Page 1

Jaargang 34 — 2013 — nummer 4

Officieel orgaan van zwem- en waterpolovereniging ZDHC


-advertenties-

2

Badstof


Badstof

Officieel orgaan van zwem- en waterpolovereniging ZDHC Dagelijks bestuur

WaterPoloCommissie

Redactieadressen

Voorzitter Yolanda Veenendaal Melkeppe 47 2498 CT Den Haag voorzitter@zdhc.nl (015) 310 07 84

Nicole Hooijmans Willemstraat 93 2713 AC Zoetermeer wpc@zdhc.nl

Badstof: Sabina van der Zwan badstof@zdhc.nl

Penningmeester: Yvonne van Geest (079) 316 01 68

Elementaire ZwemCommissie

Irene van den Bos ezc@zdhc.nl

Secretaris: Bianca de Mos secretaris@zdhc.nl

Jeugdhoek: Joke en Rosanne van Soldt jokevansoldt@live.nl

Stuur je kopij naar: badstof@zdhc.nl

Evenementen Barry van der Glind ec@zdhc.nl

Ledenadministratie: Patrijsplantsoen 18, 2496 MB Den Haag ledenadm@zdhc.nl ZDHC GIRONUMMER 363 06 54 t.n.v. Penningmeester ZDHC te Zoetermeer Zwembad

Badvertegenwoordiger

Telefoon

de Houtzagerij

Ed van der Spek

(079) 888 60 91

Zuiderpark

Nicole Hooijmans

(079) 316 82 11

Sandra Weijers

(010) 521 22 01

Ap Gluvers

(071) 523 65 20

Overbosch

Check onze website www.zdhc.nl

Badstof

3


Van de redactie...

Dea dlin ek opi 1n ove j Bads mb tof er

De zomer is weer voorbij helaas! Maar het positieve hiervan is dat het waterpolo en zwemles seizoen weer is begonnen! Iedereen is weer vol energie aan de slag. En dat is altijd leuk om te zien! In deze Badstof daarom ook weer de gebruikelijke ‘start-van-het-seizoen’- documenten inclusief een nieuw trainingsrooster voor de waterpolo. En zoals elk jaar houden we ook weer een Grote Club Actie. Het handige dit jaar is dat je online je loten kan verkopen… erg makkelijk! Dus geen smoesjes dat je je oom of tante niet ziet… je stuurt ze gewoon een mailtje :). Voor mij is deze Badstof echter ook een einde. Dit is mijn laatste Badstof die ik maak. Het bestuur is druk bezig met mijn vervanging en de opvolging van de Badstof. Heb je hier ideeën over? Of wil je meewerken met de nieuwe Badstof? Mail Bianca via secretaris@zdhc.nl Groeten Sabina

-advertenties-

4

Badstof


Diplomarooster vrijdag 6 december

ZV 2 en 3 in het Zuiderpark van 18.00 - 19.30

zaterdag 7 december

ZV 1 in Overbosch van 15.15 - 16.45

zaterdag 14 december

ABC in Overbosch 15.15 - 18.30

zaterdag 29 maart

ABC in Overbosch 15.15 - 18.30

Uit de krant...

Badstof

5


De beste stuurlui staan aan wal. Zo, voor velen van ons is de grote vakantie weer voorbij en is iedereen weer gestart met leszwemmen, waterpolo, lesgeven, besturen, teams formeren, feesten organiseren enz. Een enkeling heeft de drukte van de vakantiegangers gemeden en heeft zijn zuurverdiende vakantie nog tegoed. Jullie voorzitter is hier een van en op het moment dat deze badstof in de zwembaden ligt, vier ik vakantie op een zonovergoten eiland in het altijd prettige gezelschap van mijn eega. En geloof mij, deze vakantie heb ik dik verdiend. Het lijkt alsof wij stil hebben gezeten, niets is minder waar. Tijdens de vakantie gaan de zwemlessen voor een aantal van ons gewoon door en wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een nieuw poloboek, samenstellen van de teams , inhoud voor de Badstof verzamelen, sponsoren zoeken, achterstallig onderhoud gepleegd (administratie) enz. en wordt er toch nog een beetje stiekem getraind om tijdens de selectie trainingen goed voor de dag te kunnen komen. Vaak is de vakantieperiode ook een tijd om stil te staan bij wat er allemaal de revue gepasseerd is en ontvangen wij -helaas- opzeggingen van waterpoloërs die echt geen zin meer hebben om hun dagen te slijten in het zwembad of om bij een andere club gaan spelen, meestal omdat hun ‘oude’ teamgenoten daar ook spelen of gaan spelen. Hier is de laatste jaren ook niets in veranderd, vaak weet je al op voorhand wie er overstappen en wie er echt definitief mee stoppen. Dit jaar lijkt een aantal zaken toch even anders te gaan dan van te voren is verwacht of gehoopt. Na een tumultueus verlopen ALV, waarbij wij gezamenlijk hebben besloten door te gaan met deelname aan de SG (waterpolo), blijkt dit achteraf weer stof voor discussies in de wandelgangen…. Via verschillende lekkages, bewust of onbewust wordt de discussie weer opgestart en blijkt niet iedereen het eens met het gekozen beleid. Deelname aan de SG wordt overigens geheel onterecht toegeschreven aan de negatieve begroting van 2013, terwijl het elementair zwemmen hier het grootste aandeel in heeft. De reguliere wachtlijsten nemen af, al dan niet veroorzaakt door het starten van de Hofspetters in oktober 2012 (gedegen onderzoek hierover moet nog plaatsvinden). Dat de recessie ook zijn tol eist en gezinnen een keus maken in waar zij hun zuurverdiende geld aan uitgeven, daar horen wij niemand over…. 6

Badstof


-advertenties-

-adverenties-

Badstof

7


Nee, wij hebben het “zwarte schaap” gevonden en blijven vasthouden aan deze theorie. Deze theorie wordt aangewakkerd door het feit dat er in vergelijking met andere jaren een behoorlijke opkomst was en dan vooral veel waterpoloërs die de moeite hadden genomen om bij de ALV aanwezig te zijn, om zich hard te maken voor de toekomst van het Haagse Waterpolo. In de kern gaat om deze discussie: animo voor het waterpolo wordt steeds minder en dan in het bijzonder bij de jongste jeugd. Dit heeft een aantal redenen, waaronder het niet kunnen bieden van topsport in De Haagse regio en de jeugdteams moeten vaak gemixed spelen omdat er binnen de eigen vereniging geen team van dezelfde leeftijdscategorie gevormd kan worden. Dit maakt het waterpolo uiteindelijk geen aantrekkelijke sport en verdwijnt de animo om na je zwemles te gaan waterpoloën. Dit heeft de Haagse zwemverenigingen o.a.doen besluiten een tweesporenbeleid uit te zetten. Den Haag moet terug naar de Hoofdklasse en de jeugdspelers moeten in teams uit dezelfde leeftijdscategorie uit kunnen komen. Het klinkt heel eenvoudig, zou je denken…. Na vele jaren van overleg, interne - en externe discussie, raadplegen van de KNZB, bestuursvergaderingen e.d. verder, zijn wij eindelijk zover dat we samen met de verenigingen die ook waterpolo aanbieden, onze jeugd samen kunnen laten spelen in hun eigen klasse. Zo wordt waterpolo weer leuk, heb je de kans om wedstrijden echt te winnen en haal je het plezier weer terug. De SG waterpolo heeft het afgelopen -adverenties-

8

Badstof


jaar laten zien dat ze potentie hebben en de weg terug naar de Hoofdklasse is ingezet voor zowel de dames- als de herenselectie. Aan dit initiatief hebben alle Haagse zwemverenigingen mee gewerkt en werken hier nog steeds aan mee, zelfs de verenigingen die geen waterpolo aanbieden. Dit alles betekent een enorme verandering t.o.v. het waterpolo, zoals wij dit de laatste jaren bedreven en gezien hebben. En veranderen is niet altijd leuk, niet iedereen ziet hier de voordelen van en een enkeling wil graag vasthouden aan iets dat is geweest en nooit meer terug komt. Ik ben van mening dat wij er -als ZDHC zijnde- niet aan ontkomen om mee te bewegen in die verandering(en). Stilstand betekent achteruitgang en daar zijn wij als vereniging niet bij gebaat. Onze verenigingscultuur, waar wij met elkaar zo trots op zijn en door andere verenigingen om geroemd worden, kunnen wij delen met anderen en andersom kunnen wij weer van anderen leren. Zo houden we de sport betaalbaar, maken wij optimaal gebruik van het Haagse zwemwater en maken wij een vuist richting gemeente en KNZB, want samen sta je sterk! Dat ‘samen’ valt de laatste maanden uiteen binnen de eigen gelederen, en zelfs binnen het bestuur blijken wij niet altijd op een lijn te zitten. Gezonde discussies voeren, soms op het scherpst van de snede is goed en zorgt ervoor dat de discussie helder blijft, ieder zijn bijdrage levert/kan leveren en concensus bereikt wordt in de gekozen oplossing. Niets is echter minder waar. Ook binnen het bestuur krijgen wij het niet voor elkaar genomen besluiten eenduidig uit te dragen richting onze leden en blijkt in het wandelgangencircuit de discussies welke op bestuurlijk niveau gevoerd worden op ‘straat’ lijken te liggen. In mijn optiek een kwalijke zaak. Besturen is geen kattepis, je moet o.a. een brede rug hebben, feedback netjes in ontvangst kunnen nemen en zelfs onbeschofte mailtjes op een keurige manier beantwoorden. Voor sommige leden lijkt het haast een sport geworden om gevraagd of ongevraagd altijd negatieve uitingen te plaatsen richting het bestuur. De ALV nogmaals ter sprake te brengen, maar vaak vergeten dat zij als lid een keus hebben. De leden kiezen het bestuur, c.q. de voorzitter, want wij zijn een democratische vereniging. En dat brengt mij weer terug bij de titel van dit stuk “de beste stuurlui staan aan wal”.

Badstof

9


Ik roep bij deze ‘de stuurlui’ op om zich z.s.m. kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van ZDHC. In wezen een uitermate leuke functie binnen een nog steeds gezellige vereniging waar vele vrijwilligers jaar in en jaar uit de vereniging maken tot wat het nu is. Aanstaande ALV (in maart) zitten ook de termijnen van de penningmeester en secretaris er ook op, dus er kan een GEHEEL NIEUW BESTUUR worden gevormd: GRIJP DIE KANS! Ik hang mijn pet aanstaande maart dus aan de wilgen, mijn brede vrijwillige rug ga ik ergens anders ten dienste stellen en die aardige mailtjes… ach, die zal ik vast niet missen. Leden van ZDHC, ik wens jullie ook dit lesjaar/seizoen heel veel succes met de vereniging, het leszwemmen en de sport. Hartelijke groet, Yolanda Veenendaal, Voozitter ZDHC

ZDHC feliciteert DSZ met haar 40-jarig jubileum in 2013.

Vanuit ZDHC is een vertegenwoordiger naar de receptie geweest. 10

Badstof


Familiebericht—Gefeliciteerd!! Marjolein, vader Sjoerd en broer Levi van harte gefeliciteerd met de gezinsuitbreiding!

Badstof

11


VACATURE Voorzitter@ZDHC Parttime 4-6 uur/week, onbezoldigd Wat is de functie en wat zijn de belangrijkste taken? Als voorzitter vertegenwoordig je de vereniging naar buiten toe en leid je de vergaderingen van het bestuur. Belangrijkste contacten zijn de gemeente Den Haag, Stuurgroep Zwemsportvernieuwing en de KNZB, samen met de andere bestuursleden zet je de beleidslijnen uit met daarin de belangrijkste projecten en ambities zoals beschreven in het strategisch jaar- en meerjarenplan. Tevens ben je, samen met de secretaris, het gezicht naar buiten toe van de vereniging. Als voorzitter heb je geen operationele taken m.u.v. die projecten die je op je genomen hebt. Daarnaast bewaak je de ethische en juridische verantwoordelijkheid van de verenging. Je belangrijkste taak is het faciliteren van een omgeving waarin continuĂŻteit van de vereniging gewaarborgd is; met name m.b.t. zwemfaciliteiten, financiĂŤle huishouding en ondersteunend kader. Deze zaken liggen qua operationele eindverantwoordelijkheid bij respectievelijk de penningmeester en voorzitters van de verschillende commissies. ZDHC heeft een bestuur op afstand. In principe bedruipen de diverse afdelingen (elementairzwemmen en waterpolo) zichzelf. Het bestuur heeft voornamelijk een toezichthoudende en waar nodig ondersteunende taak. Als voorzitter krijg je de ruimte een nieuw bestuur samen te stellen omdat ook de penningmeester en de secretaris in maart 2014 zullen terugtreden. Wat heb je in huis? Je hebt een redelijk inzicht in beleids- en toezichthoudende taken. Je hebt affiniteit met sport en wat zich afspeelt in de gemeente Den Haag. Bij voorkeur heb je redelijke (netwerk)contacten op ambtelijk c.q. bestuurlijk niveau. Je hebt goede communicatieve, representatieve en interpersoonlijke vaardighe-

12

Badstof


den. Waar nodig weet je scherp te onderhandelen in het belang van de vereniging, en eventuele persoonlijke conflicten op een prettige manier op te lossen of te arbitreren. Je weet mensen te inspireren en tot actie aan te zetten door ze de ruimte te geven zonder daarbij de details op te leggen. Ervaring in het omgaan met en aansturen van vrijwilligers en/of ervaring in de sport is een prĂŠ, maar geen vereiste. Meer weten? Als je interesse hebt in deze functie, neem dan contact op met Bianca de Mos, secretaris ZDHC via secretaris@zdhc.nl.

Uit de oude doos...

Badstof

13


-adverenties-

14

Badstof


Onze waterpolodames bezochten het internationale Warande-toernooi In het weekend van 31 augustus en 1 september vond het jaarlijkse internationale Warande-toernooi in Oosterhout plaats. SG Waterpolo Den Haag deed mee met een brede afvaardiging van zowel heren als dames (voormalig HZZIAN-dames). Namens ZDHC deed dit jaar helaas alleen een damesteam mee. Dit gelegenheidsteam werd 4e (van de 7 teams) in de poule, maar won (naar mijn idee) met ruime voorsprong de gezelligheidsprijs. Er zijn al plannen om volgend jaar weer mee te doen. Het zou mooi zijn als er dan ook een herenteam van de partij is. Ron Wessels

Badstof

15


-adverenties-

16

Badstof


-adverenties-

Badstof

17


Van de EZC‌ Gekleed zwemmen Voor alle diploma's moet er met kleren aan gezwommen worden, dit in het kader van het survival (= overleven!) van de kinderen. Vooral bij het afzwemmen van de A, B en C diploma's is de kleding nogal eens verkeerd en moet er op het allerlaatste moment, in het zwembad, wat geregeld worden. De kinderen schrikken daar dan van en dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor de rust die nodig is voor het afzwemmen. Wat de schoenen betreft: Let op dat deze een zool hebben! Schoenen zonder echte zool, de 'surfschoentjes' zijn niet toegestaan! Verder mogen ze van plastic of leer zijn, ook sportschoenen mogen. Omwille van de kinderen hebben we het de laatste keer bij het diplomazwemmen maar zo gelaten, nu is iedereen dus gewaarschuwd! Laat je kinderen tijdens de zwemles al met de juiste schoenen aan zwemmen, zo wennen ze er vast aan. De blouses of t-shirts met korte of lange mouwen zijn altijd wel in orde. Maar ook bij de broeken gaat het bij het afzwemmen nogal eens mis. In alle gevallen moeten de broeken pijpen hebben die niet naadloos op de huid aansluiten! Dus geen leggings, ook niet korte leggings bij het A-diploma, maar Êchte broeken. Hopelijk gaat het bij het volgende afzwemmen beter op dit gebied en kunnen de kinderen zich in alle rust voorbereiden bij het diplomazwemmen. Namens de E.Z.C., Irene v.d. Bos

18

Badstof


Van de EZC… De hurksprong (rectificatie van de vorige badstof) Wanneer je weet dat het water diep genoeg is en je wilt zien waar je naar toe gaat zwemmen, is het handig om de hurksprong te gebruiken. Later kan je dit gebruiken om een drenkeling te redden. Het gaat zo: Hurkhouding op de kant d.w.z. benen gebogen, voeten schouderbreedt uit elkaar met de tenen over de rand en bovenbenen en knieën iets uit elkaar met voorover hellende romp. Armen iets hoger dan horizontaal licht gebogen vóór het lichaam. Ogen gericht op een vast punt. Daarna niet omhoog maar naar voren tegen het water aanspringen. Na aanraking met het water onmiddellijk armen en benen naar beneden en opzij uitklappen; hierdoor zal het hoofd boven water blijven. Op www.zwemwiki.org is een filmpje hierover. Oefen dit in je vakantie of bij vrijzwemmen maar eens zelf! Namens de E.Z.C., Irene v.d. Bos

Badstof

19


VACATURE Penningmeester gezocht Binnen het Bestuur zijn wij dringend op zoek naar een Penningmeester. Als Penningmeester maak je deel uit van het dagelijks bestuur en heb je een actieve stem in het mede- bepalen van de toekomst van ZDHC. Tot de taak van de penningmeester behoort onder meer: a. het financieel beheer over de aan de vereniging behorende gelden, en het verzorgen van de inkomsten en uitgaven, b. het bijhouden van de financiĂŤle administratie, c. debiteurenbeheer, d. het opmaken van het financieel jaarverslag ter informatie van het bestuur en ter goedkeuring van de Algemene Vergadering, e. het opstellen van de jaarlijkse balans en begroting, f. nauwe samenwerking met de ledenadministrateur. Het tijdsbeslag wordt geschat op gemiddeld 5 uur per week met een jaarlijkse piek voor het samenstellen van de jaarstukken; 6 vergaderingen per jaar. Enige boekhoudkundige ervaring is een vereiste Meer weten? Als je interesse hebt in deze functie, neem dan contact op met Bianca de Mos, secretaris ZDHC via secretaris@zdhc.nl.

20

Badstof


VACATURE Ledenadministrateur gezocht ZDHC is dringend op zoek naar een Ledenadministrateur. Als Ledenadministrateur werk je nauw samen met de penningmeester. Tot taak van de ledenadministrateur behoort onder meer: a. het actueel houden van het ledenbestand, b. het verzorgen van de correspondentie rond aanmelden en opzeggen van leden, c. het beheren van de wachtlijst, d, het verzorgen van de diploma-administratie. Het tijdsbeslag wordt geschat op gemiddeld 5 uur per week met pieken rond het diplomazwemmen. Meer weten? Als je interesse hebt in deze functie, neem dan contact op met Bianca de Mos, secretaris ZDHC via secretaris@zdhc.nl.

Badstof

21


Grote Club Actie 2013 Ook dit jaar doet onze club weer mee aan de Grote Club Actie, eigenlijk gewoon omdat het een zeer eenvoudige manier is van wat extra geld genereren voor de club. Een lot kost € 3,-- en daarvan gaat € 2,40 de clubkas in. Het is een kwestie van één of twee loten kopen en er bijvoorbeeld ook nog twee verkopen. Als iedereen dat doet, dus al het kader, alle waterpoloërs, maar ook de (ouders/verzorgers van de) kinderen die bij ons leszwemmen, komt er toch een leuk bedrag de clubkas in. Dus hierbij (maar ook nog per e-mail) een oproep aan al onze leden, kaderleden, oud-leden en andere betrokkenen bij onze club: (ver)koop loten voor ZDHC! Ga naar https://clubactie.nl/actie/ ZDHC1 en druk op de KOOP knop. Schaf zo een paar loten aan, voor jezelf, maar je kunt ze natuurlijk ook doorverkopen.

We zullen het geld besteden aan het jeugdkamp (voor kinderen vanaf 6 jaar), een (jubileum)feest en andere extra’s voor onze leden. Mocht je hierover nog vragen hebben, stuur dan een e-mailbericht naar secretaris@zdhc.nl. Alvast bedankt voor jullie deelname aan de Grote Club Actie! 22

Badstof


Badstof

23


Van de WPC‌ In september werden de trainingen weer goed bezocht, het was voor, tijdens en na de training gezellig, iedereen had er duidelijk weer zin in. Zaterdag 14 en zondag 15 september was het eerste speelweekend. Alle teams hadden genoeg spelers/speelsters, de w-officials waren er allemaal (en (net) op tijd), de wedstrijdkar was compleet. Er werd verloren, gelijk gespeeld en gewonnen; wij vonden het een succesvolle start van een nieuw seizoen. Binnenkort zullen we nog wat mensen benaderen voor het volgen van de scheidsrechterscursus, w-officialcursus/-examen en het vervullen van de vacante functie van WPC-voorzitter. Veel succes, maar vooral plezier, dit seizoen. De waterpolocommissie (wpc@zdhc.nl)

Wijzigingen spelregels waterpolo Regio West De meest belangrijke en afwijkende wijzigingen: - Bij een vrije bal, moet men (ook al is de afstand al voldoende) zichtbaar een beweging naar achteren doen, doet men dit niet wordt dit bestraft met een uitsluiting. - Na een omschakelmoment op de aanvallende helft, wordt er geen enkele overtreding toegestaan. (ook niet inzwemmen op de keeper), dit wordt bestraft met een uitsluiting. (Bij het wisselen van balbezit mag geen enkele overtreding gemaakt worden door een verdediger op een willekeruige aanvallende speler op de helft van de aanvallende ploeg) Deze regel moet worden toegepast wanneer een team dat balbezit verliest probeert met een overtreding op de helft van de aanvallende ploeg een aanval te onderbreken. - Er gaat beter gelet worden of er voordeel te behalen valt in een situatie als de scheidsrechter niet voor een overtreding fluit, er wordt achteraf dan niet meer gefloten voor deze overtreding.

