Page 1

Sähkönjakelu- ja televerkkojen asiakaslehti

7

s.

SLO:n ratkaisut verkonrakentajien liiketoiminnan tukemiseen

4 25 32 33 34 40 45

Ratkaisut Sähkönjakelu Mittalaitteet Aurinko Työkalut Tele Valaistus


2 Ratkaisut

Kuuluuko kännykkä sisällä?

Sisätilojen kuuluvuusverkon komponentit

Antennit Korrugoidut ja säteilevät kaapelit Adapterit Diplexerit ja hybridit Tehojakajat ja tapperit Päätteet ja DC-erottimet Liittimet Kiinnikkeet


3

Sisällys Ratkaisut

SLO koordinoi koko Mikkelin Asuntomessujen katuvalaistuksen materiaalihankinnat.

4.......Kuuluvuutta sisätiloihin 5.......Pääkirjoitus 5.......Nimitykset 7.......Ratkaisut verkonrakentajien liiketoiminnan tukemiseen 9.......SLO on täyden valikoiman työ- ja turvavälinetoimittaja 10......Aurinkoenergiasta kuluttajille avaimet käteen -paketti 13......Keskijännitekaapelivarusteiden merkitys verkkoinvestoinnissa 14......Keskijänniteverkon suojaus ja loisteho hallintaan 15......SLO - Tekninen asiantuntijasi 16......Mikkelin Asuntomessuille innovatiivinen valaistusratkaisu 18......Puistomuuntamo huomiseksi? - Kyllä SLO:lta 20.....Mikrokanavatekniikka ratkaisuna taajamien valokaapelointeihin

Sähkönjakelu 25......ABB 28......Pipelife 29.....TE Connectivity 30.....KKM Power

Mittalaitteet 32.....Chauvin Arnoux

Aurinko 33.....GreenEnergy Finland

Työkalut 26......SLO Verkostomessuilla Yhteistyökumppanit osastollamme A102

34.....WIHA 35.....Panasonic Tough Tools 37......Klauke 38.....Ragnar Stålskog Ab 39.....JKS Products

Valinnat SLO Oy, Ritakuja 2, PL 88, 01740 Vantaa, puh. 010 28311, fax 010 283 2010 www.slo.fi

KANNEN KUVA:

Tehomet Oy s. 16.

Tuote- ja hintatiedot saat SLO-myyjältäsi.

Tele 40.....ETD 41......Naficon 41......Roxtec 42......Orbis 43.....Stera 43.....Sakspol 44.....Orbis 45.....Nestor Cables

Valaistus

46.....Siteco 47......Osram 49.....Philips


4 Ratkaisut

Kuuluvuutta sisätiloihin Teksti ja kuvat: Orbis Oy

S

airaalat, parkkiluolat, ostoskeskukset, toimistohotellit, uudet asuintalot – siinä muutamia tiloja, joissa matkapuhelimen kuuluvuus on usein heikko. Syitä radiosignaalien heikkoon läpäisyyn on monia, esimerkiksi metallilla vahvistettu seinärakenne tai selektiivilasit, joilla tavoitellaan tehokasta lämmöneristystä. Tiloihin, joita maanpäällinen radioverkko ei kata, ratkaisuna kuuluvuuden parantamiseksi on rakentaa sisäpeittoantenniverkko. Siinä signaali tuodaan toistimen tai tukiaseman kautta rakennuksen sisälle. Signaali välitetään fyysistä passiiviverkkoa pitkin antennien ja säteilevien kaapelien avulla jokaiseen katveiseen kulmaan ja sopukkaan. Verkon rakentaminen on luonnollisesti edullisinta sisällyttää heti rakennusvaiheessa mukaan uuteen kiinteistöön. Vain yksi kaapelointi monioperaattoriverkkoon Yksi antenniverkko voi välittää kaiken langattoman viestinnän, jolloin verkkomateriaa-

leissa sekä asennustöiden määrässä saadaan säästöjä aikaan. Kaupallisten teleoperaattoreiden ja viranomaisverkon yhteistä verkkoa kutsutaan monioperaattoriverkoksi. Verkon palveluita (GSM, GPRS, UMTS, 3G, 4G,

Ymmärrys ja kokemus RFteknologiasta takaavat laadun.

WLAN, VIRVE) voidaan laajentaa aina rakentamisen jälkeen myöhemmin, sillä taajuusalue 380 MHz - 2,7 GHz kattaa myös tulevaisuuden tarpeet. Monioperaattoriverkon käytännön toteutus vaatii kuitenkin kalliita erikoiskomponentteja ja huolellista suunnittelua, koska välitettäviä taajuuksia on paljon ja tehot suuria. Kokemus laadun takuuna Taajuusalueet eivät saa häiritä toisiaan, ja takaisin tukiasemiin palaavan signaalin tason tulee olla sopiva, jotta tukiasema ei tukkeudu. Verkkokomponenttien valinnassa tärkein kriteeri on, että nk. PIM-arvot ovat kohdillaan, jolloin eri palvelut eivät häiritse toisiaan. Hyvästä suunnittelusta huolimatta voi epäonnistunut asennuskin aiheuttaa verkkoon häiriöitä. Esimerkiksi yleisin vika verkossa on likainen tai muuten huonosti asennettu liitin. Voidaankin sanoa, että suunnittelusta asennuksen kautta loppumittauksiin asti langattoman kuuluvuuden parantamisessa ymmärrys ja kokemus RF-teknologiasta takaavat laadun.


.

Pääkirjoitus Tuotekehitys ja regulaatio – kelpuuttamista vai halpuuttamista

S

ähkön jakeluverkkotoiminnan valvontamallin – eli regulaation – ajatuksena on kannustaa verkkoyhtiöitä hakemaan edullisempia ratkaisuja kuitenkaan sähkönjakelun laadusta tinkimättä ja elinkaari- ja huoltokustannus huomioiden. Tämän pitäisi edelleen motivoida alan toimittajat kehittämään kiihtyvällä tahdilla nämä kriteerit täyttäviä uusia ratkaisuja. Ja näin nykypäivänä yleisesti tapahtuukin. Ainakin huomattavasti enemmän kun ”vanhaan aikaan”, minkä itsekin vielä hyvin muistan. Materiaalin valmistajien, tukkuliikkeiden ja urakoitsijoiden on tärkeää ymmärtää vähintään perusasiat regulaation mekanismeista, jotka ohjaavat keskeisimmin jakeluverkkoyhtiöiden toimintaa ja päätöksentekoa. Verkkokomponenttien yksikköhinnat ja tätä kautta syntyvä investoinnin tehokkuus on yksi keskeisistä valvontamallin tekijöistä. Kun materiaalitoimittajan ja tuoteratkaisujen kehittäjän suunnasta reaalielämää tarkastelee, voisi verkkoja rakentavat ja rakennuttavat yhtiöt tarkoitushakuisesti hieman kärjistäen jakaa kolmeen kategoriaan. Ensiksi on yhtiöitä, joiden tavoitteena on maksimoida verkkoliiketoiminnan kannattavuus kyseenalaistamalla vanhat ratkaisut joskus radikaalillakin tavalla. Näille toimijoille kelpaa nimenomaan uudet ratkaisut ja he pystyvät tekemään rohkeitakin päätöksiä riittävien faktojen pohjalta. Täällä selvästi nopeimmat ja aktiivisimmat voittavat. Toiseksi on yhtiöitä, joilla päätöksentekoa ei regulaation kannattavuus yhtä vahvasti ohjaa. Materiaalitoimittajan ja tuoteja ratkaisukehittäjän näkökulmasta tuntuu joskus siltä, että kannattavuutta parantavat tuoteratkaisut eivät jostakin syystä saa vastakaikua ja kaatuvat todennäköisesti sisäisiin vastavoimiin, missä entisellä tavalla tekemisen helppous voittaa. Tämä ei välttämättä kannusta lisäämään kehitysponnisteluja loputtomasti. Ja sitten kolmanneksi on yhtiöitä, joille melkein mikä tahansa käy, kunhan hinta on riittävän halpa ja urakkatarjous pystytään voittamaan. Kysymys saattaa kuulua: ”Tarjoanko verkkoyhtiön tällä hetkellä käyttämää ratkaisua vai tarjoanko halvinta mahdollista voittaakseni ja katsotaan hyväksyntä myöhemmin”.

Lisämausteen tähän asiaan tuo julkinen hankintalaki, missä tarjousten rajoittaminen esimerkiksi hyväksyttyihin tuotemerkkeihin ei ole helposti sallittua ja mahdollistaa periaatteessa opportunistisen toiminnan tähän perustuen kun tarjouksia laaditaan. Toisaalta tämä on hyvä asia, koska se myös kannustaa vaihtoehtojen tarjoamiseen. Kuitenkin uusilla tuoteratkaisuilla tulisi olla vähintään pitoajan elinkaari luotettavasti, alhaiset elinkaaren aikaiset kustannukset ja erityisesti hyvä saatavuus markkinoilla. Päätöksenteon monitahoiset perusteet hankaloittavat uuden tuotevalikoiman ja tuoteratkaisujen kehittämistä ja tarjoamista. Tarjouspyynnössä kysytyn tuotteen lisäksi halutaan usein vaihtoehtoinen tuote tarjoukseen. Vaihtoehtoisuuden kriteeri jää yleensä tarjoajan mietittäväksi ja silloin ainoaksi kriteeriksi jää löytää mahdollisimman halpa vaihtoehto, koska hinta lopulta on määräävin tekijä. Se, että kelpaako vaihtoehto aidosti käyttöön otettavaksi, jää usein epäselväksi. Haluaisinkin haastaa alan toimijat – sekä urakoitsijat että verkkoyhtiöt – miettimään omaa tuotestrategiaansa ja tuotepolitiikkaansa. Miettimään minkälaiset asiat ovat hyväksyttäviä ja minkälaiset eivät, minkälaiset asiat ovat ensisijaisia perusteita valikoima- ja ratkaisupäätöksille ja minkälaiset asiat eivät. Mitkä tai minkälaiset tuotteet ovat tällä hetkellä hyväksyttyjä verkkoon asennettavaksi. Miettimään, että jos asiakkaani kysyisi minulta tuotepolitiikastamme, niin mitä vastaisin. Meille SLO:ssa on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää nämä asiat jokaisen asiakkaamme osalta kun kehitämme tuotevalikoimaamme ja tuoteratkaisujamme. Haluamme kehittää niitä pitkäjänteisesti siihen suuntaan ja niillä kriteereillä, mitä asiakkaamme todella haluavat. Verkosto 2017 -messujen osastolla esittelemme tuoreimpia ja ajankohtaisimpia asioita ja kokonaisuuksia tuote- ja ratkaisuvalikoimastamme. Teemme kehitystyötä valikoitujen valmistajakumppaneidemme kanssa. Näiden tuloksia kutsumme termillä SLO Valinnat. Vahvaa kehittymisen vuotta 2017 meille kaikille! Allan Sothmann Myyntijohtaja, Sähkönjakelu ja teollisuus

.

5

Nimityksiä MYYNTI

Jari Puttonen myyntipäällikkö, Sähkönjakelu ja tele, Oulu 30.5.2016

Juho Simuna avainasiakasmyyjä, Sähkönjakelu ja tele, Oulu 7.12.2016

Juha Hihnala myyntipäällikkö, Koivuhaka 1.8.2016

Timo Hyvönen myyntipäällikkö, Hermanni 1.8.2016

Ville Pylkkänen Päivi Aho avainasiakas­päällikkö teollisuuden avainTurku 1.1.2017 asiakasmyyjä, Oulu 9.1.2017

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TEKNINEN TUKI

Petteri Mattinen Esapekka Turunen markkinointipäällikkö Teknisen tuen Teollisuus 14.9.2016 päällikkö 1.9.2016

HANKINTA

Timo Bergholm tuotepäällikkö Työkalut ja tarvikkeet 10.10.2016

Johan Stenberg tuotepäällikkö Valaistus 6.6.2016

LOGISTIIKKA

Teemu Vilkki Logistiikan kehityspäällikkö 1.6.2016

KTM Olli Ylösjoki kuljetuspäällikkö Logistiikka, 1.9.2016

Risto Ruskeepää logistiikkasuunnittelija, 23.8.2016


6 Ratkaisut

TAMPEREEN VERKOSTO 2017 -MESSUILLA OSASTOMME ON A602. TERVETULOA!

Aitoa Wiskiä Pikkalasta.

Jo 1980-luvulla yhdessä sähkölaitosten kanssa kehitetty, pitkittäin ja poikittain vesitiivis Wiski®-keskijännitekaapeli pitää edelleen pintansa. Wiski®-kaapelien etuja ovat hyvän aurattavuuden ja asennettavuuden lisäksi kestävyys, hyvä kuormitettavuus ja erittäin pitkä elinikä.

www.prysmiangroup.fi

Prysmian Groupin Wiski®-tuoteperheeseen kuuluvat: perinteinen maakaapeli AHXAMK-W WISKI®, monikäyttökaapeli AHXAMK-WM MULTI-WISKI™ sekä kevyt ja edullinen AHXAMK-WP WISKI PLAIN™. Kaapeleita voidaan asentaa maahan, veteen ja ilmaan. Ne kaikki sopivat myös aurattavaksi.


Ratkaisut 7

SLO:n ratkaisut verkon­rakenta­ jien liiketoiminnan tukemiseen

1

Rakentamisen ja vianhoidon logistiikka SLO:lla on pitkä kokemus tehokkaan projektirakentamisen tukemisesta. Työmaiden materiaalivirtojen tehokkaaseen hoitamiseen SLO tarjoaa valmiit ratkaisut ja pitkän kokemuksen:

• Työmaiden materiaalivirtaa on vaivatonta hallita monipuolisten tilausvälineiden avulla. Sähköiset kanavat, kuten Verkkokauppa, SLO App nopeuttavat tilausrutiineja. Lisäksi myyntikonttoreista ympäri Suomen saat henkilökohtaista palvelua osaavalta ja auttava henkilökunnalta. • Laajin tuotevalikoima ja paras toimitusvarmuus pitävät projektisi aikataulussaan. • Työmaalogistiikan ratkaisut, kuten konttivarastot ja ajastetut työmaatoimitukset varmistavat oikea-aikaisen työnkulun projektityömaalla.

Vianhoidon kannalta tärkeintä on tieto ja nopeus vuorokauden ympäri SLO on 2000-luvulla vastannut merkittävimmästä osasta materiaalitoimituksista myrskyjen aiheuttamiin suurhäiriöihin: Janika-, Unto-, Hannu-, Tapani- ja viimeisimpinä Raulimyrsky. Näistä kokemuksista olemme kehittäneet palvelujamme ja tarjoamme niitä sopimusasiakkaidemme käyttöön: • Mahdollisuus käyttää SLO Myrskyvarastoa, missä keskeisen valikoiman saatavuus on aina varmistettu. • SLO Hätäpalvelu päivystää iltaisin ja viikonloppuisin, eli SLO on sopimusasiakkailleen aina avoinna. • SLO APP kertoo saatavuustiedon missä ja milloin vain, jolloin tarvittavan tuotteen saanti nopeutuu. • SLO asiakasvastuullinen myynti sekä tuotehallinta ovat välittömästi apunasi toimistoaikoina.

2

SLO APP on asentajan apuna kaikkialla Projekteissa, kunnossapidossa tai vianhoidossa SLO APP on erinomainen väline asentajille. He voivat maastossa tai muussa työkohteessa hallita nopeasti, varmasti ja helposti tarvitsemisensa tuot-

teiden tilauksia juuri silloin kun tarve ilmenee – vain muutamalla näpäytyksellä. Täysin mobiilikäyttöä varten lanseerattu SLO App tuo asentajan ulottuville tuotetiedot, reaaliaikaisen saatavuustiedon sekä hinnat missä vaan, koska vaan. Tuotteet voi tarvittaessa tilata muutamalla painalluksella toimitettavaksi haluamallasi tavalla. SLO APP on ladattavissa ilmaiseksi Google Play kaupasta tai App Storesta.

3

Tekniset ratkaisut ja tuki

Verkkoliiketoiminnan kannattavuuden optimointi regulaation puitteissa edellyttää jatkuvaa teknisten ratkaisujen kehittämistä. Verkkoyhtiöillä ei välttämättä nykyisin ole riittävästi omia resursseja teknisten ratkaisujen vaihtoehtojen kartoittamiseen ja kehittämiseen. SLO auttaa sopimusasiakkaitaan kehittämään entistä parempia verkon rakentamisen teknisiä ratkaisuja yhdistämällä alan johtavien valmistajien tuotteet asiakkaitamme hyödyttäviksi uusiksi ratkaisukokonaisuuksiksi. • SLO:n tekninen osaaminen – otamme aktiivisen vastuun kehittämisestä. • Nimeämme yhteisen Tuotekehitysryhmän asiakkaan asiantuntijoiden kanssa. • Hyödynnämme alan johtavien valmistajien osaamista • SLO asiakasvastaava Myyntipäällikkö koordinoi toimintaa osana yhteistä asiakashoitomallia.

4

Systemaattinen asiakashoitomalli

SLO:n Asiakashoitomalli on jatkuva yhteistyön tapa, missä SLO vastaa asiakashoitomallin toimimisesta. Hoitomallissa on nimetty organisaatio ja dokumentointikäytännöt, joiden avulla teemme sopimusasiakkaidemme kanssa yhteistyötä sekä varmistamme toiminnan laadukkaan kehittämisen. Haluamme, että yhteistyö SLO:n kanssa on laadukasta ja asiakkaillemme mahdollisimman vaivatonta. Keskeisimmät asiat asiakashoitomallissa ovat: • Yhteinen tapa organisoitua: Johtoryhmä, logistiikkaryhmä sekä tuotekehitysryhmä. • Kokoussystematiikkaa tukevat vakioagendat, muistiot sekä To-Do -listat varmistamaan toimintaa. • Tavoitteet on selkiytetty numeroin sekä täsmennetty kehityshankkeittain. • Automatisoitu mittaus ja raportointi pitävät osapuolet ajan tasalla.


