Page 1

Jaargang 33 — 2012 — nummer 1

Officieel orgaan van zwem- en waterpolovereniging ZDHC


2

Badstof


Badstof Officieel orgaan van zwem- en waterpolovereniging ZDHC Dagelijks bestuur

WaterPoloCommissie

Redactieadressen

Voorzitter

Nicole Hooijmans

Badstof:

Yolanda Veenendaal

Willemstraat 93

Sabina van der Zwan

Melkeppe 47

2713 AC Zoetermeer

badstof@zdhc.nl

2498 CT Den Haag

wpc@zdhc.nl

voorzitter@zdhc.nl

Elementaire Zwem-

(015) 310 07 84

Commissie

Penningmeester:

Irene van den Bos

Yvonne van Geest

Eric Satieplantsoen 15

(079) 316 01 68

2551 XX Den Haag

Jeugdhoek: Joke en Rosanne van Soldt jokevansoldt@live.nl

(070) 368 25 91 ezc@zdhc.nl

Algemeen Secretaris (vacature): Per adres:

badstof@zdhc.nl

Evenementen

Melkeppe 47

Freek Herberts

2498 CT Den Haag

ec@zdhc.nl

Ledenadministratie: Fred van Geest, Annaplaats 1, 2713 AK

Zoetermeer

(079) 316 01 68 — ledenadm@zdhc.nl ZDHC GIRONUMMER 363 06 54 t.n.v. Penningmeester ZDHC te Zoetermeer Zwembad

Badvertegenwoordiger

Telefoon

de Houtzagerij

Ed van der Spek

(079) 888 60 91

Zuiderpark

Nicole Hooijmans

(079) 316 82 11

Sandra Weijers

(010) 521 22 01

Ap Gluvers

(071) 523 65 20

Overbosch

Check onze website www.zdhc.nl

Badstof

3


Van de redactie Op het moment van schrijven is het Europees kampioenschap Waterpolo in Eindhoven net afgelopen! Weet niet hoe het met jullie zit… maar ik heb alles goed gevolgd. Helaas niet bij een wedstrijd wezen kijken, maar van verhalen van andere ZDHC’ers heb ik zeker wat gemist! Maar dan nu… de Badstof. De eerste van de nieuwe jaar. En ook de eerste die is gemaakt door een éénmans-redactie! * snif snif* IK MIS BIANCA!!! Er is nog steeds een openstaande vacature! Wie OH wie wil me gezelschap komen houden? Ik laat jullie de komende tijd ook weten hoe de ontwikkelingen zijn voor de nieuwe Badstof. En het gebruik van social media zal daar zeker een rol bij spelen. Hebben jullie hier ideeen over stuur ze door naar badstof@zdhc.nl Veel leesplezer! Sabina

KOPIJDATUM Badstof nummer 2: 24 maart

-advertenties-

4

Badstof


Agenda Dinsdag 14 februari 2012 Zwemvaardigheidsdiploma Waterpolo 1 in de Houtzagerij van 19:35—20:30 uur. Zaterdag 17 maart 2012 Zwem-ABC in Overbosch van 15:10—18:15 uur Diplomazwemmen Waterpolo 1: Zuiderpark vrijdag 10-2 van 18.00-18.45 Overbosch zaterdag 11-2 van 16.00-16.45 Houtzagerij dinsdag 14-2 van 19.35-20.10

Zwembadsluitingen Van de Gemeente Den Haag heeft ZDHC annuleringen van data ontvangen voor de dagen waarop elementair zwemmen en/of waterpolotrainingen geen doorgang kunnen vinden in verband met onderhoud.

Elementair zwemmen Zwembad de Houtzagerij is gesloten op dinsdag 25 december 2012 Zwembad Zuiderpark is gesloten op vrijdag 6 april (Goede vrijdag)

Waterpolo Zwembad Overbosch is gesloten op maandag 9 april 2012 (Pasen) is gesloten op maandag 30 april 2012 (Koninginnedag) is gesloten op maandag 28 mei 2012 (2e Pinksterdag) is gesloten op woensdag 5 mei 2012 (Bevrijdingsdag) is gesloten op donderdag 17 mei 2012 (Hemelvaartsdag) is gesloten op vrijdag 6 april 2012 (Goede vrijdag)

Badstof

5


Van de WPC Hallo allemaal, Het is alweer een tijdje gelden dat de WPC met nieuws naar buiten kwam maar nu is het dan zover. Allereerst wil ik natuurlijk iedereen voor zijn inzet danken en veel succes wensen in de 2e competitiehelft. Daarnaast zijn er wat zaken die we als WPC even kwijt willen : - Inge Luttikhuizen is vanaf heden jeugdcoordinator binnen de WPC - Aukje Hofman en Saskia Tas zullen om beurten de dames vertegenwoordigen in de WPC - Emiel Derwig gaat Lisette helpen met de mini's op zaterdag - Stefan van Veen en Flip Heutz gaan training geven op donderdag bij aspiranten C en D - De kosten van allerlei boetes zijn veel hoger dan vorig jaar en lopen te hard op ! - Opzegtermijn waterpolo is 1 april geworden ivm de teaminschrijvingen - Koos Mooiman deelneemt in het topsportoverleg waterpolo Den Haag Daarnaast is er een overleg opgestart met een aantal mensen om de toekomst van ZDHC waterpolo te bepalen. Recreatief of Semi Profesioneel afhankelijk van commitment vanuit de selectie, sponsering en een goede trainings opbouw en doorstroming vanuit de jeugd. Ook de inzet van het Hofbad speelt hierbij een rol en het financiele plaatje wat erbij hoort. De resultaten van de diverse teams zijn verschillend, waar we trots op zijn is de eerste plaats van Heren 1 in de competitie en het behalen van de laatste 8 bij de Man Meer beker. Als laatste wil ik nog even kwijt dat Mike van der Spek is voorgedragen als vrijwilliger van het jaar bij de KNZB. Dat vinden we natuurlijk super en we zijn overigens zeer tevreden over de inzet van de meeste pololeden naast het trainen, spelen en tafelen. RED: Inmiddels weten we dat Mike helaas geen vrijwilliger van het jaar is geworden‌ maar Mike‌ je bent top!! We zullen dit jaar voor het eind van de competitie berichten over het volgende seizoen, iets dat afgelopen seizoen niet helemaal goed is gegaan vooral bij de jeugd.

Groeten van de WPC, Erik Thijsen 6

Badstof


-advertenties-

Badstof

7


Regeren is vooruit zien …… Zaterdag 11 februari as staat er een minicongres gepland, dit congres is vooral bestemd voor het bestuur, kaderleden en commissieleden van de verschillende Haagsche zwemverenigingen, iedereen heeft hier ondertussen de uitnodiging voor ontvangen. Doel van dit congres is de achterban informeren en enthousiasmeren over de gezamenlijke activiteiten/plannen van deze verenigingen. Met de start van een nieuw 50 meter bad in de Haagsche regio +/- 3 jaar geleden is er ook start gemaakt om de breedte sport binnen Den Haag weer nieuw leven in te blazen en onze jonge sporters een kans te geven om een topsportniveau te kunnen behalen. Om deze plannen te kunnen verwezenlijken zijn er financiële middelen nodig en in deze economisch spannende tijden is dat een echte uitdaging. Om niet helemaal het verleden in te duiken – hebben jullie al genoeg over gelezen en of gehoord- wil ik graag bij het ‘hier en nu’ blijven. Verschillende plannen kwamen ter tafel; er werd een Stuurgroep opgericht, deze werd met aanvulling vanuit de achterban(nen) verdeeld in subwerkgroepen en de eerste werkgroepen waren geboren te weten: Waterpolowerkgroep, Leszwemmenwerkgroep, Wedstrijzwemwerkgroep, Financiële werkgroep, Communicatie werkgroep enz. De Waterpolowerkgroep ging snel van start met een actief meisjesteam, uitleg en evaluatie hierover volgt in een volgende Badstof editie. De Leszwemwerkgroep kwam echter met de volgende ideeën: water huren in het Hofbad van 16.00-17.30, binnen deze uren zwemles aan te bieden en zodoende met de opbrengsten hiervan de breedte (top)sport te kunnen financieren. Ambitieuze plannen, welke vanuit geen enkele beperking zijn geboren. Feedback en kritische vragen volgden en niet iedereen was direct enthousiast te krijgen voor deze plannen. Een ieder vanuit haar eigen referentiekader en vereniging in het achterhoofd. Wat betekent dit voor ons als vereniging, worden wij in ons bestaan bedreigd en wat gebeurt er dan met onze identiteit …. Allemaal legitieme vragen die –nog- niet beantwoord kunnen worden maar ons wel alvast bezig houden. Nadenken over –onze- toekomst betekent automatisch loslaten van ‘het oude’ en is een proces met pieken en dalen welke zijn tijd nodig heeft. Waar staan wij als ZDHC over 5 jaar, is er binnen de Haagsche regio straks nog ruimte voor 9 zwemverenigingen en hoe zit het met de verdeling van het zwemwater, dit zal volgens de bereke8

Badstof


ningen steeds minder worden in plaats van meer en hoe willen wij daar mee om gaan. Staan wij achter een samenwerking –welke dan ook- en willen wij participeren in een topsportplatform. Zijn wij als verenigingen zelf in staat om een zwembad te exploiteren? Hoe dan ook, nu is de tijd aangebroken om na te denken over onze toekomst of we dit nu willen of niet. En een keuze moeten maken is lastig en vergt een zorgvuldige afweging door haar besturen en haar achterban. Ten slotte ligt de toekomst van jullie vereniging in eigen hand….

Ik hoop iedere genodigde te zien op 11 februari as en wens jullie allen een wijs besluit….Regeren is vooruitzien.

Yolanda Ps…meer weten: Bestuursleden, (elementaire!) kaderleden, trainers, coaches schrijf je in voor het Minicongres op Ypenburg zaterdag 11 februari 2012. -advertenties-

Badstof

9


In memoriam ‘Victor de Mos’ Het is nu al bijna 3 jaar geleden dat Victor de Mos is overleden. Ondanks dat velen hem niet zijn - en zullen- vergeten, zijn er ook ZDHC leden die hem minder goed of helemaal niet gekend hebben. Voor deze groep, willen wij graag in dit stukje een beeld schetsen van Victor, wie hij was en wat hij heeft betekend voor ZDHC. Vanaf het prille begin is Victor, samen met zijn oudere broer Steven al verknocht aan het waterpolo. Ondanks dat wij - Mike, Robert, Marcel H en Peter L- pas later begonnen, was hij al vanaf zijn 6e of 7e jaar bezig met waterpolo. De eerste jaren in een gemengd aspiranten team en vanaf 11 jaar was er een volledig jongensteam aspiranten binnen de vereniging. Ondanks dat hij nog jong was, viel al snel op dat Victor zeker talent voor het spel had. Hij mocht daarom ook samen met 3 andere jongens uit het team op komen draven in het kring team van Haaglanden. Aangezien we doordeweeks al 2 of 3 keer moesten trainen, waren de kring trainingen op zaterdagen zondagochtend, en wel tussen 8.30u en 10.00u. Als je er nu over nadenkt denk je ‘NO WAY’, maar als je eenmaal iets leuk vindt en het gaat goed, dan is het ook helemaal geen probleem. Niet alleen bij ons was duidelijk dat Victor goed was in waterpolo, ook andere mensen vonden dat en vroegen vervolgens regelmatig of hij niet zin had om bij een andere vereniging te komen spelen. Natuurlijk leuk om te horen, maar aangezien Victor het prima naar zijn zin had bij ZDHC en natuurlijk zijn vrienden hier ook speelden, ging hij liever niet weg. Gelukkig maar voor ons en het heren 1 team van ZDHC. Dit is ook het team waar Victor vanaf zijn16e jaar tot aan zijn dood bijna 20 jaar later bijna onafgebroken in heeft gespeeld. Alleen een slepende rugblessure hield hem een korte tijd aan de kant, maar zodra het kon, dook hij zo het water weer in. Wat er ook gebeurde, zelfs vlak na de geboorte van zijn kinderen Vera en Renzo, trainde Victor gewoon minimaal 2 keer in de week mee. Deze inzet is ook altijd kenmerkend gebleken voor hem en heeft er mede voor gezorgd dat Heren 1 een vaste ploeg was in de diverse bondscompetities, tot aan de 2e klasse toe. Halverwege de 30 was hij bij de training misschien niet meer de snelste, tijdens de wedstrijd was daar niks van te merken, vooral niet van de kanonskogels die van zijn hand kwamen. Was waterpolo het enige voor Victor? Absoluut niet, behalve dat hij gelukkig getrouwd was met Eva en twee mooie kinderen kreeg, is Victor op bijna alle vlakken actief geweest binnen de vereniging. Hij heeft een aantal jaren de jeugd, de herenjeugd getraind en wat weinig heren hem na zullen doen, ook het damespolo- samen 10

Badstof


met Karg- naar een hoger plan gebracht. Begrijpelijk dat zijn achterban daar niet altijd vrolijk van werd, maar Victor deed het toch wel voor de vereniging. Dat geldt ook voor de jeugdkampen en commissies waar hij als kaderlid zijn steentje aan bijdroeg of als scheidsrechter voor een potje fluiten. Altijd in voor een geintje om met een tomeloze inzet de kinderen vermaken. Berucht als leider voor de 13+ kampen, waarbij niets te dol was. Victor zijn andere grote talent was tekenen; lekker uit de losse pols cartoons tekenen en wat professioneler ‌..het huidige logo van ZDHC is ook van zijn hand. Binnen de verschillende commissies die ZDHC rijk is heeft Victor altijd een grote rol gespeeld, of het nu een rol was binnen de waterpolocommissie of de evenementencommissie op Vic kon je altijd rekenen. Dat er ook een hechte vriendenclub binnen de vereniging was ontstaan was voor iedereen duidelijk. Het veel te vroege afscheid van hem heeft diepe sporen nagelaten.

De mooie herinneringen zijn talrijk, wij zullen hem nooit vergeten en na dit verhaal jullie ook niet‌..

RED: Het logo van de Badstof wat jullie bovenaan elke pagina zien staan heeft Victor kort voor zijn dood gemaakt voor de nieuwe Badstof.

Badstof

11


De pen van‌Chiara van Grieken 1.

Hoe lang ben je al lid van ZDHC en sinds wanneer geef je les?

Sinds mijn vierde ben ik begonnen met zwemles. Toen ik een jaar of 8 a 9 was, ben ik gaan helpen bij mijn tante Sandra Weijers en zo verder gegaan en geef nu samen met Arsu en Tom les, bij puppy 3. 2.

Wat vind je leuk aan zwemles geven bij ZDHC?

Ik vind het leuk het enthousiastme van de kinderen te zien als ze iets geleerd hebben. En vooral hoe trots ze zijn als ze steeds beter gaan zwemmen en kunnen laten zien aan hun ouders. 3.

Welke groep geef je les en waarom juist die?

Ik geef les aan puppy 3, ik heb die groep omdat, ik daar ben begonnen met assisteren en nu daar ben gebleven. 4.

Wat is het moeilijkst dat ze bij jou leren voordat ze naar de volgende groep

gaan? Vooral de been en armslag. De volgorde vinden ze heel lastig! De meeste kinderen doen altijd eerst hun armen en dan pas de benen i.p.v tegelijk. Ook het hoofd omhoog houden en dan toch te blijven drijven is erg lastig. 5.

Heb je ook wel eens vervelende kinderen in je groepje?

Ik heb zeker ook weleens vervelende kinderne in mijn groep!, maar als je een aantal weken ze op dezelfde manier aanpakt, gaan ze meteen wennen aan jou manier van lesgeven. Maar wat is vervelend? ieder kind heeft toch weleens een mindere bui of geen zin in zwemles. 6.

Hoeveel diploma's heb je zelf?

Ik heb al mijn puppy diploma's (1,2,3,4), mijn a b en c en mijn zwemvaardigheden 1,2,3. 7.

Durf je van de hoge duikplank, en zo ja, ook te duiken?

Ik durf zeker wel van de duikplank en duiken is ook geen probleem. 8.

Heb je naast het geven van zwemles nog andere hobby’s?

Ja, mijn hobby is paardrijden, ik zing en dans ook graag, maar dat doe ik vooral voor mijn plezier. 12

Badstof


9.

Wat doe/deed je voor werk?

Ik zit nog op school. 10. Aan wie geef je De Pen door? (bij voorkeur iemand in een ander zwembad, ken je die?) Ik geef de pen door aan Arsu, dat is mijn collega met wie ik samen puppy 3 leidt. RED: Arsu‌. Je binnenkort een mail van de redactie verwachten!

Badstof

13


14

Badstof


Badstof

15


Waterpolotoernooi Haaglanden!

16

Badstof


Badstof

17


18

Badstof


Badstof

19


LESZWEMMEN Dag

Zwembad

Tijden 18.15-18.55 uur

Dinsdag

18.55-19.35 uur

De Houtzagerij

19.35-20.10 uur 20.10-20.45 uur

Vrijdag

Zuiderpark

Zaterdag

Overbosch

18.00-18.45 uur 18.45-19.30 uur 16.00-16.45 uur 16.45-17.30 uur

Kledingeisen: (Kleding altijd meenemen !!!!) Meisjes

Jongens

* Zwemkleding Diploma

* T-shirt/blouse met korte mouwen

A

* Korte broek (geen legging!) of jurk/ blouse met rok * Schoenen (leer is niet verplicht)

Diploma B

* Zwemkleding * T-shirt/blouse met korte mouwen * Korte broek * Schoenen (leer is niet verplicht)

Meisjes

Jongens

* Zwemkleding

* Zwemkleding

* T-shirt/blouse met lange mouwen

* T-shirt/blouse met lange mouwen

* Lange broek of jurk/blouse met rok

* Lange broek

* Schoenen (leer is niet verplicht)

* Schoenen (leer is niet verplicht)

Meisjes en Jongens Diploma

* Zwemkleding

* Schoenen (leer is niet verplicht)

C

* T-shirt/blouse met lange mouwen

* Regen of windjack

* Lange broek

Contributie vanaf 1 april 2011 Type lidmaatschap

Kwartaalcontributie

Maandcontributie

Les zwemmen

52,50

17,15

Houtzagerij 3e en 4e uur

40,85

13,35

Ouder + kind zwemmen

78,50

-

Contributie is voor het gehele kalenderjaar verschuldigd! Opzeggen bij de ledenadministratie: schriftelijk voor 1 december! Het inschrijfgeld bedraagt € 7,00 Eenmalige extra kosten voor de puppydiploma’s € 7,50 20

Badstof


WATERPOLO Trainingen Dag

Zwembad

Tijd

Maandag

Overbosch

21.30-23.00 19.30-20.45

Woensdag

Overbosch 20.45-21.45

Donderdag

Teams Aspiranten A Herenselectie Aspiranten B en C

Dames, Heren 4 Aspiranten A Heren 1, 2, 3

18.00-18.45

Aspiranten D, E, F

18.45-19.30

Aspiranten B, C Aspiranten A

Overbosch 21.30-23.00

Herenselectie ZDHC en WZK

Vrijdag Zaterdag

Kerkpolder, Delft

20.00-21.00

Dames 2

Overbosch

21.45-22.45

Dames, Heren 3, 4

15.00-16.00

Aspiranten D, E, F

15.15-16.00

Puppypolo

Overbosch

Thuiswedstrijden Zaterdag

Overbosch

v.a. 17.45

Contributie vanaf 1 april 2011 Type lidmaatschap

Kwartaal-

Maand-

waterpolo

contributie € 105,00

contributie € 34,65

Heren 3, Dames

€ 91,00

€ 29,95

Heren 4, Aspiranten A

€ 83,00

€ 27,30

Aspiranten B en C

€ 73,00

€ 23,95

Aspiranten D en E Aspiranten F en

€ 67,50

€ 22,15

€ 52,50

€ 17,15

Heren 1 en 2

Basistarief

Contributie is voor het hele waterpoloseizoen verschuldigd (01-07 t/m 30-06)! Opzeggen bij de ledenadministratie: schriftelijk voor 1 juni! Het inschrijfgeld bedraagt € 7,00. Als u ons machtigt tot automatische incasso is uw voordeel op jaarbasis ca. € 4,50.

Badstof

21


22

Badstof


ug Je k oe dh

Jaargang 33 — 2012 — nummer 1

Officieel orgaan van zwem- en waterpolovereniging ZDHC

Badstof

23


Hallo jeugdhoek vriendinnetjes en vriendjes,

Het is nu winter, maar er is nog geen sneeuw en ijs. In deze jeugdhoek zitten veel kleur- en knutselpagina’s over de winter.

Veel plezier met deze Jeugdhoek Groetjes van Joke en Rosanne van Soldt 24

Badstof


u Je

Een vrolijke winterkleurplaat

Badstof

25


Koken met Rosanne Nu het buiten niet sneeuwt, moeten we maar onze eigen sneeuw gaan maken. Daarom gaan we deze keer ijsballen maken!

Ingrediënten 

1 liter vanille-ijs

100 gram pure chocolade

100 gram melk chocolade

100 gram witte chocolade

26

Badstof


ug Je d-

Bereidingswijze Schep met een ijsbolletjestang kleine bolletjes uit het ijs. Leg ze op vetvrij papier en laat ze in de diepvries stevig worden. Smelt de verschillende soorten chocolade apart in kommetjes boven de stoom van heet water. Prik een bolletje ijs aan een satĂŠprikker en haal hem door een van de soorten gesmolten ijs. Leg de gekleurde ijsbollen in glazen coupes.

Badstof

27


En tenslotte een puzzel. Hij lijkt een beetje saai, maar je kan erop tekenen wat je wilt! Eerst een mooie tekening erop maken, dan uitknippen en klaar is je eigen speciale puzzel, veel teken en puzzelplezier!

28

Badstof


ug Je k oe dh

Badstof

29


School waterpolo kampioenschappen 2011 Plaats: zwembad Overbosch Tijd: woensdagmiddag 21 december Wie: 11 teams schoolkinderen Spannend was het wel, het waterpolokampioenschap voor Haagse basisscholen. Verstekeling was basisschool de Trampoline met als schuldige onze eigen Marjolein. Schoolsport coÜrdinator Jimmy Dekkers had de touwtjes in handen met de steun van onze Nicole en nog veel meer helpers. Een Olympische gast!!!!! Bijzondere gast was Iefke van Belkum. Iefke heeft met haar waterpoloteam Olympisch goud behaald in Beijing. In januari 2012 doet ze bovendien mee met het EK waterpolo in Eindhoven. De kinderen mochten de gouden medaille aanraken en met haar op de foto. Als verrassing trad Iefke op als coach van het team van de Gerth van Wijkschool, dat geen coach had meegebracht. Alsof ze het wisten‌ Na de wedstrijden konden de kinderen nog door gaten schieten op het doel wat een heuse uitdaging was.

30

Badstof


u Je

Doe mee met de waterpolokampioenschappen 2012 voor basisscholen Was jouw school er op 21 december niet bij? Volgende keer beter. Want ook volgend jaar is er weer een waterpolokampioenschap voor basisscholen. Maak je vrienden en vriendinnen van school net zo gek van zwemmen als jij bent en doe volgend jaar ook mee. Je hoeft dus geen waterpolospeler te zijn, maar wel je B diploma allemaal hebben. Wie weet wordt jouw school volgend jaar kampioen!? Nu al trainen voor waterpolo Kun je niet zo lang wachten en wil je net zo goed worden als Iefke van Belkum of op z’n minst heel veel sportplezier beleven?

Badstof

31

e ho gd

Kampioen 2011 is…. De teams speelden met veel enthousiasme op twee velden tegelijk. Zij werden aangemoedigd door hun familie vanaf de tribune. Er werd wat afgezwommen en…. veel gescoord. De twee beste teams uit de twee poules, speelden tot slot in de finale tegen elkaar. Winnaar was team 2 van basisschool de Oase en 2e werd team 1 van de Krullevaar. Als 3e eindigde team 2 van de Willem de Zwijgerschool en als 4e team 1 van de Eben Haezer. Uit handen van Iefke van Belkum ontvingen de winnende teams een troffee en een medaille. Voor alle kinderen was er een rugzak met inhoud.


Doe dan een keer met een jeugdtraining mee op donderdagavond om 18.00 uur of zaterdagmiddag om 15.00 uur in zwembad Overbosch. De jongste waterpoloĂŤrs spelen bijna elke maand in een leuk toernooi en de oudere kinderen spelen mee in de waterpolocompetitie. Bij ZDHC kun je al terecht vanaf je puppy 1 diploma. Voor meer informatie kun je terecht bij wpc@zdhc.nl Volgende toernooi Uiteraard houden we je op de hoogte over het volgende toernooi wat in december georganiseerd gaat worden. Vanaf oktober kun je dan elke week meetrainen met jou groep om je voor te bereiden op het toernooi. Bedankt Jimmy en Fred en Leon, Judith en Stefan van Veen en Arnold om dit toernooi tot een succes te maken.

32

Badstof


ug Je k oe dh

Badstof

33


Diplomazwemmen Vrijdag 27 januari hebben de laatste kinderen Balvaardigheid 3 afgezwommen. De diploma's Balvaardigheid 1, 2 en 3 worden per ingang van 1 februari vervangen door de vernieuwde diploma's Waterpolo 1, 2 en 3. Waterpolo 1 wordt half februari in alledrie de baden voor het eerst afgenomen. De 6 geslaagden voor Balvaardigheid 3 zijn: Bilal Özmen Haydar Özmen Ebru Özmen Furkan Kuçukkaya Mohamed Charcor Melisa Arica

Melisa heeft nu alle officiële diploma's in haar bezit, die je bij ZDHC kan halen: Zwemvaardigheid 1, 2 en 3, Survival 1, 2 en 3 en Balvaardigheid 1,2 en 3! Allemaal van harte gefeliciteerd! Juf Irene 34

Badstof


u Je

ZOMER – SNORKEL – LESSEN BIJ Z.D.H.C. ! ! ! ZDHC organiseert deze zomer weer een serie snorkellessen voor kinderen die minimaal het C-diploma hebben. Het zijn totaal 7 lessen vóór en ná de zomervakantie. De lessen zijn niet vrijblijvend, het is de bedoeling dat kinderen die zich ervoor opgeven, in principe ook aan alle lessen gaan deelnemen. De lessen zijn op zaterdagmiddagen van 15.00 tot 15.45 uur in zwembad Overbosch. De laatste les wordt afgesloten met het officiële diploma Snorkelen 1 of met een Certificaat van deelname. Als het even kan zorgt iedereen voor zijn eigen snorkelspullen (zwemvliezen, zwembril en pijpje), ZDHC zorgt echter zonodig ook voor snorkelsets. Er kunnen maximaal 12 kinderen meedoen, 4 uit elk bad waar ZDHC lesgeeft. (Overbosch, Houtzagerij, Zuiderpark) Bij veel belangstelling wordt er geloot. Heb je serieuze belangstelling stuur dan de volgende gegevens naar:ezc@zdhc.nl (t.n.v. Irene v.d. Bos) Naam:In bezit van diploma: Leeftijd: Zwemt in zwembad: Schoenmaat:

Badstof

35


36

Badstof


ug Je k oe dh

Badstof

37


Badstof jaargang 33 nr. 1  

Badstof is het clubblad van zwemsportvereniging ZDHC uit Den Haag

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you