Meer- en minderwerklijst Idris

Page 1

Algemene staat van meer- en minderwerk Projectnummer Project Woningtype i.o.v. / aannemer Kopersbegeleiding Datum

: : : : : :

V1904/5702 42 koopwoningen te Tuitjenhorn ("Het Nieuwe Glas") Idris (B) Van den Hogen Bouwbedrijven B.V. TBE-ZA architecten en ingenieurs 26 november 2020 Bedrag incl. BTW

Sluitingsdatum "100" nummers d.d. 101

Uitbreiding 1. Uitbreiding begane grond met 1,2 m, conform tekening begane grond 1 en 1e verdieping 1. - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit uitbreiding - geïsoleerde systeemvloer - dak en gevel verlengen, - aanpassen hemelwaterafvoer incl. evt. noodoverlaat - 2x extra dubbel wandcontact - extra plafondlichtpunt op schakelaar - aanpassing verwarming installatie (PAS OP; hang- en sluitwerk ramen en deuren op verdieping, dilataties en metselwerkwapening)

€ 15.530,00

102

Uitbreiding 2. Uitbreiding hoofd gebouw met 1,2 m, conform tekening begane grond 1 en 1e verdieping 2 (excl. vide). - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit uitbreiding - geïsoleerde systeemvloer - dak en gevel verlengen en achtergevel verplaatsen, - vergrote van de achter slaapkamer - aanpassen hemelwaterafvoer incl. evt. noodoverlaat - 2x extra dubbel wandcontact - extra plafondlichtpunt op schakelaar - aanpassing verwarming installatie (PAS OP; hang- en sluitwerk ramen en deuren op verdieping, dilataties en metselwerkwapening)

€ 18.390,00

Pagina 1 van 14


103

Uitbreiding 3. Het uitbreiden van de begane grond met 1,2 m over de volle breedte, conform tekening begane grond 3 en 1e verdieping 3. - grondwerk en eventueel afvoeren van te veel aan grond uit uitbreiding - verdiepingsvloer doorlopend als dakvloer, waarmee de opgaande gevel wordt opgevangen - de opgaande zijgevel wordt opgevangen door een stalen ligger t.p.v. verdiepingsvloer, incl. 2 stalen kolommen - fundering tussen bergingen uitbreiding blijft gehandhaafd (met kruipsparing) - aanpassen unit balansventilatie + herberekening aantal ventielen, - aanpassen verwarming installatie, - aanpassen achtergevelkozijn.

€ 23.865,00

104

Uitbreiding 4. Uitbreiding begane grond met 2,4 m, conform tekening begane grond 4 en 1e verdieping 5 (excl. balkon). - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit uitbreiding - geïsoleerde systeemvloer - dak en gevel verlengen - aanpassen hemelwaterafvoer incl. evt. noodoverlaat - 2x extra dubbel wandcontact - extra plafondlichtpunt op schakelaar - aanpassing verwarming installatie (PAS OP; hang- en sluitwerk ramen en deuren op verdieping, dilataties en metselwerkwapening)

€ 25.410,00

105

Uitbreiding 5. Het uitbreiden van het hoofdgebouw met 2,4 m over de volle breedte, conform tekening begane grond 3 en 1e verdieping 4. - grondwerk en eventueel afvoeren van te veel aan grond uit uitbreiding - verdiepingsvloer doorlopend als dakvloer, waarmee de opgaande gevel wordt opgevangen - de opgaande zijgevel wordt opgevangen door een stalen ligger t.p.v. verdiepingsvloer, incl. 2 stalen kolommen - fundering tussen bergingen uitbreiding blijft gehandhaafd (met kruipsparing) - aanpassen unit balansventilatie + herberekening aantal ventielen, - aanpassen verwarming installatie, - aanpassen achtergevelkozijn.

€ 38.395,00

Pagina 2 van 14


106

Uitbreiding 6. Uitbreiding begane grond met 2,4 m met balkon, conform tekening begane grond 5 en 1e verdieping 5. - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit uitbreiding - geïsoleerde systeemvloer - - dak en gevel verlengen - achtergevelkozijn(en) aanpassen naar schuifpui, - aanpassen hemelwaterafvoer incl. evt. noodoverlaat, - 2x extra dubbel wandcontact, - extra plafondlichtpunt op schakelaar - aanpassing c.v.-installatie (PAS OP; hang- en sluitwerk ramen en deuren op verdieping, dilataties en metselwerkwapening)

€ 35.695,00

107

Uitbreiding 7. Uitbreiding hoofdgebouw met 2,4 m, conform tekening begane grond 4 en 1e verdieping 4. - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit uitbreiding - geïsoleerde systeemvloer - dak en gevel verlengen en achtergevel verplaatsen, - vergrote van de achter slaapkamer - in zijgevel extra dakraam fabrikaat Fakro afm. ±1140 x 1178 mm - extra stalen portaal op de 1e verdieping (2 kolommene en stallen ligger) - aanpassen hemelwaterafvoer incl. evt. noodoverlaat - 2x extra dubbel wandcontact - extra plafondlichtpunt op schakelaar - aanpassing verwarming installatie (PAS OP; hang- en sluitwerk ramen en deuren op verdieping, dilataties en metselwerkwapening)

€ 25.385,00

108

Vide bij uitbreiding hoofdgebouw met 1,2 - t.p.v. vide staal portaal opnemen (2 kolommene en stalen ligger) -verdieping glazenwand opnemen -plafond slaapkamer voor zien van gipsplaten en plafondplinten, afgewerkt met spuitwerk. -zoldervloer voorzien van vloerplaat en isolatie tussen de balklaag - achtergevelkozijn(en) aanpassen

8.315,00

109

Vide bij uitbreiding hoofdgebouw met 2,4 m - t.p.v. vide staal portaal opnemen (2 kolommene en stalen ligger) -verdieping glazenwand opnemen -plafond slaapkamer voor zien van gipsplaten en plafondplinten, afgewerkt met spuitwerk. -zoldervloer voorzien van vloerplaat en isolatie tussen de balklaag - achtergevelkozijn(en) aanpassen

9.010,00

110

Kozijn achtergevel voorzien van dubbele zijlichten - kalkzandsteen achtergevel vervallen - staal portaal plaatsen (2 kolommene en stalen ligger) - geisoleerde beglazing aanbrengen

4.175,00

111

Het isoleren van de wanden en dak van de standaard garage.

5.220,00

Pagina 3 van 14


112

Complete verlenging garage van 1,2 m; - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit garage - uitvoering en materialen als standaard garage - extra lichtpunt parallel geschakeld op bestaand lichtpunt - extra dubbele wandcontactdoos

3.865,00

113

Het isoleren van de wanden en dak van de garage verlenging van 1,2 m

5.845,00

114

Complete verlenging garage van 2,4 m; - 2 extra palen + fundering - grondwerk en evt. afvoeren te veel aan grond uit garage - uitvoering en materialen als standaard garage - extra lichtpunt parallel geschakeld op bestaand lichtpunt - extra dubbele wandcontactdoos

7.950,00

115

Het isoleren van de wanden en dak van de garage verlenging van 2,4 m

6.475,00

116

Het toepassen van dubbele openslaande garagedeuren fabr. Weekamp type WK 3521, i.p.v. de standaard garagekanteldeur. Tevens op te nemen in het dak een dakdoorvoer fabr. Ubbink Multivent 131 t.b.v. ventilatie.

3.430,00

117

Het toepassen van een vloerluik in de garage als standaard toegepast in de hal.

240,00

118

Het opnemen van een uitstortgootsteen in de garage (tegen "warme" wand, plaats i.o.m.verkrijgers), fabr. Duravit type Duravital, afm. 480x425 mm incl. rooster, met koudwaterkraan fabr. Grohe type Costa-L wandkraan (30.484.001). De kraan afsluitbaar in de meterkast. Indien de kruipruimte onder de vloer niet bereikbaar is, dient er een vloerluik opgenomen te worden in het meerwerk.

1.110,00

119

Het opnemen van een koudwaterkraan fabr. Grohe type Costa-L wandkraan (30.484.001) in de garage (tegen "warme" wand, plaats i.o.m.verkrijgers), waaronder een kunststof vloerputje met rvs-rooster. De kraan afsluitbaar in de meterkast. Indien de kruipruimte onder de vloer niet bereikbaar is, dient er een vloerluik opgenomen te worden in het meerwerk.

640,00

120

Het plaatsen van een kunststof vloersifon met rvs-rooster in de garage. Indien de kruipruimte onder de vloer niet bereikbaar is, dient er een vloerluik opgenomen te worden in het meerwerk.

285,00

121

In het dakvlak op verdieping een compleet afgewerkt dakvenster fabr. Fakro, afm. ± 1140 x 1178 mm.

1.920,00

122

Een complete vorstvrije gevelkraancombinatie (Grohe gevelkraan 41208 met knopbediening) op achtergevel ca. 600 mm hoog.

690,00

123

Een complete vorstvrije gevelkraancombinatie (Grohe gevelkraan 41208 met sleutelbediening) op de zijgevel ca. 600 mm hoog.

625,00

Pagina 4 van 14


124

De kozijnen, ramen en deuren in de woning voorzien van triple-glas. Indien houten kozijnen worden toegepast, zijn de kozijnen volhout, het raamhout dikker en de deuren voorzien van oplegglaslatten. Excl. extra kozijnen uitbreiding, voordeur, dakkapel en dakramen.

2.760,00

700,00

Toelichting: Een glasvlak is het koudste vlak aan de buitenschil van de woning. Opwaardering van het glas vergroot het comfort en geeft minder koudestraling van de ruit. Verder is de akoestische isolatie van triple-glas beter dan bij dubbelglas.

125

Het verplaatsen van de standaard keukeninstallatie naar de achtergevel in de uitbreiding platte grond 3. afzuigventielen blijven op de standaard plaats

126

Het aanpassen van de keukeninstallatie: - het verplaatsen van de afvoer gootsteen naar een door de verkrijger aan te geven plaats Aanpassen van de riolering onder de begane grondvloer is niet meer mogelijk na de sluitingsdatum van de "100"-nummers.

127

Het aanpassen van de boilercapaciteit van 200 liter naar 300 litervat.

volgt

1.075,00

Sluitingsdatum "200" nummers d.d. 200

Het aanpassen van de keukeninstallatie conform opgave leverancier excl. aanpassen m.v.-installatie: - prijsopgave alleen mogelijk middels een compleet gemaatvoerde installatietekening - wijzigingen in een betonwand zijn niet mogelijk, evt. extra elektra op deze wand wordt uitgevoerd als opbouw

201

Indien standaard vloerverwarming wordt toegepast wordt het slangenbeloop gebaseerd op de standaard keukenopstelling. Indien het slangenbeloop aangepast dient te worden zal er door de c.v.-installateur een aangepaste installatieberekening gemaakt dienen te worden.

145,00

202

Het toepassen van een geïsoleerde sectionaldeur (fabr. Hörmann type LPU 40 met S-profilering) i.p.v. de standaard kanteldeur. Tevens op te nemen in het dak een dakdoorvoer fabr. Ubbink Multivent 131 t.b.v. ventilatie.

1.760,00

203

De sectionaldeur voorzien van een geïntegreerde loopdeur (met lage drempel).

2.635,00

204

De standaard kanteldeur voorzien van elektrische bediening, incl. 1 handzender.

975,00

205

De geïsoleerde sectionaldeur voorzien van elektrische bediening, incl. 1 handzender.

795,00

206

Een extra handzender (klein model) t.b.v. de gekozen elektrische bediening garagedeur.

125,00

Pagina 5 van 14

volgt


207

Onder verdiepingstrap een vaste kast op te nemen incl. wandlichtpunt op schakelaar met enkel wandcontact (trap in dichte uitvoering).

845,00

208

De standaard open trap van 1e naar 2e verdieping uitvoeren als dichte trap. De stootborden worden in plaatmateriaal (MDF) uitgevoerd. De treden, stootborden en onderzijde trap worden gegrond opgeleverd. Excl. afwerken schroefgaten e.d.

365,00

209

Radiator op zolder/2e verdieping, afgestemd op 20°C.

565,00

210

Het aanpassen van de draairichting van een binnendeur, excl. aanpassingen in elektra.

80,00

211

Het laten vervallen van een binnendeur, incl. hang- en sluitwerk. Beperkte garantie is van toepassing. (Minderprijs per stuk.)

-65,00

212

Het vervallen van een binnendeur, incl. kozijn. (Minderprijs per stuk.) Geen verdere aanpassingen van maatvoering en afwerking van de sparing. Dit is voor toilet en badkamer alleen mogelijk indien tevens gekozen voor casco uitvoering. Beperkte garantie is van toepassing.

-125,00

213

T.p.v. gootsteenkastje het opnemen van een kraan t.b.v. later te plaatsen vaatwasser (afvoer standaard aanwezig).

200,00

214

Extra wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. oven t.p.v. opstelplaats kooktoestel, hoogte 100 mm + vloer.

395,00

215

Extra wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. vaatwasser t.p.v. gootsteenkastje, hoogte 100 mm + vloer.

395,00

216

Extra wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. combi-magnetron t.p.v. opstelplaats koelkast, hoogte 100 mm + vloer.

395,00

217

De niet bedrade boilerleiding in de keuken bedraden en voorzien van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

270,00

218

Een niet bedrade leiding in de keuken bedraden en voorzien van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

270,00

219

Het verplaatsen van een wand elektra aansluiting in dezelfde ruimte.

125,00

220

Het verplaatsen van een plafondlichtpunt in dezelfde ruimte.

170,00

221

Dubbele schakelaar splitsen in aparte inbouwdoos per schakelaar.

95,00

222

Het wijzigen van een enkele wandcontactdoos naar een dubbele wandcontactdoos.

95,00

223

Het toepassen van een wisselschakeling op plafondlichtpunt.

220,00

224

Het toepassen van een wisselschakeling op plafondlichtpunt slaapkamer 1 met t.p.v. mogelijke plaatsing bed een wissel-/trekschakelaar, hoogte 2200 mm+ vloer.

220,00

Pagina 6 van 14


225

Loze leiding (19 mm) van meterkast naar ................... en eindigend op doos (prijs per loze leiding).

180,00

226

Extra enkele wandcontactdoos naast een schakelaar.

95,00

227

Het opnemen van een enkele wandcontactdoos op een bestaande groep.

235,00

228

Het opnemen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep.

270,00

229

Het opnemen van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

395,00

230

Een niet bedrade leiding bedraden en voorzien van een enkele wandcontactdoos op aparte groep.

270,00

231

De standaard 2-fase kookgroep aanpassen naar een 3-fase kookaansluiting.

175,00

232

Het opnemen van een enkele wandcontactdoos op 3-fase aansluiting (380V).

620,00

233

Het opnemen van een wandlichtpunt binnen op schakelaar.

245,00

234

Het opnemen van een wandlichtpunt binnen op bestaande schakelaar.

205,00

235

Het opnemen van een aansluiting wandlichtpunt buiten op schakelaar.

245,00

236

Het opnemen van een aansluiting wandlichtpunt buiten op bestaande schakelaar.

205,00

237

Het plaatsen van een geschakelde enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op achtergevel nabij de achterdeur, hoogte ca. 300 mm+ vloer. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur.

330,00

238

Het plaatsen van een geschakelde dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op achtergevel nabij de achterdeur, hoogte ca. 300 mm+ vloer. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur.

365,00

239

Het opnemen van een grondkabel (lengte 10 m) opgerold t.p.v. de achtergevel. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur, t.b.v. toekomstige tuinverlichting.

395,00

240

Het opnemen van een grondkabel (lengte 10 m) opgerold t.p.v. de achtergevel. Geschakeld middels schakelaar met controlelampje nabij achterdeur, t.b.v. toekomstige tuinverlichting. Aangesloten op een aparte groep.

550,00

241

Indien door het aantal elektragroepen van de standaard woning + meerwerk het noodzakelijk is, dient er een derde aardlekschakelaar geplaatst te worden. Er wordt door de elektriciën bepaald of dit het geval is.

285,00

242

Het bedraden van een loze leiding t.b.v. netwerkaansluiting met CAT6-bekabeling en afmonteren met wandcontact. In de meterkast met overlengte en aansluitstekker.

250,00

Pagina 7 van 14


243

Het bedraden van een loze leiding t.b.v. tv+r aansluiting met coax-bekabeling en afmonteren. In de meterkast met overlengte en aansluitstekker.

220,00

244

De standaard slaapkamer aan de achterzijde het plafond voorzien van gipsplaten en plafondplinten, afgewerkt met spuitwerk. Zoldervloer voorzien van vloerplaat.

2.020,00

245

De verlengde slaapkamer met 1,2 m aan de achterzijde het plafond voorzien van gipsplaten en plafondplinten, afgewerkt met spuitwerk. Zoldervloer voorzien van vloerplaat.

2.645,00

246

De verlengde slaapkamer met 2,4 m aan de achterzijde het plafond voorzien van gipsplaten en plafondplinten, afgewerkt met spuitwerk. Zoldervloer voorzien van vloerplaat.

3.275,00

247

Het leveren en aanbrengen van fabrieksmatig wit afgelakte merantihouten vloerplinten op de begane grond. De plinten gelijmd tegen de wand.

355,00

248

Het leveren en aanbrengen van fabrieksmatig wit afgelakte merantihouten vloerplinten op de 1e verdieping. De plinten gelijmd tegen de wand.

500,00

249

Het leveren en aanbrengen van fabrieksmatig wit afgelakte merantihouten vloerplinten op de zolder/2e verdieping. De plinten gelijmd tegen de wand.

355,00

250

Het opnemen van een radiator incl. thermostatische radiatorkraan in de aangebouwde garage (tegen de wand met de woning). Er wordt geen temperatuurgarantie afgegeven en de ontwikkelaar is niet aansprakelijk bij evt. vorstschade.

705,00

251

Decorradiator fabr. Vasco type Iris in de badkamer van voldoende capaciteit, kleur wit (RAL 9016). Afm. ± 2022 mm hoog en ± 600 mm breed.

1.215,00

252

Het wijzigen van de standaard convectoren in de slaapkamers fabr. Jaga type Tempo in convectoren type Linea Plus. (Gerekend 3 stuks convectoren.)

565,00

253

Het wijzigen van de standaard convectoren in de slaapkamers fabr. Jaga type Tempo in convectoren type Strada. (Gerekend 3 stuks convectoren.)

565,00

Sluitingsdatum "300" nummers d.d. 300

Keuze binnendeurkozijn met binnendeur incl. hang- en sluitwerk op te geven via de website van Svedex. De keuze wordt aan de Staat van meer- en minderwerk toegevoegd.

volgt

301

Het laten vervallen van spuitwerk plafond begane grond. Beperkte garantie is van toepassing.

Pagina 8 van 14

-150,00


302

Het laten vervallen van spuitwerk plafonds 1e verdieping. Beperkte garantie is van toepassing.

303

Het toepassen van standaard sanitair in het toilet.

nihil

304

Het toepassen van standaard sanitair in de badkamer.

nihil

305

Montagehoogte wandcloset ca. 400 mm+ vloer. Prijs/stuk

306

Montagehoogte wandcloset ca. 430 mm+ vloer. (Standaard hoogte conform bestek.)

307

Montagehoogte wandcloset ca. 460 mm+ vloer.Prijs/stuk

80,00

308

Het toepassen van een toiletzitting (met deksel) met zachte sluittechniek. (Meerprijs per stuk.)

145,00

309

T.p.v. douchehoek een compleet ingebouwde en betegelde acryl douchebak afm. 900x900 mm. Fabr. Geberit type Renova.

1.235,00

310

Standaard wastafel (Plieger Kansas) breed 1000 mm en diep 466 mm in de kleur wit met 2 kranen. Aanpassen kleur wastafel. O kleur mat wit O kleur zwart

210,00

311

Wastafelmeubel onderbouw type Plieger Kansas 1000x455 mm 2 lades met push open set en afgemonteerd onder de wastafel, in de badkamer. O kleur mat wit O kleur mat grijs O kleur structuur eiken

1.880,00

312

Tegelwerk toilet. Combinatie 1 - wandtegel wit uni glans, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

313

Tegelwerk toilet. Combinatie 2 - wandtegel wit uni mat, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

Pagina 9 van 14

-150,00

80,00 nihil


314

Tegelwerk badkamer. Combinatie 1 - wandtegel wit uni glans, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

315

Tegelwerk badkamer. Combinatie 2 - wandtegel wit uni mat, afm. 25x33 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 30x30 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

316

Tegelwerk toilet. Combinatie 3 - wandtegel wit uni glans, afm. 30x60 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

317

Tegelwerk toilet. Combinatie 4 - wandtegel wit uni mat, afm. 30x60 cm (kleur voeg wit) tot ca. 1500+ vloer. - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

318

Tegelwerk badkamer. Combinatie 3 - wandtegel wit uni glans, afm. 30x60 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

nihil

Pagina 10 van 14


319

Tegelwerk badkamer. Combinatie 4 - wandtegel wit uni mat, afm.30x60 cm (kleur voeg wit) - vloertegel, afm. 15x15 cm (kleur voeg grijs) t.p.v. douchehoek 90x90cm - vloertegel, afm. 60x60 cm O zwartgrijs O donkergrijs - dorpel O kleur dorpel antraciet O kleur dorpel donkergrijs

320

Wandtegelwerk in toilet doortegelen tot plafond met Combinatie 1 of 2

385,00

321

Wandtegelwerk in toilet doortegelen tot plafond met Combinatie 3 of 4

465,00

322

Het laten vervallen van het standaard sanitair en wand- en vloertegelwerk in het toilet. - De wanden en vloeren worden onafgewerkt opgeleverd. De afwerkvloer van het toilet wordt wel gesmeerd. - De elektrische voorzieningen orden voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. - De water- en rioleringsleidingen worden op 10 cm boven de vloer afgedopt opgeleverd. De mogelijkheid bestaat dat er door het waterleidingbedrijf geen watermeter wordt geplaatst. In dat geval zal de koper na voltooiing van de installatie een herkeuring van de installatie bij het desbetreffende waterleidingbedrijf aan moeten vragen, waarbij na goedkeuring van de installatie water wordt geleverd. De eventuele kosten van de herkeuring zijn voor rekening van de koper. - De koper is er mee bekend dat het laten vervallen van het tegelwerk niet voldoet aan het bouwbesluit en daarom dient de koper vóór bewoning van de woning het toilet en de badkamer compleet te hebben geïnstalleerd. Er dient tevens een herkeuring van de installatie plaatsgevonden te hebben. - Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat er voor de oplevering van de woning geen werkzaamheden door derden in de woning kunnen worden uitgevoerd. Beperkte garantie is van toepassing.

-600,00

Pagina 11 van 14

nihil


323

Het laten vervallen van het standaard sanitair en wand- en vloertegelwerk in de badkamer. - De wanden en vloeren van de badkamer worden onafgewerkt opgeleverd (dus geen vloerspecie). Indien vloerverwarming standaard toegepast in de badkamer het leidingwerk beschermen met een houten plaat dik minimaal 12mm. Het plafond is met spuitwerk afgewerkt. - De elektrische voorzieningen en radiator worden voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. - De water- en rioleringsleidingen worden op 10 cm boven de vloer afgedopt opgeleverd. De mogelijkheid bestaat dat er door het waterleidingbedrijf geen watermeter wordt geplaatst. In dat geval zal de koper na voltooiing van de installatie een herkeuring van de installatie bij het desbetreffende waterleidingbedrijf aan moeten vragen, waarbij na goedkeuring van de installatie water wordt geleverd. De eventuele kosten van de herkeuring zijn voor rekening van de koper. - De koper is er mee bekend dat het laten vervallen van het tegelwerk niet voldoet aan het bouwbesluit en daarom dient de koper vóór bewoning van de woning het toilet en de badkamer compleet te hebben geïnstalleerd. Er dient tevens een herkeuring van de installatie plaatsgevonden te hebben. - Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat er voor de oplevering van de woning geen werkzaamheden door derden in de woning kunnen worden uitgevoerd. Beperkte garantie is van toepassing.

324

Keuze wand- en vloertegels en sanitair volgens nadere opgave. Indien u geen keuze kunt maken uit de standaard pakketten sanitair en/of tegelwerk met de evt. genoemde meerwerkopties, is er nog de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de sanitair- en/of tegelshowroom. Indien deze bekend zijn, wordt dit aan u medegedeeld. De keuzes in een showroom worden vastgelegd in een aparte offerte, waarin alle bouwkundige zaken en opslagen zijn opgenomen. Tevens kunt u al uw overige wensen m.b.t. meer- en minderwerk bespreken met de afdeling kopersbegeleiding waarin zij u graag van advies dienen en een bijpassende offerte voor u kunnen verzorgen. Vanzelfsprekend is het natuurlijk nog wel zo dat alle wijzigingen aan uw woning dienen te voldoen aan de geldende normeringen en regelgevingen.

Sluitingsdatum "400" nummers gelijk aan de "200" nummers 400

DUURZAME OPTIES NIET ALLE OPTIES KUNNEN IN COMBINATIE MET ELKAAR WORDEN TOEGEPAST.

Pagina 12 van 14

-2.400,00

volgt


402

De warmte pomp voorzien van een topkoeling, de wamrtepomp wordt voorzien van een koelkit en buffervat.

1.265,00

Toelichting: Het betreft een topkoeling waardoor de temperatuur in huis met enkele graden gekoeld kan worden, waardoor er extra wooncomfort ontstaat, Het betreft echter geen airco. 403

In het dakvlak van de woning extra pv-panelen opnemen, idem als standaard toegepast (prijs per stuk).

770,00

404

De convectoren op de verdieping van de woning voorzien van een DBE ventilator, fabr. Jaga (Dynamic Boost Effect). (Prijs per convector.)

465,00

Toelichting: Jaga DBE beperkt de opwarmtijd tot een minimum. Deze snellere opwarming resulteert in een kortere werkingstijd van de ketel met als gevolg energiebesparingen. De DBE convector zal het grootste gedeelte van de tijd in stand-by modus staan en telkens wanneer een zeer snelle opwarming nodig is, zichzelf automatisch inschakelen, waarbij het ook mogelijk is handmatig tijdelijk (15 min.) de ventilator te laten draaien. Tevens is deze optie bij toepassing van koeling (zie punt lucht/water warmtepomp) een must voor een goede werking. *www.jaga.nl 406

Het leveren, plaatsen en aansluiten van een regenton, fabr. Rondomton te Nieuw Milligen. Regenton nr. 002 inhoud 100 liter, met kraan nr. 411, handvat nr. 432, regentonvulautomaat nr. 433 en regentonverhoger van gegalvaniseerd ijzer nr. 447. (Let op plaatsingsmogelijkheid.)

430,00

407

Het leveren, plaatsen en aansluiten van een regenton, fabr. Rondomton te Nieuw Milligen. Kunststof regenton nr. 136 inhoud 120 liter, met kraan deksel, verhoger en regentonvulautomaat nr. 433. (Let op plaatsingsmogelijkheid.)

215,00

Pagina 13 van 14


"Voornoemde prijzen zijn in Euro's, incl. 21% BTW en eventueel verschuldigd architektenhonorarium. Voornoemde wijzigingen en/of aanvullingen en de daaraan gekoppelde meer- en minderwerkkosten zijn vast en geldend mits opdracht wordt gegeven voor aanvang van de bouw. Opdracht na aanvang van de bouw kan betekenen dat een of meerdere delen niet meer kunnen worden uitgevoerd en/of gecorrigeerd moeten worden in de prijs. Op werkzaamheden welke door verkrijger na de oplevering worden uitgevoerd, kan door de aannemer geen enkele garantie worden verstrekt (zie ook de toelichting op artikel 11 van de garantieregeling). Middels ondertekening van deze 'Staat van meer- en minderwerk' verkla(a)r(t)(en) verkrijger(s) zich tevens accoord met de toezending van een afschrift van de bij deze, conform de geldende betalingsregeling voor meeren minderwerk opgemaakte, 'Staat van meer- en minderwerk' behorende factuur door de ondernemer aan de projectnotaris. De projectnotaris zal, indien het verschuldigde bedrag uit een hypotheekdepot moet worden voldaan, zorgdragen voor verrekening op de dag van het notarieel transport. Bovenstaande ontslaat de verkrijger(s) nimmer van haar/hun betalingsverplichting binnen de daarvoor op de factuur c.q. in de notulen van de eerste kopersvergadering gestelde uiterste betalingstermijn. De aannemer behoudt zich het recht voor door de verkrijger(s) gewenste wijzigingen niet in uitvoering te geven, indien verkrijger(s) niet op tijd aan haar/hun betalingsverplichting heeft/hebben voldaan. Bovenstaande geldt uitsluitend, indien het notarieel transport nog niet heeft plaatsgevonden.

Wij wijzen u er op dat de wijziging deel uit maakt van het bouwplan, indien de verkrijger binnen ĂŠĂŠn week na ontvangst van de opgave zich schriftelijk daarmee akkoord verklaart.

Voor accoord verkrijger(s):

D.d.

Pagina 14 van 14


project nr. 5702 get. MdJ 26-11-2020

begane grond 1 type B schaal 1:100 meerwerkopties

optie : uitbreiding begane grond hoofdgebouw met 1,2m

optie : dubbele zijlichten

(bij dubbele zijlichten dan stalen portaal)

optie: vloerluik

optie: vloersifon

optie: uitstortgootsteen

wt/cd la

optie: trapkast

optie: openslaande garagedeuren

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type B_opties.rvt


project nr. 5702 get. MdJ 16-09-2020

begane grond 2 type B schaal 1:100 meerwerkopties

optie: enkele wcd optie: grondkabel optie: uitbreiding hoofdgebouw met 1,2m + vide

optie : dubbele zijlichten

optie: gevelkraan stalen portaal

vide stalen portaal

optie: isoleren berging

optie: gevelkraan

optie: enkele wcd

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type B_opties.rvt


project nr. 5702 get. MdJ 16-09-2020

begane grond 3 type B schaal 1:100 meerwerkopties

optie : dubbele zijlichten

stalen ligger

+/- 3200

optie: uitbreiding hoofdgebouw met 1,2m of 2,4m woning breed

berging

optie: berging met kunststof kozijn en enkele loopdeur

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type B_opties.rvt


project nr. 5702 get. MdJ 26-11-2020

begane grond 4 type B schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding begane grond / hoofdgebouw met 2,4m

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type B_opties.rvt


project nr. 5702 get. MdJ 16-09-2020

begane grond 5 type B schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding hoofdgebouw met 2,4m + balkon

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type B_opties.rvt


project nr. 5702 get. MdJ 26-11-2020

1e verdieping 1 type B schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding begane grond met 1,2m

optie: plafond en zoldervloer (standaard = trekbalken in zicht)

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type B_opties.rvt


project nr. 5702 get. MdJ 16-09-2020

1e verdieping 2 type B schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding hoofdgebouw met 1,2m + vide

draai,-kiep vervalt

vide

glazen wand

incl. dakraam 1140x1178

inclusief optie: plafond en zoldervloer

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type B_opties.rvt


project nr. 5702 get. MdJ 26-11-2020

1e verdieping 3 type B schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding begane grond over volle breedte met 1,2m (getekend) en 2,4 m

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type B_opties.rvt


project nr. 5702 get. MdJ 16-09-2020

1e verdieping 4 type B schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding hoofdgebouw met 2,4m

incl. dakraam 1140x1178

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type B_opties.rvt


project nr. 5702 get. MdJ 16-09-2020

1e verdieping 5 type B schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding hoofdgebouw met 2,4m + balkon

balkon

schuifpui incl. dakraam 1140x1178

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type B_opties.rvt


project nr. 5702 get. MdJ 16-09-2020

2e verdieping 1 type B schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding hoofdgebouw met 1,2m

optie; zoldervloer (tussenwand vervalt)

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type B_opties.rvt


project nr. 5702 get. MdJ 16-09-2020

2e verdieping 4 type B schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding hoofdgebouw met 2,4m

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type B_opties.rvt


project nr. 5702 get. MdJ 16-09-2020

2e verdieping 5 type B schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding hoofdgebouw met 2,4m + balkon

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type B_opties.rvt


voorgevel 1 type B schaal 1:100 meerwerkopties

optie: openslaande garagedeuren

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type B_opties.rvt

project nr. 5702 get. MdJ 16-09-2020


voorgevel 3 type B schaal 1:100 meerwerkopties

optie: berging met kunststof kozijn en enkele loopdeur

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type B_opties.rvt

project nr. 5702 get. MdJ 16-09-2020


project nr. 5702 get. MdJ 16-09-2020

rechter zijgevel type B schaal 1:100 meerwerkopties

afhankelijk van daglicht extra dakraam (zie plattegronden)

optie: uitbreiding hoofdgebouw met 1,2m

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type B_opties.rvt


project nr. 5702 get. MdJ 16-09-2020

rechter zijgevel type B schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding hoofdgebouw met 2,4m

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type B_opties.rvt


project nr. 5702 get. MdJ 16-09-2020

rechter zijgevel type B schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m + balkon

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type B_opties.rvt


linker zijgevel type B schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding hoofdgebouw met 1,2m

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type B_opties.rvt

project nr. 5702 get. MdJ 16-09-2020


linker zijgevel type B schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding hoofdgebouw met 2,4m

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type B_opties.rvt

project nr. 5702 get. MdJ 16-09-2020


linker zijgevel type B schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m + balkon

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type B_opties.rvt

project nr. 5702 get. MdJ 16-09-2020


project nr. 5702 get. MdJ 16-09-2020

achtergevel type B schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding hoofdgebouw met 1,2m

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type B_opties.rvt


project nr. 5702 get. MdJ 16-09-2020

achtergevel type B schaal 1:100 meerwerkopties

draai,-kiep vervalt

optie: uitbreiding hoofdgebouw met 1,2m + vide

optie : dubbele zijlichten

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type B_opties.rvt


project nr. 5702 get. MdJ 16-09-2020

achtergevel type B schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding hoofdgebouw met 1,2m woning breed

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type B_opties.rvt


achtergevel type B schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding hoofdgebouw met 2,4m

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type B_opties.rvt

project nr. 5702 get. MdJ 16-09-2020


project nr. 5702 get. MdJ 16-09-2020

achtergevel type B schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding hoofdgebouw met 2,4m + balkon

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type B_opties.rvt