v. een verhoogde kozijnbovendorpel en buisleidingen t.b.v. elektra. De niet transparante panelen in de kunststof kozijnen zijn voorzien van ondoorzichtig glas. De schuifdeuren van de drie hoofdentrees zijn gemaakt van aluminium. De bediening hiervan kan door middel van een sleutelschakelaar dan wel via de intercom/videosysteem. Beiden zijn opgenomen in de postkast met bellentableau naast de hoofdtoegangspui en aangesloten op elke huisinstallatie. Voordeuren appartementen De houten voordeurkozijnen van de appartementen zijn voorzien van vlakke dichte deuren met deurspion. Verder zijn deze voordeuren voorzien van een vrijloop deurdranger aangesloten op de rookmelder van het betreffende appartement. De binnendeurkozijnen en deuren algemene ruimten De brandwerende deuren van de centrale hal naar de trappenhuizen, bergingen en stallingsgarage worden uitgevoerd in hout, voorzien van een glasopening. Waar nodig zijn de ramen in het gebouw als draai(kiep)ramen uitgevoerd zodat de beglazing van binnenuit door de koper(s) dan wel voor de algemene ruimte namens de VvE schoongemaakt kunnen worden. Hierdoor is er geen glasbewassingsinstallatie benodigd. Per appartement ontvangt men een handzender (afstandsbediening) van het toegangsrolhek naar de stallingsgarage. De kozijnen van de bergingen zijn in hout uitgevoerd evenals de met een hard kunststofplaat afgewerkte dichte deuren. De deuren uitkomend in de stallingsgarage en bergingenblok vanuit de entreehallen worden voorzien van een elektrische sloten / vergrendelingsmechanisme met contactloze toegang door middel van een sensor / tag. Bij alle drie de bouwblokken zijn in de hoofdentree de meterkasten met bijbehorende groepen- en 5


A L LU R E Aan de Amstel

schakelkasten voor de collectieve voorzieningen inclusief doorvoerkasten opgenomen. Binnendeurkozijnen en deuren appartement De binnendeurkozijnen in de appartementen A, B, C en E t/m J en U worden uitgevoerd als gemoffeld stalen kozijnen zonder een bovenlicht. De kozijnen zijn voorzien van opdekdeuren en de deur tussen de hal en de woonkamer wordt voorzien van een glasopening van blank glas. De binnendeurkozijnen in de appartementen D en K t/m T worden uitgevoerd als houten kozijnen zonder een bovenlicht. De kozijnen zijn voorzien van stompe deuren. De deur tussen de hal en de woonkamer krijgen een glasopening van blank glas. Alle overige binnendeuren zijn van een egaal dicht type. De gemoffelde stalen en houten kozijnen en de binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakt in de kleur gebroken wit. De binnendeuren worden voorzien van de benodigde vrij- en bezet, kast- en loopsloten. Tevens bestaat de optiemogelijkheid om via het Svedex DEUR+ programma een andere deurkeuze te maken voor de binnendeuren, beglazing en beslag. Hang- en sluitwerk De buitendeuren worden voorzien van gelijksluitende cilinders. De buitendeuren en deuren in de algemene ruimten zijn, waar het bouwbesluit dit vereist, voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk klasse 2. De aluminium krukken en schilden van de ramen worden geëloxeerd uitgevoerd. De krukken en rozetten van de binnendeuren worden uitgevoerd in aluminium deurbeslag. De binnendeuren van de appartementen worden voorzien van loopsloten. Op de deuren van het toilet en de badkamer worden vrij-/bezetgarnituren aangebracht. Aftimmerwerk Kleine aftimmerwerken welke nodig zijn voor een deugdelijke afwerking worden uitgevoerd.

