Page 1

Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów: I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

GŁÓWNE PRAWDY WIARY .:. Jest jeden Bóg. •:. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze . •:. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. •:. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia . •:. Dusza ludzka jest nieśmiertelna . •:. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI - NAJWAŻNIEJSZE W nim zawarte są wszystkie przykazania: Będziesz miłował Pana, Boga twego, z całego serca swego, 6

skanowanie0007  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you