MITTAA VALVO OHJAA Excel-datakeskusratkaisu on täysin skaalautuva ja toimii täydellisesti kaiken kokoisissa keskuksissa. Valtuutetun Excel-partnerin tekemät asennukset takaavat datakeskusratkaisulle 25 vuoden takuun. MTP Valmiiksi päätetyt ratkaisut suurelle liitintiheydelle OM3, OM4 ja OS2

Kuparikaapelointi Kategoria 7A Kategoria 6A Kategoria 6

ENVIRON -kaapit Serverikaapit (SR) Laitekaapit Kytkentäkaapit (CR)

Perinteinen kuitu OM3, OM4 ja OS2 ST, SC, LC, SC/APC ja LC/APC-liittimet

ENVIRON-avokaapit OR-sarja

Valmispääteratkaisut Kupari- ja kuitukaapeleista

Pistorasiayksiköt Perinteiset Modulaariset Älykkäät

0.5U Panel

Suuri valikoima tuotteita sekä olosuhteiden- ja tehonhallinnan ratkaisuja mahdollistaa niin kokonaisuuksien kuin yksittäisten pistorasioiden valvonnan ja ohjaamisen.

Excelin älykkäiden pistorasiapaneeleiden (PDU-)sarjalla voit koota sovelluksen juuri sinun tarpeisiisi. Packing upto 24 Category 6A, 6, or 5e jacks, with pistorasiayksiköiden ilmaisella ohjelmalla voi hallita jopa 1600 PDU:ta. screenedÄlykkäiden and unscreened optionsmukana into antoimitettavalla aesthetically mahdollistaa 50 hallittavaa IP-osoitetta PDU:n välisen linkin pituutta ole rajoitettu. Määrittely ja käyttöönpleasing Se frame, the Excel 0.5U panel is theeikä ultimate in otto ovat yksinkertaisia. Yksiköissä on vakiona olosuhdevalvontaja Ethernet-portit, mikä tekee valvonnan port density, and rack space efficiency. aloittamisesta helpompaa. Jokaiseen pistorasiayksikköön voi liittää 8 lämpötila-anturia. Saatavilla olevien lämpötila-, kosteus- ja kosketinantureiden valikoima lisää ohjausmahdollisuuksien määrää. Excelin modulaarinen pistorasiayksikkö mahdollistaa vertaansa vailla olevan muunneltavuuden, koska voit vaihtaa pistorasioiden mallia kun tarpeesi muuttuvat.

Want to save space, time and money?

Contact us +44 (0) 121 326 7557 sales@excel-networking.com www.excel-networking.com


Ratkaisut 9

SLO on täyden valikoiman työ- ja turvavälinetoimittaja S

LO panostaa voimakkaasti työ- ja turvaväline­tuotteiston kehittämiseen. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme sähkötarvikkeiden lisäksi myös kaikki niiden asentamiseen ja turvalliseen työskentelyyn tarvittavat välineet – olla asiakkaillamme helpoin paikka asioida tälläkin osa-alueella. Valikoimaa kehitetään kaikkien asiakassegmenttiemme tarpeet huo­mioiden, ja valikoimistamme löytyy oikeat ratkaisut niin sähköurakoitsijoiden kuin teolli­suuden ja verkonrakentajienkin erityistarpeisiin. Valikoistamme löytyvät: • käsityövälineet • sähkötyövälineet • puristus-, lävistys- ja katkaisutyökalut • työmaadoitusvälineet • mittarit ja testausvälineet • henkilökohtaiset suojaimet • käsi- ja otsavalaisimet • kiinnitystarvikkeet

Asentajien turvallisuus ja käyttäjäystävällisyys keskeistä Valikoimamme kantavana ajatuksena on asentajien turvallisuus ja käyttäjäystävällisyys. Suuri osa tarjoamistamme työvälineistä ovatkin eristettyjä 1000V työkaluja. Myös henkilösuojaamisen puolella olemme huomioineet sähköalan erityistarpeet. Tarjontamme käsittää kokonaisvaltaisen palvelun erilaisista henkilökoulutuksista (esim. masto- ja pylvästyökoulutus) lähtien. Lisäksi kauttamme saat kaikki turvalliseen työskentelyyn vaadittavat työkalut ja henkilökohtaiset varusteet – suojaudut sitten putoamiselta, putoavilta esineiltä, valokaarilta tai kylmyydeltä.

Valikoimamme kantavana ajatuksena on asentajien turvallisuus ja käyttäjäystävällisyys. Työkalujen tuotepäällikkö Timo Bergholm, SLO

Runsaasti verkostorakentamisen työvälineitä ja mittareita nopeilla toimituksilla Toimitamme myös suurempia verkosto­raken­ tamisen työvälineitä kuten esimerkiksi kaapelikelakärryjä ja kaapelin veto- ja työntö­laitteita. Kaapelin vetosukat, vetosammakot, kaapelin vetorullastot sekä liukasteaineet saat kätevästi tilattua vaikkapa SLO Appin kautta seuraavaksi aamuksi. Asennuksen jälkeiseen kaapelin toimivuuden mittaukseen valikoimastamme löydät Chauvin Arnoux eristysvastusmittarit ja maadoitusmittarit. Mikäli tarvitaan apua kaapelin paikantamiseen tai vian etsintään löytyy valikoimistamme 3M Duynatel –hakulaitteet. Kuten sähkötarvikkeissakin SLO:n työ- ja turvavälineiden valikoiman taustalla ovat: • luotettavuus ja turvallisuus • käyttäjäystävällisyys • valikoiman hinta-laatusuhde Työ- ja turvavälineet ovat laajasti saatavilla kaikista myymälöistämme ja keskusvarastostamme pystymme toimittamaan yli 2000 nimikkeen varastovalikoimasta mitä vain huomiseksi – SLO:n ensiluokkaisella toimitusvarmuudella.


10 Ratkaisut Teksti: Tiina Koivusipilä, Kuvat: Green Energy Finland Oy

Aurinkoenergiasta kuluttajille avaimet käteen -paketti

SLO:n ja GreenEnergy Finland Oy:n yhteistyössä Aurinkoenergia on viimein kypsynyt kuluttajien poimittavaksi kehittyneen teknologian ja hankintahinnan vakiintumisen ansiosta. SLO ja GreenEnergy Finland Oy ovat tarttuneet trendiin ja rakentaneet laadukkaista komponenteista kokonaisuuden, jonka ansiosta aurinkosähkö voidaan kytkeä vaivattomasti ja järkevin kustannuksin osaksi kenen tahansa suomalaisen arkea.

L

uotettavien toimijoiden käsissä auringosta on saatu kuluttajille monipuolinen lisäenergialähde, joka voidaan kytkeä minkä tahansa sähköliittymän rinnalle, ja

lähes kaikkiin kattorakenteisiin. Yhteistyössä SLO:n kanssa pääsemme tarjoamaan laadukkaan aurinkoenergiapaketin, aina asennuksesta täydellä teholla toimivaan tekniseen kokonaisratkaisuun, kertoo

aurinkosähköjärjestelmiä toimittavan GreenEnergy Finland Oy:n toimitusjohtaja Miko Huomo yhteistyöstä SLO:n kanssa. Puhdasta rahaa aurinkoenergiajärjestelmä alkaa tuottaa heti kytkentähetkestä lähtien.


Ratkaisut 11

Sen vuosituotto on kotitalouksille 4-7 % hankintahinnasta ja yrityksille jopa yli 10 %. –Se on todella kova vuotuinen korkotuotto investoiduille rahoille. Samalla tulee investoitua myös puhtaamman luonnon puolesta, perustelee SLO:n rakentamisen markkinointipäällikkö Antti Vuorivirta aurinkoenergiajärjestelmän hyötyjä. SLO:n ja GreenEnergy Finland Oy:n toimittamien paneelien 25 vuoden tehontuottotakuu tekee aurinkoenergiajärjestelmän hankinnasta lähes täysin riskittömän ja pitkäikäisen sijoituksen. Omavarainen aurinkoenergiatuotanto nostaa kiinteistöjen jälleenmyyntiarvoa Aurinkoenergiaan liittymisellä voidaan tehdä mittavia säästöjä myös talojen rakennus- ja saneerauskuluissa. Järjestelmän avulla talo saadaan tulevaisuuden rakennusdirektiivien vaatimalle tasolle ilman lisäeristyksen tarvetta ja talon jälleenmyyntiarvo kasvaa. – Aurinkosähköllä mahdollistetaan myös

Enää ei kannata odotella tekniikan kehittymistä ja hintojen laskua. Kaikkialle maailmaan levinnyt aurinkoenergiateknologia alkaa olla kypsä poimittavaksi ja hinnat kohdallaan” Miko Huomo, GreenEnergy Finland Oy

yhä omavaraisempi energiantuotanto. Sen avulla voidaan pyörittää maalämpöpumppua ja lämmittää käyttövettä. Kesämökkiä ei tarvitse liittää ollenkaan yleiseen sähköverkkoon, jos järjestelmään yhdistää vielä jonkin energian varastoimiseen soveltuvan tekno-

logian. Ja esimerkiksi marketeissa ja maatiloilla varmistetaan tasainen ja jatkuva energia pääverkon sähkökatkoksista huolimatta, esittelee Vuorivirta aurinkoenergian monipuolisia käyttömahdollisuuksia. SLO:n tarjoama aurinkoenergiateknolo­gia toimii tehokkaasti Suomen olosuhteissa Miko Huomo haluaa kumota käsityksen, että pilvinen sää ja vaihtelevat vuodenajat olisivat este aurinkoenergian käytölle. - Se ei pidä paikkaansa. Pilvet lisäävät hajasäteilyn määrää ja pienentävät tuottoa, mutta eivät nollaa sitä. Suomen olosuhteet aurinkoenergian osalta ovat suunnilleen samat kuin Pohjois-Saksassa. Siellä aurinko on jo valtavan suosittu energialähde. SLO:n Antti Vuorivirran on helppo kiteyttää järjestelmän edut: - Meidän avaimet käteen -järjestelmäpaketin ja koulutetun asentajaverkoston avulla, auringosta saadaan kuluttajalle täydellisen vaivaton energiantuotanto.

SLO ja GreenEnergy Finland Oy kehittävät aurinkoenergiaa ohjaavaa älykästä kulutuksenohjausta

A

iemmin aurinkoenergian tuotantomäärän ennakoiminen oli vaikeaa ja osa energiankulutukselta ylijäävästä aurinkoenergiasta pääsi karkaamaan yleiseen sähkönjakeluverkkoon. Nyt SLO:n ja GreenEnergy Finland Oy:n aurinkoenergiajärjestelmään optiona liitettävä GEF Vision™ -aktiivinen kulutuksenohjausfunktio auttaa ennakoimaan aurinkoenergian tuotantoa tuotantosäätä ennustamalla. GEF

Vision™-aktiivinen kulutuksen- ja tuotannonohjausjärjestelmä liittää kokonaisuuteen myös energiataseenhallinnan akuston kautta. Ylimääräinen energia voidaan varastoida ja käyttää silloin kun aurinkosähköä ei ole saatavilla. Kaikki kerätty aurinkoenergia saadaan näin hyödynnettyä entistä tehokkaammin ja rahaa säästyy, konkretisoi toimitusjohtaja Huomo lähtökohtia GreenEnergy Finland Oy:n ja SLO:n aurinkoenergian kulu-

tusohjauksen ja tasehallinnan kehitystyölle. SLO ja GreenEnergy Finland Oy tavoittelevat kehitystyöllä järjestelmää, jossa energian säilövä akusto ja kulutuksenohjausjärjestelmä muodostavat älykkään IoT-kokonaisuuden. Älykkään kulutuksenohjauksen voisi tulevaisuudessa kytkeä kommunikoimaan kodin kaikkien sähköjärjestelmien kanssa. Se taas mahdollistaisi yhä tehokkaamman energiavirtojen ohjauksen.

Miko Huomo

Antti Vuorivirta

• GreenEnergy Finland Oy:n toimitusjohtaja ja omistaja

• SLO:n rakentamisen markkinointipäällikkö • Aloitti työskentelyn SLO:lla huhtikuussa 2016 • Tausta tehoelektroniikka puolelta

GreenEnergy Finland Oy • • •

Perustettu vuonna 2010 Lappeenrannassa Toimittaa aurinkosähköjärjestelmiä kuluttajille, yrityksille ja teollisuuteen. Kehittää sähkö energiantasehallintaan ohjaus-ja energianvarastointi­sovelluksia Kansainvälistyvä aurinkosähköintegraattori


Luotettavuutta pienjännitejakelujärjestelmiin? Tietenkin.

ABB tarjoaa laajan valikoiman tehokkaita, joustavia ja luotettavia komponentteja erilaisiin pienjännitejakelujärjestelmiin. Ne voidaan asentaa helposti ja turvallisesti kaapelijakokaappeihin, pylväisiin, sähköasemiin, teollisuuden sähkönjakelujärjestelmiin sekä muuntamoihin. Kaapelijakokaappeja on saatavana erikokoisina ja muotoisina. Kaapit on suunniteltu kestämään myös vaativia käyttöolosuhteita. Virtakiskojäjestelmiemme avulla voidaan toteuttaa erilaisia sähkönjakeluratkaisuja helposti ja nopeasti. Tällaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi muuntamot, teollisuuden kaapelijakokaapit ja jakelukeskukset. Tuotteet ovat kosketussuojattuja ja turvallisia. www.abb.fi

ABB Oy Puh: 010 22 11 www.abb.fi


Ratkaisut 13

Keskijännite kaapelivarusteet

– tärkeä osa verkkoinvestoinnin kokonaisratkaisua

K

aapelointi lisääntyy nyt myös haja-asutusalueilla tasaisesti. Koska kaupunkiverkoilla on kovemmat sähköiset vaatimuksensa verrattuna haja-asutusalueiden sähköverkkoihin, myös kaapeleiden poikkipintavalikoima on eri. Perinteisten kaupungeissa käytettyjen varustesarjojen rinnalle onkin kehitetty omat haja-asutusalueilla soveltuvat tuoteperheet. Viime vuonna optimoidut City, Country ja Classic -nimet tulivatkin jo tutuiksi markkinoilla. Country ja Classic -sarjan jatkokset ovat täsmäjatkoksia AHXAMK-WP –kaapelille, jotka soveltuvat erityisesti haja-asutusalueiden kaapelointiin. Näissä on huomioitu hyvä ja nopea asennettavuus, luotettavuudesta kuitenkaan tinkimättä. Pistokepäätteet jakeluverkoista tuulipuistoihin Kosketussuojattujen pistokepäätteiden

käyttö on lisääntynyt SF6-kojeistojen ja tuuli­ voimaloiden rakentamisen myötä. SLO:n valikoimasta löytyvät eri ratkaisut asennuksiin. Valikoima sisältää 250 A ja 800 A (630 A) kosketussuojatut pistokepäätteet. Ylijännitesuojausta ei saa unohtaa varsinkaan, jos kojeisto kytketään ilmajohtoverkkoon. Pääteiden tulppaukseen, maadoitukseen ja vaiheistamiseen löytyy myös tarvittavat RSTI-tarvikkeet. Vakioidut tuotteet, mutta saanko vanhalle kaapelille jatkon tai sekajatkon? SLO kotisivuilta löytyvä kaapelivarusteiden hakuohjelma auttaa peruskaapelien va­lin­noissa. Asiakkaan ilmoittamille harvi­naisem­mil­le kaapeleille sekä vesis­ t ö- tai teollisuus­ kaa­p eleille löytyy kaapelivarus­t eratkaisut SLO:n asiantuntemuksen avulla. Tämä van­h oille tai erikoiskaapelille räätä­l öi­t y pal­velu sisältää tarvittavat tuotteet, suomen­ kieliset asennusohjeet ja tarvittaessa vielä

Tiesitkö? SLO:lla kaapelivarusteiden historia on peräisin 1960- luvun puolivälistä, jolloin aloitettiin asennustarvikkeiden pakkaustoiminta. Pitkä historia on jalostanut SLO Tuotesarjojen kehittämät ja pakkaamat kaapelivarusteet parhaiksi Suomessa käytettyihin kaapeleihin ja suomalaisiin haastaviin olosuhteisiin. Kaikista tuotteista on siis vuosien varrelta kerääntynyt pitkä käytännön käyttöhistoria. Tämä auttaa myös tulevaisuuden kaapelivarusteiden suunnittelussa.

Pistokepäätteiden asennusvaihtoehtoja.

henkilökohtaisen neuvonnan. Kaapeli­yhteyden ollessa vaurioituneena saadaan nämä tuotteet myös paketoitua ja toimitettua tarvittaessa erikoisaikataulussa suoraan kohteeseen.


14 Ratkaisut

Keskijänniteverkon suojaus ja loisteho hallintaan SLO:n kompensointiratkaisuilla Keskijänniteverkon kasvava kaapelointiaste asettaa haasteita verkon suojaukselle ja loistehon hallinnalle. Maakaapeliverkon kapasitanssi pituusyksikköä kohti voi olla jopa monikymmenkertainen avojohtoverkkoon verrattuna, jolloin vikatilanteen maasulkuvirta ja käytön aikainen kapasitiivisen loistehon tuotanto kasvavat. Teksti: Juha Kiiski, SLO Kuvat: KKM

O

ngelmaan on monia ratkaisuja riippuen verkon rakenteesta, valitusta kehityssuunnasta ja siitä, mitä puolta ilmiöstä halutaan painottaa.

