Page 1

Lokalita Háječek Sokolský ostrov

Galerie na soutoku Předdiplomní projekt, Fakulta architektury VUT Brno / zimní semestr 2012-2013 / vedoucí práce: prof. Ing. arch. Ivan Ruller / autor práce: Bc. Zdeněk Chmel


Letecký snímek s vyznačeným řešeným územím


Při hledání vhodných lokalit pro nový dům umění byly vytipovány lokality Sokolského ostrova i parku Hákeček. České Budějovice jsou místem soutoku Malše a Vltavy, obrana gotického jádra na tomto byla založena, a proto je dnes velmi typickým prvkem města most. Most jako podélně orientovaný objekt sloužící komunikaci. Idela domu jako mostu byla nasnadě. Pokud se podíváme na širší urbanistické souvislosti nachází se v okolí pomyslný okruh tvořený čtyřmi mosty (z toho jsou tři určeny pouze pěším a cyklistům). Tato smyčka propojuje centrum města-náměstí, gymnázium, park, plavecký stadion, sportovní halu, zimní stadion a obchodní centrum (a věznici) zpět s centrem města. V této souvislosti zůstává poněkud stranou park Háječek s Hvězdárnou a planetáriem doplněný letním kinem.

Smyčka mostů a významných pěších tahů


Konceptem návrhu je vytvoření pomyslné vnitřní smyčky, která propojuje frekventované nábřeží s populárním ostrovem a druhým parkem s vysokým potenciálem pro umístění kulturních staveb (několik se jich zde už nachází). Kruhová stavba je koncipována jako otevřený veřejný prostor, který je možno bezbariérově a bez nutnosti jakéhokoliv vstupného využívat ze všech tří břehů. Galerie samotná se pak nachází v jižní části pod veřejně přístupnou částí, zde už je samozřejmě vstup limitován.

Dům umění - most - jako vnitřní smyčka


Tvarování domu Veřejné prostory

Z důvodu bezpečnosti při případné velké vodě je část s galerií situována v jižní části, převážně nad břehovou částí a zvýšena oproti současnému stavu o 1,5 m nad terén (Q 100). Naproti tomu část objektu navazující na nábřeží se zcela svažuje až na úroveň současného terénu, tímto řešením se vnitřní kruh pomyslně otvírá směrem k historickému centru a střecha domu se stává bezproblémově přístupnou. Zajimavým prvkem je tvarová návaznost se stávajícím plaveckým stadionem. Napojení na poslední třetí břeh Sokolského ostrova je tvořeno pouze podlahou a střechou, zbytek je otevřen a tvoří pomyslnou bránu k vodě. Zároveň je z této strany umožněn vstup do galerie. Výsledný tvar jemně doplňuje charakter místa a zve lidi k volnému pohybu mezi všemi třemi břechy. Z hlediska galerie je dispozice pojata racionálně, pravo od hlavního vstupu (jižní strana objektu) se nachází výstavní prostor, nalevo pak prostory dodatečné (audotorium, studovna), které v případě potřeby mohou složit též k výstavním účelům. Zázemí a sklady se nacházejí ve zvýšeném suterénu.

Průchod: přístup k vodě

Zvýšení: průchodnost řeky pod objektem

Zvýšení: průchodnost řeky pod objektem

Snížení: na úroveň nábřeží

Rozšíření: prostor galerie Zvýšení: průchodnost řeky pod objektem


Situace / 1:1000


Půdorys střechy / 1:500


Půdorys 1.NP / 1:500


Půdorys 1.PP / 1:500


řezopohledy / 1:500


Fotografie modelu

Galerie na soutoku - Dům umění v lokalitě Sokolský ostrov - Háječek České Budějovice  

Předdiplomní projekt, Fakulta architektury VUT Brno / zimní semestr 2012-2013 / vedoucí práce: prof. Ing. arch. Ivan Ruller / autor práce: B...

Galerie na soutoku - Dům umění v lokalitě Sokolský ostrov - Háječek České Budějovice  

Předdiplomní projekt, Fakulta architektury VUT Brno / zimní semestr 2012-2013 / vedoucí práce: prof. Ing. arch. Ivan Ruller / autor práce: B...

Advertisement