{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

UBA Bouw B.V. KOPERSKEUZELIJST Project:

12451 - Allure aan de Amstel te Uithoorn

Deelproject:

55 koopwoningen

Datum:

05-02-2020

Bouwnummer:

44 t/m 55

Woningtype:

Dinkel (D)

Naam:

Code

Omschrijving

Aantal

Prijs incl. btw

1 stuks

1.231,00

1.885,00

Bijbehorende contracttekeningen zijn van 05-02-2019. BOUWKUNDIG (Sluitingsdatum d.d. 27-04-2020)

O

B001

Uitbreidingsopties Het boren van palen ten behoeve van een eventueel door uzelf te realiseren uitbouw aan de achterzijde van de woning Deze optie is exclusief het snellen van de paalkop en grondwerkzaamheden. Prijs per paal (het aantal palen wordt door de constructeur bepaald).

Fundering ten behoeve van een eventueel door uzelf te realiseren uitbouw aan de achterzijde van de woning Breedte van fundering, gelijk aan breedte van de woning. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie B001: Het boren van palen ten behoeve van een eventueel door uzelf te realiseren uitbouw aan de achterzijde van de woning.

O

B010C

Fundering 2,4 meter diep Minderprijs i.v.m. gezamelijke fundering ten behoeve van een uitbouw in combinatie met de buren Minderprijs voor de fundering indien de naastgelegen woning ook gekozen heeft voor een fundering dan wel uitbouw. Voor een tussenwoning kan deze optie twee keer van toepassing zijn.

O

B015C

Minderprijs i.v.m. gezamelijke fundering

Opm.

Het definitief informeren over de keuze van uw buren kunnen wij pas na de sluitingsdatum doen.

130,00-

Uitbouw aan de achterzijde van de woning 2,4 meter diep Uitvoering en afwerking volgens de technische omschrijving en bijgaande meer- en minderwerktekening.

O

B021C

Uitbouw 2,4 meter diep

Opm.

Contractueel wordt vastgelegd, dat de zijgevel van de uitbouw gedeeltelijk op het terrein van de buren komt.

05 februari 2020

Paraaf koper(s):

25.511,00

Pagina 1 van 12


UBA Bouw B.V. Code

Omschrijving

Aantal

Prijs incl. btw

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke uitbouw in combinatie met de buren

Minderprijs voor de uitbouw indien de naastgelegen woning ook gekozen heeft voor een uitbouw. Voor een tussenwoning kan deze optie twee keer van toepassing zijn.

O

O

B025C

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke uitbouw

Opm.

Het definitief informeren over de keuze van uw buren kunnen wij pas na de sluitingsdatum doen.

B100

Wijzigingen in de gevel Kozijn met dubbel- openslaande deuren met aan beide zijden een glasstrook

850,00-

1.650,00

13.581,00

11.129,00

631,00

De twee stuks kozijnen in de achtergevel (kozijn met dubbelopenslaande deuren en kozijn met vast glas) van de woonkamer vervangen door één kozijn met dubbel- openslaande deuren met aan beide zijden een glasstrook. Uitvoering en afwerking volgens technische omschrijving en bijgaande meer- en minderwerktekening.

O

B201C

Wijzigingen in de kap-/ dakconstructie Een dakkapel 3-raams aan de achterzijde van de woning op de 2e verdieping Het plaatsen van een dakkapel met plat dak aan de achterzijde van de woning op de 2e verdieping volgens bijgaande meer- en minderwerktekening. De dakkapel is voorzien van een hardhouten kozijn met één deel vast glas inclusief ventilatierooster en twee draai-kiepramen. Uitvoering en afwerking volgens technische omschrijving en bijgaande meeren minderwerktekening. Het standaard tuimeldakraam (550x780 mm) aan de achterzijde van de woning komt bij deze optie te vervallen.

O

B201D

Een dakkapel 2-raams aan de achterzijde van de woning op de 2e verdieping Het plaatsen van een dakkapel met plat dak aan de achterzijde van de woning op de 2e verdieping volgens bijgaande meer- en minderwerktekening. De dakkapel is voorzien van een hardhouten kozijn met één deel vast glas inclusief ventilatierooster en één draai-kiepraam. Uitvoering en afwerking volgens technische omschrijving en bijgaande meer- en minderwerktekening. Het standaard tuimeldakraam (550x780 mm) aan de achterzijde van de woning komt bij deze optie te vervallen.

O

B220

Het wijzigen van het standaard tuimeldakraam naar een tuimeldakraam, type Fakro V40P, afmeting circa 1140x1400 mm

1 stuks

Het wijzigen van het standaard tuimeldakraam, afmeting circa 550x780 mm naar een tuimeldakraam, type Fakro V40P, afmeting circa 1140x1400 mm, met isolerende beglazing in het schuine dakvlak (scharniert in het midden). Positie volgens bijgaande meer- en minderwerktekening.

05 februari 2020

Paraaf koper(s):

Pagina 2 van 12


UBA Bouw B.V.

O

Code

Omschrijving

B302A

Indelingswijzigingen Zolderindeling

Aantal

Prijs incl. btw

2.508,00

2.508,00

Het wijzigen van de indeling van de zolderverdieping, waarbij er een overloop en een onbenoemde ruimte ontstaat. Uitvoering volgens bijgaande meer- en minderwerktekening. Deze optie is inclusief extra binnenwanden van gibo, extra standaard binnendeurkozijn met standaard deur voorzien van een loopslot inclusief deurkrukken, het aanpassen van het leidingwerk van de centrale verwarming en het aanpassen van het elektra. Opm.

O

B302B

De onbenoemde ruimte voldoet niet aan het bouwbesluit voor een verblijfsruimte.

Zolderindeling Het wijzigen van de indeling van de zolderverdieping, waarbij er een overloop en een onbenoemde ruimte ontstaat. Uitvoering volgens bijgaande meer- en minderwerktekening. Deze optie is inclusief extra binnenwanden van gibo, extra standaard binnendeurkozijn met standaard deur voorzien van een loopslot inclusief deurkrukken, het aanpassen van het leidingwerk van de centrale verwarming en het aanpassen van het elektra. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie B201C: Een dakkapel 3-raams aan de achterzijde van de woning op de 2e verdieping.

Opm.

O

B310

De onbenoemde ruimte voldoet niet aan het bouwbesluit voor een verblijfsruimte.

Nihil

Slaapkamer 2 en slaapkamer 3 samenvoegen De gibowand tussen beide slaapkamers vervalt volgens bijgaande meer- en minderwerktekening. Deze optie is inclusief het aanpassen van het leidingwerk van de centrale verwarming, het aanpassen van het elektra en het vervallen van het standaard binnendeurkozijn met deur van slaapkamer 2.

O

B325B

Het vergroten van de badkamer

1.845,00

1.246,00

De badkamer op de 1e verdieping met circa 300 mm vergroten richting slaapkamer 1. Uitvoering volgens bijgaande meer- en minderwerktekening. Deze optie is inclusief het aanpassen van het leidingwerk van de centrale verwarming, het aanpassen van het leidingwerk van de loodgieter, het verplaatsen van het elektra en extra tegelwerk (uitgaande van de standaard wanden vloertegels).

O

B340B

Trapkast Het maken van een trapkast onder de trap van de begane grond naar de 1e verdieping. Uitvoering volgens bijgaande meer- en minderwerktekening. Voor de trap wordt een binnenwand geplaatst met een standaard binnendeurkozijn (dicht paneel in bovenlicht) met een standaard deur voorzien van een loopslot inclusief deurkrukken. In de trapkast wordt een wandlichtpunt met schakelaar, gecombineerd met een enkele wandcontactdoos aangebracht. De onderzijde van de trap wordt niet afgewerkt.

05 februari 2020

Paraaf koper(s):

Pagina 3 van 12


UBA Bouw B.V. Code O

B360A

Omschrijving

Aantal

Gibowand ter plaatse van de keuken (1200 mm hoog)

Prijs incl. btw €

326,00

392,00

436,00

1 stuks

137,00

1 stuks

573,00

Het plaatsen van een gibowand aan de kopse kant van de keuken, circa 100 mm dik, 650 mm breed en 1200 mm hoog. Uitvoering volgens bijgaande meer- en minderwerktekening. Deze optie is inclusief het afwerken van de kopse- en bovenkant van de gibowand met een vurenhouten gibolat en het aanpassen van het leidingwerk van de centrale verwarming.

O

B360B

Gibowand ter plaatse van de keuken (Plafondhoog) Het plaatsen van een gibowand aan de kopse kant van de keuken, circa 70 mm dik, 650 mm breed en plafondhoog. Uitvoering volgens bijgaande meer- en minderwerktekening. Deze optie is inclusief het afwerken van de kopse kant van de gibowand met een vurenhouten gibolat en het aanpassen van het leidingwerk van de centrale verwarming.

O

B401A

Trappen De open trap van de 1e- naar de 2e verdieping dicht uitvoeren De standaard open trap uitvoeren als dichte trap. De stootborden worden in plaatmateriaal (MDF) uitgevoerd. De treden, stootborden en de onderzijde van de trap worden gegrond opgeleverd. Deze optie is exclusief het dichtplamuren van de schroefgaten aan de onderzijde van de traptreden.

O

B520

Sparingswijziging in binnenwanden Standaard stalen binnendeurkozijn uitvoeren zonder bovenlicht Het standaard stalen binnendeurkozijn met bovenlicht wordt vervangen door een stalen binnendeurkozijn zonder bovenlicht. Boven het kozijn wordt een latei en gipsblokken binnenwand aangebracht. Positie volgens bijgaande meer- en minderwerktekening. U dient de gewenste kozijn(en) op tekening aan te geven.

O

Opm.

Er bestaat een kans op scheurvorming boven het kozijn. Deze eventuele scheurvorming valt niet onder de garantie.

Opm.

Deze optie is niet mogelijk voor het meterkastkozijn.

B521

Standaard stalen binnendeurkozijn uitvoeren in een houten kozijn (gegrond) zonder bovenlicht Het standaard stalen binnendeurkozijn met bovenlicht wordt vervangen door een houten binnendeurkozijn (stompe uitvoering) zonder bovenlicht. Boven het kozijn wordt een latei en gipsblokken binnenwand aangebracht. Positie volgens bijgaande meer- en minderwerktekening. U dient de gewenste kozijn(en) op tekening aan te geven. Het binnendeurkozijn wordt gegrond opgeleverd.

Opm.

Er bestaat een kans op scheurvorming boven het kozijn. Deze eventuele scheurvorming valt niet onder de garantie.

Opm.

Deze optie is niet mogelijk voor het meterkastkozijn.

05 februari 2020

Paraaf koper(s):

Pagina 4 van 12


UBA Bouw B.V. Code

Omschrijving

Aantal

Prijs incl. btw

LOODGIETERSWERK EN SANITAIR (Sluitingsdatum d.d. 04-05-2020)

O

L000

Sanitair in de toiletruimte en de badkamer Sanitair volgens de offerte van de projectleverancier

Offerte

Ten aanzien van individuele verzoeken met betrekking tot het sanitair, kunt u te zijner tijd contact opnemen met de sanitairshowroom. Het standaard sanitair kan aangepast worden naar eigen wens en wordt vóór oplevering geplaatst. Eventuele opstelling- en/of installatiewijzigingen worden via de sanitairshowroom gecoördineerd. De toiletruimte en badkamer worden bedrijfsklaar opgeleverd. De koper dient zelf een afspraak te maken met de projectleverancier en dit voor de sluitingsdatum af te ronden. Over de projectleverancier zullen wij u in een later stadium informeren.

O

Opm.

Wijzigingen in de opstelling en/of de installatie zijn altijd onder voorbehoud van de technische en bouwkundige mogelijkheden.

L001

Standaard sanitair in de toiletruimte op de beganegrondvloer

Standaard

Sanitair volgens technische omschrijving en overzicht van het standaard sanitair.