Maasulkuvirta, loisteho vai molemmat? Maasulkuvirran kasvaessa liian suureksi verkossa eivät enää toteudu sähköturvallisuusmääräysten mukaiset vaatimukset vikapaikan suurimmasta sallitusta maadoitus- ja kosketusjännitteestä. Maasulkuvirran hallinnassa onkin kyse ensisijaisesti turvallisuudesta. Ilmiön toinen puoli on kaapeliverkon jatkuvasti tuottama kapasitiivinen loisteho, joka kuormittaa verkkoa ja nostaa jännitettä pitkien yhteyksien päässä pienillä kuormilla. Myös kantaverkkoyhtiön asettamat loistehotariffimaksut osaltaan kannustavat ottamaan loistehon huomioon. Kaapeloinnin lisääntyessä on joka tapauksessa huomioitava siis sekä loistehon että maasulkuvirran lisääntyminen. Verkon lähtötilanteesta ja tavoitetilasta riippuen kompensointi voidaan toteuttaa hyvinkin erilaisilla ratkaisuilla, joilla jokaisella on omat hyvät ja huonot puolensa. Kokonaistaloudellinen ratkaisu huomioi verkkoon jo aikaisemmin investoidut laitteistot. Oli lopputulos mikä tahansa, kertaalleen valittua kehityssuuntaa ei välttämättä ole helppoa muuttaa enää jälkikäteen. Tämänkin takia kompensoinnin suunnittelu ja taustatyöt on tehtävä huolella. Keskitetty vai hajautettu kompensointi? Kapasitiivista maasulkuvirtaa on yleisesti kompensoitu keskitetysti sähköasemalla päämuuntajan tähtipisteen ja maan välille sijoitetulla sammutuskuristimella. Jakeluverkkojen kaapelointiasteen kasvaessa edelleen sähköaseman kompensointiyksikkö jää kuitenkin nopeasti pieneksi. Lisäksi kaapelipituuden myötä kasvava vikavirran pätökomponentti, jota ei voida kompensoida pois,

SLO tarjoaa kompensointiratkaisuja kaikkiin jakeluverkon tarpeisiin


Ratkaisut 15 vaikeuttaa maadoitusjännitevaatimusten täyttämistä. Hajautetut kompensointiyksiköt hoitavat maasulun kompensoinnin paikallisesti, jolloin vikavirta ei kulje enää sähköaseman kautta. Verkossa hajautettuna sijaitseva kompensointiyksikkö voi olla esimerkiksi Petersenin kelalla varustettu jakelumuuntaja tai rinnakkaiskuristin. Näistä ensin mainittu on Suomessa yleisin ratkaisu, jonka käytöstä on joillain verkkoyhtiöillä jo yli kymmenen vuoden kokemus. Sen etuna on sähkönjakelun ja maasulkuvirran kompensoinnin hoituminen samalla yksiköllä. Haittapuolena on, että loisteho jää tällöin kompensoimatta ja se on edelleen hoidettava erikseen. Lisäksi on olemassa yhdistelmälaitteita, jotka hoitavat kaikki kolme funktiota: sähkönjakelun sekä maasulun ja loistehon kompensoinnin. Tällaisen laitteen hankintakustannukset voivat kuitenkin nousta niin korkeiksi, että laajemmassa mittakaavassa se ei välttämättä ole kovin taloudellinen ratkaisu näennäisestä yksinkertaisuudestaan huolimatta. Suunnittelusta toteutukseen SLO tarjoaa kompensointiratkaisuja kaikkiin jakeluverkon tarpeisiin. Tarjonta ei rajoitu vain kompensointituotteisiin, vaan saatavilla on myös eri käyttökohteisiin räätälöityjä muuntamorakennuksia kompensointituotteiden sääsuojaksi. Lisäksi yhdessä toimittajan kanssa avustamme hankkeiden suunnittelussa aina lähtötilanteen kartoituksesta lähtien. Keskeiset tuotteet löytyvät suoraan varastosta nopeuttaen hankkeen läpivientiä.

Tuotteita SHR-sarja Rinnakkaiskuristin säädettävällä maasulkuvirran kompensoinnilla • Loistehon ja maasulkuvirran kompensointi samalla yksiköllä • Maasulkuvirran kompensointi säädettävissä 5 … 15 A • Loistehon kompensointi 59 … 178 kVAr • Uusi hiljaisempi SHR-8 malli CNT-sarja Jakelumuuntaja säädettävällä maasulkuvirran kompensoinnilla • Kokoluokat 50 … 200 kVA • Maasulkuvirran kompensointi säädettävissä 5-15 A SUBCOMP-sarja Keskitetty maasulkuvirran kompensointiyksikkö • Maasulkuvirran kompensointi säädettävissä 25-50 A • Sähköasemalle tukemaan vanhaa keskitetyn kompensoinnin laitteistoa SSHR Reaktori loistehon kompensointiin • Kokoluokat 1000 … 3000 kVAr • Asemareaktoriksi kompensoimaan kaapeliverkon peruskuormaa

KKM AB • KKM AB on ruotsalainen sähkönjakelutekniikkaa val­mis­tava yritys, joka on erikoistunut maakaapeliverkon kompensointiratkaisuihin. Suomen markkinoilla KKM on toiminut vuodesta 2004.

SLO - Tekninen asiantuntijasi SLO on nyt myös teollisuuden asiantuntijakumppanisi. Uusi teknisen tuen yksikkömme toimii SLO:n myynnin tukena, ja auttaa löytämään asiakkaille oikeat ratkaisut tunnettujen ja laadukkaiden toimittajiemme joukosta. Teksti: Esapekka Turunen, Teknisen tuen päällikkö

Teknisen tuen yksikkö koostuu koulutetusta henkilökunnasta. Olemme myös paketoineet sinulle valmiita ratkaisuja laaja-alaisen asiantuntemuksemme voimin, missä yhdistyvät uusimmat tuotteet, luotettavimmat tavarantoimittajat sekä SLO:n palvelut. Uusi teknisen tuen yksikkömme tuo SLO:hon entistä vahvemman osaamisen teollisuuden eri tuottei­ siin ja järjestelmiin. Alan parhaiden asiantuntijoiden avulla löydät jatkossa toimivimmat ratkaisut laitteistojesi uusimiseksi ja kehität teollisuuden prosessejasi vastaamaan nykypäivän vaatimuk­ sia. Ennakoivan kunnossapidon merkitys on myös suuri. Tarjoamme sopivat ratkaisut kunnonvalvontaan, jolloin laitteiden vikaantuminen pystytään havaitsemaan jo hyvissä ajoin ja voidaan välttyä turhilta rikkoutumisilta tai käyttökatkoksilta. Teemme jatkossa entistä aktiivisemmin yhteistyötä alalla toimivien tunnettujen toimittajien ja laite-

SLO:lta entistä vahvempi osaaminen teollisuuden tuotteisiin ja järjestelmiin.

valmistajien kanssa. Tarkoituksenamme on myös sertifioitua valmistajien ohjeiden mukaisesti eri tuotealueilla.

Logistiikkakeskus palvelee Kaikkea tekemistämme tukee Vantaalla sijaitseva SLO:n logistiikkakeskus, mistä löydät laajan valikoiman laitteita ja varaosia teollisuuden tarpeisiin. Lisäksi nopeat ja sujuvat toimituspalvelumme takaavat työsi edistymisen ilman pitkiä odotusaikoja. SLO – Helpoin paikka asioida Meille on tärkeintä, että olemme asiakkaillemme helpoin paikka asioida. Tämän vuoksi asiakkaidemme käytössä on osaavan myyntihenkilöstön lisäksi SLO verkkokauppa, SLO-applikaatio sekä laaja myymäläverkosto ympäri Suomen! Katso lähin myymäläsi yhteystiedot sivuiltamme tai lataa käyttöösi SLO App Google Play -kaupasta tai App Storesta.

Vas. Esapekka Turunen, Rauno Huikari, Petri Laitinen, Jyrki Penttinen ja Jyrki Lehtonen.


16 Ratkaisut Teksti: Tiina Koivusipilä, Kuvat: Tehomet Oy​​

SLO:n ja Tehometin yhteistyössä Mikkelin Asuntomessuille

innovatiivinen valaistusratkaisu SLO:n ja valaisinpylväsvalmistaja Tehometin pitkäaikaisen kumppanuuden sinetöimä luottamus ja avoimen keskustelun ilmapiiri synnyttivät innovatiivisen ratkaisun Mikkelin Asuntomessualueelle. – Vastaavaa projektia ei ole koskaan aiemmin tehty. Pääsimme toteuttamaan visiomme messualueen tonteilta kaadettavan puuston uusiokäytöstä alueen katuvalaisinpylväissä, hehkuttaa Tehometin vientipäällikkö Ola Muttilainen.

T

ehometin Muttilaisella oli kotiseuturakkauden synnyttämä voimakas näkemys siitä, millaiselta Saimaan vesistöön rajoittuvan kangasmetsäisen ranta-alueen pitäisi näyttää. Asuntomessualueelta kaadetut komeat petäjät voisi uusiokäyttää asuntomessujen katuvalaisuprojektissa ja samalla visualisoida aluetta alkuperäistä luontoa kunnioittaen. – Aluksi hieman hullultakin kuulostavan pylväsratkaisun toteuttamisen mahdollisti avoin keskusteluyhteys ja joustavuus eri toimijoiden välillä. Puolet alueelle aiotuista teräspylväistä vaihdettiin lopulta alueen omiin petäjäisiin pylväisiin, kommentoi SLO:n Mikkelin myyntipäällikkö Osmo Korhonen

uniikin hankkeen alkuvaiheita. SLO koordinoi koko Mikkelin Asuntomessujen katuvalaistuksen materiaalihankinnat. Toteutuksessa piti huomioida, sekä messuorganisaation eri asiantuntijatahojen valaistukseen liittyvät kokonaissuunnitelmat, että yksittäiset valaisinpylväät ja niihin kuuluvat vaatimukset. Valmiit SLO:n koordinoimat valaistustuotteet toimitettiin lopuksi messualueelle ESE-Tekniikan asennettavaksi. SLO:n vahvuus asiantuntevassa paikallisesti toimivassa myyntiorganisaatiossa SLO:n ja Tehometin vuosia jatkuneen yhteistyön synnyttämä luottamus toivat hankkeeseen rutiininomaista sujuvuutta. Suunnittelu

ja aikataulutus hoituivat Mikkelin myyntikonttorin kautta. – SLO:n tutut luotettavat paikalliset myynti­ päälliköt ja myös eri paikkakuntien myyjien välinen yhteistyö näkyy aina toimitusvarmuute­na ja korkeana laatuna. Heidän kokonaisratkaisut palvelevat meitä yhteisissä valaisinpylväsprojekteissamme parhaalla mahdollisella tavalla, summaa Tehometin Ola Muttilainen tyytyväisenä vuosien yhteistyötä SLO:n kanssa. Myyntipäällikkö Korhonen allekirjoittaa mieluusti SLO:lle osoitetut kehut työskenneltyään jo lähes kolme vuosikymmentä SLO:n Mikkelin myyntiorganisaation palveluksessa.


Ratkaisut 17

Yhteistyö SLO:n kanssa on enemmän kuin osiensa summa: Voimme aina luottaa SLO:n kokonaistoimituksiin. Asiointi heidän kanssaan on joustavaa ja keskusteluyhteys toimii” ” – Ola Muttilainen, Tehomet

SLO ja Tehomet Mikkelin Asuntomessujen luontoarvojen puolella Mikkelin Asuntomessuilla korostuu upean miljöön puusto ja niiden kaatamista onkin pyritty minimoimaan. Valaisinpylväät valmistettiin lähituotantona kierrättäen tätä luonnon antia maanläheisellä ratkaisulla. – Pääsimme palauttamaan tonteilta kaadetut puut arvokkaasti takaisin omille juurilleen. Tehometin dekoratiivisilla puupylväillä on PEFC-sertifiointi, jonka avulla pylvään matka voidaan jäljittää alkuperäistä korjuupaikkaa ja metsäkonekuskia myöten, kuvailee Muttilainen ylpeänä katuvalaistusprojektin uusiutuvaa teemaa. Asuntomessualueelle on toteutettu myös valaistuksen ohjausta. Liiketunnistimet ohjaavat joidenkin katuvalaisimien toimintaa. SLO:n toimittamat valaisimet palavat hiljaisempina aikoina himmeämpänä ja kadun vilkastuessa valotehot

kasvavat kulkijoita palvellen. Näin pystytään vaikuttamaan valaistuksen avulla alueen energian kulutukseen ja kestävään kehitykseen.

Vientipäällikkö Ola Muttilainen • työskennellyt Tehometin palveluksessa 9,5 vuotta • asuu Mikkelissä, tiiviisti mukana asuntomessuprojektissa Myyntipäällikkö Osmo Korhonen • Työskennellyt SLO:ssa 26 vuotta • Asuu Mikkelissä

Tehomet Oy • Pohjoismaiden johtava puisten ja teräksis­ten valaisinpylväiden ja -mastojen valmis­taja • Perustettu vuonna 1979 • Yrityksen kotikunta Kangasniemi, puupylvästehdas Parikkalassa • Valmisti Mikkelin asuntomessualueen puista PEFC-sertifioidut valaisinpylväät Kirkonvarkauden alueelle ESE-Tekniikka Oy • Katuvalojen suunnittelu, saneeraus- ja rakennuskohteet • Yrityksen kotikunta Mikkeli,perustettu 1999 • Suunnitteli ja asensi Mikkelin asuntomessualueen katuvalot


18 Ratkaisut

Puistomuuntamo huomiseksi? - Kyllä SLO:lta Teksti: Jarmo Harttunen, Kuvat: ABB Oy

Vakiopuistomuuntamo SLO Appissa

SLO toimittaa asiakkailleen uudet, vakioidut puistomuuntamot aikaisempaa nopeammin. Verkon eri osiin optimoidut puistomuuntamot valmistetaan ABB Viron tehtaalla ja sopimusasiakkaille vakiomuuntamot toimitetaan samassa ajassa muiden verkonrakennustuotteiden kanssa.

E

nergiaviraston yksikköhintojen tultua seuraavalle valvontajaksolle julkisiksi on keskustelu pysynyt edelleen yksikköhinnoissa, vaikka syytä olisi muistaa myös taulukon

toinen sakare eli Pitoaikaväli.

Taloudellinen optimointi takaa edullisen kokonaisratkaisun Puistomuuntamohankinnan kustannukset

voidaan siis jakaa investointikustannuksiin ja käytön aikaisiin kuluihin. Molemmat ovat tärkeitä sähköverkkojen omistajille, ja SLO puistomuuntamot on suunniteltu täyttämään nämä vaatimukset.


Ratkaisut 19

Turvalliset maadoituserottimet

Vakioväri takaa nopean saatavuuden

Puistomuuntamoissa vahva betoniperusta antaa kokonaisuudelle sen vaatiman tukevan pohjan, jolloin säädöt pysyvät muuntamossa kohdillaan. Perustus toimii myös luotettavana ja kestävänä ympäristön suojelijana. Keskijänniteratkaisussa löytyvät ilma- ja SF6-eristeiset ratkaisut. Välikaapeloinnit, pääkytkimet, Pj-kiskostot ja niihin asennettavat jonovarokekytkimet on sähköisesti mitoitettu sähköverkon tarpeiden mukaan. ABB Kabeldon jonovarokekytkin valikoima sisältää kytkimet 100A, 160A, 250A ja 400 A. Kytkimien lisäys voidaan tehdä jännitetyönä turvallisesti. Näin optimoimalla on päästy taloudelliseen ja käyttäjäturvalliseen lopputulokseen. Muuntamoiden asennus ja käyttöönotto sujuvat ripeästi kun vakiorakenteet mittoineen tulevat asentajille ja käyttäjille tutuiksi. Käyttöönotossa ei tule näin yllättäviä kustannuksia.

Puistomuuntamoiden rakennuslupaa tai sijoituspaikkalupaa haettaessa, voidaan näihin liittyvät rutiinit hoitaa samoilla dokumenteilla myös viranomaisille. Sähköiseen suunnitteluun saadaan raja-arvot, joiden mukaan taataan laitteiston toimivuus myös kuormitusten ääritilanteissa. Käytettäessä vakioratkaisuja ja hyödyntämällä SLO:n logistiikkaosaamista voidaan ratkaista muuntamoiden parempi saatavuus. Näin muuntamoiden saatavuus ei muodostu esteeksi rakennusaikataulujen suunnittelussa asiakkaiden kanssa.

Optiona saatava omakäyttöosa

Vakiopuisto­ muuntamot saa kätevästi myös SLO Appista ja verkkokaupasta

Suunnittelun siirtyessä yhä useammin siihen keskittyneiden yritysten hoidettavaksi, saadaan vakioratkaisulla monia asioita yksinkertaistettua.

Puistomuuntamo on yksi kalleimmista verkon komponenteista. Teknisien ratkaisujen on toimittava luotettavasti koko käyttöiän ajan, muistuttaa Allan Sothmann. Kaiken pohjana on perustus, jonka päälle tekniikka rakennetaan. Ratkaisujen on kestettävä Suomen ympäristön rasitukset. Tekniikan sähköisten mitoitusten lisäksi on huomioitava myös laitteistojen käyttöön ja ympäristöön liittyvät turvallisuusasiat, joista ei ole tarpeen tinkiä nykyäänkään taloudellisen optimoinnin yhteydessä. Saman valmistajan komponenttitestit yhdistettynä heidän omien tuotteidensa kokonaisuuksien testaamisen antaa verkonomistajille tukevan selkänojan luottaa vakioratkaisujen toimivuuteen. Verkostourakoitsijoille on tärkeää perehtyä muuntamoiden tekniikkaan ja käyttöön, sillä toimiminen tuttujen laitteiden kanssa helpottaa ja nopeuttaa asioiden omaksumista ja säästää aikaa. Hyödyntämällä muuntamoilla olevia tuotteita myös pienjänniteverkoissa, saadaan verkossa olevien tuotteiden käyttö siirrettyä jokapäiväiseen toimintarutiiniin. Sähkönjakelun vaatimusten lisäksi muuntamot ovat sisältäneet myös muuta tekniikkaa. Puistomuuntamoista on haettu

tietoa verkostolaskennan tueksi esim. asentamalla muuntamoihin voltti- ja ampeerimittauksia sähköjakelunlaadun varmistamiseksi. Nykyään käytössä olevat verkkotietojärjestelmät pystyvät reaaliaikaisesti hyödyntämään AMR-järjestelmän tuottamaa kulutustietoa. Siirrettävillä ja helppokäyttöisillä virtamittareilla voidaan kuitenkin esim. sulakkeiden vaihdon yhteydessä varmentaa sulakkeiden kestävyys. Optimoimalla muuntamoita ei siis heikennetä tiedon saantia, vaan yhdistämällä muuntamoiden ominaisuudet siirrettävien laitteiden turvalliseen käyttöön saadaan kokonaisuuksista toimivia. Omakäyttöosa on edelleen optiona saatavissa. Optimoitu ratkaisu – Taloudellinen optimointi tuo tullessaan monia hyötyjä: säästöjä, tuotteiden hyvää saatavuutta ja nopeampia toimituksia sekä testattujen kokonaisuuksien osalta turvallisuutta ja luotettavuutta. Näin saamme koko toimintaketjun osaamisen hyödynnettyä laadukkaan verkon rakentamisessa. Juuri tämä on ollut meillä SLO:lla selkeänä tavoitteena kun valitsimme ABB Viron puistomuuntamoiden toimittajaksemme. Uskomme laadukkaan valmistajan kanssa yhdessä tekemämme ratkaisujen olevan hyvä lähtökohta uusille toimintamalleille. Samalla annamme asiakkaiden hyville ideoille taloudelliset mahdollisuudet kehittyä volyymin ansiosta, sanoo SLO:n Sähkönjakelu ja Teollisuus Myyntijohtaja Allan Sothmann.

500 kVA Pj-tila

1000 kVA PJ-tila

Tilaa muuntamo sähkönumerolla

Nopeimmat toimitusajat Kasvavien muuntamovolyymien osalta asiakkaat ovat aikaisemmin joutuneet tyytymään pidempiin toimitusaikoihin. Näin ei asian jatkossa tarvitse olla, sillä SLO tarjoaa sopimusasiakkailleen yhteistyössä ABB:n kanssa hyvän vakiopuistomuuntamoiden saatavuuden ja huomattavasti nopeammat toimitusajat kuin aikaisemmin. Vakiopuistomuuntamoiden toimitusaika on sopimusasiakkaille sama kuin muissakin verkonrakennustuotteissa, sanoo Sähkönjakelu ja Teollisuus myyntijohtaja Allan Sothmann SLO:sta. Sopimusasiakkaat voivat tilata vakiopuistomuuntamoita kätevästi myös SLO verkkokaupasta. Vakioidut perusratkaisut turvaavat saatavuuden

Turvallinen käyttäjälle, turvallinen ympäristölle


20 Ratkaisut

Mikrokanavatekniikka ratkaisuna taajamien valokaapelointeihin Suunniteltaessa optisia liityntäverkkoja taajamaalueille on rakentamisessa haasteita aivan eri tavalla kuin rakennettaessa kaapeliverkkoja taajamien ulkopuolelle. Teksti ja kuvat: Nestor Cables Oy

Niin varsinaisissa kuntakeskuksissa kuin taajamien pientaloalueilla haasteina ovat mm. • vapaita kaapeliputkia ei ole välttämättä saatavilla tai niitä ei voi vuokrata kohtuulliseen hintaan • katujen, kiinteistöliittymien ja erilaisten piha-alueiden alituksia on paljon • katujen vierustoilla on paljon aikaisemmin rakennettua infraa josta useissa tapauksissa ei ole saatavissa kattavia tietoja • katualueet ovat usein varsin ahtaat • kaapeloinnit joudutaan rakentamaan katujen molemmille puolille • rakennuskanta voi muuttua vuosien varrella • tilaajamääriä on suunnitteluvaiheessa vaikea arvioida useiksi vuosiksi eteenpäin Optisen liityntäverkon suunnittelussa ja rakentamisessa pyritään varautumaan siihen, että verkko palvelee niin nykyiset kuin uudet tilaajat vuosiksi eteenpäin. Jos muutoksia tai lisäyksiä tehdään jälkikäteen, pyritään työn määrä minimoimaan esim. katualueiden aukaisemisen osalta. Siksi verkon suunnittelu on avainasemassa onnistuneen ja kustannustehokkaan verkon toteutuksessa. Yksi hyvin varteenotettava ratkaisu taajamien valokaapelointeihin on mikrokanavatekniikka, jota on käytetty jo pitkään muualla Euroopassa mutta joka vasta nyt on yleistymässä Suomessa. Mikrokanavatekniikan etuina perinteiseen kaapelointiin verrattuna on mm: • Helpotus verkon suunnitteluun • Verkonsuunnittelussa ei tarvitse arvioida tarvittavia kuitumääriä • Verkon joustavuus ja pitkäikäisyys • Mikroputkiin puhalletaan vain tarvittavat määrät kuituja ja silloin kun niitä tarvitaan

• Myöhemmin kuituja voidaan puhaltaa lisää tilaajamäärien kasvaessa • Silmukoimalla reittejä saadaan varayhteyksiä, jos jollain reitillä putket loppuvat kesken tai putkistoon syntyy vaurio • Tilaajia on helppo lisätä jälkeenpäin putkistoa haaroittamalla ja ilman tarvetta kaivaa reittejä useaan kertaan • Mikroputkiverkon helppo asennettavuus • Haaroitukset tehdään vain putkille mutta ei kaapeleille • Mikroputkia on helppo jatkaa • Mikrokanavakaapeleiden pieni koko • Koska kaapelit ja putket ovat pienikokoisia, niin niitä voidaan sijoittaa ahtaisiin kaapelikanaviin, joihin perinteisempiä kanavakaapeleita ei pystyisi asentamaan

Mikrokanavatekniikkaa harkittaessa kannattaa ottaa myös huomioon: • Kaapeleiden asennus mikrokanavaputkiin vaatii omat ja melko kalliit erikoislaitteensa. Tosin pieniä mikrokanavakaapeleita voidaan myös työntää putkiin jonkinlaisia matkoja ilman mitään erikoislaitteita. Nestor Cablesin tekemissä testeissä 96-kuituinen kaapeli pystyttiin työntämään käsin syöttämällä 14/10 mm:n putkeen helposti yli 200 metrin matka. • Mikrokanaviston haavoittuvuus. Jos esim. kaivuri katkaisee mikrokanavaputkiston, niin kaapelit joudutaan uusimaan pahimmillaan laajalta alueelta.


Ratkaisut 21 Nestor Cablesin mikrokanava­konsepti Nestor Cables on valmistanut mikrokanavakaapeleita jo vuosien ajan, mutta nyt tuotteistoa on laajennettu omaksi tuotekonseptiksi, joka kattaa kaapeleiden lisäksi niin uusina tuotteina olevat mikrokanavaputket kuin kaapeliverkon asennustarvikkeet. Konseptin tuotteilla kaapeloinnit laitetilasta kiinteistöihin voidaan toteuttaa erilaisissa taajamissa kuntakeskuksista pientaloalueille.

Mikrokanava­­konsepti Mikrokanava­­kaapelit

Mikrokanava­­putket

asennustarvikkeet

Mikrokanavakaapelit Mikrokanavakaapelit ovat huomattavasti normaalikaapeleita pienempiä sillä niiden suojaus perustuu mikroputkien antamaan suojaukseen. Nestor Cablesin mikrokanavakonseptiin kuuluvat seuraavat kaapelit:

FYORMU Micro • Kuitumäärä 4, 6 tai 12 kpl • Ulkohalkaisija 4,5 mm

FZOMU-SD Micro • Kuitumäärä 24 – 288 kpl • Ulkohalkaisija 6,0 – 10,2 mm

FYORMU Micro 2,5 mm • Kuitumäärä 2, 4, 8 tai12 kpl • Ulkohalkaisija 2,5 mm

FZOMU-SD Flex Micro • Joustoputkilla varustettu mikrokanavakaapeli • Kuitumäärä 24 – 144 kpl • Ulkohalkaisija 6,0 – 6,5 mm

Mikrokanavaputket Nestor Cablesin NesDuct-mikrokanavaputkia on laaja valikoima suoraan maahan asennettavia yksittäisiä mikroputkia sekä usean mikroputken nippuja. Tuotteita on seuraavasti: NesDuct-mikrokanavaputket • Ulko-/sisähalkaisijat: 7/3,5, 12/8, 14/10 ja 18/12 mm • Toimituspituus: • 7/3,5 – 14/10 mm 2000 m • 18/12 1000 m • Saatavana eri väreillä NesDuct-mikrokanavaniput • Saatavana 2. 3, 4, 5, 7 ja 12 putken nippuina • Nippuissa yksittäisten putkien koot ovat putkimäärän mukaan: • 2 putkea: 7/3,5, 12/8, 14/10 ja 18/12 mm

NesDuctmikrokanavaputket

• 3 putkea: 12/8, 14/10 ja 18/12 mm • 4 putkea: 7/3,5 mm • 5 putkea: 12/8 ja 14/10 mm • 7 putkea: 7/3,5, 12/8 ja 14/10 mm • 12 putkea: 7/3,5 mm • Toimituspituus 7/3,5, 12/8 ja 14/10 mm:n putkinipuilla 2000 m ja 18/12 mm:n putkinipuilla 1000 m Vaikka putkikokoja on useita niin Suomessa yleisimmin käytetyt koot ovat 7/3,5, 12/8 ja 14/10 mm. Huomioitavaa putkikoon valinnassa on se, että optimaalinen puhallustulos saavutetaan, kun kaapelin ulkohalkaisija on noin 60 – 70 % putken sisähalkaisijasta. NesDuctmikrokanavaniput

FZORMU-SD 96 kuitua ulkohalk. 10,7 mm

FZOMU-SD Micro 96 kuitua ulkohalk. 6,5 mm


22 Ratkaisut Mikrokanavaputkien lisätarvikkeet Mikrokanavakonseptiin kuuluu olennaisesti myös mikrokanavaputkien liittimet, suojatulpat, liukasteaine puhalluksiin sekä putkien katkaisussa tarvittavat erikoistyökalut seuraavasti: Mikrokanavaputkien suora liitin • Kahden samankokoisen mikrokanavaputken liittämiseen • Saatavana kaikille em. putkikokoille

Mikrokanavaputkien päätytulppa • Käytetään käyttämättömien mikro­kanavaputkien päiden suojaamiseen • Saatavana kaikille em. putkikokoille

Halkaistu mikrokanavaputkien päätytulppa • Käytetään mikrokanavaputken pään suo­jaamiseen kun putkeen on asennettu kaa­peli, saatavana kaikille em. putkikokoille

Mikrokanavaputkien painetiivis päätytulppa • Käytetään paineilman kulun estämiseen • Saatavana kaikille em. putkikokoille

Putkien katkaisutyökalu • Erikoistyökalulla mikrokanavaputki saadaan katkaistua nopeasti ja siististi

jatkaa joko maanalaisilla jatkoskoteloilla tai maanpäällisillä jatkoskaapeilla. Jatkoskoteloissa jatko on turvassa maan alla ulkoisilta uhkilta, mutta lisäys- ja muutostöiden tekeminen ei ole eteenkään talviaikaan kovin kätevää. Jatkoskaapissa lisäys- ja muutostöiden tekeminen on helppoa ja joustavaa

sekä niissä voi olla myös liitinpaneeleja ja jaottimia, mutta kaappi on maanpäällisenä rakenteena alttiina ulkoisille vaaratekijöille. Kaikissa jatkamisratkaisuissamme on suunnittelun ydinajatuksena ollut helppojen ja nopeiden asennusten tekeminen sekä koko verkon eliniän kestävät ratkaisut.

Eri kokoisten mikrokanavien liitin • Saatavana eri putkikokojen yhteenliittämiseen

Mikrokanavakaapeleiden jatkaminen Valokaapeleita voidaan tarpeen mukaan

Jatkoskotelot Mikrokanavakaapeleiden ohuen vaipan vuoksi niitä emme suosittele asen­ nettavaksi jatkoksiin joissa käytetään kuumakutisteita. Tämän vuoksi Nestor Cables tarjoaa mikrokanavakaapeleiden jatkoksiksi tuotteita, joissa kaapeleiden läpivientien tiivistykset on toteutettu muilla ratkaisuilla seuraavasti:

Tykoflex Telecombox T

Läpivientikappale asennustyökaluineen Ominaisuuksia: • Kapasiteetti jopa 384 kuidun jatkamiseen • 3 kaapeliläpivientiä joihin voi asentaa 7-reikäisen läpivientikappaleen ulkohalkaisijaltaan 3-7 mm:n kaapeleille tai peitetulpan • Läpivientikappaleissa käytetään kylmäku-

Kaapeliläpiviennin kiristys tistustekniikkaa • Kotelo on saatavana 4 erikorkuisella kannella • 24-kuituiset jatkoslevyt sekä läpivientikappaleet on tilattava erikseen • Mitat  270 mm x 140 – 310 mm


Ratkaisut 23 Jatkoskaapit Jatkoskoteloita enemmän mikro­ kanavaprojekteissa käytetään jatkos­ kaappeja. Nestor Cables tarjoaa pelkkien jatkoskaappien lisäksi valmiita kaappiratkaisuja, joissa jako­kaapin sisään on asennettu jatkos- tai ristikytkentäkaappi. Tämä helpottaa projektin hallintaa ja kustannuslaskentaa, kun voidaan hankkia valmiita kokonaisuuksia suoraan työmaalle. Työmaalla valmiit kokonaisuudet helpottavat ja nopeuttavat asennustyötä.

Jatkoskaappi NC-360 Ominaisuuksia: • Yleiskäyttöinen ja asennusystävällinen jakamo • Sisältää K1-jakokaapin jalustoineen sekä NC-320 –jatkoskaapin • Jakokaappi saatavana 850 ja 1200 mm korkeana • Enintään 480 kuituliitokselle Kokoonpano: • Jakokaappi K1 1200mm sekä jalusta • Kiinnityslevyt jatkoskaapille • Kiinnityskisko kaapeleiden kiinnittämiseen • Jatkoskaappi NC-320 • Kaapeleiden kiinnitys- ja maadoituskiskot • Asennuslevy 10 jatkoslevylle • Kuituputkien ohjaimet Lisäksi tarvitaan kuitumäärän mukaisesti jatkoslevyt jatkoskaappiin:

Jatkoslevy NC-48S Ominaisuuksia: • 48 kuidulle • Mitat 310 x 152 x 13,5 mm • Materiaali alumiinia. Kansi pleksiä. • Koukkukiinnitys

Mikrokanava­ -putkiston ja -kaapeleiden asentaminen • Jatkoskaappi NC-310 Ominaisuuksia:

• Kiinteällä jalustalla varustettu suojakaappi sekä valokaapeleiden jatkoskaappi jatkoslevyineen on yhdistetty yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. • Ratkaisun etuna on pieni koko, yksinkertainen ja kompakti rakenne sekä edullinen hinta • Koko 400 x 210 x 1700 mm • Enintään 144 kuituliitokselle Kokoonpano: • Jakokaapin runko kiinteällä jalustalla • Kiinnitys- ja maadoituskiskot • Jatkosmoduuli 48 kuidulle • Punainen aurauskeppi

Jatkoskaappi NC-300 Ominaisuuksia:

• Sijoitetaan K0- tai K1-jakokaapin sisälle • Koko 300 x 400 x 132 mm • Tiiveys IP65 • Kaappiin voidaan tuoda syöttökaapelin lisäksi ulkohalkaisijasta riippuen 36 tai 48 talokaapelia • Enintään 192 kuituliitokselle Kokoonpano: • Kaapeleiden kiinnitystarvikkeet • Läpivientiholkki M32, 1 kpl • Läpivientiholkki M40, 3 kpl • Peitetulppa; 3xM40 • Kiinnitystarvikkeet kaapin kiinnittämiseen jakokaappiin • Lisätarvikkeet: • Jatkoslevy NC-48S • Monireikätiiviste M40 12 x 5,3 mm • Monireikätiiviste M40 16 x 3,5 mm Mikrokanavatekniikan tuotekonseptiin voidaan laskea kuuluvaksi myös erilaiset valokaapeleiden päättämisratkaisut laitetiloihin ja erilaisiin kiinteistöihin, mutta nämä ratkaisut ovat yleispäteviä erilaisille kaapelirakenteille, joten niitä ei tässä esitellä sen tarkemmin.

Mikrokanavaputkiston asennus maahan suoritetaan aina kaivettuun ojaan. Vaikka jossain kohteissa putket voisi aurata maahan, niin aurausta ei tule käyttää, koska putkiin tulee silloin mutkia sekä ympäröivässä maassa olevista kivistä painumia. Jotta putkistosta saadaan laadukas, putket sijoitetaan kaivettuun ojaan, jonka pohjalta on poistettava kaikki irtokivet, joista voisi aiheutua puristuksia putkille. Mikroputken tai -putkiston päälle asennetaan vielä suojaksi hiekkakerros sekä metallijohtimella varustettu suojanauha- tai verkko putkiston löytämiseksi ennen kaivannon peittämistä. Kun mikrokanavaputkisto on asennettu laadukkaasti, siihen voidaan puhaltaa mikrokaapeleita noin 2 kilometrin matka. Mikrokanavakaapeleiden asennus suoritetaan näiden asentamiseen sopivalla puhalluslaitteella vaikkakin pienehköjä pituuksia kaapeleita voidaan myös työntää putkiin. Kaapeleiden puhalluksessa tarvitaan puhalluslaitteen lisäksi riittävän kokoinen kompressori, liukasteainetta sekä jokaiselle kaapelikoolle sopivat kärkikappaleet. Ennen kaapelin puhallusta putken kunto tulee tarkastaa puhaltamalla testikuula putken läpi. Tämän kuulan koko tulisi olla 85 % putken sisähalkaisijasta. Tämän jälkeen putkeen puhalletaan liukasteainetta, jonka riittävä määrä on noin 1 cm jokaista 100 metriä kohden. Ennen puhallusta kaapelin päähän pitää myös kiertää sen kokoon sopiva kärkikappale, joka liukuu putkessa kaapelin avointa päätä paremmin. Jos putkiston asennus on tehty kunnolla ja käytössä on kunnollinen kalusto, kaapelia voidaan puhaltaa mikroputkeen noin 2 kilometrin pituus ja yli 40 metrin keskimääräisellä minuuttinopeudella.

Kaapeliojan viimeistelyä ennen mikrokanavaputkiston asennusta


KUMPPANINA KUMPPANINAPARAS PARAS

PIPELIFE PIPELIFE

ROCKY ROCKY––HAASTAVIEN HAASTAVIENKOHTEIDEN KOHTEIDEN KAAPELINSUOJA KAAPELINSUOJA - -Suojaa Suojaamekaanista mekaanistarasitusta, rasitusta,ilmaston ilmastonvaikutusta vaikutustajajamaan maanpainetta painettavastaan. vastaan. - -ROCKY ROCKYSRS SRSsopii sopiiperinteiseen perinteiseenasentamiseen asentamiseensekä sekävesistöjen vesistöjenalituksiin. alituksiin. - -ROCKY ROCKYSRE SREsopii sopiipinta-asennettujen pinta-asennettujenkaapelointien kaapelointiensuojaamiseen. suojaamiseen. - -Kustannustehokas Kustannustehokasjajakestävä kestävätapa tapasuojata suojatakaapeloinnit. kaapeloinnit.

Pipelife PipelifeFinland FinlandOy Oy Kiviharjunelnkki Kiviharjunelnkki1 1CC 90220 90220Oulu Oulu p.p.030 030600 6002200 2200 info@pipelife.fi info@pipelife.fi


Sähkönjakelu 25 ABB tuo markkinoille uuden InLine II -jonovarokekytkinsarjan InLine II -sarjan ZLBM-jonovarokekytkimet ovat teknisesti luotettavia ja testattuja käytettäviksi vaativissakin olosuhteissa.

ZLBM-jonovarokekytkin aukeaa erittäin suureen kulmaan kauas jännitteellisistä osista taaten turvallisen sulakkeiden vaihdon.

inLine ii -sarjan ZLBm-jonovarokekytkimiä on saatavissa 160 a…630 a virroille. Laaja lisävaruste- ja liitinvalikoima takaa turvallisen ja käyttövarman ratkaisun sähköverkoissa. ZLBm-jonovarokekytkimet soveltuvat erityisen hyvin kaapelijakokaappeihin, kuten mJSkaappiin. Lisäksi niitä voidaan käyttää puisto- ja kiinteistömuuntamoissa. Kytkimiä on saatavissa sekä latta- että Z-kiskolle. Uudet inLine ii -sarjan ZLBm-kytkimet korvaavat nykyisen XLBm-jonovarokekytkinsarjan. matalarakenteinen ZLBm-jonovarokekytkin mahdollistaa virtamuuntajan asentamisen kytkimen taakse. Kytkimen kannessa olevat ikkunat ovat liukuvat, jolloin jännitteenmittaus voidaan suorittaa turvallisesti. ZLBm-jonovarokekytkin aukeaa erittäin suureen kulmaan kauas jännitteellisistä osista taaten turvallisen sulakkeiden vaihdon. Saatavilla on myös apukosketinlähdöllä varustettu sulakevahti. Kytkimen suojausluokka on iP30 ja se on lukittavissa munalukolla. Liittiminä kytkimessä on vakiona joko V-liittimet tai liitinpultit.

Alaliitäntäiset Z-kiskoon, V-liitin Snro Tuote

Vastaava XLBM-kytkin Snro Tuote

36 387 84 ZLBM00-3P-Z-2Al 36 387 85 ZLBM1-3P-Z-V 36 387 86 ZLBM2-3P-Z-V 36 387 87 ZLBM3-3P-Z-V Sivuliitäntäiset Z-kiskoon, V-liitin Snro Tuote 36 387 88 ZLBM1-3P-Z-SC 36 387 89 ZLBM2-3P-Z-SC 36 387 90 ZLBM2-3P-Z-2SC 36 387 91 ZLBM3-3P-Z-SC 36 387 92 ZLBM3-3P-Z-2SC Alaliitäntäiset latta-kiskoon, pulttiliitos Snro Tuote

36 604 64 36 604 22 36 604 28 36 604 34

XLBM00-3PL-Z-DCC XLBM1-3P-Z XLBM2-3P-Z XLBM3-3P-Z

Snro 36 604 24 36 604 30 36 604 32 36 604 36 36 604 38

Tuote XLBM1-3P-ZS XLBM2-3P-ZS XLBM2-3P-Z2S XLBM3-3P-ZS XLBM3-3P-Z2S

Snro

Tuote

36 604 06 36 604 07 36 604 08 36 604 09

36 604 00 36 604 01 36 604 02 36 604 03

XLBM00-3P XLBM1-3P XLBM2-3P XLBM3-3P

ZLBM00-3P-M8 ZLBM1-3P-M12 ZLBM2-3P-M12 ZLBM3-3P-M12

InLine II -jonovarokekytkinsarja on turvallinen ja käyttövarma ratkaisu sähköverkoissa


24

22

29 30

23

20

31

28

26

5.

A102

Kahvitarjoilu

19

27

1.

21

25

9.

13.

10.

14.

11.

15.

kaapelivarusteet

2.

6.

3.

7.

4.

8.

SLO mittauslaitteet

12.


SLO:n messuosasto A102 Esillä ajankohtaiset uutuustuotteet sähkönjakeluverkkojen, teleulkoverkkojen sekä tie- ja kaupunkivalaistuksen rakentamiseen.

18

3

4

17

2 1

3

4

16

6 5

ENTRANCE 15

7 8

11 9

16.

20.

17.

21.

18. 19.

10

12 14

13

25.

29.

22.

26.

30.

23.

27.

31.

24. 28.


28 Sähkönjakelu PE kaapelinsuoja ROCKY Pipelifen uusin tuttavuus verkonrakentajille on ROCKY PE-kaapelinsuojaputki. ROCKY on tarkoitettu tuulivoimarakentamiseen, siltarakentamiseen ja vaativiin kohteisiin, joissa maakaapelointi tuodaan maan pinnalle. ROCKY PE-kaapelinsuoja on kehitetty yhdessä verkonrakentajien kanssa heiltä saadun palautteen perusteella. ROCKY -kaapelinsuoja on tarkoitettu suojaamaan kaapelointeja mekaanista rasitusta, ilmaston vaikutusta ja maan painetta vastaan. Tuotetta valmistetaan dimensioihin Ø 75, Ø 110, Ø 125, Ø 140 ja Ø 160. Pipelife ROCKY SRS (16 kN/m²) on PEmuovista valmistettu perinteiseen asentamiseen sekä vesistöjen alituksiin tarkoitettu kaapelinsuojaputki. Pipelife ROCKY SRE (64kN/m²) on PEmuovinen kaapeleiden pinta-asennukseen tarkoitettu suojaputki. Pipelife ROCKY SRE -kaapelinsuojalla voidaan korvata betoniset kaapelikanaalit, joten se säästää merkittävästi asennuskustannuksissa.

ROCKY on kehitetty kaapelinsuojajärjestelmäksi mm. tuulivoimarakentajien tarpeisiin korvaamaan betonoitavat kanaalit. Suunnittelussa otettiin huomioon pinta-asennukset kallioilla tai kivikkoisessa maastossa. Tuotekokonaisuudesta löytyvät myös metalliset kiinnikkeet ja liitosyhteet.” kertoo Tarja Jokinen Pipelifelta uutuudesta. Tuote on varustettu valkoisilla Sähkökaapeli -huomiomerkinnöillä. Tuotteet toimitetaan salkoina, kiepeillä tai autokeloilla. Katso Youtubesta pipelifes-kanavaltamme kuinka ROCKY-kaapelinsuoputki kestää maastossa kaivinkoneen ja metsäkoneen kuormituksen.

Snipp & Snapp® - yksi halkaistava vaihtoehto riittää Snipp & Snapp® on 100 % uudelleen kierrätetystä muovista valmistettu yksinkertainen ja nopeasti asennettava kaapelinsuojausjärjestelmä. Snipp & Snapp:n asennuksessa ei tarvita erillisiä työkaluja vaan tuotteen helppokäyttöisyys ja nopeus perustuu halkaistavaan ja lukittavaan mekanismiin. Mekanismi mahdollistaa esimerkiksi työmaalla olevien kaapeleiden ja putkistojen suojaamisen. Snipp & Snapp® tarjoaa varman ja kestävän sijoituksen. Innovatiivinen muotoilu ja pitävä lukitusjärjestelmä nostaa Snipp & Snapp® -tuotteet kaapelisuojauksen kärkisijoille.

Snro

Nimike

52 615 94

SnippSnapp SRS110 x 1m

52 615 98

SnippSnapp SRS160 x 1m


Sähkönjakelu 29 MVJB, 20 kV haaroituskaappi Raychem kosketussuojaisilla kulmapistokepäätteillä TE Connectivityn (TE) keskijännitehaaroituskaappi yhdessä Raychemin kosketussuojaisten kulmapistokepäätteiden kanssa muodostaa turvallisen, helpon, nopean ja avattavan liityntäkohdan kaapeliverkkoon 42 kV:iin asti. Soveltuu erittäin hyvin maaseudun kaapeliverkon haaroitus- tai pitkien yhteyksien avauskohdaksi. Myös tuulipuistoissa se on oivallinen haaroituskohta. Sallii kaapeleille laajat käyttöalueet aina 25:stä 800 mm2 asti. Kooltaan erittäin kompakti rakenne. Täysin metallikoteloitu rakenne antaa turvallisen ja luotettavan lopputuloksen. Haaroituskaapissa voidaan käyttää Raychemin kosketussuojaisia kulmapis-

tokepäätteitä RSTI, lisäkulmapistokepäätteitä RSTI-CC sekä ylijännitesuojia RSTI-CC-SA. Nämä antavat helpon testikohdan jännitteen toteamiseen kapasitiivisella testikohdalla sekä suojauksen ylijännitteitä vastaan. Testattu kaapelivarustestandardin CENELEC HD 629.1 S2 mukaan sisältä­en BS , VDE ja muut kansainväliset spesifikaatiot.

OMINAISUUDET:

• täyttää pohjalevyn kanssa IP 65 -vaatimukset • hyvä suoja pölyä ja kosteutta vastaan. • avattavat pistokeliitynnät verkon haaroittamiseen tai jatkoskohdaksi pitkillä kaapeliyhteyksillä (25 – 800 mm2) • täysi metallinen suojaus • kapasitiiviset testipisteet • testattu CENELEC HD.629.1 S2:2006+A1:2008 mukaan • RSTI-kulmapistokepäätteet 42 kV:iin asti

Uusi BLMT-800/1000 -ruuvi­kaapelikenkä suurille poikkipinnoille 42 kV asti BLMT-sarjan ruuvikaapelikengät kattavat laajan käyttöalueen. Alkaen 25 mm 2 aina 1000 mm 2 asti. • Korkealuokkainen Al-metalliseosrunko on tinattu, joten se sopii sekä Al-että Cu-johtimille ulko- sekä sisäkäyttöön. • Sisäpinnat ovat uritetut, jonka ansiosta momenttiruuvikengät takaavat luotettavan liitoksen. • Myös liitosrasva on valmiina. • Helppo asennus, ei puristustyökaluja. Asennus normaali räikkäavaimella tai akkukäyttöisellä ruuvivääntimellä. • Testattu IEC 61238-1 luokka A


30 Sähkönjakelu Rayligator II lämpökutistettava T-haarajatkos 1 kV BMHA- jatkos sisältää liittimen, kutistekääreen jossa integroitu täyteaine sekä tiivistemassat. • • • • • •

Soveltuu nelijohdin kaapeleille. Voidaan asentaa JT-työnä. Integroidun täyteaineen ansiosta helppo asennus. Ympäristöystävällinen, myrkytön täyteaine Rajaton varastointi aika. Testattu CENELEC HD 623

Valmistellut kaapelit ovat liitetty T-haara liittimeen. Runko- ja haarakaapelin väli on tiivistetty massalla.

Kuitistekääre jossa integroitu täyteaine keskitetään jatkoksen ympärille.

Kutistekääre suljetaan erillisellä kiskolla, jonka jälkeen se voidaan kutistaa paikoilleen.

Jatkos valmis. Lämmön vaikutuksesta täyteaine on sulanut.

KKM Ab rinnakkaiskuristin uudistuu KKM AB:n rinnakkaiskuristimesta SHR-8 julkaistaan uusi paranneltu kehitysversio. KKM AB:n rinnakkaiskuristimesta SHR-8 julkaistaan uusi paranneltu kehitysversio. SHR-8 on keskijännitejakeluverkon hajautettuun kompensointiin tarkoitettu laite, joka kompensoi sekä kapasitiivista loistehoa että vikatilanteen aikaista maasulkuvirtaa. Nyt julkaistava SHR-8 edustaa jo tuoteperheen kolmatta sukupolvea. Merkittävin muutos käyttöaika maasulkutilanteessa Merkittävin muutos laitteessa on sen käyttöaika maasulkutilanteessa. Aiemmin tuote on ollut mitoitettu muuntajastandardin mukaiselle 5 min käytölle. Uusi kehitysversio on mitoitettu standardin mukaiselle 2 tunnin käytölle maasulussa. Tämä on toteutettu parantamalla laitteen

sisäistä öljynkiertoa. Laitteen ulkomitat pysyvät samoina, mutta sisäinen kierto muuttuu. Aiempiakin laiteversioita voidaan kuitenkin käyttää 5 min pidemmissä maasulkutilanteissa vahingoittamatta itse laitetta. Reaktorin äänitaso on laskenut Toinen huomattava muutos on reaktorin laskenut äänitaso. KKM on parantanut reaktorin sydämen kiinnitystä vaimentaen sen liikettä. Tämän ansiosta laitteen melutaso normaalissa käytössä on alentunut 4 desibeliä ollen nyt vain alle 60 db. Tämä muutos on erittäin merkittävä ja mahdollistaa reaktorin sijoittamisen aiempaa lähemmäksi asutusta. Tuotteen sähkönumero pysyy uudistuksessa samana. Uusi kehitysversio korvaa edellisen mallin alkuvuoden 2017 aikana myös SLO:n varastossa. Snro

Nimike

57 090 00

SHR-8 5-15 A 20.5 kV


Mikrokanavatekniikka ratkaisuna taajamien valokaapelointeihin Aiemmin rakennettu infrastruktuuri tekee optisten liityntäverkkojen suunnittelusta ja asennuksesta taajama-alueille haasteellista: ongelmina ovat esimerkiksi katualueiden ahtaus ja suuri alitusten määrä teiden, kiinteistöliittymien ja piha-alueiden vuoksi. Liityntäverkon pitää myös sopeutua rakennuskannan ja tilaajamäärien muutoksiin tulevaisuudessa. Varteenotettava ratkaisu taajamien valokaapelointeihin on mikrokanavatekniikka, jota on käytetty jo pitkään muualla Euroopassa, ja joka on nyt yleistymässä Suomessa. Nestor Cables on valmistanut mikrokanavakaapeleita jo vuosien ajan, mutta nyt tuotteistoa on laajennettu omaksi tuotekonseptiksi, joka kattaa kaapeleiden lisäksi sekä mikrokanavaputket että kaapeliverkon asennustarvikkeet. Konseptin tuotteilla kaapeloinnit laitetilasta kiinteistöihin voidaan toteuttaa erilaisissa taajamissa kuntakeskuksista pientaloalueille. Mikrokanavaputket Mikrokanavaputkisto asennetaan kaivettuun ojaan. Laadukkaasti asennettuun putkistoon voidaan puhaltaa mikrokaapeleita noin kahden kilometrin matka. Nestorin NesDuct-mikrokanavaputkivalikoimaan kuuluu suoraan maahan asennettavia yksittäisiä mikroputkia ja usean mikroputken nippuja. Suomessa yleisimmin käytetyt putkikoot ovat 7/3,5, 12/8 ja 14/10 mm. Mikrokanavakaapelit Kun putkisto on asennettu, sen sisälle puhalletaan mikrokanavakaapeleita. Mikrokanavakaapelit ovat tavallista pienempiä, koska niiden suojaus perustuu mikroputkien antamaan suojaukseen. Nestorin valikoimassa on kaapeleita kuitumäärille 2 - 288. Keskiputkirakenteisesta kaapelista FYORMU Micro on perusversion lisäksi saatavilla myös erittäin pienikokoinen versio 2,5 millimetrin halkaisijalla. Kerrattu kaapeli FZOMU-SD Micro on saatavilla sekä perinteisillä rasvatäytteisillä muoviputkilla että moderneilla joustavilla kuitumoduuleilla.

Asennustarvikkeet Mikrokanavaratkaisuihin kuuluvat olennaisesti mikrokanavaputkien liittimet, suojatulpat, liukasteaine puhalluksiin sekä putkien katkaisussa tarvittavat erikoistyökalut. Mikrokanavakaapeleita voidaan tarpeen mukaan jatkaa joko maanalaisilla jatkoskoteloilla tai maanpäällisillä jatkoskaapeilla. Mainitut tuotteet ja muut asennustarvikkeet löytyvät Nestorin tuotevalikoimasta, ja voimme siis tarjota myös kokonaisia ratkaisuja mikrokanavakaapelointiprojekteihin.

Jos haluat lisätietoja mikrokanavatekniikasta ja muista ratkaisuistamme, vieraile nettisivuillamme tai ota yhteyttä!

www.nestorcables.fi info@nestorcables.fi Puh. 020 791 2770

Miksi kannattaa valita mikrokanavatekniikka? Mikroputkiverkko on helppo asentaa, koska haaroituksia ei tehdä kaapeleille vaan pelkästään putkille. Mikroputkia on myös vaivatonta jatkaa. Mikrokaapelit ja -putket ovat pienikokoisia, joten niitä voidaan sijoittaa hyvin ahtaisiin kaapelikanaviin, ja näin ollen tilat käytetään tehokkaammin. Mikrokanavakaapeliverkon suunnittelu on helppoa, koska tarvittavia kuitu- tai tilaajamääriä ei tarvitse tietää suunnitteluvaiheessa. Mikrokanavakaapeleilla voidaan myös toteuttaa erilaisia verkkoratkaisuja joustavasti. Mikroputkiin puhalletaan vain tarvittavat määrät kuituja, ja tilaajamäärien kasvaessa putkistoa voidaan haaroittaa ja kuituja puhaltaa myöhemmin ilman tarvetta kaivaa reittejä useaan kertaan. Luodut ratkaisut ovat siis pitkäikäisiä, ja sopeutuvat infrastruktuurin muutoksiin.


32 Mittalaitteet Maadoitusvastuspihtimittarit CA 6416 & CA 6417 Silmukkavastuspihtimittarit mahdollistavat maadoitusvastuksen mittauksen vuodenajasta riippumatta. Mittauksen teko onnistuu tavallisen kunnossapitotarkastuksen yhteydessä. Laite mittaa yksittäisen maadoitusvastuksen useamman maadoituksen sarjakytkennöissä. OLED-näytön ansiosta mittaustulosten luku auringonvalossa onnistuu helposti. Mittaustilanteessa näkyy sekä maadoitusvastus että vuotovirta. Laite on varustettu PRE-HOLD-toiminnolla, jonka ansiosta mittausarvot jäävät laitteen näytölle, kun pihti

poistetaan mitattavan kohteen ympäriltä. Tämä toiminto mahdollistaa mittaustulosten tallennuksen mittauksen jälkeen. CA6417:n mittaustulosten siirto PC:lle tapahtuu Bluetoothin kautta. Androidille on saatavilla sovellus, jonka avulla mittaussijainti tallentuu kartalle puhelimen GPS-paikanninta hyödyntymällä. Vakiovarusteet: CA6416 mittaa silmukkavastuksen alueella 0,010…1500, virran alueella 0,2mA…40A, induktanssin ja kosketusjännitteen. Laitteen muisti mahdollistaa 300:n mittausarvon tallentamisen. CA6417 mittaa silmukkavastuksen alueella 0,010…1500, virran alueella 0,2mA…40A, induktanssin ja kosketusjännitteen. Laitteen

muisti mahdollistaa 2000:n mittausarvon tallentamisen. Tiedonsiirto tapahtuu Bluetoothin ja GTC-ohjelmiston avulla.

