Page 1

NANG BANG OM LO HI Nang bang om lo hi, Nang bang in ka lung sim hong su kha om kei. A tawn tulng tawng tung in ka zon zon hang ,Mu keng!Nang bang om lo hi.


Nong heh pih na guntui bang in lung, Na liam ma hang ka dam zo, Haksat na pan atawn tung hong hon khia, Nang bang om lo hi

242 nang bang om lo hi  

Nang bang om lo hi, Nang bang in ka lung sim hong su kha om kei. A tawn tulng tawng tung in ka zon zon hang ,Mu keng!Nang bang om lo hi. NAN...

242 nang bang om lo hi  

Nang bang om lo hi, Nang bang in ka lung sim hong su kha om kei. A tawn tulng tawng tung in ka zon zon hang ,Mu keng!Nang bang om lo hi. NAN...

Advertisement