6


A L LU R E Aan de Amstel

Vloer-, wand- en plafondafwerking Appartementen Vloerafwerking: De vloeren in de appartementen zijn vlak afgewerkt met een afwerkvloer met uitzondering van de betegelde vloeren en de meterkast. De afwerkvloer wordt 70 mm dik uitgevoerd. De afwerkvloer van de appartementen wordt zwevend uitgevoerd door middel van een tussenlaag van isolatie van circa 20 mm. Wandafwerking De wanden in de appartementen worden behangklaar afgewerkt, met uitzondering van de betegelde wanden en wanden van de meterkast. De wanden boven het tegelwerk in het toilet worden voorzien van structuur spuitwerk. De appartementen worden niet voorzien van vloerplinten. De dilatatievoegen worden in het stucwerk afgewerkt met een strook glasweefsel. Het is mogelijk dat de dilataties ook na afwerking zichtbaar blijven en er ter plaatse een (krimp)scheur ontstaat. (Krimp)scheuren zijn uitgesloten van garantie. * Behangklaar Dit wil zeggen dat de wanden bij oplevering een glad oppervlak kennen dat geschikt is om naderhand te worden voorzien van een afwerklaag zoals dikker behang, sierpleister en dergelijke met een korreldikte van 2,5 mm. Kleurverschillen zijn toegestaan. De wanden zijn dus vlak genoeg om ze te behangen. Er wordt geen (bouw)behang aangebracht. Let op! Op de wanden kan niet altijd direct sauswerk, spuitwerk, fijne spachtelputz of iets dergelijks worden aangebracht. Verdere behandeling en/of een voorbehandeling is dan noodzakelijk. Plafondafwerking De betonplafonds in de appartementen worden voorzien van wit structuurspuitwerk behoudens de meterkast. De v-naden blijven in het zicht.

Vloertegelwerk De vloer in het toilet en de badkamer worden betegeld, met een tegel ter keuze uit een standaard tegelpakket. Ter plaatse van de douchehoek wordt het tegelwerk iets verdiept en op afschot naar de douchegoot aangebracht. Wandtegelwerk De wanden in de badkamer zijn tot het plafond betegeld ter keuze uit een standaard tegelpakket. De wanden in het toilet, waarvoor eveneens uit een standaard tegelpakket kan worden gekozen, zijn tot circa 1500 mm boven de vloer betegeld. Boven het tegelwerk wordt wit structuur spuitpleister aangebracht. Ter plaatse van de geprojecteerde keukeninrichting wordt geen tegelwerk aangebracht. Pakket samenstelling per appartement-type: zie hiervoor de pagina sanitair en tegelwerk. Algemene ruimten Vloerafwerking De vloeren van de hoofdentrees worden met vloertegels afgewerkt met tegelplint en ter plaatse van de hoofdentrees met een schoonloopmat uitgevoerd. In de centrale hallen en trappenhuizen wordt de vloer afgewerkt met tapijttegels. De gangvloer bij de bergingen worden voorzien van een vloercoating. In de bergingen wordt geen vloerafwerking aangebracht. De betonvloer in de stallingsgarage wordt voorzien van een slijtvaste laag. Parkeervakken, belijning, huisnummers in de parkeervakken en de plintstrook op de betonkolommen worden met vloercoating aangebracht. Wandafwerking De wanden van de hoofdentrees en centrale hallen worden voorzien van behang. In de trappenhuizen worden de wanden voorzien van scanbehang met sauswerk.

7


A L LU R E Aan de Amstel

Plafondafwerking Het plafond van de hoofdentrees en centrale hallen op de verdiepingen worden als systeemplafond uitgevoerd met langs de randen een strook stucwerkplafond. In de trappenhuizen worden de bordessen voorzien van akoestisch spuitwerk. De zij- en onderkant van de trappen worden voorzien van spuitwerk. Het plafond van de stallingsruimte, de gehele gegroepeerde bergingen en de daar aanwezige algemene ruimtes worden afgewerkt met geïsoleerde houtvezelcement platen en de stalen liggers afgewerkt met brandwerende bekleding. Overige voorzieningen Onder de badkamer- en toiletdeuren worden kunststeen dorpels geplaatst. Daar waar kozijnen niet tot aan de vloer doorlopen komen vensterbanken van een kunsthars gebonden marmercomposietplaat. De hoofdtoegang van de entrees zijn te bedienen met een sleutelschakelaar dan wel via het intercom/-videosysteem. Beiden zijn in de postkast met bellentableau naast de hoofdtoegangspui opgenomen en op elke huisinstallatie apart aangesloten. De postkasten zijn aan de binnenzijde voorzien van een draaideur met slot. In elke hoofdentree is een lift opgenomen voor het betreffende gebouw/blok. Om het hoogteverschil in de entreehal van blok 2 en 3 te overbruggen is er, naast de trap, een rolstoeltoegankelijke plateaulift gesitueerd. De trappenhuizen zijn met brandwerende deurkozijnen afgeschermd van de centrale hal. In de bergingenblokken zijn ruimtes opgenomen voor de hydrofoorinstallatie en het bodemwarmtepompsysteem. Op de begane grond in Blok 2 en 3 zijn algemene werkkasten opgenomen. Het appartementencomplex wordt voorzien van algemene bewegwijzering en huisnummerborden.