O

L002

Casco toiletruimte op de beganegrondvloer

-332,00

Het sanitair, tegelwerk, kitwerk, dorpel en spuitwerk (op de wanden) komen te vervallen. De vloerverwarmingsleidingen, dekvloer en spuitwerk (op het plafond) worden wel aangebracht. De waterleidingen en het riool worden op de standaard plaats afgedopt. In verband met legionellapreventie zullen de waterleidingen afgedopt worden met aftappers, zodat de installatie periodiek gespoeld kan worden. De elektrapunten worden afgemonteerd op de standaard plaats. Het wijzigen van het standaard leidingwerk behoort niet tot de mogelijkheden. Deze optie is gekoppeld aan een gelimiteerde garantieregeling.

O

L005

Standaard sanitair in de badkamer op de eerste verdieping

Standaard

Sanitair volgens technische omschrijving en overzicht van het standaard sanitair.

05 februari 2020

Paraaf koper(s):

Pagina 5 van 12


UBA Bouw B.V. Code O

L006

Omschrijving

Aantal

Casco badkamer op de eerste verdieping

Prijs incl. btw â‚Ź

-1.591,00

Het sanitair, tegelwerk, kitwerk, dorpel en spuitwerk (op de wanden) komen te vervallen. De vloerverwarmingsleidingen, dekvloer (m.u.v. de douchehoek), spuitwerk (op het plafond) en de badkamerradiator worden wel aangebracht. De waterleidingen en het riool worden op de standaard plaats afgedopt. In verband met legionellapreventie zullen de waterleidingen afgedopt worden met aftappers, zodat de installatie periodiek gespoeld kan worden. Het wijzigen van het standaard leidingwerk behoort niet tot de mogelijkheden. Deze optie is gekoppeld aan een gelimiteerde garantieregeling. Opm.

Garanties vervallen volgens SWK indien u voor een casco toiletruimte en/of badkamer kiest. Bij deze keuzes worden er geen garanties gegeven op de volgende onderdelen: - het complete sanitair- en loodgieterswerk; - het complete elektrawerk; - het tegelwerk; - waterdichtheid e.d.; - de complete cv-installatie. De koper kan na oplevering geen aanspraak maken op de garantie van de verwarmingsinstallatie, elektra en het sanitair- en loodgieterswerk, indien en voor zover een defect te wijten is aan de door de koper of door derden uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien krijgt de koper geen garantie op de waterdichtheid van de badkamer en op het tegelwerk, omdat deze niet worden aangebracht. In verband met legionellapreventie zullen de wateraansluitingen bij een casco toiletruimte of badkamer afgedopt worden met aftappers, zodat de installatie door de koper periodiek gespoeld kan worden zolang deze nog niet in gebruik is. Bij een casco toilet en badkamer wordt de vloerverwarming inclusief dekvloer (m.u.v. de douchehoek) wel aangebracht.

O

L010A

Badkamer voorzien van een toiletcombinatie De badkamer voorzien van een toiletcombinatie. Positie volgens bijgaande meer- en minderwerktekening. De toiletcombinatie wordt compleet ingebouwd en begetegeld opgeleverd.

O

L014

Badkamer voorzien van een badcombinatie De badkamer voorzien van een ligbad, afmeting circa 1800x800 mm. Positie volgens bijgaande meer- en minderwerkterkening. De voorzijde van het bad wordt voorzien van standaard wandtegels. Deze optie is inclusief thermostatische badmengkraan, badwaste, handdouche met verchroomde slang en wandsteun.

05 februari 2020

Paraaf koper(s):

Via projectleverancier

Via projectleverancier

Pagina 6 van 12


UBA Bouw B.V. Code

Omschrijving

Aantal

Prijs incl. btw

Waterinstallatie Buitenkraan Buitenkraan (sleutelbediend) voorzien van een vorstvrije gevelcombinatie, hoogte circa 600 mm boven maaiveld. Positie volgens bijgaande meer- en minderwerktekening.

O O

L100A L100B

€ €

525,00 1.060,00

1 stuks

352,00

1 stuks

446,00

1 stuks

283,00

1 stuks

328,00

1 stuks

323,00

1 stuks

210,00

Buitenkraan op de voorgevel Buitenkraan op de achtergevel

ELEKTRA (Sluitingsdatum d.d. 18-05-2020)

O

E002A

Extra elektra-aansluitingen Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos aan de buitengevel niet geschakeld Positie volgens bijgaande meer- en minderwerktekening.

