Page 1

Lokalita Senovážné náměstí

Galerie na nábřeží Předdiplomní projekt, Fakulta architektury VUT Brno / zimní semestr 2012-2013 / vedoucí práce: prof. Ing. arch. Ivan Ruller / autor práce: Bc. Zdeněk Chmel


Letecký snímek s vyznačeným řešeným územím


Současný stav a kontext spolkový dům Slavie

Biskupské gymnázium

Jihočeské muzeum

Parkování cca. 110 míst

Kostel Svaté rodiny

Náměstí?

Řešené území Senovážného náměstí je jedním z urbanistických problémů centra města. V současnosti se nejedná ani o náměstí ani o park, pouze o rozsáhlou travnatou plochou a parkoviště. Tento prostor je pro jeho uživatele težko definovatelný. Lokalita se nachází mimo gotickou strukturu centra města na místě bývalých hradeb, které se po jejich zrušení stalo parkem. Sousedí se solitérními budovami Jihočeského muzea, spolkového domu Slavie či pošty. V blokové zástavě centra se pak nachází Biskupské gymnázium a kostel Svaté rodiny.


Odhalení Mlýnské stoky Parking

Podzemní parkování 162 míst

Mlýnská stoka

Základním východiskem návrhu je odhalení zakrytého vodního toku - Mlýnské stoky a snaha o maximalní využití potenciálu pro veřejný prostor, který tento krok skýtá. Reakce na obtížnou situaci s parkovacími kapacitami v centru města; vybudování podzemního parkoviště o kapacatě 162 automobilů, tedy o 50% vyšší než současné nadzemní. Vjezd do garáží se nachází na západě, z ulice Dukelská, se snadným napojením na páteřní komunikaci Lidická.


Dům umění Kancelářská budova

Dům umění Kancelářská budova

Hmotové řešení je elementární, spočívající ve 2 kubických objemech, které vymezují veřejné prostory s různou kvalitou. Objem Domu umění respektuje délku neorenesanční budovy muzea a vytváří jí tak přirozený protipól. Druhý nový obejm je navržen jako menší administrativní budova, která uzavírá obdélníkový prostor náměstí. Z opačné strany pak objekt podporuje uliční charakter Lidické třídy. Tímto řešením je tak utvořeno nové náměstí, do nějž je orientováno muzem, gymnázium a nový Dům umění s administrativou. Na opačné straně domu umění naproti tomu vzniká velkorysé nábřeží se schody vedoucími až do vody, prostor s neformálnějším charakterem. Nábřeží pak graduje kostelem Svaté rodiny. Z opačné strany nábřeží odděluje od Žižkovy třídy park.


veřejné prostory

ulice

náměstí

(2 výškové úrovně)

ulice

předprostor kostela

bulvár

nábřeží

park


Situace / 1:1000


Půdorys 1.PP / 1:500


Půdorys 1.NP / 1:500


Půdorys 2.NP/ 3.NP / 1:500


Architektonickým konceptem novostavby domu umění je lineární budova se 7 příčnými železobetonovými klenbami. Jednotlivé klenby mají různou šířku a vloženými patry i odlišnou světlo výšku. Posunutím garáží o půl patra vstupuje i do budovy rytmus půpater, jejichž spojení je realizováno rampami. Vzniká tak systém prolínajících se místností s různými výstavními podmínkami - co se týče světlé výšky, velikosti či osvětlení. Některé z kleneb jsou otevřené do okolí, oddělené pouze okny, jiné uzavřené betonovými stěnami.

řez podélný / 1:200


Fotografie modelu

Galerie na nábřeží - Dům umění v lokalitě Senovážné náměstí České Budějovice  

Předdiplomní projekt, Fakulta architektury VUT Brno / zimní semestr 2012-2013 / vedoucí práce: prof. Ing. arch. Ivan Ruller / autor práce: B...

Advertisement