Beglazing en schilderwerk Beglazing De isolerende beglazing, HR++-glas, wordt toegepast conform EPC-berekening in de buitenkozijnen van het gehele appartement. Daar waar nodig zal veiligheidsbeglazing worden toegepast. Binnenschilderwerk Korte omschrijving van het binnenschilderwerk: - de binnenkozijnen van de algemene ruimten worden dekkend in het werk geschilderd conform kleurschema; - de binnenbetimmeringen, worden dekkend wit in het werk geschilderd conform kleurschema; - de elektrische badkamerradiator wordt fabrieksmatig gemoffeld in een standaard kleur; - riool, verwarmings- en waterleidingen welke in het zicht komen worden niet geschilderd; - binnendeuren en binnenkozijnen worden fabrieksmatig afgelakt in standaard wit. Keukeninrichting De appartementen worden zonder keukeninrichting opgeleverd. De keukenopstelling, zoals in deze brochure gestippeld is weergegeven, is slechts ter indicatie. De op tekening aangegeven aansluitpunten worden aangebracht op basis van deze indicatieve opstelling. De afzuigkap van de keuken dient voorzien te worden van een recirculatiekap. Er is geen afzuiging via dak of gevel mogelijk. Binnenriolering en hemelwaterafvoeren De binnenriolering wordt uitgevoerd in kunststof en wordt volgens de voorschriften aangesloten op de buitenriolering. De hemelwaterafvoeren worden aangesloten op de gemeenteriolering, uitvoering volgens voorschrift bouwbesluit. Aan de buitenzijdetoegang stallinggarage is een lijngoot aanwezig. Waterinstallatie De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf 8


A L LU R E Aan de Amstel

de watermeter, geplaatst in de meterkast. De waterleiding is afsluit- en aftapbaar volgens de voorschriften van het Nutsbedrijf. De warmwaterleiding wordt aangelegd vanaf de warmtepomp. Koud- en warmwaterleidingen worden zoveel mogelijk weggewerkt in vloeren en wanden, uitgezonderd in de technische ruimte. De koud- en warmwaterleidingen worden aangesloten op de mengkraan van de douche en de wastafel in de badkamer(s) en op het aansluitpunt in de keuken. Koud waterleidingen worden aangesloten op het closet en wasbakje in het toilet, het voorraadvat en op de tapkraan van de wasmachine in de technische ruimte. De leiding voor de keukenkraan en de vaatwasser worden afgedopt opgeleverd. Sanitair Pakketsamenstelling per type appartement: zie hiervoor pagina’s sanitair en tegelwerk. In de algemene werkkast op de begane grond wordt een plaatstalen uitstortgootsteen compleet met elektrische boiler opgenomen. Verwarmingsinstallatie (realisatie en exploitatie door econic) Het appartement wordt aangesloten op het centrale systeem van lage temperatuur bodemwarmte. Onder de vloer van de stallingsgarage worden hiertoe bodemlussen aangebracht. De individuele warmtepomp in het appartement onttrekt via een wisselaar warmte uit dit water en voorziet de vloerverwarming en de boiler van warmwater. In de zomer kan hetzelfde water worden gebruikt om de vloer van het appartement te koelen. Dit is geen airconditioning, maar geeft wel extra comfort omdat de vloer een stuk koeler aanvoelt. De warmtepomp inclusief boiler blijft eigendom van econic. Zij verzorgen ook reparatie, vervanging en onderhoud van de warmtepomp en boiler. U betaalt hiervoor een vast maandbedrag en daarboven een tarief voor afname van warmte en indien gewenst koeling. Aangezien u hierin geen

vrije keus heeft, zijn deze tarieven gemaximeerd overeenkomstig voorschriften van de overheid, conform het niet meer dan anders principe. Voor meer informatie, prijzen en voorwaarden verwijzen wij graag naar de brochure en website (www. econic.homes) van econic. Positie van de installaties in de technische ruimte kan nog wijzigen t.o.v. tekening. In de appartementen zal een lage temperatuur vloerverwarming worden aangebracht, diewordt geregeld vanuit de woonkamer via een kamerthermostaat. In de badkamer wordt tevens een elektrische radiator aangebracht. Het leidingstelsel van de warmtepomp/boiler naar de vloerverwarming wordt uitgevoerd in een kunststof leidingsysteem en voor zover mogelijk in de afwerkvloer van de woning aangebracht. Derhalve is het niet aan te bevelen zonder vooronderzoek in de dekvloeren te spijkeren, boren en/of te nieten Ruimte Temp. Woonkamer 22°C Keuken 22°C Slaapkamers 22°C Verkeersruimte 18°C Bad- en doucheruimte 22°C Berging / technische ruimte in appartement 15°C Ventilatie-installatie De woning wordt standaard voorzien van een balans ventilatiesysteem met warmteterugwinning en een bypass. Dit wil zeggen, dat door middel van een ventilatie-unit de buitenlucht mechanisch wordt toegevoerd in de woonkamer en slaapkamers en gebruikte lucht wordt afgezogen in de keuken, de badkamer en het toilet. De warmte van de afgevoerde lucht wordt overgedragen aan de toegevoerde lucht. In de zomersituatie kan deze warmteoverdracht via de bypass worden uitgeschakeld. De positionering van de toevoer- en afzuigroosters in de wand of het plafond zullen nader door de installateur worden bepaald. De 9


A L LU R E Aan de Amstel

luchttoevoer richting vertrekken onderling vindt plaats via opening aan de onderzijde van de deur. U dient er derhalve voor te zorgen dat deze opening ook na het aanbrengen van uw vloerafwerking gehandhaafd blijft. De afzuigroosters in de keukenruimte worden gecentraliseerd geplaatst in de ruimte (niet boven opstelplaats kooktoestel) en dienen alleen voor het afvoeren van binnenlucht, niet als afzuiging voor het kooktoestel. Op dit systeem mag geen afzuigkap aangesloten worden. Afzuigkappen uit te voeren als zogenaamde recirculatie afzuigkap. De trappenhuizen, hoofdentrees en centrale hallen worden via een balansventilatiesysteem geventileerd. De stallingsgarage wordt op natuurlijke wijze geventileerd conform de geldende normen. De bergingen krijgen natuurlijke luchttoevoer en mechanische afvoer. Elektrische installatie De elektrische installatie van de appartementen wordt aangelegd vanaf de in centrale hal gesitueerde meterkast, verdeeld over een voldoende aantal groepen naar de diverse aansluitpunten, conform de hiervoor geldende voorschriften ten tijde van het afgeven van de omgevingsvergunning. In de meterkast bevindt zich een hoofdschakelaar. De elektraleidingen worden zoveel mogelijk weggewerkt in steenachtige wanden en/ of vloeren met uitzondering van de leidingen in de technische ruimte en de berging. De lichtpunten, schakelaars en wandcontactdozen zijn per ruimte bij benadering aangegeven op de tekening. De exacte plaats wordt in het werk bepaald. Schakelaars en wandcontactdozen worden in de kleur wit uitgevoerd. De wandcontactdozen voor de wasmachine, wasdroger, oven/magnetron en vaatwasser worden aangesloten op een aparte groep. De schakelaars worden op een hoogte van ca. 1050 mm boven de vloer aangebracht. De inbouwwandcontactdozen worden in de woonen slaapkamers op ca. 300 mm boven de vloer

geplaatst. In de technische ruimte en de berging kunnen opbouwwandcontactdozen worden toegepast. Op diverse plaatsen zullen rookmelders conform verkooptekeningen worden aangebracht volgens de geldende eisen, aangesloten op het lichtnet en op de vrijloopdeurdranger van de voordeur. Pas als de rookmelder afgaat, wordt de deurdranger in werking gezet. Bij de voordeur en op het balkon / terras is voorzien in een aansluitpunt voor een buitenlamp. In de keuken worden loze leidingen opgenomen ten behoeve een boiler en een recirculatie- wasemkap. De privébergingen in de kelder worden voorzien van een opbouwwandcontactdoos en plafondlichtpunt met opbouwschakelaar aangesloten op het appartement. De verlichting van de hoofdentrees, centrale hallen, trappenhuizen, bergingsgangen en stallingsgarage wordt automatisch geregeld via een bewegingssensor en tijdschakelaar. De verlichting bestaat uit plafond- en/of wandarmaturen. Daarnaast worden de nodige noodarmaturen en armaturen met pictogrammen aangebracht. Belinstallatie De belinstallatie bestaat uit een belpaneel met telecom in de postkast nabij de hoofdentree alsmede een huis-/deurtelefoon met kleurenscherm met deuropener in de appartementen. Nabij de voordeur van de appartementen wordt een 2e beldrukker gemonteerd, aangesloten op de belinstallatie. Telecom- en kabelnetvoorziening Vanuit de meterkast wordt ten behoeve van een eventuele (glasvezel)aansluiting voor telecom in de woonkamer een onbedrade buisleiding met een inbouwdoos aangebracht. Vanuit de meterkast wordt ten behoeve van een eventuele aansluiting voor kabelnet in de woonkamer een bedrade buisleiding met een inbouwcontactdoos aangebracht. In slaapkamer 1 wordt een onbedrade buisleiding 10