O

E006A

Grondkabel voor tuinverlichting met schakelaar (10 meter) Tuinverlichtingskabel 10 meter (2-aderig plus een aarde) opgerold tegen de gevel, bedienbaar met een eigen schakelaar in de woning. De kabel is in verband met veiligheid nog niet aangesloten in de meterkast (er zit nog geen spanning op). Positie volgens bijgaande meer- en minderwerktekening.

O

E012

Dubbele wandcontactdoos Dubbele wandcontactdoos (horizontale uitvoering) standaard op gelijke hoogte met de overige wandcontactdozen in dezelfde ruimte. U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven, gewenste maatvoeringen zijn circa maten.

O

E018

DATA-aansluiting DATA-aansluiting inclusief leidingaanleg, bedraden met Cat-5E kabel en voorzien van een RJ-45 DATA-wandcontactdoos bij het eindpunt in de betreffende ruimte. Deze optie is exclusief router, connector en aansluiten in de meterkast. U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven, gewenste maatvoeringen zijn circa maten.

O

E019

Enkele wandcontactdoos aangesloten op een aparte groep in de meterkast Enkele wandcontactdoos aangesloten op een aparte groep in de meterkast. U dient de gewenste plaats(en) en hoogte(n) op tekening aan te geven, gewenste maatvoeringen zijn circa maten.

O

E123

Wijzigen uitvoering elektra-aansluitingen DATA-aansluiting via standaard loze leiding De bestaande loze leiding bedraden met Cat-5E kabel en voorzien van een RJ-45 DATA-wandcontactdoos bij het eindpunt in de betreffende ruimte. Deze optie is exclusief router, connector en aansluiten in de meterkast. De positie van de standaard loze leidingen staan aangegeven op bijgaande meeren minderwerktekeningen.

Opm.

Elke loze leiding in de woning is slechts voor één aansluiting te gebruiken: of TEL/of DATA.

05 februari 2020

Paraaf koper(s):

Pagina 7 van 12


UBA Bouw B.V.

O

Code

Omschrijving

Aantal

Prijs incl. btw

E124

Enkele wandcontactdoos via standaard loze leiding aangesloten op een aparte groep in de meterkast

1 stuks

257,00

1 stuks

213,00

1 stuks

294,00

1 stuks

301,00

1 stuks

76,00

1 stuks

76,00

1 stuks

76,00

1 stuks

303,00

Positie volgens bijgaande meer- en minderwerktekening.

O

E128

3-fase Perilex wandcontactdoos in plaats van een 2-fase Perilex wandcontactdoos De standaard 2-fase Perilex wandcontactdoos in de keuken wijzigen in een 3-fase Perilex wandcontactdoos. Exclusief eventueel benodigde extra aardlekschakelaar en/of het verzwaren van de huisaansluiting.

O

E201

Uitbreiding meterkast Dubbele wandcontactdoos in de meterkast (opbouw) Dubbele wandcontactdoos in de meterkast (opbouw), hoogte 2200+ mm vanaf dekvloer.

E203

Extra aardlekschakelaar in de meterkast Het uitbreiden van de meterkast met één extra aardlekschakelaar. Op deze extra aardlekschakelaar kunnen maximaal vier groepen bijgeplaatst worden.

Opm.

O

E300

Indien er door extra gekozen opties een uitbreiding in de meterkast noodzakelijk is, zal dit door de installateur van het project worden aangegeven. De installatie van de keuken heeft hier ook invloed op. Deze optie kunt u niet zelf kiezen en zal gedurende het project toegevoegd kunnen worden.

Het verplaatsen van elektra-aansluitingen Het verplaatsen/verlagen/verhogen van een wandcontactdoos U dient de gewenste verplaatsing(en) op tekening aan te geven, gewenste maatvoeringen zijn circa maten. Indien er geen specifieke hoogte is opgegeven, wordt de wandcontactdoos op dezelfde hoogte als standaard voor die ruimte gemonteerd.

O

E301

Het verplaatsen van een loze leiding/bedrade leiding U dient de gewenste verplaatsing(en) op tekening aan te geven, gewenste maatvoeringen zijn circa maten. Indien er geen specifieke hoogte is opgegeven, wordt de leiding op dezelfde hoogte als standaard voor die ruimte gemonteerd.

O

E302

Het verplaatsen van een schakelaar U dient de gewenste verplaatsing(en) op tekening aan te geven, gewenste maatvoeringen zijn circa maten.

O

E400A

(Buiten)lichtpunten en schakelaars Buitenlichtpunt aan buitengevel niet geschakeld Buitenlichtpunt tegen de buitengevel bedienbaar via een bestaande schakelaar in de woning. Het lichtpunt wordt op gelijke hoogte met de standaard buitenlichtpunt(en) aangebracht, exclusief armatuur. U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven, gewenste maatvoeringen zijn circa maten.

05 februari 2020

Paraaf koper(s):

Pagina 8 van 12


UBA Bouw B.V. Code O

E401A

Omschrijving

Aantal

Prijs incl. btw

Buitenlichtpunt aan buitengevel met schakelaar

1 stuks

448,00

1 stuks

155,00

1 stuks

301,00

2.634,00

Buitenlichtpunt tegen de buitengevel bedienbaar met een eigen schakelaar in de woning. Het lichtpunt wordt op gelijke hoogte met de standaard buitenlichtpunt(en) aangebracht, exclusief armatuur. U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven, gewenste maatvoeringen zijn circa maten.

O

E420

Wandlichtpunt niet geschakeld Extra wandlichtpunt, bedienbaar via een bestaande schakelaar. U dient de gewenste plaats(en) met hoogte op tekening aan te geven, gewenste maatvoeringen zijn circa maten.

O

E421

Wandlichtpunt met schakelaar Extra wandlichtpunt, bedienbaar met een eigen schakelaar. U dient de gewenste plaats(en) met hoogte op tekening aan te geven, gewenste maatvoeringen zijn circa maten.

CENTRALE VERWARMING (Sluitingsdatum d.d. 18-05-2020)

O

C140

Aanpassen vloerverwarming Opwaarderen vloerverwarming op de zolderverdieping (capaciteit van 15 naar 20 graden) Deze optie is inclusief het wijzigen van de capaciteit van de warmtepomp een ruimtethermostaat op de zolderverdieping.

KEUKEN (Sluitingsdatum d.d. 18-05-2020)

O

K003

Keuken Keukeninstallatie standaard uitvoeren

Standaard

Alle aansluitingen worden op de posities volgens de verkooptekening en technische omschrijving aangebracht.

O

K004

Coördinatiekosten wijzigen standaard keukeninstallatie

274,00

De coördinatiekosten is een eenmalige kostenpost per gewijzigd keukenplan en is exclusief de kosten voor eventuele extra installatiepunten en/of het verplaatsen van de standaard installatiepunten. De wijzigingen aan de installatie dienen voor de gestelde sluitingsdatum door middel van een duidelijk installatieplan overlegd te worden met de kopersbegeleiding, waarna de kosten voor de extra installatiepunten en/of het verplaatsen van de standaard installatiepunten door middel van een offerte aan u geoffreerd worden. De wijzigingen aan de installatie zullen tijdens de bouw aangebracht worden.

05 februari 2020

Paraaf koper(s):

Pagina 9 van 12


UBA Bouw B.V. Code

Omschrijving

Aantal

Prijs incl. btw

TEGELWERK (Sluitingsdatum d.d. 08-06-2020) Opm.

Tegelwerk: - Keuze voor tegels in de toiletruimte en badkamer via

onderstaande keuzemogelijkheden of via een offerte bij de aangewezen tegelshowroom. - Strokend verwerken van wand- en vloertegels is niet mogelijk. - Wandtegels afmeting 25x33 cm worden liggend aangebracht. - Vloertegels afmeting 30x30 cm (t.p.v. douchehoek 15x15

cm). - Voegwerk in de wandtegels in de kleur wit. - Voegwerk in de vloertegels in de kleur grijs. - De genoemde tegels zijn te bezichtigen op het kantoor

van UBA en in de tegelshowroom.

O

T000

Wand- en vloertegelwerk in de toiletruimte en de badkamer Tegelwerk volgens de offerte van de projectleverancier

Offerte

Ten aanzien van individuele verzoeken met betrekking tot het wand- en vloertegelwerk in de toiletruimte en badkamer, kunt u te zijner tijd contact opnemen met de tegelshowroom. Het standaard tegelwerk kan aangepast worden naar eigen wens. De koper dient zelf een afspraak te maken met de projectleverancier en dit voor de sluitingsdatum af te ronden. Over de projectleverancier zullen wij u in een later stadium informeren.

O

T001

Standaard wand- en vloertegelwerk in de toiletruimte op de beganegrond Wandtegels worden liggend verwerkt tot standaard hoogte volgens contractstukken, hoogte 1.500+ mm vanaf dekvloer, volgens onderstaande type tegel:

O

T003

Wandtegel, keuze uit: O 25x33 cm, wit glans O 25x33 cm, wit mat

Standaard Nihil

Vloertegel, keuze uit: O 30x30 cm, Antraciet O 30x30 cm, Donkergrijs

Standaard Nihil

Standaard wandtegels in de toiletruimte op de begane grond uitvoeren tot aan het plafond

Via projectleverancier

05 februari 2020

Paraaf koper(s):

Pagina 10 van 12


UBA Bouw B.V.

O

Code

Omschrijving

T005

Standaard wand- en vloertegelwerk in de badkamer op de eerste verdieping

Aantal

Prijs incl. btw

Wandtegels worden liggend verwerkt tot standaard hoogte volgens contractstukken, hoogte 1.800+ mm en ter plaatsen van de douchehoek 2.100+ mm, volgens onderstaande type tegel:

O

T007

Wandtegel, keuze uit: O 25x33 cm, wit glans O 25x33 cm, wit mat

Standaard Nihil

Vloertegel, keuze uit: O 30x30 cm (15x15 cm t.p.v. douchehoek), Antraciet O 30x30 cm (15x15 cm t.p.v. douchehoek), Donkergrijs

Standaard Nihil

Standaard wandtegels in de badkamer op de eerste verdieping uitvoeren tot aan het plafond

Via projectleverancier

AFBOUW (Sluitingsdatum d.d. 06-07-2020)

O

A000

Binnendeurkozijnen, binnendeuren en garnituur Binnendeurkozijnen, binnendeuren en garnituur volgens de offerte "Mijndeur" van Berkvens

Offerte

Ten aanzien van individuele verzoeken met betrekking tot de binnendeurkozijnen, binnendeuren en garnituur, kunt u gebruik maken van "Mijndeur" van Berkvens. De standaard binnendeurkozijnen, binnendeuren en garnituur kunnen aangepast worden naar eigen wens. De koper dient dit zelf voor de sluitingsdatum af te ronden. In een later stadium ontvangt u meer informatie over "Mijndeur".

O

A001

Standaard binnendeurkozijnen, binnendeuren en garnituur

Standaard

Binnendeurkozijnen, binnendeuren en garnituur volgens technische omschrijving.

Opm.

Indelingsvariaties van de woonkamer, keuken, badkamer, etc. zijn op aanvraag.

Opm.

Eventuele keuzes die betrekking hebben op het gevelaanzicht zijn onder voorbehoud omgevingsvergunning.

Opm.

Meerwerk kan mogelijk leiden tot bouwtijdverlenging, in de vorm van aanpassing van het aantal werkbare werkdagen.

Opm.

Genoemde bedragen zijn inclusief 21% 1 btw en alleen geldig bij tijdige opgave.

Opm.

Betalingsregeling volgens de koop/aannemingsovereenkomst.

05 februari 2020

Paraaf koper(s):

Pagina 11 van 12


UBA Bouw B.V. Code Opm.

Omschrijving

Aantal

Prijs incl. btw

Gewenste keuzes aankruisen en elke pagina voorzien van uw paraaf.

Datum:

Voor akkoord: ยน Indien door overheidswege het percentage van de omzetbelasting (btw) wordt gewijzigd, vindt er tussen partijen doorberekening plaats overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

05 februari 2020

Paraaf koper(s):

Pagina 12 van 12

Profile for ZeemanVastgoed

Koperskeuzelijst woningtype DInkel  

Koperskeuzelijst woningtype DInkel  

Profile for zeeman7