Brochure Idris

Page 1

versie:16 september 2020

Type Idris Het Nieuwe Glas TUITJENHORN

vrijstaande woningen Bouwnummers 1 t/m 6

1


Het Nieuwe Glas TUITJENHORN

60 woningen | een heldere blik op de toekomst 2


Duurzaamheid

het nieuwe glas

Alle woningen in Het Nieuwe Glas zijn gasloos. U kookt en verwarmt elektrisch en van de energietransitie ligt u geen minuut wakker. Een groot deel van uw stroom wekt u zelf op met

Landelijk wonen. In een gevarieerde wijk die opvallend ruim is opgezet. Autoluw. Met veel groen en waterpartijen. En alle voorzieningen om de hoek. Welkom in Het Nieuwe Glas!

Sociale huurwoningen Wooncompagnie

Type Kassy

Type Selina

Type Rozera

de zonnepanelen op het dak. Dat drukt de energienota. Wilt u helemaal geen grijze stroom gebruiken, dan zijn extra zonnepanelen een meerwerkoptie. Een warmtepomp met warmwaterboi-

Type Robust

ler voorzien u van verwarming en warm water. U bent klaar voor de toekomst!

Type Idris

informatie over alle projectmatige koopwoningen:

het voormalige terrein van Nickerson Zwaan,

Knipoog naar verleden

dio 2021. De situatietekening geeft weer hoe ruim

• 6 vrijstaande woningen type Idris

tegenwoordig Hazera Seeds. De zaadfirma verhuis-

De naam Het Nieuwe Glas verwijst naar de

de planopzet is: zestig woningen zijn verdeeld over

• 6 tweekappers type Rozera

de in maart 2018 naar Warmenhuizen, waarmee de

kassencomplexen die hier jarenlang het beeld be-

drie hectare grond.

• 6 tweekappers type Robust

vrijgekomen grond beschikbaar kwam voor een

paalden. De karakteristieke materialen, vormen en

• 12 beneden-bovenwoningen type Selina

nieuwe woonwijk. Het perceel ligt dicht bij voorzie-

patronen van de kassen vormden voor de architect

• 12 levensloopbestendige woningen type Kassy

ningen als de bibliotheek, het kinderdagverblijf

bovendien het uitgangspunt voor de woningont-

en het voormalige Gemeentehuis. De plek bij

werpen. Zo is deze prachtige wijk een verrijking

De nieuwe woonwijk in Tuitjenhorn verrijst me-

Hiervan zijn 42 projectmatige woningen, 6 bouwkavels voor zelfbouwers en 12 woningen bestemd voor de sociale huursector welke gerealiseerd worden

Ideale locatie

uitstek om het woningaanbod van Tuitjenhorn

voor nu en de toekomst, met een knipoog naar

door de Wooncompagnie. In deze brochure vindt u

De locatie van Het Nieuwe Glas is gelegen op

te verruimen.

het verleden.

Heerlijk woongenot op een ideale locatie

3


C

situering

Delftw

ef)

eg

7 1

6

6

TA-HA

Renvooi

5

1

5

-H

TA-HA

centru

m

TA-HA

ad Koolza

TA-HA -H

17

sociale

bouwnummer

parkeren eigen terrein Het Nieuwe Glas TUITJENHORN

eg

18

E

E

TA-HA

Koolz

sociale

vleermuiskasten; bij bnrs. 7-8-9-10 t.p.v. de voorgevel bij bnrs. 1-3-4-6 t.p.v. de achtergevel

huur

TA-HA

2

Types

TA-HA

eg

speelp

7

5

TA-HA

TA-HA1

boomgaard

E

E

30

3

TA-HA-

H

TA-HA

zitplek

10

15

16

33/39

C 34/40 11

12

17

E

36/42

E

TA-HA

aad

TA-HA

2

6

1

TA-HA

B

sociale

huur

TA-HA

Types

TA-HA

-H

avel 3

3 1

20

21

D

TA-HA

vrije k

aad

B

2

1

TA-HA

speelpl

23

12 BeBo woningen type Selina (C)

5

24

TA-HA

D

12 rijwoningen type Kassy (D)

2

TA-HA-

H

E

6 2^1 kap woningen type Robust (E)

D

F F

G

boomgaard

B

E

E C C

A

avel 4

G

25

26

G

vrije k 27

TA-HA

F

avel 5

D

D

28

vrije k

29

C 34/40

avel 6

30

totaal 42 woningen

32/38 33/39

Getekend

TA-HA

Delftw e

36/42

2

TA-HA

6

1

H

Formaat

1

4

al

6

TA-HA-

tw

6

ad

42 KOOPWONINGEN TE TUITJENH PLAN "HET NIEUWE GLAS" BESTEKTEKENING Situatietekening kleur

1:500

2

Koolza

Project

Schaal

5

5

1

Oo s

1

Datum

HB 13-07-2020 Datum HB kavels (woning 11-08-2020 6 vrije indicatief) 14-09-2020 Onderdeel 02-10-2019 HB

g

35/41

6

Gewijzigd

M.D.J.

8

8

5702-1.0

Julianaweg 141, 1131 DH Volendam +31299-363468, info@tbe-za.nl

31/37

TA-HA

vrije k

TA-HA

B

4

aats

22

Deze tekening aanRozera "stedenbouwkundigplan 2019 6 2^1 is kapontleend woningen type (A) verzend 2020-07-03" van Prommenz. 6 vrijstaande type Idris (B)kan nog aan verandering onderh Deze tekening betreftwoning een concept, derhalve kunnen aan deze tekening geen rechten worden ontleend.

5

4

4

19

TA-HA

5

H

6 vrije kavels (woning indicatief)

vleermuiskasten; bij bnrs. 7-8-9-10 t.p.v. de voorgevel bij bnrs. 1-3-4-6 t.p.v. de achtergevel

1

6 1

4

TA-HA-

parkeren eigen terrein

huur

TA-HAH

ad

totaal 42 woningen bouwnummer

GFT

H

Koolza

7

tuinafscheiding hagen (door bouwkundig aannemer) hoogte ca. 1800 mm, tenzij anders aangegeven

entree berging sociale

Oo stw al

3

TA-HA-

tuinafscheiding hagen (door bouwkundig aannemer) 6 2^1 kap woningen type Robust (E) hoogte ca. 800 mm, tenzij anders aangegeven

entree woning

2

2

6

TA-HA-H 17

18

35/41

E

6

A

32/38

Koolz

Koolz

LIJK T

14

5 4

5

vrije k

avel 2

9

TA-HA

MOGE

avel 1

TA TA-H -HAA-HH

B

2

vrije k

8

13

31/37

A

3

TA-HA

OEKO MSTIG E BEB

TA-HA

29

A

TA-HA

8

2

28

TA-HA

D

7

TA-HA

27

G

26

TA-HA

Koolza

D

OUW IN

TA-HA

B

F

25

TA-HA

G

2

1

ad

A

G

TA-HA 5

TA-HA

12 rijwoningen type Kassy (D)

optie mogelijke uitbreiding

aad

TA-HA

C C

Koolz

TA-HA

m

-H

Delftw eg

G

TA-HA

TA-HA

F

B

TA-HA

D

TA-HA

B

1

E

centru

2

T1A-HA

ad

24

Koolza

H

1

Delftw eg

TA-HA-

12 BeBo woningen type Selina (C) Renvooi

5

5

TA-HA

23

6

6

TA-HA -H

D

4

laats

1

22

TA-HAH

21

TA-HA

20

F

B

6 vrijstaande woning type Idris (B) Delftw

Koolzaad

aad

3

D

Koolz

TA-HA

C

GFT

19

2

1

TA-HA

TA-HA

MOGE

B

6 2^1 kap woningen type Rozera (A)

5

4

1

Koolzaad

-H

7

6

4

17

huur

Delftw

TA-HA

12

TA-HA

TTAA-H -HAA-H -H TA-HA

16

E

3

anVastgoed 0229-244944 we Steen 5 Postbus 4030 1620 HA HOORN

8

tuinafscheiding hagen (door bouwkundig aannemer) hoogte ca. 1800 mm, tenzij anders aangegeven

2

2

TA-HA

6

TA-HA-H

entree berging

11

aad

B

-H

15

4

BB12

5

TA-HA

10

TA-HA

4

D\SITUATIE\5702-1.01.DWG

TA-HA

tuinafscheiding hagen (door bouwkundig aannemer) hoogte ca. 800 mm, tenzij anders aangegeven

entree woning

9

14

3

A

TA-HA

MSTIG

LIJK T

OOPWONINGEN TE TUITJENHORN N "HET NIEUWE GLAS"

TEKTEKENING atietekening kleur

-H

zitplek

5577

A

8

TA-HA 5

TA-HA

ad

OUW

E BEB

B

TA-HA

OEKO

DH Volendam tbe-za.nl

A

13

5702-1.01k

aad

TA-HA

7

ING

aan verandering onderhevig zijn; 3 chten worden ontleend.

TA-HA

B

Koolza

2

optie mogelijke uitbreiding

1

Koolz

TA-HA

TA-HA

B

1

kundigplan 2019

TA-HA

1

Opdrachtgever

ZeemanVastgoed 0229-244944

Nieuwe Steen 5 Postbus 4030 1620 HA HO 841x594 Deze tekening is ontleend aan "stedenbouwkundigplan 2019 CADINFO: G:\5702-42 WONINGEN TE TUITJENHORN\TEKENINGEN\5702 AUTOCAD\SITUATIE\5702-1.01.DWG verzend 2020-07-03" van Prommenz. Deze tekening betreft een concept, kan nog aan verandering onderhevig zijn;


Van het oude naar Het Nieuwe Glas Binnenkort wordt er gestart met de bouw van 60 nieuwe woningen op de plek van het voormalige onderzoeksstation van Nickerson-Zwaan (nu Hazera Seeds) aan de Delftweg in Tuitjenhorn. Ze komen te staan op de plek van de oude gebouwen en kassen. Alkmaarder Emiel Oost, voormalig bedrijfsleider van dit onderzoeksstation, vertelt graag iets over de historie van deze locatie. Hij heeft er ook een boek over geschreven, getiteld: ‘Kroniek van een groentezaadbedrijf’.

bedrijfsgebouwen bijgebouwd. Het

gesteggel kon in 2012 een prachtige,

merendeel van de faciliteiten was dus

Nickerson-Zwaan tot het inzicht dat

nieuwe locatie aan de zuidkant van

vrij nieuw toen ik daar aan het werk

er geen verdere toekomst was op

Warmenhuizen verworven worden

ging als plantenveredelaar en be-

deze locatie en besloot men het per-

door Hazera Seeds (ontstaan uit een

drijfsleider van het station.”

ceel met opstallen te verkopen aan

fusie tussen Nickerson-Zwaan en

Zeeman Vastgoed. Een belangrijke

Hazera Genetics).”

Het was een tijd waarin de groenNa zijn opleiding plantenverede-

“In 2005 kwam de directie van

bepaling in de overeenkomst was

tezadenmarkt enorm snel groeide,

dat Nickerson-Zwaan het station nog

Maar toen moest het nieuwe

ling aan de Universiteit van Wagenin-

vooral ook in dit deel van Noord-Hol-

tot 2010 zou mogen gebruiken. We

station nog gebouwd gaan worden.

mocht u toevallig in uw tuin een oude

gen begon Emiel Oost in 1986 zijn

land, dat inmiddels internationaal be-

hadden dus vijf jaar de tijd om een

“Uiteindelijk konden we pas eind

potscherf vinden (en dus hopelijk

loopbaan als plantenveredelaar bij

kend staat onder de naam Seed Valley.

nieuwe locatie te vinden”, aldus de

2017 naar de nieuwe locatie ver-

geen scherf van oud glas), dan is er

Nickerson-Zwaan.

Ook bij Nickerson-Zwaan namen in die

auteur van het boek.

huizen. Gelukkig was er tijdig met

een grote kans dat deze stamt uit de

Zeeman Vastgoed overeenstemming

tijd van de vroege Middeleeuwen,

bereikt dat we de oude locatie tot

toen hier ook al mensen woonden!”

Oost: “De eerste, toen nog

periode de veredelingsprogramma’s in

houten kassen waren eind jaren 60

vollegrondsgroenten een grote vlucht.

neergezet ten behoeve van het Tuitjenhornse groentezaadbedrijf Gebr.

De (toenmalige) gemeente

Alle tijd, zou je zeggen, om in goed overleg met de gemeente

onze verhuizing zouden kunnen blij-

tot een bevredigende oplossing te

ven gebruiken.”

Broersen. In 1977 werd Gebr. Broer-

Harenkarspel groeide eveneens.

komen. Emiel Oost herinnert zich

sen overgenomen door Nickerson-

Zo werd begin jaren 90 een nieuw

echter dat het niet zonder slag of

Zwaan. In de jaren daarna werden er

gemeentehuis vlak naast het onder-

stoot ging.

op de locatie aan de Delftweg allerlei

zoeksstation gebouwd. Dit luidde een

onderzoekskassen, laboratoria en

definitieve verandering in.

bewoners veel woonplezier daar. En

* Voor meer informatie over deze historie zie het boek: ‘Kroniek van een groente-

Oost is blij dat de start van de

zaadbedrijf’: https://www.tiu.nl/kroniek-

huizenbouw op Het Nieuwe Glas nu

van-een-groentezaadbedrijf/. Alle kopers

“Ja, dat was veel te optimistisch

snel naderbij komt: “Het plan ziet er

ontvangen dit boek bij de ondertekening

gedacht. Pas na heel wat – politiek –

mooi uit en ik wens de toekomstige

van de koopovereenkomst.

5


Comfortabele opzet van de wijk

Alles wat u van een fijne woonomgeving verlangt Vrijheid

Natuur

Autoluw

Groen, open en rustig. Dat zijn de meest opvallende kenmerken van

Ook heerlijk: de natuur om u heen. De wijk is verrijkt met drie groene

Voor auto’s heeft Het Nieuwe Glas één in- en uitgang. De wegen aan de

Het Nieuwe Glas. De woningen staan ruim uit elkaar, waardoor u geniet

longen en veel water, aangelegd volgens historische slotenpatronen.

achterkant zijn voorzien van fietspaaltjes in het midden, die alleen door

van royale tuinen, privacy en uitzicht. Dit is het gevoel van vrijheid dat

Ervaar de seizoenen, hoor de vogels en geniet van de kinderen in de

de hulpdiensten worden weggehaald in noodgevallen. Dit betekent, dat het

een woning nóg fijner maakt.

aangelegde natuurspeelplek.

autoverkeer wordt geminimaliseerd tot enkel bestemmingsverkeer. Rust!

Geniet van royale tuinen, privacy en uitzicht 6


Type Idris Het Nieuwe Glas TUITJENHORN

vrijstaande woningen Bouwnummers 1 t/m 6

7


vrijstaande woningen type idris Bouwnummers 1 t/m 6 Een erkervormige zij-uitbouw die met zijn glazen pui

dwars door de daklijn steekt. Schitterende uitbouwop-

ties met vide… De Idris is op vele manieren een indrukwekkende droomwoning.

De zij-erker is een prachtige plek voor de eetkamer: sfeervol en logisch in de ruimte. Aan de achterzijde vindt u de royale living, uitgevoerd met veel glas en openslaande tuindeuren. Deze is onder andere in het meerwerk uit te breiden met een uitbouw van 1,2 m inclusief een vide of

De materialen van type Idris tonen onmiskenbaar het

6 woningen

een uitbreiding van 2,4 m inclusief balkon op de 1e ver-

verband met de schuren die hier decennialang stonden.

dieping. Daar gaan mensen echt verliefd op worden.

Stoere rabatdelen en tijdloze materialen, op moderne wijze

De achtertuin ligt op het zonnige westen, ligt aan het water

toegepast.

én biedt nu uitzicht op landerijen. Pure luxe!

En dan het glas, dat de woning op verschillende manie-

Op de eerste verdieping vindt u de badkamer en drie

ren verrijkt. Enerzijds verwijst het naar de kassen van wel-

volwaardige slaapkamers. Die aan de achterzijde is dui-

eer, anderzijds draagt het bij aan de krachtige uitstraling

delijk de master bedroom, met een groot vloeroppervlak,

van buiten én de prachtige lichtinval van binnen.

grote raampartij en prachtig uitzicht. De middelste ligt achter de grote raampartij van de erker. De voorste slaap-

In de overdekte zij-entree is hout in een lichte kleur ver-

kamer heeft een raam in de puntgevel en een dakraam.

werkt. Net als in de achtergevel, die in de robuuste omlijsting naar binnen valt. Het zorgt voor een warm contrast. De

Opties

grote raampartij van de slaapkamer en het vele glas op de

De opties aan de achterzijde zijn even talrijk als uniek.

begane grond geven het geheel een transparant karakter.

Zo kunt u de woonkamer met 1,2 of 2,4 meter uitbreiden, een vide op de slaapkamer maken met doorkijkje naar

Indeling Idris

beneden, een balkon op de eerste verdieping of zolder

Via de hal bereikt u het toilet en de woonkamer, maar

creëren en natuurlijk de berging verlengen. Kortom, stijl-

ook de garage. Hiervoor loopt u door de praktische tus-

volle mogelijkheden voor extra woonruimte. Zie ook de

senruimte, die dienst doet als bijkeuken met wasmachine

tekeningen achterin deze brochure!

en droger. Aan de voorzijde van de woning bevindt zich de keuken. Met ramen aan twee zijden is deze heerlijk licht. Er zijn verschillende keukenopstellingen mogelijk, waaronder een kookeiland.

8


"actief"

7

390 550

550

550 390

"passief" 9

150 240

woonkamer

10

lt

ad

lt

lt

vd

2135

cd

4

wt

3060

150

berging

3840

5890

8

bijkeuken

rm

toilet

240 150

la

rm

k

wk

2

in plafond

2 1

300+

keuken

300+

entree 1590

3

la

3450

1475

sr

6 thermostaat en 5 schakelaars 4 boven elkaar 3

3840

150

la

390

la k.in

mr

390

1

3080 240

2840

990 240 150 390 210

920 70

1220

ad b

100+ km

4730 70

150 3440

6080

1250+

240 150

1760

240

8

idris | vrijstaande woningen

4330

5

2930

3320

8 9 6

1590

begane grond

tv+r ad

240

1440

7

Bouwnummers 1 en 4 schaaL 1:50

240 660 390 210

9


r.

overloop 10

r.

lt 13

vlizotrap

10

ad sr

13

lt

wp

138

ov

la

2732 2732

la

390

mbu

wp

12

slaapkamer 3

11 12

11

slaapkamer 3

11

12

badkamer

lt

11

12

badkamer

slaapkamer 2

lt

ov wpb techn. ruimte sr

vlizotrap

10

r.

r.

390 390

1583

390

1583

390 210

390

210

3844 5720 138 1070 5720 138

2791

138

138 1070 138

2791

6080

138

6080

770

770

3601 2791

3601

2791

1500+vl 1500+vl

770

3844

2600+vl 2600+vl

348 390

770

2600+vl 2600+vl

1500+vl 1500+vl

367 367

348

138 3060

techn. ruimte

rm

138

wpb

37253725

mbu

r.

lt

210 210 157 157

ad

slaapkamer 2

overloop 10

34733473

wpu

3903060

rm

367 367

wpu

3205 138 157 210

slaapkamer 1

390 3060

ad

1723 138

138 1723 2192138 138 2192 3205 138

2953 390

r.

lt

138 3060

2953

367

367 550

3205

slaapkamer 1

3205

ad

r. r.

10

157 210

1e verdieping

idris | vrijstaande woningen

367 550

type Idris (B) (bouwnr. 1 en 4) 367

Bouwnummers 1 en 4 schaaL 1:50

348

348 390 390

390

210

390

210

240

240

1e verdieping


157 210 3205

13

vlizotrap

6080

210 157

1500+vl

1500+vl

6923

zolder

1400

2e verdieping

idris | vrijstaande woningen

138

balken in zicht

2340

Bouwnummers 1 en 4 schaaL 1:50

2340

11


"passief" 9

3320

9 8 6

4330

5

150 240

woonkamer

lt

lt

ad vd

4

wt

cd

bijkeuken

660 240 390 210

b ad

150

240 1370

1 3

km 100+

70 6080

1

150 240

4730 3440

mr

1220

390

240 150

1250+

390

3840

2

300+

keuken

150

entree

300+

la

toilet

2

in plafond

sr

1590

wk

la

la

rm

1475

k

la

thermostaat en 6 schakelaars 5 boven elkaar 4 3

390

rm

1590

240 150

8

k.in

12

150

garage/berging

2135

3840

3060

lt

5890

8 10

3450

idris | vrijstaande woningen

2930

tv+r ad

1440

"actief"

7

240

550

550

7

390

begane grond

390 550

Bouwnummers 2, 3, 5 en 6 schaaL 1:50

990

70 920

390 210

3080 2840

240


367

367 550

157 210

r.

Bouwnummers 2, 3, 5 en 6 schaaL 1:50 1e verdieping

2953

1383205

13 slaapkamer 1 10

wpb

390 390

lt

lt

mbu

ad

techn. ruimte overloop

lt

10

11

lawpb

12

mbu

sr

11

12

slaapkamer 3

12

11

ov

wp

sr

la badkamer

r.

2732

11

ad

techn. ruimte

lt

3473

wpu

10

slaapkamerlt3

3473 390

ov

rm

13

wp

12

badkamer

r.

r.

367 367

r.

240

240

390 390 210

390

770

3844

3844 5720

3601 2791

3601

2791

138 5720 138

1070

138 2791

138 1070 138

6080

138

2791

1500+vl 1500+vl

770

2600+vl 2600+vl

348 390

2600+vl 2600+vl

1500+vl 1500+vl

r.

348

138138 2192 1723 138

slaapkamer 2

2732 138 1723

29533060

vlizotrap

367 367

3725 138

ad

rm

2192 367

138

390 367 550

10r.

vlizotrap

3725

wpu

overloop

r.

3060

32053060 157 210 138 138 3060

lt

slaapkamer 2

210 210 157157

1e verdieping

idris | vrijstaande woningen

138

3205

slaapkamer 1 type Idris (B) (bouwnr. 2, 3, 5 en 6)

3205

ad

770

770

1583

1583

348

348 390 390 390 390

390 210 390

13


210 138

balken in zicht

13

vlizotrap

6923

zolder

14

1400

6080

1500+vl

2340

1500+vl

210

157

idris | vrijstaande woningen

3205

2e verdieping

157

Bouwnummers 2, 3, 5 en 6 schaaL 1:50

2340


15


Bouwnummers 1 t/m 6 schaaL 1:100

idris | vrijstaande woningen

gevels

dakraam 1140x1180 dakraam 1140x1180

0

0

voorgevel voorgevel

16

5800

5800

bouwnr. 1 en bouwnr. 4 get. 1 en 4 get. bouwnr. 2, bouwnr. 3, 5 en 62,gesp. 3, 5 en 6 gesp.

0

0

bouwnr. 1 en 4 get. bouwnr. 2, 3, 5 en 6 gesp.

0

rechter rechter zijgevel zijgevel

bouwnr. 1 en bouwnr. 4 get. 1 en 4 get. bouwnr. 2, bouwnr. 3, 5 en 62, gesp. 3, 5 en 6 gesp.

voorgevel

0

voorgevel

bouwnr. 1 en 4 get. bouwnr. 2, 3, 5 en 6 gesp.

Kleurimpressies zijn niet op schaal

5800

5800

rechter zijgevel bouwnr. 1 en 4 get. bouwnr. 2, 3, 5 en 6 gesp.

rechter zijgevel bouwnr. 1 en 4 get. bouwnr. 2, 3, 5 en 6 gesp.


Bouwnummers 1 t/m 6 schaaL 1:100 gevels

pv

vleermuiskast alleen t.p.v. bnrs 1-3-4-6

pv

0

0

achtergevel

0

achtergevel

bouwnr. 1 en 4 get. bouwnr. 2, 3, 5 en 6 gesp.

0 bouwnr. 1 en 4 get. bouwnr. 2, 3, 5 en 6 gesp.

voorgevel

0

achtergevel

bouwnr. 1 en 4 get. bouwnr. 2, 3, 5 en 6 gesp.

0

0

0

achtergevel

bouwnr. 1 en 4 get. 0 bouwnr. 2, 3, 5 en 6 gesp.

0

linker zijgevel achtergevel bouwnr. 1 en 4 get. bouwnr. 2, 3, 5 en 6 gesp.

bouwnr. 1 en 4 get. bouwnr. 2, 3, 5 en 6 gesp.

5800

linker zijgevel

rechter zijgevelaangebracht voorgevel voorgevel van Vleermuiskast ter plaatse bouwnr. 1 en 4 get. bouwnr. 1 en 4 get. bouwnr. 1 en 4 get. bouwnr. 2, 3, 5 en 6 gesp. bouwnr. 2, 3, 5 en 6 gesp. bouwnr. 2, 3, 5 en 6 gesp. de achtergevel bij bouwnummers 1, 3, 4 en 6

bouwnr. 1 en 4 get. bouwnr. 2, 3, 5 en 6 gesp.