A L LU R E Aan de Amstel

met een inbouwdoos aangebracht. De aanvraagen aansluitkosten van de telecomvoorzieningen zijn voor rekening van de koper. Liftinstallatie (realisatie en exploitatie door Mitsubishi) De drie hoofdtrappenhuizen van het appartementencomplex worden voorzien van een liftinstallatie met op elke verdieping een stopplaats. De afwerking van de deuren en de binnenkooi conform het kleurenschema. De lift is geschikt voor een brancard en scootmobiel. Schoonmaak en opleveren De appartementen worden bezemschoon opgeleverd.

Waar in deze brochure een bepaalde leverancier of bepaald merk wordt omschreven, kan door de aannemer een andere leverancier en/of ander merk van gelijke klasse/kwaliteit worden gekozen, indien dit voor de uitvoering en voortgang van het werk noodzakelijk of wenselijk wordt geacht. Een dergelijke wijziging zal nimmer tot verrekening kunnen leiden. De opgenomen perspectieftekeningen zijn zogenaamde ‘artist-impressions’. Het is derhalve mogelijk, dat er verschillen zijn tussen deze impressies en de daadwerkelijke uitvoering, onder andere in kleur. Er kunnen daarom geen rechten aan deze impressies worden ontleend.

Voorbehouden De verkoopstukken zijn met zorg samengesteld. Desalniettemin zijn wij genoodzaakt enkele voorbehouden te maken. Op de (situatie)tekening(en) is de plaats van de appartementen ten opzichte van de omgeving aangegeven op basis van de verstrekte gegevens van de gemeente, zoals die vóór aanvang van de verkoop beschikbaar waren. Wijzigingen hierin als gevolg van handelen of nalaten door de gemeente en/of overheid, voorschriften van de gemeente en/of de overheid of ten gevolge van nadere kadastrale metingen worden voorbehouden. De aangegeven maten zijn circamaten. Van de tekeningen kan niet worden gemeten. Alle maatvoering is aangegeven in millimeters voor zover niet anders is vermeld. Wijzigingen in maatvoering en materiaalkeuze die tijdens de uitvoering van het werk noodzakelijk of gewenst blijken, alsmede wijzigingen ter voldoening aan de overheidseisen en/of overheidsvoorschriften en/of nutsbedrijven, zijn uitdrukkelijk voorbehouden. De aangegeven apparatuur en dergelijke dient uitsluitend ter oriëntering van de plaatsingsmogelijkheden en is, voor zover niet uitdrukkelijk in deze technische omschrijving genoemd, niet in de prijs van het appartement inbegrepen. 11


A L LU R E Aan de Amstel

Sanitair en tegelwerk Type: A t/m C, C’, E t/m J + U + U-bg Toiletruimte Wandclosetcombinatie - Geberit Smyle Square wandcloset diepspoel, kleur wit - Geberit Smyle Square softclose zitting - Inbouwreservoir Geberit Duofix - Frontbediening type Sigma 30 Fonteincombinatie - Geberit Renova Compact met kraangat rechts of links (400 x 250 mm) kleur wit - Chroom bekersifon/muurbuis - Fonteinkraan Grohe Eurostyle Cosmopolitan XS Badkamer Wastafelcombinatie - Geberit Smyle Square met 2 kraangaten (900 x 480 mm) kleur wit - Chroom bekersifon/muurbuis - Wastafelmengkraan Grohe Eurosmart M-size (2x)

Douchecombinatie - Glijstangcombinatie Grohe New Tempesta Cosmopolitan doucheset - Easydrain Multi geborsteld RVS - Douchemengkraan Grohtherm 1000 Performance - Glazen douchewand 90 x 200 cm Wandclosetcombinatie (uitgezonderd type A en B) - Geberit Smyle Square wandcloset diepspoel,  kleur wit - Geberit Smyle Square softclose zitting - Inbouwreservoir Geberit Duofix - Frontbediening type Sigma 30 Tegelwerkpakketten - In toilet ca. 1.50 m hoog - In badkamer tot plafondhoogte - Afmeting wandtegels ca. 30 x 60 cm kleur wit mat of glans, liggend verwerkt - Afmeting vloertegels ca. 60 x 60 cm kleur zwartgrijs of donkergrijs en in douchehoek 15 x 15 cm Meerprijzen: zie Woonwensenlijst.

