Page 1

SPIS TREŚCI WYZNANIE WIARY Skład Apostolski

3

Credo

4

Główne prawdy wiary

6

Przykazanie miłości

6

Dziesięć przykazań Bożych

7

Przykazania kościelne

8

Błogosławieństwa

8

ewangeliczne

Definicja sakramentów

.

Sakramenty

ł

Święte

Siedem darów Ducha Świętego Cnoty Boskie

}I

.

Główne cnoty moralne

Siedem grzechów głównych

Warunki sakramentu

pokuty

30

-

skanowanie0031  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you