Page 1

M A G A Z I N Z A D O B A R P U L S Ž I V O TA

zdrave vijestii BESPLATNI PRIMJERAK ● BROJ 47

STUDENI 2013. ● GODINA IV.

CISTITIS

Kad bakterije zalutaju RAST I RAZVOJ

Prava uloga bake i djeda VITAMIN D

Odgovori na 7 važnih pitanja ETA IZ SVIJ

o a k e j l v a r Zd na nedostiž ja privilegi

Stres (Ne)izbježan dio svakodnevice, kako ga pobijediti

ZNANOST

Djeca budućnosti genetski dizajnirana?


sadržaj 17 Znakovi bolesti

Kašalj, sve što biste trebali znati 19 Upale grla

Ove zime sačuvajte dobar glas 20 Imunitet

Zdrava ravnoteža crijevne mikroflore 22 Svakodnevica

Stres je (ne)izbježan, kako ga pobijediti 25 Probava

Održite pravilan ritam 26 Znanost

Djeca budućnosti genetski dizajnirana? 30 Rast i razvoj

Prava uloga bake i djeda 36 Sastojci kozmetike

Majčina dušica mirisni izvor ljepote 37 Dermatologija

Mezoterapija dermarolerom 4 Aktualno

Volonteri Udruge „SVE za NJU!“ 7 Tegobe i rješenja

Kašalj, za nas muka, za tijelo i obrana

8 Iz svijeta

Zdravlje kao nedostižna privilegija 10 Cistitis

Kad bakterije zalutaju 12 Vitamin D

7 važnih pitanja

zdrave vijesti IZDAVAČ: Intermedia komunikacije d.o.o., Amruševa 15, Zagreb, tel. 01 4812 848; fax: 01 4812 849; imk@imk.hr; zdrave.vijesti@imk.hr; DIREKTOR: Krešimir Buljan; GLAVNA UREDNICA: Mirna Ljubković, mirna.ljubkovic@imk.hr; LEKTURA: Ksenija Ćosović; MARKETING: Kristina Vujičić, tel. 099 7040 915, kristina.vujicic@imk.hr; FOTOGRAFIJA: shutterstock; TISAK: GZH d.o.o

14 Savjeti

Melatonin, zašto je važan 15 Kosti i zglobovi

Bolno rame 16 Jeste li znali

O dišnim organima, prehladi i…

38 Njega kože

Bore, za svaku postoji rješenje 42 Što jesti

Zdrave kombinacije 48 Za tijelo i duh

(De)mistifikacija joge

I još… • 18 ZV info • 28 Djeca • 32 Ljepota • 40 Prehrana • 44 vitamini.hr • 50 Humor

Oglasi u ovom broju su na stranicama: 2, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 21, 25, 33, 34, 35, 43, 49, 51, 52 Zdrave vijesti

3


aktualno

VOLONTERI UDRUGE „SVE za NJU!“

T

ijekom cijele godine u Udruzi „SVE za NJU!“ prisjećamo se i osvrćemo na ono što se postiglo u proteklih pet godina rada. A među važnim ciljevima Udruge je i okupljanje volontera jer, doista, da nema volonterstva, ne bi bilo Udruge. Od samog početka, od rada i zalaganja osnivačica Vesne Andrijević Matovac, Almenke Balenović i Bojane Benović, priključivanjem i drugih osviještenih žena razvijala se Udruga, a istovremeno se u Udruzi razvijalo i volonterstvo. Sve kampanje i akcije nezamislive su bez volontera. Teško je zamisliv Dan narcisa ili kampanja SVE za NJU, najbolju prijateljicu bez mnogih sati rada koje volonteri ulože u predstavljanje Udruge i Centra građanima. No i volonteri nešto dobiju od Udruge za svoj angažman, a upravo to ih navodi da se uvijek iznova, kad god mogu, odazovu i dođu u Udrugu.

Tko su volonteri danas? Odakle i zašto dolaze? Što rade? Što ih pokreće? Na ta i druga pitanja našli smo odgovor u prostorijama Udruge, u Centru za psihološku pomoć na adresi Kneza Mislava 10 u Zagrebu. Dana 15. studenog Udruga je organizirala druženje svih svojih dosadašnjih volontera. Bila je to (još jedna) prilika za druženje i prisjećanje na zajedničke trenutke. Povod okupljanju bila je uspješno okončana cjelomjesečna kampanja tijekom listopada u kojoj je u puno različitih aktivnosti sudjelovalo i puno volontera. Volonteri su različitih dobi i zanimanja, imaju različite

Zahvaljujući emisiji Osmi kat veliki broj oboljelih žena doznao je za Udrugu. Zahvalnica je uručena Danijeli Trbović

motive, ali svima je zajednička želja pridonijeti općem dobru u svojoj zajednici, poglavito u području prevencije raka dojke, promocije preventivnih pregleda i rada Centra za psihološku pomoć. Svojim radom volonteri pomažu da glas o Udruzi dođe do potrebitih, grade ugled Udruge, pomažu prikupljati humanitarne priloge za rad Centra za psihološku pomoć.

Od prvih dana do danas Nekoliko generacija studenata medicine volontiralo je u Udruzi od samog osnivanja. Neki od njih danas su već liječnici, a većina ih i dalje volontira. Josipa Rikić danas je diplomirana liječnica, a volonVolonteri studenti Edukacijskorehabilitacijskog fakulteta

Ana Raštegorac Crnoja i prof. Gordana Kuterovac Jagodić (prve zdesna) korisnice su i volonterke Udruge


Udruga SVE za NJU! daje VAM-a

U

druga žena oboljelih i liječenih od raka dojke, njihovih obitelji i prijatelja „SVE za NJU!“ odlukom Upravnog odbora Udruge osniva i proglašava otvoreni poziv za dodjelu nagrade „SVE za NJU! daje VAM-a“ za 2013. godinu. Nagrada se dodjeljuje u spomen na osnivačicu i prvu predsjednicu udruge doc. dr. sc. Vesnu Andrijević Matovac. Nagrada VAM-a dodjeljuje se pojedincima državljanima Republike Hrvatske koji su svojim osobnim djelovanjem znatno pridonijeli borbi protiv raka dojke, afirmaciji borbe protiv raka dojke u društvu i u javnosti, afirmaciji prevencije ove zloćudne bolesti te podizanju kvalitete života žena oboljelih od raka dojke na području cijele Hrvatske. Nagradom se nastoji naglasiti važnost osobnog i pojedinačnog doprinosa kroz pomaganje ženama oboljelima od raka i njihovim obiteljima te kroz podizanje svijesti o važnosti borbe protiv raka dojke u javnosti.

Kriteriji za dodjelu Nagrade VAM-a su

- Gospođa Vesna Andrijević Matovac motivirala me neizmjernom energijom, naučila me kako se malim koracima mogu napraviti velike stvari i mijenjati svijet na bolje - kaže Josipa Rikić, diplomirana liječnica, volonterka od prvih dana Udruge

terka Udruge je od prve godine fakulteta. – Uključila sam se zahvaljujući poznanstvu s kćerkom osnivačice Udruge, gospođe Vesne Andrijević Matovac. Privukla me i motivirala njena neizmjerna energija, ona mi je bila primjer i uzor, naučila me kako se malim koracima mogu napraviti velike stvari i mijenjati svijet na bolje. Od početka do danas Udruga se doista puno promijenila. U početku nam je, raznim akcijama, glavni cilj bio proširiti glas o Udruzi. Postigli smo to i više od toga. Udruga je uspjela senzibilizirati društvo, danas se žene danas same javljaju u Udrugu. Željela bih i dalje nastaviti s volontiranjem, to ne doživljavam kao obavezu, već kao ugodno druženje, dragocjeno iskustvo u kojem, u vedrim i tužnim trenucima, obogaćujem sebe. Nisam jedina koja tako doživljava Udrugu, stalno nam se pridružuju nove volonterke i volonteri, mlađi, ali i stariji od mene.

Članice, korisnice i volonterke Najveći broj volontera članice su i korisnice Udruge, žene oboljele i liječene od raka dojke te članovi njihovih obitelji. Tim ženama ne treba edukacija za komunikaciju s građanima. One su u većini slučajeva prošle ili prolaze kroz neku fazu bolesti, itekako dobro znaju koliko je važna prevencija, rano otkrivanje i pravodobno liječenje. Među njima je i Ana Raštegorac Crnoja. - Oboljela sam prije šest godina, u 34. godini života, a u Udruzi volontiram otprilike tri godine. Iskustvo žene koja je preboljela karcinom je neprocjenjivo. Pomažu nam svi, liječnici i prijatelji, članovi obitelji, ali samo žena koja je preboljela karcinom za o čemu se doista radi i kako ➜

● izniman osobni doprinos u praktičnom i teorijskom radu na afirmaciji borbe protiv raka dojke (javnom, političkom, kulturnom i gospodarskom) ● posebno uspješno djelovanje na davanju pomoći ženama oboljelima od raka dojke i njihovim obiteljima te senzibiliziranju javnosti za probleme s kojima se susreću žene oboljele od raka dojke u svim segmentima života ● značajni rezultati u podizanju kvalitete života žena oboljelih od raka dojke s gospodarskog, socijalnog, humanitarnog i drugog stajališta.

Dobitnik/dobitnica nagrade trebala bi biti osoba koja ● ima pozitivan utjecaj na život šire društvene zajednice kojoj vidljivo osobno pridonosi svojim djelovanjem kroz borbu protiv raka dojke ● sudjeluje u dobrotvornim akcijama i/ili davanju priloga jednoj ili više neprofitnih organizacija ● potiče i usmjerava druge na davanje potpore organizacijama koje djeluju na rješavanju problema u zajednici. Prijedlog za dodjelu Nagrade VAM-a mogu podnijeti svi državljani Republike Hrvatske, tijela mjesne samouprave, tijela državne vlasti, ustanove, trgovačka društva, strukovne komore, vjerske zajednice i druge osobe. Prijedlog, odnosno kandidatura za dodjelu Nagrade VAM-a mora sadržavati ime, prezime i adresu kandidatkinje ● životopis ● obrazloženje prijedloga ● raspoloživu dokumentaciju. Prijedlozi se mogu podnijeti do 20. siječnja 2014. godine. Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati. Kandidaturu je potrebno poslati do naznačenog datuma elektroničkom i/ili običnom poštom na adresu Udruga „SVE za NJU!“ Kneza Mislava 10, 10 000 Zagreb, info@svezanju.hr Na koverti i/ili naslovu e-maila molimo naznačite „prijava za Nagradu SVE za NJU! daje VAM-a“.


aktualno

je živjeti s bolešću. Volontirajući u Udruzi osjećamo se korisno, a nakon dugih bolovanja ili čak odlaska u mirovinu zbog bolesti, osjećaj da si društvu koristan itekako je važan. Za Udrugu sam doznala iz televizijske emisije Osmi kat, nedugo nakon što mi je od karcinoma dojke umrla prijateljica s kojom sam se liječila. Tek sam tada, nakon terapija, potražila psihološku pomoć. Danas, iz vlastitog iskustva, tvrdim da psihološka pomoć prvo što treba ženi s dijagnozom karcinoma. A Udruga pruža upravo to, stručnu psihološku pomoć, ali i druženja u grupi potpore u kojoj dijelimo sve brige, ne samo one vezane uz bolest. Udruzi se mogu javiti u svakom trenutku, za sve što mi treba, za objašnjenje nekog nalaza ili jednostavno kad želim s nekim porazgovarati. Puno je lakše doći u Udrugu nego doći kući i reći: „Karcinom se vratio.“ Onima koji se dvoume bi li volontirali poručila bih da dođu, nemaju se čega bojati, rak nije zarazan, mi s rakom živimo kao s podstanarom kojega smo se odlučile riješiti. Ja se ne smatram bolesnom, živim punim plućima, bez razmišljanja do kada. I nisam jedina, u Udruzi je puno više veselja nego tuge. Cjelovite informacije o Udruzi SVE za NJU i centrima za psihološku pomoć mogu se naći na www.svezanju.hr Svi programi besplatni su za oboljele žene i članove njihovih obitelji. U Centru u Zagrebu osiguran je smještaj oboljelim ženama iz udaljenih mjesta Hrvatske za vrijeme višednevne dijagnostike ili terapije E-mail: info@svezanju.hr Telefon: 01 6418 765 Faks: 01 6418 760 Adresa u Zagrebu: Kneza Mislava 10 Adresa u Osijeku: Šetalište F. K. Šepera 8b Zdrave vijesti 6

6

Zdrave vijesti

Partnerima iz kampanje SVE za NJU, najbolju prijateljicu i volonterima Udruge uručene su zahvalnice za suradnju s Udrugom i financijsku podršku radu centra za psihološku pomoć

Jedna od korisnica i članica jest i prof. Gordana Kuterovac Jagodić koja ne radi izravno s korisnicama, ali kao profesorica psihologije u Udruzi pomaže kao psihološka savjetnica. - Kad sam doznala da sam bolesna, javila sam se kolegici Andrijević Matovac, ona je predavala na ekonomiji, ja na psihologiji. Pozvala me da se pridružim Udruzi, ali meni je to bilo prerano. Tek nakon što sam „odradila svoju bolesničku priču“, nakon terapije, uključila sam se u rad Udruge. U Udruzi smo dobile psihološku edukaciju, ciljane susrete vezane sa „životom s bolešću“. Ovdje smo razvile nova prijateljstva, imamo i zatvorenu facebook grupu u kojoj razmjenjujemo svoja iskustva, od pravnih i administrativnih savjeta do svakodnevnih uobičajenih briga i veselja. Tokom godina Udruga je prerasla u odličnu kombinaciju profesionalne pomoći i međusobne pomoći oboljelih žena, upravo to ovu Udrugu izdiže iznad ostalih. Osim toga Udruga je uvelike promijenila stav okoline prema bolesti. Nekad su žene skrivale svoju bolest, i danas vjerojatno ima takvih, ali zahvaljujući Udruzi danas se o bolesti govori i educira, bolest više nije „smrtna osuda“ već bolest koja se liječi i kojom se živi. A to jako važno, ne samo kad doznate dijagnozu nego i nakon završene terapije. Dok ste na terapiji, bavite se tjelesnim problemima, a nakon terapije javljaju se pitanja, sumnje, strahovi… I tada je Udruga od velike pomoći. Tu se susreću žene koje dugo žive s bolešću, kojima se bolest više puta vratila, i to pomaže pobijediti strah od bolesti ■ objašnjava Gordana dobrobiti Udruge.


tegobe i rješenja

Kašalj za nas muka, za tijelo i obrana Neka vam kašalj ne pokvari zimske radosti. Ublažite ga ili ubrzajte njegov kraj čim osjetite prve znakove

K

ašalj je jedna od najčešćih zdravstvenih tegoba koje pogađaju ljude. Osim što nam smeta, oduzima nam dosta energije, a neugodan je i za okruženje. No kašalj ima i pozitivnu stranu, to je refleksni obrambeni mehanizam kojim se dišni sustav čisti. Kašljem se izbacuju strane čestice koje su u dišni sustav ušle udisanjem (čestice prašine ili djelići hrane), odstranjuju se odumrle stanice i suvišna sluz koja se prilikom upala povećano stvara unutar dišnog sustava.

Uzroci kašlja Kašalj se povezuje s više od stotinu različitih stanja, odnosno bolesti koje su kod odraslih najčešće bezopasne i nestanu nakon nekoliko dana. Uzroci kašlja između ostalog su: • upalni (bakterijski ili virusni bronhitis, prehlada i pušenje) • mehanički (aktivira ga udisanje prašnjavih čestica, suženi organi za disanje kod bronhijalne astme, ispljuvak i nezdrave izrasline) • kemijski (nadražujući plinovi, dim cigarete i klor, hlapljenje jakih kiselina) • toplotni (udisanje vrućeg ili hladnog zraka, kada su prisutne patološke promjene, izaziva kašalj) • psihogeni nadražaji (živčana napetost koja se oslobađa kašljem).

neke kronične dišne bolesti. Budući da se iskašljavanjem čisti dišni sustav, produktivni je kašalj koristan i ne smije se sprečavati, dapače potrebno je poticati izbacivanje sluzi. U tome može pomoći voda, u slučaju kašlja dobro ju je popiti što više. Izlučivanje dodatno može ubrzati neko ljekovito bilje koje pomaže omekšati sluz, poput bršljana, jaglaca, timijana i smrekinih vršaka. Neproduktivan kašalj je suh i bez sluzi. Najčešće se pojavljuje na početku raznih virusnih bolesti dišnih putova i kod živčane napetosti. Takav se kašalj preporučuje smiriti jer na tijelo često djeluje nadražujuće. U tome pomaže sljez, koji svojom sluzi štiti sluznice unutarnjih organa od dodatnog nadraživanja i ubrzava njihovo cijeljenje. Ekstrakt spomenute biljke može se unijeti u obliku prirodnih sirupa, koje su za kućnu ljekarnu pripremale još naše bake, a danas se, spremljene prema tradicionalnim receptima, mogu naći u ljekarnama ili drogerijama.

Ubrzajte ozdravljenje

Kod prehlade s kašljem osim sirupa bit će korisni i: • povrće skuhano na pari • povrtne juhe • začinjeni ili biljni čajevi • toplo mlijeko s medom i naribanim đumbirom ili toplo mlijeko s kurkumom. U vrijeme povećane učestalosti za preLijek ovisi o vrsti hlade pobrinite se da tijelu bude toplo, a S obzirom na uzroke koji prije svega stopalima, grudima i glavi, izazivaju kašalj, razlikuju se te namijenite barem dio dana za dvije vrste kašlja i dobro je šetnju u prirodi. Noću ćete neuna njih pravilno reagirati. godan kašalj ublažiti i spavanjem Produktivan kašalj na malo povišenom jastuku. je kašalj kod koga se Podignuto uzglavlje u plućima i dišnom sprječava nagomilasustavu stvara sluz. vanje sluzi, a time se Karakterističan je za istodobno sprječava bakterijske infekcije slijevanje kiselih tvari dišnog sustava i iz želuca u jednjak, što hladna pića i li: vate ega izbj će oći također može izazvati pom e, ljet Ako kaš zvode (osim proi ečne mlij ➤ ve soko ke ■ kašalj. slat i r šeće hranu ➤ a) ➤ pekarske acim dod tim enu spom gore s eka mlij proizvode ➤ meso ➤ orašaste plodove Zdrave vijesti

7


iz svijeta

Zdravlje kao nedostižna privilegija Očekivana životna dob žena u Afganistanu najniža je u svijetu, a stopa smrtnosti novorođenčadi i majki pri porodu najviša

Piše: Virna Jogunica

R

oditi se u Afganistanu, a posebno roditi se kao žena, znači doista „roditi se i živjeti na vlastitu odgovornost“. Je li to uistinu najopasnija zemlja u kojoj se možete roditi kao žena? Uz visoke stope mortaliteta pri rođenju djeteta, ženama nedostaje potrebna zdravstvena briga i njega. Očekivana životna dob za žene iznosi tek 43 ili 44 godine, znatno je niža od očekivane životne dobi za muškarce. Stopa smrtnosti majke i djeteta pri porođaju izuzetno je visoka, a čak 13 posto smrtnih slučajeva pripisuje se lošim higijenskim i zdravstvenim uvjetima, nedostatku profesionalnih liječnika koji bi se brinuli o tijeku poroda, nedostatku zdravstvenih institucija, ograničenoj količini lijekova te lošoj i nedovoljnoj prehrani majke za vrijeme trudnoće. Djecu u Afganistanu najčešće porađaju kod kuće, bez pomoći liječnika ili kvalificirane primalje.

Ženu smije pregledati samo žena Afganistanske žene uvelike su izložene nasilju, zlostavljane su, izložene su prijetnjama, seksualnim uznemiravanjima i represijama. Mnogi od počinjenih zločina zauvijek ostanu

8

Zdrave vijesti

neprijavljeni i nekažnjeni. Kako bi pobjegle od nasilnih muževa, dogovorenih brakova, uspomena o silovanju i ostalih oblika zlostavljanja, Afganistanke često pribjegavaju samoubojstvu, najčešće samozapaljivanjem. Teško je utvrditi stvarni broj žrtava samozapaljivanja jer se prijavljuju samo slučajevi koji dospiju u bolnicu. Pravno dopuštena dob za udaju u Afganistanu je 16 godina. Mnoge djevojke stupaju u dogovorene brakove koje su posredovali njihovi roditelji. Neželjeni ili nasilni supružnik koji svoju ženu zatvara u četiri zida često može biti razlog zbog kojega žena jedini bijeg vidi u tome da se zapali te si na taj način skrati životne muke. Međutim, ni takav plan o bijegu ne uspije uvijek, neke žene prežive, smješta ih se u bolnice u kojima nedostaje liječnika te one, ako i prežive, ostaju doživotni invalidi. 1997. godine, za vrijeme talibanske vlasti, odlučeno je da se napravi segregacija ženskih i muških pacijenata u zasebne bolnice. Jedina bolnica namijenjena ženama imala je tek 35 kreveta, a pacijentice nije smio pregledati liječnik, već samo liječnica, a takvih je bilo malo. Pitka Posljednjih godina, nakon što je pala talibanska vlast, po posebnom programu školuju se volonterke koje bi pomagale i obučavale žene u Afganistanu. Iako se radi o izrazito tradicionalnoj zemlji koja njeguje svoje (prema shvaćanju Zapada) stroge običaje, Ujedinjeni narodi i druge organizacije formirale su brojne projekte za poboljšanje medicinskih uvjeta i njege te obrazovanja žena i djece, koji bi u budućnosti mogli dovesti i do napretka samog Afganistana.

voda, kisik te ostala kirurška oprema nisu bili dozvoljeni u toj bolnici. Intervencijom Crvenog križa omogućeno je ograničeno zapošljavanje medicinski obrazovanih žena u bolnicu za žene.

