Page 17

alueet puolestaan mäntyvaltaisia, mikä sopii hyvin Pietarsaaren ja Kaukaan tehtaidemme puutarpeisiin”, Toivakainen kertoo. Lukuisat eri toimituspisteet merkitsevät sitä, että puun kuljettamisessa tarvitaan monia eri kuljetusmuotoja. Erityispiirteenä UPM uittaa paljon puuta Savon suunnalta Kaukaan sellutehtaalle Lappeenrantaan sekä Pelloksen vaneritehtaalle Mikkelin Ristiinaan. Puuta hankitaan myös kesäaikaisella saaristokorjuulla, erityisesti Päijänteellä. ”Suurin pullonkaula tällä hetkellä on junavaunukapasiteetin riittävyys varsinkin talviaikaan, jolloin kuusikuidun kuljetukset ovat suurimmillaan”, Toivakainen toteaa. Keskusteluissa logistisista haasteista myös tieverkko nousee usein esiin. Valtatie 4 on keskeinen liikenneväylä niin alueen kuin koko Suomenkin kuljetusten kannalta. ”Kuljetusmäärien kasvaessa on tärkeää huolehtia liikenneväylien kunnosta niin, että elinkeinoelämän ja Matti Toivakainen vientiteollisuuden kilpailukyky säilytetään”, toteaa maakuntajohtaja Anita Mikkonen.

Alemmalla tieverkolla ja metsäautoteiden kunnolla on suuri merkitys puuhuollon varmistamisessa. ”Huolestuttavasti panostukset näihin ovat olleet riittämättömiä. Toiveena on, että jatkossa metsäteollisuuden vaatimukset voidaan huomioida entistä paremmin tällä alueella”, Matti Toivakainen sanoo. MUUTTUVA METSÄ

Metsätaloudella ja -teollisuudella on Keski-Suomessa pitkät perinteet. Metsien laadussa on kuitenkin tapahtunut dramaattinen muutos vuosikymmenien kuluessa. Metsävarojen voimakkaasta hyödyntämisestä huolimatta puuston keskitilavuus on viimeisen 50 vuoden aikana kasvanut 1,6-kertaiseksi.

”NUORTEN METSIEN KUNNOSTA HUOLEHTIMINEN ON KAIKEN A JA O.” HELENA REIMAN

Kauppa jatkuu usein esimerkiksi energiapuun korjuulla noin vuoden kuluessa. Metsäpalveluna toteutettavat jälkityöt on helpointa sopia samalla, kun puukauppakin tehdään.

3

POHJANMAAN INTEGRAATTIALUE

KESKI-SUOMEN INTEGRAATTIALUE Jyväskylä Jokilaakso Korkeakoski

UPM Metsän integraattialueet.

ITÄ-SUOMEN INTEGRAATTIALUE

LÄNSI-SUOMEN INTEGRAATTIALUE METSÄN METSÄN METS MET ME M ETS ET E TSÄ TS ÄN N HENKI HENKI HE EN ENK ENKI NK NKI N KII 3/14 K 3/1 3/14 3 3/ /1 /14 / 14 14

17 17 1 7

Profile for Avidly Agency

Metsän henki 3/2014  

UPM Metsän lehti metsänomistajille 3/2014

Metsän henki 3/2014  

UPM Metsän lehti metsänomistajille 3/2014

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded