Brochure Selina

Page 1

versie: 29 september 2020

Type Selina Het Nieuwe Glas TUITJENHORN

beneden-bovenwoningen Bouwnummers 31 t/m 42

1


Het Nieuwe Glas TUITJENHORN

60 woningen | een heldere blik op de toekomst 2


Duurzaamheid

het nieuwe glas

Alle woningen in Het Nieuwe Glas zijn gasloos. U kookt en verwarmt elektrisch en van de energietransitie ligt u geen minuut wakker. Een groot deel van uw stroom wekt u zelf op met

Landelijk wonen. In een gevarieerde wijk die opvallend ruim is opgezet. Autoluw. Met veel groen en waterpartijen. En alle voorzieningen om de hoek. Welkom in Het Nieuwe Glas!

Sociale huurwoningen Wooncompagnie

Type Kassy

Type Selina

Type Rozera

de zonnepanelen op het dak. Dat drukt de energienota. Wilt u helemaal geen grijze stroom gebruiken, dan zijn extra zonnepanelen een meerwerkoptie. Een warmtepomp met warmwaterboi-

Type Robust

ler voorzien u van verwarming en warm water. U bent klaar voor de toekomst!

Type Idris

informatie over alle projectmatige koopwoningen:

het voormalige terrein van Nickerson Zwaan,

Knipoog naar verleden

dio 2021. De situatietekening geeft weer hoe ruim

• 6 vrijstaande woningen type Idris

tegenwoordig Hazera Seeds. De zaadfirma verhuis-

De naam Het Nieuwe Glas verwijst naar de

de planopzet is: zestig woningen zijn verdeeld over

• 6 tweekappers type Rozera

de in maart 2018 naar Warmenhuizen, waarmee de

kassencomplexen die hier jarenlang het beeld be-

drie hectare grond.

• 6 tweekappers type Robust

vrijgekomen grond beschikbaar kwam voor een

paalden. De karakteristieke materialen, vormen en

• 12 beneden-bovenwoningen type Selina

nieuwe woonwijk. Het perceel ligt dicht bij voorzie-

patronen van de kassen vormden voor de architect

• 12 levensloopbestendige woningen type Kassy

ningen als de bibliotheek, het kinderdagverblijf

bovendien het uitgangspunt voor de woningont-

en het voormalige Gemeentehuis. De plek bij

werpen. Zo is deze prachtige wijk een verrijking

De nieuwe woonwijk in Tuitjenhorn verrijst me-

Hiervan zijn 42 projectmatige woningen, 6 bouwkavels voor zelfbouwers en 12 woningen bestemd voor de sociale huursector welke gerealiseerd worden

Ideale locatie

uitstek om het woningaanbod van Tuitjenhorn

voor nu en de toekomst, met een knipoog naar

door de Wooncompagnie. In deze brochure vindt u

De locatie van Het Nieuwe Glas is gelegen op

te verruimen.

het verleden.

Heerlijk woongenot op een ideale locatie

3


C

situering

Delftw

ef)

eg

7 1

6

6

TA-HA

Renvooi

5

1

5

-H

TA-HA

centru

m

TA-HA

17

ad

sociale

Koolza

TA-HA -H

16

12

bouwnummer

parkeren eigen terrein

huur Het Nieuwe Glas TUITJENHORN

E

E

Delftw

eg

18

TA-HA

TTAA-H -HAA-H -H TA-HA

15

TA-HA

sociale

huur

Koolz 2

Types

7

TA-HA

eg

speelp

7

5

TA-HA

TA-HA1

E

aad

C C

30

3

TA-HA-

H

TA-HA

zitplek

16

33/39

C 34/40 11

12

17

E

E

36/42

E

TA-HA

TA-HA

2

6

6

7

1

TA-HA

sociale

huur

Types

TA-HA

-H

1

6

B

avel 3

3 1

20

21

D

TA-HA

vrije k

aad

B

TA-HA

5

2

1

TA-HA

19

speelpl

23

12 BeBo woningen type Selina (C)

5

24

TA-HA

D

12 rijwoningen type Kassy (D)

2

TA-HA-

H

E

6 2^1 kap woningen type Robust (E)

D

F F

G

boomgaard

B

E

E C C

A

avel 4

G

25

26

G

vrije k 27

TA-HA

F

avel 5

D

D

28

vrije k

29

C 34/40

avel 6

30

totaal 42 woningen

32/38 33/39

Getekend

TA-HA

Delftw e

36/42

2

TA-HA

6

1

H

Formaat

1

4

al

6

TA-HA-

tw

6

ad

42 KOOPWONINGEN TE TUITJENH PLAN "HET NIEUWE GLAS" BESTEKTEKENING Situatietekening kleur

1:500

2

Koolza

Project

Schaal

5

5

1

Oo s

1

Datum

HB 13-07-2020 Datum HB kavels (woning 11-08-2020 6 vrije indicatief) Onderdeel 02-10-2019

g

35/41

6

Gewijzigd

M.D.J.

8

8

5702-1.0

Julianaweg 141, 1131 DH Volendam +31299-363468, info@tbe-za.nl

31/37

TA-HA

vrije k

TA-HA

B

4

aats

22

Deze tekening aanRozera "stedenbouwkundigplan 2019 6 2^1 is kapontleend woningen type (A) verzend 2020-07-03" van Prommenz. 6 vrijstaande type Idris (B)kan nog aan verandering onderh Deze tekening betreftwoning een concept, derhalve kunnen aan deze tekening geen rechten worden ontleend.

5

4

4

1

4

H

6 vrije kavels (woning indicatief)

TA-HAH

ad

TA-HA-

parkeren eigen terrein

huur

GFT

H

Koolza

totaal 42 woningen bouwnummer entree berging

sociale

Oo stw al

3

TA-HA-

tuinafscheiding hagen (door bouwkundig aannemer) hoogte ca. 1800 mm, tenzij anders aangegeven entree woning

2

2

6

17

18

35/41

TA-HA-H

tuinafscheiding hagen (door bouwkundig aannemer) 6 2^1 kap woningen type Robust (E) hoogte ca. 800 mm, tenzij anders aangegeven

Koolz

Koolz

LIJK T

15

A

32/38

10

aad

vrije k

avel 2

9

14

5 4

5

MOGE

avel 1

TA TA-H -HAA-HH

B

31/37

A

8

13

2

vrije k

A

TA-HA

OEKO MSTIG E BEB

TA-HA

29

TA-HA 5

3

TA-HA

8

2

28

TA-HA

D

7

TA-HA

27

G

26

TA-HA

Koolza

D

OUW IN

TA-HA

B

F

25

TA-HA

G

2

1

ad

A

G

12 rijwoningen type Kassy (D)

optie mogelijke uitbreiding

Delftw eg

E

Koolz

ad

boomgaard

m

-H

TA-HA

TA-HA

G

Koolzaad

TA-HA

F

B

TA-HA

D

TA-HA

B

1

E

centru

2

T1A-HA

Koolza

24

Delftw eg

H

1

TA-HA

TA-HA-

12 BeBo woningen type Selina (C) Renvooi

5

5

TA-HA -H

23

6

6

TA-HAH

D

4

laats

1

22

TA-HA

21

Koolzaad

20

F

B

6 vrijstaande woning type Idris (B) Delftw

TA-HA

aad

3

D

Koolz

TA-HA

C

1

TA-HA

19

2

GFT

B

6 2^1 kap woningen type Rozera (A)

5

4

1

6

4

17

entree berging

11

TA-HA

MSTIG

OEKO

LIJK T

-H

anVastgoed 0229-244944 we Steen 5 Postbus 4030 1620 HA HOORN

8

tuinafscheiding hagen (door bouwkundig aannemer) hoogte ca. 1800 mm, tenzij anders aangegeven

2

B

-H

A

10

E

3

5

TA-HA

TA-HA-H

aad

2

TA-HA

6

tuinafscheiding hagen (door bouwkundig aannemer) hoogte ca. 800 mm, tenzij anders aangegeven

entree woning

9

14

TA-HA

TA-HA

BB12

4

D\SITUATIE\5702-1.01.DWG

A

8

TA-HA 5

3

4

MOGE

TEKTEKENING atietekening kleur

-H

zitplek

OOPWONINGEN TE TUITJENHORN N "HET NIEUWE GLAS"

A

ad

OUW

E BEB

B

TA-HA

5577

TA-HA

13

5702-1.01k

DH Volendam tbe-za.nl

aad

7

ING

aan verandering onderhevig zijn; 3 chten worden ontleend.

TA-HA

B

Koolza

2

optie mogelijke uitbreiding

1

Koolz

TA-HA

B

1

kundigplan 2019

TA-HA

1

Opdrachtgever

ZeemanVastgoed 0229-244944

Nieuwe Steen 5 Postbus 4030 1620 HA HO 841x594 Deze tekening is ontleend aan "stedenbouwkundigplan 2019 CADINFO: G:\5702-42 WONINGEN TE TUITJENHORN\TEKENINGEN\5702 AUTOCAD\SITUATIE\5702-1.01.DWG verzend 2020-07-03" van Prommenz. Deze tekening betreft een concept, kan nog aan verandering onderhevig zijn;


Van het oude naar Het Nieuwe Glas Binnenkort wordt er gestart met de bouw van 60 nieuwe woningen op de plek van het voormalige onderzoeksstation van Nickerson-Zwaan (nu Hazera Seeds) aan de Delftweg in Tuitjenhorn. Ze komen te staan op de plek van de oude gebouwen en kassen. Alkmaarder Emiel Oost, voormalig bedrijfsleider van dit onderzoeksstation, vertelt graag iets over de historie van deze locatie. Hij heeft er ook een boek over geschreven, getiteld: ‘Kroniek van een groentezaadbedrijf’.

bedrijfsgebouwen bijgebouwd. Het

gesteggel kon in 2012 een prachtige,

merendeel van de faciliteiten was dus

Nickerson-Zwaan tot het inzicht dat

nieuwe locatie aan de zuidkant van

vrij nieuw toen ik daar aan het werk

er geen verdere toekomst was op

Warmenhuizen verworven worden

ging als plantenveredelaar en be-

deze locatie en besloot men het per-

door Hazera Seeds (ontstaan uit een

drijfsleider van het station.”

ceel met opstallen te verkopen aan

fusie tussen Nickerson-Zwaan en

Zeeman Vastgoed. Een belangrijke

Hazera Genetics).”

Het was een tijd waarin de groenNa zijn opleiding plantenverede-

“In 2005 kwam de directie van

bepaling in de overeenkomst was

tezadenmarkt enorm snel groeide,

dat Nickerson-Zwaan het station nog

Maar toen moest het nieuwe

ling aan de Universiteit van Wagenin-

vooral ook in dit deel van Noord-Hol-

tot 2010 zou mogen gebruiken. We

station nog gebouwd gaan worden.

mocht u toevallig in uw tuin een oude

gen begon Emiel Oost in 1986 zijn

land, dat inmiddels internationaal be-

hadden dus vijf jaar de tijd om een

“Uiteindelijk konden we pas eind

potscherf vinden (en dus hopelijk

loopbaan als plantenveredelaar bij

kend staat onder de naam Seed Valley.

nieuwe locatie te vinden”, aldus de

2017 naar de nieuwe locatie ver-

geen scherf van oud glas), dan is er

Nickerson-Zwaan.

Ook bij Nickerson-Zwaan namen in die

auteur van het boek.

huizen. Gelukkig was er tijdig met

een grote kans dat deze stamt uit de

Zeeman Vastgoed overeenstemming

tijd van de vroege Middeleeuwen,

bereikt dat we de oude locatie tot

toen hier ook al mensen woonden!”

Oost: “De eerste, toen nog

periode de veredelingsprogramma’s in

houten kassen waren eind jaren 60

vollegrondsgroenten een grote vlucht.

neergezet ten behoeve van het Tuitjenhornse groentezaadbedrijf Gebr.

De (toenmalige) gemeente

Alle tijd, zou je zeggen, om in goed overleg met de gemeente

onze verhuizing zouden kunnen blij-

tot een bevredigende oplossing te

ven gebruiken.”

Broersen. In 1977 werd Gebr. Broer-

Harenkarspel groeide eveneens.

komen. Emiel Oost herinnert zich

sen overgenomen door Nickerson-

Zo werd begin jaren 90 een nieuw

echter dat het niet zonder slag of

Zwaan. In de jaren daarna werden er

gemeentehuis vlak naast het onder-

stoot ging.

op de locatie aan de Delftweg allerlei

zoeksstation gebouwd. Dit luidde een

onderzoekskassen, laboratoria en

definitieve verandering in.

bewoners veel woonplezier daar. En

* Voor meer informatie over deze historie zie het boek: ‘Kroniek van een groente-

Oost is blij dat de start van de

zaadbedrijf’: https://www.tiu.nl/kroniek-

huizenbouw op Het Nieuwe Glas nu

van-een-groentezaadbedrijf/. Alle kopers

“Ja, dat was veel te optimistisch

snel naderbij komt: “Het plan ziet er

ontvangen dit boek bij de ondertekening

gedacht. Pas na heel wat – politiek –

mooi uit en ik wens de toekomstige

van de koopovereenkomst.

5


Comfortabele opzet van de wijk

Alles wat u van een fijne woonomgeving verlangt Vrijheid

Natuur

Autoluw

Groen, open en rustig. Dat zijn de meest opvallende kenmerken van

Ook heerlijk: de natuur om u heen. De wijk is verrijkt met drie groene

Voor auto’s heeft Het Nieuwe Glas één in- en uitgang. De wegen aan de

Het Nieuwe Glas. De woningen staan ruim uit elkaar, waardoor u geniet

longen en veel water, aangelegd volgens historische slotenpatronen.

achterkant zijn voorzien van fietspaaltjes in het midden, die alleen door

van royale tuinen, privacy en uitzicht. Dit is het gevoel van vrijheid dat

Ervaar de seizoenen, hoor de vogels en geniet van de kinderen in de

de hulpdiensten worden weggehaald in noodgevallen. Dit betekent, dat het

een woning nóg fijner maakt.

aangelegde natuurspeelplek.

autoverkeer wordt geminimaliseerd tot enkel bestemmingsverkeer. Rust!

Geniet van royale tuinen, privacy en uitzicht 6


Type Selina Het Nieuwe Glas TUITJENHORN

beneden-bovenwoningen Bouwnummers 31 t/m 42

7


beneden-bovenwoningen type selina Bouwnummers 31 t/m 42 Zes woningen beneden en zes boven. Elk met een

eigen berging ĂŠn elk met zijn eigen pluspunten.

Bovenwoningen De galerij op de eerste verdieping is extra diep. Hierdoor heeft elke bovenwoning een goed bruikbare buiten-

De architectuur liet zich hier inspireren door de kassensfeer. Bijzondere kenmerken zijn de lichte, vlakke dakpan-

ruimte aan de voorzijde. Ideaal voor een gezellig zitje. Het terras is op de zonnige westkant gericht.

nen en het zink in de entrees van de bovenwoningen.

12 woningen

Waar de benedenwoning een eigen tuin heeft, heeft de Het gebouw heeft aan beide kopse kanten een entree

bovenwoning een tweede woonlaag. Meer woonopper-

voor de bovenwoningen. Hierin bevinden zich de post-

vlakte dus, een trapkast en daarnaast een extra hobby-

kasten en toegang naar de bergingen.

kamer/berging.

Benedenwoningen Deze woning is geheel gelijkvloers. Voor veel mensen is dat een voordeel. Het betekent wel minder woonoppervlakte dan een bovenwoning. Daarentegen geniet u beneden weer van een eigen voor- en achtertuin.

De woningen van het type Selina vormen

samen een appartementencomplex, waarbij de

Het Nieuwe Glas TUITJENHORN

algemene ruimten als gemeenschappelijk deel gelden in de VvE.

Het onderhoud aan o.a. de algemene ruim-

ten en de schil van het gebouw komt voor

rekening en verantwoordelijkheid van de VvE. Hiervoor wordt aan bewoners maandelijks een bedrag aan servicekosten in rekening gebracht.

8


5700

150

5

tv+r

badkamer

2

6

wpb/mv

sr

slaapkamer

k

ad

hal

3020

100 4280

4280

100

rm

mr

2

hal

ad

2

2

2

ss ss

1460

1460

70 70

70

70 1050 1050 300 300 1350

1350

300

300

3020

3020

100 4280

4280

100

415

175 240

hal

vd

2

ss ss

3020

2

ad

slaapkamer

ad

10845

70 47101000 70

1900 5360 100

wk

wpb/mv

slaapkamer

2

mr

la

r.

1510

wk

k

ad

1250+ 6

2

toilet

techn.r.

sr

mr

rm

ad

7

7

rm

ad

slaapkamer

wt

badkamer

hal

vd

sr

la

6

la

r.

4 3

vd

1460

1460

70 70

70

70 1050 1050 1350

1350

10845

mr

schakelaars boven elkaar

wpb/mv

la

ad

7

7 6

toilet

techn.r.

6

r.

390 390

wt

2

la

7

b

rm

100+

k.in

la

100100

sr

la

la

7

4 3

vd

1250+

wpb/mv

ad thermostaat en

4

wk

k

1250+

ad

b

1250+

100+

km

7 6

la

techn.r.

la

schakelaars boven elkaar

km

r.

4

la

la

toilet

wt

6

ad thermostaat en

la

3

badkamer

techn.r.

6

7

la

wt

badkamer k.in

la

tv+r

2

woonkamer / keuken

1250+

3

4 3

ad

toilet

woonkamer / keuken

la

km

2

100+

wk

k

1250+

ad

b

1250+

100+

km

ad

5

la

k.in

tv+r

b

la

4

4 3

5

thermostaat en schakelaars boven elkaar

la

1250+

4

150 5

3385

thermostaat en schakelaars boven elkaar

la k.in

5700

2435 100 850 100 100 1510 850 70 1000100 70

150 150 5

4710

3

5360

3

begane grond

selina | beneden - bovenwoningen

woonkamer / keuken

5700

begane grond

ad

woonkamer / type Selina (C) bouwnr. 31-32 keuken

150

Bouwnummers 31 en 32 schaaL 1:50

tv+r

ad

1900

5

175 240

5

5

415

150 150

240 240150150 2435

5700

3385 100

150

9


type Selina (C) 150

5700

150 150

tv+r

5700

ad150

sr sr

vd

mr

rm

2

2

slaapkamer

ad

3020

240 240

100 4280

4280

100

1460

70

70

1350

1350

415 5360 5360 10845 10845

km

100+

100

km

100+

b b

2 2

70 1050

70 1050

1250+

k

slaapkamer

ss

1460

7 7

slaapkamer

ad

ss

3020

7

sr

ad

ad

ss

6

hal

hal

slaapkamer

r.

sr

mr

hal

hal

la

wpb/mv

mr

2

6

ad

vd

rm 2

mr

vd

rm

390 390

wpb/mv

rm

100 1001900 1900 100

la

r.

vd

badkamer 6 7

2

3385 3385

6

ad

r.

100100 850 850 100 100 1510 1510 70 100070701000 70

7

la

wt

techn.r. wpb/mv

techn.r.

wpb/mv

6

la 6

ad

lawt

r.

badkamer

techn.r. la

ad

badkamer 7 6

wt

la

k.in

2

2435 2435

la6

la

la

toilet

techn.r.

la

k.in

4

2

toilet

wt

la

thermostaat en schakelaars boven elkaar

2

2

badkamer

la

3 4 toilet

wk

k

1250+

ad

b

la

2

4 3 toilet

la

4

1250+

4

la

3 4

thermostaat en schakelaars boven elkaar

wk

k

la

3

k

4 3

la 1250+

thermostaat en schakelaars boven elkaar

ad

thermostaat en schakelaars boven elkaar

wk

3

4710

woonkamer / keuken

4710

woonkamer / keuken

1250+

ad

b

1250+

100+

km

ad

ad

la

7

woonkamer / 5 keuken

tv+r

ad

tv+r

1250+

240

5

3

4

7

150

3

la

100+

5700

5

woonkamer / 5 keuken

km

150 ad

2 2

10

5

tv+r

1250+

150

selina | beneden - bovenwoningen

5

5

2

150

415

240

5

begane grond

2

begane grond

5700

wk

Bouwnummers 33 en 34 schaaL 1:50

bouwnr. 33-34

1050 70 300

300

1050 70 1350

1350

1460 70

70

1460

ss

100

100

3020 4280

4280

3020


150

5700

150 150

5700

150

5

415

5

150

5700

woonkamer / keuken

150 150

5700

3

5

3

5

5

tv+r

5

tv+r ad

7

techn.r. sr

mr

2

7

hal

hal ad

2

2

2

2

ss ss

1050 70

1050 70 1350

1350

1460 70

70

1460

r.

7

100

3020 4280

4280

3020

1050 70 300

300

1050 70 1350

1350

1460 70

70

1460

slaapkamer

10845

100 5360

km km

70 1000 4710 70

100+

b

100+

1250+

b 7

ss ss

100

1250+

ad

1250+

k 6

slaapkamer

ad

7

6

sr

ad

slaapkamer

ad

la

badkamer

la

hal

slaapkamer

6 7

ad

mr

2

wt

wpb/mv

vd

rm

r.

1250+

100+

km

rm

la

wpb/mv la

10845

toilet vd

k.in

6

390 390

6

wk

km

100+

1250+

ad

1250+

b b 7

sr

mr

2

r.

badkamer la

1900100 100 1900

la

wt

100

hal

2

6

ad

la 4

ad

badkamer

wpb/mv

vd

la

la

3385 3385

mr

wt

6 7

3 4

k.in

2435 2435 100 850 100 100 850 1510 100 70 1000 1510 70

wpb/mv la

techn.r. sr

rm

r.

1250+

la

1250+

2

techn.r.

k.in

6

ad

2

k

badkamer la

la

k

wt

4

4

la

thermostaat en schakelaars boven elkaar

la

k

3 4

3

2

la

wk

techn.r.

k.in

la

woonkamer / keuken

3 4

toilet

la

thermostaat en schakelaars boven elkaar

toilet vd

la

ad

toilet

wk

3

2

rm

4

woonkamer / keuken

3 4

thermostaat en schakelaars boven elkaar

la

wk

thermostaat en schakelaars boven elkaar

ad

ad

150

begane grond

selina | beneden - bovenwoningen

woonkamer / keuken

begane grond

415

tv+r bouwnr. 35-36 ad

5360

tv+r type Selina (C) ad

5

4710

5

Bouwnummers 35 en 36 schaaL 1:50

100

100

3020 4280

4280

3020

11


150

5700

150

km

km

100+

100+

selina | beneden - bovenwoningen

k.in

k.in

wk

wk

k

la

k

la

la 1250+

b ad

5

la 1250+

5

1250+

70

1250+

woonkamer / keuken

rm

rm 2

rm

5 4 4

2

tdi

la

2

toilet

4

tdi

hal

ad tv+r

la

2

toilet

hal

ad tv+r

2

mr

2

mr

ss

1500

ss

buitenruimte

rm

5 4

ss

ss

buitenruimte

150

3430

100 1000 70 1100 300

3430

100 1000 70 1100

70 1030 70

trapkast

1390

trapkast

2000

6

7925

6

390 390 240 150 860 100

woonkamer / keuken

+/- 1070

12

2725

1e verdieping

175 240

150

5700

415

150

b ad

Bouwnummers 37 en 38 schaaL 1:50


Bouwnummers 37 en 38 schaaL 1:50

3140

berging hobbykamer

overloop

overloop 6 8 7 8

badkamer

la

7

techn.r./ techn.r. berging

r.

la

vd

8 7 8

wpb/mv

mvk

badkamer

ad

la

7

vd

techn.r./ techn.r. berging

r.

mvk

ad

wt

1500+

1815

wt

2600+

wpb/mv

3700

la

6

2830

6

1135

rm

70

6

100

rm

2000

slaapkamer

3450

slaapkamer

2600+

70

berging hobbykamer

1135

ad

r.

4930

ad

r.

1500+

150

2960

70

2670

2930

100

2670

5700

300

150 150

2960

70

2670

2930

100

2670

5700

selina | beneden - bovenwoningen

1815

2e verdieping

150

13 bwnr 37

bwnr 38


5700

150

5700

150 240 175

km 100+ k.in

wk k

k.in

wk k

la

la 1250+

b ad

5

1250+

5

1250+

woonkamer / keuken

woonkamer / keuken

6

trapkast

7925

6

trapkast rm

la

2

toilet

hal

ad tv+r

2

2

toilet

hal

la ad tv+r

mr

ss ss

ss

2530

buitenruimte

+/- 1070

1500

ss

buitenruimte

4

tdi

2

mr

240

5 4

1390

tdi

rm

14

3430

390 860 100

rm

5 4 4

2

390 390

2

70 1030 70

rm

2000

70

1250+

la

ad b

la

km 100+

2725

1e verdieping

selina | beneden - bovenwoningen

150

415

150 240

Bouwnummers 39 en 40 schaaL 1:50

100 1000 70 1100 300 1100 70 1000 100

3430


Bouwnummers 39 en 40 schaaL 1:50

slaapkamer 6

6

overloop

8

badkamer

la

7

6

vd

techn.r. techn.r./ berging

r.

vd

wpb/mv

mvk

ad

mvk

wpb/mv

ad

7

techn.r. techn.r./ berging

r.

2600+

8

badkamer

wt

1500+

1815

wt

la

7 8

la

1135

8 7

2600+

70 100

overloop 6

la

rm

3450 3700

rm

2000

slaapkamer

1135

hobbykamer berging

70

hobbykamer berging

r.

2830

ad

4930

ad

r.

1500+

150

bwnr 39

2960

70

2670

2930

100

2670

5700

300

150 150

bwnr 40

2670

70

2960

2670

100

2930

5700

selina | beneden - bovenwoningen

3140

1815

2e verdieping

150

15


150

175

km

km

100+

100+ k.in

wk

2725

k.in

wk

k

k

la

la

1250+

1250+

5

5

1250+

woonkamer / keuken 7925

6

trapkast

trapkast

rm 2

toilet

hal

rm

5 4 4

tdi

2

2

toilet

hal

la

5 4

la

2

ad tv+r

4

tdi

ad tv+r mr mr

mr

ss ss

buitenruimte

+/- 1070

buitenruimte

1500

ss ss

390 390

rm

1390

2

2

70 1030 70

rm

16

1100 70 1000 100

3430

300 1100 70 1000 100

3430

150

860 100

woonkamer / keuken

6

2000

70

1250+

la

ad b

la

415

5700

240

150 150

240

5700

ad b

selina | beneden - bovenwoningen

1e verdieping

150 240

Bouwnummers 41 en 42 schaaL 1:50


Bouwnummers 41 en 42 schaaL 1:50 1815

2e verdieping

hobbykamer berging

2600+

overloop

overloop 6

ad

la

7 8

la

7

techn.r. techn.r./ berging

r.

8

badkamer

vd mvk

wpb/mv

ad

7

techn.r. techn.r./ berging

r.

2600+

8

badkamer

wt

1500+

1815

wt

la

7 8

la

1135

mvk

wpb/mv

6

3450 3700

vd

rm

2830

6

rm

70 100

6

slaapkamer

2000

slaapkamer

70

hobbykamer berging

r.

1135

ad

r.

4930

ad

1500+

150

bwnr 41

2670

70

2960

2670

100

2930

5700

300

150 150

bwnr 42

2670

70

2960

2670

100

2930

5700

150

275

selina | beneden - bovenwoningen

3140

pv

150

17


Bouwnummers 31 t/m 42 schaaL 1:100 bergingen

290 290

390 390

techn. techn. ruimte ruimte algm. algm.

14530

berging berging 3434

1800 1800

entreeentree verdieping verdieping

30

berging berging 3535 ss

30

100 100

30

3150 3150

vlizotrap vlizotrap

entree entree verdieping verdieping

8730 8730

70 70

ug

vlizotrap

ss

berging berging 3636

290

290 1805

290

290

275

275

390 390

150 150 1670 1670

30

ss

290

290

3510 3510

2945

2945

3510 3510

1e verdieping 1e verdieping

trapopgang links bouwnummers 31 t/m 33 en 37 t/m 39

275

275

tdi

275275 1020 1020 120120 1805 1805

290290

275275

290290

2945 2945 3510 3510

begane begane grond grond

2920

1200

ss tdi

2920 2920 2920

galerij galerij

290 290 ss

ss

2945

CVZ CVZ

galerij galerij

1805 120 1020 120 275 1020 275 2945

ss

3x postkast 3x postkast + beltableau + beltableau met intercom met intercom

2920

2920

bw/ssbw/ss

entree entree

1200 1200 1200

ss tdi

ss

30

ss

bw/ss

entreeentree

290 1200

tdi

390

390

150

bw/ss

2780 2780

4700

4700

bw/ssbw/ss

bw/ss

2780

bw/ss

4700 4700

70 70

ss

1670

150 1670

1800 1800 70 70

vlizotrap

wpb wpb ug

100

100 8730

berging berging 4242

wpb

techn. techn. ruimte ruimte algm. algm.

30

bergingberging 32 32

wpu wpu

70 1800 70 14530 1800

3150

3150

bergingberging 33 33

wpu wpu

ss

1800 1800

wpb

3x postkast 3x postkast + beltableau+met beltableau intercommet intercom

290

begane begane grond grond enen 1e1e verdieping verdieping bergingen bergingen 7 t.m. 7 t.m. 1212

70 70

berging berging 4141

wpu

bergingberging 31 31

1200 1200

1800 1800

wpu

390

390

70 1800 70 1800

wpu

ss

70

1800

wpu

70

70

bergingberging 38 38

bergingberging 37 37

ss

2780

type typeSelina Selina(C) (C) bouwnr. bouwnr.3434t/m t/m3636enen4040t/m t/m4242

berging berging 4040

8730

290 1800 70 1800

290 1800 70 1800 70 1800 70 1800 14530 70 1800

14530

ss

begane begane grondgrond

18

begane begane grondgrond en en 1e verdieping 1e verdieping bergingen bergingen 1 t.m.1 6t.m. 6

bergingberging 39 39

ss

1200

selina | beneden - bovenwoningen

typetype Selina Selina (C) (C) bouwnr. bouwnr. 31 t/m 31 t/m 33 en 33 37 en t/m 37 t/m 39 39

275275

2945 2945

3510 3510

1e1e verdieping verdieping

trapopgang rechts bouwnummers 34 t/m 36 en 40 t/m 42

290290


19


Bouwnummers 31 t/m 42 schaaL 1:100 gevels

selina | beneden - bovenwoningen

entree

37

38 en 39

dakraam 940x1180

40 en 41

dakraam 940x1180

dakraam 550x780

42

entree

dakraam 550x780

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

0

entree

31

34 en 35

36

entree

voorgevel

pv

pv

dakraam 940x1600

vr

vr

dakraam 550x780

pv

vr

dakraam 940x1600

vr

vr

dakraam 550x780

vr

vr

vr

vr

vr

vr

pv

voorgevel

20 vr

32 en 33

rechter zijgevel Kleurimpressies zijn niet op schaal

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vrvr

vrvr

vrvr

vrvr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr


voorgevel Bouwnummers 31 t/m 42 schaaL 1:100 gevels entree

42

vr

dakraam 550x780

pv

entree

vr

dakraam 940x1600

vr

vr

dakraam 550x780

vr

vr

vr

vr

vr

vr

pv

vr

vr

37

pv

dakraam 940x1600

vr

39 en 38

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr vr

vr vr

vr vr

vr vr

vrvr

vrvr

vrvr

vrvr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

0

entree

36 voorgevel

35 en 34

33 en 32

31

entree

D

B

C

1

D

2

A

achtergevel

1

B

2

A

A

B

B

linker zijgevel Kleurimpressies zijn niet op schaal

vr

vr

rechter zijgevel

achtergevel

A

selina | beneden - bovenwoningen

pv

41 en 40

C

21

vr


rechter zijgevel

Bouwnummers 31 t/m 42 schaaL 1:100

selina | beneden - bovenwoningen

gevels

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

22

vr

0 rechter zijgevel

rechter zijgevel

B

achtergevel

vr

0

voorgevel

A

vr

linker zijgevel

A

B

C

D

Renvooi GEVELSTEEN (ZIE KLEURENSCHEMA)

rechter zijgevel

linker zijgevel Kleurimpressies zijn niet op schaal

= metselwerk = geĂŤmailleerd glas

DOORS

= leien = glas


C

D

D

1

1

30

30

60

60

30

30

woonkamer woonkamer / keuken / keuken

bergingberging 31 31 entreeentree

0

B

A

A

B

C

60

badkamer badkamer

60

slaapkamer slaapkamer

60

linker zijgevel 60

30

30

60

60

60

60

30

30

60

60

hal

hal

badkamer badkamer

Renvooi

doorsnede doorsnede B-BB-B

= metselwerk = geëmailleerd glas vr pv

30

5900

= glas

30

60

= 30 min. brandw.

= 60 min. brandw. 60

entree verdieping 1000

1120

hal

techn. ruimte algm. 30

3000

30

30

= leien

= ventilatierooster (+ evt. lengte in m¹) = zonnepaneel

30

30

30

30

60

doorsnede doorsnede C-CC-C

GEVELSTEEN (ZIE KLEURENSCHEMA)

onbenoemde ruimte

30

hal

60

D

doorsnede doorsnede A-AA-A

hal

woonkamer woonkamer / keuken / keuken

60

30

techn.r. techn.r.

30

60

30

60

doorsneden

badkamer badkamer

woonkamer woonkamer / keuken / keuken

30

30

B

60

30

60

30

30

30

B

A

60

30

30

2300

entree

berging 32

berging 33

berging 37

berging 38

berging 39

Julianaweg 141, 1131 DH Volendam +31299-363468, info@tbe-za.nl

0 trap wbdbo=60 minuten optrede = 187,5 aantrede = 220 breedte = 1000

doorsnede C-C

doorsnede D-D

DOORSN

5702

30 30

hal

selina | beneden - bovenwoningen

30

entreeentree verdieping verdieping

0 3000

A

60

60

onbenoemde onbenoemde ruimteruimte

44,0

0 5900

slaapkamer slaapkamer 44,0

badkamer badkamer

30

2vr

Bouwnummers 31 t/m 42 schaaL 1:100 0

30

2

vr

60

vr

C

60

vr

B

1120

B

60

A

60

A

Getekend

Gewijzigd

Datum

HB

JZ HB MdJ FS MdJ

19-09-2019 24-10-2019 22-01-2020 27-03-2020 03-07-2020

Datum

05-07-2019 Schaal

Project

42 KOOPWONING PLAN "HET NIEUW

23

Onderdeel

BESTEKTEKENING

gevels en doorsne


type C-be + C-bo schaal 1:100 Bouwnummers meerwerkopties

optie dubbele deur

31 t/m 42 schaaL 1:100

meerwerkopties

selina | beneden - bovenwoningen

1

2 woonkamer / keuken

woonkamer / keuken

2e verdieping type C-bo schaal 1:100 badkamer meerwerkopties

achtergevel

project nr. 5702 get. JZ 03-07-2020

project nr. 5702 get. JZ 03-07-2020

type C-be + C-bo schaal 1:100 meerwerkopties

optie dubbele deur

2e verdieping

toilet

type C-bo schaal 1:100 meerwerkopties

techn.r.

slaapkamer

toilet

optie dubbele deur

hal

buitenruimte

benedenwoning

voorgevel 1

2

hal

trapkast

bovenwoning

6000 1815

bij bouwnummer 42 PV panelen op het dak (tbv. algemeen gebruik)

vr

vr

optie: uitbreiding boven algemene ruimten

berging slaapkamer

berging slaapkamer

bergruimte

5100

overloop

1415

vr

2600+

1415

1135

1500+

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type 1500+ C_opties.rvt

vr

badkamer

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type techn r. badkamer optie: C_opties.rvt closet r.

techn.r.

1815

702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type vr pties.rvt

1135

2600+

optie dubbele deur

24

achtergevel Gevels zijn niet op schaal

verdieping bovenwoning bouwnummers 37 en 42

verdieping bovenwoning

pro get


k.in kk awt sr

wpb = warmtepompboiler mv = plaats keukeninrichting kk = mogelijke plaats koelkast = mogelijke plaats koelkast mv = mechanische afzuigunit awt = mogelijke plaats vaatwasmachine vd = mogelijke plaats vaatwasmachine = verdeler vloerverwarmingrm sr = standleiding riool vd = standleiding riool rm = rookmelder

= mechanische afzuigunit = verdeler vloerverwarming = rookmelder

Bouwnummers 31 t/m 42 renvooi

Renvooi elektra

Renvooi elektra

selina | beneden - bovenwoningen

Renvooi algemeen

Plaatsing wandcontacten en schakelmateriaal in principe op 1050+ boven afgewerkte vloeren. Plaatsing wandcontacten en schakelmateriaal in principe 1050+en boven afgewerkte vloeren. Wandcontacten in slaap-,ophobbywoonkamer en keuken m.u.v. plaats keukenopstelling op 300+. = gevelsteen = separatiewand Wandcontacten in slaap-, hobby-T.p.v. en woonkamer en keuken m.u.v. plaats keukenopstelling op 300+.op 100+, tenzij anders aangegeven. keukenopstelling 1250+ en achter mogelijke plaats koelkast = kalkzandsteen = separatiewand zwaar T.p.v. keukenopstelling 1250+ enInstallatiedozen achter mogelijke plaats koelkast tenzij anders aangegeven. in bouwmuur 300 op mm100+, verspringend aanbrengen. = betonInstallatiedozen prefab = kalkzandsteen vellingkant in bouwmuur 300 mm verspringend aanbrengen. = enkelpolige schakelaar = lichtpunt plafond = isolatie = beton i.h.w. gestort = enkelpolige schakelaar = lichtpunt plafond = lichtschakelaar met glimlamp = lichtpunt wand (2000+) = onbenoemde ruimte als gevolg van= lichtschakelaar met glimlamp = lichtpunt wand (2000+) = lichtpunt op tijdschakelaar ts = wisselschakelaar ss = lichtpunt op schemerschakelaar krijtstreepmethode = lichtpunt op tijdschakelaar ts = wisselschakelaar = lichtpunt op bewegingsmelder + schemerschakelaar ss = lichtpunt op schemerschakelaar bw/ss = serieschakelaar (enkelpolig) bw/ss = lichtpunt op bewegingsmelder + schemerschakelaar wt/cd = mogelijke plaats wasautomaat en condensdroger = wandcontactdoos telefoon tel r = radiator= serieschakelaar (enkelpolig) = serieschakelaar (wissel) 2x = wandcontactdoos telefoon tel mvk = mechanisch ventilatiekanaal pv = zonnepaneel tv+r = wandcontactdoos tv+radio = serieschakelaar (wissel) 2x = serieschakelaar (enkelpolig / wissel) wp = warmtepomp binnenunit la = ventiel luchtafvoer tv+r = wandcontactdoos tv+radio tv+r = wandcontactdoos tv+radio (loos) = serieschakelaar wpu = warmtepomp buitenunit (enkelpolig / wissel) mr = meterruimte = trek-wisselschakelaar = wandcontactdoos tv+radio (loos) tv+r wpb = warmtepompboiler k.in = plaats keukeninrichting = installatiedoos t.b.v. eventueel wk = trek-wisselschakelaar kk = mogelijke plaats koelkast mv = mechanische afzuigunit = kruisschakelaar wk = installatiedoos t.b.v. eventueel motorloze wasemkap 2000+ (loos) awt = mogelijke plaats vaatwasmachine = verdeler=vloerverwarming vd kruisschakelaar motorloze wasemkap 2000+ (loos) = installatiedoos alarm 2200+ (loos) al sr = standleiding riool rm = rookmelder = wandcontactdoos (perilex) = installatiedoos alarm 2200+ (loos) al = wandcontactdoos (perilex) t.b.v. mechanische ventilatieunit = installatiedoos boiler 600+ (loos) b t.b.v. mechanische ventilatieunit = installatiedoos boiler 600+ (loos) = wandcontactdoosb k = wandcontactdoos (perilex) = wandcontactdoos k = wandcontactdoos (perilex) kooktoestel 100+ (max 7300 watt) = dubbele wandcontactdoos in 1 doos kooktoestel 100+ (max 7300 watt) = dubbele wandcontactdoos in 1 doos = installatiedoos (loos) ad = dubbele wandcontactdoos in duodoos = installatiedoos (loos) loze leiding in keukenkastje evt. gebruiken voor vaatw ad = dubbele wandcontactdoos in duodoos km = wandcontactdoos t.b.v. eventuele loze leiding in keukenkastje evt. gebruiken voor vaatwasser km = wandcontactdoos t.b.v. eventuele keukenmeubel 2000+ = cv thermostaat 1500+ (plaats keukenmeubel 2000+ = cv thermostaat 1500+ (plaats i.o.m. install. en directie) *krijtstreepmethode; i.o.m. install. en directie) deel van de ruimte dat niet als verblijfsruimte wordt gerekend t.b.v. de daglichtberekening = signaalgong 2450+ = signaalgong 2450+ = beldrukker 1050+ = beldrukker 1050+ Plaatsing wandcontacten en schakelmateriaal in principe op 1050+ boven afgewerkte vloeren. = toegangsdeurinstallatie tdi Wandcontacten in slaap-, hobby- en woonkamer en keuken m.u.v. plaats keukenopstelling op 300+. = toegangsdeurinstallatie tdi T.p.v. keukenopstelling 1250+ en achter mogelijke plaats koelkast op 100+, tenzij anders aangegeven. Installatiedozen in bouwmuur 300 mm verspringend aanbrengen.

Renvooi elektra

= enkelpolige schakelaar

= lichtpunt plafond

= lichtschakelaar met glimlamp

= lichtpunt wand (2000+)

= wisselschakelaar = serieschakelaar (enkelpolig) 2x

= serieschakelaar (wissel)

ts ss bw/ss

= lichtpunt op tijdschakelaar = lichtpunt op schemerschakelaar = lichtpunt op bewegingsmelder + schemerschakelaar

tel

= wandcontactdoos telefoon

tv+r

= wandcontactdoos tv+radio

25


Staat van ruimte-afwerking Ruimten Vloerafwerking Wandafwerking Plafondafwerking Bijzonderheden Algemene ruimten Trapportaal begane grond 1e verdieping betontrap Technische ruimte algemeen en onbenoemde ruimte

vloertegels vloertegels loopvlak wafelmotief dekvloer

sierpleister

spuitwerk

onbehandeld (kalkzandsteen)

onbehandeld (beton en hellend dak)

Appartementen Hal dekvloer behangklaar spuitwerk Toilet vloertegels tegels hoog ca. 1.50 m spuitwerk + spuitwerk Woonkamer dekvloer behangklaar spuitwerk Keuken dekvloer behangklaar spuitwerk Overloop (bovenwoning) dekvloer behangklaar spuitwerk* Slaapkamer dekvloer behangklaar spuitwerk** bovenwoning Badkamer tegels tegels douchehoek tot 2,1m spuitwerk*** en rest tot 1,8m Technische ruimte en berging dekvloer behangklaar spuitwerk****

Kleuren- en materialenlijst Onderdeel: Materiaal: Kleur:

26

gevel voegwerk gevelbekleding gevelbekleding nis entree gevelbekleding gevelbekleding dakaanbouw kozijnen kozijn bergingen voordeur overige deuren deuren entree deuren bergingen ramen kozijnpaneel kader en waterslag kozijn waterslag gevelbekleding daktrim dakaanbouw goot hwa dakbedekking platdak terras privacyscherm

baksteen bruin cement antraciet hout zwart hout wit vezelcement wolkengrijs metaal/ zinken afwerking Stone grey kunststof wit hout verkeers zwart kunststof basalt grijs kunststof basalt grijs kunststof wit hout zwart kunststof antraciet grijs geĂŤmailleerd glas wit aluminium wit aluminium wit/zijde grijs aluminium grijs aluminium grijs aluminium zijde grijs vezelcement wolkengrijs bitumineus /epdm zwart betontegels naturel staal met glasvulling zijdegrijs/melkwit

* incl. onder hellend dak ** incl. onder hellend dak *** incl. onder hellend dak bovenwoning ****exclusief onder hellend dak


erfafscheiding

openbaar gebied worden beukhagen aangebracht van 80 cm (TA-HA) en 180 cm (TA-HA-A) conform de situatietekening en technische omschrijving.

selina | beneden - bovenwoningen

Op de grens tussen privĂŠperceel en

27


28


Sanitair en tegelwerk

Standaard sanitair in kleur wit Toiletruimte

Tegelwerkpakketten

Wandclosetcombinatie

Pakket A

• Duravit D-code wandcloset diepspoel • Zitting met deksel Duravit D-code • Inbouwreservoir Grohe Rapid SL • Frontbediening type Arena Cosmopolitan

• In toilet ca. 1.50 m hoog • In badkamer ca. 1.80 m hoog en t.p.v. douchehoek 2.10 m hoog • Afmeting wandtegels ca. 25 x 33 cm kleur wit mat of glans, liggend verwerkt

• Afmeting vloertegels ca. 30 x 30 cm kleur antraciet of donkergrijs Fonteincombinatie

• Duravit D-code (360x270) • Viega chroom bekersifon/muurbuis • Toiletkraan Grohe Costa-L

Badkamer

en in douchehoek 15 x 15 cm

Meerprijzen zie algemene staat van meer- en minderwerk De afbeeldingen van het sanitair en tegelwerk betreffen showroomopstellingen en geven niet de situatie in uw nieuwe woning weer.

Wastafelcombinatie

• Duravit D-code (600x460) • Viega chroom bekersifon/muurbuis • Wastafelmengraan Grohe Costa L Douchecombinatie

• Glijstangcombinatie Grohe New Tempesta doucheset • Douchesifon Dyka RVS • Douchemengkraan Grohe Costa-L Leidingwerk eventueel 2e toilet in badkamer reeds aanwezig. Genoemd overzicht kan aan veranderingen onderhevig zijn i.v.m. leverbaarheid materialen.

29


Gasloos wonen

Lagere energiekosten, meer woon comfort, minder CO2- uitstoot Alle inwoners van Nederland krijgen de komende jaren te maken met de transitie naar duurzame energie. De woningen in dit plan worden duurzaam gebouwd zonder gasaansluiting en mét warmtepomp. Een zorg minder, een meerwaarde rijker!

Luchtwarmtepomp

gekozen inhoud qua afmeting kan varië-

Ter vergelijking: het rendement van een

De woningen in dit plan zijn voor-

ren. Beide apparaten worden opgesteld

volledige warmtepomp op lucht ligt op

bouwconcept worden woningen al stan-

zien van een luchtwarmtepomp en een

in de technische ruimte. Een elektrische

140 tot 200 procent voor verwarming,

daard voorzien van optimale isolatie,

aantal zonnepanelen. U gaat dus geen

luchtwarmtepomp werkt met lage tem-

en 80 tot 140 procent voor warm water.

slimme temperatuurregeling, balansven-

gas verbruiken, maar stroom. Een

peratuur verwarming (LTV), namelijk

Dat is veel hoger dan het rendement

tilatie en lage temperatuurverwarming.

luchtwarmtepomp haalt warmte uit de

vloerverwarming en/of lage temperatuur

van een hr-ketel op gas (94 procent

Hierdoor is de woning ook meteen klaar

lucht. Met een elektrische pomp wordt

radiatoren/convectoren. Daarmee kan

voor verwarming en 70 procent voor

voor aansluiting van andere duurzame

deze warmte opgewaardeerd tot een

de warmte via een groter oppervlakte

warm water). Het elektrisch koken vraagt

installaties. Uiteraard kunnen extra duur-

bruikbare temperatuur voor ruimtever-

door het huis worden verspreid.

slechts een klein deel van het totale

zame opties, zoals extra zonnepanelen,

warming. De warmtepomp is ongeveer

triple glas en een douchewtw tegen

zo groot als de voormalige cv-ketel.

meerprijs aan uw woning worden

Aanvullend wordt een elektrische boi-

met energie om dan een cv-ketel op gas.

toegevoegd.

ler geplaatst, die afhankelijk van de

Dat maakt de warmtepomp duurzaam.

ZeemanVastgoed ontwikkelt al lange tijd duurzaam. Binnen ons standaard

doelstelling: 2050 CO2-arm Nederland heeft, net als veel andere landen in de wereld, het Klimaatakkoord van Parijs onderschreven. De gemiddelde mondiale temperatuurstijging moet behoorlijk onder 2°C blijven, met inspanningen om de stijging verder te beperken tot 1,5°C. Nederland heeft zich daarom tot doel gesteld om in 2050 CO2-

energieverbruik. Een warmtepomp gaat veel efficiënter

arm te zijn. We zullen ons dus op andere manieren moeten vervoeren, windmolens en zonneparken zullen ons landschap veranderen én we moeten onze woningen op andere ma-

30

nieren verwarmen. Zonder gas dus.

Tip Bij lage temperatuurverwarming warmt uw woning langzamer op dan met radiatoren. Houd daarom de stand van uw thermostaat zo constant mogelijk.


Deur+, nog meer keus voor u Kies de deur en het garnituur dat bij uw karakter past Deur+ Als onderdeel van het meer- en minderwerk bieden wij u het Svedex deur+ concept aan: de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende stijlen en uitvoeringen in binnendeuren, kozijnen, beglazing en garnituur ten opzichte van de standaardkeuze voor uw project. In het assortiment van Svedex deur+ vindt u de juiste producten om uw favoriete woonstijl smaakvol in te vullen. Als koper krijgt u een unieke inlogcode om de keuze te maken voor de binnendeuren in uw woning.

Svedex is een toonaangevende producent in Europa van binnendeuren en binnendeurkozijnen. Het Svedex programma is onderscheidend. Dat komt omdat we goed luisteren naar de wensen van onze klanten en onze producten daarop afstemmen. Ons aanbod is veelzijdig, creactief en nuchter. Het uitgangspunt van onze ontwerpers is dat zij eerlijke Hollandse producten maken. Stijlvol, vernieuwend en betaalbaar. Al jaren kernbegrippen bij Svedex. Er was een tijd dat elke binnendeur en elk kozijn hetzelfde was. Maar individualisme is ook doorgedrongen in het interieur. De consument weet heel goed wat hij wil. Svedex speelt daar op in, door van deuren en kozijnen interieurproducten te maken in plaats van bouwelementen. De innovaties en vooruitstrevende designs van Svedex zorgen er voor dat de binnendeur en het binnendeurkozijn tegenwoordig gezien mogen worden.

31


Technische omschrijving KAVELINRICHTING

drainageput. De HWA en drainage van de woningen en de berging worden aangesloten op het gemeentelijk riool dat wordt aangesloten op het openbare water.

Peil Als peil (aangeduid als P) wordt aangehouden de bovenkant van de afgewerkte be-

Bestratingen

gane grond. Vanuit het peil worden alle hoogtematen gemeten. De hoogte van het

Het pad naar de voordeur wordt bestraat met betontegels 600 x 400 mm, breed

peil t.o.v. N.A.P. zal door de gemeente worden aangegeven. Indien de maatvoering

600 mm, “om en om” en bij de voordeur een plateau van 4 tegels. Het gemeen-

wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met maattoleranties en/

schappelijk pad vanaf het trottoir tot de entree bovenwoningen en tot de buiten-

of een afwerking zoals bijvoorbeeld tegelwerk. Tenzij anders aangegeven, zijn de

bergingen worden verhard met betontegels 300 x 300 mm. Waar aangegeven op

afmetingen in millimeters.

tekening wordt op de galerij en aangrenzende buitenruimten betontegels 300 x 300 mm aangebracht.

Grondwerk Er wordt een bed van 10 cm schoonzand aangebracht in de kruipruimte onder de

Terreininrichting

vloer van de woning. Het niet bestrate deel van de tuin wordt binnen de eigendoms-

Het omliggende terrein buiten de eigendomsgrenzen wordt door derden in op-

grenzen vrij van afval en bouwmaterialen opgeleverd. De tuin wordt met uitgekomen

dracht van de gemeente ingericht.

grond aangevuld en geëgaliseerd. Erfscheidingen

32

Riolering

Waar op de tekening aangegeven, wordt de voorgevel aan de trottoirzijde van bouw-

De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met be-

nummer 31 t/m 36 en zij-erf tot achterzijde achtergevel voorzien van een hagen

trekking tot de riolering zijn in de koop/aanneemsom begrepen. Zowel de buiten-

tuinafscheiding met een hoogte van ca. 0,80 m (aangegeven met TA-HA op de si-

riolering als de binnenriolering worden in kunststof uitgevoerd en aangesloten op

tuatietekening). Vanaf de achterzijde achtergevel en op de erfgrens achterzijde van

het gemeenteriool. De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in aluminium. Er wordt

bouwnummer 31 t/m 36 voorzien van een hagen tuinafscheiding met een hoogte

een gescheiden rioleringssysteem toegepast. Ter plaatse van de woningblokken

van ca. 1,80 m (aangegeven met TA-HA-H op de situatietekening).

wordt een drainagestreng aangebracht, deze zal worden aangesloten op een

De hoekpunten van de erfgrenzen worden gemarkeerd met een rondhouten paal.


Vloeren

RUWBOUW

De begane grondvloer van de woning, buitenberging en gemeenschappelijke ruimte bestaat uit een ribcassette betonvloer met isolatie van voldoende dikte

Fundering De fundering van de woning, buitenberging en gemeenschappelijke ruimte bestaat uit een betonnen balkfundering op betonpalen. De kruipruimte van de woning

conform de omgevingsvergunning. De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd in betonnen plaatvloeren.

wordt geventileerd door middel van roosters in de voor- en achtergevel. Daken De hellende daken worden gemaakt van houten dakelementen, welke zijn voorzien

Wanden De bouwmuren tussen de woningen onderling, de dragende stabiliteitswanden en de dragende binnenspouwwanden van de voor- en achtergevel bestaan uit gelijmde kalkzandsteen elementen. De woningscheidende wanden zijn ankerloze spouwmuren. De niet-dragende scheidingswanden bestaan uit gipsblokken. In de kalkzandsteen stabili-

van isolatie van voldoende dikte conform de omgevingsvergunning. De dakelementen worden op de 1e verdieping aan de binnenzijde afgewerkt met gipsplaat. Het dakvlak wordt gedekt met vezelcement leien, welke conform de voorschriften bevestigd zijn en aansluiten op de goten.

teitswanden, zoals op tekening aangegeven, mogen geen sparingen worden gemaakt. De knieschotten ter plaatse van de dakplaten zoals op tekening aangegeven maken deel uit van de draagconstructie van de kap en mogen niet worden verwijderd.

Gevels De buitengevel metselwerkplint wordt uitgevoerd in een waalformaat baksteen. Waar op tekening aangegeven worden de gevels gedeeltelijk afgewerkt met een duurzame houten gevelbekleding en vezelcement leien. De

Als op tekening aangegeven worden de gevel/dakvlakken voorzien van zinken goten. Voor de ventilatie- installatie en de rioolontluchting zullen de benodigde dakdoorvoeren worden aangebracht. Het platte dak is voorzien van een kunststof of bitumineuze dakbedekking.

dakaanbouw wordt uitgevoerd in metalen fels-

Het Nieuwe Glas TUITJENHORN

plaat bedekking met zinken afwerking. De gevels worden voorzien van isolatie van voldoende dikte conform de omgevingsvergunning. De buitenbergingen en gemeenschappelijke ruimte zijn ongeĂŻsoleerd.

Galerijen De galerijvloeren worden afgewerkt met betontegels 300 x 300 mm welke op de dakbedekking van het platte dak worden gelegd. De galerijvloeren zijn aan de buitenzijden voorzien van gecoat stalen balustraden met een spijlenhek vulling, aan de bovenzijde voorzien van een gecoat stalen leuning, in totaal hoog ca. 1,0 m.

33


Kozijnen en ramen

AFBOUW

Buitenkozijnen en ramen Kunststof kozijnen en ramen met KOMO SKH garantie Beglazing Isolerend HR++ Panelen Geïsoleerd geëmailleerd glas Voordeur Kunststof voordeur voorzien van geïsoleerd glasdeel Overige buitendeuren Kunststof deuren Berging

Entree In de gezamenlijke trapopgang naar de 1e verdieping

wordt een betonnen trap geplaatst. Aan de beide muur-

zijden worden gecoat stalen leuningen gemonteerd.

1e verdiepingstrap Naaldhouten trap uitgevoerd met dichte stootborden.

Buitenkozijn en deuren Hardhouten kozijn en houten deur Binnendeuren en kozijnen Hardhouten kozijn en houten deur in de gemeen

Trappen en hekwerken

schappelijke trapopgangen

Binnendeuren en kozijnen Fabrieksmatig afgelakte metalen montagekozijnen voor

opdekdeuren, waar mogelijk met bovenlicht uitgevoerd

in blank figuurglas. Fabrieksmatig afgelakte binnendeuren

2315 mm hoog. Deur tussen hal en woonkamer voorzien

van glasopening in blank glas.

Meterkastdeur Uitgevoerd in standaard prefab. Hang- en sluitwerk

Buitenramen en -deuren zijn door de fabrikant voorzien

van deugdelijk hang- en sluitwerk. Binnendeuren voor

zien van benodigde vrij- en bezet, kast- en loopsloten.

De trappen worden in een witte grondlaag uitgevoerd en

exclusief de treden en stootborden afgeschilderd.

Aan de muurzijde voorzien van blank afgelakte houten

leuningen op aluminium leuningdragers.

Traphek

Langs de open zijde van het trapgat op de 1e verdieping

wordt een houten traphek van ca. 1 meter hoog gemonteerd.

Aftimmerwerk Vensterbank Kozijnen worden voorzien van kunststenen vensterbank

met uitzondering van de betegelde wanden, daar wordt

het tegelwerk tot de kozijnen doorgezet.

Dorpels Deurkozijnen van toilet en de badkamer worden ter In het meer- en minderwerk kunnen verschillende deurmodellen en garnituren gekozen worden. De kozijnen worden rondom voorzien van een aluminium kader. De badkamer,

plaatse van de overgang van de tegelvloer naar de dek-

vloer voorzien van een kunststeen dorpel.

slaapkamer, hobbykamer en technische ruimte/berging van de bovenwoningen worden voorzien van een (klein) dakvenster. Bij de gemeenschappelijke toegang naar de bovenwoningen wordt in de toegangspui een brievenbus en een nader beschreven beltableau en videofoon opgenomen t.b.v. de bovenwoningen.

34

Vloerafwerking De ruwe betonvloeren worden voorzien van vlakke dekvloeren. T.p.v. de begane grond dikte ca. 70 mm en t.p.v. de verdiepingen, dikte ca. 50 mm, m.u.v. de vloeren


achter het knieschot, de meterkast, de badkamer en het toilet. De vloer in badkamer

Sanitair

en toilet wordt betegeld en t.p.v. de douchehoek verdiept aangelegd. In de ge-

De woning wordt standaard opgeleverd met sanitair van het merk Duravit in de

meenschappelijke trapopgang voor de bovenwoningen wordt de vloer afgewerkt

kleur wit. Tegen een meerprijs is het mogelijk om afwijkend sanitair te kiezen. De

met vloertegels.

douche wordt uitgevoerd met glijstangcombinatie. De kranen zijn van het merk Grohe. Pakketsamenstelling per categorie en woningtype: Zie hiervoor pagina sani-

Binnenwanden en wandafwerking

tair en tegelwerk.

In de woning worden de wanden van de badkamer tot een hoogte van ca. 1,8 m. boven de vloer betegeld en in de douchehoek tot 2.10 m. Het toilet wordt

Keukeninrichting

betegeld tot circa 1,5 m. boven de vloer. Ter plaatse van raamopeningen in

De keukenopstelling zoals in deze brochure weergegeven, is ter indicatie. De beno-

betegelde wanden, wordt het wandtegelwerk doorgezet als vensterbank. Waar

digde aansluitpunten worden aangebracht op basis van deze indicatieve opstelling.

nodig zullen in het tegelwerk kitvoegen worden toegepast. In de keuken komt

In de koop-/aanneemsom is geen keuken opgenomen.

geen tegelwerk. Voor de wandtegels in het toilet en badkamer is een keuze mogelijk. De wandgedeelten boven het tegelwerk in de bakkamer en het toilet

Schilderwerk

worden voorzien van wit spuitwerk. De wanden van de technische ruimte en de

In het zicht blijvend binnen- en buitentimmerwerk wordt geschilderd. De afwerking

meterkast krijgen geen afwerking. Alle overige wanden in de woning worden

van de trappen en hekwerken is hiervoor (zie trappen) omschreven. Het timmerwerk

behang klaar afgewerkt. De woning wordt niet voorzien van vloerplinten. In de

in de zolder en technische ruimte wordt niet geschilderd.

gemeenschappelijke trapopgangen voor de bovenwoningen worden de wanden voorzien van sierpleisterwerk.

INSTALLATIES

Plafondafwerking

Water-/verwarmingsinstallatie

De betonnen plafonds en de met gipsplaat afgewerkte onderzijden van de hellende

De collectieve verwarmingsinstallatie van de woning bestaat uit een gemeenschap-

daken in de woning worden, met uitzondering van de meterkast, voorzien van spuit-

pelijke lucht/water warmtepompsysteem met meerdere buitenunits. De buitenunit

pleister. De v-groeven in het plafond worden niet nader afgewerkt. In de trapop-

onttrekt warmte aan de buitenlucht en is aangesloten op een extern boilervat.

gangen voor de bovenwoningen worden de plafonds afgewerkt met akoestische

Hierdoor is er geen grondbron nodig. Dit systeem blijft zelfs werken bij een buiten-

spuitwerk.

temperatuur van -20°C. Vanuit dit boilervat wordt de woning collectief verwarmt en

35


meet een energiemeter het individueel verbruik per woning. De buitenunit wordt

Op de begane grond van de benedenwoning en tevens op de 1e verdieping

op het dak van de buitenbergingen geplaatst. Conform opgave van de leveran-

en badkamer van de bovenwoning zal een lage temperatuur vloerverwarming

cier. Iedere woning wordt voorzien van een ventilatielucht/water warmtepompsy-

worden aangebracht, welke wordt geregeld vanuit de woonkamer via een

steem voor het leveren van huishoudelijk warm water in samenwerking met een

kamerthermostaat. In de badkamer wordt tevens een radiator met thermostaat-

geïntegreerd ventilatiesysteem. Deze binnenunit is voorzien van een boilervat

knop geplaatst. In de slaapkamers op de 2e verdieping van de bovenwoningen

van 190 liter. De binnenunit onttrekt warmte aan de ventilatie-afvoerlucht die de

worden lage temperatuur convectoren geplaatst, welke geregeld wordt via de

warmtepomp vervolgens gebruikt om de woning van warmtapwater te voorzien.

thermostaat op de 1e verdieping. De plaats en de aantallen van de verwarmings-

Conform opgave van de leverancier. De leiding voor een keukenkraan en vaatwas-

elementen zijn op de tekeningen aangegeven, de definitieve aantallen en afme-

ser worden afgedopt opgeleverd. De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf

tingen volgen uit nadere berekeningen. Het leidingstelsel van de warmtepomp/

de watermeter, welke is geplaatst in de meterkast. De waterleiding is afsluit- en

boiler naar de convectoren en radiator wordt uitgevoerd in een kunststof leiding-

aftapbaar en in voldoende mate beschermd tegen bevriezing. De leidingen

systeem en voor zover mogelijk in de afwerkvloer van de woning aangebracht.

worden zoveel mogelijk weggewerkt in vloeren en wanden uitgezonderd in de

Derhalve is het niet aan te bevelen zonder vooronderzoek in de dekvloeren te

technische ruimte.

spijkeren, boren en/of te nieten. De convectoren en radiator worden in een standaard witte kleur gemoffeld.

Op de koudwaterinstallatie zijn de volgende koud watertappunten aangesloten: • toiletcombinatie

De te behalen en te handhaven temperaturen in de woning zijn:

• fonteinkraan

Ruimte Temp.

• wastafelkraan

Woonkamer 22°C

• douchekraan

Keuken 22°C

• wasmachinekraan

Slaapkamers 22°C Vrkeersruimte 18°C

Op de warmwaterinstallatie zijn aangesloten:

Bad- en doucheruimte

22°C

• wastafelkraan • douchekraan

Gasinstallatie Er wordt geen gasinstallatie aangelegd.

36


Ventilatiesysteem

vergunning. In de meterkast bevindt zich een hoofdschakelaar. De elektraleidingen

De woning wordt standaard voorzien van een ventilatielucht/water warmtepompsy-

worden weggewerkt in steenachtige wanden en/of vloeren m.u.v. de leidingen in de

steem, welke handbediend kan worden geregeld. De ruimtes die afgezogen worden

technische ruimte en berging. De lichtpunten, schakelaars en wandcontactdozen zijn

betreffen de keuken, het toilet en de badkamer en opstelplaats wasmachine. De

per ruimte bij benadering aangegeven op de tekening, de exacte plaats wordt in het

toevoer van verse lucht geschied door middel van ventilatieroosters opgenomen in

werk bepaald. Schakelaars en wandcontactdozen worden in kleur wit uitgevoerd.

de kozijnen, deze zorgen tevens voor de ventilatie van de overige ruimtes. De hoeveelheid af te zuigen en toe te voeren lucht volgens de omgevingsvergunning.

Overige elektrische voorzieningen

De kanalen van de mechanische ventilatie zijn van verzinkt plaatstaal en zijn deels

Bij de voordeur wordt voorzien in een aansluitpunt voor een buitenarmatuur. In de

weggewerkt in de verdiepingsvloeren en leidingkokers. De positioneringen van de

keuken worden loze leidingen opgenomen ten behoeve een boiler, (recirculatie-)

afzuigroosters in de wand of het plafond zijn indicatief op tekening aangegeven

wasemkap en vaatwasser. Hoogte schakelaars 1050 mm.+ t.o.v. de vloer. Hoogte

maar zullen nader door de installateur bepaald worden. Het is bij mechanische

wandcontactdozen 300 mm.+ t.o.v. de vloer in woon- en slaapkamers. Optische rook-

luchtafvoer niet toegestaan om afzuigkappen met motor aan te sluiten op het sy-

melders worden aangebracht conform tekening volgens de geldende eisen en aange-

steem. Er wordt dringend afgeraden om afzuigkappen zonder motor aan te sluiten,

sloten op het lichtnet. Tevens zijn de rookmelders voorzien van een noodbatterij.

omdat dat het systeem onnodig vervuild. Voor een goede werking van het ventilatiesysteem wordt geadviseerd om de keuken te voorzien van een “recirculatie”

Telecom- en kabelnetdistributiesysteem

afzuigkap met koolstoffilter.

Vanuit de meterkast wordt t.b.v. een eventuele aansluiting voor telecom in de woonkamer één onbedrade buisleiding met een inbouwdoos aangebracht. Vanuit de me-

Elektrische installatie

terkast wordt t.b.v. een eventuele aansluiting voor kabelnet in de woonkamer één

Het dak wordt voorzien van PV panelen voor collectief gebruik en aangesloten op de

bedrade buisleiding met een inbouw contactdoos aangebracht en in slaapkamer 1

gemeenschappelijke meterkast in de entree, aantal conform tekeningen. Deze voorzien

één onbedrade buisleiding met een inbouwdoos. De aanvraag- en aansluitkosten

voor een gedeelte in de benodigde elektracapaciteit van de algemene elektra voorzie-

zijn voor rekening van de koper.

ningen en de buitenunits van de gemeenschappelijke lucht/water warmtepompen. De elektrische installatie van de woning wordt aangelegd vanaf de meterkast, verdeeld

Belinstallatie

over een voldoende aantal groepen naar de diverse aansluitpunten, e.e.a. conform

De belinstallatie van de benedenwoningen bestaat uit een draadloos gongsysteem

de hiervoor geldende voorschriften ten tijde van het afgeven van de omgevings-

met verplaatsbare gong. Voor de bovenwoningen wordt een deurtelefooninstallatie

37


aangebracht waarbij in het buitenkozijn van het trapportaal een belpaneel met

Sfeerimpressies

video/intercom wordt aangebracht in combinatie met een video/intercom telefoon-

De opgenomen perspectieftekeningen zijn zogeheten artist impressions. Het kan

toestel in de woonkamer. De buitendeur van het trapportaal kan vanuit de boven-

voorkomen dat er verschillen ontstaan tussen deze impressies en de daadwerkelijke

woning worden ontgrendeld via een automatische deuropener.

uitvoering, bijvoorbeeld in kleur. Daarom kunt u aan deze tekeningen geen rechten ontlenen. Dat geldt ook voor artist impressions van het interieur. Deze hebben

ALGEMEEN

slechts als doel u een algemene indruk van de sfeer te geven. En voor alle duidelijkheid: eventueel ingetekende meubelen, apparaten, verlichting en/of keukeninrich-

Schoonmaken en opleveren

ting worden niet meegeleverd.

De gehele woning wordt “bezemschoon� opgeleverd. Maatvoeringen Voorbehoud

De tekeningen en (technische) omschrijvingen in deze brochure zijn in principe

Deze brochure is met grote zorg en nauwkeurigheid samengesteld. De gegevens en

maatgevend voor hetgeen u geleverd krijgt. De aangegeven maten zijn echter wel

tekeningen van de architect zijn erin verwerkt. Alle getoonde woningen voldoen

circa-maten. Er is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met enige wandafwerking.

aan de eisen uit het Bouwbesluit dat gold toen de Omgevingsvergunning werd ver-

Kleine afwijkingen zijn dus mogelijk. Ook kunt u geen rechten ontlenen aan de per-

kregen. En alle betrokken partijen hebben de inhoud van deze brochure meerdere

ceeloppervlakte die in de koopovereenkomst staat. Pas bij de kadastrale meting nĂĄ

malen grondig gecontroleerd. Toch moeten we een voorbehoud maken ten aanzien

oplevering van de woning wordt namelijk de daadwerkelijke, exacte perceelopper-

van eventuele wijzigingen.

vlakte bekend. Eventuele verschillen ten opzichte van de oppervlakte uit de koopovereenkomst worden niet verrekend.

Materialisatie

38

Wijzigingen kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uit veranderende eisen van over-

Openbaar gebied

heden en nutsbedrijven. Daarnaast behoudt de aannemer zich het recht voor om

Op de situatietekeningen is het openbaar gebied al ingericht. Zo krijgt u een beeld

aanpassingen door te voeren in de materialisatie en de afwerking van de woningen.

van de bestrating, groenvoorziening, openbare verlichting, parkeerplaatsen, et ce-

Soms blijkt pas tijdens de uitvoering dat deze noodzakelijk zijn. Dergelijke verande-

tera. Deze invulling is nauwkeurig gebaseerd op de laatst bekende gegevens, maar

ringen zullen echter niets afdoen aan de kwaliteit van de woning.

ook hiervoor zijn wijzigingen voorbehouden.


Appartementsrecht De beneden/bovenwoningen van type Selina worden bij notariële akte gesplitst

Wat zijn die gemeenschappelijke belangen?

Door de eigenaren wordt een administrateur benoemd. De administrateur

in appartementen. Dit in verband met de gezamenlijke ruimtes zoals galerij, tra-

In de eerste plaats het onderhoud en de instandhouding van het gebouw en de

zorgt voor de dagelijkse gang van zaken, hij/zij beheert het geld van de ver-

popgang etc. Onder appartementsrechten wordt volgens de wet verstaan: “een

daarbij behorende technische installaties. Dus bijvoorbeeld het bijhouden van

eniging en ziet toe op de uitvoering van reparaties, regelmatig onderhoud

aandeel in het gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het alleen-

het binnen- en buitenschilderwerk, het repareren van het dak, het schoonhou-

en dergelijke. Een zeer belangrijke taak van de administrateur is het opstellen

gebruik van een bepaald gedeelte van dat gebouw.“ Dit aandeel dat afhankelijk

den van de trappen, gangen, liften, galerijen, hal en het onderhoud van de tuin.

van een begroting voor het komende boekjaar van de vereniging en het klaar-

is van de grootte van het gebouw vormt met het daarbij behorende gebruiks-

De Vereniging van Eigenaren heeft – net als andere verenigingen – een bestuur

maken van het exploitatieoverzicht over het afgelopen boekjaar. Op basis van

recht het appartementsrecht. Alle appartementseigenaren zijn tezamen eigenaar

en een ledenvergadering. Dit zijn de zogenaamde organen van de vereniging.

de begroting – een overzicht waarop alle te verwachten kosten staan vermeld,

van het hele gebouw. Hieruit volgt, dat een appartementseigenaar op grond van

zoals schilderwerk, tuinonderhoud, verzekering van het gebouw etcetera

zijn mede-eigendomsrecht alles wat in het gebouw tot gezamenlijk gebruik dient

De vergadering van appartementseigenaren vertegenwoordigt de hoogste

– wordt de bijdrage per maand in de servicekosten voor elk appartementen-

(met zijn huisgenoten) mag gebruiken. Het gedeelte, waarvan de betreffende ei-

macht in de vereniging. Met de vergadering van eigenaren wordt dus zowel het

gebouw bepaald. De administrateur zorgt voor de inning en verrekening van

genaar het uitsluitend gebruik heeft wordt veelal aangeduid als privégedeelte.

orgaan van de vereniging bedoeld als de bijeenkomst zelf. De vergadering van

deze bijdragen.

In de notariële akte van splitsing in appartementsrechten wordt van toepas-

eigenaren neemt besluiten bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stem-

sing verklaard het “Modelreglement bij splitsing in appartementsrecht”, zoals

men (de helft + één) tenzij het reglement anders bepaalt. Zij beslist bijvoorbeeld

Servicekosten

geadviseerd door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Voor zover

of het gebouw weer geverfd moet worden en zo ja, wanneer en aan wie de op-

Omdat een aantal zaken voor gezamenlijke rekening van alle eigenaren dient

nodig wordt dit reglement in die splitsingsakte nader aangevuld/gewijzigd.

dracht wordt gegeven. De vergadering moet de begroting van kosten voor het

plaats te vinden, dient er een saldo opgebouwd te worden om diverse ge-

Het reglement bevat gedragsregels voor de eigenaren/bewoners, onder meer

volgende boekjaar goedkeuren en dient haar fiat te geven aan de rekening en

zamenlijke nota’s te kunnen betalen en gelden te kunnen reserveren (sparen)

ten aanzien van gebruik, beheer en onderhoud van het gebouw en de appar-

verantwoording van de uitgaven van het afgelopen boekjaar van de vereniging.

voor in de toekomst uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. In de post

tementsrechten. In de akte van splitsing wordt voorts opgenomen voor welk

Tenzij uitdrukkelijk anders in het reglement is bepaald, beslist de vergadering van

servicekosten zijn onder andere opgenomen de kosten van de:

gedeelte (breukdeel) een eigenaar gerechtigd wordt in de gemeenschap (het

eigenaren over alle zaken die de eigenaren gemeenschappelijk aangaan.

gebouw); dit breukdeel is tevens bepalend voor de bijdrage van elke apparte-

• Opstalverzekering Dat beslissen gebeurt in de bijeenkomst van eigenaren, tenminste éénmaal

• Glasverzekering

per jaar of zoveel meer als nodig is. In deze vergadering kan iedere eigenaar

• WA-verzekering Vereniging van Eigenaren

Vereniging van Eigenaren

zelf of via een gemachtigde het woord voeren en zijn stem uitbrengen over op

• Reservering onderhoud

Iedere appartementseigenaar is van rechtswege lid van de Vereniging van

de agenda geplaatste onderwerpen en wat eventueel tijdens de vergadering

• Belastingen

Eigenaren. Het doel van de vereniging van appartementseigenaren is de be-

verder ter tafel komt. Hoeveel stemmen een appartementeneigenaar in de

• Energiekosten, openbare verlichting, etc.

haritging van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.

vergadering kan uitbrengen wordt bepaald door het reglement van splitsing.

• Schoonmaakkosten

mentseigenaar in de gemeenschappelijke schulden/kosten.

39


ALGEMENE verkoopinformatie Om te beginnen: mocht u na het lezen hiervan nadere toelichting wensen, dan kunt

• Kadastrale uitmeting en inmeting en inschrijving

u geheel vrijblijvend contact opnemen met Zeeman Makelaars. Zij beantwoorden

• Omgevingsvergunning/gemeenteleges

uw vragen graag en vakkundig!

• Aansluitkosten water, riool en elektriciteit • Kosten garantieregeling

Optie

• Verkoop- en bemiddelingskosten

Voordat u definitief beslist, kunt u een optie op een woning (bouwnummer) vragen. In overleg met u wordt dan een termijn afgesproken waarbinnen de woning voor u wordt gereserveerd en dus niet aan een ander kan worden verkocht. Tevens wordt

De kosten voor de financiering van uw woning zijn niet in de prijs van de wo-

er met u een eerste afspraak ingepland.

ning opgenomen: • Notariskosten inzake de hypotheekakte

Vrij op naam

• Advieskosten hypotheek

De op de prijslijst vermelde woningprijzen zijn vrij op naam (V.O.N.), tenzij anders is

• Kosten aanvraag Nationale Hypotheek Garantie

vermeld. ‘Vrij op naam’ wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die komen kij-

• Renteverlies tijdens de bouw (rente over vervallen maar nog niet betaalde termijnen)

ken bij de totstandkoming van een woning, in de prijs van de woning zijn begrepen: • Grondkosten

Overige kosten die buiten de prijs van de woning vallen zijn:

• Bouwkosten

• Kosten voor aansluiting op centraal antennesysteem en of kabelnet

• Centrale verwarming en warmwaterapparatuur

• Aansluitkosten op het telefoonnet

• Architecten- en constructeurshonorarium en overige adviseurs

• Keukeninrichting

• Notarishonorarium t.b.v. leveringsakte

• Aanvraagkosten energielevering

• BTW (thans 21%; eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend)

40


Verkoopprocedure Prijsstijgingen

verplichten ZeemanVastgoed respectievelijk de aannemer zich tot levering van de

De overeengekomen prijs van de woning staat vast, met uitzondering van het BTW-

grond respectievelijk de bouw van de woning, behoudens de in de beide overeen-

tarief. Wijzigingen in het BTW-tarief worden conform de wettelijke voorschriften doorbe-

komsten vermelde ontbindende resp. opschortende voorwaarden. Nadat de beide

rekend. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw worden niet doorberekend.

overeenkomsten door de betreffende partijen zijn ondertekend, ontvangt u daarvan een kopie. De originele exemplaren worden naar de notaris gezonden, die vervol-

Gescheiden koop en aanneming

gens de notariĂŤle akte van eigendomsoverdracht opmaakt.

Bij aankoop van een woning worden er twee overeenkomsten ter ondertekening aan u voorgelegd. De eerste is de koopovereenkomst en betreft de aankoop van de

Wat betaalt u wanneer?

grond. Deze komt tot stand tussen u en ZeemanVastgoed. De tweede is de aanne-

De koopprijs is verdeeld in een koopsom voor de grond en in een aanneemsom

mingsovereenkomst en betreft de bouw van de woning. Deze komt tot stand tussen

voor de te bouwen woning. Als u naar de notaris gaat voor de eigendomsover-

u en de aannemer.

dracht terwijl de bouw nog niet is begonnen, betaalt u als dan alleen de koopsom

U dient zich derhalve te realiseren, dat ZeemanVastgoed geen partij is bij de aan-

van de grond. De aanneemsom betaalt u vervolgens in termijnen. Als na de start

nemingsovereenkomst en dus niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de ver-

van de bouw een bepaald vooraf overeengekomen punt wordt bereikt, ontvangt u

plichtingen van de aannemer uit hoofde van de aannemingsovereenkomst. De over-

een factuur, die binnen twee weken overgemaakt dient te worden. U kunt de beta-

eenkomsten als hiervoor bedoeld krijgt u na het eerste gesprek digitaal toegestuurd

ling regelen door de originele factuur te ondertekenen en door te sturen naar uw

van de makelaar, zodat u deze thuis rustig door kunt lezen alvorens u overgaat

financier. Indien de eigendomsoverdracht bij de notaris heeft plaatsgevonden, zal

tot aankoop.

de financier zorg dragen voor betaling. Als u een koopovereenkomst en een aannemingsovereenkomst heeft getekend

Het tekenen van de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst

en na de start van de bouw naar de notaris gaat, betaalt u bij eigendomsover-

Met het ondertekenen van de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst

dracht de koopsom van de grond en de reeds verschuldigde termijnen van

verplicht u zich tot het betalen van de koopprijs. Met de mede-ondertekening

de aanneemsom. Zodra de grond en de daarop in aanbouw zijnde opstallen

41


aan u zijn geleverd, worden de termijnen aan u gefactureerd zoals hierboven

transportdatum vermeld. Vóór de datum van notarieel transport zendt de notaris u een

beschreven.

afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigde, bedrag is aangegeven.

Na ondertekening van de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst krijgt

Dat bedrag is inclusief bijkomende kosten zoals:

u een factuur voor de reeds verschuldigde termijnen. Indien u over ‘eigen geld’

• (Bouw)rente over de vervallen, maar niet betaalde termijnen tot de transportdatum

beschikt, betaalt u de factuur zelf. Heeft u geen ‘eigen geld’ en is de hypotheekakte

• Notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte

nog niet gepasseerd, dan krijgt u automatisch uitstel van betaling, zoals ook in de

• Afsluitkosten van de hypotheek

overeenkomsten staat. Over de vervallen maar nog niet betaalde termijnen wordt dan de overeengekomen bouwrente berekend, die later bij de notariële eigendomsover-

Het hypotheekbedrag dat in depot blijft moet gelijk zijn aan de vanaf de transport-

dracht met u wordt verrekend. Over de verschuldigde rente wordt BTW gerekend.

datum nog verschuldigde bouwtermijnen. Als dat niet het geval is, zal het eventueel

Vanaf de transportdatum betaalt u hypotheekrente tijdens de bouw. De rente wordt

ontbrekende bedrag moeten worden aangevuld uit eigen middelen of moeten wor-

berekend over uw netto hypotheekbedrag: dat is de hoofdsom van uw hypotheek

den zeker gesteld door bijvoorbeeld een overbruggingskrediet. In het algemeen

minus het nog beschikbare bedrag van uw (bouw)depot.

worden op de transportdatum twee akten ondertekend: de akte van eigendomsoverdracht en de hypotheekakte.

De aannemer heeft de termijnbetalingen overgedragen aan ZeemanVastgoed, dat betekent dat u voor de termijnen een factuur ontvangt van ZeemanVastgoed (dit

Toelichting meer-/minderwerk c.q. woonwensen

heet ‘bevrijdend betalen’).

Voor de start van de bouw wordt tijdens een kopersvergadering of in een individueel gesprek de gewenste meer-/minderwerk doorgenomen. Tijdens een kopersverga-

42

Eigendomsoverdracht bij de notaris

dering ontmoet u o.a. de andere kopers, de uitvoerder van de aannemer en de coördi-

De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde ‘akte van

nator voor het meer-/minderwerk. Ook wordt het te gebruiken materiaal aangegeven,

juridische levering’ bij de notaris. In de koopovereenkomst wordt de uiterste

het bouwproces uitgelegd, de procedure voor het meer-/minderwerk verwoord.


Ook de tekeningen, de bouw en de bouwplanning komen aan bod. Tenslotte worden

Als de woning gereed is, wordt deze aan u overgedragen, mits door u aan alle fi-

uw persoonlijke woonwensen doorgenomen en aan de hand van de eerder aan u

nanciĂŤle verplichtingen is voldaan. Bij oplevering wordt aan u, nadat de woning is

verstrekte meer- en minderwerklijst. Bij een individueel gesprek wordt e.e.a. monde-

opgenomen, een opnamestaat (eventueel voorzien van de nodige opmerkingen) ter

ling toegelicht over het bouwproces en worden natuurlijk uw wensen aan de hand

ondertekening aangeboden. De eventuele gebreken worden zo spoedig mogelijk

van de eerder aan u verstrekte meer- en minderwerklijst bepaald.

hersteld.

Oplevering

Onderhoudstermijn

Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven, ofwel

Uiterlijk elf weken na de oplevering (na afloop van de onderhoudstermijn) wordt er

de datum waarop uw woning naar verwachting klaar zal zijn voor bewoning. In de door

nog een woningopname uitgevoerd. Dat is de zogenaamde tweede oplevering.

u getekende aannemingsovereenkomst zijn bepalingen opgenomen over hoe lang de bouw van uw woning mag duren, de zogenaamde werkbare werkdagen. Werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd wanneer (daarop) door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de aannemer om niet kan worden gewerkt gedurende ten minste vijf uren door het grootste deel van de werknemers of machines. De algemeen erkende, door de overheid of collectieve arbeidsovereenkomst

Het Nieuwe Glas TUITJENHORN

in de bouw voorgeschreven rust- en feestdagen, vakantiedagen en andere vrije dagen worden niet beschouwd als werkdagen. De opleveringsprognose is derhalve mede-afhankelijk van overmachtsituaties en kan dus vertraging oplopen.

43


Architect aan het woord

“Drie bouwsferen, één uniek geheel” Op het moment dat Karel Maessen de voormalige bedrijfslocatie van Nickerson Zwaan bezocht wist hij het al: de nieuwe wijk moest hier ‘historisch landen’. Hij nam het kassencomplex als centraal uitgangspunt en vertaalde dit naar drie ontwerpthema’s voor de woningen: tuinderswoning, schuur en kas. “Elk met eigen kleuren en materialen, geïnspireerd op het verleden. En samen één mooi geheel, voor woongenot tot in de verre toekomst.” Karel pakt de stedenbouwkundige verkave-

Karel Maessen van TBE-ZA architecten en ingenieurs uit Volendam

de schuren zoals we die in deze omgeving

Witte woningen Dan bereiken we de zuidelijke kant op

Kasvormige binnenruimte Midden in de twee rijen levensloopbesten-

ling van de toekomstige wijk erbij en wijst naar de

kennen. Deze stijl is terug te vinden in de vrij-

toegangsweg. “Bij een glastuinbouwbedrijf staat

staande woningen (type Idris) en in de twee-

de verkaveling. Karel glimlacht: hier vinden

dige woningen is een bijzonder extra element

aan de weg de tuinderswoning. Die geeft bezoe-

onder-een-kapwoningen tegenover de Rozera’s

we het derde en meest opvallende ontwerp-

verwerkt: een gemeenschappelijke ruimte in

kers een huiselijk welkom. Die woning hebben wij

(type Robust). “Zwart hout en zink kleurige

thema, geïnspireerd op de kassen. Deze heeft

de vorm van een kas. “Deze geven het blok

vertaald naar het eerste ontwerpthema voor de

dakbedekking vormen een stoere combinatie,

hij toegepast op de beneden-bovenwoningen

een prachtige onderbreking en de bewoners

nieuwe woningen, met een grote rol voor traditio-

terwijl strakke, aluminium details het geheel een

(type Selina) en de levensloopbestendige

een unieke binnenruimte. Als ontwerper ben

nele materialen als baksteen en zwarte dakpannen.

moderne uitstraling geven”, vertelt Karel. “In

woningen (type Kassy). “De woningen zijn bij-

ik heel benieuwd hoe zij deze gaan inrichten

Uiteraard is deze stijl juist toegepast op de twee-

de vrijstaande woningen zorgt de lichte kleur bij

na wit van kleur. Zelfs de daken zijn lichtgrijs.

en gebruiken. Ik kijk sowieso heel erg uit naar

kappers die hier staan, het type Rozera. En zorgen

de entree voor een warm contrast. Net als in de

Dit refereert aan de kalkverf die op de kassen

uit naar het eindresultaat. Zo veel ruimte, groen

nu voor een warm onthaal in Het Nieuwe Glas.”

achtergevel, die terugvalt in het zwarte kader.

wordt aangebracht om het felle zonlicht te

en doordachte architectuur zijn dé ingrediën-

Dat maakt de woning vriendelijk. Toch blijft de

breken. De drie woonblokken vormen samen

ten voor een superfijne woonwijk.

zakelijkheid aanwezig. Dat moet ook, gezien de

een denkbeeldige footprint van de voormalige

Ik hoop, dat de zelfbouwers zich ook hierdoor

historische bestemming.”

kassen.”

laten inspireren.”

Vriendelijk versus zakelijk Het tweede ontwerpthema is ontleend aan

Steen, hout en glas verwijzen terug naar de tuinderswoning, schuren en kassen van weleer

44

woneninhetnieuweglas.nl


levensloopbestendige woningen, type Kassy

Reflecterende effecten De lichte kleurstellingen van de Selina en Kassy zijn gekozen naar voorbeeld in Saendelft. Maessen: “De materialen nemen kleuren van de lucht en reflecties uit de omgeving aan, bijvoorbeeld van bloesems. De sfeer verandert voortdurend iets.”

Woningindeling Alle woningtypen hebben een indeling die de binnenruimte maximaal benut. Voor de vrijstaande woning (type Idris) was dit wel een puzzel, bekent Maessen: “Dat kwam onder meer doordat de kap halverwege de eerste verdieping begint, terwijl de achtergevel is voorzien van een grote raampartij.

Duurzame materialen

Het Nieuwe Glas

vrijstaande woningen, type Idris

TUITJENHORN

Qua installatie en isolatie is volop aan duurzaamheid gedacht. Hoe voeg je daar als architect nog iets aan toe? Maessen: “Door materialen te kiezen die op een verantwoorde manier zijn geproduceerd en die een lange levensduur hebben. Zo zijn dakleien en baksteen natuurproducten, is zink is honderd procent recyclebaar en zijn de houten geveldelen op milieuvriendelijke wijze verduurzaamd.” Drie stijlen, samen één geheel Hoewel er in Het Nieuwe Glas drie ontwerpthema’s zijn te onderscheiden, zijn alle woningen ook duidelijk familie van elkaar. “We wilden variatie, maar ook eenheid in de wijk creëren”, vertelt Maessen. “Daarom hebben alle woningen drie gemeenschappelijke delers: de aluminium zetwerken om de ramen, de zinken accenten in de erkers en overal dezelfde roodbruine plintsteen.” Namen woningtypen De vijf typen woningen in Het Nieuwe Glas zijn vernoemd naar enkele topgewassen die decennialang op deze grond zijn verbouwd. •

Rozera: Rode kool met een gewicht van 2-3 kilo en een mooie donkere kleur

Robust: Selderij met grove krul en goede koude bestendigheid

Idris: Bloemkool met kleine, harde roosjes en hoge resistentie tegen ziekten

Selina: Prei met hoge vorsttolerantie en sterk tegen schot

Kassy: Krulandijvie met fijne bladstructuur en toch goed van gewicht

45


KOKEN. BADEN.

GENIETEN. Wij zijn iedere zondag open!

Betaalbaar keukenen baddesign. Grando Hoorn

1650 m2 keuken- en baddesign, De Factorij 55 (

“Wij helpen u graag met een advies op maat.� Ramon Rinkel Ondernemer Grando Hoorn

Grando. Koken. Baden. Genieten.

West-Frisia), tel.: 0229 - 230333. Iedere zondag open! grando.nl


ook fanpage

Woneninbuitenplaats

omen, denken, durven, doen!

ntwikkelaar

Projectarchitecten

Aannemer

Garantie

Woningborg Garantie- en waarborgregeling

Ooms Bouw eman Vastgoed TBEZA Architecten & Ingenieurs BBHD Woningborg NV R. van der Weydestraat 8-E Scharwoude 16 euwe Steen 5 Julianaweg 141 Postbus 805 basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en Wat houdt de Woningborg Garantie- en waarborgregeling in? 1817 MJ Alkmaar 1634 EA Scharwoude 25 HV Hoorn De Woningborg Garantie- en 1131 DH Volendam 2800 AV Gouda plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd. waarborgregeling beschermt kopers van nieuwe woningen tegen de risico’s van een eventueel 072 Het - 30 31 200 0229 - 54 78 00 29 - 24 494 4 faillissement van de bouwonderneming 0299 -tijdens 36 de 34bouw 68en bouwkundige gebreken na oplevering. 0182 580004 certificaat wordt uit• wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit www.bbhd.nl www.oomsbouw.nl ww.zeemanvastgoed.nl www.tbe-za.nl www.woningborggroep.nl van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen. gegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat. Woningborg: geeft u meer zekerheid

Wat valt niet onder de Woningborg-garantie?

Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming op finan-

Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet

cieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische

onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden in uw (koop-/)aannemingsovereenkomst en in de

omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-/)aannemingsovereenkomst beoordeeld op een

Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten.

www.woneninbuitenplaats.nl

goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming.

Voorrang Woningborg-bepalingen

Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor u?

Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorge-

Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende:

schreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval enige bepaling in de technische omschrijving

• gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om

daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds

wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling.

de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

ngesteld aan de•hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door de architect van dit plan.Onderhoudsadvies Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien stige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ern-

anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellenwij dan ons draagt het Woningborg zorg voor. het gebruik en onderhoud woning ontvangt u en een door Woningborg opgesteld advies.dat Hierinéén zijn een aantal van de overheid en/of nutsbedrijven. Eveneens behouden rechthiervoor wijzigingenVooraan te brengen invandeuwmaterialen afwerkingen, zonder en ander

• bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model (koop-/)aannemingsovereen-

belangrijke bouwtechnische aspecten en aandachtspunten met betrekking tot aankoop, oplevering, gebruik en onderhoud

tieftekeningen geven een “artistalgemene impression” Hette kan voorkomen datvormt er de verschillen zijn tussen komst met bijbehorende voorwaarden weer. en toelichting gebruiken. Het modelcontract contractuele van de woning. deze impressie en de daadwerkelijke uitvoering (bijvoorbeeld de

sion” geen rechten worden ontleend. De interieur artist impressions hebben slechts tot doel een algemene sfeerimpressie te geven en hebben geen directe relatie met

tekening van het openbaar gebied (bestrating, groenvoorziening, openbare verlichting, e.d.) is gebaseerd op de laatst bekende gegevens. Wijzigingen kunnen zich

op: het Woningborg-certificaat moet u in uw voordatingeschreven u naar de notaris gaatmaten voor de eigendomsoverdracht! n circa-maten, waarbij geen rekening is gehoudenLetmet enige wandafwerking. Debezit ophebben tekening en ingetekende situaties en dergelijke zijn circa

che tekeningen en omschrijvingen zijn maatgevend voor hetgeen u geleverd krijgt. De koper kan geen rechten ontlenen aan de in de koopovereenkomst genoemde

47


Bewust Nieuwbouw

Bewust Nieuwbouw

Hoe werkt het precies, als u een nieuwbouwhuis wilt kopen? Waar moet u op letten? En waarom Hoe werkt het precies, als u een nieuwbouwhuis wilt kopen? Waar moet u op letten? zou u eigenlijk voor nieuwbouw kiezen? Op deze en talrijke andere vragen geeft de website Bewust En waarom zou u eigenlijk voor nieuwbouw kiezen? Op deze en talrijke andere vragen geeft de website Nieuwbouw antwoord. Bewust Nieuwbouw antwoord.

Op Bewust Nieuwbouw vindt u de voordelen van een nieuwbouw huis en een stappenplan om u Duurzaam concept huizen. En u kunt er verhalen lezen van mensen verenigd in de NEPROM. Zij ontwikkelen en door het proces te loodsen van oriĂŤnteren tot en met wonen. Ook biedt de site antwoorden op allerlei Op Bewust Nieuwbouw vindt u de voordelen zoals u. Wat zijn hun ervaringen met het kopen bouwen huizen, gebouwen en buurten waar vragen over bijvoorbeeld wie doet wat, garantie, financiering, nieuws over nieuwe wetgeving en van een nieuwbouw huis en een stappenplan van een nieuwbouwhuis? mensen graag wonen, werken, winkelen en technieken in nieuwe huizen. En u kunt er verhalen lezen van mensen zoals u. Wat zijn hun ervaringen u door het proces te loodsen van oriĂŤnteren elkaar ontmoeten. Zij werken, kortom, aan een met het kopen om van een nieuwbouwhuis? tot en met wonen. Ook biedt de site antwoor-

Nieuwsgierig geworden? Neem eens een kijkje

prettige leefomgeving.

den op allerlei vragen over bijvoorbeeld wiekijkje opop www.bewustnieuwbouw.nl. Bewust NieuwNieuwsgierig geworden? Neem eens een www.bewustnieuwbouw.nl. Bewust Nieuwbouw een financiering, initiatiefnieuws vanover projectontwikkelaars, beleggers, bouwers enmeer woningKijk voor informatie op doet wat,is garantie, bouw is een initiatief van projectontwikkelaars, corporaties, verenigd in deenNEPROM. Zij ontwikkelen en bouwen huizen, gebouwen en buurten waar www.bewustnieuwbouw.nl. nieuwe wetgeving technieken in nieuwe beleggers, bouwers en woningcorporaties, mensen graag wonen, werken, winkelen en elkaar ontmoeten. Zij werken, kortom, aan een prettige leefomgeving.

Kijk voor meer informatie op www.bewustnieuwbouw.nl.

48

Onderhoudsarm

Duurzaam

Comfortabel

Energiezuinig

Op maat

Veilig


Het Nieuwe Glas TUITJENHORN

49


Meer informatie?

Wilt u na het lezen van deze brochure meer weten over de woningen en de beschikbaarheid ervan? Neem contact op met e makelaar! Deze vertelt u graag alles over

MEER INFORMATIE? INFORMATIE? EER MEER INFORMATIE?

dit unieke plan, de bijzondere woningen en de ver-

Wiltlezen u Wilt na van het u na lezen hetbrochure van lezen deze vanmeer brochure dezeweten brochure meer meer weten overdede over wijk, dede wijk, woningen woningen of de beschikbaarheid of de beschikbaarheid ervan? ervan? Neem contact contact op metMakelaars! op Zeeman met Zeeman Makelaars! Onze enthousiaste Onze enthousiaste Bovendien kan de makelaar u bijpraWilt u na het deze overweten de wijk, woningen of de beschikbaarheid ervan? Neem contact opNeem met Zeeman OnzeMakelaars! enthousiaste koopprocedure. specialisten specialisten u graag u graag alles over allesdit over unieke dit unieke plan, de plan, bijzondere de bijzondere woningtypen en de verkoopprocedure. en de verkoopprocedure. Bovendien kunnen zij u over bijpraten zij uuw bijpraten over uw over kansen op de op huidige de huidige specialisten vertellen uvertellen graagvertellen alles over dit unieke plan, de bijzondere woningtypen enwoningtypen de verkoopprocedure. BovendienBovendien kunnen zijkunnen u bijpraten kansen opkansen deuw huidige ten over uw kansen op de huidige woningmarkt in het woningmarkt in het in algemeen. algemeen. Er is vaak Er ismeer vaakdan mogelijk meer mogelijk dan u dan denkt! u denkt! woningmarkt in woningmarkt het algemeen. Erhet is vaak meer mogelijk u denkt!

algemeen. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt!

Telefoon: Telefoon: 0229E-mail: 244688. 0229 244688. E-mail:E-mail: makelaardij@zeeman.nl makelaardij@zeeman.nl Telefoon: 0229 244688. makelaardij@zeeman.nl Bezoekadres: Bezoekadres: Nieuwe Steen 5,Hoorn 16255,HV 1625 Hoorn HV Hoorn Bezoekadres: Nieuwe Steen 5,Nieuwe 1625 HVSteen

Het Nieuwe Glas

Tot slot willen slot willen wij u meegeven wij ualle meegeven dat alle dat woningen alle woningen worden worden gebouwd gebouwd onder onder devan garantie de garantie van Woningborg. van Woningborg. Zekerheid Zekerheid voor alles! voor alles! Tot slot willen wijTot u meegeven dat woningen worden gebouwd onder de garantie Woningborg. Zekerheid voor alles! Volgt het Volgt laatste hetop laatste nieuws op onze opFacebook onze Facebook fanpage fanpage Woneninbuitenplaats Woneninbuitenplaats Volgt het laatste nieuws onze nieuws Facebook fanpage Woneninbuitenplaats

ZeemanVastgoed ZeemanVastgoed Dromen, Dromen, denken, denken, durven, durven, doen! doen! ZeemanVastgoed Dromen, denken, durven, doen!

TUITJENHORN

Tot slot willen wij u meegeven dat alle woningen worden gebouwd onder de grantie van Woningborg. Zekerheid voor alles! Volgt het laatste nieuws op onze Facebook fanpage Woneninhetnieuweglas

Informatie en Verkoop en Verkoop Ontwikkelaar Ontwikkelaar Projectarchitecten Projectarchitecten Informatie enInformatie Verkoop Ontwikkelaar Informatie en Verkoop OntwikkelaarProjectarchitecten Projectarchitect

Aannemer Aannemer Aannemer Aannemer

Garantie Garantie Garantie Garantie Deze brochure is met grote zorg en nauwkeurigheid samengesteld. De gegevens en tekeningen van de architect zijn erin verwerkt. Alle getoonde woningen voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit dat gold toen de Omgevingsvergunning werd verkregen. En alle betrokken partijen hebben de inhoud van deze

TBEZA Architecten Ingenieurs Vastgoed Woningborg Zeeman Zeeman Makelaars Van den HogenBouwOoms Bouw BBHD BBHD Ooms Bouw Zeeman Makelaars Makelaars ZeemanZeeman Zeeman Vastgoed Vastgoed TBEZA Architecten TBEZA Architecten & Ingenieurs &&Ingenieurs Woningborg NV NV BBHD Ooms Zeeman Makelaars Zeeman Vastgoed TBEZA Architecten & Ingenieurs Woningborg NVNV Woningborg Julianaweg 141 Nieuwe Steen 5 Postbus 805 Nieuwe Steen 5 Papaverstraat 22 R. van der R. van Weydestraat der Weydestraat 8-E 8-E Scharwoude Scharwoude 16 16 Nieuwe Nieuwe Steen 5 Steen 5 Nieuwe Nieuwe Steen 5 Steen 5 Julianaweg Julianaweg 141 141 Postbus Postbus 805 805 R. van der Weydestraat 8-E Scharwoude 16 Nieuwe Steen 5 Nieuwe Steen 5 Julianaweg 141 Postbus 805 1817 MJ1817 Alkmaar MJ Alkmaar 1634 EA1634 Scharwoude EA Scharwoude 1625 HVHoorn 1625 Hoorn HV Hoorn 1625 HV1625 1625 Hoorn Hoorn1131 DH Volendam 1131 DH1131 Volendam DH Volendam 2800 AV 2800 Gouda AV Gouda 1131 DH Volendam HVHV Hoorn AV Gouda 1625 HV 1131 HK1634 Volendam 1817 MJ Alkmaar EA Scharwoude 1625 HV Hoorn 1625 HV Hoorn 28002800 AV Gouda 072 - 30072 31 200 - 30 310299 200-0229 0229 78 -00 54 78 00 01820182 0229 24 46 88 0229 0229 494 - 24 4494 494 0299 340299 -68 36-34 0182 580004 36 68 34 68 0229 - 24 4 40299 - 36 340299 - 58 0182 00 04 580004 0229 4646 88-88 36 39 -3954 780229 072 - 30 31 200 00 - 54 0229 - 24 460229 88 --2424 0229 - 24 494 4 - 24 68 - 36 580004 www.bbhd.nl www.bbhd.nl www.oomsbouw.nl www.oomsbouw.nl www.zeemanmakelaars.nl www.zeemanmakelaars.nl www.zeemanvastgoed.nl www.zeemanvastgoed.nl www.tbe-za.nl www.tbe-za.nl www.woningborggroep.nl www.woningborggroep.nl www.oomsbouw.nl www.zeemanmakelaars.nl www.zeemanvastgoed.nl www.tbe-za.nl www.woningborggroep.nl www.tbe-za.nlwww.bbhd.nl www.zeemanvastgoed.nl www.woningborggroep.nl www.zeemanmakelaars.nl www.vandenhogenbouwbedrijven.nl

www.woneninhetnieuweglas.nl www.woneninbuitenplaats.nl www.woneninbuitenplaats.nl www.woneninbuitenplaats.nl 50

Deze brochure Deze brochure is nauwkeurig is zorg nauwkeurig en met zorg en met samengesteld zorgde samengesteld hand aan de van hand van gegevens en tekeningen, en tekeningen, verstrekt verstrekt door van dedoor architect de architect van dit plan. vanhet dit Ondanks plan. Ondanks het bovenstaande het bovenstaande moeten moeten wij een wij voorbehoud een voorbehoud maken ten maken aanzien ten aanzien Deze brochure is nauwkeurig en met samengesteld aan handaan vande gegevens engegevens tekeningen, verstrekt door de architect dit plan. Ondanks bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van de wijzigingen, van de wijzigingen, voortvloeiende voortvloeiende uit de uit devan eisen de overheid vannutsbedrijven. de overheid en/of nutsbedrijven. en/of nutsbedrijven. Eveneens Eveneens behouden behouden wij ons wij het ons recht het voor recht wijzigingen voor wijzigingen aanintede brengen aan te brengen in deen materialen in de materialen en afwerkingen, en afwerkingen, zonder dat zonder ééndat en ander één en ander van de wijzigingen, voortvloeiende uit de eisen van deeisen overheid en/of Eveneens behouden wij ons het recht voor wijzigingen aan te brengen materialen afwerkingen, zonder dat één en ander afdoet aan afdoet de aan de kwaliteit. De opgenomen De opgenomen perspectieftekeningen perspectieftekeningen gevenimpression” een geven “artist eenimpression” “artistHet impression” Het weer. kandat Het voorkomen kan voorkomen dat erzijn verschillen dat er verschillen zijn tussen zijn deze tussen deze impressie en de daadwerkelijke enuitvoering de daadwerkelijke uitvoering uitvoering (bijvoorbeeld de de afdoet aan de kwaliteit. Dekwaliteit. opgenomen perspectieftekeningen geven een “artist weer. kanweer. voorkomen er verschillen tussen deze impressie enimpressie de daadwerkelijke (bijvoorbeeld de (bijvoorbeeld kleuren), kleuren), derhalve derhalve kunnen kunnen aan de “artist-impression” aan de “artist-impression” geen rechten geen rechten worden worden ontleend. ontleend. De interieur De interieur artist impressions artist impressions hebben hebben slechts slechts tot doel tot een doel algemene een algemene sfeerimpressie sfeerimpressie te geven te en geven hebben en hebben geen directe geen relatie directe met relatie met kleuren), derhalve kunnen aan de “artist-impression” geen rechten worden ontleend. De interieur artist impressions hebben slechts tot doel een algemene sfeerimpressie te geven en hebben geen directe relatie met

brochure meerdere malen grondig gecontroleerd. Toch moeten we een voorbehoud maken ten aanzien van eventuele wijzigingen.