12


A L LU R E Aan de Amstel

Type D, K, L, O, P, R t/m S Toiletruimte Wandclosetcombinatie - Geberit Smyle Square wandcloset diepspoel, kleur wit - Geberit Smyle Square softclose zitting - Inbouwreservoir Geberit Duofix - Frontbediening type Sigma 30

Tegelwerkpakketten - In toilet ca. 1.50 m hoog - In badkamer tot plafondhoogte - Afmeting wandtegels ca. 30 x 60 cm kleur wit mat of glans, liggend verwerkt - Afmeting vloertegels ca. 60 x 60 cm kleur zwartgrijs of donkergrijs en in douchehoek 15 x 15 cm

Fonteincombinatie - Geberit Renova Compact met kraangat rechts of links (400 x 250 mm) kleur wit - Chroom bekersifon/muurbuis - Fonteinkraan Grohe Eurostyle Cosmopolitan XS

Meerprijzen: zie Woonwensenlijst.  

Badkamer Wastafelcombinatie - Geberit Smyle Square met 2 kraangaten (900 x 480 mm) kleur wit - Chroom bekersifon/muurbuis - Wastafelmengkraan Grohe Eurosmart M-size (2x) - Geberit Smyle Square wastafelonderkast met twee laden Douchecombinatie - Grohe  new Tempesta Cosmopolitan douchesysteem met thermostaatkraan - Easydrain Multi geborsteld RVS - Glazen  douchewand 90 x 200 cm (uitgezonderd type P en K i.v.m. douchenis) Wandclosetcombinatie - Geberit Smyle Square wandcloset diepspoel, kleur wit - Geberit Smyle Square softclose zitting - Inbouwreservoir Geberit Duofix - Frontbediening type Sigma 30 13


A L LU R E Aan de Amstel

Type M/N’/N en T Toiletruimte Wandclosetcombinatie - Geberit Smyle Square wandcloset diepspoel, kleur wit - Geberit Smyle Square softclose zitting - Inbouwreservoir Geberit Duofix - Frontbediening type Sigma 30 Fonteincombinatie - Geberit Renova Compact met kraangat rechts of links (400 x 250 mm) kleur wit - Chroom bekersifon/muurbuis - Fonteinkraan Grohe Eurostyle Cosmopolitan XS Badkamer Wastafelcombinatie - Geberit Smyle Square met 2 kraangaten (1200 x 480 mm) kleur wit - Chroom bekersifon/muurbuis - Wastafelmengkraan Grohe Eurosmart M-size (2x) - Geberit Smyle Square wastafelonderkast met twee laden

Douchecombinatie - Grohe new Tempesta Cosmopolitan douchesysteem met thermostaatkraan - Easydrain Multi geborsteld RVS - Glazen douchewand 90 x 200 cm (uitgezonderd type M i.v.m. douchenis) Wandclosetcombinatie - Geberit Smyle Square wandcloset diepspoel, kleur wit - Geberit Smyle Square softclose zitting - Inbouwreservoir Geberit Duofix - Frontbediening type Sigma 30 Tegelwerkpakketten - In toilet ca. 1.50 m hoog - In badkamer tot plafondhoogte - Afmeting wandtegels ca. 30 x 60 cm kleur wit mat of glans, liggend verwerkt - Afmeting vloertegels ca. 60 x 60 cm kleur zwartgrijs of donkergrijs en in douchehoek 15 x 15 cm Meerprijzen: zie Woonwensenlijst.

14


A L LU R E Aan de Amstel

2e badkamer type D, E, K t/m O, R t/m U Wastafelcombinatie - Geberit Smyle Square 1 kraangat (600 x 480 mm) kleur wit - Chroom bekersifon/muurbuis - Wastafelmengkraan Grohe Eurosmart M-size

- Geberit Smyle Square wandcloset diepspoel, kleur wit - Geberit Smyle Square softclose zitting - Inbouwreservoir Geberit Duofix - Frontbediening type Sigma 30

Douchecombinatie - Glijstangcombinatie Grohe New Tempesta Cosmopolitan doucheset - Douchemengkraan Grohtherm 1000 Performance - Easydrain Multi geborsteld RVS - Glazen douchewand 90 x 200 cm (alleen van toepassing bij type K)

Tegelwerkpakketten - In badkamer tot plafondhoogte - Afmeting wandtegels ca. 30 x 60 cm kleur wit mat of glans, liggend verwerkt - Afmeting vloertegels ca. 60 x 60 cm kleur zwartgrijs of donkergrijs en in douchehoek 15 x 15 cm Meerprijzen: zie Woonwensenlijst.

Wandclosetcombinatie (alleen van toepassing bij type K (uitgezonderd K-14) en type S)

15


A L LU R E Aan de Amstel

Kleur- en materialenstaat buiten Kleuren- en materialenlijst BUITEN

45 appartementen “Allure aan de Amstel” te Uithoorn, FASE 3. Datum: 26-10-2020 / 04-12-2020 / 18-12-2020

ONDERDEEL:

MATERIAAL:

KLEUR:

Straatwerk terreinverharding (rijbaan) terreinverharding (trottoir)

betonsteen betontegel

roodbruin grijs

Gevels gevel donker gearceerd voegwerk gevel licht gearceerd voegwerk stalen latei (donker metselw.) stalen latei (licht metselw.)

baksteen cement baksteen cement staal staal

donkerbruin donkergrijs geel cementgrijs grijsbruin ivoor

felssysteem gevels felssysteem gevels (5e verdieping tpv dakkapel) cassettesysteem gevels

zink zink zink

licht grijs antraciet grijsblauw

gevelbekleding, plafond entree / balkon gevelplint paneel tussen kozijnen stramien 5/6 gevelbekleding / balkonplafond beton boeideel dak parkeergarage balkonvloer kolom balkonhoeken

sierpleister natuursteen kunststof vezelcement beton beton (antislip) staal

wit blauwgrijs grijs klei / zwart / parel betongrijs betongrijs zwartgrijs

Kozijnen (collectieve ruimten) kozijnen hoofdentree's, ramen en (schuif)deuren kozijnen rolhek (garage)

aluminium staal

zwartgrijs zwartgrijs

Kozijnen (appartementen) Kozijnen, ramen en (schuif)deuren panelen in kozijnen paneel boven kozijnen

kunststof geëmailleerd glas kunststof

antraciet antraciet grijs

Platte daken platdak vlonderplanken vluchtroute looptegels t.b.v. onderhoud daktegels loggia’s en dakterras begane grond dakrand platte daken

bitumen composiet beton keramisch aluminium

donkergrijs Wenge brown grijs betongrijs zwartgrijs

Hellende daken hellende daken

zink

licht grijs

16


A L LU R E Aan de Amstel

hellende dak (t.p.v. dakkapel) en omkleding dakkapel waterslag en muurafdekking dakoverstek boeiboord en plafond

zink aluminium zink

antraciet zwartgrijs grijsblauw

Hekwerk en borstweringleuning hekwerk balkon / begane grond vulelement borstweringleuning achtergevel ‘Frans’ balkon borstweringleuning dakterras en loggia

staal / aluminium gelaagd glas staal staal staal

zwartgrijs blank blauwgroen zwartgrijs zwartgrijs

Overige ventilatieroosters bergingen schoeprooster parkeergarage buitentrap, excl. treden buitentrap, treden en bordes trapbekleding entree privacyscherm omranding privacyscherm vulling schoorstenen postkast frontpaneel buiten briefkleppen hemelwaterafvoer in metselwerk

aluminium staal staal staal verzinkt natuursteen metaal gelaagd glas aluminium RVS gecoat RVS aluminium gecoat

hemelwaterafvoer en noodoverstort (spuwer)

aluminium

zwartgrijs zwartgrijs blauwgroen naturel blauwgrijs zwartgrijs mat melkwit antraciet/zwart zwartgrijs naturel kleur gelijkend als metselwerk naturel

17


A L LU R E Aan de Amstel

Kleur- en materialenstaat binnen algemeen Kleuren- en materialenlijst BINNEN ALGEMENE RUIMTEN 45 appartementen “Allure aan de Amstel” te Uithoorn, FASE 3. d.d. 26-10-2020 gew.: 02-11-2020 / 04-12-2020 / 18-12-2020

ONDERDEEL:

MATERIAAL:

KLEUR:

Wanden gangen + bergingen stallingsgarage wanden tegen bergingenblok stallingsgarage overige wanden en kolommen plintstrook - kolommen parkeergarage wanden trappenhuis wanden entree en centrale hal

lichtbeton lichtbeton schoon beton beton scan + sauswerk behang

wanden liftschacht

behang

grijs zandkleurig antraciet naturel beige grijs wit + beige grijs bruin + bruin / goud bruin / goud

