Page 1

Jaargang 34 — 2013 — nummer 1

Officieel orgaan van zwem- en waterpolovereniging ZDHC


-advertenties-

2

Badstof


Badstof Officieel orgaan van zwem- en waterpolovereniging ZDHC Dagelijks bestuur

WaterPoloCommissie

Redactieadressen

Voorzitter

Nicole Hooijmans

Badstof:

Yolanda Veenendaal

Willemstraat 93

Sabina van der Zwan

Melkeppe 47

2713 AC Zoetermeer

badstof@zdhc.nl

2498 CT Den Haag

wpc@zdhc.nl

voorzitter@zdhc.nl (015) 310 07 84

Elementaire ZwemCommissie

Penningmeester:

Jeugdhoek: Joke en Rosanne van Soldt jokevansoldt@live.nl

Yvonne van Geest

Irene van den Bos

(079) 316 01 68

ezc@zdhc.nl Stuur je kopij naar:

Secretaris: Bianca de Mos secretaris@zdhc.nl

badstof@zdhc.nl Evenementen Commissie Barry van der Glind ec@zdhc.nl

Ledenadministratie: Patrijsplantsoen 18, 2496 MB Den Haag ledenadm@zdhc.nl ZDHC GIRONUMMER 363 06 54 t.n.v. Penningmeester ZDHC te Zoetermeer Zwembad

Badvertegenwoordiger

Telefoon

de Houtzagerij

Ed van der Spek

(079) 888 60 91

Zuiderpark

Nicole Hooijmans

(079) 316 82 11

Sandra Weijers

(010) 521 22 01

Ap Gluvers

(071) 523 65 20

Overbosch

Check onze website www.zdhc.nl

Badstof

3


Van de redactie

Dea dlin ek opi j Ba 29 dst ma of art!

Daar is ie weer! De eerste editie van het nieuwe jaar. En op het moment dat ik dit schrijf ik net bekend geworden dan de Beatrix plaats maakt voor W.A. van Buren. Persoonlijk vind ik het wel jammer, maar hoedje af voor die vrouw! Doorwerken tot je 75ste‌ ik ga het haar niet nadoen. Maar goed.. Terug naar de orde van de dag. Deze keer een volle Badstof weer. Aan het begin van het nieuwe jaar is er blijkbaar genoeg te melden! Veel leesplezier! Groetjes Sabina

Agenda—Diplomazwemmen Vrijdag 15-2

18.00-19.30 Zuiderpark Waterpolo 1 en 2

Zaterdag 16-2

16.00-17.30 Overbosch Waterpolo 1 en 2

Dinsdag 19-2

19.35-20.45 Houtzagerij Waterpolo 1 en 2

Zaterdag 6-4

(tijden nog onbekend) Overbosch Diploma A, B en C , waterpolocli-

nic. Vrijdag 19-4

18.00-19.30 Zuiderpark Survival 2 en 3

Zaterdag 20-4

15.00-16.00 Overbosch Survival 1

-advertenties-

4

Badstof


Agenda—Miniwaterpolotoernooien 17-2 om 14.00 uur. WZC (SG) mini—De Veur-Zoetermeer 2-3 om 18.00 uur. PZ&PC mini—De Viersprong—Pijnacker 7-4 om 14.00 uur. DSZ mini—De Waterthor—Den Haag 12-5 om 16.00 uur. DES mini—Overbosch—Den Haag zaterdag 23 februari: Haags jeugdwaterpolotoernooi in het Hofbad 13.3016.30 uur

Agenda—Zwembadsluitingen Van de Gemeente Den Haag heeft ZDHC annuleringen van data ontvangen voor de dagen waarop elementair zwemmen en/of waterpolotrainingen geen doorgang kunnen vinden in verband met onderhoud. Elementair zwemmen Zwembad de Houtzagerij is gesloten op dinsdag 30 april 2013 (Koninginnedag) Zuiderpark is gesloten op vrijdag 29 maart 2013 (Goede vrijdag) Waterpolo Zwembad Overbosch is gesloten op donderdag 9 mei 2013 (Hemelvaartsdag)

Zie de volgende badstof !!!

Badstof

5


Van het Bestuur - Vrijwillig! Alleerst nog de beste wensen voor 2013, het is aan de late kant maar we doen het namens ons voltallig bestuur toch nog even: dat het in alle opzichten een gezond & sportief jaar mag worden. We zijn het nieuwe jaar gestart met het Wout de Vries toernooi, in aanloop zijn er tal van uitdagingen geweest, uiteindelijk is het de organisatie gelukt er een ontzettend gezellig en ouderwets ZDHC-waardig toernooi van te maken. Uiteraard verdient dit een groot compliment en ik hoop dat het volgend jaar weer net zo’n succes mag worden. De uitdaging zoals hierboven beschreven zien we binnen alle lagen van de vereniging terug. Het wordt steeds moeilijker vrijwilligers te vinden die een taak willen vervullen binnen de vereniging en het zijn ook steeds dezelfde mensen die zich geroepen voelen om dan toch maar bij/in te springen. De eisen aan die aan onze jeugd gesteld worden liegen er niet om. Ze ‘moeten’ presteren op school, vooral veel sporten, een zakcentje verdienen en op het sociale vlak ook nog eens flink aanwezig zijn en als het even kan… ook nog een taak verrichten binnen de vereniging… of… laten we die toch liever aan iemand anders over………? Wikipedia zegt hier het volgende over: Vrijwilliger “Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. In het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald of staat er een vergoeding tegenover die lager ligt dan het minimumloon bij betaald werk. Een vrijwilliger verricht vrijwilligerswerk. Tegenwoordig worden vrijwilligers opgedeeld in 2 categorieën: nieuwe en klassie-

6

Badstof


-advertenties-

-adverenties-

Badstof

7


ke vrijwilligers. De klassieke vrijwilliger is iemand die jarenlang in dezelfde organisatie een taak blijft uitvoeren. Zijn of haar motivatie wordt vaak gelinkt aan sociale aspecten. De vrijwilliger blijft bij de organisatie omdat de andere vrijwilligers vrienden zijn en omdat hij of zij al jaren hetzelfde doet. Deze vorm komt aan het begin van de eenentwintigste eeuw minder vaak voor dan de nieuwe vrijwilliger. De nieuwe vrijwilliger gaat eerder ‘shoppen’ en neemt een engagement op met een specifiek doel (iets leren, een problematiek oplossen).” ZDHC heeft veel ‘klassieke’ vrijwillgers in huis, deze vrijwilligers zijn al vele jaren aan de vereniging gebonden en vormen de basis of zelfs het bestaansrecht van onze vereniging. Dezelfde vrijwilligers kunnen dit –helaas– niet eeuwig blijven doen. Dus zijn we dringend op zoek naar ‘nieuwe’ vrijwilligers want als je veel ‘nieuwe’ vrijwilligers hebt kan je taken verdelen en wordt een grote taak verdeeld naar meer kleine taken en verdeel je de ‘werkdruk’… lijkt makkelijk gezegd, maar hoe vinden we nu die nieuwe vrijwillgers?! -adverenties-

8

Badstof


Onze secretaris Bianca de Mos is samen met Esther Reesink (waterpololid en instructrice) sinds november betrokken bij de leergang: ‘Meer Vrijwilligers In Kortere Tijd’. Deze leergang wordt vanuit de gemeente Den Haag ondersteund en geeft handvatten in het opzetten van een vrijwilligersbeleid. Irene van den Bos (EZC) en Nadine Abma (EC) doen ook mee. Dat dit project weer een aantal avonden kostbare tijd opslokt, daar hoor je hen niet over en zo blijven dezelfde ‘oudgedienden’ hun energie en kostbare tijd steken in onze vereniging. Gelukkig hebben inmiddels ‘nieuwe’ kaderleden Hannie Dierx, Marianne van der Werff en Ellen Veld zich geïnteresseerd getoond; zij willen meedenken over het beleid en meegaan naar de workshopavonden. Waar blijven de heren in deze?! Genoemde dames beginnen met het samenstellen van de taken binnen onze vereniging en dat zijn er vele. Die komen in de Badstof aan bod, maar er komt ook een speciale avond waarvoor iedereen uitgenodigd wordt. Die avond laten we zien wat er allemaal binnen de

vereniging (door wie) gedaan

wordt en welke taken nog

beschikbaar zijn. De meeste

taken, zullen jullie zien,

nemen niet veel tijd in beslag,

andere hoeven maar één

of een aantal keer per jaar ge-

daan te worden. Het

wordt een uitgebreide lijst,

maar we zijn ervan over-

tuigd dat we alles bij al onze

vrijwilligers kunnen on-

derbrengen en niet bij maar een

klein aantal: vele handen

maken licht werk.

Ik doe hierbij ook een oproep aan onze jeugdleden om 2 uur van je kostbare tijd per week aan de vereniging beschikbaar te stellen, belangeloos, omdat ook jij vindt dat jouw vereniging mag blijven bestaan………. of is dat echt teveel gevraagd? Met sportieve groeten, Yolanda Veenendaal Voorzitter ZDHC

Badstof

9


-adverenties-

10

Badstof


Van de EZC..... De EZC staat voor Elementaire Zwem Commissie. Dat betekent dat wij ons vooral bezighouden met het elementaire zwemmen, d.w.z. het aanleren van allerlei zwemslagen van schoolslag tot vlinderslag en ook allerlei bijzondere verrichtingen zoals koprollen en hoekduiken. Ook het 'survival' element is en vindt de EZC erg belangrijk en dit element komt dan ook in alle diploma's terug. Alle diploma's? Nee, toch niet in alle! ZDHC is een zwemvereniging voor elementair zwemmen maar vooral ook een waterpolovereniging. Waterpolo is een hartstikke leuke teamsport, voor jong (we hebben zelfs ook Waterpolopuppyzwemmen!!) en oud. We vinden het altijd super als er leerlingen van het elementair zwemmen overstappen naar onze waterpolotak. Om onze elementaire leerlingen kennis te laten maken met waterpolo, nemen we nu al voor het tweede jaar het diploma Waterpolo af (Vroeger waren dat de diploma's Balvaardigheid). Vorig jaar zijn we begonnen met Waterpolo 1, nu komt daar ook Waterpolo 2 bij voor diegenen die vorig jaar Waterpolo 1 hebben behaald, en natuurlijk ook weer Waterpolo 1. De diploma's Waterpolo worden gegeven en afgenomen in alledrie de baden waar we lesgeven, en wel aan leerlingen die oefenen voor de Zwemvaardigheidsdiploma's. Voor de eisen en onderdelen van de diploma's, kijk op http://www.npz-nrz.nl/ , ga dan naar 'Nationaal Zwemdiploma', dan naar 'Zwemvaardigheidsdiploma's' en dan zie je alle eisen van de Zwemvaardigheidsdiploma's, de Survivaldiploma's en de Waterpolodiploma's. De afzwemdata van het diplomazwemmen van de Waterpolodiploma's staat ook in deze badstof. [RED: Zie agenda pagina 5] Namens de EZC, Irene van den Bos

Badstof

11


-adverenties-

12

Badstof


-adverenties-

Badstof

13


Van de WPC... Er is de afgelopen maanden weer behoorlijk wat beweging geweest op de waterpoloafdeling. Veranderingen binnen de WPC, geregel van scheidsrechters, trainingen in het Hofbad, samenwerking met Zian, noem maar op. We hebben niet stilgezeten vlak voor, in en na de winterstop. ZDHC-Wout de Vries-toernooi Net na – en voor sommigen nog in – de winterstop hadden we zaterdag 12 januari was eindelijk weer ‘ns een ouderwets gezellig ZDHC-toernooi, wij vonden het ook wel ‘in de geest’ van wijlen Wout de Vries: leuke wedstrijdjes, biertje er na, gezellig kletsen en O-H-en tot na middernacht in Overbosch. Heren in Overbosch De tijd van 21.30 tot 23.00 uur is voor iedereen altijd al een opgave geweest. Diezelfde tijd hadden we ooit op maandag en die hebben we vorig seizoen afgestoten. De opkomst op donderdagavond was – mede door het eenzijdig opzeggen van de samenwerking met, door WZK begin dit seizoen – extreem laag. Daarnaast is er voor die avond geen trainer, dus daarom en om kosten te besparen, is de tijd ingekort naar drie kwartier. We gingen op zoek naar een andere oplossing en dachten die gevonden te hebben in het Hofbad van 18.30-19.30 uur. We hebben het voorgelegd aan de heren en wisten ook wel dat dit een vroeg tijdstip is, maar gingen het proberen. Het was de bedoeling dat we daar zouden trainen samen met de aspiranten A. Helaas waren er meestal maar 2 aspiranten en de rest bleef in Overbosch trainen of kwam niet opdagen. De training zou gegeven worden door onze heren die bij SG Waterpolo Den Haag spelen, maar omdat de opkomst zo laag was, is daarmee gestopt. We kregen van Zian bericht dat zij op dinsdag in Overbosch hetzelfde probleem hebben als wij daar op donderdag: geen opkomst en geen trainer. Dat trainingstijdstip is veel prettiger, namelijk van 20.00-21.30 uur. Samen hebben we gekeken naar een oplossing en dat heeft geresulteerd in een proefperiode van samen trainen die half februari afloopt. We krijgen goede berichten terug, maar het valt of staat bij de opkomst van de heren. Daarom het verzoek aan heren 1 en 2 om te zorgen deze proef te laten slagen en – naast op woensdag – ook te komen trainen op die dinsdagavond. 14

Badstof


Gefeliciteerd!

trotse opa (Dick) en oma (Patty).

Badstof

15


We leveren afwisselend

een trainer en voor ons staat Marcel Hoogenberk

(coach Heren 1) op de

kant, maar die zit de komende tijd veel voor zijn werk

in het buitenland, dus voor hem in de plaats zijn we op zoek naar iemand voor op de kant die dinsdagavonden in Overbosch. Dames en heren in het Hofbad? Nu lijkt de opkomst op donderdagavond in Overbosch zo goed als nihil en denken we er over die drie kwartier ook op te zeggen. Mochten jullie dat niet willen mannen: laat het ons weten! We willen de heren dan de mogelijkheid bieden met de dames op vrijdagavond te trainen van 21.45–22.45 uur. Echter hebben we inmiddels een optie in het Hofbad op vrijdagavond van 20.30–21.30 uur en de dames hebben ons laten weten het prettiger te vinden om vroeger in het Hofbad dan later in Overbosch te gaan trainen: wie van de heren volgt?! Aspiranten in het Hofbad Sinds donderdag 17 januari liggen naast de C-aspiranten, ook de F-aspiranten (mini’s) om 18.30-19.30 uur op donderdagavond in het Hofbad. Lisette Nap geeft daar training en twee moeders (Inki en Mona) van spelertjes hebben zich aangemeld om haar te assisteren, dus misschien hebben we er volgend seizoen twee nieuwe trainers bij! Wij hopen met de overstap naar het Hofbad nieuwe aspiranten aan te trekken, ‘zien spelen doet spelen’ is daarin ons motto. Op Ypenburg zijn naar ons idee nieuwe (jonge)leden te vinden. Maar ook in verband met de aansluiting van jongere teams met oudere teams, spelen we met de gedachte volgend seizoen meer aspirantenteams op donderdag in het Hofbad te leggen. Aspiranten in Overbosch Op donderdag liggen de aspiranten F dus niet meer in Overbosch, maar in het Hofbad. Daarover hebben we met de betrokken ouders gesproken en gemaild. De ouders met kinderen in het D (Overbosch) én F (Hofbad) team kennen elkaar inmiddels zo goed dat ze het vervoer onderling regelen. Zian is in beraad om hun meisjesaspiranten op donderdagavond naast onze aspiranten in Overbosch te leggen; dat zou ook leuk zijn voor de meiden in ons Dteam. De aansluiting met de EZC op die avond in Overbosch staat overigens nog steeds hoog op ons verlanglijstje. Aspiranten F traint nog steeds op zaterdag in Overbosch om 15.00-16.00 uur en Marjolein is met Franka Schaafsma (puppypolo) bezig om daar roulerend 2 trainers 16

Badstof


op de kant te hebben staan: een senior en een aspirant waterpolospe(e)l(st)er. Ook op zaterdag, maar dan een half uurtje vanaf 15.30 uur, hebben we de puppypoloërtjes liggen. Dat zijn kinderen vanaf 4 jaar MET een puppydiploma. Dat groepje groeit gestaag en is razend enthousiast. De D’s trainen niet meer op dinsdag in Overbosch en op zaterdag hebben ze zwemtraining van 16.45-17.30 uur van Marcel van Mil, waarin de verbetering van de zwemslagen benadrukt wordt. Midden in deze Badstof staat het vernieuwde overzicht van de waterpolotrainingstijden. Scheidsrechters We hebben het al meerdere keren aangegeven, maar ZDHC heeft echt een chronisch tekort aan scheidsrechters. Brend van de Berg ‘regelt’ dit seizoen de scheidsrechters en mailt wekelijks een rondje of er gefloten kan worden. Alle waterpolospelers horen (zeker onze) scheidsrechters echt op handen te dragen, want ondanks dat zij vaak aangegeven hebben niet ieder weekend te willen fluiten, doen we door uiterste noodzaak keer op keer een beroep op hen en het begrip van hun gezin. Marcel van Mil, Danijel Gavranoviç, Koos Blokland, Robert Kwestro: ontzettend bedankt, jullie zijn keer op keer onze reddende helden!! Camille Wiekenkamp en Alex van Unen zullen binnenkort starten met de scheidsrechterscursus, maar dan nog zijn we niet uit de gevarenzone, want zij zitten in hetzelfde team en kunnen dus al niet op hetzelfde moment fluiten. Mike heeft nu bij WZK hulp ingeroepen en één van hun 10 (!!) scheidsrechters komt ons een keer uit de brand helpen. Dat zou begin van het seizoen een structurele oplossing voor ons zijn, maar doordat de samenwerking op donderdagavond verviel, bleek deze afspraak helaas ook te vervallen. Natuurlijk vergeten we niet de kanjers die voor ons elk weekend al staan te fluiten: Mike van der Spek, Peter van Dijk en Leon-Paul Quartel. Maar ook hier hè, mensen: vele handen maken licht werk! Samenwerken met andere verenigingen De samenwerking in de Startgemeenschap Waterpolo Den Haag bevalt goed. Er is een open en ontspannen sfeer, waar veel overlegd en goed samengewerkt wordt. Maar ook verder dan deze SG ontkomen we er niet meer aan: we zullen op meer vlakken en vaker moeten samenwerken met andere verenigingen. De verschillende verenigingen beginnen het onderling wel te erkennen: tekort aan trainers, tekort aan speler(tje)s, weinig aanwas, te lage trainingsopkomst waardoor teveel badwater leeg ligt, hogere badhuren… noem maar op. De WPC gaat zich met WPC’s van

Badstof

17


de andere verenigingen en het bestuur bezighouden met een Meerjarenplan Waterpolo. Bepalen wat onze koers en rol in het Haagse waterpolo zal zijn, daarbij zullen wij hulp inroepen van poloërs die er een bepaalde visie op nahouden, maar ook hiervoor ben je welkom jezelf aan te melden. Samenstelling WaterPoloCommissie Sinds september is Mike van der Spek onze herencoordinator, organisatie van het toernooi, continu bezig met de trainingen van de heren en de scheidsrechtersplanning met Brend en ook nog zelf wedstrijden fluiten als scheids. Sinds januari is Marjolein Feddema onze jeugdcoordinator en afgelopen weken druk bezig geweest met de D’s en Mini’s. Hannie Dierx is sinds het begin van dit seizoen ‘promotiecoördinator’. Zij promoot het waterpolo bij o.a. het leszwemmen door met anderen waterpoloclinics te houden. Ard van Heijningen zit in de WPC als contactpersoon van de StartGemeenschap Waterpolo Den Haag, hij heeft daar de functie van penningmeester. Meer info over de SG komt in de volgende Badstof. Aukje Hofman en Saskia Tas zijn al even samen onze damescoordinatoren en Aukje zat in de organisatie van het Wout de Vries toernooi. Nicole Hooijmans is al sinds jaar en dag onze secretaris, zij regelt de inschrijvingen, boetes en tuchtzaken en houdt het overzicht over de waterpoloafdeling. Erik Thijsen heeft zijn functie als voorzitter van de WPC eind vorig jaar neergelegd. Hij zou dat sowieso al per 8 april op de ALV doen, maar i.v.m. de gezondheidstoestand van zijn vader gebeurde dat plots een stuk eerder. Zijn functie wordt tot die tijd waargenomen door Bianca de Mos, maar we hopen in februari een opvolger voor Erik te hebben: wie wil?! Zo, dit is wel weer even voldoende voor nu. We gaan nu hard aan de slag met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Als er ontwikkelingen zijn die niet kunnen wachten tot volgende Badstof, zullen we dat in een nieuwsbrief melden. Ook daarvoor gaan we hulp inschakelen. Lekker trainen, lekker spelen en daarna gezellig wat samen drinken (dames, thee kan tegenwoordig ook weer op woensdag!). Op onze vereniging! wpc@zdhc.nl

18

Badstof


Uit de krant...

Blijft lastig om in zo'n groot artikel รกlle namen goed te hebben, dus voor 'Haeglanden' LEES 'SG Waterpolo Den Haag'. (foto) Maar goed, 'we' hebben gewonnen en 'we' staan weer in de krant!

Badstof

19


In een warm bad terecht komen… Na een jaar van ziekte deed ik afgelopen september - overigens na behoorlijk lang twijfelen - voor het eerst weer mee met een herentraining. Het gekke, of moet ik eigenlijk zeggen prettige was, dat het meteen weer als vanouds voelde: Veel belangstelling van mede-waterpolospelers, probleemloos rustig naar vermogen meetrainen en na afloop het vertrouwde biertje met slap geouwehoer in de kantine van Overbosch. Alsof het nooit anders was geweest. Na enkele weken lekker meetrainen was er opeens een uitnodiging in de e-mail om weer eens mee te spelen met Heren 2. Aan de ene kant was ik best vereerd en inmiddels ging het op lichamelijk vlak ook al veel beter. Ik volgde een intensief revalidatietraject met veel aandacht voor sport, bewegen en gezond leven. Aan de andere kant was er ook weer die twijfel. Mijn al jaren aanwezige angststoornis vloog alweer een tijdje behoorlijk ‘uit de bocht’ en dat veroorzaakte erg veel stress en paniekgevoel. Na lang wikken en wegen heb ik toch besloten weer te gaan meespelen. Gelukkig kan ik drie maanden later zeggen dat ik van dit besluit geen moment spijt heb gehad. Ik zat zeker veel wedstrijden niet lekker in m’n vel, maar de wijze waarop mijn medespelers hiermee omgingen heeft mij enorm veel goed gedaan. Ik werd opgehaald en weer thuisgebracht bij uitwedstrijden, kon zelf aangeven of en hoeveel ik wilde spelen en mocht – bij wijze van spreken – nog een uur van tevoren afbellen. Heel bijzonder allemaal. De titel boven dit stukje vat mijn ervaringen met de collega’s van Heren 2 dan ook prima samen. Als je je zó welkom voelt en er zoveel inlevingsvermogen wordt getoond, dan kun je gerust zeggen dat je in een spreekwoordelijk warm bad bent terecht gekomen. Ik ben alle heren daar erg dankbaar voor en dat mag ook best eens via deze weg gezegd worden! Tussen alle huidige organisatorische problemen is het fijn om ook weer eens met positief nieuws te komen. Dat mag overigens wel wat vaker. Ik daag je daarom uit om in de volgende Badstof ook met een bijzonder verhaal te komen. Ron Wessels

20

Badstof


Wout de Vries toernooi Op zaterdag 12 januari 2013 organiseerde ZDHC het Wout de Vries toernooi. Dit jaar was gekozen voor een andere opzet dan voorgaande jaren. Geen 4x4 toernooi, maar er werd 7-7 gespeeld en er waren andere verenigingen uitgenodigd om deel te nemen aan het toernooi. Een succes! In de herenpoule werd door 4 teams om de winst gestreden. De heren 1 van ZDHC namen het op tegen HZ Zian, DSZ en een All Stars team van (oud) ZDHC’ers. In de damespoule speelden 3 verschillende teams tegen elkaar: 2 damesteams van ZDHC en een meisjesteam van HZ Zian. Er werd leuk en sportief gespeeld. De sfeer in het zwembad was goed, maar er kan er natuurlijk maar één de winnaar zijn! Bij de heren ging de winst naar de All Stars en de damespoule werd gewonnen door de meiden van HZ Zian. Na het toernooi was er nog een gezellige borrel. Kortom, het was een hele gezellige en sportieve avond!

Badstof

21


LESZWEMMEN Dag

Zwembad

Tijden 18.15-18.55 uur

Dinsdag

De Houtzagerij

18.55-19.35 uur 19.35-20.10 uur 20.10-20.45 uur

Vrijdag

Zuiderpark

Zaterdag

Overbosch

18.00-18.45 uur 18.45-19.30 uur 16.00-16.45 uur 16.45-17.30 uur

Kledingeisen: (Kleding altijd meenemen !!!!) Meisjes Diploma A

Jongens

* Zwemkleding * T-shirt/blouse met korte mouwen * Korte broek (geen legging!) of jurk/ blouse met rok * Schoenen (leer is niet verplicht)

Diploma B

* Zwemkleding * T-shirt/blouse met korte mouwen * Korte broek * Schoenen (leer is niet verplicht)

Meisjes

Jongens

* Zwemkleding

* Zwemkleding

* T-shirt/blouse met lange mouwen

* T-shirt/blouse met lange mouwen

* Lange broek of jurk/blouse met rok

* Lange broek

* Schoenen (leer is niet verplicht)

* Schoenen (leer is niet verplicht)

Meisjes en Jongens Diploma C

* Zwemkleding

* Schoenen (leer is niet verplicht)

* T-shirt/blouse met lange mouwen

* Regen of windjack

* Lange broek

Zie contributie vorige pagina.

22

Badstof


WATERPOLO Trainingen Dag

Zwembad

Maandag

Hofbad

Tijd 20.00-21.30 18.30-20.00

Overbosch Dinsdag

20.00-21.30 Hofbad

21.00-22.30 19.30-20.45

Woensdag

Overbosch 20.45-21.45

Overbosch

Zian) Heren SG Waterpolo Den Haag Aspiranten B en Dames Aspiranten A en Heren Aspiranten D

18.30-19.30

Aspiranten B en C Aspiranten A en Heren Aspiranten C en F

20.30-22.00

Heren SG

Overbosch

21.45-22.45

Hofbad (optie)

20.30-21.30

Dames en Heren Interesse? Meld dat

15.00-16.00 Zaterdag

Zian) Heren 1 en 2 (uur

18.30-19.30

Hofbad

Vrijdag

Den Haag Aspiranten C (uur

18.00-19.30

21.30-22.15

Donderdag

Team Heren SG Waterpolo

Overbosch

15.30-16.00

via wpc@zdhc.nl Aspiranten D en F Aspiranten G (puppypolo)

Thuiswedstrijden Zaterdag

Overbosch

v.a. 17.45

Zie contributie vorige pagina.

Badstof

23


Contributie 2013 Contributie per 1 januari 2013 Elementair zwemmen Vanwege veranderde declaratiemogelijkheden bij de ooievaarspas zijn wij genoodzaakt de tarieven al per 1 januari 2013 aan te passen. In de contributieverhoging is ook de stijging van de badhuur per 1 januari 2013 verwerkt en de kosten van het leerlingvolgsysteem (Zwemscore). Type lidmaatschap

Kwartaalcontributie

Maandcontributie

Elementair zwemmen

€ 55,20

€ 18,10

Elementair zwemmen 3e en 4e uur

€ 43,20

€ 14,20

Contributie is voor het gehele kalenderjaar verschuldigd! Opzeggen bij de ledenadministratie: schriftelijk voor 1 december! Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00. Als u ons machtigt tot automatische incasso is uw voordeel op jaarbasis ca. € 4,50. Contributie per 1 januari 2013 Waterpolo Vanwege veranderde declaratiemogelijkheden bij de ooievaarspas zijn wij genoodzaakt de tarieven al per 1 januari 2013 aan te passen. In de contributieverhoging is ook de stijging van de badhuur per 1 januari 2013 verwerkt. Type lidmaatschap

Kwartaalcontributie

Maandcontri-

Polo Heren 1 en Heren 2

€ 108,60

€ 35,95

Polo Heren 3, Dames 1, Dames 2

€ 94,20

€ 31,10

Polo Heren 4 en Aspiranten A

€ 85,95

€ 28,35

Polo Aspiranten B en C

€ 75,65

€ 24,90

Polo Aspiranten D en E

€ 70,00

€ 23,05

Polo Aspiranten F/Mini’s en basis

€ 54,50

€ 17,90

Contributie is voor het hele waterpoloseizoen verschuldigd (01-07 t/m 30-06)! Opzeggen bij de ledenadministratie: schriftelijk voor 1 april! Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00. Als u ons machtigt tot automatische incasso is uw voordeel op jaarbasis ca. € 4,50.

24

Badstof


Stand van zaken Zwemscore bij ZDHC Waarom Zoals in één van de eerder Badstoffen al stond, heeft ZDHC na onderzoek van kaderleden en enig wikken en wegen, gekozen voor het leerlingvolgsysteem Zwemscore omdat het een systeem is: waarbij de ouders/verzorgers van de kinderen, de vorderingen van hun kind(eren) kunnen volgen; waarmee onze kaderleden makkelijk deze vorderingen kunnen bijhouden (in het zwembad via ZDHC-tablet, eigen smartphone of thuis via pc); dat het kader helpt om de les af te stemmen op de aandachtspunten van de (groep) kinderen; waardoor lessen van anderen eenvoudig overgenomen kunnen worden; waaraan de ledenadministratie grotendeels gekoppeld kan worden evenals de financiële administratie. de wachtlijst voor nieuwe leden inzichtelijk gemaakt kan worden. Voortgang Inmiddels zijn we een paar maanden verder en er is vooral m.b.t. de ledenadministratie bergen werk verzet. Vanwege de hoeveelheid werk en de nauwkeurigheid is gekozen om zwemscore per zwembad in te gaan voeren. Alle opzeggingen en nieuw aangemelde leden zijn verwerkt en in de baden is dubbelgecheckt of de kinderen in het water ook (letterlijk) op papier staan. Met 600 leden toch een behoorlijke klus. Eva de Mos heeft er behoorlijk het tempo ingehouden bij alle betrokkenen. De EZC heeft veel verzoeken tot checken van gegevens gekregen, de kaderleden zijn ‘ondervraagd’ en ook sommige ouders/verzorgers zijn benaderd voor extra (veelal email)gegevens. Via Zwemscore kunnen we de zwemleden namelijk met één druk op de knop e-mailberichten sturen en dan is het toch handig dat we die e-mailadressen hebben. De ‘extra’ diploma’s die bij ZDHC te halen zijn, zoals Zwemvaardigheid 4, Waterpolo 1 en 2, Survival 1, 2 en 3 krijgen ook nog een eigen plekje binnen ZDHC/Zwemscore. Dat zijn namelijk geen diploma’s die standaard in het systeem staan. Zwemscore in de zwembaden Eva heeft in nauwe samenwerking met Nicole Hooijmans alle zwemmers van het Zuiderpark ingevoerd. Voorzitter van de Elementaire ZwemCommissie Martin van der

Badstof

25


Van de penningmeester Korting met de Ooievaarspas 2013 Vanaf 1 april 2013 wordt de Ooievaarspas van nieuwe leden in het zwembad gescand. Hiermede wordt de geldigheid van de pas gecontroleerd en wordt de korting vastgesteld. Met een geldige Ooievaarspas krijgt u korting op de contributie: Leden tot 18 jaar (op 1 januari 2013): Tot en met het C-diploma is het lidmaatschap altijd gratis. (maximaal € 300,per jaar) Als je na het C-diploma geen lid bent van een andere sportvereniging is het lidmaatschap altijd gratis (max. € 300,- per jaar). Als je na het C-diploma wel lid bent van een andere sportvereniging en de andere vereniging is de eerste vereniging waar de Ooievaarspas is gescand, krijg je 50% korting (maximaal € 150,- per jaar). Leden van 18 jaar en ouder en na betaling van de jaarlijkse, eigen bijdrage

aan de

Gemeente Den Haag.

Krijgen een korting van 50% (maximaal € 150,-- per jaar) Kortingen zijn altijd voorlopig en onder voorbehoud van goedkeuring van de Gemeente Den Haag. Wanneer deze goedkeuring achteraf niet wordt verleend (bijvoorbeeld als de jaarlijkse eigen bijdrage niet is betaald), is het lid alsnog de contributie terstond verschuldigd. Vanaf 2014 worden van alle leden de Ooievaarspassen jaarlijks gescand.

Via www.denhaag.nl/ooievaarspas kunt u de pas digitaal aanvragen.

Actie ’Kinderen doen mee!’ Ben je lid van ZDHC met een Ooievaarspas? Alle sportattributen die je ècht nodig hebt, krijg je gratis via Stichting Leergeld. De regeling geldt voor maximaal één lidmaatschap van één sportvereniging of culturele vereniging per kind. Vraag de noodzakelijke materialen aan bij Stichting Leergeld Den Haag of via 070 -3601337.

26

Badstof


Uit de oude doos...

Herinneren jullie je deze nog (ZDHC kinderkamp 1985).

Badstof

27


Toorn zal binnenkort het kader van dat bad uitleg geven en afspraken maken over het gebruik van dit systeem, daarna kan de informatie naar de ouders/verzorgers en heeft het Zuiderpark de primeur binnen ZDHC met het in gebruik nemen van Zwemscore. We streven naar invoering in februari. De invoer van Overbosch is ook in een vergevorderd stadium, daar moeten de bevindingen van een rondje door het bad nog worden doorgevoerd, daarna het kader geïnstrueerd en dan de ouders/verzorgers geïnformeerd. Streefdatum van invoering in Overbosch is begin maart. De Houtzagerij wordt op dit moment ingevoerd en gecheckt, daar ligt vervolgens de uitdaging vooral in het vergaren van e-mailadressen. Daarover is nog wel veel overleg nodig tussen Eva, Martin en betreffend kader. Wachtlijst In overleg met Ed van der Spek – die onze wachtlijst al jaren beheert – ontvangen de huidige leerlingen op de wachtlijst een brief over de gang van zaken met Zwemscore binnen ZDHC. Fred van Geest heeft ervoor gezorgd dat de wachtlijst vorm krijgt, er een koppeling met de bank is en heeft nog overleg met Benoist Claassen (webmaster) over de koppeling met onze ZDHC website. Vervolgstap is om ook de automatische incasso’s via zwemscore te laten verlopen. Al deze aanpassingen moeten uiteindelijk voor iedereen meer duidelijkheid geven en een tijdsbesparing voor de vrijwilligers van ZDHC op kunnen leveren. Nieuwsgierig geworden? Check dan www.zwemscore.nl.

28

Badstof


ug Je k oe dh

Jaargang 34 — 2013 — nummer 1

Officieel orgaan van zwem- en waterpolovereniging ZDHC

Badstof

29


Hallo jeugdhoek vrienden en vriendinnen, Het is nu winter met heel veel sneeuw en ijs. Hebben jullie ook al een mooie sneeuwpop gemaakt en heel veel sneeuwbalgevechten gehouden? In deze jeugdhoek zit een lekker recept en wat kleur- en knutselpagina’s over de winter.

Veel plezier met deze Jeugdhoek

Groetjes van Joke en Rosanne

30

Badstof


ug Je k oe dh

Een vrolijke winterkleurplaat

Badstof

31


Koken met Rosanne Deze keer een lekkere stamppot voor na het schaatsen: HUTSPOT IngrediĂŤnten 1 kg wortels, geschraapt en in schijfjes 1 kilo aardappelen, geschild en in stukken gesneden 2 grote uien, in halve ringen 125 ml melk een klontje boter wat vers gemalen peper 1/2 liter water zakje met juspoeder, een magere rookworst Bereidingswijze 1. Schraap de wortels eventueel af, was ze en snijd ze in schijfjes van ongeveer 1 cm dik. 2. Schil de aardappelen, snijd ze in grote stukken, en was ze. 3. Schil de uien en snijd ze doormidden, en dan in schijfjes, maak de halve ringen los. 4. Doe de aardappelen,de wortels en de uien in een grote pan met een halve liter water, breng het aan de kook en laat het 30-35 minuten met gesloten deksel koken. 5. Giet het water af en stamp alles fijn, voeg eventueel de verwarmde melk, boter en peper toe. 6. Maak een rookworst warm in de magnetron en snijd die in stukken. 7. Maak van het zakje juspoeder volgens de gebruiksaanwijzing een lekkere jus. Schep je bord vol met hutspot, maak een kuiltje voor de jus en leg de rookworstplakjes ernaast. Eet smakelijk! 32

Badstof


ug Je k oe dh

Iets lekkers voor de vogels maken.

In de winter hebben de vogels wat extra voer nodig, zo maak je je eigen vetbolletje: Smelt samen met een volwassen persoon 100 gram margarine in een pannetje. Dit mag niet koken, maar moet alleen zacht worden. Als het vet zacht en waterig is moet je er 100 gram vogelvoer bij doen. Nu moet je alles goed doorroeren en het van de kookplaat halen. Het vet en het vogelvoer moet nu een beetje afkoelen. Als het vet een beetje afgekoeld is giet dan alles in een vormpje, zoals een leeg pak melk. Een touwtje erin hangen en goed hard laten worden. Je kunt ook nog pindaslingers maken. Dat gaat als volgt: Prik met een spijker of een dikke naald een gat in het midden van de pinda. Rijg de pinda aan het ijzerdraad. Zorg je er wel voor dat er aan het einde van het draad een knoopje zit? Dan valt de pinda er niet af. Een knoopje maak je door het ijzerdraad onderaan op te rollen. Je kunt zoveel pinda's aan het ijzerdraad rijgen als je wilt. Als je klaar bent kun je hem ophangen, bijvoorbeeld aan de tak van een boom!

Hang alles in de boom of leg het op je eigen voedertafel! Goed opletten en misschien zie je er een vogeltje van snoepen!

Badstof

33


34

Badstof


ug Je k oe dh

Badstof

35


Gefeliciteerd! Puppy 1

Voornaam Aybüke Amine Chahid Marwa Dounia Tycho Espen Abdul Nada Sakier Eben Shivam Yasmine Soufyan Emircan

Puppy 3

Achternaam Baser ben Moussa Mouhyieddine el Idrissi el Khabazi Valstar Swillens Dhoum el Hasnaoui Sewbalak Brinckman Orie el Messaoudi ben Aissa Aygun

Carmen Sude Yassira Russell Zakaria Taha Marlon Renzo Mohamed Amine Daan Nicky Yasmine

van Spijk Coban Etaoil Barriël el Ouali Moufid van Enk Niehot el Hasnaoui ben Moussa Loomans de Heij el Messaoudi

Puppy 2

Safia Amine Furkan Naïma Espen Ilias Mekselina Eben Yasmina Yasmine

36

Baouch ben Moussa Soysal Barhoumi Swillens Akkouh Arslan Brinckman Habout el Messaoudi

Oorkonde

Casper Sven Carmen Sude Aimane Yassira Renzo Daan Furkan Yasmine

Badstof

Jansen Lubbers van Spijk Coban Akkouh Etaoil Niehot Loomans Soysal el Messaoudi


januari

Deze 2 kanjers Christiaan Oliveira Henriques en Oaouil Adahchour zijn onder leiding van de zwemleraar Bram Nijboer geslaagd voor dit diploma. Dit diploma is in de loop der tijd door maar weinig leden van ZDHC behaald. Daarom laten we nog eens de eisen van dit diploma zien, want je krijgt dit diploma niet cadeau. Eisen Diploma: Gekleed zwemmen(survival): 1 baan borstcrawl met hoofd boven water (naar drenkeling kijken) + 3 banen schoolslag totaal binnen de 4 minuten en dan aansluitend Popduiken in 2,70 meter diep water en naar de kant brengen 3 bevrijdingsgrepen in het water: Enkele polsgreep Dubbele polsgreep van onderen Dubbele polsgreep van boven 10 meter vervoeren van drenkeling met polsgreep en de drenkeling naar de kant brengen 10 meter vervoeren van drenkeling met kopgreep en de drenkeling naar de kant brengen Drenkeling op de kant plaatsen (2 helpers aan de kant)

Badstof

37

k oe dh

Op zaterdag 26 2013 is zwemvaardigheid 4 afgezwommen in Overbosch.

ug Je

Gefeliciteerd!


B) In badkleding: 25 meter onderwater zwemmen keerpunt maken, afzetten en dan pas bovenkomen C) In badkleding: 300 meter zwemmen bestaande uit 25 meter vlinderslag 75 meter samengestelde rugslag 100 meter borstcrawl 100 meter rugcrawl D) Waterpolo onderdelen 10 keer vangen en werpen van een bal, met één hand van en naar een medekandidaat, welke zich op ongeveer 5 mater afstand in het water bevindt. 25 meter voorwaarts ongelijkzijdig watertrappen met de bal in 2 handen boven water, 40 meter polocrawl met bal 2 x oppakken van de bal met één hand (draaimethode) en 2 x pakken van de bal met één hand (drukmethode) met aansluitend 5 maal op leeg doel gooien vanaf 6 meter, waarvan er minstens 2 maal gescoord moet worden

38

Badstof


ug Je k oe dh

-adverenties-

Badstof

39


Gefeliciteerd!

Op zaterdag 26 januari 2013 werd er in Overbosch afgezwommen voor het A en B diploma. De geslaagde waren: Voor het A diploma: Lan Hu GĂźray Tastekin Younes el Massoudi Kirtie Santokhi-Hira Ayoub el Yeznasni

40

Voor het B diploma: M’hamed el Mossoudi Tibor Schumm Rasim Sarac

Badstof


ug Je k oe dh

-adverenties-

Badstof

41


Een Koninklijke Kleurplaat!

42

Badstof


Een Koninklijke Kleurplaat!

Badstof

43


Badstof jaargang 34 nr. 1  

Badstof is het clubblad van zwemsportvereniging ZDHC uit Den Haag

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you