Stroga, po život opasna pravila Liječnici u pravilu ne smiju pregledavati ženske pacijente jer bi to uključivalo podizanje burke te samim time dovelo do razotkrivanja nekog dijela ženskog tijela, a to je strogo zabranjeno. Oni smiju dati dijagnozu, ali ne dirajući ili pregledavajući pacijentice. Dakle, naslijepo. Neki su stomatolozi bili kažnjeni kamenovanjem i bičevanjem jer su liječili zube i usne šupljine svojih pacijentica. Budući da ih ne smiju pregledavati liječnici, a liječnica nedostaje jer se smatra neprihvatljivim da se žena obrazuje, takav sustav je generalno narušavao zdravlje žena i smanjivao njihovu očekivanu životnu dob. Kako bi se osiguralo da se sve odvija prema talibanskim pravilima, ispred bolnica i liječničkih ordinacija stajali bi stražari koji bi se umiješali procijene li da pregled zaobilazi talibanska pravila. Nošenje burki obavezno je za sve, pa tako i za medicinske sestre i ostalo žensko osoblje kojemu je dopušten ograničen pristup pacijenticama. Međutim, stalno nošenje burki može pridonijeti gubitku sluha, kožnim bolestima, glavoboljama, kardiološkim poremećajima, astmi te mentalnim problemima. Afganistanske žene nose burke te ne smiju izlaziti na ulicu bez pratnje nekoga od muškaraca iz obitelji (muža, oca, brata), pravilo nema iznimke čak ni onda kada traže liječničku pomoć za sebe ili svoju djecu. Ta stroga pravila za žene Talibani su temeljili na interpretaciji islamskog prava i afganistanske tradicije i kulturne pozadine. ■


»INFO

zdrave vijesti

Sve što vam treba protiv grlobolje i kašlja

Pivom protiv osteoporoze

■ Najraširenije piće u svijetu, pivo, moglo bi postati i omiljeno piće žena. S razlogom, jer sadrži silicij i ■ Septolete plus sprej praktična je i djelotvorna pomoć ksantohumol koji pridonose formiranju i održavanju za brzo ublažavanje jače grlobolje i ublažavanje upale. Herčvrstoće kostiju. bion sirupi prirodno su rješenje za produktivan i suh kašalj. Pije li se umjereno, pivo „hrani“ kosti i sprečava rizik Namijenjeni su od nastanka osteoporoze. Silicij je važan za formiranje cijeloj obitelji, kostiju i održavanje djeci i odraslima. Za smirivanje suhog čvrstoće , a ksantohukašlja Herbion sirup od islandskog mol, biološki aktivni spoj lišaja i Herbion sirup od trputca. Za iz hmelja, poznat je kao lakše iskašljavanje Herbion sirup od snažan fitoestrogen. bršljana i Herbion sirup od jaglaca. Kako bi se maksimalno iskoristile sve blagodati piva u prevenciji razvoja osteoporoze, nužno ga je konzumirati umjereno i odgovorno. Za žene to ■ Polovina kupaca u Hrvatskoj, odnosno 48 posto ispitanika, barem jednom iznosi oko 0,33 l, a za muškarce oko 0,65 l dnevno piva godišnje kupi neki organski, bio ili eko proizvod. Pokazalo je to istraživanje prosa 4,5 - 5 posto alkohola. Za voćno pivo prihvatljive vedeno na tisuću ispitanika tijekom listopada 2013. godine. Najviše se kupuju količine dvostruko su veće jer ono sadrži upola manje svježi i obrađeni prehrambeni proizvodi te dodatci prehrani. U nešto ih većoj mjeri kupuju i koriste stanovnici sjevera i istoka Hrvatske: sre- alkohola, a kad je riječ o bezalkoholnom pivu, onda su dnevne preporučene količine gotovo identične onima dišnje i sjeverozapadne Hrvatske, grada Zagreba i okolice te Slavonije i Baranje. koje se preporučuju za sve bezalkoholne napitke niskog Najčešće ih kupuju u supermarketima, jednom ili više puta mjesečno sadržaja šećera (oko 1 litre). Izvor: Tvornica istraživanja

Koliko volimo bio i eko

Zdravlje iz prirode Tvrtka Herbioplus jedan je od najvećih uzgajivača industrijske konoplje i proizvođač ulja, proteina i brašna od konoplje na području Hrvatske. Od svih hladno prešanih ulja, konopljino ulje je najbolji „čistač“ organizma. Sadrži idealan omjer omega 3 i omega 6 nezasičenih masnih kiselina koje čovjek ne može sam proizvesti,a vrlo su bitne za rad krvožilnog sustava, srca i mozga. Konopljino ulje pomaže kod reguliranja tjelesne težine, redovitom upotrebom snižava loš kolesterol do 65%, ima jaka antioksidacijska, antimikrobna i protuupalna svojstva. Hladno prešano ulje konoplje sadrži oko 75% višestruko nezasičenih masnih kiselina tzv. zdrave masti jako bitne za naš organizam kao izvor energije, zaštita od infekcija, gradivni su element tkivne masti, mozga i služe kao otapalo vitamina A, D, E i K i sl. Konopljin proteinski prah dodatak prehrani za svakog tko se brine za svoje zdravlje. Protein konoplje mogu koristi svi se koji se bave profesionalno ili rekreativno sportom, bodybuildingom, ženskim fitnessom,koriste ga vegani i vegetarijanci, kao i svi oni koji žele izgu-biti na težini. Više na www.herbioplus.com Zdrave vijesti

9


cistitis

Kad bakterije zalutaju

Što uzrokuje cistitis, kako ga prepoznati, liječiti i spriječiti da ostavi ozbiljne posljedice na zdravlje Piše: Anka Dorić, dr.med, spec. transf. medicine stručna suradnica Poliklinike Virogena Plus, Zagreb; predsjednica Nacionalne udruge za planiranje obitelji, spolno i reproduktivno zdravlje i prava „PlanA“

U

i jake bolove u mirovanju, tijekom te nakon mokrenja. Dodaju li se tome jaka i neodloživa učestala potreba za mokrenjem, peckanje i žarenje koji se često pojačaju pri samom kraju mokrenja, zbog upalnih promjena mišića koji se kontrahiraju pri završetku pražnjenja mjehura, pritisak u sredini donjeg dijela trbuha, iznad pubične kosti, te povišena tjelesna temperatura i do 38 °C, jasno je zašto ova bolest zahtjeva brzu dijagnostiku i što ranije započetu terapiju.

pala mokraćnog mjehura, cistitis, bolest je urotrakta koju najčešće uzrokuju bakterije. Mogu uzrokovati upale mjehura, a ponekad i bolesti bubrega. Akutni cistitis je nagla infekcija mokraćnog mjehura ili donjeg urinarnog trakta. Traje relativno kratko, česta je u hladnim danima, a uz liječenje, obično Ostali uzroci i uzročnici nakon 3-5 dana neugode, uz pijenje toplog Osim bakterija iz probave, tzv. enterobakčaja i utopljivanje, prolazi bez posljedica. terija, čest uzrok infekcija i upala mjehuMeđu glavnim su uzročnicima bakterije ra mogu biti i sami spolni odnosi. Tako se poput Escherichie coli, koja je dio prirodne i odavno zna za „Honney moon cystitis” inače korisne flore probavnog sustava, gdje - upale mjehura za vrijeme medenog mježivi u debelom crijevu. seca, uz karakteristične U određenim okolnostiStatistički gledajući, simptome peckanja ma te bakterije postaju i žarenja, posljedicu preinfekcije donjih patogene i mogu inficirati nadržaja uzrokovanog i kontaminirati sluznice mokraćnih puteva i do mehaničkim trenjem i šupljine drugih organa sluznica kod učestalih i trideset su puta češće u dugotrajnih odnosa. (mokraćnog mjehura, mokraćovoda, bubrega...). žena nego u muškaraca Uzročnici mogu biti Ne čudi stoga da je ta i virusi, gljive, paraziti neugodna i često vrlo bolna bolest jedna kao što je Trichomonas vaginalis, ali i razne od najčešćih tegoba zbog koje žene traže li- alergijske reakcije na neke vrste hrane i pića, ječničku pomoć, osobito u hladnija godišnja gelove za tuširanje i dezinficijense, različita doba, ali i u rano proljeće i kasnu jesen. kemijska sredstva (lijekovi, spermicidi, sredInfekcije donjih mokraćnih putova najstva za osobnu higijenu), fizikalna sredstva češće se manifestiraju klasičnom kliničkom (rendgensko zračenje), radikalne i nestručno slikom upale mjehura uz neugodne tegobe provođene dijete, s posljedicom deficita

10 Zdrave vijesti

vitamina i minerala, te oslabljen imunitet i slabokrvnost zbog nedostatka željeza - sideropenijom, a i stres, kod kojeg se luče visoke količine hormona kortizola koji nepovoljno djeluje na imunitet. Dodaju li se tome neurološke i hormonske tegobe i bolesti koje mogu uzrokovati upalna zbivanja na sluznici, u intersticiju i nježnom mišićnom sloju te razlika u anatomskim odnosima i dužini mokraćne cijevi - uretre koja je kod žena prosječne dužine oko 5 cm, a u muškaraca 20-ak cm, postaje daleko jasnije zašto statistike govore kako je najmanje 20 posto žena barem jednom u životu iskusilo neugodne simptome upale mokraćnog mjehura. Simptomi se cistitisa ne smiju zanemariti, osobito zato što danas postoji mogućnost brze i učinkovite dijagnostike i terapije.

Liječenje akutnih upala Nekomplicirane upale mjehura, tzv. akutni cistitis, liječe se u prosjeku 3 - 5 dana u žena, a u muškaraca najmanje 7 - 14 dana. Slično je i s infekcijom mjehura s komplikacijama i u posebnim stanjima kao što su trudnoća ili šećerna bolest, ili blaže infekcije koje su već krenule prema bubregu, kada se daju antibiotici širokog spektra 7 - 14 dana. Iako se opće stanje poboljša najčešće već za dva dana, propisanu dozu antibiotika valja popiti u cijelosti kako se bolest ne bi vratila. Pored antibiotika, važno je ispirati mjehur čajevima, ali i običnom, ne hladnom, vodom, dok se za ublažavanje bolova može dati analgetik u opreznim dozama i razumnim


Bolje spriječiti nego liječiti intervalima tijekom dana. U žena koje imaju ponavljajuće infekcije mokraćnog mjehura potrebno je poduzeti nekoliko dodatnih opcija u terapiji da se spriječi novi recidiv bolesti: - Nakon spolnog odnosa uzimanje određene doze antibiotika. - Uzeti propisanu dozu antibiotika kroz tri dana, koji se u pripremi čuva kod kuće, čim se ponovo osjete simptomi. Nakon terapije korisno je napraviti kontrolnu urinokulturu da se vidi je li infekcija izliječena.

Prognoza upala mokraćnog mjehura U žena je prognoza ove neugodne i najčešće kratkotrajne bolesti dobra, čak i nešto bolja nego u muškaraca. Akutne upale mjehura uglavnom prolaze bez komplikacija. Ipak, obavezno potražite liječničku pomoć ako se pored navedenih simptoma koje ste već krenuli liječiti čajevima, lijekovima, mirovanjem i utopljivanjem, razviju novi, ili pojačaju već prisutni, te ako uz to imate i povišenu temperaturu, bolove u leđima, želucu, mučninu i povraćanje jer postoji rizik da se bolest „pomaknula” gore, prema bubrezima, što znači da može svakog časa poprimiti ozbiljnu formu koja će zahtijevati čak i hospitalizaciju.

Kamenci ili upala? Dok upale mjehura uzrokuju najčešće E. Coli i slične uropatogene bakterije, za nastanak bubrežnih kamenaca u ljudi krivci su na-

Simptomi upale mokraćnog mjehura često su tipični i najčešće lako prepoznatljivi, a to su zamućen ili sukrvav urin tamnije boje, često neugodnog i prodornog mirisa. Ponekad može biti prisutna zimica, tresavica, ali često može i izostati, uz osjet bolova i pečenja tijekom mokrenja, grčeve i pritisak u donjem srednjem dijelu trbuha, odmah iznad pubične kosti, a sve to prati snažni nagon za čestim mokrenjem, pri čemu se izmokri po par kapi urina. Za razliku od mlađih osoba, kod kojih češće nastupi povišenje temperature, i male djece, u koje je česta temperatura i opće loše stanje uz pojačan plač, u starijih osoba simptomi su nerijetko nespecifični i neprimjetni u vidu smetenosti i sličnih mentalnih promjena, koje su sve samo ne tipične za uroinfekt. Navedene znakove upale mjehura ne valja ignorirati, već čim prije bolest dijagnosticirati i liječiti.

kupine kristalizirajućih tvari u mokraći koje taloženjem formiraju kamence lokalizirane u raznim dijelovima urotrakta: bubrezima, mjehuru, mokraćovodima ili u uretri. Te se tvorevine mogu sastojati iz različitih kombinacija kemijskih tvari, a najčešće su to nakupine kalcijeva oksalata i kalcijeva fosfata. Ti se spojevi nalaze uobičajeno i u našem tijelu, u kostima i mišićima, kao i u namirnicama naše svakodnevne prehrane. Od bubrežnih kamenaca i u nas i u svijetu češće obolijevaju muškarci stariji od 40 godina, dok žene obolijevaju rjeđe i u kasnijim godinama. Najčešći simptomi po kojima je moguće prepoznati to vrlo bolno stanje (po nekima je naime napadaj bubrežnog kamenca teže podnosiv od porođajnih bolova) jesu: - Pojava jakih, naglo nastupajućih bolova u abdomenu ili koji „sijevaju”’ u leđima u predjelu bubrega, a mogu reflektirati u

prepone, a kod muškaraca u testise. - Kod pomicanja kamenca u urotraktu bolovi su naglo probadajući, mogu lako nastati i lako nestati. - Tragovi krvi i pijeska u urinu te promjena boje urina. - Zimica i vrućica, mučnina i povraćanje često prate jake akutne bolove koji doslovno znaju paralizirati čovjeka u mjestu za vrijeme napadaja. U osoba koje boluju od kamenaca bez očitih simptoma tek će rendgenska snimka, na kojoj je vidljiva veličina i smještaj kamenca u urotraktu, dati pravu dijagnozu. Češće se kamenci nađu na rendgenskoj ili ultrazvučnoj slici osoba koje se žale na krv u mokraći ili iznenadne bolove. Liječnik može za dokaz kamenca koristiti i intravensku urografiju, a sva ta ispitivanja uz ultrazvuk bubrega pomažu da se donese odluka o ■ načinu liječenja.

Zdrave vijesti 11


vitamin D

7

važnih pitanja

Zbog načina prehrane i života ponekad iscrpimo rezerve nekih vitamina i minerala koji su nam neophodni za zdravlje. Među njima je i vitamin D

P

odsjećamo vas na sve što biste trebali znati o vitaminu D, vitaminu nužnom za sprječavanje nekih bolesti i opće stanje organizma.

Koje namirnice sadrže najviše vitamina D? Količina vitamina D u namirnicama toliko je mala da ni pravilna i raznovrsna prehrana ne može organizmu osigurati potrebnu količinu vitamina D. Većinu tog vitamina, čak dvije trećine, proizvodi ljudski organizam, a taj proces odvija se u koži pod utjecajem UV zraka. Ipak, neke namirnice ga sadrže, to su: srdela, inćun, skuša, losos, crvena tuna, ulje i jetra bakalara.

Koliko vremena moramo provesti na suncu da bismo organizam opskrbili dovoljnom količinom vitamina D? Za 15 - 20 minuta dnevno naš organizam sintetizira potrebnu količinu tog vitamina. Nepotrebno je izlagati se opasnostima od UV zračenja i dugo ostajati na suncu ne bismo li povećali sintezu vitamina D u organizmu. Prema nekim istraživanjima kreme za zaštitu od sunca ne smanjuju sposobnost kože da sintetizira vitamin D.

Tko najčešće pati od manjka vitamina D? Nedostatak vitamina D vrlo je učestala pojava, bez obzira na životnu dob i spol. Ipak, najčešće se nedostatak javlja u osoba koje malo borave na otvorenom (starijih i bolesnih), u osoba tamne boje kože. Zimi, zbog manjeg broja sunčanih dana i kraćeg boravka na otvorenom, svi smo, više ili manje, izloženi opasnosti nedostatka vitamina D. Procjenjuje se da više od 50 posto stanovnika Europe i čak 90 posto žena u menopauzi pati od nedostatka vita-

12 Zdrave vijesti

mina D. Upravo je menopauza razdoblje života kada je za očuvanje čvrstoće kostiju vitamin D izuzetno važan jer sudjeluje u vezivanju kalcija u koštanoj masi i time pomaže spriječiti osteoporozu.

Koliko nam treba vitamina D? Dnevno potrebna količina različita je ovisno o životnoj dobi i općem zdravstvenom stanju. Prema novijim mišljenjima stručnjaka, nekad preporučivane dnevne doze od 400 IJ ( što je otprilike 10 mcg) pokazale su se nedovoljne. Danas se, posebno u slučaju povećanih tjelesnih napora i stresa, preporučuje dnevni unos od čak između 1000 i 2000 IJ. U svakom slučaju, ako se pridržavamo uputa od prije nekoliko godina, novorođenčadi i djeci trebalo bi dnevno osigurati najmanje 400 - 600 IJ, trudnicama i dojiljama potrebno je 600 IJ, a svima starijima od 71 godine najmanje 800 IJ vitamina D.

Na što utječe vitamin D? Neophodan je za ravnotežu kalcija i fosfora. Potiče resorpciju kalcija u bubre-

Prava doza? Zdravim odraslim osobama preporučuje se dnevni unos od 1000 do 2000 IJ dnevno, posebno u jesen i zimi. Osobama koje boluju od raka, nekih krvožilnih bolesti, osteoporoze, bubrežne insuficijencije ili neke druge bolesti povezane s nedostatkom vitamina D te nakon 60. godine života, kao i svima tamne puti, preporučuje se veći dnevni unos vitamina D u dogovoru s liječnikom.

zima i kostima, apsorpciju kalcija i fosfora u crijevima, kao i metaboliziranje kalcija i fosfora iz kostiju. Vitamin D izravno utječe na razinu kalcija u kostima i krvi. Stoga je iznimno važan u dječjoj dobi, a zajedno s kalcijem u prevenciji i liječenju osteoporoze kod žena starije dobi. No to je tek najpoznatiji učinak tog vitamina. Vitamin D neophodan je za brojne biološke vitalne funkcije. Brojna istraživanja pokazala su da pomaže spriječiti opasnost od opasnih bolesti kao što su bolesti srca i krvnih žila, dijabetes tipa 1 u djece te neki oblici raka (dojke, crijeva, jajnika). Osim toga novija istraživanja pokazuju da vitamin D poboljšava otpornost organizma na infekcije, primjerice na gripu i plućne infekcije.

Kako prepoznati nedostatak vitamina D? Za provjeru razine vitamina D u organizmu dovoljno je načiniti jednostavnu pretragu krvi kojom se utvrđuje razina vitamina D2 i D3 u organizmu.

Zimi je posebno korisno uzimati vitamin D? Da jer poboljšava otpornost organizma na infekcije (prehlade, upale dišnih putova, gripu…). Vitamin D poboljšava ukupni imunitet organizma, a kako zimi ne boravimo dovoljno na suncu da bi ga organizam mogao sintetizirati, potrebno je prehranom ili dodacima prehrani osigurati organizmu ■ dovoljnu količinu tog vitamina.


savjeti Piše Sanja Toljan, dr. med.

ske bolesti srca, a melatonin davan nakon infarkta smanjio je oštećenje miokarda. Žene koje su dobivale melatonin nakon IVF postupka imale su 50 posto više šanse za trudnoću. Degeneracija žute pjege, bolest koja dovodi do sljepoće također pokazuje poboljšanje ako pacijenti uzimaju melatonin.

„Poliklinika Orlando“ Zagreb Tel 01 48 26 175 www.poliklinika-orlando.hr

M

elatonin je prirodna supstancija s nevjerojatnim učincima, proizvod našeg tijela. To je hormon koji stvara epifiza, mala žlijezda u sredini mozga. Već dugo se zna da je melatonin regulator dnevnonoćnog ritma i da njegovo izlučivanje ovisi o izmjenjivanju dana i noći. Melatonin se luči isključivo noću i u tami, a poticaj za lučenje boravak je tijekom dana na sunčevom svijetlu. Dakle, mozak

Važnost noćnog sna

Melatonin zašto i kada

Svom tijelu možemo vratiti zdravlje, potaknuti regenerativne procese i odgoditi starenje mora dobiti informaciju da je završio dan i započela noć kako bi se stvarao melatonin.

Moćan čuvar zdravlja Zašto je uopće važan melatonin? Brojna znanstvena istraživanja potvrđuju da melatonin igra ulogu najjačeg antioksidanta u tijelu. Tijekom staničnog metabolizma stvaraju se mnogi produkti oksidacije koje zovemo slobodni kisikovi radikali, koji djeluju kao korozivni elementi, tj. „hrđaju“ naše tijelo. Melatonin tijekom noći uklanja slobodne radikale i sprječava oštećenje stanice. Naše tijelo, dakle, posjeduje svoje osobne mehanizme unutrašnje reparacije i ako slijedimo prirodni ritam života, sprječavamo pojavu bolesti. No u užurbanom stilu života prvo čega ćemo se odreći je spavanje. Spavanje može pričekati. Toliko zanimljivih stvari događa se noću, od izlazaka, od zajedničkih druženja, komunikacije preko računala,

14 Zdrave vijesti

gledanja televizijskog programa... Sve te aktivnosti blokiraju sintezu melatonina i potpomažu koroziju našeg tijela. Starenje kože, debljina, hipertenzija, dijabetes tipa 2, kronična bolna stanja, degeneracija žute pjege, glaukom, neplodnost, anksioznost, depresija, migrena, maligni tumori - samo su neka od stanja kod kojih je znanstveno dokazan nedostatak melatonina te, teoretski, njegovim nadomještavanjem možemo spriječiti, ali i izliječiti te bolesti. Melatonin se tradicionalno koristi za tzv. jet leg sindrom, prilikom vožnje avionom i mijenjanja vremenskih zona. Međutim, njegova upotreba daleko je nadmašila liječenje jet lega i danas ne postoji dio medicine u kojem znanstvenici ne istražuju ulogu melatonina. Znanstveno je dokazano da radnici koji rade noćne smjene imaju veću šansu oboljeti od malignih tumora, pogotovo tumora dojke kod žena. Jednako tako manjak melatonina dovodi do ishemij-

Ne smijemo zaboraviti da je melatonin nešto što imamo u svome tijelu i što nam je dano za borbu protiv mnogih bolesti. Melatonin ćemo stvarati u dovoljnoj količini ako smo preko dana bili na sunčevom svjetlu, a navečer idemo spavati blizu vremena zalaska sunca. Melatonin se stvara u tami i noću ima svoj antioksidacijski učinak. Svako odgađanje sna smanjuje razinu melatonina u krvi i u kroničnim stanjima može dovesti do toga da se melatonin prestane izlučivati ili da se izlučuje smanjeno. Većina pacijenata koji boluju od kroničnih bolesti ima poremećen ciklus spavanja. Na san se gleda kao na nužno zlo, a ne kao na reparativni i regenerativni proces. Kada u svom svakodnevnom radu objašnjavam pacijentima kako moraju uspostaviti higijenu sna i na počinak ići najkasnije u 22 sata, mnogi me gledaju kao „čudakinju“. Većina mojih pacijenta na počinak ide oko ponoći, a nekolicina i u „sitne sate“. Takve obično „plašim“ s manjkom melatonina i svim posljedicama toga. Nadomještavanje melatonina može se provoditi putem oralnih pripravaka, tableta, kapsula ili, ako želimo postići efekt na koži, transdermalnim pripravcima. Melatonin treba uzimati dva sata prije odlaska na spavanje kako bi započeo djelovati, tj. da bismo zaspali. Pri tome prostorija u kojoj spavamo mora biti totalno zamračena jer svijetlo inaktivira melatonin. U Hrvatskoj postoje preparati melatonina koji se mogu nabaviti i bez recepta. Melatonin nije lijek, nego hormon, dakle naše ga tijelo poznaje kao svoju supstanciju i njegova upotreba načelno nema nuspojava, osim ako uzimamo velike doze. Standardna doza je 2 ili 3 miligrama, i bez liječničkog savjeta tu količinu ne treba premašivati. ■


kosti i zglobovi

BOLNO RAME Strah od operacije vrlo često je uzrok izostanku bilo kakvog liječenja, a odgađanje dodatno pogoršava stanje Prim. dr.sc. Mladen Miškulin, spec.ortopedije i traumatologije Poliklinika Etela, Palmotićeva 22, Zagreb Tel.+385 1 4921100

PITANJE „Imam 54 godine, već nekoliko godina patim od bolova u ramenu koji su se javili „spontano“, bez ozljede. Bol osjećam u „vrhu ramena“, povremeno se pojačava i slabi, ali stalno osjećam da mi je pokretljivost ramena i snaga cijele ruke smanjena. Prošla sam tri ciklusa fizikalne terapije, stanje se nakon svakog ciklusa smiri, ali opet nakon par mjeseci bol se vraća. Liječnica opće prakse predlaže mi operaciju, kaže da je riječ o kalcifikatima. Rješava li se operacijom problem trajno? Postoji li ikakva zamjena za operaciju (koje me je strah)?“ ODGOVOR Kod vas se radi o sindromu „bolnog ramena“. Bolovi često počinju postepeno i gotovo uvijek se pojavljuju kao i kod vas – u području „vrška ramena“ uz iradijaciju prema nadlaktici. U početku je prisutna samo bolnost, dok kasnije dolazi do progresivnog umanjenja pokretljivosti ramena. Bolovi su u pravilu

najjači noću, onemogućavaju normalan san, a pokušaj utopljivanja ramena samo ih pojačava. Aktivnije kretnje ramenom pojačavaju bolove, a tijekom pokreta karakterističan je takozvani bolni luk tijekom gibanja, od 30° - 70°, u kojem je rame naročito bolno. Upala koja dugo traje, osim što uzrokuje umanjenje pokretljivosti u ramenu, na kraju spektra potencijalnih problema dovodi do puknuća tetiva ramena sa značajnom funkcionalnom nemoći.

Kako se liječi U svrhu smanjenja bolnosti u akutnoj se fazi koristimo nesteroidnim protuupalnim lijekovima, primjenom hladnih obloga, a u slučaju jakih bolova moguća je i lokalna infiltracija protuupalnih lijekova produženog djelovanja u kombinaciji s lokalnim anestetikom. Osim toga koristimo se i mjerama fizikalne terapije kao što su sonoforeza s lijekom, magnetoterapija, upotreba različitih struja i laserterapijom. Drugi osnovni cilj terapije je zadržati pokretljivost zgloba ramena. U tu svrhu koristimo se pasivnom, pasivnoasistiranom, a kasnije i aktivnom kineziterapijom. U primjeni su i viseće vježbe i vježbe u suspenziji. U Poliklinici Etela s uspjehom primjenju-

jemo i terapiju udarnim valom. Primjena ultrazvučnih valova visokog intenziteta ne samo da učinkovito umanjuje bolove već u određenom postotku slučajeva može i „razbiti“ kalcifikate u području ramena. Ukoliko konzervativne metode nisu dovele do izlječenja, krećemo na sljedeći stupanj u liječenju – infiltracije „plazme obogaćene pločastim stanicama“ (PRP metoda). Injekcije obogaćene krvne plazme pripremaju se uzimanjem malog uzorka krvi posebno konstruiranom dvostrukom špricom gdje se miješaju s faktorima rasta. Centrifugiranjem se izdvaja tako pripremljena plazma od ostalih krvnih stanica i dobije se autologna kondicionirana plazma (ACP ili PRP). Pripremljena plazma se uštrcava u područje ozljede, a aktivirane pločaste krvne stanice započinju svoje djelovanje oslobađajući faktore rasta koji pojačavaju proliferaciju reparativnih stanica. Aplikacija može, ali i ne mora biti pod kontrolom ultrazvuka. Sve navedene „konzervativne metode“ morale bi unutar mjesec do dva mjeseca u potpunosti riješiti vaše probleme. ■

Kada na artroskopiju U slučaju da navedene terapeutske mjere ne dovedu do uspjeha u očekivanom roku, ili kada je različitim pretragama potvrđena prisutnost lezije tetiva ramena, treba bez straha pristupiti operativnom tretmanu. U takvim sindromima uglavnom su indicirani operativni zahvati u artroskopiji. To je tehnika minimalne invazivne kirurgije koja se bazira na malim kirurškim rezovima (2-3 reza veličine oko 1 cm) te na upotrebi optičkih instrumenata, kamera i specijalno dizajniranih instrumenata. U pravilu, pacijenti ostaju u bolnici jedan dan. Moram napomenuti da se artroskopskog zahvata ne treba bojati - obavljamo ga ambulantno i s velikim uspjehom (s više od 96 posto izvrsnih do vrlo dobrih rezultata).

Želite li čvrst oslonac za vrijeme operacije i tijekom oporavka, obratite se s punim povjerenjem: Poliklinika Etela, Palmotićeva 22, Zagreb Tel: + 385 1 4921 100 www. etela.hr

Zdrave vijesti 15


jeste li znali

O dišnim organima, prehladi i… Kad smo prehlađeni, naš osjet mirisa slabi, stanice koje osjećaju miris mogu biti na određeno vrijeme oštećene virusima, zbog čega se osjet mirisa (i okusa) može izgubiti na više dana, pa i više tjedana.

Čestice koje izbacimo kihanjem putuju brzinom od 160 km/sat. To je među ostalim razlog zbog kojega ne možemo oči držati otvorenima dok kišemo. Ne treba ni podsjećati da je to više nego dobar razlog da pri kihanju usta pokrijemo rukom. Ljudski nos može zapamtiti više desetaka tisuća različitih mirisa, a velik broj mirisa pamtimo ako ih povežemo s nekim događajem ili iskustvom.

BEZ NEKIH CIJELIH ORGANA ILI DIJELA ORGANA MOŽEMO ŽIVJETI. TO VRIJEDI I ZA PLUĆA, MOŽEMO ŽIVJETI S JEDNIM PLUĆNIM KRILOM, PA ČAK I S DIJELOM JEDNOG PLUĆNOG KRILA.

Površina ljudskih pluća velika je kao jedno tenisko igralište. Kako bi što više kisika dovela u krv, pluća imaju stotine malih bronha i alveola. Međusobno su bronhi i alveole povezani s kapilarama koje u krv prenose kisik, a iz krvi uzimaju ugljični dioksid. Ta izmjena plinova odvija se upravo zahvaljujući velikoj površini pluća.

ČAK 2 POSTO SVJETSKE POPULACIJE NE OSJEĆA MIRISE.

16 Zdrave vijesti

Čestice koje iskašljavamo lete brzinom od 96 km/ sat. Virusi i druge štetne čestice zbog toga se lako šire i prenose upravo kašljanjem.

Lijevo plućno krilo manje je od desnog plućnog krila.

Žene se rađaju s razvijenijim osjetom mirisa u usporedbi s muškarcima i ta razlika traje cijelog života, one znatno bolje osjećaju mirise od muškaraca.


znakovi bolesti

Kašalj sve što biste trebali znati Suh ili produktivan, kroničan ili akutan, kašalj se ponekad čini neizbježan. Ipak, nije tako. Doznajte kako ga ublažiti i spriječiti

B

ez obzira na to je li suh ili produktivan, kašalj nije bolest već simptom neke respiratorne bolesti. No saznanje da nije bolest ne pruža nam utjehu, posebno ako potraje dulje, ako se javi noću i ometa spavanje. Potrebno je pronaći pravo rješenje, ublažiti kašalj, pospješiti iskašljavanje, a u nekim slučajevima potrebno je potražiti i liječničku pomoć.

Suh i produktivan Kašalj s iskašljavanjem sekreta jednako je neugodan kao i suh kašalj koji nadražuje dišne puteve i sluznicu. U pozadini obiju vrsta kašlja isti je mehanizam, no javljaju se kao simptomi ili posljedice različitih bolesti. SUH KAŠALJ - ako se javlja uglavnom danju, najčešće je znak prehlade, upale ždrijela ili dušnika - ako se javlja noću, a uz kašalj se javi promuklost i nadraženo grlo, može biti znak refluksa želučane kiseline - ako se javlja noću, a uz to je nos začepljen, može biti znak alergije na grinje, ali i astme - u djece suh kašalj može biti znak začepljenja slušnog kanala. PRODUKTIVAN KAŠALJ - često se javlja nakon neke bolesti uha ili dišnih puteva - ako je popraćen visokom temperaturom, pogoršava se na hladnoći i u ležećem položaju, može biti znak bronhitisa - pogoršava se pri naporu, popraćen je otežanim disanjem, može biti znak neke bolesti bronhija, primjerice opstruktivne bolesti pluća i bronhija.

Može i bez liječnika Nepotrebno je otići liječniku čim zakašljete, u većini slučajeva vaš ljekarnik preporučit će vam učinkovito sredstvo za ublažavanje kašlja. No u nekim slučajevima odlazak liječniku je neophodan: - ako imate povišenu tjelesnu temperaturu - ako osjećate umor i opću slabost - ako imate smetnje s disanjem - ako u iskašljanom sekretu opazite tragove krvi - ako kašalj, bez obzira na to je li suh ili produktivan, traje dulje ■ od dva tjedna, čak i kad ne osjećate druge smetnje.

?

Suh i produktivan kašalj jednako se liječe

Ne. Suh kašalj ublažava se sredstvima koja potiču iskašljavanje i smiruju nadraženu sluznicu. Produktivan kašalj ublažava se sredstvima koja omekšavaju sluz i time olakšavaju iskašljavanje. Stoga kad u ljekarni tražite sredstvo za ublažavanje kašlja, opišite ljekarniku svoj kašalj, recite je li suh ili produktivan.

Zdrave vijesti 17


»INFO

Znanjem i testiranjem protiv bolesti ■ Iako je Hrvatska među zemljama niske učestalosti infekcije HIV-om, Svjetski dan borbe protiv HIV-a neće proći neobilježen. Crvenu vrpcu, simbol borbe protiv HIV / AIDS-a ,viđali smo već od prvih dana studenog, organizirane su akcije kao doprinos borbi protiv AIDS-a, jer znanje je, kažu stručnjaci, jedan od temelja prevencije, a pored znanja tu su još zaštita i testiranje. Prvi slučajevi infekcije HIV-om u Hrvatskoj zabilježeni su 1985., od tada pa do kraja 2012. godine u nas je registrirano ukupno 1017 osoba s HIV infekcijom, od čega 371 osoba oboljela od AIDS-a. U istom razdoblju od AIDS-a je umrlo 160 osoba. U usporedbi s ostatkom svijeta Hrvatska, srećom, spada u zemlje niske učestalosti te infekcije. To se velikim dijelom može pripisati preventivnim mjerama, u prvom redu osnivanju i djelovanju centara za savjetovanje i testiranje. U osam hrvatskih gradova djeluje deset savjetovališta za HIV. U Zagrebu, Rijeci, Splitu, Puli, Dubrovniku, Korčuli, Osijeku i Slavonskom Brodu djeluju centri za HIV u kojima je testiranje i savjetovanje besplatno i anonimno. U centrima rade educirani savjetnici, a otvoreni su za sve osobe koje se žele testirati ili se informirati o mogućnostima zaštite i eventualnim rizicima od infekcije HIV-om. Crvena vrpca nastala je 1991.godine, kreirao ju je američki pjevač i glumac Paul Jabara u suradnji sa skupinom Visual AIDS iz New Yorka. Jabara je 1992. godine preminuo od posljedica infekcije HIV-om u 44. godini života, a Visual AIDS nastavlja svoje djelovanje. To je humanitarna udruga umjetnika koja, uz odavanje počasti prijateljima i kolegama koji su podlegli bolesti, pomaže onima koji žive s bolešću, pokreće akcije za educiranje o rizicima za infekciju HIV-om te prikuplja sredstva za prevenciju, istraživanje i liječenje te infekcije i AIDS-a. Osim pronalaska uspješnog i trajnog lijeka danas veliki problem predstavlja i diskriminacija osoba zaraženih HIV-om, kao i osoba s rizičnim ponašanjem za HIV infekciju. Stoga su akcije, među kojima je i Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, više nego dobrodošao podsjetnik na to da su infekcija i opasnost od infekcije još uvijek među nama.

18 Zdrave vijesti

Za sigurnija medicinska pomagala ■ Sigurnost bolesnika na prvom je mjestu. Uz to objašnjenje Europski parlament u listopadu je započeo s revidiranjem propisa vezanih uz medicinska pomagala. Elektrostimulator srca, testovi za trudnoću i umjeti kukovi samo su neka od medicinskih pomagala koja mogu poboljšati kvalitetu života, no samo ako zadovoljavaju određene kriterije. Upravo su određeni kriteriji medicinskih pomagala na velikom testu europskih stručnjaka, posebice nakon prošlogodišnjeg velikog skandala s implantatima za dojke PIP. Tisuće žena diljem Europe kojima su ugrađeni nekvalitetni i po zdravlje opasni implantati još uvijek čekaju odštetu. Monique Goyen, ravnateljica Europske udruge za zaštitu potrošača, izjavila je: - Početak rasprave u Europskom parlamentu daje sigurnost pacijentima, ali ih i podsjeća da moraju sami provjeravati pomagala koja koriste. Primjerice „atest pomagala“ potrošaču daje potpunu informaciju o proizvodu. Osim toga pacijent će imati mogućnost upozoriti proizvođača na neke nedostatke ili loše postupanje s pomagalom. Zalažemo se i za strože propise koje bi svako medicinsko pomagalo moralo zadovoljiti kako bi moglo dospjeti na tržište.

Visokosofisticirana tehnologija za probir fetalnih srčanih anomalija ■ U KBC-u Sestara milosrdnica instaliran najsofisticiraniji svjetski program za otkrivanje srčane greške fetusa SONOCUBIC FINE®. Program omogućava automatiziran, jednostavan, brz i učinkovit prikaz presjeka fetusova srca, čime se trostruko podiže razina postavljanja sumnje na srčanu grešku čak do 90 posto. U Hrvatskoj se od ukupnog broja djece sa srčanom greškom danas prepoznaje maksimalnih 15 - 35 posto. SONOCUBIC FINE® rezultat je višegodišnjeg istraživačkog rada prof. Roberta Romera, jednog od najistaknutijih stručnjaka u području perinatologije, i njegova istraživačkog tima s National Institutes of Health (SAD), u suradnji s tvrtkom Medge Platforms iz New Yorka. Za dostupnost tog najsofisticiranijeg svjetskog programa, kojim se otkriva i do 90 posto slučajeva trudnoće sa sumnjom na srčane greške fetusa, na hrvatskom tržištu zaslužna je tvrtka Medicorus d.o.o. Prof. dr. sc. Ivan Malčić (KBC Rebro), prof. dr. sc. Vesna Košec (KBC Sestre milosrdnice, predstojnica Zavoda za porodništvo), Gustavo Abella, koinventor Sonocubic Fine-a, dr. Tena Kovačević, direktorica tvrtke Medicorus d.o.o.


upale grla

Ove zime sačuvajte dobar glas Angina, upala grla, upala ždrijela…? Vaše su glasnice popustile, gubite glas, a u grlu osjećate bolno grebanje. Neizbježna zimska tegoba? Riječ je o doista učestaloj zimskoj tegobi koju je moguće izbjeći, a ako se javi, vrlo brzo ublažiti smetnje i vratiti dobar glas

U

jesen i zimi grlo i svi gornji dišni putevi zahtijevaju posebnu njegu, prvi su na udaru virusa i mikroorganizama. Ne samo hladnoća i vlaga već i nečisti gradski zrak i dim cigareta stvaraju uvjete pogodne za razmnožavanje štetnih mikroorganizama, oslabljuju imunitet koji dodatno može biti oslabljen nedostatkom važnih nutrijenata u prehrani. Upale grla popraćene gubitkom glasa, otežanim gutanjem i neugodnim osjećajem grebanja i bola u grlu upravo su stoga među najčešćim zimskim tegobama.

Treba li otići liječniku U 85 posto slučajeva uzrok grlobolje su virusi koji u zimskim uvjetima lako pobjeđuju obrambene sposobnosti tijela. No mogući su uzročnici i bakterije. Stanje dodatno pogoršavaju vanjski čimbenici kao što su pušenje i konzumacija alkohola, alergije na grinje i prašinu te nečisti gradski zrak. Nepotrebno je tražiti pomoć liječnika čim malo zaboli u grlu. Reagirate li na prve simptome, banalnu upalu grla možete ublažiti i izliječiti za otprilike 48 sati. U tome će vam pomoći ljekarnik koji će vam, nakon što opišete simptome, ponuditi primjereno sredstvo. No u slučaju upale grla bakterijskog porijekla neizbježno je liječenje pod kontrolom liječnika, najčešće antibioticima. Liječnik će ih propisati nakon što analizom brisa grla utvrdi bakteriju uzročnika upale. Dakle, na pitanje „Treba li otići liječniku?“ dva su odgovora:

● ne ako u roku od dva do tri dana uspijete ublažiti bol i ostale simptome upale grla sredstvom koje će vam preporučiti ljekarnik ● da ako bol, gubitak glasa i ostali simptomi upale grla potraju dulje, unatoč metodama koje ste poduzeli.

Čisti zrak liječi Ostanite kod kuće, u toplom, ali ne pretoplom. Izbjegavajte zadimljene i pregrijane prostorije. Ako još niste prestali pušiti, učinite to sada. Zrak u prostoriji u kojoj boravite mora biti čist, stoga redovito provjetravajte prostorije u kojima boravite, potom umjereno zagrijan i dovoljno vlažan. Vlažnost zraka možete održavati ovlaživačima koji se nabavljaju u ljekarni, a neki sadrže i tvari

koje pročišćavaju zrak i na dišne puteve djeluju umirujuće.

Pomoć iz tanjura Prehrana je itekako važna za ozdravljenje. Najvažnije je ojačati obrambene sposobnosti organizma i pomoći mu da se obrani od virusa. U tome je doslovno dragocjena pomoć vitamina C. Obogatite jelovnik voćem i povrćem bogatim vitaminom C koji je pored ostalog i snažan antiseptik. Iz istog razloga jelovniku dodajte češnjak. Jedite namirnice bogate cinkom, primjerice ribu i integralne žitarice, jer cink potiče proizvodnju protutijela. Pijte puno vode i biljnih čajeva kako biste sluznicu grla održali vlažnom i time omogućili normalno stvaranje sline. Izbjegavajte kiselu i slanu hranu koja nadražuje sluznicu. ■

STOP

upali grla

Dovoljna je jedna pastila za smirenje upaljenog grla. Strefen pastile učinkovito rješavaju jaku grlobolju, ublažavaju bol i sprečavaju razvoj infekcije. Osim što djeluju dugotrajno, čak do tri sata, Strefen pastile jedine su pastile na našem tržištu s protuupalnim djelovanjem. Strefen pastile potražite u ljekarni, dobivaju se bez liječničkog recepta.

Zdrave vijesti 19


imunitet

Zdrava ravnoteža crijevne mikroflore Sluznica crijeva barijera je koja sprečava prolaz bakterija, alergena te vanjskih i unutarnjih toksina u krvotok. Kako bi mogla ispuniti svoju obrambenu funkciju, potrebno je održati ravnotežu crijevne mikroflore

K

ad govorimo o mogućnostima zaštite od bolesti, odnosno mogućim putevima ulaska štetnih mikroorganizama u naše tijelo, najčešće spominjemo dišne puteve i/ili kožu. Pri tome zaboravljamo na probavni sustav. Hranom i pićem unosimo svakodnevno u organizam korisne i životno potrebne tvari, ali zajedno s tim korisnim tvarima neizbježno unosimo i tvari štetne za naš organizam. Zaboravljamo dakle da je probavni sustav najvažnija i vrlo osjetljiva granica između naših unutrašnjih organa i vanjskog svijeta. Upravo o ravnoteži crijevne mikroflore ovisi kako ćemo se obraniti od brojnih i različitih vanjskih utjecaja i bolesti.

gljivicama, bakterijskim česticama te samim bakterijama na putu do krvotoka. Stoga su smetnje probave, izostanak stolice ili promjene stolice vrlo često prvi znaci nekog poremećaja ili bolesti. Na primjer, u slučaju opekline, traume, kirurškog zahvata i drugih vanjskih čimbenika, ili nepovoljnog razvoja nekih postojećih bolesti (akutni infarkt miokarda, angina pektoris) prvi u organizmu stradava probavni sustav, čija se sluznica oštećuje i u krvotok

POD POJMOM URAVNOTEŽENE CRIJEVNE MIKROFLORE PODRAZUMIJEVAMO CRIJEVNU MIKROFLORU U KOJOJ PREVLADAVAJU KORISNE BAKTERIJE, BAKTERIJE, ONA JE PREDUVJET ZA UKUPNO DOBRO ZDRAVLJE ORGANIZMA

Osjetljiva obrana Najveći dio ljudskog imunosnog sustava lokaliziran je u probavnom – gastrointestinalnom sustavu koji je svakodnevno u kontaktu s izuzetno velikim brojem najrazličitijih molekula i organizama. Tijekom života unesemo u organizam više od 25 tona hrane, ali i različitih toksina i štetnih tvari. Osim toga u našim crijevima prirodno živi oko milijun bakterija - „dobrih” ili korisnih, i „loših” ili štetnih koje, uz određene uvjete, postaju uzročnici brojnih tegoba i bolesti. Dakle, crijevna sluznica glavna je prepreka toksinima, alergenima, virusima,

20 Zdrave vijesti

propušta endotoksine, bakterijske toksine koji se oslobađaju iz oštećenih bakterija. I alergijske atopijske bolesti usko su povezane s patologijom probavnog sustava. U osnovi svih vrsta alergijskih tegoba vrlo se često skriva preosjetljivost na hranu, hidroliza te apsorpcija koje se odvijaju u probavnom sustavu. Do štetnih promjena u ravnoteži crijevne mikroflore, koje se reflektiraju na ukupno stanje organizma, dolazi i pri nekim oblicima liječenja. Primjerice antibiotici oštećuju prirodnu mikrofloru crijeva, zbog čega nastaju endotoksini štetni za organizam. Isto se događa i pri liječenju onkoloških bolesti kemoterapijom i/ili radioterapijom.