Plafonds bergingen en gangen en stallinggarage trappenhuis entree hal en centrale hal entree hal en centrale hal rand aftimmering

houtvezelcement platen spuitstructuur systeemplafond stucwerk + sauswerk

grijswit wit wit wit

Vloeren bergingen berging gangen stallingsgarage stallingsgarage parkeervlakken en belijning trappenhuis en centrale hal trappenhuis trap entree hal + plint vloermat entree

cementdekvloer cementdekvloer + verf schoon beton schoon beton + verf tapijttegels schoon beton (antislip) keramische tegels loopschoon

naturel muisgrijs naturel muisgrijs / wit beige grijs naturel midden grijs antraciet

Kozijnen kozijnen algemene ruimten

hout

balusters trap, onder/bovenprofielen en vulelement leuning

harde kunststof bekleding metaal hout

diverse grijstinten diverse grijstinten zwartgrijs lichtbruin

Lift (door derden) vloer liftcabine wanden liftcabine plafond liftcabine kozijn en deuren liftcabine

tapijttegels folie vlak egaal plafond RVS-staal

beige grijs licht grijs wit naturel

deuren algemene ruimten

18


A L LU R E Aan de Amstel

Kleuren materialenstaat Kleuren- en materialenlijst BINNEN APPARTEMENT binnen appartement 45 appartementen “Allure aan de Amstel” te Uithoorn, FASE 3. d.d. 26-10-2020 / 18-12-2020

ONDERDEEL:

MATERIAAL:

KLEUR:

Kozijnen binnenzijden kozijnen binnenzijden ramen binnenzijden deuren

kunststof kunststof kunststof

gebroken wit gebroken wit gebroken wit

Binnen kozijnen en deuren kozijnen kozijnen

hout staal

wit wit

deur centrale hal deuren overige

hout hout

wit wit

Beglazing binnenkozijn bovenlicht glas binnendeur

figuurglas gelaagd glas

blank blank

Overige vensterbank dorpel overig dagstukken boven kozijnen aftimmeringen daglijsten paneelvullingen kantelaaflijsten afdeklijsten wandjes verwarmingselement

composietsteen kunststeen triplex triplex/hout hout triplex hout hout staal gecoat

crème-wit lichtgrijs gebroken wit gebroken wit gebroken wit gebroken wit gebroken wit gebroken wit standaard wit

19


A L LU R E Aan de Amstel

Afwerkstaat ref. projectnr. project datum

: 5034_A-Afwerkstaat_Appartementen : 5034_A : 45 appartementen “Allure aan de Amstel” te Uithoorn, FASE 3. : 26-10-2020 gew.: 02-11-2020 / 04-12-2020

Staat van ruimte-afwerking Ruimten

Vloerafwerking

Wandafwerking

Plafondafwerking

Entree Toilet

dekvloer tegels

spuitwerk spuitwerk

Woonkamer Keuken Inpandige berging Slaapkamers Badkamer(s)

dekvloer dekvloer dekvloer dekvloer tegels

behangklaar tegels hoog ca. 1.50 m + spuitwerk behangklaar behangklaar behangklaar behangklaar tegels tot plafond

spuitwerk spuitwerk spuitwerk spuitwerk spuitwerk

Technische ruimte Zolderruimte Berging kelder

dekvloer dekvloer dekvloer

behangklaar behangklaar schoonwerk betonblokken

spuitwerk dakplaten onafgewerkt onafgewerkt

droogloopmat/tegels tapijttegels tapijttegels/prefabbeton dekvloer vloerverf dekvloer dekvloer beton

behang behang scanbehang/gesausd hout schoonwerk betonblokken schoonwerk betonblokken kalkzandsteen/beton schoonwerk beton

systeemplafond/stucwerk systeemplafond/stucwerk spuitwerk onafgewerkt houtvezelcementplaat houtvezelcementplaat onafgewerkt houtvezelcementplaat

Appartement

Collectieve ruimten

Entree hal Centrale hal Trappenhuis Meterkasten Berging gang Hydrofoorruimten Werkkast Stallingsgarage

20


A L LU R E Aan de Amstel

A L LU R E Aan de Amstel

Ontwikkelaar Architect

www.zeemanvastgoed.nl

www.tbe-za.nl

Aannemer

www.oomsbouw.nl

Niets van dit document en/of toegevoegde bijlagen mag worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of overhandigd aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller. 21

Profile for ZeemanVastgoed

Technische omschrijving 45 appartementen Allure aan de Amstel  

Technische omschrijving 45 appartementen Allure aan de Amstel  

Profile for zeeman7

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded