Page 1

Konepajateollisuuden osaava huoltokumppani machinery huolehtii koneestasi sen koko elinkaaren ajan – asennuksesta aina ympäristöystävälliseen käytöstäpoistoon saakka.


Laadunvarmistuspalvelut Laadunvarmistuspalveluilla varmistamme koneiden ja laitteiden toimintavarmuuden sekä laaduntuottokyvyn osana tuotantoanne. Palvelukokonaisuus sisältää koneiden huollot, korjaukset, kuntokartoitukset, varaosat sekä koneen käyttäjille käyttö- ja ohjelmointitukea.

Ennakoiva kunnossapito ennakoiva kunnossapito • • • • •

• Mittavälineiden kalibrointi • Koneiden mittaukset ja kuntokartoitukset

Huoltosopimukset Konekohtaiset vuosihuoltopaketit Karojen ja kulmapäiden huolto Servomoottorien huollot Sorvin pyörivien työkalujen huolto

- Geometriamittaus - Lasermittaus - Ballabar-mittaus

korjaava kunnossapito • •

varaosat

Sähköinen ja mekaaninen vianhaku sekä korjaus. Karojen ja kulmapäiden korjaukset sekä karahionnat.

• alkuperäiset tehdasvaraosat • lisätarvikkeet tuotannon ja toimintaympäristön kehittämiseen

tukipalvelut • Tekninen tuki

• Konesiirrot

- Käyttö- ja ohjelmointituki ongelma tilanteissa. Asiakasräätälöityjä käyttö- ja ohjelmointikoulutuksia

- Koneiden siirrot, purkutyöt sekä uudelleenasennukset.

• Machina-kunnossapitojärjestelmä

- Konekohtainen huolto ja tapahtumahistoria


Huoltosopimus Huoltosopimuksella asiakas saa luotettavan sekä ammattitaitoisen kumppanin hoitamaan kone- ja laitekantansa laaduntuottokyvyn. Suunnitelmallisella huolto-ohjelmalla vähennetään yllättäviä koneiden toimintahäiriöitä sekä tuotantokatkoksia, jotka aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia. •

Ennakkohuolloilla varmistetaan koneen toimintavarmuus. Niiden avulla voidaan myös havaita ne osat, joissa vikaantumisen riski on kasvanut.

Koneessa havaitut huomiot sekä tehdyt toimenpiteet dokumentoidaan ja taltioidaan Machina-järjestelmään.

Huollot ja korjaustoimenpiteet suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa siten, että ne palvelevat kustannustehokkaasti asiakkaan tarpeita ja tuotantoaikatauluja.

Kuntokartoitukset ja -mittaukset Kuntokartoituksessa tutkitaan erityisesti ne koneen osat, joissa asiakas epäilee olevan huollon tarvetta. Kuntokartoituksen toteuttaja raportoi huomiot sekä tekee huoltoehdotuksen. Raportti luovutetaan asiakkaalle sekä tallennetaan Machina-järjestelmään. Kuntoarvion perusteella kyetään ennaltaehkäiseviin huoltotoimenpiteisiin, joilla minimoidaan mahdollisia toimintahäiriöitä. Mittauspalveluillamme voidaan selvittää ja mitata työstökoneen laaduntuottokyky luotettavasti. Mittaustulokset raportoidaan ja tallennetaan Machinajärjestelmään. • • •

Geometrian sekä vaaituksen tarkastus Ballbar-mittaus Lasermittaus sekä kompensointi

Machina-kunnossapito-ohjelmisto Käytämme Machina-ohjelmistoa, jonka avulla me ja asiakkaamme voimme seurata koneille tehtyjä toimenpiteitä sekä niistä syntyneitä kunnossapitokustannuksia. Jokaisesta koneelle tehdystä toimenpiteestä jää merkintä Machinaan. Tästä syntyy tietokanta, josta löytyy konekohtainen, tehtävätyyppien mukaan eritelty huolto- ja tapahtumahistoria. Machinan ansioista voidaan helposti ennakoida koneen tarvitsemat osat ja suoritettavat toimenpiteet seuraavaksi vuodeksi eteenpäin. Asiakkaillamme on myös mahdollisuus saada Machina-ohjelmisto omaan käyttöönsä ja nähdä koko konekantansa tapahtumat sekä tietokantaan kerätty sähköinen dokumentointi.


Palveluverkostomme kattaa koko Suomen Machinery on vuonna 1911 perustettu suomalainen perheyritys, joka toimii kotimaan lisäksi Baltiassa. Toimitamme suomalaiselle konepajateollisuudelle metallintyöstökoneita maailman johtavilta valmistajilta. Huolehdimme koneista niiden koko elinkaaren ajan – asennuksesta aina ympäristöystävälliseen käytöstäpoistoon saakka. Tarjoamme koneiden elinkaaren ajaksi kaikki tarvittavat palvelut asiakkaan tuotannon tueksi: asennukset, opastukset, käyttöönotot, huolto- ja korjauspalvelut, turvallisuuskoulutukset, kunnossapidon raportoinnit, varaosat ja tarvikkeet sekä kattavan valikoiman lisälaitteita.

ota yhteyttä! Työstökonehuolto ja varaosapalvelut Huolto 020 163 0439 Huolto / Itä-Suomi 020 163 0471 Varaosat 020 163 0438 tyostokonehuolto@machinery.fi www.machinery.fi

Machineryn työstökonehuollon esite  

Konepajateollisuuden osaava huoltokumppani

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you