__MAIN_TEXT__

Page 1

10 februari 2020

Ref.

: bls/prijslijst

Beh. door : Zeeman Makelaars

Proj.nr.

: V1802

E-Mail

Project

: Plan Molenweid in Blokker

Pagina 1/1

: makelaardij@zeeman.nl

Betreft

Prijslijst 19 woningen, plan Molenweid in Blokker Makelaar

Zeeman Makelaars, Nieuwe Steen 5, 1625 HV Hoorn Aannemer

Aannemingsbedrijf Wit Wognum, Westerspoor 16, 1687 AZ Wognum bouwnr. type naam opp. m2 grond* 7**

Lastdrager

Vrijstaand

418

m2

adres

Molenweid 7

koop-/ aanneemsom v.o.n. € 525.000,-

* genoemde oppervlaktemaat zijn onder voorbehoud van kadastrale inmeting.

***Bwnr.: 7 wordt standaard uitgevoerd met de volgende meer-/minderwerk opties: · Een uitbreiding van de begane grond met 2,4 m. · Het toepassen van een vloerluik in de garage · Het aanpassen van de boilercapaciteit van 200 naar 300 litervat. De kosten van bovenstaand meerwerk is niet opgenomen in vermelde koop-/aanneemsom. Deze aanpassing geeft een meerprijs van € 29.195,- incl. BTW. U dient dit bedrag dus bij de hierboven genoemde koop-/aanneemsom te tellen.

Gescheiden koop en aanneming Verkoop van de woningen geschiedt middels gescheiden koop en aanneming. Dit betekent, dat er bij aankoop van een woning twee overeenkomsten ter ondertekening aan u worden voorgelegd. De eerste is de koopovereenkomst en betreft de aankoop van de grond. Deze komt tot stand tussen u en ZeemanVastgoed. De tweede is de aannemingsovereenkomst en betreft de bouw van de woning. Deze komt tot stand tussen u en de aannemer. De op deze prijslijst vermelde koop-/aanneemsommen zullen dus worden gesplitst in een koopsom voor de grond en een aanneemsom voor de woning. Uiteraard verandert dat niets aan de totale koop-/aanneemsom als vermeld. Bovengenoemde koop-/aanneemsommen zijn vrij op naam (v.o.n.). Dit houdt in, dat thans 21% BTW is opgenomen in de koop-/aanneemsommen. Wij behouden ons het recht voor de koop-/aanneemsommen van niet verkochte woningen tussentijds aan te passen. De vermelde koop-/aanneemsommen zijn exclusief rentevergoeding. De rentevergoeding conform de desbetreffende artikelen in de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst wordt berekend naar 5% op jaarbasis vanaf 1 januari 2020.

Profile for ZeemanVastgoed

prijslijst  

prijslijst  

Profile for zeeman7