Zdrava ravnoteža Uravnotežena crijevna mikroflora preduvjet je za: - pravilan rad imunosnog sustava - prevenciju infekcija koje nastaju truljenjem bakterija te prevenciju raka debelog crijeva - stvaranje prirodnih antibiotika – bakteriocida - sintezu vitamina B skupine - optimalnu resorpciju nekih minerala, u prvom redu kalcija, magnezija i željeza. ■


ZV promo

E

nterosgel® je inovativni crijevni enterosorbent koji na sebe veže toksine, štetne tvari, patogene mikroorganizme (bakterije i viruse) i alergene iz probavnog trakta te ih zatim prirodnim putem uklanja iz organizma. Enterosgel® djeluje kao „pametna spužva“ koja veže štetne tvari na pore koje odgovaraju njihovoj veličini, a da u isto vrijeme nema utjecaj na „dobre“ bakterije i hranjive tvari koje su potrebne organizmu. Također, Enterosgel® je potpuno siguran za upotrebu i kod djece i kod trudnica jer se ne apsorbira u organizam, nego nepromijenjen prolazi kroz crijeva s na sebe vezanim štetnim tvarima.

pubertetom (oko 15. godine) pojavile se se vrlo izražajne promjene na koži (crvenilo, jak svrbež kojim se koža iziritirala te su se stvorile ružne kraste). Dijagnoza je bila: atopijski dermatitis. Testirajući Luku na različite nutritivne alergene pokazalo se da je alergičan na šumske jagode, koje smo potpuno ukinuli, no simptomi se nisu povukli. Dapače, u zimskim mjesecima je situacija bila sve gora i gora! Kako je u toj osjetljivoj dobi moj sin bio zbog toga prilično utučen počeli smo s terapijom prvo kortikosteroidima (od kojeg je nakon nekoliko ciklusa terapija koža na nadraženim mjestima potpuno posvjetlila), te kasnije imunomodulatorima koji su prvo pomogli, Iskustva potrošača no pri kasnijim primjenama nisu pokazali Učinak Enterosgela klinički je dokazan baš nikakav učinak. Upozorili su nas na kroz višegodišnje korištenje pri različitim nuspojave oralnih terapija, a kako sam indikacijama (enteroviroze, alergijske i sama medicinske struke znala sam za bolesti, antibiotska terapija, dermatitisi opasnosti i posljedice, no u tom trenutku i urtikarije, trovanja hranom, onkološke najvažnije je bilo riješiti problem estetske bolesti) kod kojih problem „leži“ u prirode koji je značajno utjecao na crijevima, a manifestira ponašanje mog sina. se na drugim dijelovima Nakon tri godine neuspješne organizma. borbe sa različitim vrstama terapija čuli smo od kolege V. D. (63 godine) imunologa za jednostavnu Već više od deset godina i potpuno sigurnu metodu dijagnosticiran mi je enterosorpcije, kojom se ulcerozni kolitis, a kronični različite štetne molekule gastritis već više od jednostavno „otplavljuju“ trideset godina. Kroz sve iz organizma vezane za to vrijeme koristio sam Poput pametne spužve vezuje samo selektivni enterosorbent. Bez razne preparate (narodne nuspojava! štetne tvari i pomaže izbaciti ih iz lijekove), kao i lijekove koje Rekli smo – štetiti ne organizma, istovremeno štiti i obnavlja su mi propisivali liječnici. može, pomoći sigurno može! Kako je ulcerozni kolitis Već nakom 7 dana primjene sluznicu želuca i crijeva bolest nepoznata uzroka, Enterosgel-a stanje Lukine tako lijekovi koji postoje kože je bilo značajno bolje, a u stvari i ne liječe samu bolest, već se cijelo tijelo očistilo i moj probavni trakt simptomi su se potpuno povukli nakon 14 njima bolest pokušava održavati pod je normalno funkcionirao, što mi se nije dana! kontrolom. Kroz sve to vrijeme, i pored dogodilo još od pojave ulceroznog kolitisa. Čudesno sredstvo – zaključili smo, preredovitog uzimanja lijekova, često su mi Stoga mogu svima koji imaju ulcerozni parat izbora za sve koji imaju bilo kakav se događale faze proljeva i grčeva, kao i kolitis preporučiti da, kad im se pogorša problem sa alergijskim reakcijama, siguran učestale stolice. Kada sam čuo da se kod stanje, koriste Enterosgel za poboljšanje, i i učinkovit! nas „pojavio“neki gel koji pomaže između to bez nuspojava. Nakon toga cijela naša obitelj (a ima ostalog i kod proljeva, a bez ikakvih nas 6) rješava razne probleme enterosornuspojava, tad sam odlučio i to probati. Jasna (48 godina, mama Luke, 26 godibentom, tako jednostavno, bez nuspojava, Nakon tog saznanja, kod prve pojave na, dijagnoza: atopijski dermatitis) ■ a tako učinkovito! proljeva, nabavio sam Enterosgel. Već Luka je od najranijeg djetinjstva patio od nakon prvog dana korištenja proljev je bio raznih oblika preosjetljivosti kože – počelo smanjen i grčevi su se prorijedili, a nakon je još dok je bio beba u obliku crvenila i par dana proljev i grčevi su potpuno zadebljane kože koje smo mazali raznim prestali. Nakon 14 dana korištenja kremama prigalođenim toj dobi. Tada Enterosgela imao sam osjećaj da mi se nam to nije pričinjavalo problem. No, s

Enterosgel® za detoksikaciju

Zdrave vijesti 21


svakodnevica

STR E S

je (ne)izbježan, kako ga pobijediti Simbol modernog doba, neprijatelj kojeg se trudimo pobijediti, uzrokuje niz smetnji, fizičkih i psihičkih. Stres je postao dio svakodnevice u tolikoj mjeri da nam se ponekad čini da je nemoguće izbjeći ga. Je li doista tako?

I

ako pobijediti ili barem kontrolirati stres nije lako, isplati se pokušati (i uspjeti) jer to znači poboljšati kvalitetu života i ostvariti većinu životnih planova. Da biste u tome uspjeli, potrebno je stres upoznati i znati ga prepoznati.

Što je zapravo Velika i vrlo raširena zabluda, koja nam otežava prepoznavanje stresa i pronalaženje pravog rješenja, jest ta da je stres posljedica preopterećenosti poslom, fizičke iscrpljenosti, ubrzanog ritma života. Istina je suprotna, unatoč fizičkom umoru, dobro obavljen posao, odnosno dobar

22 Zdrave vijesti

rezultat posla koji nas je fizički iscrpio donosi nam zadovoljstvo. Stres, stanje koje za posljedicu ima niz smetnji i tegoba, zapravo je odgovor organizma na stanja i određene utjecaje okruženja kojih se bojimo, koji stvaraju tjeskobu i razočaranje, koje doživljavamo kao negativne. Najbolji dokaz za ovu tvrdnju jest činjenica da veći stres može uzrokovati dosadno poslijepodne provedeno u miru i tišini vlastita doma nego radni dan ispunjen nizom obaveza i uspješno obavljenih radnih zadataka. Stres je zapravo nezadovoljstvo, dosada, rutina, nedostatak cilja i motiva,

nemogućnost izražavanja ljutnje i razočaranja događajima na koje ne znamo i ne možemo utjecati. Stres je i nesigurnost, kao i pomanjkanje samopouzdanja.

Tijelo reagira Kad naš emotivni dio zapadne u stanje nelagode, uzbunjuje se cijeli organizam, pokušava prikupiti snagu bilo za bijeg bilo za borbu, ovisno o određenoj situaciji i karakternim osobinama. To je prirodna, instinktivna reakcija zahvaljujući kojoj se čovjek stoljećima uspio obraniti od različitih opasnosti. Ljudsko tijelo danas reagira na isti način na frustrira-


juće situacije (monoton dan bez bilo kakve uspješno obavljene radnje), uznemirujuće situacije (zahtjevan poslovni sastanak ili ispit), bolne događaje (iznenadna bolest u obitelji) i sl. Naš mozak ne razlikuje vanjske događaje na osnovi njihove istinske opasnosti, suočen s njima, djeluje na cijeli organizam. Naše tijelo, na podražaj mozga, jednako reagira na stres uzrokovan prometnom gužvom i na prizor lava koji izlazi iz kaveza. To su prirodne i normalne reakcije. No problemi se javljaju kad te reakcije organizma traju dulje vrijeme. Primjerice, od posljedica stresa lakše će se razboljeti osobe koje dulje vrijeme žive u napetosti ili nezadovoljstvu, dok manja opasnost od štetnih posljedica stresa prijeti onima koji znaju kontrolirati napetost i opustiti se. Dakle, reakcije tijela na neki stresni događaj nisu štetne, dapače mogu biti korisne jer povećavaju otpornost i poboljšavaju sposobnost obrane od opasnosti ili jednostavno od neželjenih događaja. One postaju štetne ako napetost traje satima ili danima.

Dobre i loše strane Događaji koji izazivaju stres pokreću niz reakcija organizma, djeluju na više tjelesnih sustava i organa - pozitivno i negativno. ŽIVČANI SUSTAV Prvi na stres reagira hipotalamus, oslobađanjem određenih hormona - jednog koji podražava nadbubrežnu žlijezdu na lučenje kortizona, adrenalina i noradrenalina, te drugog koji povećava aktivnost štitne žlijezde. Istovremeno se oslobađa određena količina endorfina, tvari koja djeluje kao prirodno umirujuće sredstvo. Korisno Zahvaljujući endorfinu organizam se lakše prilagođava novonastaloj situaciji. Kortizon potiče otpuštanje šećera iz jetre u krv, što za organizam znači dodatni izvor energije. Adrenalin i noradrenalin podižu krvni tlak, ubrzavaju otkucaje srca, čime mišići i mozak dobivaju više krvi, a time i više kisika. Krajnji rezultat je veća snaga i bistriji um. Štetno Ako stres potraje dulje vrijeme, smanjuje se količina endorfina, što znači da nestaje prirodna zaštita i javlja se niz smetnji među kojima najčešće glavobolja i bolovi u mišićima. Kortizon s vremenom oslabljuje obrambene sposobnosti organizma, čime se povećava opasnost od bolesti.

Dugotrajno povišena razina adrenalina negativno djeluje na srce i cirkulaciju. SRCE Trpi izravne posljedice stresa. Pod utjecajem adrenalina rad srca se ubrzava, ponekad i do 160-220 otkucaja u minuti, a povisuje se i krvni tlak. Korisno Zahvaljujući ubrzanom radu srce u mišiće i pluća doprema veću količinu kisika. Porast krvnog tlaka poboljšava fizičku i psihičku izdržljivost. Štetno Ubrzani otkucaji za srce znače i veći napor, koji s vremenom može oslabiti srce, dok produljen porast tlaka može izazvati aterosklerozu i infakrt. Za osobe koje boluju od povišenog krvnog tlaka stres dodatno pogoršava stanje, predstavlja istinsku prijetnju zdravlju. ŠTITNJAČA U stanju stresa proizvodi hormon koji ubrzava metabolizam, te organizam troši veće količine zaliha masnoća i šećera. Korisno Povećana proizvodnja hormona štitnjače u određenoj mjeri može biti korisna jer organizmu osigurava više energije (većim sagorijevanjem masnoća i šećera stvara se više tjelesne energije). Štetno Ako je štitnjača preaktivna dulje vrijeme, moguće su smetnje poput nesanice, nepodnošenja vrućine, gubitka tjelesne težine unatoč nepromijenjenom načinu prehrane. ŽELUDAC U stanju stresa usporava se proces probave jer određenu količinu krvi, potrebnu za normalno odvijanje procesa probave, iskorištavaju srce i pluća. Štetno Osim smanjenja krvi u probavnom sustavu, u želucu se smanjuje lučenje želučanih sokova. Javlja se osjećaj težine i grča u želucu, proljev, suhoća usne šupljine, osjećaj mučnine, vrtoglavica i opća slabost. MIŠIĆI U stanju stresa imamo više snage i izdržljiviji smo jer mišići dobivaju više kisika. Štetno Ako se ne potroši energija i napetost koji se nakupe u mišićima, javljaju se slabost, bolovi i grčevi. PLUĆA U stanju stresa šire se nosnice i dušnik kako bi pluća dobila više kisika, a pluća se šire kako bi što bolje iskoristila dobiveni kisik. Korisno Krv koja prolazi kroz pluća dobiva više kisika, pa srce i ostali mišići dobivaju više kisika. Štetno Za osobe koje puše te reakcije su štetne jer dim cigareta udahnut u trenutcima jakog stresa dublje ulazi u pluća i uzrokuje veća oštećenja.

Test Kako se nosite sa stresom? 1. Radite posao koji ste željeli raditi još dok ste bili dijete? a. Da, već od osnovne škole želim raditi ovaj posao. b. Ne, ono što me privlačilo u mladosti, ne privlači me više. c. Ne, nažalost život mi nije dopustio da ostvarim svoje želje.

2. Najčešća misao dok radite je: a. Sviđa mi se posao koji radim. b. Za desetak minuta ću prekinuti i popiti kavu. c. Vrijeme stvarno sporo prolazi.

3. Neplanirani događaj za vas je: a. Okrepljujući prekid rutine. b. Neizbježna gnjavaža. c. Uznemirujuća promjena rutine.

4. Kad se probudite u nedjeljno jutro: a. Sretni ste jer je pred vama dan odmora. b. Malo ste zbunjeni jer imate previše vremena za sebe. c. Budite se umorni, pred vama je dan prepun obaveza.

5. Posao je: a. Najzabavniji način da steknete sredstva za život. b. Jedini način na koji ste sposobni zaraditi za život. c. Dugačak period između dva godišnja odmora.

6. Do radnog mjesta stižete: a. Za manje od 15 minuta. b. Otprilike za pola sata. c. Za više od jednog sata.

Zdrave vijesti 23


svakodnevica 7. Bez puno žaljenja mogli biste se odreći: a. Tri dana odmora. b. Večere s kolegama s posla. c. Gledanja omiljenog televizijskog programa mjesec dana.

8. Svoj osjećajni život opisali

b. Prije nego što počnete, popijete čaj ili kavu. c. Odgađate početak sve do posljednjeg trenutka.

Rezultati

16. U oštroj i neugodnoj raspravi

Dobro se nosite sa stresom zahvaljujući tome što ste odabrali način života koji je u skladu s vašom osobnosti i zahtjevima. Radne obaveze držite pod kontrolom mudro i uravnoteženo, u svemu što radite pronalazite zadovoljstvo. Otvoreni ste za prijatelje i prijateljstva i to uvelike pridonosi vašoj stabilnosti i smirenosti. SAVJET Možda biste mogli manje pažnje posvećivati poslu kako biste se mogli više posvetiti emotivnom životu.

u vama prevladava:

a. Zadovoljavajući u svim aspektima. b. Bez puno uzbuđenja, ali miran. c. Frustrirajući iz više razloga.

a. Želja da nađete rješenje kojim će svi biti zadovoljni. b. Želja da se rasprava čim prije završi. c. Osjećaj nemoći koji vas sprečava da branite svoje stavove.

9. Pušenje je:

17. Protekle godine događalo

biste kao:

a. Ugodan način samouništenja. b. Opasna i glupa navika. c. Najbolji način da se pokrenete.

10. Redovita tjelesna aktivnost je: a. Zabavan način brige o vlastitom tijelu. b. Obaveza koja poboljšava zdravlje. c. Jedna u nizu zamarajućih obaveza.

11. Iza ugla vas čeka: a. Ugodno iznenađenje. b. Trgovina s hranom. c. Nasilni lopov.

12. Kojoj od sljedećih izreka biste voljeli biti autor: a. Prestati pušiti je jednostavno: to sam napravio stotinjak puta. b. Svaki put kad se svi slažu s mojim mišljenjem, posumnjam da sam u pravu. c. Kad bih mogao vratiti mladost, napravio bih sve isto, osim ranog ustajanja i vježbanja.

13. Spavaća soba za vas je: a. Mjesto na kojem mogu raditi sve ono što najviše volim. b. Soba koja mi služi za spavanje. c. Najbučniji dio stana.

14. Prije važnog sastanka: a. Na vrijeme se počinjete spremati i uvijek stižete barem pet minuta ranije. b. Precizno računate vrijeme koje vam je potrebno i stižete u točno dogovoreno vrijeme. c. Počinjete se pripremati u posljednji trenutak i na sastanak stižete trčeći.

15. Morate na brzinu dovršiti neki posao: a. Radite brže kako biste u što manje vremena napravili što je moguće više.

24 Zdrave vijesti

vam se više puta: a. Da na poslu ostanete dulje od predviđenog radnog vremena, a da to uopće niste opazili. b. Da kasnite na dogovoreni sastanak. c. Da jedete dok radite.

18. Ponekad pomislite: a. Da ste doista sretni. b. Da sigurno ima puno onih koji žive lošije od vas. c. Da između vas i robota nema velike razlike.

19. Večera je za vas: a. Jedan od najugodnijih dijelova dana. b. Prilika da se okupi cijela obitelj. c. Prilika da poslušate vijesti.

20. Kuća bi morala biti: a. Otvorena za prijatelje. b. Ugodna i udobna. c. Lijepo uređena.

Najviše odgovora A

Najviše odgovora B Događaji oko vas često su prijetili vašem unutrašnjem miru, no vi ste se uvijek znali boriti protiv stresa, i uglavnom vam je to polazilo za rukom. Način života koji ste odabrali zapravo je dobar kompromis između onoga što morate i onoga što želite raditi. Iako niste uvijek u potpunosti zadovoljni načinom života, ne patite od frustracija. SAVJET Nema sumnje, isplati se i dalje poduzimati sve što je potrebno kako biste upravljali svojim životom.

Najviše odgovora C Za vaš način života nikako se ne može reći da je „po mjeri čovjeka“. Dan za danom trčite bez predaha, imate hrpu obaveza i nastojite sve obaviti najbolje što je moguće jer vjerujete da ćete tek tako biti sretni i - griješite. Vaša zamorna rutina oduzima vam fizičku, ali i mentalnu snagu, što, nažalost, ne želite priznati ni sami sebi, ponajprije stoga što ste izgubili osjećaj za vlastito tijelo i psihu. Zato si ne možete pomoći ni barem povremeno odmoriti se. SAVJET Trenutak je da stanete i razmislite o načinu na koji živite, tek tada moći ćete nešto promijeniti i stres držati pod ■ kontrolom.


probava

Održite zdrav ritam Normalo i redovito pražnjenje crijeva vrlo je važno jer je povezano s brojnim vitalnim funkcijama organizma

I

pak, „normalno i redovito“ razlikuje se od osobe do osobe. Neki ljudi mogu prazniti crijeva svaki dan, ili dva puta dnevno, neki pak rjeđe. Bez obzira na to kojoj skupini pripadate, poželjno je, bez obzira na spol i posao koji obavljate, prazniti crijeva najmanje jednom dnevno. Pod utjecajem različitih čimbenika uobičajeni ritam crijeva može se poremetiti, a tada se javlja konstipacija, dugotrajan zatvor uz povremenu stolicu. Može se javiti povremeno, ali u nekih se ljudi javlja češće. Do konstipacije dolazi kad se uspori normalna aktivnost mišića debelog crijeva zbog čega se otpadne tvari teže odstranjuju iz organizma. Uzrok konstipacije ponekad je nepoznat, no vrlo je često povezan s iznenadnom promjenom prehrane, nedostatkom vlakana u prehrani, slabljenjem tonusa mišića crijeva (što je vrlo čest slučaj kod starijih osoba), uzimanjem nekih lijekova, dugotrajnim ležanjem u krevetu i nedostatkom tjelesne aktivnosti.

Posljedice i kako ih izbjeći Konstipacija može uzrokovati vrlo neugodne bolesti, poput analnih fisura (oštećenja sluznice analnog kanala), čira rektuma i, vrlo često, hemoroida, te se tako uspostavlja zatvoren krug zbog kojeg se stanje stalno pogoršava. Tvrda stolica uzrokuje fisure i hemoroide zbog čega pražnjenje crijeva postaje bolno, nastojimo ga čim dulje odgoditi, a posljedica je dodatno stvrdnjavanje stolice. Zatvoru su žene podložnije od muškaraca, bilo zbog hormonskih promjena tijekom puberteta i menopauze bilo u trudnoći. Stoga posebno žene moraju pripaziti na to da im je prehrana raznovrsna, bogata vlaknima i vodom. Bez obzira na uzrok, konstipacija je vrlo neugodna. Uzrokuje nadutost, osjećaj težine, a ponekad i glavobolju. Stoga, kako biste se bolje osjećali i izbjegli posljedice konstipacije, najbolje je načinom života održati pravilan ritam pražnjenja crijeva: - jedite uravnoteženo, u prehranu uključite svježe voće i povrće, namirnice koje sadrže vlakna - pijte dosta vode, Ne zaboravite vlakna biljnih čajeva i sl. Održavaju mekoću stolice time što zadržavaju vodu, poboljšavaju mišićni kako biste spriječili tonus stijenke crijeva i crijevnu dehidraciju peristaltiku. Za prevladavanje i - krećite se, bavite prevenciju konstipacije pomoći će se nekom tjelednevni unos od oko 30 grama snom aktivnošću vlakana. ili sportom, ili jedGdje i koliko ih ima? nostavno dnevno ● 100 g žitarica sadrži 6 - 10 g vlakana šećite barem pola ● 100 g mahunarki sadrži 5 - 8 g sata ● 100 g sušenog voća sadrži 5 - 12 g - ne odgađajte ● 100 g svježeg voća sadrži 1 - 4 g pražnjenje crijeva ● 100 g zelenog povrća sadrži 1 - 8 g kad za tim osjetite 700 g voća i povrća, zadovoljava potrebu. ■ dnevnu potrebu za vlaknima. Zdrave vijesti 25


znanost Piše: Vanja Novak

Ž

Djeca budućnosti genetski dizajnirana? Odrediti spol i osobine djeteta i/ili doznati predispozicije budućeg djeteta za određene bolesti? I jedno i drugo omogućuje tehnologija nedavno odobrena u SAD-u 26 Zdrave vijesti

elite djevojčicu plavih očiju i smeđe kose? Ili možda dječaka tamnih očiju i kovrčave crne kose? Kalifornijska biotehnološka kompanija 23andMe nedavno je patentirala novu tehnologiju koja će roditeljima omogućiti da biraju genetske osobine svoje djece. Američki zavod za patente odobrio je tehnologiju pod patentnim brojem 8543339, što je izazvalo žestoke etičke rasprave i u Americi i Europi. - Ni u jednom trenutku u tijeku preispitivanja zahtjeva Američki zavod za patente nije postavio pitanje je li prikladno patentirati tehnologiju koja omogućava dizajniranje buduće djece - upozorila je na kontroverzni patent skupina francuskih, nizozemskih i belgijskih bioetičara u časopisu Genetics in Medicine. Patent kompanije 23andMe opisuje tehnologiju koja će na osnovi želja svojih klijenata izračunati vjerojatne ishode genomskih kombinacija njihove sperme i jajnih stanica. Također, patent opisuje koje bi potencijalne reproduktivne kombinacije najvjerojatnije dovele do željenih osobina djeteta. U aplikaciji patentirane tehnologije nalaze se osobine poput visine, težine, boje kose, boje očiju, rizika obolijevanja od nekih oblika raka, srčanih mana, očekivanog trajanja života itd. Iako se radi o tehnologiji primjenljivoj za „dizajniranje djece“, iz kompanije 23andMe poručuju da je neće koristiti u te svrhe. Tvrde da je taj patent povezan s „Family Traits Inheritor Calculator“, ranijim izumom kompanije, svojevrsnim kalkulatorom za računanje nasljeđivanja genetskih osobina koji budućim roditeljima „nudi mogućnost otkrivanja osobina što ih dijete može naslijediti“. - Kada smo podnijeli zahtjev za patent, razmišljali smo o tome bi li se mogao koristiti u klinikama za umjetnu oplodnju, gdje se izbor donatora zasniva na fotografijama, obiteljskoj povijesti i nekim ograničenim genetskim testovima - izjavila je Catherine Afarian, glasnogovornica kompanije 23andMe. Tu kompaniju 2006. godine utemeljile su Linda Avey i Anne Wojcicki, odnedavno bivša supruga suosnivača Googlea Sergeja Brina. Kompanija 23andMe nudi komercijalne genetske testove, a ima oko 250 000 klijenata. Kućni DNK-test koji nudi 23andMe ugledni magazin Time proglasio je najvećim izumom 2008. godine. No u budućnosti je neizbježno čitanje


