Page 1

Zdenka Karaman Ivona Kovačić

PIXLR Seminarski rad

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - Zagreb

KOLEGIJ: Upravljanje poslovnim dokumentima

Zagreb, studeni 2013.


1.

UVOD .............................................................................................................................................. 3 1.1.

Predmet i cilj rada................................................................................................................... 3

1.2.

Izvori podataka i metode prikupljanja .................................................................................... 3

1.3.

Sadržaj i struktura rada ........................................................................................................... 3

2.

KRATKI OPIS PIXLR-a ....................................................................................................................... 4 2.1.

Glavne funkcionalnosti ........................................................................................................... 4

2.2.

Link ......................................................................................................................................... 4

2.3.

Ekranski prikaz ........................................................................................................................ 4

3.

TEHNOLOŠKI OKVIR PIXL-a ............................................................................................................. 5

4.

RAZVOJ PIXLR-a .............................................................................................................................. 5

5.

OPIS PROBLEMA ............................................................................................................................. 6

6.

DETALJNA RAZRADA ....................................................................................................................... 6 6.1.

Funkcionalnosti ...................................................................................................................... 6

6.2.

Mogućnosti i primjeri ............................................................................................................. 8

7.

KREIRANJE PROFILA ...................................................................................................................... 30

8.

POSLOVNA PRIMJENA .................................................................................................................. 32

9.

KONKURENCIJA ............................................................................................................................ 33 9.1.

Photoshop ............................................................................................................................ 33

9.2.

Picasa .................................................................................................................................... 33

9.3.

Paint ..................................................................................................................................... 34

9.4.

Photoscape ........................................................................................................................... 35

9.5.

Sumo Paint ........................................................................................................................... 36

10.

POZITIVNE vs. NEGATIVNE STRANE .......................................................................................... 38

11.

SWOT ANALIZA ......................................................................................................................... 39

12.

TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST .............................................................. 40

13.

NADOGRADNJA ........................................................................................................................ 41

14.

ZAKLJUČAK ............................................................................................................................... 42

15.

SAŽETAK ................................................................................................................................... 43

LITERATURA.......................................................................................................................................... 45 POPIS SLIKA .......................................................................................................................................... 46 POPIS TABELA ....................................................................................................................................... 47

2


1. UVOD 1.1.Predmet i cilj rada Ovaj seminarski rad obrađuje temu on-line alata za uređivanje fotografija, Pixlr. Predmet i cilj rada je istražiti i prikazati na koje se sve načine Pixlr može koristiti. Isto tako opisuju se glavne značajke, mogućnosti i funkcionalnosti alata koje se još dodatno pojašnjavaju pomoću slikovnih prikaza i tutoriala. Nadalje analiziraju se i druga različita okruženja Pixlr-a poput onog tehnološkog, finacijskog i poslovnog. U radu je također i zastupljen kritički osvrt na program kroz analizu pozitivnih i negativnih strana.

1.2.Izvori podataka i metode prikupljanja Većina podataka koja su korištena prilikom izrade rada su iz sekundarnih izvora. Osim naravno same službene stranice Pixlr-a, poslužile su i druge inozemne i domaće web stranice koje su se na različite načine osvrnule na Pixlr. Primarni podaci su korišteni jedino kod prikaza načina na koji se Pixlr koristi gdje su slikovni prikazi samostalno izrađeni, opisani i analizirani. Nažalost, u knjigama nema baš informacija koje su nam mogle pomoći kod ove teme tako da smo se služili poglavito on-line izvorima.

1.3.Sadržaj i struktura rada U 2. poglavlju su ukratko navedene glavne funkcionalnosti Pixlr-a skupa s linkom te ekranskim prikazom početne stranice. 3. poglavlje opisuje tehičke specifikacije i okruženje Pixlr-a, dok je 4. poglavlje posvećeno razvoju Pixlr-a, od njegova osnutka do danas. U 5. poglavlju su neavedeni različiti načini na koje se Pixlr može koristiti tj. opisani su problemi koji se uporebom Pixlr-a mogu riješiti. U 6. poglavlju, gdje se detaljno razrađuje tema, uz pomoć slikovnih prikaza su objašnjene sve mogućnosti koje Pixlr pruža i načini na koje se one provode. To poglavlje je prikazano u obiku svojevrsnog tutoriala. U 7. poglavlju je opisan način kreiranja profila, tj. registacije koja je također popraćena slikovnim prikazima. U 8. poglavlju je sadržana poslovna primjena Pixlr-a. Drugim riječima, opisuju se različite situacije i prilike u kojima se Pixlr može koristiti kako bi poboljšao ili olakšao poslovnu aktivnost. U 9. poglavlju se analizira konkurentsko tržište. Uzet je uzorak od 5 konkurentskih poduzeća te je za svaki od njih napravljena usporedba s Pixlr-om. U 10. pogavlju su navedene pozitivne strane Pixlr-a nasuprot negativnim stranama. Nadalje, u 11. poglavlju je prikazana SWOT analiza, tj. navedene su snage, slabosti, prilike te prijetnje Pixlr-a. 12. poglavlje se odnosi na 3


analizu troškova, pokazatelja poslovanja, te uspješnosti. U 13. poglavlju se opisuje mogućnost nadogradnje Pixlr-a. Rad završava sa zaključkom, te sažetkom. Na kraju je navedena literatura te popisi slika i tablica korištenih u radu i životopis autorica.

2. KRATKI OPIS PIXLR-a 2.1.Glavne funkcionalnosti Pixlr je vrlo jednostavan i besplatan online alat za uređivanje slika, potpuno baziran na flashu, a daje osnovne mogućnosti uređivanja poput Paint-a. Može raditi sa različitim formatima kao što su npr. JPG, GIF i PNG i dr. Slike se mogu otvoriti sa računala ili kao URL. Može se koristiti na računalima, te na tabletima i mobilnim uređima putem aplikacija. Pixlr sadrži jednostavnije opcije poput promjene svjetline, kontrasta, dimenzija, uklanjanja crvenih očiju pa sve do onih zahtjevnijih obrada fotografija pomoću slojeva (Layers).

2.2.Link

 http://pixlr.com/ 2.3.Ekranski prikaz Slika 1. Početna stranica

Izvor: www.pixlr.com

4


3. TEHNOLOŠKI OKVIR PIXL-a Sve tri verzije rada s Pixlr-om1 su bazirane na Flash-u je te je zbog toga na računalu s kojeg se radi s programom potrebno imati instaliran Flash player. U svojem FAQ naveli su da su se odlučili za Flash umjesto za HTML5 iz razloga što im Flash bolje odgovara za Pixlr, primjerice u mogućnostima otvaranja i spremanja podataka lokalno, 98%tna penetracija flasha i mnogo drugih dodatnih prednosti koje ima pred HTML-om. Formati koji su podržani u Pixlr-u su JPEG, GIF, PSD, PNG i BMP. Osim toga, budući da je riječ o web aplikaciji dostupna je s bilo kojeg uređaja koji ima web browser, za razliku od glavnog konkurenta Photoshopa koji je desktop aplikacija i koji se mora različito isprogramirati da bi radio na različitim uređajima (PC, MAC…) i operacijskim sustavima (Windows, OSX, Linux…). Isto tako, Pixlr se iz istog razloga može vrlo jednostavno koristiti i na mobitelima koji podržavaju flash. Pixlr iz istog razloga također zahtijeva značajno manje računalne snage u odnosu na Photoshop. Veći je naglasak na procesoru, odnosno brzina i kvaliteta ovise o procesorskoj snazi, dok photoshop ovisi i o brzini i količini RAM-a, te brzini hard disca. To doduše znači da su nešto siromašniji opcijama od Photoshopa, ali korisnicima to ne predstavlja problem s obzirom da je namijenjen uglavnom amaterskim korisnicima koji ionako ne bi koristili puni potencijal Photoshopa, koji je namijenjen više profesionalnim korisnica. Iz foruma je vidljivo da su korisnici Pixlr-a u principu zadovoljni ponuđenim opcijama te da su im one i više nego dovoljne.

4. RAZVOJ PIXLR-a Pixlr je osnovan u kolovozu 2008. godine u Švedskoj. Osnovao ga je Ola Sevandersson. 19. svibnja 2011. godine američka kompanija Autodesk objavljuje da preuzima Pixlr. Inače, Autodesk je američka kompanija sa sjedištem u Kaliforniji koja se bavi razvojem inovativnih softvera iz područja 3D dizajna, inženjerstva i zabave. Uvjeti preuzimanja, kao ni cijena kupoprodaje nisu objavljeni. Ola S. se također priključio timu Autodesk-a te je danas predsjednik uprave Pixlr-a.

1

Pixlr Editor, Pixlr Express i Pixlr O-Matic

5


5. OPIS PROBLEMA Neke od situacija u kojima Pixlr može biti od pomoći:  učenici i studenti mogu koristiti Pixlr prilikom izrade različitih radova, projekata ili plakata  u istim situacijama Pixlr može biti od koristi profesorima i drugima akademskim djelatnicima kao popratno sredstvo za izradu predavanja  u slučaju stavljanja fotografija na blogove, socijalne mreže i sl. korisnici ih putem Pixlr alata mogu ˝poboljšati˝na razne načine  grafički urednici i dizajneri se mogu služiti Pixlr-om prilikom obavljanja svojih radnih zadataka  urednici novina, časopisa i drugih tiskovina mogu primjeniti Pixlr alate za uređivanje fotografija prije tiska  televizijske kuće Pixlr mogu koristiti prilikom monataže svojih priloga

6. DETALJNA RAZRADA 6.1.Funkcionalnosti Funkcionalnost Pixlr-a nalazi se na vrlo visokoj razini. Raspolažu sa tri formata Pixlr alata za korištenje, Pixlr Editor, Pixlr Express i Pixlr o-matic koji se razlikuju po svojoj složenosti te su na taj način prilagođeni različitim vrstama korisnika (više ćemo se time baviti u mogućnostima i primjerima).

6


Osim toga, već na samoj početnoj stranici pixlr.com nudi mogućnost korištenja Pixlr Expressa i Pixlr o-matica za mobilne uređaje čime dodatno povećava svoju dostupnost širem krugu korisnika.

Također se na početnoj stranici nalazi traka s pomoćnim opcijama koja omogućava rješavanje problema korisnika vezanim uz aplikacije. Ima drugi pristup Pixrl Editoru, Pixlr Expressu i Pixlr o-matic-u, ali raspolaže i s nekoliko posve novim opcija.

Prva od njih je Pixlr Grabber opcija koja razlikuje dvije vrste korištenja, jedna je Firefox Grabber, a druga je Chrome Grabber. Firefox Grabber omogućava da klikom na fotografiji na web stranici istu sliku učita u Pixlr Editor gdje je spremna za obradu. Chrome Grabber omogućava korištenje opcije Print Screen i učitavanje direktno u Pixlr Editor za daljnju obradu. Slijedeća opcija je Pixlr.imm.io koja omogućava učitavanje fotografije po volji kako bi ju korisnik mogao podijeliti s drugim korisnicima putem direktne poveznice, Twittera, Reddita, Stumble Upon-a, Digg-a ili Delicious-a. Još jedna od korisnih postojećih kartica za korištenje je i „Support“ koja omogućava rješavanje problema koje korisnik ima s aplikacijom uz pomoć drugih korisnika ili samih administratora stranice, povećavajući lakoću korisnika i smanjujući broj problema prilikom uporabe. Jedna od opcija koja povećava funkcionalnost je i Blog koji Pixlr ima na raspolaganju. Na njemu se zapravo nalaze fotografije dana te zanimljivi radovi korisnika koji su koristili Pixlr aplikaciju. Radovi također mogu biti podijeljeni putem Flickr-a što omogućuje laku razmjenu radova među korisnicima te mogućnost da pojedini kvalitetni radovi budu viđeni mnogo puta.

7


Zadnja opcija koja povećava funkcionalnost je i sama „Contact“ kartica koja omogućava pristup službenom e-mailu stranice kako bi svi potencijalni partneri, korisnici i promotori uspješno poslali svoje zahtjeve kreatiroma stranice, pri čemu pozivaju da na dijeljenje bilo kakvih ideja, pitanja ili komentara s njima kako bi što uspješnije unaprijedili Pixlr.com.

6.2.Mogućnosti i primjeri Najvažnije mogućnosti Pixlr-a protežu se kroz tri načina rada aplikacije. Prvi i najsloženiji je Pixlr Editor. Pixlr Editor je zanimljiv iz razloga što njegove funkcije uvelike nalikuju Photoshop aplikaciji, a ne zahtijeva nikakvu instalaciju niti registraciju. Slika 2. Pixlr Editor- tutorial (1. korak)

Izvor: http://pixlr.com/editor/

8


Prilikom samog početka uporabe nudi nam se nekoliko načina kako možemo doći do same fotografije, izradom nove slike, otvaranjem slike sa računala, preko URL adrese, iz raspoložive knjižnice slika i iz našeg mobilnog uređaja ako koristimo mobilni uređaj. U primjeru koji smo mi koristili, odabrali smo fotografiju sa računala. Slika 3. Pixlr Editor- tutorial (2. korak)

Izvor: http://pixlr.com/editor/

Sada kada raspolažemo sa željenom fotografijom, raspolažemo sa čak 27 opcija odnosno alata koje možemo primijeniti na svoju fotografiju kako bismo ju izmijenili po želji. Iako se na internetu može pronađi mnogo tutoriala koji objašnjavaju kako koristiti ove alate, korisnik ih u vrlo kratkom roku uz pomoću eksperimentiranja može i sam uspješno savladati. Zbog ovoliko mogućnosti Pixlr Editor na glasu je kao najkompliciraniji od tri mogućnosti koje Pixlr nudi, no istovremeno i omogućava najviše slobode u prilagodbi slike za korisnika .

9


Slika 4. Pixlr Editor- tutorial (3.korak)

Izvor: http://pixlr.com/editor/

10


Mi smo se odlučili za korištenje alata za invertiranje boja, odnosno mijenjanje boje u suprotnu te ćemo na taj način promijeniti boju neba. Ovaj alat je veoma praktičan jer se prilagođava nijansama površine iste boje, stoga je u jednostavnim potezima moguće lako promijeniti boju neba u suprotnu od početne boje, a da ima sve nijanse koje je izvorna boja imala u početku. Slika 5. Pixlr Editor- tutorial (4. korak)

Izvor: http://pixlr.com/editor/

11


Slijedeći alat koji ćemo koristiti bit će alat za vizualno povećavanje objekata. Kako bismo demonstrirali njegove funkcije odabrali smo slučajnog prolaznika ispred našeg fakulteta. Slika 6. Pixlr Editor- tutorial (5. korak)

Izvor: http://pixlr.com/editor/

Radi bolje funkcionalnosti, alat nam označava metu širokim krugom i oznakom „x“ kako bismo znali točno što uvećavamo. Uvećavanje se radi jednostavnim klikom, a može se ponavljati više puta ili čak povući u potezu ako povećavamo neki veći predmet.

12


Slika 7. Pixlr Editor- tutorial (6. korak)

Izvor: http://pixlr.com/editor/

Ovim jednostavnim potezom povećali smo našeg slučajnog prolaznika i možemo prijeći na slijedeći alat. Koristit ćemo još i alat za smanjivanje objekata na fotografijama i time završiti s radom u Pixlr Editoru. Slika 8. Pixlr Editor- tutorial (7. korak)

Izvor: http://pixlr.com/editor/

13


Ovaj put smo za metu alata za smanjivanje odabrali automobil, kako odabirom slučajnog prolaznika ne bismo greškom povrijedili nečije osjećaje. Ponovno nam se prilikom korištenja alata javlja kružnica i oznaka „x“ kako bismo lakše odabrali metu i u dva klika vrlo efikasno smanjujemo auto u dvostruko manje dimenzije. Slika 9. Pixlr Editor- tutorial (8. korak)

Izvor: http://pixlr.com/editor/

Nakon uspješne demonstracije nekoliko zanimljivih alata Pixlr Editora, prelazimo na mogućnosti i upotrebu Pixlr Expressa uz pomoć još jednog primjera.

14


Slika 10. Pixlr Express- tutorial (1. korak)

Izvor: http://pixlr.com/express/

Odmah u početku uporabe Pixlr Expressa nudi nam se mogućnost preuzimanja tražene fotografije na nekoliko načina, slično kao u Pixlr Editoru, preko vlastitog računama, preko URL-a, preko web kamere ili pomoću kolaža. Mi smo ponovno odabrali istu fotografiju našeg fakulteta kako bi se upotreba različitih mogućnosti Pixlr-a dala usporediti na istoj fotografiji.

15


Slika 11. Pixlr Express- tutorial (2. korak)

Izvor: http://pixlr.com/express/

Nakon što je slika odabrana nudi nam se nekoliko mogućnosti za korištenje, prilagodbe, efekti, profili, okviri, naljepnice i pisanje preko slike. Ove mogućnosti kombiniraju neke alate Pixlr Editora te nude još mnogo više. Slika 12. Pixlr Express- tutorial (3. korak)

Izvor: http://pixlr.com/express/

16


Nakon razgledavanja širokih mogućnosti koje nam nudi Pixlr Express odlučili smo se koristiti Focal prilagodbu. Ova prilagodba omogućuje nam fokusiranje na različite dijelove slike koju odaberemo, te kako istaknuti dio koji želimo izoštravanjem dok će drugi, manje zanimljivi dijelovi ostali mutni. Slika 13. Pixlr Express- tutorial (4. korak)

Izvor: http://pixlr.com/express/

Također obje kružnice možemo prilagođavati i po mjestu na slici i po njihovom obuhvatu kako bismo što funkcionalnije koristili ovaj alat i usmjerili se upravo na ono što želimo istaknuti na slici.

17


Slika 14. Pixlr Express- tutorial (5. korak)

Izvor: http://pixlr.com/express/

Sada kad smo uspješno fokusirali sliku na ulaz našeg fakulteta, odabrat ćemo i jedan od mogućih efekata kako bismo osvježili izgled same fotografije. Slika 15. Pixlr Express- tutorial (6. korak)

Izvor: http://pixlr.com/express/

18


Mi smo odlučili koristiti Unicolor efekt koji daje starinski izgled fotografiji i čini ju zanimljivijom i drugačijom nego prije. Slika 16. Pixlr Express- tutorial (7. korak)

Izvor: http://pixlr.com/express/

Također se može odabrati koliko točno tog efekta želimo koristiti,odnosno pojačavati ga ili smanjivati njegov učinak prema volji, te prihvatiti ili odustati u bilo kojem trenutku korištenja. Mi smo odlučili koristiti maksimalni efekt kako bismo učinili fotografiju manje prepoznatljivom u odnosu na original. Naposljetku smo fotografiji mogli pridodati i određeni okvir raznog oblika, pri čemu smo se odlučili za vatreni okvir radi efektnog izgleda. Na kraju dorade koristeći jednostavne za uporabu mogućnosti Pixlr Expressa, fotografija je posve izmijenjena i značajno drugačija, što je i cilj kojem smo težili.

19


Slika 17. Pixlr Express- tutorial (8. korak)

Izvor: http://pixlr.com/express/

Napokon krećemo i na zadnji od tri moguća načina korištenja Pixlr-a, a to je Pixlr o-matic. Pixlr o-matic kombinira stilove prethodnih dvaju opcija, odnosno već ima ugrađene kombinacije efekata za korištenje što ga čini ujedno i najjednostavnijom od sve tri do sada spomenute verzije. Pixlr o-matic je najjednostavniji, ali nudi najuže mogućnosti slobode za korisnika. To možemo vidjeti od samog početka preuzimanja slike za obrade koje se mogu preuzeti samo preko web kamere, korisnikovog računala ili iz galerije Pixlr-ovih fotografija.

20


Slika 18. Pixlr o-matic- tutorial (1. korak)

Izvor: http://pixlr.com/o-matic/

Nakon što je fotografija preuzeta, obrađivanje može smjesta započeti.

21


Slika 19. Pixlr o-matic- tutorial (2. korak)

Izvor: http://pixlr.com/o-matic/

U prvom koraku možemo odabrati neki od filtara koji sadrži kombinacije prethodno viđenih efekata. Od širokog izbora mi smo odlučili primijeniti filtar Tom, koji fotografiji daje retro crno-bijeli izgled.

22


Slika 20. Pixlr o-matic- tutorial (3. korak)

Izvor: http://pixlr.com/o-matic/

Nakon što je filtar uspješno primijenjen, spremni smo krenuti na drugi od tri koraka oblikovanja naše fotografije.

23


Slika 21. Pixlr o-matic- tutorial (4. korak)

Izvor: http://pixlr.com/o-matic/

U drugom koraku fotografiji smo pridodali jedan od niza mogućih okvira po vlastitom ukusu te smo spremni i za treću i konačnu etapu oblikovanja.

24


Slika 22. Pixlr o-matic- tutorial (5. korak)

Izvor: http://pixlr.com/o-matic/

U trećoj etapi možemo dodati različita oblikovanja koja slici mogu dati potpuno izmijenjen izgled. Mi smo se odlučili za kišovit, akvarel izgled fotografije i primijenili ga.

25


Slika 23. Pixlr o-matic- tutorial (6. korak)

Izvor: http://pixlr.com/o-matic/

Za kraj smo odlučili primijeniti „Rustic“ obrub fotografije i time smo završili pregled mogućnosti i funkcija koje nudi Pixlr o-matic.

26


Slika 24. Pixlr o-matic- tutorial (7. korak)

Izvor: http://pixlr.com/o-matic/

Naposljetku dovršenu fotografiju možemo spremiti na mjesto po želji na svojem računalu ili ju prikazati u URL obliku na web mjestu gdje će biti dostupna korisniku.

27


Slika 25. Pixlr o-matic- tutorial (8. korak)

Izvor: http://pixlr.com/o-matic/

Možemo potom imenovati naš rad po želji prije spremanja, te dobivamo URL adresu našeg rada.

28


Slika 26. Pixlr o-matic- tutorial (9. korak)

Izvor: http://pixlr.com/o-matic/

KonaÄ?ni rezultat naĹĄeg rada i truda na svojoj adresi. Slika 27. Pixlr o-matic- tutorial (10. korak)

Izvor: http://pixlr.com/o-matic/

29


7. KREIRANJE PROFILA Registracija nije nužna da bi se fotografije mogle uređivati tj. nije preduvjet za rad na Pixlr-u. Registracija je moguća i to samo kod Pixlr Editor-a te daje mogućnost spremanja radova, predložaka i drugih slika. Za početak postupka registracije kliknemo na ´Registracija´ u gornjem desnom kutu ekrana. Slika 28. Registacija (1. korak)

Izvor: www.pixlr.com/editor

Nakon toga se prikazuje prozor u koji se upisuju podaci potrebni za registaciju.

30


Slika 29. Registacija (2. korak)

Izvor: www.pixlr.com/editor

Kada su svi podaci unešeni klikne se na ´U redu´ i s time je registracija završena. Kada je korisnik registriran može mijenjati postavke svojeg profila za koje je potrebno kliknuti na ´Postavke´ u gornjem desnom kutu. Slika 30. Registracija (3. korak)

Izvor: www.pixlr.com/editor

31


U Postavkama se mogu mijenjati korisničko ime, e-mail adresa, jezik, zaporka ili pak u potpunosti obrisati profil. Slika 31. Registracija (4. korak)

Izvor: www.pixlr.com/editor

8. POSLOVNA PRIMJENA Kao što je već navedeno u 5. poglavlju, Pixlr može poslužiti kao alat za poboljšanje vizualnih aspekata poslovnih aktivnosti vezanih uz područje televizije, novina i dr. medija. S obzirom na fakultet na kojem se nalazimo, objasnit ćemo i primjenu Pixlr-a u granama koje su povezane s ekonomijom. Tako se primjerice u marketingu Pixlr- može koristiti kao pomoć prilikom izrade različitih promotivnih plakata, letaka, reklama i sl. U financijskim i računovodstvenim djelatnostima Pixlr može biti od koristi kod sastavljanja različitih izvještaja u smislu poboljšavanja vizualnih dodataka kao što su grafikoni, slike i sl. U području trgovine Pixlr može dobro doći kao alat pomoću kojeg će se kreirati katalozi, kuponi i drugi alati koji služe za privlačenje potencijalnih kupaca. Sve u svemu, gotovo da i nema poslovne grane u kojoj se Pixlr ne može upotrijebit, makar i u najmanjem dijelu poslovanja. 32


9. KONKURENCIJA 9.1.Photoshop

 http://www.photoshop.com/ Adobe Photoshop, ili skraćeno Photoshop, je grafički računalni program, razvijen i izdan od strane američke tvrtke Adobe Systems. Ovo je najpoznatiji računalni program za obradu slike. Prva inačica ovog programa Photoshop 1.0 nastala je 1990. godine, a posljednja inačica ovog programa, Photoshop CS6, je trinaesta generacija istog proizvoda. Slika 32. Početna stranica Photoshop-a

Izvor: http://www.photoshop.com/

Photoshop je danas definitivni lider u području uređivanja fotografija. Za razliku od Pixlr-a daleko je poznatiji i korišteniji, praktički je brend, te je tijekom godina posatao standard u toj informatičkoj grani. Pruža puno više mogućnosti i funkcija nego Pixlr, ali ga s druge strane zbog visoke cijene ne mogu svi priuštiti te je njegovo korištenje puno kompliciranije od Pixlra.

9.2.Picasa

 http://picasa.google.com/ 33


Picasa je online softver koji omogućuje uređivanje, ispis i organiziranje medijskih slika i fotografija. Nadalje, on omogućuje kreiranje dijaprojekcije i cijele prezentacije, filmova iz nekoliko fotografija, kolaža te omogućuje njihovu razmjenu, bilo putem e-maila ili web stranice na internetu. Osnovao ga je Google 2002. godine. Slika 33. Picasa- početna stranica

Izvor: http://picasa.google.com

Za razliku od Pixlr-a Picasa omugućuje rad s RAW datotekama. No, s druge strane opcija ´Help´ nije baš ravijena, te je prostor za pohranu ograničen, iznosi 1GB.

9.3.Paint

 http://www.getpaint.net/ Paint je jednostavan program koji radi isključivo na Windows operativnim sustavima, a radi se o open-source programu solidnih mogućnosti. Program u sebi ima alate za sve učestale radnje koje se obavljaju kod obrade slika, poput odrezivanja dijela slike, rotiranja, podešavanja veličine i izradu kolaža. Kako bi i početnici bili zadovoljni, Paint.net ima i nekoliko predefiniranih efekata, kao i napredne opcije poput uklanjanje efekta crvenih očiju s fotografija.

34


Slika 34. Početna stranica Paint-a

Izvor: http://www.getpaint.net

Poput Pixlr-a i Paint krasi jednstavnost korištenja koja je pogodna za početnike. Za razliku od Pixlr-a Paint omogućuje rad s funkcijom 3D rotacija. Isto tako pruža mogućnost pregledavanja svih prijašnjih radova koje je korisnik spremio. Karakteristike koje bi se mogle poboljšati su opcija printanja te podrživost u drugim operacijskim sustavima.

9.4.Photoscape

 http://www.photoscape.org/ps/main/index.php Photoscape je besplatan program za uređivanje slika i digitalnu obradu fotografija. Osim standardnih opcija nudi i brojne dodatne opcije poput spajanja više slika u jednu ili kreiranja animiranih GIF-ova. Unatoč visokoj razini funkcionalnosti i jednostavnosti rada, Photoscape je dostupan besplatno. Osnovala ga je Korejska kompanija MOOII Tech 2008. godine.

35


Slika 35. Photoscape- početna stranica

Izvor: http://www.photoscape.org/ps/main

Photoscape za razliku od Pixlr-a pruža mogućnost rada s RAW datotekama te ga karakterizira jednostavnost korištenja. No, s druge strane baš ta jednostavnost može bitit minus za profesionalne korisnike. Naime, Photoscape sadrži samo one osnovne alate za uređivanje slika.

9.5.Sumo Paint

 http://www.sumopaint.com/www/ Sumo Paint je online alat za uređivanje slika baziran na Flash-u kao i Pixlr. Osnovan je 2007. godine. Vrlo je sličan Photoshop-u i nudi profesionalne i jednostavne alate za uređivanje slika. Prikladan je za uređivanje slikarskih ilustracija, više nego digitalnih fotografija. Javlja se u tri oblika: besplatna aplikacija, Pro i Pro plus. Zadnnja dva uz određenu novčanu naknadu pružaju još dodatnih mogućnosti (npr. dodatni filteri).

36


Slika 36. Početna stranica Sumo Paint-a

Izvor: http://www.sumopaint.com/www/

Sumo Paint ne pruža mogućnost upload-a sa i na različite socijalne mreže, dok Pixlr to omogućuje.

37


10.

POZITIVNE vs. NEGATIVNE STRANE

Tabela 1. Pozitivne vs. negativne strane

POZITIVNE STRANE

NEGATIVNE STRANE

Web aplikacija je besplatna

Previše opcija mogu zbuniti korisnika

Registracija nije obavezna

Ne može se spremiti kombinacija efekata

Mnogo opcija za uređivanje slika (od onih

Ne postoji mogućnost kreiranja vlastitih

početnih do naprednih)

efekata

Jednostavnost korištenja

Filterima i efektima povremeno treba duže da se učitaju

Nije potrebna instalacija na računalo

Može se dodati samo po jedan efekt odjednom

Omogućuje izbor jezika (među njima je i

Neki od efekata traže zasebnu instalaciju

hrvatski) Laka interakcija s drugim aplikacijama

Obrađene slike se ne mogu direktno zalijepiti u dokument

Lako spremanje bez ograničenja

Problem sa spremanjem nadograđene slike, umjesto direktnog Save mora se koristiti Save As i zamijeniti sliku, što oduzima vrijeme

Može se spremati u .jpg, .png, .pxd

Podržava slike visoke rezolucije,ali bi seriji

formatima

takvih slika trebalo dugo da ih se postavi i obradi, stoga nije pogodan za profesionalce

Kompatibilan sa uobičajenim prečacima

Ne podržava RAW datoteke

(Ctrl+Z, Ctrl+A...)

38


11.

SWOT ANALIZA

Tabela 2. SWOT analiza

Strengths -> snage

Weaknesses ->

Oppotrunities ->

Threats -> prijetnje

slabosti

prilike

Registracija nije

Aplikacija nije

Službeni Pixlr blog-

Ponekad je aplikaciji

uvjet za rad s

pogodna za rad s

kreativno mjesto na

potrebno duže

alatom

RAW datotekama

kojem se stvaraju

vrijeme da učita

nove ideje te se

pojedinu sliku ili

objavljuju slike koje

efekt

su korisnici obradili Jednostavnost

Nema mogućnosti

Vrlo detaljni i opširni

Nemogućnost

korištenja

spremanja

tutoriali koji su od

korištenja

kombinacije efekata

velike pomoći

kombinacije efekata

korisnicima Aplikacija je

Za početnike

U aspektu cijene u

Unatoč

besplatna

korištenje može biti

velikoj je prednosti u

jednostavnosti

malo komlicirano

odnosu na Adobe

korišenja ipak je

Photoshop koji je

potrebno određeno

najrašireniji alat te

predznanje u

vrste

području uređivanja fotografija

Mobilna verzija za

Neke od efekata je

Sve više i više

Konkurencija je u

tablete i pametne

potrebno posebno

korisnika koriste

ovom području vrlo

telefone je vrlo

instalirati

ovakav oblik web

jaka i brzo se razvija

servisa

tako da u budućnosti

učikovita

postoji opasnost od potiskivanja Pixlr-a s tržišta Opcija ´Pomoć´je

Odjednom se može

Aplikacija podržava

Nedovoljno ulaganje

vrlo efikasna

primjeniti samo po

velik broj jezika

u promociju

jedan efekt

39


12.

TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST

Podaci o troškovima koji su bili potrebni za osnivanje i pokretanje Pixlr-a nisu dostupni. Prilikom korištenja aplikacije ne javljaju se nikakvi troškovi jer je servis besplatan. Korisnik jedino snosi one temeljne troškove korištenja interneta u vremenu dok radi s Pixlr-om. Što se tiče uspješnosti poslovanja i pokazateljima koji to pokazuju služili smo se podacima Alexa-e2. Slika 37. Popularnost Pixlr-a

Izvor: http://www.alexa.com/siteinfo/pix

Na gornjem grafikonu je prikazano kretanje popularnosti servisa tijekom 2012. i 2013. godine. Očito je da je popularnost u relativno konstantnom porastu. Na globalnoj razini nalazi se na 849. mjestu najpoularnijih stranica, dok se na području SAD-a nalazi na 782. mjestu. U prosjeku svaki korisnik posjeti stranicu 1,66 puta dnevno, a zadrži se na njoj u prosjeku 3 minute i 53 sekundi. Tabela 3. Posjećenost Pixlr-a prema zemljama

Država SAD Indija Rusija UK Meksiko

Postotak posjetitelja 20,8% 14,9% 4,6% 4,3% 4,1%

Rang popularnosti 782 463 1004 614 461

Izvor: http://www.alexa.com/siteinfo/pix

U gornjoj tablici vidimo popis zemalja iz kojih dolaze korisnici koji su najčešći posjetitelji Pixlra. SAD i Indija imaju najveći udio.

2

analitička web stranica za praćenje poslovanja različitih web aplikacija, servisa i stranica

40


Što se tiče toga što korisnici najviše pregledavaju kad su na Pixlr-u, njih 99,86% se zadrže na početnoj stranici, 1,04% posjećuje podršku i pomoć, dok se 0,49% korisnika zadržava na Pixlr blogu. Još jedan pokazatelj uspješnosti je uvrštenje Pixlr-a na listu najboljih web stranica 2013. godine prema časopisu Time.

13.

NADOGRADNJA

Proučavajući konkurenciju uočili smo neke manje tehničke finese koje bi Pixlr mogao poboljšati kako bi bio još konkurentniji. To se ponajprije odnosi na formate i oblike datoteka koje se uređuju. Nadalje, kod uređivanja slika bi se trebao razviti alat koji omogućuje korisnicima da u isto vrijeme i na istoj fotografiji koriste više od jednog efekta. Isti slučaj je i sa brojem fotografija koje se uređuju. Trebala bi postojati mogućnost da se odjednom uređuju dvije ili više slika. Također bi bilo korisno razviti alate za dizajniranje kolaža i albuma. S aspekta korisnika, moglo bi biti korisno malo proširiti podruje pomoći i tutoriala s smislu da se prilikom pokretanja Pixlr-a automatski prikaže opcija za pomoć te opcija koja će voditi korisnika korak po korak kroz sve alate i mogućnosti. Na taj način bi se olakšalo i onim korisnicima početnicima tj. onima koji se prije nisu susretali s ovakvim tipom programa. Isto tako možda bi se trebla uvesti i svojevrsna registracija za one korisnike koji često koriste Pixlr. Na taj način bi ih se moglo iz prve ruke bilo putem maila ili putem web obavijesti na njihovom potencijalnom profilu obavještavati o raznim novostima vezanim uz aplikaciju.

41


14.

ZAKLJUČAK

Kada se uzme u obzir sve istaženo i proučeno o ovom web servisu, zaključujemo da je ovo vrlo koristan i ponajprije jednostavan i relativno brzo savladiv alat. Primjenjiv je u gotovo svim aspektima poslovanja te u različitim situacijama koji nisu nužno poslovne prirode. Važno je napomenuti da je Pixlr namjenjen gotovo svim uzrastima, te ga bez poteškoća mogu koristiti i djeca i odrasli. Kroz tutoriale i obrade primjera kako se koristi Pixlr vrlo jasno je uočljivo koliko različitih mogućnosti i funkcija pruža program te koliko bi ustvari bio koristan i izvan granica ovog seminarskog rada u svakodnevnom životu. Unatoč tome što Pixlr možda nije najpoznatiji i najkorišteniji program za obradu fotografija, ne vidimo razlog zašto to ne bi mogao postati u bližoj budućnosti. U svakom slučaju, potencijala ima te bi uz manja poboljšanja i možda uz ulaganja u marketinške aktivnosti vrlo vjerojatno postao neizostavan alat svakome tko je zainteresiran za ˝poboljšanje˝ svojih fotografija. Naposlijetku, nije ga Time bez raloga uvrstio na listu najboljih web stranica 2013. godine.

42


15.

SAŽETAK

U uvodnom dijelu smo objasnili predmet i cilj seminarskog rada, a to je istraživanje i analiza Pixlr-a. Nadalje rečeno je da su izvori podatak uglanom bili sekundarni i to on-line izvori. Uvodni dio je završen sa kratkim opisom svakog poglavlja. U drugom dijelu smo definirali što je to uopće Pixlr te koje su njegove glavne karakteristike. Isto tako smo prikazali link te slikovni prikaz početne stranice. Treći dio je posvećen tehnološkom razvoju Pixlr-a, odnosno opisane su neke tehničke specifikacije koje ga okružuju i na temelju kojih je razvijen. To nas dovodi do četvrtog dijela u kojem je kronološki opisan razvoj Pixlr-a. Opis se proteže od njegova osnutka pa sve do stanja u kojem je danas. U petom dijelu smo naveli šest konkretnih situacija u kojima bi Pixlr bio koristan kako bi ih olakšao. Šesti dio, koji je ujedno i ključni dio rada sadržava opis svih funkcionalnosti koj Pixlr pruža korisicima. U prvom dijelu su opisani: Firefox Grabber, Chrome Grabber, Pixlr.imm.io, Support, Blog i Contact. U drugom dijelu su uz slikovne prikaze objašnjena tri načina za uređivanje slika koje Pixlr pruža, a to su: Pixlr Editor, Pixlr Express i Pixlr-o-matic. Sedmi dio je svojevrstan tutorial kako se, ukoliko to želimo, registrirati na Pixlr. Postupak kreiranja profila je također objašnjen kroz slikovne prikaze. Osmi dio opisuje konkretne poslovne situacije u kojima se Pixlr može primjeniti. Mi smo se fokusirali na poslovna područja koja su povezana sa znanjima koje smo dobili na ovom fakultetu. U devetom dijelu smo naveli pet konkurentskih aplikacija koja sa Pixlr-om dijeli poneke sličnosti, ali se u istoj mjeri i razlikuju. Alate koje smo odabrali su: Photoshop, Photoscape, Pait, Sumo Paint i Picasa. Svaki od tih alata smo opisali, prikazali link i slikovni prikaz početne stranice te smo napravili kratku usporedbu s Pixlr-om.

43


Deseti dio, koji je prikazan kao tablica je svojevrstan kritički osvrt na Pixlr. Drugim riječima naveli smo deset pozitivnih i deset negativnih karakteristika koje smo uočili prilikom proučavanja aplikacije. Isto tako, u jedanaestom dijelu je također u tabličnom prikazu napravljena SWOT analiza u kojoj smo isto kao i u gornjem dijelu naveli po pet snaga, slabosti, prilika i prijetnji prema našoj osobnog procjeni. U dvanaestom dijelu smo uz pomoć grafikona i tablice prikazali poziciju Pixlr-a na tržištu. Drugim, riječima pokazali smo uspješnost poslovanja, popularnost te strukturu korisnika. Trinaesti dio se odnosi na naše osobno mišljenje kako bi se Pixlr mogao i trebao razvijati u budućnosti u smislu nadoradnje programa i poboljšanja učikovitosti. Rad se završava sa zaključkom u kojem su opisana naša mišljenja o programu.

44


LITERATURA  Pixlr, http://pixlr.com/  Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Pixlr  TechCrunch, Robin Wauters: Autodesk Acquires Online Photo Editing Service Pixlr (19.07.2011) http://techcrunch.com/2011/07/19/autodesk-acquiresonline-photo-editing-service-pixlr/  PC Advisor, Sandra Vogel: Edit photos for free with Pixlr (13.06.2012.) http://www.pcadvisor.co.uk/how-to/photo-video/3363767/edit-photos-forfree-with-pixlr/  W3Techs, http://w3techs.com/sites/info/pixlr.com  Autodesk, Autodesk Acquires Pixlr (19.07.2011.) http://news.autodesk.com/press-release/autodesk-acquires-pixlr  Sumo Paint, http://www.sumopaint.com/www/  Photoshop, http://www.photoshop.com/  Picasa, http://picasa.google.com/  Paint, http://www.getpaint.net/  Photoscape, http://www.photoscape.org/ps/main/index.php  Alexa, http://www.alexa.com/siteinfo/pixlr.com  Time, http://techland.time.com/2013/05/06/50-best-websites-2013/slide/pixlr/  Find the best, http://photo-graphics-software.findthebest.com/l/80/Autodesk-PixlrEditor

45


POPIS SLIKA Slika 1. Početna stranica ......................................................................................................................... 4 Slika 2. Pixlr Editor- tutorial (1. korak) .................................................................................................... 8 Slika 3. Pixlr Editor- tutorial (2. korak) .................................................................................................... 9 Slika 4. Pixlr Editor- tutorial (3.korak) ................................................................................................... 10 Slika 5. Pixlr Editor- tutorial (4. korak) .................................................................................................. 11 Slika 6. Pixlr Editor- tutorial (5. korak) .................................................................................................. 12 Slika 7. Pixlr Editor- tutorial (6. korak) .................................................................................................. 13 Slika 8. Pixlr Editor- tutorial (7. korak) .................................................................................................. 13 Slika 9. Pixlr Editor- tutorial (8. korak) .................................................................................................. 14 Slika 10. Pixlr Express- tutorial (1. korak) ............................................................................................. 15 Slika 11. Pixlr Express- tutorial (2. korak) ............................................................................................. 16 Slika 12. Pixlr Express- tutorial (3. korak) ............................................................................................. 16 Slika 13. Pixlr Express- tutorial (4. korak) ............................................................................................. 17 Slika 14. Pixlr Express- tutorial (5. korak) ............................................................................................. 18 Slika 15. Pixlr Express- tutorial (6. korak) ............................................................................................. 18 Slika 16. Pixlr Express- tutorial (7. korak) ............................................................................................. 19 Slika 17. Pixlr Express- tutorial (8. korak) ............................................................................................. 20 Slika 18. Pixlr o-matic- tutorial (1. korak) ............................................................................................. 21 Slika 19. Pixlr o-matic- tutorial (2. korak) ............................................................................................. 22 Slika 20. Pixlr o-matic- tutorial (3. korak) ............................................................................................. 23 Slika 21. Pixlr o-matic- tutorial (4. korak) ............................................................................................. 24 Slika 22. Pixlr o-matic- tutorial (5. korak) ............................................................................................. 25 Slika 23. Pixlr o-matic- tutorial (6. korak) ............................................................................................. 26 Slika 24. Pixlr o-matic- tutorial (7. korak) ............................................................................................. 27 Slika 25. Pixlr o-matic- tutorial (8. korak) ............................................................................................. 28 Slika 26. Pixlr o-matic- tutorial (9. korak) ............................................................................................. 29 Slika 27. Pixlr o-matic- tutorial (10. korak) ........................................................................................... 29 Slika 28. Registacija (1. korak) .............................................................................................................. 30 Slika 29. Registacija (2. korak) .............................................................................................................. 31 Slika 30. Registracija (3. korak) ............................................................................................................. 31 Slika 31. Registracija (4. korak) ............................................................................................................. 32 Slika 32. Početna stranica Photoshop-a ............................................................................................... 33 Slika 33. Picasa- početna stranica ......................................................................................................... 34 Slika 34. Početna stranica Paint-a ......................................................................................................... 35 Slika 35. Photoscape- početna stranica ................................................................................................ 36 Slika 36. Početna stranica Sumo Paint-a ............................................................................................... 37 Slika 37. Popularnost Pixlr-a ................................................................................................................. 40

46


POPIS TABELA Tabela 1. Pozitivne vs. negativne strane .............................................................................................. 38 Tabela 2. SWOT analiza ........................................................................................................................ 39 Tabela 3. Posjećenost Pixlr-a prema zemljama .................................................................................... 40

47


Curriculum vitae

OSOBNE INFORMACIJE

Zamijenite imenom/ima prezimenom/ima

Zdenka Karaman Trg žrtava fašizma 14, 10290 Zaprešić, Republika hrvatska 01 3313 806

091 78 88 060

zdenka_27@hotmail.com Spol Žensko | Datum rođenja 20/06/1990 | Državljanstvo Hrvatica

RADNO ISKUSTVO Zamijenite datumima (od - do)

Asistentica operativnog direktora Mobilne kuće, Mobilno j.d.o.o., podružnica tvrtke ROYAL BUD L.T.D. ▪ Oglašavanje, kontaktiranje klijenata, sklapanje prvog kontakta s klijentima, odnosi s partnerima, vođenje facebook i web stranice Djelatnost ili sektor Marketing

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE Srpanj 2008. - danas

Studentica Ekonomski fakultet, Zagreb smjer poslovna ekonomija

OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik

Hrvatski jezik

Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE

Slušanje

Engleski jezik

C1

GOVOR

PISANJE

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

C1

B1

B1

B1

Zamijenite nazivom jezične potvrde. Upišite stupanj ako je primjenjivo.

Njemački jezik

A1

A1

A1

A1

Zamijenite nazivom jezične potvrde. Upišite stupanj ako je primjenjivo. Stupnjevi: A1/2: Početnik - B1/2: Samostalni korisnik - C1/2 Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike

Komunikacijske vještine Računalne vještine Ostale vještine

Vozačka dozvola

▪ Prirodna komunikativnost dodatno je izbrušena radom u marketingu tvrtke Mobilno ▪ dobro vladanje alatima Microsoft Office™ te osnovno znanje korištenja SAP-a ▪ sposobnost rada samostalno ili u timu ▪ kreativnost ▪ 5 kyu ninpo taijutsua ▪ 7 kyu jujutsua ▪B

48

A1


Curriculum vitae

OSOBNE INFORMACIJE

Zamijenite imenom/ima prezimenom/ima

Ivona Kovačić Josipa Strganca 8, 10090 Zagreb, Republika Hrvatska 01/383-1738

098/969-3209

ivona_kovacic@hotmail.com Spol Ž | Datum rođenja 23.01.1990. | Državljanstvo hrvatsko

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE 20092005-2009 1998-2005

Ekonomski fakultet, Zagreb- Poslovna ekonomija Druga ekonomska škola, Zagreb- Ekonomski tehničar Osnovna škola Horvati

OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik

hrvatski

Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

Engleski

C2

C1

B2

B2

B2

Španjolski

C1

B1

B1

B1

A1

Stupnjevi: A1/2: Početnik - B1/2: Samostalni korisnik - C1/2 Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike

Komunikacijske vještine

dobre komunikacijske vještine

Računalne vještine

 

MS Office internet

Ostale vještine

   

brza prilagodba situacijama brzo učenje pouzdanost timski rad

49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62

Pixlr karaman kovacic  

Online alat za obradu fotografija

Advertisement