5800

5800

bouwnr. 1 en 4 get. bouwnr. 2, 3, 5 en 6 gesp.

wpu

linker zijgevel bouwnr. 1 en 4 get. bouwnr. 2, 3, 5 en 6 gesp.

rechter zijgevel

rechter zijgevel

linker zijgevel

linker zijgevel

0

linker zijgevel bouwnr. 1 en 4 get. bouwnr. 2, 3, 5 en 6 gesp.

bouwnr. 1 en 4 get. bouwnr. 2, 3, 5 en 6 gesp.

0

bouwnr. 1 en 4 get. bouwnr. 2, 3, 5 en 6 gesp.

bouwnr. 1 en 4 get. bouwnr. 2, 3, 5 en 6 gesp.

5800

0

bouwnr. 1 en 4 get. bouwnr. 2, 3, 5 en 6 gesp.

achtergevel

Kleurimpressies zijn niet op schaal

wpu

idris | vrijstaande woningen

wpu

pv

5702 - B1.02k 5800

Julianaweg 141, 1131 DH Volendam +31299-363468, info@tbe-za.nl

bouwnr. 1 en 4 get. bouwnr. 2, 3, 5 en 6 gesp.

17 5702 - B1.02k 5702 Julianaweg 141, 1131 DH Volendam +31299-363468, info@tbe-za.nl

Julianaweg 141, 1131 DH Volendam +31299-363468, info@tbe-za.nl


wpu

doorsneden 5800

achtergevel

bouwnr. 1 en 4 get. bouwnr. 2, 3, 5 en 6 gesp.

5800

2900

2900

0 -430

0 -430

linker zijgevel bouwnr. 1 en 4 get. bouwnr. 2, 3, 5 en 6 gesp.

2900

2900

0 -430

0 -430

367

367568

210

367

367

slaapkamer 1

Renvooi badkamer

mr

badkamer

= gevelsteen = isolatie

3205 138 138

1723

138

2192

2972 371

11000

10580

3060

3060

371

3205 138

3205 138 2192

2972 371 3060

138 1723

138

210 2522

k.in

A-A

slaapkamer 3

= kalkzandsteen = kalkzandst. velling 367

k.in

A-A

la

slaapkamer 3

3492

la la

lt

367

entree

gd

210

la

doorsnede C-C mr

ov

3725

entree

wp

367

toilet

techn. ruimte

gd srlt

lt

+

ov

gd

wpb

mbu

210

wp

lt

vlizotrap

2522

sr

gd

+

toilet

techn. ruimte

rm

keuken

rm

lt

wpb

mbu

vlizotrap

slaapkamer 2

+367

rm

keuken la

rm

lt

rm

+

la

rm

371

0 -430

bijkeuken

la la

wt

slaapkamer 2 overloop

overloop

138

cd

plafond onder trap

B-B

3492

B-B

+

wt

wpu

lt

+

1590 390

lt

gd

367

lt

lt

gd

+

lt

+

240 1370 390

240 1370 1590 390

slaapkamer 1

367568

1440 5890

5890

lt vd

cd

lt wpu

lt

plafond onder trap

390

1625 390 1590 390

210

5800 0

240

390 550 240

4330 150

2900

la la

1590 390

C-C

woonkamer

berging

vd

2136

10580

10982

240 1370 390

240 1370 390 1590 390

1625 390 1590 390

A-A

C-C

5800

bijkeuken

A-A

5800

doorsnede doorsnede B-B B-B

C-C

woonkamer

berging

5890

B-B

2136

10580

150

5890

2900

0 -430

500

532 390

210

1440 240

4330

240

500

390 550

532 390

5800

210

C-C

B-B

18

0

doorsnede doorsnede A-A A-A

10982

idris | vrijstaande woningen

0

210

-B

Bouwnummers 1 t/m 6 schaaL 1:100


Het Nieuwe Glas Landelijk wonen. In een gevarieerde

wijk die opvallend ruim is opgezet. Autoluw. Met veel groen en waterpartijen. En alle voorzieningen om de hoek.

19


Bouwnummers 1 t/m 6 schaaL 1:100

idris | vrijstaande woningen

meerwerkopties

optie : uitbreiding optie : uitbreiding optie : uitbreiding hoofdgebouw met 1,2m hoofdgebouw hoofdgebouw met 1,2m met 1,2m optie : dubbele zijlichten optie : dubbele optie zijlichten : dubbele zijlichten

(bij dubbele zijlichten dan stalen portaal) (bij dubbele zijlichten (bij dubbele dan stalen zijlichten portaal) dan stalen portaal)

optie: vloerluik

optie: vloersifon

optie: vloerluik

optie: vloersifon

stalen portaal

stalen portaal

vide

vide

stalen portaal

stalen portaal

optie: uitbreiding hoofdgebouw optie:hoofdgebouw uitbreiding hoofdgebouw optie: uitbreiding met 2,4m + balkon 2,4m + balkon met 2,4m + met balkon

stalen portaal

vide stalen portaal

optie: vloerluik

optie: vloersifon

optie: optie: optie: uitstortgootsteen wt/cd uitstortgootsteen uitstortgootsteen la

optie: enkele wcd optie: enkeleoptie: wcd enkele wcd optie: grondkabel optie: grondkabel optie: grondkabel optie: uitbreiding hoofdgebouw optie: uitbreiding optie:hoofdgebouw uitbreiding hoofdgebouw met 1,2m + vide met 1,2m + met vide 1,2m + vide optie : dubbele zijlichten optie : dubbele zijlichten optie : dubbele zijlichten optie: gevelkraan optie: gevelkraan optie: gevelkraan

la

wt/cd la

optie: trapkast optie: trapkast

wt/cd

optie: isoleren optie: isoleren berging berging

optie: isoleren berging

optie: trapkast

optie: gevelkraan optie: gevelkraan optie: gevelkraan

optie: enkele wcd optie: enkeleoptie: wcd enkele wcd

optie: openslaande optie: openslaande optie: openslaande garagedeuren garagedeuren garagedeuren

begane grond A

begane A begane begane grond grond A grond A

begane grond B

begane B begane begane grond grond B grond B

begane grond C

begane C begane begane grond grond C grond C optie: uitbreiding hoofdgebouw optie:hoofdgebouw uitbreiding hoofdgebouw optie: uitbreiding met 2,4m + balkon 2,4m + balkon met 2,4m + met balkon

20 optie: uitbreiding optie: uitbreiding optie: uitbreiding hoofdgebouw met 1,2m hoofdgebouw hoofdgebouw met 1,2m met 1,2m

optie: uitbreiding hoofdgebouw optie: uitbreiding optie:hoofdgebouw uitbreiding hoofdgebouw met 1,2m + vide met 1,2m + met vide 1,2m + vide


Bouwnummers 1 t/m 6 schaaL 1:100 meerwerkopties

optie : dubbele zijlichten optie : dubbele zijlichten

stalen ligger stalen ligger

+/- 3200 +/- 3200

optie: uitbreiding hoofdgebouw optie: uitbreiding hoofdgebouw met 1,2m of 2,4m woning breed met 1,2m of 2,4m woning breed

berging berging

optie: berging optie: berging met kunststof kozijn met kozijn en kunststof enkele loopdeur en enkele loopdeur

begane grond D

beganegrond grond DD begane

idris | vrijstaande woningen

optie: uitbreiding hoofdgebouw optie: uitbreiding hoofdgebouw met 2,4m met 2,4m

begane grond E

beganegrond grond EE begane

optie: uitbreiding hoofdgebouw optie: uitbreiding hoofdgebouw met 2,4m met 2,4m

21 optie: uitbreiding hoofdgebouw optie: uitbreiding hoofdgebouw met 1,2m woning breed met 1,2m woning breed


optie: gevelkraan

optie: enkele wcd optie: enkele wcd

optie: openslaande optie: openslaande garagedeuren garagedeuren

Bouwnummers 1 t/m 6 schaaL 1:100

meerwerkopties

idris | vrijstaande woningen

A beganebegane grond grond A

C beganebegane grond grond C

B beganebegane grond grond B

optie: uitbreidingopt ho met met 2,4m + balkon optie: uitbreidingoptie: uitbreiding hoofdgebouw met 1,2m hoofdgebouw met 1,2m

uitbreiding hoofdgebouw optie: uitbreidingoptie: hoofdgebouw met 1,2m + vide met 1,2m + vide draai,-kiep vervalt

1e verdieping A

1e verdieping A 1e verdieping A

glazen wand

balkon

vide

vide

plafond en zoldervloer optie: plafond enoptie: zoldervloer (standaard = trekbalken in zicht) (standaard = trekbalken in zicht)

draai,-kiep vervalt

glazen incl. wanddakraam 1140x1178

incl. dakraam 1140x1178

schuifpui

sc

inclusief optie: plafond en zoldervloer inclusief optie: plafond en zoldervloer

1e verdieping B

1e verdieping B 1e verdieping B

1e verdieping C 1e verdieping C

optie: uitbreidingo m met 2,4m + balko

22

optie: uitbreidingoptie: uitbreiding hoofdgebouw met 1,2m hoofdgebouw met 1,2m


optie: berging met kunststof kozijn en enkele loopdeur

optie: b met ku en enk

Bouwnummers 1 t/m 6 schaaL 1:100 meerwerkopties

begane grond begane C grond C

begane grond begane D grond D optie: uitbreiding hoofdgebouw optie: uitbreiding hoofdgebouw met 2,4m met 2,4m

breiding hoofdgebouw + vide balkon

ai,-kiep vervalt

balkon

vide

incl. dakraam 1140x1178

e: plafond en zoldervloer

schuifpui

schuifpui incl. dakraam 1140x1178

incl. dakraam 1140x1178

1e verdieping C

1e verdieping 1e verdieping C C optie: uitbreiding hoofdgebouw optie: uitbreiding hoofdgebouw met 2,4m + balkon met 2,4m + balkon

incl. dakraam 1140x1178

incl. dakraam 1140x1178

idris | vrijstaande woningen

optie: uitbreiding hoofdgebouw optie: uitbreiding hoofdgebouw met 2,4m + balkon met 2,4m + balkon

begane gron beg

1e verdieping D

1e verdieping 1e verdieping D D

1e verdieping 1e

optie: uitbreiding optie: uitbreiding hoofdgebouw met 2,4m hoofdgebouw met 2,4m

23


Bouwnummers 1 t/m 6 schaaL 1:100 meerwerkopties

idris | vrijstaande woningen

ing 1e verdieping A 1e verdieping B 1e 1e verdieping B 1e verdieping C 1e verdieping C1e verdieping 1e C 1e verdieping A verdieping B1e verdieping B verdiepingD C

optie: uitbreiding hoofdgebouw met 1,2m

optie; zoldervloer (tussenwand vervalt)

optie: uitbreiding hoofdgebouw met 2,4m + balkon

optie: uitbreiding hoofdgebouw met 2,4m + balkon

optie: uitbreiding hoofdgebouw met 2,4m + balkon

1e verdieping D1e ve

optie:optie: uitbreiding uitbreiding hoofdgebouw hoofdgebouw 2,4m met 2,4mmet + balkon

optie: uitbreidi hoofdgebouw m

optie: uitbreiding hoofdgebouw met 1,2m

inclusief optie: plafond en zoldervloer

optie; zoldervloer (tussenwand vervalt)

inclusief optie: plafond en zoldervloer

inclusief optie: plafond en zoldervloer

inclusief optie: plafond en zoldervloer

2e verdieping A 2e verdieping B C 2e verdieping C ing 2e verdieping A 2e verdieping B 2e 2e verdieping B 2e verdieping C 2e Bverdieping 2eCverdieping 2e verdieping 2e C 2e verdieping A verdieping B2e verdieping verdiepingD C 2e verdieping D2e v

24


type B schaal 1:100 meerwerkopties

Bouwnummers 1 t/m 6 schaaL 1:100 meerwerkopties

afhankelijk van daglicht extra dakraam (zie plattegronden)

type B schaal 1:100 meerwerkopties

voorgevel 3

linker zijgevel

optie: uitbreiding hoofdgebouw met 1,2m

rechter zijgevel

type B schaal 1:100 meerwerkopties

project nr. 5702 get. MdJ 03-07-2020

project nr. 5702 get. MdJ 03-07-2020

rechter zijgevel

type B schaal 1:100 optie: uitbreiding hoofdgebouw met 2,4m meerwerkopties

optie: openslaande garagedeuren

voorgevel

-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type .rvt

idris | vrijstaande woningen

rechter zijgevel

project nr. 5702 get. MdJ 03-07-2020

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type B_opties.rvt

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type B_opties.rvt

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m + balkon

rechter zijgevel

optie: uitbreiding hoofdgebouw met 1,2m

linker zijgevel

optie: berging met kunststof kozijn en enkele loopdeur

voorgevel

25


linker zijgevel

type B schaal 1:100 Bouwnummers meerwerkopties 1 t/m 6 niet op schaaL

achtergevel type B schaal 1:100 meerwerkopties

idris | vrijstaande woningen

meerwerkopties

linker zijgevel type B schaal 1:100 meerwerkopties

project nr. 5702 get. MdJ 03-07-2020

achtergevel project nr. 5702 get. MdJ 03-07-2020

type B schaal 1:100 meerwerkopties

draai,-kiep vervalt

optie: uitbreiding hoofdgebouw met 1,2m

achtergevel

project nr. 5702 get. MdJ 03-07-2020

achtergevel

optie: uitbreiding hoofdgebouw met 1,2m + vide

optie : dubbele zijlichten

achtergevel type B schaal 1:100 meerwerkopties

optie: uitbreiding begane grond met 2,4m + balkon

linker zijgevel

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type B_opties.rvt

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type B_opties.rvt

optie: uitbreiding hoofdgebouw met 2,4m + balkon

achtergevel

G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type B_opties.rvt

26

optie: uitbreiding hoofdgebouw G:\5702-42 woningen te Tuitjenhorn\Tekeningen\5702 Revit\5702_type met 1,2m woning breed B_opties.rvt

optie: uitbreiding hoofdgebouw met 2,4m

linker zijgevel

achtergevel

optie: uitbreiding hoofdgebouw met 2,4m

achtergevel

project n get. Md


kk awt sr

= mogelijke plaats koelkast = mogelijke plaats vaatwasmachine = standleiding riool

mv vd rm

= mechanische afzuigunit = verdeler vloerverwarming = rookmelder

Bouwnummers 1 t/m 6 renvooi

Renvooi algemeen

Renvooi elektra = separatiewand = separatiewand zwaar = beton prefab = beton i.h.w. gestort = onbenoemde ruimte als gevolg van krijtstreepmethode

= kalkzandsteen = kalkzandsteen vellingkant = isolatie

wt/cd mvk la mr k.in kk awt sr

= mogelijke plaats wasautomaat en condensdroger r = mechanisch ventilatiekanaal pv wp = ventiel luchtafvoer wpu = meterruimte wpb = plaats keukeninrichting = mogelijke plaats koelkast mv = mogelijke plaats vaatwasmachine vd = standleiding riool rm

= enkelpolige schakelaar = lichtschakelaar met glimlamp = wisselschakelaar = serieschakelaar (enkelpolig)

= radiator = zonnepaneel = warmtepomp binnenunit = warmtepomp buitenunit = warmtepompboiler = mechanische afzuigunit = verdeler vloerverwarming = rookmelder

= lichtpunt plafond

= serieschakelaar (wissel)

2x

= serieschakelaar (enkelpolig / wissel) = trek-wisselschakelaar = kruisschakelaar = wandcontactdoos (perilex) t.b.v. mechanische ventilatieunit = wandcontactdoos

= lichtpunt wand (2000+) ts ss bw/ss tel

= wandcontactdoos telefoon

tv+r

= wandcontactdoos tv+radio

tv+r

= wandcontactdoos tv+radio (loos)

wk

km

= installatiedoos t.b.v. eventueel motorloze wasemkap 2000+ (loos)

al

= installatiedoos alarm 2200+ (loos)

b

= installatiedoos boiler 600+ (loos)

k

= dubbele wandcontactdoos in 1 doos = dubbele wandcontactdoos in duodoos

= lichtpunt op tijdschakelaar = lichtpunt op schemerschakelaar = lichtpunt op bewegingsmelder + schemerschakelaar

ad

= wandcontactdoos (perilex) kooktoestel 100+ (max 7300 watt) = installatiedoos (loos) = cv thermostaat 1500+ (plaats i.o.m. install. en directie)

= wandcontactdoos t.b.v. eventuele keukenmeubel 2000+

= signaalgong 2450+ = beldrukker 1050+

Renvooi elektra Plaatsing wandcontacten en schakelmateriaal in principe op 1050+ boven afgewerkte vloeren. Wandcontacten in slaap-, hobby- en woonkamer en keuken m.u.v. plaats keukenopstelling op 300+. T.p.v. keukenopstelling 1250+ en achter mogelijke plaats koelkast op 100+, tenzij anders aangegeven. Installatiedozen in bouwmuur 300 mm verspringend aanbrengen.

= enkelpolige schakelaar

= lichtpunt plafond

= lichtschakelaar met glimlamp

= lichtpunt wand (2000+)

= wisselschakelaar = serieschakelaar (enkelpolig) 2x

= serieschakelaar (wissel)

ts ss bw/ss

= lichtpunt op tijdschakelaar = lichtpunt op schemerschakelaar = lichtpunt op bewegingsmelder + schemerschakelaar

tel

= wandcontactdoos telefoon

tv+r

= wandcontactdoos tv+radio

tdi

idris | vrijstaande woningen

= gevelsteen

Plaatsing wandcontacten en schakelmateriaal in principe op 1050+ boven afgewerkte vloeren. Wandcontacten in slaap-, hobby- en woonkamer en keuken m.u.v. plaats keukenopstelling op 300+. T.p.v. keukenopstelling 1250+ en achter mogelijke plaats koelkast op 100+, tenzij anders aangegeven. Installatiedozen in bouwmuur 300 mm verspringend aanbrengen.

= toegangsdeurinstallatie

27


Staat van ruimte-afwerking Ruimten Vloerafwerking Wandafwerking Plafondafwerking Begane grond Hal

dekvloer

behangklaar spuitwerk

Toilet

tegels

tegels hoog ca. 1.50 m+ spuitwerk

Woonkamer

dekvloer

behangklaar spuitwerk

Keuken

dekvloer

behangklaar spuitwerk

Garage /Berging

dekvloer

schoon metselwerk

Overloop

dekvloer

behangklaar spuitwerk

Slaapkamers

dekvloer

behangklaar

spuitwerk

Badkamer

tegels

tegels tot plafond

spuitwerk

Technische ruimte

dekvloer

behangklaar

dakplaten onafgewerkt

Zolderruimte

dekvloer

behangklaar

dakplaten onafgewerkt

spuitwerk

dakplaten en -balken onafgewerkt

1e verdieping

2e verdieping

Kleuren- en materialenlijst Onderdeel: Materiaal: Kleur:

28

gevel

baksteen bruin

voegwerk

cement antraciet

gevelbekleding

hout zwart

gevelbekleding achtergevel

hout Island sand

gevelbekleding nis voordeur

hout Island sand

gevelbekleding dakaanbouw

metaal/ zinken afwerking Stone grey

kozijnen

kunststof

antraciet grijs

voordeur

kunststof

antraciet grijs

overige deuren

kunststof

antraciet grijs

ramen

kunststof

antraciet grijs

kozijnpaneel

geĂŤmailleerd glas

antraciet

kader en waterslag kozijn

aluminium

beige

waterslag gevelbekleding

aluminium

verkeers zwart

garage deur

staal

stofgrijs

boeideel

hout zwart

daktrim

aluminium zwart

goot

aluminium stofgrijs

hwa

aluminium stofgrijs

dakbedekking

metaal/ zinken afwerking

stone grey

platdak

bitumineus /epdm

zwart


erfafscheiding

openbaar gebied worden beukhagen aangebracht van 80 cm (TA-HA) en 180 cm (TA-HA-A) conform de situatietekening en technische omschrijving.

idris | vrijstaande woningen

Op de grens tussen privĂŠperceel en

29


30


Sanitair en tegelwerk

Standaard sanitair in kleur wit Toiletruimte Wandclosetcombinatie

• Geberit Renova Plan wandcloset diepspoel, kleur wit • Zitting Geberit Renova Plan • Inbouwreservoir Grohe Rapid SL • Frontbediening type Arena Cosmopolitan Fonteincombinatie

• Plieger Kansas, breed 290x230mm, kleur wit • Chroom bekersifon/muurbuis • Toiletkraan Grohe Eurostyle Cosmopolitan

Badkamer

Wandclosetcombinatie

• Geberit Renova Plan wandcloset diepspoel, kleur wit • Zitting Geberit Renova Plan • Inbouwreservoir Geberit Duofix • Frontbediening type Sigma 20

Tegelwerkpakketten

• In toilet ca. 1.50 m hoog • In badkamer tot plafondhoogte • Afmeting wandtegels ca. 30 x 60 cm kleur wit mat of glans, liggend verwerkt • Afmeting vloertegels ca. 60 x 60 cm kleur antraciet of donkergrijs en in douchehoek 15 x 15 cm

Wastafelcombinatie

Meerprijzen zie algemene staat van meer- en minderwerk

• Plieger Kansas 2 kraangaten (1000x460mm) • Chroom bekersifon/muurbuis • Wastafelmengkraan Grohe Eurosmart M size

De afbeeldingen van het sanitair en tegelwerk betreffen showroomopstellingen en geven niet de situatie in uw nieuwe woning weer.

Douchecombinatie

• Glijstangcombinatie Grohe New Tempesta doucheset • Douchesifon Dyka RVS • Douchemengkraan Grohtherm 1000 New Badcombinatie

• Acryl ligbad Geberit Renova Plan 1800x800 mm (afvoer in midden) • Douchecombinatie Grohe New Tempesta Doucheset II met wandhouder • Badmengkraan Groththerm 1000 New (thermostatisch)

31


Gasloos wonen

Lagere energiekosten, meer woon comfort, minder CO2- uitstoot Alle inwoners van Nederland krijgen de komende jaren te maken met de transitie naar duurzame energie. De woningen in dit plan worden duurzaam gebouwd zonder gasaansluiting en mét warmtepomp. Een zorg minder, een meerwaarde rijker!

Luchtwarmtepomp

gekozen inhoud qua afmeting kan varië-

Ter vergelijking: het rendement van een

De woningen in dit plan zijn voor-

ren. Beide apparaten worden opgesteld

volledige warmtepomp op lucht ligt op

bouwconcept worden woningen al stan-

zien van een luchtwarmtepomp en een

in de technische ruimte. Een elektrische

140 tot 200 procent voor verwarming,

daard voorzien van optimale isolatie,

aantal zonnepanelen. U gaat dus geen

luchtwarmtepomp werkt met lage tem-

en 80 tot 140 procent voor warm water.

slimme temperatuurregeling, balansven-

gas verbruiken, maar stroom. Een

peratuur verwarming (LTV), namelijk

Dat is veel hoger dan het rendement

tilatie en lage temperatuurverwarming.

luchtwarmtepomp haalt warmte uit de

vloerverwarming en/of lage temperatuur

van een hr-ketel op gas (94 procent

Hierdoor is de woning ook meteen klaar

lucht. Met een elektrische pomp wordt

radiatoren/convectoren. Daarmee kan

voor verwarming en 70 procent voor

voor aansluiting van andere duurzame

deze warmte opgewaardeerd tot een

de warmte via een groter oppervlakte

warm water). Het elektrisch koken vraagt

installaties. Uiteraard kunnen extra duur-

bruikbare temperatuur voor ruimtever-

door het huis worden verspreid.

slechts een klein deel van het totale

zame opties, zoals extra zonnepanelen,

warming. De warmtepomp is ongeveer

triple glas en een douchewtw tegen

zo groot als de voormalige cv-ketel.

meerprijs aan uw woning worden

Aanvullend wordt een elektrische boi-

met energie om dan een cv-ketel op gas.

toegevoegd.

ler geplaatst, die afhankelijk van de

Dat maakt de warmtepomp duurzaam.

ZeemanVastgoed ontwikkelt al lange tijd duurzaam. Binnen ons standaard

doelstelling: 2050 CO2-arm Nederland heeft, net als veel andere landen in de wereld, het Klimaatakkoord van Parijs onderschreven. De gemiddelde mondiale temperatuurstijging moet behoorlijk onder 2°C blijven, met inspanningen om de stijging verder te beperken tot 1,5°C. Nederland heeft zich daarom tot doel gesteld om in 2050 CO2-

energieverbruik. Een warmtepomp gaat veel efficiënter

arm te zijn. We zullen ons dus op andere manieren moeten vervoeren, windmolens en zonneparken zullen ons landschap veranderen én we moeten onze woningen op andere ma-

32

nieren verwarmen. Zonder gas dus.

Tip Bij lage temperatuurverwarming warmt uw woning langzamer op dan met radiatoren. Houd daarom de stand van uw thermostaat zo constant mogelijk.


Deur+, nog meer keus voor u Kies de deur en het garnituur dat bij uw karakter past Deur+ Als onderdeel van het meer- en minderwerk bieden wij u het Svedex deur+ concept aan: de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende stijlen en uitvoeringen in binnendeuren, kozijnen, beglazing en garnituur ten opzichte van de standaardkeuze voor uw project. In het assortiment van Svedex deur+ vindt u de juiste producten om uw favoriete woonstijl smaakvol in te vullen. Als koper krijgt u een unieke inlogcode om de keuze te maken voor de binnendeuren in uw woning.

Svedex is een toonaangevende producent in Europa van binnendeuren en binnendeurkozijnen. Het Svedex programma is onderscheidend. Dat komt omdat we goed luisteren naar de wensen van onze klanten en onze producten daarop afstemmen. Ons aanbod is veelzijdig, creactief en nuchter. Het uitgangspunt van onze ontwerpers is dat zij eerlijke Hollandse producten maken. Stijlvol, vernieuwend en betaalbaar. Al jaren kernbegrippen bij Svedex. Er was een tijd dat elke binnendeur en elk kozijn hetzelfde was. Maar individualisme is ook doorgedrongen in het interieur. De consument weet heel goed wat hij wil. Svedex speelt daar op in, door van deuren en kozijnen interieurproducten te maken in plaats van bouwelementen. De innovaties en vooruitstrevende designs van Svedex zorgen er voor dat de binnendeur en het binnendeurkozijn tegenwoordig gezien mogen worden.

33


Technische omschrijving KAVELINRICHTING

een drainageput. De HWA en drainage van de woningen en de berging worden aangesloten op het gemeentelijk riool dat wordt aangesloten op het openbare water.

Peil Als peil (aangeduid als P) wordt aangehouden de bovenkant van de afgewerkte be-

Bestratingen

gane grond. Vanuit het peil worden alle hoogtematen gemeten. De hoogte van het

Het pad naar de voordeur, de inrit van de garage en naast gelegen parkeeropstel-

peil t.o.v. N.A.P. zal door de gemeente worden aangegeven. Indien de maatvoering

plaats wordt bestraat met 2 rijen betontegels 400x600mm en zo mogelijk is dit tevens

wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met maattoleranties en/

het pad naar de voordeur.

of een afwerking zoals bijvoorbeeld tegelwerk. Tenzij anders aangegeven, zijn de afmetingen in millimeters.

Terreininrichting Het omliggende terrein buiten de eigendomsgrenzen wordt door derden in opdracht

Grondwerk

van de gemeente ingericht.

Er wordt een bed van 10 cm schoonzand aangebracht in de kruipruimte onder de vloer van de woning. Het niet bestrate deel van de tuin wordt binnen de eigen-

Erfscheidingen

domsgrenzen vrij van afval en bouwmaterialen opgeleverd. De tuin wordt met uit-

Waar op de tekening aangegeven, wordt de voorgevel aan de trottoirzijde van

gekomen grond aangevuld en geĂŤgaliseerd.

bouwnummer 1 t/m 6 en zij-erf tot voorzijde woning voorzien van een hagen tuinafscheiding met een hoogte van ca. 0,80 m (aangegeven met TA-HA op de situatiete-

Riolering

kening). De afscheiding van bouwnummer 1, 3, 4 en 6 aan het zij-erf vanaf de ach-

De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met

terzijde woning tot de achterzijde erfgrens voorzien van een hagen tuinafscheiding

betrekking tot de riolering zijn in de koop/aanneemsom begrepen. Zowel de buiten-

met een hoogte van ca. 1,80 m (aangegeven met TA-HA-H op de situatietekening).

riolering als de binnenriolering worden in kunststof uitgevoerd en aangesloten

De hoekpunten van de erfgrenzen worden gemarkeerd met een rondhouten paal.

op het gemeenteriool. De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in aluminium. Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast. Ter plaatse van de woningblokken wordt een drainagestreng aangebracht, deze zal worden aangesloten op

34


RUWBOUW

Vloeren De begane grondvloer van de woning bestaat uit een ribcassette betonvloer met

Fundering

isolatie van voldoende dikte conform de omgevingsvergunning. De verdiepings-

De fundering van de woning bestaat uit een betonnen balkfundering op betonpa-

vloeren worden uitgevoerd in betonnen plaatvloeren.

len. De kruipruimte van de woning wordt geventileerd door middel van roosters in Daken

de voor- en achtergevel.

De hellende daken worden gemaakt van houten dakelementen, welke zijn voorzien Wanden

van isolatie van voldoende dikte conform de omgevingsvergunning. De dakelementen

De bouwmuren tussen de woningen onderling, de dragende stabiliteitswanden en de

worden op de 1e verdieping aan de binnenzijde afgewerkt met gipsplaat. Het dak-

dragende binnenspouwwanden van de voor- en achtergevel bestaan uit gelijmde kalk-

vlak wordt gedekt met metalen felsplaat bedekking met aluminium afwerking, welke

zandsteen elementen. De woningscheidende wanden zijn ankerloze spouwmuren. De

conform de voorschriften bevestigd zijn en aansluiten op de goten. Als op tekening

niet-dragende scheidingswanden bestaan uit gipsblokken. In de kalkzandsteen stabili-

aangegeven worden de gevel/dakvlakken voorzien van aluminium goten. Voor de venti-

teitswanden, zoals op tekening aangegeven, mogen geen sparingen worden gemaakt.

latie-installatie en de rioolontluchting zullen de benodigde dakdoorvoeren worden aangebracht. Het platte dak is voorzien van een kunststof of bitumineuze dakbedekking.

Gevels

Het Nieuwe Glas TUITJENHORN

De buitengevel metselwerkplint wordt uitge-

Kozijnen en ramen

voerd in een waalformaat baksteen. Waar op

Buitenkozijnen en ramen Kunststof kozijnen en ramen met KOMO SKH garantie

tekening aangegeven worden de gevels afge-

Beglazing Isolerend HR++

werkt met een duurzame houten gevelbekleding.

Voordeur Kunststof voordeur voorzien van geĂŻsoleerd glasdeel

De dakaanbouw wordt uitgevoerd in metalen fels-

Overige buitendeuren Kunststof deuren

plaat bedekking met aluminium afwerking. De gevels

Binnendeuren en kozijnen Houten montagekozijnen voor stompe deuren, zonder

worden voorzien van isolatie van voldoende

bovenlicht. Fabrieksmatig afgelakte binnendeuren 2315 mm

dikte conform de omgevingsvergunning.

hoog. Deur tussen hal en woonkamer voorzien van glas-

35


opening in blank glas

het tegelwerk tot de kozijnen doorgezet.

Meterkastdeur Gelijk aan de binnendeuren en kozijnen

Dorpels Deurkozijnen van toilet en de badkamer worden ter

Hang- en sluitwerk

Buitenramen en -deuren zijn door de fabrikant voorzien

plaatse van de overgang van de tegelvloer naar de dek-

van deugdelijk hang- en sluitwerk. Binnendeuren voor-

vloer voorzien van een kunststeen dorpel.

zien van benodigde vrij- en bezet, kast- en loopsloten.

In het meer- en minderwerk kunnen verschillende deurmodellen en garnituren gekozen

Vloerafwerking

worden. De kozijnen worden rondom voorzien van een aluminium kader.

De ruwe betonvloeren worden voorzien van vlakke dekvloeren. T.p.v. de begane grond dikte ca. 70 mm en t.p.v. de verdiepingen, dikte ca. 50 mm, m.u.v. de vloeren

AFBOUW

achter het knieschot, de meterkast, de badkamer en het toilet. De vloer in badkamer en toilet wordt betegeld en t.p.v. de douchehoek verdiept aangelegd.

Trappen en hekwerken 1e verdiepingstrap Naaldhouten trap uitgevoerd met dichte stootborden.

Binnenwanden en wandafwerking

De trappen worden in een witte grondlaag uitgevoerd en

In de woning worden de wanden van de badkamer tot het plafond betegeld. Het

toilet wordt betegeld tot circa 1,5 m. boven de vloer.

exclusief de treden en stootborden afgeschilderd.

Aan de muurzijde voorzien van blank afgelakte houten

leuningen op aluminium leuningdragers.

2e verdiepingstrap Naaldhouten vlizotrap.

Ter plaatse van raamopeningen in betegelde wanden, wordt het wandtegelwerk doorgezet als vensterbank. Waar nodig zullen in het tegelwerk kitvoegen worden

Traphek

Langs de open zijde van het trapgat op de 1e verdieping

toegepast. In de keuken komt geen tegelwerk. Voor de wandtegels in het toilet en

wordt een houten traphek van ca. 1 meter hoog gemonteerd.

badkamer is een keuze mogelijk. De wandgedeelten boven het tegelwerk in het toilet worden voorzien van wit spuit-

36

Aftimmerwerk

werk. De wanden van de technische ruimte en de meterkast krijgen geen afwerking.

Vensterbank Kozijnen worden voorzien van kunststenen vensterbank

Alle overige wanden worden behangklaar afgewerkt. De woning wordt niet voorzien

van vloerplinten.

met uitzondering van de betegelde wanden, daar wordt


Plafondafwerking

INSTALLATIES

De betonnen plafonds en de met gipsplaat afgewerkte onderzijden van de hellende daken in de woning worden, met uitzondering van de meterkast, voorzien van spuit-

Water-/verwarmingsinstallatie

pleister. De v-groeven in het plafond worden niet nader afgewerkt.

De woning wordt voorzien van een lucht/water warmtepompsysteem bestaande uit een buiten- en een binnenunit en is voorzien van een extern boilervat van 200 liter. Deze kan

Sanitair

optioneel nog vergroot worden. De buitenunit onttrekt warmte aan de buitenlucht die

De woning wordt standaard opgeleverd met sanitair van het merk Geberit in de kleur

de binnenunit vervolgens gebruikt om de woning en tapwater te verwarmen. Hierdoor

wit. Tegen een meerprijs is het mogelijk om afwijkend sanitair te kiezen. De douche

is er geen grondbron nodig. Dit systeem blijft zelfs werken bij een buitentemperatuur

wordt uitgevoerd met glijstangcombinatie. De kranen zijn van het merk Grohe.

van -20°C. In de zomer kan de warmtepomp optioneel beperkt koelen. Conform opga-

Pakketsamenstelling per categorie en woningtype: Zie hiervoor pagina sanitair en

ve van de leverancier. De buitenunit wordt op het dak van de garage en ter plaatse van

tegelwerk.

de buitengevel geplaatst. De leiding voor een keukenkraan en vaatwasser worden afgedopt opgeleverd. De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, welke is

Keukeninrichting

geplaatst in de meterkast. De waterleiding is afsluit- en aftapbaar en in voldoende mate

De keukenopstelling zoals in deze brochure weergegeven, is ter indicatie. De beno-

beschermd tegen bevriezing. De leidingen worden zoveel mogelijk weggewerkt in vloe-

digde aansluitpunten worden aangebracht op basis van deze indicatieve opstelling.

ren en wanden uitgezonderd in de technische ruimte.

In de koop-/aanneemsom is geen keuken opgenomen. Op de koudwaterinstallatie zijn de volgende koud watertappunten aangesloten: Schilderwerk

• toiletcombinatie

In het zicht blijvend binnen- en buitentimmerwerk wordt geschilderd. De afwerking

• fonteinkraan

van de trappen en hekwerken is hiervoor (zie trappen) omschreven. Het timmerwerk

• wastafelkraan

in de zolder en technische ruimte wordt niet geschilderd.

• douchekraan • bad • wasmachinekraan en luchtwarmtepomp/boiler.

37


Het warme water voor huishoudelijk gebruik wordt geleverd door de boiler die on-

De te behalen en te handhaven temperaturen in de woning zijn:

derdeel is van het luchtwarmtepompsysteem. Deze boiler heeft een capaciteit van

Ruimte Temp.

200 liter, en wordt verwarmd door de buitenunit. Op de warmwaterinstallatie zijn

Woonkamer

22°C

aangesloten:

Keuken

22°C

• wastafelkraan

Slaapkamers

22°C

• douchekraan

Verkeersruimte 18°C

• bad

Bad- en doucheruimte

• boiler.

zolderverdieping worden geen convectoren of radiatoren aangebracht.

Op de begane grond en in de badkamer zal een lage temperatuur vloerverwar-

Gasinstallatie

ming worden aangebracht, welke wordt geregeld vanuit de woonkamer via een

Er wordt geen gasinstallatie aangelegd.

22°C

kamerthermostaat. In de badkamer wordt tevens een radiator met thermostaatknop geplaatst. In de slaapkamers op de 1e verdieping worden lage temperatuur

Ventilatiesysteem

convectoren geplaatst, welke vanuit de overloop worden geregeld via een ther-

De woning wordt standaard voorzien van een balans ventilatiesysteem met warmte

mostaat met timerfunctie. De plaats en de aantallen van de verwarmingselemen-

terugwinning en een bypass. Dit wil zeggen dat door middel van een ventilatie-unit

ten zijn op de tekeningen aangegeven, de definitieve aantallen en afmetingen

de lucht mechanisch wordt toegevoerd in de woonkamer en slaapkamers en wordt

volgen uit nadere berekeningen. Het leidingstelsel van de warmtepomp/boiler

afgezogen in de keuken, de badkamer, opstelplaats wasmachine en het toilet. De

naar de convectoren en radiator wordt uitgevoerd in een kunststof leidingsysteem

warmte van de afgevoerde lucht wordt overgedragen aan de toegevoerde lucht. In de

en voor zover mogelijk in de afwerkvloer van de woning aangebracht. Derhalve

zomersituatie kan deze overdracht via de bypass worden uitgeschakeld. De kanalen

is het niet aan te bevelen zonder vooronderzoek in de dekvloeren te spijkeren,

van de mechanische ventilatie zijn van verzinkt plaatstaal en zijn deels weggewerkt

boren en/of te nieten. De convectoren en radiator worden in een standaard witte

in de verdiepingsvloeren en leidingkokers. De positioneringen van de toevoer- en

kleur gemoffeld.

afzuigroosters in de wand of het plafond zijn indicatief op tekening aangegeven maar zullen nader door de installateur bepaald worden. Het is bij mechanische luchtafvoer

38


niet toegestaan om afzuigkappen met motor aan te sluiten op het systeem. Er wordt

melders worden aangebracht conform tekening volgens de geldende eisen en aange-

dringend afgeraden om afzuigkappen zonder motor aan te sluiten, omdat dat het sy-

sloten op het lichtnet. Tevens zijn de rookmelders voorzien van een noodbatterij.

steem onnodig vervuild. Voor een goede werking van het ventilatiesysteem wordt geadviseerd om de keuken te voorzien van een “recirculatie” afzuigkap met koolstoffilter.

Telecom- en kabelnetdistributiesysteem Vanuit de meterkast wordt t.b.v. een eventuele aansluiting voor telecom in de woon-

Elektrische installatie

kamer één onbedrade buisleiding met een inbouwdoos aangebracht. Vanuit de

De woning wordt standaard voorzien van PV panelen op het dak, aantal conform

meterkast wordt t.b.v. een eventuele aansluiting voor kabelnet in de woonkamer één

tekeningen. Deze voorzien voor een gedeelte in de benodigde elektracapaciteit van

bedrade buisleiding met een inbouw contactdoos aangebracht en in slaapkamer 1

de woning. De elektrische installatie wordt aangelegd vanaf de meterkast, verdeeld

één onbedrade buisleiding met een inbouwdoos. De aanvraag- en aansluitkosten

over een voldoende aantal groepen naar de diverse aansluitpunten, e.e.a. conform

zijn voor rekening van de koper.

de hiervoor geldende voorschriften ten tijde van het afgeven van de omgevingsvergunning. In de meterkast bevindt zich een hoofdschakelaar. De elektraleidingen

Belinstallatie

worden weggewerkt in steenachtige wanden en/of vloeren m.u.v. de leidingen in

De belinstallatie bestaat uit een draadloos gongsysteem met verplaatsbare gong.

de technische ruimte en berging. De lichtpunten, schakelaars en wandcontactdozen zijn per ruimte bij benadering aangegeven op de tekening, de exacte plaats

ALGEMEEN

wordt in het werk bepaald. Schakelaars en wandcontactdozen worden in kleur wit uitgevoerd.

Schoonmaken en opleveren De gehele woning wordt “bezemschoon” opgeleverd.

Overige elektrische voorzieningen Bij de voordeur wordt voorzien in een aansluitpunt voor een buitenarmatuur. In de

Voorbehoud

keuken worden loze leidingen opgenomen ten behoeve een boiler, (recirculatie-)

Deze brochure is met grote zorg en nauwkeurigheid samengesteld. De gegevens en

wasemkap en vaatwasser. Hoogte schakelaars 1050 mm.+ t.o.v. de vloer. Hoogte

tekeningen van de architect zijn erin verwerkt. Alle getoonde woningen voldoen aan

wandcontactdozen 300 mm.+ t.o.v. de vloer in woon- en slaapkamers. Optische rook-

de eisen uit het Bouwbesluit dat gold toen de Omgevingsvergunning werd verkregen.

39


En alle betrokken partijen hebben de inhoud van deze brochure meerdere malen

circa-maten. Er is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met enige wandafwerking.

grondig gecontroleerd. Toch moeten we een voorbehoud maken ten aanzien van

Kleine afwijkingen zijn dus mogelijk. Ook kunt u geen rechten ontlenen aan de per-

eventuele wijzigingen.

ceeloppervlakte die in de koopovereenkomst staat. Pas bij de kadastrale meting nรก oplevering van de woning wordt namelijk de daadwerkelijke, exacte perceelopper-

Materialisatie

vlakte bekend. Eventuele verschillen ten opzichte van de oppervlakte uit de koop-

Wijzigingen kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uit veranderende eisen van over-

overeenkomst worden niet verrekend.

heden en nutsbedrijven. Daarnaast behoudt de aannemer zich het recht voor om aanpassingen door te voeren in de materialisatie en de afwerking van de woningen.

Openbaar gebied

Soms blijkt pas tijdens de uitvoering dat deze noodzakelijk zijn. Dergelijke verande-

Op de situatietekeningen is het openbaar gebied al ingericht. Zo krijgt u een beeld

ringen zullen echter niets afdoen aan de kwaliteit van de woning.

van de bestrating, groenvoorziening, openbare verlichting, parkeerplaatsen, et cetera. Deze invulling is nauwkeurig gebaseerd op de laatst bekende gegevens, maar

Sfeerimpressies De opgenomen perspectieftekeningen zijn zogeheten artist impressions. Het kan voorkomen dat er verschillen ontstaan tussen deze impressies en de daadwerkelijke uitvoering, bijvoorbeeld in kleur. Daarom kunt u aan deze tekeningen geen rechten ontlenen. Dat geldt ook voor artist impressions van het interieur. Deze hebben slechts als doel u een algemene indruk van de sfeer te geven. En voor alle duidelijkheid: eventueel ingetekende meubelen, apparaten, verlichting en/of keukeninrichting worden niet meegeleverd.

Maatvoeringen De tekeningen en (technische) omschrijvingen in deze brochure zijn in principe maatgevend voor hetgeen u geleverd krijgt. De aangegeven maten zijn echter wel

40

ook hiervoor zijn wijzigingen voorbehouden.


ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN Om te beginnen: mocht u na het lezen hiervan nadere toelichting wensen, dan kunt

• Kadastrale uitmeting en inmeting en inschrijving

u geheel vrijblijvend contact opnemen met Zeeman Makelaars. Zij beantwoorden

• Omgevingsvergunning/gemeenteleges

uw vragen graag en vakkundig!

• Aansluitkosten gas/stadsverwarming, water, riool en elektriciteit • Kosten garantieregeling

Optie

• Verkoop- en bemiddelingskosten

Voordat u definitief beslist, kunt u een optie op een woning (bouwnummer) vragen. In overleg met u wordt dan een termijn afgesproken waarbinnen de woning voor u wordt gereserveerd en dus niet aan een ander kan worden verkocht. Tevens wordt

De kosten voor de financiering van uw woning zijn niet in de prijs van de wo-

er met u een eerste afspraak ingepland.

ning opgenomen: • Notariskosten inzake de hypotheekakte

Vrij op naam

• Advieskosten hypotheek

De op de prijslijst vermelde woningprijzen zijn vrij op naam (V.O.N.), tenzij anders is

• Kosten aanvraag Nationale Hypotheek Garantie

vermeld. ‘Vrij op naam’ wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die komen kij-

• Renteverlies tijdens de bouw (rente over vervallen maar nog niet betaalde termijnen)

ken bij de totstandkoming van een woning, in de prijs van de woning zijn begrepen: • Grondkosten

Overige kosten die buiten de prijs van de woning vallen zijn:

• Bouwkosten

• Kosten voor aansluiting op centraal antennesysteem en of kabelnet

• Centrale verwarming en warmwaterapparatuur

• Aansluitkosten op het telefoonnet

• Architecten- en constructeurshonorarium en overige adviseurs

• Keukeninrichting

• Notarishonorarium t.b.v. leveringsakte

• Aanvraagkosten energielevering

• BTW (thans 21%; eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend)

41


Verkoopprocedure Prijsstijgingen

verplichten ZeemanVastgoed respectievelijk de aannemer zich tot levering van de

De overeengekomen prijs van de woning staat vast, met uitzondering van het BTW-

grond respectievelijk de bouw van de woning, behoudens de in de beide overeen-

tarief. Wijzigingen in het BTW-tarief worden conform de wettelijke voorschriften doorbe-

komsten vermelde ontbindende resp. opschortende voorwaarden. Nadat de beide

rekend. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw worden niet doorberekend.

overeenkomsten door de betreffende partijen zijn ondertekend, ontvangt u daarvan een kopie. De originele exemplaren worden naar de notaris gezonden, die vervol-

Gescheiden koop en aanneming

gens de notariĂŤle akte van eigendomsoverdracht opmaakt.

Bij aankoop van een woning worden er twee overeenkomsten ter ondertekening aan u voorgelegd. De eerste is de koopovereenkomst en betreft de aankoop van de

Wat betaalt u wanneer?

grond. Deze komt tot stand tussen u en ZeemanVastgoed. De tweede is de aanne-

De koopprijs is verdeeld in een koopsom voor de grond en in een aanneemsom

mingsovereenkomst en betreft de bouw van de woning. Deze komt tot stand tussen

voor de te bouwen woning. Als u naar de notaris gaat voor de eigendomsover-

u en de aannemer.

dracht terwijl de bouw nog niet is begonnen, betaalt u als dan alleen de koopsom

U dient zich derhalve te realiseren, dat ZeemanVastgoed geen partij is bij de aan-

van de grond. De aanneemsom betaalt u vervolgens in termijnen. Als na de start

nemingsovereenkomst en dus niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de ver-

van de bouw een bepaald vooraf overeengekomen punt wordt bereikt, ontvangt u

plichtingen van de aannemer uit hoofde van de aannemingsovereenkomst. De over-

een factuur, die binnen twee weken overgemaakt dient te worden. U kunt de beta-

eenkomsten als hiervoor bedoeld krijgt u na het eerste gesprek digitaal toegestuurd

ling regelen door de originele factuur te ondertekenen en door te sturen naar uw

van de makelaar, zodat u deze thuis rustig door kunt lezen alvorens u overgaat

financier. Indien de eigendomsoverdracht bij de notaris heeft plaatsgevonden, zal

tot aankoop.

de financier zorg dragen voor betaling. Als u een koopovereenkomst en een aannemingsovereenkomst heeft getekend

42

Het tekenen van de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst

en na de start van de bouw naar de notaris gaat, betaalt u bij eigendomsover-

Met het ondertekenen van de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst

dracht de koopsom van de grond en de reeds verschuldigde termijnen van

verplicht u zich tot het betalen van de koopprijs. Met de mede-ondertekening

de aanneemsom. Zodra de grond en de daarop in aanbouw zijnde opstallen


aan u zijn geleverd, worden de termijnen aan u gefactureerd zoals hierboven

transportdatum vermeld. Vóór de datum van notarieel transport zendt de notaris u een

beschreven.

afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigde, bedrag is aangegeven.

Na ondertekening van de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst krijgt

Dat bedrag is inclusief bijkomende kosten zoals:

u een factuur voor de reeds verschuldigde termijnen. Indien u over ‘eigen geld’

• (Bouw)rente over de vervallen, maar niet betaalde termijnen tot de transportdatum

beschikt, betaalt u de factuur zelf. Heeft u geen ‘eigen geld’ en is de hypotheekakte

• Notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte

nog niet gepasseerd, dan krijgt u automatisch uitstel van betaling, zoals ook in de

• Afsluitkosten van de hypotheek

overeenkomsten staat. Over de vervallen maar nog niet betaalde termijnen wordt dan de overeengekomen bouwrente berekend, die later bij de notariële eigendomsover-

Het hypotheekbedrag dat in depot blijft moet gelijk zijn aan de vanaf de transport-

dracht met u wordt verrekend. Over de verschuldigde rente wordt BTW gerekend.

datum nog verschuldigde bouwtermijnen. Als dat niet het geval is, zal het eventueel

Vanaf de transportdatum betaalt u hypotheekrente tijdens de bouw. De rente wordt

ontbrekende bedrag moeten worden aangevuld uit eigen middelen of moeten wor-

berekend over uw netto hypotheekbedrag: dat is de hoofdsom van uw hypotheek

den zeker gesteld door bijvoorbeeld een overbruggingskrediet. In het algemeen

minus het nog beschikbare bedrag van uw (bouw)depot.

worden op de transportdatum twee akten ondertekend: de akte van eigendomsoverdracht en de hypotheekakte.

De aannemer heeft de termijnbetalingen overgedragen aan ZeemanVastgoed, dat betekent dat u voor de termijnen een factuur ontvangt van ZeemanVastgoed (dit

Toelichting meer-/minderwerk c.q. woonwensen

heet ‘bevrijdend betalen’).

Voor de start van de bouw wordt tijdens een kopersvergadering of in een individueel gesprek de gewenste meer-/minderwerk doorgenomen. Tijdens een kopersverga-

Eigendomsoverdracht bij de notaris

dering ontmoet u o.a. de andere kopers, de uitvoerder van de aannemer en de coördi-

De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde ‘akte van

nator voor het meer-/minderwerk. Ook wordt het te gebruiken materiaal aangegeven,

juridische levering’ bij de notaris. In de koopovereenkomst wordt de uiterste

het bouwproces uitgelegd, de procedure voor het meer-/minderwerk verwoord.

43


Ook de tekeningen, de bouw en de bouwplanning komen aan bod. Tenslotte worden

Als de woning gereed is, wordt deze aan u overgedragen, mits door u aan alle fi-

uw persoonlijke woonwensen doorgenomen en aan de hand van de eerder aan u

nanciĂŤle verplichtingen is voldaan. Bij oplevering wordt aan u, nadat de woning is

verstrekte meer- en minderwerklijst. Bij een individueel gesprek wordt e.e.a. monde-

opgenomen, een opnamestaat (eventueel voorzien van de nodige opmerkingen) ter

ling toegelicht over het bouwproces en worden natuurlijk uw wensen aan de hand

ondertekening aangeboden. De eventuele gebreken worden zo spoedig mogelijk

van de eerder aan u verstrekte meer- en minderwerklijst bepaald.

hersteld.

Oplevering

Onderhoudstermijn

Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven, ofwel

Uiterlijk elf weken na de oplevering (na afloop van de onderhoudstermijn) wordt er

de datum waarop uw woning naar verwachting klaar zal zijn voor bewoning. In de door

nog een woningopname uitgevoerd. Dat is de zogenaamde tweede oplevering.

u getekende aannemingsovereenkomst zijn bepalingen opgenomen over hoe lang de bouw van uw woning mag duren, de zogenaamde werkbare werkdagen. Werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd wanneer (daarop) door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de aannemer om niet kan worden gewerkt gedurende ten minste vijf uren door het grootste deel van de werknemers of machines. De algemeen erkende, door de overheid of collectieve arbeidsovereenkomst

Het Nieuwe Glas TUITJENHORN

in de bouw voorgeschreven rust- en feestdagen, vakantiedagen en andere vrije dagen worden niet beschouwd als werkdagen. De opleveringsprognose is derhalve mede-afhankelijk van overmachtsituaties en kan dus vertraging oplopen.

44


45


Architect aan het woord

“Drie bouwsferen, één uniek geheel” Op het moment dat Karel Maessen de voormalige bedrijfslocatie van Nickerson Zwaan bezocht wist hij het al: de nieuwe wijk moest hier ‘historisch landen’. Hij nam het kassencomplex als centraal uitgangspunt en vertaalde dit naar drie ontwerpthema’s voor de woningen: tuinderswoning, schuur en kas. “Elk met eigen kleuren en materialen, geïnspireerd op het verleden. En samen één mooi geheel, voor woongenot tot in de verre toekomst.” Karel pakt de stedenbouwkundige verkave-

Karel Maessen van TBE-ZA architecten en ingenieurs uit Volendam

de schuren zoals we die in deze omgeving

Witte woningen Dan bereiken we de zuidelijke kant op

Kasvormige binnenruimte Midden in de twee rijen levensloopbesten-

ling van de toekomstige wijk erbij en wijst naar de

kennen. Deze stijl is terug te vinden in de vrij-

toegangsweg. “Bij een glastuinbouwbedrijf staat

staande woningen (type Idris) en in de twee-

de verkaveling. Karel glimlacht: hier vinden

dige woningen is een bijzonder extra element

aan de weg de tuinderswoning. Die geeft bezoe-

onder-een-kapwoningen tegenover de Rozera’s

we het derde en meest opvallende ontwerp-

verwerkt: een gemeenschappelijke ruimte in

kers een huiselijk welkom. Die woning hebben wij

(type Robust). “Zwart hout en zink kleurige

thema, geïnspireerd op de kassen. Deze heeft

de vorm van een kas. “Deze geven het blok

vertaald naar het eerste ontwerpthema voor de

dakbedekking vormen een stoere combinatie,

hij toegepast op de beneden-bovenwoningen

een prachtige onderbreking en de bewoners

nieuwe woningen, met een grote rol voor traditio-

terwijl strakke, aluminium details het geheel een

(type Selina) en de levensloopbestendige

een unieke binnenruimte. Als ontwerper ben

nele materialen als baksteen en zwarte dakpannen.

moderne uitstraling geven”, vertelt Karel. “In

woningen (type Kassy). “De woningen zijn bij-

ik heel benieuwd hoe zij deze gaan inrichten

Uiteraard is deze stijl juist toegepast op de twee-

de vrijstaande woningen zorgt de lichte kleur bij

na wit van kleur. Zelfs de daken zijn lichtgrijs.

en gebruiken. Ik kijk sowieso heel erg uit naar

kappers die hier staan, het type Rozera. En zorgen

de entree voor een warm contrast. Net als in de

Dit refereert aan de kalkverf die op de kassen

uit naar het eindresultaat. Zo veel ruimte, groen

nu voor een warm onthaal in Het Nieuwe Glas.”

achtergevel, die terugvalt in het zwarte kader.

wordt aangebracht om het felle zonlicht te

en doordachte architectuur zijn dé ingrediën-

Dat maakt de woning vriendelijk. Toch blijft de

breken. De drie woonblokken vormen samen

ten voor een superfijne woonwijk.

zakelijkheid aanwezig. Dat moet ook, gezien de

een denkbeeldige footprint van de voormalige

Ik hoop, dat de zelfbouwers zich ook hierdoor

historische bestemming.”

kassen.”

laten inspireren.”

Vriendelijk versus zakelijk Het tweede ontwerpthema is ontleend aan

Steen, hout en glas verwijzen terug naar de tuinderswoning, schuren en kassen van weleer

46

woneninhetnieuweglas.nl


levensloopbestendige woningen, type Kassy

Reflecterende effecten De lichte kleurstellingen van de Selina en Kassy zijn gekozen naar voorbeeld in Saendelft. Maessen: “De materialen nemen kleuren van de lucht en reflecties uit de omgeving aan, bijvoorbeeld van bloesems. De sfeer verandert voortdurend iets.”

Woningindeling Alle woningtypen hebben een indeling die de binnenruimte maximaal benut. Voor de vrijstaande woning (type Idris) was dit wel een puzzel, bekent Maessen: “Dat kwam onder meer doordat de kap halverwege de eerste verdieping begint, terwijl de achtergevel is voorzien van een grote raampartij.

Duurzame materialen

Het Nieuwe Glas

vrijstaande woningen, type Idris

TUITJENHORN

Qua installatie en isolatie is volop aan duurzaamheid gedacht. Hoe voeg je daar als architect nog iets aan toe? Maessen: “Door materialen te kiezen die op een verantwoorde manier zijn geproduceerd en die een lange levensduur hebben. Zo zijn dakleien en baksteen natuurproducten, is zink is honderd procent recyclebaar en zijn de houten geveldelen op milieuvriendelijke wijze verduurzaamd.” Drie stijlen, samen één geheel Hoewel er in Het Nieuwe Glas drie ontwerpthema’s zijn te onderscheiden, zijn alle woningen ook duidelijk familie van elkaar. “We wilden variatie, maar ook eenheid in de wijk creëren”, vertelt Maessen. “Daarom hebben alle woningen drie gemeenschappelijke delers: de aluminium zetwerken om de ramen, de zinken accenten in de erkers en overal dezelfde roodbruine plintsteen.” Namen woningtypen De vijf typen woningen in Het Nieuwe Glas zijn vernoemd naar enkele topgewassen die decennialang op deze grond zijn verbouwd. •

Rozera: Rode kool met een gewicht van 2-3 kilo en een mooie donkere kleur

Robust: Selderij met grove krul en goede koude bestendigheid

Idris: Bloemkool met kleine, harde roosjes en hoge resistentie tegen ziekten

Selina: Prei met hoge vorsttolerantie en sterk tegen schot

Kassy: Krulandijvie met fijne bladstructuur en toch goed van gewicht

47


KOKEN. BADEN.

GENIETEN. Wij zijn iedere zondag open!

Betaalbaar keukenen baddesign. Grando Hoorn

1650 m2 keuken- en baddesign, De Factorij 55 (

“Wij helpen u graag met een advies op maat.� Ramon Rinkel Ondernemer Grando Hoorn

Grando. Koken. Baden. Genieten.

West-Frisia), tel.: 0229 - 230333. Iedere zondag open! grando.nl


ook fanpage

Woneninbuitenplaats

omen, denken, durven, doen!

ntwikkelaar

Projectarchitecten

Aannemer

Garantie

Woningborg Garantie- en waarborgregeling

Ooms Bouw eman Vastgoed TBEZA Architecten & Ingenieurs BBHD Woningborg NV R. van der Weydestraat 8-E Scharwoude 16 euwe Steen 5 Julianaweg 141 Postbus 805 basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en Wat houdt de Woningborg Garantie- en waarborgregeling in? 1817 MJ Alkmaar 1634 EA Scharwoude 25 HV Hoorn De Woningborg Garantie- en 1131 DH Volendam 2800 AV Gouda plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd. waarborgregeling beschermt kopers van nieuwe woningen tegen de risico’s van een eventueel 072 Het - 30 31 200 0229 - 54 78 00 29 - 24 494 4 faillissement van de bouwonderneming 0299 -tijdens 36 de 34bouw 68en bouwkundige gebreken na oplevering. 0182 580004 certificaat wordt uit• wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit www.bbhd.nl www.oomsbouw.nl ww.zeemanvastgoed.nl www.tbe-za.nl www.woningborggroep.nl van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen. gegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat. Woningborg: geeft u meer zekerheid

Wat valt niet onder de Woningborg-garantie?

Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming op finan-

Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet

cieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische

onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden in uw (koop-/)aannemingsovereenkomst en in de

omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-/)aannemingsovereenkomst beoordeeld op een

Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten.

www.woneninbuitenplaats.nl

goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming.

Voorrang Woningborg-bepalingen

Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor u?

Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorge-

Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende:

schreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval enige bepaling in de technische omschrijving

• gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om

daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds

wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling.

de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

ngesteld aan de•hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door de architect van dit plan.Onderhoudsadvies Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien stige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ern-

anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellenwij dan ons draagt het Woningborg zorg voor. het gebruik en onderhoud woning ontvangt u en een door Woningborg opgesteld advies.dat Hierinéén zijn een aantal van de overheid en/of nutsbedrijven. Eveneens behouden rechthiervoor wijzigingenVooraan te brengen invandeuwmaterialen afwerkingen, zonder en ander

• bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model (koop-/)aannemingsovereen-

belangrijke bouwtechnische aspecten en aandachtspunten met betrekking tot aankoop, oplevering, gebruik en onderhoud

tieftekeningen geven een “artistalgemene impression” Hette kan voorkomen datvormt er de verschillen zijn tussen komst met bijbehorende voorwaarden weer. en toelichting gebruiken. Het modelcontract contractuele van de woning. deze impressie en de daadwerkelijke uitvoering (bijvoorbeeld de

sion” geen rechten worden ontleend. De interieur artist impressions hebben slechts tot doel een algemene sfeerimpressie te geven en hebben geen directe relatie met

tekening van het openbaar gebied (bestrating, groenvoorziening, openbare verlichting, e.d.) is gebaseerd op de laatst bekende gegevens. Wijzigingen kunnen zich

op: het Woningborg-certificaat moet u in uw voordatingeschreven u naar de notaris gaatmaten voor de eigendomsoverdracht! n circa-maten, waarbij geen rekening is gehoudenLetmet enige wandafwerking. Debezit ophebben tekening en ingetekende situaties en dergelijke zijn circa

che tekeningen en omschrijvingen zijn maatgevend voor hetgeen u geleverd krijgt. De koper kan geen rechten ontlenen aan de in de koopovereenkomst genoemde

49


Bewust Nieuwbouw

Bewust Nieuwbouw

Hoe werkt het precies, als u een nieuwbouwhuis wilt kopen? Waar moet u op letten? En waarom Hoe werkt het precies, als u een nieuwbouwhuis wilt kopen? Waar moet u op letten? zou u eigenlijk voor nieuwbouw kiezen? Op deze en talrijke andere vragen geeft de website Bewust En waarom zou u eigenlijk voor nieuwbouw kiezen? Op deze en talrijke andere vragen geeft de website Nieuwbouw antwoord. Bewust Nieuwbouw antwoord.

Op Bewust Nieuwbouw vindt u de voordelen van een nieuwbouw huis en een stappenplan om u Duurzaam concept huizen. En u kunt er verhalen lezen van mensen verenigd in de NEPROM. Zij ontwikkelen en door het proces te loodsen van oriĂŤnteren tot en met wonen. Ook biedt de site antwoorden op allerlei Op Bewust Nieuwbouw vindt u de voordelen zoals u. Wat zijn hun ervaringen met het kopen bouwen huizen, gebouwen en buurten waar vragen over bijvoorbeeld wie doet wat, garantie, financiering, nieuws over nieuwe wetgeving en van een nieuwbouw huis en een stappenplan van een nieuwbouwhuis? mensen graag wonen, werken, winkelen en technieken in nieuwe huizen. En u kunt er verhalen lezen van mensen zoals u. Wat zijn hun ervaringen u door het proces te loodsen van oriĂŤnteren elkaar ontmoeten. Zij werken, kortom, aan een met het kopen om van een nieuwbouwhuis? tot en met wonen. Ook biedt de site antwoor-

Nieuwsgierig geworden? Neem eens een kijkje

prettige leefomgeving.

den op allerlei vragen over bijvoorbeeld wiekijkje opop www.bewustnieuwbouw.nl. Bewust NieuwNieuwsgierig geworden? Neem eens een www.bewustnieuwbouw.nl. Bewust Nieuwbouw een financiering, initiatiefnieuws vanover projectontwikkelaars, beleggers, bouwers enmeer woningKijk voor informatie op doet wat,is garantie, bouw is een initiatief van projectontwikkelaars, corporaties, verenigd in deenNEPROM. Zij ontwikkelen en bouwen huizen, gebouwen en buurten waar www.bewustnieuwbouw.nl. nieuwe wetgeving technieken in nieuwe beleggers, bouwers en woningcorporaties, mensen graag wonen, werken, winkelen en elkaar ontmoeten. Zij werken, kortom, aan een prettige leefomgeving.

Kijk voor meer informatie op www.bewustnieuwbouw.nl.

50

Onderhoudsarm

Duurzaam

Comfortabel

Energiezuinig

Op maat

Veilig


Het Nieuwe Glas TUITJENHORN

51


Meer informatie?

Wilt u na het lezen van deze brochure meer weten over de woningen en de beschikbaarheid ervan? Neem contact op met e makelaar! Deze vertelt u graag alles over

MEER INFORMATIE? INFORMATIE? EER MEER INFORMATIE?

dit unieke plan, de bijzondere woningen en de ver-

Wiltlezen u Wilt na van het u na lezen hetbrochure van lezen deze vanmeer brochure dezeweten brochure meer meer weten overdede over wijk, dede wijk, woningen woningen of de beschikbaarheid of de beschikbaarheid ervan? ervan? Neem contact contact op metMakelaars! op Zeeman met Zeeman Makelaars! Onze enthousiaste Onze enthousiaste Bovendien kan de makelaar u bijpraWilt u na het deze overweten de wijk, woningen of de beschikbaarheid ervan? Neem contact opNeem met Zeeman OnzeMakelaars! enthousiaste koopprocedure. specialisten specialisten u graag u graag alles over allesdit over unieke dit unieke plan, de plan, bijzondere de bijzondere woningtypen en de verkoopprocedure. en de verkoopprocedure. Bovendien kunnen zij u over bijpraten zij uuw bijpraten over uw over kansen op de op huidige de huidige specialisten vertellen uvertellen graagvertellen alles over dit unieke plan, de bijzondere woningtypen enwoningtypen de verkoopprocedure. BovendienBovendien kunnen zijkunnen u bijpraten kansen opkansen deuw huidige ten over uw kansen op de huidige woningmarkt in het woningmarkt in het in algemeen. algemeen. Er is vaak Er ismeer vaakdan mogelijk meer mogelijk dan u dan denkt! u denkt! woningmarkt in woningmarkt het algemeen. Erhet is vaak meer mogelijk u denkt!

algemeen. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt!

Telefoon: Telefoon: 0229E-mail: 244688. 0229 244688. E-mail:E-mail: makelaardij@zeeman.nl makelaardij@zeeman.nl Telefoon: 0229 244688. makelaardij@zeeman.nl Bezoekadres: Bezoekadres: Nieuwe Steen 5,Hoorn 16255,HV 1625 Hoorn HV Hoorn Bezoekadres: Nieuwe Steen 5,Nieuwe 1625 HVSteen

Het Nieuwe Glas

Tot slot willen slot willen wij u meegeven wij ualle meegeven dat alle dat woningen alle woningen worden worden gebouwd gebouwd onder onder devan garantie de garantie van Woningborg. van Woningborg. Zekerheid Zekerheid voor alles! voor alles! Tot slot willen wijTot u meegeven dat woningen worden gebouwd onder de garantie Woningborg. Zekerheid voor alles! Volgt het Volgt laatste hetop laatste nieuws op onze opFacebook onze Facebook fanpage fanpage Woneninbuitenplaats Woneninbuitenplaats Volgt het laatste nieuws onze nieuws Facebook fanpage Woneninbuitenplaats

ZeemanVastgoed ZeemanVastgoed Dromen, Dromen, denken, denken, durven, durven, doen! doen! ZeemanVastgoed Dromen, denken, durven, doen!

TUITJENHORN

Tot slot willen wij u meegeven dat alle woningen worden gebouwd onder de grantie van Woningborg. Zekerheid voor alles! Volgt het laatste nieuws op onze Facebook fanpage Woneninhetnieuweglas

Informatie en Verkoop en Verkoop Ontwikkelaar Ontwikkelaar Projectarchitecten Projectarchitecten Informatie enInformatie Verkoop Ontwikkelaar Informatie en Verkoop OntwikkelaarProjectarchitecten Projectarchitect

Aannemer Aannemer Aannemer Aannemer

Garantie Garantie Garantie Garantie Deze brochure is met grote zorg en nauwkeurigheid samengesteld. De gegevens en tekeningen van de architect zijn erin verwerkt. Alle getoonde woningen voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit dat gold toen de Omgevingsvergunning werd verkregen. En alle betrokken partijen hebben de inhoud van deze

TBEZA Architecten Ingenieurs Vastgoed Woningborg Zeeman Zeeman Makelaars Van den HogenBouwOoms Bouw BBHD BBHD Ooms Bouw Zeeman Makelaars Makelaars ZeemanZeeman Zeeman Vastgoed Vastgoed TBEZA Architecten TBEZA Architecten & Ingenieurs &&Ingenieurs Woningborg NV NV BBHD Ooms Zeeman Makelaars Zeeman Vastgoed TBEZA Architecten & Ingenieurs Woningborg NVNV Woningborg Julianaweg 141 Nieuwe Steen 5 Postbus 805 Nieuwe Steen 5 Papaverstraat 22 R. van der R. van Weydestraat der Weydestraat 8-E 8-E Scharwoude Scharwoude 16 16 Nieuwe Nieuwe Steen 5 Steen 5 Nieuwe Nieuwe Steen 5 Steen 5 Julianaweg Julianaweg 141 141 Postbus Postbus 805 805 R. van der Weydestraat 8-E Scharwoude 16 Nieuwe Steen 5 Nieuwe Steen 5 Julianaweg 141 Postbus 805 1817 MJ1817 Alkmaar MJ Alkmaar 1634 EA1634 Scharwoude EA Scharwoude 1625 HVHoorn 1625 Hoorn HV Hoorn 1625 HV1625 1625 Hoorn Hoorn1131 DH Volendam 1131 DH1131 Volendam DH Volendam 2800 AV 2800 Gouda AV Gouda 1131 DH Volendam HVHV Hoorn AV Gouda 1625 HV 1131 HK1634 Volendam 1817 MJ Alkmaar EA Scharwoude 1625 HV Hoorn 1625 HV Hoorn 28002800 AV Gouda 072 - 30072 31 200 - 30 310299 200-0229 0229 78 -00 54 78 00 01820182 0229 24 46 88 0229 0229 494 - 24 4494 494 0299 340299 -68 36-34 0182 580004 36 68 34 68 0229 - 24 4 40299 - 36 340299 - 58 0182 00 04 580004 0229 4646 88-88 36 39 -3954 780229 072 - 30 31 200 00 - 54 0229 - 24 460229 88 --2424 0229 - 24 494 4 - 24 68 - 36 580004 www.bbhd.nl www.bbhd.nl www.oomsbouw.nl www.oomsbouw.nl www.zeemanmakelaars.nl www.zeemanmakelaars.nl www.zeemanvastgoed.nl www.zeemanvastgoed.nl www.tbe-za.nl www.tbe-za.nl www.woningborggroep.nl www.woningborggroep.nl www.oomsbouw.nl www.zeemanmakelaars.nl www.zeemanvastgoed.nl www.tbe-za.nl www.woningborggroep.nl www.tbe-za.nlwww.bbhd.nl www.zeemanvastgoed.nl www.woningborggroep.nl www.zeemanmakelaars.nl www.vandenhogenbouwbedrijven.nl

www.woneninhetnieuweglas.nl www.woneninbuitenplaats.nl www.woneninbuitenplaats.nl www.woneninbuitenplaats.nl 52

Deze brochure Deze brochure is nauwkeurig is zorg nauwkeurig en met zorg en met samengesteld zorgde samengesteld hand aan de van hand van gegevens en tekeningen, en tekeningen, verstrekt verstrekt door van dedoor architect de architect van dit plan. vanhet dit Ondanks plan. Ondanks het bovenstaande het bovenstaande moeten moeten wij een wij voorbehoud een voorbehoud maken ten maken aanzien ten aanzien Deze brochure is nauwkeurig en met samengesteld aan handaan vande gegevens engegevens tekeningen, verstrekt door de architect dit plan. Ondanks bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van de wijzigingen, van de wijzigingen, voortvloeiende voortvloeiende uit de uit devan eisen de overheid vannutsbedrijven. de overheid en/of nutsbedrijven. en/of nutsbedrijven. Eveneens Eveneens behouden behouden wij ons wij het ons recht het voor recht wijzigingen voor wijzigingen aanintede brengen aan te brengen in deen materialen in de materialen en afwerkingen, en afwerkingen, zonder dat zonder ééndat en ander één en ander van de wijzigingen, voortvloeiende uit de eisen van deeisen overheid en/of Eveneens behouden wij ons het recht voor wijzigingen aan te brengen materialen afwerkingen, zonder dat één en ander afdoet aan afdoet de aan de kwaliteit. De opgenomen De opgenomen perspectieftekeningen perspectieftekeningen gevenimpression” een geven “artist eenimpression” “artistHet impression” Het weer. kandat Het voorkomen kan voorkomen dat erzijn verschillen dat er verschillen zijn tussen zijn deze tussen deze impressie en de daadwerkelijke enuitvoering de daadwerkelijke uitvoering uitvoering (bijvoorbeeld de de afdoet aan de kwaliteit. Dekwaliteit. opgenomen perspectieftekeningen geven een “artist weer. kanweer. voorkomen er verschillen tussen deze impressie enimpressie de daadwerkelijke (bijvoorbeeld de (bijvoorbeeld kleuren), kleuren), derhalve derhalve kunnen kunnen aan de “artist-impression” aan de “artist-impression” geen rechten geen rechten worden worden ontleend. ontleend. De interieur De interieur artist impressions artist impressions hebben hebben slechts slechts tot doel tot een doel algemene een algemene sfeerimpressie sfeerimpressie te geven te en geven hebben en hebben geen directe geen relatie directe met relatie met kleuren), derhalve kunnen aan de “artist-impression” geen rechten worden ontleend. De interieur artist impressions hebben slechts tot doel een algemene sfeerimpressie te geven en hebben geen directe relatie met

brochure meerdere malen grondig gecontroleerd. Toch moeten we een voorbehoud maken ten aanzien van eventuele wijzigingen.