Issuu on Google+

Kasung’h vangliatna om Key-E 1.Khazih kazuat lai kihhuai mah ta leng, Halleluijah kasung’tawng vangliatna om ta, Hong ki siangsak ta sisan muang peuh leng Hallelujah kasung’h vangliatna omta. (Vang liatna a om vangliatna a om Hallelujah kasung’h vangliatna omta)2


2.Ka mawhna pitawh zeisu kazuan a, Hallelujah kasung’h vangliatna om ta, Kongkhak kakiu a, kei hong lutsak ta, Hallelujah kasung’h vangliatna omta, 3.Mangthang mite aw, keitawh paikhawm ni, Hallelujah kasung’h vangliatna omta, Zeisu sisan in hong siangsak zota, Hallelujah kasung’n vangliatna omta.


106 Kasung’h vangliatna om