24

Badstof


- Er zijn bij een gelijkspel bij eventuele bekerwedstrijden geen verlengingen meer, als het na de reguliere speeltijd gelijk staat, wordt dit beslist met een strafworpenserie. - Het verspillen van tijd is weer terug in de regels. Een scheidsrechter kent een gewone fout toe als hij van mening is dat er tijd verpild wordt, dit kan voordat de 30 seconden zijn verstreken. (als men geen aanvallende intenties toont wordt dit gezien als verspillen van tijd) - Ook het terugspelen naar de keeper als hij de enige op de eigen helft is, wordt gezien als tijdsverspilling. - Tijdens de laatste minuut moet de scheidsrechter ervan overtuigd zijn dat er BEWUST tijd verpild wordt. - Het simuleren van een door de tegenpartij gemaakte overtreding, (met simuleren wordt bedoeld het opzettelijk actie ondernemen met als doel de scheidsrechter te misleiden ten onrechte een overtreding toe te kennen aan een speler van de tegenpartij). wordt bestraft met een gele kaart voor het team dat aanhoudend simuleert en kan individuele spelers uitsluiten. - Het hinderen of op een andere manier de bewegingsvrijheid van een tegenstander die de bal niet houdt belemmeren, daarbij ingegrepen het zwemmen op de schouders, rug of benen van een tegenstander wordt bestraft met een uitsluiting. - Men mag nergens in het veld een tegenstander vasthouden met twee handen. Ook belangrijk voor wedstrijdofficials: -In het geval van gelijktijdige uitsluiting van spelers van de verschillende ploegen, wordt de 30 seconden klok niet teruggezet en het spel wordt hervat met een vrije worp voor de ploeg die balbezit had. Indien geen van de ploegen balbezit had op het moment van de uitsluiting wordt de 30 seconden klok teruggezet. Er is dan een scheidsrechterbal (neutrale inworp). Mochten er nog vragen zijn, mail dan wpc@zdhc.nl

Badstof

25


LESZWEMMEN Dag

Zwembad

Dinsdag

De Houtzagerij

Tijden 18.15-18.55 uur 18.55-19.35 uur 19.35-20.10 uur 20.10-20.45 uur

Vrijdag

Zuiderpark

Zaterdag

Overbosch

18.00-18.45 uur 18.45-19.30 uur 16.00-16.45 uur 16.45-17.30 uur

Kledingeisen: kleding altijd meenemen!

Diploma A

Diploma B

Meisjes

Jongens

* Zwemkleding * T-shirt/blouse met korte mouwen * Korte broek (geen legging!) of jurk/ blouse met rok * Schoenen (leer is niet verplicht)

* * * *

Meisjes

Jongens

* * * *

* * * *

Zwemkleding T-shirt/blouse met lange mouwen Lange broek of jurk/blouse met rok Schoenen (leer is niet verplicht)

Zwemkleding T-shirt/blouse met korte mouwen Korte broek Schoenen (leer is niet verplicht)

Zwemkleding T-shirt/blouse met lange mouwen Lange broek Schoenen (leer is niet verplicht)

Meisjes en Jongens Diploma C

26

* Zwemkleding * T-shirt/blouse met lange mouwen * Lange broek

Badstof

* Schoenen (leer is niet verplicht) * Regen of windjack


WATERPOLO Dag

Zwembad

Tijd

Teams

Maandag

Waterthor

17.30 - 18.15

Aspiranten BC

Maandag

Hofbad

18.00 - 19.00

Aspiranten BC

Maandag

Hofbad

19.30- 21.30

Dinsdag

Zuiderpark

18.00 - 19.30

SG heren (incl. stabiliteitstraining) Aspiranten. CJ (14 en 15 jaar)

Dinsdag

Overbosch

18.30 - 20.00

Aspiranten BJ (16 en 17 jaar)

Dinsdag

Overbosch

20.00 - 21.30

Heren 1 en 2 (met Zian)

Dinsdag

Hofbad

20.00 - 21.30

SG heren

Woensdag

Waterthor

18.00 - 19.00

Aspiranten CJ (14 en 15 jaar)

Woensdag

Overbosch

19.30 - 20.45

Aspiranten CM (14 en 15 jaar)

Woensdag

Overbosch

19.30 - 20.45

Dames 1 en 2

Woensdag

Overbosch

20.45 - 21.45

Heren 1 en 2 en 3

Woensdag

Overbosch

20.45 - 21.45

Aspiranten A (18 en 19 jaar)

Donderdag

Hofbad

18.30 - 19.30

Aspiranten F (8 en 9 jaar)

Donderdag

Hofbad

18.30 - 19.30

Aspiranten E (10 en 11 jaar)

Donderdag

Overbosch

18.30 - 19.30

Aspiranten D (12 en 13 jaar)

Donderdag

Overbosch

18.30 - 19.30

Aspiranten A (18 en 19 jaar)

Donderdag

Hofbad

20.00 - 22.00

Vrijdag

Hofbad

20.30 - 21-30

SG heren (incl. stabiliteitstraining) Dames 1 en 2, Heren 3

Zaterdag

Overbosch

16.45 - 17.30

Aspiranten D (12 en 13 jaar)

Zaterdag

Overbosch

15.00 - 16.00

Aspiranten E (10 en 11 jaar)

Zaterdag Zaterdag

Overbosch Overbosch

15.00 - 16.00 15.30 - 16.00

Aspiranten F (8 en 9 jaar) Aspiranten G (5, 6 en 7 jaar, zonder diploma)

* De vrijdagavondtrainingsopkomst wordt half oktober geĂŤvalueerd. Mocht de opkomst laag zijn, zal dat uur worden opgezegd en er een andere mogelijkheid aangeboden worden.

Badstof

27


Contributie 2013 Contributie per 1 januari 2013 Elementair zwemmen Vanwege veranderde declaratiemogelijkheden bij de ooievaarspas zijn wij genoodzaakt de tarieven al per 1 januari 2013 aan te passen. In de contributieverhoging is ook de stijging van de badhuur per 1 januari 2013 verwerkt en de kosten van het leerlingvolgsysteem (Zwemscore). Type lidmaatschap

Kwartaalcontributie

Elementair zwemmen e

e

Elementair zwemmen 3 en 4 uur Houtzagerij

Maandcontributie

€ 55,20

€ 18,10

€ 43,20

€ 14,20

Contributie is voor het gehele kalenderjaar verschuldigd! Opzeggen bij de ledenadministratie: schriftelijk voor 1 december! Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00. Als u ons machtigt tot automatische incasso is uw voordeel op jaarbasis ca. € 4,50. Contributie per 1 januari 2013 Waterpolo Vanwege veranderde declaratiemogelijkheden bij de ooievaarspas zijn wij genoodzaakt de tarieven al per 1 januari 2013 aan te passen. In de contributieverhoging is ook de stijging van de badhuur per 1 januari 2013 verwerkt. Type lidmaatschap

Kwartaalcontributie

Maandcontributie € 35,95

Polo Heren 1 en Heren 2

€ 108,60

Polo Heren 3, Dames 1, Dames 2

€ 94,20

€ 31,10

Polo Heren 4 en Aspiranten A

€ 85,95

€ 28,35

Polo Aspiranten B en C

€ 75,65

€ 24,90

Polo Aspiranten D en E

€ 70,00

€ 23,05

Polo Aspiranten F/Mini’s en basis

€ 54,50

€ 17,90

Contributie is voor het hele waterpoloseizoen verschuldigd (01-07 t/m 30-06)! Opzeggen bij de ledenadministratie: schriftelijk voor 1 april! Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00. Als u ons machtigt tot automatische incasso is uw voordeel op jaarbasis ca. € 4,50.

28

Badstof


S. de Koning B. Kwant

B. Claassen

R. Wessels H. Dierkx S. v.d. Zwan

E. Reesink M. v.d. Ende

De Kempvis, 2

BZ&PC, EG 1* SG DKD/Koudekerk, 2 DSZ, 3 ZVL, 5

BZC, 2 Alkemade, EG 1

ZDHC, 1

ZDHC, EG 1*

ZDHC, 2

ZDHC, 3

ZDHC, 1

ZDHC, 1

ZDHC, EG 1*

ZDHC, /HZZianDG* Sassenheim, DG 2*

14-9-2013 19:15

21-9-2013 17:50

21-9-2013 18:30

21-9-2013 19:15

21-9-2013 20:00

28-9-2013 17:45

5-10-2013 17:50

5-10-2013 18:30

Badstof K. Mooiman

M. van Leeuwen

M. Lucas F. Heuts F. Heuts

B. Kwant

ZVVS, 4 WZC (SG), 5

LZ 1886, 4 d`Elft, /Wland AJ ZPB H&L Productions, 3

ZPB H&L Productions, 4

ZDHC, 1

ZDHC, 2

ZDHC, 2

ZDHC, AJ 1

ZDHC, 1

ZDHC, 1

5-10-2013 20:00

5-10-2013 20:45

12-10-2013 17:45

12-10-2013 18:30

12-10-2013 19:15

19-10-2013 18:00

F. Schaafsma

NZ&PC, 2

ZDHC, 3

5-10-2013 19:15

T. v.d. Velden

J.Schumacher

29

E. Reesink

M. v. Geest

M. v. Geest

M. v.d. Spek

M. Wezepoel

N. Reyes

M. v.d. Werff

M. Wezepoel

K. Blokland

E. Thijssen

J v.d Starre

N. Abma

B. v.d. Berg

WSG NieMo-Van Vliet, 2 A. Ros

ZDHC, 2

E. van Dun D. Timmermans

14-9-2013 18:30

A. Wiekenkamp

WZK, 4

ZDHC, 3

14-9-2013 17:45

W-officials

Uit

Thuis

Tijd

S. Tas

A. Blokland

A. Blokland

A. Blokland

L. Nap

R. Steggerda

K. Fahner

H. van Soldt

M. Vos

H. Dierkx

E. Reijnders H. van Brakel

K. Trommel

W-Official rooster


30

Badstof

23-11-2013 17:45 23-11-2013 18:30 23-11-2013 19:15 23-11-2013 20:00

16-11-2013 17:50 16-11-2013 18:30 16-11-2013 19:15 16-11-2013 20:00

9-11-2013 17:45 9-11-2013 18:30 9-11-2013 19:15 9-11-2013 20:00

2-11-2013 17:50 2-11-2013 18:30 2-11-2013 20:00 Sassenheim, EG 1

DSZ, 1

ZDHC, 1

I. Luttikhuizen C. Schaper

BZC, 2 WZC (SG), 3

ZDHC, 2

ZDHC, 1

WSG NieMo-Van Vliet, AJ 1 N. Reyes K. Trommel S. v. Veen

De Zijl Zwemsport, 5

AZC, 5 Sassenheim, 4

ZDHC, 1

ZDHC, AJ 1

ZDHC, 2

ZDHC, 3

S. Wesemael

I. Luttikhuizen

S. Tas

S. Duinker

ZDHC, /HZZianDG* d`Elft, DG 1

De Zijl Zwemsport, EG 2

WZK, AJ 1

ZDHC, AJ 1

ZDHC, EG 1*

C. Wiekenkamp

De Plas, 2

ZDHC, 2 S. Duinker

C. Wiekenkamp

P. Simmers

Katwijk, 4

De Vliet (SG), 1

P. Simmers

N. Abma

ZDHC, 3

ZDHC, 1

ZDHC, /HZZianDG* De Vliet (SG), DG 1

ZDHC, EG 1*

R. Jansen

R. Reimering

R. Steggerda

E. Reijnders

N. Hooijmans

I. Wessels

C. Abma

C. Abma

M. Scholtes

R. Meijer

R. Meijer

M. Hoogenberk

Y. van Geest

Y. van Geest

F. van Geest

H. van Brakel

E. v. Dun

M. Lucas

J. Schumacher

M. Harmsen

M. Feddema

P. Lankhuijzen

P. Lankhuijzen

R. Kwestro

R. Kwestro

F. van Geest

W-Official rooster


ug Je k oe dh

Jaargang 34 — 2013 — nummer 4

Officieel orgaan van zwem- en waterpolovereniging ZDHC

Badstof

31


Hallo jeugdhoek vrienden en vriendinnen, Als jullie deze Badstof lezen dan zijn de scholen en de zwemlessen weer begonnen. We hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad en weer zin hebben om te leren en te

zwemmen. In deze jeugdhoek staan de geslaagde kinderen die een A,B of C diploma gehaald hebben. Van harte gefeliciteerd en ga zo door voor je volgende diploma. Natuurlijk zit er in de deze jeugdhoek een lekker recept en een kleur- en puzzelpagina over de herfst die er al weer aankomt. Veel plezier met deze Jeugdhoek Groetjes van Joke en Rosanne

32

Badstof


ug Je k oe dh

Kleurplaat! Hebben jullie ook zo veel gezwommen in de vakantie? Deze kinderen zijn heel vaak van de glijbaan gegaan. Geven jullie de tekening een mooi kleurtje?

Badstof

33


Koken met Rosanne Deze keer in de Badstof een recept om pannenkoeken te bakken. Wat heb je nodig? 300 gram zelfrijzend bakmeel, 1 theelepel zout, 2 eieren, 3 dl melk, boter om te bakken. Wat moet je doen? Doe het meel in de kom, eieren, zout en melk erbij en roeren maar met een garde net zolang dat er geen klontjes meer in het beslag zitten. Zet een koekenpan op het gas en doe er een klontje boter in. Laat deze smelten en doe dan een grote lepel beslag in de hete pan. Even ronddraaien die pan zodat het beslag overal in de pan zit en laat het beslag in de pan drogen. Als de bovenkant droog is moet je de pannenkoek draaien met een pannenkoekmes en de onderkant ook bruin laten worden. Dit duurt niet zolang! Dan de pannenkoek op een bord leggen, stroop of poedersuiker erop en smullen maar!!!!!

Eet smakelijk! 34

Badstof


ug Je k oe dh

Creatief!

In deze Badstof gaan we iets maken met strijkkralen. Neem een kralenbord en strijkkralen, leg het patroon na van Bert en/ of Ernie, leg er vetvrijpapier bovenop en vraag aan je moeder/ vader of ze de kralen willen strijken, dan smelten de kralen aan elkaar. Even laten afkoelen, loshalen van het bord en klaar is je schilderij!

Badstof

35


Gefeliciteerd! Puppy 1 Asya Kerem Vedika Dilay Jayden Alec Zarah Sami Tom Luisa Sebastiaan Rania Eline Dana Liliana Bálint Sheetal

36

Sarcan Bekmez Dhoen Karadogan Khemon Veld Moen Borzoquani Vis Evans Sprong Yajeb Glimmerveen Gondi Hudak Tüskés Jhingoer

Badstof

13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 12-7-2013


ug Je k oe dh

Gefeliciteerd! Puppy 1 Caitlyn Kubilay Enes Milan Aymane Ertan Dylan Rayan Zakaria Azeddine Safouane Nevral Zumral Oumaima Busra

Poetiray Dalgic Kozan Obradovic el Hasnaoui Kaya Matab Arrai Belouafi Amlal Bouyaouzan Yilmaz Yilmaz Zibuh Ă–zer

Badstof

12-7-2013 12-7-2013 12-7-2013 12-7-2013 12-7-2013 12-7-2013 12-7-2013 12-7-2013 2-7-2013 2-7-2013 2-7-2013 2-7-2013 2-7-2013 2-7-2013 2-7-2013

37


Gefeliciteerd!

Puppy 2 Kartini Inaya Thijmen Finnley Kieran Justiniano Anoeska Joas Ilse Luisa Liliana Bálint Imran Levi Nada Emircan Dylan Ibrahim Ibrahim Muhammed Ayoub Halil Taoufik Oumaima Cemre Samet 38

Herder Ali Eding Vrolijk van Wijk Diaz de Mos Datema Datema Evans Hudak Tüskés Savas de le Cluse el Hasnaoui Aygun Matab Sevik Karagôz Arslan el Massaoudi Teker M'aizate Azahnoun Atis Gencer

Badstof

13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 12-7-2013 12-7-2013 12-7-2013 12-7-2013 12-7-2013 2-7-2013 2-7-2013 2-7-2013 2-7-2013 2-7-2013 2-7-2013 2-7-2013 2-7-2013 2-7-2013


Nabavi Thijsen van der Spek Datema Hudak Baser Arica Swillens Sewbalak Arslan Oruc Muusz Matab el Arabi Sari Mouhand Abbadi el Bousattati G端m端s Margaretha Mahabier Panday

Badstof

k oe dh

Trent Raf Fenna Ilse Liliana Ayb端ke Merdan Espen Sakier Mekselina Benjamin Tommy Dylan Mohammed Azra Khalid Safouane Iliass Muhammed Sandrely Dewi Naomi

ug Je

Puppy 3

Gefeliciteerd! 13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 12-7-2013 12-7-2013 12-7-2013 12-7-2013 12-7-2013 12-7-2013 12-7-2013 12-7-2013 2-7-2013 2-7-2013 2-7-2013 2-7-2013 2-7-2013 2-7-2013 2-7-2013 2-7-2013

39


40

Badstof


ug Je k oe dh

-adverenties-

Badstof

41


Oorkonde Megan Jayden Cedric Jamie Lucas Mohammed Basma Kenza Ilse Benjamin Dylan Ramses Ayman Afaf KĂźrsad Mouad Alim Esma Mehmet Semi Polat Ibrahim

42

Gefeliciteerd! Breumelhof van Sorge Kraall van der Togt Veld Ali Touzani Yajeb Datema Oruc Matab Broeder el Oufi el Masoudi Çabukkurtul Tajdirti Ugurlu Coskun Yesil Arslan Azer Taib

Badstof

13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 13-7-2013 12-7-2013 12-7-2013 6-7-2013 2-7-2013 2-7-2013 2-7-2013 2-7-2013 2-7-2013 2-7-2013 2-7-2013 2-7-2013 2-7-2013 2-7-2013


ug Je k oe dh

-adverenties-

Badstof

43


Diploma A Jochem Safae Casper Nina Eren Carmen Sude Romaissa Yassira Mick Houda Ata Aleyna Emre Sana Tatyana Taha Marlon Miranda Ruby Jadey Melisa Bibi Shahrukh Ramses Noortje Sedef Juliette Eben Yasmine 44

Gefeliciteerd! Simon Hamich Jansen Schouten Yildirim van Spijk Coban el Boujjoufi Etaoil Peeters Achahbar Sarcan Sarikaya Bingรถl Namiri Campizes Alegre Moufid van Enk de Mos van Rijn Pol Gencer Kok Ruknudeen Broeder van Wijk Arslan Chahri Brinckman el Messaoudi

Badstof

6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013


Taib Chahri el Yaagoubi Yusan Barnard de le Cluse van der Spek Thijsen Lubbers Yagmur Bemer van Meerveld Hu Kuçuksahin Çerçi Horst Brederode Willes el Ouali ben Moussa al Massoudi al Samawi Bayfield Çesin Ramdas Groeneveld Capar Kats el Massoudi Baksoellah Santokhi-Hira Khaldi

13-7-2013 13-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 2-7-2013 2-7-2013 2-7-2013 2-7-2013

Badstof

k oe dh

Douâa Juliette Ajoub Halil Pieter Stefano Joey Nika Sven Seyma Victoria Brice Haijin Gulhan Ahmet Kelly Julia Sonny Anass Amine Moussa Toka Joshua Sahin Nivedita Gabrielle Nurullah Rivka Younes Afsana Kirtie Faouzi

Gefeliciteerd!

ug Je

Diploma B

45


Gefeliciteerd!

Diploma C Alper Anouar Sadi Stéphanie Nehir Ella Mia Marouan Fabian Arthur Felix Nelly Adam Iclal Rayen Mohammed Sushil Rojin

Karagöz el Kaddouri Tatli Heere Akdag Boek Pavlovic ben Larague Nijboer Lejeune van Es do Nascimento Gomes Dhoum Yücel Raghoe Battouy Goerdin Kaplan

6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013

Zwemvaardigheid 1 Romy Eliot Marouane Kimia Yusuf Joseph Oumaima Loukmane Mirjem Chaima Imane 46

Diaz Mauries el Allouchi Ghazian Yildiz Hill el Osrouti el Hasnaoui el Hauari Benchouchi Diaz

Badstof

6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013


ug Je k oe dh

Gefeliciteerd! Zwemvaardigheid 2 Simren Irem Anass Renzo Caroline Hilal Lucijangela Steffi Hillaryos Youssef Zipora

Jhingoer Tastekin Akouh de Mos Heere Ă–zmen Virginie Foli Foli el Zoulali Kats

6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013

Zwemvaardigheid 3 GabriĂŤlle Kevin Shiwanie

de Jong Lubbers Ramautar

6-7-2013 6-7-2013 6-7-2013

Badstof

47


BAM Wegen Regio West

Hoofdsponsor ZDHC herenteams

Badstof jaargang 34 nummer 4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you