Page 1

WWZ Haaglanden is een adviesbureau op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Onze opdrachtgevers zijn onder andere gemeenten, zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, projectontwikkelaars, zorgverzekeraars en woningbouwcoöperaties.

Jaargang 32 — 2011 — nummer 3

Voor hen vervullen wij zeer diverse opdrachten op het gebied van de WMO en de modernisering van de AWBZ. Deze opdrachten lopen uiteen van bijvoorbeeld het in kaart brengen van de mogelijkheden rondom zorghotels tot het ontwikkelen van marketingstrategieën. Om onze opdrachtgevers goed advies te geven dat aansluit bij de actualiteiten houden wij nauwlettend de ontwikkelingen en beleidskaders met betrekking tot wonen, welzijn en zorg in de gaten. Onze adviseurs hebben onder andere kennis van de verschillende trajecten in de zorg, kwaliteitsmanagement, marketing en de juridische aangelegenheden waar de zorg mee te maken krijgt. Wij willen onze opdrachtgevers goed ZICHT geven op de situatie waarin zij zich bevinden. Daartoe geven wij adviezen die Zuiver, Innovatief, Concreet, Helder en Toepasbaar zijn. Contact met WWZ Haaglanden? U vindt ons op: Van Vredenburchweg 71 2282 SE Rijswijk (070) 319 26 28 www.wwzhaaglanden.nl

Officieel orgaan van zwemzwem- en waterpolovereniging ZDHC 2

Badstof


Badstof

Van de redactie…

Officieel orgaan van zwem- en waterpolovereniging ZDHC

Hallo allemaal,

Dagelijks bestuur

WaterPoloCommissie

Redactieadressen

Voorzitter

Nicole Hooijmans

Badstof:

Nou, en dan staat ineens de zomervakantie voor de deur.

Yolanda Veenendaal

Willemstraat 93

Bianca de Mos

Het is tussen de natte dagen door een behoorlijk warm

Melkeppe 47

2713 AC Zoetermeer

(015) 361 89 03

voorjaar geworden. Hopelijk wordt de zomer ook lekker

2498 CT Den Haag

wpc@zdhc.nl

badstof@zdhc.nl

behaaglijk (overdag droog en warm, ‘s nachts regen

yolanda@yvim-c.nl

bijvoorbeeld). Dan is de opkomst voor de zwemtrainingen in

Elementaire

(015) 310 07 84

ZwemCommissie

Sabina van der Zwan

Irene van den Bos

sabinavdzwan@

Penningmeester:

Eric Satieplantsoen 15

gmail.com

Yvonne van Geest

2551 XX Den Haag

(079) 316 01 68 Algemeen Secretaris (vacature):

(070) 368 25 91

Jeugdhoek:

ezc@zdhc.nl

Joke en Rosanne

Evenementen

Per adres:

Commissie Mike van der Spek

Melkeppe 47

Streefkerkstraat 78

2498 CT Den Haag

2729 KN Zoetermeer

zwembad de Waterman waarschijnlijk ook direct hoger! Er is weer een gezellige after-seizoen-party geweest, daarvan een fotoverslagje. In de Jeugdhoek een klein fotoverslag van het kamp; de rest van de foto’s komt op de clubsite. Jaja, de clubsite, ook daarover wat informatie in deze Badstof. Natuurlijk ook in de Jeugdhoek de geslaagden van de zwemdiploma’s.

van Soldt hansvansoldt@ziggo.nl (070) 391 47 28

Deze Badstof bevat de beloofde samenvatting van de algemene ledenvergadering en wederom een inzending van oud-ZDHC lid Ulla Wilms van Kersbergen, vanuit Bolivia waar ze mooi werk verricht, waarvoor ze wel wat (geldelijke) steun

badstof@zdhc.nl

gebruiken kan.

0641 623 961 Ledenadministratie: Fred van Geest, Annaplaats 1, 2713 AK

Zoetermeer

We hebben helaas nog geen tips of ideeën mogen ontvangen over hoe we de Badstof zouden kunnen digitaliseren, daarom nog ‘s de oproep om ons hiermee te

(079) 316 01 68 — ledenadm@zdhc.nl

helpen.

ZDHC GIRONUMMER 363 06 54 t.n.v. Penningmeester ZDHC te Zoetermeer

De redactie is in juni en september met vakantie, maar het is de bedoeling om de Zwembad

Badvertegenwoordiger

Telefoon

de Houtzagerij

Ed van der Spek

(079) 888 60 91

Zuiderpark

Nicole Hooijmans

(079) 316 82 11

Sandra Weijers

(010) 521 22 01

Ap Gluvers

(071) 523 65 20

Overbosch

volgende Badstof medio augustus (net na de schoolvakantie) uit te brengen. Lees-ze en alvast een goede vakantie toegewenst! Groeten van Sabina en Bianca badstof@zdhc.nl Kopij inleverdatum:

Zaterdag 6 augustus

Check onze vernieuwde website www.zdhc.nl 3

Badstof

4

Badstof


Van het bestuur

Agenda Zwemvaardigheid 1:

Tijdens de schoonmaak — hoort er ook bij — laat ik mijn gedachten over de

Vrijdag 17 juni, 18.00-19.30 uur Zuiderpark

afgelopen zwemperiode gaan. De zomervakantie staat al bijna voor de deur en als deze Badstof ‘online’ staat, zijn de kinderen al weer terug van ons wereldberoemd

Zwemvaardigheid 2 en 3:

zwemkamp. De tijd gaat snel en soms kan het niet snel genoeg gaan…

Vrijdag 24 juni, 18.00-19.30 uur Zuiderpark

Hofbad Puppydiploma, oorkonde en ABC Diploma’s:

Na wat slapeloze nachten, bespreken van de tactiek en de ’positieve’ inzet/inbreng

Zaterdag 25 juni, 15.00-18.15 uur Overbosch

van onze collega voorzitters van de Haagsche Zwemverenigingen, hebben wij –

15:10 – 16:00 uur afzwemmen A-diploma

afgelopen april- uiteindelijk toch zwemwater kunnen reserveren in ‘ons’ Hofbad.

16:00 – 16:45 uur puppydiploma’s en oorkonde 16:00 – 16:45 uur vrij zwemmen voor kinderen die in het diepe kunnen zwemmen 16:45 – 17:30 uur B-diploma

Vanaf seizoen 2012-2013 (september) zullen wij – bijna- de gehele donderdagavond tot onze beschikking hebben. Het één en ander moet nog wel vastgelegd worden dus we temperen de feestvreugde totdat iedereen zich hier in

17:30 – 18:15 uur C-diploma

kan vinden en er een formeel akkoord retour komt.

Er is GEEN minipolotraining en/of zwemles in

Topsport

zwembad Overbosch op zaterdag 25 juni 2011.

Waar wij nu mee bezig zijn is een gezamenlijk initiatief met de collega’s zwemverenigingen en de gemeente. Vanuit de werkgroep TOPSPORT zijn verschillende subwerkgroepen actief met ‘toekomst’ plannen en begrotingen om de komende jaren een platform te creëren om topsport te kunnen – blijvenbeoefenen binnen de Haagsche regio. Iedere Haagsche vereniging is hier met een of meerdere disciplines in vertegenwoordigd, de KNZB -maakt deel uit -en support de initiatieven, de ambities van ons allen zijn groot. Uiteraard wordt u van dit alles en de uitkomsten door ondergetekende op de hoogte gehouden. Als laatste:

Zwemdiploma en toezicht Op 30 mei is een voorlichtingsactie gestart om ouders bewust te maken van het belang van toezicht als de kinderen bij het water spelen. Dat is hard nodig, want het aantal verdrinkingen bij kinderen is nog steeds groot. Kinderen met een zwemdiploma en zonder toezicht lopen bij water meer gevaar dan ouders kunnen vermoeden. Ouders denken dat het niet meer nodig is om toezicht te houden als kinderen een zwemdiploma hebben, dit is vaak onterecht. Kinderen missen immers nog het inschattingsvermogen, de ervaring en kracht om met plotselinge situaties veilig om te gaan, bijvoorbeeld bij stroming, koud water en door 5

Badstof

6

Badstof


plotseling dieper wordend water. Bovendien vertonen kinderen risicogedrag, ze willen er graag bij horen.

Terugblik Algemene Ledenvergadering maandag 28 maart 2011

Nu de zomervakantie weer voor de deur staat en u er massaal op uit lijkt te trekken het volgende verzoek: ‘let goed op uw kinderen tijdens het zwemmen en verlies ze niet uit het oog’. Alvast een hele fijne vakantie toegewenst en tot ziens.

De voorzitter constateert dat de vereniging financieel gezond is. De contributies worden dan ook niet aangepast. Mede omdat de zwembadhuurtarieven niet zijn gestegen. De contributietarieven binnen de waterpoloafdeling moeten wel beter op elkaar worden afgestemd. Voor zover dit geen verlies aan contributie-inkomsten oplevert, gaat de vergadering daar mee akkoord. De begroting 2011 laat een klein negatief saldo zien, en dat is gezien het voorzichtige karakter van de begroting ook in het verleden voldoende gebleken om steeds weer positief in de realisatie over het voorgaande jaar uit te komen.

Yolanda Veenendaal Voorzitter ZDHC

Nieuwe bestuursleden zijn Erik Thijsen (waterpolocommissie) en Freek Herberts (Evenementencommissie). Sander Snelleman en Mike van der Spek zijn de vertrekkende bestuursleden. Het bestuur en vergadering geven blijk van erkentelijkheid voor hun inzet. ZDHC heeft vorig jaar mede de eerste paal van het nieuwe zwembad (het Hofbad) in Ypenburg helpen slaan. Deze zal medio 2013 haar deuren openen. De toedeling van de instructie-uren over de diverse verenigingen is in volle gang. Het is de bedoeling dat het Hofbad een belangrijke rol gaat spelen in de vormgeving van top (zwem)sport voor Den Haag en omstreken. Vanwege zijn meer dan buitengewone inzet voor de vereniging, is Homme Abma benoemd tot ‘Lid van verdienste’ van de vereniging. Elementaire zweminstructeur, rapporteur van de KNZB, organisator van diverse evenementen in het kader vanS2G, zijn inzet bij het St. Nicolaasfeest, zijn werkzaamheden voor de Elementaire zwemcommissie en niet op de laatste plaats vanwege zijn betrokkenheid bij de opleidingen tot zweminstructeur. Ineke Reesink valt dit keer de eer te beurt om ‘ZDHC-er van het jaar’ te zijn, mede vanwege haar bijzondere betrokkenheid bij de vereniging, en haar inzet in het verleden voor de waterpolocommissie en bij het produceren van de Badstof. ZDHC speelt een belangrijke rol in het opzetten van de schoolwaterpolokampioenschappen in Den Haag. Onze aanpak wordt door de KNZB landelijk uitgerold. Provinciale en landelijke kampioenschappen worden komend seizoen door de KNZB georganiseerd. ………

Metro, 8 juni 2011 7

Badstof

8

Badstof


De namen van de geslaagden van de Survivaldiploma’s staan weer in de

Van de EZC

Jeugdhoek.

Het is bijna zomervakantie. Zoals

Kaderlid haalt diploma!

u hierna kunt lezen, zijn in de

Arzu Tufan, onze jonge kaderinstructrice die bij ons

zwembaden de Houtzagerij en het Zuiderpark in de zomervakantie

lesgeeft in het Zuiderpark, heeft onlangs haar diploma

geen zwemlessen. Dit wordt niet

Instructeur Elementair Zwemmen Niveau 2 behaald. Arzu,

zomaar besloten maar kan allerlei

namens de EZC van harte gefeliciteerd; we zijn trots op je!

redenen hebben. Groeten van de EZC en tot na de vakantie,

Soms zijn de zwembaden zelf

Irene v.d. Bos

gewoon de hele vakantie dicht vanwege een renovatie of gewoon omdat er uit ervaring te weinig belangstelling is. Ook wij hebben de ervaring dat in de (zomer)vakantie vaak heel weinig kinderen komen vanwege het feit dat ze op vakantie zijn, of gewoon andere dingen doen tijdens hun vakantie. Ook wij kaderleden zijn natuurlijk in grote getale op vakantie. Dit betekent dat er dus én weinig kinderen, én weinig kaderleden zijn, redenen voor ons om twee zwembaden 6 weken te sluiten voor de zwemlessen. Gelukkig kunnen we altijd een alternatief aanbieden. In dit geval is dat zwembad Overbosch, op zaterdagmiddagen van 16.45 van 17.30 uur. Omdat er

ZWEMBADSLUITINGEN

dan dus ook kinderen uit de Houtzagerij en het Zuiderpark komen, is er geen les- maar vrijzwemmen. Ouders mogen ook meezwemmen!

Van de Gemeente Den Haag heeft ZDHC data ontvangen voor dagen waarop Let vooral goed op als u vanuit een ander bad naar Overbosch komt: als uw

elementair zwemmen en/of waterpolotrainingen geen doorgang kunnen vinden in

kind nog geen diploma heeft, zwem dan zelf mee of let goed op dat hij of zij in

verband met zomersluitingen en/of zwembadonderhoud.

dit voor hem of haar vreemde bad in het goede badje stapt. Loop even mee (met blauwe onderschoentjes) of geef hem of haar over aan een kaderlid van

Badsluitingen zomerperiode 2011 - zwemles

ZDHC. Natuurlijk zorgen we voor ruim voldoende kader voor alle baden in Overbosch.

Zwembad de Houtzagerij is alle lesuren gesloten van dinsdag 28 juni 2011 t/m dinsdag 9 augustus 2011.

Vlak voor de zomervakantie hebben we altijd diplomazwemmen van jong tot oud; van Puppy 1 tot Zwemvaardigheid 3! We hopen dat veel kinderen vooral

Zwembad Zuiderpark

nog lekker hun A-diploma halen zodat ze in de zomervakantie fijn kunnen

is beide lesuren gesloten van vrijdag 1 juli t/m vrijdag 12 augustus 2011.

zwemmen :) 9

Badstof

10

Badstof


ZDHC Clubsite

Voor leden zwemmend in de Houtzagerij en Zuiderpark geldt dat zij kunnen komen zwemmen op de zaterdagen in Zwembad Overbosch van 16.45-17.30 uur (zie verderop).

Na een nieuw uiterlijk voor de website is dan nu eindelijk te tijd gekomen voor een nieuw gedeelte speciaal voor leden, genaamd Clubsite. Clubsite biedt leden de mogelijkheid om in contact te blijven met de vereniging en de groepen of teams waar je in zwemt of speelt. Zo kun je heel makkelijk berichten sturen naar al je groep- of teamleden en kun je

Zwembad Overbosch

reageren op de berichten van je groep- of teamgenoten.

is het eerste lesuur (16.00-16.45 uur) gesloten van zaterdag 2 juli

Naast het

t/m 13 augustus 2011.

uitwisselen van berichten is het als

In zwembad Overbosch is er gedurende de hele zomervakantie van zaterdag 2 juli

groep- of teamlid

t/m 13 augustus 2011 vrij zwemmen op zaterdag van 16.45 tot 17.30 uur.

ook mogelijk om activiteiten te plannen voor de hele

Badsluitingen zomerperiode 2011 – waterpolotraining

groep.

Zwembad Overbosch

Voor waterpolo teams worden in het nieuwe seizoen weer alle wedstrijden

is gesloten vanaf maandag 4 juli t/m zaterdag 13 augustus 2011 voor alle

toegevoegd aan het wedstrijd rooster en kunnen teamleden verslagen schrijven

waterpolotrainingen, met uitzondering voor de jeugd van donderdagavond 4 en 11

voor de gespeelde wedstrijden.

augustus van 18.00 – 19.30 uur. Vanaf maandag 15 augustus 2011 zullen alle waterpolotrainingen weer op de normale tijden zijn.

Clubsite is helemaal nieuw en zal in de komende tijd nog meer functionaliteiten krijgen. Zo wordt er nu al druk gewerkt aan het maken van een fotoalbum, zodat

Waterpolotraining zomerperiode

iedereen zijn spectaculaire shots kan delen met de vereniging.

Op elke maandagavond van 4 juli t/m 8 augustus en

Uiteraard zijn we heel erg benieuwd naar jullie reacties en daarom is er een

donderdagavonden 4 en 11 augustus

speciale pagina voor het plaatsen van feedback. De feedback die jullie geven,

2011 is er waterpolo(zwem)training

kunnen we dan gebruiken voor het uitbreiden en het verbeteren van Clubsite.

in buitenbad de Waterman in

Clubsite is te bereiken via de website van ZDHC en de directe link is:

Wateringen van 20.00 tot 21.00 uur.

http://zdhc.clubsite.nl

Zie ook informatie op de website

Ik hoop dat jullie nieuwsgierigheid is gewekt en dat jullie je allemaal aanmelden!

www.zdhc.nl Groetjes, Benoist Claassen 11

Badstof

12

Badstof


Het onrustige hart in La Paz Ulla Wilms van Kersbergen is geëmigreerd naar Bolivia en woont daar nu met haar Boliviaanse man in een leuk huisje in La Paz. Lees wat ze ons mailde: CUMPLEAÑOS Daar ben ik dan weer, na mijn introductie, nu met een verhaal over wat er de afgelopen maanden allemaal is gebeurd. In zekere zin niet zoveel, maar Corazón Inquieto bestond 5 jaar, op 15 mei 2010. Ter ere van deze viering hebben wij de vaste donateur in La Paz benaderd of die iets voor ons kon betekenen wat betreft een etentje met het personeel. Dat konden zij zeker, we hebben in een zeer lekker restaurant, “The Steakhouse”, gegeten. De twee kinderleidsters, met familie, genoten met volle teugen. De ouddirectrice, de stagiaire en ik met man en Natalia, genoten ook ontzettend. Het was een zeer geslaagde, maar ook emotionele middag. Want de overname werd nu officieel. Ik kreeg symbolisch de sleutel overhandigd en ben dus nu echt de directrice van het project. We smulden, lachten en genoten. Het was zeer aangenaam. De dag erna werd de verjaardag gevierd met de kinderen op het project. De ruimte was mooi versierd met ballonnen en slingers. Het zag er heel vrolijk uit, ook met de net geverfde muren. In de ochtend kwamen de kinderen in hun mooie kleren, of verkleedkleren, vroeg aan. De ochtend begon met een clown voor de kinderen, de kinderen straalden, daarna kwamen er steeds meer ouders binnen en de kinderen begonnen met hun voorbereide theater. Dit hadden de twee kinderleidsters, Norma en Filomena, de afgelopen weken met de kinderen voorbereid. Een theater over aapjes. De kinderen kwamen eerst allemaal verkleed als apen binnen en toen werd er midden op het podium een slapend aapje wakker. Samen met de aapjes ging zij bananen eten en zongen een lied waarbij steeds meer dieren de zaal in kwamen lopen. Het zag er allemaal erg schattig uit, om trots op te zijn! 13

Badstof

14

Badstof


Natuurlijk waren er taarten met kaarsjes en werd er hard gezongen in het Spaans en

maken de kinderen rustig hun huiswerk, maken grapjes met de kinderleidster en met

Engels. De oud-directrice en ik bliezen de kaarsen uit en sneden de taart symbolisch

vriendjes en genieten van een middagje afleiding. De kinderen stralen en zijn

aan. Voorafgaand aan een speech, waarin de directrice afstand deed en het project aan

enthousiast, het personeel lacht en is voldaan en ik ben tevreden en trots.

mij overdroeg en ik dus ook het woord nam. Zowel kinderen, ouders, genodigden als

Dit is het allerbelangrijkste voor mij, voor het project. Gelukkige kinderen!

personeel smikkelden van de taart. De ochtend zat er alweer op. Bijzondere donaties De middag stond in het teken van de

Deze afgelopen periode zijn er verschillende bijzondere donaties gedaan. Allereerst is ons

grotere kinderen, helaas waren er

vermeld dat we op kosten van de donateur het project in een nieuwe jasje mochten

weinig genodigden aanwezig. De

steken en mochten verven. Dus ik kocht verf en het project kreeg een warmgele kleur.

kinderen maakten eerst hun huiswerk

De kinderen schilderden gras en bloemen aan de onderkant. De bloemen zijn de handjes

en toen brachten we de kinderen naar

van de kinderen.

binnen voor oud-Hollandse spelletjes, een strijd tussen twee teams.

Daarnaast mochten we op gedeelde kosten in een van hun restaurants eten, “The

Snoephappen stond als eerste op het

Steakhouse”. Wij betaalden op kosten van het project het hoofdgerecht en op kosten van

programma, maar dat vonden de

het restaurant hadden we drank, voor- en nagerecht. Het personeel vond het geweldig.

kinderen erg lastig. Veel kinderen zijn

Tijdens de verjaardag kwam één van de vertegenwoordigers van de hoofddonateur even

bang voor water, zwemmen hier

een kijkje nemen bij de radio, hij vond het maar slecht geluid en veel gehaper. Hij

eigenlijk niet. Daarna gingen we door

besloot dat er op kosten van hen een nieuwe radio aangeschafd mocht worden. Ik heb er

naar koekhappen, dat ging een stuk

natuurlijk geen gras over laten groeien en twee

gemakkelijker. Het werd nog spannend, de tussenstand was 1-1. Een aantal moeders

dagen later stond er een spiksplinternieuwe radio.

kwamen binnen, dus ik begon met de theatervoorstelling. De afgelopen weken heb ik samen met de kinderen toneelstukjes voorbereid. Drie verschillende toneelstukjes, over

Dan nu……

een reis naar het strand van Peru van 2 vrienden en hun broertjes, maar op die reis

Zodoende ben ik dan nu echt de nieuwe directrice

ging van alles mis. Bovendien over een circus met een verlegen en bange leeuw, een

van het project Corazón Inquieto. Spannend! Nu moet ik dus hard op zoek naar donaties

neppe koorddanseres en een clown die helemaal niet weet wat hij moet doen. We sloten

voor de kinderen, om te zorgen dat we nog vele jaren door mogen gaan en de kinderen

de theatervoorstelling af met een toneelstukje over een opa en een oma die hun

gelukkig kunnen maken.

kleindochter met haar hondje kwijtraken. Al met al waren het zeer komische stukken en Wilt u ook een steentje bijdragen aan dit project dan kunt u dat op verschillende

vond het publiek en de kinderen zelf het geweldig.

manieren doen: Eenmalig, Per kwartaal of Maandelijks, een bedrag storten op We sloten de middag af met het laatste spel, spijkerpoepen, en tot geluk van beide

rekeningnummer 5814193, t.n.v. Stichting Connectie Bolivia te Nijmegen, o.v.v.

teams werd het gelijkspel dus kregen ze allemaal een prijsje.

Donateur CI, eenmalig/Donateur CI, kwartaal/ of Donateur CI, maandelijks. Daarnaast

Tot slot werd er van de taart gesmikkeld en was ook de middag voorbij.

hebben wij ook een ANBI-nummer: 819884583

We waren allen uitgeput en voldaan en borrelden nog na in het hoofdrestaurant van de Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie interesse en tot volgende Badstof!

hoofddonateur in La Paz, 4corners La Paz.

Groetjes en liefs van Ulla

Kinderen Iedere keer als ik een kijkje kom nemen bij de gang van zaken op het project zie ik

info@connectiebolivia.nl

zeer gelukkige, vrolijke gezichtjes. De kinderen keuvelen heerlijk een eind weg, maken

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op onze website:

heerlijk knutselwerkjes en spelen met hun vriendjes en vriendinnetjes. In de middag

http://www.connectiebolivia.nl/paginas/corazon.php 15

Badstof

16

Badstof


We gaan het dit jaar dan ook helemaal anders aanpakken. Elk waterpololid (ook

Van de sponsorcommissie

senioren) neemt verplicht 5 loten af van elk € 3. Deze ontvang je medio september. Je

Nieuwe start en nieuwe voorzitter voor sponsorcommissie

kunt de loten verkopen, maar je kunt natuurlijk ook beslissen om ze zelf te houden. Dat mag iedereen zelf beslissen en wie weet, misschien win je nog wel een leuke prijs.

Hélène van Mil (D2) gaat als kersverse voorzitter, samen met Lisette Nap (D1) en Ron

Wees zo sportief, doe ‘zonder morren’ mee en steun zo je club!

Wessels (H2) de sponsorcommissie nieuw leven inblazen. In het verleden bestond deze commissie uit 4 leden. De laatste jaren werden alle sponsorwerkzaamheden binnen

Help jij mee?

ZDHC verzorgd en gecoördineerd door Lisette en Ron, die dit ‘erbij’ deden naast hun

We hebben veel plannen, maar helaas slechts beperkt tijd. Voor zowel de commissie als

drukke werkzaamheden. Kortom: het was echt hoog tijd voor versterking!

hulp bij specifieke acties zoeken we nog enthousiaste mensen. Heb je interesse, neem dan contact op met één van de commissieleden, of stuur een e-mail naar:

Onze sponsors

sponsorteam@zdhc.nl. Ook leden van het elementaire kader worden van harte

Maar voordat we hierop verder ingaan willen we allereerst onze sponsors bedanken voor

uitgenodigd om mee te helpen en mee te denken.

hun bijdrage in het seizoen 2010-2011: —

Zwager IJzerhandel

Via de Badstof zullen we je op de hoogte houden van onze bestaande en nieuwe

—

De Wilde Spoorwegbouw en Betonboringen

initiatieven. Heb je een goed idee of een gouden tip? Laat het ons vooral weten!

—

Nephele Studio

—

WWZ Haaglanden

Ron Wessels Namens de sponsorcommissie

Allemaal hartelijk dank! Mede door jullie konden we weer allerlei mooie extra dingen doen en een groot deel van de club professioneel aankleden. Mogen we ook in het seizoen 2011-2012 weer op jullie steun rekenen? Nieuwe plannen De vernieuwde sponsorcommissie bruist van de plannen om nieuwe sponsors aan te trekken en om ook via allerlei andere wegen inkomsten te genereren voor onze vereniging. Het is tevens onze ambitie om hét sponsorloket te zijn voor de gehele vereniging. Daarom zullen we in de nabije toekomst bijvoorbeeld in gesprek gaan met de elementaire afdeling. Als één van de eerste acties hebben we een e-mailing gezonden aan alle senioren, waarin een verzoek staat om online enkele vragen rond hun dagelijkse werkzaamheden te beantwoorden. De bedoeling hiervan is om op een snelle manier te inventariseren of zich hiertussen potentiële sponsors bevinden. Mocht je ook een verzoek hebben ontvangen en de enquete nog niet hebben ingevuld, doe dit dan alsnog. Je doet ons er een groot plezier mee. Uiteraard worden alle antwoorden vertrouwelijk behandeld. Grote Clubactie Afgelopen jaar was de Grote Clubactie een mislukking en dat is echt heel erg jammer. Met relatief weinig moeite kan er namelijk al snel ruim € 1.000 worden verdiend en daarmee kunnen hele leuke en nuttige dingen worden gedaan. Dat mogen we natuurlijk niet aan onze ZDHC-neus voorbij laten gaan…

Badstof

17

18

Badstof

Cobouw 27 mei 2011


Dit wordt het instructiebad (ze halen de

Dag van de Bouw(journaal) (10)

modder er wel uit hoor), waar, net

Het Hofbad

zoals in een deel van het 50meter bassin, een beweegbare bodem in

Op zaterdag 28 mei was het zover. De dag van de Bouw. Het team van MirAno heeft deze gelegenheid natuurlijk met beide handen aangegrepen om voor jullie een serie exclusieve foto’s te maken van de huidige stand van zaken bij de bouw van het nieuwe Hofbad. Kijk mee en smullen maar….

Dit wordt het nieuwe 50 meter bassin. Op de

komt.

voorgrond zie je het verdiepte gedeelte voor de duikplanken, rechts de tribune en de

En als hiernaast ziet de eindsituatie er

staalconstructie erboven is het eerste stuk

uit, met links een glazenwand als

van het dak. Hierin komen o.a. de

scheiding met het 50meter bassin.

ventilatiekokers te lopen.

Aan de achterzijde van het complex In de diepe sleuf in het midden komt de beweegbare

komt het recreatiebad. Voor de leek

brug. Als deze in de sleufsparing zit heb je een 50m bad

is van deze foto nog niet veel te

en komt deze omhoog (dit duurt ca 10 minuten) dan

bakken maar vertrouw op de bouw

heb je een 25m en een 23 meter bad. Je kan dan twee

en het wordt een mooi bad.

gescheiden activiteiten in het zelfde bad doen. Op de onderstaande foto zie je in

ieder geval wel duidelijk de contouren van de “stroomversnelling”.

Zie je al dat het heel wat wordt?

Toch jammer dat die zonneweide en dat buitenbad niet doorgaat... En zo komt het 50 meter bassin er dan uit te zien vanaf de tribunezijde.

19

Badstof

20

Badstof


Er komt zelfs een glijbaan in !!! Op de achtergrond het instructiebad.

Kun je de voorgaande foto’s terugvinden op onderstaande plattegrond?

Hieronder zie je wat het wordt bovenaf, dus met een grasdak erop! Nou ja, ze hebben binnen in ieder geval genoeg water op voorraad om in de zomer het gras te sproeien.

Het team van MirAno (inclusief de kraan) dankt jullie weer voor de aandacht en de zeer enthousiaste reacties op onze

Nephele Studio

vorderingen.

Jozef IsraĂŤlplein 3 2596 AS Den Haag

Tot het volgende journaal. Groeten van

info@nephelestudio.nl

MirAno maakt het! 21

Badstof

22

Badstof


LESZWEMMEN Dag

Zwembad

Dinsdag

De Houtzagerij

WATERPOLO Tijden

Trainingen

18.15-18.55 uur

Dag

18.55-19.35 uur Maandag

19.35-20.10 uur 20.10-20.45 uur

Vrijdag

Tijd

Waterthor

17.30-18.15

Aspiranten A

Overbosch

21.30-23.00

Dames

17.45-18.45

Aanleren zwemtechnieken

17.45-18.45

Aspiranten E en F

18.00-18.45 uur

Zuiderpark

Zaterdag

Zwembad

18.45-19.30 uur 16.00-16.45 uur

Overbosch

Woensdag

16.45-17.30 uur

Overbosch

Kledingeisen: (Kleding altijd meenemen !!!!)

Diploma A

Diploma B

Meisjes

Jongens

* Zwemkleding * T-shirt/blouse met korte mouwen * Korte broek (geen legging!) of jurk/ blouse met rok * Schoenen (leer is niet verplicht)

* * * *

Meisjes

Jongens

* * * *

* * * *

Zwemkleding T-shirt/blouse met lange mouwen Lange broek of jurk/blouse met rok Schoenen (leer is niet verplicht)

Zwemkleding T-shirt/blouse met korte mouwen Korte broek Schoenen (leer is niet verplicht)

Zwemkleding T-shirt/blouse met lange mouwen Lange broek Schoenen (leer is niet verplicht)

Teams

20.30-21.45

Dames, Aspiranten A en B Heren

18.30-19.30

Aspiranten A. B en C

21.30-23.00

Herenselectie ZDHC en WZK

19.30-20.30

Donderdag

Overbosch

Vrijdag

Overbosch

21.45-22.45

Onderling en met de WPC afstemmen

Zaterdag

Overbosch

15.00-16.00

Aspiranten C, E, F

Thuiswedstrijden Zaterdag

Overbosch

v.a. 17.45

Meisjes en Jongens Diploma C

Contributie vanaf 1 april 2009 * Zwemkleding * T-shirt/blouse met lange mouwen * Lange broek

* Schoenen (leer is niet verplicht) * Regen of windjack

Type lidmaatschap waterpolo Heren 1 en 2

Contributie vanaf 1 april 2011

Kwartaalcontributie

Maandcontributie

€ 105,00

€ 34,65

Heren 3, Dames

€ 91,00

€ 29,95

Type lidmaatschap

Kwartaalcontributie

Maandcontributie

Heren 4, Aspiranten A

€ 83,00

€ 27,30

Les zwemmen

Aspiranten B en C

€ 73,00

€ 23,95

Aspiranten D en E

€ 67,50

€ 22,15

Aspiranten F en Basistarief

€ 52,50

€ 17,15

Houtzagerij 3e en 4e uur Ouder + kind zwemmen

€ €

52,50 40,85 78,50

17,15 13,35

-

Contributie is voor het gehele kalenderjaar verschuldigd!

Contributie is voor het hele waterpoloseizoen verschuldigd (01-07 t/m 30-06)!

Opzeggen bij de ledenadministratie: schriftelijk voor1 december!

Opzeggen bij de ledenadministratie: schriftelijk voor 1 juni!

Het inschrijfgeld bedraagt € 7,00

Het inschrijfgeld bedraagt € 7,00.

Eenmalige extra kosten voor de puppydiploma’s € 7,50 Als u ons machtigt tot automatische incasso is uw voordeel op jaarbasis ca. € 4,50 23

Badstof

Als u ons machtigt tot automatische incasso is uw voordeel op jaarbasis ca. € 4,50. 24

Badstof


Badstof 25 26

Badstof

Ben je tussen jonger dan 15 jaar oud, lid van ZDHC en

Tot dan!

Van Thijssenweg 16

Den Haag

...................................................................

E-mailadres: Geboortedatum:

...................................................................

Zwembad:

*doorhalen wat niet van toepassing is

Ik stap op bij zwembad Zuiderpark OF Houtzagerij OF Overbosch*

Eten: patat frites met kipnuggets OF pannenkoek*

...................................................................

Mobiel nummer:

Telefoonnummer: ...................................................................

................................................................... ...................................................................

Naam:

—————————————————————————————————————————————

Groeten van de Evenementen Commissie

Familiepark Drievliet

Deze dag zijn we bereikbaar onder het mobiele telefoonnummer 0651 454 006.

een stuur e-mail met onderstaande gegevens naar ec@zdhc.nl.

Vul onderstaande strook VOLLEDIG in en geef ‘m direct af bij het tafeltje of

Deelnemers zijn deze dag verzekerd.

Voor begeleiding wordt door ZDHC gezorgd.

De bus vertrekt om 10.00 uur en is rond 16.30 uur weer terug.

de zwembaden Zuiderpark, de Houtzagerij en Overbosch.

De kinderen zullen met een bus worden opgehaald en teruggebracht van en naar

een leuke dag in DRIEVLIET, alleen voor haar leden t/m 14 jaar.

ZDHC organiseert in het kader van Swit2Gether op zondag 26 juni 2011

De gehele dag is gratis en je wordt getrakteerd op eten en drinken.

Geef je dan zo snel mogelijk op via ec@zdhc.nl.

wil je op zondag 26 juni 2011 met ZDHC mee naar DRIEVLIET?


Tijdens deze avond werd er ook officieel afscheid genomen van Hanneke Staats.

Van de EC

Zij heeft heeeeel lang in de Evenementen Commissie gezeten. Ze heeft veel mensen zien komen en zien gaan.

Eindfeest 2011 Het eindfeest werd gehouden op zaterdag 14 mei jl. in buurthuis "de kruin". Het thema was “Feest zonder

Hanneke vond het tijd om plaats

grenzen”, echter waren er weinig mensen van de vereniging

te maken voor nieuwe leden met

aanwezig. Hoe zou dit nou toch komen? Dat is de vraag….

nieuwe ideeën. Vind jij het leuk

Een feest zonder grenzen betekent dat iedereen – in elke

om de Evenementen Commissie

hoedanigheid – mag komen.

te versterken en heb je leuke ideeën, dan nodigen we je van

Door de EC wordt er veel tijd en energie gestoken in het

harte uit om plaats nemen in de

organiseren van (o.a.) een eindfeest. Er wordt gezorgd voor

Evenementen Commissie.

decoratie, drank en hapjes, maar ook voor muziek. De ene Natuurlijk hoopt de EC dat u er

keer is het een live band, de andere keer een DJ,

de volgende keer bij het

gehuurd, dan wel van “eigen bodem”. En zo nu en dan zetten we iemand in het zonnetje, of je nu van

volgende evenement er wel weer bij bent! En heeft u nog tips en ideeën hoe we

elementair zwemmen bent of van de afdeling

het feest de volgende keer weer knallend kunnen vieren, stuur deze dan naar

waterpolo.

ec@zdhc.nl

Hoewel de ‘Let's get together’ avonden in Overbosch de

Groetjes,

laatste tijd druk bezocht worden, viel de opkomst van

De Evenementen Commissie

het afgelopen eindfeest erg tegen. Veel mensen schitterden door afwezigheid en ieder heeft ongetwijfeld zijn reden. Maar zou het niet gezellig zijn

Gezocht: nieuwe EC-leden!!

om het seizoen af te sluiten

De EC is op zoek naar nieuwe, frisse leden! Het neemt niet veel tijd in beslag om in de EC te zitten. Je hebt ongeveer 1x in de

met een knallend feest?? Wat is hier voor nodig?

2 maanden een vergadering met elkaar en je moet natuurlijk aanwezig zijn op de georganiseerde feesten en partijen (uitzonderingen daargelaten).

Het eindfeest heeft elk jaar een thema en dit jaar was het dus ‘feest zonder grenzen’. Sommige mensen hadden weer de nodige tijd gespendeerd aan hun

Gezocht: locaties!!

verschijning en dat was erg mooi om te zien. Bedankt

De EC is op zoek naar geschikte locaties om diverse feesten en kindermiddagen te

daarvoor! Hierdoor krijgt een feest nog meer ‘jeu’.

organiseren. We zouden natuurlijk graag een vaste locatie willen hebben, maar misschien weet je wel iets, wat voor een zeer betaalbare prijs te huren is en waar

Door Jan Paardekooper werd leuke muziek gedraaid en

parkeergelegenheid is, dan wel een aansluiting met openbaar vervoer heeft.

de bar deed volop dienst. Ook werden er lekkere hapjes geserveerd. Ondanks dat de opkomst vrij laag was, was

Mocht je interesse hebben of een geschikte locatie weten, neem dan contact op met Mike van der Spek, via mikevdspek@hotmail.com.

het toch een erg gezellige avond. 27

Badstof

28

Badstof


De pen van Monique Lubbers-Zwager

Van de WPC

1. Hoe lang ben je al lid van ZDHC en sinds wanneer geef je les? Vanaf 6 jaar heb ik zwemles gehad, daarna een paar jaar niks. Met ±18 ben ik een aantal jaar gaan waterpoloen en

Hallo allemaal, Er is in de afgelopen weken veel gebeurd binnen de waterpoloafdeling van ZDHC.

sinds 2 jaar geef ik zwemles.

Als eerste kunnen we melden dat er een trainer is

2. Wat vind je leuk aan zwemles geven bij ZDHC? Het contact met de kinderen en natuurlijk onderling, dat de

voor de herenselectie. Zijn naam is Leon Paul

kinderen plezier hebben in het zwemmen.

Quartel en hij heeft vorig jaar als keeper in het goal van MNC Dordrecht gelegen.

3. Welke groep geef je les en waarom juist die? Puppy 1, ik heb eerst bij puppy 2 gestaan en vond het leuk

Verder zijn Stephan en Emiel Derwig terug als

om ook ergens anders te staan. En omdat mijn jongste zoon

spelend lid en ook Trevor Reis. Tom van Nieuwe

overging naar puppy 2.

Amerongen komt ons ook versterken en Thijs Berest en Jochem Toet komen van DSZ naar de aspiranten

4.

Wat is het moeilijkst dat ze bij jou leren voordat ze naar de volgende groep gaan?

A van ZDHC. Maurice Swillens en Sander Snelleman

Het watervrij maken en het drijven.

hebben in goed overleg ZDHC verlaten en gaan volgend jaar bij WZK spelen. We zien ze daarom dus

5.

Heb je ook wel eens vervelende kinderen in je groepje?

nog op de donderdagavondtrainingen.

Tot nu toe nog niet. ;-)

Er had ook nog een damestrainer gereageerd op onze advertentie op waterpolo.nl 6.

Hoeveel diploma's heb je zelf?

maar helaas bleek de reisafstand te groot. Gelukkig heeft Stephan Derwig

A B C en zwemvaardigheid 1 2 en 3 7.

aangegeven de dames weer te willen trainen en coachen. Er is een samenwerking met d’Elft aangegaan voor dames 2 om te zorgen dat er altijd voldoende speelsters

Durf je van de hoge duikplank, en zo ja, ook te duiken?

zijn voor beide teams.

Nee, vroeger wel maar nu niet meer 8.

We hebben ook een nieuwe sponsor voor Heren 1, BAM heeft aangegeven voor

Heb je nog andere hobby’s?

minimaal 1 jaar te willen sponsoren.

Ja, leuke dingen doen met m’n kinderen, lezen en dansen! 9.

De WPC heeft besloten het beleid te wijzigen en aan te sturen op stevige

Wat is het beste advies dat je ooit gekregen hebt?

trainingsopkomsten binnen de teams om zo de mentaliteit weer op een sportief

Geniet en leef bij de dag.

peil te krijgen, het blijft tenslotte een teamsport. Met een goede jeugdbezetting hopen wij voor de toekomst de doorstroming te

10. Aan wie geef je De Pen door?

kunnen garanderen, maar we zullen moeten doorgaan met werven zoals dit nu al

Wendy uit zwembad het Zuiderpark

uitstekend gebeurt. Monique Zwager in de gelijknamige IJzerhandel 29

Badstof

30

Badstof


Nu het aantal teams bekend is zullen wij snel de selectieprocedures bekendmaken voor de heren en damesselectie. Dit houdt in dat we vooraf melden waarop, door wie en op welk moment er geselecteerd wordt, zodat er geen verrassingen zullen zijn volgend seizoen. Daarnaast gaan wij zoals al eerder aangekondigd alle spelende leden naast de wofficialtaak van een andere taak voorzien, zodat de taken binnen de club goed

• Digel

verdeeld worden.

• Gardeur

We hopen jullie bij deze voldoende te hebben bijgepraat en zien jullie graag vanaf begin augustus weer terug op de trainingen. Als laatste wil ik nog even melden dat

• FELLOWS

de WPC er voor jullie is en wij over van alles willen meedenken als daar behoefte aan is.

• MEYER

Prettige vakantie !!!!! Namens de WPC,

• ROY ROBSON

Erik Thijsen wpc@zdhc.nl

• LEDÛB • OLYMP

Lin Lingerie

• CALAMAR • Harris Tweed • Camel Active schoenen Thomsonlaan 128 2565 JG Den Haag T. (070) 363 24 79 www.mooimanmode.nl

Voor de betere Lingerie, gaat u naar WWW.LINLINGERIE.NL Neem contact op voor een lingerieparty bij u thuis!

Linda Dekker

Mobiel: 0655 542 608

Badstof

31 lindadekker@kpnmail.nl

32

Badstof


ek

Je ug

o dh

dh o

ek

ug Je

Hallo Jeugdhoek vriendinnetjes en vriendjes,

Voor jullie ligt weer een nieuwe jeugdhoek. Er zijn weer diploma’s gezwommen en de namen van de geslaagden van de Survivaldiploma’s in april zie je verderop in de jeugdhoek. De rest van de Jeugdhoek gaat bijna helemaal over het fantastische jeugdkamp dat in het Hemelvaartsweekend geweest is.

Jaargang 32 — 2011 — nummer 3

Het is alweer bijna zomervakantie en daarom een vrolijke zomerkleurplaat en natuurlijk een heerlijk recept om te maken. Gaan jullie ook vakantievieren? Sturen jullie je belevenissen en gekke foto’s naar ons toe? Weer veel plezier met deze Jeugdhoek, fijne zomervakantie en tot in augustus.

Officieel orgaan van zwemzwem- en waterpolovereniging ZDHC 33

Badstof

Groetjes van Joke en Rosanne van Soldt hansvansoldt@ziggo.nl 34

Badstof


ek

Kamp echt heel

ek

Je ug

o dh

dh o

ug Je

ZDHC KAMP 2011

leuk. Niet leuk de oudere gaan later naar

Tijdens het Hemelvaartweekend was het weer zover…het ZDHC kamp. Dit jaar was het thema FEEST! En dit betekende dat het op de parkeerplaats bij Overbosch een bonte verzameling was van Flamingo danseressen, piraten, clowns, heksen en nog meer vreemde figuren werden gesignaleerd.

bed

en dan gaan ze nog

spelletjes doen en ze gaan een keer in het bos slapen L. [red: afzender onbekend]

Ja … zelfs Mega Mindy..ehh Cindy kwam zelf even

Wat vond je ’t allerleukste?

langs. Het was namelijk Carnaval! De rest van de

Jitesh: zwemmen

kampdagen stonden in het thema van:

Jordy: levend stratego

Koninginnedag, Kerst en Oud&Nieuw en tot slot

Quinten: beursspel

was het Pasen.

Biko: alles even leuk + beaty salon Wie gingen er eigenlijk allemaal mee? Stefano, Quinten, Alec, Vera, Cheyenne, Clarissa, Cheyenne, Colin, Luke, Tristan, Mees, Roos, Stan, Jordy, Biko, Myrthe, Jitesh, Julia, Hitesh, Zoë, Christopher, Lourens, Roel en Ika.

Inge: slapen zonder snurkers/ beursspel Ga je volgend jaar mee op kamp? Jitesh: Ja Jordy: Ja als ‘t mag Quinten: Jaha

Leiding: Ab, Pamela, Inge, Saskia, Nicole, Cindy, Saskia, Eelke, Daan, Robert, Steven, Lisette, Brend en Sabina

Biko: Ja als ‘t mag Stan: Jazeker Heb je nog iets stouts gedaan?

En wat vonden de kinderen van het kamp? Ik heb veel lol gehad wat we hebben een helemaal leuke spelletjes gedaan en ik heb leuke vrienden gemaakt. Ik ga volgend jaar ook naar het kamp.

Jordy: Ja valsspelen bij levend stratego Quinten: Neeehh Inge: Ik valsspelen? Nee hoor.

[red: afzender onbekend] 35

Badstof

Stan: zwemmen + bonte avond

36

Badstof


ek dh o

o dh ek

Je ug

ug Je

Biko + Stan:

Het was heel leuk op kamp en bonte

Stinkbommen naar

avond was leuk met vuurwerk en

binnen gooien tijdens Journaal

optredens. En het leukste spel was het geldspel. En èèn van de meesters snurkte heel hard dus konden we niet slapen. En we zijn in

Wat vond je de leukste

het bos geweest en gaan zwemmen

feestdag?

en het water was heel erg koud. ‘

Jitesh: Carnaval

En we hebben heel veel andere

Jordy: Carnaval

spellen gedaan.

Quinten: Koninginnedag

Colin

Biko: Kerst Stan: Kerst 1 Ik vond het leuk de bosspellen

Inge: Koninginnedag

2 En het eten was lekker 3 Ik vond de zwembad ook heel leuk Was de leiding lief?

4 wat ik niet vond dat meester

Jordy, Quinten, Biko, Stan: Jahahahahaha

Stiefen snurkt

Ik vond het kamp heel leuk! Het eten was heel lekker. Ik sliep heel lekker en ik

5 En dat ik niet bij één spel het

verveelde me niet! Het leukste vond ik de griezeltocht! En het spannendste

eerst mocht

vond ik in het bos slapen! Maar er waren ook heel erg grappige dingen! Het was

6 En ik vond het dropping het leukst

heel leuk!!

7 Pak de vlag was het beste bosspel

Myrthe

8 Ik vond het gezellig met iedereen 9 Ik ga volgend jaar weer met jullie

Het leukste vond ik van buiten naar het bos. Het leukste van binnen is in de

kamp

slaapruimten. ik vond het eten lekker. het leukste van savons vond ik vuurwerk.

10 En het journaal was ook leuk Hitesh

ik heb veel ge voetbalt. het leukste tema vond ik koningingendag. ik gaa volgend jaar weer mee!

Tristan 37

Badstof

38

Badstof


ek ek

Het was erg luek! het luekste was de dropin.

leukst. in de slaapzaal lieten ze

maar het lukste was de kerst en

s’nachs veel scheten. en in de

oud en nieuw.

vrije tijd voetballen met

Dat ik ging optredden en het vuurwerk.

tristan (mijn beste vriend). het

eigelek heb ik luek speelt.

zwemmen in het meer was ook

En leuke spelsjest gespeelt.

leuk. met oud en nieuw was er

Groetjes Cheyenne

ook vuurwerk (Dus alles was leuk)

dh o

o dh

het hutten bouwen vond ik het

Je ug

ug Je

Ik vond het heel leuk.

Luke

Ik vond camp super leuk voral met die

Hoi, het leukste van het kamp vond ik het zwemmen en in de vrije tijd luke vloeren en het watergevecht maar het aller leukst was het kerst journaal met gekie confetti (ik dus) en nog 2 leidingen en meufrouwtje groot (cheyenne) en de disco ik was

kaarten en in de bos ik wil de volgende keer ok mee en ik vond het eten lekker en bedankt liefst cheyenne oh en ik vond de juffen en de meesters heel lief ik vond

mega hyper

alles leuk.

HET WAS ECHT

Can cheyenne v/d H

EEN SUPER KAMP xx xxx ZOĂ‹

In de slaap zaal vond ik leuk spaneten, en spelen. ik ben naar de zwembad geweest ik had vriendinnen gemaakt het eten was lekker. ik heb snoep gekocht en het was leuk Julia

39

Badstof

40

Badstof


ek dh o

o dh ek

Diploma’s Survival

Je ug

ug Je

En natuurlijk was er ook een kamp lied!

De geslaagden voor survival 1, 2 en 3 van vrijdag 15 en zaterdag 16 april in zwembad Zuiderpark

Wij zijn op kamp maken veel lawaai Feesten op het kamp en het is nooit saai Als clown of als queen Moet je ons nou zien Rare dingen doen tot we er scheel van zien Wij gaan, wij gaan, feesten Wij gaan, wij gaan, feesten Bijna nieuw jaar, wel een beetje raar Koninginnedag en oranje in je haar 4 dagen vol feest Te keer gaan als een beest Ik wou dat het nooit anders was geweest Wij gaan, wij gaan, feesten Wij gaan, wij gaan, feesten

41

Badstof

Survival 1 Abdellah Omar Ouali Adriangela Virginie Amal Sialiti Anass Akouh Beatrice Bellelli Buwer Hassan Can Ay Cheyenne van der Toorn Damiën Ramcharan Femke Prinsen Hille Ehlers Ibrahim Nouraddin Ismaïl El Yaagoubi Jordy De le Cluse Julia Deurloo Kamar Moufid Kubra Kaya Kûbranur Tatli Latischa Diaz Maddy Bellucci Marthijs Van Unen Melanie Helena Mohamed Charchor Nicolas Lejeune Nikki Bakker Oguzhan Alac Oussama El Masoudi Oussama Abarki 42

Badstof


ug Je o dh

Raoul Hoesenie Riaaz Ramzankhan Sander Trommel Sefanur Arpaçay Shebania Ramzankhan Sibel Yilmaz Soumia Brahimi Twen Staats Vera De Mos Yassine El Zoulali

ek

Survival 2 Shayan Ghazian Luke Koning Ismail Çag Carlijn Jansen Salahdin El Idrissi Furkan Küçükkaya Nicole Hoebert Melvin Van der Ende Ebru Özmen Bilal Özmen Haydar Özmen Sander Van Unen Gimy Balaj Eda Akaltun Xiaoling Hu Eren Gürbulak Christiaan Oliveira Henriques Survival 3 Yamelake Kassa-Almu Zeynep Tufan Ainoa Pieters Danait Arai 43

Badstof

44

Badstof


ek dh o

o dh ek

Koken met Rosanne

Je ug

ug Je

Een vrolijke zomerkleurplaat

Deze keer maken we: Hapjes voor een feestje 1.Spiesje van fruit 2.Lange vingers met chocodip 3.Appelwraps

Wat hebben we nodig? 1. Satéprikkers, druiven, banaan, citroensap, appels. 2. Lange vingers, (gesmolten) chocoladerepen, muisjes of hagelslag 3. Tortilla’s, appelstroop,appel,kaneel,crème fraiche, cocktailprikkers.

Wat moeten we doen? 1. Snij het fruit in stukjes en besprenkel het fruit met wat citroensap. Doe daarna de stukjes fruit om en om aan de satéprikkers. Steek de cocktailprikkers daarna in een halve, in aluminiumfolie gewikkelde witte kool. 2. Smelt de chocoladerepen, vraag daarvoor wel even hulp aan een volwassene, doop de lange vingers in de warme chocolade en daarna in de muisjes of in de hagelslag. Laat de versierde lange vingers drogen en leg ze op een schaaltje. 3.

Besmeer de tortilla’s met appelstroop en crème

fraiche, doe er kleingesneden stukjes appels op, beetje kaneelpoeder erover strooien, dan oprollen en in stukjes snijden. In de rolletjes een cocktailprikker steken zodat het rolletje niet opengaat.

En dan smullen maar !!!!

45

Badstof

46

Badstof


Vlaskamp 3 – 5 2592 AA Den Haag Tel.: (070) 347 46 97

Het ideale ideale adres adres om om voor voor of of na na de de trainingen, trainingen, Het wedstrijden of of het het les les zwemmen zwemmen gezellig gezellig een een wedstrijden drankje en en een een hapje hapje te te gebruiken. gebruiken. drankje U heeft heeft als als toeschouwer toeschouwer uitzicht uitzicht op op het het zwembad, zwembad, U waar u u de de verrichtingen verrichtingen van van de de zwemmers zwemmers kunt kunt waar gade slaan. slaan. gade Tevens is is Sport Sport Restaurant Restaurant Overbosch Overbosch een een ideale ideale Tevens locatie voor voor het het geven geven van van bijvoorbeeld bijvoorbeeld feesten feesten en en locatie partijen tot tot circa circa 100 100 personen. personen (in– of exclusief onze partijen catering). Vraag vrijblijvend informatie aan één van onze Vraag vrijblijvend informatie aan één van onze medewerkers. medewerkers. Zwemmers doen het graag in Sport Restaurant Overbosch!!! Zwemmers doen het graag in Sport Restaurant Overbosch!!!

47

Badstof

Badstof jaargang 32 nr. 3  

Badstof is het clubblad van zwemsportvereniging ZDHC uit Den Haag

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you