Page 1

ZDRAVOTNÍ OSVĚTA Kurzy a přednášky Nabídkový katalog

Zdraví je nejcennější životní hodnotou. Nestranné a praktické informace o správné péči o zdraví mají velkou přidanou hodnotu a využije je každý člověk. Ve svých přednáškách jednoduše a  srozumitelně představuji složení a fungování lidského těla i jednotlivých orgánových soustav. Vysvětluji poruchy fungování, příznaky nejčastějších nemocí od lehčích až po závažné, přibližuji principy léčby. Učím každého všímat si varovných signálů těla, rozpoznat příznaky život ohrožujících stavů a umět včas a správně poskytnout první pomoc. Pozornost věnuji léčivům a jejich správnému užití nebo nadužívání. Nestranně, někdy i kriticky, pohledem lékaře, hodnotím vliv potravinových doplňků a  různých pomůcek na zlepšení zdraví. Vyvracím mnohé bludy a  mýty, zbavuji předsudků a zbytečných obav. Zdravotní osvěta vede prokazatelně u každého člověka k lepší péči o své zdraví. Zásady prevence a informace v mých přednáškách jsou přínosem pro posluchače, jejich rodiny i celý kolektiv. MUDr. Gianna Conti, MBA


Vzdělávání do zařízení

PROVOZNÍ A REŽIMOVÁ OPATŘENÍ U INFEKČNÍCH NÁKAZ MRSA a jiné infekce v zařízeních sociálních služeb • Řešíte opakované průjmové a respirační infekce? • Máte klienty s rezistentními nákazami a chtěli by jste prodiskutovat režimová opatření v praxi? • Máte velkou nemocnost pracovníků v době zimních epidemií?

PROVOZNÍ A REŽIMOVÁ OPATŘENÍ U INFEKČNÍCH NÁKAZ MRSA A JINÉ INFEKCE V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKREDITACE

MPSV

V kurzu mluvíme o častých i méně častých virových a bakteriálních infekcích. Vysvětlujeme problematiku MRSA, VRE, ESBL a jiných nemocí, související se střídáním zdravotní a sociální péče. Řešíme průjmy, lehce přenosná virová onemocnění, bakteriální infekce, akutní respirační infekce a zápaly plic, pneumokokové infekce a TBC, svrab. Zastavíme se u vzácných a nově se vracejících nemocí. V praktické části se věnujeme velké oblasti mýtů, obav a námitek pracovníků sociální péče. Zopakujeme bariérový režim – proč a jak. Diskutujeme obavy ze soužití neinfikovaných seniorů a návštěv rodinných příslušníků ve sdílených pokojích. Vaši pracovníci získají účinnou argumentaci a jiný pohled na infekce. ČASOVÁ DOTACE: 6 hodin CERTIFIKÁTY/POTVRZENÍ O ÚČASTI: ano AKREDITACE MPSV: ano

V nabídce také:

OTÁZKY A ODPOVĚDI K OČKOVÁNÍ Komplexní přednáškový výklad o nemocích a novinkách v  očkování zaměřený na překonání averzí a  předsudků, kterým se mnozí pracovníci řídí. Představení nových očkovacích látek, jak a  proč fungují. Co se s tělem děje, když je očkováno, kdy očkovat a kdy ne. ČASOVÁ DOTACE: 3-4 hodiny CERTIFIKÁTY/POTVRZENÍ O ÚČASTI: ano AKREDITACE MPSV: ne

Kontakt a objednávky:

Kateřina Budíková tel: 774 615 139 email: media@rescuemedia.cz

RESCUE media s.r.o. Lidická 51, 602 00 Brno IČ: 04752805

MINIMEDICÍNA PRO PRAXI

ZDRAVOTNÍ OSVĚTA


Vzdělávání do zařízení

OČKOVÁNÍ DOSPĚLÝCH A IMUNITA • • • •

Proč se vlastně očkuje v dětství a dospělosti? Potřebujeme očkování v sociálních službách? Co jsou mýty, bludy a polopravdy o očkování? Jaké jsou nově se vracející a zavlečené nemoci?

OČKOVÁNÍ DOSPĚLÝCH A IMUNITA V sociálních službách panuje velká nedůvěra k očkování, nejen na chřipku, ale i k jiným nově vyrobeným vakcínám. Tento problém pak zásadně ovlivňuje nemocnost ve vašem zařízení. Odpor a nechuť je způsobená šířením nepravdivých informací, zejména na sociálních sítích. Překonání těchto předsudků je možné pouze důkladnou osvětou, laicky dostupným vysvětlováním benefitů očkování, ale i pravdivým uváděním všech faktů, včetně zdravotního stavu těsně po očkování. Součástí kurzu je vysvětlení fungování imunity v našem těle a vysvětlení imunitní tzv. sekundární odezvy, která zafunguje v případě proočkovaného imunizovaného pracovníka. V naší globální přítomnosti i v souvislosti s cestováním se nám ze světa dostávají různé nemoci, které jsme původně již vymýtili, ale začínají se u nás objevovat i nemoci pro nás původně exotické. Povědomí o tom, na co všechno se můžeme očkovat, tak znamená velkou přidanou hodnotu tohoto školení. Poslední část školení věnujeme nejnovějším trendům medicíny a vývoji nových vakcín, například s protirakovinným účinkem. Propagace tohoto trendu dokáže také odbourat mnoho předsudků a změnit pohled pracovníků na očkování. ČASOVÁ DOTACE: 4 vyučovací hodiny CERTIFIKÁTY/POTVRZENÍ O ÚČASTI: ano AKREDITACE MPSV: ne

V nabídce také: PROČ SE MÁME OČKOVAT (2 HODINY) Vtipná paralela naší imunity s rolí policie si jistě bude pamatovat mnoho laiků, kterým také umožní lépe pochopit význam očkování pro posilování zdraví. Osvětová popularizační přednáška na téma očkování a přínosy pro organismus.

Kontakt a objednávky:

Kateřina Budíková tel: 774 615 139 email: media@rescuemedia.cz

RESCUE media s.r.o. Lidická 51, 602 00 Brno IČ: 04752805

MINIMEDICÍNA PRO PRAXI

ZDRAVOTNÍ OSVĚTA


Vzdělávání do zařízení

URGENTNÍ STAVY A PRVNÍ POMOC • Víte, že dovednost poskytování první pomoci si musí každý člověk pravidelně trénovat a utvrzovat se v ní? • Opakujete pravidelně tréninky pro zaměstnance každé 3-4 roky? Školí Vás pouze teoretici nebo odborníci v bezpečnosti práce? • Umíte správně použít automatický externí defibrilátor? ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ ÚKONY Nejčastější urgentní situace v  pobytových zařízeních pro seniory, zástava srdce, mrtvice, ztráta vědomí a jiné život ohrožující stavy. Lékařem je vysvětleno, co se v organismu v daný moment děje. Nejnovější poznatky efektivní resuscitace. Kdy použít záchranné vdechy, kdy ne. Použití defibrilátoru. Okamžitá reakce u masivního krvácení. Důraz na rychlé a jednoduché rozpoznání jednotlivých stavů a  rychlou adekvátní reakci. Praktický nácvik účastníky kurzu. ČASOVÁ DOTACE: 4 hodiny CERTIFIKÁTY/POTVRZENÍ O ÚČASTI: ano AKREDITACE MPSV: ne

V nabídce také:

PRVNÍ POMOC OD A DO Z  Rozšířený a  systematický výklad od nejvážnějších, život ohrožujících urgentních stavů, až po banální odřeniny při pádu na kole. Vše systematické a praktické s nácvikem nejen resuscitace, ale i ošetřováním poranění, technikami zástavy krvácení, obvazování. Kurz je vedený ve stylu: Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. ČASOVÁ DOTACE: 6-8 vyučovacích hodin CERTIFIKÁTY/POTVRZENÍ O ÚČASTI: ano AKREDITACE MPSV: ne

Kontakt a objednávky:

Kateřina Budíková tel: 774 615 139 email: media@rescuemedia.cz

RESCUE media s.r.o. Lidická 51, 602 00 Brno IČ: 04752805

MINIMEDICÍNA PRO PRAXI

ZDRAVOTNÍ OSVĚTA


Vzdělávání do zařízení

BOLEST

Duševní, tělesný a sociální rozměr bolesti • • • •

Co nám naše tělo říká bolestí? Jak vzniká bolest? Jak a co ovlivňuje? Jaké jsou druhy bolesti? Čím dokážeme ovlivnit bolest? Moderní farmakologické a fyzikální způsoby léčby bolesti

ROZMĚRY BOLESTI

ČASOVÁ DOTACE: 4 vyučovací hodiny CERTIFIKÁTY/POTVRZENÍ O ÚČASTI: ano AKREDITACE MPSV: ne

Kontakt a objednávky:

V nabídce také:

Kurz v první části vysvětlí, kde a jak se v lidském těle bere bolest. Bolest je vždy signálem, že něco není s tělem v pořádku. Představíme si definici bolesti podle Mezinárodní organizace pro studium bolesti, její podstatu, čím a jak se v těle šíří. Existují různé druhy bolesti dle orgánových soustav, podle průběhu, bolest v útrobách, bolest svalová a mnoho jiných druhů. Představíme si průběh bolestivého stavu a jednotlivé fáze bolesti. Přidáme pár zajímavých faktů o snášenlivosti. V  praktické části se zaměříme na konkrétní bolestivé stavy, například migrénu, bolesti kloubů, nervově svalové bolesti. Zaměříme se na rozpoznání příznaků a zabránění rozvoji průběhu do chronické bolesti. Věnovat se budeme i bolesti v seniorském věku a bolesti v terminálních stadiích rakoviny. Zde si přiblížíme  náročné chirurgické metody zasahující do center bolesti. V části terapie představíme druhy nejčastěji používaných léčiv. Přiblížíme bylinnou léčbu, lokální masťové preparáty, rady našich babiček, vliv tepla a chladu na bolest, fyzikální metody a rehabilitaci. V  části prevence si zopakujeme pár osvědčených návyků, které umožní předcházet některým druhům bolesti.

CO JSTE JEŠTĚ NEVĚDĚLI O BOLESTI Zábavnou odlehčenou formou podaná fakta a zajímavosti o bolesti, především o bolestech hlavy, migréně, bolestech páteře a  svalové bolesti. Zajímavosti a  moderní trendy v  lécích, co funguje a  co je hlavně propagováno reklamou, jak lze vlastní pomocí předcházet rozvoji bolesti a kdy naopak neváhat a jít k lékaři. ČASOVÁ DOTACE: 2 hodiny CERTIFIKÁTY/POTVRZENÍ O ÚČASTI: ano AKREDITACE MPSV: ne

Kateřina Budíková tel: 774 615 139 email: media@rescuemedia.cz

RESCUE media s.r.o. Lidická 51, 602 00 Brno IČ: 04752805

MINIMEDICÍNA PRO PRAXI

ZDRAVOTNÍ OSVĚTA


Vzdělávání do zařízení

PÉČE O KŮŽI V KAŽDÉM VĚKU • • • •

Jaké je vlastně složení kůže? Proč máme suchou kůži, mastící se vlasy? Proč je kůže ve stáří zranitelnější? Jak nejlépe pečovat o kůži zdravého i nemocného člověka? • Které látky a přípravky kůži prospívají a napomáhají hojení? PÉČE O KŮŽI V KAŽDÉM VĚKU Kurz vychází ze základních poznatků o složení a fungování kůže. Po objasnění základních funkcí si ujasníme základní změny, ke kterým dochází stárnutím organismu, vlivem slunečního záření, výživy, úrazů a nemocí. Na tomto podkladu se pak vracíme k mnoha kožním defektům a projevům nejen kožních ale i systémových nemocích. Popíšeme příznaky civilizačních nemocí (diabetes) na kůži. Mluvíme o nejčastějších nemocích kůže až po onkologicky velmi závažné nádory (melanomy). V bloku péče o seniorskou kůži se věnujeme přímé péči a hygieně, základním principům ošetřování ran (pouze pro orientaci v hojení ran). V poslední praktické části mluvíme obecně o přípravcích pro hygienu a péči o kůži (nejen u seniorů). Výhody a nevýhody přírodní i masově distribuované moderní kosmetiky. Základní pravidla skladování a používání kosmetických přípravků, životnost, riziko infekce u kosmetiky. ČASOVÁ DOTACE: 4 vyučovací hodiny CERTIFIKÁTY/POTVRZENÍ O ÚČASTI: ano AKREDITACE MPSV: ne

V nabídce také: KRÁSNÁ VE SVÉ KŮŽI (2-3 HODINY) Osvětová přednáška o kůži a o tom, jak funguje. Kůží nám tělo dokáže dát najevo některé nemoci a stav kůže také odráží nejen stav naší výživy, ale i pozornost, kterou jí věnujeme. Popíšeme základní projevy nemocí kůže, zmíníme se o škodlivosti neúměrného opalování. V části věnované kosmetice se věnujeme principu fungování vybraných kosmetických přípravků obecně (krémy, séra, tonika). Pohovoříme o rozdílu v používání přírodní a komerční kosmetiky. Varujeme před alergeny a špatně skladovanou kosmetikou.

Kontakt a objednávky:

Kateřina Budíková tel: 774 615 139 email: media@rescuemedia.cz

RESCUE media s.r.o. Lidická 51, 602 00 Brno IČ: 04752805

MINIMEDICÍNA PRO PRAXI

ZDRAVOTNÍ OSVĚTA


Vzdělávání do zařízení

DEMENCE A JINÉ PSYCHICKÉ NEMOCI SENIORŮ Medicínský pohled a pohled přímé péče • • • •

Co se děje v mozku postiženém demencí? Kdy jde o stavy demence a kdy o jinou diagnózu? Jak zvládat denní péči na oddělení s více dementními uživateli? Nespolupracující uživatel – dělá nám naschvály?

DEMENCE A JINÉ PSYCHICKÉ NEMOCI SENIORŮ Školeních na téma Alzheimerovy nemoci i stavů demence již proběhlo hodně. Téměř žádné se ale nevěnovalo biologické podstatě. Když se vysvětlí proces změn v mozku, lépe se odvodí i průběh nemoci a neobvyklé až výstřední chování některých uživatelů, které občas zaskočí i zkušené pečovatele. Tento výklad dá pracovníkům NADHLED při plnění denních povinností a podpoří je v komunikaci se seniory. Nadhled je klíčový v denní praxi, pracovníci jej potřebují, aby měnící se chování seniora nebrali jako prohru a své selhání v  péči. Informace odstraňují obavy a  zbytečné konflikty. V kurzu jsou uváděny tipy a triky, jak účinně zvládat běžnou denní komunikaci se seniory. Neřešíme zde žádné aktivizační metody, pouze pohled na běžný chod zařízení a soužití s uživateli v různých stádiích demence. ČASOVÁ DOTACE: 4 hodiny CERTIFIKÁTY/POTVRZENÍ O ÚČASTI: ano AKREDITACE MPSV: ne

Kontakt a objednávky:

Kateřina Budíková tel: 774 615 139 email: media@rescuemedia.cz

RESCUE media s.r.o. Lidická 51, 602 00 Brno IČ: 04752805

MINIMEDICÍNA PRO PRAXI

ZDRAVOTNÍ OSVĚTA


Vzdělávání do zařízení

NERVOVÁ SOUSTAVA

Mozek, nemoci a změny v důsledku stárnutí • • • •

Jak vlastně funguje mozek a nervová soustava? Co se děje v mozku při stárnutí organismu? Co je neuropatie a jiné bolestivé projevy nemocí? Jaké jsou nejčastější nemoci postihující mozek a nervy?

NERVOVÁ SOUSTAVA A MOZEK, NEMOCI A ZMĚNY V DŮSLEDKU STÁRNUTÍ Kurz v první části vysvětlí, z čeho se skládá nervová soustava, mozek, jak fungují neurony a přenos signálu. Na principu fungování nervové soustavy se dá vysvětlit celá řada změn, které nastávají v důsledku nemoci, stárnutí, špatné výživy, nedostatku vitamínů, nebo i situace, ke kterým dojde v důsledku úrazu, poškození mozku, míchy, nebo při poruchách prokrvení. Ke stručnému výčtu nejčastějších a nejzávažnějších nemocí přidáme základní principy léčby v osvětové a jednoduché formě. Zopakujeme život zachraňující úkony při nalezení rodinného příslušníka, nebo seniora v ošetřovatelské péči v bezvědomí nebo s hrozícím krvácením do mozku. O změnách v pohyblivosti a citlivosti končetin mluvíme zvlášť, protože nastávají pozvolna a je nutné rozlišit běžný úbytek funkcí ve stárnutí od příznaku akutního stavu, například mozkové příhody nebo ztráty vědomí z jiných příčin. Připomínáme nutnost uzpůsobení domácnosti změněným pohybovým a orientačním schopnostem uživatele. ČASOVÁ DOTACE: 4 vyučovací hodiny CERTIFIKÁTY/POTVRZENÍ O ÚČASTI: ano AKREDITACE MPSV: ne

V nabídce také: CO JSTE JEŠTĚ NEVĚDĚLI O MOZKU A NERVECH (2 HODINY) Zábavnou odlehčenou formou podaná fakta a zajímavosti o mozku a našich duševních schopnostech, o paměti, únavě, bdělosti a vlivu různých látek na mozek. Proč se říká, že nám to „pálí“. Nové trendy neuroplasticity a její vliv na odbourávání zlozvyků, budování nových návyků. Které potraviny mozku prospívají, a které potraviny a jedy naopak mozku škodí. Závěrem si pro pobavení vyzkoušíme pár mozkových klamů a test koncentrace.

Kontakt a objednávky:

Kateřina Budíková tel: 774 615 139 email: media@rescuemedia.cz

RESCUE media s.r.o. Lidická 51, 602 00 Brno IČ: 04752805

MINIMEDICÍNA PRO PRAXI

ZDRAVOTNÍ OSVĚTA


Vzdělávání do zařízení

POHYBOVÁ SOUSTAVA, SVALY A KOSTI

Nejčastější nemoci a potíže • • • •

Proč nás bolí klouby? Kdy pomůžou kloubní přípravky a kdy jde jen o reklamu? Proč a kdy nás bolí svaly? Jak se hojí zlomeniny? Proč se musí ihned rehabilitovat po každé operaci?

POHYBOVÁ SOUSTAVA, SVALY A KOSTI, NEJČASTĚJŠÍ NEMOCI A POTÍŽE V lidském tělě je 210 kostí a na 640 svalů. Společně s klouby a vazy tvoří pohybovou soustavu, která nás svým vzpřímeným postojem dostala na vrchol evoluční pyramidy. Stářím a  nemocemi ztrácíme velkou část pohyblivosti a  dochází k  mnoha změnám. V  tomto kurzu představíme, jak spolu funguje celá pohybová soustava. Jaké změny nastávají vlivem stárnutí, nemocí nebo po úrazu. Představíme si, jak vypadá v detailním pohledu zlomenina. V další části jsou představené nejčastější akutní a chronické nemoci jednoduše a stručně. Zopakujeme první pomoc u úrazů (zlomenin a vykloubení). Zastavíme se u nejčastější zlomeniny v seniorském věku, zlomeniny krčku, u kaskády nemocí, které nehybností u nemocného vznikají. Velkou pozornost budeme věnovat kloubům. Kriticky se podíváme na vliv reklamy na konzumaci různých kloubních přípravků a na adekvátnost jejich užívání. Význam léčiv chránících kloubní chrupavku. Závěrem probereme pár výživových doporučení, například metabolismus vitamínu D nebo roli minerálů ve stravě. ČASOVÁ DOTACE: 4 vyučovací hodiny CERTIFIKÁTY/POTVRZENÍ O ÚČASTI: ano AKREDITACE MPSV: ne

V nabídce také: BOLÍ VÁS KLOUBY? (2 HODINY) Osvětový přednáškový výklad o jednotlivých stadiích poškození kloubů a pohybové soustavy. Kdy nám pomůžou a kdy jsou zbytečné kloubní preparáty. Jak si ulevit od bolesti jednoduchými metodami a kdy naopak cvičit a rehabilitovat. Bludy, mýty a reklamní finty výrobců a prodejců potravinových doplňků.

Kontakt a objednávky:

Kateřina Budíková tel: 774 615 139 email: media@rescuemedia.cz

RESCUE media s.r.o. Lidická 51, 602 00 Brno IČ: 04752805

MINIMEDICÍNA PRO PRAXI

ZDRAVOTNÍ OSVĚTA


Vzdělávání do zařízení

OBĚHOVÁ SOUSTAVA A SRDCE Akutní a chronické nemoci, nejčastější potíže • • • •

Umíte rozpoznat infarkt? Víte, co máte při selhání nebo zástavě srdce udělat? Co je to ateroskleróza a jak se projevuje? Trápí Vás v zimě poruchy prokrvení, studené ruce a nohy?

OBĚHOVÁ SOUSTAVA A SRDCE, AKUTNÍ A CHRONICKÉ NEMOCI, NEJČASTĚJŠÍ POTÍŽE Kurz Oběhová soustava patří k velmi populárním přednáškám kurzu minimedicína. Potíže s cévami, zápaly žil, varixy, poruchy prokrvení, nesmírně časté problémy s krevním tlakem. Taktéž poruchy srdeční činnosti jsou v naší populaci velmi časté, ve stáří téměř pravidelně přítomné. Bez nadsázky se dá říct, že v každé rodině se najde někdo, koho se tato problematika dotýká. Po představení skladby a fungování oběhové soustavy a po ukázce složení srdce přejdeme k fungování jednotlivých částí. Z toho k poruchám funkce, civilizačním onemocněním, ukládání cholesterolu v cévách, poruchách prokrvení orgánů, hromadění tekutin, otokům, dušnosti až po vážné stavy selhání srdce. Vysvětlíme rozdíl mezi anginózními bolestmi a infarktem. Důležitou součástí je rozpoznání akutních a život ohrožujících stavů a opakování život zachraňujících úkonů. Na závěr probereme prevenci: co dodržet ve stravě, jaká opatření udělat pro udržení stabilního krevního tlaku. Velmi důležitou součástí přednášky je poučení o tom, jak pravidelně se musí léky na krevní tlak brát, diskuze o možných nežádoucích účincích a racionální farmakoterapii. ČASOVÁ DOTACE: 4 vyučovací hodiny CERTIFIKÁTY/POTVRZENÍ O ÚČASTI: ano AKREDITACE MPSV: ne

CÉVY, ŽÍLY A ŽENY (2 HODINY)

V nabídce také: SRDCE NAŠE NEJDRAŽŠÍ (2 HODINY) Osvětová přednáška o fungování srdce a všem, co jeho správné funkci prospívá. Jak vlastně vzniká infarkt. Proč se může srdce najednou zastavit a co v té chvíli dělat. Výživa pro srdce. Které potraviny srdci a cévám lahodí. Základy první pomoci a život zachraňující úkony u zástavy srdce.

Kontakt a objednávky:

Osvětová přednáška o nejčastějších problémech zejména u žen v profesi, která vyžaduje sezení nebo dlouhodobé stání. Řekneme si o křečových žílách, otocích, zmrzlých nohách a poruchách prokrvení rukou v zimě. Žertem zmíníme také červené nosy a vysvětlíme problémy hypereaktivní pleti. Co a jak můžeme účinně dělat v prevenci a terapii. Účinné léčivé přípravky a přírodní léčiva. Minitréning a nácvik základů žílní gymnastiky.

Kateřina Budíková tel: 774 615 139 email: media@rescuemedia.cz

RESCUE media s.r.o. Lidická 51, 602 00 Brno IČ: 04752805

MINIMEDICÍNA PRO PRAXI

ZDRAVOTNÍ OSVĚTA


Vzdělávání do zařízení

LYMFATICKÝ SYSTÉM

Příznaky a nemoci lymfatického systému, projevy zhoršeného průtoku lymfy • • • •

Jakou roli hraje lymfa v lidském těle? Jak funguje lymfatický systém a proč občas nefunguje? Lze předcházet poruchám lymfatického systému? Jak účinně čistit tělo přes lymfatický systém?

FUNGOVÁNÍ A VÝZNAM LYMFY PRO TĚLO, PORUCHY FUNGOVÁNÍ A PŘÍZNAKY ZHORŠENÉHO TOKU LYMFY Lymfa a lymfatický systém tvoří velký a málo známý systém, který je nevyhnutelný pro správnou funkci těla. Kuriózní je, že v těle neexistují mechanizmy pro pohyb a proudění lymfy, i když je jí v těle mnoho litrů. Pro pochopení mnoha zdravotních komplikací, především otoků dolních končetin, zadržování vody v  těle, chronické únavy, žilní nedostatečnosti a varixů, ale i mnoha dalších a daleko závažnějších zdravotních komplikací, například otoků a  lymfatického edému po operaci prsou je dobré znát principy fungování lymfatického systému, aby se dalo aktivně ovlivnit její fungování. V kurzu představíme systém fungování a ukážeme, kudy proudí Kurz hlavní lymfatické toky. Přiblížíme si roli lymfy v metabolizmu je velmi vhodný pro buněk. Z toho přejdeme k nejčastějším poruchám funkce, poruchám imunity, nemocem přímo lymfatického sysvšechny pracovníky a profetému a civilizačním nemocem spojeným s jeho zhorse, které jsou spojené se stáním, šenou funkcí. dlouhým sezením a velkou zátěží. V  poslední třetině kurzu se budeme věnovat preventivním a  nápravným opatřením. I  když znalost • darujte jej svém kolektivu za odměnu lymfatických masáží se získává až dlouhodobým • vhodný pro smíšený a ženský kolektiv a náročným výcvikem, jistou masáž a principy čištění hravě zvládne každý, kdo porozumí podstatě DOPORUČUJEME: systému. V závěru kurzu obecně a bez reklamy do• na pravidelná setkání pracovníků jako poručíme vhodné léčivé a přírodní prostředky, které poděkování za práci se pro čištění lymfy ukázaly jako osvědčené. ČASOVÁ DOTACE: 4 vyučovací hodiny CERTIFIKÁTY/POTVRZENÍ O ÚČASTI: ano AKREDITACE MPSV: ne

Kontakt a objednávky:

• k výročí zařízení • k vánocům • nebo ke dni žen

Kateřina Budíková tel: 774 615 139 email: media@rescuemedia.cz

RESCUE media s.r.o. Lidická 51, 602 00 Brno IČ: 04752805

MINIMEDICÍNA PRO PRAXI

ZDRAVOTNÍ OSVĚTA


Vzdělávání do zařízení

DUTINA ÚSTNÍ

Změny a projevy nemoci, péče o dutinu ústní u seniorů

• • • •

Jak rozhoduje zdraví dutiny ústní o příjmu potravy? Odmítání snímatelných náhrad a projevy náhrad, které nesedí Jaké nemoci se u seniorů projevují v dutině ústní? Můžeme se infikovat manipulací se zubními náhradami?

INFEKČNÍ RIZIKO PRO PRACOVNÍKY ZSS, DEZINFEKCE A PÉČE O ZUBNÍ NÁHRADY Kurz v první části vysvětlí, jak klíčovou roli pro příjem potravy u seniorů hraje dutina ústní. Mnozí se používání protetiky vyhýbají a tím dochází k dalším změnám na dásních. Jakékoli onemocnění dutiny ústní se téměř okamžitě projeví u seniorů na potížích s příjmem potravy. Mění se skladba i množství potravin a spouští se patologická kaskáda nemocí spojených se špatnou výživou a dehydratací. Velmi důležité v péči o seniory je rozpoznat bolestivé stavy a příznaky infekčních nemocí, afty, záněty dásní, bolestivé a špatně sedící protézy. V jistém stadiu demence navíc senioři tyto příznaky nedokáží pojmenovat. V kurzu probereme nejen nemoci, ale i opatření individuální hygieny, péče o protézy a zubní náhrady a  riziko infekce. V  praktické části upevníme znalosti režimových opatření při infekčních nemocech. Vysvětlíme vhodné prostředky péče o dutinu ústní. Kurz je bohatě obrazově dokumentován. ČASOVÁ DOTACE: 4 vyučovací hodiny CERTIFIKÁTY/POTVRZENÍ O ÚČASTI: ano AKREDITACE MPSV: ne

Kontakt a objednávky:

Kateřina Budíková tel: 774 615 139 email: media@rescuemedia.cz

RESCUE media s.r.o. Lidická 51, 602 00 Brno IČ: 04752805

MINIMEDICÍNA PRO PRAXI

ZDRAVOTNÍ OSVĚTA


Vzdělávání do zařízení

KREV A JEJÍ FUNKCE V LIDSKÉM TĚLE • • • •

Z čeho se vlastně skládá naše krev? Na co je nám tolik druhů krvinek? Co se o nás dozví lékař z odběru krve? Jaké jsou nejčastější nemoci krve a její tvorby?

KREV A JEJÍ FUNKCE V LIDSKÉM TĚLE Fascinující svět uvnitř všech našich cév Vám představí tento kurz věnovaný nejdůležitější tekutině v  našem životě. Červená i  bílá krevní řada je zde představena jednoduše a  zábavnou formou. Bílé krvinky a  jejich rozmanité funkce směle přirovnáváme k  policii a  jiným bezpečnostním složkám státu. Touto paralelou se dá nejen dobře vysvětlit mnohočetnost funkcí, ale i poruchy například imunity, které plynou nejen z nemocí, ale i špatné výživy nebo nedostatku některých základních živin ve výživě. Poruchy tvorby krve, poruchy srážení, nebo nadměrná tvorba krvinek jsou typické nemoci související s  krví, které si stručně představíme. V  praktické části se podíváme na čtení základních parametrů, které získáme v laboratoři po odběru krve. Závěrem zdůrazníme, které složky výživy a ve stravování jsou klíčové pro děti, dospělé, seniory i těhotné ženy. Pozornost věnujeme příznakům únavy, která u mnoha žen maskuje počínající anemii. ČASOVÁ DOTACE: 4 vyučovací hodiny CERTIFIKÁTY/POTVRZENÍ O ÚČASTI: ano AKREDITACE MPSV: ne

V nabídce také: KREV A CO O NÍ VÍME (2 HODINY) Vtipné, téměř pohádkové vyprávění o mnoha funkcích jednotlivých krvinek a poruchám vyplývajícím z jejich dílčího nedostatku. Proč ženy potřebují železo a jak jej ze stravy získat v účinné podobě. Může únava a porucha koncentrace souviset s krví? Co se děje, když se zraníme a krvácíme? Jak poskytnout první pomoc u malých úrazů s krvácením?

Kontakt a objednávky:

Kateřina Budíková tel: 774 615 139 email: media@rescuemedia.cz

RESCUE media s.r.o. Lidická 51, 602 00 Brno IČ: 04752805

MINIMEDICÍNA PRO PRAXI

ZDRAVOTNÍ OSVĚTA


Vzdělávání do zařízení

TRÁVÍCÍ SOUSTAVA

Nemoci a nejčastější potíže s trávením • • • • •

Jak funguje trávící soustava u člověka? Kde se jaká potrava tráví? Proč někomu chutná až moc a někomu nechutná? Jaké jsou nejčastější poruchy trávení? Jak pečovat o zdraví své trávící soustavy?

TRÁVÍCÍ SOUSTAVA, NEMOCI A NEJČASTĚJŠÍ POTÍŽE S TRÁVENÍM Trávení a potíže s trávící soustavou jsou u mnoha lidí, nejen u seniorů, ale i u dětí a žen v produktivním věku, jedny z nejčastějších zdravotních obtíží. Na principu fungování trávící soustavy si ukážeme, kde se může vyskytnout potíž, snížená produkce trávících enzymů, nebo funkční poruchy trávení a vstřebávání živin. Představíme nejčastější vrozené závažné poruchy trávení, získané a civilizační nemoci, vysvětlíme pojem metabolický syndrom. Důležité je také včas rozpoznat život ohrožující komplikace, například prasknutí žaludečního vředu nebo jícnové varixy. Zde si řekneme život zachraňující úkony. Trávení zásadně ovlivňuje naší imunitu, únavu, životní energii i  celkovou kondici a váhu, proto se podíváme i na problematiku detoxikace, ale pouze obecně, bez doporučování jakýchkoliv dílčích metod. Z přednášky si každý odnese informace o tom, jak o své zažívání pečovat, jak posilovat imunitu stravou a jak doplňovat výživu u svých rodinných příslušníků, seniorů i dětí, kteří se jednostranně nebo nevyváženě stravují. ČASOVÁ DOTACE: 4 vyučovací hodiny CERTIFIKÁTY/POTVRZENÍ O ÚČASTI: ano AKREDITACE MPSV: ne

V nabídce také: TRÁVENÍ, HUBNUTÍ A PRINCIPY DETOXIKACE ORGANISMU (2 HODINY) Osvětová přednáška vysvětlující princip trávení a na něm postavené obecné zásady očisty organismu. Jak upravit trávení jednoduchými a nám přirozenými způsoby. Přednáška nehodnotí ani nezmiňuje jednotlivé stravovací trendy ani konkrétní přípravky, diskutujeme pouze obecná osvětová doporučení, vše s ohledem na lékařskou etiku.

Kontakt a objednávky:

Kateřina Budíková tel: 774 615 139 email: media@rescuemedia.cz

RESCUE media s.r.o. Lidická 51, 602 00 Brno IČ: 04752805

MINIMEDICÍNA PRO PRAXI

ZDRAVOTNÍ OSVĚTA


ZDRAVOTNÍ OSVĚTA Vzdělávání do zařízení

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA, NEJČASTĚJŠÍ OBTÍŽE, NEMOCI A TIPY PRO ZDRAVÍ Odkyselování těla a účinná detoxikace pro zdraví • • • •

Jak fungují vylučovací systémy v lidském těle? Na co nám jsou ledviny? Jak s nimi souvisí krevní tlak? Jaké jsou nejčastější nemoci spojené s vylučovací soustavou? Efektivní detoxikace těla a prevence infekcí přírodními metodami

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA, AKUTNÍ A CHRONICKÉ NEMOCI, NEJČASTĚJŠÍ POTÍŽE A PREVENCE NEMOCÍ Kromě kůže a jater jsou ledviny významným párovým orgánem, který má na starosti vylučování a zbavování těla toxinů. Celá vylučovací soustava je pro stabilitu lidského těla klíčová a pokud dobře funguje, těšíme se zdraví. V seniorském věku, vlivem infekcí nebo špatné životosprávy dochází k mnoha změnám až k vypuknutí nemocí. V kurzu si představíme základní principy, skladbu a fungování vylučovací soustavy. Přiblížíme si nejčastější poruchy fungování ledvin, močového měchýře a močovodů, změny ve stáří, druhy a příčiny inkontinence, zápaly a infekce močových cest i civilizační nemoci, na kterých se zhoršení funkce této soustavy podílí. Ve třetí praktické části se budeme věnovat obvyklým metodám léčení vybraných poruch a nemocí. V části věnované prevenci a osvětě si představíme princip kyselino-zásadové rovnováhy lidského těla a prevenci infekcí močových cest. ČASOVÁ DOTACE: 4 vyučovací hodiny CERTIFIKÁTY/POTVRZENÍ O ÚČASTI: ano AKREDITACE MPSV: ano

V nabídce také:

ACIDOBÁZICKÁ ROVNOVÁHA V TĚLE, DŮSLEDKY JEJÍHO NARUŠENÍ, ODKYSELENÍ TĚLA A VÝZNAM PRO ZDRAVÍ V lidském těle je asi 200 různých druhů buněk. Každá pro kvalitní fungování potřebuje vyvážené mezibuněčné prostředí, rovnováhu kyselin a zásad v těle. Pokud se neustále překyselujeme stravou, stresem, kouřením, naše tělo dokáže tuto nerovnováhu kompenzovat jen do určité míry. Pak se začne zanášet a znečišťovat a to má za následek mnoho nemocí, nebo zhoršení celkové vitality a pocitu zdraví. Aby se mohlo tělo účinně detoxikovat, je třeba rozumět tomu, co se v našem těle děje. Přednáška se s lékařským nadhledem věnuje těmto principům a hlavním zásadám detoxikace. ČASOVÁ DOTACE: 2-3 hodiny

Kontakt a objednávky:

Kateřina Budíková tel: 774 615 139 email: media@rescuemedia.cz

RESCUE media s.r.o. Lidická 51, 602 00 Brno IČ: 04752805


Vzdělávání do zařízení

VELKÁ VITAMÍNOVO-VÝŽIVOVÁ PŘEDNÁŠKA Vše podstatné o funkci výživových látek v těle • • • •

Víte, co to jsou mikro a makronutrienty? Proč a kolik naše tělo potřebuje bílkovin? Které vitamíny jsou pro naše zdraví zásadní? Co to jsou antioxidanty a proč je potřebujeme?

VELKÁ VITAMÍNOVO-VÝŽIVOVÁ PŘEDNÁŠKA Přednášce žertem přezdíváme „velká řízková přednáška“, protože vtipně a nenásilně připomíná základní pilíře kvalitní výživy, aniž by posuzovala jakékoli výživové trendy, nebo nabádala k jakémukoli stravovacímu stylu. Je to souhrnné opakování všech důležitých látek, které naše tělo pro život a správné fungování potřebuje. Důraz je kladen na některé problémy naší evropské stravy, málo kvalitní zdroje bílkovin, skryté avitaminózy a nízký příjem některých minerálů. Z kurzu si každý odnese pro sebe a svou rodinu praktické poznatky o zdravotních problémech, které nedostatek jednotlivých výživných látek v těle způsobuje. V části pro diskusi se v souladu s lékařskou etikou nezmiňujeme o jednotlivých farmaceutických přípravcích, nikoho nedoporučujeme ani nehaníme, mluvíme pouze o základních složkách a jejich fungování. Uvádíme mnoho příkladů narušené imunity, alergií a autoimunitních nemocí, zhoršování paměti, poruch koncentrace, výkyvů nálad, chronické únavy, vyčerpání a jiných symptomů, které lze ovlivnit skladbou výživy. ČASOVÁ DOTACE: 6 vyučovacích hodin CERTIFIKÁTY/POTVRZENÍ O ÚČASTI: ano AKREDITACE MPSV: ne

V nabídce také osvětové přednášky: VITAMÍNY PRO ŽIVOT (2 HODINY)

VÝŽIVA OD A DO Z (3-3,5 HODINY)

Funkce vitamínů v lidském organismu a nemoci plynoucí z jejich nedostatku v potravě. Skryté formy avitaminóz, poruchy imunity a poruchy hojení ran. Bludy a mýty o vitamínech. Přírodní a efektivní lékárenské formy vitamínů.

Základní stavební kameny naší výživy: bílkoviny, sacharidy, tuky, aminokyseliny, vitamíny, minerály a stopové prvky. Antioxidanty a tělu prospěšné látky. Proč to vše potřebujeme. Co je dobré pohlídat si ve stravě.

MINERÁLY PRO ŽIVOT (2 HODINY) Minerály v lidském těle. Hlavní funkce v metabolizmu, projevy výživového nedostatku, nemoci a příznaky spojené s nedostatkem minerálů v těle. Stopové prvky a jejich význam.

Kontakt a objednávky:

Kateřina Budíková tel: 774 615 139 email: media@rescuemedia.cz

RESCUE media s.r.o. Lidická 51, 602 00 Brno IČ: 04752805

MINIMEDICÍNA PRO PRAXI

ZDRAVOTNÍ OSVĚTA


ZDRAVOTNÍ OSVĚTA Vzdělávání za odměnu

PLÍSNĚ A ŠKODLIVINY V POTRAVINÁCH • • • •

Jak rychle vznikají plísně v potravinách? Které potraviny jsou obzvlášť citlivé na plísně? Jak nám mykotoxiny škodí? Jaké jiné jedy potkáme v běžně konzumovaných potravinách?

PLÍSNĚ A ŠKODLIVINY V POTRAVINÁCH Kurz zahrnuje problematiku výskytu škodlivých látek v potravinách se zaměřením na plísně a mykotoxiny. V rámci kurzu se budeme zabývat otázkami, co plísně způsobují, kde všude se s nimi můžeme setkat, jaký vliv mají na zdraví člověka, jaké jsou rizikové druhy potravin a  jaký je rozdíl mezi nežádoucí a  ušlechtilou plísní v potravinářství. Ve druhé polovině kurzu si vysvětlíme pojem mykotoxiny a zaměříme se na nejdůležitější plody produkující významné mykotoxiny. Navíc získáte informace o tom, jaká je prevence plesnivění potravin a jaké jsou zásady bezpečné výživy obecně. Autorkou přednáškového konceptu je mladá česká vědkyně Ing. Sylvie Hadrová, Ph.D., která se věnuje potravinářskému a zemědělskému výzkumu v rámci své vědecké práce. Přednáška se věnuje nesmírně užitečnému tématu pro každého člověka, lze ji doporučit jako tzv. přednášku za odměnu v rámci pracovních posezení, večírků a přátelských setkání. ČASOVÁ DOTACE: 4 hodiny CERTIFIKÁTY/POTVRZENÍ O ÚČASTI: ano AKREDITACE MPSV: ne

Kontakt a objednávky:

Kateřina Budíková tel: 774 615 139 email: media@rescuemedia.cz

RESCUE media s.r.o. Lidická 51, 602 00 Brno IČ: 04752805


ZDRAVOTNÍ OSVĚTA Vzdělávání za odměnu

HORMONÁLNĚ AKTIVNÍ LÁTKY V POTRAVINÁCH • • • •

Fytoestrogeny - škodí nebo prospívají? Co je bílý jed? Jak je to s tuky? Dokážeme potravinami mládnout? Škodí nám přílišné používání techniky?

HORMONÁLNĚ AKTIVNÍ LÁTKY V POTRAVINÁCH První část kurzu bude věnována škodlivým látkám, které můžeme v potravinách a nápojích nalézt. Dále fytoestrogenům a jejich vlivu na naše zdraví. Prospívají nám nebo škodí? Které potraviny fytoestrogeny obsahují? Uvedeme si příklady a účinky antinutričních látek v potravinách a objasníme si pojem „bílý jed“. Ve druhé části kurzu se budeme zabývat otázkou, co znamená pojem endokrinní disruptor a jaké jsou rizikové látky v environmentálním prostředí. A  kurz zakončíme problematikou elektrosmogu. Lze zabránit jeho účinkům na lidské zdraví? Autorkou přednáškového konceptu je mladá česká vědkyně Ing. Sylva Hadrová, Ph.D., která se věnuje potravinářskému výzkumu v rámci své vědecké práce. Přednáška se věnuje nesmírně užitečnému tématu pro každého člověka, lze ji doporučit jako tzv. přednášku za odměnu v rámci pracovních posezení, večírků a přátelských setkání. DOPORUČENÁ ČASOVÁ DOTACE: 3 - 4 vyučovací hodiny CERTIFIKÁTY/POTVRZENÍ O ÚČASTI: ano AKREDITACE MPSV: ne

Kontakt a objednávky:

Kateřina Budíková tel: 774 615 139 email: media@rescuemedia.cz

RESCUE media s.r.o. Lidická 51, 602 00 Brno IČ: 04752805


ZDRAVOTNÍ OSVĚTA Vzdělávání za odměnu

DETOXIKACE ORGANISMU S ROZUMEM

Principy odkyselení a čištění těla • • • •

Chcete odlehčit tělu a začít hubnout? Co opravdu funguje v detoxikaci a co jsou předražené výstřelky? Pozor na módní trendy! Jak racionálně postupovat?

DETOXIKACE ORGANISMU S ROZUMEM PRINCIPY ODKYSELENÍ A ČIŠTĚNÍ TĚLA Několikrát ročně, zejména po Vánocích a na jaře jsou časopisy plné všech možných trendů čištění těla a detoxikace. Mnoho neodborníků se snaží prodávat zejména internetově různé „zázračné“ přípravky. Ubránit se tomu lze pouze kritickým myšlením a zdravým selským rozumem. Vysvětlíme si, kde se v našem těle hromadí toxiny. Pak vysvětlíme rozumný postup, jak mírně a nenásilně postupně čistit naše tělo. Na funkci vylučovacích orgánů vysvětlíme, jak postupovat. Důležité je také vyloučit zdravotní stavy, kdy nelze tělo ještě více zatěžovat. Důrazně varujeme před jednostrannými a extrémně silnými kúrami. Prodiskutujeme mírné a jednoduché nenákladné metody, jak svému tělu ulevit. Obecná fakta jsou přednášena bez jakýkoli reklamních doporučení dle lékařské etiky. DOPORUČENÁ ČASOVÁ DOTACE: 3 hod CERTIFIKÁTY/POTVRZENÍ O ÚČASTI: ano AKREDITACE MPSV: ne

V nabídce také: ABECEDA „ÉČEK“! PROSPĚŠNÁ A ŠKODLIVÁ „ÉČKA“ (2 HODINY) Dvouhodinový pohled do potravinářských tajemství, která jsou nám denně prodávána v obchodech. Některá „Éčka“ jsou látky neškodné i prospěšné, ale velká část jsou látky inertní nebo i škodlivé. O těchto a jiných potenciálně nebezpečných látkách si řekneme a vysvětlíme možný vliv na tělo. Závěrem si připomeneme zásady zdravého selského rozumu ve stravování a nepodléhání zbytečné panice, nebo nepravdivým informacím šířeným na sociálních sítích.

Kontakt a objednávky:

Kateřina Budíková tel: 774 615 139 email: media@rescuemedia.cz

RESCUE media s.r.o. Lidická 51, 602 00 Brno IČ: 04752805


ZDRAVOTNÍ OSVĚTA Vzdělávání za odměnu

ZÁKLADY OLEOTERAPIE I

Oleje pro zdraví • • • •

Co jsou tuky a co oleje? Co jsou mastné kyseliny? Proč naše tělo potřebuje omegakyseliny? Které? Poznáme kvalitní tuky na svém zdraví? Které oleje nám prospějí a které příznaky nemocí dokážou zmírnit?

ZÁKLADY OLEOTERAPIE I - OLEJE PRO ZDRAVÍ Základy oleoterapie pro denní život jsou velmi cennými a praktickými dovednostmi pro denní život. Tuky, zejména ty pro nás prospěšné, výrazně ovlivňují zdraví a tlumí mnoho civilizačních nemocí. V základní teoretické části pro lepší srozumitelnost začneme jednoduchým výkladem složení a odlišností tuků a olejů. Pak je dle praktičnosti a zastoupení v naší stravě roztřídíme do kategorií. V další části se budeme věnovat olejům, které lze běžně začlenit do stravování, studené a teplé kuchyně. Po nich se dostaneme ještě k olejům stojícím na pomezí mezi léčebnými a jídelními oleji. Kromě nejvýznamnějších vlastností se věnujeme i diagnózám, na které jsou doporučovány. Důležité je také správné dávkování, skladování a zacházení s oleji.

ZÁKLADY OLEOTERAPIE II - OLEJE PRO KRÁSU Na Základy oleoterapie přímo navazuje druhý díl Oleje pro krásu, který se věnuje olejům v kosmetické péči, péči o kůži, v prevenci stárnutí pokožky. Představíme si způsob, jakým jsou oleje upravovány v kosmetice. Závěrem se zmiňujeme o exotických, vzácných a drahých olejích, varujeme před nekvalitními a neprověřenými dodavateli (obecně, dle ukazatelů kvality). Zdůrazníme rozdíl mezi aromatickými vonnými oleji, esenciálními a přírodními oleji nebo oleji v biokvalitě. Z hlediska kosmetického je také důležité hledisko vstřebatelnosti a komedogenicity. DOPORUČENÁ ČASOVÁ DOTACE: 3 hod + 2 hod CERTIFIKÁTY/POTVRZENÍ O ÚČASTI: ano AKREDITACE MPSV: ne

V nabídce také osvětová přednáška: KRÁSNÁ DÍKY OLEJŮM (2 VYUČOVACÍ HODINY) Zkrácená forma kurzu ve formě osvětové přednášky o nejčastějších a nejpoužívanějších olejích a o tom, jak je začlenit do běžného života rodiny (i těch, kteří zrovna neholdují zdravému životnímu stylu). V části věnované kosmetice se věnujeme správnému užití olejů v kosmetice, trendům francouzské a asijské kosmetiky, zajímavostem v přístupu jiných národů k užití olejů.

Kontakt a objednávky:

Kateřina Budíková tel: 774 615 139 email: media@rescuemedia.cz

RESCUE media s.r.o. Lidická 51, 602 00 Brno IČ: 04752805


ZDRAVOTNÍ OSVĚTA Vzdělávání za odměnu

ZÁKLADY KOSMETOLOGIE I Pečující kosmetika • • • •

Jaké jsou základní druhy kosmetiky? Krém, sérum nebo tělové mléko? Co a kdy použít? Které látky v kosmetice opravdu fungují? Alergie, podráždění z kosmetiky a jiná rizika. Jak na ně?

ZÁKLADY KOSMETOLOGIE I - PEČUJÍCÍ KOSMETIKA Základy kosmetologie jsou velmi užitečným osvětovým školením, které u účastníků odbourá řadu mýtů a objasní řadu reklamních triků výrobců. Projdeme hlavní součásti kosmetiky, přes mycí (šampony, sprchové gely, mýdla), pěstící a pečující kosmetiku (krémy, mléka, oleje, pasty), pleťovou kosmetiku (krémy, séra) se dostaneme až ke specialitám pro citlivou pleť. Důležitou část budeme věnovat obecnému složení kosmetiky. Představíme důležité části kosmetiky, účinné složky, adititiva, stabilizátory, vonné esence a jiné látky. Upozorníme na potenciálně nebezpečné látky. Další výklad věnujeme nesprávnému hodnocení pleti a neadekvátnímu užití kosmetiky v obecných zásadách. Zejména u mladých lidí se častokrát vyskytuje přehnaná péče, na kterou taky zavedeme pozornost. Kurz je výborně kombinovatelný s kurzem Základy kosmetologie II Dekorativní kosmetika a Oleoterapie.

ZÁKLADY KOSMETOLOGIE II - DEKORATIVNÍ KOSMETIKA Složení dekorativní kosmetiky, zásady správného užití a projevy podráždění nebo intolerance dané kosmetiky. Kdy a v jakém pořadí nanášet jednotlivé vrstvy, kdy měnit přípravky adekvátně věku. Bludy a nesmysly šířené po sociálních sítích. Národní zvyklosti Evropanek a Asiatek, rozdíly v přístupu k péči o tělo a obličej. DOPORUČENÁ ČASOVÁ DOTACE: 3 hod + 2 hod CERTIFIKÁTY/POTVRZENÍ O ÚČASTI: ano AKREDITACE MPSV: ne

V nabídce také osvětová přednáška: VÝŽIVA PRO KRÁSU – NUTRICEUTIKA A KOSMECEUTIKA (2 HODINY) Přednáška o  tom, které látky v  naší stravě prospívají pleti a které lze speciálně doplňovat pro zlepšení kvality vlasů, nehtů a kůže. Co jsou to nutriceutika a kosmeceutika, jak se liší od běžných kosmetických přípravků. Jak nepodléhat zbytečným reklamním trikům a neutrácet zbytečně za módní výstřelky.

Kontakt a objednávky:

Kateřina Budíková tel: 774 615 139 email: media@rescuemedia.cz

RESCUE media s.r.o. Lidická 51, 602 00 Brno IČ: 04752805


ZDRAVOTNÍ OSVĚTA Vzdělávání za odměnu

GRIMASY KRÁSY

Změňme vzhled obličeje bez drahé kosmetiky a plastik • • • •

Čím se liší pleť v obličeji od kůže na těle? Proč se nám vlastně tvoří vrásky? Známe pravou příčinu? Lze zmírnit stárnutí obličeje bez velkých investic? Co kdybychom mohli své stárnutí výrazně ovlivnit?

GRIMASY KRÁSY Když porozumíte stavbě pleti, lépe porozumíte její fungování. A když budete rozumět fungování pleti v obličeji, na krku a dekoltu, dokážete dnem i nocí lépe o  svou pleť pečovat. Aby jste zmírnili projevy stárnutí, nemusíte hned investovat do botoxu, výplní vrásek, nebo plastik. Nemusíte brát drogerie a parfumerie útokem. Jde to i jinak. Kurz Grimasy krásy představuje z lékařského i praktického hlediska odlišnosti pleti od jiné kůže na těle. Představí Vám základní omyly, které v běžné péči děláme. Nejdůležitější část věnujeme průlomovému konceptu mini cviků, kterými rozpohybujeme svůj obličej. Vysvětlíme si závislost kvality kůže od podkoží a mimického systému. Společně nacvičíme správné metody a rituály péče o pleť. Naučíme se základy, které můžeme pak nadále uplatňovat v péči o svou pleť. Nacvičíme si základní sestavu veselých a vtipných grimas, které naší pleti prospívají. Nevadí, že již nějaké ty vrásky máme. Naučíme se pracovat i s nimi.

Tento kurz je zábavný a odpočinkový. Nikdo se nemusí nic povinně učit. • darujte jej svém kolektivu za odměnu • doporučujeme pro ryze ženský kolektiv • hodí se na pravidelná setkání pracovníků jako poděkování za práci • k svátku žen

Kontakt a objednávky:

Kateřina Budíková tel: 774 615 139 email: media@rescuemedia.cz

RESCUE media s.r.o. Lidická 51, 602 00 Brno IČ: 04752805


Jako dodavatelé zdravotnických potřeb, pomůcek a vybavení jsme Vám nablízku již desítky let. Reagujeme na Vaše potřeby a potřeby uživatelů, přes síť našich obchodních reprezentantů si všímáme Vašich přání a moderních trendů. I  proto jsme se rozhodli podpořit nový trend v  celoživotním vzdělávání pracovníků sociálních služeb, školení kombinující profesní růst s osvětovou formou vzdělávání o zdraví. Osvětové přednášky vysvětlují jednoduše a srozumitelně příčiny a projevy nemocí, jejich obvyklou léčbu a především účinnou prevenci. Díky tomu pracovníci nejen lépe rozumí potřebám uživatelů, ale umí předcházet nemocem u své rodiny a dětí. Přednášky Zdravotní osvěty můžete v rámci naší spolupráce čerpat jako odměnu z věrnostního programu.

NAVÍC od nás získáte 1. Minipřednášku za „odměnu“ dle Vašeho výběru po ukončení základního kurzu. 2. Studijní podklady a malé pozornosti pro každého účastníka. Termíny si rezervujte přímo na: media@rescuemedia.cz Čerpání z věrnostního programu prosím oznamte na: petr.sigl@dentimed.cz nebo info@dentimed.cz Za podpory týmu DENTIMED

www.dentimed.cz


FORMA Kurzy i přednášky jsou jednoduché, srozumitelné a  velmi zábavné, postavené na zdravém selském rozumu a  s  mnoha informacemi, které umožní se orientovat i v  záplavě komerčních informací. Jsou stavěny s velkou informační přidanou hodnotou, přibližně tak, jako rady lékaře pacientovi. Jejich rozsah lze přizpůsobit časovým možnostem směnných provozů.

LEKTOR MUDr. Gianna Conti, MBA je dlouholetou zkušenou lektorkou a nadšenou popularizátorkou medicíny a zdravotní osvěty. Kromě lékařské profese a  vydavatelství odborných periodik je právě popularizace medicíny a poctivá osvěta její velkou vášní a životním posláním. Za sebou má tisíce odpřednášených hodin v celoživotním vzdělávání sociálních pracovníků a vzdělávání dospělých. Ráda vyvrací bludy a mýty o výživě, očkování, reklamní triky prodejců na internetu. Sama se kontinuálně vzdělává v odborných medicínských a farmaceutických tématech, aby mohla účastníkům kurzů předávat poslední novinky a trendy medicíny.

CERTIFIKACE, CENY Po každém kurzu obdrží účastníci tištěný certifikát. Pokud budou pracovníci absolvovat více přednášek, můžou obdržet i diplom Minimedicína pro praxi. Kalkulaci zpracujeme rádi na míru každému poptávajícímu dle časové dotace a předpokládaného počtu účastníků.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE MUDr. Gianna Conti, MBA email: reditel@rescuemedia.cz tel: +420 774 615 131 www.zdravotniosveta.cz www.giannaconti.cz www.rescue.cz

ADMINISTRACE Kateřina Budíková tel: 774 615 139 email: media@rescuemedia.cz

Zdravotní osvěta  

Vzdělávání do zařízení a přednášky pro pracovníky sociálních služeb

Zdravotní osvěta  

Vzdělávání do zařízení a přednášky pro pracovníky sociálních služeb

Advertisement