Page 1

cena 59 din.

Broj

24

Maj

2011 www.zdravzivot.com

Ekskluzivno Ekskluzivni intervju Dr Vuk Stambolovic

Kuda ide savremena medicina

Hoce Hoce lili neko neko od od nas nas jesti jesti meso meso iz iz laboratorije laboratorije Satkarme drevne tehnike ciscenja

Tema broja Drugi pogled na

ALERGIJE

Prirodna medicina Kako nadoknaditi izgubljeni kalcijum

+

Zasto je Tanja izabrala holisticki put

Preporuke za makrobioticare pocetnike

Zdraviji recepti

Saveti velemajstora makrobiotickog kuvanja

Kupih heljdu, K u, sta sa njom? s m? Kako se kuvaju mahunarke


Na šta je naša duša, zapravo, alergična Kada nam se u životu prvi put pojave alergije, pogotovo ako to nije stanje neke teške opstrukcije, pa ne znamo ni gde smo, a nekamoli šta nas je snašlo, apsolutna većina nas se zagleda u simptom, zablene u njegovu (“ružnu”) fizičku pojavnost, i krene u potragu za otklanjanjem tog problema. Naravno, tu se uvek pri ruci nađu sredstva za kamuflažu (puderi, mejkapovi, raznorazne kreme...). Treba li naglašavati da su ona vrlo diskutabilnog sastava, i da se njihovom upotrebom stvar usložnjava?! Rešavanje alergija tako što ćemo ukloniti njihovu fizičku pojavnost efikasno je kao i rešavanje truljenja drveta tako što ćemo sa njegove površine skinuti gljive. Što će reći, čisto gubljenje vremena. Na sličan način funkcioniše i (trajna i kontinuirana) upotreba kortikosteroida i antihistaminika u pogledu otklanjanja tegoba kao što su kašalj, kijavica, curenje nosa... Dakle, onih koji nam prodaju čitavu lepezu sredstava za raznovrsnu kamuflažu uvek je na pretek. Jer, to apsolutno odgovara našoj površnoj, lenjoj, nedoslednoj, nepostojanoj itd. prirodi, a uz sve to i neinformisanom, tj. dezinformisanom umu. A prodavci magle su uvek tu. Pitanje je jedino da li smo mi bogomdani kupci magle ili nismo. Da li smo u stanju da zavirimo dublje u svoj problem, u svoju alergiju, u svoju dušu... Jer, duša daje odgovor na sva pitanja. I uvek je u stanju da nam pruži podršku za rešavanje zdravstvenih problema, pa tako i da adekvatno odgovori na pojavu alergije. U nebrojenim naučnim istraživanjima alergije su povezane sa stresom, tj. sa našim emocijama. Kazano jezikom zapadne medicine, dokazana je njihova psihosomatska priroda. A mnogo je lepše, ako dozvolite, reći da je ukazano na njihovu nesumnjivu vezu sa stanjem naše duše. Stres svakako jeste jedan od najvažnijih delova tog veoma širokog spektra faktora koji razjedaju našu dušu, koji ugrožavaju suptilnu prirodu funkcionisanja našeg unutrašnjeg iscelitelja. Stres je, međutim, u većini slučajeva povezan sa emocijama. Pa je sasvim očekivano da tamo gde su emocije uravnotežene, gde se dejstvom neke prakse redovnog utišavanja duševnih bura postiže kvalitetan duševni mir, alergije teško imaju šta da traže. Sasvim je jasno da one tada moraju potražiti drugo mesto za svoje – nažalost, neretko i fatalno - dejstvo. Vredi se, zato, upitati, na šta je to i zašto naša duša alergična. I da li umemo da pronađemo impuls, ključnu vibraciju za njeno umirenje, za njeno samoisceljujuće delovanje. A za sve to odgovor, na svu sreću, ne moramo tražiti daleko. Naprotiv, on je uvek u nama. I čeka na nas, na otvaranje našeg uma i srca ka tom, jedinom trajnom rešenju. U to ime, Živeli! G.K. urednik@zdravzivot.com

Informator “Živeti zdravije...” (eko * makro * vege * organic) 11000 Beograd, Braće Miladinov 10 e-mail: redakcija@zdravzivot.com Telefon: 011/38-36-436, 065/505-12-32 Radno vreme, radnim danima, od 9 do 16č. Izdavač: Macrobiotic prom, Beograd Urednik: Goran Kojić; Dizajn: Milan Zindović Lektor: Goran Bojić Stručni saradnici: prof. dr Staniša Stojiljković, dr Slobodanka Babić, dr Nina Bulajić, Vladimir Čobić, Ljiljana Stefanović, prof. dr Vladimir Jorga, Marina Mlinarić, dr Igor Četojević

Štampa: Batatisak, Beograd Marketing: Agencija „IEA”, Beograd Distribucija: Global press, Beograd; Macrobiotic prom, Beograd U časopisu nećemo objavljivati oglase i PR tekstove koji nisu u skladu sa uređivačkom koncepcijom.

CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 614 ZDRAVIJE : vaš informator za zdravije življenje / urednik Goran Kojić. - [2009], br. 1- . - Zemun (Palmira Toljatija 64/29): Macrobiotic prom, [2009]- (Beograd : Batatisak). - 26 cm Mesečno. Varijantni naslov od br. 16 (2010) Živeti zdravije ISSN 1821-1712 = Zdravije COBISS.SR-ID 167413260


ekskluzivni

intervju

Kuda ide savremena medicina?

Neki bi da podjarme alternativu Prof. dr Vuk Stambolović je dokazani iskreni borac za ravnopravnost alternativne medicine u savremenoj medicinskoj praksi, kao i pokretač i organizator mnogih dešavanja koja doprinose ostvarivanju ove ideje u praksi. Dr Stambolović je idealan sagovornik o stanju u savremenoj medicini kod nas... Goran Kojić: U prethodnom broju objavili smo intervju sa dr Lidijom Gajski. Šta mislite o njenoj knjizi „Lekovi ili priča o obmani“ i njenoj hrabrosti da je objavi? Dr Vuk Stambolović: Knjiga Dr Gajski je dokumentovana priča o savremenoj alopatskoj medicini. U knjizi se, zapravo, detaljno prikazuju tri svojstva ove globalne institucije: dominantan uticaj farmaceutskih kompanija, korumpiranost medicinske elite i deprofesionalizacija lekara. Dr Gajski, naime, temeljno dokumentuje kako se fabrikuju “dokazi” o navodnoj delotvornosti lekova, kako se snižavaju granice takozvanih normalnih laboratorijskih vrednosti i mase ljudi uteruju u uloge korisnika preventivne farmakoterapije, i kako se marginalizuju istraživanja koja dovode u pitanje kompanijske profite. Naravno, sve to ne bi bilo moguće bez podrške pripadnika medicinske elite koji, za dobre nagrade, aminuju i šire poruke farmaceutskih kompanija, pre svega putem kontinuirane edukacije, kao i preko takozvanih principa dobre prakse. Posledica je, pak, gubitak samostalnosti i odgovornosti lekara, a s obzirom da su samostalnost u radu, kao i odgovornost, ključna svojstva svake profesije, rezultat je sve veća deprofesionalizacija, odnosno svođenje lekara na distributere lekova. Što se tiče hrabrosti koleginice Gajski, od tri represivna odgovora kojima se kažnjavaju disidentske poruke (kriminalizacija, marginalizacija i medikalizacija) koliko znam, ona je do sada bila najvećma izložena marginalizaciji. Njenim predavanjem u Beogradu konfrontirali smo se upravo toj kaznenoj meri. G. K: Organizovali ste njeno predavanje na skupu lekara u beogradskom hotelu „Kontinental“. To predavanje čulo je na stotine lekara. Da li verujete da će ova knjiga izvršiti uticaj na našu lekarsku javnost? V. S: U pitanju je bio godišnji skup lekara opšte medicine, a u organizaciji predavanja učestvovali su i dr Mirjana Mojković, predsednica Sekcije lekara opšte medicine Srpskog lekarskog društva, kao i dr Violeta Stanimirović iz Agencije za lekove i medicinska sredstva. Predavanju dr Gajski prisustvovalo je, inače, preko sedam stotina lekara. Prema reagovanjima – žamor na nekim mestima, a potpuna tišina na drugim - rekao bih da su veoma pažljivo saslušali njenu poruku. Posle predavanja bilo je dosta pitanja i komentara, a bilo je i dosta zainteresovanih da nabave samu knjigu “Lijekovi ili priča o obmani”. Što se tiče uticaja, videćemo koliko će se koleginica i kolega javiti na veb sajt Sekcije za opštu medicinu sa željom da, povodom teme o kojoj

4

je govorila dr Gajski, kažu nešto iz svog iskustva. Ukoliko bude zainteresovanih, planiramo da, na jesen, organizujemo skup na kome ćemo nastaviti diskusiju na temu koju je predstavila dr Gajski. G. K: Prošlo je šest godina otkako je donet pravilnik o primeni metoda tradicionalne, tj. alternativne medicine. Dokle se u toj primeni stiglo i da li ste, kao koordinator Nacionalne komisije koja ga je izradila, zadovoljni dosadašnjim rezultatima koji su proistekli iz primene tog važnog dokumenta? V. S: Pravilnik o primeni metoda tradicionalne, odnosno alternativne medicine, napisao sam zajedno sa gospodinom Ivanom Stipićem, pravnikom iz Novog Sada. Radna grupa čije sam članove okupio kasnije ga je unekoliko dopunila, a Sekretarijat za zakonodavstvo izmenio, napravivši pritom, po mom mišljenju, operativne, ali i stručne medicinske greške. To je međutim, uz tri člana Zakona o zdravstvenoj zaštiti, bio tek početak institucionalizacije alternativne medicine, kao i početak rada na razvoju integrativne zdravstvene zaštite, koja podrazumeva institucionalnu saradnju terapeuta zvanične i alternativne medicine. Sada nam predstoji nekoliko važnih poslova. G. K: Da li biste nam nešto više rekli o tim poslovima? V. S: Prvo je konsolidovanje edukacije. U tu svrhu prikupili smo programe postojećih škola homeopatije i pokrenuli proces njihove standardizacije. Radimo i na pisanju programa edukacije zdravstvenih radnika koji bi želeli da se bave jogom kao metodom unapređenja zdravlja. Predstoji i dogovor sa praktičarima ći gunga za pravljenje programa edukacije za zdravstvene radnike iz tog metoda, a tu su i druge metode… Druga bitna aktivnost je angažman na uspostavljanju kriterijuma za zdravstveni nadzor, odnosno za praćenje i unapređivanje kvaliteta rada u domenu alternativne medicine. Vaše čitaoce će možda zanimati da smo u Udruženju za klasičnu homeopatiju Haneman, u Novom Sadu, u diskusiji u kojoj je učestvovalo oko 30 homeopata, došli do kriterijuma potpuno različitih od onih koji se koriste u zdravstvenom nadzoru u domenu zvanične medicine. Na primer, pozitivnim pokazateljem se smatra rad terapeuta na ličnom razvoju, saradnja terapeuta sa drugim kolegama, tretman porodice, a ne samo jednog pacijenta, ispravno vođenje dokumentacije, a uzima se u obzir i anonimna anketa pacijenata… Treća bitna aktivnost je rad na terminologiji. Naime, postoji veliki indirektni, pa i direktni pritisak od strane zva-


nične medicine da se alternativne terapijske metode “pripitome” i podjarme tako što će usvojiti zvaničnu medicinsku terminologiju, a preko toga i filozofiju. Radi se o fenomenu poznatom u lingvistici: da vam se nametne termin koji vam onda blokira mozak i usmeri vas na drugačije razmišljanje, pa i ponašanje. U Udruženju za klasičnu homeopatiju Haneman počeli smo stoga i rad na definisanju ključnih termina koji će se upotrebljavati u stručnoj komunikaciji. Na primer, u diskusiji u kojoj su, sem homeopata, učestvovali i lingvisti i lektori, dogovorili smo se da se, u stručnoj, usmenoj i pisanoj komunikaciji, za one male bele kuglice koje homeopate prepisuju svojim pacijentima koristi termin - homeopatsko sredstvo. G. K: Koliko licenci za primenu tradicionalnih/alternativnih metoda je dosad izdato? U kojoj oblasti najviše? V. S: Do sada je Ministarstvo zdravlja izdalo stotinak radnih dozvola. Što se tiče pojedinih metoda alternativne medicine, slično zemljama razvijenog sveta, najbrojniji su terapeuti koji se bave akupunkturom i homeopatijom. G. K: Dokle se došlo sa idejom da u saradnji između vlada Indije i Srbije u Srbiji bude otvorena ajurvedska klinika?

zdravije... za početnike Đumbirom i protiv bolova

A

jurvedska medicina koristi hiljadama godina đumbir zbog njegovih antiinflamatornih svojstava. Novo istraživanje naučnika sa Odense univerziteta u Danskoj je pokazalo da je đumbir efikasan prirodni lek koji, delujući antiinflamatorno, smanjuje bol i upalu. I sirovi đumbir i termički obrađeni đumbir su ispitivani u istraživanju, a njihovi efekti su slični. Ispitanici u ovom istraživanju patili su od artritisa, a đumbir koju su uzimali svakodnevno tokom tri meseca (5g ili 1 kašičica podeljeni u nekoliko doza) u značajnoj meri je smanjio bol, pojavu otoka i jutarnju ukočenost kod većine ispitanika. Đumbir deluje tako što sprečava stvaranje inflamatornih sastojaka, prostaglandina i leukotriena, a takođe deluje i kao antioksidant koji sprečava razvoj upale i smanjuje kiselost tečnosti u zglobovima 

Optimizmom na visoki pritisak

M

oć pozitivnog mišljenja odavno je poznata. Sada je i naučno dokazano da da optimistički pristup životu može da smanji rizik od kardiovaskularnih bolesti kod muškaraca. Najnovije istraživanje objavljeno u časopisu Annals of Family Medicine pokazalo je da su muškarci koji su verovali da nisu pod rizikom da obole od srčanih bolesti, tri puta manje i obolevali 

V. S: Sporazum o saradnji Indije i Srbije u domenu indijske tradicionalne medicine pripremljen je za potpisivanje. Potrebno je samo da Ministar zdravlja dr Zoran Stanković nađe vremena da ga svečano potpiše. Ovde smo, inače, pripremili plan kako bi ta saradnja mogla da se odvija. Sa tim planom upoznao sam i prof. dr Adžaja Kumar Šarmu, direktora Indijskog nacionalnog instituta za ajurvedu, sa kojim sam razgovarao u Bangaloru na IV svetskom kongresu ajurvede i on se sa njime saglasio. G. K: Na alternativne metode se, bez obzira na apsurdnost takvih tvrdnji, kod nas neretko gleda kao na sektaške rabote. Po nekima, joga, makrobiotika, poredak ljubavi, pa čak i homeopatija nisu ništa drugo nego sekte za zavođenje lakoumnih. Kako biste vi odgovorili takvim tumačima? V. S: U meri u kojoj se Srbija bude približavala pravilima i vrednostima razvijenih zemalja u kojima metodi alternativne medicine igraju značajnu ulogu u sistemu zdravstvene zaštite, širiće se i uvećavati razumevanje dobrobiti koju nosi promena tih metoda, pa samim tim i njihovo prihvatanje 

Koje masti voli vaš mozak

M

ast sačinjava oko 60% ljudskog mozga, stoga su masti važne u ishrani. Ali, koje? Neke masti, kao što su transmasti i hidrogenizovane masti (iz brze hrane, peciva, margarina, industrijski prerađene hrane), štete mozgu. Zdrave masti blagotvorno deluju na ćelije mozga, poboljšavajući pamćenje, i omogućavaju mozgu da lakše prenosi poruke do svake ćelije u organizmu. Omega-6 i omega-3 masne kiseline spadaju u zdrave masti i treba ih unositi u odnosu 1:1 ili 2:1. Ako se ovaj odnos poremeti, pa se ishranom unosi previše omega-6 masnih kiselina, što je čest slučaj, to ne prija mozgu. Izvori omega-6 masnih kiselina su biljna ulja, posebno suncokretovo, kukuruzno i sojino, kao i orašasti plodovi i semenke, pšenične klice, a izvori omega-3 masnih kiselina su i ulje semenki lana, oraha, semenke, alge (spirulina) 

5


makrobiotičke slagalice Kako se kuvaju mahunarke?

Uživanje u red(osled)u O kuvanju mahunarki, ponajvažnijih namirnica, od kojih se prave vrhunski specijaliteti širom sveta, mnogi znaju vrlo malo, i uglavnom se priča kako je to vrlo komplikovano, kako se mora voditi računa o raznim detaljima... Upravo zbog toga, zamolili smo našeg najpoznatijeg makrobiotičkog kuvara Srećka Milićevića da nas uputi kako da to najbolje uradimo.

M

ahunarke su bogatije proteinima od mesa i čine izuzetan spoj sa žitaricama. Kada se konzumiraju u malim količinama, radost su za decu i donose im dobrobit. Lakše se vare kada se jedu u supi. Kuvajte ih zajedno sa kombu algom. Stavlja se komadić alge (3-5 cm), koji nije neophodno natopiti, u hladnu vodu zajedno sa mahunarkom. Kuvaju se u tri puta više vode. Ponekad, mahunarki i algi dodajemo lovorov list, grančicu bosiljka ili neku drugu domaću začinsku biljku. Neke mahunarke (naut, soja, pasulj) zahtevaju natapanje preko noći. Bacite vodu od natapanja.

Naut, soja i pasulj kuvaju se dva i po sata u ekspres loncu, ili tri sata u loncu bez pritiska.

Ne na jakoj vatri

Skuva se najbrže

Ako mahunarku posolite na početku kuvanja, kuvanje će trajati malo duže, ali će zato so prodreti duboko u zrna. Možete, takođe, posoliti 20-30 minuta pred kraj kuvanja. Dobra priprema i žvakanje učiniće ih svarljivijim. Mogu se kuvati i u ekspres-loncu, mada je preporučljivo kuvanje bez pritiska, jer je ono blaže i harmoničnije. Ne treba ih kuvati na jakoj vatri, niti dozvoliti da pritisak bude suviše visok. Pred kraj kuvanja (10 min.) može se dodati malo sosa od soje, što će dati mahunarku drugačijeg ukusa.

Sočivo se najbrže kuva od svih mahunarki (60 min.), a mogu mu se dodati list lovora i grančica timijana. Različite vrste sočiva zahtevaju različito vreme kuvanja. Postoji vrsta crvenog sočiva (koralno), koje se kuva 20 minuta.

6

Sočivo sa šargarepom Staviti sočivo da se kuva i 15 minuta pred kraj kuvanja dodati iseckanu šargarepu i so. Može se dodati i neko drugo povrće (bundeva, luk, kupus...)

Lekovit protiv šećera Azuki je sitan, crveni, japanski pasulj, naročito blagotvoran za bubrege i preporučljiv obolelim od dijabetesa. Kuva se sat i po. Ako se kuva bez pritiska, dodavati u lonac hladnu vodu s vremena na vreme, što će ubrzati kuvanje.

Azuki sa korenom čička Staviti u hladnu vodu šolju azukija, komad kombu alge i iseckan koren čička Kuvati jedan sat, posoliti i nastaviti kuvanje još pola sata.

Suvi grašak jako peni Kuva se kao i sočivo. Voditi računa o jačini vatre, jer jako peni. Po potrebi dolivati vodu 


POSLASTICE ZA BOLJE ZDRAVLJE! Šljiva sadrži izuzetno jake antioksidanse koji uništavaju slobodne radikale u krvi. Njen biološki sastav je najprihvatljiviji ljudskom organizmu, jer ih lako usvaja, a time je iskorišćenost pojedinih sastojaka povećana. Lekovita svojstva šljive poznata su odavnina. Jača srce i imunitet, podstiče probavu i rad jetre. Štite od osteoporoze. Laksativno dejstvo je veoma bitno, jer je zbog ishrane savremenog čoveka aktivnost creva smanjena. Zbog povećanog sadržaja dijetalnih topljivih vlakana, imaju veći laksativni efekat od svežih. Plodovi suve kajsije sadrže znatne količine vitamina A koji je snažan antioksidans. Veoma su korisne za anemične osobe zahvaljujući visokoj koncentraciji gvožđa. Preporučuju se onim koji upražnjavaju fizičke aktivnosti, jer sadrže velike količine kalijuma, važnog za normalan rad mišića. Porcija od 5 suvih kajsija pokriva 20% dnevnih potreba za ovim mineralom. Povećava pamćenje i radnu sposobnost i deluje na krvne sudove mozga. Deluje protiv zapaljenjskih procesa creva, čuva srce. Vlakna pomažu regulaciji rada creva i krvnog pritiska. Proizvodi: Choko Fruit, Valjevo

POTRAŽITE U SVIM BOLJE SNABDEVENIM PRODAVNICAMA ZDRAVIJE HRANE!

Tel: 014 / 224 602 . Fax: 014 / 240 028 e-mail: chocofruitva@gmail.com

Ovi proizvodi sadrže snagu prirode i pomažu da vaš dom, porodica i okolina ostanu zdravi! Ecoverov cilj je da se obezbede delotvorne i održive alternative za pranje i čišćenje, koje ljudi mogu svakodnevno da koriste. Ustanovljeno je da su ovi proizvodi jednako efikasni kao i kovencionalni, a ujedno štite vašu kožu prilikom upotrebe.

10 dobrih razloga zašto izabrati ekološka sredstva za čišćenje: 1) za razliku od konvencionalnih ne sa- derivati, poput peska i vapna, koji se u drže agresivne industrijske, nego ugod- ogromnoj količini nalaze u prirodi i ne ne, biljne mirise; mogu nestati; 2) ne sadrže fosfate; 5) štite kožu; 3) za njihovu proizvodnju se koriste is- 6) potpuno su antialergeni; ključivo biljne sirovine, poput skroba i 7) štite životnu sredinu; celulloze, uljane repice itd.itd. 8) nisu testirani na životinjama; 4) osim toga, koriste se i mineralni 9) imaju biorazgradivo pakovanje; Ekskluzivni uvoznik i distributer: Bio&Organic d.o.o, Novi Sad www.biorganic.rs Tel: 064/3764-649


zdraviji recepti Falafel Potrebno je: šolja prethodno potopljenih leblebija šolja iseckanog crnog luka ½ šolje peršuna kašika korijandera kašika kumina 3 kašike morske soli 3 kašike majoneza od soje 2 kašike integralnog brašna hladno ceđeno ulje za prženje probiotički jogurt gi

Priprema: Naspite leblebije u blender i sameljite ih. Prespite ih u drugu posudu a onda odvojeno sameljite luk i peršun. I jedno i drugo treba da bude iseckano tako da ne bude kašasto. U veliku posudu stavite leblebije i pomešajte ih sa začinima i lukom sa peršunom, a zatim dodajte brašno i majonez. Neka mešavina kratko odstoji. Napravite kugle i pržite ih u ulju dok ne dobiju braon boju. Stavljajte ih na papir kako bi se iscedile/osušile. Ako umete sami da napravite tortilje, super, ali u većini bolje snabdevenih radnji mogu se kupiti tortilje. Zagrejte ih na giju i napunite mešavinom paradajza, zelene salate, luka, jogurta i falafel kuglica 

Dukos salata Potrebno je: 3 paradajza sok 2 limuna 2 zelene čili papričice ⅔ veze korijandera Priprema: Ispržite paradajz na slaboj vatri a zatim ga oljuštite i ispasirajte u dubokoj posudi. Operite korijander i paprike, sitno iseckajte. Dodajte ih paradajzu i dodajte so i sok od limuna. Promešajte. 

Salata od sitnog pasulja šolja osušenog, sitnog pasulja, opranog češanj belog luka, oljuštenog i iseckanog četvrtina šolje peršuna jedna šolja oljuštenog i tanko isečenog luka

8

PRELIV pola šolje maslinovog ulja sok od svežeg limuna so i biber

Staviti pasulj u srednju šerpu i kuvati dok voda ne provri a zatim isključiti vatru i ostaviti pasulj jedan sat, pa procediti. Vratiti u šerpu i doliti vode. Pustiti da provri, poklopljeno, pa smanjiti vatru. Kuvati dok pasulj ne postane mekan. Procediti. Pomešati pasulj sa lukom, peršunom i belim lukom. Pripremiti dresing i ubaciti ga u povrće. Ohladiti pre serviranja 


„Živeti zdravije...“ vam nudi najbolju literaturu Kuvar “Povratak u raj”

Originalni recepti u maštovitoj upotrebi prirodne hrane Džetro Klos Poluvekovno iskustvo autora u korišćenju prirodnih sastojaka za lečenje i dostizanje zdravlja pretočeno je u najoriginalniji kuvar kod nas. Ovaj kuvar sadrži preko 240 privlačnih recepata, sa jasnim uputstvima korak-po-korak. Izdavač: Esotheria, Beograd Izdavač: Esotheria, Beograd Obim: 160 str; broširani povez Cena: 340d.

Oslobodite se stresa Katarina Knežević

Vodič za prepoznavanje, razumevanje i savlađivanje stresa Stres se u savremenom životu ne može izbeći - sam po sebi ne može da vas povredi, ali vaša reakcija na stres može. Uz saznanje da imate izbor u kontrolisanju stresa i uz praktična uputstva kako da ga savladate, postaćete energičniji, kreativniji i srećniji. Izdavač: Esotheria, Beograd Obim: 160 strana; broširani povez Cena: 250 din

Voda i Zdravlje

Svami Ramačaraka Voda je najjednostavniji i najmoćniji prirodni čistač organizma. Drevni jogini pronašli su najefikasnije metode čišćenja tela, koje danas prevazilaze mnoge savremene načine čišćenja otrova vodom: metodi pijenja, spoljašnje i unutrašnje kupke, tretmani oblogama, čišćenje želuca i creva, otčepljenja blokada. Izdavač: Esotheria, Beograd Obim 100 str; broširani povez Cena: 250d

Bol u vratu

Artur & Rut Vinter Od bola u vratu pati svaka druga odrasla osoba! Koliko je bol u vratu problem načina života, toliko je i posledica starenja, trošenja i degeneracije diska ili posledica artritisa. Knjiga opisuje preventivne i korektivne postupke, uključujući vežbe koje pogoduju u održavanju optimalne snage i stanja vrata. Tu su i svi ostali alternativni metodi za rešenje bola u vratu. Obim: 150 str; broširani povez Cena: 220d. Aštanga joga Džon Skot Aštanga – ili „moćna“ – joga je energetska forma joge pokreta koju mogu da praktikuju ljudi u svom životnim dobima i nivoima razgibanosti. Veći deo priručnika čine opisi i fotografije vežbi. Knjiga vas korak po korak vodi kroz sekvence toka energetskih pokreta koji uključuju jedinstveni osmočlani sistem Aštanga joge. Jasno i detaljno, Skot naglašava vinyasu, sistem pokreta uz disanje, koji razdvaja Aštangu od ostalih oblika joge, koja kad se usavrši, stvara toplotu koja oslobađa otrove uskladištene u dubokim naslagama u mišićima, zatim ublažavajući umor, stres, depresiju, mišićnu atrofiju i bolest. Obim: 150 str; broširani povez Cena: 480 din Ajurveda - kompletan vodič Robert Svoboda Ajurveda je drevna indijska nauka lečenja, a knjigu je napisao prvi Zapadnjak koji je ikada stekao naučno zvanje u Ajurvedi. Njena svrha je da modernog čoveka ponovo navede na ‘hodanje bosih nogu’ kroz život da bi se vratio u dodir sa Prirodom. Ajurveda je iznad svega name-

Glavobolja & migrena

njena onim ljudima koji ostvarivanjem unutrašnjeg sklada teže da deluju kao usklađujuće snage u univerzumu. Izdavač: Esotheria, Beograd Obim: 200 str; broširani povez Cena: 390d.

Homeopatija

Džil Vrajt –

Simptomi, uzroci, zvanično lečenje i kako biljna medicina može pomoći. Obim: 100str; broširani povez Cena: 200d.

Piter Čapel i Dejvid Endrjuz Nudeći holistički pristup zdravlju, homeopatija pruža blag, siguran i izuzetno delotvoran način lečenja koji deluje dugoročno i posle koga se mnogo bolje osećamo. U ovoj knjizi pored hronološkog pregleda nastanka i razvitka homeopatije, te njenih osnovnih načela, prikazani su još i homeopatska praksa, kao i homeopatski lekovi. Izdavač: Esotheria, Beograd Obim: 150str; broširani povez Cena: 350d.

Iscelite vaše telo Lujza Hej

Pomoć za vaše nerve Klara Vikers

Naučite kako da se opustite i uživate ponovo, prevazilazeći strah i napetost. Knjiga koja je pomogla mnogim ljudima širom sveta izlečivši ih od nervnih bolesti, i koji su izjavili: da su je ranije otkrili uštedela bi im godine patnje. Prodata u milion primeraka i prevedena na mnoge jezike. Korišćena na medicinskih klinikama i preporučivana od doktora. Autorka razvejava misteriju koja okružuje nervne bolesti i daje program za njihovo lečenje. Odgovara na sva bitna pitanja kako bi pometnja i strah bili zamenjeni razumevanjem i poverenjem. Obrađuje i opsesije i nesanicu.

Mentalni uzroci fizičkih bolesti i metafizički načini da ih prevaziđemo. Knjiga je koncizan priručnik u vidu tabela kako da izlečimo sve najčešće bolesti uz pomoć afirmacija i snagom duha.

Izdavač: Esotheria, Beograd Obim: 150str; broširani povez Cena: 270d.

Izdavač: Esotheria, Beograd Obim: 100 str; broširani povez Cena: 200d.

Transformišite vaš život kolor terapijom. Priručnik koji će uneti dah svežine i radosti u vaš život, jer boje tako deluju na nas! • Kako možete čitati vašu auru i boje vaših čakri. • Kako odabrati boje u oblačenju i za uređenje vašeg doma i radnog prostora. • Koristite posebne vizualizacije, afirmacije i meditacije za bujnost celokupnog života! Dodatak knjizi je komplet kolor karata.

Disanje i zdravlje Jogi Ramačaraka Indijske vežbe disanja. Joga je podeljena u nekoliko kategorija, od onih koje uče kako se kontroliše telo pa do onih koje pokušavaju da dosegnu najviši duhovni razvoj. „Nauka disanja“ se prepliće sa jogom u mnogobrojnim sferama. Mada je uglavnom povezana s razvojem i kontrolom fizičkog, ima i psihičke osnove i zalazi u područje duhovnog razvoja. Izdavač: Esotheria, Beograd Obim: 120str; broširani povez Cena: 280d.

Živeti vitalno

Džon Bolderston Uloga životne snage u zdravlju i bolesti. Vitalnost je celoviti kvalitet života: posedovati intenzivnu energiju da uradimo ono što želimo da uradimo i da budemo sposobni da prevaziđemo svoje probleme. Saznanje kako funkcioniše vitalnost je ključ razumevanja sopstvenog zdravlja i samim tim i sreće. Knjiga daje pregled najčešćih bolesti i pokazuje kako ih preokrenuti u zdrav i ispunjen život. Prikazane su i osnovne tehnike joge, mudre, asane i vežbe disanja, mantre, afirmacije i meditacije. Izdavač: Esotheria, Beograd Obim: 150str; broširani povez Cena: 310d.

Nega kože

Praktični vodič za sjajnu kožu! Uči vas kako da izbegnete i lečite bolesti kože, da pobedite godine i pritiske stresnog života Izgledajte mlađe! Osećajte se mladim! Ova knjiga vam daje odlične savete da sačuvate svoj šarm i izgled podmlađujući se tokom godina i da imate zdravu, sjajnu kožu. Izdavač: Esotheria, Beograd Obim: 150str; broširani povez Cena: 300d.

Boje duše

Džun Mekleod

Izdavač: Esotheria, Beograd Obim: 200str; broširani povez Cena: 390d.

Drevna tajna fontane mladosti - druga knjiga

Nastavak knjige Petera Keldera “Fontana mladosti” Uzbudljivi nastavak najvećeg svetskog bestselera o zdravlju! Kada je knjiga Fontana mladosti 1985. razotkrila svetu drevnu i u tajnosti čuvanu tajnu dugovečnosti tibetanskih manastira, postala je najveći svetski bestseler na temu zdravlja i prodata je u više miliona primeraka. U ovom nastavku i dopuni ćete naći sve ono što je samo dotaknuto u prvoj knjizi: istorija i poreklo „Pet Tibetanaca”, vredni uvidi kako vežbe energetski i duhovno deluju, energije glasa, zvuka i meditacije, sugestije režima ishrane i dijete, i mnogo razrađenije i dopunjene vežbe, sa uvodnim pripremnim vežbama istezanja i šestim Tibetancem, ilustrovane sa 50 fotografija, u kojima se pokazuje veza „Tibetanaca” sa jogom. Tu su i iskustva ljudi koji su vežbe praktikovali, kao i uputstva kako da osnujete svoj Himalaja klub za vežbanje. Izdavač: Esotheria, Beograd Obim: 300str; Cena: 480d.

Alkalizujte se ili umrite Dr Teodor Barudi

Bolesna stanja neposredno su povezana sa kiselošću organizma - alkalizujte (učinite baznim) svoje telo! U zvučnom nazivu knjige skriva se važna poruka koja može da koristi svakome. SAZNAJTE: Kakve su potrebe žlezda i organa sa baznom okolinom; istinu o zaraznim bolestima; kako da sprečite bolesti koje nastaju zbog kiselosti tela i podstiču starenje. NAUČITE: Da odaberete namirnice koje stvaraju baznost; da pomoću 21-dnevnog plana pripremate obroke koji stvaraju baznost; da u ishrani koristite dodatke kojima ćete održavati pravilnu kiselo-baznu ravnotežu; da uzimate nove supernamirnice koje stvaraju baznost. Izdavač: Esotheria, Beograd Obim: 200str; broširani povez Cena: 390d.

41


...info

zdravije

PREDAVANJA

. Alergije i ishrana: uticaj ishrane na stvaranje povećanog imuniteta; . Tok lečenja u homeopatiji

„Zdrav Život” Zrenjanin Program predavanja za maj:

Predavači: Borka Blečić, makrobiotički konsultant i homeopata klasične homeopatije i Svetozar Jorgić, homeopata klasične homeopatije.

Ponedeljak, 2. maj, 18č, Mira Grubić, Antropozofsko predavanje praznik duhovi, 50 dana posle Uskrsa

Vreme dešavanja: ponedeljak, 9. maja u 18č.

Ponedeljak, 9. maj, 18č, Vesna Samardžić, Rebirthing - tehnika povezanog svesnog disanja u cilju optimalnog energetskog protoka

Dodatni info www.zdravstav.com 064/17-16-728

Ponedeljak, 16. maj, 18č, Spasoje Vlajić, Po čemu je Tesla zemaljski srodnik anđela 19.30 časova, Prem Rawat, Predavanje i video projekcija jednog predavanja

Tvoje zdravlje u tvojim rukama

Ponedeljak, 23. maj, 18č, Srđana i Zlatko Kalajdžić, U našem stanu i na poslu je negativna energija. Šta s njom? Ponedeljak, 30. maj, 18č, Žarko Trišić, Ajurvedska ishrana Predavanja se održavaju u velikoj sali zgrade građanskih organizacija, u Makedonskoj 11 (ulaz iz dvorišta levo).

Ulaz je slobodan.

Beogradski centar “Life+” (Hektorovićeva 16) nastavlja i u maju i junu sa serijom predavanja i radionica pod imenom „Tvoje zdravlje u tvojim rukama“, sa jedinstvenim terminom, sredom u 19 č.

11.maj - Adam i Eva i raznolikost ljudskog roda, dr Milan Kojić, molekularni biolog. 18. maj - Šta je to funkcionalna hrana?, Zoran Roksandić, nutricionista 25. maj - Mama Jucina kuhinja br. 2, Julijana Ostojić, prezenter

Udruženje „Zdrav stav“

1. jun - Mir u svetu nemira: kako odoleti strahu od bolesti, radijacije, kriminala...?, Igor Mitrović, teolog i duhovni pastir 8. jun - Ekološka radionica: Kako očistiti kuću a ne zagaditi je?, Marijana Vasiljević, prezenter 15. jun - Zdravlje duše, Sneža Anđelić, psihoterapeut 22. jun - Voda naša nasušna, Rajna Stamenović-Radosavljević, diplomirani biolog 29. jun - Svež pogled na hranu iz bašte, Dušan Mandić, proizvođač i uzgajivač organske hrane Broj mesta ograničen, poželjna rezervacija.

Kluba penzionera „Tašmajdan“), ponudiće su nam vrlo zanimljive teme...

Umetnost disanja Otkrijte moć i tajnu daha! Jednostavne i moćne tehnike, uz jogu i drevna znanja o zivotu, možete naučiti na radionicama međunarodne fondacije The Art of Living (Umetnost življenja), čiji se programi primenjuju u preko 150 zemalja širom sveta. Uz pomoć sopstvenog daha možete povećati energiju i entuzijazam, jednostavno se osloboditi stresa, značajno poboljšati zdravstveno stanje, kao i odnose sa ljudima iz svog okruženja. Radionice Umetnost disanja (u trajanju od 24 sata, raspoređenih u nekoliko dana):

4. maj - Zašto jedino žuljave ruke i prljave patike čuvaju duh mladim i čistim?, Igor Mitrović, teolog i duhovni pastir.

Dodatni info: www.zdravzivot.org

Beogradsko udruženje građana "Zdrav stav" svakog meseca organizuje predavanja na temu zdravlja, iz oblasti integrativne medicine. I u maju, u prostoru koji se nalazi u ul. Ilije Garašanina br. 20 (sala

SEMINARI

Dodatni info: 065/4889-306, 062/8080-519

U Beogradu od 12, 19. i 26. 5, u Pančevu od 26. 5, u Zrenjaninu od 12. i 19. 5, u Nišu, Rumi, Novom Sadu i Subotici od 19. 5. SPECIJALNA PONUDA 1+1 - povodom 30 godina rada svetske fondacije The Art of Living - svaki polaznik radionice može dovesti jednu osobu besplatno. Trideseta godišnjica rada svetske organizacije Umetnost življenja, biće proslavljena velikim Svetskim festivalom kulture, koji se održava 2. i 3. jula u Berlinu, na Olimpijskom stadionu. (http://www.worldculturefestival.org) Dodatni info: www.artofliving.rs 062/251-325; 063/283-316

Poredak ljubavi Vlade Ilića Poredak ljubavi prof. Vlade Ilića održava se u Beogradu, tradicionalno vikendom, svakih mesec i po dana, a počinje promotivnim predavanjem u petak. Sledeći seminari i radionice Poretka ljubavi održaće se od 20. do 22. maja, a potom od 1. do 3.jula, u prostorijama Dah teatra, Marulićeva 8, Beograd (iz dvorišta osnovne ško-


noj psihomentalnoj promeni i razvoju koju vode predavači Zlatko i Srđana Kalajdžić. Datumi će se odrediti po dogovoru sa polaznicima Dodatni info: www.ekologijasvesti.org.rs 011/276-19-80 ili 064/12-00-649 i 064/61-25-897.

le “Kralj Petar II Karađorđević”, na Južnom bulevaru). Seminari počinju u petak, u 17č, 20. maja, odnosno 1.jula, promotivnim predavanjem o ekologiji organizma prof. dr Staniše Stojiljkovića, nakon čega, istog dana, sledi besplatno predavanje i demonstracija Poretka. Dodatni info: www.orderoflove.com 062/604-700 (Silvija)

Zlatni put u aprilu Zlatko i Srđana Kalajdžić Ekološki Centar “Zlatni Put” i Srđana i Zlatko Kalajdžić, tokom proleća, uz redovna druženja i predavanja sredom i psihomentalne vežbe nedeljom, nudi i sledeće programe: joga, psihodrama, Kirilijanova kamera, otklanjanje emotivnih blokada. U programu su i redovne škole i seminari: Škola radiestezije - Naučite osnove radiestezije, komunikaciju viskom, različite vrste detekcija. Upoznajte se sa energetskim nivoima i vrstama zračenja, zaštitama, ispitivanjem prostora i ljudskog energetskog sistema. Pronađite najpovoljnija mesta u svom prostoru, sami saznajte najvažnije informacije bitne za vaš život, porodicu i okruženje. Škola traje dva vikenda. Obezbeđeni pribor i literatura. Predavač inženjer Zlatko Kalajdžić. Seminar kristaloterapije - Upoznavanje sa preko sto vrsta kristala, kao i njihovo praktično korišćenje za poboljšanje zdravlja, imuniteta i uravnoteženje energije u čoveku i prostoru. Masaža, postavljanje kristala, eliksiri, mentalno povezivanje, programiranje, čišćenje i sve što vas interesuje saznaćete na seminaru koji vodi iskusni edukator Srđana Kalajdžić. Mogućnost nabavke kristala. Seminar traje dva vikenda. Takođe, tokom proleća će biti organizovana i škola Lični put - rad na lič-

Holistički vikend sa Laurom Albertaći!

ki i emotivni deo ličnosti (energetska aromamasaža). Holistički vikend će se održati u periodu od 13. do 15. maja 2011. godine u hotelu ‘Norcev’ na Fruškoj gori. Dodatni info: www.beautyimagini.com 011/263-66-58, 328-60-16 064/130-35-28

Ples 5 ritmova Radionica “Talasi”, vodi: Peter Fejer

ENYAGRAMA (Učenje Devet dijagrama) namenjeno svima koji rade sa ljudima

Beograd

ENYAGRAMA predstavlja učenje o Devet dijagrama koje će nam pomoći da, pre svega, upoznamo sami sebe, naše predispozicije, da se suočimo sa našim problemima i, naravno, da bolje upoznamo ljude na koje smo upućeni u našem životu. Na ovaj način prepoznajemo određene modele mišljenja, kao i svoje emotivne sheme.

Novi Sad

Kroz crtanje dijagrama u obliku zvezda sa 9 tačaka (krakova) koje se na različite načine povezuju, daju se i tumačenja koja dovode do spoznaje ličnih neiskazanih mogućnosti i najskrivenijih talenata (na ovaj način se ulazi u tajne oblike pisma koje je postavio kodirani sistem drevnih znanja). Začetnik ove teorije je Georgije Ivanović Gurđijev, koji ju je prilagodio za zapadni svet. Instruktor: Laura Albertaći Laura Albertaći, naturopata, sa usmerenjem ka psihosomatskim smetnjama, specijalizaciju je radila na Institutu u Italiji za aromaterapiju i bioenergetsku masažu. U svom radu spaja prirodnu kozmetiku i tehnike bioenergetske masaže. Sledbenik Rajhove škole bioenergije: Kako se na naš fizički izgled odražava gubitak životne energije, pojava emotivnih i fizičkih blokada? “Čitanje” tela se zasniva na poznavanju pet tipova ličnosti koje nikada nisu potpuno statične i jasno odvojene. Na taj način, tehnike bioenergetske masaže bivaju adekvatno primenjene zavisno od tipa ličnosti, korišćenjem eteričnih ulja i delovanjem njihovih esencija na fizič-

7. maj (subota), vreme: 19-22č. Mesto održavanja: Dah teatar, Marulićeva 8 5ritmova.beograd@gmail.com, 061/261-80-30

8. maj (nedelja), vreme: 11-14č. Mesto održavanja: OŠ "Branko Radičević", Futoška 5 5ritmova.ns@gmail.com 064/246-42-43 Dodatni info: www.plesritmova.net/beograd.do


info

zdravije...

Prva naša kuća od bala slame Gaj Oskoruša – Bostava – Planinica (istočna Srbija) U čistoj prirodi, na brdu iznad sela Planinica, usred hrastove šume, dogodio se još devedesetih godina začetak eko sela “Gaj Oskoruša“. Inženjer iz Beograda Siniša Ogjenović napravio je poluukopanu kuću od rtanjskog crvenog kamena, primenivši principe termodinamike... Od 1995. do danas je na ovom mestu održano više letnjih kampova sa ekološko– kulturno–duhovnim i radnim sadržajima. Sada se planira izgradnja velike sale od 100 kvm od bala slame, što podrazumeva i podizanje odgovarajuće drvene konstrukciju za zidove i krov. Sve što je do sada napravljeno, napravljeno je od dobrovoljnih priloga suvlasnika i prijatelja Bostave i Anastasije. Potrebno je još oko 3 000 evra da bi se pokrila ta velika dvorana, a oko 7000 da bi kuća sa pripadajućom infrastrukturom bila završena. Cilj je da ova kuća bude centar okupljanja ljudi koji vole prirodu, žele da uče od nje i neguju zdraviji način života. U ovoj kući i njenoj velikoj sali baš kao i oko nje, planira se održavanje kampova za decu, seminara o lekovitom bilju, ishrane u prirodi, kurseva joge, masaže, hiropraktike, umetničke kolonije i slično... Na prostoru Eko naselja “Gaj Oskoruša“ ne konzumira se duvan i alkohol, ishrana je vegetarijanska a koriste se samo biorazgradivi sapuni i ostala sredstva za ličnu higijenu koja ne narušavaju čistoću ovog divnog prostora . Od ove godine imate priliku, vi ili vaša organizacija, odnosno udruženje, da postanete sponzor – donator projekta Gaj Oskoruša – Bostava – Planinica i eventualno partner i saradnik (po principu time – share). Svaki prilog, ma koliko mali ili veliki je dobrodošao (od 7 do 7.000 dinara ili evra). Takođe primamo priloge u zdravoj, organskoj, integralnoj hrani za učesnike dečjeg i radnog kampa koji će se održati u leto 2011. (integralne žitarice, testenine, mahunarke, zdraviji slatkiši); prirodni sapuni i sredstva za higijenu su takođe dobrodošli. Dodatni info: Siniša, 064/145-04-25 Aleksandar, 064/223-81-38 Ivani 064/289-25-16 e-mail: izivkovic7@gmail.com

Postovani citaoci... ovo je spisak prodavnica zdravije hrane u kojima se prodaje naš časopis, ali u kojima možete pronaći kvalitetne namirnice za svoju zdraviju ishranu. Beograd AG COMERCE, Cara Dušana 7, 011/218-04-70 ARABIKA, Kralja Milutina 53, 011/319-18-65 BGD TRADE, Bulevar Kralja Aleksandra 272, 011/24106-42 BIO CENTAR, Bul. Oslobođenja 34b, Grocka, 063/21-29-48 BIO HRANA, Vojislava Ilića 35, 011/2406-408 BIOKORPA, Štrosmajerova 2, 011/3739-514 BIO MARKET, Svetogorska 18, 011/3236-714 BIO MARKET TARTUFO, TC Strugarska 1a, 011/2520-294 BIOŠOP, Palilulska pijaca, 011/323-39-13 BIO ŠPAJZ, Pijaca Kalenić, lok.34, 011/2433-313 BOGATIĆ, Kokanova 2b, 011/266-90-83 BRAND ADVERTISING COMPANY, Obalskih Radnika 43, 011/25-20-294 DAR PRIRODE, Braće Srnića 23a, 011/3475-939 DARENA, Nebojša Ristić. Bulevar Kralja Aleksandra 297, 011/24-15-219 EVERGREEN STORE, Takovska 49, 011/3295-105 GAGIN ŠPAJZ, Mutapova 55, 011/344-74-65 GILE, Branka Krsmanovića 2, 011/308-72-61 GRAND MARKET, Živka Davidovića 4B, 011/2427-524 GRECO, Borska 82, 011/305-62-14 GREEN SHOP, Mileševska 47, 064/32-57-487 GREENS, Bore Markovića bb, 064/1578-473 GASTRONOM, Kapetan Mišina 17, 011/2910-633 HEMA-KHEYA-NEYE, Hilandarska 24, 011/3345-322 HERBARIJUM, Kokanova 8a, lokal 27, Beograd, 011/367-65-26 HILI, Zeleni venac, 064/8266-416 IZVOR ZDRAVLJA, Bul. Mihaila Pupina YU Biznis centar, 011/3110-954 KAFEKNJIŽARA EVEREST, Gospodar Jevremova 47a, 011/26-26-294 KOŠUTA, Terazije 32, 011/361-87-26 KRRAS, Vidikovački venac 67 b, 011/2342-046 LAVANDA, Njegoševa 28a, 011/2431-996 MAKRO KUTAK BUNDEVICA, Kralja Petra Prvog 8, 060/7060-140 MASLAČAK COMPANY, Kokanova 8a, 011/3674-911 MASLINA, Katanićeva 2, 011/2459-090 MIDEMA 1, Majora Ilića 9, 011/3248-508 MINI, Braće Srnića 23a, 011/3470-507 MRĐA, Takovska 39, 011/3344-110 NEVEN-BIOCENTAR, Dečanska 21, 011/3035-450 NUTRICIJA, Skadarska 47, 011/3224-155 SAHASA, Višegradska 29, 011/3616-019 SANTOS, Matice srpske 33, Mirijevo SENSALE, Južni bulevar 13 SENZAL, Ustanička 194, 011/288-20-94 SFINGA, Vidikovački venac 92a, 060/66-999-35 STALUKS, Pećska 3, 011/344 15 25

VALKIRYA, Trgovačka 9/A, 011/23-62-368 VALKIRYA, Požeška 116 011/357-29-33 ZDRAVA HRANA MAJA, Đorđa Jovanovića 2, 011/3344-732 ZLATNA DOLINA, Visokog Stevana 12, 011/3281-702 ZLATNI DUĆAN, Kosmajska 58, 011/2512-904 ZLATNO ZRNO, Pijaca Banjica, lokal 25, 011/3984-757

Novi Beograd BIO-N, Jurija Gagarina 227, 011/318-0348 BONEDA PLUS, Bulevar Zorana Đinđića 12V, 011/2147-662 KUĆA ZDRAVOG ŽIVOTA, Partizanske Avijacije 25, 011/2280-064 SESTRE KOMERC, Palmira Toljatija 5, 011/2691-212 ZRNCE, Biljana Živanović, Bulevar Zorana Đinđića 59/12d, 011/2287-565

Zemun ARABIKA, Karađorđev trg 7, 011/3750-139 EFEDRA, Prvomajska 8K, 063/7748-918 MARTINA, Masarikov trg 7, 011/3739-581 PRIRODA, Davidovićeva 2/2, 011/3165-417 ZRNCE, Dubrovačka 6, 011/3163- 066

Ostali gradovi… BEYOND , Voždova 76 b, Niš, 018/514-182 BIOS, Trg Oktobarske Revolucije 7, Subotica, 024/557-615 BIO ŠOP BIOFAN, Cara Lazara 74/2, Kraljevo, 036/324-085 DEMETRA, Bulevar Oslobođenja 15, Zrenjanin, 023/565-301 DUĆAN ZDRAVE HRANE, Svetozara Markovica 37, Zaječar, 019/442-934 GREEN MARKET II, Cara Lazara 50, Ćuprija, 035/472-501 HERBA-VITA, Kornelija Stankovića 33, Novi Sad, 021/513403 KUĆA ZDRAVLJA, Nikole Pašića bb, Paraćin, 035/564-930 KUĆA ZDRAVLJA-OLEA, Karađorđeva 14, Pančevo, 013/333-403 MAGAZA, Vojvođanski bulevar 30a, Pančevo, 013/300-879 MAKRO BIOS, Dvorska 36, Vršac, 062/533-070 MBM, Svetog Save bb, Trstenik, 037/24-31-007 PROSO, Kralja Stevana Prvovenčanog 11 b, Niš, 018/524-902 SUNČEV CVET, Ingus Kastelj bb, Subotica, 024/758-052 ZDRAVO ŽIVO, Obrenovac, Cara Lazara 4b, 011/87-22-689 ZELENA MASLINA, Srpskog Sovjeta bb, Smederevo, 064/99-00-644 ZVONCE, Ljube Nenadovića 6, Obrenovac, 011/8720-764


Sutra, prekosutra, radioaktivni oblak

ONI KOJI ZNAJU...

da i vama znanje daju

Vaši telefonski pozivi, u kojima ste od nas tražili da vam damo kontakt sa proverenim terapeutima, instruktorima joge, tai đija, ći gunga, učiteljima meditacije i sl. stvorili su ovu rubriku, u kojoj vam iz broja u broj dajemo kontakt sa onima koji više od nas znaju i koji mogu da unaprede naše zdravlje... TERAPEUTI Dr Slobodanka Babić nutricionista 011/322-41-55 Prof. Vera Đorđević su đok terapeut 032/809-022 Dipl. inž. Dušan Janjić stručnjak za nejonizujuća zračenja 064/250-66-37 Mr Ljiljana Stefanović magistar kineske medicine 063/708-33-10 Prof. dr Staniša Stojiljković savetnik za detoksikaciju organizma 018/221-320

Dr Žanka Četojević lekar kvantne medicine 011/324-43-28 Dr Nina Bulajić savetnik za makrobiotičku ishranu 011/244-69-56 Dr Petar Dinić hiropraktičar 011/243-65-32 Dr Milan Bošković spec. fizi. med., subspec.primenj. joge 064/046-72-16 Marina Mlinarić klasični homeopata 064/209-28-23

INSTRUKTORI Đenđi Samardžija, instruktor tai đija 064/22-00-260 Saša Blagojević, instruktor ći gunga 063/884-68-92

Danko Lara Radić učitelj tai masaže 063/20-22-59 Tanja Jevđović Wellness & SPA instruktor 011/328-60-16

A

ko ste jedna ili jedan od onih koji samo prosleđuju mejlove upozoravajućeg, uznemiravajućeg i sličnih sadržaja, onda ćete se, u pogledu predznaka, u ocenjivanju ovog teksta odrediti verovatno emotivno, a manje s potrebom da preispitate tu svoju naviku... Ako ste u poslednje vreme dobili mejl sledećeg sadržaja, razlog više za preispitivanje pomenute navike će biti neumoljiv:

Švajcarska je upozorila građane da sutra i prekosutra prelazi radioaktivni oblak iz Japana preko Evrope. Preporuka: Ne izlaziti bez preke potrebe. Po dolasku kući dobro očistiti cipele krpom, koja se posle baca. Ne ostavljati hranu na otvorenim terasama i ne kupovati zelenilo narednih nekoliko dana.

Pa onda ide još detaljnije uputstvo... Poštovani, od prijatelja koji radi u EDF (područje nuklearne energije), dobila sam ne baš umirujuću informaciju o posledicama radioaktivnog oblaka koji će doći u Evropu danas ili sutra i bće ovde najmanje 10 dana nakon što će se radioaktivna ispuštanja u Japanu završiti. EDF je predložio svojim zaposlenim da se zadržavaju u zatvorenim prostorijama, što je više moguće, (posebno deca) treba da izbegavaju sveže voće i povrće, pre svega sveže organske proizvode u rizičnom periodu. Tuširanje može uspešno očistiti od radioaktivne prašine u vazduhu. Dakle, neko vreme biću neekološka: konzervirana, smrznuta hrana, dugo tuširanje za celu porodicu. Vi odlučite. Teško je znati suštinu ovih preporuka i šta misliti o celoj situaciji, ali osoba koja me je obavestila je nuklearni inženjer i verujem da je pravi izvor informacija. Verujem da je bolje biti oprezan nego žaliti kasnije. Svakako bih htela na ovu temu više informacija. Radije bih znala da je pretnja istinita i kako se mogu barem delimično zaštititi, nego sama laž, da je sve u redu, a zatim (kao za Černobil), tek posle puno godina priznaju, da su lagali o posledicama i zračenju. Definitivno ću pokušati da se pridržavam preporuke. ... što ne bi trebalo da bude teško.

A onda ide uobičajeni dodatak...

VAŽNO! Dragi čitaoci, Šaljite nam predloge tema koje biste voleli da vidite kao teme broja, kao i teme za rubrike "Znamo li o tome?", "Kupim... i šta s njim?" "Kako se pravi?" Najuspešnije predloge nagrađivaćemo knjigama i mesečnim paketima vežbanja kod naših stručnih saradnika. Unapred hvala!

Molim, da pošaljete ovaj mail svima koje znate i nadam se da će doći u ruke nekoga ko vam može reći više o tome, da i mediji mogu početi izveštavati o drugim aspektima japanske nuklearne katastrofe.

Hajde da ne sumnjamo u časne namere tvorca ove poruke, nego samo razmislimo o njenoj logičnosti, suvislosti, upotrebljivosti, primenjivosti, cilju... Hajde da razmislimo da li ovo upozorenje - pije vodu? Mada, naravno, nije ni neuobičajeno, ni čudno, da postoje odrasli ljudi koji se plaše čak i mraka a nekamoli radioaktivnog oblaka. Ali, pošto sve, od prve do poslednje rečenice, ove - LJUBAZNE I HUMANE - poruke miriše na iskonstruisanu paniku, bolje bi bilo da svaku od napisanih rečenica triput pročitamo, da svaku od njih pokušamo da proanaliziramo, da ih osvestimo, pre nego što se odlučimo da svoje prijatelje, rođake, komšije, poznanike... opteretimo još jednim psihičkim udarom na koji, pritisnuti svakodnevnom jurnjavom, neće moći naći poželjan odgovor. A panika je već tu!!! Jer, to je "sutra, prekosutra". Ili je možda već bilo juče, prekjuče? Ajme meni!!! Eto, to je slika savremenog sveta, koji uprkos svim svojim tehnološkim dostignućima, kasni za (radioaktivnim i drugim tmurnim) oblacima. Ali, šta mi možemo da učinimo za sebe bez obzira na sve? Jedno je sasvim sigurno: da rasteramo oblake u svom srcu, koji se neprestano trude da nas odvoje od našeg unutrašnjeg sunca. Pa rasterajmo ih onda


ekovesti A šta mi činimo…?

Za spas Planete Aktivno “proterivanje” plastike iz Evrope

E

vropska unija, zbog evidentnog zagađenja koje nastaje usled njihove upotrebe, razmišlja o potpunoj zabrani plastičnih kesa, najavio je nedavno komesar za životnu sredinu Evropske unije, Janez Potočnik. Potočnik je istakao da „aktualni trendovi u industriji plastičnih ambalaža nisu održivi", uz „eksploziju“ plastičnih kesa, što dovodi do „efekata (koji) su sasvim vidljivi u okruženju, a posebno u moru." Evropska komisija će zato razmotriti „sve opcije“ i pokrenuti procenu „mogućnosti zabrane jednokratne upotrebe plastičnih kesa širom Evrope“, dodao je Potočnik na sastanku ministara zaštite životne sredine Evropske unije održanom u Briselu, gde je pitanje zabrane prodaje plastičnih kesa – umesto samo obeshrabrivanja njihove upotrebe kroz oporezivanje – pokrenula Austrija

Ova rubrika svojim sadržajem želi da podrži razvoj ekološke svesti, da stimuliše sve one koji su zabrinuti za sudbinu planete, da i sami nešto učine za njen spas. Rubrika eko-vesti inače je jedna od najčitanijih rubrika na sajtu www.zdravzivot.com, gde u rubrici istog imena (http://zdravzivot.com/ekovesti) možete naći i šire verzije ovih vesti...

Vijetnamski zeleni park čuva tradiciju, kulturu i prirodu

U

glavnom gradu Vijetnama novo susreće staro, na najbolji mogući način – ekološki održiv. Južnosajgonski Jaht park polako niče usred Ho Ši Min Sitija kao „zelena oaza koja će širiti poruke zelene revolucije u celoj zemlji“ i prvi je korak ka ekofrendli izgledu grada, te povratku sklada između čoveka i prirode. Za izgled parka je zaslužna ekipa studija Liberty Architecture a biće tako osmišljen da „slavi bogatu kulturu Vijetnama“, ali i dovede u fokus ekološke ideje. Izrada zelenog centra ukazaće na trend za jedan zeleniji, čistiji i zdraviji život u Vijetnamu

Superšik električni automobil

M

ali automobil na električni pogon, jedinstven po izgledu i performansama, može biti idealno rešenje za ekološki svesne ljude, tvrdi Čaoji Li, dizajner novog MiraQua automobila. MiraQua je vrlo šik i 100% električni automobil, pa nećete morati brinuti za emisije ugljendioksida. Ovo vozilo je kompaktnog izgleda i sasvim drukčije od tradicionalnih automobila. Iako je projektovan kao rešenje za gusti saobraćaj Australije i Kine, ovaj automobil može lako postati popularan u celom svetu, kako mu i samo ime asocira na neometan protok vozila, poput vode. Neke od osnovnih karakteristika su motor u točkovima i tzv. drive-by-wire tehnologija gde se umesto tradicionalnih mehaničkih kontrolnih sistema koriste elektronski

Sve više ljudi bira eko-hranu… …bar ako je suditi po statističkim podacima koji dolaze iz Švedske. Danas tamo kupovina proizvoda koji su označeni sa Krav, a što kupcu garantuje da je proizvod ekološki - čini pet procenata svakodnevne kupovine, dok i približno pet procenata svih švedskih poljoprivrednih gazdinstava zadovoljava kriterijum Krav. Približno milion Šveđana danas konzumira eko-proizvode, a potražnja je u porastu. Prošlu godinu je obeležila prodaja Krav hrane od 11%. Iako je cena nešto viša, sve više ih se odlučuje na ovakav izbor, kako pokazuje noviji izveštaj iz Krava. Čak i kod zemljoradnika raste interes za ekološku proizvodnju pa je broj Krav-sertifikovanih porastao sa prošlogodišnjih 400 na preko 4000 ove godine. Ne bi trebalo ni mi u Srbiji da imamo manje ambicije. Imamo kvalitetno zemljište, imamo ideje... Iskoristimo sve što možemo za svoje dobro i generacija koje dolaze

46


Ziveti zdravije broj 24  

Broj 24, Maj 2011.

Ziveti zdravije broj 24  

Broj 24, Maj 2011.

Advertisement