DNK iz fetusa, ustvrdio je prije nekoliko U siječnju 2009. u Velikoj Britaniji rođena klinici u Pennsylvaniji, gdje su im ponudili sumjeseci časopis Technology Review. U je djevojčica koja je kao embrij bila podvrdjelovanje u maloj međunarodnoj studiji dr. svom redovitom godišnjem osvrtu na deset gnuta PGD-u kako bi se izbjeglo da se rodi Dagana Wellsa u sklopu koje se koriste tzv. tehnologija koje će izmijeniti našu svakods genom BRCA1 povezanim s nasljednim nove generacije sekvenciranja (NGS) kako bi nevicu Technology Review predstavio je oblikom raka dojke. No znanost je posljedse otkrilo imaju li embriji, nastali umjetnom prenatalno sekvenciranje DNK. Tim tehnjih godina otišla još dalje. Tako je u srpnju oplodnjom, kromosomske abnormalnosti nološki izazovnim pothvatom, koji izaziva ove godine, trideset pet godina nakon poput Downova sindroma. Kromosomske niz etičkih dvojbi, bave se četiri američke rođenja „prve bebe iz epruvete” Louise abnormalnosti u oko 50 posto slučajeva kompanije: Verinata (Illumina Health), Brown (rođena je 25. srpnja 1978. godine), rezultiraju spontanim pobačajem. Ariosa, Ravgen i Natera. javnosti predstavljen mali Amerikanac - Ako razmotrite ženu u ranim tridesetim Kompanija Verinata već je prije 18 Connor Levy. On je prvo dijete čiji je cjelogodinama koja ide na postupak medicinski mjeseci lansirala test koji može potpomognute oplodnje, oko detektirati Downov sindrom četvrtine njezinih embrija bit će kod nerođena djeteta na osnovi abnormalno. Kod žene u ranim malog uzorka majčine krvi. četrdesetima, abnormalno je tri Primjena neinvazivnog krvnog četvrtine embrija - izjavio je za New Scinetist Dagan Wells. testa za Downov sindrom mogla Problem je što mnogi abnormalni bi u kratkom vremenu potpuno embriji pod mikroskopom izgledaotkloniti potrebu za provođeju normalni. njem amniocenteze, invanzivnog -Trebamo bolji način za razottesta koji povećava rizik od krivanje embrija koji bi trebao biti pobačaja. Slično kao što se iz implantiran - dodao je Wells, koji majčina uzorka krvi može otkriti je osmislio novu metodu skenirahoće li se beba roditi s Downonja embrija. vim sindromom, u budućnosti Nakon medicinski potpomognute bi se mogla otkriti sklonost nizu oplodnje Marybeth Scheidtz i David bolesti još nerođena djeteta. Levy imali su na raspolaganju 13 To se ipak neće dogoditi preko embrija, od kojih je trebalo izabrati noći: naime, izdvajanje egzaknajzdraviji. Kada su embriji imali tnog DNK fetusa iz majčine krvi Klinika za genetiku i umjetnu oplodnju u američkom Fairfaxu pet dana, liječnici su iz njih izdvojili zahtjevan je i skup posao, već razvila je još prije dvadesetak godina tehniku MicroSort po jednu stanicu te zatim poslali u startu mnogo skuplji nego pomoću koje je moguće izabrati spol djeteta. Riječ je o Wellsu na analizu. Iako je većina sekvenciranje genoma odrasle metodi koja se zasniva na laserskom razdvajanju spermija njih izgledala zdravo, samo su tri osobe koje neke američke biokoji nose kromosom X od onih koji nose kromosom Y. Nakon imala normalan broj kromosoma. tehnološke kompanije nude po izbora spermija pristupa se umjetnoj oplodnji, a prva beba Nakon testiranja američki su liječnici cijeni oko 10 000 dolara. kojoj su roditelji izabrali spol, Jessica Collins, rođena je 1997. izabrali jedan od zdravih embrija i - Sekvenciranje genoma godine. Danas se ta metoda koristi u desetak zemalja. umetnuli ga u maternicu Marybeth nerođena djeteta moglo bi otvoriti Scheidtz. Devet mjeseci poslije roPandorinu kutiju - rekao je Henry đen je mali Connor. Nakon Connora nedavno kupni genom skeniran zbog potencijalnih Greely, profesor bioetike na Stanfordu. - Kad imate cijelu sekvencu, možete znati je u New Yorku rođeno dijete čiji su se roditelji genetskih abnormalnosti dok je bio embrij. hoće li nos biti pravilan, a kosa kovrčava. odlučili na isti oblik genetskog skrininga. Ta bi tehnika ubuduće mogla revolucio- Naša metoda neće riješiti problem Koliko će se roditelja odlučiti za pobačaj jer nalizirati postupak medicinski potpomoreprodukcijskih sposobnosti koje opadaju fetus ima predispoziciju za ćelavost? Ne gnute oplodnje pomoću koje u razvijenim sa starenjem, pa će tako par u ranim 40-im mislim da će ih biti mnogo, ali vjerojatno više zemljama na svijet dolazi između jedan i spoznati da nema zdravog embrija. No od nijednog - istaknuo je Greely. pet posto djece. No umjetna oplodnja donaša bi metoda mogla povećati uspješnost Različiti oblici selekcije embrija već su sad je bila nedovoljno učinkovita metoda umjetne oplodnje kod mlađih žena, a moći mogući pomoću preimplantacijske genetske jer manje od 25 posto pokušaja rezultira će se izbjeći pohranjivanje embrija koji dijagnostike (PGD) koja se koristi u nizu rođenjem djeteta. nemaju šanse da se razviju u zdravo dijete zemalja. Riječ je o postupku tijekom kojeg se - Kad sam prvi put vidjela Connora, bila izjavio je dr. Wells. embriji nakon umjetne oplodnje podvrgavaju sam preplavljena emocijama. Moj suprug No činjenica da se NGS može napraviti genetskom testiranju na različite bolesti. David i ja ludo volimo našeg dječaka - izjaviiz samo jedne stanice ljudskog embrija Prva beba nakon postupka PGD-a rođena je la je Connorova majka Marybeth Schidtz povećava mogućnost za zlouporabe. u Londonu još 1989. godine, a takvo se testi(36). Ona i njezin suprug David Levy (41) - Moramo biti vrlo oprezni kako se to ranje najčešće koristi kod teških nasljednih silno su željeli dijete, no svi njihovi pokušaji bolesti kao što su Huntingtonova bolest, završavali su neuspješno. Zatim su se prijavili ne bi koristilo za trivijalne, nemedicinske ■ razloge - upozorio je Wells. cistična fibroza, mišićna distrofija i hemofilija. na postupak medicinske oplodnje u jednoj

Dječak ili djevojčica

Zdrave vijesti 27


djeca

ZDRAVE NAVIKE OD MALIH NOGU

Čimbenici rizika za razvoj pretilosti povezani su s godinama, spolom i obiteljskim naslijeđem. Tako tvrdi dr. Elizabeth Jackson s Medicinskog univerziteta u Michiganu. Istraživanje koje je provela dr. Jackson pokazuje da su pretilosti manje sklone djevojke koje su prvih godina života pile mlijeko. Iz istog istraživanja proizlazi da konzumiranje obroka u školi povećava šanse za razvoj pretilost za čak 29 posto kod djevojčica i za 27 posto kod dječaka, dok se i u jednih i u drugih opasnost od pretilosti povećava za 19 posto ako dva sata ili više sati dnevno provedu gledajući televiziju. Rezultatima istraživanja dr. Jackson dodaje: - Uloga roditelja ključna je u stvaranju prehrambenih kao i svih ostalih navika djece.

Prehlada! Kada liječniku? Teorijski gledajući, dojena su djeca zaštićena protutijelima iz majčina mlijeka, no u praksi je dječja prehlada prilično učestala. Najčešće je riječ o bezopasnoj prehladi koja spontano prolazi za 7 - 10 dana, no ponekad se ta bezopasna prehlada zna pretvoriti u upalu gornjih dišnih putova. Kada otići liječniku?

✖ ✖ ✖ ✖

Ako povišena temperatura (38,5 °C ili 39 °C) traje 3 dana ili dulje. Ako temperatura prijeđe 38,5 °C i dijete počne buncati. Ako se povišena temperatura javi 3 - 4 dana nakon početka prehlade. Ako dijete deset ili više dana teško diše, kašlje, ima začepljen nos i nos mu curi.

28 Zdrave vijesti

✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Ako ima gnojni iscjedak u očima. Ako mu je natečena jedna očna vjeđa li kut oka. Ako dijete često trlja uši i ima gnojni iscjedak iz uha. Ako je dijete razdražljivo, plače, noću se budi. Ako dijete ima proljev, povraća, ne želi jesti.

BOLOVI U TRBUHU I TJESKOBA Prema američkom istraživanju, čije rezultate objavljuje stručni časopis Pediatrics, čak 51 posto odraslih koji pate od tjeskobe u djetinjstvu je imalo napadaje jakih bolova u trbuhu. Od prije je poznato da su djeca koja pate od bolova u trbuhu izložena većem riziku od depresije i tjeskobe, no tek se odnedavno tjeskoba u odrasloj dobi povezuje s probavnim tegobama u djetinjstvu. Pedijatrica prof. Lynn Walker, voditeljica istraživanja, posebno skreće pozornost na činjenicu da se depresija i tjeskoba javljaju i u osoba koje više ne trpe bolove u trbuhu i objašnjava: - Bolovi u trbuhu stvaraju svojevrstan začarani krug: zbog bolova dijete izbjegava grupne aktivnosti, slabe njegovi društveni kontakti, što uzrokuje stres i povlačenje koje se odražava i u budućnosti, na odraslu osobu. Roditelji bi mogli pomoći djetetu tako da prvo shvate povezanost bolova i psihičkih smetnji, a potom i da ih potiču na društvene aktivnosti i druženje unatoč bolovima, naravno u granicama mogućnosti djeteta. Za početak bi bilo dobro djetetove pritužbe prihvatiti i ponašati se u skladu s njima.


Prehlada, kašalj, upala grla Velik broj djece obolijeva od infekcija gornjih dišnih puteva, a za čak 6 posto djece mlađe od šest godina predstavljaju gotovo svakodnevnu tegobu. No ima i djece koju te bolesti zaobilaze. Razloga za to je više, no kontakt s drugom djecom sigurno je važan čimbenik u pojavi respiratornih bolesti. Naime, uočeno je da najveći broj djece od tih infekcija obolijeva upravo s polaskom u vrtić, kad imunosni sustav još nije u potpunosti razvijen. Iako neki lijekovi smanjuju intenzitet i učestalost bolesti, u 80 posto slučajeva broj bolesti smanjuje se oko pete ili šeste godine.

Život u gradu i alergije na hranu Djeca koja žive u velikim gradovima hrane se drugačije od svojih vršnjaka koji žive u manjim sredinama ili na selu. Nije riječ samo o izboru ili kvaliteti namirnica već i o učestalosti alergija na hranu. Od tih alergija djeca koja žive u velikim gradovima boluju češće. Razlog još nije poznat, no pretpostavlja se da to nije gustoća nastanjenosti, već onečišćenje zraka i vode u kojima su prisutni mikroorganizmi koji povećavaju alergeno djelovanje nekih sastojaka prirodno prisutnih u namirnicama. Izvor: Clinical Pediatrics

MASNOĆE U PREHRANI I ASTMA O brzoj hrani dosta se govori: povećava opasnost od dijabetesa, pretilosti i oboljenja krvožilnog sustava. No posljedice ne trpe samo osobe koje jedu tu hranu, trpe ih i djeca majki koje se nezdravo hrane. Rezultati istraživanja iz kojeg ta tvrdnja proizlazi objavljeni su u časopisu Thorax. Dvadeset godina prikupljani su podaci o navikama i zdravstvenom stanju 50 tisuća djece stare od osam do 12 godina, koja su živjela u različitim zemljama. Najveći i svima zajednički problem, utvrđeno je, bio je nedostatak voća i povrća u prehrani, a poznato je da upravo voće i povrće, suprotno od hamburgera, pomaže izbjeći bolesti dišnog sustava. Nadalje je utvrđeno da djeca majki koje jedu brzu hranu i hranom unose previše masnoća češće obolijevaju od astme. Dakle, svima se, i mamama i djeci, preporučuje zdrava, mediteranska prehrana bogata omega-3 masnim kiselinama, voćem i povrćem.

Kućni ljubimci prijatelji zdravlja Želite li spriječiti da neki kućni ljubimac vašem djetetu prenese alergiju, omogućite djetetu život s kućnim ljubimcem već od prvih mjeseci života. Taj savjet objavljuje Clinical & Experimental Allergy. Rezultat je istraživanja skupine američkih znanstvenika koji su promatrali skupinu od 565 djece od rođenja do njihove 18. godine. Utvrđeno je da djeca koja su već od prve godine života odrastala uz psa ili mačku imaju upola manju opasnost za razvoj alergijske astme, rinitisa ili kožne alergije. Izvor: Clinical & Experimental Allergy

Zdrave vijesti 29


rast i razvoj Nakon roditelja, bake i djedovi najvažnije su osobe u djetetovu životu, no pravila odgoja postavlja roditelj, a baka i djed u tome mu mogu "samo" pomoći

Prava uloga bake i djeda Piše: dr. sc. Vesna Ivasović, prof. psih. Psihološki centar Mentis Palmotićeva 4, Zagreb, tel. 098 591814

trokut generacija počinje vrlo rano pucati i neka djeca gube privilegiju odrastanja uz bake i djedove zbog sukoba između njih i njihove odrasle djece.

Popustljivost nije ljubav

R

adost i ushićenje, ponos te ogromna ljubav koju bake i djedovi osjećaju kad dobiju unučiće početak su priče koja može imati prekrasan, ali ponekad i bolan tijek i završetak. Odnos baka i djedova s unucima može biti neizmjerno vrijedno klupko snažnih spona ljubavi, podrške, topline i snage koje će dijete u svom srcu nositi cijeli život. To klupko ponekad može biti baš onaj ključni osobni posjed koji će izgraditi samopoštovanje, osjećaj da smo vrijedni i obožavani te nam u životu davati snagu u teškim trenucima i životnim krizama. Nerijetko su bake i djedovi sigurna luka bezuvjetne ljubavi i izvor sjećanja na prekrasne zajedničke trenutke koje su nam podarili, sjetna uspomena koja ostaje dio nas i naše osobnosti i dugo nakon što ih izgubimo. Nažalost, ponekad

30 Zdrave vijesti

U pravilu, bake i djedovi imaju najbolje namjere. Obožavaju svoje unuke i sve bi učinili za njih. Mnogi smatraju da imaju pravo razmaziti ih. Konačno mogu uživati u djetetu bez odgovornosti! Naravno da su bake i djedovi tu da udovoljavaju svojim unucima, ali granicu negdje treba postaviti. Oni mogu naučiti postaviti granicu samo ako znaju prepoznati grešku koju su počinili… a neki te greške uopće ne uočavaju. Neke pogreške su nebitne i roditelji bi ih trebali realno sagledati i zapitati se jesu li vrijedne sukoba i "igre moći". To što dijete ponekad kod bake i djeda pojede nešto što roditelji smatraju nezdravim, ne treba biti razlog svađe. Međutim, sustavno omalovažavanje i kritiziranje roditeljskih vrijednosti, pravila i odgojnih postupaka roditelji djeteta ne trebaju i ne smiju tolerirati. Osim što takvi postupci pogubno djeluju na samopoštovanje roditelja i vjeru u vlastite

roditeljske vještine, imaju negativan utjecaj i na samo dijete koje može postati vješt manipulator što odlično pliva u mutnim vodama nejasnih granica i izostanka dosljednosti. Ako majka na neki zahtjev djeteta kaže "ne", a baka taj isti zahtjev odmah ispuni, ne poštujući odluku majke, dijete će ubrzo naučiti kako postići ono što želi. Kod napada bijesa prvi impuls baka i djedova jest umiriti dijete ispunjavanjem zahtjeva. To je kontraproduktivno jer djetetu šalje poruku da su napadi bijesa prihvatljivo ponašanje da bi dobilo ono što želi.

Oprezno s darovima Miješanje u odgojne postupke roditelja u svrhu "zaštite" unuka dovodi do dva problema. Prvi problem je taj što će dijete biti više sklono lošem ponašanju u prisutnosti baka i djedova jer je tu netko tko će ih spasiti. Drugi je problem taj što najčešće dolazi do svađe između bake ili djeda i roditelja. Osim u slučaju da je dijete ugroženo, bake i djedovi se ne bi trebali miješati u odgojne postupke roditelja. Neke bake i djedovi bombardiraju unuke


PODSJETNIK ZA

BAKE I DJEDOVE

darovima. Nema ništa loše u darovima, ali problem je ako dijete dobiva poklon svaki put kad vidi baku i djeda. Nikada nije dobro bazirati odnos na onom što jedna osoba daje drugoj. Bolje je da dar bude povremeno iznenađenje. To omogućuje razvoj odnosa u drugim područjima. Bake i djedovi mogu dati neizmjerno nematerijalno bogatstvo svojim unucima: tople riječi, podrška, maženje, priče, igre, zajednički izlasci i aktivnosti, boravak kod njih tijekom praznika, sve to zadržava se puno duže od igračke koja će ubrzo biti zaboravljena ili izgubljena. Odlazak baka i djedova na priredbe, utakmice ili druge nastupe svojih unuka jača njihovu međusobnu povezanost i pozitivno utječe na samopoštovanje djeteta. Mnoge bake i djedovi od velike su pomoći kod čuvanja djece. Uskaču kad god je potrebno, nerijetko zanemaruju svoje potrebe i interese kako bi čuvali unuke. Roditelji to ne bi trebali uzimati zdravo za gotovo, već bi im trebali izraziti zahvalnost i pokazati da cijene njihovu brigu i ljubav koju pružaju unucima te omogućavanje izlazaka roditeljima. Uzajamno poštovanje nužno je za funkcioniranje odnosa roditelja i njihove odrasle djece nakon što i jedni i drugi dobiju nove životne uloge.

dovesti do još veće frustracije. Tu energiju sada treba usmjeNe zaboravite da ste imali priliku odgojiti riti na svoju novu obitelj - oni svoju djecu. Imajte povjerenja u to da ste su na prvom mjestu. Začarani dobre roditeljske vještine prenijeli na svoje krug loših odnosa potrebno svoju djecu i pustite nove roditelje da sami je najprije osvijestiti, a onda donose odluke. Prihvatite da vaš način prekinuti. To nije jednostavnije jedini način. Shvatite da su se odgoja no i ponekad je potrebna promijenila i ono što je savjetovano vremena stručna pomoć. Zapamtimo, roditeljima prije nekoliko desetljeća ne važi onako kako se mi ponašamo nužno i danas. Roditelji vaših unuka neće prema svojim roditeljima, biti u pravu, ali dajte im prostora za uvijek ponašat će se i naša djeca pogreške jer uče biti roditelji. Sjetite se koliko prema nama. Djeca uče po je vama smetalo miješanje vaših roditelja u modelu, upijanjem ponašaodgoj vaše djece. Opušteno uživajte u nja kojem su svakodnevno svojim unucima i činjenici da odgovornost izložena. više nije na vama. Ne zaboravite da svojim Kada razmišljate o tome odnosom s unucima možete kvalitetnim kako želite odgojiti svoju oplemeniti i obogatiti njihov život, baš kao i djecu i što smatrate važnim, oni vaš! možete otkriti da je to u raskoraku i s vrijednostima vaših roditelja. Možda su vas roditelji tukli i vi ste odlučili da to nikada Očuvajte ravnotežu ne "priuštite" svojoj djeci. To jasno naglaKoncentrirajte se na rješavanje problema, site. Neke su bitke vrijedne borbe. S druge a ne na frustraciju i ljutnju. Umjesto da strane, postoje brojne druge nevažne bitke burno reagirate na to što baka ili djed od kojih je bolje odustati. kažu, najbolje je aktivno se usmjeriti na Ako dijete odlazi na čuvanje baki i djedu, proces rješavanja problema. Npr. možete poštujte pravila koja vrijede u njihovu reći: „Mama, prije nego što komentiraš ili domu. mi govoriš o tome kako odgajam djecu, U situacijama kada su roditelji, djeca, nadam se da ćeš me najprije na lijep način Vi postavljate pravila bake i djedovi zajedno, roditelji su ti koji pitati zašto tako postupam. Čini li ti se to Mnogi su roditelji uvjereni da bolje trebaju imati kontrolu nad ponašanjem razumnim?“. odgajaju svoju djecu nego što su njih djece. Ako djed ili baka imaju potrebu raPojasnite očekivanja. Važno je da neke odgajali njihovi roditelji. To je prirodno. spravljati o djetetovu ponašanju, trebamo stvari budu jasne i jednoj i drugoj strani. Svatko napušta roditeljski dom s vlastitim ih zamoliti da to ne rade u trenutku kada Zahtjev koji moramo postaviti roditeljima emocionalnim ožiljcima i nada se da će se dijete loše ponaša. je jest da pred djecom ne daju negativne njegovo dijete "bolje proći". U kkomentare na naš način odgoja. Drugi nekim nesretnim slučajevima zzahtjev je da ne discipliniraju našu djecu roditelji i djeca zaista imaju otrob bez naše dozvole. van odnos. Neka odrasla djeca Bake i djedovi imaju i svoja prava. Ako zalijepljena su za svoje roditelje s se djeca jako loše ponašaju, imaju pravo kao noćni leptiri za svjetlo, stalno ttražiti od nas da ih smirimo ili čak zamoliti Recite svojim roditeljima da ste im izgaraju i ponovno se vraćaju, ccijelu obitelj da ode. zahvalni za pomoć oko djece i da želite uporno se nadajući bliskijem odBake i djedovi koji ne ulaze u sukobe oko da oni imaju najbolji mogući odnos. nosu, do čega nikada ne dolazi. ssvojih unuka oni su koji daju savjete samo Objasnite im vaša pravila i odgojne Sukobi u vezi odgoja unuka samo kkad se to od njih traži, koji poštuju pravila postupke i zamolite ih da ih poštuju. Ne su simptomi dubljih, dugoročnikkoja su uveli roditelji, koji ne kritiziraju svađajte se tko je u pravu. Vi ste jih problema. Djeca tako mogu roditelji i vi donosite odluke. Oni to rroditelje pred djecom. Kratko rečeno, oni postati nedužne žrtve zamršenih moraju poštovati. Nemojte im prijetiti, ssu diplomati. Npr. baka može reći svojoj obiteljskih odnosa i emocionalpostavljati ultimatume ili ih ucjenjivati kkćerki: „Jako mi je važno da ti i ja imamo nih ucjena. Mnogi od nas moraju neviđanjem djece već mirno raspravite d dobar odnos i ne želim napraviti ništa što prihvatiti da će prolaziti kroz probleme. Ne uzimajte pomoć baka i ćće ga ugroziti. Imam neke primjedbe u život bez totalne prihvaćenosti ili djedova "zdravo za gotovo", ne ponašajte vvezi unuka. Želiš li ih čuti?“ Samo ako kćer bezuvjetne ljubavi svojih roditelja se egoistično. Oni imaju pravo na svoj p potvrdno odgovori, baka ima pravo iznijeti i sva energija koju potrošimo očemir, hobije i slobodno vrijeme. Nemojte kujući da se to dogodi samo će ssvoje primjedbe. ■ se uvrijediti ako ponekad kažu "ne".

PODSJETNIK ZA

RODITELJE

Zdrave vijesti 31


ljepota a

KOLIKO VOLIMO RUŽ Istraživanja pokazuju da je prodaja proizvoda za njegu usana, u prvom redu ruževa i sjajila, od kolovoza 2012. do kolovoza 2012. porasla, ali samo u SAD-u i Velikoj Britaniji, za razliku od europskih zemalja gdje je potražnja za tim proizvodima ostala gotovo nepromijenjena. U SAD-u se prodaja ruževa i sjajila povećala se za 11 posto te proizvođačima donijela 665 milijuna dolara. U Velikoj Britaniji potražnja za ruževima povećala se za 8 posto, dok je u ostalim europskim zemljama ostala nepromijenjena, u Italiji i Španjolskoj je, dapače, čak i manja nego prethodnih godina.

Kako pušenje mijenja naš izgled Pušenje uzrokuje rak pluća i ostale po život opasne bolesti, ali pogubno djeluje i na izgled. Ubrzava starenje cijelog organizma, svih organa, pa tako i kože. Skupina američkih estetskih kirurga trebala je, na osnovi fotografija, odrediti dob otprilike pedeset parova blizanaca od kojih su otprilike polovina bili pušači, ostali nisu nikad pušili, a neki su pušili najmanje pet godina dulje od svoje braće. Sve pušače liječnici su ocijenili starijima, a onima s duljim pušačkim stažem dali su više godina nego onima koju su tek počeli pušiti. Analiza fotografija pokazala je da pušenje najviše tragova ostavlja na donjem dijelu lica, od očiju do brade. Pušači imaju više bora i njihove bore su dublje, posebno oko očiju, oko usana i uz nosnice. U njih je izraženija i opuštenost kože, kapci su im opušteniji, imaju izraženije vrećice ispod očiju. Objašnjenje je jednostavno: pušenje otežava cirkulaciju, pa tkivu kože nedostaje kisika i hranjivih tvari.

32 Zdrave vijesti

Pravo vrijeme za anti-age njegu? S usporavanjem starenja ne bi trebalo čekati zrelu životnu dob, no ne bi trebalo ni žuriti. Prema reklamnim porukama proizvođača kozmetike s anti-age učinkom, njihovom bi primjenom trebalo početi već oko 20. godine, a upravo tako postupa otprilike trećina žena mlađih od 25 godina – one koriste proizvode namijenjene ženama u četrdesetima. Stručnjaci su uvjereni da griješe jer prerana uporaba anti-age proizvoda može imati učinak suprotan od željenog – može ubrzati starenje i uzrokovati nepopravljiva oštećenja. Anti-age kreme sadrže veliku koncentraciju aktivnih tvari koje mogu zatvoriti pore mlade kože, uzrokovati pojavu akni i ostalih nepravilnosti, nepotrebno ubrzavaju obnavljanje kože koje se normalno odvija, mogu povećati osjetljivost kože.

Logona bez glutena Nova, poboljšana linija Logoninih proizvoda za zrelu kožu Age Protection odsad nosi, uz certifikate za ekološku i organsku kozmetiku BDIH i NaTrue, i oznaku gluten free (bez glutena), ne sadrži taj protein iz žitarica na koji je sve više ljudi alergično ili osjetljivo. LOGONA Age Protection proizvodi pružaju visoku razinu njege i zaštite za zahtjevnu zrelu kožu. Koncentrirani biljni aktivni sastojci, prirodni ovlaživači i vrhunska biljna ulja ciljano tretiraju specifične probleme zrele kože, dok stimuliraju prirodne mehanizme samoobnavljanja. Proizvodi se baziraju na otkrićima posljednjih dermatoloških istraživanja, ali i na znanjima tradicionalnog travarstva.


NOVO U CENTRU ZDRAVLJA ANIMASEDA Virechana Detox novi je program zagrebačkog Centra zdravlja Animaseda. Program Virechana Detox za nekoliko tjedana organizmu vraća vitalnost i svaku stanicu organizma dovodi u ravnotežu kako bi u potpunosti mogla ispunjavati svoje vitalne funkcije. Krvožilni i probavni sustav oslobađaju se štetnih tvari i mogu apsorbirati nutrijente. Osim za pomlađivanje i osjećaj vitalnosti Virechana Detox program preporučuje se i za gubitak kilograma, smanjenje kolesterola, bolju kvalitetu spavanja i reguliranje krvnog tlaka, pomaže u liječenju neurodermitisa, ali se preporučuje i kod sindroma iritabilnog crijeva, rješava probleme gastritisa, želučanog refluksa i žgaravice, čisti masnu jetru…

OPASNI CENTIMETRI Veliki opseg struka nije poguban samo za izgled, opasan je i za zdravlje. Prelazi li u žena 85 centimetara (u muškaraca 100), upućuje na prekomjerno potkožno masno tkivo, ozbiljnu predispoziciju za brojne bolesti. Nažalost, opseg struka nemoguće je smanjiti čajevima za mršavljenje, masažom, kao ni svakodnevnim vježbanjem. Uz svakodnevno vježbanje potrebna je i pravilna prehrana.

Zdrave vijesti 33


volimo prirodno

Organska kozmetika insp i Prirodna, organska kozmetika inspirirana je filozofijom „zdravo tijelo vodi do zdravog duha“. U skladu s tim proizvodi koje stavljamo na naše tijelo moraju biti organskog porijekla i poticati zdravlje, kao i ono što unosimo u tijelo. Široka paleta proizvoda Dr. Organic namijenjena je različitim tipovima kože, dostupna je u svim poslovnicama tvrtke Bauerfeind i Centrima vitalnosti diljem Hrvatske te u ljekarnama Primapharme i trgovinama bio&bio

S

vi Dr. Organic proizvodi izrađeni su od najfinijih prirodnih i organskih sirovina. Dr. Organic jamči da su u svakom proizvodu očuvana bioaktivna svojstva prirodnih sastojaka koja proizvode čine istinski učinkovitima. Dr. Organic proizvodi nisu testirani na životinjama, ne sadrže štetne kemikalije, sastojke životinjskog podrijetla, GMO sastojke, mineralna ulja ili parabene. Koristeći prirodne sastojke, Dr. Organic na tržište donosi djelotvorne linije proizvoda, od kojih svaka odgovara određenom tipu kože i kose. Osim njege kože tijela i lica te tjemena i kose, u ponudi su i proizvodi za njegu zubi i desni. Proizvode Dr. Organic u Hrvatsku donosi tvrtka Bauerfeind, ekskluzivni dobavljač Dr. Organic prirodne kozmetike.

Dr. Organic Čajevac linija proizvoda posebna je zbog prirodnih antiseptičkih, antibakterijskih i antifungalnih svojstava te iscjeljujućeg učinka čajevca. Pogodna je za sva stanja kože kada je potrebno kožu regenerirati, dezinficirati i smanjiti iritaciju (akne, ubodi insekata, posjekotine, opekline, inficirane rane, opeca ) Čajevac ččisti st zatvorene atvo e e pore, po e, uklanja u a prljavštinu klinee od su sunca...). i prekomjernu količinu masnoće na koži, čisti, hidratizira i revitalizira kožu. Hladi i smiruje kožu oštećenu suncem ili aknama. Ka kosu i vlasište. Čajevac uklanja i sprečava pojavu prhuti tako što čisti i time štiti tjeme, održavajući kosu zdravom i sjajnom. Za zube i usnu šupljinu. Antiseptička, izbjeljujuća i protukarijesna svojstva čine čajevac pogodnim za opću oralnu higijenu. Dr. Organic Manuka med linija izuzetno je pogodna za suhu, iritiranu, ispucalu i oštećenu kožu, učinak se zasniva na jedinstvenim svojstvima meda od manuke; prirodnoj ljekovitosti, sposobnostima vlaženja, obnavljanja

34 Zdrave vijesti

i liječenja. Umirujuće svojstvo meda u kremama smiruje iritiranu, osjetljivu, oštećenu i suncem opečenu kožu. Med od manuke pomlađuje suhu i zrelu kožu smanjujući sitne bore, pospješuje regeneraciju poticanjem stvaranja kolagena pa je koža meka, glatka i elastična. Piling kreme za lice i stopala s dodatkom prirodnih sjemenki pojačavaju mikrocirkulaciju, opuštaju kožu lica te umorna i bolna stopala, pri čemu omekšavaju i kalus. Za kosu. Hidratantni šampon za sve tipove kose, prodire duboko u vlasi i kosi daje svilenkastu mekoću i podatnost, oporavlja kosu.

Dr. Organic Aloe Vera linija je koja ponajprije vlaži kožu, te je blagotvorna za suhu, dehidriranu i zrelu kožu. Prodirući duboko u slojeve kože, stimulira fibroblaste na stvaranje elastina i kolagena, čime pridonosi smanjenju bora. Aloe vera štiti kožu od sunca oslabljujući učinak UV zraka i jačajući imunološke reakcije kože. Smiruje i obnavlja kožu opečenu suncem, ublažava opekline, smiruje upalne promjene, iritacije i rane. Aloe vera hrani i vlaži tjeme te poboljšava regeneraciju folikula dlake. Za kosu. Aloe vera je pogodna za njegu suhe i normalne kose, a izuzetno je korisna u tretmanu opadanje kose i seboreje. Za zube i usnu šupljinu. Aloe vera se u kombinaciji s prirodnim antisepticima (islandski lišaj i čajevac) koristi u njezi zubi i desni; ublažava iritaciju, smanjuje otoke i upale desni. Dr. Organic Vitamin E linija sa snažnim prirodnim antioksidacijskim i zacjeljujućim djelovanjem vitamina E. Eliminira slobodne radikale koji se stvaraju tijekom staničnog metabolizma. Time sprečava propadanje stanica, potiče cijeljenje i regeneraciju s krajnjim rezultatom zdrave, pomlađene kože, smanjenih sitnih i dubokih bora te strija.


p irirana prirodom U svakodnevnoj primjeni, uza sve navedeno, hidratizira kožu, vraćajući joj vlagu, sjaj i čvršći izgled. Za kosu. Vitamin E hidratizira i regenerira kožu tjemena i kosi daje sjaj.

Dr. Organic Ruža Otto vraća koži mladenački izgled i elastičnost, sprečava suhoću, dehidraciju i starenje. Odgovara svim tipovima kože, ali je posebno korisna za dehidriranu, suhu i iritiranu kožu. Eterično ulje „Otto“ ruže smiruje kožu, hidratizira je i regenerira, ima antiaging i lifting djelovanje te pomaže kod stvaranja normalnog ožiljnog tkiva. Poboljšava zdravlje, izgled i boje kože, čini je glatkom, mlađom, mekšom i sjajnom te podiže tonus. Snažno antiseptičko i antibakterijsko djelovanje razlog su za primjenu ovih proizvoda kao dodatak u liječenu kože nakon traume i stresa. Za kosu. Luksuzni šamponi i regeneratori za kosu revitaliziraju kosu prodirući duboko u keratinska vlakna i folikule, vraćaju kosi volumen i sjaj.

Dr. Organic Lavanda, ekskluzivna linija na bazi eteričnog ulja lavande s mnoštvom blagotvornih djelovanja potiče opuštanje, smanjuje stres te osnažuje psihu. Pospješuje zarastanje te se slobodno koristi na koži s opeklinama, ekcemima, manjim posjekotinama i ujedima insekata. Pospješuje liječenje akni i seboreje regulirajući proizvodnju sebuma. Lavanda pospješuje prirodni proces obnavljanja stanica te čini kožu mekom, sjajnom i elastičnom, dajući joj profinjen miris. Za kosu. Izvrsna je u njezi svih tipova kose. Jača prirodno stanje kose i hrani kosu, čini ju podatnom za oblikovanje. Dr. Organic Arganovo ulje prirodno je rješenje za sprečavanje preranog starenja. Bogat je izvor antioksidansa, vitamina i esencijalnih masnih kiselina. Arganovo ulje u Dr.

Organic proizvodima je stopostotne čistoće, s visokim postotkom vitamina E i snažnim antioksidacijskim svojstvima. Postoje brojne mogućnosti korištenja arganovog ulja u kozmetici. Istraživanja pokazuju da arganovo ulje obnavlja kožu, povećava joj propusnost, usporava stanično starenje te čuva elastičnost. Umanjuje simptome starenja kao što su bore. Pokazalo se da potiče cijeljenje upaljene ili opečene kože te uklanja tragove na koži koji nastaju poslije trudnoće. Arganovo ulje se sve više koristi u kozmetici, a cijene ga mnogi stručnjaci za ljepotu. Arganovo ulje se koristi u kremama za hidratiziranje kože, u kremama koje usporavaju proces starenja te u kremama za oporavak kože oštećene suncem, opeklinama i upalama, kao i protiv svih vrsta akni. Arganovo ulje neće začepiti pore na koži. Za kosu. Arganovo ulje pomaže ukloniti prhut i štiti od UV zračenja.

Dr. Organic Nar linija za njegu tijela ekskluzivna je i cjelovita linija prirodnih proizvoda za njegu tijela, namijenjena održavanju zdrave, glatke i sjajne kože putem obrane i revitalizacije stanica kože, restrukturiranja i jačanja kose, održavanja oralnog zdravlja zahvaljujući snažnim aktivnim svojstvima sastojaka. Nar daje esencijalne hranjive tvari i vlagu koje su kosi i koži potrebne da bi ostale zdrave i mlade, prirodno obnavlja ljepotu kože stimulacijom stvaranja kolagena i potporom njene unutarnje strukture, pomaže kosi da ponovno dobije čvršći, podatniji i sjajan izgled. ■ Za više informacija posjetite Dr. Organic internetsku stranicu: www.drorganic.hr Zdrave vijesti 35


sastojci kozmetike Ekstrakti, esencijalna ulja ili hidrolati raznih vrsta majčine dušice česti su sastojci kozmetičkih proizvoda za njegu lica, tijela i kose

Majčina dušica mirisni izvor ljepote

K

ao što se za pripremu jela i napitaka koristi više vrsta majčine dušice, tako se i u kozmetičkim pripravcima koriste različite vrste te aromatične, ljekovite biljke. Thymus capitatus (ili španjolski origano), Thymus citriodorus koji ima jači miris, Thymus mastichina ili divlji mažuran, Thymus quinquecostatus porijeklom iz Japana, Thymus satureioides ili majčina dušica s ukusnim listovima, Thymus serpillum, Thymus zygis… Listovi i/ ili cvjetovi tih i drugih vrsta majčine dušice nalaze se u proizvodima za održavanje higijene i ljepote. Ipak, najčešće se koristi Thymus vulgaris „obična“ majčina dušica.

Jedna biljka, tri aktivne tvari Thymus vulgaris koristi se u tri oblika: - Ekstrakt listova (Thymus vulgaris leaf extract) nalazimo ponajprije u proizvodima za usporavanje starenja, ali i u sredstvima za njegu kože oko očiju, kao i u proizvodima za mršavljenje. - Esencijalno ulje (Thymus vulgaris flower oil) nalazimo u dezodoransima, proizvodima za njegu masne kože i sredstvima za odstranjivanje šminke. Osim toga dodaje se šamponima. Esencijalno ulje dobiveno iz listova biljke uvelike se koristi u parfemskoj industriji. - Hidrolat (Thymus vulgaris leaf water) najčešće nalazimo u šamponima i proizvodima za njegu kose, kao i u proizvodima

36 Zdrave vijesti

za njegu zubi i usne šupljine. Bez obzira na oblik, svi derivati majčine dušice imaju slična svojstva.

Antiseptik i sredstvo za čišćenje Majčina dušica ima jednak učinak iznutra i izvana. Ta je aromatična biljka upravo zbog svog antiseptičkog, protugljivičnog i protubakterijskog djelovanja sastavni dio brojnih formula. - U dezodoransima sprečava razmnožava-

I neželjena djelovanja Popisu korisnih i ljekovitih učinaka majčine dušice treba, nažalost, dodati i poneko loše. Neželjena djelovanja ekstrakta ili hidrolata nisu zabilježena, ali poznato je da esencijalno ulje adražiti kožu. majčine dušice može nadražiti avati uporabu Zbog toga valja izbjegavati čistog, nerazrijeđenog esencijalnog ulja. nim i aktivnim Osim toga među mirisnim sastojcima esencijalnogg ulja majčine dušice nalaze se linalol i limonen, tvari avezni navesti na koje su proizvođači obavezni ogu izazvati reakpopisu sastojaka jer mogu ga ne treba cije kože. Ipak, zbog toga šicu u kremama i izbjegavati majčinu dušicu drugim proizvodima za njegu i higijenu jer su pravilno dozirani ekstrakti, u spoju s drugim tvarima,, istinski eliksir zdravlja i ljepote.

nje bakterija koje su odgovorne za neugodan miris znoja, a uz to znoju dodaje svoj ugodan miris. - U proizvodima za njegu kože lica i kože vlasišta pročišćava i regulira proizvodnju sebuma. - U sredstvima za odstranjivanje šminke istovremeno čisti i njeguje kožu - U pastama za zube i vodicama za ispiranje usta pročišćava unutrašnjost usne šupljine i osvježava dah ne narušavajući pritom ravnotežu prirodne flore sluznice usne šupljine.

Tonizira i jača Takav učinak imaju esencijalno ulje i hidrolati majčine dušice. To svojstvo najviše se koristi u njezi kože vlasišta. Zbog toga se esencijalno ulje majčine dušice dodaje šamponima za oštećenu kosu (npr. oštećenu bojenjem), oslabljenu kosu, nalazimo ih i u proizvodima protiv ispadanja kose. Hidrolati također toniziraju i jačaju te se koriste kao baza vodica za ispiranje usne šupljine s ciljem toniziranja i jačanja zubnog mesa.

Neutralizira slobodne radikale Antioksidacijsko djelovanje još uvijek nije potpuno ispitano i potvrđeno u kozmetičkim proizvodima, no poznato je da je majčina dušica snažan antioksidans. Dakle, neutralizira slobodne radikale i brojne oksidacijske procese koji uzrokuju ubrzano starenje kože. Upravo stoga ekstrakte majčine dušice sve češće nalazimo u proizvodima za usporavanje starenja kože.

Potiče površinsku cirkulaciju Pravilna površinska cirkulacija neizmjerno je važna za zdravlje i dobar izgled kože (kao i za cijelo tijelo). Ubrzavanjem površinske cirkulacije ubrzavamo procese izlučivanja štetnih i otpadnih tvari koje nastaju u procesima metabolizma. To svojstvo koristi se u proizvodima za njegu kože oko očiju, protiv vrećica i podočnjaka, ali i u njezi tijela u proizvodima za drenažu i oblikovanje tijela. ■


dermatologija

Mezoterapija dermarolerom Potaknuti prirodne procese kože cilj je tretmana koji odstranjuju ožiljke, zaglađuju bore i koži vraćaju mladenačku vitalnost Piše: mr. Klaudija Šebetić, dr. med. spec. dermatovenerologije Poliklinika Šebetić d.o.o. za dermatovenerologiju i kardiologiju Trg Kralja Petra Krešimira IV. 14, Zagreb, tel. 01 455 30 33 www.poliklinika-sebetic.hr

K

ako postići lijep i zdrav izgled kože koristeći mogućnosti koje koža ima? Danas se to nastoji ostvariti valjcima koji na svojoj površini imaju mikroiglice i nazivaju se roleri. Roleri se razlikuju prema duljini iglica, pa prema tome postoje roleri za kućnu primjenu duljine 0,2 mm, te medicinski roleri s iglicama duljine do 2 mm, koje primjenjuju samo liječnici. Ovisno o duljini iglica rolerima se djeluje na pojedini sloj kože jer se mikroiglicama koža izbode, čime se potiče regeneracija kože. Koža ima tri sloja, a za njezinu čvrstoću važan je srednji sloj koji se naziva dermis. On veže površinski sloj s potkožnim masnim tkivom, a ima svoj površinski i duboki dio. Osim potporne uloge dermis ima i važnu ulogu u hranjenju kože jer je dobro prokrvljen. Debljina dermisa povećava se tijekom djetinjstva i adolescencije, a stanjuje se nakon 50. godine života. Dermis se sastoji od fibroblasta, kolagenih i elastičnih vlakana. Fibroblasti su stanice dermisa odgovorne za stvaranje elastičnih i kolagenih vlakana i glikozaminoglikana koji tvore potporno tkivo kože. Nalaze se u vlaknastom matriksu i povezani su s mrežom vlakana koju tvore. Njihov se broj s godinama smanjuje, a postaju i manje produktivni, što dovodi do smanjenja broja makromolekula međustaničnog matriksa.

Kod kuće Kućni dermaroleri djeluju na površinski sloj kože i pomažu u boljoj apsorpciji kozmetičkih proizvoda jer se njima naprave sitni ubodi u koži pa proizvodi protiv starenja kože i do 100 posto više prodiru u kožu. Tretman nije bolan jer iglice ne prodiru do srednjeg sloja kože u kojem su živčani završetci, a njime se stimuliraju stanice površinskog sloja kože na bržu obnovu. Može ga se koristiti uz večernju njegu u trajanju od 2 do 3 tjedna. Sam postupak je jednostavan: nakon što se koža dobro očisti, nanese se anti-age serum i koža nježno izmasira rolerom. Tretman kućnim rolerom idealna je nadopuna tretmana s medicinskim rolerima koji primjenjuju liječnici.

U ordinaciji Medicinski roleri imaju duže iglice i time prodiru u srednji sloj kože, gdje potiču stvaranje novog kolagena i novih krvnih

žila u dubini kože, pa se stoga primjenjuju u liječenju ožiljaka od akni, bora, strija, alopecije. Medicinski roler ne uklanja površinski sloj kože već mikroozljedama potiče kožu na oporavak i stvaranje novog kolagena. Tretmani medicinskim rolerima nazivaju se i kolagenska indukcijska terapija ili microneedling. Tijekom te procedure na kožu se nanose mezoterapijski kokteli koji, već prema indikacijama, sadrže vitamine, minerale, aminokiseline, hijaluronsku kiselinu, prekursore acetilkolina, peptide i dr., pa se na taj način radi mezoterapija kože rolerom. Tretman se ne preporučuje osobama koje imaju rozaceju, psorijazu, veliki broj keratoza i madeža na licu, infekciju kože, herpes i dr. Ovakvi tretmani vrlo su popularni i danas se sve veći broj osoba odlučuje za njih. ■ Zdrave vijesti 37


njega kože

Bore

za svaku postoji rješenje

Bore su vidljivi znakovi smanjene elastičnosti kože, vrlo često prvi vidljivi znakovi starenja kože. Za njihovo prevladavanje potrebno je odabrati tretman i sredstva ovisno o uzroku

B

rojni su uzroci stvaranja bora koje, bez obzira na uzroke, dijelimo na dvije velike skupine – bore mimike i bore povezane sa starenjem koje mogu biti prijevremene i staračke. Prve se javljaju bore mimike. Posljedica su aktivnosti kožnih mišića koji su izravno povezani s kožom, tzv. mišića mimike. Staračke bore javljaju se oko 50. godine života, no jave li se ranije, nazivamo ih prijevremenim borama.

Zašto nastaju Bora na koži nastaje kao posljedica slabljenja i oštećenja elastičnih vlakana kože, zbog oštećenja vezivnog tkiva kože, kao posljedica procesa starenja, uslijed mršavljenja ili jednostavno

38 Zdrave vijesti

zbog mimike (zbog mrštenja, smijanja, stiskanja očiju…). Vidljivije postaju zbog utjecaja sunca, vjetra i pušenja. Usporedno sa starenjem usporava se proces obnavljanja stanica koji se prirodno odvija u germinativnom sloju kože, a stanjuje se i sloj Malpighijevih stanica, koje su izuzetno važne za vitalne procese kože. Neke tvari, primjerice fosfolipidi koji imaju funkciju liposoma, pokazale su se vrlo djelotvorne kad su u pitanju tonus i vitalnost stanica epiderme. Površinski, rožnati sloj s vremenom postaje grub, hrapav, dehidriran, stoga se preporučuju tvari kao što su vitamin A i tvari hidratantna djelovanja, koje će usporiti pojavu tih promjena. Prijevremenim borama nazivamo one koje nisu povezane s


savjet mjeseca prirodnim procesima starenja već ih uglavnom uzrokuje način života, najčešće produljeni boravak na suncu i vjetru. Javit će se prije i bit će dublje na suhoj i dehidriranoj koži, a mogu se javiti i kao posljedica nepravilne njege kože. No staračke bore zapravo su prirodna posljedica procesa starenja zbog kojega u koži dolazi do određenih promjena. Koža starijih osoba tanka je, suha, vrlo često s oštećenim kapilarama, oslabljene elastičnosti. Usporedno s godinama koža se stanjuje u srednjem sloju kože, dermi, jer vlakna kolagena i elastina gube elastičnost i sporije se obnavljaju. Te prirodne promjene sastavni su dio procesa starenja kože, ali njihovu pojavu mogu ubrzati i neke navike, a tada se javljaju i na mlađim licima.

Usporiti i zagladiti Pojavu bora moguće je usporiti, a nekim tretmanima i u potpunosti izbjeći. Izbjegavanje sunca i vjetra te redovita njega kože usporit će pojavu bora i smanjiti njihovu dubinu. Od velike su pomoći kreme za njegu kože s UV filtrima, ali i proizvodi s kolagenom i skvalenom, kao i oni s aktivnim tvarima biljnog porijekla, primjerice sa sojom, kariteom, avokadom, maslinom, ginsengom, azijskom centelom i dr. Molekule kolagena zbog svoje veličine ne mogu prodrijeti u kožu, no ujednačuju površinu kože i daju joj baršunastu mekoću. No za zaglađivanje već stvorenih bora uobičajena njega neće pomoći, moguće ih je zagladiti jedino specijalnim tretmanima, u kozmetičkom salonu i/ili u dermatološkoj ordinaciji. Na raspolaganju su dermoabrazija, različiti tretmani liftinga, pilinzi, kao i neke nove tehnike i ciljani tretmani. Njega proizvodima koji sastavom odgovaraju potrebama kože. Najbolja je prevencija, ali i pomoć u ublažavanju promjena koje su se već javile. Glavni cilj je održavanje određenog stupnja vlažnosti, ublažavanje gubitka elastičnosti i sprječavanje dehidracije do koje prirodno dolazi s godinama. Oprezno izlaganje suncu i izbjegavanje solarija. To je drugi važan korak u odlaganju pojave bora. Sunce i zrake solarija vanjski su faktori koji ubrzavaju starenje, do te mjere da za starenje uzrokovano UV zrakama postoji i poseban naziv – fotostarenje (starenje uzrokovano svjetlom). Osim starenja i bora, UV zrake mogu potaknuti i neke kožne bolesti, među kojima su i one zloćudne kao što je melanom. Proteini za elastičnost. Kolagen i elastin vlakna su o kojima ovisi elastičnost i čvrstoća kože, s tim da je kolagen znatno važniji od elastina. Kolagen je poseban, vrlo složen oblik glikoproteina, građen je od krupnih vlakana. U ljudskom organizmu to je najzastupljeniji protein, a u koži čini 70 posto svih proteina. Ima ulogu potpore, očuvanja čvrstoće. Vlakana elastina u koži ima znatno manje od kolagena, čine tek 2 posto ukupnih proteina kože. O elastinu ovisi elastičnost kože, koja je neophodna za mimiku, ali i za prilagođavanje promjenama opsega pojedinih dijelova tijela. Hijaluronska kiselina kao prirodni ovlaživač. Prirodno je prisutna u dermi, gdje ima vrlo važne funkcije, održava elastičnost i mekoću kože. Postupno se, s godinama, količina hijaluronske kiseline u vezivnom tkivu kože smanjuje i upravo zbog toga znakovi starenja na koži postaju vidljivi. No injekcijama hijaluronske kiseline moguće je te promjene ublažiti, odnosno potaknuti funkcije stanica, vratiti koži kompaktnost i vitalnost.

Cjelovit odgovor protiv starenja i bora Piše: mr. ph. Seka Zebić, edukator za kozmetičke kuće Malu Wilz i Jean Klébert

D

ubinsko čišćenje, poticanje izmjene tvari u stanicama, hidratacija i poticanje obnavljanja stanica, cjelovito su rješenje za usporavanje procesa starenja kože. Upravo to postiže se novim tretmanom ISOjet kuće Jean Klébert, u čijoj su osnovi kisik i vakum. Tretman se izvodi pojedinačno ili se kombinira s drugim tretmanima, ovisno o potrebama kože. Dubinsko čišćenje postiže se primjenom blage koncentracije glikolne kiseline koja odstranjuje mrtve stanice i omogućava apsorpciju aktivnih tvari. Nježnom, ali djelotvornom vakumskom masažom postiže se bolja izmjena tvari u stanicama, poboljšava se cirkulacija uz istovremeno ublažavanje bora. Nakon vakumske masaže površina kože je ujednačena, a volumen lica poboljšan. Nakon ta dva koraka koža je spremna za bolju apsorpciju aktivnih tvari među kojima su matične stanice, hamamelis, aloe vera, vitamini, peptidi i hijaluronska kiselina. Ukupni rezultat je optimalna hidratacija i poboljšana elastičnost (uz obnovljena vlakna elastina i kolagena). Koža je osvježena, što je na površini kože vidljivo u osvježenoj boji, zaglađenom tenu i smanjenju bora. Tretman ISOjet je doista cjelovito rješenje protiv starenja, bora i tamnih mrlja.

Mlada koža

Starija koža

Epiderma

Derma s vlaknima kolagena

Potkožje Potkožno masno tkivo

Zdrave vijesti 39


prehrana

Hrana upravlja metabolizmom

ZA ZDRAVLJE MAME I BEBE

Smanjiti unos kalorija i tjelesnom aktivnošću povećati njihovu potrošnju. To je poznata formula za mršavljenje, no ne pomaže svima jednako. Stvarnost je nešto složenija jer namirnice se ne sastoje samo od kalorija – energije, sadrže i molekule koje mogu utjecati na metabolizam i time potaknuti ili spriječiti povećanje tjelesne mase. Prema mišljenju nutricionista, kontrola tjelesne težine ovisi o složenim procesima metabolizma koji organizam navode na skupljanje masnih rezervi ili, suprotno, na njihovu potrošnju. Upravo na te procese metabolizma djeluju neki sastojci namirnica – povećavaju ili smanjuju apetit, smanjuju ili povećavaju skupljanje masnih rezervi.

Buduća mama svakako ne bi trebala jesti za dvoje, ali ni drastično mijenjati svoje navike prehrane. No svakodnevnom prehranom mora zadovoljiti sve potrebe za nutrijentima, svoje i budućeg djeteta, a to znači: » Povećati unos proteina iz različitih izvora: mesa (3 - 4 puta tjedno), ribe (1 - 2 puta tjedno, jaja (3 - 5 jaja tjedno), mahunarki i mliječnih proizvoda. » Povećati unos i željeza jer nedostatak željeza može za posljedicu imati malu porođajnu težinu djeteta, ali i dugoročne štetne posljedice, u prvom redu za središnji živčani sustav. » Unositi dovoljne količine DHA i kalcija. DHA (dokozaheksaenska kiselina) je masnoća iz skupine omega-3 koja sudjeluje u sazrijevanju mozga i mrežnice djeteta. Prema mišljenju nekih nutricionista, dnevna preporučena doza iznosi 200 mg i zadovoljava se s jednom ili dvije porcije plave ribe tjedno. Što se kalcija tiče, njegov unos ne bi trebalo mijenjati. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje da trudnice dnevno unose 1,5 gram kalcija. » Folna kiselina pomaže spriječiti malformacije ploda. Od drugog mjeseca trudnoće trebalo bi dnevno unositi 400 mcg folne kiseline iz povrća zelenih listova i naranči. » Ugljikohidrati i masnoće također su vrlo važni. Najbolji izvori su žitarice i njihove prerađevine te maslinovo ulje. » Voda je neophodna, odnosno u trudnoći je neophodno povećati unos vode na 2,5 – 3 litre dnevno.

Roditelji su bili brži Današnje odrasle osobe u djetinjstvu su trčale brže od današnje djece, čini se da se sa svakim desetljećem brzina trčanja smanjila za 5 posto. Ali nije samo brzina manja već je i tjelesna forma današnje djece i mladih (do 17 godina) manja za 15 posto u odnosu na njihove roditelje kad su bili njihove dobi. Utvrdilo je to istraživanje nazvano „slowpoke“ (engleski izraz za tromu, sporu osobu), a koje je trajalo 46 godina i u kojem su promatrani podaci 25 milijuna djece iz 28 zemalja. Podaci istraživanja uspoređivani su sa zaključcima 50 prethodno provedenih istraživanja. Glavni problem je, tvrde autori istraživanja, pretilost djece i adolescenata, koja ne samo da utječe na spretnost i brzinu već otvara put kroničnim i teškim bolestima u odrasloj dobi.

40 Zdrave vijesti


PROTEINSKI DORUČAK Sladak ili slan, doručak je najvažniji obrok. Ipak, još uvijek ga preskačemo i griješimo. Želite li spriječiti napadaje gladi i održati (ili smanjiti) tjelesnu težinu, redovito jedite doručak, i to onaj bogat proteinima. Taj savjet rezultat je istraživanja obavljenog na Univerzitetu Missouri. No proteinski doručak nije sastavljen od šunke, kobasica i salame. Sadrži čašu mlijeka ili jogurta jer 250 grama mlijeka ili jogurta sadrži 8 grama proteina, a uz to i druge vrijedne nutrijente poput kalcija, masnoća i ugljikohidrata. Dodate li tome još krišku integralnog kruha s marmeladom i jednu voćku, osigurali ste organizmu sve potrebne nutrijente i spriječili napadaje gladi zbog kojih posežete za grickalicama. No ako baš želite slani doručak, priuštite si porciju šunke ili salame, otprilike 100 grama, najviše dva puta tjedno.

SEZONSKA HRANA

Mlijeko za bolju pokretljivost Osim što ima dobro poznate nutritivne vrijednosti mlijeko je namirnica br. 1 za sve koji se bave sportom ili prakticiraju neku tjelesnu aktivnost. Prema novim istraživanjima mlijeko i sve mliječne prerađevine trebale bi biti svakog dana na jelovniku, što znači da bi odrasla osoba svakog dana morala pojesti 200 grama mlijeka ili njegovih prerađevina.

Prosinac, mjesec kupusa Kupus, brokula, prokulice, kelj, cvjetača i buća od povrća, naranče i mandarine, ali i klementine, jabuke, kruške, kivi i japanske jabuke od voća. To su zimski zdravi i ukusni plodovi. Bogati su vitaminima koji pomažu spriječiti sezonske infekcije, a ujedno i poboljšavaju raspoloženje. Kupus i kelj, pored brojnih nutrijenata, sadrže i kalij koji pomaže protiv umora. ZELENA JUHA ● 1 glavica kupusa ● maslinovo ulje ● mrkva, luk ● sol ● ribani sir ● kockice kruha Povrće očistite. Mrkvu i luk narežite i propržite na maslinovom ulju s malo soli. Dodajte kupus narezan na tanke trake i prelijte vodom. Gotovo povrće procijedite, malo vode sačuvajte. Povrće rasporedite u duboke tanjure, začinite s malo maslinova ulja, dodajte propržene kockice kruha, ribani sir i na kraju zalijte vodom od kuhanja. Zdrave vijesti 41


što jesti

O

dređenim načinom kuhanja neke namirnice gube većinu korisnih nutrijenata, a neke je potrebno jesti s točno određenim namirnicama kako bismo u potpunosti iskoristili nutrijente koje sadrže. O povrću, voću, kavi, ribi, integralnim žitaricama često se govori i piše. Puno je istraživanja koja potvrđuju njihova blagotvorna djelovanja. Primjerice: kava poboljšava sposobnost pamćenja, voće i povrće ublažava stres, sok od rajčice poboljšava otpornost na bolesti i sl. Znatno rjeđe piše se o međusobnom djelovanju namirnica i promjenama do kojih u namirnicama dolazi načinom pripremanja. Jedemo li istovremeno grah i sir, učinak željeza koji nalazimo u grahu i kalcija iz sira poništavaju se. No postoje i namirnice koje si međusobno „pomažu“.

1

za otprilike 45 posto. Prema mišljenju znanstvenika koji su ispitivali 55 kombinacija voća i povrća, upravo je to najbolja kombinacija.

4

Losos i kurkuma. Ima okus svojstven indijskoj kuhinji, no osim što je ukusna, ova je kombinacija vrlo korisna u prevenciji raka. Kurkuma sadrži kurkumin, snažan antioksidans, a losos sadrži omega-3 masne kiseline, dakle nutrijente koji pomažu u borbi protiv raka. Losos i kurkuma mogu usporiti razvoj nekih tumora i stanica tipičnih za rak dojke. Znanstvenici objašnjavaju da omega-3 masne kiseline poboljšavaju sposobnost organizma u iskorištavanju kurkumina. Stoga sljedeći put kad budete jeli lososa, posegnite i za kurkumom ili karijem, koji također sadrži kurkumin.

Zdrave kombinacije

5

Integralne žitarice i luk. Kombinacija je doista neobična, ali je moguća. Pripremate li „quiche“ ili tijesto s lukom, koristite integralno brašno. Preporučuje se jer luk i češnjak pomažu apsorpciju cinka i željeza iz integralnih žitarica. Neki znanstvenici tvrde da sumpor sadržan u češnjaku i luku pomažu apsorpciju tog minerala.

Brokula i senf. Brokula sadrži sulforafan, tvar koja pomaže spriječiti čir i rak želuca, no kuhanjem i termičkom obradom Nije dovoljno opskrbiti se zdravim uništavaju se neki enzimi Grah i zeleno povrće. koji pomažu apsorpciji te namirnicama. Želimo li doista od hrane Grah je bogat željezom, supstancije. Rješenje je u dobiti najbolje za zdravlje, važno je kako a organizam će ga bolje kombinaciji brokule i senfa. apsorbirati ako mu osiguramo namirnice pripremamo, ali i kako ih Na taj način opskrbit ćete određenu količinu vitamina C se dovoljnom količinom kombiniramo koji nalazimo u zelenoj salati i enzima koji će omogućiti povrću zelenih listova. apsorpciju sulforafana. Tako tvrdi istraživanje objavljeno 2011. koncentraciju. No postoji još bolje rješenje Rajčice i maslinovo ulje. O godine u časopisu British Journal of - čaj zaslađen medom. blagotvornim djelovanjima likopena Nutrition. znamo poprilično, taj fitonutrijent Grah azuki i maline. Neobična povrću daje karakterističnu crvenu boju Kava i šećer. Pijete kavu sa kombinacija, no samo kod nas. i značajan je saveznik u borbi protiv raka šećerom? To je dobra odluka Grah azuki, naime, u Japanu se vrlo dojke, bolesti srca i pluća. No prema pisanju zahvaljujući kojoj ćete na poslu često koristi za pripremanje kolača jer ima Free Radical Biology and Medicine, dodabiti uspješniji, tvrdi studija objavljena sladak okus. Dakle, kombiniranje te vrste vanjem maslinova ulja rajčicama, koje su 2010. u SAD-u. Znanstvenici su otkrili da graha s malinama ne bi trebalo čuditi. No bogate likopenom, naše tijelo iskoristit će konzumiranje kave sa šećerom poboljšava osim okusa, ta je kombinacija dobra jer se veću količinu likopena iz rajčice. ■ rad dijelova mozga odgovornih za količina antioksidansa u obroku povećava

6

2

42 Zdrave vijesti

3

7


minerali za zdravlje

Magnezij za bolju probavu i manje stresa Svakodnevni unos potrebne količine magnezija omogućit će pravilno odvijanje brojnih vitalnih funkcija organizma. Osim pravilnom prehranom to je moguće i prirodnom mineralnom vodom Donat Mg

S

tres, umor, nervoza, problemi probave… Osim što nam otežavaju obavljanje svakodnevnih aktivnosti, znakovi su kojima nas tijelo upozorava da mu nedostaje tvari neophodnih za obavljanje vitalnih funkcija. Najčešće je riječ o magneziju. Jedan je od najvažnijih minerala koji su stanicama ljudskog tijela potrebni za obavljanje brojnih funkcija, a neophodan je za dijeljenje stanica. Magnezij sudjeluje u oslobađanju energije u procesima metabolizma, sudjeluje u radu mišića i živčanog sustava, pomaže održati ravnotežu elektrolita i smanjiti umor, važan je i za sintezu bjelančevina i sagorijevanje šećera, kao i za očuvanje kostiju i zubi. Magnezij se nalazi i u krvnoj plazmi, potreban je za kontrakciju mišića. Sudjeluje u više od 300 enzimskih procesa. No magnezij je važan i za apsorpciju nekih vitamina poput, primjerice, vitamina B skupine, vitamina C i E, osim toga pospješuje apsorpciju i metabolizam nekih minerala (kalcija, fosfora, kalija...).

Zašto nedostaje Iako je magnezij neophodan za zdravlje, njegov manjak vrlo je učestala pojava, ponajprije stoga što ga namirnice ne sadrže u dovoljnim količinama, a namirnice koje ga sadrže preradom i kuhanjem gube određeni dio prirodno sadržanog magnezija. Dnevno potrebna količina magnezija varira ovisno o životnoj dobi, spolu i određenim stanjima. Kako bismo spriječili manjak i organizmu osigurali potrebnu količinu, dovoljno je, uz pravilnu prehranu, steći i zdravu naviku redovitog konzumiranja prirodne mineralne vode Donat Mg. Godine 14 - 18 19 - 30 Više od 30

Muškarci 410 mg 400 mg 420 mg

Žene 360 mg 310 mg 320 mg

Trudnoća 400 mg 350 mg 360 mg

Dojenje 360 mg 310 mg 320 mg

Prema brojnim statistikama većini svjetske populacije nedostaje magnezija, a posebno je to slučaj s osobama starije životne dobi. Stručnjaci to objašnjavaju činjenicom da se prehranom ne unosi dovoljno magnezija, ali se unose prevelike količine škroba, čiji metabolizam troši velike količine magnezija. Isto se događa i u stanju pojačanog stresa - naše tijelo troši više magnezija.

Zdrav ritam probave Zatvor, žgaravica, želučane tegobe i osjećaj nadutosti samo su dio simptoma stresa i poremećaja probave, vrlo čestih pratitelja užurbanog načina života. Nepravilna prehrana, neredoviti obroci, premalo tekućine, nedostatak tjelesne aktivnosti, svakodnevni stres... sve to uvelike pridonosi lošijem radu probavnog sustava, oduzima poletnost i crpi energiju. A upravo je zdrava probava uvjet za učinkovit obrambeni sustav našeg organizma. Pravilnim izborom namirnica moguće je očuvati zdravu probavu i osjećati se bolje. Svakodnevno bi trebalo jesti integralne žitarice, mahunarke, sjemenke suncokreta, voće i povrće, suho voće, orašaste plodo■ ve, namirnice bogate željezom i magnezijem.

Magnezij u čaši Prirodna mineralna voda Donat Mg bogata je mineralima i sadrži bikarbonat. Od svih pitkih voda u Europi Donat Mg najbogatija je voda magnezijem. Jedna litra vode Donat Mg sadrži 1000 mg magnezija, dakle da bi se zadovoljila dnevna potreba za magnezijem, dovoljno je popiti dva puta po 2 dl vode Donat Mg. Zbog svog posebnog sasta sastava blago potiče probavu i može olakšati fu funkcije žuči (izlučivanje žuči i normalno pražnjenje žučnog Mož imati laksativni učinak. mjehura). Može p Za poticanje probave preporučuje se piti Do 0,2 - 0,3 l Donata Mg ujutro prije jela te 0,1 l u podne i navečer. P Prirodna mineralna voda D Donat Mg preporučuje se uz u uravnoteženu i raznoliku p prehranu i zdrav način ž života. Više informacija na www.donatmg.net Zdrave vijesti 43


Svježe ili smrznuto, što je bolje? Studije objavljene u internetskom časopisu Mail online no uspoređivale su sadržaj nutrijenata u hrani koju svakodnevno kupujemo u supermarketima i u namirnicama smrznutim odmah nakon berbe. U različitim vrstama voća i povrća koje se nudi u trgovinamaa mjerene su razine nutrijenata nakon što su namirnice stajalee tri ata dana u hladnjaku i uspoređivale se s količinom istih nutrijenata u odmah smrznutim namirnicama. Prema rezultatima dvijee a: od tri smrznute namirnice sadržavale su više antioksidanata: vitamina C, antocijana, luteina i beta-karotena. olaAutori studija podsjećaju kako nakon berbe voća i povrća dolazi do gubitka nutrijenata. Ponekad od berbe do dopremanjaa voća i povrća u trgovinu prođe i mjesec dana, te je jasno da je itekako smanjena njihova nutritivna vrijednost. No smrzavanjem odmah nakon branja moguće je sačuvati vrijedne nutrijente. Nadalje je zaključeno kako bi idealno biloo

Crveno meso i karcinom debelog crijeva Cilj studije u kojoj je sudjelovalo više od 18 000 osoba bio je ispitati utjecaj unosa pojedinih namirnica na gene i rizik od karcinoma debelog crijeva, zbog čega je analizirano više od 2,7 milijuna sekvencija gena. Zaključeno je da u osoba koje imaju određenu varijaciju gena na specifičnom kromosomu unos crvenog i prerađenog mesa povećava rizik od karcinoma debelog crijeva. Znanstvenici su objasnili da u osoba sa specifičnom varijacijom gena prilikom unosa crvenog i prerađenog mesa potencijalno dolazi do aktivacije upalnih procesa koji dugoročno mogu dovesti do karcinoma debelog crijeva. Nadalje, uočeni su i geni na drugom kromosomu koji unosom voća i povrća pridonose smanjenju rizika od karcinoma debelog crijeva. Autori studije istaknuli su da je potrebno otkriti točan mehanizam povezanosti hrane i gena na razvoj bolesti. Rezultati studije objavljeni su na sastanku American Society of Human Genetics 2013.

Semafor na hrani? Studija objavljena u časopisu Preventive Medicine ispitivala je učinkovitost sustava označavanja hrane putem „semafora“

44 Zdrave vijesti

jesti svježe ubrano voće i povrće iz vrta. Ipak, to je privilegija manjine, stoga nam preostaje birati što svježije voće i povrće, ali i ne zaobilaziti ono pravilno smrznuto i u smrznutom stanju pravilno čuvano voće i povrće.

na odabir namirnica. Naime, hrana se od 2010. godine označava po uzoru na semafor: nezdrava hrana označena je crvenom bojom, a zdravija hrana žutom ili zelenom bojom. Također su na pakiranjima hrane navedene količine masti, šećera i soli, kao i postotak tih tvari u odnosu na dnevno dopuštenu količinu. U istraživanju je anketirano 425 ispitanika, a cilj je bio dobiti odgovore na pitanja kako potrošači uočavaju oznake na hrani, na osnovi čega biraju namirnice, koliko im je važna nutritivna vrijednost namirnice, te kako često biraju „zdrave namirnice“. Ispitanici su anketirani mjesec dana prije i poslije uvođenja oznaka „semafora“. Rezultati su pokazali da 18 posto više ispitanika uzima u obzir nutritivne vrijednosti namirnica te na tome temelji i odabir u odnosu na period kada se hrana nije označavala „semaforom“. Također, dvostruko više ispitanika istaknulo je kako čita deklaraciju na namirnici. Povećao se broj ispitanika koji kupuju namirnice označene većim zelenim svjetlom u odnosu na crveno.

Zaključeno je da je strategija „semafora“ učinkovitija od ostalih metoda za označavanje hrane jer je kupcima jednostavnija.

Cimet i sindrom policističnih jajnika? Američki znanstvenici ispitivali su učinak cimeta na sindrom policističnih jajnika. Dosadašnje studije pokazale su da cimet smanjuje inzulinsku rezistenciju u žena s policističnim sindromom, no dosad se nije ispitivao učinak na menstruacijski ciklus. 45 ispitanica s policističnim jajnicima bilo je uključeno u šestomjesečno istraživanje tijekom kojeg su one koje


su konzumirale cimet imale redovitije menstruacijske cikluse u odnosu na žene koje su uzimale placebo. Žene koje su unosile cimet tih šest mjeseci imale su prosječno 3,8 menstruacijskih ciklusa, dok su ostale ispitanice imale prosječno 2,2 ciklusa. Dvije ispitanice su tijekom studije zatrudnjele. Autori studije ističu kako je potencijalno otkrivena nova strategija za terapiju sindroma policističnih jajnika. Izvor: International Federation of Fertility Societies

Bademi - zdravi prijatelji vitkosti Studija provedena na 137 zdravih ispitanika s povećanim rizikom od dijabetesa tipa 2 ispitivala je učinak unosa 43 g badema dnevno, u obliku užine, na razinu šećera u krvi, apetit i tjelesnu masu tijekom četiri tjedna. Ispitanici su podijeljeni u pet skupina: kontrolna skupina koja nije uzimala orašaste plodove, skupine koje su uzimale bademe uz doručak ili ručak te skupine koje su uzimale bademe kao užinu poslije doručka ili poslije ručka. Uzeti su im uzorci krvi te svi antropometrijski parametri. Također, ispunjeno je 24-satno prisjećanje o unosu hrane i praćen je utjecaj badema na pojavu gladi, sitosti ili potrebe za unosom drugih namirnica. Tijekom studije ispitanici su konzumirali hranu te obavljali uobičajene aktivnosti. Rezultati studije pokazali su da su razine mononezasićenih masnih kiselina i vitamina E povećane u osoba koje su unosile bademe u odnosu na kontrolnu skupinu. U svih ispitanika koji su unosili bademe uočena je smanjena potreba za unosom hrane, dok je najizraženije smanjenje uočeno u onih koji su bademe konzumirali u obliku užine. Unatoč tome što 43 g badema povećava ukupni energetski unos na dnevnoj bazi za 250 kcal, nije došlo do povećanja tjelesne mase. Autori studije objasnili su kako zbog specifične građe badema ne dolazi do apsorpcije svih 250 kcal. Nadalje, zaključili su da bademi predstavljaju optimalnu užinu kojom možemo unijeti važne nutrijente, a da pritom ne povećamo tjelesnu masu. Izvor: European Journal of Clinical Nutrition.

Omega-3 povoljno djeluju na mozak Velik broj studija upućuje na pozitivno djelovanje omega3-masnih kiselina na mozak preveniranjem abnomalnosti i razvoja degenerativnih bolesti. Istraživanje objavljeno u časopisu Journal of the American Heart Association ispitivalo je povezanost razine omega-3-masnih kiselina u krvi na smanjenje rizika od moždanih udara u starijih. Studija je uključila 3 660 osoba starijih od 65 godina u petogodišnjem razdoblju, pri čemu je rađeno skeniranje mozga te su praćene pojave moždanih udara. Rezultati studije pokazuju da osobe koje imaju višu razinu omega3-masnih kiselina u krvi ujedno imaju manji rizik od moždanih udara za 40 posto te povećani sadržaj bijele tvari mozga odgovorne za donošenje odluka, brzinu reakcije, pozornost i sposobnost učenja.

Na istoj skupini ispitanika ispitivan je utjecaj konzumiranja ribe na mozak, pri čemu je također zaključeno da povećani unos plave (masne) ribe, poznate kao dobar izvor omega-3 masnih kiselina, smanjuje rizik od pojava abnormalnosti na mozgu.

Zašto jesti zob Na godišnjem sastanku American merican mists Association of Cereal Chemists International objašnjeno jee zašto aricom. se zob smatra „super“ žitaricom. Brojne studije pokazuju daa se ranu uključivanjem zobi u prehranu rane i poboljšava kvaliteta prehrane zma. utječe na dobrobit organizma. a žitaZob je posebno zanimljiva tiokrica zbog svog sastava antiokksidansa. Sadrži biološki aktivne komponente poput vitamina E, karotenoida, flavonoida te 25 različitih oli oblika polifenola. Polifenoli nati su avenantramidi iz zobi poznati upalnim po svojim izrazitim protuupalnim svojstvima te se razlikuju od drugih ćane dostuantioksidansa zbog povećane anizmu. pnosti (apsorpcije) u organizmu. Nadalje, zob i proizvodi saa zobi sadrže dostatne količine beta-glukana, zbog čega im je odobrena zdravstvena tvrdnja o sposobnosti smanjenja kolesterola u krvi. Također, studije ukazuju da konzumacija zobi produljuje osjećaj sitosti te može pridonijeti smanjenju rizika od kroničnih bolesti povezanih s pretilošću.

Zdrave vijesti 45


naše tijelo

HORMONI NE VOLE ŠEĆER Visoka razina šećera u krvi ometa rad gotovo svih hormona. Osim toga, šest sati nakon konzumiranja šećera bijele krvne stanice nisu u stanju boriti se protiv infekcija, neke zloćudne stanice hrane se šećerom, a povišeni inzulin, do kojeg dolazi zbog pretjeranog stresa ili konzumacije šećera, dovodi do stanja predijabetesa, ali i niza drugih degenerativnih stanja. Razina inzulina može se sniziti sitnim promjenama prehrane, odnosno kombinacijama kojima je za cilj da se vlaknima ili masnoćama spriječi porast inzulina do kojeg dolazi konzumiranjem voća i drugih namirnica s visokim udjelom šećera. Na primjer: ● voće jedite zajedno s povrćem ili dodatkom šlaga ● naranče nemojte cijediti, već ih jedite cijele, zajedno s vlaknima ● palentu ili žitarice jedite sa žlicom punomasnog vrhnja ili sira.

Kosa pokazuje zdravstveno stanje Žene slabije podnose alkohol nego muškarci Ne samo zato što su muškarci prosječno krupniji i teži. Žene, naime, proizvode manje želučanog enzima koji razgrađuje etanol. Zato nakon ispijanja istog broja alkoholnih pića žene imaju veću razinu alkohola u krvi od muškaraca, čak i kad su jednake veličine i težine. Žensko tijelo također ima manje vode kojom se alkohol može razrijediti, što za posljedicu ima i jači mamurluk sljedećeg jutra, pa žene češće pate od osjećaja suhih ustiju i jake glavobolje.

46 Zdrave vijesti

Kosa koja je pretanka, premasna, ispada ili se peruta, nije samo pitanje izgleda već ponajprije pitanje zdravlja. Izgled kose dijelom možete popraviti primjerenom njegom, no pravih rezultata neće biti ako ne otkrijete zdravstveni problem koji se krije pozadini. Gubitak sjaja i volumena vlasi. Ako vam se donedavno gusta i sjajna kosa pretvorila u tanku i beživotnu, obratite pažnju na to kako s njom postupate. Najčešći uzroci gubljenja sjaja kose jesu kupanje u kloriranoj vodi i primjena boja za kosu. Ako pak to nije vaš slučaj, tanka, suha i slabašna kosa može biti znak nedovoljno aktivne štitnjače. Perut. To je čest problem koji se lako može riješiti odgovarajućim šamponom, no ako vam to ne uspijeva, već se, u protivnom, perut počinje pretvarati u debele naslage, to bi mogao biti znak da imate psorijazu. Ispadanje. Prosječno dnevno izgubimo oko sto vlasi i to se smatra normalnim sve dok je volumen kose nepromijenjen. No ako se volumen vaše kose počinje opasno smanjivati, to može upućivati na hipotireozu ili hormonsku neravnotežu, najčešće na sindrom policističnih jajnika. Suha i lomljiva kosa. Može biti signalizirati da vam fali keratina, do čega najčešće dolazi ako vam je prehrana siromašna proteinima.


Opasni bakar u vodi

Imate li bakrene cijevi za vodu, što u našim građevinama nije rijetkost, prije nego što ćete ujutro koristiti vodu za piće, svakako pustite da teče pola minute - minutu, a tek je onda možete piti ili koristiti za spravljanje napitaka ili u njoj kuhati i prati namirnice. Naime, bakar koji se nalazi u hrani općenito se smatra sigurnim za zdravlje, ali anorganski bakar koji se nalazi u vodi koja je odstajala u bakrenim cijevima, pa čak i anorganski bakar u dodacima prehrani, zaobilazi filtraciju u jetri i direktno ide u krv i mozak. Posljedice visokog unosa takvog bakra najočitije su u gubitku mentalnih funkcija (npr . demencija). Uzimate li redovito multivitaminske preparate, birajte one kojima ne unosite više od 0,9 mg bakra dnevno.

Jesen - doba muške plodnosti Statistički gledano, jesen je najplodnije godišnje doba muškaraca (pogotovo studeni i prosinac), a da je tome tako, potvrđuje uobičajen porast stope nataliteta devet mjeseci poslije, u vruće ljetne dane. Zanimljivo je da su broj i koncentracija spermatozoida najniži od kolovoza do listopada zbog pojačane topline tijela, i često su potrebni tjedni da se njihova proizvodnja oporavi, a broj poveća. A kad se to dogodi, u kasnu jesen - oprez! ili priprema! - broj spermatozoida često premašuje normalne vrijednosti.

PERIMO

RUKE!

Vjerovali ili ne, ali u sat vremena najmanje pet puta dodirnemo svoj nos i protrljamo ga, blago ili žustrije, kažiprstom ili prstima, nakratko ili u više poteza, ali uglavnom potpuno nesvjesni toga. No problem nije u tome, već u činjenici da nam ruke pritom nisu uvijek najčišće. Vrijeme viroza je na vratima i treba se podsjetiti na to da se ruke trebaju češće prati. Zašto? Zato što virusi koje je netko, primjerice, nanio na rukohvat primivši se za njega rukom u koju je koji trenutak prije kihnuo, mogu na tom rukohvatu biti živi i sposobni za akciju sigurno dva, a moguće i šest sati. Primimo li se za kontaminirani

rukohvat i protrljamo li poslije svoj nos, viruse smo premjestili u za njih divno ugrijanu i vlažnu klimu unutrašnjosti nosa, gdje ne mogu ništa drugo nego uživati i bujati. Zdrave vijesti 47


za tijelo i duh Često su prisutne konfuzije i kontraverze oko značenja joge, kao i oko njene zdravstvene učinkovitosti. U nekoliko nastavaka na stranicama Zdravih vijesti naći ćete objašnjenja koja će vam pomoći da bolje upoznate i shvatite ovu drevnu vještinu

(De)mistifikacija joge Piše: dr. sc. Ljerka Jaeger Čaldarović

ujedinjenje pokreta tijela (asana, vježbi), daha i uma ili, preciznije, ujedinjenje vlastiesta su i uobičajena pitanja kad tog sebstva sa sebstvom univerzuma. je riječ o jogi. Što je joga? Je li i Oslanjajući se na Sutre, joga je univerkoliko je joga religija? Je li joga zalna jer se bavi umom, njegovim kvalisamo korisna tjelovježba? Je li tetama i načinima utjecanja na um, za joga zdrava? Je li joga lijek za sve bolesti i razliku od drugih novijih tekstova i pravaca probleme suvremene civilizacije? Je li joga koji uključuju Boga, religiju i sl. Isključujući „pomodarstvo“ ili je joga nešto više, nešto religijske obrasce, treba poštivati glavni cilj kompleksnije, nešto univerzalno, dano joge: mogućnost usmjeravanja uma bez svim ljudima bez obzira na uvjerenja, vjeometanja ili upliva drugih smetnji. ru, religiju, spol, dob? U osnovi većine tih i Višestruke dobrobiti Sama riječ yoga nalazi se u korijenu sličnih pitanja krije se zapravo nepoznavaOsnove joge nalazimo u otprilike 2000 gosanskrtske riječi yuj, što znači sjedinjenje, nje joge i njenih učinaka. dina starim tekstovima Patanjalija, Yoga značenje još može biti „fokusiranje pažnje Joga nije religija, premda postoje pravci Sutrama. Oslanjajući se na Sutre, razni na“. Sjedinjenje se odražava u čistom koji unose religijske aspekte i time omeautori (T. K. V Desikachar, B. K. S. Iyengar, i perfektnom stanju svijesti u kojem taju izvornu univerzalnost joge. Joga bez Sri K. Pttabhi Jois) definirat će jogu kao „osjećaj ja“ ne postoji. Primarno je da je to daljnjeg nije samo tjelovježjedinstvo tijela s umom i uma Jogu ne radimo da bismo zadivili druge. Kod sa sebstvom. U tom smislu ba, za razliku od gimnastike, joga je holistička - angažira joga je, prema B. K. S. Iyengaru, izvođenja asana promatramo što radimo, pokret, tijelo, dah, svijest, unutarnje iskustvo kako radimo, mi radimo to isključivo za sebe, dinamično um. Ona doprinosi zdravkojim se integrira tijelo, osjetila, lju, otklanja različite vrste um, inteligencija sa sebstvom. istovremeno smo promatrač i promatrani

Č

48 Zdrave vijesti

zdravstvenih tegoba. Na jogu kao „pomodarstvo“ možemo gledati zbog njena nagla širenja. No posezanje za drevnom, dva tisućljeća starom disciplinom da bismo se nosili sa zdravstvenim problemima prisutnim u suvremenoj stresnoj radnoj okolini ipak prije možemo nazvati potrebom nego pomodarstvom. Joga je filozofična, kontemplativna, interaktivna, akcijska i primarno individualna.


Kad se govori o dobrobitima joge, onda je jasno da je joga ta koja definitivno poboljšava koncentraciju, smirenost uma i mogućnost nošenja s donošenjem odluka, jer su to značajni zahtjevi suvremenog radnog okruženja.

Prihvatiti sebe Oruđe ili alat kojim se postižu ciljevi joge su asane (vježbe), pranayama (kontrola daha), i svjesno disanje. U vježbanju asana usredotočimo se na tijelo, dah, um. Cilj joge je ujediniti njihove aktivnosti. Kako dišemo, kako osjećamo dah i kako koordiniramo dah i pokret primarni su aspekti asana koje izvodimo. Bez sukladnosti i svijesti o tome mi ne radimo jogu. Način na koji osjećamo poziciju i dah najvažniji je element joge. Asane djeluju na cijelo tijelo, jačaju kosti, mišiće, korigiraju držanje, poboljšavaju disanje i povećavaju energiju. Dobro fizičko stanje jača i umiruje Ljerka Jaeger Čaldarović je um. Redovno prakticiranje po profesiji sociologinja. Magistrirala je i doktorirala u istezanja, tvista, pretpodručju sociologije, s klona, inverzija, bazičnih dugogodišnjim je predavačkim pokreta asana, obnavlja iskustvom. Prakticira jogu i regenerira snagu tijela. petnaestak godina, danas je Početi s jogom i polučiti instruktorica joge. Upoznaje se njene učinke, prema Des različitim stilovima joge sikacharu, znači vježbati asane od laganih istezanja (Ashtanga joga, Iyengar, prema složenijim, prihvati- Viniyoga i dr.). Interes za jogu ti sebe upravo gdje jesmo. pokazuje još u studentskim Prihvatiti da su nam kruta danima. Svoje znanje i iskustvo leđa, zglobovi, da nam um produbljuje na radionicama luta, da nam je dah kratak joge s iskusnim učiteljima joge (Sheane Corn, Sarah Willis, i postepenim vježbanjem Katzye Satya, Bruno Bartulich, dovoditi elemente joge Robert Polly i drugi). Završila je pod kontrolu. Postizanje treći stupanj obuke za učitelja kvaliteta bitnih za asanu Power Vinyasa Yoge, Gaia moguće je ako prepoznamo vlastitu početnu pozi- Yoga škole koju je utemeljio ciju i naučimo je prihvatiti. Marco Bianco u skladu sa standardima Yoga Alliance. Dah (udah, izdah) doprinosi kvaliteti izvođenja asane. Pažnju usmjeriti ka centralnoj točki kretanja daha. Svjesno praćenje daha je oblik meditacije u kojoj pokušavamo postati jedno sa sobom i pokretom. Kad se jednom tim ovlada, onda možemo i našu pažnju usmjeravati prema bilo kojoj aktivnosti. Joga je vježbanje promatranja samog sebe bez prosuđivanja, ocjenjivanja. ■

O autoru

www.yogazagreb.net Zdrave vijesti 49


humor Došao muž kasno navečer kući sav zgužvan, raščupan, zamazan ružem i puderom. Žena ga pogleda sumnjičavo, a on će: - Ma nećeš vjerovati, potukao sam se s klaunom… Mladić: - Moramo razgovarati. Djevojka: - I ja tebi imam nešto za reći. Mladić: - Prekidamo. Djevojka: - Trudna sam. Mladić: - Ja sam prvi rekao!

- Nevjerojatno koliko vam je pas pametan igra poker s vama! - Ma, nije baš toliko pametan. Kad ima dobre karte, uvijek maše repom.

Dva muškarca leže slomljeni u bolničkoj sobi. - Što se vama dogodilo? - Nisam htio ženi kupiti auto. A vama? - Ja sam svojoj kupio auto.

Mujo se u par godina braka s Fatom udebljao. Kad je prešao sto kilograma, pošalje ga Fata doktoru. Doktor ga pregleda od glave do pete i na kraju mu kaže: - E moj Mujo, ovako ćemo, moraš jesti deset dekagrama špinata, dva tvrdo kuhana jaja, čašu jogurta, pet dekagrama posnog sira i krišku integralnog kruha. Mujo kimne glavom i upita: - Dobro, doktore, samo mi recite - to uzimam prije ili poslije jela?

Kaže žena mužu: - Dragi, znaš da mi je sutra rođendan? - Naravno, draga, znam! - Hoćeš li mi kupiti nešto? - Naravno, draga! Imaš li neku želju? - Voljela bih nešto malo, plavo, metalik, što ide od 0 do 100 za sekundu! - Dobro, draga. Sutradan donosi muž kutiju i predaje je ženi kao dar. Žena otvara kutiju i nalazi unutra vagu. - Pa što je ovo? - Pa, ljubavi, malo, plavo, metalik, ide od 0 do 100 za sekundu... Donio pijetao nojevo jaje pred kokoši, pa kaže: - Dame, nije da vam nešto zamjeram, ali pogledajte kako se to radi u inozemstvu!

Sjedi muškarac za šankom tužan, a pred njim pivo. U to dolazi njegov prijatelj, ugleda pivo i popije ga. Muškarac počne plakati, a prijatelj će: - Cviliš zbog jednog piva? - Ma ne. - Pa što ti je? - Ništa mi ne ide od ruke. - Što je bilo, reci mi? - Jutros ulazim u stan, a moja žena s drugim u krevetu. U podne mi javi firma da sam dobio otkaz. Žena pobjegla s drugim, svu lovu digla s banke, tako da sam ostao bez ičega. Došlo mi je da se ubijem. Uzmem uže da se objesim, ono pukne. Uzmem pištolj da se upucam, on zaglavi. Legnem na tračnice, a vlak ostao negdje zatrpan u snijegu. Od zadnjih para uzmem otrov i saspem ga u pivo, a ti ga popiješ.

50 Zdrave vijesti

Noć je. Muž i žena leže u krevetu. Muž šapće: - Jesi li si raspoložena za seks? Žena pospano odgovara: - Ne mogu, umorna sam, a i boli me glava. Muž: - Ma samo spavaj, nešto pričam na telefon.

Došao pacijent kod doktora i žali se: - Doktore, kašljem i teško dišem. - Pušite li? - Pušim, ali ne pomaže! Muškarac ulazi u knjižaru i pita prodavačicu: - Imate li knjigu „Muškarac gazda u kući“? - Bajke su na prvom katu!

Razgovaraju dva prijatelja. - Imam problema sa spavanjem – dugujem na sto mjesta. - A ja spavam kao beba otkad sam uzeo kredit. - Kao beba? - Da. Budim se na svakih sat vremena i plačem.


Zdrave vijesti br47  
Zdrave vijesti br47  

zdravlje, zdravstvo, medicina, djeca, ekologija

Advertisement