Kabeldon jakokeskukset. Säästää tilaa, aikaa ja rahaa

Ahtaat sisätilat? Ei haittaa. Kabeldon jakokeskukset voidaan asentaa myös ulos. Ne ovat pienikokoisia, joustavia, turvallisia sekä luotettavia ja lisäksi helppokäyttöisiä. Valikoimiimme kuuluu nyt myös osittain kalustetut Kabeldon jakokeskukset. Ne voit tilata SSTL-numerolla suoraan tukkurilta. Tilaaminen on helppoa ja toimitus nopeaa. Ota yhteyttä lähimpään tukkumyyjääsi. www.abb.fi

ABB Oy, Kotimaan myynti Puhelin: 010 22 11 Faksi: 010 22 22010


Aurinko 33

Lappeenranta University of Tehcnology: 158 kWp asennettuna autokatokseen.

Älykästä aurinkosähköä - Suomen suurimman aurinkovoimalan toimittajalta GreenEnergy Finland hallinnoi koko aurinkosähkön toimitusketjua aurinkopaneelien valmistuksesta älykkäisiin aurinkosähköntuotannon ratkaisuihin saakka. Gef verkkoon kytkettävä aurinkosähköjärjestelmä sisältää kaiken tarvittavan. GEF-P60 aurinkopaneelit

• TEHONTUOTTOTAKUU yli 80 % 25 vuodelle ja yli 90%, 12 vuodelle • Suomessa suunniteltu, erityisesti pohjoisen olosuhteisiin • korkealaatuinen ja luotettava monikidepiipaneeli, standardien IEC 61215 ja IEC 61730 mukaan testattu • laskennallinen käyttöikä vähintään 30 vuotta

Invertteri

• käytämme ainoastaan maailman johtavien valmistajien aurinkosähköinverttereitä • vakiona ABB UNO tai TRIO, sekä tapauskohtaisesti muiden valmistajien tuotteet GEF Solaroof™ kiinnitysjärjestelmä

• 10 v TAKUU • valikoimastamme löytyy kiinnitysratkaisu jokaiselle kattotyypille • vakiona järjestelmät pelti-, tiili- ja konesauma päällysteisille harjakatoille

80064 25 / 26 / 27 80064 28 / 29 / 30 80064 00 / 01 / 02 80064 46 / 47 / 48 80064 49 / 50 / 51 80064 31 / 32 / 33 80064 34 / 35 / 36 80064 37 / 38 / 39 80064 40 / 41 / 42

Voimala- Panee- Vaiheiteho leita den [Wp] kpl llkm ~ 1060 4 1~ 1590 6 1~ 2120 8 1~ 2650 10 1~ 3180 12 1~ 3180 12 3~ 3710 14 3~ 4240 16 3~ 4770 18 3~

Invertterin tyyppi ja nimellinen AC-teho [W] ABB UNO-2.0-I-OUTD-S, 2000 ABB UNO-2.0-I-OUTD-S, 2000 ABB UNO-2.0-I-OUTD-S, 2000 ABB UNO -3.0-TL-OUTD-S, 3000 ABB UNO -3.0-TL-OUTD-S, 3000 ABB TRIO-5.8-TL-OUTD-S, 5800 ABB TRIO-5.8-TL-OUTD-S, 5800 ABB TRIO-5.8-TL-OUTD-S, 5800 ABB TRIO-5.8-TL-OUTD-S, 5800

Paneelien pinta-ala yht. [m2] 6,5 10 13 16 20 20 23 26 30

80064 06 / 07 / 08 80064 43 / 44 / 45 80064 09 / 10 /11 80064 12 / 13 / 14 80064 15 / 16 / 17

5300 6360 6890 8480 10600

ABB TRIO-5.8-TL-OUTD-S, 5800 ABB TRIO-5.8-TL-OUTD-S, 5800 ABB TRIO-5.8-TL-OUTD-S, 5800 ABB TRIO-7.5-TL-OUTD-S, 7500 ABB TRIO-8.5-TL-OUTD-S, 8500

33 40 43 53 66

Sähkönumerot katto­tyypeittäin (tiili/pelti/konesauma)

20 24 26 32 40

3~ 3~ 3~ 3~ 3~

GEF Vision™ tuotannonseuranta­ järjestelmä

• visualisointisovellus, jonka ilme on muokattavissa asiakkaan toiveiden mukaan • optiona kiinteistön sähkönkulutuksen kuormanohjaustoiminnot • GEF Valvomo™ seuraa voimalasi toimintaa reaaliaikaisesti ja ilmoittaa mahdollisista häiriötilanteista Mukana tarvittavat komponentit, asennus­ opas ja käyttöohjeet - sekä lisäksi, järjestelmätoimittajan tekninen tuki on käytettävissä.


34 Työkalut Sähkönjakelu Wiha VDE -hyväksytyt käsityökalut sähkötöihin Sähkötöiden tekijöille on määritelty sähkö­turvallisuus­ laissa selvät ammattitaito­ vaatimukset. Sähkötyössä käytettävien työkalujen, laitteiden ja varusteiden tulee myös täyttää eurooppalaisten, kansallisten ja kansain­välisten standardien vaatimukset. Painetestaus Painetestauksessa työkaluun kohdistetaan 20 N:n kuorma. Painetestauksessa lämpötila on 70 °C ja jännite 5000 V (AC). Jännitettä ei saa siirtyä eristeen läpi.

hyväksytty 1000 volttiin (AC) saakka (1500 V DC). Tämä merkitsee kymmenkertaista turvallisuutta käsityökaluille. Sähkötöiden tekijöille on määritelty sähköturvallisuuslaissa selvät ammattitaitovaatimukset. Sähkötyössä käytettävien työkalujen, laitteiden ja varusteiden tulee myös täyttää eurooppalaisten, kansallisten ja kansainvälisten standardien vaatimukset. VDE-merkinnän saamiseksi käsityökalu käy läpi kuusivaiheisen testauksen Tieto tuotteen turvallisuudesta, luotettavuudesta ja testauksesta kiinnostaa yhtä lailla valmistajia, ostajia, kaupan alaa, markkinointivalvontaviranomaisia kuin kuluttajiakin. VDE-hyväksyttyjen tuotteiden on läpäistävä tiukat tarkastukset: yksittäisten tuotteiden toimintatarkastukset, valmistussarjojen tarkastukset ja pistokokeet IEC-standardin (IEC 60900:2012) mukaisesti. Jännitetarkastus Jännitetarkastuksessa työkalut testataan yksittäin. Kaikki työkalut testaan 10000 voltin vaihtovirtaa käyttämällä. Työkalu on

Pakkaskestävyys Pakkaskestävyydessä työkalut jäähdytetään -25 °C:een. Eristysmateriaalin on säilytettävä sitkeytensä. Eristysmateriaali ei saa murtua kolahdusten tai lyöntien takia. Sähkön eristyskyky Työkaluja liotetaan 24 h vedessä. Liotuksen jälkeen niitä testaan 10000 voltin vaihtojännitteellä. Jännite ei saa siirtyä eristyksestä työkalun päähän eikä erityksen läpi. Eristysaineen pitävyys Eristysainekerroksen pitävyystarkastuksessa työkalua pidetään 168 tuntia 70 °C :een lämpötilassa. Lämpötilasäilytyksen jälkeen eristysainekerrokseen kohdistetaan 500 N:n vetovoima. Eristysaine on pysyttävä tiukasti kiinni työkalussa.

Paloherkkyys Paloherkkyys testaan kohdistamalla työkaluun liekki 10 sekunnin ajan. Eristysmateriaali ei saa jatkaa palamista liekin sammuttamisen jälkeen. VDE-merkintä takaa käsityökalun sähköturvallisuuden VDE-GS-merkintää käytetään teknisissä työvälineissä sekä laite- ja tuoteturvallisuuslain alaisissa käyttötarvikkeissa. Se tarkoittaa, että laite tai tarvike on turvallinen sekä sähkövaarojen että mekaanisten, termisten, toksisten ja radiologisten vaarojen osalta. Kaksinkertaisella kolmiolla ja jännitealueella merkittyjä työkaluja voidaan käyttää jännitetyöhön. Wiha VDE -hyväksytyt tuotteet tunnistat punakeltaisesta väristä Wiha VDE -tuoteperheeseen kuuluu kattava valikoima ruuvimeisseleitä, momenttiavaimia, ruuvikärkiä, pihtejä ja leikkureita. Wiha on yli 75 vuotta vanha perheyritys, joka toimii Saksan Schwarzwaldista käsin. Wiha-työkaluille on tunnusomaista käyttökelpoisuutta parantavat innovaatiot, viimeistelty ergonomia ja pitkä käyttöikä. Työkaluja, jotka helpottavat työntekoasi.

MESSUTARJOUS: WIHA 40524 115 -osainen XXL VDE –työkalulaukku messuhintaan 799 €. Hinta alv 0%. Sähkönumero: 64 317 25. Saatavilla kaikista SLO-myymälöistä. Voimassa 25.1.-10.2.2017.


Työkalut 35

6412491 EY74A2LJ2G32 18V 2X5.0AH • Porakone & ruuvinväännin • Voimakas, tehokas ja kompakti porakone & ruuvinväännin hiiliharjattomalla moottorilla. Huippukapasiteetin 18V 5,0Ah akut. Kuusiportainen nopeudenrajoitin, hybridikytkin ja Dual Voltage -teknologia - sopii myös 14,4V akuille.

6412467 EY7430LA2S 10.8V 2X1.5AH • Ruuvinväännin & porakone • Kevyt ja näppärä tehopakkaus. Painoa vain 1kg akun kanssa ja maksimivääntö 20Nm. Kierrosnopeusalue 320 - 1300rpm. Momentinsäätö 0,5-5Nm. Varustettu kahdella 10,8V 1,5Ah akulla sekä laturilla. Mukana softbag.

6440701 EY7410LA2S 3,6V 2X1.5AH LI-ION • Momenttiruuvinväännin • Kevyt, kompakti ja voimakas momenttiruuvinväännin 21 portaan sähköisellä momentinsäädöllä, tarkkuus +/- 5%. Lukittava bitsikiinnitys, istukka kuusiokolo ¼’’ hex – soveltuu myös kevyeen poraukseen pienellä terällä. Mukana kaksi akkua 3,6V 1,5Ah ja latauslaite.

Tough Tools IP konsepti Sähkötyökalut joutuvat kovalle koetukselle työmailla. Koneet jou­tuvat usein kosketuksiin veden ja pölyn kanssa, mikä tuottaa monesti toimivuusongelmia ja viivästyttää töitä. Panasonic kehitti Tough Tool Intelligent Powertool -konseptin, jonka tuotteilla on ennennäkemätön vastus vettä ja pölyä vastaan – koneemme ovat luotettavia myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa! Tough Tool IP-tuotteet ovat läpäisseet IPstandarditestin, jota hallinnoi International Electro technical Commission (IEC). Panasonicin pölyn- ja vedenkestävä teknologia on yhtäpitävä IP-standardin kanssa. Tough Tool -malliston työkaluissa on akkukennojen valvontatoiminto, lämpötilan valvonta työskentelyn aikana ja ylipurkautumissuojaus. Kytkin, elektroniikka ja akkukennot on suunniteltu niin, ettei pöly ja kosteus pääse tunkeutumaan sisään. Kehittynyt tekniikka takaa työkalujen luotettavan, turvallisen ja tehokkaan toiminnan ammattikäytössä, myös haastavissa olosuhteissa. Maksimaalinen joustavuus ja kapasiteeetti Panasonic tarjoaa akkuteknologian erikoisosaamista. Panasonicin Li-ion -koneissa

vanha ja uusi sopivat yhteen. Kaikkia 14,4V ja 18V Li-ion -akkujamme voidaan käyttää mm. uusissa Dual Voltage –sarjan työkaluissamme. Vastaavasti uudet, entistä suuremman kapasiteetin 4,2Ah tai 5,0Ah kapasiteetin akut soveltuvat käytettäviksi aiemmissa 14,4V ja 18V koneissa ja ovat ladattavissa aiemmilla latureilla. Tämä parantaa myös käytössä olevien koneiden käyttökapasiteettia ja tuottaa käyttäjälle merkittävän edun ja kustannussäästön. Erityisen tehokasta suorituskykyä vaativiin töihin 4,2Ah LS sekä 5,0Ah LJ -akkujen kapasiteetti ja akkukesto ovat vertaansa vailla. Dual Voltage eli Kaksoisjännite Dual Voltage –malliston koneissa voit käyttää sekä 14,4V että 18V akkuja. Akun jännitteen mittaus takaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Työkalun erikoispiirit tunnistavat akun jännitteen, kun akku asetetaan paikalleen. Tunnistuksen jälkeen järjestelmä optimoi virran ja jännitteen säädöt 14,4 V:n ja 18 V:n akulle taaten näin maksimaalisen käyttöiän koneelle ja akulle parhaalla mahdollisella suorituskyvyllä ja käyttömukavuudella. Laajennettu takuu 3 vuotta Panasonic myöntää 3 vuoden takuun Li-ion työkaluille, jotka on rekisteröity kuukauden kuluessa ostopäivästä. Hyvät työkalut vähentävät rasitusta Ja hyvät työkalut helpottavat työtä. Panasonic ottaa vahvasti käyttäjälähtöisen suunnittelun näkökulman huomioon työkaluja suun-

nitellessaan. Panasonic pyrkii jokaisen uuden mallin kehittelyssä päihittää sekä itsensä että edeltävän mallin. Käyttäjän fyysisen rasituksen vähentäminen kombinaatiossa paremman suoritustehon kanssa on silloin lähtökohtamme. Panasonic on siis työkalu, jolla teet työstäsi paremman. Tämä on päämäärä, jonka eteen teemme kaikkemme. Kaikkien osien oma valmistus takaa 100% kontrollin Tämä on ainutlaatuista tällä alalla. Meille pieninkin osa jokaisessa työkalussa on yhtä tärkeä. Emme jätä siis mitään sattuman varaan. Oma valmistuksemme takaa sen, että voimme kontrolloida koko prosessin. Itse asiassa me valmistamme myös erinäisiä osia kilpailijoidemme koneisiin.

MESSUTARJOUS: Panasonic EY7430LA2S asentajan akkuporakone messuhintaan 79 € Sähkönumero: 64 124 67 Saatavilla SLO myymälöistä kautta maan. Hinta alv 0%.


PUHDASTA AURINKOSÄHKÖÄ, ÄLYKÄSTÄ OHJAUSTA Suomen suurimman aurinkovoimalan toimittajalta!

FINLAND

www.gef.fi


Työkalut 37 KLAUKE NEXT GENERATION Puristus- ja katkaisutyökalujen uusi sukupolvi

Tuntuuko tutulta? Liikut paljon ja sinulla on useita samanaikaisia työkohteita? Työt pitäisi aloittaa, mutta oikeat työkalut ovatkin toisella työmaalla tai niiden löytyessä ne eivät olekaan käyttökunnossa? Oletko kohdannut viivästyksiä hävinneiden, vääriin käsiin, teille tietämättömille joutuneiden työkalujen vuoksi?

Klauke Connect-tuotteet täysin verkostoitavissa ja varustettu GPSpaikannustoiminnalla. Tuotteet ovat markkinoiden ensimmäisiä hydraulisia

MESSUTARJOUS: 2590 € Snro: 64 121 77 EKM60IDCFB PURISTUSTYÖKAULU • tuurnapuristus • CU 16-240 mm2 • AL 50-240 mm2 • LED-näyttö • BlueTooth • MESSUTARJOUS: 2990 € Snro: 64 121 78 EKM60IDCOB PURISTUSTYÖKAULU • tuurnapuristus • CU 16-240 mm2 • AL 50-240 mm2 • LED-näyttö • BlueTooth-GPS

puristus- ja katkaisutyökaluja, jotka on varustettu GPS-paikannustoiminnalla. i-Connect sovelluksen avulla näet yleis­ katsauksen työkaluistasi, suunnittelet työkalujen käyttöä pohjautuen käytettävissä oleviin resursseihin ja näet myös

Toimitussisältö: Kuljetuslaukku työkalulle ja tarvikkeille 18 V, 2.0 Ah lithium-ion Bosch akku Bosch laturi Lisätarvikkeet: Vara-akku 18 V, 5.0 Ah lithium-ion Bosch akku i-press® ohjelma ja i-press® app i-connect

diagnostiikan työkaluista etänä omassa työpisteessäsi. Mikä työkalu on käytössä milläkin työkohteella? Mikä työkaluista pitäisi seuraavaksi huoltaa? Voit seurata työkalun käyttöä langattomasti, varmista työkalujen käyttöaste kaikkina aikoina. Pähkinän kuoressa: Tarjoamme lisää tehokkuutta ja tuottavuutta, Hallinnoit kaikkia työkaluja yhdellä silmäyksellä omasta työpisteestäsi. Klauke yhteydet Tarjoamme kaksi vaihtoehtoa: I-press® ohjelma tietokoneelle ja I-press® App ladattavissa AppStorelta tai Google Playstä oman tablettiin tai matkapuhelimeesi. Ohjelmiston avulla voit yksilöidä työkalun toimintoja, tarkastella dataa ja luoda dokumentteja projekteistasi.


38 Työkalut Stålskog uutuuksia Tampereen Verkosto-messuilla Maadoitussarja pistokepäätteille 250 A ja 630 A Maadoitussarja on kehitetty läheisessä yhteistyössä asiakkaiden ja pistokepäätevalmistajien kanssa. Sarja mahdollistaa työskentelyn koskettamasta käsin pistokepääteisiin ja siten parantaa henkilökohtaista turvallisuutta työskenneltäessä niiden kanssa. Sarja 630 A pistokepäätteille, joka toimitetaan kantolaukussa joka sisältää: Maadoituspallot, käyttöpistokkeet,momentt­i­ -avaimen ja kapasitiivisen tulpan irroitustyökalun, Tyyppi: SKA 630 III.

Maadoitussarja 250 A pistokepäätteille sisältää avian uuden maadoitussarjan tyyppi: JKP250-X1JK27H, Jännitteenkoetin,käyttösauva ja kiristystyökalun.

Pelastuskoukku Pelastuskoukkua, MRK, käytetään apuna poistettaessa sähköiskun saanutta henkilöä vaaralliselta alueelta tapaturman jälkeen. Sauva on tehty samasta eristysmateriaalista kuin muutkin eristyssauvat. Pelastuskoukun halkaisija on 170mm.

Monikäyttöinen maadoistussarja Sarja sisältää nyt ripustuspitimen, jolla sarja voidaan asentaa roikkumaan linjasta. Mikäli sarjaa käytetään puistomuuntamokojeistoissa niin koukku voidaan tarvittaessa nopeasti poistaa. Tyyppi JK27P3-DXM Käyttösauva Käyttösauva MRS-TV 24. Kulmakappaleen avulla voidaan helposti asentaa myös ei kohtisuorassa oleviin maadoitusliittimiin. Sopii kaikkiin RS tyyppisiin maadoitusliittimiin ja käyttöpituus on 2.2 m. Kuljetuspituus on ainoastaan 1.3 m joka helpottaa kantamista.

Teleskoppisauva MBT Sauva on suunniteltu jännitetöihin kuten eristimien kunnon mittauksiin ja varoituspallojen /kylttien asennuksiin. Sauvaa voidaan käyttää myös tykkylumien pudottamiseen 20 kV ilmajohdoilta. Sauvaa käytetään teleskooppina eri pituuksilla neljän, kuuden tai kahdeksan putken yhdistelmillä. Jokaisen sauvan pituus on n. 1400mm. Sauvan pää on varustettu työkalupitimellä, johon voidaan asentaa mm lumenpudotustyövälineet SLK 1 tai SLK 2. Myös lumenpudotuspiiska SLD 1 sopii pitimeen. Kantopituus 1,4 m Kevyt paino vain 2,5 kg ja työpituus 9,6 m.

Lumenpudotuskoukku SLK 1 Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Lumenpudotus­koukku SLK 2. Valmistettu iskunkestävästä polykarbonaatista. Oksimissauva MKS Ammatilaisille suunniteltu sauva käsin tapahtuvaan oksimiseen ilmajohtojen lähistöltä. Sauvalla on loistavat eristysominaisuudet ja samalla vahva rakenne yhdistettynä keveyteen. Tarvittaessa kaikkiin osiin löytyy varaosat. Max. pituus 11,4m

Lumenpudotuspiiska SLD 1 käytetään teleskooppisauva MBT kanssa lumenpudotukseen 20 kV ilmajohdoista. Valmistettu iskunkestävästä polykarbonaatista. Snro 64 578 48


Työkalut 39 Momenttityökalu JMD 2 Käytetään yhdessä sauvojen MGV, MDV/MSV and MTV ja työpistokkeen JGS 18 kanssa varmistamaan että saavutetaan riittävä kiristys maadoitusliitintä linjaan asennettaessa..

Maadoituksien liitospiste JVF Käytetään maadoitusköysien liittimille JLA. Maadoituspiste on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja taivutettu sopivaksi asennettavaksi esim. sähköaseman teräspylväisiin tai seinään. Maaadoituskontaktit on valmistettu nikkelipinnoitetusta kuparista, muut osat ruostumattomasta teräksestä. Nimellisvirta max. 42,5 kA/ 1 s. Liitoskohta JKA Käytetään asennuksiin alumiiniliitoksissa . Käytetään mm. liittimien JK 42 – 49 ja JK 77 kanssa. Tuotteessa on pallopää pienentämässä korona latausilmiötä. Valmistettu seosalumiinista. Pultit , aluslevyt ja mutterit ovat ruostumatonta terästä.

Maadoitussarja pelastustöihin rautateillä. JSBL Sarja on suunniteltu suomalaisille kiskoille mahdollistaen turvallisen ja nopean maadoittamisen päärautateillä. Max. maadoituskaapeli poikkipinta 70 mm2 => max 16,0 kA/1 s käytettäessä liitintä JK 21. Max. maadoituskaapeli poikkipinta 35 mm2 => max 8,0 kA/1 s käytettäessä liitintä JK 74.

Paineilmatyökalu TLV 630 Helpottaa kulmapistokepäätteiden 630A irrotusta kojeistoista. Sopiva eri valmistajien pistokepäätteille.

SD 125 kaapelikoira Yleistyvä maakaapeleiden asennus on johtanut SD 125 kaapelikoiran kehittämiseen JKS productsilla. Laitteen kehityksessä on kuunneltu asiakkaiden palautetta ja laitetta on viety heidän toiveidensa suuntaan. Laite on tarkoitettu käytettäväksi kaapeleiden putkeen asennuksessa. Sitä voidaan käyttää kaapelin syöttöpäässä työntämässä kaapelia putkeen tai vedon välillä välivetolaitteena. Laite toimii hydraulisesti joten sen voimanlähteenä voidaan käyttää erillistä hydraulikoneikkoa. Vaihtoehtoisesti käyttövoima voidaan ottaa traktorista, kuorma-autosta tai vaikka kaivinkoneesta. Laitteessa on hydraulinen puristus, jolla kaapeli puristetaan vetävien hihnojen väliin. Hydraulisen puristuksen voimaa on rajoitettu. Tämä ratkaisu takaa sen, ettei kaapelia vahingossakaan puristeta liian tiukasti. Liian kova

puristus rasittaa laitetta sekä syö vetovoimaa. Kaapelikoiralla voidaan ajaa kaapelia molempiin suuntiin hydraulisesti. Jos veto tökkää, niin kaapeli voidaan ajaa hieman taaksepäin ja yrittää uudelleen. Laite on verrattain matala joten se on helppo asettaa maahan tai kaivantoon – kaapelia ei tarvitse juurikaan nostaa ylös maasta. Laitteen runko on keltapassivoitua terästä ja se on suunniteltu kovaan työkäyttöön. Vetäviä hihnoja on kaksi ja kummallekin hihnalle on oma hydrauliikka moottorinsa. Ratkaisu takaa sen että voimaa riittää kummallekin hihnalle tasaisesti. Laitteen käyttö tapahtuu rungossa olevilla venttiileillä jotka voidaan tarvittaessa myös asentaa hydrauliikkaletkujen päähän. Tällöin käyttäjän ei tarvitse olla koneen välittömässä läheisyydessä vaan laitetta voi käyttää hieman kauempaa.

• • • • • •

veto/työntövoima noin 700kg suurin kaapelin halkaisija: 130mm Pyörityksen ohjaus: hydraulinen - Puristuksen ohjaus: hydraulinen - Tuotekoodi: 281 - Sähkönumero: 6431156


40 Tele Integroitu PölysulkuTM LC adapteri helpottaa asennusta

ETD Pölysulku™ LC adapterit nopeuttavat ja varmistavat verkon asennusta ja ylläpitoa. LC adapterit ovat saatavilla kaikille kuitutyypeille tunnusomaisilla väreillä merkittynä. Kaikissa adaptereissa on zirkoniaholkit. LC adaptereita on varastoituna Duplex- ja Quadmalleina, mitkä sopivat SC aukkoon 19” paneeleissa tai päätekoteloissa. Pölysulku adapterit sopivat erityisesti Konesaleihin, myös MPO – LC kasettiin, KuituKotiin verkkoihin, kiinteistöihin ja Televerkkoihin. Pölysulku LC adapteri helpottaa asennusta merkittävästi. Suljinluukku on aina pölytiiviisti kiinni, kun siinä ei ole liitintä paikallaan. Kytkettäessä tarvitsee poistaa liittimestä vain pölytulppa yksi kerrallaan. Adapterin Pölysulku aukeaa herkästi kytkettäessä liitin adapteriin. Sen muotoilu estää ferrulea koskemasta itse luukkua, liitinrungon aukaistessa sen. Näin ferrule pysyy puhtaana asennettaessa. Pölysulku sulkeutuu myös automaattisesti kun liitin irrotetaan adapterista pölytiiviisti. Vapaana olevat adapteripaikat pysyvät

suljettuina, kunnes ne kytketään. Perinteiset pölytulpat keräävät partikkeleita, tai ne ovat kateissa kun niitä tarvitaan uudelleen. Edut: • Eroon irtonaisista pölytulpista • Asennus ja mittaus nopeutuu ja helpottuu

• • • •

Pölysulku on aina paikallaan – inhimilliset virheet vähenevät Verkon vikasietoisuus paranee – vähemmän kustannuksia Saatavana Duplex ja Quad versiona Aqua OM3, Magenta OM4, Sininen SM ja Vihreä APC

Snro 72 583 86 72 583 87 72 583 88 72 583 89

Tuotenimi Suljin SC-SC SM Suljin SC-SC/APC SM Pölysulku DLC-DLC Duplex OM3 Aqua Pölysulku DLC-DLC Duplex OM4 Magenta

ETD 2A11C1S 2A55C1S 2A33A2S 2A33M2S

72 583 90 72 583 91 72 583 92 72 583 93 72 583 94 72 583 95

Pölysulku DLC-DLC Duplex SM Pölysulku DLC-DLC/APC Duplex SM Pölysulku QLC-QLC Quad OM3 Aqua Pölysulku QLC-QLC Quad OM4 Magenta Pölysulku QLC-QLC Quad SM Pölysulku QLC-QLC/APC Quad SM

2A33C2S 2A77C2S 2A33A4S 2A33M4S 2A33C4S 2A77C4S


Tele 41 NAFICON-päätekotelot valokaapeleille – metalliset ja muoviset, sisälle ja ulos Naficonin-valikoimasta löytyvät “kuitu kotiin”projekteihin tarvittavat erilaiset pääte- jatkoskotelot. Ulos asennettava kotelo on NAF-ulkopäätekotelo. Kotelo on muovinen, IP67 suojattu. Kotelossa on yksi M”0 kokoa oleva sisääntulo ja kaksi 7 mm läpivientiä alareunassa sekä pohjassa molemmissa nurkissa. Kotelossa voi tehdä kaapelin laadunvaihdon tarvittaessa. Tilaa on 48 jatkokselle. Sisällä käytettäviä koteloita ovat metallinen NAF-talopäätekotelo sekä muoviset NAF SPK -kuiturasiat. Metallisessa NAF-talopäätekotelossa on paikka 4 SC- tai 8 LC-liittimille. Liittimet ovat suojassa kotelon sisällä, joten pienet kolhut eivät tuo ongelmaa. Liitinpaikoilta pääsee ulos kotelosta alaspäin tai sivulle. Kotelo on väriltään valkoinen. Tätä koteloa voi käyttää myös jatkoskotelona.

Muovisia kuiturasioita on kahta eri mallia. Toisessa on läpinäkyvä kansi, joka suojaa kytkentöjä pieniltä kolhuilta. Tässä kotelossa on 2 SC tai 4 LC paikkaa. Toinen muovinen kuiturasia on hieman leveämpi kuin kannellinen, joka antaa paremman tilan kieputtaa kuituhäntiä. Päätekotelot ja rasiat saa myös valmiiksi asennetuilla hännillä tai kaapelilla SC, LC sekä UPC että APC. Kaikki tuotteet ovat varastotuotteita.

Snro 72 648 72 72 648 40 72 648 99 72 683 01

Tuote NAF-ulkopäätekotelo NAF-talopäätekotelo NAF SPK-kuiturasia NAF SPK-kuiturasia leveä

Luotettavuutta maanalaisiin läpivienteihin Roxtecin kehittämät kaapeli- ja putkiläpivientien tiivistysjärjestelmät kestävät erinomaisesti korroosiota ja jatkuvaa vedenpainetta. Ominaisuus perustuu ruostumattomiin teräskehyksiin ja erittäin elastisiin UG-kumitiivisteisiin, jotka muodostavat kiinni puristettuina täysin vedenpitävän rakenteen. Kaikenkokoiset ja -tyyppiset putket sekä kaapelit kattava menetelmä estää sade-, tulva- ja pohjavesien pääsyn seinämien sisäpuolelle. Tuotteiden käyttövarmuus korostuu perustuksissa ja muualle maan alla, jossa läpiviennit altistuvat vedelle ja kosteudelle. Tiivisteen asentaminen aloitetaan timanttiporaamalla kehykselle reikä sokkeliin. Seinämän ollessa vasta rakenteilla sen raudoitukseen voidaan vaihtoehtoisesti laittaa KOS-valuholkki. Kaapeliläpivienneissä käytettävien R-kehysten aukot täytetään suorakulmaisilla UG-kumitiivistemoduuleilla, joiden sisähalkaisijat ovat kätevästi muokattavissa ilman työkaluja. Niiden kautta sisätiloihin tuotavien kaapeleiden reitit tiivistetään kehyksen pultteja kiristämällä tiukasti kiinni. Rakenne on avattavissa ja jälleen suljettavissa, joten

mön, ilmanvaihdon ja vesihuollon putkituksiin sähköasemilla, voima- ja teollisuuslaitoksissa sekä muissa kiinteistöissä. Niiden käyttökohteita ovat kaikki sade-, tulva- ja pohjavesille altistuvat maanalaiset putki- ja kaapeliläpiviennit.

UG-holkki

kaapelikapasiteettia voidaan kasvattaa tulevaisuudessa ottamalla umpinaiseksi jätettyjä tiivistemoduuleita käyttöön. Tarvittaessa moduulit ovat vaihdettavissa, sillä UG-tiivisteitä on saatavilla useita eri kokoja. Putkiläpivienneissä käytettävissä RS-tiivisteissä kehys ja pulteilla tiukaksi kiristettävä kumikaulus ovat valmiina yhdessä. Tuotetta valmistetaan sekä säädettävällä sisähalkaisijalla että vakiomitoituksella. Roxtecin UG- ja RS -tiivisteet soveltuvat sähkö- ja telekaapelointeihin sekä kaukoläm-

KOS-valuholkki


42 Tele

PEAR-antenni sisätiloihin Ulkonäkönsä lisäksi suorituskyvyltään kehuttu antenniuutuus sisätilojen kuuluvuusverkkoihin. Antenni voidaan asentaa joustavasti kolmella tavalla. Perinteisesti alakattoasennuksena koko antenni jää näkyviin. Antenni voidaan asentaa katon läpi tekemällä antennin kärjelle pyöreä reikä kattolevyyn. Antennin pohjalevy on tällöin piilossa välikaton alla. Antennista jää näin näkyviin vain 40% verrattuna perinteiseen asennustapaan. Antenni voidaan asentaa myös piiloon välikattoon, mikäli kattomateriaali on metalliton.

Tällöin käytetään antennin mukana tulevaa muovista tukea. • Liitin N tai 4.3-10, 30cm kaapelin päässä • Taajuusalue 380-6000 MHz • PIM -153 dBc (4.3-10 DIN) @ 2x43 dBm • Käyttölämpötila -40° ... +70°C • Paino 750g • Säde ja korkeus 335 / 124mm • Väri RAL 9016 (valkoinen)

½” ja 7/8” korrugoidut RF-kaapelit sisätilojen antenniverkkoihin Orbiksen sisätilojen antenniverkkoihin soveltuvat ½ ja 7/8 -tuuman RF-kaapelit korrugoituina ovat nyt saatavissa keloina heti SLO:n varastosta. Kaikki kaapelit täyttävät EU:n rakennustuoteasetuksen edellyttämät paloturvallisuusvaatimukset (EN 60754-1/-2, EN 60332-1, EN 60332-3-24, EN 61034 ).


Tele 43 Steran valmistama tukevarakenteinen aktiivikaappi monipuolisiin käyttökohteisiin Stera Technologies Oy:n Paimion tehtaassa valmistamat, asiakkaiden tarpeiden mukaan suunnitellut aktiivikaapit soveltuvat moniin eri käyttökohteisiin, kuten esimerkiksi teiden tai ratojen varsille, pumppuasemille tai valaistuksen keskuskaapiksi. Aktiivikaappia toimitetaan eristettynä, tuuletettuna ja/tai lämmitettynä sekä ilman erityisominaisuuksia. Kaapin jalustassa on tila akuille, joten se käy paikkoihin, joissa akkuvarmistus on tarpeen. Kaapin värin voin määritellä asiakaskohtaisesti tilattaessa. Valmistaja: Stera Technologies Oy • Mitat (mm): K1440 x L1450 x S550 + metallijalusta K1200 mm • Tiiveysluokka: IP55 • Paino: Kaappi n. 200 kg + Jalusta n.160 kg – Yht. n. 360 kg

Materiaali • Kaappi: AlMg3 EN AW 5754 3mm + pulverimaalaus • Jalusta: HDG Z275 2 mm + pulverimaalaus • Vakio väri RAL7035 Yksipuoleinen (2 kpl ovia samalla puolella) • Oikea puoli (A-puoli), L800 mm = Data • Vasen puoli (B-puoli), L650 mm = Sähkökeskus (+ tilavaraus kuitu/CU)

SAKS-POL –polyesterikaapit sähkönjakelun tarpeisiin SLO:sta SAKS-POL on puolalainen perheyritys, joka on perustettu vuonna 1992. Se on erikoistunut polyesterikoteloiden ja kytkinlaitteiden valmistukseen niin sähkönjakelun kuin teollisuudenkin tarpeisiin. Jakokaappivalikoima kattaa koko kirjon aina pienistä haaroituskaapeista suurimpiin yhdistelmäkaappeihin asti. SAKSPOL:in pääkonttori ja tehdas sijaitsevat Slupnossa noin 30 km Varsovasta, jonka lisäksi konserniin kuuluu toinen tehdas

Lodzin lähellä. SAKS-POL työllistää yhteensä noin 150 henkilöä. Yritys on laajentunut viime vuosina voimakkaasti panostaen tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä korkealaatuiseen tuotantotekniikkaan. Tämä mahdollistaa aikaisempaa monipuolisemman tuotevalikoiman ja vaativatkin asiakas­kohtaiset kustomoinnit. Osoituksena korkeatasoisesta laadunhallintajärjestelmästä SAKS-POL:lle on myönnetty ISO 9001 sertifikaatti.

