{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

5 februari 2020

Ref.

: bls/prijslijst

Proj.nr.

: V1102

Pagina 1/2

Project

: Allure aan de Amstel, fase 1

Betreft

Prijslijst 24 beneden-/bovenwoningen en 31 eengezinswoningen, plan Allure aan de Amstel fase 1 in Uithoorn Makelaars

EKZ | Makelaars Uithoorn, Wiegerbruinlaan 39 Uithoorn, 0297-567863 Koop Lenstra Makelaars, Amstelplein 6-12 Uithoorn, 0297-524124 Aannemer

UBA Bouw B.V., J.A. van Seumerenlaan 4, Uithoorn bouwnr.

verdieping

type

naam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

beg. grond beg. grond beg. grond beg. grond beg. grond beg. grond 1e & 2e verd. 1e & 2e verd. 1e & 2e verd. 1e & 2e verd. 1e & 2e verd. 1e & 2e verd. beg. grond beg. grond beg. grond beg. grond beg. grond beg. grond 1e & 2e verd. 1e & 2e verd. 1e & 2e verd. 1e & 2e verd. 1e & 2e verd. 1e & 2e verd.

benedenwoning benedenwoning benedenwoning benedenwoning benedenwoning benedenwoning bovenwoning bovenwoning bovenwoning bovenwoning bovenwoning bovenwoning benedenwoning benedenwoning benedenwoning benedenwoning benedenwoning benedenwoning bovenwoning bovenwoning bovenwoning bovenwoning bovenwoning bovenwoning

Hunze Hunze Hunze Hunze Hunze Hunze Hunze Hunze Hunze Hunze Hunze Hunze Gouwe Gouwe Gouwe Gouwe Gouwe Gouwe Gouwe Gouwe Gouwe Gouwe Gouwe Gouwe

Ca. GBO m2* 50 m2 50 m2 50 m2 50 m2 50 m2 50 m2 73 m2 66 m2 66 m2 66 m2 66 m2 66 m2 48 m2 50 m2 50 m2 50 m2 50 m2 50 m2 73 m2 66 m2 66 m2 66 m2 66 m2 66 m2

adres Petrus Steenkampweg 2 Petrus Steenkampweg 4 Petrus Steenkampweg 6 Petrus Steenkampweg 8 Petrus Steenkampweg 10 Petrus Steenkampweg 12 Petrus Steenkampweg 2a Petrus Steenkampweg 4a Petrus Steenkampweg 6a Petrus Steenkampweg 8a Petrus Steenkampweg 10a Petrus Steenkampweg 12a Burgemeester Letschertlaan 1 Burgemeester Letschertlaan 3 Burgemeester Letschertlaan 5 Burgemeester Letschertlaan 7 Burgemeester Letschertlaan 9 Burgemeester Letschertlaan 11 Burgemeester Letschertlaan 1a Burgemeester Letschertlaan 3a Burgemeester Letschertlaan 5a Burgemeester Letschertlaan 7a Burgemeester Letschertlaan 9a Burgemeester Letschertlaan 11a

koop-/ aanneemsom v.o.n. € 212.500,€ 205.000,€ 205.000,€ 205.000,€ 205.000,€ 212.500,€ 280.000,€ 262.500,€ 262.500,€ 262.500,€ 262.500,€ 269.000,€ 220.000,€ 210.000,€ 210.000 ,€ 210.000,€ 210.000 ,€ 215.000,€ 285.000,€ 269.000,€ 269.000,€ 269.000,€ 269.000,€ 275.000,-

*Alle genoemde oppervlaktematen zijn onder voorbehoud en exclusief 5m2 oppervlakte berging (GBO) Indicatie servicekosten circa € 1,00 p/m2 gebruiksoppervlakte (GBO) appartement per maand. Indicatie servicekosten circa € 1,50 p/m2 gebruiksoppervlakte (GBO) maisonnette per maand. De definitieve servicekosten worden vastgesteld door de Vereniging van Eigenaren.

Gescheiden koop en aanneming Verkoop van de appartementen (beneden-/bovenwoningen) geschiedt middels gescheiden koop en aanneming. Dit betekent, dat er bij aankoop van een appartementsrecht twee overeenkomsten ter ondertekening aan u worden voorgelegd. De eerste is de koopovereenkomst en betreft de aankoop van het onverdeeld aandeel in de grond. Deze komt tot stand tussen u en ZeemanVastgoed. De tweede is de aannemingsovereenkomst en betreft de bouw van het appartement. Deze komt tot stand tussen u en de aannemer. De op deze prijslijst vermelde koop-/aanneemsommen zullen dus worden gesplitst in een koopsom voor het onverdeelde aandeel in de grond en een aanneemsom voor het appartement. Uiteraard verandert dat niets aan de totale koop/aanneemsom als vermeld.


5 februari 2020

bouwnr.

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Ref.

type

hoekwoning tussenwoning tussenwoning tussenwoning tussenwoning tussenwoning hoekwoning hoekwoning tussenwoning tussenwoning tussenwoning tussenwoning hoekwoning hoekwoning tussenwoning tussenwoning tussenwoning tussenwoning hoekwoning hoekwoning tussenwoning tussenwoning hoekwoning hoekwoning tussenwoning tussenwoning tussenwoning tussenwoning tussenwoning tussenwoning hoekwoning

: bls/prijslijst

naam

Amer Amer Amer Amer Amer Amer Amer Berkel Berkel Berkel Berkel Berkel Berkel Berkel Berkel Berkel Berkel Berkel Berkel Dinkel Dinkel Dinkel Dinkel Dinkel Dinkel Dinkel Dinkel Dinkel Dinkel Dinkel Dinkel

Pagina 2/2

opp. m2 grond* 209 118 116 114 110 108 176 144 94 94 94 96 138 139 94 94 94 95 136 179 117 115 173 170 110 111 106 106 106 105 178

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

adres

Burgemeester van Meetelenstraat 35 Burgemeester van Meetelenstraat 37 Burgemeester van Meetelenstraat 39 Burgemeester van Meetelenstraat 41 Burgemeester van Meetelenstraat 43 Burgemeester van Meetelenstraat 45 Burgemeester van Meetelenstraat 47 Thamerweg 122 Thamerweg 120 Thamerweg 118 Thamerweg116 Thamerweg 114 Thamerweg 112 Thamerweg 110 Thamerweg 108 Thamerweg 106 Thamerweg 104 Thamerweg 102 Thamerweg 100 Burgemeester Fremery Kalfflaan 1 Burgemeester Fremery Kalfflaan 3 Burgemeester Fremery Kalfflaan 5 Burgemeester Fremery Kalfflaan 7 Burgemeester Fremery Kalfflaan 9 Burgemeester Fremery Kalfflaan 11 Burgemeester Fremery Kalfflaan 13 Burgemeester Fremery Kalfflaan 15 Burgemeester Fremery Kalfflaan 17 Burgemeester Fremery Kalfflaan 19 Burgemeester Fremery Kalfflaan 21 Burgemeester Fremery Kalfflaan 23

koop-/ aanneemsom v.o.n. € 425.000,€ 364.000,€ 363.000,€ 362.000,€ 361.000,€ 360.000,€ 420.000,€ 405.000,€ 342.500,€ 342.500,€ 342.500,€ 342.500,€ 400.000,€ 395.000,€ 342.500,€ 342.500,€ 342.500,€ 342.500,€ 385.000,€ 397.500,€ 365.000,€ 365.000,€ 412.500,€ 417.500,€ 365.000,€ 365.000,€ 365.000,€ 365.000,€ 365.000,€ 365.000,€ 412.500,-

*Genoemde oppervlaktematen zijn inclusief de helft van het gemeenschappelijke achterpad en onder voorbehoud van kadastrale inmeting.

Gescheiden koop en aanneming Verkoop van de woningen geschiedt middels gescheiden koop en aanneming. Dit betekent, dat er bij aankoop van een woning twee overeenkomsten ter ondertekening aan u worden voorgelegd. De eerste is de koopovereenkomst en betreft de aankoop van de grond. Deze komt tot stand tussen u en ZeemanVastgoed. De tweede is de aannemingsovereenkomst en betreft de bouw van de woning. Deze komt tot stand tussen u en de aannemer. De op deze prijslijst vermelde koop-/aanneemsommen zullen dus worden gesplitst in een koopsom voor de grond en een aanneemsom voor de woning. Uiteraard verandert dat niets aan de totale koop-/aanneemsom als vermeld. Bovengenoemde koop-/aanneemsommen zijn vrij op naam (v.o.n.). Dit houdt in, dat thans 21% BTW is opgenomen in de koop-/aanneemsommen. Wij behouden ons het recht voor de koop-/aanneemsommen van niet verkochte woningen tussentijds aan te passen. De vermelde koop-/aanneemsommen zijn exclusief rentevergoeding. De rentevergoeding conform de desbetreffende artikelen in de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst wordt berekend naar 5% op jaarbasis vanaf 1 juni 2020.

Profile for ZeemanVastgoed

Prijslijst Allure aan de Amstel fase 1  

Prijslijst Allure aan de Amstel fase 1  

Profile for zeeman7