Issuu on Google+

234

(Hallelujah)3 Topa maang hi. (Hallelujah)3 Vanglian Topa maang hi.


234

A lamdang vangliatnapi tawh, A gualzawhna hong lak hi Khuamial tung le sihna tungah Gualzo khin


234

Thongkia mite suahtakna pia, Sikkol khempeuh sutat khin, Hong hehpihna hang Gupna ngah ta!


234 - Hallelujah Topa mang hi