Molemmissa ovissa kahvat ja teljet • Ei lukkoja – Lukkotyyppi: Abloy CL619 (1 puoli DIN-pesä) • 19” –telineet (19” komponenteille käytettävissä oleva tila) • A-puoli 25U (+ B-puolella kaapin yläosassa tilavaraus 6U:n telineelle)


44 Tele RF-komponentit 4.3-10 -liitinrajapinnalla Uudella 4.3-10 –naarasliittimellä varustettuja sisäpeittoantenniverkon komponentteja, sekä liitin on nyt saatavilla. Orbiksen tuotteilla on erinomaiset PIM-arvot ja ne ovat vedenkestäviä (IP67) .

4.3-10 Diplexer • Signaalien yhdistäminen ja erottaminen eri langattomissa taajuuksissa • PIM -161 dBc @ 2x43 dBm • Band1 (MHz) 694-960 • Band2 (MHz) 1710-2170

4.3-10 Tapper • Saatavissa jakosuhteilla alkaen 2:1 (3 dB) aina 100:1 (20 dB) asti • Taajuusalue 350-2700 MHz • PIM -161 dBc @ 2x43 dBm

4.3-10 suora uros-liitin ½” ja 7/8” RFkaapeleille • Impedanssi 10 Ohm • Taajuusalue DC…12GHz • Läpäisyvaimennus @DC-2.7 GHz ≤0.10dB • VSWR @0.8-1.0 GHz ≤1.08 • PIM -160 dBc @ 2x43 dBm • Kestävyys 500 liitosta • Lämpötila-alue -65°C ... +85°C • Suojausluokka IP68

4.3-10 Tehonjakaja • Taajuusalue 380-2700 MHz • 2/3/4 way • PIM -161 dBc @ 2x43 dBm • Tehonkesto keskimäärin 300 W • Lämpötila-alue -40°C … +85°C

4.3-10 Hybrid coupler • Yhdistää ja erottaa identtiset taajuudet • Yhdistää 2 sisääntuloa 2 ulostuloon, jopa 30dB isolaatiolla • PIM -161 dBc @ 2x43 dBm • Taajuusalue 694-2700 MHz • Coupling 3 dB • Soveltuu ulkotiloihin

Uusi helposti asennettava valokaapeli kiinteistöjen yleiskaapelointeihin

Nestor Cables on kehittänyt uuden FZ2RMSU Flex -kanavakaapelin, joka soveltuu sekä sisä- että ulkoasennuksiin. Pienen kokonsa ansiosta se sopii pienemmistä läpivienneistä ja taipuu ahtaampiin paikkoihin kuin perinteiset yleiskaapeloinnissa käytettävät sisä-/ulkokaapelit. Kaapelia on saatavana yksimuotokuiduilla neljästä kuidusta 192 kuituun saakka, yhdistelmäkaapelina sisältäen yksimuotokuitujen lisäksi OM3-monimuotokuituja 4+4 -versiosta 24+24 -versioon saakka sekä pelkästään OM3- tai OM4-monimuotokuiduilla 24-, 48- ja 96-kuituisina versiona. Kaapelin vaipan väri on vaalean harmaa, joten se on sisäasennuksissa

varsin huomaamaton. Kaapeli on metalliton, halogeeniton ja palonkestävä IEC 60332-3 -standardin mukaisesti. Kaapelin pieni koko on aikaansaatu pienillä ja kumimaisilla ja Flex-kuituputkilla, jotka sisältävät kaapelin koosta riippuen 4, 8 tai 12 kuitua. Flex-kuituputkien ansiosta kaapeli on nopeampi kuoria kuin perinteiset kerratturakenteiset sisä-/ulkokaapelit, sillä kuituputkia ei ole sidottu lainkaan sidontalangoilla, kuituputkia ei tarvitse suoristaa ja kuituputkien kuorinta onnistuu sormin ilman mitään erikoistyökalua.


LEDVANCE.FI

OSRAM PARATHOM HQL LED LED-Retrofit-lamppu on tulevaisuuden ratkaisu.

Valo on yksilöllistä OSRAM HQL LED-lamput Loistava ratkaisu pihapiireihin ja pysäköintialueille: OSRAM HQL-LED-lamput korvaavat kielletyt elohopeahöyrylamput.


46 Valaistus Osram Siteco DL50 Led -katuvalaisin

Uusi LED-katuvalaisinsarja, jonka linjakas muotoilu tarjoaa vaihtoehdon moniin asennuskohteisiin. Valaisimen huomaamaton, moderni ja integroiva muotoilu takaa laadukkaan lopputuloksen. Muotoilussa on haettu perinteikkäälle DL500-sarjalle jatkuvuutta. DL50 tarjoaa hyvän valotehokkuuden 125 lm/W, sekä laadukkaan optiikan ja monipuoliset ohjausmahdollisuudet. Käyttökohteita ovat kaupunkien kadut, puistot

ja aukiot, pyörätiet sekä lisäksi perinteiset tievalaistuksen sovellukset. Valaisinsarjassa on kaksi runkokokoa, Mini ja Midi, sekä useampaan eri sovelluskohteeseen sopivia optiikkavaihtoehtoja. Asennusvaihtoehdot ovat pylvään päähän, varsiasennukseen ja ripustettava keskitieasennuksiin. Tekniset tiedot: • Tehot: • Mini 1500-7000 lm , 16-64 W • Midi 7500-15000 lm , 70-140 W • Värilämpötilat 3000, 4000 ja 5000 K IP66 , IK08 • Elinikä 80000 h / L85B10 • Takuu 5 vuotta

Osram DL30 LED -puistovalaisin Uusi puistovalaisinsarja modernilla muotoilulla joka tarjoaa tehokkaan valontuoton, korkealaatuisen optiikan ja monipuoliset vaihtoehdot eri sovellusalueille.

Valaisin soveltuu moneen kohteeseen, kuten kokooja- ja asuinkaduille, pyörä- ja kävelyteille, puistoihin, pihoille ja pysäköintialueille. • Uusi, yksinkertainen muotoilu • Helppo ja nopea asennus • Laaja valikoima teho- ja optiikkavaihtoehtoja Tekniset tiedot: • Suositeltava asennuskorkeus 3-6 m • Asennettavissa 76 mm pylvään päähän, erillisellä asennussovitteella 60 mm • tehot 15 - 63 W • valontuotto 1400 - 7000 lm • värilämpötila 3000 K tai 4000 K • IP66 / IK08 • elinikä 100 000 h L90/B10 • takuu 5 vuotta

SLO:n varastoimat tuotteet Snro

Tuotenimi

45 671 25

DL30 3140lm 740 Basic asy 31W

45 671 29

DL30 4010lm 740 Basic sym 43W

46 066 33

Sovite 76/60mm


Valaistus 47 Siteco Streetlight 20 on pohjoismaisiin olosuhteisiin suunniteltu kattava ja laadukas tievalaisintuoteperhe LED-tekniikalla toteutetut Siteco Streetlight 20 -valaisimet hyvällä tuotesuunnittelulla sekä laadukkaalla optiikalla ja materiaaleilla sopivat täydellisesti Suomen olosuhteisiin.

valla: MainsDIM, StepDIM, AstroDIM, DALI sekä SLC - OSRAMin Street Light Control –katuvalaistusohjausjärjestelmä.Plus-versioissa on CLO-toiminto (Constant Light Output) vakiona, eli valaisimen valontuotto pysyy vakiona koko luvatun eliniän.

Valaisimet voidaan huoltaa helposti ilman työkaluja, sillä niissä on vaihdettava ESD-suojattu ledimoduuli sekä liitäntälaite. Valaisimista löytyy 4 eri runkokokoa: Mirco, Mini, Midi ja Maxi. Valaisimet on saatavilla useilla eri optiikoilla ja valovirrat ovat noin 2 000–30 000 lm. Valaisimet voidaan asentaa pylvään päähän tai varteen. Lisäksi valaisimet ovat monipuolisesti ohjattavissa useammalla ohjausta-

Monipuolinen tievalaisinsarja joka kohteeseen SL20 (Streetlight 20) –tievalaisinvalikoimasta löytyy vaihtoehto kaikille tietyypeille. Tiiviin ja vankan rakenteen ansiosta valaisin on erittäin kestävä, kuitenkaan näyttämättä raskaalta. Linjakas muotoilu sopii useimpiin ympäristöihin ja laadukkaat tekniset ratkaisut varmistavat valaisimelle erittäin pitkän eliniän, jopa 100 000 h (L90/B10). SLO:n varastoimat tuotteet Snro

Tuotenimi

45 672 81

SL20mc ST0.5a 1840lm 740 Plus

45 672 75

SL20mc ST1.0a 3490lm 740 Plus

45 672 76

SL20mn ST1.0a 3800lm 740 Plus

45 672 77

SL20mn ST1.0a 6680lm 740 Plus

45 673 52

SL20md ST0.8a 10700lm 740 Plus

45 669 11

SL20 Pylväs-varsisovite 60mm

OSRAM HQL LED –lamput - LED-vaihtoehto kielletyille elohopeahöyrylampuille OSRAM HQL LED -lamput sopivat erinomaisesti valaisimiin, joissa on ollut ennen käytössä EU:n Eco design direktiiviin (ErP) kieltämät elohopeahöyrylamput. Niiden valonjako on laaja ja ne kestävät hyvin vaativampiakin olosuhteita vankan rakenteensa ansiosta. HQL LED -lamppuja on saatavana

korvaamaan jopa 125 W:sta elohopeahöyrylamppua. Lampuista, joiden värilämpötila on 4000 K, löytyy viittä eri mallia korvaamaan myös muita elohopeahöyrylamppuja. OSRAM LED HQL –lampuilla on neljän vuoden takuu.

SLO:n varastoimat tuotteet Snro

Tuotenimi

47 306 97*

HQL LED 2000LM E27

47 306 98*

HQL LED 2500LM E27

47 306 99*

HQL LED 3000LM E27

47 307 00*

HQL LED 4000LM E27

47 307 01*

HQL LED 6000LM E27

Teho 18 W 24 W 27 W 36 W 54 W

Valovirta 2000 lm 2500 lm 3000 lm 4000 lm 6000 lm

Av.kulma 280° 280° 280° 280° 280°

Pituus 16,6 cm 18,6 cm 20,5 cm 23,5 cm 26,5 cm

Halk. 7 cm 7 cm 9,3 cm 9,3 cm 9,3 cm

Paino 365 g 410 g 745 g 826 g 955 g


48 Valaistus

Shield_White_2013

Tyylikäs ja tehokas puistovalaistus

Version 1.1 – 25 October 2013

Philipsin monipuolisesta valikoimasta löydät ledivalaisimet moniin eri kohtei­ siin. Päivitä puisto­ ja aluevalaistus energiatehokkaaksi ja viihtyisäksi!

CitySwan Laivurinkatu, Raahe

UrbanMoon

CitySoul LED

www.philips.fi/lighting

Metronomis

TownGuide Performer

CitySwan

StreetSaver


Valaistus 49 TownGuide – suunniteltu tarpeidesi mukaan TownGuide Performer -tuote­perhe koostuu linjakkaasti muotoilluista, moderneista valaisimista, jotka sulautuvat kaupunkiympäristöön luoden sille ilmettä.

Ominaisuudet: • Nykyaikaisesti muotoiltu, koristeellinen kaupunkivalaistukseen tarkoitettu valaisin • Jopa 80 %:n energiansäästö verrattuna elohopeapohjaisiin valaisimiin

Laaja valikoima sisältää erilaisia valovirta- ja ohjausvaihtoehtoja, jotka tekevät TownGuide Performerista täydellisen valinnan sekä 125 W:n elohopealamppuvalaisinten korvaaviin että uusiin asennuksiin. Valaisimen ledi­tekniikka mahdollistaa merkittävät energia- ja ylläpito­säästöt verrattuna perinteisiin ratkaisuihin. Asennus on helppoa bajonettiliitännän ansiosta. Käyttökohteet: Puistot, pyöräily- ja kävelytiet, asuinkadut, aukiot, pysäköintialueet .

Metronomis LED – ilmettä päivällä ja yöllä Heijastusten, valon ja varjo­ jen innovatiivinen leikki luo maahan tai kupuun tunnel­ maa lisäävän kuvion. Valai­ simien läpikuultava muotoilu on tyylikkään huomaamaton. Metronomis LED -valaisimien puhdaslinjainen muotoilu ja valaistustehosteet luovat kaupunkiympäristöön ainutlaatuisen ilmeen. Arkkitehtonisen perinteen viehätys ja moderni teknologia yhdistyvät Metronomis LED -valaisimissa miellyttävällä tavalla. Käyttökohteet: Kaupunkien keskustat, aukiot, liikekeskukset, asuinalueet ja muut arkkitehtoniset alueet Ominaisuudet: • LedGine-tekniikka takaa energiasäästön, huollettavuuden ja päivitettävyyden • Valaisimen valovirta: Fluid ja Sharp 1 356–9 803 lm, järjestelmän teho 15–129 W, Torch 1 327–5 699 lm, järjestelmän teho 15–70 W • Valon väri lämmin (3 000 K), Ra > 80 tai neutraali valkoinen (4 000 K), Ra > 70 • Avaamiseen tarvitaan vain yksi työkalu

• Valaisimen valovirta 1 162–7 140 lm, järjestelmän teho jopa 75 lm/W • Valon väri lämmin (3 000 K) tai neutraali valkoinen (4 000 K), Ra > 80 • Saatavana LumiStep ja CLO


50 Valaistus

ClearWay – ledi­valaisin tie- ja katuvalaistukseen ClearWay on kustannus­ tehokas leditievalaisin, joka säästää energiaa valaistuk­ sen laadusta tinkimättä. ClearWayn lediyksikkö perustuu päivitettävään LedGine-tekniikkaan, mikä tekee valaisimesta tulevaisuudenkestävän ratkaisun. Valaisimeen voidaan integroida erilaisia valaistuksenohjausjärjestelmiä lisäenergiansäästön saavuttamiseksi. ClearWay voidaan asentaa joustavalla

sovitteella sekä pylvään päähän että varteen. Valaisimen runko on painevalettua alumiinia ja siinä on karkaistu tasolasi. Valaisinmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä. Käyttökohteet: Pääväylät, asuinalueiden kadut ja tiet, kävely- ja pyörätiet Ominaisuudet: • Erinomainen valon laatu, alhainen alkuinvestointi • Hyvä perinteisten valaisimien korvaaja • Valaisimen valovirta 1 601 –10 122 lm lm, järjestelmän teho 13–87 W • Valon väri neutraalin valkoinen (4 000 K), Ra > 70 tai lämmin valkoinen (3 000 K), Ra > 80 • Saatavana myös esijohdotetut versiot, jotka sisältävät 10 m:n kaapelin


www.osram.com/ls

Valaistus 51

Modernia valoa urbaaneihin ympäristöihin OSRAM:lta Elinympäristömme kehittyy jatkuvasti. Olemassa olevat asuinalueet ja liikenneväylät kasvavat sekä muuntautuvat. Samalla syntyy täysin uusia asuinalueita, tieyhteyksiä – kevyen liikenteen väylistä moottoriteihin – sekä puisto- ja pysäköintialueita. Myös turvallisuusvaatimukset muuttuvat. Sitecon korkealaatuiset ja kustannustehokkaat katu-, tie- ja puistovalaisimet vastaavat tämän päivän vaatimuksiin – tarjoten myös ratkaisuja tulevaisuuden älykkäisiin kaupunkeihin. Rely on expertise. Rely on OSRAM. Light is OSRAM Tuotemerkkimme:


SLO Sähkönjakelu ja teollisuus Asiakashoitomalli - asiakasvastuut

Allan Sothmann Johtaja, Sähkönjakelu ja Teollisuus 050 568 2260

Juha-Pekka Miettinen Key Account Manager Sähkönjakelu ja Tele 050 568 2255

Markku Koivuoja Key Account Manager Teollisuus 050 568 2345

Sähkönjakelu ja Tele

Juha Esala Myyntipäällikkö 050 568 3519 SLO Vaasa

Juhani Kankare Myyntipäällikkö 050 568 3409 SLO Turku

Reine Katajisto Myyntipäällikkö 050 568 3219 SLO Tampere

Juha Luostarinen Myyntipäällikkö 050 568 3707 SLO Kuopio

Jani Nieminen Myyntipäällikkö 050 568 2304 SLO Vantaa

Jari Puttonen Myyntipäällikkö 050 568 3914 SLO Oulu

Erkka-Ville Vahla Myyntipäällikkö 050 568 3825 SLO Lappeenranta

Antti Keskinen Myyntipäällikkö 050 568 3216 SLO Tampere

Teijo Pasanen Myyntipäällikkö 050 568 3304 SLO Lohja

Heikki Rantanen Myyntipäällikkö 050 568 3406 SLO Turku

Jani Sevenius Myyntipäällikkö 050 568 2362 SLO Vantaa

Pasi Tyynismaa Myyntipäällikkö 050 568 3515 SLO Vaasa

Jari Ylioja Myyntipäällikkö 050 568 3303 SLO Lahti

Teollisuus

Ilkka Anttila Myyntipäällikkö 050 568 3846 SLO Kotka

Verkko

Tekniset ratkaisut ja tuki Hankinta

Liiketoiminnan kehitys

Verkonrakennus

Teollisuus

Valaistus

Sähkönjakelu- ja televerkkojen asiakaslehti www.slo.fi, sähköposti: etunimi.sukunimi@slo.fi Osoitemuutokset ja palautteet lehdestä: markkinointi@slo.fi Päätoimittaja: Allan Sothmann Ulkoasu ja taitto: Minna Jarvala, Zeeland Family Oyj Toimitus: Allan Sothmann, Antti Vuorivirta Jarmo Harttunen, Samuli Rasinmäki, Petteri Mattinen

Janne Vahertimo Hankintapäällikkö 050 568 2274

Antti Vuorivirta Liiketoiminnan kehityspäällikkö 050 568 2302

Jarmo Harttunen Markkinointipäällikkö Verkonrakennus 050 568 2203

Petteri Mattinen Markkinointipäällikkö Teollisuus 050 568 2435

Samuli Rasinmäki Markkinointipäällikkö Valaistus 050 568 2341

Pääkonttori, Tuupakan nouto ja Vantaan myyntikonttori Puh. 010 283 11, Ritakuja 2, PL 88, 01741 Vantaa Tilauskeskus puh. 010 283 2222

Verkko 2017  

SLO:n sähkönjakelu- ja televerkkojen asiakaslehti 2017

Verkko 2017  

SLO:n sähkönjakelu- ja televerkkojen asiakaslehti 2017