Page 1

f estiwale p rezenta c je konkursy

KALENDARZ KULTURALNY WOJEWÓDZTWA SLASKIEGO


Kalendarz K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa ŚląskiegO

2017


KALENDARZ KULTURALNY WOJEWÓDZTWA SLASKIEGO


Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego Rocznik osiemnasty kalendarz@rok.bielsko.pl www.kalendarz.art.pl

Wydawnictwo opracowano na zlecenie Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Redakcja i korekta: Leszek Miłoszewski, Zbyszek Hojny, Małgorzata Słonka Projekt okładki i wewnętrznych kolorowych przekładek: Morys design Projekt stron tekstowych i skład: Janusz Legoń

Wydawca: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała, tel./faks 33-812-33-33, e-mail: rok@rok.bielsko.pl, www.rok.bielsko.pl Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany terminów imprez oraz adresów organizatorów. Druk: Augustana, Bielsko-Biała Nakład: 400 egz. ISSN 1642-851X


Wstęp 7 Imprezy, festiwale, konkursy, spotkania cykliczne, konferencje, warsztaty

9

Wystawy w muzeach i galeriach

259

Repertuary instytucji artystycznych

293

500 lat Reformacji

323

Skorowidz

329


Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które nadesłały informacje o planowanych działaniach swoich instytucji i organizacji. Bez Was nie byłoby tego „Kalendarza…”. Mamy nadzieję, że to nasze wspólne wydawnictwo będzie przydatne w codziennej pracy. Chcielibyśmy też, by było pomocne w kształtowaniu pełnego i prawdziwego obrazu kultury w województwie śląskim. Obrazu bogatego, bardzo różnorodnego, pełnego energii, w którym piękne, choć często trudne, tradycje splatają się z napierającą zewsząd nowoczesnością. Wszystkim twórcom oraz animatorom i organizatorom życia kulturalnego w województwie życzymy spełnienia planów oraz zawsze licznej i życzliwej publiczności. Zespół Redakcyjny

W ST Ę P

7


Informacje o przedsięwzięciach publikowane są wg schematu: •

nazwa,

miejscowość, miejsce i data,

dane głównego organizatora (nazwa, adres, telefon, e-mail, strona www)

opis działania.


reż. Michał Chorosiński na zdjęciu: Kamil Katolik i Karol Kojkoł (Rycerz)

foto: Paweł Szymkowiak

styczen

styczeń

TEATR DZIECI ZAGŁĘBIA IM. JANA DORMANA W BĘDZINIE „NAJDZIELNIEJSZY Z RYCERZY”


| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

Nowy Rok

Mieczysława i Mieszka

STYCZEŃ


|2 |3 |4 |5 |6 |7 | 8

poniedziałek

Izydora i Makarego

wtorek

Danuty i Genowefy

środa

Anieli i Eugeniusza

czwartek

Edwarda i Szymona

piątek

sobota

Juliana i Lucjana

niedziela

Seweryna i Teofila

STYCZEŃ

Trzech Króli

Kacpra, Melchiora i Baltazara


|9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

poniedziałek

Weroniki i Juliana

wtorek

Jana i Wilhelma

środa

Matyldy i Honoraty

czwartek

Benedykta i Arkadiusza

piątek

Weroniki i Bogumiły

sobota

Feliksa i Hilarego

niedziela

Pawła i Izydora

STYCZEŃ


| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

poniedziałek

Marcelego i Włodzimierza

wtorek

Antoniego i Rościsława

środa

Piotra i Małgorzaty

czwartek

Henryka i Mariusza

piątek

Fabiana i Sebastiana

sobota

Dzień Babci

niedziela

Dzień Dziadka

STYCZEŃ

Agnieszki

Anastazego


| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

poniedziałek

Ildefonsa i Rajmunda

wtorek

Felicji i Tymoteusza

środa

Pawła i Miłosza

czwartek

Seweryna i Pauliny

piątek

Jana i Przybysława

sobota

Walerego i Radomira

niedziela

Zdzisława i Franciszka

STYCZEŃ


| 30 | 31

poniedziałek

wtorek

STYCZEĹƒ

Macieja i Martyny

Jana i Marceliny


EEKoncert Noworoczny

EEXIII Zimowe Impresje Taneczne

Pszczyna, Muzeum Zamkowe, 1 stycznia

Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Hałcnowie, 2 stycznia – 4 lutego

AA Muzeum Zamkowe 43­‑200 Pszczyna, ul. Brama Wybrańców 1 BB 32­‑210­‑30­‑37 CC marketing@zamek­‑pszczyna.pl DD http://www.zamek­‑pszczyna.pl

Koncert noworoczny po raz pierwszy odbył się w Sali Lustrzanej pszczyńskiego zamku 1.01.2009 r. W koncertach występują wybitni artyści i znakomite orkiestry nie tylko z Polski, ale i z Europy. W 2017 wystąpi Woytek Mrozek i jego goście w wielkiej gali noworocznej „Modern Classic”. [kod] muzyka

AA MDK – Dom Kultury w Hałcnowie 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. s. M. Szewczyk 1 BB 33­‑816­‑23­‑28 CC halcnow@mdk.beskidy.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

Ideą festiwalu jest spotkanie dzieci, nauczycieli i instruktorów kochających taniec i muzykę. Festiwal obejmuje prezentacje w różnych kategoriach tanecznych, które ocenia profesjonalne jury. Wymiana doświadczeń i prezentacja dorobku artystycznego. [kod] taniec

EEV Konkurs Plastyczny

EEKonkurs Recytatorski

„Maski Karnawałowe” Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Olszówce, 2–11 stycznia AA MDK – Dom Kultury w Olszówce 43­‑309 Bielsko­‑Biała, ul. Olszówka 20D BB 33­‑829­‑25­‑84 CC olszowka@mdk.beskidy.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

Techniki: maski, rysunki, projekty, formy przestrzenne, kolaż (techniki kombinowane). [kod] plastyka

EEX Komorowicki Przegląd Kolęd I Pastorałek

Wisławy Szymborskiej „Niektórzy lubią poezję” Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz, 2 stycznia – 10 lutego AA Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. J. Słowackiego 17 BB 33­‑812­‑58­‑86 CC kubiszowka@vp.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

Wydarzenie obejmuje turnieje konkursowe, warsztaty mówienia poezji, a także różnorodne spotkania i prezentacje dotyczące Wisławy Szymborskiej. Kategorie konkursowe: recytacja, wywiedzione ze słowa i monodram, grupy wiekowe: gimnazjaliści, licealiści, dorośli. [kod] literatura, teatr

Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Komorowicach, 2–13 stycznia

EEXIX Miejski Konkurs Recytatorski

AA MDK – Dom Kultury w Komorowicach 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. Olimpijska 16 BB 33­‑815­‑87­‑38 CC dkkomorowice@op.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Kamienicy, 2 stycznia – 17 lutego

Impreza otwarta, bez ograniczeń wiekowych. Celem przeglądu jest propagowanie pięknej polskiej tradycji świąt Bożego Narodzenia, jaką jest śpiewanie kolęd i pastorałek oraz prezentacja ich własnych interpretacji.

AA MDK – Dom Kultury w Kamienicy 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. Karpacka 125 BB 33­‑811­‑93­‑62 CC kamienica@mdk.beskidy.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

„Słońce, słońce i życie...”

[kod] muzyka

Konkurs jest organizowany pod hasłem „Słońce, słońce i życie...”. Skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Bielska­‑Białej. [kod] literatura, teatr

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

17


EEKarnawałowe Duety

EEXIV Konkurs Kolęd I Pastorałek

Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Komorowicach, 2 stycznia – 25 lutego

Rudzica, filia Gminnego Ośrodka Kultury, 5 stycznia

AA MDK – Dom Kultury w Komorowicach 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. Olimpijska 16 BB 33­‑815­‑87­‑38 CC dkkomorowice@op.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

Trzecia edycja konkursu, którego celem jest popularyzacja tańca wśród młodzieży i dorosłych. [kod] taniec

AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑385 Jasienica 1360 BB 33­‑821­‑20­‑56 CC gok@jasienica.pl DD http://www.gokjasienica.pl [kod] muzyka

EEXVII Międzynarodowy Konkurs „Tworzymy własne wydawnictwo”

EEXXI Międzyparafialny Przegląd Kolęd Niegowa, Gminny Ośrodek Kultury, 4 stycznia AA Gminny Ośrodek Kultury 42­‑320 Niegowa, ul. Wojska Polskiego 2 BB 34­‑315­‑12­‑01 CC gokniegowa@o2.pl

Impreza skierowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenów czterech sąsiadujących ze sobą parafii. [kod] muzyka

EE14. Turniej Artystyczny „Pojedynek na słowa” Rybnik, Fundacja EDF Polska, 4–13 stycznia AA Fundacja EDF Polska 44­‑207 Rybnik, ul. Podmiejska BB 32­‑739­‑18­‑98 CC sekretariat@fundacjarybnik.pl DD http://fundacja.edf.pl

Pojedynki uczniów szkół średnich na słowa, w różnorodnej aranżacji muzyczno­‑poetyckiej, z udziałem nauczycieli i kibicującej szkolnej publiczności. Dodatkowym punktem programu jest gościnny występ znanych artystów. [kod] interdyscyplinarna

Bielsko­‑Biała, Książnica Beskidzka, 5 stycznia – 30 kwietnia AA Książnica Beskidzka 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. J. Słowackiego 17a BB 33­‑822­‑82­‑21 CC sekretariat@ksiaznica.bielsko.pl DD http://www.ksiaznica.bielsko.pl

Konkurs odbywa się w ramach programu współpracy transgranicznej pt. „Beskidy bez granic” w cyklu rocznym. Adresowany jest do dzieci i młodzieży do lat 16 oraz młodzieży „sprawnej inaczej” do lat 20. Przedmiotem konkursu jest napisanie i zilustrowanie w dowolnej formie edytorskiej krótkiego utworu literackiego. Dopuszcza się nie tylko prace indywidualne, ale także zbiorowe. Regulamin konkursu dostępny na stronie http://www.ksiaznica.bielsko.pl. [kod] literatura, teatr

EEKonkurs na Orszak Trzech Króli Kidów, kościół w Kidowie, 6 stycznia AA Urząd Miasta i Gminy 42­‑426 Pilica, ul. Żarnowiecka 46a BB 32­‑673­‑51­‑04 CC promocja@pilica.pl DD http://www.pilica.pl

Konkurs przeznaczony dla dzieci z gminy Pilica. Uczestnicy przebierają się w postaci z Orszaku Trzech Króli. Kostiumy wykonywane są własnoręcznie przez uczestników. [kod] inne

18 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEIV Kolędowanie przy Choince

EE28. Przegląd Zespołów Kolędniczych I Obrzędowych

Kozy, Park Dworski przy Pałacu Czeczów, 6 stycznia AA Dom Kultury 43­‑340 Kozy, ul. Krakowska 2 BB 33­‑817­‑42­‑32 CC festiwal@kozy.pl DD http://www.domkultury.kozy.pl

Kolędowanie przy Choince wpisało się już do kalendarza cyklicznych imprez w gminie Kozy. Miejscowe zespoły kolędują wraz z mieszkańcami. [kod] muzyka

EEŚwięto Światła Łaziska Górne, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki, 6 stycznia AA Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki 43­‑170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30 BB 603­‑155­‑562 CC tw.lz­‑muzeum@tauron­‑wytwarzanie.pl DD http://www.muzeumenergetyki.pl

Święto obchodzone corocznie w Muzeum Energetyki, któremu towarzyszą liczne prezentacje i happeningi związane z powstaniem światła na Ziemi. To znakomita okazja do prześledzenia historii rozwoju oświetlenia od czasów prehistorycznych do współczesnych. Punktem kulminacyjnym każdego Święta Światła w Muzeum Energetyki jest zapalenie ponadstuletniej żarówki wykonanej w Anglii według technologii Swana i Edisona. Tę 200­‑watową żarówkę z włókna węglowego zapala się w Muzeum tylko raz w roku – właśnie 6 stycznia podczas Święta Światła. [kod] inne

EESpotkanie z Kolędą Mazańcowice, kościół pw. św. Marii Magdaleny, 6 stycznia

Pietrzykowice, Remiza OSP, 6 stycznia AA Gminny Ośrodek Kultury 34­‑325 Łodygowice, pl. Wolności 5 BB 33­‑863­‑10­‑86 CC gok@lodygowice.pl DD http://www.lodygowicegok.pl

Celem przeglądu jest kultywowanie i popularyzowanie ludowych obrzędów i tradycji związanych z okresem świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Trzech Króli, występujących na terenie gminy Łodygowice. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEPrzegląd Jasełek Szkolnych Pilica, Miejsko­‑Gminna Biblioteka Publiczna, 6 stycznia AA Urząd Miasta i Gminy 42­‑436 Pilica, ul. Żarnowiecka 46a BB 32­‑673­‑51­‑04 CC promocja@pilica.pl DD http://www.pilica.pl

Uczestnikami są grupy teatralne uczniów z placówek szkolnych gminy Pilica. [kod] literatura, teatr

EEGóralski koncert kolęd i pastorałek Ujsoły, kościół pw. św. Józefa, 6 stycznia AA Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 34­‑371 Ujsoły, ul. Bystra 1 BB 33­‑864­‑70­‑36 CC cksirujsoly@gmail.com DD http://www.ujsoly.com.pl

Koncert w wykonaniu zespołu Młode Juhasy. [kod] folklor, sztuka ludowa

AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑385 Jasienica 1360 BB 33­‑821­‑20­‑56 CC gok@jasienica.pl DD http://www.gokjasienica.pl

Program imprezy: występy zespołów i solistów, wspólne kolędowanie, pokaz sztucznych ogni. Podczas imprezy można oglądać bożonarodzeniową szopkę z żywymi zwierzętami. [kod] muzyka

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

19


EEKolędowanie w Sopotni Małej

EESpotkanie noworoczne

Sopotnia Mała, Dom Strażaka, 7 stycznia

Niegowa, Gminny Ośrodek Kultury, 8 stycznia

AA Gminny Ośrodek Kultury 34­‑340 Jeleśnia, ul. Plebańska 1 BB 33­‑863­‑66­‑68 CC jelesniagok@gmail.com DD http://www.jelesnia.naszgok.pl

AA Gminny Ośrodek Kultury 42­‑320 Niegowa, ul. Wojska Polskiego 2 BB 34­‑315­‑12­‑01 CC gokniegowa@o2.pl

Dzięki Zespołowi Regionalnemu Romanka do So­­ potni Małej wróciła 6 stycznia 2005 roku tradycja kolędowania Trzech Króli od domu do domu. Natomiast trzy lata później zorganizowano po raz pierwszy imprezę folklorystyczną Kolędowanie w ­Sopotni Małej. Organizatorami są Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni oraz – mające siedzibę w Sopotni Małej – Stowarzyszenie Społeczno­‑Kulturalne Romanka, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna, a także Sołtys tego sołectwa. Celem jest ochrona unikatowych obrzędów (Trzej Królowie sopotniańscy oraz krowa), prezentowanych przez zespół Romanka. Impreza rozpoczyna się korowodem kolędników w plenerze do Domu Strażaka, gdzie odbywa się kolędowanie w izbie. [kod] folklor, sztuka ludowa

EENoworoczna gala operetkowo­‑musicalowa

Celem jest przybliżenie mieszkańcom różnych rodzajów muzyki. [kod] muzyka

EENad Pięknym Modrym Dunajem Radzionków, Centrum Kultury Karolinka, 8 stycznia AA Centrum Kultury Karolinka 41­‑922 Radzionków, pl. Jana Pawła II 2 BB 32­‑286­‑64­‑54 wew. 22 CC karolinka@karolinka.art.pl DD http://www.karolinka.art.pl

Koncert noworoczny. Tytuł nawiązuje do najsłynniejszego walca Johanna Straussa. Dominować będą walce i polki, pojawi się także muzyka innych kompozytorów. Wśród wykonawców: Orkiestra Śląskiej Operetki Kameralnej pod dyrekcją Dariusza Kasperka, soliści baletu, Jacek Woleński jako prowadzący i autor scenariusza. [kod] muzyka

Ustroń, Miejski Dom Kultury Prażakówka, 7 stycznia AA MDK Prażakówka 43­‑450 Ustroń, ul. I. Daszyńskiego 28 BB 33­‑854­‑29­‑06 CC mdk@ustron.pl DD http://mdk.ustron.pl [kod] muzyka

EEXXVI Tyskie Wieczory Kolędowe Tychy, tyskie świątynie, 7–14 stycznia AA Miejskie Centrum Kultury 43­‑100 Tychy, ul. Bohaterów Warszawy 26 BB 32­‑327­‑02­‑90 CC mck@mck.tychy.pl DD http://www.kultura.tychy.pl

EEEkumeniczny Wieczór Kolęd Ustroń, kościół pw. św. Klemensa, 8 stycznia AA MDK Prażakówka 43­‑450 Ustroń, ul. I. Daszyńskiego 28 BB 33­‑854­‑29­‑06 CC mdk@ustron.pl DD http://mdk.ustron.pl

Ekumeniczny wieczór kolęd i pastorałek, podczas którego wystąpią chóry wyznaniowe Kościołów ewangelicko­‑augsburskiego i  rzymskokatolickiego oraz Estrada Ludowa Czantoria i Estrada Regionalna Równica. [kod] muzyka

[kod] muzyka

20 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EE50. rocznica śmierci Zbigniewa Cybulskiego Katowice, kinoteatr Rialto, 9 stycznia AA Filmoteka Śląska 40­‑087 Katowice, ul. Sokolska 66 BB 32­‑351­‑12­‑20 CC biuro@silesiafilm.com DD http://www.silesiafilm.com

W programie część oficjalna na cmentarzu przy ul. H. Sienkiewicza w Katowicach (godz. 13.30) oraz część artystyczna w kinoteatrze Rialto (godz. 15.00) – tu odbędzie się spotkanie wspominkowe z zaproszonymi gośćmi (m.in.: D. Olbrychskim, B. Gelnerem, O. Łukaszewiczem, J. Fedorowiczem) oraz projekcje fragmentów filmów, w których wystąpił Zbigniew Cybulski.

EEXIV Powiatowy Przegląd Jasełek Suszec, Gminny Ośrodek Kultury, 9–15 stycznia AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑267 Suszec, ul. Ogrodowa 22 BB 32­‑212­‑44­‑91 CC dk@kulturasuszec.pl DD http://kulturasuszec.pl

Celami przeglądu są: pobudzanie aktywności twórczej w środowisku przedszkolnym i szkolnym, kultywowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem, przybliżenie wydarzeń religijnych i historycznych związanych z narodzeniem Jezusa, tworzenie spektakli jasełkowych oraz wymiana doświadczeń w dziedzinie małych form teatralnych. [kod] literatura, teatr

EEVI Powiatowy Festiwal

[kod] film, fotografia

EEXVII Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych „A Słowo stało się ciałem” Rybnik, Dom Kultury w Rybniku­‑Chwałowicach, 9–13 stycznia AA Dom Kultury w Rybniku­‑Chwałowicach 44­‑206 Rybnik, ul. 1 Maja 91B BB 32­‑421­‑62­‑22 CC dkchwalowice.biuro@gmail.com DD http://www.dkchwalowice.pl

Kilkanaście amatorskich zespołów teatralnych ze szkół podstawowych i gimnazjów prezentuje przedstawienia o tematyce bożonarodzeniowej. Młodzi twórcy zaskakują pomysłowymi dekoracjami i kostiumami. [kod] literatura, teatr

Kolęd i Pastorałek Mikołów, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, 10 stycznia AA Ognisko Pracy Pozaszkolnej 43­‑190 Mikołów, ul. K. Miarki 9 BB 32­‑226­‑05­‑11 CC ognisko@oppmikolow.pl DD http://www.oppmikolow.pl

Festiwal przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i placówek pozaszkolnych. W konkursie mogą brać udział soliści i zespoły wokalne. [kod] muzyka

EEKoncert kolęd w języku francuskim Ustroń, Miejski Dom Kultury Prażakówka, 10 stycznia AA MDK Prażakówka 43­‑450 Ustroń, ul. I. Daszyńskiego 28 BB 33­‑854­‑29­‑06 CC mdk@ustron.pl DD http://mdk.ustron.pl [kod] muzyka

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

21


EEXX Jubileuszowy Przegląd Widowisk Jasełkowych „Radlińskie Betlejki” Radlin, Miejski Ośrodek Kultury, 10–13 stycznia AA Ognisko Pracy Pozaszkolnej 44­‑310 Radlin, ul. mjr. P. Rogozina 55 BB 504­‑122­‑286 CC oppradlin@op.pl DD http://www.oppradlin.pl

Przegląd kierowany jest do wychowanków przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, domów kultury, szkół specjalnych oraz placówek wychowania pozaszkolnego. [kod] literatura, teatr

EEXV Ogólnopolskie Wręczyckie Jasełka Wręczyca Wielka, Gminny Ośrodek Kultury, 10–14 stycznia AA Gminny Ośrodek Kultury 42­‑130 Wręczyca Wielka, ul. Śląska 20 BB 34­‑319­‑24­‑24 CC gok@gokwreczycawielka.pl DD http://www.gokwreczycawielka.pl

Przegląd zespołów teatralnych, prezentujących widowiska jasełkowe oraz inne formy teatralne, których tematem przewodnim jest misterium świąt Bożego Narodzenia. Konkurs ma na celu kultywowanie tradycji i zwyczajów polskich świąt. Pierwszą niedzielę po przesłuchaniach uświetnia finałowy koncert laureatów. [kod] literatura, teatr

EEVI Koziański Wieczór Kolędowy Kozy, Dom Kultury, 11 stycznia AA Dom Kultury 43­‑340 Kozy, ul. Krakowska 2 BB 33­‑817­‑42­‑32 CC festiwal@kozy.pl DD http://www.domkultury.kozy.pl

Coroczny świąteczny koncert organizowany przez Zespół Pieśni i Tańca Kozianie i Chór Domu Kultury w Kozach. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEKoncert karnawałowy Miasteczko Śląskie, Miejski Ośrodek Kultury, 11 stycznia AA Miejski Ośrodek Kultury 42­‑610 Miasteczko Śląskie, ul. Srebrna 24 BB 32­‑288­‑88­‑70 CC art@mok.miasteczko­‑slaskie.pl DD http://www.mok.miasteczko­‑slaskie.pl [kod] muzyka

EENoworoczne Spotkanie w Bibliotece Racibórz, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla, 11 stycznia AA MiPBP im. Ryszarda Kincla 47­‑400 Racibórz, ul. J. Kasprowicza 12 BB 32­‑415­‑37­‑24 CC biblrac@poczta.onet.pl DD http://www.biblrac.pl

W nowym roku biblioteka wita swoich czytelników w towarzystwie znamienitych gości. Tym razem jest to aktorka teatralna i filmowa Anna Seniuk. [kod] literatura, teatr

EEKoncert kolęd Towarzystwa Kształcenia Artystycznego Ustroń, Miejski Dom Kultury Prażakówka, 11 stycznia AA MDK Prażakówka 43­‑450 Ustroń, ul. I. Daszyńskiego 28 BB 33­‑854­‑29­‑06 CC mdk@ustron.pl DD http://www.mdk.ustron.pl [kod] muzyka

EEVIII Festiwal Jasełek Sosnowiec, Miejski Dom Kultury Kazimierz, 11–12 stycznia AA MDK Kazimierz 41­‑215 Sosnowiec, ul. Główna 19 BB 32­‑269­‑41­‑19 CC klub@mdk­‑kazimierz.pl DD http://www.mdk­‑kazimierz.pl

Celem festiwalu jest konfrontacja dokonań artystycznych uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli oraz pielęgnowanie tradycji. [kod] literatura, teatr

22 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEPrzegląd Kolęd I Pastorałek

EEXXIII Międzynarodowy Festiwal Kolęd

„Pastorałka Żywiecka” Żywiec, Miejskie Centrum Kultury, 11–14 stycznia AA Miejskie Centrum Kultury 34­‑300 Żywiec, al. Wolności 4 BB 33­‑475­‑11­‑60 CC mck@mck.zywiec.pl DD http://www.mck.zywiec.pl

Uczestnicy konkursu rywalizują w 6 kategoriach: zespoły regionalne, kapele ludowe, grupy śpiewacze, chóry, zespoły wokalne i wokalno­‑instrumentalne oraz soliści i duety. Jury najlepszym przyznaje nagrody – Grand Prix, Złote, Srebrne i Brązowe Gwiazdy Betlejemskie. [kod] muzyka

EEGminny i Międzyszkolny Przegląd Kolęd I Pastorałek oraz Małych Form Kolędniczych „Gwiazda Betlejemska” Brzuśnik, Budynek Kulturalno­‑Oświatowy, 12 stycznia AA Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki 34­‑382 Radziechowy, Wieprz 700 BB 33­‑860­‑15­‑79 CC gckptrw@gmail.com DD http://www.radziechowy­‑wieprz.pl

To konkurs tradycyjnych kolęd i pastorałek, odbywający się od 2010 roku. Organizatorami są Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz, Szkoła Podstawowa w Brzuśniku oraz Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Brzuśnik.

I Pastorałek w Będzinie Będzin, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. F. Chopina, 12–15 stycznia AA Fundacja Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek 42­‑500 Będzin, ul. Sportowa 2 BB 32­‑762­‑28­‑55 CC biuro@mfkip.pl DD http://www.mfkip.pl

Festiwal to promocja młodych talentów i popularyzowanie regionalnych tradycji. Przez obecność zespołów ze wschodu to także wspaniała okazja do przypomnienia o polskich korzeniach mieszkańców byłych republik radzieckich. Formuła konkursu jest otwarta – do eliminacji trwających od 3 do 18 grudnia 2016 r. w 36 ośrodkach w całej Polsce zaproszeni są wszyscy, którzy ukończyli 6 lat. Można śpiewać solo i w zespołach, z instrumentami lub podkładem z płyty. Finał odbywa się w dniach 12–14 stycznia 2017 r. w PSM I st. w Będzinie. Koncert galowy i zakończenie XXIII edycji MFKiP – 15 stycznia 2017 r. w Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu na osiedlu Syberka. [kod] muzyka

EEPoplenerowa Wystawa Fotografii Częstochowa, Regionalny Ośrodek Kultury, 13 stycznia – 1 lutego AA Regionalny Ośrodek Kultury 42-200 Częstochowa, ul. M. K. Ogińskiego 13a BB 34-324-46-51 CC rok@rok.czestochowa.pl DD http://www.rok.czestochowa.pl [kod] film, fotografia

[kod] folklor, sztuka ludowa

EEXIV Przegląd Jasełek I Obrzędów Kolędniczych Rudzica, filia Gminnego Ośrodka Kultury, 12 stycznia AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑385 Jasienica 1360 BB 33­‑821­‑20­‑56 CC gok@jasienica.pl DD http://www.gokjasienica.pl [kod] literatura, teatr

EEKoncert noworoczny Jastrzębie­‑Zdrój, Miejski Ośrodek Kultury – kino Centrum, 13 stycznia AA Miejski Ośrodek Kultury 44­‑335 Jastrzębie­‑Zdrój, al. J. Piłsudskiego 27 BB 32­‑47­‑31­‑012 CC instruktorzy@mok.jastrzebie.pl DD http://www.mok.jastrzebie.pl

Wystąpią artyści Opery Śląskiej w Bytomiu. Dodatkową atrakcją będą pokazy taneczne w wykonaniu zespołu baletowego. [kod] muzyka

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

23


EE16. Przegląd Kolęd i Pastorałek

EEXIII Bal Góralski

Łodygowice, Gminny Ośrodek Kultury, 13–14 stycznia

Istebna, Ośrodek Narciarski Złoty Groń (dolna stacja), 14 stycznia

AA Gminny Ośrodek Kultury 34­‑325 Łodygowice, pl. Wolności 5 BB 33­‑863­‑10­‑86 CC gok@lodygowice.pl DD http://www.lodygowicegok.pl

AA Zespół Regionalny Koniaków 43­‑474 Koniaków 695 BB 502­‑742­‑880 CC zespol_koniakow@onet.eu DD http://www.istebna.eu [kod] folklor, sztuka ludowa

Jest to impreza dwuetapowa: 13 i 14 stycznia odbywają się występy konkursowe, będące eliminacjami do koncertu laureatów, który ma miejsce 28 stycznia. [kod] muzyka

EE27. Regionalny Konkurs Kolęd Boronów, Gminny Ośrodek Kultury, 13–15 stycznia AA Gminny Ośrodek Kultury 42­‑283 Boronów, ul. Poznańska 1 BB 34­‑353­‑92­‑85, 507­‑803­‑110 CC gokboronow@wp.pl DD http://www.gokboronow.pl

Konkurs przeznaczony jest tylko dla solistów. Odbywa się w 5 kategoriach wiekowych. [kod] muzyka

EEStrefa kibica Wisła, amfiteatr im. S. Hadyny, 13–15 stycznia AA Wiślańskie Centrum Kultury 43­‑460 Wisła, pl. B. Hoffa 3 BB 33­‑855­‑29­‑67 CC kultura@wisla.pl DD http://www.wisla.pl

Impreza towarzysząca Pucharowi Świata w skokach narciarskich. W strefie kibica m.in. wręczenie numerów startowych zawodnikom, relacje na żywo z turnieju skoków, koncerty zespołów Weekend i Baciary. [kod] inna

EEFizyczne Fascynacje – pokazy „Zerkanie, czyli natury światła podglądanie” Łaziska Górne, Muzeum Energetyki, 14 stycznia AA Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki 43­‑170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30 BB 603­‑155­‑562 CC wydarzenia@muzeumenergetyki.pl DD http://www.muzeumenergetyki.pl

To pokazy, które ułatwią zrozumienie elementów optyki. Nie zabraknie soczewek, lusterek i laserów. Będą zabawy z pryzmatem, lupą i układem soczewek. Będzie można się przekonać jak Edison i inni dochodzili do wynalezienia właściwego materiału na żarnik żarówki. Ponadto organizatorzy pogodzą Edisona z Teslą w ramach świątecznej atmosfery. [kod] inne

EEZimowy Zlot Food Trucków Ustroń, Rynek, 14–15 stycznia AA Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki 43­‑450 Ustroń, Rynek 1 BB 33­‑857­‑93­‑28 CC mdk@ustron.pl DD http://mdk.ustron.pl

Zimowy rynek smaków – zimowy zlot food trucków. [kod] inne

24 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EE21. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej OFPA Rybnik, Fundacja EDF Polska, 14 stycznia – 19 lutego AA Fundacja EDF Polska 44­‑207 Rybnik, ul. Podmiejska BB 32­‑739­‑18­‑98 CC ofpa.rybnik@gmail.com DD http://ofpa.pl/zwiastun

Eliminacje regionalne we: Wrocławiu (14.01), Zielonej Górze (15.01), Warszawie (21.01), Gdańsku (22.01), Krakowie (4.02) i Rybniku (5.02). Konkurs krajowy w Rybniku (najlepsi z najlepszych) 16–17.02. Finał konkursu krajowego z udziałem publiczności oraz koncert pt. „Zegarmistrzowie” z udziałem: Tadeusza Woźniaka, Piotra Woźniaka, Jolanty Majchrzak­ ‑Woźniak, Mariusza Jagody, zespołu Chwila Nieuwagi oraz chóru Autograf Anny Glenc 18.02 w Fundacji EDF Polska. Koncert laureatów 21. OFPA oraz koncert Katarzyny Nosowskiej z zespołem Hey, a także występy gości (Małgorzata Ostrowska, Marek Piekarczyk, Grażyna Łobaszewska, Ania Dąbrowska, Natalia Przybysz) – 19.02 w Teatrze Ziemi Rybnickiej. [kod] muzyka

EEKoncert noworoczny Jaworzno, Hala Widowiskowo­‑Sportowa MCKiS, 15 stycznia AA Miejskie Centrum Kultury i Sportu 43­‑600 Jaworzno, ul. Krakowska 8 BB 32­‑745­‑10­‑30 DD http://www.mckis.jaw.pl

Występuje Orkiestra Filharmonii Zabrzańskiej pod batutą Sławomira Chrzanowskiego oraz soliści: Iwona Socha, Edyta Krzemień, Andrzej Lampert, Damian Aleksander. [kod] muzyka

EEZimowa Feriada Artystyczna Bytom, Bytomskie Centrum Kultury, 16–29 stycznia AA Bytomskie Centrum Kultury 41­‑902 Bytom, pl. K. Stanek 1 BB 32­‑389­‑32­‑09 CC a.sekretariat@becek.pl DD http://www.becek.pl

Cykl interdyscyplinarnych warsztatów dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych: wokalnych, gitarowych, plastycznych, chemicznych, gastronomicznych i językowych. [kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

EEZima w Mieście – „Myszka Miki, Kraina Lodu i inne bajki Walta Disneya” Racibórz, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla, 16–29 stycznia AA MiPBP im. Ryszarda Kincla 47­‑400 Racibórz, ul. J. Kasprowicza 12 BB 32­‑415­‑37­‑24 CC biblrac@poczta.onet.pl DD http://www.biblrac.pl

W 2017 r. dzieci chcące spędzić ferie zimowe w bibliotece będą miały okazję poczuć się jak w The Walt Disney Company. Wspólnie z bohaterami animacji Walta Disneya odbędą podróż do bajek i baśni znanych na całym świecie. Nie zabraknie zajęć plastycznych i ruchowych oraz głośnego czytania bajek. Zajęcia będą się odbywały w każdej agendzie biblioteki. [kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

EEArtystyczne ferie Rybnik, Dom Kultury w Rybniku­‑Boguszowicach, 16–29 stycznia AA Dom Kultury w Rybniku­‑Boguszowicach 44­‑253 Rybnik, pl. Pokoju 1 BB 32­‑425­‑20­‑16 CC dkboguszowice@gmail.com DD http://www.dkboguszowice.pl

Najmłodsi uczestniczą w zajęciach tanecznych, teatralnych, komputerowych czy rękodzieła. Organizowane są także wycieczki. Codziennie rano odbywają się projekcje filmowe dla dzieci. Wstęp na nie jest wolny. Zajęcia artystyczne i wycieczki są płatne. [kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

25


EEFerie zimowe

EEDni Rodzinne w Muzeum Zagłębia

Sosnowiec, Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, 16–29 stycznia

Będzin, Muzeum Zagłębia, 19, 26 stycznia

AA MBP im. Gustawa Daniłowskiego 41­‑200 Sosnowiec, ul. Kościelna 11 BB 32­‑266­‑43­‑76 CC promocja@biblioteka.sosnowiec.pl DD http://www.biblioteka.sosnowiec.pl

Zajęcia plastyczne, literackie, ruchowe i rozrywkowe, które nie pozwolą się nudzić żadnemu dziecku spędzającemu zimowe ferie w mieście. W programie m.in.: zabawy edukacyjne i na świeżym powietrzu, wspólne czytanie, gry planszowe i logiczne.

AA Muzeum Zagłębia 42­‑500 Będzin, ul. gen. K. Świerczewskiego 15 BB 32­‑267­‑77­‑07 CC sekretariat@muzeum.bedzin.pl DD http://www.muzeum.bedzin.pl

Organizowane corocznie w dwa kolejne czwartki ferii zimowych bezpłatne zajęcia dla dzieci spędzających ten czas w mieście. Program obejmuje zajęcia tematyczne związane z aktualnymi wystawami czasowymi, konkursy, warsztaty. [kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

[kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

EEBiblioferie

EEChóralne Spotkania Kolędowe

Tychy, Miejska Biblioteka Publiczna, 16–29 stycznia

Chorzów­‑Batory, Miejski Dom Kultury Batory, 19 stycznia

AA Biblioteka Główna – Mediateka 43­‑100 Tychy, al. J. Piłsudskiego 16 BB 32­‑227­‑04­‑54 CC promocja@mbp.tychy.pl DD http://www.mbp.tychy.pl

AA MDK Batory 41­‑506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 6 BB 32­‑246­‑00­‑60 CC alina@mdkbatory.pl DD http://www.mdkbatory.pl

Biblioferie to oferta skierowana do uczniów tyskich szkół podstawowych, którzy w trakcie zimowej przerwy mogą skorzystać z ciekawych zajęć o charakterze literacko­‑plastycznym oraz wziąć udział w innych zajęciach (spotkania z książką, gry planszowe, rozrywki umysłowe).

To koncert, podczas którego swój dorobek artystyczny prezentują chóry zrzeszone w Śląskim Związku Chórów i Orkiestr Okręgu Chorzowsko­‑Świętochłowickim.

[kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

EEFerie po Zbóju Żywiec, kino Janosik, 16–31 stycznia AA Kino Janosik 34­‑300 Żywiec, ul. Jana III Sobieskiego 1 BB 33­‑861­‑20­‑03 CC biuro@kinojanosik.pl DD http://www.kinojanosik.pl

„Ferie po zbóju” łączą w sobie dobrą bajkę, film i warsztaty. Prezentowane filmy często zajmują pierwsze miejsca na dziecięcych festiwalach, ale niekoniecznie można je zobaczyć na dużym ekranie. [kod] film, fotografia

[kod] muzyka

EEVII Koncert z Gwiazdą Wręczyca Wielka, Gminny Ośrodek Kultury, 20 stycznia AA Gminny Ośrodek Kultury 42­‑130 Wręczyca Wielka, ul. Śląska 20 BB 34­‑319­‑24­‑24 CC gok@gokwreczycawielka.pl DD http://www.gokwreczycawielka.pl

Kolejna edycja cyklicznego przedsięwzięcia, podczas którego Dziecięco­‑Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wręczycy Wielkiej prezentuje utwory z repertuaru zaproszonego artysty specjalnie przygotowane na tę okazję (wystąpili już m.in.: Iwona Socha, ­Zbigniew Wodecki, Justyna Steczkowska, Kayah, Maryla Rodowicz). [kod] muzyka

26 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEKoncert noworoczny

EEOtwarta Scena 2.0 – CatCH DAY

Zawiercie, Miejski Ośrodek Kultury Centrum im. Adama Mickiewicza, 21 stycznia

Łaziska Górne, Muzeum Energetyki, 22 stycznia

AA MOK Centrum im. Adama Mickiewicza 42­‑400 Zawiercie, ul. Piastowska 1 BB 32­‑672­‑28­‑82 DD http://www.mok.pl

Pieśni i suity taneczne z różnych regionów Polski, ciekawe układy choreograficzne, kapela grająca na ludową nutę – to tylko niektóre z atrakcji noworocznego koncertu Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Zawiercie, któremu towarzyszyć będzie dziecięce Małe Zawiercie.

AA Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki 43­‑170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30 BB 603­‑155­‑562 CC wydarzenia@muzeumenergetyki.pl DD http://www.muzeumenergetyki.pl

Otwarta Scena 2.0 to cykl koncertów młodych, obiecujących zespołów, które mają możliwość pokazania się przed szeroką publicznością. Tym razem wystąpi grupa Catch Day. [kod] muzyka

[kod] folklor, sztuka ludowa

EE48. Przegląd Zespołów Kolędniczych I Obrzędowych „Żywieckie Gody” Żywiec, Milówka, 12–28 stycznia AA Regionalny Ośrodek Kultury 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. 1 Maja 8 BB 33­‑812­‑69­‑08, 33­‑812­‑33­‑33 CC rok@rok.bielsko.pl DD http://www.rok.bielsko.pl

Najstarszy i największy konkurs grup kolędniczych z terenu Żywiecczyzny i Beskidu Śląskiego. Kolędnicy występujący na scenie (z gwiazdą, z turoniem, herody, winszownicy…) rywalizują w Żywcu, plenerowi przebierańcy (dziady noworoczne) walczą o nagrody w Milówce. Wiele imprez towarzyszących, m.in. konkursy trzaskania z bata, potańcówka dziadowska, degustacja potraw regionalnych, kuligi. Głównymi organizatorami są: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku­‑Białej, Miejskie Centrum Kultury w Żywcu i Gminny Ośrodek Kultury w Milówce. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEXX Jurajski Przegląd Grup Kolędniczych „Herody 2017” Niegowa, Gminny Ośrodek Kultury, 22 stycznia AA Gminny Ośrodek Kultury 42­‑320 Niegowa, ul. Wojska Polskiego 2 BB 34­‑315­‑12­‑01 CC gokniegowa@o2.pl

Impreza o zasięgu wojewódzkim, organizowana wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie, mająca na celu pokazywanie i ochronę pięknych tradycji karnawałowych. [kod] folklor, sztuka ludowa

EE10. Katowicki Karnawał Komedii Katowice, Teatr Korez, Teatr Śląski, 27 stycznia – 5 lutego AA Teatr Korez 40­‑032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2 BB 33­‑209­‑00­‑88 CC biuro@korez.art.pl DD http://www.korez.art.pl

Ogólnopolski przegląd spektakli komediowych. [kod] literatura, teatr

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

27


EEKoncert noworoczny

EEFestiwal Dobrych Filmów

Kłobuck, Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły, 28 stycznia

Czechowice­‑Dziedzice, Miejski Dom Kultury, styczeń

AA MOK im. Władysława Sebyły 42­‑100 Kłobuck, ul. Targowa 1 BB 34­‑317­‑29­‑91 CC mok.klobuck@gmail.com DD http://mokklobuck.pl

AA Miejski Dom Kultury 43­‑502 Czechowice­‑Dziedzice, ul. Niepodległości 42 BB 32­‑215­‑31­‑59 CC mdk@mdk.czechowice­‑dziedzice.pl DD http://www.mdk.czechowice­‑dziedzice.pl

Koncert zespołu Ziemia Kłobucka. Artyści zaprezentują się widowni w repertuarze złożonym z pieśni i tańców z wielu regionów Polski. [kod] folklor, sztuka ludowa

[kod] film, fotografia

EEIX Powiatowy Przegląd Kolęd I Pastorałek dla Osób Niepełnosprawnych

EE16. Koncert Noworoczny Łodygowice, Gminny Ośrodek Kultury, 28 stycznia

Gilowice, Gminny Ośrodek Kultury, styczeń

AA Gminny Ośrodek Kultury 34­‑325 Łodygowice, pl. Wolności 5 BB 33­‑863­‑10­‑86 CC gok@lodygowice.pl DD http://www.lodygowicegok.pl

AA Warsztat Terapii Zajęciowej 34­‑322 Gilowice, ul. Zakopiańska 17 BB 33­‑865­‑34­‑47 CC gok@gilowice.pl DD http://www.gilowice.pl

Cykliczna impreza z Młodzieżową Orkiestrą Dętą łodygowickiego GOK­‑u w roli głównej.

Przegląd w wykonaniu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

[kod] muzyka

[kod] muzyka

EEBeskidzki Karnawał

EEKoncert świąteczny

Żywiec, Miejskie Centrum Kultury, 28 stycznia

Goczałkowice­‑Zdrój, kościół pw. św. Jerzego Męczennika, styczeń

AA Starostwo Powiatowe w Żywcu 34­‑300 Żywiec, ul. Z. Krasińskiego 13 BB 33­‑860­‑22­‑44 DD http://www.zywiec.powiat.pl

Beskidzki Karnawał jest podsumowaniem cyklu imprez pod nazwą „Boże Narodzenie w Beskidach”. W programie prezentacje artystyczne gmin powiatu żywieckiego, degustacje potraw regionalnych oraz kiermasz rękodzieła ludowego. Impreza jest potwierdzeniem, iż tradycje bożonarodzeniowe są na Żywiecczyźnie nadal żywe i należy je kultywować. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEMikołowskie Spotkania Kolędowe Mikołów, Bazylika św. Wojciecha, 29 stycznia AA Miejski Dom Kultury 43­‑190 Mikołów, Rynek 19 BB 32­‑226­‑21­‑47

AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑230 Goczałkowice­‑Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 61 BB 32­‑210­‑70­‑88 CC gok@goczalkowicezdroj.pl DD http:/http://www.gok.goczalkowicezdroj.pl [kod] muzyka

EEAkcja Zima Katowice, Pałac Młodzieży, styczeń AA Pałac Młodzieży 40­‑066 Katowice, ul. Mikołowska 26 BB 32­‑251­‑85­‑93, 32­‑251­‑64­‑31 wew. 1222 DD http://pm.katowice.pl

Warsztaty artystyczne podczas ferii zimowych w Pracowni Rzeźby, Ceramiki, Rękodzieła i Witrażu. [kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

Mikołowskie Spotkania Kolędowe to już tradycja. W niedzielny wieczór będzie można usłyszeć wiele pięknych polskich kolęd w wykonaniu mikołowskich chórów i zespołów. [kod] muzyka

28 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEOrszak Trzech Króli

EEBabskie Biesiady

Skoczów, Rynek, styczeń

Wola, Góra, Grzawa, Frydek, Gminny Ośrodek Kultury, styczeń – luty

AA Miejskie Centrum Kultury Integrator 43­‑430 Skoczów, ul. A. Mickiewicza 9 BB 33­‑479­‑10­‑40 [kod] folklor, sztuka ludowa

EEXXIV Ogólnopolski Konkurs Kolęd I Pastorałek Ślemień, Gminny Ośrodek Kultury Jemioła, styczeń AA GOK Jemioła 34­‑323 Ślemień, ul. Krakowska 124 BB 33­‑865­‑43­‑53 CC slemien.gok@gmail.com DD http://www.slemien.naszgok.pl

Impreza ma już ponad dwudziestoletnią tradycję. Pierwszego dnia odbywają się przesłuchania konkursowe uczestników. Drugiego, po uroczystej mszy św., organizowany jest koncert finałowy oraz następuje wręczenie dyplomów i nagród. Koncert finałowy uświetnia występ zdobywcy zeszłorocznego Grand Prix oraz zaproszona gwiazda. [kod] muzyka

EEIX Przegląd Widowisk Jasełkowych Placówek Opiekuńczo­‑Leczniczych oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej Żywiec, Miejskie Centrum Kultury, styczeń

AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑225 Wola, ul. Pszczyńska 110 BB 32­‑211­‑83­‑91, 32­‑448­‑92­‑53, 512­‑237­‑423 CC gok@miedzna.pl DD http://www.gok.miedzna.pl

Wyjątkowy wieczór dla kobiet – z zespołem, wodzirejem, dobrą zabawą i dużą dawką humoru! [kod] inna

EEVIII Ogólnopolski Konkurs Małych Form Dokumentalnych „Świat wokół mnie” Rybnik, Młodzieżowy Dom Kultury, styczeń – kwiecień AA Młodzieżowy Dom Kultury 44­‑217 Rybnik, ul. W. Broniewskiego 23 BB 32­‑422­‑40­‑88, 32­‑421­‑51­‑55 CC mdkwr@poczta.onet.pl DD http://www.mdk.rybnik.pl

Udział w konkursie inspiruje młodzież do twórczej aktywności oraz rozwija zainteresowania sztuką filmową. Przedmiotem oceny są krótkie filmy zrealizowane w konwencji dokumentalnej, w których autorzy opisują świat bliski swoim doświadczeniom. Konkurs obejmuje teren całego kraju. [kod] film, fotografia

AA Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo­‑Leczniczy 34­‑312 Międzybrodzie Bialskie, ul. Graniczna 7 BB 33­‑866­‑13­‑49 CC mck@mck.zywiec.pl DD http://www.mck.zywiec.pl, http://www.pzol.pl

Przegląd skierowany jest do placówek i organizacji zajmujących się pracą z osobami niepełnosprawnymi. Podstawowym celem jego realizacji jest aktywizacja osób niepełnosprawnych przez teatr. [kod] literatura, teatr

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

29


EEXV Integracyjny Konkurs

EEMiędzy Czernią a Bielą

Recytatorski i XIII Przegląd Innych Form Artystycznych „Proteus” Bielsko­‑Biała, Spółdzielcze Centrum Kultury Best, styczeń – maj AA SCK Best 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. Jutrzenki 18 BB 33­‑499­‑08­‑13 CC sckbest@gmail.com DD http://sckbest.pl

Konkurs i Przegląd „Proteus” organizowany jest przez Spółdzielcze Centrum Kultury Best przy SM Złote Łany oraz Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku­‑Białej. Towarzyszy mu hasało: „Radość życia w twórczości ks. Jana Twardowskiego”. Celem jest przede wszystkim integracja osób niepełnosprawnych ze zdrowymi, promocja najzdolniejszych uczestników oraz popularyzacja poezji ks. Jana Twardowskiego. Inne formy artystyczne, taneczne czy parateatralne, są zarezerwowane tylko dla uczniów niepełnosprawnych. Przegląd kierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Od dwóch lat oprócz recytacji można zgłaszać się w kategorii poezji śpiewanej. Finał odbędzie się 11 maja. [kod] inna

EEXVIII Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza Katowice, Miejski Dom Kultury Koszutka, styczeń – maj AA MDK Koszutka 40­‑126 Katowice, ul. M. Grażyńskiego 47 BB 32­‑258­‑92­‑00 CC domkultury@mdkkoszutka.pl DD http://www.mdkkoszutka.pl

– II Międzynarodowe Biennale na Małą Formę Graficzną Rybnik, Młodzieżowy Dom Kultury, styczeń – maj AA Młodzieżowy Dom Kultury 44­‑217 Rybnik, ul. W. Broniewskiego 23 BB 32­‑422­‑40­‑88, 32­‑421­‑51­‑55 CC mdkwr@poczta.onet.pl DD http://www.mdk.rybnik.pl

Konkurs skierowany jest do osób w wieku od 12 do 25 lat. Nosi tytuł „Elfy, skrzaty i wróżki, czyli dobre duszki”. Celem jest przede wszystkim inspirowanie do pracy twórczej, ale również kształtowanie i rozwijanie zainteresowań mniej znanymi technikami plastycznymi, doskonalenie umiejętności warsztatowych w dziedzinie grafiki oraz stworzenie możliwości prezentacji prac uzdolnionej młodzieży. [kod] plastyka

EEFamilijne Niedziele z Teatrem Gliwice, Teatr Miejski w Gliwicach, styczeń – 18 czerwca AA Teatr Miejski w Gliwicach 44­‑100 Gliwice, ul. Nowy Świat 55­‑57 BB 32­‑230­‑49­‑68 CC bow@teatr.gliwice.pl DD http://www.teatr.gliwice.pl

To sposób na twórcze spędzanie niedzieli z mamą i tatą – warsztaty przygotowane z myślą o dzieciach i ich opiekunach. Uczestnicy podczas wspólnej zabawy popatrzą na otaczający nas świat poprzez medium, jakim jest teatr. Odkryją różne sposoby budowania spektaklu. Sprawdzą się zarówno jako twórcy, jak też interpretatorzy sztuk scenicznych. [kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy, bez względu na przynależność do związków twórczych. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednego wiersza o dowolnej tematyce, w trzech egzemplarzach. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane ani publikowane. [kod] literatura, teatr

30 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEStare Kino w Starym Zamku

EEŚląski Wawrzyn Literacki

Bielsko­‑Biała, Muzeum Historyczne w Bielsku-­ -Białej – Zamek książąt Sułkowskich, styczeń – czerwiec

Katowice, Biblioteka Śląska, styczeń – wrzesień

AA Muzeum Historyczne w Bielsku­‑Białej – Zamek książąt Sułkowskich 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. Wzgórze 16 BB 33­‑811­‑10­‑35, 33­‑816­‑86­‑86 CC natalia.dymanus@muzeum.bielsko.pl DD http://www.muzeum.bielsko.pl

Wydarzenia cykliczne, projekcja w każdy drugi wtorek miesiąca: 10.01 Zwariowane komedie romantyczne (m.in. „Pół żartem, pół serio”), 14.02 Filmowe adaptacje (m.in. „Zemsta”), 14.03 Wojna na wesoło (m.in. „Gdzie jest generał”), 11.04 Komedie egzotyczne (m.in. „Świat się śmieje”), 9.05 Komedie na serio (m.in. „Dyktator”), 13.06 Polska powojenna komedia (m.in. „Rejs”). Spotkania prowadzi Stanisław Janicki. Odpłatność jak za wstęp do muzeum. [kod] film, fotografia

EE10 Zeta dla Kabareta Bytom, Bytomskie Centrum Kultury, styczeń – czerwiec AA Bytomskie Centrum Kultury 41­‑902 Bytom, pl. K. Stanek 1 BB 32­‑389­‑32­‑09 CC a.sekretariat@becek.pl DD http://www.becek.pl

Na bytomskiej scenie prezentują się młode kabarety i komicy z całej Polski. Kabarety, które nie pojawiają się w telewizji, ale zdobywają wiele ważnych nagród na ogólnopolskich przeglądach. [kod] inna

AA Biblioteka Śląska 40­‑021 Katowice, pl. Rady Europy 1 BB 32­‑208­‑37­‑40, 32­‑208­‑37­‑39 CC info@bs.katowice.pl, promocja@bs.katowice.pl DD http://www.bs.katowice.pl

W Bibliotece Śląskiej powołano Klub Dobrej Książki i ustanowiono nagrodę – Śląski Wawrzyn Literacki. Każdego miesiąca cenione autorytety nominują publikacje godne polecenia, co pozwala dostrzec i poznać współczesne utwory literackie ważne dla polskiej kultury. Klub Dobrej Książki istnieje od 1999 r. Grono miłośników literatury spotyka się w ostatni czwartek miesiąca, by dyskutować o nowościach wydawniczych. Polecane książki – wydane po raz pierwszy w roku poprzedzającym nominacje – zostają przedstawione słuchaczom przez znakomitych krytyków, badaczy i znawców literatury z całego kraju. Wybór książki, która zostanie uhonorowana Śląskim Wawrzynem Literackim, należy do czytelników oddających głos w plebiscycie. Gospodarzem spotkań jest prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski. Szczegółowe informacje na stronie Biblioteki Śląskiej (październik 2016 – wrzesień 2017 r. z wyjątkiem lipca i sierpnia). [kod] literatura, teatr

EEXXI Ogólnopolski i XXXV Wojewódzki Przegląd Dziecięcej I Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa” Bielsko­‑Biała, Spółdzielcze Centrum Kultury Best, styczeń – październik AA SCK Best 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. Jutrzenki 18 BB 33­‑499­‑08­‑13 CC sckbest@gmail.com DD http://sckbest.pl

Przegląd organizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową Złote Łany. Od 21 lat ma zasięg ogólnopolski. Corocznie jurorzy spośród wszystkich nadsyłanych tekstów wybierają sto prac stu autorów, przyznając im równorzędne nagrody. Wyróżnione teksty publikowane są w katalogu – głównej nagrodzie wręczanej podczas finału (w tym roku 20 października.) Uroczystemu spotkaniu towarzyszą zawsze warsztaty prowadzone przez jurorów oraz koncert w wykonaniu zaproszonych gwiazd. Współorganizatorem jest Urząd Miejski w Bielsku­‑Białej. [kod] literatura, teatr

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

31


EEFajer po Szychcie Żory, Muzeum Miejskie, styczeń – październik AA Muzeum Miejskie 44­‑240 Żory, ul. Muzealna 1/2 BB 32­‑434­‑37­‑14 CC informacja@muzeum.zory.pl DD http://muzeum.zory.pl

Impreza biesiadna, folklorystyczna dla dorosłych. W styczniu organizatorzy zapraszają na Karnawał, w czerwcu na Noc świętojańską, a w październiku na Kartoflisko. Stałym miejscem biesiady jest Centrum Edukacji Regionalnej Muzeum Miejskiego w Żorach­‑Osinach. [kod] folklor, sztuka ludowa

EERecitale fortepianowe w pszczyńskim zamku Pszczyna, Muzeum Zamkowe, styczeń – listopad AA Muzeum Zamkowe 43­‑200 Pszczyna, ul. Brama Wybrańców 1 BB 32­‑210­‑30­‑37 CC marketing@zamek­‑pszczyna.pl DD http://www.zamek­‑pszczyna.pl

Cykl koncertów fortepianowych w wykonaniu: prof. zw. Andrzeja Jasińskiego, Marty Czech, dr. P ­ iotra Banasika, prof. Zbigniewa Raubo, dr hab. Anny Góreckiej, prof. AM, dr hab. Magdaleny Lisak – członków kadry naukowo­‑dydaktycznej Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Katowicach. Szczegółowe informacje o terminach, wykonawcach i programach koncertów znajdą się na stronie internetowej muzeum. [kod] muzyka

EEBCKino Bytom, Bytomskie Centrum Kultury, styczeń – grudzień AA Bytomskie Centrum Kultury 41­‑902 Bytom, pl. K. Stanek 1 BB 32­‑389­‑32­‑09 CC a.sekretariat@becek.pl DD http://www.becek.pl

na temat filmu. Repertuar studyjny BCKina to obok tradycyjnych już, poniedziałkowych spotkań w Klubie Filmowym, regularne seanse kinowe. Od piątku do czwartku w Sali Ki­‑Nowa obejrzeć można filmy cenionych reżyserów, ambitne, z przesłaniem – słowem filmy nie dla każdego, znane z kin studyjnych. [kod] film, fotografia

EEBecekowy Pokój Gier Bytom, Bytomskie Centrum Kultury, styczeń – grudzień AA Bytomskie Centrum Kultury 41­‑902 Bytom, pl. K. Stanek 1 BB 32­‑389­‑32­‑09 CC a.sekretariat@becek.pl DD http://www.becek.pl

Gry towarzyskie to nie tylko doskonała rozrywka i niekonwencjonalny sposób spędzania wolnego czasu, ale również możliwość rozwijania umiejętności logicznego myślenia. Uczą strategii, spostrzegawczości, zręczności i szybkiej reakcji. Gramy – zapewniają organizatorzy – strategicznie, logicznie, ekonomicznie, rodzinnie, klasycznie, przygodowo, karcianie... a nawet edukacyjnie. [kod] inna

EEKlub Zielonej Żyrafy Bytom, Bytomskie Centrum Kultury, styczeń – grudzień AA Bytomskie Centrum Kultury 41­‑902 Bytom, pl. K. Stanek 1 BB 32­‑389­‑32­‑09 CC a.sekretariat@becek.pl DD http://www.becek.pl

Klub Zielonej Żyrafy promuje twórczą edukację. Wspólne działania rodziców i dzieci podczas warsztatów pozwalają na lepsze wzajemne poznanie się, a także na odkrywanie drzemiących w nich talentów i pasji. Zajęcia w Klubie Zielonej Żyrafy są propozycją na niebanalne spędzanie sobotniego przedpołudnia w miłej i twórczej atmosferze. To wspólna, rodzinna, kreatywna zabawa. Zajęcia prowadzone są pod okiem artystów, instruktorów i pedagogów. [kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

Klub Filmowy BCK prezentuje filmy artystyczne i ambitne z całego świata. Umożliwia widzom zapoznanie się z największymi dziełami kinematografii, upowszechnia sztukę X muzy oraz poszerza wiedzą

32 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEPodwieczorki Muzyczne w Willi Caro

EEAlchemia Słów

Gliwice, Willa Caro, styczeń – grudzień

Katowice, Biblioteka Śląska – Dom Oświatowy, styczeń – grudzień

AA Klub Inicjatyw Kulturalnych 44­‑100 Gliwice, ul. Studzienna 6 BB 32­‑231­‑55­‑36 CC kikgliwice@gmail.com DD http://www.kikgliwice.com

Recitale oraz koncerty kameralne, klasyka, muzyka ­filmowa, etniczna, operowa. Raz w miesiącu w niedzielne popołudnie sala konferencyjna Willi Caro wypełniona jest publicznością do ostatniego miejsca. Współorganizatorem koncertów jest Muzeum w Gliwicach. [kod] muzyka

EEWarsztaty literackie Gliwice, Centrum Organizacji Kulturalnych Perełka, styczeń – grudzień AA Klub Inicjatyw Kulturalnych 44­‑100 Gliwice, ul. Studzienna 6 BB 32­‑231­‑55­‑36 CC kikgliwice@gmail.com DD http://www.kikgliwice.com

Warsztaty literackie prowadzi Krzysztof Siwczyk (ur. 1977) – poeta, recenzent oraz okazjonalnie aktor. Spotkania adresowane są do wszystkich osób (bez względu na wiek i dorobek twórczy) zajmujących się pisaniem prozy, poezji, esejów, tekstów krytyczno-literackich oraz zainteresowanych tą tematyką. Ich celem są m.in.: aktywna praca nad badaniem tekstu literackiego, ćwiczenia warsztatowe, interpretacja tekstów oraz udzielanie pomocy w publikacji prozy, wierszy, recenzji w prasie literackiej i ogólnopolskich periodykach kulturalno­‑społecznych. Efektem wieloletniej działalności Klubu Literackiego jest seria autorskich arkuszy poetyckich autorów uczęszczających na zajęcia warsztatowe.

AA Biblioteka Śląska – Dom Oświatowy 40­‑015 Katowice, ul. Francuska 12 BB 32­‑255­‑43­‑21, 32­‑208­‑37­‑40 CC domoswiatowy@bs.katowice.pl DD http://www.bs.katowice.pl

Warsztaty adresowane do piszących i niepiszących, utalentowanych i nieutalentowanych. Warunkiem uczestnictwa jest chęć zabawy i podjęcie wyzwania rzuconego przez pustą kartkę, celem bezpośrednim zajęć zaś nabycie koniecznej wiedzy o literaturze, a cele pośrednie to: rozwój ekspresji twórczej i doskonalenie świadomości siły słowa. Cykliczne warsztaty w Domu Oświatowym BŚ – od stycznia do czerwca i kontynuacja od września do grudnia. [kod] literatura, teatr

EECykl wykładów „Wszechnica” Katowice, Biblioteka Śląska, styczeń – grudzień AA Biblioteka Śląska 40­‑021 Katowice, pl. Rady Europy 1 BB 32­‑208­‑37­‑40, 32­‑208­‑37­‑39 CC info@bs.katowice.pl promocja@bs.katowice.pl DD http://www.bs.katowice.pl

W ostatni wtorek każdego miesiąca Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach i Biblioteka Śląska organizują w ramach cyklu Wszechnica wykłady z zakresu najnowszych osiągnięć nauki i problemów kultury. Cykl prowadzi dr hab. Zygmunt Woźniczka. [kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

[kod] literatura, teatr

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

33


EECzytanie Sztuki

EEGraficzne Znaki

Katowice, Biblioteka Śląska – Dom Oświatowy, styczeń – grudzień

Katowice, Biblioteka Śląska – Dom Oświatowy, styczeń – grudzień

AA Biblioteka Śląska – Dom Oświatowy 40­‑015 Katowice, ul. Francuska 12 BB 32­‑255­‑43­‑21, 32­‑208­‑37­‑40 CC domoswiatowy@bs.katowice.pl DD http://www.bs.katowice.pl

AA Biblioteka Śląska – Dom Oświatowy 40­‑015 Katowice, ul. Francuska 12 BB 32­‑255­‑43­‑21, 32­‑208­‑37­‑40 CC domoswiatowy@bs.katowice.pl DD http://www.bs.katowice.pl

Całoroczne spotkania warsztatowe dla dzieci poświęcone literaturze pięknej w połączeniu z innymi dziedzinami – fotografią, plastyką, filmem i animacją, muzyką i dizajnem. Zajęcia rozwijają kreatywność i ekspresję uczestników oraz postawę twórczą u edukatorów i nauczycieli. Warsztaty mają często formę happeningów i działań interdyscyplinarnych. Przedsięwzięcie realizowane we współpracy z Polskim Komitetem Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA. Cykliczne warsztaty w Domu Oświatowym BŚ – od stycznia do czerwca i kontynuacja od września do grudnia.

Spotkania warsztatowe, które będą oscylowały wokół grafiki oraz możliwości wykorzystania tej techniki w kontekście książki. Uczestnicy samodzielnie przygotują płyty graficzne i sporządzą własny ekslibris. Będą posługiwali się takimi technikami, jak linoryt i sucha igła. Zajęcia zakończy wykonanie (za pomocą prasy) odbitek druku wklęsłego i wypukłego. Przedsięwzięcie nawiązuje do wieloletniej tradycji Międzynarodowych Przeglądów Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego im. Pawła Stellera, organizowanych przez Bibliotekę Śląską. Cykliczne warsztaty w Domu Oświatowym BŚ – od stycznia do czerwca i kontynuacja od września do grudnia.

[kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

[kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

EEDźwiękomalowanie Katowice, Biblioteka Śląska – Dom Oświatowy, styczeń – grudzień AA Biblioteka Śląska – Dom Oświatowy 40­‑015 Katowice, ul. Francuska 12 BB 32­‑255­‑43­‑21, 32­‑208­‑37­‑40 CC domoswiatowy@bs.katowice.pl DD http://www.bs.katowice.pl

Koncerty muzyki klasycznej dla dzieci współorganizowane z Instytucją Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia. Cykliczne warsztaty w Domu Oświatowym BŚ – od stycznia do czerwca i kontynuacja od września do grudnia. [kod] muzyka

EEKlub Małego Krytyka Literackiego Katowice, Biblioteka Śląska – Dział Integracyjno-Biblioterapeutyczny, styczeń – grudzień AA Biblioteka Śląska – Dział Integracyjno-Biblioterapeutyczny 40­‑036 Katowice, ul. J. Ligonia 7 BB 32­‑251­‑42­‑21 wew. 233, 234, 32­‑208­‑37­‑40 CC biblioterapeutyczny@bs.katowice.pl DD http://www.bs.katowice.pl

Realizowany w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki – adresowany jest do dzieci z klas III­‑VI szkoły podstawowej, które lubią czytać i rozmawiać o literaturze. Podczas comiesięcznych spotkań wcielają się w rolę krytyków literackich i tworzą recenzje przeczytanych książek. Terminy spotkań ustalane są na bieżąco. Klub działa od stycznia do grudnia, z wyjątkiem lipca i sierpnia. [kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

34 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEKlub Miłośników Podróżowania im. Alfreda Szklarskiego Katowice, Biblioteka Śląska – Dom Oświatowy, styczeń – grudzień AA Biblioteka Śląska – Dom Oświatowy 40­‑015 Katowice, ul. Francuska 12 BB 32­‑255­‑43­‑21, 32­‑208­‑37­‑40 CC domoswiatowy@bs.katowice.pl DD http://www.bs.katowice.pl

Cykl warsztatów antropologiczno­‑literackich dla młodzieży. Celem zajęć jest stworzenie stałej grupy odbiorców, skupionej wokół Gabinetu Alfreda Szklarskiego, która w trakcie warsztatów będzie miała okazję pogłębić swoje zainteresowanie twórczością pisarza, ale również spróbuje odnaleźć inspiracje związane z szeroko rozumianą tematyką podróżniczą i badaniami antropologicznymi. Cykliczne warsztaty w Domu Oświatowym BŚ – od stycznia do czerwca i kontynuacja od września do grudnia. [kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

EEKonwersatorium Biblioteki Śląskiej Katowice, Biblioteka Śląska – Dział Integracyjno-Biblioterapeutyczny, styczeń – grudzień

EEMuzykoczytanie Katowice, Biblioteka Śląska – Dom Oświatowy, styczeń – grudzień AA Biblioteka Śląska – Dom Oświatowy 40­‑015 Katowice, ul. Francuska 12 BB 32­‑255­‑43­‑21, 32­‑208­‑37­‑40 CC domoswiatowy@bs.katowice.pl DD http://www.bs.katowice.pl

Całoroczne spotkania warsztatowe dla dzieci i młodzieży, dotyczące literatury pięknej i muzyki, przygotowane we współpracy z Polskim Komitetem Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA. Warsztaty polegać będą na wkroczeniu w świat baśni – symboli i archetypów, które kształtują naszą wyobraźnię i psychikę. Ważne będzie ukazanie, że baśnie emanują wielkim zrozumieniem dla ludzkich słabości i pokazują drogi ich przekroczenia. Główną część pracy stanowić będą działania pogłębiające indywidualne poszukiwania w obrębie baśniowych wątków z wykorzystaniem takich metod, jak: drama, praca grupowa, choreoterapia, praca z ciałem. W czasie warsztatów wykorzystane zostaną instrumenty, m.in.: ukulele, bęben, flety, przeszkadzajki, akordeon, elektronika. Cykliczne warsztaty w Domu Oświatowym BŚ – od stycznia do czerwca i kontynuacja od września do grudnia. [kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

AA Biblioteka Śląska – Dział Integracyjno­ ‑Biblioterapeutyczny 40­‑036 Katowice, ul. J. Ligonia 7 BB 32­‑251­‑42­‑21 wew. 233, 234, 32­‑208­‑37­‑40 CC biblioterapeutyczny@bs.katowice.pl DD http://www.bs.katowice.pl

Zajęcia dla seniorów prowadzone są przez cały rok. W 2017 r. proponowane są następujące cykle: 1. Nauka języków obcych (angielski, niemiecki, włoski, francuski) przy wykorzystaniu platformy e­‑lear­ ningowej; 2. „Słynne księgi” – w trakcie spotkań przedstawione będą historie istotnych dla dziedzictwa narodowego manuskryptów i dokumentów, znajdujących się w polskich zbiorach muzealnych i bibliotecznych; 3. „Nieznane oblicza” – przybliżone zostaną mało znane fakty z życia wybitnych odkrywców, ludzi nauki, kultury i polityki od średniowiecza po czasy współczesne; 4. „Wielkie miasta świata” – w trakcie spotkań uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z historią i architekturą prezentowanych miast (m.in. Singapuru, Waszyngtonu, Rio de Janeiro) oraz z ich obecnym obliczem (za pomocą aplikacji Street View). Dokładne daty i tematy spotkań Konwersatorium dostępne są na stronie internetowej Biblioteki Śląskiej.

EEOpowieści Obrazkowe / Opowieści Tekstowe Katowice, Biblioteka Śląska – Dom Oświatowy, styczeń – grudzień AA Biblioteka Śląska – Dom Oświatowy 40­‑015 Katowice, ul. Francuska 12 BB 32­‑255­‑43­‑21, 32­‑208­‑37­‑40 CC domoswiatowy@bs.katowice.pl DD http://www.bs.katowice.pl

Cykl zajęć dla młodzieży gimnazjalnej. Warsztaty zbudowane są wokół dwóch języków wizualnych – piktografii (języka znaków rysunkowych) i typografii (języka znaków literowych i nieliterowych). Oba stanowią niezwykłe nośniki informacji. Jak je czytać, tworzyć, przekształcać, zamieniać w sztukę? Na warsztaty złożą się krótkie projekcje wprowadzające w temat i – przede wszystkim – wiele angażujących działań plastycznych. Cykliczne warsztaty w Domu Oświatowym BŚ – od stycznia do czerwca i kontynuacja od września do grudnia. [kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

[kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

35


EEOpowieści Symboliczne

EETeatroczytanie

Katowice, Biblioteka Śląska – Dom Oświatowy, styczeń – grudzień

Katowice, Biblioteka Śląska – Dom Oświatowy, styczeń – grudzień

AA Biblioteka Śląska – Dom Oświatowy 40­‑015 Katowice, ul. Francuska 12 BB 32­‑255­‑43­‑21, 32­‑208­‑37­‑40 CC domoswiatowy@bs.katowice.pl DD http://www.bs.katowice.pl

AA Biblioteka Śląska – Dom Oświatowy 40­‑015 Katowice, ul. Francuska 12 BB 32­‑255­‑43­‑21, 32­‑208­‑37­‑40 CC domoswiatowy@bs.katowice.pl DD http://www.bs.katowice.pl

Zajęcia dla młodzieży będą poświęcone odkrywaniu na nowo baśniowego świata. Zarówno tego zamkniętego w klasycznych utworach braci Grimmów czy Charles’a Perraulta, jak i tego, który mieszka głęboko w nas. Uczestnicy, analizując i interpretując opowieści, przyjrzą się tym archetypom, które są dla nich ważne. Przypomnimy też – zapowiadają organizatorzy – ilustracje tak znakomitych artystów (od XIX wieku do współczesności), jak m.in.: Daniel Drescher, Heinrich Leutemann, Carl Offterdinger, Wiktor Sadowski czy Jan Marcin Szancer. Będzie to również okazja, by osobiste symbole umieścić w królestwie baśni – za pomocą narzędzi literackich i plastycznych. Cykl spotkań zakończy się złożeniem wszystkich opowieści we wspólną „Współ­czesną księgę baśni”, inspirowaną klasyką, ale odzwierciedlającą sposób widzenia młodych ludzi ze Śląska. Cykliczne warsztaty w Domu Oświatowym BŚ – od stycznia do czerwca i kontynuacja od września do grudnia.

Teatroczytanie to cykl spotkań dla młodzieży po­święconych szeroko rozumianej materii teatru i literaturze pięknej. Warsztaty obejmują dynamiczną i energetyczną pracę poprzez ruch, zabawę i improwizację, które rozbudzają wyobraźnię i kreatywność. Ważne elementy zajęć to nie tylko nauka swobodnego poruszania się na scenie i praca nad głosem, ale również zdolność słuchania i reagowania na partnerów, budowanie zaufania w grupie oraz nabywanie otwartej postawy i pewności siebie. Uczestnicy wykonują zadania aktorskie indywidualnie, w parach i w grupie. Cykliczne warsztaty w Domu Oświatowym BŚ – od stycznia do czerwca i kontynuacja od września do grudnia.

[kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

AA Miejski Dom Kultury 43­‑190 Mikołów, Rynek 19 BB 32­‑226­‑21­‑47 CC sekretariat@mdkmikolow.eu DD http://www.mdkmikolow.eu

EESpotkania Podróżnicze w Bibliotece Śląskiej Katowice, Biblioteka Śląska, styczeń – grudzień AA Biblioteka Śląska 40­‑021 Katowice, pl. Rady Europy 1 BB 32­‑208­‑37­‑40, 32­‑208­‑37­‑39 CC info@bs.katowice.pl, promocja@bs.katowice.pl DD http://www.bs.katowice.pl

Przed pięcioma laty, z inicjatywy Śląskiego Stowarzyszenia Podróżniczego Garuda, w Bibliotece Śląskiej zainaugurowano cykl comiesięcznych spotkań o tematyce podróżniczej. Prelegenci podczas wykładów prezentują fragmenty filmów, slajdy i zdjęcia. Pierwsze spotkanie 16 stycznia, pozostałe w drugi poniedziałek każdego miesiąca [kod] inna

[kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

EEGaleria Podróżnicza Mikołów, Miejski Dom Kultury, styczeń – grudzień

Spotkania z podróżnikami w pierwsze czwartki miesiąca. [kod] inna

EEPiątek z Iksem Mikołów, Miejski Dom Kultury, styczeń – grudzień AA Miejski Dom Kultury 43­‑190 Mikołów, Rynek 19 BB 32­‑226­‑21­‑47 CC sekretariat@mdkmikolow.eu DD http://www.mdkmikolow.eu

Pokaz filmów amatorskich zrealizowanych przez członków Klubu Filmowego IKS. Spotkania z reżyserami i scenarzystami. [kod] film, fotografia

36 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEPoranek Teatralny

EEKawiarenka Jazzowa

Mikołów, Miejski Dom Kultury, styczeń – grudzień

Racibórz, Raciborskie Centrum Kultury, styczeń – grudzień

AA Miejski Dom Kultury 43­‑190 Mikołów, Rynek 19 BB 32­‑226­‑21­‑47 CC sekretariat@mdkmikolow.eu DD http://www.mdkmikolow.eu

Zaproszenie dla dzieci na comiesięczne spotkania z teatrem. Spektakle odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca. [kod] literatura, teatr

EEStudium Muzealne

AA Raciborskie Centrum Kultury 47­‑400 Racibórz, ul. F. Chopina 21 BB 32­‑415­‑25­‑40 CC sekretariat@rck.com.pl DD http://www.rck.com.pl [kod] muzyka

EEPromocja „Almanachu Prowincjonalnego”

Pszczyna, Muzeum Zamkowe, styczeń – grudzień

Racibórz, Raciborskie Centrum Kultury, styczeń – grudzień

AA Muzeum Zamkowe 43­‑200 Pszczyna, ul. Brama Wybrańców 1 BB 32­‑210­‑30­‑37 CC marketing@zamek­‑pszczyna.pl DD http://www.zamek­‑pszczyna.pl

AA Raciborskie Centrum Kultury 47­‑400 Racibórz, ul. F. Chopina 21 BB 32­‑415­‑25­‑40 CC sekretariat@rck.com.pl DD http://www.rck.com.pl

Otwarte wykłady Studium Muzealnego obejmują kilka cyklów tematycznych poświęconych dziejom zamku i regionu, architekturze i terminologii historii sztuki, a także ekspozycjom i kolekcjom muzealnym. Odbywające się raz w miesiącu spotkania prowadzone są przez pracowników muzeum oraz zaproszonych gości – specjalistów zajmujących się historią, sztuką i muzealnictwem oraz innymi aspektami życia w minionych wiekach. Szczegółowy plan wykładów dostępny jest na stronie internetowej muzeum.

„Almanach Prowincjonalny” to półrocznik literacko­ ‑społeczny wydawany przez Raciborskie Centrum Kultury. Z pismem współpracują m.in.: ks. Jerzy Szymik, Szymon Babuchowski, Krzysztof Lisowski. Każdemu nowemu,,Almanachowi’’ towarzyszy wieczór promocyjny okraszony poezją, muzyką oraz wystawami.

[kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

EEDziecięca Scena Teatralna Racibórz, Raciborskie Centrum Kultury, styczeń – grudzień AA Raciborskie Centrum Kultury 47­‑400 Racibórz, ul. F. Chopina 21 BB 32­‑415­‑25­‑40 CC sekretariat@rck.com.pl DD http://www.rck.com.pl

[kod] literatura, teatr

EERock Up! Racibórz, Raciborskie Centrum Kultury, styczeń – grudzień AA Raciborskie Centrum Kultury 47­‑400 Racibórz, ul. F. Chopina 21 BB 32­‑415­‑25­‑40 CC sekretariat@rck.com.pl DD http://www.rck.com.pl

Cykl koncertów rockowych, na które zapraszane są znane lub mniej znane zespoły . [kod] muzyka

Cykl comiesięcznych spektakli dla dzieci w wykonaniu profesjonalnych artystów oraz amatorskich zespołów. [kod] literatura, teatr

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

37


EEDyskusyjny Klub Książki

EETury Kultury

Sosnowiec, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego, styczeń – grudzień

Tychy, Miejska Biblioteka Publiczna, styczeń – grudzień

AA MBP im. Gustawa Daniłowskiego 41­‑200 Sosnowiec, ul. Kościelna 11 BB 32­‑266­‑43­‑76 CC promocja@biblioteka.sosnowiec.pl DD http://www.biblioteka.sosnowiec.pl

AA Biblioteka Główna – Mediateka 43­‑100 Tychy, al. J. Piłsudskiego 16 BB 32­‑227­‑04­‑54 CC promocja@mbp.tychy.pl DD http://www.mbp.tychy.pl

Cykliczne spotkania adresowane do miłośników książek i biblioteki pragnących wymienić swoje uwagi i spostrzeżenia o niedawno przeczytanej książce. W MBP działają trzy kluby: dla dzieci i młodzieży, dorosłych i podopiecznych aresztu w Sosnowcu.

Tury Kultury to nowość w ofercie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach. Chodzi o spotkania z ludźmi literatury i szeroko pojętej sztuki, wykłady, prelekcje, warsztaty. Adresatami projektu są dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy.

[kod] literatura, teatr

[kod]inna

EEKino w Bibliotece Sosnowiec, Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, styczeń – grudzień AA MBP im. Gustawa Daniłowskiego 41­‑200 Sosnowiec, ul. Kościelna 11 BB 32­‑266­‑43­‑76 CC promocja@biblioteka.sosnowiec.pl DD http://www.biblioteka.sosnowiec.pl

Cotygodniowe projekcje najciekawszych dzieł filmowych, nagradzanych na światowych festiwalach, nowości, jak i klasyków, które nie chcą się zestarzeć. [kod] film, fotografia

EEKlub Motyli Książkowych Tychy, Miejska Biblioteka Publiczna, styczeń – grudzień AA Biblioteka Główna – Mediateka 43­‑100 Tychy, al. J. Piłsudskiego 16 BB 32­‑227­‑04­‑54 CC promocja@mbp.tychy.pl DD http://www.mbp.tychy.pl

Klub Motyli Książkowych to zajęcia literacko­ ‑plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. Każde spotkanie rozpoczyna się czytaniem bajki, później jest czas na rozmowę i wspólne wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tekstu. Część spotkań ma szczególny charakter i wyjątkową oprawę – zdradzają organizatorzy – obchodzimy bowiem motylkowe święta i celebrujemy okazje. [kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

38 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


reż. Ewa Piotrowska na zdjęciu: Magdalena Obidowska

foto: Darek Dudziak

luty

TEATR LALEK BANIALUKA IM. JERZEGO ZITZMANA W BIELSKU-BIAŁEJ „KSIĘGA DŻUNGLI”

luty


|1 |2 |3 |4 | 5

środa

Brygidy i Ignacego

czwartek

Marii i Mirosława

piątek

Błażeja i Hipolita

sobota

Andrzeja i Weroniki

niedziela

Agaty i Adelajdy

LUTY


|6 |7 |8 |9 | 10 | 11 | 12

poniedziałek

Doroty i Tytusa

wtorek

Ryszarda i Romualda

środa

Jana i Piotra

czwartek

Cyryla i Apolonii

piątek

Jacka i Scholastyki

sobota

Łazarza i Marii

niedziela

Eulalii i Modesta

LUTY


| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

poniedziałek

Grzegorza i Katarzyny

wtorek

środa

Faustyna i Józefa

czwartek

Danuty i Juliany

piątek

Donata i Łukasza

sobota

Symeona i Konstancji

niedziela

Konrada i Arnolda

Walentynki

Walentego i Metodego

LUTY


| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

poniedziałek

Leona i Ludomiła

wtorek

Eleonory i Feliksa

środa

Marty i Małgorzaty

czwartek

Tłusty czwartek

Romany i Damiana

piątek

Macieja i Bogusza

sobota

Wiktora i Cezarego

niedziela

Mirosława i Aleksandra

LUTY


| 27 | 28

poniedziałek

wtorek

Gabriela i Anastazji

Teofila i Makarego

LUTY


EEXVI Międzyszkolny Konkurs Kolęd I Pastorałek Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Kamienicy, 1 lutego AA MDK – Dom Kultury w Kamienicy 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. Karpacka 125 BB 33­‑811­‑93­‑62 CC kamienica@mdk.beskidy.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

Kolędowanie zespołów z bielskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. [kod] muzyka

EEWiślanym Szlakiem Tychy, Miejska Biblioteka Publiczna, 1 lutego – 31 marca AA Biblioteka Główna – Mediateka 43­‑100 Tychy, al. J. Piłsudskiego 16 BB 32­‑227­‑04­‑54 CC promocja@mbp.tychy.pl DD http://www.mbp.tychy.pl

To konkurs plastyczny na ilustrację do wybranej polskiej baśni lub legendy, adresowany do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Konkurs organizowany jest z okazji ogłoszenia roku 2017 Rokiem Wisły. [kod] plastyka

EEWieczór Seniora Gilowice, Gminny Ośrodek Kultury, 2 lutego AA Zespół Szkół 34­‑322 Gilowice, ul. Siedlakówka 37 BB 33­‑865­‑30­‑41 CC zsgilowice@wp.pl DD http://www.sp1gilowice.internetdsl.pl

Tradycyjna impreza na zakończenie karnawału dla seniorów z gminy Gilowice. [kod] inna

EEPlebiscyt „Biblioteczna Róża” Tychy, Miejska Biblioteka Publiczna, 2 lutego – 21 kwietnia AA Biblioteka Główna – Mediateka 43­‑100 Tychy, al. J. Piłsudskiego 16 BB 32­‑227­‑04­‑54 CC promocja@mbp.tychy.pl DD http://www.mbp.tychy.pl

Plebiscyt ma na celu wyłonienie przez czytelników najpopularniejszej, najbardziej poczytnej książki spośród dwudziestu propozycji wybranych przez bibliotekarzy. Wybrana książka otrzymuje tytuł Bibliotecznej Róży, natomiast glosujący biorą udział w losowaniu upominku. [kod] literatura, teatr

EEKoncert karnawałowy „Paryski romans” Ustroń, Miejski Dom Kultury Prażakówka, 3 lutego AA MDK Prażakówka 43­‑450 Ustroń, ul. I. Daszyńskiego 28 BB 33­‑854­‑29­‑06 CC mdk@ustron.pl DD http://mdk.ustron.pl [kod] muzyka

EEIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Anioł XXI Wieku” Będzin, Ośrodek Kultury, 3–28 lutego AA Ośrodek Kultury 42­‑500 Będzin, ul. S. Małachowskiego 43 BB 32­‑775­‑82­‑00 CC animacja@ok.bedzin.pl DD http://ok.bedzin.pl

Kim są anioły, o których tak dużo i często słyszymy? Czy masz swojego anioła stróża? A jak wyobrażasz sobie anioła XXI wieku? Na te pytania będą szukać odpowiedzi uczestnicy konkursu plastycznego adresowanego do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Prace przyjmowane będą do 13 stycznia 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu organizatorzy zaplanowali na 3 lutego. [kod] plastyka

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

47


EEX Ogólnopolski Konkurs

EEIV Triennale Malarstwa „Animalis 2017”

Poetycki im. Władysława Sebyły / I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

– Konkurs na Obraz o Tematyce Zwierzęcej

Kłobuck, Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły, 6 lutego

Chorzów, Miejska Galeria Sztuki MM, Chorzowskie Centrum Kultury, 10 lutego – 24 lipca

AA MOK im. Władysława Sebyły 42­‑100 Kłobuck, ul. Targowa 1 BB 34­‑317­‑29­‑91 CC mok.klobuck@gmail.com DD http://mokklobuck.pl

AA Miejska Galeria Sztuki MM 41­‑500 Chorzów, ul. H. Sienkiewicza 3 BB 32­‑349­‑78­‑75 CC galeriamm@chck.pl DD http://www.galeriamm.eu

Termin składania prac upłynął 31 grudnia 2016 r. Uroczyste zakończenie 6 lutego br.

Jury wyłoni najciekawsze obrazy, które prezentowane będą na wystawie pokonkursowej. Regulamin oraz karta zgłoszenia do pobrania ze strony galerii w zakładce „Animalis”. Zgłaszanie obrazów do konkursu do 10 lutego 2017 r. Ogłoszenie wyników oraz otwarcie wystawy 5 czerwca 2017 r. Konkursowi towarzyszyć będą jak zwykle liczne wydarzenia, m.in.: cykle wykładów, konferencje popularnonaukowe, projekcje filmów.

[kod] literatura, teatr

EEDzień Bezpiecznego Internetu Racibórz, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla, 8 lutego AA MiPBP im. Ryszarda Kincla 47­‑400 Racibórz, ul. J. Kasprowicza 12 BB 32­‑415­‑37­‑24 CC biblrac@poczta.onet.pl DD http://www.biblrac.pl

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu „Safer Internet”. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.

[kod] plastyka

EEFizyczne Fascynacje – warsztaty: „Spinowy Dzień w Muzeum Energetyki” Łaziska Górne, Muzeum Energetyki, 11 lutego AA Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki 43­‑170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30 BB 603­‑155­‑562 CC wydarzenia@muzeumenergetyki.pl DD http://www.muzeumenergetyki.pl

Lutowanie i majsterkowanie, przy układach elektronicznych główkowanie. To warsztat, który wyćwiczy umiejętność posługiwania się lutownicą i innymi narzędziami, dopasowany do każdego uczestnika w zależności od umiejętności i chęci. [kod] inna

[kod] inna

48 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEKoncerty z Cyklu „Muzo­‑Swe­‑Ra”

EEKoncerty Małego Śląska

Katowice, Biblioteka Śląska, 11 lutego

Radzionków, Centrum Kultury Karolinka, 12 lutego

AA Biblioteka Śląska 40­‑021 Katowice, pl. Rady Europy 1 BB 32­‑208­‑37­‑40, 32­‑208­‑37­‑39 CC info@bs.katowice.pl, promocja@bs.katowice.pl DD http://www.bs.katowice.pl

AA Centrum Kultury Karolinka 41­‑922 Radzionków, pl. Jana Pawła II 2 BB 32­‑286­‑64­‑54 wew. 22 CC karolinka@karolinka.art.pl DD http://www.karolinka.art.pl

Koncerty przygotowane przez adeptów Studia Wokalistyki Estradowej, działającego przy Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Kierownictwo artystyczne – prof. Renata Danel. Koncerty: 11 lutego i 6 maja.

Wyjątkowe koncerty (godz. 16.00 i 18.30), przygotowane z myślą o wszystkich babciach i dziadkach. Wykonawcami są członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Mały Śląsk. [kod] folklor, sztuka ludowa

[kod] muzyka

EEKoncert jazzowy

EEŚwiat na Wyciągnięcie Ręki

Żywiec, Miejskie Centrum Kultury, 11 lutego

Tychy, Miejska Biblioteka Publiczna, 13 lutego – 13 grudnia

AA Miejskie Centrum Kultury 34­‑300 Żywiec, al. Wolności 4 BB 33­‑475­‑11­‑60 CC mck@mck.zywiec.pl DD http://www.mck.zywiec.pl

AA Biblioteka Główna – Mediateka 43­‑100 Tychy, al. J. Piłsudskiego 16 BB 32­‑227­‑04­‑54 CC promocja@mbp.tychy.pl DD http://www.mbp.tychy.pl

W koncercie wystąpi Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji im. Jerzego Miliana.

To cykl spotkań z podróżnikami, który ma na celu popularyzację wiedzy o innych krajach, ich mieszkańcach, tradycjach, kulturze. Jest to także doskonała okazja do zaprezentowania czytelnikom literatury o tematyce podróżniczej oraz przewodników.

[kod] muzyka

EE„Księżniczka czardasza” Mikołów, Miejski Dom Kultury, 12 lutego AA Miejski Dom Kultury 43­‑190 Mikołów, Rynek 19 BB 32­‑226­‑21­‑47 CC sekretariat@mdkmikolow.eu DD http://www.mdkmikolow.eu

Spektakl, z okazji walentynek, w wykonaniu Teatru Muzycznego Arte Creatura. [kod] muzyka

[kod] inna

EEŚwięty Walenty patronem Bierunia Bieruń, Rynek, 14 lutego AA Bieruński Ośrodek Kultury 43­‑150 Bieruń, ul. Spiżowa 4 BB 32­‑216­‑40­‑16 CC bok.bierun@gmail.com DD http://www.bok.bierun.pl

Impreza plenerowa połączona z odpustem św. Walentego. [kod] folklor, sztuka ludowa

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

49


EEKoncert walentynkowy – Zespół Pectus Żywiec, Miejskie Centrum Kultury, 14 lutego AA Miejskie Centrum Kultury 34­‑300 Żywiec, al. Wolności 4 BB 33­‑475­‑11­‑60 CC mck@mck.zywiec.pl DD http://www.mck.zywiec.pl

Koncert jednej z najpopularniejszych gwiazd polskiej estrady – zespołu Pectus.

nagrody rzeczowe, statuetki Gęsie Pióra, a także – co dla uczestników jest największym wyróżnieniem – publikacje z tekstami laureatów konkursu. Jurorzy oceniają m.in. warsztat pisarski uczestników, umiejętność łączenia przez nich faktów, wyciągania wniosków, ich kreatywność i zdolność przekonywania do własnego zdania. Rangę i wysoki poziom konkursu podkreśla fakt, iż od trzech lat odbywa się on pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, jest polecany przez kuratoria oświaty i szkoły w całej Polsce. [kod] interdyscyplinarna

[kod] muzyka

EEPowiatowy Konkurs Plastyczny EEMaraton walentynkowy Żywiec, kino Janosik, 14 lutego AA Kino Janosik 34­‑300 Żywiec, ul. Jana III Sobieskiego 1 BB 33­‑861­‑20­‑03 CC biuro@kinojanosik.pl DD http://www.kinojanosik.pl

Nocne spotkania z filmem, niekoniecznie tylko dla par. [kod] film, fotografia

EEXIII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego” Bytom, Muzeum Górnośląskie, 15 lutego AA Muzeum Górnośląskie 41­‑902 Bytom, pl. Jana III Sobieskiego 2 BB 32­‑281­‑82­‑94 wew. 111, 127 CC sekretariat@muzeum.bytom.pl, edukacja@muzeum.bytom.pl DD http://www.muzeum.bytom.pl

Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, polegający na opisaniu w dowolnej formie literackiej dzieła sztuki znajdującego się w zbiorach Muzeum Górnośląskiego. Tegoroczny temat to obraz Olgi Boznańskiej „Dziewczynka przy oknie” z ok. 1890 roku. Prace konkursowe będące interpretacją dzieła, w formie prozatorskiej bądź poetyckiej, mogą być przygotowane nie tylko w języku polskim, ale również angielskim, niemieckim czy rosyjskim. Na złożenie prac uczniowie mają czas do 15 lutego 2017 roku, zaś wyniki poznają w czerwcu. Wtedy też odbędzie się uroczysta gala finałowa, w czasie której wręczone zostaną

50 

„By ziemia była piękna” Gilowice, Gminny Ośrodek Kultury, 15 lutego – 15 maja AA Gminny Ośrodek Kultury 34­‑322 Gilowice, ul. Krakowska 40 BB 33­‑865­‑30­‑15 CC gok@gilowice.pl DD http://www.gilowice.pl

Konkurs plastyczny ukazujący piękno Ziemi oraz sposoby i metody dbania o środowisko. Kierowany jest do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów całego powiatu żywieckiego. [kod] plastyka

EEBarwy Ziemi – Brazylia Katowice, Miejski Dom Kultury Bogucice­‑Zawodzie – dział Bogucice, 18 lutego AA MDK Bogucice­‑Zawodzie – dział Bogucice 40­‑213 Katowice, ul. L. Markiefki 44a BB 32­‑203­‑05­‑17 CC bogucice@mdkbogucice­‑zawodzie.pl DD http://www.mdkbogucice­‑zawodzie.pl

W programie warsztaty artystyczne, prelekcja, koncert i degustacja specjałów kuchni brazylijskiej. [kod] inna

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEPolish Ukulele Festival

EELotos Jazz Festival 19. Bielska Zadymka Jazzowa

Sławków, Miejski Ośrodek Kultury, 18 lutego AA Miejski Ośrodek Kultury 41­‑260 Sławków, ul. Młyńska 14 BB 32­‑293­‑10­‑52 CC sekretariatmok@mok.slawkow.pl DD https://www.facebook.com/polishukuleleday

Jest to wydarzenie, którego celem jest popularyzacja ukulele w Polsce. W programie zaplanowano: koncerty artystów polskich i zagranicznych, warsztaty gry na ukulele na różnym poziomie zaawansowania oraz wspólne muzykowanie. Festiwal będzie okazją również do świętowania siódmych urodzin grupy Polish Ukulele. To licząca dziś ponad dwa i pół tysiąca osób społeczność muzyczna w Polsce. Spotyka się w wielu miastach, organizuje imprezy, zloty ogólnopolskie, warsztaty gry, wspólne wyjazdy na zagraniczne festiwale, internetowe konkursy na nagrania. Festiwal jest corocznym świętem tej społeczności.

Bielsko­‑Biała i Katowice, Klub Klimat, Teatr Polski w Bielsku­‑Białej, NOSPR Katowice, 20–26 lutego AA Stowarzyszenie Sztuka Teatr 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. Mostowa 5 CC biurofestiwalowe@zadymka.pl DD http://www.zadymka.pl [kod] muzyka

EETurniej „Zbiórka dla Burka” Katowice, Pałac Młodzieży, 21 lutego AA Pałac Młodzieży 40­‑066 Katowice, ul. Mikołowska 26 BB 32­‑251­‑64­‑31 CC bio@pm.katowice.pl DD http://www.pm.katowice.pl

[kod] muzyka

EEOtwarta Scena 2.0 – koncert zespołu Headdown Łaziska Górne, Muzeum Energetyki, 19 lutego AA Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki 43­‑170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30 BB 603­‑155­‑562 CC wydarzenia@muzeumenergetyki.pl DD http://www.muzeumenergetyki.pl

Otwarta Scena 2.0 to cykl koncertów młodych, obiecujących zespołów, które mają możliwość pokazania się przed szeroką publicznością. [kod] muzyka

EE„Rajzentasza” Rybnik, Dom Kultury w Rybniku­‑Boguszowicach, 19 lutego AA Dom Kultury w Rybniku­‑Boguszowicach 44­‑253 Rybnik, pl. Pokoju 1 BB 32­‑425­‑20­‑16 CC dkboguszowice@gmail.com DD http://www.dkboguszowice.pl

Konkurs skierowany jest do uczniów trzecich klas szkół podstawowych województwa śląskiego. Pierwszy etap polega na nawiązaniu kontaktu z najbliższym schroniskiem dla zwierząt i wykonaniu wywiadu co do jego potrzeb oraz przeprowadzeniu zbiórki darów rzeczowych dla schroniska z zaangażowaniem jak największej liczby uczniów. Szkoła przesyła do 10 stycznia 2017 r. dokumentację w postaci plakatu z przeprowadzonej akcji. Do udziału w drugim etapie przystępują drużyny, które biorą udział w konkurencjach turniejowych. Tematem są zwierzęta: znajomość ich zwyczajów, przystosowania do środowiska, ogólna znajomość ich budowy oraz relacje między człowiekiem i zwierzętami. [kod] inna

EEVI Festiwal Pieśni i Pieśniczek Śląskich Żory, Muzeum Miejskie, 21 lutego AA Muzeum Miejskie 44­‑240 Żory, ul. Muzealna 1/2 BB 32­‑434­‑37­‑14 CC informacja@muzeum.zory.pl DD http://muzeum.zory.pl [kod] folklor, sztuka ludowa

Spektakl dla dorosłych pt. „Rajzentasza” w wykonaniu Teatru Reduta z Chorzowskiego Centrum Kultury. [kod] literatura, teatr

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

51


EEXII Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych Ustroń, Miejski Dom Kultury Prażakówka, 22 lutego AA MDK Prażakówka 43­‑450 Ustroń, ul. I. Daszyńskiego 28 BB 33­‑854­‑29­‑06 CC mdk@ustron.pl DD http://www.mdk.ustron.pl

EEGorączka Sobotniej Nocy Katowice, Miejski Dom Kultury Bogucice­‑Zawodzie, 25 lutego AA MDK Bogucice­‑Zawodzie – dział Zawodzie 40­‑233 Katowice, ul. K. Marcinkowskiego 13A BB 32­‑255­‑32­‑44 CC zawodzie@mdkbogucice­‑zawodzie.pl DD http://www.mdkbogucice­‑zawodzie.pl

Koncert karnawałowo-ostatkowy w rytmach największych przebojów disco.

[kod] literatura, teatr

[kod] muzyka

EEGórnośląska Nagroda Literacka Juliusz Rybnik, 23 lutego – październik AA Biuro Kultury Urzędu Miasta 44­‑200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2 BB 32­‑439­‑22­‑60 CC kultura@um.rybnik.pl DD http://www.nagrodajuliusz.pl

Konkurs ogłoszony przez prezydenta Rybnika w celu uhonorowania najlepszej książki wydanej po polsku w ubiegłym roku. Przegląd najciekawszych publikacji literatury współczesnej. 23 lutego – termin nadsyłania książek. Rozstrzygnięcie konkursu w październiku. [kod] literatura, teatr

EEOstatki Niegowa, Gminny Ośrodek Kultury, 26–27 lutego AA Gminny Ośrodek Kultury 42­‑320 Niegowa, ul. Wojska Polskiego 2 BB 34­‑315­‑12­‑01 CC gokniegowa@o2.pl

Tradycyjna impreza obrzędowa na zakończenie karnawału. Po miejscowościach chodzą grupy przebierańców zwanych Misiami i Cygankami. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEV Konkurs Wokalny im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków

EEDizajn i Ekonomia Cieszyn, Zamek Cieszyn, 24–26 lutego AA Zamek Cieszyn 43­‑400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc BB 33­‑851­‑08­‑21 CC info@zamekcieszyn.pl DD http://www.zamekcieszyn.pl

Otwarte dla wszystkich interdyscyplinarne wydarzenie obejmujące dyskusje, warsztaty, wystawy, wycieczki. Tematem przewodnim jest ekonomia rozumiana jako dobre gospodarowanie, będące niezwykle istotnym elementem szczęśliwego życia. [kod] interdyscyplinarna

Częstochowa, Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana, 27 lutego – 3 marca AA Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana 42­‑202 Częstochowa, ul. T. Wilsona 16 BB 34­‑324­‑18­‑54 CC impresariat@filharmonia.com.pl DD http://www.filharmonia.com.pl

Celem konkursu jest uczczenie pamięci światowej sławy wokalistów Jana, Edwarda i Józefiny Reszków oraz odkrywanie i rozwój nowych talentów śpiewaczych. Mogą w nim brać udział studenci uczelni muzycznych polskich i zagranicznych. Z Udział w tym wydarzeniu daje szansę sprawdzenia umiejętności podczas kolejnych etapów przesłuchań, w tym występów z orkiestrą symfoniczną Filharmonii Częstochowskiej. Uczestników oceniać będzie pięcioosobowe jury: Izabela Kłosińska – przewodnicząca, Katarzyna Suska, Benno Schollum, Kałudi Kałudow oraz Adam Klocek. Zgłoszenia należy przesłać do 27 stycznia 2017 r. [kod] muzyka

52 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEOgólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Stefana Sebyły Będzin, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego, 27 lutego – 8 czerwca AA MiPBP im. Stefana Żeromskiego 42­‑500 Będzin, ul. J. Piłsudskiego 39 BB 32­‑267­‑41­‑65 CC biblioteka@biblioteka.bedzin.pl DD http://www.biblioteka.bedzin.pl

Konkurs organizowany jest przez bibliotekę po raz dziesiąty. Ma charakter otwarty i mogą w nim wziąć udział poeci niezrzeszeni oraz twórcy będący członkami stowarzyszeń i związków twórczych. Adresowany jest zarówno do młodzieży, jak i osób dorosłych. Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań twórczością poetycką, budowanie kompetencji językowych poprzez popularyzację wiedzy o języku oraz podwyższenie sprawności w posługiwaniu się polszczyzną. Laureat nagrody głównej otrzymuje dofinansowanie wydania tomiku poetyckiego przez MiPBP w Będzinie. Współorganizatorami konkursu są: Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka, Towarzystwo Historyczne im. Szembeków w Warszawie oraz Urząd Miejski w Będzinie. [kod] literatura, teatr

EEXIV Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych i Solistów Ustroń, Miejski Dom Kultury Prażakówka, 28 lutego i 2 marca AA MDK Prażakówka 43­‑450 Ustroń, ul. I. Daszyńskiego 28 BB 33­‑854­‑29­‑06 CC mdk@ustron.pl DD http://mdk.ustron.pl [kod] muzyka

EEKarnawałowy Ogródek Teatralny Czechowice­‑Dziedzice, Miejski Dom Kultury, luty AA Miejski Dom Kultury 43­‑502 Czechowice­‑Dziedzice, ul. Niepodległości 42 BB 32­‑215­‑31­‑59 CC mdk@mdk.czechowice­‑dziedzice.pl DD http://www.mdk.czechowice­‑dziedzice.pl [kod] literatura, teatr

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

EECztery Pory Roku – Zima Jastrzębie­‑Zdrój, Miejski Ośrodek Kultury – Dom Zdrojowy, luty AA MOK – Dom Zdrojowy 44­‑330 Jastrzębie­‑Zdrój, ul. M. Witczaka 5 BB 32­‑476­‑31­‑51, 602­‑591­‑447 CC domzdrojowy@mok.jastrzebie.pl, domzdrojowy2@mok.jastrzebie.pl DD http://www.mok.jastrzebie.pl

To cykl koncertów kameralnych, odbywających się w zabytkowym Domu Zdrojowym. Tytuł zainspirowany został dziełem Antonia Vivaldiego. Koncerty stanowią swego rodzaju przywitanie każdej pory roku. Wiosna będzie witana w kwietniu, lato w czerwcu, jesień w listopadzie. [kod] muzyka

EEXIV Przegląd Teatrów Dziecięcych „Scenka” Rybnik­‑Niewiadom, Industrialne Centrum Kultury, luty – 17 marca AA Industrialne Centrum Kultury 44­‑273 Rybnik, ul. I. Mościckiego 15 BB 32­‑421­‑37­‑55 CC niewiadom5@op.pl DD http://ick.rybnik.pl

Przegląd o charakterze konkursowym przeznaczony dla przedszkolaków i dzieci z klas I­‑VI. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody, w tym nagroda Scenoludka dla najlepszego aktora. Przegląd kończy uroczysta gala. Imprezie towarzyszy wystawa tematyczna. [kod] literatura, teatr

EEŚląska Fotografia Prasowa Katowice, Biblioteka Śląska, luty – marzec AA Biblioteka Śląska 40­‑021 Katowice, pl. Rady Europy 1 BB 32­‑208­‑37­‑40, 32­‑208­‑37­‑39 CC info@bs.katowice.pl, promocja@bs.katowice.pl DD http://www.bs.katowice.pl

W konkursie, odbywającym się od 2004 r., bierze udział corocznie kilkudziesięciu autorów. To najważniejsza tego typu impreza w regionie. Celem przedsięwzięcia jest nie tylko wybór i nagrodzenie najlepszych fotografii, ale też integracja środowiska

53


fotoreporterów. Profesjonalne jury wybiera najlepsze fotografie, przyznaje nagrody regulaminowe. Swoją nagrodę przyznają też czytelnicy Biblioteki Śląskiej. Od 2011 r. wręczany jest Wielki Splendor Śląskiej Fotografii Prasowej, honorujący twórców o ogromnym dorobku. Prace zakwalifikowane do finału prezentowane są na wystawie w Galerii Holu Głównego Biblioteki Śląskiej.

zakończony pokazem robotów z klocków lego zaprogramowanych na komputerze, który odbędzie się podczas finału w OPP nr 4. [kod] inna

EEAkademia Ekumeniczna i Dialogu Międzyreligijnego

[kod] film, fotografia

Katowice, Biblioteka Śląska, luty – czerwiec

EEScena Familijna Bytom, Bytomskie Centrum Kultury, luty – kwiecień AA Bytomskie Centrum Kultury 41­‑902 Bytom, pl. K. Stanek 1 BB 32­‑389­‑32­‑09 CC a.sekretariat@becek.pl DD http://www.becek.pl

Cykl przedstawień teatralnych dla dzieci w wykonaniu starannie dobranych teatrów instytucjonalnych. Spektakle adresowane są do najmłodszych dzieci i ich rodziców. Głównym celem projektu jest przedstawianie ciekawie wyreżyserowanych bajek, którym towarzyszy kolorowa scenografia, lalki, maski i wspaniała muzyka.

AA Biblioteka Śląska 40­‑021 Katowice, pl. Rady Europy 1 BB 32­‑208­‑37­‑40, 32­‑208­‑37­‑39 CC info@bs.katowice.pl, promocja@bs.katowice.pl DD http://www.bs.katowice.pl

Cykl wykładów zapoznających słuchaczy z Kościołami i wspólnotami chrześcijańskimi na Górnym Śląsku oraz z innymi religiami. Prowadzenie – ks. dr Adam Palion. Terminy wykładów: 16 lutego, 23 marca, 20 kwietnia, 4 maja, 8 czerwca. [kod] inna

EEXXI Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O Złote Cygaro Wilhelma”

[kod] literatura, teatr

Czerwionka­‑Leszczyny, Miejski Ośrodek Kultury, luty – wrzesień

EEKonkurs informatyczny „Jak roboty zmieniają nasze życie?” Zabrze, Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 – Centrum Edukacji Twórczej, luty – kwiecień AA OPP nr 4 – Centrum Edukacji Twórczej 41­‑806 Zabrze, ul. A. Korczoka 98 BB 32­‑277­‑54­‑81 CC opp4@opp4.zabrze.pl DD http://www.opp4.zabrze.pl

„Jak roboty zmieniają nasze życie?” – to konkurs informatyczny przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Ma on zachęcić najmłodszych do szerszego zainteresowania się przedmiotami ścisłymi, takimi jak informatyka (zwłaszcza programowanie), fizyka czy matematyka, poprzez ukazywanie roli robotów w każdej dziedzinie ludzkiego życia. Uczestnicy mogą się pochwalić swoimi umiejętnościami komputerowymi, a także je doskonalić. Konkurs kształtuje również postawy twórczej rywalizacji i przyczynia się do tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Osiągnięcia dzieci będą szeroko prezentowane na stronie internetowej. Konkurs zostanie

54 

AA Centrum Kulturalno­‑Edukacyjne 44­‑230 Czerwionka­‑Leszczyny, ul. 3 Maja 36A BB 32­‑431­‑89­‑55 CC mokcl@mokcl.pl DD http://www.mokcl.pl

Konkurs ma na celu promowanie wartościowych utworów literackich młodych twórców oraz zachowanie w pamięci wielkiego Ślązaka, Polaka, literata, żarliwego publicysty – Wilhelma Szewczyka, mieszkańca Czerwionki. Zamysł zorganizowania poetyckiego turnieju zrodził się w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce­‑Leszczynach w 1997 roku, w piątą rocznicę śmierci patrona konkursu. „Złote Cygaro Wilhelma” jest corocznym konkursem. ­Autorzy nadsyłają zestaw trzech wierszy w języku polskim. Jury, składające się z wybitnych krytyków literackich i poetów, kwalifikuje do finału sześć najlepszych zestawów wierszy. Finaliści prezentują n ­ adesłane utwory przed publicznością i jury. MOK rokrocznie drukuje specjalny biuletyn z tekstami nagrodzonych twórców. [kod] literatura, teatr

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


marzec TEATR POLSKI W BIELSKU-BIAŁEJ „CZŁOWIEK Z LA MANCZY” reż. Witold Mazurkiewicz na zdjęciu na pierwszym planie: Grzegorz Margas (Padre), Maria Suprun (Gospodyni), Marta Gzowska-Sawicka (Antonina) foto: Krzysztof Grabowski

marzec


|1 |2 |3 |4 | 5

środa

Antoniny i Radosława

czwartek

Heleny i Pawła

piątek

Tycjana i Kunegundy

sobota

Kazimierza i Łucji

niedziela

Fryderyka i Wacława

MARZEC


|6 |7 |8 |9 | 10 | 11 | 12

poniedziałek

wtorek

środa

Dzień Kobiet

Róży i Wiktora

Pawła i Tomasza

Beaty i Stefana

czwartek

Katarzyny i Franciszki

piątek

Cypriana i Marcelego

sobota

Konstantego i Benedykta

niedziela

Bernarda i Grzegorza

MARZEC


| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

poniedziałek

Bożeny i Krystyny

wtorek

Leona i Matyldy

środa

Ludwiki i Klemensa

czwartek

Izabeli i Hilarego

piątek

Zbigniewa i Patryka

sobota

Cyryla i Edwarda

niedziela

Józefa i Bogdana

MARZEC


| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

poniedziałek

Eufemii i Klaudii

wtorek

Benedykta i Lubomira

środa

Bogusława i Katarzyny

czwartek

Feliksa i Pelagii

piątek

Marka i Gabriela

sobota

Marii i Wieńczysława

niedziela

MARZEC

Zmiana czasu na letni

Teodora i Emanuela


| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 poniedziałek

Dzień Teatru

Lidii i Ernesta

wtorek

Anieli i Sykstusa

środa

Wiktora i Eustachego

czwartek

Amelii i Jana

piątek

Balbiny i Gwidona

MARZEC


EEKonkurs na Ozdoby Wielkanocne

EEX Festiwal Taneczny „Róża”

Żory, Muzeum Miejskie, 1–31 marca

Sosnowiec, Miejski Dom Kultury Kazimierz, 4 marca

AA Muzeum Miejskie 44­‑240 Żory, ul. Muzealna 1/2 BB 32­‑434­‑37­‑14 CC informacja@muzeum.zory.pl DD http://muzeum.zory.pl

AA MDK Kazimierz 41­‑215 Sosnowiec, ul. Główna 19 BB 32­‑269­‑41­‑19 CC klub@mdk­‑kazimierz.pl DD http://www.mdk­‑kazimierz.pl

Konkurs dla dzieci i dorosłych na najładniejszą ozdobę świąteczną.

Ogólnopolski Festiwal Taneczny „Róża” to inicjatywa Uczniowskiego Klubu Sportowego Orlęta (działającego przy Gimnazjum nr 1 w Sosnowcu) oraz Miejskiego Domu Kultury Kazimierz. O skali tego wydarzenia świadczy liczba zgłoszeń. W zeszłym roku na starcie stanęły 82 zespoły z terenu południowej Polski (ponad 1200 uczestników). Grupy oceniane są w czterech kategoriach wiekowych (do 9 lat, od 10 do 13, od 14 do 16 i powyżej 17 lat).

[kod] folklor, sztuka ludowa

EE10. Katowicki Przegląd Filmów Górskich Katowice, kinoteatr Rialto, 3–5 marca

[kod] taniec

AA Kinoteatr Rialto 40­‑012 Katowice, ul. św. Jana 24 BB 32­‑251­‑04­‑31 CC rezerwacja@rialto.katowice.pl DD http://www.rialto.katowice.pl

To okazja do spotkania znakomitych alpinistów i obejrzenia najlepszych filmów górskich minionego sezonu. Współorganizatorem przeglądu jest Katowicki Klub Wysokogórski. Pokazom filmów towarzyszą prelekcje. [kod] film, fotografia

EEVII Przegląd Piosenki Retro – Irena Santor, Jerzy Połomski Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Komorowicach, 4 marca AA MDK – Dom Kultury w Komorowicach 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. Olimpijska 16 BB 33­‑815­‑87­‑38 CC dkkomorowice@op.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

Impreza otwarta, bez ograniczeń wiekowych. Celem przeglądu jest prezentacja i promocja młodych artystów oraz popularyzacja polskich piosenek retro. [kod] muzyka

EEXXII Gminny Konkurs Recytatorski Olsztyn, Gminny Ośrodek Kultury, 5 marca AA Gminny Ośrodek Kultury 42­‑256 Olsztyn, pl. J. Piłsudskiego 15 BB 34­‑328­‑53­‑13 DD http://www.olsztyn­‑jurajski.pl

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i dla przedszkolaków. Podsumowanie konkursu „Najlepszy czytelnik roku”. [kod] literatura, teatr

EEXV Festiwal Piosenki Europejskiej Rybnik, Dom Kultury w Rybniku­‑Chwałowicach, 6–7 marca AA Dom Kultury w Rybniku­‑Chwałowicach 44­‑206 Rybnik, ul. 1 Maja 91B BB 32­‑421­‑62­‑22 CC dkchwalowice.biuro@gmail.com DD http://www.dkchwalowice.pl

Festiwal skierowany jest do solistów w wieku 14­‑25 lat, wykonujących piosenki w jednym lub w dwóch językach Unii Europejskiej, wskazanych w regulaminie. Solistom może towarzyszyć zespół akompaniujący. Współorganizatorem festiwalu jest Centrum Usług Językowych Albion w Rybniku. [kod] muzyka

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

63


EEXIII Spotkanie z Poezją dla Dzieci „Wierszoczytanie” Tychy, Miejska Biblioteka Publiczna, 6 marca – 10 kwietnia AA Biblioteka Główna – Mediateka 43­‑100 Tychy, al. J. Piłsudskiego 16 BB 32­‑227­‑04­‑54 CC promocja@mbp.tychy.pl DD http://www.mbp.tychy.pl

Podczas kolejnej edycji „Wierszoczytania” młodzi czytelnicy będą mieli sposobność spotkać się z poezją i posłuchać wierszy. Zaproszeni lektorzy tym razem zaprezentują wiersze edukacyjne, ­wyjaśniające zawiłości językowe oraz takie, które są przewodnikami po otaczającej nas rzeczywistości.

EE„Księżniczka Czardasza” Żywiec, Miejskie Centrum Kultury, 8 marca AA Miejskie Centrum Kultury 34­‑300 Żywiec, al. Wolności 4 BB 33­‑475­‑11­‑60 CC mck@mck.zywiec.pl DD http://www.mck.zywiec.pl

Miejskie Centrum Kultury w Żywcu z okazji Dnia Kobiet zaprasza na spektakl operetkowy „Księżniczka czardasza” I. Kálmána w wykonaniu Teatru Muzycznego Arte Creatura. [kod] literatura, teatr

EEMusical „Metro” Katowice, Hala Widowiskowo­‑Sportowa Spodek, 10 marca

[kod] literatura, teatr

EEIV Lipnicki Festiwal Słowa „Razem w chmurach poezji” Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Lipniku, 7–9 marca AA MDK – Dom Kultury w Lipniku 43­‑305 Bielsko­‑Biała, ul. Podgórna 29 BB 33­‑816­‑17­‑80 CC mdklipnik@gmail.com DD http://www.mdk.beskidy.pl

Impreza skierowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, placówek kultury, formacji artystycznych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, domów samopomocy.

AA Impresariat edma.art Edward Małek 35­‑055 Rzeszów, ul. F. Chopina 7 BB 506­‑553­‑937 CC biuro@edma.art.pl DD http://www.metrowspodku.pl

To opowieść o marzeniach i rozczarowaniach, o pasji i zdradzie, o młodzieńczych ideałach i władzy pieniądza, a przede wszystkim to historia romantycznej miłości. Libretto i teksty piosenek – Agata i Maryna Miklaszewskie, muzyka – Janusz Stokłosa, scenariusz, choreografia i reżyseria – Janusz Józefowicz, wystąpią m.in.: Natasza Urbańska, Janusz Józefowicz, Mariusz Czajka, Artur Chamski. [kod] muzyka

[kod] literatura, teatr

EEKoncert wiedeński EEBabski Comber

Radzionków, Centrum Kultury Karolinka, 10 marca

Żywiec, kino Janosik, 8 marca

AA Centrum Kultury Karolinka 41­‑922 Radzionków, pl. Jana Pawła II 2 BB 32­‑286­‑64­‑54 wew. 22 CC karolinka@karolinka.art.pl DD http://www.karolinka.art.pl

AA Kino Janosik 34­‑300 Żywiec, ul. Jana III Sobieskiego 1 BB 33­‑861­‑20­‑03 CC biuro@kinojanosik.pl DD http://www.kinojanosik.pl

Kobiece spotkania z filmem i kawką łączą ze sobą kino oraz rozmowy z interesującymi kobietami – o pasji, pracy i życiu.

Koncert wybitnych artystów wraz z kameralnym zespołem straussowskim, podczas którego zaprezentowane zostaną największe przeboje Johanna Straussa. [kod] muzyka

[kod] film, fotografia

64 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEGórnośląskie Kroszonki

EEGala Konkursu Oryginalnej Kobiety Śląska Cieszyńskiego

Bytom, Muzeum Górnośląskie, 10–13 marca AA Muzeum Górnośląskie 41­‑902 Bytom, pl. Jana III Sobieskiego 2 BB 32­‑281­‑82­‑94 wew. 111, 118 CC sekretariat@muzeum.bytom.pl, etnografia@muzeum.bytom.pl DD http://www.muzeum.bytom.pl

To już 28. edycja konkursu na najciekawiej zdobione jajka wielkanocne. Skierowany jest do dorosłych mieszkańców województwa śląskiego. Prace uczestników, którzy do 13 marca dostarczą zestaw 5 kroszonek, będą oceniane w czterech kategoriach według technik wykonania: 1) kroszonki wykonane techniką rytowniczą – drapane, 2) techniką batikową, czyli pisane woskiem, 3) innymi tradycyjnymi technikami, np. oklejane, a także 4) wykonane nowatorskimi technikami zdobienia. Główne kryteria oceny prac to: walory artystyczne i estetyczne oraz – w trzech pierwszych kategoriach – zachowanie tradycyjnych technik i wzorów zdobienia. Najciekawsze kroszonki zostaną nagrodzone, a prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej, której wernisaż odbędzie się 1 kwietnia w Muzeum Górnośląskim.

Istebna, Hotel Złoty Groń, 11 marca AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑470 Istebna 68 BB 33­‑855­‑62­‑08 CC kultura@ug.istebna.pl DD http://www.istebna.eu [kod] inna

EEXVIII Koncert Muzyki Instrumentalnej Olsztyn, Gminny Ośrodek Kultury, 12 marca AA Gminny Ośrodek Kultury 42­‑256 Olsztyn, pl. J. Piłsudskiego 15 BB 34­‑328­‑53­‑13 DD http://www.olsztyn­‑jurajski.pl

Prezentacja wybranych utworów instrumentalnych przez dzieci i młodzież, które pobierają naukę gry na instrumencie klawiszowym i gitarze. [kod] muzyka

EEXIV Szkolne Igraszki Teatralne

[kod] folklor, sztuka ludowa

EEV Amatorski Turniej Tańca Towarzyskiego Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury Włókniarzy, 11 marca AA MDK – Dom Kultury Włókniarzy 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. 1 Maja 12 BB 33­‑812­‑56­‑93 CC wlokniarz@mdk.beskidy.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

Uczestnikami turnieju mogą być dzieci i młodzież z domów kultury, szkół podstawowych i gimnazjów z Bielska­‑Białej i okolic, które zajmują się tańcem towarzyskim w stopniu amatorskim oraz pary turniejowe do „D” klasy włącznie.

Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Kamienicy, 13 marca AA MDK – Dom Kultury w Kamienicy 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. Karpacka 125 BB 33­‑811­‑93­‑62 CC kamienica@mdk.beskidy.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

Zapraszane są grupy teatralne działające przy bielskich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i placówkach wychowania przedszkolnego. Prezentują krótkie spektakle teatralne, muzyczne i kabaretowe. [kod] literatura, teatr

[kod] taniec

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

65


EEI Ogólnopolski Przegląd

EEKonkurs Recytatorski dla Seniorów

Zespołów Folklorystycznych Kłobuck, Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły, 13 marca AA MOK im. Władysława Sebyły 42­‑100 Kłobuck, ul. Targowa 1 BB 34­‑317­‑29­‑91 CC mok.klobuck@gmail.com DD http://mokklobuck.pl

Uczestnikami są zespoły folklorystyczne z różnych regionów Polski, zespoły polonijne i inne. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEXVII Ustrońskie Spotkania Teatralne Ustroń, Miejski Dom Kultury Prażakówka, 13–17 marca AA MDK Prażakówka 43­‑450 Ustroń, ul. I. Daszyńskiego 28 BB 33­‑854­‑29­‑06 CC mdk@ustron.pl DD http://mdk.ustron.pl

Z Okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Piekary Śląskie, Dzielnicowy Dom Kultury w Dąbrówce Wielkiej, 16 marca AA Dzielnicowy Dom Kultury 41­‑948 Piekary Śląskie, ul. K. Szymanowskiego 2b BB 32­‑383­‑03­‑30 CC instruktorzy@ddkpiekary.com.pl DD http://www.ddkpiekary.com.pl/dw

Konkurs „Wszystko jest poezją, każdy jest poetą” jest skierowany jest do osób „50+”. Ma na celu popularyzowanie literatury pięknej, upowszechnianie kultury żywego słowa oraz zachęcanie seniorów do czynnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym miasta. Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję oraz prozę, w obrębie których można prezentować teksty napisane samodzielnie oraz utwory z polskiego lub światowego kanonu literackiego. Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 marca. Konkurs organizowany jest z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. [kod] literatura, teatr

[kod] literatura, teatr

EEGodki Śląskie Żory, Muzeum Miejskie, 14 marca AA Muzeum Miejskie 44­‑240 Żory, ul. Muzealna 1/2 BB 32­‑434­‑37­‑14 CC informacja@muzeum.zory.pl DD http://muzeum.zory.pl

XXIII edycja konkursu powiatowego. Celem jest przybliżenie uczniom kultury, tradycji, zwyczajów, mentalności Ślązaków, a przede wszystkim języka, którym posługują się mieszkańcy regionu. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEX Tyski Festiwal Monodramu Motyf Tychy, Miejskie Centrum Kultury, 16–19 marca AA Miejskie Centrum Kultury 43­‑100 Tychy, ul. Bohaterów Warszawy 26 BB 32­‑327­‑02­‑90 CC mck@mck.tychy.pl DD http://www.kultura.tychy.pl

Jedno miasto i wielkie święto teatru JEDNEGO aktora! Festiwal Monodramu to spektakle mistrzowskie, warsztaty, spotkania i przede wszystkim konkurs na najlepszy monodram, który wybrany zostanie przez jury pod przewodnictwem samego prof. Jerzego Stuhra! [kod] literatura, teatr

66 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEKoncert z Okazji 25 lat

EEXVII Rybnicki Festiwal Młodych

diecezji gliwickiej

Talentów im. Ireneusza Jeszki

Gliwice, katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 17 marca

Rybnik, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, 18 marca

AA CKS Mrowisko, Akademicki Chór Politechniki Śląskiej oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury 44­‑119 Gliwice, ul. Pszczyńska 85 CC spk_gliwice@wp.pl DD http://www.gliwice.chor.pl, http://www.spk­‑gliwice.aq.pl

AA Śląskie Centrum Muzyczne 44­‑200 Rybnik, ul. J. Karłowicza 2B/4 BB 601­‑837­‑815 CC ilona­‑kargul@o2.pl DD http://www.centrummuzyczne/republika.pl

Koncert Akademickiego Chóru Politechniki Ś ­ ląskiej z okazji 25. rocznicy powstania diecezji gliwickiej. W programie „Stabat Mater” Antonina Dworzaka.

Konkurs o zasięgu ogólnopolskim dla uczniów szkół muzycznych, podopiecznych ognisk muzycznych i ośrodków kultury oraz wszystkich grających amatorsko.

[kod] muzyka

[kod] muzyka

EEFestiwal Kultury Dzieci I Młodzieży

EEOtwarta Scena 2.0 – koncert

„Jawor” Jaworzno, Dom Kultury MCKiS im. Zdzisława Krudzielskiego, 17–30 marca AA Miejskie Centrum Kultury i Sportu 43­‑600 Jaworzno, ul. Krakowska 8 BB 32­‑745­‑10­‑30 DD http://www.mckis.jaw.pl

Festiwal odbywa się już po raz siedemnasty. Obejmuje konkursy plastyczny i recytatorski oraz przeglądy – muzyczny, dla przedszkolaków, teatralny i taneczny. Podsumowanie konkursu i ogłoszenie laureatów 30 maja podczas koncertu galowego, który odbędzie się w Domu Kultury w Szczakowej.

zespołu Sweet Molly Łaziska Górne, Muzeum Energetyki, 19 marca AA Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki 43­‑170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30 BB 603­‑155­‑562 CC wydarzenia@muzeumenergetyki.pl DD http://www.muzeumenergetyki.pl

Otwarta Scena 2.0 to cykl koncertów młodych, obiecujących zespołów, które mają możliwość pokazania się przed szeroką publicznością. [kod] muzyka

[kod] interdyscyplinarna

EETopienie marzanny EEFestiwal Tańca „Inspiracje”

Miasteczko Śląskie­‑Brynica, OSP Brynica, 19 marca

Czerwionka­‑Leszczyny, Centrum Kulturalno­ ‑Edukacyjne, 18 marca

AA Miejski Ośrodek Kultury 42­‑610 Miasteczko Śląskie, ul. Srebrna 24 BB 32­‑288­‑88­‑70 CC art@mok.miasteczko­‑slaskie.pl DD http://www.mok.miasteczko­‑slaskie.pl

AA Centrum Kulturalno­‑Edukacyjne 44­‑230 Czerwionka­‑Leszczyny, ul. 3 Maja 36A BB 32­‑431­‑89­‑55 CC beata.guzda@interia.pl DD http://www.mokcl.pl

[kod] folklor, sztuka ludowa

Festiwal ma charakter konkursowy, skierowany jest do zespołów tanecznych działających w domach kultury i innych placówkach oświatowo­‑wychowawczych. Udział w nim jest płatny. Regulamin dopuszcza udział grup z osobami niepełnosprawnymi. Występujących ocenia jury, które ma prawo ostatecznego zakwalifikowania zespołu do danej kategorii tanecznej. [kod] taniec

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

67


EEV Wojewódzka Gala Taneczna

EEII Festiwal Muzyki Crossover

Mikołów, Miejski Dom Kultury, 20 marca

Bielsko­‑Biała, Zamek książąt Sułkowskich, 23–25 marca

AA Ognisko Pracy Pozaszkolnej 43­‑190 Mikołów, ul. K. Miarki 9 BB 32­‑226­‑05­‑11 CC ognisko@oppmikolow.pl DD http://www.oppmikolow.pl

Uczestnikami są zespoły reprezentujące szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie oraz zespoły działające przy ośrodkach kultury i placówkach wychowania pozaszkolnego. [kod] taniec

EEPowitanie Wiosny w Hajdukach Chorzów­‑Batory, Miejski Dom Kultury Batory, 21 marca AA MDK Batory 41­‑506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 6 BB 32­‑246­‑00­‑60 CC alina@mdkbatory.pl DD http://www.mdkbatory.pl

Zespół Pieśni i Tańca Chorzów serdecznie zaprasza uczniów klas trzecich lub czwartych chorzowskich szkół podstawowych wraz z wychowawcami do udziału w „Powitaniu wiosny w Hajdukach”. To wydarzenie wpisuje się w projekt „Ludowe zwierciadło” realizowany przez Miejski Dom Kultury Batory od 2009 roku. W programie: występ zespołu Chorzów, spotkanie z Markiem Szołtyskiem i warsztaty. Po wykonaniu słomianych kukieł każda ze szkół zaprezentuje swoją marzannę oraz goik na scenie do piosenki wykonanej przez uczniów. Potem na podwórku MDK Batory zostanie rozpalone duże ognisko, w którym uczestnicy spalą kukły. Na koniec zebrani od Pani Wiosny otrzymają rogi ze słodyczami, następnie zabierają goik i zanoszą ten pierwszy symbol wiosny do swoich szkół. [kod] folklor, sztuka ludowa

AA Bielskie Centrum Kultury 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. J. Słowackiego 27 BB 501­‑756­‑630 CC crossoverbielsko@gmail.com DD http://www.crossoverbielsko.pl

Festiwal poświęcony muzyce łączącej wiele stylistyk, wychodzącej poza granice jednego gatunku, a także zawierającej różne formy sztuki. Pomysłodawcami są pochodzący z Bielska­‑Białej muzycy tria The ThreeX, którzy z pomocą Gminy Bielsko­‑Biała, Bielskiego Centrum Kultury oraz Muzeum Historycznego w Bielsku­‑Białej organizują jego kolejną edycję. Zaproszeni artyści to: Dobrek Bistro (Austria), Adam Ben Ezra (Izrael) i Motion Trio (Polska). [kod] muzyka

EEXI Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. LUDOMIRA Różyckiego Gliwice, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Ludomira Różyckiego, 23–25 marca AA PSM I i II st. im. Ludomira Różyckiego 44­‑100 Gliwice, ul. J. Wieczorka 6 BB 32­‑231­‑31­‑23 CC sekretariat@psm.gliwice.eu DD http://www.psmgliwice.pl

Konkurs to ważne wydarzenie w środowisku szkół muzycznych II stopnia. Jego celem jest propagowanie twórczości wokalnej patrona gliwickiej Szkoły Muzycznej – Ludomira Różyckiego, wybitnego kompozytora okresu Młodej Polski, związanego swoją działalnością po II wojnie światowej ze Śląskiem, w tym również z Gliwicami. Konkurs przebiega dwuetapowo, przesłuchania odbędą się od czwartku 23 do soboty 25 marca, koncert laureatów zaplanowany jest na 25 marca. [kod] muzyka

68 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEXVIII Festiwal Muzyki Instrumentalnej Rybnik, Dom Kultury w Rybniku­‑Chwałowicach, 24–25 marca AA Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych 44­‑200 Rybnik, ul. J.F. Białych 7 BB 32­‑422­‑86­‑60 CC ogniskomuzyczne@wp.pl DD http://www.ogniskomuzyczne.rybnik.pl

Uczestnikami festiwalu są uczniowie ognisk, szkół muzycznych, stowarzyszeń i towarzystw muzycznych oraz innych placówek kształcenia artystycznego z terenu Rybnika i innych miejscowości województwa śląskiego, a także z Czech. Wykonawcy oceniani są przez komisję w kategoriach wiekowych i instrumentalnych. Prezentują utwory z pamięci, o zróżnicowanej tematyce. Wyróżnieni uczestnicy występują w koncercie laureatów. [kod] muzyka

reguł konkursu oraz zmieniający się w każdej edycji temat przewodni. Współorganizatorem, pomysłodawcą i gospodarzem Dąbrowskiej Ściemy Kabaretowej pozostaje niezawodny w tej roli Kabaret DNO z Dąbrowy Górniczej. [kod] inna

EEDotknij Teatru Rybnik, Dom Kultury w Rybniku­‑Boguszowicach, 27–31 marca AA Dom Kultury w Rybniku­‑Boguszowicach 44­‑253 Rybnik, pl. Pokoju 1 BB 32­‑425­‑20­‑16 CC dkboguszowice@gmail.com DD http://www.dkboguszowice.pl

Impreza organizowana w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru. W programie m.in.: gra terenowa, warsztaty teatralne, spektakle, spotkania z aktorami. [kod] literatura, teatr

EEDąbrowska Ściema Kabaretowa „Debeściak”

EEXXIII Ogólnopolski Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka

Dąbrowa Górnicza, Pałac Kultury Zagłębia, 25–26 marca AA Pałac Kultury Zagłębia 41­‑300 Dąbrowa Górnicza, pl. Wolności 1 BB 32­‑733­‑87­‑79 CC sekretariat@palac.art.pl DD http://www.palac.art.pl

To jeden z najbardziej znanych, cenionych i wyczekiwanych przeglądów kabaretowych w Polsce. Jedyny taki konkurs, w którym jurorem jest publiczność. Wymagająca i prawie nieprzekupna, nierzadko składająca się ze stałych bywalców, którzy niejedno już widzieli i nie dadzą się łatwo zwieść. Ich głos w wyborach jest jedynym czynnikiem decydującym o zwycięstwie lub porażce. Do walki o względy publiczności i co za tym idzie niepodważalny tytuł Debeściaka, Beściaka i Ściaka stanęła już cała czołówka polskiej sceny kabaretowej: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Ani Mru Mru, Łowcy.B, Neo­‑Nówka, Paranienormalni, Ciach, Smile, Grupa MoCarta oraz wiele, wiele innych. Na Dąbrowskiej Ściemie Kabaretowej gościły takie postaci, jak Jacek Federowicz, Ireneusz Krosny, Tomek Jachimek czy Piotr Bałtroczyk. Jednym z najbardziej zaprzyjaźnionych z „DeBeŚciaKiem” pozostaje ku uciesze publiczności Kabaret Hrabi. Tym, co charakterystyczne dla tego posiadającego blisko 15­‑letnią tradycję wydarzenia, jest luźny stosunek do sztywnych F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury Włókniarzy, 30 marca – 24 kwietnia AA MDK – Dom Kultury Włókniarzy 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. 1 Maja 12 BB 33­‑812­‑56­‑93 CC wlokniarz@mdk.beskidy.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

Konkurs adresowany do malarzy z różnych środowisk twórczych, mający na celu integrację i wymianę doświadczeń artystycznych twórców nieprofesjonalnych. Adresowany do osób dorosłych. Tematyka i technika dowolne. [kod] plastyka

69


EESzychta Kreatywna. Forum Katowice, Muzeum Śląskie (ul. T. Dobrowolskiego 1), 30–31 marca AA Muzeum Śląskie 40­‑205 Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1 BB 32­‑213­‑08­‑17, 530­‑470­‑026 DD http://www.muzeumslaskie.pl

Finał cyklu dyskusji, spotkań i warsztatów poświęconych społecznym, inwestycyjnym i architektonicznym aspektom rewitalizacji. Podczas spotkań z ekspertami oraz paneli dyskusyjnych, w trakcie których omawiane będą wyzwania związane z adaptacją obiektów zabytkowych, formalne aspekty procesów rewitalizacyjnych oraz metody pracy ze społecznością lokalną, uwaga będzie skupiona na najskuteczniejszych modelach współdziałania pomiędzy różnymi grupami, przedstawione zostaną też wzorcowe realizacje. [kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

EEMiędzynarodowy Festiwal Twórczości Dziecięcej I Młodzieżowej „Kalejdoskop Talentów. Wiosna 2017” Żywiec, Miejskie Centrum Kultury, 30 marca – 1 kwietnia AA Miejskie Centrum Kultury, Fundacja Inicjatywa ze Świdnicy 34­‑300 Żywiec, al. Wolności 4 BB 33­‑475­‑11­‑60 CC mck@mck.zywiec.pl DD http://www.mck.zywiec.pl

Na festiwal zjeżdżają do Żywca soliści i zespoły z Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz z Polski. Wszyscy stają do rywalizacji w różnych kategoriach regulaminowych, takich jak wokal estradowy czy ludowy, taniec narodowy, nowoczesny, klasyczny, teatr oraz malarstwo. Festiwal wieńczy gala laureatów, podczas której podziwiać można występy zwycięzców. Najważniejszym laurem jest Grand Prix, poza I, II i III miejscem w poszczególnych kategoriach przyznawane są również Puchar Burmistrza Miasta Żywca oraz Puchar Publiczności. [kod] interdyscyplinarna

EEXVII Rejonowy Konkurs Recytatorski „Słońce, słońce i życie...” Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz, 31 marca AA Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. J. Słowackiego 17 BB 33­‑812­‑58­‑86 CC kubiszowka@vp.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

Konkurs jest imprezą otwartą, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz placówek wychowania pozaszkolnego. [kod] literatura, teatr

EENoc z Andersenem Dąbrowa Górnicza, Miejska Biblioteka Publiczna, 31 marca – 1 kwietnia AA Miejska Biblioteka Publiczna 41­‑300 Dąbrowa Górnicza, ul. T. Kościuszki 25 BB 32­‑639­‑03­‑00

Międzynarodowa całonocna impreza dla dzieci z okazji kolejnej rocznicy urodzin H.Ch. Andersena oraz Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej [kod] literatura, teatr

EENoc z Andersenem 2017, czyli noc w willi Śmiesznotce Racibórz, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla, 31 marca – 1 kwietnia AA MiPBP im. Ryszarda Kincla 47­‑400 Racibórz, ul. J. Kasprowicza 12 BB 32­‑415­‑37­‑24 CC biblrac@poczta.onet.pl DD http://www.biblrac.pl

Impreza, która odbywa się w godzinach wieczornych i nocnych, polega na czytaniu wybranych fragmentów książek, grach i zabawach pozwalających na rozwijanie u dzieci wyobraźni i zachęcaniu ich do spędzania czasu wolnego z książką. W 2017 roku będziemy się bawić z Pippi Pończoszanką. [kod] literatura, teatr

70 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EECykl spotkań z niezwykłymi ludźmi

EEV Konkurs Gitarowy „Blue Tone”

Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Wapienicy, marzec

Katowice, Miejski Dom Kultury Koszutka, marzec

AA MDK – Dom Kultury w Wapienicy 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. Cieszyńska 398 BB 33­‑818­‑41­‑48 CC wapienica@mdk.beskidy.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

Głównym celem spotkań jest poznanie dalekich, egzotycznych lub tajemniczych miejsc na świecie. [kod] inna

AA MDK Koszutka 40­‑126 Katowice, ul. M. Grażyńskiego 47 BB 32­‑258­‑92­‑00 CC domkultury@mdkkoszutka.pl DD http://www.mdkkoszutka.pl

Konkurs adresowany jest do wszystkich ośrodków kulturalno­‑oświatowych, domów kultury, placówek pozaszkolnych i ognisk muzycznych oraz osób indywidualnych. [kod] muzyka

EEBabski Comber Chorzów­‑Batory, Miejski Dom Kultury Batory, marzec AA MDK Batory 41­‑506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 6 BB 32­‑246­‑00­‑60 CC alina@mdkbatory.pl DD http://www.mdkbatory.pl

Szalony wieczór pod hasłem „Siostry w Batorym, czyli pielęgniarki i zakonnice”. Babski Comber to biesiadno­‑taneczna zabawa tylko dla pań. Program tradycyjnie przygotowywany jest przez Mirosława Jędrowskiego. Są piosenki, skecze kabaretowe, konkursy z nagrodami. Zabawa trwa od 18:00 do 22:00 i kończy się wyłonieniem „Combrówki roku 2017”. [kod] inna

EETydzień Filmu Polskiego Filmowe Polonica Czechowice­‑Dziedzice, Miejski Dom Kultury, marzec AA Miejski Dom Kultury 43­‑502 Czechowice­‑Dziedzice, ul. Niepodległości 42 BB 32­‑215­‑31­‑59 CC mdk@mdk.czechowice­‑dziedzice.pl DD http://www.mdk.czechowice­‑dziedzice.pl

Przedstawienie najciekawszych osiągnięć roku polskiej kinematografii, a także wkładu polskich twórców w kinematografię światową. Spotkania z twórcami. [kod] film, fotografia

EEWielkanocny Kiermasz Rękodzieła Artystycznego Katowice, Biblioteka Śląska – Dział Integracyjno­ ‑Biblioterapeutyczny, marzec AA Biblioteka Śląska – Dział Integracyjno­ ‑Biblioterapeutyczny 40­‑036 Katowice, ul. J. Ligonia 7 BB 32­‑251­‑42­‑21 wew. 233, 234, 32­‑208­‑37­‑40 CC biblioterapeutyczny@bs.katowice.pl DD http://www.bs.katowice.pl

Zaprezentowane zostaną przedmioty wykonane przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej oraz podopiecznych środowiskowych domów samopomocy z województwa śląskiego. W trakcie trwania kiermaszu będzie także możliwość zakupu niepowtarzalnych przedmiotów wykonanych różnorodnymi technikami (np. ceramika, scrapbooking, decoupage). [kod] inna

EE62.Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Racibórz, Raciborskie Centrum Kultury, marzec AA Raciborskie Centrum Kultury 47­‑400 Racibórz, ul. F. Chopina 21 BB 32­‑415­‑25­‑40 CC sekretariat@rck.com.pl DD http://www.rck.com.pl

Eliminacje powiatowe najstarszego i największego konkursu recytatorskiego, skierowanego do młodzieży ponadgimnazjalnej i dorosłych. [kod] literatura, teatr

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

71


EEXII Powiatowy Konkurs Plastyki

EEWiosna z Fryderykiem

Obrzędowej „Wiosna 2017”

w Pszczyńskim Zamku

Wręczyca Wielka, Gminny Ośrodek Kultury, marzec

Pszczyna, Muzeum Zamkowe, marzec – kwiecień

AA Gminny Ośrodek Kultury 42­‑130 Wręczyca Wielka, ul. Śląska 20 BB 34­‑319­‑24­‑24 CC gok@gokwreczycawielka.pl DD http://www.gokwreczycawielka.pl

AA Muzeum Zamkowe 43­‑200 Pszczyna, ul. Brama Wybrańców 1 BB 32­‑210­‑30­‑37 CC marketing@zamek­‑pszczyna.pl DD http://www.zamek­‑pszczyna.pl

Konkurs dostępny dla wszystkich grup wiekowych. Uczestnicy wykonują prace plastyczne zgodne z tradycją i obrzędowością danego regionu oraz kultywowanymi nadal zwyczajami wielkanocnymi. Z każdym rokiem impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Cykl recitali fortepianowych. Szczegółowe informacje o terminach, wykonawcach i programach koncertów znajdą się na stronie internetowej muzeum.

[kod] plastyka

[kod] muzyka

EEXVIII Konkurs Haftu I Rękodzieła Artystycznego „Zajączkowe Haftowanie”

EE62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Zawiercie, Miejski Ośrodek Kultury Centrum im. Adama Mickiewicza, marzec AA MOK Centrum im. Adama Mickiewicza 42­‑400 Zawiercie, ul. Piastowska 1 BB 32­‑672­‑28­‑82 DD http://www.mok.pl

Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych oraz gimnazjalistów. [kod] literatura, teatr

EEPowiatowy Konkurs Recytatorski Żywiec, Miejskie Centrum Kultury, marzec AA Miejskie Centrum Kultury 34­‑300 Żywiec, al. Wolności 4 BB 33­‑475­‑11­‑60 CC mck@mck.zywiec.pl DD http://www.mck.zywiec.pl

Zabrze, Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 – Centrum Edukacji Twórczej, marzec – kwiecień AA OPP nr 4 – Centrum Edukacji Twórczej 41­‑806 Zabrze, ul. A. Korczoka 98 BB 32­‑277­‑54­‑81 CC opp4@opp4.zabrze.pl DD http://www.opp4.zabrze.pl

Zadanie konkursowe: wykonanie haftów i rękodzieła artystycznego w różnych technikach przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, podopiecznych placówek wychowania pozaszkolnego, placówek kultury. Tematem dominującym są zwyczaje i tradycje wielkanocne. Wystawy pokonkursowe w 4­‑6 miejscach w Zabrzu. Akcja promująca ocalenie zanikającej sztuki haftu na Górnym Śląsku z wykorzystaniem wydanego w latach ubiegłych plakatu. Opublikowanie nagrodzonych prac w postaci kartek świątecznych. [kod] folklor, sztuka ludowa

Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów. [kod] literatura, teatr

72 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEXIX Regionalny Konkurs Gawędziarzy „W Niewiadomiu po śląsku” Rybnik­‑Niewiadom, Industrialne Centrum Kultury w Rybniku­‑Niewiadomiu, marzec – 12 maja AA Industrialne Centrum Kultury 44­‑273 Rybnik, ul. I. Mościckiego 15 BB 32­‑421­‑37­‑55 CC niewiadom5@op.pl DD http://www.ick.rybnik.pl

Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, bez kryterium zamieszkania. Repertuar: jedna lub kilka gawęd po śląsku, wykonanych indywidualnie. Występ można wzbogacić regionalnym strojem i rekwizytami. Mile widziane teksty własne. Uczestników oceniają znawcy gwary i tradycji śląskiej. Impreza zakończona galą i koncertem.

EEŚląski Festiwal z Martwą Naturą Zabrze, Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 – Centrum Edukacji Twórczej, marzec – maj AA OPP nr 4 – Centrum Edukacji Twórczej 41­‑806 Zabrze, ul. A. Korczoka 98 BB 32­‑277­‑54­‑81 CC opp4@opp4.zabrze.pl DD http://www.opp4.zabrze.pl

Impreza kierowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów oraz placówek wychowania pozaszkolnego, szkół specjalnych i szkół plastycznych. Celem jest integracja środowisk twórczych, promocja talentów, oraz klasycznego warsztatu malarskiego i rysunkowego, jakim jest studium martwej natury. Projekt składa się z warsztatów, konkursu plastycznego oraz wystawy prac laureatów. [kod] plastyka

[kod] folklor, sztuka ludowa

EEKameralny Festiwal Piosenki Katowice, Miejski Dom Kultury Południe, marzec – maj AA MDK Południe 40­‑750 Katowice, ul. T. Boya­‑Żeleńskiego 83 BB 32­‑209­‑47­‑72 CC mdk@mdkpoludnie.com DD http://www.mdkpoludnie.com

Festiwal skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Jury ocenia w dwóch kategoriach wiekowych (13­‑16 lat i 17­‑19) solistów oraz zespoły. Zapisy w biurze MDK Południe w Katowicach­‑Kostuchnie. [kod] muzyka

EEPlener malarski „Eger 2017 – Węgry” Eger – Węgry, marzec – sierpień AA Regionalny Ośrodek Kultury 42­‑200 Częstochowa, ul. M.K. Ogińskiego 13a BB 34­‑324­‑46­‑51 CC rok@rok.czestochowa.pl DD http://www.rok.czestochowa.pl

Organizatorzy zapraszają instruktorów, nauczycieli, plastyków. [kod] plastyka

EEDo Biblioteki po Zdrowie Tychy, Miejska Biblioteka Publiczna, marzec – listopad AA Biblioteka Główna – Mediateka 43­‑100 Tychy, al. J. Piłsudskiego 16 BB 32­‑227­‑04­‑54 CC promocja@mbp.tychy.pl DD http://www.mbp.tychy.pl

To cykl spotkań medycznych, podczas których prelegenci (lekarze i osoby zawodowo zajmujące się profilaktyką zdrowia) omawiają tematy związane z chorobami, zdrowiem i higieną. Jest to również doskonała okazja do zaprezentowania zbiorów biblioteki – książek o tematyce zdrowotnej, poradników. [kod] inna

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

73


kwiecień TEATR ROZRYWKI W CHORZOWIE „MŁODY FRANKENSTEIN” reż. Jacek Bończyk na zdjęciu (od lewej): Tomasz Jedz (Potwór), Artur Święs (dr Fryderyk Frankenstein) foto: Tomasz Zakrzewski

kwiecien


|1 | 2

sobota

Zbigniewa i Grażyny

niedziela

Franciszka i Władysława

KWIECIEŃ


|3 |4 |5 |6 |7 |8 | 9

poniedziałek

Ryszarda i Pankracego

wtorek

Wacława i Izydora

środa

Ireny i Wincentego

czwartek

Celestyna i Wilhelma

piątek

Donata i Rufina

sobota

Dionizego i Januarego

niedziela

KWIECIEŃ

Niedziela Palmowa

Marii i Marcelego


| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

poniedziałek

Michała i Makarego

wtorek

Leona i Filipa

środa

Juliusza i Wiktora

czwartek

Przemysława i Hermenegildy

piątek

Justyny i Waleriana

sobota

Anastazji i Bazylego

niedziela

Wielkanoc

Julii i Benedykta

KWIECIEŃ


| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 poniedziałek

Poniedziałek Wielkanocny

Roberta i Patrycego

wtorek

Bogusławy i Bogumiły

środa

Adolfa i Tymona

czwartek

Czesława i Agnieszki

piątek

Feliksa i Anzelma

sobota

Leona i Łukasza

niedziela

KWIECIEŃ

Dzień Książki i Praw Autorskich

Jerzego i Wojciecha


| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

poniedziałek

Grzegorza i Aleksandra

wtorek

Marka i Jarosława

środa

Marii i Marcelego

czwartek

Zyty i Teofila

piątek

Pawła i Walerii

sobota

Piotra i Pawła

niedziela

Mariana i Katarzyny

KWIECIEŃ


EEIX Metalfest

EEOgólnopolski Przegląd Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej I Pasyjnej

Sosnowiec, Miejski Dom Kultury Kazimierz, 1 kwietnia AA MDK Kazimierz 41­‑215 Sosnowiec, ul. Główna 19 BB 32­‑269­‑41­‑19 CC klub@mdk­‑kazimierz.pl DD http://www.mdk­‑kazimierz.pl

Fani mocnego brzmienia mogą posłuchać kapel mniej znanych oraz czołowych przedstawicieli tego gatunku muzycznego. Na scenie Metalfestu gościły gwiazdy, m.in. Acid Drinkers, Frontside, Kat. [kod] muzyka

EECharytatywna aukcja obrazów i innych dzieł sztuki Ustroń, Miejski Dom Kultury Prażakówka, 1 kwietnia AA MDK Prażakówka 43­‑450 Ustroń, ul. I. Daszyńskiego 28 BB 33­‑854­‑29­‑06 CC mdk@ustron.pl DD http://mdk.ustron.pl [kod] inna

EEKonkurs Wypieków na zapusty I Wielkanoc Zebrzydowice, Gminny Ośrodek Kultury, 1 kwietnia AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑410 Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 21 BB 32­‑469­‑33­‑34 CC gok@gok.zebrzydowice.pl DD http://www.gok.zebrzydowice.pl

Żory, kościół pw. św. ap.ap. Filipa i Jakuba, 1 kwietnia AA Parafia św. ap. ap. Filipa i Jakuba 44­‑240 Żory, ul. Garncarska 16 BB 32­‑434 29 55, 604­‑185­‑073 CC pasyjne.zory@interia.pl DD http://www.pasyjne.zory.pl

Przegląd ma ogólnopolski zasięg i ekumeniczny charakter. Udział biorą chóry i zespoły wyznania chrześcijańskiego działające przy parafiach i ośrodkach duszpasterskich w Polsce i na Zaolziu. [kod] muzyka

EERybnicki Festiwal Podróżników „Karawana” Rybnik, Dom Kultury w Rybniku­‑Chwałowicach, 1–2 kwietnia AA Dom Kultury w Rybniku­‑Chwałowicach 44­‑206 Rybnik, ul. 1 Maja 91B BB 32­‑421­‑62­‑22 CC dkchwalowice.biuro@gmail.com DD http://www.dkchwalowice.pl

To impreza dla wszystkich tych, którym znudziły się zwykłe przewodniki podróżnicze. Jest to okazja do spotkania z ciekawymi ludźmi, pasjonatami podróży, sposobność do zobaczenia niecodziennych filmów, slajdów, zdjęć, nabycia książek autorstwa zapraszanych gości oraz sprzętu i odzieży sportowej. [kod] inna

Potrawy oceniane będą w dwóch kategoriach: 1) stół wielkanocny (tradycyjne potrawy i wypieki przygotowywane w regionie podczas świąt Wielkiej Nocy), 2) koszyk wielkanocny. Przy okazji konkursu na placu zamkowym organizowany jest jarmark wielkanocny. [kod] inna

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

83


EEJarmark wielkanocny

EEGóra Pisanek – Konkurs na Najpiękniejszą Ozdobę Wielkanocną

Rybnik, Rynek, 1–14 kwietnia AA Biuro Kultury Urzędu Miasta 44­‑200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2 BB 32­‑439­‑22­‑60 CC kultura@um.rybnik.pl DD http://www.rybnik.eu

Na stoiskach zlokalizowanych tradycyjnie na rybnickim rynku pojawią się produkty o charakterze okazjonalnym oraz świątecznym, w szczególności: ceramika artystyczna, zabawki, przysmaki świąteczne, wyroby regionalne, rękodzieło. Nie zabraknie atrakcji dla młodszych i starszych oraz dobrej gastronomii. [kod] inna

EEFinał XXIV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach” Świnna, Gminny Ośrodek Kultury, 1–15 kwietnia AA Gminny Ośrodek Kultury 34­‑331 Świnna, ul. Wspólna 13 BB 33­‑863­‑80­‑71 CC gok@swinna.pl DD http://www.swinna.naszgok.pl

Wystawa pokonkursowa, cykl spotkań z laureatami konkursu i ich opiekunami. [kod] plastyka

EEWielkanoc na Śląsku Chorzów, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny, 2 kwietnia AA Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny 41­‑500 Chorzów, ul. Parkowa 25 BB 32­‑241­‑07­‑18 CC sekretariat@muzeumgpe­‑chorzow.pl DD http://muzeumgpe­‑chorzow.pl

Prezentacja zwyczajów wiosennych i wielkanocnych. Warsztaty: wykonywania palm wielkanocnych, zdobienia jajek i wykonywania ozdób. Konkurs na najpiękniejszą marzannę. Prelekcje związane z tradycją Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. Zabawa dla najmłodszych „szukanie zajączka”. Kuchnia świąteczna, jarmark. [kod] folklor, sztuka ludowa

Chorzów­‑Batory, Miejski Dom Kultury Batory, 3 kwietnia AA MDK Batory 41­‑506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 6 BB 32­‑246­‑00­‑60 CC alina@mdkbatory.pl DD http://www.mdkbatory.pl

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz grup działających w chorzowskich ośrodkach kultury. Można wziąć udział również indywidualnie. 31 marca – termin oddawania prac; 3­‑7 kwietnia – wystawa prac uczestników; 7 kwietnia – rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie dyplomów i nagród. Po zakończeniu wszystkie ozdoby zostaną przekazane do ochronki działającej przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chorzowie, po czym w Niedzielę Palmową będą sprzedawane na potrzeby ochronki. [kod] plastyka

EEX Polsko­‑Czeski Festiwal Bajek Katowice, Miejski Dom Kultury Koszutka, 3–9 kwietnia AA MDK Koszutka 40­‑126 Katowice, ul. M. Grażyńskiego 47 BB 32­‑258­‑92­‑00 CC domkultury@mdkkoszutka.pl DD http://www.mdkkoszutka.pl

Festiwal ma charakter otwarty. Zaprezentowane zostaną polskie i czeskie bajki dla dzieci oraz spektakle teatralne. Odbędą się również warsztaty dla dzieci, łączące różne dziedziny aktywności, zajęcia kreatywne, spotkania z pisarzem literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz konkursy plastyczny i literacki. [kod] interdyscyplinarna

EEXIV Miejski Konkurs Ortograficzny Ustroń, Miejski Dom Kultury Prażakówka, 5 kwietnia AA MDK Prażakówka 43­‑450 Ustroń, ul. I. Daszyńskiego 28 BB 33­‑854­‑29­‑06 CC mdk@ustron.pl DD http://mdk.ustron.pl [kod] inna

84 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEV Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal

EEXIX Powiatowy Koncert Młodych

Teatralny „Przestrzeń Wyobraźni”

Muzyków „Mój ulubiony przebój”

Rybnik, Dom Kultury w Rybniku­‑Boguszowicach, 5–6 kwietnia

Kłobuck, Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły, 6 kwietnia

AA Dom Kultury w Rybniku­‑Boguszowicach 44­‑253 Rybnik, pl. Pokoju 1 BB 32­‑425­‑20­‑16 CC dkboguszowice@gmail.com DD http://www.dkboguszowice.pl

AA MOK im. Władysława Sebyły 42­‑100 Kłobuck, ul. Targowa 1 BB 34­‑317­‑29­‑91 CC mok.klobuck@gmail.com DD http://mokklobuck.pl

Współorganizacja z Teatrem Ziemi Rybnickiej i Miejskim Domem Kultury w Rybniku.

Festiwal przeznaczony jest dla solistów amatorów, śpiewających szeroko rozumianą polską muzykę rozrywkową.

[kod] literatura, teatr

[kod] muzyka

EETwórcy Śląskiej Architektury. Portrety Katowice, Biblioteka Śląska, 6 kwietnia AA Biblioteka Śląska – Dom Oświatowy 40­‑015 Katowice, ul. Francuska 12 BB 32­‑255­‑43­‑21, 32­‑208­‑37­‑40 CC domoswiatowy@bs.katowice.pl DD http://www.bs.katowice.pl

Benefis nestora śląskiej architektury, jednego z głównych projektantów powojennych Katowic i autora architektonicznych symboli miasta, takich jak m.in.: Dom Handlowy Zenit, Dom Handlowy Skarbek, pawilony handlowe wzdłuż ulicy Chorzowskiej, osiedle Paderewskiego oraz Biblioteka Śląska. W holu głównym książnicy zostanie zaprezentowana wystawa ukazująca dorobek twórczy arch. Juranda Jareckiego, w tym: projekty konkursowe, zrealizowane obiekty, a także jego działalność społeczną (SARP) i sportową (Klub Narciarski Klan). Benefis odbędzie się w budynku Biblioteki Śląskiej, obiekcie uhonorowanym wieloma nagrodami, którego projekt współtworzył Jurand Jarecki. [kod] inna

EEPiekary Tańczą Piekary Śląskie, Dzielnicowy Dom Kultury w Dąbrówce Wielkiej, 6 kwietnia AA Dzielnicowy Dom Kultury 41­‑948 Piekary Śląskie, ul. K. Szymanowskiego 2b BB 32­‑383­‑03­‑30 CC instruktorzy@ddkpiekary.com.pl DD http://www.ddkpiekary.com.pl/dw

IX edycja konkursu tańca współczesnego, adresowanego do dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Zgłoszenia uczestników do 27 marca. [kod] taniec

EEStudent Węgiel Film Festival Katowice, kino Kosmos, 6–7 kwietnia AA Kino Kosmos 40­‑087 Katowice, ul. Sokolska 66 BB 32­‑351­‑12­‑20 CC kasa@kosmos.katowice.pl DD http://www.kosmos.katowice.pl

Festiwal prezentuje filmową twórczość studentów uczelni z całego świata, integruje i pomaga wymienić twórcze doświadczenia. Etiudy studentów katowickiego Wydziału Radia i Telewizji UŚ rywalizują z kilkudziesięcioma krótkimi produkcjami innych szkół, prezentowanymi w blokach filmowych stanowiących trzon festiwalu. Pokazom towarzyszą warsztaty, spotkania i inne imprezy festiwalowe. [kod] film, fotografia

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

85


EEKonkurs na Najładniejszą Pisankę Wielkanocną Jastrzębie­‑Zdrój, Miejski Ośrodek Kultury – Klub Kaktus, 7 kwietnia AA MOK – Klub Kaktus 44­‑335 Jastrzębie­‑Zdrój, ul. Katowicka 24 BB 32­‑471­‑23­‑53 CC klub.kaktus@mok.jastrzebie.pl DD http://www.mok.jastrzebie.pl

Zwyczaj malowania jajek narodził się dawno temu w Persji. W tradycji chrześcijańskiej zdobione jajka są nieodłącznym elementem wielkanocnego stołu, symbolizującym rodzące się życie oraz nadzieję. Najpopularniejsze są kraszanki, pisanki, oklejanki, nalepianki, drapanki. Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki w obrzędowości ludowej. Przeznaczony jest dla dzieci ze szkół podstawowych Jastrzębia­‑Zdroju.

EEJarmark wielkanocny Jastrzębie­‑Zdrój, parking przed Miejskim Ośrodkiem Kultury, 7–9 kwietnia AA Miejski Ośrodek Kultury 44­‑335 Jastrzębie­‑Zdrój, al. J. Piłsudskiego 27 BB 32­‑47­‑31­‑012 CC instruktorzy@mok.jastrzebie.pl DD http://www.mok.jastrzebie.pl

Drewniane stragany zapełnią się artystycznymi ozdobami, świątecznymi smakołykami i wyrobami rzemieślniczymi. Dodatkową atrakcją są występy artystyczne, warsztaty i konkursy. [kod] inna

EEIV Konkurs Palm Wielkanocnych Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Kamienicy, 8 kwietnia

[kod] plastyka

EEJarmark wielkanocny Mikołów, Miejski Dom Kultury, 7–8 kwietnia

AA MDK – Dom Kultury w Kamienicy 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. Karpacka 125 BB 33­‑811­‑93­‑62 CC kamienica@mdk.beskidy.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

AA Miejski Dom Kultury 43­‑190 Mikołów, Rynek 19 BB 32­‑226­‑21­‑47 CC sekretariat@mdkmikolow.eu DD http://www.mdkmikolow.eu

Impreza o charakterze otwartym, promująca tradycyjne palmy wykonane z naturalnych materiałów. Oceny w kategoriach grupowej i indywidualnej.

Na jarmarku króluje wielkanocne rękodzieło, ale jest też biżuteria i ciekawe gadżety. Nie zabraknie również tradycyjnych potraw.

EEWielkanocny Stół

[kod] inna

EERybnik Swap Party Rybnik, Teatr Ziemi Rybnickiej, 7–8 kwietnia AA Biuro Kultury Urzędu Miasta 44­‑200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2 BB 32­‑439­‑22­‑60 CC kultura@um.rybnik.pl DD http://www.kultura.rybnik.eu

[kod] folklor, sztuka ludowa

Czernichów, hala sportowa Zespołu Szkolno­ ‑Przedszkolnego, 8 kwietnia AA Gmina Czernichów 34­‑311 Czernichów, ul. Żywiecka 2 BB 33­‑866­‑13­‑25 CC kultura@czernichow.com.pl DD http://www.czernichow.com.pl

Regionalny konkurs kulinarny, promujący tradycje Wielkanocy. Towarzyszy mu degustacja potraw oraz kiermasz. [kod] folklor, sztuka ludowa

Spotkanie z miejską, niezależną modą, kulturą i sztuką. W programie prezentacje mody, wernisaż fotografii oraz wymiana ubrań. Ciekawe warsztaty i wykłady specjalistów branży modowej. [kod] interdyscyplinarna

86 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEJarmark wielkanocny

EEFizyczne Fascynacje – pokazy: „Zerkanie, czyli natury światła podglądanie”

Czerwionka­‑Leszczyny, Park Miejski przy ul. Sportowej, 8 kwietnia AA Centrum Kulturalno­‑Edukacyjne 44­‑230 Czerwionka­‑Leszczyny, ul. 3 Maja 36A BB 32­‑431­‑89­‑55 CC mokcl@mokcl.pl DD http://www.mokcl.pl

Jarmark jest doskonałą okazją, by mieszkańcom Czerwionki­‑Leszczyn przypomnieć tradycyjne i zaproponować nowe potrawy, dzięki czemu będzie można zaserwować swojej rodzinie na uroczyste śniadanie wielkanocne coś naprawdę wyjątkowego. Stąd pomysł na festiwal potraw świątecznych, przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich Czerwionki-Leszczyn. W programie plener malarski oraz gry i zabawy dla dzieci, ponadto nauka wykonywania ozdób, konkurs na najładniejszą ozdobę świąteczną, a także występy artystyczne. [kod] inna

Łaziska Górne, Muzeum Energetyki, 8 kwietnia AA Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki 43­‑170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30 BB 603­‑155­‑562 CC wydarzenia@muzeumenergetyki.pl DD http://www.muzeumenergetyki.pl

To pokazy, które ułatwią zrozumienie elementów optyki. Nie zabraknie soczewek, lusterek i laserów. Będą zabawy z pryzmatem, lupą i układem soczewek. „W Muzeum Energetyki – obiecują organizatorzy – rozpalimy niejedno źródło światła. Będzie można się przekonać jak Edison i inni dochodzili do wynalezienia właściwego materiału na żarnik żarówki. Ponadto „pogodzimy” Edisona z Teslą w ramach świątecznej atmosfery.” [kod] inna

EEVII Ekumeniczne Spotkanie z Pieśnią Wielkopostną „Adoramus te Christe” Jasienica, Gminny Ośrodek Kultury, 8 kwietnia AA GOK w Jasienicy filia w Mazańcowicach 43­‑385 Mazańcowice, Mazańcowice 347 BB 33­‑817­‑13­‑62 CC pzchio@interia.pl DD http://pzchiobb.pl

Przegląd chórów i różnego typu zespołów wokalnych, który nie ma charakteru konkursu. [kod] muzyka

EEXXIII Konkurs na Palmy Wielkanocne Gilowice, kościół pw. św Andrzeja, 9 kwietnia AA Gminny Ośrodek Kultury 34­‑322 Gilowice, ul. Krakowska 40 BB 33­‑865­‑30­‑15 CC gok@gilowice.pl DD http://www.gilowice.pl

Konkurs odbywa się w każdą Niedzielę Palmową, począwszy od 1994 r., w pięknym drewnianym kościółku pw. św. Andrzeja w Gilowicach. Po poświęceniu w czasie mszy palmy są oceniane przez jury, po czym ich wykonawcy zabierają je do domów. W minionych latach oryginalne, pięknie zdobione gilowickie palmy często pokazywała telewizja. Organizatorami konkursu są Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku­‑Białej oraz Gminny Ośrodek Kultury i Parafia w Gilowicach. [kod] folklor, sztuka ludowa

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

87


EEXXX Konkurs na Palmę Wielkanocną

EEKonkurs Palm Wielkanocnych

Jeleśnia, kościół pw. św. Wojciecha, 9 kwietnia

Pilica, Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej Opiekunki Rodzin w Biskupicach, 9 kwietnia

AA Gminny Ośrodek Kultury 34­‑340 Jeleśnia, ul. Plebańska 1 BB 33­‑863­‑66­‑68 CC jelesniagok@gmail.com DD http://www.jelesnia.naszgok.pl

GOK w Jeleśni przygotowuje się do Niedzieli Palmowej i świąt wielkanocnych przez okres postu. Na zajęciach kółka plastycznego dzieci wykonują ozdoby świąteczne: zajączki, jajka, baranki. Co roku odbywają się również warsztaty folklorystyczne „Wielkanoc w tradycji naszych przodków”, organizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Żywcu. Biorą w nich udział uczniowie oraz panie z KGW z całej gminy. Od roku 1988 GOK wraz z Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Wojciecha w Jeleśni organizuje konkurs na palmy. Liczy się przede wszystkim zgodność z tradycją w zakresie kształtu i zastosowanych materiałów. [kod] folklor, sztuka ludowa

EE4. Jarmark Wielkanocny

AA Urząd Miasta i Gminy 42­‑436 Pilica, ul. Żarnowiecka 46a BB 32­‑673­‑51­‑04 CC promocja@pilica.pl DD http://www.pilica.pl

Coroczne wydarzenie, w którym udział biorą mieszkańcy gminy Pilica. Uczestnicy prezentują wykonane własnoręcznie palmy wielkanocne. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEXII Powiatowy Konkurs na Ozdoby Wielkanocne Racibórz, Muzeum, 9 kwietnia AA Muzeum 47­‑400 Racibórz, ul. Rzeźnicza 15 BB 32­‑415­‑49­‑01 CC muzeum_raciborz@interia.pl DD http://www.muzeum.raciborz.pl

Łodygowice, plac przed kościołem parafialnym, 9 kwietnia

Jury szczególnie docenia tradycyj­ne metody wykonania palm i zdobienia jajek wielkanocnych.

AA Gminny Ośrodek Kultury 34­‑325 Łodygowice, pl. Wolności 5 BB 33­‑863­‑10­‑86 CC gok@lodygowice.pl DD http://www.lodygowicegok.pl

EEGminny Konkurs Palm Wielkanocnych

Impreza plenerowa na placu pod kościołem parafialnym w Łodygowicach Dolnych, w ramach której odbywa się degustacja tradycyjnych potraw regionalnych związanych ze świętami wielkanocnymi, kiermasz artykułów spożywczych i rękodzieła artystycznego, występy kapeli ludowej oraz konkurs z nagrodami na palmy wielkanocne. [kod] folklor, sztuka ludowa

[kod] folklor, sztuka ludowa

Ujsoły, kościół pw. św Józefa, 9 kwietnia AA Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 34­‑371 Ujsoły, ul. Bystra 1 BB 33­‑864­‑70­‑36 CC cksirujsoly@gmail.com DD http://www.ujsoly.com.pl

Program: zbiórka przy amfiteatrze w Ujsołach, ocena zgłoszonych palm przez jury, procesja z palmami na mszę św. do kościoła parafialnego, następnie ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród. [kod] folklor, sztuka ludowa

88 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEGminny Konkurs

EEXVI Przegląd Twórczych Form Pracy

na Palmę Wielkanocną

Dzieci I Młodzieży w Językach Obcych „Poliglota”

Milówka, Muzeum Stara Chałupa, 9–12 kwietnia AA Gminny Ośrodek Kultury 34­‑360 Milówka, ul. Dworcowa 1 BB 33­‑863­‑73­‑99 CC gok.milowka@interia.pl DD http://www.gok.milowka.pl

Konkurs przebiega dwuetapowo. Najpierw odbywa się w parafiach gminy Milówka, a potem ma miejsce ocena, w której najważniejsza jest zgodność z miejscową tradycją. Palmy można oglądać w muzeum do końca kwietnia, po otwarciu wystawy, które będzie miało miejsce 12 kwietnia. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEXI Rejonowy Festiwal Słowa Rybnik, Dom Kultury w Rybniku­‑Boguszowicach, 11 kwietnia AA Dom Kultury w Rybniku­‑Boguszowicach 44­‑253 Rybnik, pl. Pokoju 1 BB 32­‑425­‑20­‑16 CC dkboguszowice@gmail.com DD http://www.dkboguszowice.pl

Eliminacje rejonowe do Ogólnopolskiego Festiwalu Słowa w Starachowicach dla dzieci w kategoriach klas 1­‑3 oraz 4­‑6. [kod] literatura, teatr

EEII Prezentacje Twórczości

Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Komorowicach, 15 kwietnia AA MDK – Dom Kultury w Komorowicach 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. Olimpijska 16 BB 33­‑815­‑87­‑38 CC dkkomorowice@op.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

Impreza o zasięgu regionalnym, otwarta dla dzieci i młodzieży od lat 14. Celem przeglądu jest zachęcenie do nauki i twórczej pracy w językach obcych. Prezentacje teatralne i wokalne (scenka, monolog, dialog, reportaż, minimusical, aktorska interpretacja piosenki) mogą być wykonywane w języku angielskim, niemieckim, francuskim lub włoskim. Nagrodą dla laureatów przeglądu jest wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. [kod] inna

EEKoncert pasyjny Ustroń, Miejski Dom Kultury Prażakówka, 15 kwietnia AA MDK Prażakówka 43­‑450 Ustroń, ul. I. Daszyńskiego 28 BB 33­‑854­‑29­‑06 CC mdk@ustron.pl DD http://mdk.ustron.pl

Wystąpi Beata Bednarz. [kod] muzyka

Artystycznej Seniorów Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Hałcnowie, 13 kwietnia AA MDK – Dom Kultury w Hałcnowie 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. s. M. Szewczyk 1 BB 33­‑816­‑23­‑28 CC halcnow@mdk.beskidy.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

Prezentacje obejmują działalność artystyczną w zakresie tańca, teatru i piosenki, rękodzieła artystycznego, prac plastycznych, fotografii i wyrobów kulinarnych. [kod] interdyscyplinarna

EEOtwarta Scena 2.0 – koncert zespołu Lunatyk Łaziska Górne, Muzeum Energetyki, 16 kwietnia AA Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki 43­‑170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30 BB 603­‑155­‑562 CC wydarzenia@muzeumenergetyki.pl DD http://www.muzeumenergetyki.pl

Otwarta Scena 2.0 to cykl koncertów młodych, obiecujących zespołów, które mają możliwość pokazania się przed szeroką publicznością. [kod] muzyka

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

89


EEZlot mercedesów

EEKonkurs Plastyczny „Co słonko widziało”

Rybnik, plener, 17 kwietnia AA Biuro Kultury Urzędu Miasta 44­‑200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2 BB 32­‑439­‑22­‑60 CC kultura@um.rybnik.pl DD http://www.kultura.rybnik.eu

Spotkanie właścicieli i miłośników samochodów marki Mercedes. W zlocie uczestniczą zarówno auta zabytkowe, jak i te z aktualnych roczników. [kod] inna

EEXVI Międzynarodowy Festiwal Sosnowieckie Dni Muzyki Znanej i Nieznanej Sosnowiec, Miejski Klub im. Jana Kiepury oraz kościoły, 18–23 kwietnia AA Miejski Klub im. Jana Kiepury 41­‑200 Sosnowiec, ul. Będzińska 65 BB 32­‑788­‑33­‑60 CC sekretariat@kiepura.pl DD http://www.kiepura.pl

Idea zorganizowania festiwalu muzycznego w ro­dzinnym mieście Jana Kiepury zrodziła się, jak to często bywa, spontanicznie, we wrześniu 2001 r., a pierwsza edycja imprezy wystartowała już na wiosnę następnego roku. Inicjatorem całego przedsięwzięcia jest Michał Góral, dyrektor festiwalu, który wymyślił jego profil i ustalił wstępny program. Lista wykonawców, którzy do tej pory wystąpili podczas Sosnowieckich Dni Muzyki Znanej i Nieznanej, jest długa i świadczy o rosnącej ich randze artystycznej. Koncerty odbywają się w zabytkowych wnętrzach kościołów i sosnowieckich pałaców. [kod] muzyka

Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz, 20 kwietnia AA Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. J. Słowackiego 17 BB 33­‑812­‑58­‑86 CC kubiszowka@vp.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

W organizowanym od 14 lat konkursie mogą brać udział wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych oraz wychowankowie ośrodków oświatowo­‑wychowawczych i kulturalnych z Bielska­‑Białej. [kod] plastyka

EEMiejski Konkurs Pięknego Czytania Ustroń, Miejski Dom Kultury Prażakówka, 20 kwietnia AA MDK Prażakówka 43­‑450 Ustroń, ul. I. Daszyńskiego 28 BB 33­‑854­‑29­‑06 CC mdk@ustron.pl DD http://www.mdk.ustron.pl [kod] inna

EEPowiatowy Konkurs Ekologiczny „Moja Ziemia – Czysty Świat” Będzin, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego, 21 kwietnia AA MiPBP im. Stefana Żeromskiego 42­‑500 Będzin, ul. J. Piłsudskiego 39 BB 32­‑267­‑41­‑65 CC biblioteka@biblioteka.bedzin.pl DD http://www.biblioteka.bedzin.pl

Organizowany od 18 lat konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych powiatu będzińskiego oraz miast partnerskich Będzina, który jest współorganizatorem konkursu. [kod] inna

90 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEMetalmania

EEXIII Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej „Pole Twórczego (W)Rażenia”

Katowice, Hala Widowiskowo­‑Sportowa Spodek, 22 kwietnia AA Metal Mind Productions 40­‑534 Katowice, ul. Czajek 31 BB 32­‑205­‑25­‑00 CC office1@metalmind.com.pl DD http://www.metalmind.com.pl/

Na to wydarzenie fani muzyki metalowej długo czekali! Po dziewięcioletniej przerwie powraca jeden z największych festiwali tego typu w Europie Środkowo­‑Wschodniej. Najnowsza, XXIII edycja to nie tylko jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń przyszłego roku, ale i prawdziwe święto. Na dwóch scenach zaprezentuje się czołówka światowej i polskiej sceny metalowej. Ostatnia edycja Metalmanii odbyła się w 2008 roku w katowickim Spodku, a wystąpiły wtedy takie gwiazdy, jak m.in. Megadeth, The Dillinger Escape Plan, Overkill czy Satyricon.

Rybnik, Dom Kultury w Rybniku­‑Chwałowicach, 22 kwietnia AA Dom Kultury w Rybniku­‑Chwałowicach 44­‑206 Rybnik, ul. 1 Maja 91B BB 32­‑421­‑62­‑22 CC dkchwalowice.biuro@gmail.com DD http://www.dkchwalowice.pl

Jest to festiwal przeznaczony dla wszystkich tych, którzy słuchają muzyki chrześcijańskiej i ją wykonują, chcą śpiewać spontaniczną chwałę Boga i pragną zachęcać młodych ludzi do Ewangelii oraz do codziennego świadectwa religijnego. Co roku podczas imprezy występują inne zespoły muzyczne prezentujące różne rodzaje muzyki: rock, pop, gospel, rap... [kod] muzyka

[kod] muzyka

EEPożar w Burdelu: „Fabryka Patriotów” – rockopera narodowa Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, 22 kwietnia AA MM Communications 01­‑517 Warszawa, ul. A. Mickiewicza 12/2 BB 22­‑869­‑20­‑00 CC e.sadlocha@materman.com.pl DD http://www.mmcommunications.pl

Pożar w Burdelu to teatr i kabaret polityczno­ ‑literacki, który od 2012 roku nie ma konkurencji, jeśli chodzi o poziom artystyczny, muzyczny, stopień aktualności oraz rodzaj i bezkompromisowość żartu. Założony, pisany i prowadzony przez dramatopisarza i reżysera Michała Walczaka oraz historyka Macieja Łubieńskiego, Pożar wyprodukował do tej pory 32 pełnometrażowe spektakle, z których każdy był wyczekiwanym wydarzeniem teatralnym w Warszawie. Jest laureatem Grand Prix i Nagrody Publiczności XX Festiwalu Komedii Talia, Kryształowego Zwierciadła, Warszawskich Wdech i wielu innych wyróżnień.

EEWiesław Ochman i Jego Goście Zawiercie, Miejski Ośrodek Kultury Centrum im. Adama Mickiewicza, 22 kwietnia AA Miejski Ośrodek Kultury Centrum im. Adama Mickiewicza 42­‑400 Zawiercie, ul. Piastowska 1 BB 32­‑672­‑28­‑82 DD http://www.mok.pl

XXV koncert galowy Fundacji Pomocy dla Szpitala w Zawierciu Auxilium im. dr. Henryka Wnuka z pewnością będzie ucztą dla melomanów i miłośników sztuk pięknych. Charytatywny cel to pozyskiwanie funduszy na rzecz Szpitala Powiatowego w Zawierciu. [kod] muzyka

[kod] muzyka

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

91


EE62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje rejonowe Bielsko­‑Biała, 22–23 kwietnia AA Regionalny Ośrodek Kultury 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. 1 Maja 8 BB 33­‑812­‑69­‑08, 33­‑812­‑33­‑33 CC rok@rok.bielsko.pl DD http://www.rok.bielsko.pl

O awans do finału wojewódzkiego w Bielsku­‑Białej i nagrody rywalizować będą najlepsi recytatorzy z dziesięciu powiatów ziemskich i grodzkich w południowej części województwa śląskiego.

w hali sportowej z udziałem widowni. Zespoły prezentują się zgodnie z podziałem na kategorie wiekowe i dyscypliny: pom­‑pon, baton oraz show. Po zakończeniu prezentacji zostaje ogłoszony werdykt jury. Oceniane są: choreografia i kompozycja układu, adekwatność prezentacji do wieku i umiejętności tancerzy, technika tańca, praca z rekwizytem oraz ogólna kreacja artystyczna, wyrażająca się doborem muzyki, kostiumem itd. [kod] taniec

EEXXVII Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej

[kod] literatura, teatr

Olsztyn, Gminny Ośrodek Kultury, 23 kwietnia

EE37. Gliwickie Spotkania Chóralne Gliwice, kościoły oraz Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko, 22–23 kwietnia AA CKS Mrowisko, Akademicki Chór Politechniki Śląskiej 44­‑119 Gliwice, ul. Pszczyńska 85 CC spk_gliwice@wp.pl DD http://www.spk­‑gliwice.aq.pl

Cykl koncertów promujących muzykę chóralną sakralną i świecką wykonywaną przez zespoły z kraju i zagranicy. W 37. edycji usłyszymy m.in. oratorium „Stabat Mater” Antonina Dworzaka. [kod] muzyka

EEIX Ogólnopolski Festiwal Mażoretek „Parada 2017” Czerwionka­‑Leszczyny, Centrum Kulturalno­ ‑Edukacyjne, 23 kwietnia AA Dom Kultury w Leszczynach 44­‑238 Czerwionka­‑Leszczyny, ul. J. Ligonia 2a BB 32­‑431­‑12­‑39 CC kasia.grzegorzek@gmail.com DD http://www.mokcl.pl

Festiwal odbywa się dwuetapowo. Najpierw korowód z udziałem wszystkich zespołów przechodzi główną ulicą miasta w takt dźwięków orkiestry dętej, tworząc niezapomniane, barwne widowisko. Uliczny przemarsz nie jest oceniany przez jurorów. Daje jednak możliwość zaprezentowania się szerszej publiczności. Druga część obejmuje przemarsz orkiestry wraz z miejscową grupą mażoretek wybranymi ulicami dzielnicy Leszczyny. Trzecia część odbywa się

92 

AA Gminny Ośrodek Kultury 42­‑256 Olsztyn, pl. J. Piłsudskiego 15 BB 34­‑328­‑53­‑13 DD http://www.olsztyn­‑jurajski.pl

Laureaci konkursu gminnego otrzymują promocję do Minifestiwalu Piosenki Przedszkolnej. [kod] muzyka

EEXLIV Tyskie Spotkania Teatralne Tychy, Teatr Mały, 23–30 kwietnia AA Teatr Mały 43­‑100 Tychy, ul. ks. kard. A. Hlonda 1 BB 32­‑227­‑36­‑16 CC teatr.maly@teatrmaly.tychy.pl DD http://www.teatrmaly.tychy.pl

Profesjonalne spektakle, konkurs dla teatrów niezawodowych, warsztaty. [kod] literatura, teatr

EEŻyciowe Decyzje – Życiowe Wybory Racibórz, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla, 24 kwietnia AA MiPBP im. Ryszarda Kincla 47­‑400 Racibórz, ul. J. Kasprowicza 12 BB 32­‑415­‑37­‑24 CC biblrac@poczta.onet.pl DD http://www.biblrac.pl

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich co roku biblioteka organizuje międzyszkolny turniej wiedzy. Tym razem wezmą w nim udział uczniowie szkół gimnazjalnych Raciborza i powiatu raciborskiego. Tradycyjnie turniej będzie składał się K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


z czterech części: konkursu wiedzy obejmującego znajomość wybranych książek, przedstawienia scenki z określonego fragmentu, konkursu plastycznego oraz napisania tekstu na temat podany przez organizatorów. Wszystkie konkurencje opierać się będą na następujących książkach: B. Kosmowska – „Pozłacana rybka”, V. Roth – „Niezgodna”, J. Green – „Gwiazd naszych wina”. [kod] literatura, teatr

EEXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu „Sacrum in Musica” Bielsko­‑Biała, Bielskie Centrum Kultury, 24–27 kwietnia AA Bielskie Centrum Kultury 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. J. Słowackiego 27 BB 33­‑828­‑16­‑40 CC bck@bck.bielsko.pl DD http://www.bck.bielsko.pl

Festiwal pokazuje całą paletę barw muzyki sakralnej. Zaprezentują się m.in.: Gospel Jubilee featuring Akwaba Gospel Choir & Black Soul Tenors, The Moscow Male Chamber Choir of The Holiness Patriarch Residence (The Feast Male Choir of Moscow St.-Daniel Monastery).

EEKatowice Jazzart Festival Katowice, Katowice Miasto Ogrodów, Jazzclub Hipnoza, NOSPR, 25–30 kwietnia AA Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek 40­‑032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2 BB 32­‑609­‑03­‑00 CC sekretariat@miasto­‑ogrodow.eu DD http://www.miasto­‑ogrodow.eu

Uwieńczony Międzynarodowym Dniem Jazzu festiwal poświęcony szeroko pojętemu jazzowi. Mottem edycji 2017 są słowa Niny Simone: „Jazz is not just music, it’s a way of life [...]”. Oprócz koncertów Katowice JazzArt Festiwal zaprasza na dyskusje, wystawy grafik poświęconych muzyce i pokazy filmów. [kod] muzyka

EEKonkurs Wiedzy o Regionie Istebna, Gimnazjum im. Jana Pawła II, 27 kwietnia AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑470 Istebna 68 BB 33­‑855­‑62­‑08 CC kultura@ug.istebna.pl DD http://www.istebna.eu [kod] folklor, sztuka ludowa

[kod] muzyka

EEXX Regionalny Przegląd Teatrów Dziecięcych I Młodzieżowych „O tort Baby Jagi” Wola, Dom Kultury, 25–26 kwietnia AA Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli 43­‑225 Wola, ul. Pszczyńska 110 BB 32­‑211­‑83­‑91, 32­‑448­‑92­‑53, 512­‑237­‑423 CC gok@miedzna.pl DD http://www.gok.miedzna.pl

W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły teatralne skupiające dzieci i młodzież, działające w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, placówkach kultury i innych podmiotach prowadzących działalność kulturalną, mające w repertuarze przedstawienia dramatyczne, komediowe, poetyckie, kabaretowe (żywego planu i lalkowe).

EEKonkurs „Przedszkolak Roku” Piekary Śląskie, Dzielnicowy Dom Kultury, 27 kwietnia – 17 maja AA Dzielnicowy Dom Kultury 41­‑946 Piekary Śląskie, ul. W. Roździeńskiego 99 BB 32­‑287­‑95­‑66 CC instruktorzy@ddkpiekary.com.pl DD http://www.ddkpiekary.com.pl

Celem konkursu jest umożliwienie najmłodszym sprawdzenia swoich umiejętności oraz inspirowanie nauczycieli do nowych i twórczych form pracy z dziećmi. [kod] inna

[kod] literatura, teatr

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

93


EEIX Międzykulturowy Festiwal Folklorystyczny „Zagłębie i Sąsiedzi” Dąbrowa Górnicza, Pałac Kultury Zagłębia, 28–29 kwietnia AA Pałac Kultury Zagłębia 41­‑300 Dąbrowa Górnicza, pl. Wolności 1 BB 32­‑733­‑87­‑79 CC sekretariat@palac.art.pl DD http://www.palac.art.pl

EEMajówka w Geoparku Glinka, Geopark Glinka, 29 kwietnia AA Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 34­‑371 Ujsoły, ul. Bystra 1 BB 33­‑864­‑70­‑36 CC cksirujsoly@gmail.com DD http://www.ujsoly.com.pl

Impreza plenerowa otwierająca sezon Geoparku Glinka. [kod] inna

Festiwal ma charakter konkursu, którego uczestnikami są amatorskie grupy folklorystyczne z całego kraju. W przeglądzie co roku udział biorą zarówno dzieci, jak i dorośli w kategoriach: zespoły pieśni i tańca, kapele oraz grupy śpiewacze. Uczestnicy prezentują program autentyczny, wierny tradycyjnym wykonaniom, lub artystycznie opracowany, jednak nie zmieniający w istotny sposób pierwowzoru ludowego. Występy oceniają specjaliści w dziedzinie etnomuzykologii i etnochoreografii. W każdej kategorii zwycięskim zespołom przyznawane są nagrody pieniężne, na najlepszych czeka Grand Prix. Ponadto rada artystyczna udziela konsultacji kierownikom, muzykom i choreografom. „Zagłębie i Sąsiedzi” to nie tylko prezentacje konkursowe. Uczestnicy i widzowie co roku są świadkami zarówno barwnego korowodu, maszerującego przez centrum miasta przed rozpoczęciem festiwalu, jak i spontanicznych wystąpień wykonawców z różnych zespołów, na placu przed Pałacem Kultury Zagłębia. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEXX Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2017 Częstochowa, Regionalny Ośrodek Kultury, 28 kwietnia – 26 maja AA Regionalny Ośrodek Kultury 42­‑200 Częstochowa, ul. M.K. Ogińskiego 13a BB 34­‑324­‑46­‑51 CC rok@rok.czestochowa.pl DD http://www.rok.czestochowa.pl

Konkurs fotograficzny pokazujący możliwości kreacji obrazu fotograficznego za pomocą komputera i współczesnych środków obrazowania [kod] film, fotografia

94 

EEKupiecki Sąsiek w Żareckiej Stodole Żarki, targowisko miejskie, 29 kwietnia, 17 czerwca, 12 sierpnia AA Miejsko­‑Gminny Ośrodek Kultury 42­‑310 Żarki, ul. S. Moniuszki 2 BB 662­‑257­‑288 CC mgokzarki@op.pl DD http://www.zarki.naszgok.pl

Na targowisku w Żarkach otwarte zostaną wrota Kupieckiego Sąsieku. Zakupy będzie umilać kapela. Odwiedzający stodołę mogą się zaopatrzyć m.in. w prawdziwy chleb na zakwasie, chleb tatarczuch, lizaki i słodycze. Nie zabraknie również miejscowego rękodzieła: koronek, produktów z filcu, kartek wykonanych haftem krzyżykowym, artykułów dekoracyjnych z wikliny. Dodatkową atrakcję mielenia zboża zaoferują pracownicy Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEII Rybnicka Majówka „Maj, bzy, Rybnik I Ty” Rybnik, Rynek, Kampus, 29 kwietnia – 3 maja AA Biuro Kultury Urzędu Miasta 44­‑200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2 BB 32­‑439­‑22­‑60 DD http://www.kultura.rybnik.eu

Wielka zabawa w przestrzeni miejskiej. Koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej – jazz, electro, alternatywa i rock. Pięć dni atrakcji dla młodszych i starszych. Szczegóły: http://www.kultura.rybnik.eu. [kod] inna

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEUstrońska Majówka

EEXXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”

Ustroń, Rynek, amfiteatr, 29 kwietnia – 3 maja AA Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki 43­‑450 Ustroń, Rynek 1 BB 33­‑857­‑93­‑28 CC promocja@ustron.pl DD http://www.ustron.pl

W programie koncerty, animacje dla dzieci. [kod] inna

EENoc Muzeów w Muzeum Malarstwa Jana Wałacha Istebna­‑Andziołówka, Muzeum Malarstwa Jana Wałacha, 30 kwietnia AA Muzeum i Stowarzyszenie im. Jana Wałacha 43­‑470 Istebna 293 BB 502­‑097­‑871 CC walach0@op.pl DD http://www.janwalach.pl [kod] inna

EEMiędzynarodowy Dzień Tańca Kłobuck, Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły, 30 kwietnia AA MOK im. Władysława Sebyły 42­‑100 Kłobuck, ul. Targowa 1 BB 34­‑317­‑29­‑91 CC mok.klobuck@gmail.com DD http://mokklobuck.pl

Warsztaty taneczne: zabawy dla dzieci, taniec współczesny, taniec ludowy. Pokazy w wykonaniu sekcji tanecznych MOK w Kłobucku oraz gości.

Częstochowa, kościoły, sale koncertowe, 30 kwietnia – 6 maja AA Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater 42­‑202 Częstochowa, ul. Krakowska 1a BB 730­‑022­‑507 CC festiwal@gaudemater.com DD http://www.gaudemater.com

To największy w Polsce projekt promujący muzykę różnych religii i kultur, od ponad 25 lat związany z Częstochową i Jasną Górą. Festiwal ma dwie misje: dialog chrześcijaństwa, judaizmu i islamu oraz promocję polskiej muzyki sakralnej, zarówno współczesnej – stawiając na prawykonania, jak i dawnej – kultywując tradycje i najwybitniejsze osiągnięcia polskiej muzyki barokowej, której zapisy zgromadzono w jasnogórskich archiwach ojców paulinów. Na program XXVII edycji złoży się kilkanaście wydarzeń z udziałem wielu wybitnych artystów z Armenii, Iranu, Niemiec, Rosji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski. Motywem przewodnim festiwalu będzie forma mszy i jej różnorodne odsłony – od klasycznej W. A. Mozarta, przez „Missa ex tempore” Marcela Péresa, powstałej na bazie chorału gregoriańskiego, „Misa tango” Martina Palmeriego napisaną na chór, bandoneon, fortepian, mezzosopran i orkiestrę smyczkową, aż po „Requiem ludowe” Adama Struga na głos, dwa fortepiany i instrumenty perkusyjne. Sercem festiwalowym będzie Częstochowa, ale koncertów będzie można również posłuchać w Bydgoszczy, Gdańsku, Toruniu oraz za granicą, w opactwie benedyktyńskim w Brauweiler koło Kolonii. Festiwalowi towarzyszy 13. Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski „Musica Sacra Nova”. [kod] muzyka

[kod] taniec

EEFestiwal Kultur Świata EEOtwarcie zamku w Smoleniu Smoleń, Zamek Pilcza, 30 kwietnia AA Urząd Miasta i Gminy Pilica 42­‑436 Pilica, ul. Żarnowiecka 46a BB 32­‑673­‑51­‑04 CC promocja@pilica.pl DD http://www.pilica.pl

Czechowice­‑Dziedzice, Miejski Dom Kultury, kwiecień AA Miejski Dom Kultury 43­‑502 Czechowice­‑Dziedzice, ul. Niepodległości 42 BB 32­‑215­‑31­‑59 CC mdk@mdk.czechowice­‑dziedzice.pl DD http://www.mdk.czechowice­‑dziedzice.pl [kod] literatura, teatr

W programie: turniej rycerski, liczne konkursy i zabawy dla uczestników w różnym wieku, występy artystyczne i wiele innych atrakcji. [kod] inna

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

95


EEXXIV Wojewódzki Plastyczny Konkurs

EEIX Regionalny Konkurs dla Dzieci

Ekologiczny „Ocalić od zapomnienia”

„Bezpieczny Małolat”

Czerwionka­‑Leszczyny, Centrum Kulturalno­ ‑Edukacyjne, kwiecień

Katowice, Miejski Dom Kultury Bogucice­‑Zawodzie, kwiecień

AA Centrum Kulturalno­‑Edukacyjne 44­‑230 Czerwionka­‑Leszczyny, ul. 3 Maja 36A BB 32­‑431­‑89­‑55 CC mokcl@mokcl.pl DD http://www/mokcl.pl

AA MDK Bogucice­‑Zawodzie – dział Zawodzie 40­‑233 Katowice, ul. K. Marcinkowskiego 13A BB 32­‑255­‑32­‑44 CC zawodzie@mdkbogucice­‑zawodzie.pl DD http://www.mdkbogucice­‑zawodzie.pl

Konkurs przeznaczony jest dla wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz uczestników pozalekcyjnych zajęć plastycznych. Tematyka jest różnorodna. Hasła konkursowe wskazują m.in. na wszystkie te miejsca, zjawiska, które dziecko uznaje za warte ocalenia i zapamiętania. Efektem finalnym przedsięwzięcia jest wystawa pokonkursowa oraz katalog.

Kontynuacja konkursu dla dzieci w wieku szkolnym o bezpieczeństwie na drogach i zasadach ruchu drogowego. Impreza kształtująca świadomość młodych uczestników ruchu jest organizowana wspólnie z Komendą Miejską Policji w Katowicach oraz Szkołą Policji. [kod] inna

[kod] plastyka

EEKonkurs Plastyczny EEWielkanocny Konkurs Plastyczny na Najpiękniejszą Pisankę Goczałkowice­‑Zdrój, Gminny Ośrodek Kultury, kwiecień AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑230 Goczałkowice­‑Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 61 BB 32­‑210­‑70­‑88 CC gok@goczalkowicezdroj.pl DD http://www.gok.goczalkowicezdroj.pl

Konkurs o zasięgu powiatowym, skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zwieńczeniem jest wystawa nadesłanych prac.

„Święta jak malowane” Katowice, Miejski Dom Kultury Bogucice­‑Zawodzie – dział Bogucice, kwiecień AA MDK Bogucice­‑Zawodzie – dział Bogucice 40­‑213 Katowice, ul. L. Markiefki 44a BB 32­‑203­‑05­‑17 CC bogucice@mdkbogucice­‑zawodzie.pl DD http://www.mdkbogucice­‑zawodzie.pl

Konkurs na ozdoby związane ze świętami wielkanocnymi, skierowany do dzieci i młodzieży z terenu Katowic. [kod] plastyka

[kod] plastyka

EEVI Gminny Przegląd Najpiękniejszych Stołów Wielkanocnych Ślemień, Gminny Ośrodek Kultury Jemioła, kwiecień AA GOK Jemioła 34­‑323 Ślemień, ul. Krakowska 124 BB 33­‑865­‑43­‑53 CC slemien.gok@gmail.com DD http://www.slemien.naszgok.pl

Na pięknie przyozdobionych stołach zespoły prezentują wielkanocne potrawy regionalne. Prezentacji towarzyszą występy artystyczne. Zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy biorą udział w degustacji przygotowanych dań. Każdy z uczestników przeglądu otrzymuje dyplom oraz nagrody rzeczowe. [kod] inna

96 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEWojewódzki Przegląd

EEXXIX Regionalne Spotkania

„Wiosenne Popisy Taneczne” Wojkowice, Miejski Ośrodek Kultury, kwiecień AA Miejski Ośrodek Kultury 42­‑580 Wojkowice, ul. Jaworznik 6 BB 32­‑769­‑64­‑82 CC mok@mokwojkowice.home.pl DD http://www.mokwojkowice.home.pl

Przegląd ma zasięg wojewódzki i adresowany jest do dzieci i młodzieży. Organizator zaprasza do rywalizacji zarówno solistów, jak i grupy. Uczestnicy prezentują swoje umiejętności przed profesjonalnym jury, które jeszcze w tym samym dniu ogłasza werdykt.

Recytatorów „Wrażliwość na słowa” Częstochowa, miejscowości w regionie częstochowskim, Regionalny Ośrodek Kultury, kwiecień – maj AA Regionalny Ośrodek Kultury 42­‑200 Częstochowa, ul. M.K. Ogińskiego 13a BB 34­‑324­‑46­‑51, 34­‑366­‑59­‑65 CC teatr@rok.czestochowa.pl DD http://www.rok.czestochowa.pl

Spotkania recytatorskie adresowane do dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych. [kod] literatura, teatr

[kod] taniec

EEWojkowickie Dni Kultury Wojkowice, Miejski Ośrodek Kultury, kwiecień AA Miejski Ośrodek Kultury 42­‑580 Wojkowice, ul. Jaworznik 6 BB 32­‑769­‑64­‑82 CC mok@mokwojkowice.home.pl DD http://www.mokwojkowice.home.pl

To impreza nawiązująca do początków działalności Miejskiego Ośrodka Kultury jako samodzielnej jednostki samorządowej. Pierwszego dnia odbywają się prezentacje utalentowanych uczestników zajęć ośrodka. Drugiego – koncert gwiazdy (wystąpili już m.in. Marcin Wyrostek, Kasia Kowalska, IRA, ENEJ, Luxtorpeda).

EETurniej Tańców Śląskich w Formie Towarzyskiej Katowice, Miejski Dom Kultury Południe, kwiecień – maj AA MDK Południe 40­‑750 Katowice, ul. T.Boya­‑Żeleńskiego 83 BB 32­‑209­‑47­‑72 CC mdk@mdkpoludnie.com DD http://www.mdkpoludnie.com

Turniej taneczny dla uczniów szkół podstawowych, który ma na celu propagowanie i przypomnienie śląskich tańców, takich jak kołomajki, kowol, gołąbek czy diobołek. Turniej poprzedzają warsztaty. Zapisy w biurze MDK Południe w Katowicach­‑Kostuchnie. [kod] folklor, sztuka ludowa

[kod] inna

EEFestiwal Artystyczny „Moja Pasja” Żywiec, Miejskie Centrum Kultury, kwiecień AA Miejskie Centrum Kultury 34­‑300 Żywiec, al. Wolności 4 BB 33­‑475­‑11­‑60 CC mck@mck.zywiec.pl DD http://www.mck.zywiec.pl

Konkurs dla zespołów działających w szkołach (podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych) oraz w placówkach oświatowo-wychowawczych i kulturalnych. Uczestnicy rywalizją o nagrody w różnych kategoriach: zespoły teatralne, muzyczne, taneczne (tańca nowoczesnego, współczesnego, towarzyskiego) oraz zespoły folklorystyczne.

EEAdam Romaniuk – wernisaż wystawy Nakło Śląskie, Centrum Kultury Śląskiej, kwiecień – maj AA Centrum Kultury Śląskiej 42-620 Nakło Śląskie, ul. Parkowa 1 BB 32-441-60-28 CC biuro.cekus@gmail.com DD http://cekus.pl

Wystawa prof. Adam Romaniuka wpisuje się w cykl ekspozycji noszących nazwę „Wiosenne ASP-iracje”, mających na celu pokazywanie twórczości artystów związanych z katowicką ASP. [kod] plastyka

[kod] interdyscyplinarna

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

97


EEXXI Ogólnopolski Konkurs

EEWojewódzki Konkurs Filmowy

Plastyczny „Dom pełen wzruszeń” Radlin, Miejski Ośrodek Kultury, kwiecień – maj AA Ognisko Pracy Pozaszkolnej 44­‑310 Radlin, ul. mjr. P. Rogozina 55 BB 504­‑122­‑286 CC oppradlin@op.pl DD http://www.oppradlin.pl

„Dom pełen wzruszeń” jest miejscem na ziemi i w sercu, miejscem wymarzonym lub niechcianym, pełen nadziei i pragnień. To miejsce naszych spotkań, z których wynikają nowe doświadczenia i emocje, radość wspólnego przeżywania chwil szczególnych i codziennych, wielkie tragedie i małe smuteczki, miłość, która się mnoży, kiedy się ją dzieli z innymi... Konkurs kierowany jest do wychowanków przedszkoli, uczniów wszystkich typów szkół (z wyjątkiem liceów plastycznych), szkół specjalnych, placówek wychowania pozaszkolnego, domów kultury, klubów i świetlic.

„Video, Ergo Sum – Widzę, Więc Jestem” Częstochowa, Regionalny Ośrodek Kultury, kwiecień – listopad AA Regionalny Ośrodek Kultury 42­‑200 Częstochowa, ul. M. K. Ogińskiego 13a BB 34­‑324­‑46­‑51 CC film@rok.czestochowa.pl DD http://www.rok.czestochowa.pl

Konkurs ma być zachętą dla młodzieży do tworzenia filmowych ekspresji na zadany temat za pomocą powszechnie dostępnych narzędzi (telefon, aparat, tablet, kamera). Skierowany jest do uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szkół z gmin subregionu północnego województwa śląskiego. Twórcy mogą wykorzystać różne gatunki i style filmowe (np. fabuła, dokument, wywiad, reportaż, teledysk). Dowolna jest też technika wykonania filmu. Dla laureatów przewidziane są nagrody finansowe. [kod] film, fotografia

[kod] plastyka

EEPatriotyzm na co dzień i od święta Żory, Muzeum Miejskie, kwiecień – maj AA Muzeum Miejskie 44­‑240 Żory, ul. Muzealna 1/2 BB 32­‑434­‑37­‑14 CC informacja@muzeum.zory.pl DD http://muzeum.zory.pl

W ramach projektu odbywają się konkursy: poezji i prozy, piosenki patriotycznej oraz plastyczny. Na finał – koncert galowy. [kod] inna

EEJarmark kolekcjonerski Szczyrk, plac przy Urzędzie Miejskim, kwiecień – grudzień AA Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji im. Jana Więzika 43­‑370 Szczyrk, ul. Beskidzka 106 BB 33­‑817­‑86­‑36 CC kultura@szczyrk.pl DD http://www.szczyrk.pl

Jarmark organizowany od kwietnia do grudnia przy Urzędzie Miejskim w Szczyrku, zawsze w drugi weekend miesiąca. Szczegóły na stronie internetowej oraz na Face­booku „Miasto Szczyrk”. [kod] inna

EEJarmark rękodzieła Szczyrk, pl. św. Jakuba, kwiecień – październik AA Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji im. Jana Więzika 43­‑370 Szczyrk, ul. Beskidzka 106 BB 33­‑817­‑86­‑36 CC kultura@szczyrk.pl DD http://www.szczyrk.pl

Targi i wystawa rękodzieła w każdy weekend od kwietnia do października. [kod] folklor, sztuka ludowa

98 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


maj TEATR IM. ADAMA MICKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE „HAMLET” reż. André Hübner-Ochodlo na zdjęciu: Maciej Półtorak (Hamlet)

foto: Piotr Dłubak

maj


|1 |2 |3 |4 |5 |6 | 7

poniedziałek

Święto Pracy

Józefa i Filipa

wtorek

Dzień Flagi RP

Anatola i Zygmunta

środa

Święto Konstytucji 3 Maja

Marii i Aleksandra

czwartek

Moniki i Floriana

piątek

Ireny i Waldemara

sobota

Jana i Judyty

niedziela

Ludmiły i Gizeli

maj


|8 |9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

poniedziałek

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Stanisława i Dezyderii

wtorek

Bożydara i Grzegorza

środa

Izydora i Antoniny

czwartek

Franciszka i Jakuba

piątek

Dominika i Pankracego

sobota

Roberta i Serwacego

niedziela

Bonifacego i Dobiesława

maj


| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 poniedziałek

Święto Polskiej Muzyki i Plastyki

Zofii i Jana

wtorek

Andrzeja i Wieńczysława

środa

Weroniki i Sławomira

czwartek

Dzień Muzeów

Feliksa i Aleksandry

piątek

Piotra i Mikołaja

sobota

Bernarda i Bazylego

niedziela

Wiktora i Tymoteusza

maj


| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

poniedziałek

Julii i Heleny

wtorek

Iwony i Dezyderego

środa

Joanny i Zuzanny

czwartek

Urbana i Grzegorza

piątek

sobota

Jana i Juliusza

niedziela

Augustyna i Jaromira

maj

Dzień Matki

Filipa i Pauliny


| 29 | 30 | 31 poniedziałek

Dzień Działacza Kultury

Teodozji i Magdaleny

wtorek

Feliksa i Ferdynanda

środa

Anieli i Petroneli

maj


EEGody ŚLąskie

EE24. Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” Euro­‑Folklor 2017

Chorzów, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny, 1 maja AA Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny 41­‑500 Chorzów, ul. Parkowa 25 BB 32­‑241­‑07­‑18 CC sekretariat@muzeumgpe­‑chorzow.pl DD http://muzeumgpe­‑chorzow.pl

Impreza organizowana przez Związek Górnośląski oraz Chorzowskie Centrum Kultury. Odpust, uroczysta msza św. [kod] inna

Zebrzydowice, Gminny Ośrodek Kultury, 1–3 maja AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑410 Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 21 BB 32­‑469­‑33­‑34 CC gok@gok.zebrzydowice.pl DD http://www.gok.zebrzydowice.pl

Impreza konkursowa z udziałem grup i zespołów śpiewaczych, zespołów tanecznych i artystycznie opracowanych oraz kapel ludowych. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEMieszanie owiec Koniaków, Bacówka na Szańcach, 1 maja

EEMajówka w Bielsku­‑Białej

AA Centrum Pasterskie w Koniakowie

Bielsko­‑Biała, teren obok hali pod Dębowcem, 3 maja

43-474 Koniaków 33

BB 602-128-388 CC kolyba@op.pl DD http://www.istebna.eu [kod] inna

EEWiślańska Majówka Wisła, amfiteatr im. S. Hadyny, 1–3 maja AA Wiślańskie Centrum Kultury 43­‑460 Wisła, pl. B. Hoffa 3 BB 33­‑855­‑29­‑67 CC kultura@wisla.pl DD http://www.wisla.pl

Impreza kulturalno­‑rozrywkowa. Koncerty, marsze rekreacyjne, zabawa w amfiteatrze. [kod] inna

EEZawierciańska Majówka Zawiercie, parking MOK, stadion MOSiR, 1–3 maja

AA Bielskie Centrum Kultury 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. J. Słowackiego 27 BB 33­‑828­‑16­‑40 CC bck@bck.bielsko.pl DD http://www.bck.bielsko.pl

Koncert plenerowy. [kod] muzyka

EENoc w Domu Kultury Rybnik, Dom Kultury w Rybniku­‑Boguszowicach, 5–6 maja AA Dom Kultury w Rybniku­‑Boguszowicach 44­‑253 Rybnik, pl. Pokoju 1 BB 32­‑425­‑20­‑16 CC dkboguszowice@gmail.com DD http://www.dkboguszowice.pl

Warsztaty, animacje, zabawy i prezentacje dla nocnych marków. [kod] inna

AA Miejski Ośrodek Kultury Centrum im. Adama Mickiewicza 42­‑400 Zawiercie, ul. Piastowska 1 BB 32­‑672­‑28­‑82 DD http://www.mok.pl

Święto Pracy, Święto Flagi i Święto ­Konstytucji 3 Maja – to trzy dni wypełnione bogatym programem imprez artystycznych, sportowych i rekreacyjnych. [kod] inna

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

107


EEPen Show Poland

EETydzień Bibliotek

Katowice, kino Kosmos, 6–7 maja

Dąbrowa Górnicza, Miejska Biblioteka Publiczna, 8–14 maja

AA Kino Kosmos 40­‑087 Katowice, ul. Sokolska 66 BB 32­‑351­‑12­‑20 CC kasa@kosmos.katowice.pl DD http://www.kosmos.katowice.pl

AA Miejska Biblioteka Publiczna 41­‑300 Dąbrowa Górnicza, ul. T. Kościuszki 25 BB 32­‑639­‑03­‑00

Impreza prezentująca wszystko, co wiąże się z piórami wiecznymi. W programie m.in.: warsztaty kaligrafii i wystawa fotograficzna.

EEXIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

[kod] inna

EEMieszanie owiec Istebna, Bacówka na Stecówce, 7 maja AA Henryk Kukuczka 43-470 Istebna BB 33-855-62-08 CC kultura@ug.istebna.pl DD http://www.istebna.eu [kod] inna

EEXXXV Ogólnopolski Festiwal Piosenki

[kod] interdyscyplinarna

Tychy, Miejska Biblioteka Publiczna, 8–15 maja AA Biblioteka Główna – Mediateka 43­‑100 Tychy, al. J. Piłsudskiego 16 BB 32­‑227­‑04­‑54 CC promocja@mbp.tychy.pl DD http://www.mbp.tychy.pl

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek to impreza promująca czytelnictwo i bibliotekę w środowisko lokalnym. W ciągu kilku dni mieszkańcy mają okazję uczestniczyć w warsztatach, lekcjach bibliotecznych, konkursach, wystawach. To również czas, kiedy najmłodsi pasowani są na czytelników. [kod] interdyscyplinarna

Dziecięcej im. Tadeusza Paprotnego Rybnik, Dom Kultury w Rybniku­‑Chwałowicach, 8–9 maja AA Dom Kultury w Rybniku­‑Chwałowicach 44­‑206 Rybnik, ul. 1 Maja 91B BB 32­‑421­‑62­‑22 CC dkchwalowice.biuro@gmail.com DD http://www.dkchwalowice.pl

Uczestnikami są dzieci w wieku od 6 do 16 lat, występujące jako soliści. [kod] muzyka

EEXXII Chorzowski Festiwal Przedszkolaków „Bobas 2017” Chorzów, Chorzowskie Centrum Kultury, 8–12 maja

EEXXXI Regionalny Minifestiwal Piosenki Dziecięcej Kłobuck, Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły, 9 maja AA MOK im. Władysława Sebyły 42­‑100 Kłobuck, ul. Targowa 1 BB 34­‑317­‑29­‑91 CC mok.klobuck@gmail.com DD http://mokklobuck.pl

Festiwal adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Laureaci eliminacji miejskich, powiatowych i gminnych są nominowani do eliminacji regionalnych. Uczestnicy tego szczebla imprezy otrzymują nagrody rzeczowe, które są wręczane podczas koncertu galowego. [kod] muzyka

AA Chorzowskie Centrum Kultury 41­‑500 Chorzów, ul. H. Sienkiewicza 3 BB 32­‑349­‑78­‑60 CC sekretariat@chck.pl DD http://www.chck.pl

Kategorie festiwalowe: a) wokalna – zespoły, b) wokalna – soliści, c) wokalno­‑instrumentalna, d) instrumentalna, e) taneczna, f) teatralna. [kod] interdyscyplinarna

108 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EETukej Piyknie Godomy Racibórz, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla, 11 maja AA MiPBP im. Ryszarda Kincla 47­‑400 Racibórz, ul. J. Kasprowicza 12 BB 32­‑415­‑37­‑24 CC biblrac@poczta.onet.pl DD http://www.biblrac.pl

Konkurs gwary śląskiej. Do udziału zaproszone zostają dzieci i młodzież z Raciborza oraz powiatu raciborskiego. Zadaniem uczestników jest wygłoszenie tekstu prozą lub wierszem w gwarze śląskiej.

EE„Odjazdowy Bibliotekarz” – Rodzinny Rajd Rowerowy Dąbrowa Górnicza, MBP oraz Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria w parku Zielona, 13 maja AA Miejska Biblioteka Publiczna 41­‑300 Dąbrowa Górnicza, ul. T. Kościuszki 25 BB 32­‑639­‑03­‑00

Rajd rowerowy czytelników, bibliotekarzy i wszystkich miłośników czytania i rowerów. Na miejscu mety – grill, konkursy, głośne czytanie. Rajd organizowany w ramach Tygodnia Bibliotek 2017. [kod] inna

[kod] folklor, sztuka ludowa

EEWiosenny Koncert Jubileuszowy Ustroń, Miejski Dom Kultury Prażakówka, 12 maja AA MDK Prażakówka 43­‑450 Ustroń, ul. I. Daszyńskiego 28 BB 33­‑854­‑29­‑06 CC mdk@ustron.pl DD http://www.mdk.ustron.pl

Okazją jest 25­‑lecie Towarzystwa Kształcenia Artystycznego. [kod] muzyka

EEXXVII Bielskie Spotkania Teatralne Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Kamienicy, 13 maja AA MDK – Dom Kultury w Kamienicy 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. Karpacka 125 BB 33­‑811­‑93­‑62 CC kamienica@mdk.beskidy.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

W Spotkaniach mogą uczestniczyć teatry amatorskie ze wszystkich środowisk uprawiających różnorodne formy teatralne z wyłączeniem monodramów. [kod] literatura, teatr

EENoc Muzeów Kamienica Polska, Muzeum Regionalne, 13 maja AA Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 42­‑260 Kamienica Polska, ul. M. Konopnickiej 135a BB 34­‑327­‑32­‑12 CC goksirkp@wp.pl

W programie m.in.: występy grup folklorystycznych z Kamienicy Polskiej, wystawy malarskie z okolic Częstochowy, pokaz tkactwa na krośnie czółenkowym, zlot motocyklistów, występ miejscowych grup muzycznych, warsztaty dla najmłodszych „Baśnie i legendy naszej gminy”. Każdy zwiedzający będzie mógł poczęstować się regionalnym przysmakiem, którym są „dołki”. [kod] inna

EEFizyczne Fascynacje – pokazy: „Zabawny pstryczek elektryczek” Łaziska Górne, Muzeum Energetyki, 13 maja AA Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki 43­‑170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30 BB 603­‑155­‑562 CC wydarzenia@muzeumenergetyki.pl DD http://www.muzeumenergetyki.pl [kod] inna

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

109


EEJarmark Jakubowy

EEIII Ogólnopolski Konkurs Polskich Tańców Narodowych

Sławków, Miejski Ośrodek Kultury, 13 maja AA Miejski Ośrodek Kultury 41­‑260 Sławków, ul. Młyńska 14 BB 32­‑293­‑10­‑52 CC sekretariatmok@mok.slawkow.pl DD http://www.mok.slawkow.pl

Organizatorzy zaplanowali m.in.: zwiedzanie stałej wystawy i wernisaż wystawy czasowej, koncerty i zajęcia warsztatowe. Na ten dzień przygotowano też specjalną sławkowską grę terenową, w której będą mogli wziąć udział zarówno dorośli, jak i dzieci. [kod] inna

EE62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje wojewódzkie Bielsko­‑Biała, 13–14 maja AA Regionalny Ośrodek Kultury 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. 1 Maja 8 BB 33­‑812­‑69­‑08, 33­‑812­‑33­‑33 CC rok@rok.bielsko.pl DD http://www.rok.bielsko.pl

Zobaczymy najlepszych recytatorów z całego województwa, wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach rejonowych, przeprowadzonych w Bielsku­ ‑Białej, Częstochowie i Katowicach. Stawką jest awans do finałów krajowych. [kod] literatura, teatr

EEDzień Rzemiosła Chorzów, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny, 14 maja AA Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny 41­‑500 Chorzów, ul. Parkowa 25 BB 32­‑241­‑07­‑18 CC sekretariat@muzeumgpe­‑chorzow.pl DD http://muzeumgpe­‑chorzow.pl

Koszęcin, siedziba Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny, 15–19 maja AA ZPiT Śląsk 42­‑286 Koszęcin, ul. Zamkowa 3 BB 34­‑310­‑64­‑15 CC info@zespolslask.pl DD http://www.zespolslask.pl

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów ogólnokształcących szkół baletowych. Organizatorami są zespół Śląsk oraz Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi. Festiwal przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: polskie tańce narodowe i stylizacja polskiego folkloru tanecznego. [kod] taniec

EEMiędzyszkolny Turniej „Jestem przyjacielem zwierząt – znam je, szanuję, chronię” Katowice, Pałac Młodzieży, 16 maja – 6 czerwca AA Pałac Młodzieży 40­‑066 Katowice, ul. Mikołowska 26 BB 32­‑251­‑64­‑31 CC bio@pm.katowice.pl DD http://www.pm.katowice.pl

Turniej skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych województwa śląskiego. Eliminacje do turnieju mają charakter testu wyboru. Drugi etap polega na przygotowaniu plakatu przedstawiającego biologię, ekologię, zagrożenia i sposoby ochrony wybranego gatunku zwierząt. Do udziału w trzecim etapie przystępują dwuosobowe drużyny główne uczniów, biorące udział w konkurencjach turniejowych. Tematyka konkurencji: rozpoznawanie gatunków zwierząt, zachowania zwierząt, zagrożenia i sposoby ochrony zwierząt, działania na rzecz środowiska przyrodniczego w regionie. [kod] inna

Prezentacja dawnych rzemiosł, m.in.: garncarstwa, wikliniarstwa, tkactwa, snycerstwa, kowalstwa. Pokazy dawnych prac domowych, takich jak: ubijanie masła w maselnicy, pranie na tarze, maglowanie. [kod] folklor, sztuka ludowa

110 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEXVI Festiwal Kultury Przedszkolnej

EEDni Kultury Chrześcijańskiej

Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Hałcnowie, 17–19 maja

Cieszyn, Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy, 18–21 maja

AA MDK – Dom Kultury w Hałcnowie 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. s. M. Szewczyk 1 BB 33­‑816­‑23­‑28 CC halcnow@mdk.beskidy.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

AA COK Dom Narodowy 43­‑400 Cieszyn, Rynek 12 BB 33­‑851­‑07­‑11 CC sekretariat@domnarodowy.pl DD http://www.domnarodowy.pl [kod] inna

Festiwal adresowany jest do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w placówkach kultury. Obejmuje wszystkie działania artystyczne, jak i również próby łączenia różnych rodzajów ekspresji: słownej, ruchowej, muzycznej i plastycznej. [kod] interdyscyplinarna

EEIII Przegląd Amatorskiej Sztuki Osób Niepełnosprawnych P.A.Sz.O.N. Katowice, Miejski Dom Kultury Koszutka – filia Dąb, 17–19 maja AA MDK Koszutka – filia Dąb 40­‑111 Katowice, ul. Krzyżowa 1 BB 608­‑549­‑089 CC filiadab@mdkkoszutka.pl DD http://www.mdkkoszutka.pl

Przegląd adresowany jest do osób niepełnosprawnych, organizacji i instytucji zrzeszających osoby niepełnosprawne z województwa śląskiego. Celem jest stworzenie możliwości publicznej prezentacji s­ woich umiejętności dzieciom, młodzieży i dorosłym niepełnosprawnym uzdolnionym tanecznie, ­muzycznie i teatralnie, wymiana doświadczeń między ­terapeutami, opiekunami i trenerami oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych. Kategorie prezentacji: soliści, zespoły wokalne, wokalno­‑instrumentalne, instrumentalne, zespoły taneczne i grupy teatralne. [kod] interdyscyplinarna

EETargi Rękodzieła Artystycznego Mikołów, Miejski Dom Kultury, 19–20 maja AA Miejski Dom Kultury 43­‑190 Mikołów, Rynek 19 BB 32­‑226­‑21­‑47 CC sekretariat@mdkmikolow.eu DD http://www.mdkmikolow.eu

Na targach będzie można podziwiać, ale również zakupić różne formy rękodzieła i rzemiosła artystycznego, takie jak: biżuteria, ceramika, frywolitki, koronki, quilling, stitching czy patchwork. Z pewnością nie zabraknie tu unikatowej twórczości plastycznej i inspiracji. W czasie trwania targów odbędą się również warsztaty i pokazy rękodzielnicze. [kod] plastyka

EEXI Jarmark Sztuki „Wiosna Ludów” Jastrzębie­‑Zdrój, park Zdrojowy im. dra Mikołaja Witczaka, 19–21 maja AA MOK – Dom Zdrojowy 44­‑330 Jastrzębie­‑Zdrój, ul. M. Witczaka 5 BB 32­‑476­‑31­‑51, 602­‑591­‑447 CC domzdrojowy@mok.jastrzebie.pl DD http://www.mok.jastrzebie.pl

Plenerowe święto teatru i muzyki wpisane w przestrzenie parku Zdrojowego, z rękodziełem na straganach. [kod] interdyscyplinarna

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

111


EEDaisy Days

EENoc Muzeów

Pszczyna, Rynek, 19–21 maja

Bytom, Muzeum Górnośląskie, 20 maja

AA Pszczyńskie Centrum Kultury 43­‑200 Pszczyna, ul. Piastowska 1 BB 32­‑210­‑45­‑51 CC sekretariat@pckul.pl DD http://www.pckul.pl

AA Muzeum Górnośląskie 41­‑902 Bytom, pl. Jana III Sobieskiego 2 BB 32­‑281­‑82­‑94 wew. 111, 201 CC sekretariat@muzeum.bytom.pl, promocja@ muzeum.bytom.pl DD http://www.muzeum.bytom.pl

[kod] inna

EEKonkurs Choreograficzny „Strefa Tańca” Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz, 20 maja AA Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. J. Słowackiego 17 BB 33­‑812­‑58­‑86 CC kubiszowka@vp.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

Konkurs jest imprezą otwartą, przeznaczoną dla osób tworzących własne choreografie. [kod] taniec

EENoc Muzeów Bielsko­‑Biała, Muzeum Historyczne w Bielsku­ ‑Białej – Zamek książąt Sułkowskich, 20 maja AA Muzeum Historyczne w Bielsku­‑Białej – Zamek książąt Sułkowskich 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. Wzgórze 16 BB 33­‑811­‑10­‑35, 33­‑816­‑86­‑86 CC natalia.dymanus@muzeum.bielsko.pl DD http://www.muzeum.bielsko.pl [kod] inna

Tym razem w planie jest pokazanie najwybitniejszych obiektów z kolekcji muzealnej, unikatowych obiektów z zakresu archeologii, przyrody, historii, etnografii i sztuki. Noc Muzeów będzie także okazją do zaprezentowania obiektów związanych z historią Bytomia, zabytków wcześniej niepokazywanych lub tych, które ze względów konserwatorskich częściej znajdują się w magazynie niż w salach wystawowych. Zwieńczeniem i zamknięciem Nocy będzie koncert na dachu Muzeum Górnośląskiego. [kod] inna

EEBitwa Wyrska – Bój o Gostyń Gostyń, plener, 20 maja AA Urząd Gminy Wyry 43­‑175 Wyry, ul. Dąbrowszczaków 133 BB 32­‑325­‑68­‑32 CC promocja@wyry.pl DD http://www.wyry.pl

Gmina Wyry od 12 lat organizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium, imprezę kulturalno­‑oświatową pn. „Bitwa wyrska – bój o Gostyń”. W 2017 roku będzie miała miejsce już XIII edycja inscenizacji bitwy przy udziale około 200 młodych rekonstruktorów z całej Polski, z użyciem broni i pojazdów z okresu II wojny światowej oraz efektów pirotechnicznych. Rekonstrukcja jest upamiętnieniem zapomnianych przez historię, a wygranych przez Polaków walk z najeźdźcą hitlerowskim, toczących się w dniach 1­‑3 września 1939 r. w obrębie miejscowości Wyry i Gostyń. Widowisko ma na celu zaprezentowanie szerokiej publiczności lekcji „żywej historii”, która zwłaszcza w młodym pokoleniu obudzi ducha patriotyzmu. Inscenizacji będzie towarzyszył Piknik Forteczny, podczas którego całe rodziny będą mogły poznać osobiście członków grup rekonstrukcji historycznej, ich umundurowanie i sprzęt oraz zwiedzić odrestaurowany polski schron bojowy Sowiniec z 1939 r. [kod] inna

112 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEII Festiwal PRL

EEXXI Redyk w Korbielowie

Katowice, Miejski Dom Kultury Bogucice­‑Zawodzie, 20 maja

Korbielów, plener obok przejścia granicznego, 20 maja

AA MDK Bogucice­‑Zawodzie – dział Zawodzie 40­‑233 Katowice, ul. K. Marcinkowskiego 13A BB 32­‑255­‑32­‑44 CC zawodzie@mdkbogucice­‑zawodzie.pl DD http://www.mdkbogucice­‑zawodzie.pl

AA Gminny Ośrodek Kultury 34­‑340 Jeleśnia, ul. Plebańska 1 BB 33­‑863­‑66­‑68 CC jelesniagok@gmail.com DD http://www.jelesnia.naszgok.pl

Kontynuacja zapoczątkowanego w 2016 wydarzenia, nawiązującego do czasów PRL. W programie koncerty muzyki z epoki, wystawy, warsztaty, turnieje gier planszowych oraz peerelowska potańcówka w ogrodzie!

W Korbielowie obok przejścia granicznego od kilkunastu lat odbywa się impreza folklorystyczna, mająca na celu promocję owczarstwa na Żywiecczyźnie. Bierze w niej udział co roku kilkaset osób, zarówno mieszkańców gminy, jak i bardzo wielu turystów. Na imprezę składają się pokazy związane z mieszaniem owiec, ich udojem i przetwórstwem mleka owczego oraz występy zespołów regionalnych i kapel góralskich z gminy Jeleśnia. Rozpoczęcie wiosennego wypasu owiec, noszącego miano redyku, ma charakter uroczystego obrzędu, ceremoniału pełnego magii, świętych zwyczajów, których spełnienie gwarantowało wszelką pomyślność w gazdowaniu na hali. Głównym punktem redyku jest obrzęd mieszania owiec, którego celem jest uformowanie jednego stada ze zwierząt będących własnością różnych właścicieli. Stada, którym możliwe będzie sprawne sterowanie. Redyk w Korbielowie rozpoczyna się uroczystą, polową mszą św. sprawowaną przez miejscowego proboszcza. Owce na hale prowadzone są przez barwny korowód z wozem, ciągniętym przez odświętnie przystrojone konie. Na wozie przywiezione zostają zdziorty (naczynia) potrzebne w bacówce. Imprezie towarzyszy wystawa sztuki ludowej i jarmark. Twórcy ludowi z gminy prezentują i sprzedają wyroby rękodzieła ludowego – bukiety z bibuły, zabawki, hafty, swetry i kopytka z owczej wełny.

[kod] inna

EENoc Muzeów Katowice, Muzeum Śląskie (ul. T. Dobrowolskiego 1, al. W. Korfantego 3), 20 maja AA Muzeum Śląskie 40­‑205 Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1 BB 32­‑779­‑93­‑01 CC dyrekcja@muzeumslaskie.pl DD http://www.muzeumslaskie.pl

Nocne zwiedzanie to moment, na który cały rok czekają liczni miłośnicy tego święta muzeów. Jak co roku organizatorzy zapraszają do obejrzenia ekspozycji stałych i czasowych. Noc Muzeów to także okazja do rozmów z kuratorami wystaw, udziału w warsztatach dla dzieci oraz skorzystania z wydarzeń towarzyszących, uatrakcyjniających tradycyjne zwiedzanie. W ramach wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć, a także posłuchać instalacji muzycznej autorstwa Agaty Zubel, towarzyszącej festiwalowi „Natura – Kultura”.

[kod] folklor, sztuka ludowa

[kod] ina

EENoc w Muzeum Energetyki Łaziska Górne, Muzeum Energetyki, 20 maja AA Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki 43­‑170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30 BB 603­‑155­‑562 CC wydarzenia@muzeumenergetyki.pl DD http://www.muzeumenergetyki.pl [kod] inna

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

113


EEKoncert dla Mamy I Taty

EEXIV Festiwal Kultury Wczesnego Średniowiecza – Najazd Barbarzyńców

Radzionków, Centrum Kultury Karolinka, 20 maja AA Centrum Kultury Karolinka 41­‑922 Radzionków, pl. Jana Pawła II 2 BB 32­‑286­‑64­‑54 wew. 22 CC karolinka@karolinka.art.pl DD http://www.karolinka.art.pl

Koncert w wykonaniu członków Zespołu Pieśni i Tańca Mały Śląsk. [kod] folklor, sztuka ludowa

EENoc Muzeów Żory, Muzeum Miejskie, 20 maja AA Muzeum Miejskie 44­‑240 Żory, ul. Muzealna 1/2 BB 32­‑434­‑37­‑14 CC informacja@muzeum.zory.pl DD http://muzeum.zory.pl

Podzamcze, Zamek Ogrodzieniecki, 20–21 maja AA Zamek sp. z o.o. 42­‑440 Ogrodzieniec, ul. T. Kościuszki 66 BB 32­‑673­‑22­‑20 CC biuro@zamek­‑ogrodzieniec.pl DD http://www.zamek­‑ogrodzieniec.pl

Międzynarodowy festyn historyczny. Podczas jego trwania zamek zamienia się w barwną osadę, w której królują wikingowie i Słowianie, a wojownicy z różnych zakątków Europy próbują stawać z nimi w szranki. Liczne warsztaty rzemieślnicze i kramy oferują publiczności wyroby z epoki: biżuterię, broń, ubrania oraz strawę warzoną według oryginalnych przepisów. W programie m.in.: walki pokazowe, turnieje, wielka bitwa wojów. [kod] inna

[kod] inna

EENoc Muzeów

EE(Nie) Łam Się – Śląski Festiwal Tańca Ulicznego

Chorzów, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny, 20–21 maja

Zabrze, Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 – Centrum Edukacji Twórczej, 20–21 maja

AA Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny 41­‑500 Chorzów, ul. Parkowa 25 BB 32­‑241­‑07­‑18 CC sekretariat@muzeumgpe­‑chorzow.pl DD http://muzeumgpe­‑chorzow.pl

AA OPP nr 4 – Centrum Edukacji Twórczej 41­‑806 Zabrze, ul. A. Korczoka 98 BB 32­‑277­‑54­‑81 CC opp4@opp4.zabrze.pl DD http://www.opp4.zabrze.pl

Motywem przewodnim będą strachy śląskie. Goście przeniosą się w magiczny świat śląskich podań.

(Nie) Łam się jest imprezą cykliczną odbywająca się od 2004 roku. Skierowana jest do dzieci i młodzieży, uprawiającej taniec uliczny, dając im możliwość doskonalenia warsztatu tanecznego, rywalizacji w turnieju i prezentacji prób większych form scenicznych opartych na technikach tańca ulicznego.

[kod] inna

[kod] taniec

114 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEXXVII Mikołowskie Dni Muzyki

EEXVI Regionalny Konkurs na Tradycyjne Ozdoby „Bibułkowe Kwiaty”

Mikołów, teren miasta, 20 maja – 10 czerwca AA Miejski Dom Kultury 43­‑190 Mikołów, Rynek 19 BB 32­‑226­‑21­‑47 CC sekretariat@mdkmikolow.eu DD http://www.mdkmikolow.eu

Międzynarodowy Festiwal Mikołowskie Dni Muzyki obywa się cyklicznie od 1991 roku, zwykle na przełomie maja i czerwca. Niezmiennie przyciąga szerokie rzesze słuchaczy interesującą i odważną ofertą artystyczną. [kod] muzyka

Olsztyn, Gminny Ośrodek Kultury, 22 maja – 18 czerwca AA Gminny Ośrodek Kultury 42­‑256 Olsztyn, pl. J. Piłsudskiego 15 BB 34­‑328­‑53­‑13 DD http://www.olsztyn­‑jurajski.pl

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z całego regionu. Pokonkursową wystawę można zobaczyć w sali GOK­‑u w Olsztynie. [kod] muzyka

EEKonkurs Piosenki – Twórczość Jacka Lecha Goczałkowice­‑Zdrój, centrum Uzdrowiska, 21 maja AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑230 Goczałkowice­‑Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 61 BB 32­‑210­‑70­‑88 CC gok@goczalkowicezdroj.pl DD http:/http://www.gok.goczalkowicezdroj.pl

V edycja konkursu wokalnego oparta na twórczości popularnego polskiego piosenkarza – Jacka Lecha, artystycznie związanego z goczałkowickim uzdrowiskiem. [kod] muzyka

EEXV Przegląd Przedszkolnych Grup Tanecznych „Roztańczone Pantofelki” Rybnik, Dom Kultury w Rybniku­‑Boguszowicach, 23 maja AA Dom Kultury w Rybniku­‑Boguszowicach 44­‑253 Rybnik, pl. Pokoju 1 BB 32­‑425­‑20­‑16 CC dkboguszowice@gmail.com DD http://www.dkboguszowice.pl

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 3–7 lat z grup działających w przedszkolach i instytucjach kultury. [kod] taniec

EEOtwarta Scena 2.0 – koncert zespołu Holly Blue Łaziska Górne, Muzeum Energetyki, 21 maja AA Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki 43­‑170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30 BB 603­‑155­‑562 CC wydarzenia@muzeumenergetyki.pl DD http://www.muzeumenergetyki.pl

Otwarta Scena 2.0 to cykl koncertów młodych, obiecujących zespołów, które mają możliwość pokazania się przed szeroką publicznością. [kod] muzyka

EEPiosenki Mojej Mamy Żywiec, Miejskie Centrum Kultury, 23–26 maja AA Miejskie Centrum Kultury 34­‑300 Żywiec, al. Wolności 4 BB 33­‑475­‑11­‑60 CC mck@mck.zywiec.pl DD http://www.mck.zywiec.pl

Przegląd ma na celu promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej oraz popularyzację polskiej piosenki, a udział w nim biorą soliści i duety w kilku kategoriach wiekowych – od przedszkola po szkoły ponadgimnazjalne. Konkurs wieńczy koncert finałowy, w którym prezentują się laureaci wyłonieni przez jury. Koncert laureatów organizowany jest w Dniu Matki. [kod] muzyka

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

115


EEDzień Seniora

EEXIX Ogólnopolskie Konfrontacje

– „Senior Aktywny Artystycznie”

Plastyczne Młodych Twórców

Koszęcin, siedziba Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny, 25 maja

Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury Włókniarzy, 25 maja – 21 czerwca

AA ZPiT Śląsk 42­‑286 Koszęcin, ul. Zamkowa 3 BB 34­‑310­‑64­‑15 CC info@zespolslask.pl DD http://www.zespolslask.pl

AA MDK – Dom Kultury Włókniarzy 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. 1 Maja 12 BB 33­‑812­‑56­‑93 CC wlokniarz@mdk.beskidy.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

W dniu 25 maja – piszą organizatorzy – zapraszamy do siedziby zespołu Śląsk w Koszęcinie wszystkich seniorów, którzy aktywnie uczestniczą w życiu artystycznym i kulturalnym. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy bardzo bogaty program aktywizujący osoby w starszym wieku ze szczególnym uwzględnieniem aktywności twórczej. Nasza propozycja obejmuje uczestnictwo w wycieczkach po siedzibie zespołu, warsztatach tanecznych i wokalnych, warsztatach aktywności prozdrowotnej, spotkaniach z byłymi oraz obecnymi artystami Śląska i zaproszonymi gośćmi. Nie zabraknie również możliwości zaprezentowania swoich umiejętności i dokonań artystycznych na profesjonalnej scenie zespołu. Będzie można zwiedzić okalający pałac malowniczy park, odwiedzić Ogród Biblijny, wysłuchać ciekawych prelekcji i wykładów, spróbować wyśmienitej kuchni śląskiej. Nasze spotkanie podsumujemy wspólnym polonezem na pałacowym dziedzińcu w towarzystwie artystów zespołu Śląsk,, którzy w ten sposób zakończą pierwsze spotkanie aktywnych artystycznie seniorów w Koszęcinie.

Konkurs plastyczny dla młodzieży w wieku od 13 do 21 lat. Ma na celu konfrontację wypowiedzi i dokonań twórczych w różnych dziedzinach sztuki (malarstwo, grafika, rysunek, fotografia, techniki różne) .

[kod] inna

[kod] plastyka

EEVI Bielski Konkurs Satyryczny „Wrzuć na luz” Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury Włókniarzy, 26 maja AA MDK – Dom Kultury Włókniarzy 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. 1 Maja 12 BB 33­‑812­‑56­‑93, 33­‑829­‑76­‑51 CC wlokniarz@mdk.beskidy.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

Celem konkursu jest propagowanie poczucia humoru, uśmiechu i dystansu do rzeczywistości jako postawy życiowej. Rywalizacja rozgrywa się w kategoriach: literackiej, rysunkowej i fotograficzny. Konkurs adresowany do osób dorosłych i utalentowanej młodzieży. [kod] inna

EESpotkania Teatralne „Wtoopa” Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Lipniku, 25–28 maja AA MDK – Dom Kultury w Lipniku 43­‑305 Bielsko­‑Biała, ul. Podgórna 29 BB 33­‑816­‑17­‑80 CC mdklipnik@gmail.com DD http://www.mdk.beskidy.pl

Impreza skierowana jest do młodzieży w wieku gimnazjalnym i studentów, działających w amatorskich grupach teatralnych. Festiwal nie ma formuły konkursowej, jest okazją do spotkań z ludźmi, obcowania ze sceną, literaturą, rekwizytem i słowem. W czasie Spotkań prowadzone są warsztaty dla uczestników grup teatralnych oraz dla instruktorów. [kod] literatura, teatr

EEXI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla Gimnazjalistów „Przebudzeni do życia” Bielsko­‑Biała, Bielsko­‑Biała, 26–28 maja AA Regionalny Ośrodek Kultury 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. 1 Maja 8 BB 33­‑812­‑69­‑08, 33­‑812­‑33­‑33 CC rok@rok.bielsko.pl DD http://www.rok.bielsko.pl

Ostatnia edycja konkursu adresowanego do gimnazjalistów. Uczestnikami są najlepsi recytatorzy z ponad dziesięciu województw. Bogaty program warsztatowy. [kod] literatura, teatr

116 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEKoncert dla Mamy I Taty

EEMajówka

Radzionków, Centrum Kultury Karolinka, 27 maja

Goczałkowice­‑Zdrój, boisko przy siedzibie GOK, 28 maja

AA Centrum Kultury Karolinka 41­‑922 Radzionków, pl. Jana Pawła II 2 BB 32­‑286­‑64­‑54 wew. 22 CC karolinka@karolinka.art.pl DD http://www.karolinka.art.pl

Wykonawcami są członkowie formacji tańca nowoczesnego, współczesnego, towarzyskiego, grup baletowych oraz rytmiki. [kod] taniec

AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑230 Goczałkowice­‑Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 61 BB 32­‑210­‑70­‑88 CC gok@goczalkowicezdroj.pl DD http:/http://www.gok.goczalkowicezdroj.pl

VII edycja festynu rodzinnego. W ramach imprezy swoje umiejętności prezentują uzdolnione artystycznie dzieci i młodzież. [kod] inna

EEXVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom Racibórz, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla, 27 maja – 3 czerwca AA MiPBP im. Ryszarda Kincla 47­‑400 Racibórz, ul. J. Kasprowicza 12 BB 32­‑415­‑37­‑24 CC biblrac@poczta.onet.pl DD http://www.biblrac.pl

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom organizowany jest co roku przez Fundację ABCXXI. We wszystkich agendach biblioteki Tydzień ten zostanie zorganizowany pod hasłem „Pippi, Ronya, Emil i inne dzieci Astrid Lindgren”. W 2017 roku przypada 110. rocznica urodzin pisarki. [kod] literatura, teatr

EEPreindustriada Chorzów, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny, 28 maja AA Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny 41­‑500 Chorzów, ul. Parkowa 25 BB 32­‑241­‑07­‑18 CC sekretariat@muzeumgpe­‑chorzow.pl DD http://muzeumgpe­‑chorzow.pl

EEKońska Zajawka Węgierska Górka, bulwary, 28 maja AA Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka 34-350 Węgierska Górka, os. XX-lecia II RP 12 BB 33-864-21-87 CC wegierska-gorka@opg.pl DD ttp://wegierska-gorka.opg.pl

Piknik rodzinny. Pokazy jazdy w stylu west, przygotowane specjalnie na tą okazję przez Koziańskie Wierchy, oraz jazdy ułańskiej, zaprezentowane przez Ochotniczy Szwadron 3 Pułku Ułanów Śląskich. Nie zabraknie również przejażdżek konnych dla dzieci. [kod] inna

EE41. Spotkania pod Brzymem Pszczyna, skansen, 28 maja AA Pszczyńskie Centrum Kultury 43­‑200 Pszczyna, ul. Piastowska 1 BB 32­‑210­‑45­‑51 CC sekretariat@pckul.pl DD http://www.pckul.pl [kod] folklor, sztuka ludowa

Zapowiedź Industriady, czyli Święta Szlaku Zabytków Techniki. [kod] inna

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

117


EEPocztówka z Bielska­‑Białej

EEFestiwal Muzyki Sakralnej

Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Olszówce, 31 maja

Czechowice­‑Dziedzice, Miejski Dom Kultury, maj

AA MDK – Dom Kultury w Olszówce 43­‑309 Bielsko­‑Biała, ul. Olszówka 20D BB 33­‑829­‑25­‑84 CC olszowka@mdk.beskidy.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

V edycja konkursu. Głównym celem jest zainteresowanie dzieci i młodzieży technikami plastycznymi oraz danie im szansy na wyrażenie siebie poprzez działania artystyczne. Tematem konkursu jest miasto Bielsko­‑Biała. Techniki: fotografia artystyczna, grafika warsztatowa i komputerowa, kolaż (techniki kombinowane). Impreza w ramach Dni Bielska­‑Białej. [kod] plastyka

EE31. Minifestiwal Piosenki Dziecięcej dla Przedszkolaków Boronów, Gminny Ośrodek Kultury, maj AA Gminny Ośrodek Kultury 42­‑283 Boronów, ul. Poznańska 1 BB 34­‑353­‑92­‑85, 507­‑803­‑110 CC gokboronow@wp.pl DD http://www.gokboronow.pl [kod] muzyka

EEWojewódzki Przegląd Krótkich Przedstawień I Monodramów „Miniatury Teatralne” Buczkowice, Gminny Ośrodek Kultury, maj AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554 BB 505­‑076­‑200 CC gokbuczkowice@wp.pl DD http://www.gokbuczkowice.com

To dwudniowa impreza, w ramach której oprócz konkursowych prezentacji organizowane są także warsztaty dla dzieci, młodzieży i instruktorów. Najlepsze zespoły i monodramiści biorą udział w uroczystym koncercie laureatów.

AA Miejski Dom Kultury 43­‑502 Czechowice­‑Dziedzice, ul. Niepodległości 42 BB 32­‑215­‑31­‑59 CC mdk@mdk.czechowice­‑dziedzice.pl DD http://www.mdk.czechowice­‑dziedzice.pl

Festiwal odbywa się w wybranych kościołach Czechowic­‑Dziedzic. [kod] muzyka

EEXXIII Dziecięcy Festiwal Teatralny Czerwionka­‑Leszczyny, Centrum Kulturalno­ ‑Edukacyjne, maj AA Centrum Kulturalno­‑Edukacyjne 44­‑230 Czerwionka­‑Leszczyny, ul. 3 Maja 36A BB 32­‑431­‑89­‑55 CC mokcl@mokcl.pl DD http://www.mokcl.pl

W festiwalu biorą udział zespoły z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i domów kultury. Wiek uczestników waha się od 7 do 16 lat. Reprezentowane są różne formy – teatry dramatyczne, ruchu, muzyczne, kabaretowe, uliczne, lalkowe i inne. Lista uczestników powstaje na podstawie nadesłanych rejestracji spektakli. Festiwal trwa dwa dni i składa się z części konkursowej oraz warsztatów dla uczestników i instruktorów prowadzonych przez jurorów. W części konkursowej prezentuje się kilkanaście zespołów. Warsztaty obejmują ruch sceniczny oraz operowanie słowem. Natomiast w trakcie warsztatów dla instruktorów omawiane są spektakle prezentowane podczas festiwalu. Uczestnikom zapewnia się nocleg oraz wyżywienie. Każdy zespół otrzymuje dyplom i nagrodę pieniężną. Z roku na rok wyraźnie wzrasta poziom prezentacji. Festiwal z jednodniowego stał się dwudniowy, zwiększyła się liczba uczestników (blisko trzysta osób), przyjeżdża coraz więcej zespołów, a spektakle regularnie oglądają mieszkańcy gminy i miasta Czerwionka­‑Leszczyny. [kod] literatura, teatr

[kod] literatura, teatr

118 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEMiędzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej Gliwice, gliwickie kościoły, maj AA Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej 44­‑100 Gliwice, ul. Jana Pawła II 7 BB 32­‑331­‑63­‑52 CC dmo@dmo.gliwice.pl DD http://www.dmo.gliwice.pl

Impreza propaguje najcenniejsze dzieła muzyki organowej, oratoryjnej, oratoryjno­‑kantatowej kameralnej i dawnej, a także ukazuje bogactwo instrumentarium organowego Śląska. Oprócz koncertów w ramach festiwalu przygotowywane są dodatkowe atrakcje, m.in.: wycieczka „Szlakiem organów Górnego Śląska”, mistrzowski kurs interpretacji oraz wystawa fotograficzna.

EEXXVI Dni Krupskiego Młyna Krupski Młyn, amfiteatr, maj AA Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 42­‑693 Krupski Młyn, ul. T. Zawadzkiego 3 BB 32­‑284­‑84­‑50 CC goksirkrupskimlyn@onet.pl DD http://www.goksirkrupskimlyn.pl

Coroczna impreza plenerowa, podczas której odbywają się m.in.: koncerty artystów profesjonalnych i amatorów, wystawy prac lokalnych twórców (malarstwo, grafika, fotografia, rękodzieło), występy dzieci i młodzieży (wokalne, taneczne, pantomimiczne), konkursy i pokazy. [kod] inna

EEDebata „Jak budować wspólnoty lokalne”

[kod] muzyka

EEJesteśmy Jedną Rodziną Goczałkowice­‑Zdrój, Gminny Ośrodek Kultury, maj AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑230 Goczałkowice­‑Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 61 BB 32­‑210­‑70­‑88 CC gok@goczalkowicezdroj.pl DD http:/http://www.gok.goczalkowicezdroj.pl

Konkurs recytatorski skierowany do uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych powiatu pszczyńskiego. [kod] literatura, teatr

EEXIV Przegląd Twórczości Przedszkolnej Jasienica, Gminny Ośrodek Kultury, maj AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑385 Jasienica 1360 BB 33­‑821­‑20­‑56 CC gok@jasienica.pl DD http://www.gokjasienica.pl [kod] inna

Racibórz, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla, maj AA MiPBP im. Ryszarda Kincla 47­‑400 Racibórz, ul. J. Kasprowicza 12 BB 32­‑415­‑37­‑24 CC biblrac@poczta.onet.pl DD http://www.biblrac.pl

Debata jest częścią ogólnopolskiego przedsięwzięcia „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”, realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem tych działań jest wspólna refleksja nad tym, jakie są mocne strony Polaków oraz jakie postawy i umiejętności są kluczowe do osiągnięcia sukcesu indywidualnego, a także sukcesu w wymiarze lokalnym oraz ogólnonarodowym. W 2017 biblioteka po raz trzeci stanie się przestrzenią do dyskusji na tematy związane z rozwojem lokalnym i budowaniem wspólnoty lokalnej. [kod] inna

EESmażenie Jajecznicy Skoczów, wzgórze Kaplicówka, maj AA Miejskie Centrum Kultury Integrator 43­‑430 Skoczów, ul. A. Mickiewicza 9 BB 33­‑479­‑10­‑40 DD http://www.mck.skoczow.pl [kod] inna

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

119


EEIII Tyski Festiwal Słowa „Logos Fest”

EEKoncert Charytatywny „Kapela Serc”

Tychy, Miejskie Centrum Kultury, maj

Zawiercie, Miejski Ośrodek Kultury Centrum im. Adama Mickiewicza, maj

AA Miejskie Centrum Kultury 43­‑100 Tychy, ul. Bohaterów Warszawy 26 BB 32­‑327­‑02­‑90 CC mck@mck.tychy.pl DD http://www.kultura.tychy.pl

Inspirujące spotkania ze słowem w różnych wydaniach – muzycznym, teatralnym i czysto literackim. W programie koncerty, warsztaty, spotkania autorskie i konkursy.

AA MOK Centrum im. Adama Mickiewicza 42­‑400 Zawiercie, ul. Piastowska 1 BB 32­‑672­‑28­‑82 DD http://www.mok.pl

Po raz kolejny z charytatywnym koncertem wystąpią Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Zawiercie i Małe Zawiercie. [kod] folklor, sztuka ludowa

[kod] literatura, teatr

EEXXII Regionalny Festiwal Folklorystyczny. XIX Parada Ludowego Stroju Śląskiego „Jak Cie widzóm, tak Cie piszóm” Wola, Gminny Ośrodek Kultury, maj AA Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli 43­‑225 Wola, ul. Pszczyńska 110 BB 32­‑211­‑83­‑91, 32­‑448­‑92­‑53, 512­‑237­‑423 CC gok@miedzna.pl DD http://www.gok.miedzna.pl

Do udziału organizatorzy zapraszają zespoły ludowe lub grupy niezrzeszone, działające na ziemi pszczyńskiej. Kategorie wiekowe: zespoły przedszkolne, szkolne i dorosłych. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEKonkurs Malarski „Straszki śląskie – bohaterowie legend, bajek i przywiarek” Katowice, Miejski Dom Kultury Południe w Katowicach­‑Piotrowicach, maj – czerwiec AA MDK Południe w Katowicach­‑Piotrowicach 40­‑670 Katowice, ul. gen. Z. Jankego 136 BB 32­‑205­‑92­‑81 CC piotrowice@mdkpoludnie.com DD http://www.mdkpoludnie.com

Konkurs służy rozpropagowaniu ciągle mało znanych postaci śląskiej mitologii, w ostatnich latach coraz bardziej popularnej i na nowo interpretowanej. Mali artyści inspirowani tekstami źródłowymi tworzą prace, na których przedstawiają swoje wyobrażenia o bebokach, świetli, meluzynach i wielu innych śląskich straszkach. [kod] plastyka

EEXII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zaczarowany Ogród”

EEXIII Sosnowieckie Dni Literatury

Wręczyca Wielka, Gminny Ośrodek Kultury, maj

Sosnowiec, Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, maj – czerwiec

AA Gminny Ośrodek Kultury 42­‑130 Wręczyca Wielka, ul. Śląska 20 BB 34­‑319­‑24­‑24 CC gok@gokwreczycawielka.pl DD http://www.gokwreczycawielka.pl

AA MBP im. Gustawa Daniłowskiego 41­‑200 Sosnowiec, ul. Kościelna 11 BB 32­‑266­‑43­‑76 CC promocja@biblioteka.sosnowiec.pl DD http://www.biblioteka.sosnowiec.pl

Konkurs plastyczny, w którym uczestnicy w wieku od 3 do 20 lat przedstawiają swoją wizję zaczarowanego ogrodu. Prace są wykonywane w dowolnej technice płaskiej. Wystawa pokonkursowa potrwa trzy tygodnie.

W programie spotkania autorskie i towarzyszące im imprezy. XIII edycja zostanie poświęcona literaturze dla dzieci i młodzieży, a jej głównym bohaterem zostanie Mikołajek z serii książek René Goscinnego i Jean­‑Jacques’a Sempé.

[kod] plastyka [kod] literatura, teatr

120 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEXVI Ogólnopolski Tydzień Czytania

EECzytał dziadek, czytał tato,

Dzieciom Tychy, Miejska Biblioteka Publiczna, maj – czerwiec AA Biblioteka Główna – Mediateka 43­‑100 Tychy, al. J. Piłsudskiego 16 BB 32­‑227­‑04­‑54 CC promocja@mbp.tychy.pl DD http://www.mbp.tychy.pl

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom jest ukoronowaniem całorocznych spotkań w ramach cyklicznego głośnego czytania dzieciom z tyskich placówek oświatowych. Rozpoczyna się tradycyjnie wspólnym odczytaniem Tuwimowej „Lokomotywy”, do którego zaproszeni zostają włodarze miasta, przedstawiciele służb mundurowych oraz wierni przyjaciele biblioteki. W kolejnych dniach najmłodszym czytają osoby znane lokalnej społeczności z racji pełnionych funkcji czy wykonywanych zawodów. [kod] literatura, teatr

czytasz Ty? Racibórz, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla, maj – październik AA MiPBP im. Ryszarda Kincla 47­‑400 Racibórz, ul. J. Kasprowicza 12 BB 32­‑415­‑37­‑24 CC biblrac@poczta.onet.pl DD http://www.biblrac.pl

Rodzinny konkurs wiedzy w ramach cyklicznej imprezy „Czytał dziadek, czytał tato, czytasz Ty?”. Uczestnikiem konkursu może być drużyna rodzinna dwu- lub trzyosobowa, w skład której wchodzi co najmniej jedno dziecko w wieku do 16 lat. W roku 2017 w marcowym konkursie sprawdzą się miłośnicy Muminków, majowy konkurs będzie poświęcony wybranym książkom Hanny Ożogowskiej, natomiast w październiku rodzinne drużyny zmierzą się z bohaterami Jacka Londona i Jamesa Olivera Curwooda. [kod] literatura, teatr

EEMiędzynarodowy Plener Malarski „Moje Miasto” Gliwice, Galeria Związku Polskich Artystów Plastyków, maj – lipiec AA ZPAP Okręg Gliwicko­‑Zabrzański 44­‑100 Gliwice, ul. Studzienna 6 BB 603­‑944­‑222 CC zpap.gliwice@onet.pl DD http://www.gliwicezpap.pl

Impreza z zakresu sztuk plastycznych o dużym walorze promocyjnym. Na plener zapraszani są artyści plastycy m.in. z Polski, Niemiec i Ukrainy. Powstałe podczas pleneru prace, ukazujące piękno Gliwic, prezentowane są na wystawie poplenerowej. [kod] plastyka

EEXXII Festiwal „Muzyka Organowa w Katedrze” Katowice, katedra pw. Chrystusa Króla, maj – listopad AA Klub Inteligencji Katolickiej 40­‑014 Katowice, pl. ks. E. Szramka 2/13 CC kikkt@katowice.opoka.org.pl DD http://www.kik.katowice.opoka.org.pl

Festiwal organizowany jest przez Klub Inteligencji Katolickiej wraz z Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego oraz Parafią Katedralną Chrystusa Króla w Katowicach. Obecny festiwal jest kontynuacją organizowanych od roku 1996 koncertów organowych. Kierownictwo artystyczne sprawuje prof. Julian Gembalski z katowickiej Akademii Muzycznej. Recitale odbywają się na organach Georga Hradetzkiego. Za ich przygotowanie odpowiedzialny jest organmistrz Mieczysław Klownowski. Wykonawcami są znakomici organiści zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Koncerty w katowickiej katedrze cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Corocznie, według obliczeń organizatorów, w siedmiu koncertach (maj – listopad) bierze udział około półtora tysiąca słuchaczy. [kod] muzyka

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

121


czerwiec ŚLĄSKI TEATR LALKI I AKTORA ATENEUM W KATOWICACH „MIŁOŚĆ DO TRZECH POMARAŃCZY” reż. Zbigniew Głowacki na zdjęciu: Mirosław Kotowicz (Brighella)

foto: Tomasz Zakrzewski

czerwiec


|1 |2 |3 | 4

czwartek

Dzień Dziecka

Jakuba i Konrada

piątek

Erazma i Marianny

sobota

Leszka i Klotyldy

niedziela

Zielone Świątki

Karola i Franciszka

czerwiec


|5 |6 |7 |8 |9 | 10 | 11

poniedziałek

Walerii i Bonifacego

wtorek

Pauliny i Laury

środa

Roberta i Wiesława

czwartek

Maksyma i Medarda

piątek

Pelagii i Felicjana

sobota

Bogumiła i Małgorzaty

niedziela

Barnaby i Feliksa

czerwiec


| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

poniedziałek

Jana i Onufrego

wtorek

Lucjana i Antoniego

środa

Walerego i Bazylego

czwartek

Boże Ciało

Wita i Jolanty

piątek

Aliny i Justyny

sobota

Laury i Adolfa

niedziela

Marka i Elżbiety

czerwiec


| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

poniedziałek

Gerwazego i Protazego

wtorek

Bogny i Florentyny

środa

Alicji i Alojzego

czwartek

Pauliny i Flawiusza

piątek

sobota

Jana i Danuty

niedziela

Łucji i Wilhelma

czerwiec

Dzień Ojca

Wandy i Zenona


| 26 | 27 | 28 | 29 | 30

poniedziałek

Jana i Pawła

wtorek

Marii i Władysława

środa

Leona i Ireneusza

czwartek

Piotra i Pawła

piątek

Emilii i Lucyny

czerwiec


EEPiknik Rodzinny „Mama, tata i ja” Rybnik, Dom Kultury w Rybniku­‑Boguszowicach, 1 czerwca AA Dom Kultury w Rybniku­‑Boguszowicach 44­‑253 Rybnik, pl. Pokoju 1 BB 32­‑425­‑20­‑16 CC dkboguszowice@gmail.com DD http://www.dkboguszowice.pl

Obchody Dnia Dziecka w parku osiedlowym. Moc atrakcji dla najmłodszych w klimacie gorącej Afryki. Warsztaty, zabawy, gry, konkursy sprawnościowe. Na zakończenie odbywa się dyskoteka lub koncert. Wstęp na imprezę jest wolny. [kod] inna

EEVI Konkurs Fotograficzny „Kocham psa, kocham kota” Rybnik­‑Niewiadom, Industrialne Centrum Kultury w Rybniku­‑Niewiadomiu, 2 czerwca AA Industrialne Centrum Kultury 44­‑273 Rybnik, ul. I. Mościckiego 15 BB 32­‑421­‑37­‑55 CC niewiadom5@op.pl DD http://www.ick.rybnik.pl

Otwarty konkurs fotograficzny dla osób pełnoletnich. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do ICK maksymalnie 2 fotografii w formie papierowej z dołączoną płytą CD. Każdą fotografię należy opisać na odwrocie, mile widziany komentarz do zdjęcia. Po konkursie wystawa prac w ICK.

osiem kategorii wiekowych, każdorazowo jest wykonanie rysunku z natury postaci ludzkiej w dowolnych: technice rysunkowej, rodzaju podobrazia i formacie. Pozuje około stu modeli. Pracy twórczej towarzyszy grana na żywo muzyka. Każda odsłona festiwalu ma swój temat, np.: „Sport”, „Teatr”, „Europa – nasz wspólny dom”. W bieżącym roku będzie to „Śląsk węglem rysowany”. Prace festiwalowe są oceniane przez jurorów – rektora i wykładowców Akademii Sztuk Pięknych z Katowic i Krakowa. Przyznawane jest Grand Prix oraz pierwsze, drugie, trzecie nagrody w każdej kategorii wiekowej, a także wyróżnienia. We wrześniu odbywa się wernisaż wystawy prac powstałych na festiwalu, podczas którego wręczane są nagrody. Można się wtedy przekonać, jak wielka jest różnorodność prac i na jakim są poziomie. Następnie wystawa zostanie przewieziona do galerii ASP w Katowicach. Każdy Międzynarodowy Festiwal Rysowania to święto rysunku. [kod] plastyka

EEDni Bielska­‑Białej Bielsko­‑Biała, plac Ratuszowy, 2–4 czerwca AA Bielskie Centrum Kultury 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. J. Słowackiego 27 BB 33­‑828­‑16­‑40 CC bck@bck.bielsko.pl DD http://www.bck.bielsko.pl

Trzy duże koncerty plenerowe. Inauguracja na placu Ratuszowym. [kod] inna

EEOgólnopolski Festiwal Piosenki

[kod] film, fotografia

EE20. Międzynarodowy Festiwal Rysowania Zabrze, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 2 czerwca AA Liceum Plastyczne 41­‑810 Zabrze, ul. K. Sitki 55 BB 32­‑275­‑02­‑85 CC osspzabrze@wp.pl

To otwarty konkurs rysowania z natury, w którym uczestniczą osoby od lat 2 do 100. W większości edycji festiwalu udział brało około tysiąca osób, a były i takie, w których liczba uczestników wynosiła tysiąc dwustu. Festiwale odbywają się w największej hali sportowej Zabrza w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Zadaniem uczestników, podzielonych na F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

Poetyckiej „Kwiaty na kamieniach” Bytom, Bytomskie Centrum Kultury, 2–4 czerwca AA Bytomskie Centrum Kultury 41­‑902 Bytom, pl. K. Stanek 1 BB 32­‑389­‑32­‑09 CC a.sekretariat@becek.pl DD http://www.becek.pl

Festiwal odbywa się od 1992 roku w Bytomiu. Głównym celem jest spotkanie wykonawców poezji śpiewanej z regionu i kraju oraz przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczestników imprezy i osób zainteresowanych. [kod] literatura, teatr

131


EE13. Hot Jazz Spring Częstochowa 2017

EEXIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny im. prof. Jana Świderskiego „Pejzaże osobliwe”

Częstochowa, Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana, 2–4 czerwca AA Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana 42­‑202 Częstochowa, ul. T. Wilsona 16 BB 34­‑324­‑18­‑54 CC impresariat@filharmonia.com.pl DD http://www.hotjazzspring.eu

Festiwal organizowany wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Jazzu Tradycyjnego to trzy dni z muzyką jazzową w jej pierwotnym kształcie. Występy odbywają się w sali koncertowej oraz w klubie Five O’Clock, mieszczącym się w budynku Filharmonii Częstochowskiej. W 13. edycji HJS zagrają m.in.: Vano Bamberger, South Silesian Brass Band, Five O’Clock Orchestra. Koncert piątkowy to zawsze jazz z orkiestrą symfoniczną. W ramach festiwalu organizowany jest konkurs Swingujący Kruk, przeznaczony dla solistów instrumentalistów i wokalistów, uprawiających tradycyjne style jazzu. Wiek uczestników nie może przekraczać 30 lat. Laureat – zdobywca Swingującego Kruka – prezentuje swój talent i umiejętności podczas wieczornego koncertu finałowego. Co roku wręczana jest również statuetka Honorowego Swingującego Kruka, która trafiła m.in. do: Henryka Majewskiego (2004), Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza (2006), Wojciecha Kamińskiego (2007). W 2017 ten honor przypadnie puzoniście Dymitrowi Markiewiczowi. [kod] muzyka

EEKinolub Rybnik, Dom Kultury w Rybniku­‑Boguszowicach, 2–4 czerwca

Będzin, Ośrodek Kultury, 2 czerwca – 31 lipca AA Ośrodek Kultury 42­‑500 Będzin, ul. S. Małachowskiego 43 BB 32­‑775­‑82­‑00 CC animacja@ok.bedzin.pl DD http://ok.bedzin.pl

Do 30 kwietnia 2017 r. można przesyłać prace. Konkurs jest organizowany dla uczczenia pamięci znanego artysty – prof. Jana Świderskiego, honorowego obywatela Będzina. W ramach obchodów Dnia Pamięci Artysty, przypadającego 2 czerwca, planowane jest otwarcie pokonkursowej wystawy prac, która potrwa do 31 lipca. [kod] plastyka

EEVII Turniej Tańca Freestyle Katowice, Miejski Dom Kultury Koszutka, 3 czerwca AA MDK Koszutka 40­‑126 Katowice, ul. M. Grażyńskiego 47 BB 32­‑258­‑92­‑00 CC domkultury@mdkkoszutka.pl DD http://www.mdkkoszutka.pl

Turniej adresowany jest do zespołów, grup, miniformacji i solistów w wieku od 6 lat, tańczących w różnych stylach, m.in.: breakdance, hip­‑hop, funky, jazz, taniec współczesny, taniec nowoczesny, dancehall, locking, popping, wacking, house lub kompilacja kilku. Mogą również startować zespoły niezrzeszone. [kod] taniec

AA Dom Kultury w Rybniku­‑Boguszowicach 44­‑253 Rybnik, pl. Pokoju 1 BB 32­‑425­‑20­‑16 CC dkboguszowice@gmail.com DD http://www.dkboguszowice.pl

III edycja międzynarodowego festiwalu filmów dla dzieci i młodzieży. Seanse dla szkół, również dla rodzin. [kod] film, fotografia

132 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEZawodziański Dzień Bajtla

EENoc Bibliotek z Agnieszką Osiecką

Katowice, Miejski Dom Kultury Bogucice­‑Zawodzie, 3 czerwca

Racibórz, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla, 3 czerwca

AA MDK Bogucice­‑Zawodzie – dział Zawodzie 40­‑233 Katowice, ul. K. Marcinkowskiego 13A BB 32­‑255­‑32­‑44 CC zawodzie@mdkbogucice­‑zawodzie.pl DD http://www.mdkbogucice­‑zawodzie.pl

AA MiPBP im. Ryszarda Kincla 47­‑400 Racibórz, ul. J. Kasprowicza 12 BB 32­‑415­‑37­‑24 CC biblrac@poczta.onet.pl DD http://www.biblrac.pl

Międzypokoleniowy festyn integracyjny. Kontynuacja obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka. Odbędą się zajęcia animacyjne dla dzieci, warsztaty, konkursy, gry i zabawy, popisy członków sekcji artystycznych MDK, będzie też wiele atrakcji i niespodzianek (impreza współorganizowana z Parafią pw. Opatrzności Bożej w Katowicach­‑Zawodziu).

W trakcie wieczoru gościem czytelników będą Piotr Dzierlatka, autor biografii „Zdradziecka Agnieszka Osiecka”, i Jakub Blokesz, który zaśpiewa wybrane piosenki bohaterki. Ponadto wszyscy, którzy odwiedzą bibliotekę w ten sobotni wieczór, będą mogli w pełni skorzystać z jej zasobów, a nowi czytelnicy otrzymają bezpłatną kartę biblioteczną.

[kod] inna

[kod] literatura, teatr

EEXVI Mikołowski Festiwal Muzyczny

EEDzień Stracha Polnego

Mikołów, Biblioteka Miejska, 3 czerwca

Rudzica, filia Gminnego Ośrodka Kultury, 3 czerwca

AA Ognisko Pracy Pozaszkolnej 43­‑190 Mikołów, ul. K. Miarki 9 BB 32­‑226­‑05­‑11 CC ognisko@oppmikolow.pl DD http://www.oppmikolow.pl

AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑385 Jasienica 1360 BB 33­‑821­‑20­‑56 CC gok@jasienica.pl DD http://www.gokjasienica.pl

Konkurs interpretacji instrumentalnej adresowany do wszystkich placówek szkolnych i pozaszkolnych (z wyjątkiem szkół muzycznych) oraz osób indywidualnych. Dwie kategorie wiekowe: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

Impreza organizowana wspólnie z Galerią Autorską Pod Strachem Polnym Floriana Kohuta. W programie m.in.: konkurs na najlepszego stracha polnego, korowód strachów, koncerty zespołów, kiermasz, wystawy.

[kod] muzyka

[kod] inna

EENoc Bibliotek

EEII Śląski Spot Mustangów

Olsztyn, Gminna Biblioteka Publiczna, 3 czerwca

Rybnik, rybnicki deptak, 3 czerwca

AA Gminna Biblioteka Publiczna 42­‑256 Olsztyn, pl. J. Piłsudskiego 15 BB 34­‑328­‑53­‑13 DD http://www.olsztyn­‑jurajski.pl

AA Biuro Kultury Urzędu Miasta 44­‑200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2 BB 32­‑439­‑22­‑60 CC kultura@um.rybnik.pl DD http://www.kultura.rybnik.eu

W Gminnej Bibliotece Publicznej po raz trzeci zostanie zorganizowane nocne czytanie. [kod] literatura, teatr

Spotkanie właścicieli i fanów samochodów marki Ford Mustang z województwa śląskiego. Wydarzenie jest okazją do zapoznania się ze wszystkimi sześcioma generacjami Forda Mustanga, od modelu z pierwszych miesięcy produkcji przez takie, jak GT, BOSS. 50 lat amerykańskiej legendy w jednym miejscu. [kod] inna

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

133


EERybnicki Dzień Dziecka „Rybnikolandia” Rybnik, Rybnik centrum, 3 czerwca AA Biuro Kultury Urzędu Miasta 44­‑200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2 BB 32­‑439­‑22­‑60 DD http://www.kultura.rybnik.eu

Bajkowa kraina zabaw dla najmłodszych. Konkursy, występy artystyczne, animacje, warsztaty, kino plenerowe i wiele innych atrakcji dla dzieci. [kod] inna

EEXIV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Trąbka” Bielsko­‑Biała, Kozy, Jasienica, Dom Kultury w Kozach, Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 3–4 czerwca AA Dom Kultury 43­‑340 Kozy, ul. Krakowska 2 BB 33­‑817­‑42­‑32 CC festiwal@kozy.pl DD http://festiwal.kozy.pl

Spotkanie polskich i zagranicznych orkiestr dętych w Bielsku­‑Białej, Kozach i Jasienicy. Podczas imprezy organizowane są: konkurs estradowy, konkurs musztry orkiestrowej, powiatowy przegląd orkiestr i koncerty, które odbywają się w różnych miejscowościach powiatu bielskiego. Wielką atrakcją dla publiczności jest parada orkiestr ulicami Bielska­‑Białej. [kod] muzyka

EEStaromiejska Wiosna

EEPowiatowy Przegląd Orkiestr Dętych Żywiec, Rynek, 4 czerwca AA Starostwo Powiatowe w Żywcu 34­‑300 Żywiec, ul. Z. Krasińskiego 13 BB 33­‑860­‑22­‑44 DD http://www.zywiec.powiat.pl [kod] muzyka

EEZielone Świątki pod Grojcem Żywiec, amfiteatr Pod Grojcem, 4 czerwca AA Miejskie Centrum Kultury 34­‑300 Żywiec, al. Wolności 4 BB 33­‑475­‑11­‑60 CC mck@mck.zywiec.pl DD http://www.mck.zywiec.pl

Koncerty lokalnych zespołów i solistów, degustacja tradycyjnej zielonoświątkowej jajecznicy przygotowanej na ognisku na gigantycznej patelni, konkurs kulinarny „Grillowanie pod Grojcem”. [kod] inna

EESobótka Niegowa, amfiteatr i góra Bukowiec, 5 czerwca AA Gminny Ośrodek Kultury 42­‑320 Niegowa, ul. Wojska Polskiego 2 BB 34­‑315­‑12­‑01 CC gokniegowa@o2.pl

Zawsze w drugi dzień Zielonych Świątek na najwyższej górze w Niegowie jest palone ognisko. A w amfiteatrze w tym czasie odbywają się występy artystyczne. [kod] folklor, sztuka ludowa

Strumień, Rynek, 3–4 czerwca AA Miejsko­‑Gminny Ośrodek Kultury 43­‑246 Strumień, ul. Młyńska 14 BB 33­‑857­‑01­‑74 CC biuro@emgok.pl DD http://www.emgok.pl

Coroczne dni miasta. W ramach święta na Rynku organizowane są koncerty lokalnych zespołów i znanych artystów. [kod] inna

EEVII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Dar” Ustroń, amfiteatr, 5–10 czerwca AA Miejski Dom Kultury Prażakówka 43­‑450 Ustroń, ul. I. Daszyńskiego 28 BB 33­‑854­‑29­‑06 CC mdk@ustron.pl DD http://mdk.ustron.pl [kod] plastyka

134 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEDni Edukacyjne w Zespole Śląsk

EEŚląska Rzecz

Koszęcin, siedziba Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny, 7–9 czerwca

Cieszyn, Zamek Cieszyn, 9 czerwca

AA ZPiT Śląsk 42­‑286 Koszęcin, ul. Zamkowa 3 BB 34­‑310­‑64­‑15 CC info@zespolslask.pl DD http://www.zespolslask.pl

Dzień otwarty zespołu Śląsk, w ramach którego na dzieci i młodzież będzie czekało wiele atrakcji: warsztaty taneczne i wokalne, zwiedzanie pałacu i sal ćwiczeń artystów, ciekawe opowieści o historii Śląska, wzbogacone projekcją archiwalnych filmów. Uczestnicy mogą w tych dniach także zwiedzać kostiumernię i przymierzyć stroje sceniczne. Największą atrakcją niewątpliwie jest koncert edukacyjny „A to Polska właśnie” w wykonaniu artystów chóru, baletu i orkiestry Śląska. [kod] inna

EEŚwiat Książek Astrid Lindgren Racibórz, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla, 8 czerwca AA MiPBP im. Ryszarda Kincla 47­‑400 Racibórz, ul. J. Kasprowicza 12 BB 32­‑415­‑37­‑24 CC biblrac@poczta.onet.pl DD http://www.biblrac.pl

Kolejna edycja imprezy będzie organizowana w towarzystwie bohaterów książek Astrid Lindgren. Wybór takiego tematu spowodowała 110. rocznica urodzin pisarki. Pięcioosobowe drużyny przedszkolaków będą rywalizowały w konkurencjach sportowych oraz literackich. Celem imprezy jest nauka poprzez zabawę. [kod] literatura, teatr

EEFestiwal Młodych „Splot” Chorzów, Miejski Dom Kultury Batory, 9 czerwca AA MDK Batory 41­‑506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 6 BB 32­‑246­‑00­‑64 CC joanna@mdkbatory.pl DD http://www.mdkbatory.pl

Podczas festiwalu zaprezentują się grupy artystyczne, zespoły taneczne, wokalne, teatralne działające w pracowniach domu kultury.

AA Zamek Cieszyn 43­‑400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc BB 33­‑851­‑08­‑21 CC info@zamekcieszyn.pl DD http://www.zamekcieszyn.pl

Uroczyste wręczenie nagród laureatom dwunastej edycji konkursu Śląska Rzecz, połączone z otwarciem wystawy. Konkurs nagradza i wyróżnia najlepsze produkty, projekty graficzne i usługi z regionu, które zostały wdrożone i służą mieszkańcom Śląska. [kod] inna

EEX Art Naif Festiwal Katowice, Galeria Szyb Wilson, 9 czerwca – 18 sierpnia AA Galeria Szyb Wilson 40-403 Katowice, ul. Oswobodzenia 1 BB 32-730-32-20 CC projekty@szybwilson.org DD http://www.artnaiffestiwal.pl

Motywem przewodnim X Art Naif Festiwalu będzie Francja - kolebka sztuki naiwnej. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEFestiwal Muzyki Niemechanicznej „Around The Rock” Czerwionka­‑Leszczyny, park im. P. Furgoła, 9–10 czerwca AA Centrum Kulturalno­‑Edukacyjne 44­‑230 Czerwionka­‑Leszczyny, ul. 3 Maja 36A BB 32­‑431­‑89­‑55 CC mokcl@mokcl.pl DD http://www.mokcl.pl

Festiwal jest adresowany do mieszkańców całej Polski bez ograniczeń wiekowych, fanów najróżniejszych odmian muzyki rockowej. Jego celem jest prezentowanie bogactwa odcieni tego gatunku. Zespoły amatorskie nadsyłają zgłoszenia do udziału w konkursie, zaś profesjonaliści są zapraszani jako gwiazdy imprezy. Na zwycięzców konkursu czekają nagrody pieniężne. [kod] muzyka

[kod] interdyscyplinarna

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

135


EEIndustriada – Święto Szlaku Zabytków Techniki blisko 30 miejscowości województwa śląskiego, 9–10 czerwca AA Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Wydział Kultury, Referat Promocji Dziedzictwa Industrialnego 40­‑037 Katowice, ul. W. Reymonta 24 BB 32­‑774­‑09­‑69 CC industriada@slaskie.pl DD http://www.industriada.pl

Organizatorzy zapraszają: Zamień wirtualne emocje na realne doznania. Czekają na Ciebie na autentyczne kopalnie (węgla i srebra), osiedla robotnicze, browary, fabryki, wieże wyciągowe, koleje wąskotorowe, a nawet śluzy wodne. Chcesz wziąć udział w warsztatach, pokazach, niezwykłych koncertach i spektaklach? Industriada – Święto Szlaku Zabytków Techniki i obiektów z nim zaprzyjaźnionych. Masz do wyboru blisko 400 imprez. To najlepsza okazja do spotkań z pasjonatami techniki i historii. To także świetny pretekst do dobrej zabawy z całą rodziną. Zapamiętaj: Industriada, województwo śląskie. VIII edycja. Rozruch maszyn w piątek 9 czerwca, pełna moc dzień później – w sobotę 10 czerwca. [kod] interdyscyplinarna

EEMiędzynarodowy Konkurs Fotografii Przemysłowej i Industrialnej „Foto Pein 11”

– maszyny, urządzenia, infrastruktura przemysłowa (linie kolejowe, torowiska, tunele, wiadukty itp.), future – obiekty przemysłowe powstałe po 1990 roku. [kod] film, fotografia

EEXXVII Święto Trzech Braci Cieszyn, Czeski Cieszyn, Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy, 9–11 czerwca AA COK Dom Narodowy 43­‑400 Cieszyn, Rynek 12 BB 33­‑851­‑07­‑11 CC sekretariat@domnarodowy.pl DD http://www.domnarodowy.pl

Trzydniowe święto Cieszyna i Czeskiego Cieszyna nawiązujące do lokalnych tradycji i historii. [kod] inna

EEDni Kłobucka Kłobuck, Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły, 9–11 czerwca AA MOK im. Władysława Sebyły 42­‑100 Kłobuck, ul. Targowa 1 BB 34­‑317­‑29­‑91 CC mok.klobuck@gmail.com DD http://mokklobuck.pl [kod] inna

EEXI Dni Radzionkowa

Rybnik, Dom Kultury w Rybniku­‑Chwałowicach, 9–10 czerwca

Radzionków, plac Jana Pawła II, 9–11 czerwca

AA Dom Kultury w Rybniku­‑Chwałowicach 44­‑206 Rybnik, ul. 1 Maja 91B BB 32­‑421­‑62­‑22 CC dkchwalowice.biuro@gmail.com DD http://www.dkchwalowice.pl, http://www.fotopein.art.pl

AA Urząd Miasta Radzionków, Centrum Kultury Karolinka 41­‑922 Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 42 BB 32­‑388­‑71­‑37 CC promocja@radzionkow.pl DD http://www.dniradzionkowa.pl

Celem konkursu we wszystkich edycjach jest zainteresowanie twórców i odbiorców fotografii tematyką przemysłową i industrialną, poszukiwanie i promocja nowego spojrzenia. Wykształcenie pozytywnego postrzegania i odbioru architektury i infrastruktury przemysłowej, a także tworzenie archiwum „znikających punktów”. Organizatorom zależy na artystycznych ujęciach i ukazaniu piękna tematu w następujących kategoriach: architektura – budowle przemysłowe oraz inne obiekty przemysłowe, industria

136 

Koncerty zespołów Papa D (10 czerwca) i Zakopower (11 czerwca) oraz 8. Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych „Fyrtek” – jeden z większych w regionie. [kod] inna

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


INDUSTRIADA 10 CZERWCA 2017

industriada.pl


EEDni Zawiercia

EEDni Będzina

Zawiercie, parking MOK, stadion MOSiR, 9–11 czerwca

Będzin, park na Dolnej Syberce, 10–11 czerwca

AA Miejski Ośrodek Kultury Centrum im. Adama Mickiewicza 42­‑400 Zawiercie, ul. Piastowska 1 BB 32­‑672­‑28­‑82 DD http://www.mok.pl [kod] inna

EEZwyk Bacowski

AA Urząd Miejski 42­‑500 Będzin, ul. 11 Listopada 20 BB 32­‑267­‑92­‑15 CC promocja@um.bedzin.pl DD http://www.bedzin.pl

Co roku koncerty gwiazd. Od trzech lat dodatkowo na terenie Ulicznej Galerii Sztuki, mieszczącej się w parku, odbywa się Bitwa Graffiti, przyciągająca artystów z całego regionu. [kod] inna

Soblówka, polana Sporkowa, 10 czerwca AA Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 34­‑371 Ujsoły, ul. Bystra 1 BB 33­‑864­‑70­‑36 CC cksirujsoly@gmail.com DD http://www.ujsoly.com.pl

Impreza plenerowa, promująca pasterstwo i wyrób sera owczego. Program: msza św. w kościele w Soblówce w intencji żyjących i nieżyjących już baców, poświęcenie stada owiec, które wyruszają na hale, na wypas. Po południu na polanie Sporkowej: występy kapel i zespołów góralskich z Polski i Słowa­ cji, pokaz wyrobu sera owczego – bundzu, degustacja, biesiada do późnych godzin wieczornych przy dźwiękach muzyki.

EEVIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Dąbrowa Górnicza, Pałac Kultury Zagłębia, 10–11 czerwca AA Pałac Kultury Zagłębia 41­‑300 Dąbrowa Górnicza, pl. Wolności 1 BB 32­‑733­‑87­‑79 CC sekretariat@palac.art.pl DD http://www.palac.art.pl

Festiwal nie ma charakteru konkursu, jest okazją do muzycznego dialogu orkiestr dętych z kraju i z zagranicy.

[kod] folklor, sztuka ludowa

[kod] muzyka

EEGala Koalicji Marek Ziem Górskich –

EEPrzegląd Piosenki Religijnej

Koncert Stana Borysa Żywiec, amfiteatr Pod Grojcem, 10 czerwca AA Miejskie Centrum Kultury 34­‑300 Żywiec, al. Wolności 4 BB 33­‑475­‑11­‑60 CC mck@mck.zywiec.pl DD http://www.mck.zywiec.pl

Wręczenie nagród w konkursie „Osobowość Ziem Górskich”, organizowanym przez Koalicję Marek Ziem Górskich. Gościem gali będzie Stan Borys.

Milówka, amfiteatr nad Sołą, 10–11 czerwca AA Gminny Ośrodek Kultury 34­‑360 Milówka, ul. Dworcowa 1 BB 33­‑863­‑73­‑99 CC gok.milowka@interia.pl DD http://www.gok.milowka.pl, http://www.milowka.pl

Impreza skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych, również do osób niepełnosprawnych. [kod] muzyka

[kod] inna

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

137


EEDziecięce Zabawy na Wiejskim Podwórku Chorzów, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny, 11 czerwca AA Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny 41­‑500 Chorzów, ul. Parkowa 25 BB 32­‑241­‑07­‑18 CC sekretariat@muzeumgpe­‑chorzow.pl DD http://muzeumgpe­‑chorzow.pl

Występy dziecięcych zespołów, zabawy i gry wiejskie m.in.: „zośka”, kapsle, podchody, odbijanka. Opowieści o życiu wiejskich dzieci, ich codziennych obowiązkach i rozrywkach. Wiejska gra terenowa. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEDni Goczałkowic Goczałkowice­‑Zdrój, 11–12 czerwca AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑230 Goczałkowice­‑Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 61 BB 32­‑210­‑70­‑88 CC gok@goczalkowicezdroj.pl DD http:/http://www.gok.goczalkowicezdroj.pl

Cykliczna, dwudniowa impreza tradycją sięgająca 1995 r. Co roku wzbogacana o występ gwiazdy wieczoru. [kod] muzyka

EETeatralna Maszyna Pszczyna Pszczyna, różne lokalizacje, 15–18 czerwca AA Pszczyńskie Centrum Kultury 43­‑200 Pszczyna, ul. Piastowska 1 BB 32­‑210­‑45­‑51 CC sekretariat@pckul.pl DD http://www.pckul.pl

EE50. Dni Skoczowa Skoczów, Rynek, 16–18 czerwca AA Miejskie Centrum Kultury Integrator 43­‑430 Skoczów, ul. A. Mickiewicza 9 BB 33­‑479­‑10­‑40 DD http://www.mck.skoczow.pl

Trzy dni koncertów i wyśmienitej zabawy. [kod] inna

EESmaki Karpat – Czas na Bryndzę Koniaków, Centrum Pasterskie, 17 czerwca AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑470 Istebna 68 BB 33­‑855­‑62­‑08 CC kultura@ug.istebna.pl DD http://www.istebna.eu

Regionalny konkurs kulinarny. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEXXX Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Wisła, amfiteatr im. S. Hadyny, 17–18 czerwca AA Regionalny Ośrodek Kultury 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. 1 Maja 8 BB 33­‑812­‑69­‑08, 33­‑812­‑33­‑33 CC rok@rok.bielsko.pl DD http://www.rok.bielsko.pl

Podczas konkursowych występów w ­wiślańskim amfiteatrze zespoły prezentują 20­‑minutowe ­programy oparte na folklorze rodzimego regionu. Uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, a organizatorami Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku­‑Białej i Wiślańskie Centrum Kultury. [kod] folklor, sztuka ludowa

[kod] literatura, teatr

EEOtwarcie sezonu uzdrowiskowego Ustroń, Rynek, amfiteatr, 15–18 czerwca AA Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki 43­‑450 Ustroń, Rynek 1 BB 33­‑857­‑93­‑28 CC promocja@ustron.pl DD http://www.ustron.pl [kod] muzyka

138 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEJurajski Festiwal Piosenki Dziecięcej I Młodzieżowej Niegowa, amfiteatr, 20 czerwca AA Gminny Ośrodek Kultury 42­‑320 Niegowa, ul. Wojska Polskiego 2 BB 34­‑315­‑12­‑01 CC gokniegowa@o2.pl

Impreza skierowana do uzdolnionych w ­ okalnie solistów z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. [kod] muzyka

EENoc Świętojańska Żywiec, amfiteatr Pod Grojcem, 23 czerwca AA Miejskie Centrum Kultury 34­‑300 Żywiec, al. Wolności 4 BB 33­‑475­‑11­‑60 CC mck@mck.zywiec.pl DD http://www.mck.zywiec.pl

Koncerty zespołów folklorystycznych oraz kapel ludowych, palenie gigantycznych ognisk, przedstawienie zwyczajów związanych z tradycją nocy świętojańskiej, puszczanie wianków na rzece. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEKamienicki Piknik Rodzinny Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Kamienicy, 23 czerwca AA MDK – Dom Kultury w Kamienicy 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. Karpacka 125 BB 33­‑811­‑93­‑62 CC kamienica@mdk.beskidy.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

Impreza dla rodzin, w trakcie której odbywają się występy zespołów artystycznych, zabawy i konkursy. [kod] inna

EEKoncert Świętojański Mikołów, Miejski Dom Kultury, 23 czerwca AA Miejski Dom Kultury 43­‑190 Mikołów, Rynek 19 BB 32­‑226­‑21­‑47 CC sekretariat@mdkmikolow.eu DD http://www.mdkmikolow.eu

Usłyszymy i zobaczymy chóry i zespoły działające przy MDK w Mikołowie. [kod] muzyka

EEFestiwal Muzyki Świata „Ogrody Dźwięków” Katowice, podcienia Katowice Miasto Ogrodów, 23–24 czerwca AA Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek 40­‑032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2 BB 32­‑609­‑03­‑00 CC barbara.wronska@miasto­‑ogrodow.eu DD http://www.miasto­‑ogrodow.eu

Muzyczna podróż, w którą już po raz piąty zabiorą nas muzycy Festiwalu „Ogrody Dźwięków”. Preludium do targów muzyki świata Womex 2017, które po raz pierwszy w historii odbędą się w Polsce, właśnie w Katowicach. [kod] muzyka

EEDni Gminy Poraj Jastrząb koło Poraja, 23–25 czerwca AA Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego 42­‑360 Poraj, ul. J. Piłsudskiego 14 BB 34­‑314­‑55­‑48 CC gok.poraj@op.pl DD http://www.gokporaj.pl [kod] inna

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

139


EENoc Świętojańska nad Wisłą

EESłowiańska Noc Zakochanych

Bieruń, teren nad rzeką Wisłą, 24 czerwca

Koziegłowy, Kompleks Sportowy Orlik, 24 czerwca

AA Bieruński Ośrodek Kultury 43­‑150 Bieruń, ul. Spiżowa 4 BB 32­‑216­‑40­‑16 CC bok.bierun@gmail.com DD http://www.bok.bierun.pl

AA Miejsko­‑Gminny Ośrodek Promocji Kultury 42­‑350 Koziegłowy, ul. Żarecka 28 BB 34­‑314­‑12­‑68 CC dkkozieglowy@wp.pl DD http://dk­‑kozieglowy.pl

Impreza plenerowa połączona z obrzędem nocy świętojańskiej.

Cykliczna impreza plenerowa inaugurująca serię wakacyjnych wydarzeń kulturalnych w gminie Koziegłowy. Ideą tej imprezy jest nawiązanie do starych, słowiańskich tradycji, kiedy rządziły żywioły ognia, wody, powietrza i Słońca. To święto miłości, czarów, magii. Pełne żywiołowości i radości. Przesłaniem imprezy jest pokazanie, w jaki sposób nasi przodkowie obchodzili swoje święto zakochanych.

[kod] inna

EENa Świętego Jana Chorzów, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny, 24 czerwca AA Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny 41­‑500 Chorzów, ul. Parkowa 25 BB 32­‑241­‑07­‑18 CC sekretariat@muzeumgpe­‑chorzow.pl DD http://muzeumgpe­‑chorzow.pl

Święto ognia, wody i ziół. Sobótkowa zabawa w najkrótszą noc w roku, z prezentacją typowych dla tego święta zwyczajów, m.in.: szukania kwiatu paproci, puszczania wianków. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEDni Gminy Godów Godów, kompleks sportowo­‑rekreacyjny, 24 czerwca AA Gmina Godów 44­‑340 Godów, ul. 1 Maja 53 BB 32­‑476­‑50­‑65 CC gmina@godow.pl DD http://www.godow.pl

Dni Gminy Godów składają się z wielu różnych wydarzeń, odbywających się na przestrzeni całego czerwca. Na zakończenie obchodów, w ostatnią sobotę miesiąca, odbywa się festyn. [kod] inna

[kod] folklor, sztuka ludowa

EENoc Świętego Jana Milówka, amfiteatr nad Sołą, 24 czerwca AA Gminny Ośrodek Kultury 34­‑360 Milówka, ul. Dworcowa 1 BB 33­‑863­‑73­‑99 CC gok.milowka@interia.pl DD http://www.gok.milowka.pl, http://www.milowka.pl

W programie m.in. koncerty kapel i zespołów regionalnych, plecenie wianków, konkurs na najładniejszy wianek, puszczanie wianków na wodę, szukanie kwiatu paproci, pokazy teatru ognia. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEImpreza mniejszości niemieckiej Ustroń, Rynek, 24 czerwca AA Towarzystwo Społeczno­‑Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego 43­‑450 Ustroń, ul. Partyzantów 3 BB 33­‑854­‑16­‑19 CC dfk.ustron@vp.pl DD http://www.dfkschlesien.pl [kod] inna

140 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEII Podbeskidzka Gala Disco Polo

EEIX Jarmark Rzemiosła I Rękodzieła

Żywiec, amfiteatr Pod Grojcem, 24 czerwca

Będzin, Muzeum Zagłębia, 25 czerwca

AA Beskidzka Agencja Eventowa 43­‑384 Jaworze, ul. Cyprysowa 360 CC biuro@podbeskidzkagaladisco.pl DD http://www.podbeskidzkagaladisco.pl

AA Muzeum Zagłębia 42­‑500 Będzin, ul. gen. K. Świerczewskiego 15 BB 32­‑267­‑77­‑07 CC sekretariat@muzeum.bedzin.pl DD http://www.muzeum.bedzin.pl

Wystąpią gwiazdy muzyki disco polo, m.in. zespoły: MIG, Czadoman, Piękni i Młodzi, Playboys. [kod] muzyka

EENoc Świętojańska Brenna, park Turystyki, 24–25 czerwca AA Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna 43­‑438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77 BB 33­‑853­‑65­‑50 CC opkis@brenna.org.pl DD http://www.brenna.org.pl

W górzystej Brennej, gdzie potoki były rwące, a rzeki kapryśne, nie wrzucano wianków na wodę. Uplecione z rozchodnika, bukszpanu wieszano nad drzwiami i oknami domostw i kościołów. Palono również ogniska, ogromne watry rozświetlające breńskie gronie. Noc świętojańska każdego roku rozpoczyna się pochodem Zespołu Regionalnego Brenna i orkiestry dętej. Z pochodniami i wiankami korowód przechodzi do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, by uczestniczyć w uroczystym poświęceniu ognia. Górale wianki zawieszają nad drzwiami kościoła, a poświęcony ogień zanoszą do parku Turystyki, gdzie rozpalają ogniska. Podczas gdy ogień przybiera na sile, zwyczaj traci swój sakralny charakter, a w amfiteatrze rozpoczyna się część rozrywkowa, podczas której występują zespoły regionalne, folkowe, a także rozrywkowe. O północy niebo nad Brenną rozświetlają fajerwerki, a zabawa trwa do białego rana. [kod] folklor, sztuka ludowa

W jarmarku w parku przy Pałacu Mieroszewskich biorą udział rzemieślnicy i rękodzielnicy z całej Polski. Imprezami towarzyszącymi są wystawy plenerowe, konkurs dla wystawców „O złoty Cyganek”, występy zespołów regionalnych i folkowych oraz zajęcia warsztatowe. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEJura Rok Festiwal Kłomnice, Kłomnice, 25 czerwca AA Regionalny Ośrodek Kultury 42­‑200 Częstochowa, ul. M.K. Ogińskiego 13a BB 34­‑324­‑46­‑51 CC rok@rok.czestochowa.pl DD http://rok.czestochowa.pl

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie po raz trzeci jest organizatorem plenerowej imprezy pod hasłem Jura ROK Festiwal. Przedsięwzięcie jest współorganizowane przez samorządy gmin Kłomnice, Olsztyn, Niegowa, Janów, Kłobuck, Poczesna i Mstów oraz gminne ośrodki kultury. Dotychczasowe edycje odbyły się w Olsztynie (2015) i Niegowie (2016). Jura ROK Festiwal to impreza wspierająca tradycje i kulturę ludową oraz promująca północny region województwa śląskiego, pełen szlaków turystycznych, ruin zamków i związanych z nimi tajemnic. Odbywa się konkurs „Legendy Jury”, który ma na celu ochronę gwary poprzez pozyskiwanie spisanych gwarą podań, legend i baśni. Gospodarzem tegorocznej edycji jest gmina Kłomnice. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEPowitanie Wakacji Niegowa, amfiteatr, 25 czerwca AA Gminny Ośrodek Kultury 42­‑320 Niegowa, ul. Wojska Polskiego 2 BB 34­‑315­‑12­‑01 CC gokniegowa@o2.pl

Coroczny festyn oferujący wiele atrakcji. [kod] inna

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

141


EEFestiwal Uwolnienie – Wygraj z Uzależnieniami Ustroń, Rynek, 25 czerwca AA Misja Nowa Nadzieja Zbór Betel 43­‑450 Ustroń, ul. I. Daszyńskiego 75 BB 33­‑854­‑32­‑76 CC promocja@ustron.pl DD http://www.betel.kz.pl [kod] muzyka

EESlow Festival Chorzów, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny, czerwiec AA Miejski Dom Kultury Batory 41­‑506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 6 BB 32­‑246­‑00­‑60 CC ania@mdkbatory.pl DD http://www.mdkbatory.pl

Slow Festival – impreza organizowana przez Miejski Dom Kultury Batory – odbywa się rokrocznie w zielonych obszarach Chorzowa, dając możliwość twórczego spędzenia czasu w centrum miasta, jednakże z dala od miejskiego zgiełku. Pretekstem do zorganizowania imprezy stała się idea rozwijającego się w Europie ruchu slow. Refleksyjne spojrzenie na pośpiech zachodniego świata, promocja zdrowego, ekologicznego trybu życia, spotkanie z ludźmi, ­którzy żyją w sposób alternatywny do ogólnie przyjętych norm kulturowych – to tylko niektóre z założeń Slow Festivalu. To również przedstawienie artystów, którzy tworzą poza głównym obiegiem, a ich twórczość często wynika z pasji i potrzeby tworzenia. Uczestnicy mogą spróbować swoich sił w licznych warsztatach: pracy w papierowej wiklinie, mozaice, tworzeniu biżuterii sutaszowej, makramy, origami, w warsztatach bębniarskich oraz wielu innych. Podczas Slow Festivalu – piszą organizatorzy – chcemy przybliżyć mieszkańcom naszego regionu ideę ruchu slow, pokazać jak wiele istnieje możliwości spędzania wolnego czasu, poza ogólnie przyjętymi formami rozrywki. Serwujemy kuchnię wegetariańską. Podczas poprzedniej imprezy dużym powodzeniem cieszyły się warzywa rozdawane uczestnikom, a widok dzieci przybiegających po marchewki czy rzodkiewki cieszył tym bardziej, dając do myślenia, że wcale nie trzeba kolorowych baloników i festynowych cukierków, by sprawić im radość. Udział w warsztatach, koncertach, spotkania z ciekawymi ludźmi czy zwykłe „nicnierobienie” – to atmosfera Slow Festivalu.

142 

„Nicnierobienie” nacechowane pozytywnym leżeniem na trawie, patrzeniem w niebo, wsłuchiwaniem się w odgłosy dobiegające z oddali, to coś, o czym wielu z nas zapomniało. Takie pozorne lenistwo może nam jednak dać wymierne korzyści, gdyż nic tak nie odpręża, jak kontakt z naturą i sensualny kontakt ze światem. [kod] inna

EEDni Czerwionki­‑Leszczyn Czerwionka­‑Leszczyny, różne obiekty, czerwiec AA Centrum Kulturalno­‑Edukacyjne 44­‑230 Czerwionka­‑Leszczyny, ul. 3 Maja 36A BB 32­‑431­‑89­‑55 CC mokcl@mokcl.pl DD http://www.mokcl.pl

Imprezy kameralne i plenerowe pod szyldem Dni Czerwionki­‑Leszczyn trwają cały czerwiec. [kod] inna

EEXVII Przegląd Zespołów Teatralnych Szkół Średnich Częstochowa, Teatr im. Adama Mickiewicza, czerwiec AA Teatr im. Adama Mickiewicza 42­‑200 Częstochowa, ul. J. Kilińskiego 15 BB 34­‑372­‑33­‑04 CC ewa.oles@teatr­‑mickiewicza.pl DD http://www.teatr­‑mickiewicza.pl

Przegląd ma charakter konkursowy. Głównym celem jest prezentacja spektakli teatrów amatorskich działających w częstochowskich szkołach ponadgimnazjalnych. [kod] literatura, teatr

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEGliwicka Noc w Galeriach „Artnoc” Gliwice, gliwickie galerie, czerwiec AA Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kultury Melina 44­‑100 Gliwice, ul. T. Kościuszki 35 BB 692­‑211­‑569 CC stowarzyszeniemelina@gmail.com

Impreza realizowana od kilku lat, jej celem jest promocja sztuk wizualnych wśród mieszkańców Gliwic, promocja gliwickich galerii i gliwickich twórców oraz integracja środowiska. W ramach projektu udostępniane są zwiedzającym wszystkie galerie, gdzie uczestnicy nie tylko mogą spędzić czas na oglądaniu dzieł sztuki, ale mają też możliwość udziału w warsztatach i spotkaniach z artystami. Impreza kończy się koncertem.

EEPortret Mojej Mamy Goczałkowice­‑Zdrój, Gminny Ośrodek Kultury, czerwiec AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑230 Goczałkowice­‑Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 61 BB 32­‑210­‑70­‑88 CC gok@goczalkowicezdroj.pl DD http:/http://www.gok.goczalkowicezdroj.pl

Konkurs plastyczny związany z obchodami Dnia Matki. Jego głównym celem jest szerzenie wśród najmłodszych wartości związanych z życiem rodzinnym. Zwieńczony wystawą nadesłanych prac. [kod] plastyka

EEWojewódzki Festiwal Piosenki dla Dzieci i Młodzieży „Muzyczne Diamenty”

[kod] plastyka

EENoc Świętojańska Gliwice, plac Krakowski, czerwiec AA Wydział Kultury i Promocji Miasta 44­‑100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 BB 32­‑238­‑54­‑09 CC kp@um.gliwice.pl DD http://www.gliwice.eu

Impreza plenerowa, podzielona na część obrzędową (z pokazami teatrów ulicznych, happeningami) i koncert gwiazd.

Katowice, Miejski Dom Kultury Bogucice­‑Zawodzie – dział Bogucice, czerwiec AA MDK Bogucice­‑Zawodzie – dział Bogucice 40­‑213 Katowice, ul. L. Markiefki 44a BB 32­‑203­‑05­‑17 CC bogucice@mdkbogucice­‑zawodzie.pl DD http://www.mdkbogucice­‑zawodzie.pl

Celem konkursu jest promocja polskiej muzyki skomponowanej z myślą o najmłodszych wykonawcach. [kod] muzyka

[kod] inna

EEXXVII Dni Bogucic EEWieczór z Romami w Parku Chopina Gliwice, park F. Chopina, czerwiec AA Stowarzyszenie Romów w Gliwicach 44­‑100 Gliwice, ul. S. Czarnieckiego 6/6 BB 663­‑159­‑906 CC stowarzyszenieromowwgliwicach@gmail.com

Impreza plenerowa prezentująca romską kulturę muzyczną, rzemiosło, kuchnię, tradycje. [kod] inna

Katowice, Miejski Dom Kultury Bogucice­‑Zawodzie – dział Bogucice, czerwiec AA MDK Bogucice­‑Zawodzie – dział Bogucice 40­‑213 Katowice, ul. L. Markiefki 44a BB 32­‑203­‑05­‑17 CC bogucice@mdkbogucice­‑zawodzie.pl DD http://www.mdkbogucice­‑zawodzie.pl

W programie koncert plenerowy, animacje i gry dla dzieci, turniej piłkarski, otwarcie wystawy, turniej skata i remika. [kod] inna

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

143


EEŚwiętojańskie Dni Łazisk

EEBibliożerca Roku

Łaziska Górne, Miejski Dom Kultury, czerwiec

Sosnowiec, Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, czerwiec

AA Miejski Dom Kultury 43­‑170 Łaziska Górne, ul. K. Świerczewskiego 2 BB 32­‑224­‑10­‑33 CC mdk@mdk.laziska.pl DD http://www.mdk.laziska.pl

Doroczne święto miasta Łaziska Górne, wypełnione licznymi imprezami sportowo­‑kulturalnymi, którego kulminacją jest impreza na terenie ośrodka sportowo­‑rekreacyjnego Żabka. Na estradzie prezentują się dzieci i młodzież zrzeszone w kółkach działających w Miejskim Domu Kultury. Wręczane są tytuły dla działaczy i mieszkańców za szczególne zasługi dla miasta. Zwieńczeniem obchodów jest występ gwiazdy.

AA MBP im. Gustawa Daniłowskiego 41­‑200 Sosnowiec, ul. Kościelna 11 BB 32­‑266­‑43­‑76 CC promocja@biblioteka.sosnowiec.pl DD http://www.biblioteka.sosnowiec.pl

Finał konkursu czytelniczego o tytuł Bibliożercy Roku 2016/2017. Liczy się nie tylko liczba przeczytanych książek, ale także aktywny udział w życiu kulturalno­‑edukacyjnym swojej biblioteki, tj. imprezach czytelniczych, festynach, warsztatach literacko­ ‑plastycznych, spotkaniach autorskich. [kod] literatura, teatr

[kod] inna

EEV Amatorski Festiwal Teatralny „Oho” EEXVI Konkurs „Ze Sztuką na Ty” Łaziska Górne, Miejski Dom Kultury, czerwiec AA Miejski Dom Kultury 43­‑170 Łaziska Górne, ul. K. Świerczewskiego 2 BB 32­‑224­‑10­‑33 CC mdk@mdk.laziska.pl DD http://www.mdk.laziska.pl

Coroczny konkurs prac plastycznych inspirowanych twórczością wielkich mistrzów. Jego adresatem są miłośnicy sztuki z całego województwa śląskiego, zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści, którzy chcą wykazać się wiedzą oraz swoimi zdolnościami. Każdą edycję kończy wystawa najlepszych prac i wręczenie nagród ich autorom. [kod] plastyka

Zabrze, Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 – Centrum Edukacji Twórczej, czerwiec AA OPP nr 4 – Centrum Edukacji Twórczej 41­‑806 Zabrze, ul. A. Korczoka 98 BB 32­‑277­‑54­‑81 CC opp4@opp4.zabrze.pl DD http://www.opp4.zabrze.pl

„OHO” to jednodniowy festiwal teatralny, k­ tórego celem jest konfrontacja dorobku amatorskich teatrów młodzieżowych (uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci) działających na terenie województwa śląskiego. Udział w nim poprzedzają kwalifikacje dokonywane przez organizatora na podstawie nadesłanego materiału. Prezentacjom towarzyszą bezpośrednio po nich następujące dyskusje na forum z udziałem widowni, kierowane przez profesjonalnego moderatora zastępującego klasyczne jury. O werdykcie końcowym decyduje zgromadzona publiczność w tajnym głosowaniu. Specyfika omówień oraz sposób wyłonienia zwycięzcy uczyniły z festiwalu pierwszą tego typu imprezę na Śląsku. [kod] literatura, teatr

144 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EESwingowe Rozpoczęcie Lata

EEAkcja Lato

Zawiercie, teren przy MOK, pub Ambasada, czerwiec

Katowice, Pałac Młodzieży, czerwiec – lipiec

AA Miejski Ośrodek Kultury Centrum im. Adama Mickiewicza 42­‑400 Zawiercie, ul. Piastowska 1 BB 32­‑672­‑28­‑82 DD http://www.mok.pl

Festiwal muzyki i tańca. W programie warsztaty tańca lindy hop.

AA Pałac Młodzieży 40­‑066 Katowice, ul. Mikołowska 26 BB 32­‑251­‑85­‑93, 32­‑251­‑64­‑31 wew. 1222 DD http://pm.katowice.pl

Warsztaty artystyczne podczas wakacji w Pracowni Rzeźby, Ceramiki, Rękodzieła i Witrażu. [kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

[kod] muzyka

EELetnie Kino Plenerowe EEXV Rejonowe Konfrontacje Amatorskich Teatrów „Tajemnice Teatru” Zawiercie, Miejski Ośrodek Kultury Centrum im. Adama Mickiewicza, czerwiec AA MOK Centrum im. Adama Mickiewicza 42­‑400 Zawiercie, ul. Piastowska 1 BB 32­‑672­‑28­‑82 DD http://www.mok.pl

Gliwice, skwery w dzielnicach miasta, czerwiec – sierpień AA Wydział Kultury i Promocji Miasta 44­‑100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 BB 32­‑238­‑54­‑09 CC kp@um.gliwice.pl DD http://www.gliwice.eu

Bezpłatne projekcje filmowe na gliwickich skwerach. [kod] film, fotografia

Impreza przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. [kod] literatura, teatr

EESeminarium Szermierki Japońskiej Czerwionka­‑Leszczyny, Centrum Kulturalno­ ‑Edukacyjne, czerwiec – lipiec AA Miejski Ośrodek Kultury 44­‑230 Czerwionka­‑Leszczyny, ul. Wolności 2 BB 32­‑431­‑89­‑55 CC mokcl@mokcl.pl DD http://mokcl.pl

Seminarium Szermierki Japońskiej to zajęcia doskonalące umiejętności w zakresie choreografii ruchowej. Celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu sztuki, historii oraz tradycyjnego sportu Japonii. Każdorazowo do Czerwionki­‑Leszczyn przyjeżdżają zaproszeni goście z Kraju Kwitnącej Wiśni. Uczestnicy to młodzież i osoby dorosłe. [kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

145


lipiec TEATR KOREZ W KATOWICACH „WIWISEXIA” reż. Mirosław Neinert na pierwszym planie: Ewa Kubiak, Piotr Bułka

foto: Jeremi Astaszow/JerBa Studio

lipiec


|1 | 2

sobota

Haliny i Mariana

niedziela

Marii i Urbana

lipiec


|3 |4 |5 |6 |7 |8 | 9

poniedziałek

Jacka i Anatola

wtorek

Teodora i Innocentego

środa

Karoliny i Antoniego

czwartek

Łucji i Dominika

piątek

Cyryla i Metodego

sobota

Elżbiety i Prokopa

niedziela

Zenona i Weroniki

lipiec


| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

poniedziałek

Filipa i Amelii

wtorek

Olgi i Pelagii

środa

Jana i Gwalberta

czwartek

Ernesta i Małgorzaty

piątek

Marceliny i Bonawentury

sobota

Henryka i Włodzimierza

niedziela

Marii i Benedykta

lipiec


| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

poniedziałek

Bogdana i Aleksego

wtorek

Kamila i Szymona

środa

Wincentego i Wodzisława

czwartek

Czesława i Hieronima

piątek

Daniela i Andrzeja

sobota

Magdaleny i Bolesława

niedziela

Bogny i Apolinarego

lipiec


| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

poniedziałek

Kingi i Krystyny

wtorek

Jakuba i Krzysztofa

środa

Anny i Mirosławy

czwartek

Julii i Natalii

piątek

Wiktora i Innocentego

sobota

Marty i Olafa

niedziela

Julity i Ludmiły

lipiec


| 31

poniedziałek

lipiec

Ignacego i Heleny


EEŚwięto Powiatu Bielskiego oraz Przegląd Potraw Regionalnych „Kulinarne dziedzictwo polsko­‑czeskiego pogranicza” Bystra, OSP, 1 lipca AA Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. Piastowska 40 BB 33­‑813­‑69­‑46 CC turystyka@powiat.bielsko.pl DD http://www.powiat.bielsko.pl

Przegląd Potraw Regionalnych „Kulinarne dziedzictwo polsko­‑czeskiego pogranicza”, odbędzie się 1 lipca w ramach Święta Powiatu Bielskiego w Bystrej. Podczas przeglądu członkinie kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń z gmin powiatu bielskiego oraz uczestnicy z Czech zaprezentują tradycyjne potrawy regionalne w pięciu kategoriach (zupy, dania gorące, ciasta i desery, napoje i nalewki, produkty). Odbędzie się degustacja, a ponadto pokaz rękodzieła ludowego, występy zespołów regionalnych i inne atrakcje. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEPrzegląd Potraw Regionalnych „Święto Łasucha IIi” oraz Dni Gminy Wieprz, Obiekt Infrastruktury Okołoturystycznej, 1 lipca AA Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki 34­‑381 Radziechowy­, Wieprz 700 BB 33­‑860­‑15­‑79 CC gckptrw@gmail.com DD http://www.radziechowy­‑wieprz.pl

Kolejna edycja plenerowej imprezy kulturalnej promującej tradycje kulinarne regionu. W trakcie wystąpią zespoły Grojcowianie i Jodełki, orkiestra dęta z Radziechów oraz inne zespoły z terenu gminy. Imprezie towarzyszy degustacja dań regionalnych przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich i prezentacja rękodzieła ludowego. [kod] folklor, sztuka ludowa

EE50. Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych Brenna, amfiteatr, 1–2 lipca AA Regionalny Ośrodek Kultury 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. 1 Maja 8 BB 33­‑812­‑69­‑08, 33­‑812­‑33­‑33 CC rok@rok.bielsko.pl DD http://www.rok.bielsko.pl

Konkursowe prezentacje grup śpiewaczych, kapel i zespołów regionalnych działających na wsiach w województwie śląskim. Podsumowaniem imprezy jest spotkanie instruktorów z jurorami, połączone z wręczeniem nagród. Organizatorami są Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku­‑Białej i samorząd gminy Brenna. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEFestiwal Pieśni Wędrownych Chorzów, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny, 1–2 lipca AA Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny 41­‑500 Chorzów, ul. Parkowa 25 BB 32­‑241­‑07­‑18 CC sekretariat@muzeumgpe­‑chorzow.pl DD http://muzeumgpe­‑chorzow.pl

Przybliżenie tradycji związanych z tematyką dziadów wędrownych i pieśnią dziadowską. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEŚwięto Herbaty Cieszyn, Wzgórze Zamkowe, 1–2 lipca AA Fundacja Laja 43­‑400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc BB 33­‑851­‑08­‑21 wew. 26 CC info@laja.pl DD http://www.laja.pl

Degustacje i pokazy herbacianych ceremonii z różnych stron świata, wykłady i spotkania z podróżnikami, warsztaty, koncerty. Festiwal, którego partnerem jest Zamek Cieszyn, organizują polsko­‑czeskie organizacje pozarządowe: Fundacja Laja, Stowarzyszenie Petrklíč help, Opowiadamy o Świecie. [kod] interdyscyplinarna

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

155


EEDni Gilowic

EEŚwięto Morza

Gilowice, amfiteatr Grapa Park, 1–2 lipca

Międzybrodzie Bialskie, scena nad jeziorem, 1–2 lipca

AA Gminny Ośrodek Kultury 34­‑322 Gilowice, ul. Krakowska 40 BB 33­‑865­‑30­‑15 CC gok@gilowice.pl DD http://www.gilowice.pl

Dwa dni występów zespołów zagranicznych i polskich, wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji w ramach cyklicznego święta gminy. [kod] inna

AA Gmina Czernichów 34­‑311 Czernichów, ul. Żywiecka 2 BB 33­‑866­‑13­‑25 CC kultura@czernichow.com.pl DD http://www.czernichow.com.pl

Święto Morza w górach. Nie zabraknie zwyczajów związanych z tradycją nocy świętojańskiej, konkursu wianków, regat, koncertów i wystaw. [kod] inna

EEFestiwal Róż

EEDni Milówki

Goczałkowice­‑Zdrój, deptak uzdrowiskowy, 1–2 lipca

Milówka, amfiteatr nad Sołą, 1–2 lipca

AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑230 Goczałkowice­‑Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 61 BB 32­‑210­‑70­‑88 CC gok@goczalkowicezdroj.pl DD http:/http://www.gok.goczalkowicezdroj.pl

AA Gminny Ośrodek Kultury 34­‑360 Milówka, ul. Dworcowa 1 BB 33­‑863­‑73­‑99 CC gok.milowka@interia.pl DD http://www.gok.milowka.pl, http://www.milowka.pl

Dwudniowa impreza, której pomysł i nazwa nawiązują do prowadzonej na terenie miejscowości hodowli kwiatów i krzewów. W ramach festiwalu organizowane są m.in.: warsztaty florystyczne, wystawy kwiatów, konkursy florystyczne. Jedną z największych atrakcji jest przegląd chórów amatorskich, połączony z wieczornym koncertem gwiazdy.

W programie znajdą się koncerty zespołów amatorskich i zawodowych w tym gwiazd polskiej sceny muzycznej. Ponadto różnorodne konkursy, zawody sportowe, pokazy sprzętu strażackiego, wystawy. Zaprezentowany zostanie dorobek artystyczny zespołów i twórców, grup i kółek zainteresowań z terenu gminy Milówka.

[kod] inna

[kod] inna

EEXIX Wielki Piknik Artystyczny

EE„Wianki”, w tym XIV Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Mikrofon dla wszystkich”

„Święto Śląska” Koszęcin, siedziba Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny, 1–2 lipca AA ZPiT Śląsk 42­‑286 Koszęcin, ul. Zamkowa 3 BB 34­‑310­‑64­‑15 CC imprezy@zespolslask.pl DD http://www.zespolslask.pl

Zespół Śląsk obchodzi urodziny, na które zaprasza wszystkich gości do swojej siedziby w Koszęcinie. Występy zespołu, koncerty gwiazd, kabarety, atrakcje dla dzieci, wystawy, rękodzieło, dobra kuchnia, czyli wspaniała plenerowa impreza w pięknej pałacowej scenerii, którą odwiedza corocznie kilkanaście tysięcy widzów. [kod] inna

Zebrzydowice, Gminny Ośrodek Kultury, 1–2 lipca AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑410 Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 21 BB 32­‑469­‑33­‑34 CC gok@gok.zebrzydowice.pl DD http://www.gok.zebrzydowice.pl

„Wianki” w Zebrzydowicach odbywają się od czasów przedwojennych, tradycyjnie w sobotę na pobliskim stawie Młyńszczok. Na zmianę grają dwa zespoły, muzyka do tańca non stop, o północy pokaz sztucznych ogni i dalej zabawa do białego rana. A w niedzielę w zebrzydowickim amfiteatrze Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Mikrofon dla wszystkich”, wieczorem drugi dzień „Wianków”. [kod] inna

156 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEAkcja Lato

EEJastrzębskie Lato Muzyczne

Sosnowiec, Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, 1 lipca – 31 sierpnia

Jastrzębie­‑Zdrój, park Zdrojowy im. dra Mikołaja Witczaka, 2 lipca – 20 sierpnia

AA MBP im. Gustawa Daniłowskiego 41­‑200 Sosnowiec, ul. Kościelna 11 BB 32­‑266­‑43­‑76 CC promocja@biblioteka.sosnowiec.pl DD http://www.biblioteka.sosnowiec.pl

AA MOK – Dom Zdrojowy 44­‑330 Jastrzębie­‑Zdrój, ul. M. Witczaka 5 BB 32­‑476­‑31­‑51, 602­‑591­‑447 CC domzdrojowy@mok.jastrzebie.pl DD http://www.mok.jastrzebie.pl

Letnia akcja w bibliotece, przeznaczona dla dzieci spędzających wakacje w mieście. Najwybitniejsi klasycy polskiej i obcej powieści dla dzieci będą patronowali warsztatom literackim i plastycznym, konkursom, turniejom, wycieczkom, projekcjom filmowym, a także spotkaniom ze współczesnymi autorami książek.

Spotkania z różnorodnymi formami żywej muzyki w wykonaniu znanych muzyków i zespołów.

[kod] inna

[kod] muzyka

EEWakacyjne Warsztaty Muzealne – Odkrywamy Ślady Przeszłości Będzin, Muzeum Zagłębia, 4–7 lipca

EEWakacje w Bibliotece Tychy, Miejska Biblioteka Publiczna, 1 lipca – 31 sierpnia AA Biblioteka Główna – Mediateka 43­‑100 Tychy, al. J. Piłsudskiego 16 BB 32­‑227­‑04­‑54 CC promocja@mbp.tychy.pl DD http://www.mbp.tychy.pl

Tematyczne zajęcia literackie i plastyczne, rozrywki umysłowe, zabawy na świeżym powietrzu. [kod] inna

AA Muzeum Zagłębia 42­‑500 Będzin, ul. gen. K. Świerczewskiego 15 BB 32­‑267­‑77­‑07 CC sekretariat@muzeum.bedzin.pl DD http://www.muzeum.bedzin.pl

Warsztaty muzealne organizowane są w pierwszym tygodniu lipca od wtorku do piątku. Program obejmuje najczęściej: zwiedzanie wystaw stałych w zamku i pałacu Mieroszewskich, zwiedzanie podziemi będzińskich, zajęcia związane z aktualnymi wystawami czasowymi, konkursy plastyczne i historyczne, zajęcia warsztatowe oraz zwiedzanie ciekawych miejsc w mieście. Wstęp wolny. [kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

EEXXVIII Galeria Letnia. Wernisaż wystawy malarstwa Jolanty Madej z okazji 35­‑lecia pracy twórczej Olsztyn, Gminny Ośrodek Kultury, 2 lipca AA Gminny Ośrodek Kultury 42­‑256 Olsztyn, pl. J. Piłsudskiego 15 BB 34­‑328­‑53­‑13 DD http://www.olsztyn­‑jurajski.pl

Prezentacje malarstwa Jolanty Madej, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – Wydziału Grafiki w Katowicach. Autorka w swej twórczości inspiruje się pięknem otaczającego świata, zatrzymuje go i utrwala. Wystawa z okazji 35­‑lecia pracy twórczej. Wernisaż 2 lipca. [kod] plastyka

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

157


EE12. Festiwal Tauron Nowa Muzyka

EELetnia Szkoła Artystyczna – Warsztaty polskich tańców ludowych i narodowych

Katowice, 6–9 lipca AA More Music Agency 40­‑026 Katowice, ul. Wojewódzka 26a/5 BB 32­‑701­‑79­‑97 CC adam@jazzclub.pl, adam@fantomas.com.pl DD http://www.festiwalnowamuzyka.pl

Idea naszego festiwalu – piszą organizatorzy narodziła się w 2006 r. i jest tak naprawdę zupełnie prosta. Od samego początku chcieliśmy pokazywać polskiej publiczności to co najciekawsze we współczesnej muzyce z pogranicza jazzu, elektroniki i tanecznych rytmów, udowadniając jednocześnie, że brzmienia praktycznie całkowicie nieobecne w krajowych mediach mogą przyciągnąć do Katowic sporą grupę fanów niebanalnej muzyki tak z Polski, jak i całej niemalże Europy. Od sześciu lat uważnie śledzimy kariery największych gwiazd oraz najciekawszych debiutantów, starając się zapraszać tych artystów, którzy w doskonały sposób łączą niecodzienne, czasem awangardowe pomysły, z umiejętnością dotarcia do wielotysięcznej publiczności. To właśnie u nas po raz pierwszy w Polsce zaprezentowały się takie gwiazdy muzyki, jak Autechre, DJ Krush, Prefuse 73, Jamie Lidell, Amon Tobin, Flying Lotus, Battles, Bonobo czy Fever Ray. To my również, jako pierwsi, zaproponowaliśmy publiczności możliwość zabawy w historycznych, postindustrialnych kopalnianych lokalizacjach. Połączenie nowoczesnych brzmień z historycznym dziedzictwem Górnego Śląska okazało się doskonałą receptą na sukces, o czym zaświadcza coraz większa ilość osób odwiedzających co roku nasz festiwal i spora ilość nagród, jakie otrzymaliśmy, w tym zdobyty w 2010 roku tytuł Najlepszego Małego Festiwalu w Europie, przyznany nam przez European Festival Awards. [kod] muzyka

Koszęcin, siedziba Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny, 7–15 lipca AA ZPiT Śląsk 42­‑286 Koszęcin, ul. Zamkowa 3 BB 34­‑310­‑64­‑15 CC info@zespolslask.pl DD http://www.zespolslask.pl

Wykłady i zajęcia w Letniej Szkole Artystycznej są kierowane do odbiorców w kraju i za granicą, szczególnie do tych, które pragną doskonalić swój warsztat lub wstąpić na profesjonalną drogę w tej dziedzinie sztuki. Wszystkie zajęcia są prowadzone przez znakomitych pedagogów. Miejscem spotkania młodych artystów jest siedziba Śląska w Koszęcinie. [kod] taniec

EEFizyczne Fascynacje – Warsztaty elektroniczne Łaziska Górne, Muzeum Energetyki, 8 lipca AA Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki 43­‑170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30 BB 603­‑155­‑562 CC wydarzenia@muzeumenergetyki.pl DD http://www.muzeumenergetyki.pl [kod] inna

EEFestiwal Disco Dance Olsztyn, błonia zamkowe, 8 lipca AA Norbi Sound – Norbert Pęczkowski 42­‑200 Częstochowa, ul. Bór 182 BB 692­‑240­‑998 CC kontakt@discodancefestiwal.pl

Na plenerowej scenie pod ruinami zamku wystąpią największe gwiazdy muzyki disco polo: Weekend, Power Play, Piękni i Młodzi, After Party, Mig, Long & Junior i inni. [kod] muzyka

158 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEDni Dawnych Kultur & Słowiańska Noc Folkmetalowa Brenna Centrum, Park Turystyki, 8–9 lipca AA Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna 43­‑438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77 BB 33­‑853­‑65­‑50 CC opkis@brenna.org.pl DD http://www.brenna.org.pl

Impreza rekonstrukcyjna odwołująca się do czasów wczesnego średniowiecza, z wieczornymi koncertami muzyki folkmetalowej. [kod] inna

EEOscypek Fest Żywiec, amfiteatr Pod Grojcem, 8–9 lipca AA Kapela Pieczarki 34­‑350 Węgierska Górka CC biuro@oscypekfest.pl DD http://www.oscypekfest.pl

Od 2005 r. w sezonie letnim organizowany jest w Żywcu cykliczny projekt pt. „Oscypek Fest”, podczas którego powstaje największy ser góralski na świecie, robiony przez miejscowych górali i kapelę Pieczarki. Corocznie imprezę odwiedzają tysiące ludzi. Gwiazdami tegorocznej edycji są zespół IRA oraz Kamil Bednarek. [kod] inna

EEWrota Czasu Podzamcze, Zamek w Ogrodzieńcu, 8–9 lipca AA Zamek sp. z o.o. 42­‑440 Ogrodzieniec, ul. T. Kościuszki 66 BB 32­‑673­‑22­‑20 CC biuro@zamek­‑ogrodzieniec.pl DD http://www.zamek­‑ogrodzieniec.pl

EEBrowary I Bimbrownie w Aspekcie Historycznym Chorzów, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny, 9 lipca AA Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny 41­‑500 Chorzów, ul. Parkowa 25 BB 32­‑241­‑07­‑18 CC sekretariat@muzeumgpe­‑chorzow.pl DD http://muzeumgpe­‑chorzow.pl

Impreza mająca za zadanie przybliżyć ciekawostki oraz rozwiązać zagadki historii od czasów antycznych do współczesności. Na jednym polu przy Zamku Ogrodzienieckim staną obok siebie przeróżne jednostki militarne, od rzymskich gladiatorów po partyzantów II wojny światowej. Będzie można zobaczyć, jak ewoluowały stroje, obozowiska i uzbrojenie żołnierzy na przestrzeni dziejów. To zaproszenie do podróży w czasie.

Pokazy warzenia i prezentacja różnych gatunków piwa. Jarmark, wykłady, muzyka biesiadna. Prelekcje dotyczące odmian chmielu i jego upraw. Jak co roku na terenie muzeum zostanie odtworzona leśna bimbrownia.

[kod] inna

[kod] inna

EEZlot Food Trucków

EEFilmowa Pełnia Księżyca

Ustroń, Rynek, 8–9 lipca

Katowice, Miejski Dom Kultury Bogucice­‑Zawodzie, 9 lipca

AA Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki 43­‑450 Ustroń, Rynek 1 BB 33­‑857­‑93­‑28 CC promocja@ustron.pl DD http://www.ustron.pl [kod] inna

AA MDK Bogucice­‑Zawodzie – dział Zawodzie 40­‑233 Katowice, ul. K. Marcinkowskiego 13A BB 32­‑255­‑32­‑44 CC zawodzie@mdkbogucice­‑zawodzie.pl DD http://www.mdkbogucice­‑zawodzie.pl

Kontynuacja letnich pokazów filmowych w ogrodzie MDK: filmy katastroficzne oraz science fiction. [kod] film, fotografia

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

159


EEXXVII Impresje Mikołowskie

EEDzień Miodu

Mikołów, Miejski Dom Kultury, 10–19 lipca

Chorzów, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny, 16 lipca

AA Miejski Dom Kultury 43­‑190 Mikołów, Rynek 19 BB 32­‑226­‑21­‑47 CC sekretariat@mdkmikolow.eu DD http://www.mdkmikolow.eu

Plenery mikołowskie mają swoją bogatą historię. Brali w nich udział najwybitniejsi malarze, graficy i rzeźbiarze. [kod] plastyka

AA Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny 41­‑500 Chorzów, ul. Parkowa 25 BB 32­‑241­‑07­‑18 DD http://muzeumgpe­‑chorzow.pl

Prezentacja tradycyjnych sposobów pozyskiwania miodu. Historia pszczelarstwa, „żywa” pasieka, prelekcje, pokazy. Jarmark miodów i wyrobów pszczelarskich z całego kraju. [kod] inna

EEPrywatka PRL­‑u Wisła, pl. B. Hoffa, amfiteatr im. S. Hadyny, 14–16 lipca AA Wiślańskie Centrum Kultury 43­‑460 Wisła, pl. B. Hoffa 3 BB 33­‑855­‑29­‑67 CC kultura@wisla.pl DD http://www.wisla.pl

Trzydniowa impreza utrzymana w klimacie PRL­‑u. Koncerty z muzyką jak za dawnych lat, wystawa starych pojazdów, warsztaty tematyczne, jazda „ogórkiem”, bar mleczny, woda z saturatora, rowerowy rajd retro i wiele innych atrakcji. [kod] inna

EEXXI Dni Istebnej Istebna, estrada Pod Skocznią, 15–16 lipca AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑470 Istebna 68 BB 33­‑855­‑62­‑08 CC kultura@ug.istebna.pl DD http://www.istebna.eu

W ramach Dni Istebnej odbywają się m.in. wybory na najpiękniejszą góralkę. [kod] inna

EELetnia Szkoła Artystyczna – Międzynarodowa Letnia Szkoła Tańca Współczesnego Koszęcin, siedziba Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny, 20–31 lipca AA ZPiT Śląsk 42­‑286 Koszęcin, ul. Zamkowa 3 BB 34­‑310­‑64­‑15 CC info@zespolslask.pl DD http://www.zespolslask.pl

Wykłady i zajęcia w Letniej Szkole Artystycznej są kierowane do odbiorców w kraju i za granicą, szczególnie do osób pragnących doskonalić swój warsztat lub chcących wstąpić na profesjonalną drogę. Wszystkie zajęcia są prowadzone przez znakomitych pedagogów. Miejscem spotkania młodych artystów jest siedziba zespołu Śląsk w Koszęcinie. [kod] taniec

EEZaczarowany Świat Operetki i Musicalu Ustroń, Miejski Dom Kultury Prażakówka, 22 lipca AA Miejski Dom Kultury Prażakówka 43­‑450 Ustroń, ul. I. Daszyńskiego 28 BB 33­‑854­‑29­‑06 CC mdk@ustron.pl DD http://mdk.ustron.pl [kod] muzyka

160 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEDni Żywca

EEDni Gminy i Miasta Koziegłowy

Żywiec, amfiteatr Pod Grojcem, 22 lipca

Koziegłowy, Centrum Rekreacji przy MGOPK, 22–23 lipca

AA Miejskie Centrum Kultury 34­‑300 Żywiec, al. Wolności 4 BB 33­‑475­‑11­‑60 CC mck@mck.zywiec.pl DD http://www.mck.zywiec.pl

W koncercie, który odbędzie się w ramach Dni Żywca, zaprezentują się lokalne zespoły rockowe. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Bracia, który wystąpi wraz z Krzysztofem Cugowskim. [kod] muzyka

AA Miejsko­‑Gminny Ośrodek Promocji Kultury 42­‑350 Koziegłowy, ul. Żarecka 28 BB 34­‑314­‑12­‑68 CC dkkozieglowy@wp.pl DD http://dk­‑kozieglowy.pl

Koncerty, wernisaże, wystawy, zabawy taneczne, gra miejska, wesołe miasteczko, różnorodna gastronomia są nieodłącznymi elementami Dni Gminy i Miasta Koziegłowy. [kod] inna

EEXXIII Lato w Jasienicy Jasienica, amfiteatr Drzewiarz, 22–23 lipca AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑385 Jasienica 1360 BB 33­‑821­‑20­‑56 CC gok@jasienica.pl DD http://www.gokjasienica.pl

Dwudniowa impreza plenerowa. W programie m.in. koncerty zespołów regionalnych, rockowych i folkowych, ponadto kabareton, wystawy i kiermasz. [kod] inna

EEDni Jeleśni

EE12. Gminna Feta Łodygowice, Zespół Zamkowo­‑Parkowy, 22–23 lipca AA Gminny Ośrodek Kultury 34­‑325 Łodygowice, pl. Wolności 5 BB 33­‑863­‑10­‑86 CC gok@lodygowice.pl DD http://www.lodygowicegok.pl

Dwudniowa impreza plenerowa dla całych rodzin, lokalnej społeczności, gości oraz turystów. Występ zaproszonych zespołów amatorskich i zawodowych oraz kapel ludowych. [kod] inna

Jeleśnia, plac obok Urzędu Gminy, 22–23 lipca AA Gminny Ośrodek Kultury 34­‑340 Jeleśnia, ul. Plebańska 1 BB 33­‑863­‑66­‑68 CC jelesniagok@gmail.com DD http://www.jelesnia.naszgok.pl

Jest to impreza masowa, gromadząca po kilka tysięcy osób każdego dnia. Występują miejscowe kapele góralskie i zespoły folklorystyczne, a także, od kilkunastu lat, zespoły folklorystyczne ze Słowacji. Największe tłumy przyciągają jednak występy gwiazd polskiej sceny. Impreza trwa do późnych godzin nocnych. Dodatkowo organizowane są wystawy: łowiecka, zdobnictwa bibułkowego, malarstwa, akwareli, grafiki, fotografii, wyrobów wikliniarskich, sztuki ludowej. Przeprowadzane są konkurencje sprawnościowe dla dzieci i dorosłych. Dzieci mogą zabawić się w lunaparku. Produkty regionalne i żywność ekologiczną można kupić na jarmarku. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się pokazy ratownictwa straży pożarnej.

EEJurajski Festiwal Sztuki i Wina Olsztyn, Rynek, 22–23 lipca AA Urząd Gminy 42­‑256 Olsztyn, pl. J. Piłsudskiego 10 BB 34­‑328­‑50­‑76, 34­‑328­‑50­‑77 DD http://www.olsztyn­‑jurajski.pl

Jarmark wina, sera i innych wyrobów regionalnych oraz sztuki, połączony z warsztatami winiarskimi i koncertami. Ponadto: kolorowa parada z Bachusem na błonia zamkowe, projekcja filmu, wystawy malarstwa, fotografii, rzeźby, konkursy i atrakcje dla rodzin. Organizatorzy: Gmina Olsztyn, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, GOK, Biblioteka i GOSiR w Olsztynie. [kod] muzyka

[kod] inna

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

161


EEDrugie Lato Filmowe z Promykiem –

EEIII Folk Day – XIII Międzynarodowy

Bystrzański Festiwal Filmowy

Konkurs Heligonistów

Bystra, Gminny Ośrodek Kultury Promyk, 22–25 lipca

Węgierska Górka, bulwary, 27 lipca

AA GOK Promyk 43­‑360 Bystra, ul. J. Fałata 2k BB 33­‑817­‑07­‑73 CC gok@gok.wilkowice.pl DD http://www.gok.wilkowice.pl

AA Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka 34­‑350 Węgierska Górka, os. XX­‑lecia II RP 12 BB 33­‑864­‑21­‑87 CC wegierska­‑gorka@opg.pl DD http://wegierska­‑gorka.opg.pl

Przegląd kina polskiego i światowego ze szczególnym uwzględnieniem filmów animowanych z bielskiego Studia Filmów Rysunkowych. Spotkania z twórcami, kino nieme z taperem, koncert muzyki filmowej.

Konkurs ma na celu zachowanie i popularyzację gry na heligonce oraz przybliżenie tradycyjnych utworów muzycznych górali żywieckich wypoczywającym w gminie Węgierska Górka turystom. Impreza rozpocznie się korowodem spod Urzędu Gminy.

[kod] film, fotografia

[kod] folklor, sztuka ludowa

EEArtystyczne Lato

EEVIII Military Festival

Rybnik, Dom Kultury w Rybniku­‑Boguszowicach, 24 lipca – 4 sierpnia

Ustroń, Rynek, amfiteatr, 29–30 lipca

AA Dom Kultury w Rybniku­‑Boguszowicach 44­‑253 Rybnik, pl. Pokoju 1 BB 32­‑425­‑20­‑16 CC dkboguszowice@gmail.com DD http://www.dkboguszowice.pl

Coroczna, dwutygodniowa akcja umożliwiająca dzieciom zagospodarowanie wolnego czasu podczas wakacji. W ofercie domu kultury znajdują się: liczne warsztaty artystyczne, podwórkowe gry i zabawy oraz zajęcia komputerowe. Codziennie seanse filmowe dla dzieci, organizowane są również wycieczki. Wstęp na projekcje jest wolny, uczestnictwo w zajęciach artystycznych i wycieczkach jest płatne. [kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

AA Miejski Dom Kultury Prażakówka 43­‑450 Ustroń, ul. I. Daszyńskiego 28 BB 33­‑854­‑29­‑06 CC mdk@ustron.pl DD http://www.mdk.ustron.pl [kod] inna

EEXXI Dni Żarnowca Żarnowiec, stadion sportowy Trzy Korony, 29–30 lipca AA Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki 42­‑439 Żarnowiec, Rynek 9 BB 32­‑644­‑91­‑14 CC gok114@poczta.onet.pl DD http://www.goksitzarnowiec.pl

Festyn promujący dorobek miejscowych twórców i zespołów, z udziałem gwiazd estrady. [kod] inna

162 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


Tydzień Kultury Beskidzkiej


Foto: W. Kompała/kocurzonka.pl


EE54. Tydzień Kultury Beskidzkiej, w tym 48. Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu, 28. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne w Wiśle, 70. Gorolski Święto w Jabłonkowie, 23. Festyn Istebniański w Istebnej, 39. Wawrzyńcowe Hudy w Ujsołach Wisła, Szczyrk, Żywiec, Maków Podhalański, Oświęcim, Istebna, Ujsoły, Jabłonków (Republika Czeska), 29 lipca – 6 sierpnia AA Regionalny Ośrodek Kultury 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. 1 Maja 8 BB 33­‑812­‑69­‑08, 33­‑812­‑33­‑33 CC tkb@rok.bielsko.pl DD http://tkb.art.pl

Największa w kraju i jedna z największych imprez folklorystycznych w świecie. Ponad 100 zespołów tanecznych z ok. 20 państw na różnych kontynentach, 4 tysiące tancerzy, śpiewaków i muzyków, ponad 50 kilkugodzinnych wieczornych koncertów na dużych plenerowych estradach, odbywających się równocześnie w kilku miejscowościach przez kolejnych 9 dni. Część zespołów uczestniczy w dwóch imprezach konkursowych: Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu i Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych, które w 2017 r. odbywają się w Wiśle. Wiele imprez towarzyszących, takich jak przedpołudniowe koncerty kapel, uliczne korowody, wystawy, kiermasze i Targi Sztuki Ludowej w Żywcu. Organizatorami TKB są: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku­‑Białej, samorządy Wisły, Szczyrku, Żywca, Makowa Podhalańskiego, Oświęcimia, Istebnej i Ujsół oraz Koło Miejscowe PZKO w Jabłonkowie. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEJarmark Produktów Tradycyjnych Chorzów, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny, 30 lipca AA Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny 41­‑500 Chorzów, ul. Parkowa 25 BB 32­‑241­‑07­‑18 CC sekretariat@muzeumgpe­‑chorzow.pl DD http://muzeumgpe­‑chorzow.pl

Pokazy i promocja tradycyjnych potraw śląskich i produktów regionalnych, połączone z kiermaszem i występami zespołów folklorystycznych. [kod] folklor, sztuka ludowa

EELiteracki Festiwal Podróżniczy „Robinsonada” Dąbrowa Górnicza, Pogoria III, lipiec AA Miejska Biblioteka Publiczna 41­‑300 Dąbrowa Górnicza, ul. T. Kościuszki 25 BB 32­‑639­‑03­‑00 [kod] inna

EEKoncert chóru University of Pretoria Tuks Camerata Gliwice, Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko, lipiec AA CKS Mrowisko, Akademicki Chór Politechniki Śląskiej oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury 44­‑119 Gliwice, ul. Pszczyńska 85 CC spk_gliwice@wp.pl DD http://www.gliwice.chor.pl http://www.spk­‑gliwice.aq.pl

Koncert chóru z Republiki Południowej Afryki, przebywającego na tournée po Europie, który zaśpiewa na zaproszenie Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej i Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury, jako gość specjalny tegorocznej edycji Gliwickich Spotkań Chóralnych. [kod] muzyka

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

163


EEMiędzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy „Ulicznicy” Gliwice, plener: skwery, ulice, parki, Rynek, lipiec AA Wydział Kultury i Promocji Miasta 44­‑100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 BB 32­‑238­‑54­‑09 CC kp@um.gliwice.pl DD http://www.gliwice.eu

„Ulicznicy” to próba zderzenia szeroko pojętej sztuki z miastem. Połączenia w jedną formułę festiwali: buskerskiego, muzycznego i teatralnego z takimi zdarzeniami, jak uliczne kino, warsztaty czy instalacje. Wspólnym mianownikiem wszystkich działań jest ulica – miejsce mijania się zwykłych­ ‑niezwykłych ludzi. W ramach festiwalu w każdym tygodniu odbywają się przeróżne ciekawe imprezy artystyczne.

EEPrzegląd Zespołów Regionalnych Rudzica, filia Gminnego Ośrodka Kultury, lipiec AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑385 Jasienica 1360 BB 33­‑821­‑20­‑56 CC gok@jasienica.pl DD http://www.gokjasienica.pl [kod] folklor, sztuka ludowa

EEI Rybnicki Zlot Motocyklowy Rybnik, Rybnik centrum, lipiec AA Biuro Kultury Urzędu Miasta 44­‑200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2 BB 32­‑439­‑22­‑60 CC kultura@um.rybnik.pl DD http://www.kultura.rybnik.eu

[kod] interdyscyplinarna

EEXVIII Gliwicki Festiwal Bachowski Gliwice, kościoły, Ruiny Teatru Victoria, lipiec AA Klub Inicjatyw Kulturalnych 44­‑100 Gliwice, ul. Studzienna 6 BB 32­‑231­‑55­‑36 CC kikgliwice@gmail.com DD http://www.kikgliwice.com

Celem festiwalu jest przybliżenie słuchaczom dzieł jednego z największych geniuszy muzycznych, ukazanie źródeł i inspiracji bachowskich w muzyce różnych epok i gatunków oraz prezentacja polskich i światowych osiągnięć w zakresie historycznej interpretacji muzyki barokowej. Festiwal jest jedną z najstarszych w regionie imprez dających słuchaczom możliwość zobaczenia i usłyszenia na żywo dawnych instrumentów muzycznych. Wielokrotnie odbywały się na nim polskie prawykonania utworów Bacha i innych kompozytorów jego epoki, co wpisuje go w nurt najbardziej znaczących imprez tego typu w kraju. W swojej historii niejednokrotnie gościł wybitnych wykonawców, którzy dzięki festiwalowi mogli po raz pierwszy zaprezentować się publiczności śląskiej.

Spotkanie miłośników jednośladów. Konkurencje motoryzacyjne, „palenie gumy”, pokazy stuntu, teatru ognia, połączone z rockowym graniem. Prezentacje i parada motocykli. [kod] inna

EEMusic & Water Festival Rybnik, kąpielisko Ruda, stadion miejski, lipiec AA Urząd Miasta 44­‑200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2 BB 32­‑439­‑22­‑60 DD http://www.rybnik.eu

Unikalna formuła odkrywania muzyki na żywo. Nowoczesne brzmienia, modne trendy, niezwykłe połączenie sportów wodnych i dźwięków. Dwa dni zabawy na kąpielisku Ruda zakończone koncertem zagranicznej gwiazdy na stadionie miejskim w towarzystwie czołówki gwiazd polskiej sceny muzycznej. [kod] interdyscyplinarna

[kod] muzyka

164 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEBieg po Serce Zbója Szczyrka

EEKoncert Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej

Szczyrk, plac św. Jakuba, lipiec AA Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika 43­‑370 Szczyrk, ul. Beskidzka 106 BB 33­‑817­‑86­‑36 CC kultura@szczyrk.pl DD http://www.szczyrk.pl

Trasa biegu charytatywnego przebiega pętlą między placem Jakuba a amfiteatrem Skalite. Podczas imprezy odbywa się wiele koncertów oraz imprez o charakterze kulturalnym.

Żywiec, amfiteatr Pod Grojcem, lipiec AA Miejskie Centrum Kultury 34­‑300 Żywiec, al. Wolności 4 BB 33­‑475­‑11­‑60 CC mck@mck.zywiec.pl DD http://www.mck.zywiec.pl

Koncert Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej z Bydgoszczy pod batutą ks. Przemysława Pasternaka. W repertuarze największe przeboje muzyki filmowej. [kod] muzyka

[kod] inna

EEJakubowe Święto

EELato z Kulturą

Szczyrk, amfiteatr Skalite, lipiec

Bielsko­‑Biała, park Słowackiego, Rynek, lipiec – sierpień

AA Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im Jana Więzika 43­‑370 Szczyrk, ul. Beskidzka 106 BB 33­‑817­‑86­‑36 CC kultura@szczyrk.pl DD http://www.szczyrk.pl

AA Bielskie Centrum Kultury 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. J. Słowackiego 27 BB 33­‑828­‑16­‑40 CC bck@bck.bielsko.pl DD http://www.bck.bielsko.pl

Impreza plenerowa mająca na celu popularyzację historii i dorobku artystycznego miasta Szczyrk. Wiele koncertów, zabaw i innych atrakcji.

To cykl weekendowych koncertów organizowanych w lipcu i sierpniu, w soboty w parku Słowackiego, w niedziele na Rynku. [kod] muzyka

[kod] inna

EEVIII Dni Maryjne oraz VI Festiwal Pieśni I Piosenki Maryjnej Ślemień, kościół pw. NMP, Jasna Górka, lipiec AA Gminny Ośrodek Kultury Jemioła 34­‑323 Ślemień, ul. Krakowska 124 BB 33­‑865­‑43­‑53 CC slemien.gok@gmail.com DD http://www.slemien.naszgok.pl

Dni Maryjne na Jasnej Górce to niezwykłe wydarzenie dla mieszkańców gminy oraz przybyłych gości, którzy spotykają się na wspólnej modlitwie i adoracji Jasnogórskiej Pani. Wydarzeniu temu towarzyszy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej, połączony z konkursami i nagrodami. Na zakończenie odbywa się koncert zaproszonej gwiazdy.

EE12. Przegląd Filmowy „Wakacyjne Kadry” Cieszyn, kino Piast, Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy, lipiec – sierpień AA Urząd Miejski – Wydział Kultury 43­‑400 Cieszyn, Rynek 1 BB 33­‑479­‑43­‑40 CC kultura@um.cieszyn.pl DD http://wakacyjnekadry.pl

Głównie współczesne polskie kino, to komercyjne, ale też propozycje dla wymagającego widza. W programie również kino plenerowe, warsztaty i koncerty. [kod] film, fotografia

[kod] muzyka

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

165


EE19. Letni Ogród Teatralny Katowice, Teatr Korez, podcienia Miasta Ogrodów, lipiec – sierpień AA Teatr Korez 40­‑032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2 BB 33­‑209­‑00­‑88 CC biuro@korez.art.pl DD http://www.korez.art.pl

Ogólnopolski przegląd spektakli komediowych. [kod] literatura, teatr

EEKulturalne Lato z RCK Racibórz, lipiec – sierpień AA Raciborskie Centrum Kultury 47­‑400 Racibórz, ul. F. Chopina 21 BB 32­‑415­‑25­‑40 CC sekretariat@rck.com.pl DD http://www.rck.com.pl

W każdą wakacyjną niedzielę koncerty oraz animacje w różnych miejscach miasta. [kod] inna

EELato z Biblioteką Racibórz, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla, lipiec – sierpień AA MiPBP im. Ryszarda Kincla 47­‑400 Racibórz, ul. J. Kasprowicza 12 BB 32­‑415­‑37­‑24 CC biblrac@poczta.onet.pl DD http://www.biblrac.pl

Lato z Biblioteką to akcja organizowana co roku pod innym hasłem przewodnim. Lato 2017 dzieci będą mogły spędzić, poznając nietypowe święta na podstawie starannie dobranej literatury. Z pewnością świętować będą Dzień Włóczykija, Dzień Smerfa i Dzień Roweru. W trakcie spotkań przeprowadzane będą zajęcia plastyczne, rekreacyjno­‑sportowe, warsztaty, wycieczki oraz przedstawienia teatralne. [kod] literatura, teatr

166 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


sierpień TEATR ŚLĄSKI IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH „LENI RIEFENSTAHL. EPIZODY NIEPAMIĘCI” reż. Ewelina Marciniak na zdjęciu (od lewej): Agata Woźnicka, Małgorzata Gorol

foto: Natalia Kabanow

sierpien


|1 |2 |3 |4 |5 | 6

wtorek

Piotra i Justyny

środa

Gustawa i Alfonsa

czwartek

Lidii i Augusta

piątek

Dominika i Protazego

sobota

Marii i Stanisławy

niedziela

Sławy i Jakuba

sierpień


|7 |8 |9 | 10 | 11 | 12 | 13

poniedziałek

Doroty i Kajetana

wtorek

Emila i Cyryla

środa

Romana i Romualda

czwartek

Borysa i Wawrzyńca

piątek

Zuzanny i Filomeny

sobota

Klary i Hilarego

niedziela

Hipolita i Diany

sierpień


| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

poniedziałek

Alfreda i Euzebiusza

wtorek

środa

Rocha i Joachima

czwartek

Jacka i Mirona

piątek

Heleny i Bronisławy

sobota

Bolesława i Juliana

niedziela

Bernarda i Sobiesława

Wniebowzięcie NMP

Święto Wojska Polskiego

Marii i Napoleona

sierpień


| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27

poniedziałek

Joanny i Franciszki

wtorek

Cezarego i Tymoteusza

środa

Filipa i Apolinarego

czwartek

Jerzego i Bartłomieja

piątek

Ludwika i Luizy

sobota

Marii i Zefiryny

niedziela

Józefa i Moniki

sierpień


| 28 | 29 | 30 | 31

poniedziałek

Augustyna i Patrycji

wtorek

Sabiny i Jana

środa

Róży i Szczęsnego

czwartek

Bogdana i Rajmunda

sierpień


EEWakacje w MOK

EEXXIV Dni Gminy Węgierska Górka

Kłobuck, Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły, 1 sierpnia

Węgierska Górka, bulwary, 4–6 sierpnia

AA MOK im. Władysława Sebyły 42­‑100 Kłobuck, ul. Targowa 1 BB 34­‑317­‑29­‑91 CC mok.klobuck@gmail.com DD http://mokklobuck.pl [kod] inna

EEŚrodowe spotkania

AA Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka 34­‑350 Węgierska Górka, os. XX­‑lecia II RP 12 BB 33­‑864­‑21­‑87 CC wegierska­‑gorka@opg.pl DD http://wegierska­‑gorka.opg.pl

Ciesząca się dużym zainteresowaniem impreza jedna z największych w powiecie żywieckim. Stanowi uatrakcyjnienie oferty wypoczynkowej dla przebywających w gminie turystów. [kod] inna

w Muzeum Zagłębia Będzin, Muzeum Zagłębia, 2–23 sierpnia AA Muzeum Zagłębia 42­‑500 Będzin, ul. gen. K. Świerczewskiego 15 BB 32­‑267­‑77­‑07 CC sekretariat@muzeum.bedzin.pl DD http://www.muzeum.bedzin.pl

Zajęcia edukacyjne w okresie wakacji skierowane do różnych grup wiekowych. Odbywają się w sierpniu, w środy, w godz. 10.00–13.00. W programie zwiedzanie zamku, Pałacu Mieroszewskich, Domu Modlitwy Mizrachi, podziemi będzińskich oraz parku na Wzgórzu Zamkowym. Odbędą się spotkania z muzealnikami, gry muzealne, konkursy historyczne i zajęcia plastyczne. Wstęp wolny. [kod] inna

EE12. Off Festival Katowice, Dolina Trzech Stawów, 4–6 sierpnia AA Fundacja Independent 40­‑133 Katowice, ul. A. Górnika 3/5 CC info@off­‑festival.pl DD http://off­‑festival.pl

EEIV Turniej Żniwowania Metodami Tradycyjnymi „Josiynicki Żniwowani” Jasienica, amfiteatr Drzewiarz, 5 sierpnia AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑385 Jasienica 1360 BB 33­‑821­‑20­‑56 CC gok@jasienica.pl DD http://www.gokjasienica.pl

Impreza plenerowa, podtrzymująca dawne tradycje zbierania zboża. Konkurencje turniejowe to żęcie sierpem, koszenie kosą, młócenie cepem, klepanie kosy. Jury turnieju przyznaje nagrody w poszczególnych konkurencjach oraz wyróżnia drużynę za najładniejszą prezentację. Miejsce turnieju stylizowane jest na dawną wieś w czasie żniw oraz podawane są tradycyjne wiejskie posiłki. Turniejowi towarzyszą występy artystyczne, atrakcje dla dzieci, stoiska z rękodziełem oraz potrawami regionalnymi, wystawy. [kod] folklor, sztuka ludowa

To cykliczna impreza, która przyciąga rzesze fanów. Dolina Trzech Stawów na trzy dni zamienia się w centrum muzyki alternatywnej. Wydarzenie zapoczątkowane przez Artura Rojka na stałe wpisało się już w kalendarz największych imprez muzycznych w kraju. [kod] muzyka

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

175


EEIII Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum Śląska Koszęcin, siedziba Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny, 5–6 sierpnia AA ZPiT Śląsk 42­‑286 Koszęcin, ul. Zamkowa 3 BB 34­‑310­‑64­‑15 CC imprezy@zespolslask.pl DD http://www.zespolslask.pl

Do Koszęcina zjeżdżają powożący z Europy, a podziwiać można nie tylko ich kunszt w trudnej sztuce powożenia, ale także przepiękne pojazdy i wspaniałe konie. Podczas konkursu powożący i pasażerowie ubrani będą w stroje zharmonizowane z typem pojazdu i epoką, z której pochodzi ekwipaż.

EEDożynkowy Plon Niesiemy Chorzów, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny, 6 sierpnia AA Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny 41­‑500 Chorzów, ul. Parkowa 25 BB 32­‑241­‑07­‑18 CC sekretariat@muzeumgpe­‑chorzow.pl DD http://muzeumgpe­‑chorzow.pl

Prezentacja zwyczajów dożynkowych, korowód dożynkowy, wiejska zabawa. Pokazy prac żniwnych m.in. koszenia pól sierpami i kosami, stawiania snopków, przejażdżki wozem na sianie. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEObrona Zamku Olsztyńskiego – Turniej o Szablę Starosty Olsztyńskiego

[kod] inna

EEXX Turniej Rycerski o Miecz Kasztelana Zamku Ogrodzienieckiego Podzamcze, Zamek Ogrodzieniecki, 5–6 sierpnia AA Zamek sp. z o.o. 42­‑440 Ogrodzieniec, ul. T. Kościuszki 66 BB 32­‑673­‑22­‑20 CC biuro@zamek­‑ogrodzieniec.pl DD http://www.zamek­‑ogrodzieniec.pl

Impreza osadzona w realiach średniowiecza, w której udział biorą bractwa rycerskie z kraju i zagranicy. Turniej zapasów, walki na ostre, bohurt, zabawy dla publiczności, tańce dawne i średniowieczna kuchnia, widowiskowe pokazy konne. [kod] inna

EEXI Folkloriada Jurajska

Olsztyn, błonia u podnóża ruin zamku Olsztyn, 6 sierpnia AA Urząd Gminy 42­‑256 Olsztyn, pl. J. Piłsudskiego 10 BB 34­‑328­‑50­‑76, 34­‑328­‑50­‑77 DD http://www.olsztyn­‑jurajski.pl

Obronę rozpocznie barwna parada z zamku do kościoła pw. Jana Chrzciciela w Olsztynie na mszę odpustową. Na wzgórzu zamkowym w godzinach popołudniowych odbędzie się walka rekonstruktorów o szablę i kołczan oraz pokazy konne, sokolnicze i artylerii. Turniej zakończy rekonstrukcja bitwy między wojskami Maksymiliana Habsburga a załogą zamku pod dowództwem Kaspra Karlińskiego. Więcej na http://www.zamekolsztyn.pl. Organizator: Spółka do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn. [kod] inna

Żarki Letnisko, 5–6 sierpnia AA Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego 42­‑360 Poraj, ul. J. Piłsudskiego 14 BB 34­‑314­‑55­‑48 CC gok.poraj@op.pl DD http://www.gokporaj.pl

Przegląd zespołów folklorystycznych i festiwal kapel podwórkowych, połączony z konkursem rękodzieła artystycznego, konkursem kulinarnym oraz targami sztuki ludowej. [kod] folklor, sztuka ludowa

176 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEFestiwal Kwaśnicy

EEFizyczne Fascynacje – pokazy: „Hydro i aero doświadczanie – wody i powietrza ujarzmianie”

Żywiec, amfiteatr Pod Grojcem, 11–13 sierpnia AA Stowarzyszenie Światowa Loża Smakoszy Beskidzkiej Kwaśnicy 34­‑300 Żywiec, ul. Południowa 19/43b BB 501­‑009­‑722 CC basiaczul@wp.pl DD http://www.kwasnica.pl

W ciągu 3 dni trwania festiwalu cały Żywiec kibicuje organizatorom i wspiera w gotowaniu największej zupy - beskidzkiej kwaśnicy. Odbędą się liczne koncerty i konkursy kulinarne. Gwiazdami będą m.in. zespoły: Ich Troje, After Party, MIG. [kod] inna

EENoc Spadających Gwiazd Katowice, Miejski Dom Kultury Bogucice­‑Zawodzie, 12 sierpnia AA MDK Bogucice­‑Zawodzie – dział Zawodzie 40­‑233 Katowice, ul. K. Marcinkowskiego 13A BB 32­‑255­‑32­‑44 CC zawodzie@mdkbogucice­‑zawodzie.pl DD http://www.mdkbogucice­‑zawodzie.pl

Kontynuacja letnich pokazów filmowych w ogrodzie MDK: filmy katastroficzne oraz science fiction.

Łaziska Górne, Muzeum Energetyki, 12 sierpnia AA Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki 43­‑170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30 BB 603­‑155­‑562 CC wydarzenia@muzeumenergetyki.pl DD http://www.muzeumenergetyki.pl [kod] inna

EEMistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny Ustroń, Rynek, 12 sierpnia AA Miejski Dom Kultury Prażakówka 43­‑450 Ustroń, ul. I. Daszyńskiego 28 BB 33­‑854­‑29­‑06 CC mdk@ustron.pl DD http://www.mdk.ustron.pl [kod] inna

EEVIII Piknik Leśno­‑Łowiecki „Cietrzewisko” wraz z Mistrzostwami Drwali

[kod] film, fotografia

EEIII Festiwal Nasze Koziegłowy i Okolice, III Festiwal Pierogów Koziegłowy, Centrum Rekreacji przy MGOPK, 12 sierpnia AA Miejsko­‑Gminny Ośrodek Promocji Kultury 42­‑350 Koziegłowy, ul. Żarecka 28 BB 34­‑314­‑12­‑68 CC dkkozieglowy@wp.pl DD http://dk­‑kozieglowy.pl

Myślą przewodnią tego wydarzenia jest pogłębienie współpracy między sąsiadującymi gminami oraz przybliżenie mieszkańcom ich dorobku kulturowego. Występy wielu miejscowych grup artystycznych, także konkurs na najsmaczniejsze pierogi o statuetkę św. Jacka z pierogami oraz mistrzostwa w lepieniu pierogów na czas.

Koszęcin, siedziba Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny, 12–13 sierpnia AA ZPiT Śląsk 42­‑286 Koszęcin, ul. Zamkowa 3 BB 34­‑310­‑64­‑15 CC imprezy@zespolslask.pl DD http://www.zespolslask.pl

Plenerowa rodzinna impreza, której inspiracją jest piękno przyrody i środowiska naturalnego. Wydarzenie o wyjątkowym klimacie leśno­‑łowieckim jest okazją, by z bliska przyjrzeć się pracy leśników, myśliwych, drwali i nie tylko... Wspaniała kuchnia, dobra muzyka i niezwykłe atrakcje. Na tej imprezie trzeba być! [kod] inna

[kod] inna

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

177


EEXX Dni Wielowsi Wielowieś, kompleks sportowo­‑rekreacyjny przy gimnazjum, ul. Zamkowa 24, 12–13 sierpnia AA Gminny Ośrodek Kultury 44­‑187 Wielowieś, ul. Główna 47 BB 32­‑233­‑60­‑80 CC gok_wielowies1@o2.pl DD https://www.facebook.com/pages/Gminny­ ‑Ośrodek­‑Kultury­‑Wielowieś/170724399665664

Impreza plenerowa o charakterze kulturalno­ ‑rozrywkowym dla lokalnej społeczności i gości z ościennych gmin oraz powiatów. Występy amatorskich zespołów muzycznych oraz artystów sceny śląskiej. [kod] inna

EEDni Koronki Koniakowskiej Koniaków, 12–15 sierpnia AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑470 Istebna 68 BB 33­‑855­‑62­‑08 CC ligockakohut@gmail.com DD http://www.koronkakoniakowska.pl

EEPrzegląd Instrumentalistów i Gawędziarzy Międzybrodzie Żywieckie, Centrum Kultury, 13 sierpnia AA Gmina Czernichów 34­‑311 Czernichów, ul. Żywiecka 2 BB 33­‑866­‑13­‑25 CC kultura@czernichow.com.pl DD http://www.czernichow.com.pl

Spotkanie wielbicieli muzyki ludowej, gwary, tańca i kuchni regionalnej. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEMiędzynarodowe Wybory Miss Wakacji Ustroń, amfiteatr, 13 sierpnia AA Miejski Dom Kultury Prażakówka 43­‑450 Ustroń, ul. I. Daszyńskiego 28 BB 33­‑854­‑29­‑06 CC mdk@ustron.pl DD http://mdk.ustron.pl [kod] inna

[kod] folklor, sztuka ludowa

EEDzień Ziół Chorzów, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny, 13 sierpnia AA Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny 41­‑500 Chorzów, ul. Parkowa 25 BB 32­‑241­‑07­‑18 CC sekretariat@muzeumgpe­‑chorzow.pl DD http://muzeumgpe­‑chorzow.pl

Promocja tematyki związanej z uprawą ziół i ich zastosowaniem w kuchni, lecznictwie i kosmetyce. Historia ziołolecznictwa ludowego.

EETradycyjne Obchody Święta Matki Boskiej Zielnej Juszczyna, polana w Juszczynie Górnej, 15 sierpnia AA Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki 34­‑381 Radziechowy­‑Wieprz 700 BB 33­‑860­‑15­‑79

Tradycyjne obchody z uroczystą mszą świętą oraz święceniem bukietów zielnych. Po mszy organizowany jest konkurs bukietów oraz prelekcja z degustacją na temat właściwości ziół. [kod] folklor, sztuka ludowa

[kod] inna

EEGdzie Biją Źródła Ustroń, amfiteatr, 15 sierpnia AA Miejski Dom Kultury Prażakówka 43­‑450 Ustroń, ul. I. Daszyńskiego 28 BB 33­‑854­‑29­‑06 CC mdk@ustron.pl DD http://mdk.ustron.pl [kod] folklor, sztuka ludowa

178 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEŚwięto Ciulimu­‑Czulentu – Lelowskie

EEŚwięto Powiatu – Powiatowy

Spotkania Kultur

Przegląd Potraw Regionalnych

Lelów, stadion sportowy, 18–20 sierpnia

Żywiec, amfiteatr Pod Grojcem, 19 sierpnia

AA Gminny Ośrodek Kultury 42­‑235 Lelów, ul. Szczekocińska 31 BB 663­‑442­‑881 CC goklelow@gmail.com DD http://www.goklelow.pl

AA Starostwo Powiatowe w Żywcu 34­‑300 Żywiec, ul. Z. Krasińskiego 13 BB 33­‑860­‑22­‑44 DD http://www.zywiec.powiat.pl

15 edycja festiwalu kultury polskiej i żydowskiej, który ma przypominać wspólną historię oraz pokazywać przenikanie się kultur. W ramach imprezy prezentowana jest muzyka, taniec, śpiew, potrawy, a także regionalna tradycja, przede wszystkim z terenów ziemi lelowskiej. Unikatową wartością f­ estiwalu jest udział w nim chasydów związanych z Lelowem przez urodzonego i pochowanego tutaj mistrza, cadyka Dawida Bidermana. [kod] inna

EEDni Ustronia i Ustrońskie Dożynki Ustroń, Rynek, amfiteatr, 18–20 sierpnia AA Miejski Dom Kultury Prażakówka 43­‑450 Ustroń, ul. I. Daszyńskiego 28 BB 33­‑854­‑29­‑06 CC mdk@ustron.pl DD http://www.mdk.ustron.pl [kod] inna

EEVII Chorońskie Prażuchy Choroń, aleja Lipowa, 19 sierpnia AA Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego 42­‑360 Poraj, ul. J. Piłsudskiego 14 BB 34­‑314­‑55­‑48 CC gok.poraj@op.pl DD http://www.gokporaj.pl [kod] inna

EEDożynki Gminne – Łaziska

Prezentacje artystyczne, pokazy rękodzieła ludowego oraz Powiatowy Przegląd Potraw Regionalnych, podczas którego koła gospodyń wiejskich serwują różne potrawy, napoje, nalewki, ciasta, które już zniknęły z codziennych jadłospisów. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEDni Pszczyny Pszczyna, park, 19–20 sierpnia AA Pszczyńskie Centrum Kultury 43­‑200 Pszczyna, ul. Piastowska 1 BB 32­‑210­‑45­‑51 CC sekretariat@pckul.pl DD http://www.pckul.pl [kod] inna

EEIII Zjazd Karpacki Istebna, 23–27 sierpnia AA Centrum Pasterskie w Koniakowie 43­‑474 Koniaków 33 BB 602­‑128­‑388 CC kolyba@op.pl DD http://www.istebna.eu

To jedno z większych wydarzeń promujących i integrujących kulturę Karpat, wzorujące się na przedwojennym Święcie Gór. W jego ramach odbędzie się szereg imprez w Istebnej, Koniakowie i Jaworzynce – konferencje, koncerty kapel, promocja produktów regionalnych, pasterskich, turystycznych. W zjeździe wezmą udział delegacje z całego łuku Karpat, m.in. z Rumunii, Serbii, Ukrainy, Słowacji. [kod] inna

Łaziska, boisko sportowe, 19 sierpnia AA Gmina Godów 44­‑340 Godów, ul. 1 Maja 53 BB 32­‑476­‑50­‑65 CC gmina@godow.pl DD http://www.godow.pl [kod] inna

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

179


EEMuzyka pod Gołym Niebem

EE46. Hajduckie Dożynki

Będzin, park na Dolnej Syberce, 25 sierpnia

Chorzów, tereny ROD Niedźwiedziniec, 26 sierpnia

AA Urząd Miejski 42­‑500 Będzin, ul. 11 Listopada 20 BB 32­‑267­‑92­‑15 CC promocja@um.bedzin.pl DD http://www.bedzin.pl

AA Miejski Dom Kultury Batory 41­‑506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 6 BB 32­‑246­‑00­‑60 CC alina@mdkbatory.pl DD http://www.mdkbatory.pl

Jedna z imprez organizowanych na zakończenie wakacji. Skierowana jest głównie do młodzieży.

46. Hajduckie Dożynki to wydarzenie, podczas którego święto plonów obchodzą właściciele jednych z wielu ogrodów działkowych znajdujących się w Chorzowie. W programie wręczenie nagród i dyplomów dla najlepszych działkowiczów oraz program artystyczny składający się z zabaw i animacji dla dzieci, występów artystów sceny śląskiej oraz zabawa z DJ­‑em.

[kod] muzyka

EEXXVI Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej „Zamczysko 2017”

[kod] inna

Olsztyn, ogrody plebańskie, 25–27 sierpnia AA Gminny Ośrodek Kultury 42­‑256 Olsztyn, pl. J. Piłsudskiego 15 BB 34­‑328­‑53­‑13 DD http://www.olsztyn­‑jurajski.pl

Celem imprezy jest promocja trzeźwego stylu życia poprzez prezentację twórczości muzycznej, literackiej, warsztaty artystyczne i dobrze zorganizowaną zabawę. Spotkania i rozmowy z terapeutami. Organizatorzy: Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno­ ‑Turystyczne w Katowicach i Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie.

EETeatr w Zagrodzie Chorzów, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny, 26 sierpnia AA Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny 41­‑500 Chorzów, ul. Parkowa 25 BB 32­‑241­‑07­‑18 CC sekretariat@muzeumgpe­‑chorzow.pl DD http://muzeumgpe­‑chorzow.pl [kod] literatura, teatr

EEŚwięto Gór

[kod] inna

EEFestiwal Piosenki Turystycznej Danielka Ujsoły, Chałupa Chemików, 25–27 sierpnia AA Stowarzyszenie Chałupa Chemików, CKSiR Ujsoły 34­‑371 Ujsoły, ul. Bystra 1 BB 32­‑202­‑12­‑00 CC rezerwacje.danielka@gmail.com DD http://www.danielka.com.pl

Festiwal trwa 3 dni, w tym czasie: konkursy piosenek o swoistym klimacie, dyskoteka, piwo, ogniska, tańce. A wszystko w plenerze na polanie.

Juszczyna, górska chata na Polenicy, 26 sierpnia AA Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki 34­‑381 Radziechowy­‑Wieprz 700 BB 33­‑860­‑15­‑79 CC gckptrw@gmail.com

Święto Gór to turystyczne przedsięwzięcie, mające na celu propagowanie turystyki górskiej oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. Impreza organizowana jest przy współpracy Koła PTTK Globtroter Brzuśnik. [kod] inna

[kod] muzyka

180 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEJarmark jakubowy

EEXXX Jubileuszowy Studencki Festiwal Folklorystyczny

Sławków, Miejski Ośrodek Kultury, 26 sierpnia AA Miejski Ośrodek Kultury 41­‑260 Sławków, ul. Młyńska 14 BB 32­‑293­‑10­‑52 CC sekretariatmok@mok.slawkow.pl DD http://www.mok.slawkow.pl

Jarmark Jakubowy to miejska impreza, nawiązująca do jednego z najstarszych i najbardziej znanych szlaków pielgrzymkowych, wiodących ze wschodu Europy do katedry w Santiago de Compostela – Drogi św. Jakuba, która biegnie również przez Sławków. Na terenie miasta aż cztery obiekty oznaczone są muszlą św. Jakuba – międzynarodowym znakiem rozpoznawczym szlaku. Są nimi: kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, kościółek św. Jakuba, Szkolne Schronisko Młodzieżowe na Niwie oraz budynek Działu Kultury Dawnej MOK. Stoiska z rękodziełem artystycznym, warsztaty, pokazy i występy artystyczne – to ledwie kilka z wielu atrakcji, jakie dla najmłodszych i tych nieco starszych przygotowali organizatorzy. [kod] inna

EEXI Festiwal Reggae Sosnowiec, Miejski Dom Kultury Kazimierz, 26 sierpnia AA MDK Kazimierz 41­‑215 Sosnowiec, ul. Główna 19 BB 32­‑269­‑41­‑19 CC klub@mdk­‑kazimierz.pl DD http://www.mdk­‑kazimierz.pl

To coroczna impreza organizowana na zakończenie wakacji. Podczas festiwalu wykonawcy grają energetyczne mieszanki jamajskich rytmów. Fani mogą usłyszeć nie tylko reggae, acustic roots reggae, ale też mieszanki dub i ska. Od dziesięciu lat oprócz polskich wykonawców gościliły również zagraniczne zespoły, m.in.: Twinkle Brothers, Dr. Ring Ding, Yellow Umbrella, Skaferlatine.

Ustroń, Rynek, amfiteatr, 26 sierpnia AA Miejski Dom Kultury Prażakówka 43­‑450 Ustroń, ul. I. Daszyńskiego 28 BB 33­‑854­‑29­‑06 CC mdk@ustron.pl DD http://www.mdk.ustron.pl

Impreza odbywa się od 26 sierpnia do 3 września w różnych miejscowościach województwa śląskiego. [kod] inna

EEMęskie Granie Żywiec, amfiteatr Pod Grojcem, 26 sierpnia AA Agencja Live Sp. z o.o. 01­‑882 Warszawa, ul. S. Żeromskiego 17c BB 22­‑852­‑24­‑13 CC live@live.com.pl DD http://www.meskiegranie.pl

Męskie Granie – kulturalna inicjatywa sponsorowana przez markę Żywiec. Sceny kilku polskich miast – Warszawy, Krakowa, Gdańska, Poznania, Wrocławia i Żywca – wypełnią się znakomitymi dźwiękami i nową energią. [kod] muzyka

EEZakończenie Lata Milówka, amfiteatr nad Sołą, 26–27 sierpnia AA Gminny Ośrodek Kultury 34­‑360 Milówka, ul. Dworcowa 1 BB 33­‑863­‑73­‑99 CC gok.milowka@interia.pl DD http://www.gok.milowka.pl, http://www.milowka.pl

W programie: koncerty, konkurencje sportowe, gry i zabawy dla dzieci, wystawy twórczości regionalnej, przejażdżki konne. [kod] inna

[kod] muzyka

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

181


EEZakończenie Sezonu z Food Truckami

EEPożegnanie Lata

Ustroń, Rynek, amfiteatr, 26–27 sierpnia

Bielsko­‑Biała, teren obok hali pod Dębowcem, 27 sierpnia

AA Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki 43­‑450 Ustroń, Rynek 1 BB 33­‑857­‑93­‑28 CC promocja@ustron.pl DD http://www.ustron.pl [kod] inna

AA Bielskie Centrum Kultury 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. J. Słowackiego 27 BB 33­‑828­‑16­‑40 CC bck@bck.bielsko.pl DD http://www.bck.bielsko.pl [kod] muzyka

EEWiślaczek Country Wisła, amfiteatr im. S. Hadyny, 26–27 sierpnia AA Wiślańskie Centrum Kultury 43­‑460 Wisła, pl. B. Hoffa 3 BB 33­‑855­‑29­‑67 CC kultura@wisla.pl DD http://www.wisla.pl

2­‑dniowa impreza muzyczna w stylu country. Koncerty w amfiteatrze, wspólna zabawa przy ­country i bluegrassie w międzynarodowym towarzystwie. Korowód trucków, harleyów i innych pojazdów przejedzie ulicami miasta w sobotę. Wieczorem bal ­country i zabawa do późnych godzin. [kod] muzyka

EEVII Będzińska Biesiada Smaków Będzin, park na Dolnej Syberce, 27 sierpnia AA Urząd Miejski 42­‑500 Będzin, ul. 11 Listopada 20 BB 32­‑267­‑92­‑15 CC promocja@um.bedzin.pl DD http://www.bedzin.pl

Poprzednie edycje Będzińskiej Biesiady Smaków upłynęły przy zapachu zalewajki, pieczonek i żurku. Na scenie mogliśmy zobaczyć gwiazdy muzyki rozrywkowej, wśród których można wymienić zespoły Krywań i Top One. Co roku bity jest rekord, m.in. najdłuższy stół piknikowy, najdłuższa kanapka oraz największy garnek zupy fasolowej. [kod] inna

EEXXVIII Dożynki Ekumeniczne Brenna Centrum, Park Turystyki, 27 sierpnia AA Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna 43­‑438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77 BB 33­‑853­‑65­‑50 CC opkis@brenna.org.pl DD http://www.brenna.org.pl

Zgodnie z tradycją w ostatnią niedzielę sierpnia w Brennej obchodzone są Dożynki Ekumeniczne. Impreza trwa cały dzień, a program odwołuje się do kultury i tradycji regionu. Barwny korowód wyrusza spod Kościoła Ewangelicko­‑Augsburskiego do Brennej Centrum, gdzie w amfiteatrze odbywa się nabożeństwo ekumeniczne. Obrzęd dożynkowy, a także część artystyczna prowadzone są przez miejscowe zespoły regionalne. Na scenie prezentują się wszystkie zespoły regionalne z Brennej, a także grupy muzyczne, soliści, tancerze. Zabawa kończy się nad ranem. [kod] inna

EEXXVII Dożynki Gminy – Wielowieś Czarków, boisko sportowe, 27 sierpnia AA Gminny Ośrodek Kultury 44­‑187 Wielowieś, ul. Główna 47 BB 32­‑233­‑60­‑80 CC gok_wielowies1@o2.pl DD https://www.facebook.com/pages/Gminny­ ‑Ośrodek­‑Kultury­‑Wielowieś/170724399665664

Dożynki są imprezą plenerową, w której bierze udział około 1000 osób, co roku organizowaną w innej miejscowości gminy Wielowieś. W programie msza dziękczynna, barwny korowód ze scenkami i koronami, występy artystyczne zespołów biesiadnych, zakończone zabawą taneczną dla rolników i ich rodzin. [kod] inna

182 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEIV Piknik w Kurorcie Jastrzębie­‑Zdrój, park Zdrojowy im. dra Mikołaja Witczaka, 27 sierpnia AA MOK – Galeria Historii Miasta 44­‑335 Jastrzębie­‑Zdrój, ul. M. Witczaka 4 BB 32­‑47­‑11­‑757 CC ghm@mok.jastrzebie.pl DD http://www.mok.jastrzebie.pl

Impreza jest doskonałą okazją do poznania historii jastrzębskiego uzdrowiska. Uczestnicy przenoszą się w czasie do tętniącego życiem sanatorium, gdzie w parkowych alejkach spotykają kuracjuszy w strojach z epoki. W samym centrum zabytkowego Parku Zdrojowego można posłuchać jazzu na żywo i zdobyć niepowtarzalne pamiątki. [kod] inna

EESierpniowa Promenada Trzeźwości Jastrzębie­‑Zdrój, park Zdrojowy im. dra Mikołaja Witczaka, 27 sierpnia AA MOK – Dom Zdrojowy 44­‑330 Jastrzębie­‑Zdrój, ul. M. Witczaka 5 BB 32­‑476­‑31­‑51, 602­‑591­‑447 CC domzdrojowy@mok.jastrzebie.pl DD http://www.mok.jastrzebie.pl

Impreza promująca trzeźwość we wszystkich dziedzinach życia. [kod] inna

EEDożynki Gminne – Pilica Pilica, ul. E. Kwapisza przy zalewie, 27 sierpnia AA Urząd Miasta i Gminy 42­‑436 Pilica, ul. Żarnowiecka 46a BB 32­‑673­‑51­‑04 CC promocja@pilica.pl DD http://www.pilica.pl

Uroczystość rozpocznie się od mszy św., po której wszyscy uczestnicy udadzą się w barwnym korowodzie na plac dożynkowy. W programie przewidziano konkursy na najpiękniejszy wieniec i dekorację dożynkową, występy artystów, wystawy prac lokalnych twórców i wiele innych. [kod] inna

EEII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Silesia” Koszęcin, siedziba Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny, 28 sierpnia – 3 września AA ZPiT Śląsk 42­‑286 Koszęcin, ul. Zamkowa 3 BB 34­‑310­‑64­‑15 CC info@zespolslask.pl DD http://www.zespolslask.pl

Organizowany w Koszęcinie festiwal folklorystyczny jest nowatorskim pomysłem kreatywnego podejścia do kultury narodowej i ludowej. Program festiwalu zakłada zaproszenie do siedziby zawodowego zespołu Śląsk pięciu zespołów amatorskich z różnych stron świata. W trakcie imprezy odbywają się liczne koncerty, warsztaty oraz spotkania z kulturą i kulinariami zaproszonych krajów. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEBCKino Plenerowe Bytom, Bytomskie Centrum Kultury, sierpień AA Bytomskie Centrum Kultury 41­‑902 Bytom, pl. K. Stanek 1 BB 32­‑389­‑32­‑09 CC a.sekretariat@becek.pl DD http://www.becek.pl

Coroczna wakacyjna odsłona BCKina plenerowego. W 2017 r. seanse odbędą się w każdy piątek, sobotę i niedzielę sierpnia w Parku Miejskim. [kod] film, fotografia

EEBecekobus Bytom, Bytomskie Centrum Kultury, sierpień AA Bytomskie Centrum Kultury 41­‑902 Bytom, pl. K. Stanek 1 BB 32­‑389­‑32­‑09 CC a.sekretariat@becek.pl DD http://www.becek.pl

W sierpniu na ulice Bytomia wyjeżdża specjalny BeCeKoBus. Odwiedza różne bytomskie dzielnice, by tym dzieciom, które nie wyjechały na wakacje zaoferować Letni Odjazd Warsztatowy. Ten program to włączenie w zabawę i luźną, wakacyjną atmosferę, zajęć wyrabiających w uczestnikach umiejętności, które pozwolą dobrze bawić się w życiu. [kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

183


EEMuzyka Narodów

EESzczyrk Latem Wita Kwiatem

Bytom, Bytomskie Centrum Kultury, sierpień

Szczyrk, plac św. Jakuba, sierpień

AA Bytomskie Centrum Kultury 41­‑902 Bytom, pl. K. Stanek 1 BB 32­‑389­‑32­‑09 CC a.sekretariat@becek.pl DD http://www.becek.pl

AA Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika 43­‑370 Szczyrk, ul. Beskidzka 106 BB 33­‑817­‑86­‑36 CC kultura@szczyrk.pl DD http://www.szczyrk.pl

Program Muzyki Narodów złożony jest z kilku koncertów prezentujących najwybitniejsze utwory muzyczne, zaliczane do dziedzictwa kultury polskiej i światowej. Wykonawcami będą muzycy i soliści z kraju i zagranicy, wielokrotnie nagradzani i wyróżniani. Muzyczna podróż zapowiada się wspaniale od muzyki dawnej po muzykę współczesną i jazz, od muzyki żydowskiej po muzykę celtycką, od Europy po Azję, Afrykę i Amerykę.

Impreza będąca zwieńczeniem letniego konkursu na ukwiecenie posesji w mieście. Podczas finału odbywa się festyn na pożegnanie lata z licznymi koncertami i nagrodami. [kod] inna

EEDożynki Gminne – Ślemień

[kod] muzyka

Ślemień, boisko LKS, sierpień

EEParkowe Lato Gliwice, park F. Chopina, sierpień AA Wydział Kultury i Promocji Miasta 44­‑100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 BB 32­‑238­‑54­‑09 CC kp@um.gliwice.pl DD http://www.gliwice.eu

Cykl koncertów plenerowych organizowanych w scenerii parku Chopina. [kod] muzyka

AA Gminny Ośrodek Kultury Jemioła 34­‑323 Ślemień, ul. Krakowska 124 BB 33­‑865­‑43­‑53 CC slemien.gok@gmail.com DD http://www.slemien.naszgok.pl

Dożynki rozpoczynają się uroczystą mszą, po której mieszkańcy, jednostki OSP, koła gospodyń wiejskich, lokalni twórcy uczestniczą w barwnym korowodzie. Na scenie można podziwiać występy wokalne i taneczne lokalnych zespołów i zaproszonych artystów. Dożynkom towarzyszą liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych, występ gwiazdy wieczoru i zabawa taneczna. [kod] inna

EEMiędzynarodowy Festiwal Jazz w Ruinach Gliwice, Ruiny Teatru Miejskiego, sierpień AA Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club 44­‑100 Gliwice, Rynek 18 BB 509­‑321­‑977 CC sjc@sjc.pl DD http://www.sjc.pl

Impreza realizowana od wielu lat. Festiwal wzbogacony jest o warsztaty muzyczne, wykłady pracowników Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach oraz wystawę.

EEII Tyski Festiwal Smaków Tychy, plac Baczyńskiego, sierpień AA Miejskie Centrum Kultury 43­‑100 Tychy, ul. Bohaterów Warszawy 26 BB 32­‑327­‑02­‑90 CC mck@mck.tychy.pl DD http://www.kultura.tychy.pl

W programie: pokazy kulinarne, panele dyskusyjne, pokazy filmowe oraz koncerty muzyczne. [kod] inna

[kod] muzyka

184 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EENiedziela z Książką

EEV Konkurs Fotograficzny „Bielsko­‑Biała fascynuje”

Tychy, plac Baczyńskiego, sierpień AA Biblioteka Główna – Mediateka 43­‑100 Tychy, al. J. Piłsudskiego 16 BB 32­‑227­‑04­‑54 CC promocja@mbp.tychy.pl DD http://www.mbp.tychy.pl

Jedna z cyklu sierpniowych imprez pod hasłem Niedziele na Baczyńskiego. Biblioteka organizuje wówczas kiermasz książki używanej, podczas którego mieszkańcy mają okazję wymienić się tytułami i wzbogacić domowe biblioteczki. [kod] inna

EEXXXIII Festiwal Szantowy Port Pieśni Pracy

Bielsko­‑Biała, Spółdzielcze Centrum Kultury Best, sierpień – wrzesień AA SCK Best 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. Jutrzenki 18 BB 33­‑499­‑08­‑13 CC sckbest@gmail.com DD http://sckbest.pl

Konkurs jest otwarty dla wszystkich, trzeba tylko nadesłać jedno zdjęcie w dowolnej technice. Imprezie towarzyszy corocznie wernisaż wystawy 14 wybranych przez jurorów fotogramów. Ogłoszenie wyników połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 28 września. Prace przyjmowane są od połowy sierpnia do połowy września 2017. [kod] film, fotografia

Tychy, dzika plaża Paprocany, sierpień AA Miejskie Centrum Kultury 43­‑100 Tychy, ul. Bohaterów Warszawy 26 BB 32­‑327­‑02­‑90 CC mck@mck.tychy.pl DD http://www.kultura.tychy.pl [kod] muzyka

EEJarmark Kromołowski Zawiercie­‑Kromołów, pałacyk nad Wartą, sierpień AA Miejski Ośrodek Kultury Centrum im. Adama Mickiewicza 42­‑400 Zawiercie, ul. Piastowska 1 BB 32­‑672­‑28­‑82 DD http://www.mok.pl

Jarmarki kromołowskie mają niepowtarzalny charakter radosnych spotkań mieszkańców i licznie przybywających turystów z twórcami ludowymi, kapelami i śpiewakami, rękodzielnikami, nawiązującymi do motywów sztuki ludowej. Kiermasze, konkursy, wspólne biesiadowanie, folk disco – to tylko niektóre z jarmarkowych atrakcji. [kod] folklor, sztuka ludowa

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

185


wrzesień TEATR ZAGŁĘBIA W SOSNOWCU „CESARZ” reż. Aneta Głuch-Klucznik

foto: Maciej Stobierski

wrzesien


|1 |2 | 3

piątek

Bronisława i Idziego

sobota

Stefana i Juliana

niedziela

Izabeli i Szymona

wrzesień


|4 |5 |6 |7 |8 |9 | 10

poniedziałek

Rozalii i Róży

wtorek

Doroty i Wawrzyńca

środa

Beaty i Eugeniusza

czwartek

Reginy i Melchiora

piątek

Marii i Adrianny

sobota

Piotra i Mikołaja

niedziela

Bernarda i Sobiesława

wrzesień


| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

poniedziałek

Jacka i Piotra

wtorek

Marii i Gwidona

środa

Filipa i Eugenii

czwartek

Cypriana i Bernarda

piątek

Albina i Nikodema

sobota

Edyty i Kornela

niedziela

Justyna i Franciszki

wrzesień


| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

poniedziałek

Ireny i Józefa

wtorek

Januarego i Konstancji

środa

Filipiny i Eustachego

czwartek

Hipolita i Mateusza

piątek

Tomasza i Maurycego

sobota

Tekli i Bogusława

niedziela

Gerarda i Teodora

wrzesień


| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

poniedziałek

Aurelii i Ładysława

wtorek

Justyny i Cypriana

środa

Kosmy i Damiana

czwartek

Marka i Wacława

piątek

Michała i Michaliny

sobota

Zofii i Hieronima

wrzesień


EEIII Dni Zawodzia Katowice, Miejski Dom Kultury Bogucice­‑Zawodzie, 1–3 września AA MDK Bogucice­‑Zawodzie – dział Zawodzie 40­‑233 Katowice, ul. K. Marcinkowskiego 13A BB 32­‑255­‑32­‑44 CC zawodzie@mdkbogucice­‑zawodzie.pl DD http://www.mdkbogucice­‑zawodzie.pl

Kontynuacja zainicjowanego w 2015 r. święta dzielnicy, podczas którego odbywają się liczne koncerty, warsztaty, prelekcje, pokazy, zajęcia animacyjne, turnieje, wystawy oraz konkursy.

tożsamości. Czytanie klasyków polskiej literatury to ważne wydarzenie w życiu będzińskiej społeczności, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez kulturalnych organizowanych przez bibliotekę. Podczas Narodowego Czytania obok prezentacji fragmentów powieści wybranego autora, czytanej przez włodarzy miasta, jego mieszkańców, animatorów i mecenasów kultury, odbywają się prezentacje muzyczne, inscenizacje inspirowane powieścią oraz quizy ze znajomości autora i jego twórczości. Bibliotekę w organizacji przedsięwzięcia, które odbywa się w przestrzeni miejskiej, wspierają Muzeum Zagłębia, Urząd Miejski oraz lokalne stowarzyszenia. [kod] literatura, teatr

[kod] inna

EEFestiwal Fotografii Plener Żory, Muzeum Miejskie, 1–24 września AA Muzeum Miejskie 44­‑240 Żory, ul. Muzealna 1/2 BB 32­‑434­‑37­‑14 CC informacja@muzeum.zory.pl DD http://muzeum.zory.pl

Festiwal wyrósł z tradycji organizowanego od 2010 r. Żorskiego Pleneru Fotograficznego. Na zaproszenie organizatorów, każdego roku, Żory odwiedzają autorzy specjalizujący się w różnych rodzajach fotografii. Ich wystąpienia w kameralnym festiwalowym gronie są poświęcone głównemu tematowi pleneru, każdego roku innemu. Festiwalowi, podobnie jak wcześniej plenerowi, towarzyszą warsztaty fotograficzne i wykłady z historii i teorii fotografii. [kod] film. fotografia

EENarodowe Czytanie Będzin, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego, 2 września AA MiPBP im. Stefana Żeromskiego 42­‑500 Będzin, ul. J. Piłsudskiego 39 BB 32­‑267­‑41­‑65 CC biblioteka@biblioteka.bedzin.pl DD http://www.biblioteka.bedzin.pl

EEDożynki – Goczałkowice­‑Zdrój Goczałkowice­‑Zdrój, 2 września AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑230 Goczałkowice­‑Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 61 BB 32­‑210­‑70­‑88 CC gok@goczalkowicezdroj.pl DD http:/http://www.gok.goczalkowicezdroj.pl

Doskonała okazja do wspólnej zabawy, świętowania i integracji społecznej. [kod] inna

EEPołudnica, czyli Festiwal Polskiej Piosenki im. Kazimierza Grześkowiaka Chorzów, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny, 2–3 września AA Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny 41­‑500 Chorzów, ul. Parkowa 25 BB 32­‑241­‑07­‑18 CC sekretariat@muzeumgpe­‑chorzow.pl DD http://muzeumgpe­‑chorzow.pl

Dwudniowa impreza, na której usłyszymy utwory inspirowane twórczością zmarłego artysty. Koncerty, spotkania, zmagania konkursowe. Występy gwiazd. [kod] muzyka

Narodowe Czytanie to przedsięwzięcie zainicjowane pięć lat temu przez Kancelarię Prezydenta RP. Jego ideą jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na piękno polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

195


EEIII Festiwal Miłośników Koni i Muzyki „Z Kopyta” Gniazdów, Tor T.R.E.C., 2–3 września AA Gmina i Miasto Koziegłowy, Miejski Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach 42­‑350 Koziegłowy, ul. Żarecka 28 BB 34­‑314­‑12­‑68 CC dkkozieglowy@wp.pl DD http://www.festiwalzkopyta.pl

Podczas dwudniowej imprezy na scenie zaprezentują się znani artyści scen polskich. Wiele imprez towarzyszących. [kod] inna

EEGminne Dożynki – Drogomyśl Drogomyśl, teren przy LKS Błyskawica, 3 września AA Miejsko­‑Gminny Ośrodek Kultury 43­‑246 Strumień, ul. Młyńska 14 BB 33­‑857­‑01­‑74 CC biuro@emgok.pl DD http://www.emgok.pl

Obchody rozpoczynają się przejazdem barwnego korowodu. Tradycyjnie biorą w nim udział przedstawiciele wszystkich sołectw z gminy. Po oficjalnym otwarciu dożynek rozpoczyna się część artystyczno­ ‑rozrywkowa, a na wszystkich zebranych czeka mnóstwo dobrej zabawy. [kod] inna

EEXXVII Dni Mikołowa Mikołów, Miejski Dom Kultury, 2–3 września AA Miejski Dom Kultury 43­‑190 Mikołów, Rynek 19 BB 32­‑226­‑21­‑47 CC orgimprez@mdkmikolow.eu DD http://www.mdkmikolow.eu

Dni miasta, w ramach których odbywają się liczne koncerty, konkursy oraz animacje dla dzieci. [kod] inna

EEDożynki i Dni Wisły

EEDożynki Gminy Kozy Kozy, Dom Kultury, 3 września AA Dom Kultury 43-340 Kozy, ul. Krakowska 2 BB 33-817-42-32 CC kultura@kozy.pl DD http://www.domkultury.kozy.pl

Wiele atrakcji – od występów i pokazów lokalnych twórców, przez barwny korowód dożynkowy, którego częścią jest konkurs na pojazd uczestniczący w korowodzie, do innych, przeróżnych konkursów (jak choćby na wypiek chleba, czy na piwo domowe). [kod] inna

Wisła, amfiteatr im. S. Hadyny, 2–3 września AA Wiślańskie Centrum Kultury 43­‑460 Wisła, pl. B. Hoffa 3 BB 33­‑855­‑29­‑67 CC kultura@wisla.pl DD http://www.wisla.pl

Korowód dożynkowy przejdzie ulicami miasta w sobotę, potem wspólna biesiada, zabawy i konkursy. W niedzielę koncerty zespołów w amfiteatrze. [kod] inna

EEUrodziny Miasta „Kocham Katowice” Katowice, Katowice Miasto Ogrodów, Strefa Kultury, 8–10 września AA Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. K. Bochenek 40­‑032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2 BB 32­‑609­‑03­‑00 CC sekretariat@miasto­‑ogrodow.eu DD http://www.miasto­‑ogrodow.eu

Huczne obchody nadania Katowicom praw miejskich, które katowiczanie świętują jako Kreatywne Miasto Muzyki UNESCO. W programie koncerty plenerowe i kameralne, a także liczne wydarzenia towarzyszące. [kod] muzyka

196 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEFestiwal z Ikrą

EEBawimy się na Podgórzu

Rybnik, Rynek, Kampus, Strefa Juliusza, 8–10 września

Cieszyn, osiedle Podgórze, 9 września

AA Biuro Kultury Urzędu Miasta 44­‑200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2 BB 32­‑439­‑22­‑60 CC kultura@um.rybnik.pl DD http://www.kultura.rybnik.eu

Plenerowe wydarzenie odbywające się w kilku miejscach Rybnika. Tajemnicze Animalium (8.09) w Strefie Juliusza zaprezentuje wielowymiarowy świat Juliusza Rogera, XIX­‑wiecznego lekarza i inicjatora budowy szpitala, społecznika, etnografa i entomologa. Na rynku (9.09) odbędzie się Parada Ryb, czyli barwny korowód nawiązujący do korzeni Rybnika. Całość zakończy Piknik na Kampusie, będący wielką przestrzenią dla rodzinnej zabawy. [kod] inna

EEGwarki Tarnowskie Góry, Rynek, 8–10 września AA Tarnogórskie Centrum Kultury 42­‑600 Tarnowskie Góry, ul. Jana III Sobieskiego 7 BB 32­‑285­‑27­‑34 CC biuro@tck.net.pl DD http://www.tck.net.pl

Gwarki to jedno z największych, cyklicznych wydarzeń kulturalno­‑historycznych, które od 1957 r. przyciąga mieszkańców Górnego Śląska, innych regionów Polski oraz licznych gości zagranicznych. Święto nawiązuje do przywileju nadanego miastu w 1599 r., na mocy którego gród gwarków miał prawo urządzania „zabaw i komedyj” podczas jarmarku w niedzielę po świętym Idzim. Już od piątku, od wczesnych godzin przedpołudniowych, ulice zapełniają się stoiskami z pamiątkami, wyrobami lokalnych rękodzielników czy regionalnymi potrawami. Na scenie można podziwiać największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, jak również lokalnych artystów. Imprezie towarzyszą wystawy, seminarium popularno­ ‑naukowe, uroczyste sesje. Nie brakuje również atrakcji dla dzieci, z których mogą korzystać na placu Wolności, jak i przed budynkiem Tarnogórskiego Centrum Kultury.

AA Osiedlowe Centrum Kultury i Rekreacji 43­‑400 Cieszyn, ul. Z. Kossak­‑Szatkowskiej 6 BB 33­‑852­‑17­‑49 CC pds@smcieszynianka.org.pl DD http://www.smcieszynianka.org.pl

17. edycja festynu, podczas którego organizatorzy zapewniają atrakcyjny program kulturalno­ ‑rozrywkowy, zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci. [kod] inna

EEEuropejskie Dni Dziedzictwa Katowice, Muzeum Śląskie (ul. T. Dobrowolskiego 1), 9 września AA Muzeum Śląskie 40­‑205 Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1 BB 32­‑779­‑93­‑16 CC b.grochowska@muzeumslaskie.pl DD http://www.muzeumslaskie.pl

Zgodnie z hasłem przewodnim 25. edycji EDD w Polsce „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” zostanie zaprezentowany krajobraz jako dziedzictwo działalności pokoleń naszych przodków – krajobraz kulturowy, w którym dzieła ludzkie łączą się ze środowiskiem przyrodniczym. W trakcie wydarzenia zostaną poruszone tematy związane z potrzebą ochrony krajobrazu i zmianami przestrzeni, w której żyjemy. [kod] inna

EEMiędzynarodowy Blues Festiwal nad Okszą Kłobuck, rynek Jana Pawła II, 9 września AA Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły 42­‑100 Kłobuck, ul. Targowa 1 BB 34­‑317­‑29­‑91 CC mok.klobuck@gmail.com DD http://mokklobuck.pl [kod] muzyka

[kod] inna

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

197


EEFizyczne Fascynacje – pokazy: „Prąd jak prąd, ale płynie stąd...” Łaziska Górne, Muzeum Energetyki, 9 września AA Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki 43­‑170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30 BB 603­‑155­‑562 CC wydarzenia@muzeumenergetyki.pl DD http://www.muzeumenergetyki.pl

EESpotkania Integracyjne Artystów Istebna, Muzeum Malarstwa Jana Wałacha, 10 września AA Muzeum i Stowarzyszenie im. Jana Wałacha 43­‑470 Istebna 293 BB 502­‑097­‑871 CC kultura@ug.istebna.pl DD http://www.janwalach.pl [kod] inna

[kod] inna

EEObchody Europejskich Dni Dziedzictwa Olsztyn, Rynek, 9 września AA Gminny Ośrodek Kultury 42­‑256 Olsztyn, pl. J. Piłsudskiego 15 BB 34­‑328­‑53­‑13 DD http://www.olsztyn­‑jurajski.pl

Impreza plenerowa połączona z pieszym rajdem po dróżkach św. Idziego i degustacją tradycyjnych pieczonek.

EEDożynki Gminne – Lubomia gmina Lubomia, plener, 10 września AA Urząd Gminy Lubomia 44­‑360 Lubomia, ul. Szkolna 1 BB 32­‑451­‑66­‑14 CC lubomia@lubomia.pl DD http://www.lubomia.pl

Podczas dożynek corocznie organizowane są koncerty gwiazd, a także występy lokalnych grup tanecznych i śpiewaczych. [kod] inna

[kod] inna

EEGminne Dożynki – Ujsoły EEII Muzyczne Panaceum

Ujsoły, amfiteatr Pod Muńcołem, 10 września

Rybnik, Dom Kultury w Rybniku­‑Boguszowicach, 9 września

AA Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 34­‑371 Ujsoły, ul. Bystra 1 BB 33­‑864­‑70­‑36 CC cksirujsoly@gmail.com DD http://www.ujsoly.com.pl

AA Dom Kultury w Rybniku­‑Boguszowicach 44­‑253 Rybnik, pl. Pokoju 1 BB 32­‑425­‑20­‑16 CC dkboguszowice@gmail.com DD http://www.dkboguszowice.pl

Koncert charytatywny organizowany na rzecz osoby potrzebującej, podczas którego przewidziane są kwesta, licytacje ciekawych przedmiotów oraz inne atrakcje umożliwiające zebranie funduszy umożliwiających wsparcie podopiecznego. Przy okazji wydarzenie jest zakończeniem sezonu letniego.

Korowód dożynkowy z delegacjami poszczególnych sołectw przejeżdża na wozach konnych na mszę św. w kościele parafialnym. Po poświęceniu chleba i wieńców dożynkowych korowód przemieszcza się pod amfiteatr. Tam odbywa się część artystyczna – występy zespołów i kapel góralskich, wystawa wieńców, degustacja poświęconych wypieków i innych produktów, biesiada. [kod] inna

[kod] muzyka

198 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEXI Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka Dąbrowa Górnicza, Pałac Kultury Zagłębia, 14–23 września AA Urząd Miasta Dąbrowy Górniczej 41­‑300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21 BB 32­‑295­‑67­‑98 CC ryszard.bernas@palac.art.pl DD http://www.spisak.idabrowa.pl/

Idea organizacji konkursu zrodziła się przed dwunastu laty w 40. rocznicę śmierci kompozytora, urodzonego w Dąbrowie Górniczej. W 2006 r. festiwal przemianowano na Ogólnopolski Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka, który w roku następnym przyjął formułę konkursu międzynarodowego, otwartego dla instrumentalistów wszystkich narodowości. Od tamtej pory odbywa się cyklicznie we wrześniu, jest adresowany do muzyków, którzy nie ukończyli 29 roku życia. To jedyny konkurs w Polsce, który obejmuje w kolejnych edycjach wszystkie kategorie instrumentów. Każdego roku w muzyczne szranki staje kilkudziesięciu uczestników z kraju i z zagranicy, m.in. z Brazylii, Czech, Niemiec, Węgier, Rosji, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Białorusi, Korei, Chin, Portugalii, Holandii, Tajwanu, Hiszpanii, Włoch, Szwecji. [kod] muzyka

EEFestiwal Młodych Splot Chorzów-Batory, Miejski Dom Kultury Batory, 15–17 września AA Miejski Dom Kultury Batory 41­‑506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 6 BB 32­‑246­‑00­‑60 CC alina@mdkbatory.pl DD http://www.mdkbatory.pl

Występują zespoły taneczne, muzyczne oraz folklorystyczne. Prezentują się zarówno grupy artystyczne MDK Batory, jak również zaproszone zespoły. [kod] interdyscyplinarna

EEZbóje i Zbójnictwo Chorzów, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny, 17 września AA Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny 41­‑500 Chorzów, ul. Parkowa 25 BB 32­‑241­‑07­‑18 CC sekretariat@muzeumgpe­‑chorzow.pl DD http://muzeumgpe­‑chorzow.pl

Przybliżenie historii zbójników górnośląskich. Wystawy m.in. strojów, rysunków i grafik, nawiązujące do tradycji zbójeckich. Zabawy i gry o tej samej tematyce. [kod] inna

EEDożynki Gminne – Istebna Istebna, estrada Pod Skocznią, 17 września AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑470 Istebna 293 BB 33­‑855­‑62­‑08 CC kultura@ug.istebna.pl DD http://www.istebna.eu [kod] inna

EEVII Festiwal Muzyczny Rodziny Bachów Częstochowa, Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana, 20–24 września AA Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana 42­‑202 Częstochowa, ul. T. Wilsona 16 BB 34­‑324­‑18­‑54 CC impresariat@filharmonia.com.pl DD http://www.collegiumcantorum.com/festiwal

Festiwal organizowany jest przez Stowarzyszenie Sympatyków Collegium Cantorum oraz Filharmonię Częstochowską. Wydarzenia są dostosowane do publiczności w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. I tak, w przeszłości publiczność mogła usłyszeć koncert na wyjątkowej szklanej harfie, rodziny mogły wybrać się na piknik muzyczny z udziałem Baletu Dworskiego Cracovia Danza, centrum miasta zostało rozświetlone laserami do BachRocka, na jeden wieczór zostały też zainstalowane kolorowe fontanny, a muzyka Bachów zabrzmiała w wykonaniu chóru, orkiestry, a także zespołu jazzowego. [kod] muzyka

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

199


EESkarby z Cieszyńskiej Trówły

EEXXVI Festiwal Muzyki Wokalnej „Viva Il Canto”

Cieszyn, Zamek Cieszyn, 22–24 września AA Zamek Cieszyn 43­‑400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc BB 33­‑851­‑08­‑21 CC info@zamekcieszyn.pl DD http://www.zamekcieszyn.pl

Festiwal lokalnej kultury, łączący rzemiosło, folklor, muzykę, z lokalną kuchnią, sztuką i designem. To kilkadziesiąt wydarzeń – spotkania, warsztaty, koncerty, wystawy, jarmark rzemiosła, odbywające się w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. W przygotowanie włącza się kilkanaście instytucji i organizacji z obu miast. [kod] interdyscyplinarna

EEZwierzęta w Zagrodzie Chorzów, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny, 24 września AA Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny 41­‑500 Chorzów, ul. Parkowa 25 BB 32­‑241­‑07­‑18 CC sekretariat@muzeumgpe­‑chorzow.pl DD http://muzeumgpe­‑chorzow.pl

Pokaz pracy zwierząt gospodarskich. Wystawy m.in. gołębi, drobiu, królików. Zaganianie owiec i gęsi przez psy pasterskie.

Cieszyn, różne miejsca, 24–30 września AA Stowarzyszenie Via Musica 43­‑400 Cieszyn, ul. L. Skrzypka 2B/17 BB 606­‑407­‑474 CC paulina.bandura@vivailcanto.pl DD http://www.vivailcanto.pl

Festiwal organizowany jest w Cieszynie od roku 1992. Znajdują tu swoją muzykę miłośnicy opery, operetki i musicalu, a także ci, którzy lubią jazz i muzykę popularną w dobrym wykonaniu. Oferta festiwalu jest bardzo zróżnicowana. To repertuar dla starszych i młodszych, dla wytrawnych melomanów i dla tych, którzy chcą rozpocząć muzyczną przygodę – dla wszystkich, którzy kochają śpiew. [kod] muzyka

EERozsód Łowiec Istebna­‑Stecówka, bacówka na Stecówce, 29 września AA Henryk Kukuczka 43­‑470 Istebna BB 33­‑855­‑62­‑08 CC kultura@ug.istebna.pl DD http://www.istebna.eu [kod] folklor, sztuka ludowa

[kod] inna

EEŁossod Przybędza, bacówka za kościołem w Przybędzy, 24 września AA Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki 34­‑381 Radziechowy­‑Wieprz 700 BB 33­‑860­‑15­‑79

EERozsód Łowiec Koniaków, Centrum Pasterskie, 29 września AA Centrum Pasterskie w Koniakowie 43­‑474 Koniaków 33 BB 602­‑128­‑388 CC kolyba@op.pl DD http://www.istebna.eu [kod] folklor, sztuka ludowa

Tradycyjny spęd owiec z hal w niższe partie gór. Akcja rozgrywa się w bacówce, gdzie baca rozlicza się z właścicielami owiec, po czym bacówka jest zamykana na zimę. [kod] folklor, sztuka ludowa

200 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EENoc­‑K (Katowicka Noc Galerii) Katowice, Katowice Miasto Ogrodów, Rondo Sztuki, Galeria ASP, BWA Katowice, 29 września AA Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. K. Bochenek 40­‑032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2 BB 32­‑609­‑03­‑00 CC sekretariat@miasto­‑ogrodow.eu DD http://www.miasto­‑ogrodow.eu

Trzecia edycja Nocy Galerii. Tego wieczoru katowickie galerie otwarte dla wszystkich odwiedzających, za darmo, bez opłat. Wystawom towarzyszyć będą spotkania autorskie, wykłady, pokazy multimedialne i oprowadzenia kuratorskie. [kod] plastyka

dziennikarze utrzymują, że Rawa Blues Festival jest największym na świecie festiwalem odbywającym się „in­‑door” (pod dachem). [kod] muzyka

EEDeptak Pełen Sztuki Rybnik, deptak, 29 września – 1 października AA Dom Kultury w Rybniku­‑Boguszowicach 44­‑253 Rybnik, pl. Pokoju 1 BB 32­‑425­‑20­‑16 CC dkboguszowice@gmail.com DD http://www.dkboguszowice.pl

Warsztaty sztuk plastycznych, muzycznych, teatralnych na rybnickim deptaku – współorganizacja ze stowarzyszeniami i placówkami kultury. [kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

EEStarobielskie Spotkania Kabaretowe Fermenty Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Starym Bielsku, 29–30 września AA MDK – Dom Kultury w Starym Bielsku 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. Sobieskiego 307 A BB 602­‑529­‑103 DD http://www.mdk.beskidy.pl

Główne założenie Spotkań to popularyzacja tego gatunku scenicznego, a także możliwość zaistnienia na scenie młodzieżowych grup amatorskich z różnych środowisk, czy to szkół średnich, wyższych czy ośrodków kultury z całej Polski.

EEII Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich „O Serce Beskidów” Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury Włókniarzy, 30 września AA MDK – Dom Kultury Włókniarzy 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. 1 Maja 12 BB 33­‑812­‑56­‑93 CC wlokniarz@mdk.beskidy.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

Turniej adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. [kod] taniec

[kod] literatura, teatr

EE37. Rawa Blues Festival

EE154. rocznica bitwy pod Mełchowem

Katowice, sala NOSPR, Hala Widowiskowo­ ‑Sportowa Spodek, 29–30 września

Mełchów, 30 września

AA Rawa Blues – Ireneusz Dudek 43­‑384 Jaworze, skrytka pocztowa 21 BB 502­‑098­‑855 Tomasz Dziedzic – rzecznik prasowy CC tomek@rawablues.com DD http://www.rawablues.com

Historia festiwalu rozpoczęła się w 1981 r. Z czasem Rawa Blues stała się największym i najbardziej rozpoznawalnym wydarzeniem bluesowym w Polsce. Przez pierwsze 10 lat festiwal organizowany był jako całodniowe sesje bluesowe w różnych miejscach. Na początku lat 90. stał się międzynarodowym festiwalem bluesowym. Organizatorzy, a także niezależni F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

AA Gminny Ośrodek Kultury 42­‑235 Lelów, ul. Szczekocińska 31 BB 663­‑442­‑881 CC goklelow@gmail.com DD http://www.goklelow.pl

W Lelowie od kilku lat upamiętniane są kolejne rocznice bitwy pod Mełchowem z 1863 r. Najbardziej widowiskowym punktem uroczystości jest inscenizacja walk z okresu powstania styczniowego. Uczestnikami są grupy rekonstrukcji historycznej oraz młodzież ze szkół gminy Lelów. [kod] inna

201


EEIV Bytomski Jarmark Średniowieczny

EEWarsztaty i Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Różni­‑Równi”

Bytom, Bytomskie Centrum Kultury, wrzesień AA Bytomskie Centrum Kultury 41­‑902 Bytom, pl. K. Stanek 1 BB 32­‑389­‑32­‑09 CC a.sekretariat@becek.pl DD http://www.becek.pl

Bytomskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Leo Corde wprowadzi przybyłych gości w niezwykły świat tętniącej życiem osady handlowej, prezentując rzemiosło, walki i tańce z XII­–XV wieku. Odwiedzający będą mogli między innymi obejrzeć średniowiecznych rzemieślników przy pracy, a także nabyć ich produkty. Będzie można wybierać w miodach, historycznych ozdobach, czy uzbrojeniu.

Katowice, Pałac Młodzieży, wrzesień AA Pałac Młodzieży 40­‑066 Katowice, ul. Mikołowska 26 BB 32­‑251­‑64­‑31 CC ip@pm.katowice.pl DD http://www.pm.katowice.pl [kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

EEVII Łaziski Festiwal Górski „Pod Górę” Łaziska Górne, Miejski Dom Kultury, wrzesień

[kod] inna

EE22. Ogólnopolski Festiwal „I znów jesteśmy razem” Chorzów, Miejski Dom Kultury Batory, wrzesień AA MDK Batory 41­‑506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 6 BB 32­‑246­‑00­‑64 CC joanna@mdkbatory.pl DD http://www.mdkbatory.pl

To coroczne spotkania młodych artystów zespołu Na Szlaku, zaproszonych gości oraz zaprzyjaźnionej publiczności. Koncert początkowo powstał z chęci wspólnego muzykowania wszystkich pokoleń Na Szlaku. Jest to zwieńczenie całorocznej pracy młodzieży oraz możliwość zaprezentowania muzycznego dorobku oraz materiałów archiwalnych. [kod] muzyka

EECzechowickie Prezentacje Filmowe Czechowice­‑Dziedzice, Miejski Dom Kultury, wrzesień AA Miejski Dom Kultury 43­‑502 Czechowice­‑Dziedzice, ul. Niepodległości 42 BB 32­‑215­‑31­‑59 CC mdk@mdk.czechowice­‑dziedzice.pl DD http://www.mdk.czechowice­‑dziedzice.pl

Prezentacja nowości światowego kina spod znaku filmu artystycznego. [kod] film, fotografia

AA Miejski Dom Kultury 43­‑170 Łaziska Górne, ul. K. Świerczewskiego 2 BB 32­‑224­‑10­‑33 CC mdk@mdk.laziska.pl DD http://www.mdk.laziska.pl

Przez dwa dni w łaziskim Miejskim Domu Kultury odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi, zarówno światowej sławy gwiazdami, jak i tymi mniej znanymi. To świetna inspiracja do własnych wypraw i przygód. [kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

EEXXX Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. Henryka Klai Racibórz, wrzesień AA Raciborskie Centrum Kultury 47­‑400 Racibórz, ul. F. Chopina 21 BB 32­‑415­‑25­‑40 CC sekretariat@rck.com.pl DD http://www.rck.com.pl

Na koncerty zapraszani są artyści z kraju i zagranicy oraz uczniowie i absolwenci klas organów szkół muzycznych z Raciborza i Rybnika. [kod] muzyka

EEDożynki Gminne Skoczów, Rynek, wrzesień AA Miejskie Centrum Kultury Integrator 43-430 Skoczów, ul. A. Mickiewicza 9 BB 33-479-10-40 DD http://www.mck.skoczow.pl [kod] inna

202 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EERock na Plaży Paprocany

EEPrzegląd Przedstawień Istotnych „Przez Dotyk”

Tychy, dzika plaża Paprocany, wrzesień AA Miejskie Centrum Kultury 43­‑100 Tychy, ul. Bohaterów Warszawy 26 BB 32­‑327­‑02­‑90 CC mck@mck.tychy.pl DD http://www.kultura.tychy.pl

IV edycja festiwalu, którego gospodarzami są zespoły Cree i Dżem.

Częstochowa, Teatr im. Adama Mickiewicza, wrzesień – październik AA Teatr im. Adama Mickiewicza 42­‑200 Częstochowa, ul. J. Kilińskiego 15 BB 34­‑372­‑33­‑04 CC ewa.oles@teatr­‑mickiewicza.pl DD http://www.teatr­‑mickiewicza.pl

[kod] muzyka

EETychy Light & Sound Festival

Międzynarodowy przegląd ma na celu zaprezentowanie ważnych spektakli, wzbogacających w sposób znaczący ofertę repertuarową miejskiego teatru. [kod] literatura, teatr

Tychy, Browar Obywatelski, wrzesień AA Miejskie Centrum Kultury 43­‑100 Tychy, ul. Bohaterów Warszawy 26 BB 32­‑327­‑02­‑90 CC mck@mck.tychy.pl DD http://www.kultura.tychy.pl

Miejskie Centrum Kultury w Tychach, Browar Obywatelski oraz ASP w Katowicach zapraszają na II edycję Tychy Light & Sound Festival. W programie: pokazy mappingów, wystawa, koncerty muzyki elektronicznej, warsztaty prowadzone przez pedagogów katowickiej ASP. [kod] interdyscyplinarna

EEXII Festiwal Folklorystyczny Powiatu Kłobuckiego Wręczyca Wielka, Gminny Ośrodek Kultury, wrzesień AA Gminny Ośrodek Kultury 42­‑130 Wręczyca Wielka, ul. Śląska 20 BB 34­‑319­‑24­‑24 CC gok@gokwreczycawielka.pl DD http://www.gokwreczycawielka.pl

Festiwal jest cykliczną imprezą aktywizującą zespoły ludowe i koła gospodyń wiejskich, prezentującą dorobek, zwyczaje oraz tradycje powiatu kłobuckiego. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEMiędzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej Improwizowanej „All’improvviso” Gliwice, Ruiny Teatru Miejskiego, Scena Bajka – kino Amok, wrzesień – październik AA Towarzystwo Kulturalne FUGA 44­‑100 Gliwice, ul. S. Jaracza 13 BB 508­‑339­‑131 CC tkfuga@02.pl DD http://www.tkfuga.pl

Impreza muzyczna realizowana od wielu lat, na którą zapraszani są artyści z całego świata. Celem festiwalu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa mieszkańców w kulturze, stworzenie warunków do promocji muzyki improwizowanej. [kod] muzyka

EESzlachecki Weekend Nakło Śląskie, Centrum Kultury Śląskiej, wrzesień – październik AA Centrum Kultury Śląskiej 42­‑620 Nakło Śląskie, ul. Parkowa 1 BB 32­‑441­‑60­‑28 CC biuro.cekus@gmail.com DD http://cekus.pl

W programie IV Szlacheckiego Weekendu w pałacu w Nakle Śląskim: wystawa historyczna o polskiej szlachcie, koncert muzyczny rodziny von Wrochem oraz IV Rajd Rowerowy „Śladami śląskiej szlachty” (trasa: Nakło Śl., Repty Śl., Stare Tarnowice, Rybna, Kopanina­‑Miedary, Tworóg, Brynek). [kod] interdyscyplinarna

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

203


EEXXIII Festiwal Piosenki Turystycznej Rybnik, Młodzieżowy Dom Kultury, wrzesień – listopad AA Młodzieżowy Dom Kultury 44­‑217 Rybnik, ul. W. Broniewskiego 23 BB 32­‑422­‑40­‑88, 32­‑421­‑51­‑55 CC mdkwr@poczta.onet.pl DD http://www.mdk.rybnik.pl

Festiwal skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół i placówek kulturalno­‑oświatowych. W festiwalu mogą brać udział zespoły wokalne, wokalno­ ‑instrumentalne oraz soliści. Tematyka prezentowanych utworów powinna być związana z turystyką całoroczną (obozy, piesze wycieczki, piosenka szantowa). [kod] muzyka

204 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


październik TEATR NOWY W ZABRZU „GARNITUR PREZYDENTA” reż. Julia Mark na zdjęciu: Joanna Romaniak oraz studenci Państwowego Policealnego Studium Zawodowego Wokalno-Baletowego w Gliwicach foto: Paweł Janicki

pazdziernik


| 1

niedziela

Dzień Muzyki

Danuty i Remigiusza

październik


|2 |3 |4 |5 |6 |7 | 8

poniedziałek

Teofila i Dionizego

wtorek

Gerarda i Teresy

środa

Rozalii i Franciszka

czwartek

Apolinarego i Placyda

piątek

Artura i Brunona

sobota

Marii i Marka

niedziela

Pelagii i Brygidy

październik


|9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

poniedziałek

Ludwika i Dionizego

wtorek

Pauliny i Franciszka

środa

Emila i Aldony

czwartek

Eustachego i Maksymiliana

piątek

Edwarda i Teofila

sobota

Dzień Edukacji Narodowej

niedziela

Bernarda i Fortunaty

Teresy i Jadwigi

październik


| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

poniedziałek

Gawła i Ambrożego

wtorek

Wiktora i Małgorzaty

środa

Łukasza i Juliana

czwartek

Piotra i Ziemowita

piątek

Ireny i Kleopatry

sobota

Urszuli i Hilarego

niedziela

Filipa i Korduli

październik


| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

poniedziałek

Teodora i Seweryna

wtorek

Rafała i Marcina

środa

Kryspina i Ingi

czwartek

Lucjana i Ewarysta

piątek

sobota

niedziela

Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego

Zmiana czasu na zimowy

Sabiny i Iwony

Szymona i Tadeusza

Euzebii i Narcyza

październik


| 30 | 31

poniedziałek

wtorek

październik

Zenobii i Przemysława

Urbana i Augusta


EEDzień Kartofla, czyli Jesień na Wsi Chorzów, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny, 1 października AA Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny 41­‑500 Chorzów, ul. Parkowa 25 BB 32­‑241­‑07­‑18 CC sekretariat@muzeumgpe­‑chorzow.pl DD http://muzeumgpe­‑chorzow.pl

Prezentacja jesiennych prac polowych i gospodarskich, m.in. wykopków i darcia pierza. Konkursy i wspólna zabawa. Jak co roku w jednej z zagród zostanie przygotowana prezentacja deptania i kiszenia kapusty. [kod] inna

EEFestiwal Kultury Zagłębiewood Dąbrowa Górnicza, miejskie instytucje kultury, 1–31 października AA Urząd Miejski – Wydział Promocji, Kultury i Sportu 41­‑300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21 BB 32­‑295­‑68­‑97 CC eburaczewska@dabrowa­‑gornicza.pl DD http://www.zaglebiewood.pl

Festiwal jest cyklicznym, kulturalnym przedsięwzięciem, prezentującym różne dziedziny sztuki. Łączy elementy teatru, muzyki, filmu. W ramach festiwalu na terenie Dąbrowy Górniczej odbywają się spektakle teatralne, wystawy, koncerty, spotkania autorskie, projekcje filmowe, spotkania podróżnicze. [kod] interdyscyplinarna

EEMiędzypowiatowy Konkurs Plastyczny „Barwy Jesieni na Jurze” Poraj, Gminny Ośrodek Kultury, 2–27 października AA GOK im. Janusza Gniatkowskiego 42­‑360 Poraj, ul. J. Piłsudskiego 14 BB 34­‑314­‑55­‑48 CC gok.poraj@op.pl DD http://www.gokporaj.pl

Piękno jurajskich krajobrazów widziane oczami dzieci i młodzieży. [kod] plastyka

EEXXVII MięDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRALNY „BEZ GRANIC” Cieszyn, Český Těšín, 4–8 października AA Solidarność Polsko­‑Czesko­‑Słowacka, Oddział Regionalny w Cieszynie 43­‑400 Cieszyn, ul. Frysztacka 161/406 BB +48 509 138 409 CC biuro@borderfestival.eu DD http://borderfestival.eu

W trakcie festiwalu będzie można zobaczyć polskie, czeskie i słowackie spektakle rywalizujące o nagrodę „Złamanego Szlabanu”, a także wziąć udział w atrakcyjnych imprezach towarzyszących: pospektaklowe dyskusje z aktorami i reżyserami, „Popołudnie Mistrza”, koncerty piosenki aktorskiej, warsztaty krytyki teatralnej, spektakle teatralne dla młodego widza, warsztaty, międzynarodowy przegląd teatrów dziecięcych i młodzieżowych, konkurs plastyczny dla dzieci oraz wystawy (polskiej fotografii teatralnej, historyczna z okazji 40­‑lecia Karty 77 oraz pokonkursowa dla dzieci). Dodatkową atrakcją będzie projekcja filmu o Karelu Krylu, zrealizowanego w Czechach przez polską reżyserkę Krystynę Krauze. [kod] literatura, teatr

EEKakauszale – Fest Literacki A.D. MMXVII Ruda Śląska, Filia nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej, 5 października AA Miejska Biblioteka Publiczna 41­‑710 Ruda Śląska, ul. Dąbrowskiego 18 BB 32­‑242­‑05­‑08 CC biblio@r­‑sl.pl DD http://biblioteka.r­‑sl.pl

Impreza składa się z dwóch części. W pierwszej (godz. 12.00­‑17.00) śląscy wydawcy będą sprzedawać swe najnowsze książki, podpisywane przez autorów biorących udział w imprezie. Równolegle będą odbywać się prezentacje autorskie. Od 17.00 do 19.00 odbędzie się biesiada literacka. W jej trakcie przewiduje się krótki występ muzyczny, wręczenie Tabulki, czyli tytułu „Optimus Auctor Silesianus Anno Domini MMXVII” – nagrody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej oraz luźne dysputy związane z kondycją śląskiej książki i oczywiście poczęstunek kakuszalami. W trakcie części pierwszej wśród zwiedzających zostaną rozlosowane nagrody książkowe. [kod] literatura, teatr

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

213


EEXXII Festiwal Kompozytorów Polskich

EEXIII Międzynarodowy Festiwal

im. Henryka Mikołaja Góreckiego Bielsko­‑Biała, Bielskie Centrum Kultury, 5–7 października AA Bielskie Centrum Kultury 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. J. Słowackiego 27 BB 33­‑828­‑16­‑40 CC bck@bck.bielsko.pl DD http://www.bck.bielsko.pl

Podczas festiwalu będzie można usłyszeć dzieła wybitnych kompozytorów, m.in. „Sanctus Adalbertus” op. 71 Henryka Mikołaja Góreckiego i oratorium „Quo vadis” Feliksa Nowowiejskiego. [kod] muzyka

EEOd Tyrolu po Beskidy Wisła, pl. B. Hoffa – namiot, 7–8 października AA Wiślańskie Centrum Kultury 43­‑460 Wisła, pl. B. Hoffa 3 BB 33­‑855­‑29­‑67 CC kultura@wisla.pl DD http://www.wisla.pl

Występy zespołów bawarskich i biesiadnych, wspólna zabawa taneczna na parkiecie, konkursy i zabawy dla publiczności. 2­‑dniowa impreza w ogrzewanym namiocie na placu Hoffa. [kod] muzyka

Chórów im. Kazimierza Fobera „Gaude Cantem” Bielsko­‑Biała, powiaty bielski i cieszyński, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, 12–15 października AA Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku­‑Białej 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. 1 Maja 8 BB 33­‑812­‑69­‑08 CC gaudecantem@gmail.com DD http://gaudecantem.pl

Do konkursowych przesłuchań kwalifikowanych jest kilkanaście chórów z kraju i zagranicy. W programie liczne koncerty w Bielsku­‑Białej i okolicznych miejscowościach, a także warsztaty prowadzone przez wybitnych fachowców. [kod] muzyka

EEVII Foto Art Festival Bielsko­‑Biała, galerie i muzea (kilkanaście miejsc), 13–29 października AA Fundacja Centrum Fotografii 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. Stefana Batorego 5 BB 502­‑120­‑414 CC info@fotoartfestival.com DD http://www.fotoartfestival.com

Przegląd fotografii światowej

EEMiędzynarodowa Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej Cieszyn, Czeski Cieszyn, kościoły Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, 11–20 października AA Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy 43­‑400 Cieszyn, Rynek 12 BB 33­‑851­‑07­‑11 CC sekretariat@domnarodowy.pl DD http://www.domnarodowy.pl [kod] muzyka

[kod] film, fotografia

EEPoznajmy Kuchnie Europy Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Komorowicach, 14 października AA MDK – Dom Kultury w Komorowicach 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. Olimpijska 16 BB 33­‑815­‑87­‑38 CC dkkomorowice@op.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

Ósma edycja imprezy, której głównym celem jest poznawanie zwyczajów, obrzędów i smaków kuchni europejskich. [kod] inna

214 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEFizyczne Fascynacje – warsztaty „Poznaj tajniki elektroniki” Łaziska Górne, Muzeum Energetyki, 14 października AA Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki 43­‑170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30 BB 603­‑155­‑562 CC wydarzenia@muzeumenergetyki.pl DD http://www.muzeumenergetyki.pl [kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

regionu. Festiwal ma charakter konkursowy, a jury decyduje o przyznaniu nagród. Oprócz spektakli konkursowych w programie jest wiele imprez o charakterze edukacyjnym, m.in. warsztaty dramatopisarskie i aktorskie, spotkania autorskie, wystawy plastyczne, Teatroteka, prezentacje polskiego dramatu współczesnego przez młodzieżowe grupy teatralne, prezentacje miniaturek dramatu przeznaczone dla najmłodszego odbiorcy, czytane w pobliskich ośrodkach edukacyjno­‑społecznych tzw. „Smykom rzeczywistość przedstawiona”, dyskusje widzów z twórcami przedstawień konkursowych i inne. [kod] literatura, teatr

EEXVI Jurajska Jesień Poetycka

EEHubertus

Złoty Potok, Pałac Raczyńskich, 14–15 października

Olsztyn, Rynek, 15 października

AA Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu 42­‑253 Janów, ul. Częstochowska 1 BB 34­‑327­‑81­‑08 CC ulkasokis@gmail.com DD http://www.sokisjanow.naszgok.pl

To spotkanie poetów z całej Polski, integracja oraz wymiana doświadczeń, ale również zmagania w konkursie jednego wiersza. Ukaże się kolejny zbiór wierszy o Złotym Potoku, autorstwa uczestników Jurajskiej Jesieni Poetyckiej. [kod] literatura, teatr

AA Urząd Gminy 42­‑256 Olsztyn, pl. J. Piłsudskiego 15 BB 34­‑328­‑50­‑76, 34­‑328­‑50­‑77 DD http://www.olsztyn­‑jurajski.pl

Hubertus, czyli gonitwa za lisem, to prawdziwa gratka dla amatorów mocnych wrażeń oraz pasjonatów koni. Impreza charytatywna połączona z biesiadą przy ognisku, zabawą przy muzyce, degustacjami domowych przysmaków. Organizatorzy: Rotary Club Częstochowa, Gmina Olsztyn, restauracja Spichlerz. [kod] inna

EEXVII Ogólnopolski Festiwal

EEMiędzynarodowy Festiwal Filmowy

Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość Przedstawiona” Zabrze, Teatr Nowy, 14–22 października AA Teatr Nowy 41­‑800 Zabrze, plac Teatralny 1 BB 32­‑271­‑32­‑56 CC festiwal@teatrzabrze.pl DD http://www.teatrzabrze.pl

Festiwal ukazuje jeden z nurtów współczesnego teatru, ukierunkowany na realizacje i interpretacje dramatu (polskiego i obcego) powstałego po 1989 r., który stara się spełniać postulat „lustra rzeczywistości” i pokazywać człowieka w szerokim kontekście socjologicznym, obyczajowym, politycznym, religijnym. Co roku zapraszane są najwybitniejsze polskie inscenizacje teatralne, które prezentowane są na scenie Teatru Nowego, jak również w obiektach postindustrialnych, charakterystycznych dla naszego F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

Watch Docs – Prawa Człowieka w Filmie Kłobuck, Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły, 17–19 października AA MOK im. Władysława Sebyły 42­‑100 Kłobuck, ul. Targowa 1 BB 34­‑317­‑29­‑91 CC mok.klobuck@gmail.com DD http://www.watchdocs.pl/2016/a

Objazdowy Festiwal Filmowy „Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie” jest częścią międzynarodowego festiwalu, odbywającego się corocznie w Warszawie. Prezentowane filmy poruszają kwestię praw człowieka, a przede wszystkim sytuacji, w których są one łamane. Projekcje filmów to nie wszystko! W trakcie festiwalu odbywają się wykłady, warsztaty, dyskusje i koncerty. [kod] film, fotografia

215


EE13. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Katowice – Dzieciom” Katowice, Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum, 17–21 października AA Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum 40­‑012 Katowice, ul. św. Jana 10 BB 32­‑253­‑82­‑21 CC festiwal@ateneumteatr.pl DD http://www.ateneum.art.pl

Ideą festiwalu jest prezentacja najciekawszych spektakli, zrealizowanych na zawodowych scenach lalkowych z myślą o publiczności dziecięcej, przy czym szczególną uwagę zwraca się na te propozycje, w których zastosowane konwencje pozwalają rozwijać wyobraźnię młodych odbiorców, prowokując ich do twórczego myślenia. Istotną wartością jest tu możliwość przyjrzenia się różnorodnym koncepcjom i technikom, stosowanym przez teatry lalek. W ramach imprez towarzyszących można zobaczyć przedstawienia dla dorosłych. Festiwal od 11. edycji odbywa się w formule biennale. [kod] literatura, teatr

EEXVI Konkurs Piosenki Turystycznej Jaworzno, Dom Kultury MCKiS im. Z. Krudzielskiego, 19–20 października AA Miejskie Centrum Kultury i Sportu 43­‑600 Jaworzno, ul. Krakowska 8 BB 32­‑745­‑10­‑30 CC swietlica.podleze@mckis.jaw.pl DD http://www.mckis.jaw.pl

Konkurs dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

EEXXXIII Jesień Poetycka Sławków, Miejski Ośrodek Kultury, 20 października AA Miejski Ośrodek Kultury 41­‑260 Sławków, ul. Młyńska 14 BB 32­‑293­‑10­‑52 CC sekretariatmok@mok.slawkow.pl DD http://www.mok.slawkow.pl

Finał konkursu literackiego. W programie imprezy: wręczenie nagród laureatom konkursu, koncert oraz wernisaż wystawy prac plastycznych. [kod] literatura, teatr

EE13. Rybnik Blues Festiwal Rybnik, Dom Kultury w Rybniku­‑Chwałowicach, 20–21 października AA Dom Kultury w Rybniku­‑Chwałowicach 44­‑206 Rybnik, ul. 1 Maja 91B BB 32­‑421­‑62­‑22 CC dkchwalowice.biuro@gmail.com DD http://www.dkchwalowice.pl, http://www. rybnikbluesfestival.com

Międzynarodowe wydarzenie muzyczne kultywujące tradycje bluesowe. Festiwal organizowany jest w Rybniku od 2005 r., zaś od czterech lat towarzyszy mu konkurs dla wykonawców. W 2016 r. festiwal zmienił lokalizację i organizatora, jednakże dotychczasowa formuła z udziałem gwiazd polskiego i światowego środowiska muzycznego została zachowana. [kod] muzyka

EEXVII Festiwal Sztuk Wszelkich „Zderzenia Działań Wrażliwych”

[kod] muzyka

EEKonkurs Recytatorski dla Dzieci „Wierszyki Przedszkolaka” Piekary Śląskie, Dzielnicowy Dom Kultury, 20 października AA Dzielnicowy Dom Kultury 41­‑946 Piekary Śląskie, ul. W. Roździeńskiego 99 BB 32­‑287­‑95­‑66 CC instruktorzy@ddkpiekary.com.pl DD http://www.ddkpiekary.com.pl

Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych.

Jastrzębie­‑Zdrój, Miejski Ośrodek Kultury – Dom Zdrojowy, 20–22 października AA MOK – Dom Zdrojowy 44­‑330 Jastrzębie­‑Zdrój, ul. M. Witczaka 5 BB 32­‑476­‑31­‑51, 602­‑591­‑447 CC domzdrojowy@mok.jastrzebie.pl DD http://www.mok.jastrzebie.pl

Festiwal Sztuk Wszelkich to święto ludzi wrażliwych. Wydarzenie otwarte jest na wszelkie rodzaje twórczości artystycznej, to zderzenie teatru, happeningu, muzyki, wystaw, spotkań autorskich. Dużo dobrej sztuki w jesiennej scenerii Parku Zdrojowego. [kod] interdyscyplinarna

[kod] literatura, teatr

216 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEX Festiwal Górski Adrenalinium

EEPrzegląd Piosenki Dziecięcej

Żywiec, kino Janosik, 20–22 października

Piekary Śląskie, Dzielnicowy Dom Kultury w Dąbrówce Wielkiej, 26 października

AA kino Janosik 34­‑300 Żywiec, ul. Jana III Sobieskiego 1 BB 33­‑861­‑20­‑03 CC biuro@kinojanosik.pl DD http://www.adrenalinium.pl

Festiwal dla ludzi aktywnych, którzy kochają góry, ruch i przygodę. Jego szeroka formuła obejmuje projekcje najlepszych filmów podróżniczych, górskich, sportowych, a także spotkania z odkrywcami, podróżnikami, alpinistami, warsztaty dla dzieci, gry terenowe, konkurs filmowy i fotograficzny, lokalne inicjatywy ekologiczne i górskie oraz wiele działań towarzyszących. A wszystko to... z miłości do gór.

AA Dzielnicowy Dom Kultury 41­‑948 Piekary Śląskie, ul. K. Szymanowskiego 2b BB 32­‑383­‑03­‑30 CC instruktorzy@ddkpiekary.com.pl DD http://www.ddkpiekary.com.pl/dw

V edycja. Przegląd adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: zespołów oraz solistów. [kod] muzyka

EE22.Ogólnopolski Festiwal Kabaretowy „Rybnicka Jesień Kabaretowa”

[kod] film, fotografia

EEHołdymas Gazdowski Jeleśnia, Gminny Ośrodek Kultury, 21 października AA Gminny Ośrodek Kultury 34­‑340 Jeleśnia, ul. Plebańska 1 BB 33­‑863­‑66­‑68 CC jelesniagok@gmail.com DD http://www.jelesnia.naszgok.pl

Dawniej hołdymasy wyprawiali gospodarze po zakończeniu ważniejszych prac w gospodarstwie, np. po żniwach, wykopkach, sianokosach, co oznaczało lepsze „jodło”, dobrą zabawę z tańcami przy dźwiękach muzyki. Nawiązując do tej tradycji GOK w Jeleśni w październiku zaprasza rolników, baców oraz panie z 9 kół gospodyń wiejskich, działających na terenie gminy, do wspólnej zabawy. Rolnicy otrzymują od wójta Jeleśni podziękowania za całoroczną pracę. W trakcie imprezy odbywa się degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez panie z KGW. Grają kapele góralskie, jest również wystawa rękodzieła ludowego – bukiety z bibuły, zabawki, hafty, swetry i kopytka z owczej wełny. W trakcie imprezy rozgrywany jest Turniej Wsi o Puchar Wójta Gminy Jeleśnia. Przeprowadzane konkurencje nawiązują do tradycji gospodarskich.

Rybnik, Fundacja EDF POLSKA, 26–30 października AA Fundacja EDF POLSKA 44­‑207 Rybnik, ul. Podmiejska BB 32­‑739­‑18­‑98 CC sekretariat@fundacjarybnik.pl DD http://fundacja.edf.pl [kod] inna

EEVII Spotkania Francuskie „Pour Les Passionnes” Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury Włókniarzy, 27 października AA MDK – Dom Kultury Włókniarzy 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. 1 Maja 12 BB 33­‑812­‑56­‑93 CC wlokniarz@mdk.beskidy.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

Część konkursowa obejmuje prezentację piosenki lub tekstu mówionego, część dydaktyczna: warsztaty dla uczniów i nauczycieli. [kod] interdyscyplinarna

[kod] folklor, sztuka ludowa

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

217


EEXVII Ustrońska Jesień Muzyczna

EEJesienne Dni Książki

Ustroń, Miejski Dom Kultury Prażakówka, 29 października

Buczkowice, Gminny Ośrodek Kultury, październik

AA MDK Prażakówka 43­‑450 Ustroń, ul. I. Daszyńskiego 28 BB 33­‑854­‑29­‑06 CC mdk@ustron.pl DD http://www.mdk.ustron.pl

Charytatywny koncert fortepianowy Adama Makowicza. [kod] muzyka

EEXVI Regionalny Konkurs Dziennikarski „Świat Według Ciebie” Rybnik­‑Niewiadom, Industrialne Centrum Kultury w Rybniku­‑Niewiadomiu, 31 października AA Industrialne Centrum Kultury 44­‑273 Rybnik, ul. I. Mościckiego 15 BB 32­‑421­‑37­‑55 CC niewiadom5@op.pl DD http://www.ick.rybnik.pl

Konkurs adresowany do uczniów klas IV­‑VI szkoły podstawowej, gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tematyka prac powinna dotyczyć aktualnych problemów młodych ludzi i środowiska, w którym żyją, tego czego sami doświadczyli, tego czym się interesują, tego co zaobserwowali. Do konkursu można zgłosić artykuł prasowy, reportaż, wywiad lub recenzję. Wręczenie nagród połączone jest ze spotkaniem z literatem lub dziennikarzem. [kod] literatura, teatr

EEMaraton Strachu Żywiec, kino Janosik, 31 października AA kino Janosik 34­‑300 Żywiec, ul. Jana III Sobieskiego 1 BB 33­‑861­‑20­‑03 CC biuro@kinojanosik.pl DD http://www.kinojanosik.pl

Nocne spotkania z filmami grozy.

AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554 BB 505­‑076­‑200 CC gokbuczkowice@wp.pl DD http://www.gokbuczkowice.com

To dwudniowa, cykliczna impreza promująca czytelnictwo, organizowana wspólnie przez GOK i Gminną Bibliotekę Publiczną. W programie spotkania z pisarzami, gry i zabawy z książką dla najmłodszych, kiermasz dobrej książki, a także spektakl teatralny. Imprezie towarzyszą dwa wojewódzkie konkursy: literacki „Chcecie bajki... oto bajka” oraz plastyczny „Mój ulubiony bohater literacki”. [kod] literatura, teatr

EEIII Festiwal Jazz & Literatura Chorzów, Miejski Dom Kultury Batory, październik AA MDK Batory 41­‑506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 6 BB 32­‑246­‑00­‑60 CC ola@mdkbatory.pl DD http://jazziliteratura.wixsite.com/festiwal2016

Festiwal kontynuuje ideę poprzednich edycji i ponownie przewiduje cykl jazzowych koncertów oraz edukacyjno­‑artystyczne warsztaty związane z muzyką i literaturą. Nasze propozycje są odważne – zapewniają organizatorzy – nietuzinkowe, prezentujemy artystów niezwykłych, wybitnych, ale spoza mainstreamowej sceny. Część warsztatowa skupia się na działaniach dla dzieci i młodzieży, w tym również tych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Festiwal pragnie promować Chorzów jako miejsce ciekawych i ambitnych działań, chce integrować i pobudzać do aktywności lokalną społeczność i zachęcać mieszkańców do otwartości na nowe doświadczenia artystyczne. Stawia sobie także za cel włączać do współudziału kolejne ośrodki kultury z naszego regionu, nie tylko z Chorzowa, które nie kojarzyły się dotychczas z jazzem i chcą przełamać stereotyp. [kod] muzyka

[kod] film, fotografia

218 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEAmo Cantare

EETeatralne Crash Testy

Czechowice­‑Dziedzice, Miejski Dom Kultury, październik

Katowice, Miejski Dom Kultury Koszutka, październik

AA Miejski Dom Kultury 43­‑502 Czechowice­‑Dziedzice, ul. Niepodległości 42 BB 32­‑215­‑31­‑59 CC mdk@mdk.czechowice­‑dziedzice.pl DD http://www.mdk.czechowice­‑dziedzice.pl

AA MDK Koszutka 40­‑126 Katowice, ul. M. Grażyńskiego 47 BB 32­‑258­‑92­‑00 CC domkultury@mdkkoszutka.pl DD http://www.mdkkoszutka.pl

Festiwal muzyki wokalnej. [kod] muzyka

Spotkanie (konfrontacja), integracja i wymiana doświadczeń środowisk amatorskiego ruchu teatralnego. [kod] literatura, teatr

EESpotkania Folklorystyczne „Etnostrada”

EEV Regionalny Konkurs Recytatorski dla Dzieci w Wieku Szkolnym „Po Drugiej Stronie Tęczy”

Częstochowa, Miejski Dom Kultury, październik AA Regionalny Ośrodek Kultury 42­‑200 Częstochowa, ul. M. K. Ogińskiego 13a BB 34­‑324­‑46­‑51 CC folklor@rok.czestochowa.pl DD http://www.rok.czestochowa.pl

„Etnostrada” to święto folkloru, podczas którego prezentują się zespoły z regionu. Formacje taneczne, śpiewacze, muzyczne, obrzędowe przygotują swoje programy pod jedno naczelne hasło. Ich występy można podziwiać od godzin rannych do późnego popołudnia. Przeglądowi towarzyszyć będą warsztaty rękodzieła oraz degustacja rodzimej kuchni. Zwieńczeniem dnia będzie koncert zespołu folkowego. [kod] folklor, sztuka ludowa

Katowice, Miejski Dom Kultury Bogucice­‑Zawodzie, październik AA MDK Bogucice­‑Zawodzie – dział Zawodzie 40­‑233 Katowice, ul. K. Marcinkowskiego 13A BB 32­‑255­‑32­‑44 CC zawodzie@mdkbogucice­‑zawodzie.pl DD http://www.mdkbogucice­‑zawodzie.pl

Kontynuacja konkursu recytatorskiego dla dzieci, prezentującego twórczość znanych pisarzy. [kod] literatura, teatr

EEHubertus, czyli Tradycyjna Pogoń za Lisem

EEPrzegląd Kabaretów Młodzieżowych „Kabareściak” Katowice, Miejski Dom Kultury Bogucice­‑Zawodzie – dział Bogucice, październik AA MDK Bogucice­‑Zawodzie – dział Bogucice 40­‑213 Katowice, ul. L. Markiefki 44a BB 32­‑203­‑05­‑17 CC bogucice@mdkbogucice­‑zawodzie.pl DD http://www.mdkbogucice­‑zawodzie.pl

Krostoszowice, Ośrodek Sportów i Rekreacji Konnej Mustang, październik AA Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Koni Mustang 44­‑348 Skrzyszów, ul. Wyzwolenia 12 BB 32­‑472­‑64­‑17 CC okskrzyszow@gckgodow.pl DD http://www.gckgodow.pl

W programie: konkurs na najlepszego tropiciela, pogoń za lisem, biesiada przy ognisku. [kod] inna

Przegląd jest skierowany do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z całego województwa śląskiego. [kod] literatura, teatr

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

219


EEHubertus Milówka, Sumowa Grapa (wzgórze w Milówce), październik AA Gminny Ośrodek Kultury 34­‑360 Milówka, ul. Dworcowa 1 BB 33­‑863­‑73­‑99 CC gok.milowka@interia.pl DD http://www.gok.milowka.pl http://www.milowka.pl

Impreza przyczyni się do promowania tradycji związanej z myśliwstwem oraz jeździectwem, jak również do podtrzymywania polskich zwyczajów i obyczajów. W programie m.in. polowanie, zawody w strzelaniu z łuku i wiatrówki, pogoń za lisem, gonitwy z koniem, biesiada myśliwska. [kod] inna

EETwórcy Kultury Śląskiej Nakło Śląskie, Centrum Kultury Śląskiej, październik AA Centrum Kultury Śląskiej 42­‑620 Nakło Śląskie, ul. Parkowa 1 BB 32­‑441­‑60­‑28 CC biuro.cekus@gmail.com DD http://cekus.pl

Twórcy Kultury Śląskiej to autorski projekt fotograficzny Centrum Kultury Śląskiej, którego celem jest stworzenie galerii portretów postaci zasłużonych dla kultury śląskiej. Część zdjęć ukazuje się w kalendarzu, część trafia na wystawę. W październiku odbędzie się promocja publikacji podsumowującej wszystkie cztery edycje.

i towarzyskim oczekiwanym każdego roku przez melomanów i sympatyków Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Koncerty związane są z osobą jednego z najwybitniejszych kompozytorów barokowych – Georga Philippa Telemanna. Kompozytor przez swoje pobyty w Pszczynie, fascynację muzyką ludową tego regionu i napisanie „Koncertów polskich”, rozsławił i związał go z ogólnoeuropejskim dorobkiem kulturalnym w dziedzinie muzyki. W 2017 r. Wieczory będą połączone z obchodami 250. rocznicy śmierci kompozytora. [kod] muzyka

EEV Powiatowy Konkurs Pięknego Pisania „Zostań Mistrzem Kaligrafii” Racibórz, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla, październik AA MiPBP im. Ryszarda Kincla 47­‑400 Racibórz, ul. J. Kasprowicza 12 BB 32­‑415­‑37­‑24 CC biblrac@poczta.onet.pl DD http://www.biblrac.pl

Czy w dobie komputeryzacji sztuka starannego i estetycznego pisania jest skazana na zapomnienie? Czy dzisiejsza młodzież potrafi jeszcze posługiwać się piórem, dbając jednocześnie o estetykę i charakter pisma? Biblioteka w Raciborzu, chcąc przypomnieć tę cenną sztukę, po raz kolejny organizuje Powiatowy Konkurs Pięknego Pisania „Zostań Mistrzem Kaligrafii”. Mogą w nim brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Raciborza i powiatu raciborskiego. [kod] inna

[kod] film, fotografia

EEXXXIX Wieczory u Telemanna

EEUrodziny Kubusia Puchatka

Pszczyna, Muzeum Zamkowe, październik

Racibórz, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla, październik

AA Muzeum Zamkowe 43­‑200 Pszczyna, ul. Brama Wybrańców 1 BB 32­‑210­‑30­‑37 CC marketing@zamek­‑pszczyna.pl DD http://www.zamek­‑pszczyna.pl

Wieczory u Telemanna mają formę festiwalu, obejmującego zwykle dwa, trzy a nawet cztery koncerty odbywające się przez kolejne sobotnio­‑niedzielne wieczory. Dobra muzyka, wieczorne zwiedzanie zamku oraz dyskusja na zakończenie każdego koncertu – to wszystko sprawia, że festiwal organizowany od 1979 r. jest wydarzeniem artystycznym

220 

AA MiPBP im. Ryszarda Kincla 47­‑400 Racibórz, ul. J. Kasprowicza 12 BB 32­‑415­‑37­‑24 CC biblrac@poczta.onet.pl DD http://www.biblrac.pl

Dla dzieci w wieku 5­‑7 lat. Biblioteka na czas imprezy zamienia się w Stumilowy Las, w którym dzieci bawią się wspólnie z Kubusiem i jego przyjaciółmi. Oprócz zabaw edukacyjnych odbywa się również głośne czytanie fragmentów „Kubusia Puchatka”. [kod] literatura, teatr

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEXII Tyskie Dni Literatury

EEMiędzynarodowy Festiwal Twórczości

„Zderzenie Światów”

Dziecięcej I Młodzieżowej „Kalejdoskop Talentów. Jesień 2017”

Tychy, Miejska Biblioteka Publiczna, październik AA Biblioteka Główna – Mediateka 43­‑100 Tychy, al. J. Piłsudskiego 16 BB 32­‑227­‑04­‑54 CC promocja@mbp.tychy.pl DD http://www.mbp.tychy.pl

Tyskie Dni Literatury są cykliczną imprezą (odbywają się co dwa lata), która służy popularyzacji literatury, czytelnictwa i promocji biblioteki i jej oferty w środowisku lokalnym. Impreza obejmuje spotkania autorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz warsztaty. Wydarzeniu towarzyszą wystawy lokalnych twórców profesjonalnych i amatorów. [kod] literatura, teatr

Żywiec, Miejskie Centrum Kultury, październik AA Miejskie Centrum Kultury, Fundacja Inicjatywa ze Świdnicy 34­‑300 Żywiec, al. Wolności 4 BB 33­‑475­‑11­‑60 CC mck@mck.zywiec.pl DD http://www.mck.zywiec.pl

Do zjeżdżają Żywca soliści i zespoły z Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz z Polski. Stają w konkursowe szranki w różnych kategoriach: wokal estradowy i ludowy, taniec narodowy, nowoczesny, klasyczny, teatr oraz malarstwo. Festiwal wieńczy gala laureatów. [kod] interdyscyplinarna

EETalenty i Pasje

EERegionalny Konkurs

Wojkowice, Miejski Ośrodek Kultury, październik AA Miejski Ośrodek Kultury 42­‑580 Wojkowice, ul. Jaworznik 6 BB 32­‑769­‑64­‑82 CC mok@mokwojkowice.home.pl DD http://www.mokwojkowice.home.pl

Impreza jest skierowana do dzieci i młodzieży z powiatu będzińskiego. Uczestnicy prezentują swoje umiejętności w różnych dziedzinach, m.in. tańca, śpiewu, gry na instrumencie, akrobatyki. Są oceniani przez jury w czterech grupach wiekowych. [kod] interdyscyplinarna

EEFestiwal Piosenki Religijnej „Strefa Chwały” Żywiec, Miejskie Centrum Kultury, październik AA Miejskie Centrum Kultury 34­‑300 Żywiec, al. Wolności 4 BB 33­‑475­‑11­‑60 CC mck@mck.zywiec.pl DD http://www.mck.zywiec.pl

Festiwal ma na celu spotkanie dzieci, młodzieży i dorosłych, aby wspólnie wychwalać Boga poprzez dar muzyki i śpiewu. Po dwóch dniach konkursowych zmagań w koncercie finałowym prezentują się laureaci festiwalu. [kod] muzyka

Poezji Śpiewanej Częstochowa, Regionalny Ośrodek Kultury, październik – listopad AA Regionalny Ośrodek Kultury 42­‑200 Częstochowa, ul. M. K. Ogińskiego 13a BB 34­‑324­‑46­‑51, 34­‑366­‑59­‑65 CC teatr@rok.czestochowa.pl DD http://www.rok.czestochowa.pl

Konkurs Poezji Śpiewanej towarzyszy Ogólnopolskiemu Konkursowi Poetyckiemu im. H. Poświatowskiej. Uczestnicy to młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Organizatorzy zachęcają do przygotowywania własnych aranżacji muzycznych do wierszy Haliny Poświatowskiej. [kod] muzyka

EEPalmjazz Festiwal Gliwice, Centrum Kultury Jazovia, październik – listopad AA Fundacja Integracji Kultury 44­‑100 Gliwice, ul. Toszecka 101 BB 32­‑279­‑07­‑50 CC fink@fink.pl DD http://www.fink.pl

Impreza realizowana od kilku lat, na którą zapraszani są artyści z całego świata. [kod] muzyka

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

221


EEXXXV Dni Kultury Chrześcijańskiej

EEPatriotyzm na co dzień i od święta

Katowice, siedziba KIK, Biblioteka Śląska, parafie, październik – listopad

Żory, Muzeum Miejskie, październik – listopad

AA Klub Inteligencji Katolickiej 40­‑014 Katowice, pl. ks. E. Szramka 2/13 CC kikkt@katowice.opoka.org.pl DD http://www.kik.katowice.opoka.org.pl

AA Muzeum Miejskie 44­‑240 Żory, ul. Muzealna 1/2 BB 32­‑434­‑37­‑14 CC informacja@muzeum.zory.pl DD http://muzeum.zory.pl

Dni Kultury Chrześcijańskiej organizowane są przez Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach od ponad 30 lat. W ciągu kilkunastu dni prezentowany będzie przegląd kultury chrześcijańskiej z zachowaniem najważniejszych i charakterystycznych dla niej wartości, szczególnie muzyki i słowa mówionego. Dni są skierowane do szerokiego gremium odbiorców, bez względu na wiek.

Projekt realizuje program kształtowania uczuć patriotycznych, upowszechniania polskiej tradycji narodowej, wzmocnienia identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym oraz wspierania wychowania patriotycznego młodego pokolenia. W ramach projektu odbywają się konkursy: poezji i prozy, piosenki patriotycznej oraz plastyczny. Na finał – koncert galowy.

[kod] interdyscyplinarna

[kod] inna

EEOgólnopolski Przegląd Twórczości

EEXXI Wojewódzki Konkurs

„Debiuty 2017”

Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie, Ruchowo oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi

Racibórz, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla, październik – listopad AA MiPBP im. Ryszarda Kincla 47­‑400 Racibórz, ul. J. Kasprowicza 12 BB 32­‑415­‑37­‑24 CC biblrac@poczta.onet.pl DD http://www.biblrac.pl

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu ustanowiła rok 2017 rokiem Josepha Conrada­ ‑Korzeniowskiego. To forma uczczenia 160­‑lecia urodzin zasłużonego dla Polski i świata pisarza oraz autora znakomitych powieści „Jądro ciemności ” czy też „Lord Jim”. X edycja „Debiutów”, adresowana do młodzieży w wieku 13–19 lat, będzie inspirowana cytatem z „Jądra ciemności”: „Zasady? Zasady nie wystarczą. To nabytki, stroje, ozdobne łachmany – łachmany, które opadną przy pierwszym porządnym wstrząsie. Nie, tu potrzebne jest świadome przekonanie.” Warunkiem udziału jest dostarczenie pracy w dowolnej formie poetyckiej lub prozatorskiej.

Częstochowa, Regionalny Ośrodek Kultury, październik – grudzień AA Regionalny Ośrodek Kultury 42­‑200 Częstochowa, ul. M. K. Ogińskiego 13 a BB 34­‑324­‑46­‑51 CC rok@rok.czestochowa.pl DD http://www.rok.czestochowa.pl

Konkurs adresowany do wszystkich dzieci niepełnosprawnych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ośrodków szkolno­‑wychowawczych, domów dziecka z terenu województwa śląskiego. Współorganizatorem jest Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie. [kod] plastyka

[kod] literatura, teatr

222 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEKinoszkoła oraz Kinoprzedszkole Zawiercie, Miejski Ośrodek Kultury Centrum im. Adama Mickiewicza, październik – maj 2018 AA MOK Centrum im. Adama Mickiewicza 42­‑400 Zawiercie, ul. Piastowska 1 BB 32­‑672­‑28­‑82 DD http://www.mok.pl

Cykl edukacji filmowej adresowanej do dzieci i młodzieży w ramach ogólnopolskiego, interdyscyplinarnego programu edukacji medialnej. Atrakcyjna forma przekazu, wybitne dzieła polskiej i światowej kinematografii. Projekcjom towarzyszą wykłady dostosowane do poziomu percepcji młodych odbiorców. [kod] film, fotografia

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

223


listopad OPERA ŚLĄSKA W BYTOMIU „MADAMA BUTTERFLY” insc. i reż. Henryk Konwiński na zdjęciu: Anna Wiśniewska-Schoppa (partia tytułowa)

foto: Tomasz Zakrzewski

listopad


|1 |2 |3 |4 | 5

środa

Wszystkich Świętych

Seweryna i Wiktoryny

czwartek

Bohdana i Bożydara

piątek

Sylwii i Huberta

sobota

Karola i Olgierda

niedziela

Sławomira i Elżbiety

listopad


|6 |7 |8 |9 | 10 | 11 | 12

poniedziałek

Feliksa i Leonarda

wtorek

Antoniego i Ernesta

środa

Sewera i Gotfryda

czwartek

Ursyna i Teodora

piątek

Andrzeja i Ludomira

sobota

Święto Niepodległości

niedziela

listopad

Bartłomieja i Marcina

Renaty i Witolda


| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

poniedziałek

Stanisława i Mikołaja

wtorek

Serafina i Rogera

środa

Alberta i Leopolda

czwartek

Gertrudy i Edmunda

piątek

Grzegorza i Salomei

sobota

Anieli i Romana

niedziela

Elżbiety i Seweryna

listopad


| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

poniedziałek

Feliksa i Anatola

wtorek

Janusza i Konrada

środa

Marka i Cecylii

czwartek

Klemensa i Amelii

piątek

Jana i Flory

sobota

Erazma i Katarzyny

niedziela

Konrada i Sylwestra

listopad


| 27 | 28 | 29 | 30

poniedziałek

Waleriana i Maksymiliana

wtorek

Grzegorza i Zdzisława

środa

Błażeja i Saturnina

czwartek

Andrzeja i Konstantego

listopad


EEXVI Zaduszki Istebniańskie

EEXII Regionalny Konkurs Poetycki po Ślonsku im. ks. Norberta Bonczyka

Istebna, Szkoła Podstawowa nr 1, 2 listopada AA Zbigniew Wałach 43­‑470 Istebna 68 BB 33­‑855­‑62­‑08 CC kultura@ug.istebna.pl DD http://www.istebna.eu [kod] muzyka

EE15. Turniej Artystyczny „Pojedynek na Słowa” Rybnik, Fundacja EDF POLSKA, 2 listopada – 30 grudnia AA Fundacja EDF POLSKA 44­‑207 Rybnik, ul. Podmiejska BB 32­‑739­‑18­‑98 CC sekretariat@fundacjarybnik.pl DD http://fundacja.edf.pl

Pojedynki uczniów szkół średnich na słowa, w różnorodnej aranżacji muzyczno­‑poetyckiej, z udziałem nauczycieli i kibicującej szkolnej publiczności. Dodatkowym punktem programu jest gościnny występ znanych artystów.

Ruda Śląska, Filia nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej, 3 listopada AA Miejska Biblioteka Publiczna 41­‑710 Ruda Śląska, ul. Dąbrowskiego 18 BB 32­‑242­‑05­‑08 CC biblio@r­‑sl.pl DD http://biblioteka.r­‑sl.pl

Rudzka książnica na stałe wpisała w swój kalendarz organizację konkursu im. ks. Norberta Bonczyka. Celem każdej edycji jest pobudzanie regionalnej aktywności twórczej w dziedzinie poezji, budowanie poczucia tożsamości regionalnej oraz promocja regionu. Ocenie jury podlegają prace pisane nie tylko w gwarze śląskiej, ale również w języku literackim pod warunkiem, że dotyczą regionu. [kod] literatura, teatr

EEOgólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej „OFFO” Rybnik, Dom Kultury w Rybniku­‑Chwałowicach, 3–4 listopada

[kod] inna

EEIII Festiwal Inspiracji Artystycznych „Sztuka Włączania” Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz, 3 listopada AA Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. J. Słowackiego 17 BB 33­‑812­‑58­‑86 CC kubiszowka@vp.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

Celem Sztuki Włączania jest edukacja w zakresie sztuki zaangażowanej, wypowiadającej się w obronie praw człowieka oraz wyrównanie szans rozwojowych młodzieży niepełnosprawnej i zagrożonej wykluczeniem z pozostałej części młodego społeczeństwa. W trakcie wydarzenia odbywają się wystawy, koncerty, prezentacje artystyczne oraz warsztaty artystyczne dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Współorganizacja z Fundacją Yonatan.

AA Dom Kultury w Rybniku­‑Chwałowicach 44­‑206 Rybnik, ul. 1 Maja 91B BB 32­‑421­‑62­‑22 CC dkchwalowice.biuro@gmail.com DD http://www.dkchwalowice.pl

Jest to impreza cykliczna, gromadząca twórców, którzy posługują się niszową fotografią wykonywaną techniką otworkową. Jej celem jest ukazanie możliwości, jakie daje ta technika i przybliżenie jej możliwie najszerszej publiczności. Wystawom towarzyszą spotkania autorskie, pokazy filmów otworkowych, multimediów, prelekcje, warsztaty oraz wydawnictwo. [kod] film, fotografia

[kod] interdyscyplinarna

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

233


EEXIV Turniej Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej im. Mariana Cieśli „Jak ze Suszca powędruję” Suszec, Gminny Ośrodek Kultury, 4 listopada AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑267 Suszec, ul. Ogrodowa 22 BB 32­‑212­‑44­‑91 CC dk@kulturasuszec.pl DD http://kulturasuszec.pl

Jednym z celów jest propagowanie pieśni ludowych ziemi pszczyńskiej, zebranych i zapisanych przez Mariana Cieślę, m.in. w śpiewniku pt.: „Jak ze Suszca powędruję”.

EEKto ty jesteś? Polak mały Tychy, Miejska Biblioteka Publiczna, 6–10 listopada AA Biblioteka Główna – Mediateka 43­‑100 Tychy, al. J. Piłsudskiego 16 BB 32­‑227­‑04­‑54 CC promocja@mbp.tychy.pl DD http://www.mbp.tychy.pl

Cykl lekcji patriotycznych dla przedszkolaków i uczniów klas I­‑III szkół podstawowych. Podczas zajęć dzieci słuchają polskich legend, poznają symbole narodowe i najważniejsze wydarzenia z historii Polski, rozmawiają, czym jest patriotyzm i co to znaczy być patriotą, na koniec zaś wykonują kotyliony. [kod] inna

[kod] folklor, sztuka ludowa

EEXVII Ustrońska Jesień Muzyczna Ustroń, Miejski Dom Kultury Prażakówka, 4, 12 i 18 listopada AA MDK Prażakówka 43­‑450 Ustroń, ul. I. Daszyńskiego 28 BB 33­‑854­‑29­‑06 CC mdk@ustron.pl DD http://www.mdk.ustron.pl

4 listopada: polskie piosenki z okresu międzywojennego – spektakl muzyczny w wykonaniu artystów Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie; 12 listopada koncert trzech tenorów; 18 listopada: „Rozdroże, czyli grzeszna przyzwoitość” – spektakl muzyczny.

EEXVIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „BohÚŇova Paleta” Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury Włókniarzy, 9 listopada AA MDK – Dom Kultury Włókniarzy 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. 1 Maja 12 BB 33­‑812­‑56­‑93 CC wlokniarz@mdk.beskidy.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

Założeniem konkursu jest popularyzacja twórczości Petera Michala Bohúňa (1822–1878), słowackiego malarza, który mieszkał w Białej. Adresatami są dzieci i młodzież od 4 do 20 roku życia. [kod] plastyka

[kod] muzyka

EEMiędzypowiatowy Przegląd Kapel Weselnych Niegowa, Gminny Ośrodek Kultury, 5–19 listopada AA Gminny Ośrodek Kultury 42­‑320 Niegowa, ul. Wojska Polskiego 2 BB 34­‑315­‑12­‑01 CC gokniegowa@o2.pl [kod] muzyka

EEII Festiwal „Teatr Poza Słowami” Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz, 10 listopada AA MDK – Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. J. Słowackiego 17 BB 33­‑812­‑58­‑86 CC kubiszowka@vp.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

Przedsięwzięcie ma na celu propagowanie wykorzystywania w teatrze amatorskim oprócz słowa także innych znaków teatralnych. Do udziału zapraszane są teatry tańca, ruchu i plastyczne oraz teatry, w których słowo jest elementem przekazu traktowanym na równi z innymi znakami, takimi jak np. ruch, animacja przedmiotu, muzyka, światło. Części konkursowej towarzyszą warsztaty. [kod] literatura, teatr

234 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEXII Ogólnopolskie Prezentacje Teatralne Żywotów Świętych I Patronów Katowice, Miejski Dom Kultury Bogucice­‑Zawodzie, 10 listopada AA MDK Bogucice­‑Zawodzie – dział Zawodzie 40­‑233 Katowice, ul. K. Marcinkowskiego 13A BB 32­‑255­‑32­‑44 CC zawodzie@mdkbogucice­‑zawodzie.pl DD http://www.mdkbogucice­‑zawodzie.pl

Kontynuacja przedsięwzięcia, którego celem jest popularyzacja postaci świętych, błogosławionych i patronów oraz uwrażliwienie młodych ludzi na wartości chrześcijańskie, którymi kierują się bohaterowie spektakli i montaży słowno­‑muzycznych wykonywanych przez artystów na scenie. Prezentaje odbywają się w hołdzie św. Janwi Pawłowi II. [kod] literatura, teatr

EEMarcinowe Święto Mikołów, Miejski Dom Kultury, 10 listopada AA Miejski Dom Kultury 43­‑190 Mikołów, Rynek 19 BB 32­‑226­‑21­‑47 CC sekretariat@mdkmikolow.eu DD http://www.mdkmikolow.eu

Organizatorzy zapraszają na jarmark rękodzieła i produktów regionalnych. Na pewno nie zabraknie rogali marcińskich. Natomiast wieczorem odbędzie się koncert. [kod] inna

EEVI Konkurs Piosenki Filmowej „Zapomniana Melodia”

EESpektakl Amatorskiej Grupy Teatralnej Suszec, Gminny Ośrodek Kultury, 10–11 listopada AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑267 Suszec, ul. Ogrodowa 22 BB 32­‑212­‑44­‑91 CC dk@kulturasuszec.pl DD http://kulturasuszec.pl

Zespół teatralny powstał w 1999 r. z inicjatywy Anny Kine, członkini Związku Górnośląskiego Koła w Suszcu. Wtedy to, z okazji 10­‑lecia powstania Koła, odbyły się pierwsze Dni Suszca, w czasie których zaprezentowano „Wesele na Górnym Śląsku”. Pani Anna odnalazła sztukę Stanisława Ligonia i zebrała grupę amatorów – mieszkańców Suszca, chętnych do wcielenia się w role bohaterów. Starała się dobrać aktorów odpowiednio do ról, co miało zapewnić sztuce wyrazistość bohaterów i sympatię widzów. Premiera, a zarazem planowany jedyny występ, odbyła się 11 listopada tegoż roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu. Ogromne zainteresowanie, jakim cieszył się spektakl, zaowocowało ukonstytuowaniem się Amatorskiego Zespołu Teatralnego i wielokrotnymi występami na scenach całego Śląska. Co więcej, jeden z aktorów – Bogusław Musiolik, napisał kolejne sztuki przedstawiające dalsze losy rodziny Pogorzałków. Również te spektakle tworzą obraz wielopokoleniowej rodziny śląskiej, przedstawiając różnorodne tradycje (np. te związane z Bożym Narodzeniem czy Zielonymi Świątkami). Co ważne, są do nich przemycane obserwacje autora na temat życia codziennego Suszca i zdarzeń współczesnych. Oprócz cyklu związanego z rodziną Pogorzałków Amatorski Zespół Teatralny ma w swoim repertuarze sztuki innych autorów, zaadaptowane na potrzeby zespołu oraz takie, których twórcami są członkowie grupy. Teatr co roku przygotowuje premierę nowej sztuki. [kod] literatura, teatr

Rybnik­‑Niewiadom, Industrialne Centrum Kultury, 10 listopada AA Industrialne Centrum Kultury 44­‑273 Rybnik, ul. I. Mościckiego 15 BB 32­‑421­‑37­‑55 CC niewiadom5@op.pl

Konkurs otwarty dla osób powyżej 16 lat z umiejętnościami wokalnymi, które lubią zapomniane melodie. Solista wykonuje 2 utwory – piosenkę z filmu polskiego i zagranicznego. Najlepsi wystąpią podczas koncertu laureatów. [kod] muzyka

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

235


EEI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Młodych Choreografów Polskich Tańców Narodowych Koszęcin, siedziba Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny, 10–12 listopada AA ZPiT Śląsk 42­‑286 Koszęcin, ul. Zamkowa 3 BB 34­‑310­‑64­‑15 CC info@zespolslask.pl DD http://www.zespolslask.pl

Młodzi ludzie dotąd tylko tańczący, kiedyś muszą stanąć po drugiej stronie sali baletowej i zmierzyć się z materią choreografii – opracować układ taneczny, znaleźć muzykę, zaprojektować stroje, scenografię, a potem poprowadzić próby i przygotować swoich tancerzy do występu. Przegląd jest skierowany do miłośników tańca, pięknej muzyki i emocji wywołanych dźwiękiem, światłem i ruchem scenicznym. [kod] taniec

EESpotkanie ze Świętym Marcinem Potępa, Dom Kultury, plener, 11 listopada AA Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 42­‑693 Krupski Młyn, ul. Zawadzkiego 3 BB 32­‑284­‑84­‑50, 32­‑284­‑89­‑18 CC goksirkrupskimlyn@onet.pl DD http://www.goksirkrupskimlyn.pl

To coroczne lokalne święto o wieloletniej tradycji, związane z kultem św. Marcina, który w tych stronach czczony jest od pokoleń za sprawą kapliczki pod jego wezwaniem, stojącej na obrzeżach miejscowości Potępa. W tym właśnie miejscu już od wielu lat zbierają się mieszkańcy gminy Krupski Młyn oraz liczni goście, by uczcić pamięć miłosiernego legionisty. W czasie spotkania rozpalane jest ognisko, a w jego blasku śpiewane są pieśni i prezentowane dramy upamiętniające żywot świętego. Później są tradycyjne rogale św. Marcina i przyjazd świętego na koniu. Wreszcie zebrani w blasku lampionów przechodzą w uroczystym pochodzie do domu kultury, gdzie odbywa się ciąg dalszy obchodów (m.in. konkursy i zabawy dla dzieci, prezentacje multimedialne, akcje charytatywne, prelekcje). Z kapliczką św. Marcina nierozerwalnie związana jest kaplica Bożego Grobu, mieszcząca się w centrum Potępy. Z ich powstaniem wiąże się legenda mówiąca, iż przed wiekami ówczesny pan tych włości hrabia Colonna został zaatakowany w czasie polowania przez watahę wilków. Cudownie ocalony wystawił

236 

na skraju lasu kapliczkę, w której zawieszono obraz św. Marcina, a jako wotum dziękczynne ufundował kaplicę Bożego Grobu (na wzór kaplicy jerozolimskiej). Stanowi ona jeden z najcenniejszych zabytków architektonicznych powiatu tarnogórskiego. [kod] inna

EECieszyński Festiwal Jazzowy Cieszyn, Czeski Cieszyn, Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy, 13–18 listopada AA COK Dom Narodowy 43­‑400 Cieszyn, Rynek 12 BB 33­‑851­‑07­‑11 CC sekretariat@domnarodowy.pl DD http://www.domnarodowy.pl [kod] muzyka

EE15. Jazzowa Jesień Bielsko­‑Biała, Bielskie Centrum Kultury, 13–19 listopada AA Bielskie Centrum Kultury 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. J. Słowackiego 27 BB 33­‑828­‑16­‑40 CC bck@bck.bielsko.pl DD http://www.bck.bielsko.pl

Dyrektorem artystycznym festiwalu jest wybitny muzyk jazzowy Tomasz Stańko. Wykonawcy to polscy i zagraniczni artyści. W 2017 r. w Bielsku­‑Białej wystąpi Jan Garbarek z promocją nowej płyty. [kod] muzyka

EEHome Movie Day Katowice, Filmoteka Śląska i kino Kosmos, 15 listopada AA Filmoteka Śląska 40­‑087 Katowice, ul. Sokolska 66 BB 32­‑351­‑12­‑20 CC a.tecl­‑szubert@filmotekaslaska.pl DD http://www.filmotekaslaska.pl

4. edycja Święta Kina Domowego, które odbywa się w różnych miastach na całym świecie, przybliżając lokalną historię i kulturę. Filmoteka Śląska pokazuje na kinowym ekranie zbiory, które pochodzą z domowych archiwów mieszkańców Śląska – filmy zapisane na taśmach 8 mm, super 8 mm i 16 mm dokumentujące życie z lat siedemdziesiątych, sześćdziesiątych, pięćdziesiątych a nawet czterdziestych K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


ubiegłego wieku. Projekcjom towarzyszą komentarze autorów filmów, ich bohaterów, rodziny albo przyjaciół. Święto Kina Domowego to także dzień otwarty Filmoteki Śląskiej, warsztaty dla dzieci oraz spotkania członków AKF­‑ów, historyków, filmoznawców i archiwistów. [kod] film, fotografia

EEXIX Turniej Sztuki Recytatorskiej „Promuj Śląsk” Chorzów, Chorzowskie Centrum Kultury, 15–22 listopada AA Chorzowskie Centrum Kultury 41­‑500 Chorzów, ul. H. Sienkiewicza 3 BB 32­‑349­‑78­‑60 CC sekretariat@chck.pl DD http://www.chck.pl

W ramach turnieju corocznie spotykają się recytatorzy wszystkich typów szkół (od I klasy szkoły podstawowej po ostatnią szkoły średniej) oraz dorośli, aby promować śląskich poetów i prozaików. Impreza powstała z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 17, która wpisała pomysł w wychowanie regionalne dzieci i młodzieży. Prezentowana jest poezja i proza twórców związanych przez urodzenie lub zamieszkanie ze Śląskiem. Pomysłodawca i komisarz turnieju Teresa Adamkiewicz i opiekun literacki Mirosław Orzechowski próbują łączyć występy recytatorów z prezentacją twórczości śląskich plastyków. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 15­‑16 listopada. Uroczystość rozdania nagród i koncert laureatów odbędzie się 22 listopada [kod] literatura, teatr

EEXIII Międzynarodowe Jesienne Spotkania Artystyczne „Talizman Sukcesu” Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Hałcnowie, 16–18 listopada AA MDK – Dom Kultury w Hałcnowie 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. S. M. Szewczyk 1 BB 33­‑816­‑23­‑28 CC halcnow@mdk.beskidy.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

Festiwal dla dziecięcych i młodzieżowych zespołów i solistów różnych form artystycznych działających w domach kultury, szkołach lub innych placówkach w kraju i za granicą.

EESerce Kryształowe Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Kamienicy, 17 listopada AA MDK – Dom Kultury w Kamienicy 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. Karpacka 125 BB 33­‑811­‑93­‑62 CC kamienica@mdk.beskidy.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

Rodzaj podbeskidzkiego Orderu Uśmiechu, przyznawanego osobom działającym bezinteresownie na rzecz dzieci. Nagrodę wręcza prezydent miasta podczas uroczystego koncertu w Bielskim Centrum Kultury. [kod] inna

EEV Międzynarodowa Konferencja Kresowa Bytom, Muzeum Górnośląskie, 17 listopada AA Muzeum Górnośląskie 41­‑902 Bytom, pl. Jana III Sobieskiego 2 BB 32­‑281­‑82­‑94 wew. 111, 203 CC sekretariat@muzeum.bytom.pl historia@muzeum.bytom.pl DD http://www.muzeum.bytom.pl

Od podjęcia decyzji o przesunięciu na zachód granic Rzeczypospolitej minęło ponad 70 lat. Niezmiennie nie brak tych, którzy wracają myślami i pamięcią do swych kresowych korzeni. Szeroko rozumiana problematyka dziejów Kresów Wschodnich jest wciąż aktualna, a wielu badaczy podejmuje kresowe tematy. Mimo to wciąż dostrzegalny jest pewien niedosyt i potrzeba przybliżania historii Kresów poprzez przedsięwzięcia o szerokim wydźwięku społecznym, interdyscyplinarny dialog poświęcony roli Kresów Wschodnich w historii, kulturze oraz pamięci zbiorowej. Zamierzeniem organizatorów V Międzynarodowej Konferencji Kresowej jest przybliżenie słabo dotąd penetrowanych i rzadziej popularyzowanych aspektów historii wschodnich województw II RP. Konferencja ma stać się okazją do przedstawienia wyników prowadzonych badań oraz wymiany opinii przedstawicieli placówek naukowych i kulturalnych z Polski, jak również spoza jej granic. Wspólnym celem uczestników będzie refleksja nad koniecznością nie tylko przekazywania wiedzy na temat historii dawnych Kresów Rzeczypospolitej, ale też zachowania ich obrazu w pamięci pokoleń. [kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

[kod] interdyscyplinarna

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

237


EEX Międzynarodowy Konkurs

EEFizyczne Fascynacje – warsztaty

Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga Katowice, Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego, 17–26 listopada AA Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego 40­‑084 Katowice, ul. Sokolska 2 BB 32­‑351­‑17­‑19, 512­‑372­‑015 CC info@fitelbergcompetition.com DD http://fitelbergcompetition.com

Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach już od pierwszej edycji stał się w Polsce trzecim – obok pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego – najbardziej prestiżowym konkursem muzycznym, przyjętym do Światowej Federacji Międzynarodowych Konkursów Muzycznych z siedzibą w Genewie. Organizacja zrzesza ponad 120 najbardziej renomowanych konkursów z całego globu, jednak zaledwie 7 z nich to konkursy dyrygenckie. Wymagają one bowiem podczas całego ich przebiegu uczestnictwa największego zespołu wykonawczego, jakim jest orkiestra symfoniczna. Do życia konkurs powołał długoletni dyrektor Filharmonii Śląskiej prof. Karol Stryja – absolwent klasy dyrygentury Grzegorza Fitelberga. Przed międzynarodowym, w latach 1970 i 1974, odbyły się dwa konkursy ogólnopolskie, a w gronie ich laureatów znaleźli się m.in.: Agnieszka Duczmal, Marek Pijarowski, Jerzy Salwarowski czy Wojciech Michniewski. I Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga odbył się w 1979 r., w setną rocznicę urodzin jego patrona. Kolejne konkursy organizowano co cztery lata, natomiast od roku 2007 odbywają się co pięć lat. Nieprzerwanie dyrygentom towarzyszy w nich wysoko oceniana Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej. Wagę i znaczenie każdego katowickiego konkursu niezmiennie podkreśla wysoki zakres wymagań stawianych kandydatom. W I etapie to uwertury klasyczno­‑romantyczne oraz symfonie Józefa Haydna, Wolfganga Amadeusza Mozarta i Ludwika van Beethovena. Drugi etap to akompaniamenty i wielka symfonika romantyczna, zaś trzeci to klasyka muzyki XX wieku i polska twórczość współczesna. Katowicki konkurs zaliczany jest z tego względu do najtrudniejszych – rozległy repertuar i odmienny stylistycznie każdy z etapów wymaga od młodych dyrygentów najwyższych umiejętności. [kod] muzyka

„Pozytywne konstruowanie – magnetyzmu i prądu ujarzmianie” Łaziska Górne, Muzeum Energetyki, 18 listopada AA Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki 43­‑170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30 BB 603­‑155­‑562 CC wydarzenia@muzeumenergetyki.pl DD http://www.muzeumenergetyki.pl [kod] inna

EEXXVI Posiady Gawędziarskie oraz XXIX Konkurs Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych Jeleśnia, Milówka, Wieprz k. Żywca, 18–26 listopada AA Regionalny Ośrodek Kultury 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. 1 Maja 8 BB 33­‑812­‑69­‑08, 33­‑812­‑33­‑33 CC rok@rok.bielsko.pl DD http://www.rok.bielsko.pl

18­‑19 listopada konkurs, 26 lstopada koncert laureatów. Tradycyjne spotkanie beskidzkich gawędziarzy i muzyków. Podczas konkursowych przesłuchań uczestnicy występują w trzech kategoriach: dzieci, młodzieży oraz dorosłych. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEKonkurs Recytatorski Poetów i Pisarzy Regionu Beskidzkiego im. Magdaleny Zawady Jeleśnia, Gminny Ośrodek Kultury, 21 listopada AA Gminny Ośrodek Kultury 34­‑340 Jeleśnia, ul. Plebańska 1 BB 33­‑863­‑66­‑68 CC jelesniagok@gmail.com DD http://www.jelesnia.naszgok.pl

Zadaniem uczestnika konkursu jest recytacja dwóch utworów autorów z regionu beskidzkiego. Rozdanie nagród połączone jest ze spotkaniem autorskim z poetą beskidzkim. Imprezie towarzyszy wystawa poświęcona życiu i twórczości Magdaleny Zawady (1914­–1995), poetki, malarki, nauczycielki, pochodzącej z Jeleśni. [kod] literatura, teatr

238 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEWarsztaty bożonarodzeniowe

EEIX Integracyjne Spotkania Muzyczne

Kłobuck, Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły, 21–25 listopada

Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury Włókniarzy, 24 listopada

AA MOK im. Władysława Sebyły 42­‑100 Kłobuck, ul. Targowa 1 BB 34­‑317­‑29­‑91 CC mok.klobuck@gmail.com DD http://mokklobuck.pl

AA MDK – Dom Kultury Włókniarzy 43­‑300 Bielsko­‑Biała, ul. 1 Maja 12 BB 33­‑812­‑56­‑93 CC wlokniarz@mdk.beskidy.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

[kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

EEXII Festiwal Gwary Śląskiej Wielowieś, Gminny Ośrodek Kultury, 21–26 listopada AA Gminny Ośrodek Kultury 44­‑187 Wielowieś, ul. Główna 47 BB 32­‑233­‑60­‑80 CC gok_wielowies1@o2.pl DD https://www.facebook.com/pages/Gminny­ ‑Ośrodek­‑Kultury­‑Wielowieś/170724399665664

Impreza otwarta. Uczestnikami są dzieci, młodzież i dorośli. Ich zadaniem jest prezentacja tekstu własnego lub innego autora w gwarze śląskiej. Tematem są dowolne sprawy codzienne, zwyczaje i tradycje oraz piosenki i scenki rodzajowe. Ocenia jury ze Śląskiej Czelodki. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEŚpiewać każdy może Piekary Śląskie, Dzielnicowy Dom Kultury, 22 listopada AA Dzielnicowy Dom Kultury 41­‑946 Piekary Śląskie, ul. W. Roździeńskiego 99 BB 32­‑287­‑95­‑66 CC instruktorzy@ddkpiekary.com.pl DD http://www.ddkpiekary.com.pl

Konkurs wokalny dla seniorów. Dwie kategorie: soliści i zespoły.

Konkurs adresowany do solistów i zespołów amatorskich (bez ograniczeń wiekowych), również ze szkół specjalnych i ośrodków terapeutycznych. [kod] muzyka

EEJesienne Spotkania z Folklorem Chorzów-Batory, Miejski Dom Kultury Batory, 24 listopada AA MDK Batory 41­‑506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 6 BB 32­‑246­‑00­‑60 CC alina@mdkbatory.pl DD http://www.mdkbatory.pl

Od 11 lat Zespół Pieśni i Tańca Chorzów, działający w MDK Batory, realizuje projekt Jesienne Spotkania z Folklorem. Każda z odsłon tego projektu ma formę warsztatów artystycznych, jak również koncertu z udziałem zaproszonych zespołów folklorystycznych z całej Polski. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEKonkurs Kaligrafii Jastrzębie­‑Zdrój, Miejski Ośrodek Kultury – Klub Kaktus, 24 listopada AA MOK – Klub Kaktus 44­‑335 Jastrzębie­‑Zdrój, ul. Katowicka 24 BB 32­‑471­‑23­‑53 CC klub.kaktus@mok.jastrzebie.pl DD http://www.mok.jastrzebie.pl

[kod] muzyka

Celem konkursu jest rozpowszechnianie sztuki kaligrafii, kształtowanie charakteru, wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju, zwrócenie uwagi na czytelną, płynną i kształtną grafikę pisania. Nieodłącznym elementem kaligrafii są ornamenty i zdobienia, które sprawiają, że pismo jest niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju. Konkurs skierowany jest do młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Jastrzębie­‑Zdrój. [kod] inna

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

239


EEIV Wojewódzki Festiwal Talentów Katowice, Miejski Dom Kultury Koszutka – filia Dąb, 24 listopada AA MDK Koszutka – filia Dąb 41­‑111 Katowice, ul. Krzyżowa 1 BB 608­‑549­‑089 CC filiadab@mdkkoszutka.pl DD http://www.mdkkoszutka.pl

Festiwal jest skierowany do dzieci i młodzieży, chcących zaprezentować swoje pasje, zainteresowania i talent. Kategorie festiwalowe: śpiew, taniec, małe formy teatralne (recytacja, kabaret, pantomima).

EEBożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny Rybnik­‑Niewiadom, Industrialne Centrum Kultury, 30 listopada AA Industrialne Centrum Kultury 44­‑273 Rybnik, ul. I. Mościckiego 15 BB 32­‑421­‑37­‑55 CC niewiadom5@op.pl DD http://ick.rybnik.pl

Konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Na finał wystawa prac w ICK. [kod] plastyka

[kod] interdyscyplinarna

EEKonkurs na najładniejszą dynię

EEXXX Jubileuszowy Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych i Solistów „Interpretacje”

Kłobuck, Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły, 24–30 listopada AA MOK im. Władysława Sebyły 42­‑100 Kłobuck, ul. Targowa 1 BB 34­‑317­‑29­‑91 CC mok.klobuck@gmail.com DD http://mokklobuck.pl [kod] plastyka

EEKonkurs Talentów „Talentiada 2017” Radzionków, Centrum Kultury Karolinka, 25 listopada AA Centrum Kultury Karolinka 41­‑922 Radzionków, pl. Jana Pawła II 2 BB 32­‑286­‑64­‑54 wew. 31 CC j.zorzycki@karolinka.art.pl DD http://www.karolinka.art.pl

Przegląd artystyczny dla wokalistów. Talent jest jak diament, który trzeba oszlifować, a najlepiej szlifuje się podczas konfrontacji w pełnym scenicznym świetle przed żywą publicznością. Jedną z głównych nagród jest występ na scenie głównej podczas obchodów Dni Radzionkowa. [kod] muzyka

Boronów, Gminny Ośrodek Kultury, listopad AA Gminny Ośrodek Kultury 42­‑283 Boronów, ul. Poznańska 1 BB 34­‑353­‑92­‑85, 507­‑803­‑110 CC gokboronow@wp.pl DD http://www.gokboronow.pl

Konkurs ma na celu prezentację osiągnięć amatorskich zespołów muzycznych i solistów. Własne aranżacje i interpretacje utworów polskich twórców oraz własna twórczość muzyczna. Przegląd nie dotyczy chórów. Odbywa się w 5 kategoriach wiekowych. [kod] muzyka

EE38. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej Częstochowa, Regionalny Ośrodek Kultury, Teatr w Częstochowie, listopad AA Regionalny Ośrodek Kultury 42­‑200 Częstochowa, ul. M. K. Ogińskiego 13a BB 34­‑324­‑46­‑51, 34­‑366­‑59­‑65 CC teatr@rok.czestochowa.pl DD http://www.rok.czestochowa.pl

Autorzy nadsyłają do końca sierpnia maksymalnie 5 utworów poetyckich, które do tej pory nie były publikowane w formie książkowej lub w prasie literackiej. Dwie kategorie konkursowe – „debiut” i „po debiucie”. Uroczystość finałowa i działania towarzyszące (warsztaty, spotkania literackie, koncerty) w listopadzie. [kod] literatura, teatr

240 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEVIII Powiatowy Przegląd

EEXXV Konkurs Piosenki Poetyckiej

Twórczości Teatralnej Gilowice, Gminny Ośrodek Kultury, listopad AA Warsztat Terapii Zajęciowej 34­‑322 Gilowice, ul. Zakopiańska 17 BB 33­‑865­‑34­‑47 CC gok@gilowice.pl DD http://www.gilowice.pl

Powiatowy przegląd, w którym udział biorą osoby niepełnosprawne. [kod] literatura, teatr

EEMiędzynarodowy Gliwicki Festiwal Gitarowy Gliwice, Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II, listopad AA Wydział Kultury i Promocji Miasta 44­‑100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 BB 32­‑238­‑54­‑09 CC kp@um.gliwice.pl DD http://www.gliwice.eu

Festiwal organizowany jest od wielu lat i już na stałe wpisał się do kalendarza imprez miejskich. Cieszy się niezmiennie ogromną popularnością wśród gliwickich melomanów. Inicjatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia jest gliwicki kompozytor Gerard Drozd, który od lat dba o wysoki poziom artystyczny imprezy i od lat zaprasza najlepszych wirtuozów gitary z całego świata. [kod] muzyka

EEPogodejmy po Naszymu Goczałkowice­‑Zdrój, Gminny Ośrodek Kultury, listopad AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑230 Goczałkowice­‑Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 61 BB 32­‑210­‑70­‑88 CC gok@goczalkowicezdroj.pl DD http:/http://www.gok.goczalkowicezdroj.pl

XX edycja gwarowego konkursu recytatorskiego skierowanego do dzieci z klas II i III szkół podstawowych powiatu pszczyńskiego.

„Jastrzębskie Śpiewania” Jastrzębie­‑Zdrój, Miejski Ośrodek Kultury – kino Centrum, listopad AA Miejski Ośrodek Kultury 44­‑335 Jastrzębie­‑Zdrój, al. J. Piłsudskiego 27 BB 32­‑47­‑31­‑012 CC instruktorzy@mok.jastrzebie.pl DD http://www.mok.jastrzebie.pl

Do udziału w XXV Konkursie Piosenki Poetyckiej „Jastrzębskie Śpiewania” są zapraszani uczestnicy z całej Polski. Publiczność ma możliwość bezpłatnego wstępu na przesłuchania uczestników. Tradycyjnie zwieńczeniem konkursu jest występ znanego artysty związanego z piosenką poetycką. [kod] muzyka

EEKatowickie Prezentacje Biblioteczne Katowice, Biblioteka Śląska, listopad AA Biblioteka Śląska 40­‑021 Katowice, pl. Rady Europy 1 BB 32­‑208­‑37­‑40, 32­‑208­‑37­‑39 CC info@bs.katowice.pl, promocja@bs.katowice.pl DD http://www.bs.katowice.pl

To cykliczne spotkanie ludzi związanych z książką dla dzieci – pisarzy, ilustratorów, wydawców, bibliotekarzy i nauczycieli. Celem imprezy jest integracja środowiska bibliotekarskiego na Śląsku, wymiana doświadczeń zawodowych oraz promocja literatury dziecięcej. Wybrane biblioteki województwa śląskiego prezentują najciekawsze formy pracy na specjalnie przygotowanych stoiskach. W czasie poprzednich edycji w Bibliotece Śląskiej gościły największe autorytety w dziedzinie literatury dla dzieci i młodzieży, m.in.: Wanda Chotomska, Marta Fox, Joanna Olech, Joanna Papuzińska, Bohdan Butenko i Edward Lutczyn. Podczas Prezentacji z czytelnikami spotkały się gwiazdy estrady i ekranu, m.in.: Joanna Brodzik, Małgorzata Foremniak, Emilia Krakowska, Ewa Szykulska, Artur Barciś, Lech Janerka, Stanisław Mikulski, Maciej Orłoś, Henryk Gołębiewski, Jarosław Kret, Tomasz Raczek oraz Edyta Jungowska. [kod] literatura, teatr

[kod] folklor, sztuka ludowa

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

241


EEVI Święto Stepowania

EEZaduszki Poetyckie

Katowice, Miejski Dom Kultury Koszutka, listopad

Racibórz, Raciborskie Centrum Kultury, listopad

AA MDK Koszutka 40­‑126 Katowice, ul. M. Grażyńskiego 47 BB 32­‑258­‑92­‑00 CC domkultury@mdkkoszutka.pl DD http://www.mdkkoszutka.pl

AA Raciborskie Centrum Kultury 47­‑400 Racibórz, ul. F. Chopina 21 BB 32­‑415­‑25­‑40 CC sekretariat@rck.com.pl DD http://www.rck.com.pl

Taneczne spotkanie miłośników stepu amerykańskiego. Do wspólnego świętowania zaproszone zostaną zaprzyjaźnione szkoły stepowania z różnych stron Polski. W tych dniach odbędą się również warsztaty dla grup początkujących i zaawansowanych. Głównym punktem będzie wspólny występ grup stepujących.

Gospodarzem koncertu jest Klub Piosenki Aktorskiej i Poetyckiej Atlantyda. Corocznie prezentowane są utwory tych, którzy odeszli od nas na zawsze. [kod] muzyka

EEFestiwal Wokalny „Mikrofon, MOK i Ty”

[kod] taniec

EEFestiwal Ars Cameralis Województwo Śląskie, listopad AA Instytucja Kultury Ars Cameralis 40­‑036 Katowice, ul. J. Ligonia 7 BB 32­‑257­‑06­‑01 CC info@cameralis.art.pl DD http://www.arscameralisfestiwal.pl http://www.cameralis.art.pl

Wojkowice, Miejski Ośrodek Kultury, listopad AA Miejski Ośrodek Kultury 42­‑580 Wojkowice, ul. Jaworznik 6 BB 32­‑769­‑64­‑82 CC mok@mokwojkowice.home.pl DD http://www.mokwojkowice.home.pl

Festiwal ma zasięg powiatowy i jest adresowany do solistów w wieku od 5 lat, którzy amatorsko uprawiają sztukę wokalną. [kod] muzyka

Festiwal Ars Cameralis stał się, na przestrzeni ponad dwudziestu lat istnienia, kulturalną wizytówką regionu. Poprzez swą nowatorską formułę, nośną formę przekazu i znakomity program odnotowywany jest powszechnie jako jedno z najistotniejszych wydarzeń artystycznych w Polsce. Jego nadrzędną ideą jest prezentacja najciekawszych i najgorętszych zjawisk we współczesnej kulturze. Przez niemal cały miesiąc w wielu miastach Śląska królują: muzyka, sztuki wizualne, teatr oraz literatura. Od pierwszej edycji festiwal przeszedł kolosalną ewolucję: z małego wydarzenia o lokalnej randze stał się festiwalem cieszącym się renomą, medialnym odzewem oraz budzącym dyskusje w całej Polsce. The National, Laurie Anderson, Kishin Shinoyama, Kronos Quartet, Jane Birkin, John Zorn, Jake i Dinos Chapman to jedynie nieliczni spośród grona światowych sław, którzy gościli podczas festiwalu w ostatnich latach. Stanowi to najlepszy dowód na to, że warto zaglądać w listopadzie do Katowic, Sosnowca, Mikołowa, Chorzowa czy innych śląskich miast, by uczestniczyć w wielu niezapomnianych wydarzeniach artystycznych.

EEXXVI Regionalny Turniej Recytatorski, IX Konkurs Poezji Śpiewanej Wola, Gminny Ośrodek Kultury, listopad AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑225 Wola, ul. Pszczyńska 110 BB 32­‑211­‑83­‑91, 32­‑448­‑92­‑53, 512­‑237­‑423 CC gok@miedzna.pl DD http://www.gok.miedzna.pl

Uczestnicy prezentować się będą w konkursach: głównym, gwarowym i poezji śpiewanej w 3 kategoriach wiekowych: a) uczniowie klas 5 i 6 szkoły podstawowej, b) uczniowie gimnazjum, c) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. [kod] literatura, teatr

[kod] interdyscyplinarna

242 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEXIV Powiatowe Konfrontacje

EEKonkurs na Najładniejszą Ozdobę

Teatralne Wręczyca Wielka, Gminny Ośrodek Kultury, listopad AA Gminny Ośrodek Kultury 42­‑130 Wręczyca Wielka, ul. Śląska 20 BB 34­‑319­‑24­‑24 CC gok@gokwreczycawielka.pl DD http://www.gokwreczycawielka.pl

Otwarta impreza dla grup teatralnych działających w placówkach oświatowych i kulturalnych powiatu kłobuckiego. Uczestnicy prezentują bajkę lub sztukę teatralną.. W najbliższą niedzielę po przesłuchaniach odbywa się prezentacja laureatów. [kod] literatura, teatr

EEII Konkurs na Najciekawszy Kalendarz Adwentowy Jastrzębie­‑Zdrój, Miejski Ośrodek Kultury – Klub Kaktus, listopad – grudzień AA MOK – Klub Kaktus 44­‑335 Jastrzębie­‑Zdrój, ul. Katowicka 24 BB 32­‑471­‑23­‑53 CC klub.kaktus@mok.jastrzebie.pl DD http://www.mok.jastrzebie.pl

Stworzony w XIX wieku kalendarz adwentowy stanowi oryginalną pomoc w odliczaniu dni dzielących początek grudnia od Wigilii Bożego Narodzenia. Pochodzący z niemieckiej tradycji zwyczaj coraz częściej gości w polskich domach i cieszy się coraz większą popularnością, a pomysłowość w wykonaniu kalendarzy jest zaskakująca. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego [kod] plastyka

Świąteczno­‑Choinkową Jastrzębie­‑Zdrój, Miejski Ośrodek Kultury – Klub Kaktus, listopad – grudzień AA MOK – Klub Kaktus 44­‑335 Jastrzębie­‑Zdrój, ul. Katowicka 24 BB 32­‑471­‑23­‑53 CC klub.kaktus@mok.jastrzebie.pl DD http://www.mok.jastrzebie.pl

W ludowych zwyczajach okres poprzedzający Boże Narodzenie wiązał się z wykonaniem ozdób choinkowych w domach, czym niejednokrotnie zajmowały się całe rodziny. Ozdoby wykonywane były z bibuły, słomy, kolorowego papieru, orzechów, szyszek, pestek owoców oraz ziaren zbóż. Świadczyły o ogromnej fantazji oraz pomysłowości ich twórców. Warto kontynuować tę piękną tradycję, dlatego też organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie dzieci ze szkół podstawowych Jastrzębia­‑Zdroju. [kod] plastyka

EEIV Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych „Magia Tańca” Rybnik, Dom Kultury w Rybniku­‑Niedobczycach, listopad – grudzień AA Młodzieżowy Dom Kultury 44­‑217 Rybnik, ul. W. Broniewskiego 23 BB 32­‑422­‑40­‑88, 32­‑421­‑51­‑55 CC mdkwr@poczta.onet.pl DD http://www.mdk.rybnik.pl

Impreza ma na celu prezentację dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych z terenu całego kraju. Uczestnicy festiwalu mogą wystąpić w trzech kategoriach: streetdance, showdance oraz innej formie (taniec współczesny, jazz, funky jazz itp.) [kod] taniec

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

243


EEVIII FeStiwal Jasełek

EEZabrzańska Filmowa Przygoda św. Mikołaja, VI Konkurs na Komiks Dla Uczniów Szkół Podstawowych

Sosnowiec, Miejski Dom Kultury Kazimierz, listopad – grudzień AA MDK Kazimierz 41­‑215 Sosnowiec, ul. Główna 19 BB 32­‑269­‑41­‑19 CC klub@mdk­‑kazimierz.pl DD http://www.mdk­‑kazimierz.pl

Celem festiwalu jest konfrontacja dokonań artystycznych uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli oraz pielęgnowanie tradycji związanych z obrzędami i zwyczajami. [kod] literatura, teatr

EEXIII Konkurs „Karykatura Ślązaka” Zabrze, Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 – Centrum Edukacji Twórczej, listopad – grudzień AA OPP nr 4 – Centrum Edukacji Twórczej 41­‑806 Zabrze, ul. A. Korczoka 98 BB 32­‑277­‑54­‑81 CC opp4@opp4.zabrze.pl DD http://www.opp4.zabrze.pl

Zadania konkursu: wykonać karykaturę wybitnego plastyka­‑malarza ważnego dla kultury Śląska na tle obiektu architektury. [kod] plastyka

Zabrze, Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 – Centrum Edukacji Twórczej, listopad – grudzień AA OPP nr 4 – Centrum Edukacji Twórczej 41­‑806 Zabrze, ul. A. Korczoka 98 BB 32­‑277­‑54­‑81 CC opp4@opp4.zabrze.pl DD http://www.opp4.zabrze.pl

Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania obrzędowością bożonarodzeniową na Śląsku oraz postacią św. Mikołaja, a także zaciekawienie sztuką filmową. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie komiksu opowiadającego przygodę, jaka spotkała św. Mikołaja. Nagrodzone prace będą prezentowane w formie wystaw pokonkursowych na terenie miasta w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu. Trafią również na oddziały dziecięce Szpitala nr 1 im. prof. Stanisława Szyszki w postaci publikacji. [kod] interdyscyplinarna

EEKoncerty sezonowe Rybnik, Młodzieżowy Dom Kultury, listopad – 1 czerwca 2018 AA Śląskie Centrum Muzyczne 44­‑200 Rybnik, ul. J. Karłowicza 2B/4 BB 601­‑837­‑815 CC ilona­‑kargul@o2.pl DD http://www.centrummuzyczne/republika.pl

Cykl koncertów sezonowych (jesienny, zimowy, wiosenny, letni) dedykowany osobom niepełnosprawnym intelektualnie z Rybnika i okolic. [kod] muzyka

244 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


grudzień NARODOWA ORKIESTRA SYMFONICZNA POLSKIEGO RADIA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH Sala Koncertowa NOSPR

foto: Daniel Rumiancew

grudzien


|1 |2 | 3

piÄ…tek

Natalii i Eligiusza

sobota

Pauliny i Balbiny

niedziela

Franciszka i Ksawerego

grudzień


|4 |5 |6 |7 |8 |9 | 10

poniedziałek

Barbary i Piotra

wtorek

Kryspina i Saby

środa

Mikołaja i Emiliana

czwartek

Marcina i Ambrożego

piątek

Marii i Wirgiliusza

sobota

Wiesławy i Leokadii

niedziela

Julii i Daniela

grudzień


| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

poniedziałek

Damazego i Waldemara

wtorek

Adelajdy i Aleksandra

środa

Łucji i Otylii

czwartek

Alfreda i Izydora

piątek

Celiny i Waleriana

sobota

Euzebiusza i Zdzisławy

niedziela

Olimpii i Łazarza

grudzień


| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

poniedziałek

Gracjana i Bogusława

wtorek

Urbana i Dariusza

środa

Bogumiła i Dominika

czwartek

Tomasza i Tomisława

piątek

Zenona i Honoraty

sobota

Wiktorii i Sławomiry

niedziela

Adama i Ewy

grudzień


| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 poniedziałek

Boże Narodzenie

Eugenii i Anastazji

wtorek

Boże Narodzenie

Dionizego i Szczepana

środa

Kosmy i Damiana

czwartek

Cezarego i Teofila

piątek

Dawida i Tomasza

sobota

Eugeniusza i Sabiny

niedziela

Sylwestra i Sebastiana

grudzień


EEIX Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie Rybnik, Rynek, 1–12 grudnia AA Biuro Kultury Urzędu Miasta 44­‑200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2 BB 32­‑439­‑22­‑60 DD http://www.rybnik.eu

3 tygodnie przedświątecznej zabawy. W weekendy zabawa na rybnickim rynku – atrakcje dla młodszych i starszych. Czarodziejskie mikołajki, koncerty, w tym występ gwiazdy, kiermasze, tradycyjna szopka, jarmark bożonarodzeniowy pełen smakołyków i przedmiotów rzemiosła artystycznego.

EEMikołajki z Bajki Tychy, Miejska Biblioteka Publiczna, 6 grudnia AA Biblioteka Główna – Mediateka 43­‑100 Tychy, al. J. Piłsudskiego 16 BB 32­‑227­‑04­‑54 CC promocja@mbp.tychy.pl DD http://www.mbp.tychy.pl

Każdy, kto odwiedzi bibliotekę 6 grudnia, będzie miał okazję spotkać się ze Świętym Mikołajem. Na wszystkich czekać będzie słodki poczęstunek, dodatkową atrakcją dla najmłodszych będą zabawy z mikołajową świtą. [kod] inna

[kod] inna

EEXXVII Jastrzębski Przegląd Jasełek Jastrzębie­‑Zdrój, Miejski Ośrodek Kultury – kino Centrum, 4–16 grudnia AA MOK – Dom Zdrojowy 44­‑330 Jastrzębie­‑Zdrój, ul. M. Witczaka 5 BB 32­‑476­‑31­‑51, 602­‑591­‑447 CC domzdrojowy@mok.jastrzebie.pl domzdrojowy2@mok.jastrzebie.pl DD http://www.mok.jastrzebie.pl

Jasełka od wieków wpisane są w polską tradycję.. Przesłuchania do przeglądu odbywają się w zgłoszonych placówkach, finał w Miejskim Ośrodku Kultury. [kod] literatura, teatr

EEFizyczne Fascynacje – warsztaty „Elektrostatyka – sprawdź, co z niej wynika” Łaziska Górne, Muzeum Energetyki, 9 grudnia AA Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki 43­‑170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30 BB 603­‑155­‑562 CC wydarzenia@muzeumenergetyki.pl DD http://www.muzeumenergetyki.pl [kod] szkolenia, konferencje, warsztaty

EEXI Międzynarodowy Silesia Gospel Festiwal Im. Norberta Blachy

EEIV Konkurs „Aniołek na Święta”

Rybnik, Teatr Ziemi Rybnickiej, 9–10 grudnia

Bielsko­‑Biała, Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Olszówce, 6 grudnia

AA Śląskie Centrum Muzyczne 44­‑200 Rybnik, ul. J. Karłowicza 2B/4 BB 601­‑837­‑815 CC ilona­‑kargul@o2.pl DD http://www.silesiagospelfestifal.pl

AA MDK – Dom Kultury w Olszówce 43­‑309 Bielsko­‑Biała, ul. Olszówka 20D BB 33­‑829­‑25­‑84 CC olszowka@mdk.beskidy.pl DD http://www.mdk.beskidy.pl

Temat konkursu: własna wizja anioła. Techniki: rysunek, malarstwo, elementy dekoracyjne, masy plastyczne, formy przestrzenne.

Dwudniowe warsztaty gospel dla młodzieży od lat 14 i dorosłych, Gospel Kids dla dzieci 6­–13 lat, koncert kameralny oraz koncert galowy, w którym udział biorą uczestnicy warsztatów, zaproszeni wokaliści, chóry, zespoły oraz instruktorzy warsztatów. [kod] muzyka

[kod] plastyka

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

253


EEIII Josiynicko Wilija

EEJarmark Bożonarodzeniowy

Jasienica, Gminny Ośrodek Kultury, 10 grudnia

Mikołów, Miejski Dom Kultury, 15–16 grudnia

AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑385 Jasienica 1360 BB 33­‑821­‑20­‑56 CC gok@jasienica.pl DD http://www.gokjasienica.pl

AA Miejski Dom Kultury 43­‑190 Mikołów, Rynek 19 BB 32­‑226­‑21­‑47 CC sekretariat@mdkmikolow.eu DD http://www.mdkmikolow.eu

Przegląd kulinarny „Stoły wigilijne na Śląsku Cieszyńskim”, jarmark bożonarodzeniowy (rękodzieło, dekoracje, wypieki, miody itp.), bezpłatna degustacja potraw wigilijnych.

W ciągu tych dwóch dni w MDK­‑u będzie można kupić ozdoby, stroiki świąteczne, oryginalną biżuterię, kartki świąteczne i wiele innych przedmiotów idealnych na prezenty.

[kod] inna

[kod] inna

EEKonkurs na Świąteczne Ciasteczka

EEJarmark Świąteczny

z Trójwsi Istebna, Gminny Ośrodek Kultury, 13 grudnia AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑470 Istebna 68 BB 33­‑855­‑62­‑08 CC kultura@ug.istebna.pl DD http://www.istebna.eu [kod] inna

EEXII Dąbrowski Kiermasz Świąteczny Dąbrowa Górnicza, plac Wolności, 15 grudnia AA Urząd Miejski – Wydział Promocji, Kultury i Sportu 41­‑300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21 BB 32­‑295­‑68­‑49 CC eburaczewska@dabrowa­‑gornicza.pl DD http://www.idabrowa.pl

W programie kiermaszu m.in.: koncert Miejskiej Orkiestry Dętej, animacje utrzymane w świątecznym klimacie, kiermasz dekoracji świątecznych i rękodzieła, losowanie żywych choinek, bezpłatny posiłek, konkursy i zabawy świąteczne z nagrodami i wiele innych. W trakcie kiermaszu będzie można zakupić ręcznie robione dekoracje świąteczne, wykonane przez uczniów dąbrowskich placówek oświatowych i członków stowarzyszeń i fundacji działających na terenie miasta. [kod] inna

Jastrzębie­‑Zdrój, parking przed Miejskim Ośrodkiem Kultury, 15–17 grudnia AA Miejski Ośrodek Kultury 44­‑335 Jastrzębie­‑Zdrój, al. J. Piłsudskiego 27 BB 32­‑47­‑31­‑012 CC instruktorzy@mok.jastrzebie.pl DD http://www.mok.jastrzebie.pl

To już trzecia edycja Jarmarku Świątecznego w Jastrzębiu­‑Zdroju. Wśród malowniczych straganów z pewnością będzie można skosztować wielu świątecznych smakołyków, zakupić ciekawe ozdoby choinkowe czy oryginalne prezenty dla najbliższych. Poza stoiskami uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w wielu artystycznych atrakcjach. [kod] inna

EEŚląsko Wilijo Chorzów, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny, 17 grudnia AA Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny 41­‑500 Chorzów, ul. Parkowa 25 BB 32­‑241­‑07­‑18 CC sekretariat@muzeumgpe­‑chorzow.pl DD http://muzeumgpe­‑chorzow.pl

Prezentacja zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Warsztaty ozdób choinkowych, świąteczne strojenie chałup i kościoła. Impreza dająca możliwość poznania smaku tradycyjnych potraw świątecznych pochodzących z terenów Górnego Śląska i Beskidu Śląskiego. Jarmark wyrobów rękodzielników, występy kolędników oraz żywa szopka. [kod] folklor, sztuka ludowa

254 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEZaprojektuj Święta

EEGminno­‑Miejski Turniej Kół Gospodyń Wiejskich „Gwara śląska na wesoło”

Cieszyn, Zamek Cieszyn, 17 grudnia AA Zamek Cieszyn 43­‑400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc BB 33­‑851­‑08­‑21 CC info@zamekcieszyn.pl DD http://www.zamekcieszyn.pl

Inspirowane świątecznymi tradycjami spotkanie, otwarte dla ludzi w każdym wieku. W programie m.in. warsztaty pieczenia ciasteczek i szycia karpi, rozstrzygnięcie konkursu na cieszyńskie ciasteczka, bożonarodzeniowy kiermasz. [kod] inna

EEXII Pasterka Góralska Żabnica, parafia Matki Bożej Częstochowskiej, 24 grudnia AA Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka 34­‑350 Węgierska Górka, os. XX­‑lecia II RP 12 BB 33­‑864­‑21­‑87 CC wegierska­‑gorka@opg.pl DD http://wegierska­‑gorka.opg.pl

W Wigilię o północy odbędzie się pasterka organizowana przez kapele góralskie z Żabnicy. Przy współudziale muzyków z Beskidu Żywieckiego i Śląskiego, w kościele parafialnym w Żabnicy będą rozbrzmiewać dźwięki kolęd i pastorałek. [kod] folklor, sztuka ludowa

EEZimowe Spotkania Teatralne Czechowice­‑Dziedzice, Miejski Dom Kultury, grudzień AA Miejski Dom Kultury 43­‑502 Czechowice­‑Dziedzice, ul. Niepodległości 42 BB 32­‑215­‑31­‑59 CC mdk@mdk.czechowice­‑dziedzice.pl DD http://www.mdk.czechowice­‑dziedzice.pl [kod] literatura, teatr

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

Czerwionka­‑Leszczyny, Centrum Kulturalno­ ‑Edukacyjne, grudzień AA Centrum Kulturalno­‑Edukacyjne 44­‑230 Czerwionka­‑Leszczyny, ul. 3 Maja 36A BB 32­‑431­‑89­‑55 CC mokcl@mokcl.pl DD http://www.mokcl.pl

Celem turnieju jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, integracja środowisk wiejskich, wymiana doświadczeń, umiejętności, promocja gminy i miasta oraz prezentacja najcenniejszych wartości kultury ludowej Śląska. Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce­ ‑Leszczynach oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Rybniku. W rywalizacji biorą udział koła gospodyń wiejskich z Czerwionki­‑Leszczyn. Zmagania drużyn ocenia trzyosobowe jury. Konkurencje turnieju to scenka kabaretowa na zadany temat, przyśpiewka ludowa lub piosenka oraz potrawa śląska. I miejsce w gminno­‑miejskim etapie w danej konkurencji jest premiowane awansem do Powiatowego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, który odbywa się w Rybnickim Centrum Kultury. [kod] inna

EEŚwięto Makówek Czerwionka­‑Leszczyny, plac rekreacyjno­ ‑wypoczynkowy w Czerwionce przy ul. Szkolnej, grudzień AA Centrum Kulturalno­‑Edukacyjne 44­‑230 Czerwionka­‑Leszczyny, ul. 3 Maja 36A BB 32­‑431­‑89­‑55 CC mokcl@mokcl.pl DD http://www.mokcl.pl

Od kilku lat rynki pobliskich miast zamieniają się w ciepłe, świąteczne kiermasze – wypełniają się kolędową muzyką oraz zapachem bożonarodzeniowych potraw i wypieków. Wszystko to za sprawą jarmarków bożonarodzeniowych, które tworzą niepowtarzalną atmosferę w czasie oczekiwania na magię świąt. Czerwionka­‑Leszczyny również rozpoczęła organizowanie tego typu imprez. Nazwa kiermaszu wzięła się od tradycyjnego przysmaku kuchni śląskiej – makówek. Poza świątecznymi punktami gastronomicznymi jest sporo atrakcji dla dzieci: konkursy

255


i zabawy. Na udekorowanych stoiskach można degustować regionalne smakołyki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, a także nabyć ozdoby świąteczne, wianki adwentowe, lampiony, stajenki, rękodzieło wykonywane przez uczestników kółek plastycznych i warsztatów terapii zajęciowej. Żywe pachnące choinki rozdawane są za darmo mieszkańcom. Atmosfera śpiewanych kolęd i pastorałek, występów zespołów zachęca do wspólnego spędzania czasu, ożywia okolicę familoków i promuje koła gospodyń wiejskich oraz wykonawców.

EEKonkurs Plastyczny „Świąteczne Inspiracje Bożonarodzeniowe” Katowice, Miejski Dom Kultury Bogucice­‑Zawodzie – dział Bogucice, grudzień AA MDK Bogucice­‑Zawodzie – dział Bogucice 40­‑213 Katowice, ul. L. Markiefki 44a BB 32­‑203­‑05­‑17 CC bogucice@mdkbogucice­‑zawodzie.pl DD http://www.mdkbogucice­‑zawodzie.pl

[kod] inna

EEPrzegląd Teatralno­ ‑Wokalny w Języku Angielskim „Mad Teens Festival”

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Katowic. Celami są: kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, kształtowanie oraz pobudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży oraz wzbogacanie warsztatu plastycznego o różnego rodzaju formy i techniki plastyczne. [kod] plastyka

Częstochowa, Miejski Dom Kultury, grudzień AA Regionalny Ośrodek Kultury 42­‑200 Częstochowa, ul. M. K. Ogińskiego 13a BB 34­‑324­‑46­‑51, 34­‑366­‑59­‑65 CC teatr@rok.czestochowa.pl DD http://www.rok.czestochowa.pl

Uczestnicy – młodzież w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym – wybierają jedną z dwóch kategorii artystycznych: teatralną lub muzyczną/ wokalną. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie dwóch utworów lub spektaklu teatralnego w języku angielskim. Dozwolony czas to 8 minut dla wokalistów i 30 minut dla teatrów. [kod] literatura, teatr

EEOgólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Zawodziański” Katowice, Miejski Dom Kultury Bogucice­‑Zawodzie, grudzień AA MDK Bogucice­‑Zawodzie – dział Zawodzie 40­‑233 Katowice, ul. K. Marcinkowskiego 13A BB 32­‑255­‑32­‑44 CC zawodzie@mdkbogucice­‑zawodzie.pl DD http://www.mdkbogucice­‑zawodzie.pl

Kontynuacja znanego i popularnego konkursu poetyckiego dla młodzieży i osób dorosłych, chcących zaprezentować swoją literacką twórczość. [kod] literatura, teatr

EEŚwięta Bożego Narodzenia w Moim Domu, Gminie, Regionie

EEKoncerty Świąteczne

Goczałkowice­‑Zdrój, Gminny Ośrodek Kultury, grudzień

Pszczyna, Muzeum Zamkowe, grudzień

AA Gminny Ośrodek Kultury 43­‑230 Goczałkowice­‑Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 61 BB 32­‑210­‑70­‑88 CC gok@goczalkowicezdroj.pl DD http:/http://www.gok.goczalkowicezdroj.pl

AA Muzeum Zamkowe 43­‑200 Pszczyna, ul. Brama Wybrańców 1 BB 32­‑210­‑30­‑37 CC marketing@zamek­‑pszczyna.pl DD http://www.zamek­‑pszczyna.pl

Konkurs plastyczny, który ma na celu promowanie wśród dzieci i młodzieży tradycji świątecznych i rodzinnych. Jego podsumowaniem jest wystawa nadesłanych prac.

Koncerty odbywające się od 2000 r. w Sali Lustrzanej pszczyńskiego zamku, obejmują jednorazowo od kilku do kilkunastu imprez muzycznych. Dla ich słuchaczy ważna jest nie tylko muzyka, lecz przede wszystkim nastrój, ś­ wiatła c­ hoinki i świąteczna scenografia proponowanych imprez. Programy poszczególnych koncertów poza utworami klasyków obejmują także wspólne śpiewanie kolęd, wieczorne

[kod] plastyka

256 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


zwiedzanie muzeum. Szczegółowe informacje o terminach, wykonawcach i programach koncertów corocznie zamieszczane są na stronie internetowej muzeum. [kod] muzyka

EEMiędzyprzedszkolny Przegląd Kolęd „Wszyscy Pana witajcie i pięknie mu zaśpiewajcie” Racibórz, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla, grudzień AA MiPBP im. Ryszarda Kincla 47­‑400 Racibórz, ul. J. Kasprowicza 12 BB 32­‑415­‑37­‑24 CC biblrac@poczta.onet.pl DD http://www.biblrac.pl

Przegląd nie ma formy konkursu, stwarza natomiast możliwość zaprezentowania się każdego przedszkola, dla dzieci zaś jest okazją do oswojenia się z występem przed publicznością. Nadrzędnym celem przeglądu jest pielęgnowanie wśród dzieci tradycji śpiewania polskich kolęd. [kod] muzyka

EEKiermasz Bożonarodzeniowy Ślemień, Gminny Ośrodek Kultury Jemioła, grudzień AA GOK Jemioła 34­‑323 Ślemień, ul. Krakowska 124 BB 33­‑865­‑43­‑53 CC slemien.gok@gmail.com DD http://www.slemien.naszgok.pl

Kiermasz Bożonarodzeniowy połączony z uroczystym ubieraniem choinki na rynku w Ślemieniu przez dzieci i młodzież. Atrakcją są artystyczne występy utrzymane w świątecznym klimacie. Na kiermaszu można kupić ręcznie robione dekoracje świąteczne oraz wyroby regionalne. [kod] inna

EEIX Jarmark Bożonarodzeniowy Tychy, plac Baczyńskiego, grudzień AA Miejskie Centrum Kultury 43­‑100 Tychy, ul. Bohaterów Warszawy 26 BB 32­‑327­‑02­‑90 CC mck@mck.tychy.pl DD http://www.kultura.tychy.pl [kod] inna

EESkoczowskie Kolędowanie Skoczów, Rynek, grudzień AA Miejskie Centrum Kultury Integrator 43­‑430 Skoczów, ul. A. Mickiewicza 9 BB 33­‑479­‑10­‑40 DD http://www.mck.skoczow.pl

EEXIV Wojewódzki Konkurs na Szopkę, Gwiazdę, Ozdobę Choinkową, Podłaźniczkę i Wieniec Adwentowy Wręczyca Wielka, Gminny Ośrodek Kultury, grudzień

[kod] muzyka

EEKonkurs Kolęd I Pastorałek Szczyrk, MOKPiI – Szczyrkowskie Centrum Kultury, grudzień AA Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika 43­‑370 Szczyrk, ul. Beskidzka 106 BB 33­‑817­‑86­‑36 CC kultura@szczyrk.pl DD http://www.szczyrk.pl

AA Gminny Ośrodek Kultury 42­‑130 Wręczyca Wielka, ul. Śląska 20 BB 34­‑319­‑24­‑24 CC gok@gokwreczycawielka.pl DD http://www.gokwreczycawielka.pl

Coroczny konkurs plastyczny tematycznie związany z okresem świąt Bożego Narodzenia, w którym uczestnicy poznają zwyczaje i obrzędy ze swojego i innych regionów Polski. Wystawa pokonkursowa potrwa miesiąc. [kod] plastyka

Impreza konkursowa mająca na celu popularyzację śpiewania kolęd i pastorałek. W imprezie mogą wziąć udział mieszkańcy i goście Szczyrku. [kod] muzyka

F ESTI WALE , P REZENTA C JE , K ON K URSY  

257


EEXXII Przegląd Polskiego Filmu Fabularnego Zawiercie, Miejski Ośrodek Kultury Centrum im. Adama Mickiewicza, grudzień AA MOK Centrum im. Adama Mickiewicza 42­‑400 Zawiercie, ul. Piastowska 1 BB 32­‑672­‑28­‑82 DD http://www.mok.pl

Prezentowane są najnowsze produkcje filmowe, nagradzane na konkursach i przeglądach w Polsce (szczególnie na festiwalu w Gdyni) i za granicą. [kod] film, fotografia

EEPromocja „Kalendarzy Żorskich” Żory, Muzeum Miejskie, grudzień AA Muzeum Miejskie 44­‑240 Żory, ul. Muzealna 1/2 BB 32­‑434­‑37­‑14 CC informacja@muzeum.zory.pl DD http://muzeum.zory.pl

Promocja rocznika, wydawanego od 16 lat w postaci kalendarzy dla dorosłych i dzieci, które zawierają kompendium wiedzy o Żorach i jego mieszkańcach. [kod] literatura, teatr

EEJarmark Bożonarodzeniowy Żywiec, Rynek, grudzień AA Miejskie Centrum Kultury 34­‑300 Żywiec, al. Wolności 4 BB 33­‑475­‑11­‑60 CC mck@mck.zywiec.pl DD http://www.mck.zywiec.pl

Jarmark Bożonarodzeniowy na żywieckim Rynku to liczne stoiska: gastronomiczne, z regionalnymi produktami, ze świątecznymi ozdobami, prezentami. Będzie można również kupić wyroby rękodzielnicze twórców ludowych i rzemieślników. Podczas trzydniowego jarmarku usłyszymy kolędy i pastorałki w wykonaniu lokalnych zespołów muzycznych, folklorystycznych, kapel ludowych i wokalistów. [kod] inna

258 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


Wieża widokowa, dawna wieża wyciągowa szybu „Warszawa II”

foto: Sonia Szeląg

wystawy

wystawy

MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH


EEGaleria Bielska BWA AA ul. 3 Maja 11 43‑300 Bielsko‑Biała BB 33‑812‑58‑61, faks 33‑812‑41‑19 CC info@galeriabielska.pl DD http://www.galeriabielska.pl

Fotografia dzikiej przyrody 2016 / Wildlife Photographer of the Year 2016

52. edycja międzynarodowej wystawy cieszącej się od lat ogromną popularnością wśród widzów na całym świecie, prezentującej zwycięskie prace z prestiżowego konkursu fotograficznego „Wildlife Photographer of the Year 2016”, organizowanego przez Natural History Museum w Londynie. Wystawa, prezentująca 82 najlepsze prace, wybrane spośród kilkudziesięciu tysięcy nadesłanych, pokazywana jest na wszystkich kontynentach, w Polsce gościła już piętnaście razy, w Bielsku‑Białej pokazywana jest corocznie od 2004 roku. 3–30 stycznia

4. Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych

Kolejna odsłona festiwalu prezentującego środowisko plastyczne Bielska‑Białej i regionu. Udział biorą zarówno członkowie ZPAP, jak i artyści niezrzeszeni. Prace pokazywane są w kilku przestrzeniach wystawienniczych miasta: Galerii Bielskiej BWA, Starej Fabryce – Muzeum Historycznym w Bielsku‑Białej, Galerii B&B. 30 czerwca – 27 sierpnia

Foto Art Festival

7. edycja Foto Art Festivalu, organizowanego prze Fundację Centrum Fotografii w Bielsku‑Białej i Gminę Bielsko‑Biała, będzie okazją do obejrzenia twórczości najwybitniejszych fotografów z całego świata. Widzowie mogą zobaczyć setki najlepszych zdjęć, które prezentowane są na kilkunastu wystawach w mieście, brać udział w spotkaniach z ich autorami, w warsztatach, a także przeglądach portfolio. 13–29 października

43. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2017”

Największe przedsięwzięcie Galerii Bielskiej BWA – otwarty konkurs dla artystów malarzy organizowany od 1962 roku, nad którym od lat honorowy patronat sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a minister jest fundatorem Grand Prix. Od poprzedniego konkursu organizator dopuszcza udział artystów malarzy nieposiadających dyplomu wyższej uczelni artystycznej. EkspoW YSTAW Y W M UZEA C H I GALERIA C H  

zycji obrazów w salach wystawowych galerii, będącej wynikiem wyborów dokonanych przez jury złożone ze znawców sztuki współczesnej, towarzyszy przeszło półroczna prezentacja wszystkich nadesłanych na konkurs prac na stronie internetowej Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”. 9 listopada – 31 grudnia

EEGaleria PPP Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Bielsko‑Biała AA Rynek 27, I piętro 43‑300 Bielsko‑Biała BB 602‑323‑345, 608‑522‑546 CC zpapbielsko@gmail.com DD http://www.zpap.bielsko.pl

WYSTAWA STAŁA Twórczość artystów Okręgu Bielsko‑Biała: malarstwo, rzeźba, ceramika, grafika, lampy, witraże, biżuteria.

WYSTAWY CZASOWE

Urszula Miącz‑Sobieraj, Wacław Sobieraj. Bartłomiej Sobieraj – malarstwo

Wystawa obrazów przemawiających do każdego odbiorcy – zarówno wytrawnego konesera, jak i zwykłego człowieka. O sprawach ważnych dla wszystkich mówią ciepło, spokojnie i z miłością. styczeń

Alan Konopczyński – malarstwo

Odważne, intrygujące obrazy młodego twórcy, zajmującego się również witrażem i szkłem. luty

Teresa Sztwiertnia – malarstwo Mieczysław Hańderek – rzeźba Piotr Kutryba – malarstwo

Wystawa trojga twórców, znanych i uznanych nie tylko w naszym mieście. marzec

Aleksandra Oczko, Aleksander Oczko, Anna Wajda – grafika, scenografia

Rodzina twórców prezentuje opracowania plastyczne do filmów autorskich i seryjnych, grafikę warsztatową, wydawniczą oraz ilustracje książkowe. kwiecień

261


Janusz Gembalski – rysunek Maciej Węgrzyn – fotografia

Wystawa pikantnych, bardzo dowcipnych rysunków i zdjęć chmurnego nieba. maj

Wystawa towarzysząca bielskiemu Festiwalowi Miast Partnerskich. czerwiec

Jerzy Talik – rysunek

Artysta interdyscyplinarny, scenograf, grafik, tym razem prezentuje bardzo osobiste rysunki. lipiec

Wojciech Gołda – wzornictwo Katarzyna Gołda – malarstwo sierpień

Tadeusz Moskała – grafika cyfrowa

Artysta jest grafikiem, malarzem, twórcą wielu nagradzanych plakatów, laureatem licznych nagród. wrzesień

Foto Art Festival 2017 październik

Wystawa zbiorowa Okręgu Gliwice‑Zabrze ZPAP listopad

Mirosław Mikuszewski – lampy artystyczne

Prezentacja unikatowych form przestrzennych wzbo­gaconych światłem. grudzień

EEGALERIA SZTUKI REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY AA ul. 1 Maja 8 43‑300 Bielsko‑Biała BB 33‑812‑33‑33 CC rok@rok.bielsko.pl DD http://www.rok.bielsko.pl

Ludowa kolęda

Rzeźby w drewnie i obrazy na szkle o tematyce świątecznej autorstwa Zdzisława Słoniny ze Świątnik Górnych. W prezentowanych pracach widać elementy folkloru krakowskiego. styczeń

Rodzina Ciślaków

Kolejna wystawa z cyklu „Kontynuacje” – prezentacja twórczości artystycznej rodziny Agnieszki, Filipa i Mirosława Ciślaków z Żywca. Zobaczymy grafikę, malarstwo, rysunek i plakat. luty – marzec

Ikony Moniki Jerominek

Na wystawie eksponowane będą m.in. ikony oraz prace inspirowane sztuką cerkiewną. kwiecień – maj

Anna Witkowicz – rysunek czerwiec

Trzy światy

Wystawa trzech indywidualności: Zbigniewa Grzywy z Bielska‑Białej, Krzysztofa Okonia z Krakowa i Stanisława Wyrtla z Zubrzycy Górnej. Cała trójka od lat uprawia malarstwo na szkle, ale każdy w odmienny sposób. Wspólna dla wszystkich jest tematyka sakralna, natomiast sposób przekazu jest osobisty i niepowtarzalny. lipiec – wrzesień

Chrystus frasobliwy w sztuce ludowej

„Frasobliwy” to najbardziej popularny temat wśród rzeźbiarzy ludowych. Tym razem jednak pokazany zostanie na różne sposoby – w rzeźbie, malarstwie, grafice, fotografii, poezji... Do udziału w wystawie zaproszono artystów z całego kraju. wrzesień – listopad

Anioły, diabły – instalacje

Wystawa bielskiego artysty Ernesta Zawady, znanego z niekonwencjonalnych działań plastycznych. grudzień

262 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEMuzeum Historyczne w Bielsku‑Białej AA ul. Wzgórze 16 43‑300 Bielsko‑Biała BB 33‑811‑10‑35 CC sekretariat@muzeum.bielsko.pl DD http://www.muzeum.bielsko.pl

Zamek książąt Sułkowskich AA ul. Wzgórze 16, 43‑300 Bielsko‑Biała

Zamek, wzniesiony w XIV w. na polecenie Piastów władających Księstwem Cieszyńskim przez ponad dwa stulecia, był jedną z ich siedzib. Od 1572 r. był centrum administracyjno‑gospodarczym samodzielnego bielskiego państwa stanowego, którym rządzili przedstawiciele szlacheckich rodzin: Promnitz, Schaffgotsch, Sunnegh, Solis i Haugwitz. W 1752 r. państwo stanowe podniesione zostało do rzędu księstw i przeszło w ręce familii Sułkowskich. Księstwo bielskie istniało do 1849 r., kiedy to podczas wprowadzania w Austrii nowoczesnego podziału administracyjnego, likwidującego stare struktury feudalne, jego tereny weszły w skład bielskiego starostwa powiatowego. Sam zamek oraz liczne dobra w okolicy miasta pozostawały w posiadaniu Sułkowskich do 1945 r. Po II wojnie światowej zamek przejęty został przez państwo i służył jako siedziba licznych instytucji kulturalnych, w tym muzeum. Od 1983 r. jego jedynym użytkownikiem jest muzeum, które obecnie nosi nazwę Muzeum Historyczne w Bielsku‑Białej i jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

WYSTAWY STAŁE

Z dziejów miasta i zamku

Wystawa jest próbą przedstawienia historii Bielska i Białej od czasów najdawniejszych po wiek XX. Ilustrują to eksponaty archeologiczne i historyczne ze zbiorów własnych oraz depozyty z innych placówek. Na szczególną uwagę zasługuje Lapidarium – sala stanowiąca szczególny rodzaj ekspozycji muzealnej. Jest próbą ukazania dziejów bielskiego zamku za pomocą odsłoniętych in situ (w miejscach, w których zostały odnalezione) reliktów architektonicznych.

Gabinet pana, Damski salonik

W dwóch salach pierwszego piętra, w zaaranżowanych wnętrzach przybliżono, w czterech odsłonach, najważniejszych użytkowników zamku: Piastów Cieszyńskich (polichromie), Sunneghów (sklepieW YSTAW Y W M UZEA C H I GALERIA C H  

nia), Sułkowskich (pamiątki rodzinne przekazane do zbiorów przez Hubertusa Sułkowskiego) i Muzeum (uzupełniające całość meble, grafiki, obrazy i szeroko pojęte rzemiosło artystyczne).

Wystawa etnograficzna

Ekspozycja poświęcona zagadnieniom etnograficznym ukazuje wielokulturowość ludności zamieszkującej okolice Bielska i Białej, szczególnie wsie objęte obecnie granicami administracyjnymi miasta.

Galeria Sztuki od XIV w. do 20‑lecia międzywojennego

Prezentowane są w niej najciekawsze przykłady malarstwa, rzeźby, grafiki, mebli, wyrobów z cyny, srebra, szkła, fajansu, porcelany od średniowiecza, przez renesans i barok, po biedermeier oraz okres Młodej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem bielsko‑bialskich akcentów (m.in.: twórczość P.M. Bohúňa, M. Strzegockiego, E. Świerkiewicza, J. Fałata, J. Glasnera, A. Bunscha; portrety lokalnych elit społecznych i finansowych). W jednym z pokojów zaaranżowano przykładowe wnętrze biedermeierowskie, charakterystyczne dla XIX‑wiecznego Bielska.

Galeria Sztuki Współczesnej Regionu

Jest to pierwsza tak duża prezentacja, przybliżająca i promująca twórców, których różnorodna działalność artystyczna świadczy o bogactwie duchowym tego terenu i stanowi poważny wkład w rozwój dyscyplin plastycznych. Wielu artystów, którzy w jakiś sposób związani byli lub są z Bielskiem‑Białą, weszło do kanonu historii sztuki, a ich twórczość wykracza daleko poza lokalne środowisko, zyskując uznanie na forum międzynarodowym.

Galeria Malarstwa Portretowego

Przedstawione są tu najciekawsze przykłady konterfektów powstałych od początku wieku XIX do połowy XX, co pozwala prześledzić zmiany zachodzące w sposobie przedstawiania wizerunków kobiet i mężczyzn, od bardzo oficjalnych i sztywnych po niezwykle pogłębione w wyrazie psychologicznym. Wśród portretowanych odnajdujemy wielu przedstawicieli lokalnych społeczności.

Galeria Grafiki przełomu XIX i XX wieku

Jest to prezentacja prac graficznych wykonanych w różnych, jedno- i wielobarwnych technikach, pochodzących z rocznikowych tek publikowanych w latach 1898–1922 przez wiedeńskie wydawnictwo Jahresmappe der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst. Z wydawnictwem tym współpracowali najlepsi europejscy graficy przełomu XIX i XX

263


wieku. Podejmowana przez nich tematyka to przede wszystkim pejzaże, a także wątki symboliczne, metafizyczne i alegoryczne.

Strzelnica

Odkrycie fragmentów murów południowo‑wschodniej baszty zamku z reliktem strzelnicy kluczowej było inspiracją do nadania temu pomieszczeniu nazwy Strzelnica i zaaranżowania stałej ekspozycji militariów znajdujących się w muzealnej kolekcji. Wyeksponowane są tu przykłady europejskiej broni: palnej wojskowej krótkiej i długiej, drzewcowej, siecznej i kłującej, uzbrojenia ochronnego, a także broni blisko- i dalekowschodniej oraz myśliwskiej. Dopełnienie stanowią rzeźby, grafiki i obrazy o tematyce wojskowej i animalistyczno‑łowieckiej, autorstwa m.in.: P. Michałowskiego, W. Kossaka i J. Fałata. Istotnym komponentem całości są poroża: jelenia i kozłów saren, pochodzące ze spuścizny po rodzinie książąt Sułkowskich, oraz różnego rodzaju akcesoria i bibeloty myśliwskie.

WYSTAWY CZASOWE

Z miedzi zrodzone

III wystawa kolekcjonerska z cyklu „Hodie mihi, cras tibi”. Na ekspozycję składają się wyroby o charakterze świeckim, wytworzone z miedzi oraz jej stopów, powstałe od XV do pierwszej połowy wieku XIX, udostępnione przez grupę sześciu kolekcjonerów związanych z miastem nad Białą i okolicami. Na wystawie można zobaczyć kilka grup tematycznych wytworzonych na bazie tytułowego metalu: dzbany oraz inne obiekty korpusowe, moździerze, świeczniki i kinkiety, przyrządy techniczne i pomiarowe, instrumenty muzyczne, a także medalierstwo i małą plastykę. Część z tych obiektów – m.in. świeczniki – została zaprezentowana w układzie chronologicznym, uwzględniającym stylistykę epok, w których zostały wytworzone. październik 2016 – styczeń 2017

Daisy, księżna von Pless: szczęśliwe lata

Na wystawie zostaną zaprezentowane fotograficzne portrety księżnej pszczyńskiej Daisy von Pless (1873–1943), pochodzące z Archiwum Lafayette’a z Victoria & Albert Museum w Londynie. Ekspozycja obejmuje fotografie wykonane od 1897 do 1911 r. – to były tytułowe „szczęśliwe lata” dla księżnej. W tym czasie, poprzedzającym wybuch I wojny światowej, rozwód i chorobę, Daisy wraz z mężem Hansem Heinrichem XV von Hochbergiem (1861–1938) prowadzili wystawne życie, wiele

264 

podróżując i goszcząc na najbardziej znakomitych dworach Europy i nie tylko. Fotografie wykonane zostały przez słynne londyńskie Studio Lafayette. Właścicielem zakładu był James Lauder, posługujący się przybranym nazwiskiem Lafayette, noszący tytuł Królewskiego Fotografa Jej Królewskiej Mości. Cieszył się sławą najlepszego fotografa portrecisty swoich czasów. W jego atelier wykonywano zdjęcia największym osobistościom dworskim, ludziom z towarzystwa, artystom, wojskowym, wielu gościom zagranicznym, począwszy od japońskich dyplomatów, a skończywszy na afrykańskich książętach. Wystawa została zrealizowana przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie i Victoria & Albert Museum w Londynie, a jej kuratorami są Russel Harris i Barbara Borkowy. luty – kwiecień

Pod znakiem róży nad rzeką Białą w 500‑lecie Reformacji

Na rok 2017 przypadają obchody 500‑lecia Reformacji. W zamku książąt Sułkowskich będzie można zobaczyć wystawę poświęconą historii protestantyzmu w Bielsku, Białej i okolicy. Mimo burz dziejowych wyznanie to na trwałe zakorzeniło się w dwumieście u stóp Beskidów, a ewangelicy odegrali niezwykle ważną rolę w jego dziejach. czerwiec – październik

Reformacja w Europie Środkowo‑Wschodniej

Wystawa planszowa z okazji 500‑lecia Reformacji przygotowana przez Niemieckie Forum Kulturowe Europa Wschodnia (Deutsches Kulturforum Östliches Europa) w Poczdamie. czerwiec – październik

„Widok z okna” – afirmacja świata w twórczości Stanisława Szpinetera (1906–1997)

Wystawa przypomni jednego z animatorów bielskiego środowiska plastycznego, związanego z miastem przez ponad cztery dekady. Zaprezentowane zostaną prace malarskie, akwarelowe, rysunkowe, ilustracyjne i projektowe autorstwa Stanisława Szpinetera. O jego życiu i twórczości opowiadać będą także tzw. dzienniki pogodowe, archiwalne fotografie i dokumenty, mówiące o jego edukacji w warszawskiej ASP, pracy w: Państwowym Instytucie Robót Ręcznych; Liceum Technik Plastycznych i Ognisku Kultury Plastycznej oraz Szkołach Rzemiosł Gastronomicznych i Budowlanych w Bielsku‑Białej; działalności w zarządzie bielskiego Oddziału ZPAP i inicjatywie budowy Pawilonu Plastyków przy ob. ul. 3 Maja. Pokazane zostaną również jego twór-

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


cze fascynacje i przyjaźnie. Ekspozycja przygotowana w ścisłej współpracy z rodziną artysty. listopad 2017 – marzec 2018

Stara Fabryka AA pl. Żwirki i Wigury 8, 43‑300 Bielsko‑Biała

Muzeum ulokowane jest w budynkach dawnej fabryki sukna i towarów wełnianych, założonej przez bielskiego sukiennika Karla Traugotta Büttnera w 1868 r. Największą część ekspozycji zajmują maszyny i urządzenia związane z włókiennictwem, służące do produkcji wełnianych tkanin zgrzebnych, w tym słynnych bielskich sukien. Eksponaty zgromadzone są w czterech dużych salach, odpowiadających poszczególnym oddziałom dawnej fabryki. Są to kolejno: przędzalnia, oddział przygotowawczy tkalni, tkalnia i wykończalnia. W tej ostatniej ustawiono także zespół maszyn do produkcji kapeluszy. W mniejszych pomieszczeniach ulokowano ponadto laboratorium zakładowe i kantor mistrza.

WYSTAWY STAŁE

Od włókiennictwa do małego fiata. Przemysł Bielska‑Białej w XIX i XX wieku

Jest to nowa wystawa stała, ukazująca industrialne oblicze dwumiasta na śląsko‑małopolskim pograniczu. Dzięki niej można zobaczyć świat, w jakim niegdyś funkcjonowały zgromadzone w muzeum maszyny i urządzenia, poznać warsztaty, manufaktury, fabryki, robotników, przedsiębiorców, fabrykantów. Dowiedzieć się, że był to trzeci ośrodek przemysłu wełnianego Austro‑Węgier, drugie po Łodzi centrum włókiennicze II Rzeczpospolitej, „miasto stu przemysłów” w epoce PRL‑u.

Wilk, selfaktor, postrzygarka...

To fascynująca kolekcja dawnych maszyn i urządzeń włókienniczych, zgromadzona w starej fabryce sukna Büttnerów. Znajdują się tam przędzalnia, tkalnia i wykończalnia, laboratorium zakładowe i kantor mistrza. Prezentowane są m.in. sposoby tkania dywanów czy produkcji kapeluszy.

WYSTAWY CZASOWE

W poszukiwaniu zaginionych światów. Badania krakowskich archeologów na agorze w Pafos na Cyprze oraz w Kolorado w USA w fotografii Roberta Słabońskiego

Wystawa fotografii Roberta Słabońskiego, dokumentująca wyniki wieloletnich prac badawczych prowadzonych przez krakowskich archeologów W YSTAW Y W M UZEA C H I GALERIA C H  

z Uniwersytetu Jagiellońskiego na antycznej agorze w Pafos na Cyprze oraz w Kolorado w USA, w kręgu kultur Indian Pueblo. Ekspozycję wzbogacą zabytki archeologiczne i etnograficzne, pochodzące z obydwu regionów kulturowych. Pafos to jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych wschodniej części basenu Morza Śródziemnego – stolica Cypru w okresie hellenistycznym i rzymskim. Pięcioletnie badania prowadzone pod kierunkiem prof. dr hab. Ewdoksii Papuci‑Władyki doprowadziły do odkrycia licznych reliktów budowli oraz cennych zabytków ruchomych. Ekspedycja w Kolorado kierowana przez dr. Radosława Palonkę przyniosła odkrycia nowych, nieznanych wcześniej rytów i malowideł naskalnych, a także monumentalnych budowli, których twórcami byli Indianie Pueblo. styczeń – kwiecień

Ścieżki postępu. Od liczydła do smartfona

Wystawa ze zbiorów przemysłowych Muzeum Historycznego w Bielsku‑Białej, organizowana w ramach Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriady 2017. Zostaną zaprezentowane eksponaty świadczące o postępie technologicznym ostatnich 100 lat, których formy i funkcje ulegają zapomnieniu we współczesnej, informatycznej rzeczywistości. maj – czerwiec

Balans bieli II. Pejzaż industrialny Śląska

Wystawa indywidualna fotografii Jerzego Rupika organizowana w ramach Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriady 2017. Zostanie zaprezentowany cykl zdjęć akcentujący nieoczywistą obecność bieli w postindustrialnym krajobrazie Śląska. maj – czerwiec

4. Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych

Wystawa jest prezentacją twórczości artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych z Bielska‑Białej i regionu. BFSW to kontynuacja dawnych wystaw bielskiego środowiska plastycznego, które przez lata odbywały się w formie jesiennych i wiosennych salonów sztuki. Interdyscyplinarnego charakteru nadaje festiwalowi pokaz prac z różnych obszarów sztuki wizualnej: od malarstwa, rysunku i grafiki, poprzez rzeźbę, fotografię, performans, aż po sztukę nowych mediów z wideo na czele. Organizator: Galeria Bielska BWA. czerwiec – sierpień

Foto Art Festival

Ideą biennale światowej fotografii jest pokazanie wielości dróg twórczych, jakimi może przejść artysta, wybierając fotografię jako środek wypowiedzi.

265


Formuła festiwalu nie narzuca wiodącego tematu, prezentowane są prace z zakresu dokumentu, portretu, reportażu, pejzażu, eksperymentu, fotografii inscenizowanej i przetwarzanej komputerowo. Dyrektorem programowy festiwalu jest Inez Baturo – pomysłodawczyni idei Foto Art Festivalu; dyrektorem generalnym Andrzej Baturo. Obydwoje są znanymi fotografikami, prowadzą w Bielsku‑Białej Fundację Centrum Fotografii oraz Galerię Fotografii B&B. październik

Matters / Sprawy

Wystawa indywidualna Joanny Zemanek jest nagrodą specjalną Muzeum Historycznego w Bielsku‑Białej przyznaną podczas międzynarodowego triennale tkaniny artystycznej Textile Art of Today 2015–2017. Ekspozycja „Matters/Sprawy” będzie inspirowana osobistymi wydarzeniami z życia artystki z kategorii zamkniętych, wstydliwych, porzuconych spraw – tytułowych „matters” – które w procesie tworzenia obumarły, wydając nowe, pozbawione już rysu osobistego historie i znaczenia. listopad 2017 – styczeń 2018

Dom Tkacza AA ul. Jana Sobieskiego 51, 43‑300 Bielsko‑Biała

Ekspozycja w Domu Tkacza jest rekonstrukcją domu i warsztatu sukienniczego, należącego do mistrza cechowego. To jedyna w swoim rodzaju próba zobrazowania pracy rzemieślnika miejskiego, w pełni ukształtowanego przez silną organizację cechową. Aranżacja ukazuje funkcjonowanie domu na przełomie XIX i XX w. Dom Tkacza to oryginalny przykład dawnego budownictwa miejskiego nie tylko na terenie naszego miasta, ale i w skali ogólnokrajowej.

WYSTAWA STAŁA

Fałatówka AA ul. J. Fałata 34, 43‑300 Bystra

Muzeum artystyczno‑biograficzne, mieszczące się w willi Juliana Fałata, jednego z najwybitniejszych polskich artystów przełomu XIX i XX wieku.

Julian Fałat – malarz i kolekcjoner

Skromna powierzchnia poszczególnych pokoi wymusiła znaczne zagęszczenie eksponatów, obrazujących różne wątki twórczości wybitnego akwarelisty. Są tu sceny z polowań, akwarelowe kompozycje powstałe w Krakowie, Austrii, Słowenii czy w Toruniu, widoki z Osieka, widoki Tatr; wizerunki górali z Poronina i Zakopanego. Najwięcej miejsca oddano przedstawieniom Beskidów z Bystrą i jej najbliższą okolicą. Dopełnieniem malarstwa są autentyczne meble, pochodzące z wyposażenia domu artysty, oraz rzeźby i grafiki, świadczące o jego rozległych zainteresowaniach kolekcjonerskich.

Julian Fałat – z paletą przez życie

Wystawa obrazuje życie osobiste wybitnego malarza, jego edukację, karierę i działalność publiczną. Znajdują się tam m.in. cenne dokumenty: metryka chrztu artysty, świadectwa szkolne, fotografie osobiste, rodzinne, towarzyskie, a także liczne dyplomy, nagrody i wyróżnienia, które otrzymywał za udział w międzynarodowych i krajowych prezentacjach sztuki. Wystawa przybliża słynną panoramę „Berezyna”, malowaną w latach 1894–1896, oraz różnorodny materiał archiwalny dotyczący tego przedsięwzięcia, którego głównymi wykonawcami byli Julian Fałat i Wojciech Kossak. Prezentację uświetnia oryginalny fragment panoramy „Idą w dali” pędzla Fałata.

Od sukna po jedwab – stroje ludowe za zbiorów Muzeum Historycznego w Bielsku‑Białej

Wystawa mieści się na poddaszu Domu Tkacza. Zaprezentowano tu przykłady wszystkich rodzajów ubiorów ludowych, zgromadzonych od połowy lat 50. XX w. w zbiorach etnograficznych muzeum, które były noszone w okresie międzywojennym w bliższych i dalszych okolicach obu miast.

266 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEMuzeum Górnośląskie w Bytomiu AA pl. Jana III Sobieskiego 2 41‑902 Bytom BB 32‑281‑82‑94; 32‑281‑34‑01, faks w. 120 CC sekretariat@muzeum.bytom.pl DD http://www.muzeum.bytom.pl/

http://www.facebook.com/MuzeumGornoslaskie http://www.twitter.com/muzgornoslaskie http://www.instagram.com/muzeumgornoslaskie

WYSTAWY STAŁE

Galeria Malarstwa Polskiego

Jedna z najbardziej lubianych i często odwiedzanych wystaw stałych Muzeum Górnośląskiego. Ekspozycja, złożona z wybranych obrazów z kolekcji malarstwa polskiego XIX i XX wieku, prezentuje m.in.: portrety późnego klasycyzmu, dzieła nurtu romantycznego, malarstwo realistyczne 2. poł. XIX wieku, symbolistyczne, wczesno ekspresjonistyczne malarstwo dwudziestolecia międzywojennego czy lat 40. i 50. XX wieku. pl. Jana III Sobieskiego 2

Z życia ludu śląskiego w XIX–XX wieku

Wystawa etnograficzna prezentująca najistotniejsze dziedziny życia społeczności zamieszkałych we wsiach oraz osiedlach przemysłowych różnych subregionów Górnego Śląska. Przeplatają się tutaj, zwyczaje doroczne, zgodnie ze zmianami pór roku, wydarzenia rodzinne oraz znaczące w kulturze ludu górnośląskiego zajęcia gospodarcze i zawodowe. Poszczególne części to: wesele na Górnym Śląsku; wesele na Pogórzu Cieszyńskim; zwyczaje wiosenne; pierwsze prace wiosenne; targi, jarmarki i odpusty; polowe i domowe prace jesienne; zaduszki; stroje jesienno‑zimowe; andrzejki; czas wolny od pracy; górnictwo; instrumenty muzyczne górniczych orkiestr dętych; ludowa rzeźba w drewnie; mikołaje; tkactwo i drukowanie tkanin; hafty i koronki; Wigilia w Beskidzie Śląskim; kolędnicy; ostatni dzień roku; ostatki. pl. Jana III Sobieskiego 2

Przyroda Górnego Śląska

„Lasy” to pierwsza część stałej wystawy przyrodniczej. Odwzorowano tu wybrane typy środowisk leśnych i zadbano, by wycinki przyrody umieszczone za szybą do złudzenia imitowały te autentyczne. Las liściasty – grąd, fazy rozkładu drewna, elementy piramidy pokarmowej na przykładzie wybranych gatunków zwierząt, diorama zimowa z dzikami – to tylko niektóre elementy tej części ekspozycji.

W YSTAW Y W M UZEA C H I GALERIA C H  

Drugą cześć wystawy stanowią „Wody i mokradła”. Przy pomocy dioram przedstawiono zachodzące w środowiskach związanych z wodą naturalne procesy, których zaobserwowanie w przyrodzie jest często bardzo trudne nawet dla specjalisty. Relacje drapieżca – ofiara czy życie rodzinne zwierząt fascynują, jednak trwają zbyt krótko lub są ukryte przed spojrzeniem człowieka. Do minimum ograniczono tu opisy, a obraz i dźwięk są głównymi nośnikami informacji. Zwiedzanie umilają dobiegające z głośników trele ptaków leśnych czy odgłosy burzy z piorunami. Ekspozycja oddziałuje na wzrok, słuch i dotyk widza. pl. Jana III Sobieskiego 2

WYSTAWY CZASOWE

Kresowe miasta i miasteczka. Fotografie Józefa Dańdy

Prezentowane fotografie przedstawiają wielokulturowe kresowe miasta i miasteczka lat 30. ubiegłego wieku. Wśród 30 zdjęć są dwie oryginalne odbitki sporządzone przez autora w okresie międzywojennym. Pozostałe pochodzą z lat 80. Wystawę wzbogacają plansze, mapa i opisy miejscowości z Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Gutenberga z lat 1928–1936, a także sprzęt fotograficzny z epoki. Józef Dańda był człowiekiem wielu pasji: działaczem społecznym, krajoznawcą, organizatorem życia kulturalnego, przede wszystkim jednak wybitnym fotografikiem. Jego ulubionym tematem był pejzaż, uwieczniał też architekturę, folklor, wykonywał zdjęcia dokumentacyjne, reporterskie, portretowe. Urodził się w 1895 r. na Śląsku Cieszyńskim, a w 1922 przeniósł się do Katowic. Górny Śląsk stał się jego miejscem na ziemi i ważnym, ale nie jedynym obiektem fotograficznych zainteresowań. Podróżował z aparatem po całej Polsce, docierając m.in. na Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej. Niektóre ze sfotografowanych przez Dańdę miejscowości przeobraziły się w duże miasta, inne figurują dziś pod odmienną nazwą. Dzięki jego zdjęciom możemy poznać krajobraz i architekturę międzywojennych Zaleszczyków, Grodna, Lwowa, Brzeżan, Nowogródka, Podhajec, Wilna, Krystynopola czy Krzemieńca, a także ośrodków sportów zimowych, takich jak Jaremcza i Worochta, oraz wielu innych kresowych miejscowości. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego i Muzeum Historii Katowic. ul. W. Korfantego 34 do 22 stycznia

267


Ślonsko betlyjka

Na wystawie można zobaczyć kilkanaście śląskich betlejek, w tym najstarszą szopkę znajdującą się w zbiorach muzeum, z przełomu XIX i XX wieku. Prezentowane są również dużo młodsze stajenki – wykonane w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia. Na Śląsku betlejka (betlejemka) była stałym elementem wystroju wielu domów do lat 30. XX w. Od początku XX wieku zaczęła ją wypierać choinka. Obecnie szopka, mimo że coraz rzadziej eksponowana w mieszkaniach, jest nieodzowną dekoracją kościołów w okresie Bożego Narodzenia. W domach śląskich szopki tworzono, opierając się na tradycyjnym przekazie ewangelicznym. Centralnym miejscem jest żłóbek z Dzieciątkiem, przy którym czuwają Maryja i Józef. Towarzyszą im Trzej Królowie, pastuszkowie oraz zwierzęta – najczęściej owce, osiołek, wół, rzadziej wielbłąd. Dla porównania na wystawie przedstawiono klika szopek wykonanych przez górali oraz jedną krakowską. Figury są zarówno produkcji fabrycznej, np. firmy Schaffer w Piekarach Śląskich, jak i własnoręcznie wykonane przez twórców ludowych, np. przez górnika z Zabrza (lata 30. XX wieku), Józefa Hulkę z Łękawicy (lata 80. XX wieku) i Leona Kampkę (lata 90. XX wieku). pl. Jana III Sobieskiego 2 do 2 lutego

W istocie rzeczy. Aldona Mickiewicz

Chociaż martwa natura jako temat znana była już w sztuce starożytnej, to termin (stilleven – ciche życie) pojawił się dopiero pod koniec XVII wieku. Kojarzona najczęściej z blaskiem pięknych przedmiotów, potrafiła być również przestrogą nawołującą świat do opamiętania. Portretowane przedmioty skrywały emocje i odgrywały rolę „progu”, za którym jest jeszcze wiele do opowiedzenia. W sposób wyjątkowy dla sztuki polskiej istotę rzeczy kreuje Aldona Mickiewicz, której prace malarskie i rysunki można oglądać w Muzeum Górnośląskim. W swej twórczości jest jak alchemik, badający świat ludzi zamknięty w przedmiotach, które to właśnie człowiek porzucił, zniszczył, zużył. Choć dostają dzięki artystce swoją „drugą szansę” i mogą ponownie zaistnieć, nie służą już swemu pierwotnemu celowi, stają się teraz współczesną wersją rozpowszechnionego w sztuce motywu z Księgi Koheleta – przemijającego piękna. Debiut Aldony Mickiewicz przypadł na lata 80. XX stulecia – okres niezwykle ważny, ale też wyjątkowy w historii rodzimej sztuki, tak jak wyjątkowa była i pozostaje do dziś twórczość malarska i rysunkowa artystki. Warsztat dawnych mistrzów sta-

268 

nowił dla niej inspirację – wzór, który postanowiła kontynuować w swoich pracach. Wystawa jest trzecią ekspozycją z cyklu „Niezależna sztuka polska lat 80. Przeszłość/teraźniejszość” poświęconego artystom związanym z Ruchem Kultury Niezależnej. pl. Jana III Sobieskiego 2 do 28 lutego

Pięciopak kultury

„Pięciopak kultury” to pokaz pięciu eksponatów, które na pierwszy rzut oka niewiele łączy. Pomiędzy obiektami wybranymi ze zbiorów pięciu działów (archeologii, etnografii, historii, przyrody i sztuki) można w rzeczywistości odnaleźć wiele związków. Rzecz w tym, by odgadnąć łączące je hasło. Zachęcamy, by popatrzeć na obiekty inaczej niż zwykle, przeczytać podpowiedzi i powiązać fakty. Hasło łączące eksponaty to tylko jeden wyraz, choć na myśl nasuwać się będzie znacznie więcej pojęć. „Pięciopak kultury” nawiązuje do interdyscyplinarności Muzeum Górnośląskiego, które dzięki swoim bogatym i różnorodnym zbiorom może przedstawić rozmaite tematy na wiele sposobów. Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2016 r. i składa się z pięciu odsłon, każdorazowo dotyczących innego pojęcia. Ma na celu sprowokowanie zwiedzającego do aktywności. pl. Jana III Sobieskiego 2 do 4 marca

Jacek Sroka – malarstwo, rysunek

Debiut malarza i grafika Jacka Sroki przypadł na lata 80. XX stulecia. Zderzenie z ówczesną rzeczywistością zrodziło w jego artystycznym języku krytyczne wątki wzbogacone nutą ironii. Powstały z ich syntezy dystans pozwolił artyście stać się wyjątkowym komentatorem bieżących wydarzeń. Należy jednak pamiętać, że twórczość Sroki to przewrotny żart, który uparcie zachęca nas do refleksji, bowiem za pozorną drwiną zawsze kryje się początek ważnej historii. Wystawa malarstwa i rysunku Jacka Sroki będzie czwartą z ekspozycji realizowanych w ramach cyklu „Niezależna sztuka polska lat 80. Przeszłość/teraźniejszość” poświęconego artystom związanym z Ruchem Kultury Niezależnej. pl. Jana III Sobieskiego 2 29 marca – 2 lipca

Górnośląskie kroszonki 2017

Już w starożytności zdobiono jajka. Widziano w nich symbole odradzającego się życia oraz płodności i wierzono, że zapewniają trwanie świata. FarboK a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


wane łupinami cebuli zabezpieczały przed złymi mocami, a barwione młodym żytem przynosiły szczęście. Dziś, gdy pogańskie wierzenia i ludowe prawidła straciły na znaczeniu, malowane jajka są ozdobą wiosennego stołu, a dla chrześcijan – znakiem Zmartwychwstania. Pisanki w poszczególnych regionach otrzymały odmienne nazwy (wydmuszki, kraszanki, a na Śląsku kroszonki), utrwaliły się też różne tradycje ich zdobienia. Najstarszą na Słowiańszczyźnie jest technika batikowa, polegająca na nanoszeniu na jajko wzoru za pomocą gorącego wosku. Na Śląsku największą popularnością cieszy się zaś technika rytownicza – zabarwione jajko zdobi się, wydrapując na nim dekoracje. Pisanki okleja się rdzeniem sitowia, płatkami bzu, słomką bądź trawi kwasem. Coraz częściej pojawiają się techniki nowatorskie – decoupage albo ażury. O niezwykłych możliwościach dekorowania jaj można przekonać się, zwiedzając wystawę „Górnośląskie kroszonki 2017”. Prezentowane na niej filigranowe dzieła to prace zgłoszone do 28 konkursu na najciekawsze kroszonki wykonane tradycyjnymi i nowymi technikami. Zdumiewająca jest nie tylko precyzja ich wykonania, ale i różnorodność pojawiających się deseni i motywów – od geometryczno‑kwiatowych czy solarnych po abstrakcyjne. ul. W. Korfantego 34 1–30 kwietnia

Fotografia dzikiej przyrody 2016

Prezentacja 100 najlepszych zdjęć przyrodniczych z całego świata, nagrodzonych w 52 konkursie „Wildlife Photographer of the Year 2016”, organizowanym przez „BBC Wildlife Magazine” oraz Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Organizator w Polsce: Zegart. Tradycja tych wystaw w Bytomiu ma już 15 lat. Pokazywane zdjęcia, wymagające nie lada poświęcenia, bacznego śledzenia fauny i flory, a także zaawansowanych umiejętności, uświadamiają, jak wiele dzieje się w przyrodzie i jak bardzo intrygujące są to zjawiska. ul. W. Korfantego 34 1 marca – 2 kwietnia

Młoda fotografia czeska

Wystawa podejmie próbę prezentacji najnowszych zjawisk w fotografii czeskiej, koncentrując się na twórcach młodych. W pewnym zakresie punktem wyjścia projektu jest 25 lat istnienia Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie i podsumowanie dokonań tej szkoły (jednej z sześciu w Republice Czeskiej). Jej absolwenci, jak Dita Pepe, weszli W YSTAW Y W M UZEA C H I GALERIA C H  

w krąg artystów rozpoznawanych i reprezentujących nową falę w czeskiej fotografii. Innym projektem, który zaważył na podjęciu tego tematu, była uznana w Czechach za ważną wystawa „Vnitřni okruch” („Wewnętrzny krąg”, Ołomuniec 2014), na której pokazano w znakomitym i szerokim wyborze artystów młodego pokolenia. Są wśród nich Petra Steinerová, Radek Brousil, Lenka Klodová czy Anna Gutová i Gabriel Fragner. Ekspozycję przygotuje jeden z najwybitniejszych czeskich fotografików, opawski wykładowca prof. Vladimír Birgus. Po polskiej stronie jej współtwórcą będzie Arkadiusz Gola. ul. W. Korfantego 34 wrzesień – październik

Radą i czynem. Luteranie w Bytomiu w XIX i XX wieku

Wystawa, zorganizowana w związku z jubileuszem 500‑lecia Reformacji, pokaże na przykładzie wspólnot z Bytomia i Miechowic, jak luteranie w przeszłości wierzyli, modlili się, prowadzili życie wspólnotowe, troszczyli o najuboższych, uczyli i świętowali, i jak czynią to dzisiaj. Przedstawi historię bytomskich luteran od powołania tu parafii ewangelickiej w 1835 r. aż po czasy współczesne. Zaprezentowane zostaną m.in. paramenty liturgiczne, stroje duchowieństwa i diakonii, elementy wystroju domów i mieszkań, fotografie, dokumenty z epoki, a także pamiątki po Matce Ewie. Uwaga poświęcona zostanie też ewangelickiej kulturze słowa (wynikającej z fundamentalnej zasady protestantyzmu „sola scriptura”). Zwiedzający zobaczą biblie, kancjonały oraz inne książki i druki. Szczególne miejsce zajmie model kościoła św. Mikołaja z placu Klasztornego w Bytomiu, który przez ponad sto lat służył bytomskim ewangelikom. Tytuł zaczerpnięty został z tekstu pastora Konradina Schmuli, proboszcza w latach międzywojennych, który opisując dzieje swojej parafii, zaczął od cytatu z Księgi Mądrości, rozpoczynającego się od słów „Mit Rat und Tat” (radą i czynem). Zasięgiem terytorialnym wystawa obejmuje Bytom w obecnych granicach. Implikuje to włączenie do narracji również dziejów ewangelików w Miechowicach (które do początku lat 50. XX wieku do Bytomia nie należały). Pozwoli to na pokazanie na wystawie wielkiego dzieła „Ostoi Pokoju” i postaci Matki Ewy. pl. Jana III Sobieskiego 2 1 października 2017 – 25 lutego 2018

Profesor Jerzy Szydłowski. Sylwetka mistrza

W 2017 r. mija 20 lat od śmierci wybitnego górnośląskiego archeologa prof. Jerzego Szydłowskiego – jedynego jak dotąd profesora archeologii, który

269


urodził się na Górnym Śląsku (w Rudzie Śląskiej) i przez całe życie zajmował się badaniem pradziejów i wczesnego średniowiecza naszego regionu. Wystawa przypomina tę jakże ważną postać. Pokazane zostaną najciekawsze zabytki archeologiczne odkryte przez Jerzego Szydłowskiego oraz dokumenty i zdjęcia archiwalne. Prof. Szydłowski przez niemal dwie dekady związany był z Działem Archeologii Muzeum Górnośląskiego, a następnie z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego. W 1984 r. objął funkcję kierownika Działu Archeologii w Muzeum Śląskim. Był naukowcem, muzealnikiem, dydaktykiem, autorem ponad 150 publikacji, redaktorem, twórcą ekspozycji muzealnych, społecznikiem, członkiem wielu polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych. Prowadził badania wykopaliskowe na kilkunastu stanowiskach, m.in. w Bytomiu, Lubomi, Międzyświeciu i Olsztynie k. Częstochowy. Miał świetny kontakt z mediami i z pasją upowszechniał dziedzictwo kulturowe, kładąc nacisk na jego ochronę. Dla wielu pozostaje niedoścignionym mistrzem. ul. W. Korfantego 34 październik 2017 – luty 2018

Wystawa z okazji 100‑lecia awangardy w Polsce

Muzeum Górnośląskie dołączyło do inicjatywy Muzeów Narodowych w Warszawie i Krakowie oraz Muzeum Sztuki w Łodzi i uczestniczyć będzie w programie prezentacji dokonań polskiej awangardy w rocznicę jej pierwszej znaczącej manifestacji. Przygotuje wystawę awangardowego rysunku i malarstwa ze zbiorów własnych. Przedstawione zostaną najważniejsze ugrupowania artystyczne działające w dwudziestoleciu międzywojennym, których twórczość miała znaczący wpływ na zmianę oblicza późniejszych działań artystycznych w kraju. Wśród prezentowanych twórców znajdą się m.in. członkowie takich ugrupowań, jak Formiści, Bunt, Świt, Grupa Krakowska czy Szczep Szukalczyków Herbu Rogate Serce. Otwarcie planowane jest na październik, poza katalogiem towarzyszyć będzie wystawie cykl spotkań przybliżających polskie życie artystyczne w międzywojniu na tle wydarzeń ogólnoeuropejskich, a także zajęcia edukacyjne. pl. Jana III Sobieskiego 2 październik 2017 – marzec 2018

EEMiejska Galeria Sztuki MM AA Chorzowskie Centrum Kultury ul. H. Sienkiewicza 3

41‑500 Chorzów

BB 32‑349‑78‑75 CC galeriamm@chck.pl DD http://www.galeriamm.eu

Paweł Warchoł – Szaberplac (rysunek, malarstwo) 9–30 stycznia

Zbigniew Furgaliński – malarstwo 6–27 lutego

Maciej Nawrot – malarstwo

Wystawa z cyklu „Wiosna Młodych”, zorganizowana we współpracy z Galerią Czas z Będzina. 6–27 marca

Leszek Sobocki – Biopiktografia (malarstwo) 3–26 kwietnia

Tadeusz Dominik – malarstwo

Wydarzenie Roku, wystawa zorganizowana we współpracy z Galerią Wirydarz z Lublina. 8–29 maja

IV Triennale Malarstwa Animalis 2017

Konkurs na obraz o tematyce zwierzęcej – wystawa pokonkursowa. 5 czerwca – 31 lipca

Andrzej Jan Piwarski – „Ślady – Nadzieje – Polska 1970–2000”

Malarstwo ze zbiorów Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Gdańskiej Stoczni Remontowej im. J. Piłsudskiego SA – Gdańsk. 7–28 sierpnia

Joanna Teper –„Spaces/Przestrzenie” (rzeźba ceramiczna) 4–25 września

XX Jesienna Wystawa SChAP 2–30 października

Sacha Stawiarski – malarstwo 6–27 listopada

Krzysztof Tomalski – „Alintaglio” (grafika) 4–29 grudnia

270 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEZamek Cieszyn AA ul. Zamkowa 3 a, b, c 43‑400 Cieszyn BB 33‑851‑08‑21 CC info@zamekcieszyn.pl DD http://www.zamekcieszyn.pl

Graduation Projects

Przegląd najlepszych prac dyplomowych z grafiki użytkowej i wzornictwa, zainicjowany przez kwartalnik projektowy „2+3D”. Wybrane dyplomy są prezentowane na wystawie w Zamku Cieszyn. Ich autorami są absolwenci kierunków projektowych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. 25 lutego – 23 kwietnia

Śląska Rzecz

Wystawa prezentująca laureatów konkursu Śląska Rzecz, w którym są nagradzane najlepsze produkty, projekty graficzne i usługi z regionu. Zgłaszane projekty muszą być wdrożone, a konkursowe jury ocenia je pod kątem innowacyjności i użyteczności. Organizowany przez Zamek Cieszyn konkurs pokazuje inne, to bardziej nowoczesne oblicze Górnego Śląska. 9 czerwca – 30 lipca

Dizajn w przestrzeni publicznej. Mamy problem?

Każda edycja tego wydarzenia pozwala przyjrzeć się projektom, pomysłom, programom, których celem jest poprawa jakości przestrzeni publicznej. Tym razem tematem są... śmieci i różnego rodzaju wdrożone idee, pozwalające racjonalnie gospodarować odpadami. 4 sierpnia – 17 września

100 lat awangardy

W 2017 roku obchodzimy stulecie ruchu awangardowego w Polsce. Wystawa przypomni awangardowych twórców związanych z Cieszynem i pokaże, że nowe zjawiska, prądy, myśli kiełkowały również w mniejszych miastach. 8 listopada – 31 grudnia

EEMiejska Galeria Sztuki w Częstochowie AA Al. Najświętszej Maryi Panny 64 42‑200 Częstochowa BB 34‑324‑22- 40, 34‑324‑55‑81, 34‑324‑60‑57 CC info@galeria.czest.pl; jmatyja@galeria.czest.pl DD http://www.galeria.czest.pl

9. Triennale Sztuki Sacrum „Wspólnota, współczucie, współczułość”

Wydarzenie, zainicjowane w 1991 r. przez Wojciecha Skrodzkiego, od początku było przeglądem najciekawszych i najważniejszych zjawisk w sztukach plastycznych w Polsce, odwołujących się do sacrum. To odwołanie rozumiane jest szeroko, a hasła programowe zyskują wymiar coraz bardziej uniwersalny, odwołując się do naszych doświadczeń nie tyle związanych z różnymi postaciami wiary, co z kondycją i sytuacją człowieka we współczesności. Wybór tematu 9. Triennale podyktowały rzeczywistość, w której żyjemy, oraz świadomość – z intencją przypomnienia – głębi znaczenia podstawowych pojęć, takich jak: bliźni, współczucie, pomoc wzajemna czy przyzwoitość. Ekspozycja jest konstruowana na dwóch planach: jednostkowym i wspólnotowym. Podejmuje pytania o ból i miłosierdzie, mówi o strefie samotności, utracie języka, o rozpadzie komunikacji. Współczucie jest próbą przywracania „głosu”. Na planie wspólnotowym wydobyte zostały z jednej strony paradygmatyczne figury ikonograficzne wiążące się z głównym tematem, m.in.: Samarytanin, Pieta, Wieża Babel, Wygnanie z Raju, Uchodźctwo; z drugiej zaś strony są dzieła będące ekspresją gestów budujących wspólnotę, a tym samym odbudowujących w pewien sposób świat. Jednym z wątków jest motyw splatających się dłoni, najbardziej symbolicznie ujmujący wszystkie pozostałe jej wykładnie. Motyw ten – w postaci cytatu z dzieła rzeźbiarskiego Krzysztofa Bednarskiego (rzeźba nagrobna Krzysztofa Kieślowskiego) – pojawia się na plakacie wystawy. Ponad sto dzieł – malarskich, multimedialnych, fotograficznych, rzeźbiarskich –zgromadzonych na wystawie pochodzi z pracowni artystów oraz ze zbiorów muzealnych. wszystkie sale wystawowe do 29 stycznia

42. Ogólnopolski Plener Malarski Jurajska Jesień 2016

Wystawa realizowana we współpracy z głównym organizatorem imprezy – Częstochowskim OkręW YSTAW Y W M UZEA C H I GALERIA C H  

271


giem ZPAP. Celem pleneru artystyczne przedstawienie bogactwa przyrodniczego, geologicznego i kulturowego Jury Krakowsko‑Częstochowskiej. Wszystkie motywy i tematy pejzażu jurajskiego oddane są w sposób indywidualny. Wystawa poplenerowa jest trwale związana z działalnością MGS – co roku, od początku działalności Galerii, stanowi stały punkt programu wystawienniczego. Sala Śląska 17 lutego – 26 marca

Jacenty Dędek – fotografia

Wystawa jednego z najciekawszych fotografików polskich, mieszkającego i tworzącego w Częstochowie. Artysta nawiązuje do tradycji fotografii określanej jako socjologiczna, której wybitną reprezentantką była Zofia Rydet, nie jest to jednak w przypadku Dędka naśladownictwo, ale świadome i kreatywne wykorzystanie pewnego kierunku poszukiwań. Jacenty Dędek od ponad dziesięciu lat współpracuje z polską edycją magazynu „National Geographic”, dla którego przygotował kilkanaście autorskich reportaży. Publikował m.in. w „Dużym Formacie”, „Tygodniku Powszechnym”, „Polityce”, „Przekroju”, „Newsweeku”, „Wprost”, niemieckim „Die Zeit”. W 2011 r. uzyskał stypendium artystyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sala Poplenerowa 17 lutego – 26 marca

Topografia/Topos/Wolności – Ślónski Kafka

Projekt artystyczny „Ślonski Kafka” jest kolejnym segmentem projektu „Topografia/Topos/ Wolności”, zainicjowanego przez prof. Zbigniewa Bajka z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, i kolejną wystawą z tego cyklu. W projekcie wzięło udział 140 młodych artystów z siedmiu uczelni artystycznych Polski, Czech i Niemiec. Na potrzeby projektu Jerzy Ciurlok dokonał przekładu 109 aforyzmów Franza Kafki ze zbioru „Rozważania o grzechu, cierpieniu, nadziei i słusznej drodze” na język śląski, a Zbigniew Bajek zachęcił twórców do artystycznej interpretacji tych cytatów. Wśród uczestników rozlosowano aforyzmy Kafki. Częstochowskiej grupie niemal 50 studentów przypadło do zilustrowania 9 z nich. Na wystawę wybrano 14 prac. Ekspozycji towarzyszy katalog wydany przy udziale Miejskiej Galerii Sztuki. Sala Gobelinowa 24 lutego – 26 marca

Ewa Zawadzka – malarstwo 2003–2015

Na indywidualnej autorskiej wystawie Ewa Zawadzka zaprezentuje obrazy, obiekty oraz prace fotograficzne (ostatni obszar twórczych poszuki-

272 

wań artystki). Całość spaja łacińska sentencja „Sufficit unum lumen in tenebris” będąca trafnie dobranym mottem, podkreślającym niezwykłą rolę światła, a zarazem mroku obecnego w pracach artystki. Ewa Zawadzka ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie – Wydział Grafiki w Katowicach. Wiele lat zajmowała się grafiką i rysunkiem. Od 2002 r. całą jej twórczość wypełniło malarstwo pozwalające na większy format, budowanie struktur, podkreślenie siły i monumentalności formy. Z czasem także fotografia. Wystawa jest przeglądem twórczości artystki w wybranym okresie. Towarzyszy jej katalog. Sala Śląska 7 kwietnia – 21 maja

Pejzaż współczesny

Trzecia edycja konkursu organizowanego przez Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Częstochowski i Miejską Galerię Sztuki w Częstochowie. Pejzaż jest tematem podejmowanym w różnych okresach dziejów sztuki. Chociaż na początku pełnił funkcję jedynie tła, to w miarę rozwoju sztuki i niezależności artystów stał się samodzielnym, bardzo istotnym tematem dającym pretekst do poważnych wypowiedzi twórczych. Czasem wręcz obraz z pejzażem stawał się początkiem nowego kierunku, jak choćby w impresjonizmie. Ponieważ w XIX i XX wieku artyści bardzo często tworzyli dzieła o tematyce pejzażowej, można sądzić, że obecnie trudno jest znaleźć w sztuce oryginalne, nowatorskie podejście do krajobrazu. Celem konkursu jest ukazanie współczesnych, najnowocześniejszych światowych postaw artystycznych w obrębie tego tematu oraz ich konfrontacja w różnych dyscyplinach sztuki. Sala Gobelinowa 7 kwietnia – 21 maja

Festiwal Zdzisława Beksińskiego

Obecność dzieł Beksińskiego w częstochowskiej galerii w pewnym sensie obliguje do ciągłego rozbudowywania kontekstów funkcjonowania tej wystawy, wprowadzania nowej wiedzy i wrażeń związanych bezpośrednio z twórczością artysty, ale też i jego relacjami rodzinnymi; także aktywnością muzyczną Tomasza Beksińskiego. W rocznicę otwarcia nowej odsłony Muzeum Beksińskiego, wystawy pt. „Beksiński. Drugie Muzeum” zapraszamy na kolejny program wydarzeń „kontekstowych”, na który złożą się spektakle teatralne, spotkania literackie, filmy i rozmowy o sztuce. sale wystawowe, kino Iluzja 25–28 maja

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


Janusz Pacuda/Marek Mielczarek

Dwie indywidualne wystawy artystów związanych z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, w podzielonej przestrzeni Sali Śląskiej. Janusz Pacuda jest grafikiem, twórcą instalacji, akcji plastycznych, projektantem graficznym, nauczycielem akademickim, absolwentem katowickiego Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Wykłada w częstochowskiej Akademii, w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach i Wyższym Instytucie Teologicznym. Marek Mielczarek jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem i Instytutu Wychowania Artystycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Mieszka w Oleśnie, gdzie prowadzi autorską galerię Pod Ciśnieniem. Zajmuje się rzeźbą, obiektami przestrzennymi o rzeźbiarskiej genezie: installations art, environments, performances, a także rysunkiem. Interesują go m.in. relacje z wnętrzami architektonicznymi i krajobrazem. Jest adiunktem w Zakładzie Rzeźby Wydziału Artystycznego Akademii im. Jana Długosza. Sala Śląska 2 czerwca – 9 lipca

Ewa Wiktor – malarstwo

Ewa Wiktor (ur. 1991) w 2016 r. ukończyła malarstwo w ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Od 2013 r. jest również studentką psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, co ma duży wpływ na jej twórczość. Głównym tematem prac Ewy Wiktor jest człowiek, jego emocje, temperament, natura. Galeria Promocji Młodych, Antresola 2 czerwca – 16 lipca

Dionizos – współczesna odsłona mitu

Artystyczny projekt interdyscyplinarny podejmuje problem współczesnego funkcjonowania zjawiska kulturowego, które można określić jako doświadczenie dionizyjskie. Osią tego doświadczenia jest przeżycie ekstatyczne, pozwalające na przekraczanie granic (transgresje) i metamorfozę. Fenomen dionizyjskości zaprezentowany zostanie poprzez dzieła różnorodne formalnie, pojawia się: malarstwo, rzeźba, rysunek, performance, body art, action painting oraz wytwory kultury popularnej. Idea projektu sięga do koncepcji i scenariusza wystawy przygotowanej i pokazanej w Miejskiej Galerii Sztuki w 2014 r. Obecne przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z Galerią Sztuki w Meersburgu i służyć ma wzajemnej promocji artystycznej i intelektualnej. Zachowując podstawową myśl pierwowzoru, wystawa komponowana jest na nowo przez W YSTAW Y W M UZEA C H I GALERIA C H  

wybór i dołączenie dzieł stworzonych przez artystów niemieckich. Sala Śląska 14 lipca – 27 sierpnia

Polska Lalka Artystyczna

Wystawa nieformalnej grupy artystycznej zajmującej się mało spopularyzowaną, choć bardzo autonomiczną dziedziną sztuki, jaką jest lalkarstwo artystyczne. Tę autonomię warto podkreślić, bo w tej twórczości nie chodzi ani o lalkę teatralną, ani będącą częścią większej kompozycji, ani z jakąkolwiek funkcją ilustracyjną. Lalka artystyczna jest dziełem samodzielnym, rodzajem rzeźby, w której ważna jest siła przekazu estetycznego i emocjonalnego. Artyści sięgają po rozmaite środki wyrazu i tworzywa, zachowując własny styl. Grupa POLA powstała w 2014 r.; wystawia wspólnie, ale każdy z członków ma też bogaty dorobek prezentacji indywidualnych. W skład grupy wchodzą m.in.: Inez Krupińska, Klaudia Gaugier, Paulina Kara, Katarzyna Hołda, Mirosława Truchta‑Nowicka. Sala Poplenerowa 15 września – 22 października

Leszek Sobocki – wystawa retrospektywna

Malarz, grafik, twórca environments, eseista, poeta. Urodzony w 1934 r. w Częstochowie. Studiował na Wydziale Grafiki Propagandowej w Katowicach (1953–1956), na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych Krakowie (1956–1959; dyplom w pracowni Wacława Taranczewskiego), na Wydziale Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi (1959–1960). W 1965 r. wspólnie z krakowskimi malarzami: Maciejem Bieniaszem, ­Zbylutem Grzywaczem i Jackiem Waltosiem założył grupę Wprost. Leszek Sobocki brał udział w 19 wystawach grupy (1966–1986), był uczestnikiem Ruchu Kultury Niezależnej. Mieszka i pracuje w Krakowie. Sala Śląska 3 listopada – 10 grudnia

Artificia et artis – grafika

Na prasach graficznych konstrukcji inż. Zdzisława Złotkowskiego prasuje bardzo wielu wybitnych artystów grafików. Punktem wyjścia do scenariusza wystawy jest ich refleksja o jakości i wartości warsztatu graficznego, a głównym tematem – przedstawienie procesu wytwarzania grafik wraz z ostatecznym efektem w postacie dzieła sztuki. Sala Poplenerowa 3 listopada – 10 grudnia

273


Triennale Malarstwa Młodych 5. Konkurs na Obraz im. Mariana Michalika

w monochromatycznym tle, czasem się z nim zlewając, kiedy indziej z kolei odcinając, wydobyte z mroku dość intensywnym światłem. To światło właśnie oraz spokojne, ciemne barwy powodują, że niektórym malarstwo to, choć współczesne, kojarzy się ze starymi obrazami szkoły holenderskiej” (J. Gumula). Sala Gobelinowa 15 grudnia 2017 – 21 stycznia 2018

Beata Bigaj – malarstwo

EEGaleria w Gminnym Ośrodku Kultury

Wystawa pokonkursowa. Konkurs ma na celu docenianie i promowanie tradycyjnej dyscypliny artystycznej, jaką jest malarstwo. Walory warsztatowe dzieł patrona konkursu – Mariana Michalika – mają wyznaczać kierunek obrony najlepszych wartości w malarstwie. Sala Gobelinowa 3 listopada – 10 grudnia

Artystka urodzona w Chrzanowie (1972), mieszka i pracuje w Krakowie. Jest absolwentką Wydziału Grafiki krakowskiej ASP (1997), adiunktem w Akademii Ignatianum. Współtworzy Stowarzyszenie Artystów Kontrapost, należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Focus‑Europa, jest stypendystką fundacji The Elizabeth Greenshields Foundation (1994), laureatką stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska (2008). Prezentowała swoje prace na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i wielu zbiorowych, w kraju i na świecie. Jej obrazy są m.in. w zbiorach: Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Frissiras Museum w Atenach (Grecja). Sala Śląska 15 grudnia 2017 – 21 stycznia 2018

Edyta Sobieraj – malarstwo

Z urodzenia warszawianka, studiowała (1990– 1995) na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w pracowni prof. Jana Szancenbacha. W 1997 r. rozpoczęła pracę pedagogiczną, od 2010 r. jest adiunktem w pracowni prof. Adama Brinckena. Autorka 17 wystaw indywidualnych m.in. w Krakowie, Legnicy, Krynicy, Nowym Targu, Berlinie i Monachium (Niemcy), Braunau (Austria), Oslo, Tjome i Trondheim (Norwegia). Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Laureatka wielu nagród, m.in. Grand Prix na IV Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych – Legnica 1996, II nagrody na XVII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego – Szczecin 1998. „To, co widnieje na obrazach Edyty Sobieraj, trudno od razu jednoznacznie zidentyfikować. Mogą to być stare ubrania, słoje, buteleczki, miski; w zasadzie nie najważniejsze jest, co to za przedmioty, ale jak są malowane i skąd pochodzą. A miejscem, które je łączy jest śmietnik oraz to, że w pewnym momencie stały się komuś niepotrzebne. Edyta Sobieraj traktuje je jako dostateczny powód do namalowania, przedstawiając je w niezwykle poetycki sposób. Nanoszone grubymi impasami farby, toną

274 

AA Gminny Ośrodek Kultury, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 43‑470 Istebna 68 BB 33‑855‑62‑08 CC kultura@ug.istebna.pl DD http://www.istebna.eu,

http://www.koronkakoniakowska.pl

WYSTAWA STAŁA Ekspozycja największej koronki koniakowskiej świata wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa sala w GOKPITiBP

WYSTAWY CZASOWE

Beskidy przed pół wiekiem

Wystawa fotograficzna Jana Sikory z Trzyńca. 1–30 stycznia

Na styku Dwóch Światów

Wystawa koronki koniakowskiej i teneryfowej. 5 stycznia – 28 lutego

Wystawa twórczości ludowej

Wystawa organizowana jest w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej. 22 czerwca – 15 października

Dziedzictwo dłuta

Rzeźba Jana i Zbigniewa Poleśnych z Koniakowa. 24 listopada 2017 – 31 stycznia 2018

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEMuzeum Malarstwa Jana Wałacha CC 43‑470 Istebna 293 DD http://www.janwalach.pl BB 502‑097‑871 CC walach0@op.pl

Muzeum prezentuje szeroko twórczość Jana Wałacha z Istebnej (8.08.1884–30.06.1979), malarza, drzeworytnika, witrażysty, rzeźbiarza. Był absolwentem ASP w Krakowie oraz Académie Julian w Paryżu. Ekspozycja mieści się w drewnianej pracowni artysty z 1922 r., wpisanej do rejestru zabytków. Oprócz stałej wystawy Muzeum i Stowarzyszenie im. Artysty Jana Wałacha, opiekujące się pracownią, organizuje wystawy czasowe oraz różnorodne przedsięwzięcia kulturalne, a także warsztaty dla dzieci i młodzieży.

WYSTAWY CZASOWE

Dziecko w sztuce Jana Wałacha 30 kwietnia – 30 lipca

Pasterstwo w twórczości Jana Wałacha 30 kwietnia – 30 lipca

Motywy karpackie w twórczości Jana Wałacha 1 sierpnia – 30 października

EEBiblioteka Śląska Biblioteka Śląska – Dom Oświatowy AA ul. Francuska 12, 40‑015 Katowice, BB 32‑255‑43‑21, 32‑208‑37‑40 CC domoswiatowy@bs.katowice.pl DD http://www.bs.katowice.pl

Pokaz Sztuki Mężczyzn

Po Pokazie Sztuki Kobiet cykl wystaw w Galerii Intymnej poświęcony twórczości artystów działających na Śląsku. Na początek fotografie Jerzego Rupika (2 lutego‑10 kwietnia), pokazane w formie białych panoram na białych ścianach. Następnie zobaczymy cykl prac na blachach Piotra Szewczyka (20 kwietnia‑2 czerwca), które - niczym klepsydry - są osobliwą księgą czasu. Pokazem prac Piotra Kowalczyka (8 czerwca‑29 września) wejdziemy w świat ilustracji książkowych, będących wariacjami na temat tajemnicy i światła. Cykl zakończy pokaz rzeźb Sławomira Brzoski (5 października‑22 grudnia), tworzonych z wykorzystaniem drewna i książek. luty – grudzień

Biblioteka Śląska – Dział Integracyjno‑Biblioterapeutyczny AA ul. J. Ligonia 7, 40‑036 Katowice BB 32‑251‑42‑21 wew. 233, 234, 32‑208‑37‑40 CC biblioterapeutyczny@bs.katowice.pl DD http://www.bs.katowice.pl

Wernisaż prac uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach

Prezentowane będą efekty całorocznej pracy uczniów: rękodzieło ceramiczne, rysunki i obrazy. czerwiec

Magia kolorów

Wernisaż wystawy prac zgłoszonych na IX Regionalny Konkurs Plastyczny dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Konkurs wpisał się już na stałe w kalendarz lokalnych działań na rzecz integracji środowiska osób niepełnosprawnych. Jego organizatorem co roku są Warsztaty Terapii Zajęciowej, działające przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Jaworznie, natomiast Biblioteka Śląska obejmuje imprezę patronatem artystycznym. W trakcie spotkania ma miejsce spektakl teatralny w wykonaniu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworznie oraz spotkanie opłatkowe. grudzień

W YSTAW Y W M UZEA C H I GALERIA C H  

275


EEGaleria Sztuki Współczesnej BWA AA al. Wojciecha Korfantego 6 40‑001 Katowice BB 32‑259‑90‑40, 32‑259‑93‑24 CC galeria@bwa.katowice.pl DD http://www.bwa.katowice.pl

Utopia awangardy

Wystawa główna w ramach XXVI Festiwalu Ars Cameralis Silesiae Superioris. Prezentacja historii awangardowych ruchów artystycznych na Śląsku w drugiej połowie XX wieku odbędzie się w setną rocznicę 1. Wystawy Ekspresjonistów Polskich w 1917 roku w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. Głównym założeniem jest ugruntowanie chronologii powstawania nowych nurtów w sztuce postulujących uwolnienie malarstwa od treści pozaplastycznych, od końca drugiej wojny światowej do dnia dzisiejszego. Historia ta będzie rozpisana z odwołaniami do ówczesnych galerii prezentujących sztukę współczesną, między innymi Galerii Uniwersyteckiej Instytutu Sztuki w Cieszynie, Galerii BWA w Katowicach, Kroniki w Bytomiu, galerii Miejsce i Szarej w Cieszynie, będącymi najważniejszymi centrami animacji życia artystycznego regionu. Pokazane zostaną również postawy czołowych przedstawicieli środowiska artystycznego na Śląsku. Współorganizacja: Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach, Muzeum Fotografii w Krakowie, Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Artyści: Marek Chlanda, Andrzej Szewczyk, Jerzy Wroński, Andrzej S. Kowalski, Ludwik Poniewiera, Andrzej Pol, Zenon Moskwa, Zygmunt Lis, Krystyna Pasterczyk, Piotr Lutyński, Marek Kuś, Krzysztof Morcinek. 27 października – 3 grudnia

EEMuzeum Archidiecezjalne w Katowicach AA ul. H. Jordana 39 (wejście od ul. W. Stwosza 16) 40‑043 Katowice CC muzeum@archidiecezja.katowice.pl DD http://www.muzeum.archidiecezja.katowice.pl

WYSTAWY STAŁE

Historyczna sztuka religijna Współczesna sztuka sakralna Galeria plakatu i grafiki religijnej Gabinet sztuki przełomu XIX i XX wieku WYSTAWY CZASOWE

Visegrad Karma. Międzynarodowa Wystawa Plakatu: czasy upadku komunizmu do 14 stycznia

Ewa de Iulis Błaszak – malarstwo 19 stycznia – 11 lutego

Maciej Bieniasz – Satis Verborum (malarstwo, rysunek) poł. lutego – koniec marca

Czesław Gałużny – malarstwo i rzeźba poł. kwietnia – poł. maja

Zbigniew Warpechowski – malarstwo i rzeźba poł. maja – poł. czerwca

Stanisław Bryndal – rzeźba

poł. września – poł. października

Ewa Kulej – malarstwo

poł. października – poł. listopada

Cyprian Nocoń – malarstwo

poł. listopada – poł. grudnia

276 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEMuzeum Historii Katowic AA ul. J. Szafranka 9, 40‑025 Katowice BB 32‑256‑18‑10 CC mhk@mhk.katowice.pl DD http://www.mhk.katowice.pl

Katowice – miasto muzyki

Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki, Stanisław Skrowaczewski, a także Adam Didur, Grzegorz Fitelberg i Ludomir Różycki to tylko niektórzy spośród prezentowanych członków światowej elity muzycznej. Oni są stąd – urodzeniem lub życiowym wyborem. Ich serca są oddane na zawsze Katowicom. Tę muzyczną przestrzeń od wielu lat kreują m.in. Akademia Muzyczna, Filharmonia Śląska, NOSPR i Polskie Radio Katowice. A gdyby tak zajrzeć do studia radiowego pierwszej siedziby Polskiego Radia w Katowicach, mieszczącego się na rogu ulic Warszawskiej i Mielęckiego? To ten sam mikrofon, odbiornik radiowy, sygnalizator dla spikera... Zapraszamy! do 2 kwietnia

Dział Etnologii Miasta MHK AA ul. Rymarska 4 40‑425 Katowice‑Nikiszowiec BB 32‑353‑95‑59, 32‑209‑97‑31 CC etnologia@mhk.katowice.pl DD http://www.mhk.katowice.pl

WYSTAWY STAŁE

Wokół mistrzów Grupy Janowskiej

Prezentacja prac artystów nieprofesjonalnych tworzących w ramach Grupy Janowskiej, która od 1946 r. zrzeszała malarzy amatorów – pracowników kopalni Wieczorek. Sławę zdobyli indywidualnie i jako grupa. Za najwybitniejszego przedstawiciela uznano Teofila Ociepkę. Jego wystawy organizowano w galeriach całej Europy. Także pozostali malarze, w tym Paweł Wróbel, Ewald Gawlik, Erwin Sówka, byli nieprzeciętnymi twórcami, o niespotykanej wrażliwości. Działania Grupy Janowskiej zainspirowały Lecha Majewskiego – twórcę poetyckiego filmu „Angelus”. Na wystawie prezentowane są prace ze zbiorów Muzeum Historii Katowic.

U nos w doma na Nikiszu. We wnętrzu nikiszowieckiego mieszkania

Ekspozycja prezentowana jest w przestrzeni dawnego budynku pralni i magla, w zaadaptowanych na potrzeby wystawy trzech pomieszczeniach

W YSTAW Y W M UZEA C H I GALERIA C H  

urządzonych jako kuchnia, I izba i II izba. Wszystkie meble, sprzęty, przedmioty codziennego użytku, naczynia czy bibeloty i dewocjonalia to rzeczy, które można było od lat 30. do 60. XX wieku znaleźć niemal w każdym robotniczym mieszkaniu na Górnym Śląsku. Wystawa jest próbą odtworzenia warunków, w jakich mieszkały rodziny górników zatrudnionych w kopalni Giesche, później Wieczorek. Została przygotowana przy wykorzystaniu eksponatów ze zbiorów Działu Etnologii Miasta MHK oraz darów, przez lata przekazywanych przez mieszkańców Nikiszowca istniejącej tu Galerii Magiel.

Woda i mydło najlepsze bielidło. W pralni i maglu na Nikiszowcu

Na dzisiejszej ulicy Rymarskiej w Nikiszowcu znajdowała się pralnia, z której korzystali wszyscy mieszkańcy osiedla. Na parterze wysokiego budynku o dużych oknach mieściły się murowane koryta z kranami. Tutaj kobiety przynosiły kosze z brudnymi ubraniami i bielizną. W gorącej wodzie, płynącej z kopalnianej ciepłowni, prały i gotowały bieliznę w specjalnych kotłach. Mokre rzeczy suszyły na strychach domów, w których mieszkały, lub w suszarni na piętrze budynku. Na miejscu można było także skorzystać z elektrycznych maszyn maglowniczych. Po pracowitym dniu spędzonym w pralni i maglu kobiety wracały do domu z koszami czystej bielizny. Na wystawie przedstawiono cały cykl pracy, jaką musiały wykonać, rozpoczynając od przyniesienia ciężkiego kosza, poprzez pranie na tarach, suszenie, maglowanie, a na końcu w wiklinowym koszu misternie układały pachnące, wygładzone tkaniny owinięte w czysty maglownik.

WYSTAWY CZASOWE

Grzegorz Chudy – akwarela

Od 3 grudnia 2016 r. można oglądać akwarele dokumentujące 10‑lecie twórczości Grzegorza Chudego. do 6 lutego

Witold Skrzypek – Szopienice (rysunek) 14 lutego – 24 kwietnia

Szkoła cierpliwości, czyli o hafcie w śląskim domu

Na wystawie zostaną zaprezentowane przedmioty, które znajdowały się dawniej we wnętrzach górniczych mieszkań wykonane z tkaniny. Wyroby te panie domu dodatkowo upiększały własnoręcznym haftem. Dawniej zarówno szycie, jak i wyszywanie było powszechną umiejętnością kobiet na Górnym Śląsku. Dziewczęta zaczynały naukę haftowania w domu, pod okiem matek czy babć, lub na kursach

277


organizowanych przez siostry zakonne. Wyszywana garnitura: makatki, ręczniki, kieszonki, szpicki, obrusy, serwety itp. służyły głównie w kuchni i były świadectwem schludności i dokładności gospodyni. Haftowanie jest umiejętnością trudną i precyzyjną, a cierpliwości wymaga czasem już samo nawleczenie igły... 18 maja – 30 października

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła od 10 listopada

Dział Teatralno‑Filmowy MHK AA ul. M. Kopernika 11, Katowice BB 32‑745‑17‑28, 514‑499‑614

WYSTAWY CZASOWE

Ewa Starowieyska – Niedokończona rozmowa 15 stycznia – 10 kwietnia

Katarzyna Chmura‑Cegiełkowska 14 kwietnia – 29 maja

Kostiumy filmowe

15 czerwca – 15 września

Tomasz Pietrek – malarstwo, collage 21 września – 30 listopada

Kasia Łata‑Wrona od 7 grudnia

EEMuzeum Śląskie AA ul. T. Dobrowolskiego 1 40‑205 Katowice BB 32‑213‑08‑11 (recepcja) BB al. W. Korfantego 3 40‑005 Katowice BB 32‑779‑93‑90 DD http://muzeumslaskie.pl

WYSTAWY CZASOWE

Piękno monumentalne. Stanisław Popławski

Prezentacja twórczości Stanisława Popławskiego to okazja do spotkania ze sztuką Polski odrodzonej w 1918 roku, którą tworzyli artyści ukształtowani w różnych ośrodkach, m.in. w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, świadomi tego, co działo się w ówczesnych Florencji, Rzymie, Wiedniu, Monachium, a zwłaszcza w Paryżu.

278 

Sztuka Stanisława Popławskiego uświadamia nam znaczenie tradycji w kształtowaniu tego, co określamy mianem awangardy. Obowiązkiem muzeum jest prezentowanie dzieł wybitnych artystów nie tylko dopracowanych, skończonych, ale i takich, które obrazują fazę warsztatową. To forma zaproszenia za kulisy, tam, gdzie artysta i jego modele „toczyli boje”, czyli obrazowanie tego, co jest procesem twórczym, eksperymentem artystycznym. Na ekspozycji rzeźb artysty znajdą się również takie prace. al. W. Korfantego 3 do 26 marca

Kanon i remix przestrzeni polskiego teatru XX i XXI w. Józef Szajna

Cykl „Kanon i remix przestrzeni polskiego teatru” poświęcony jest tradycji formalnej demiurgów teatru XX wieku w kontekście reinterpretacji ich dzieła przez młodsze pokolenia artystów, kształtujących polską sztukę następnego stulecia. Pierwsza ekspozycja w jego ramach poświęcona została twórczości Józefa Szajny i przyświeca jej idea „Człowiek jako najwyższa wartość i źródło formy”. Józef Szajna – malarz, scenograf, twórca autorskiego teatru, asamblaży i environmentów – zajmował się zagadnieniami teatru organicznego i jego narracji wizualnej. W przypadku tej twórczości można mówić o zjawisku integracji sztuki, wzajemnego oddziaływania zarówno materii, tworzyw, jakich używa, jak i idei, które komunikuje w swoich pracach. Autorzy scenariusza skupili się na malarskich pracach artysty, pokazywanych nie tak często jak jego dzieła związane z teatrem. Do współpracy przy remiksie zaproszono Olgę Warabidę, artystkę zajmującą się animacją, grafiką i projektowaniem scenografii multimedialnych. ul. T. Dobrowolskiego 1 do 26 lutego

Piotr Szymon. Fotografia

Twórczość fotograficzna Piotra Szymona jest głęboko zakorzeniona w szeroko pojętej fotografii humanistycznej. Fotografujący otwiera się przede wszystkim na doświadczanie drugiego człowieka i niweluje granice między ludźmi, ukazując uniwersalizm przydanych im wartości. Prezentowane prace odzwierciedlają cztery podstawowe nurty tematyczne, najistotniejsze w dorobku autora: pielgrzymi, Romowie, portret, eksperyment artystyczny. Wystawa jest projektem retrospektywnym, wspomina i ponownie wprowadza w świadomość odbiorców postać fotografa, który jako pierw-

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


szy absolwent Instytutu Twórczej Fotografii i wieloletni pedagog zyskał miano „ojca śląskich fotografów”. Indywidualny charakter pracom Piotra Szymona nadała przyjęta strategia twórcza, sposób przedstawienia człowieka w momencie ważnym, przełomowym egzystencjalnie. Człowiek zostaje pokazany z perspektywy zachowań przynależnych zarówno do sfery codziennej, jak i sakralnej. al. W. Korfantego 3 21 stycznia – 25 czerwca

Vladimír Birgus. Fotografia

Wystawa wybranych prac z lat 1986–2016 jednego z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych czeskich fotografów, publicystów, kuratorów. Ekspozycja obrazuje dorobek i ewolucję jego sztuki – od dokumentowania rzeczywistości do kreowania wyobraźni poprzez obraz fotograficzny. Przyjęta formuła fotografii subiektywnej pozwalała mu na wprowadzanie elementów kreacji artystycznej do form dokumentalnych. W latach 70. i 80. XX wieku stworzył zbiór czarno‑białych zdjęć dokumentujących czechosłowackie społeczeństwo. Prace te wyrosły na gruncie tradycji fotografii zaangażowanej społecznie i nawiązują do szlachetnych praktyk eseju fotograficznego. Jego twórczość koresponduje z wieloma zjawiskami, które ukształtowały współczesne rozumienie fotografii. Artysta obecnie kieruje Instytutem Twórczej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Opawie. ul. T. Dobrowolskiego 1 3 marca – 28 sierpnia

Nie jestem już psem

Wystawa organizowana przy współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, konfrontująca prace najbardziej bezkompromisowych outsiderów, traktujących sztukę jako formę protestu, z dziełami twórców z pola kontrkultury – sceny punkowej oraz innych subkultur i obiegów alternatywnych wobec mainstreamu. Ekspozycja ma pokazać bogactwo związków pomiędzy sztuką outsiderów i kulturą alternatywną za pośrednictwem różnych mediów: malarstwa, wideo, plakatu, fotografii, muzyki. Prace wybranych artystów z ekspozycji w Muzeum Sztuki Nowoczesnej uzupełnione zostaną o dzieła z kolekcji Muzeum Śląskiego (Włodzimierza Czerwa, Marii Wnęk) oraz prace artystów niezależnych (Zbigniewa Libery, Roberta Brylewskiego i innych). Projekt dopełni pokaz filmów z amatorskich klubów filmowych, będących częścią zborów Filmoteki MSN, tworzonych przez robotników należących do subkultur hipisów i punków. ul. T. Dobrowolskiego 1 W YSTAW Y W M UZEA C H I GALERIA C H  

31 marca – 10 września

Między Montmartre’em a Montparnasse’em. Dzieła polskich artystów działających w Paryżu w latach 1900–1939 z kolekcji prywatnych

Na wystawie znajdzie się ponad 100 prac z zakresu malarstwa i rzeźby pochodzących z dwóch prywatnych kolekcji. Są to dzieła, które do tej pory nie pojawiały się – lub pojawiały się rzadko – na ekspozycjach muzealnych. Ich twórcy to zarówno artyści żydowskiego pochodzenia, związani z dzielnicą Montparnasse (gdzie wytworzyło się międzynarodowe środowisko określone mianem École de Paris), jak i przedstawiciele szerszej kolonii polskich artystów we Francji. al. W. Korfantego 3 7 lipca – 5 października

Przestrzeń performance’u. Fanny i Ferdynand

„Performance area” to przedsięwzięcie skierowane do młodych artystów sztuk wizualnych i performatywnych, którzy na terenie Muzeum Śląskiego mogą zrealizować własny projekt. Koncepcja tej inicjatywy opiera się na stworzeniu autonomicznej strefy przeznaczonej do działań twórców przed 30. rokiem życia, w której będą mogli rozwijać i prezentować swój indywidualny styl. Projekt „Fanny i Ferdynand” ma zachęcać młodych artystów do podjęcia tematu łączącego się z postindustrialnym dziedzictwem dzielnicy Bogucice, na której terenie znajduje się obecnie siedziba Muzeum Śląskiego. KWK Katowice‑Ferdynand i huta Fanny (później Fanny‑Franz) mają stać się punktem wyjścia do projektów łączących przeszłość z teraźniejszością. Zachęcamy do inspiracji historią dzielnicy. Szczególnie interesują nas wideo‑arty, instalacje przestrzenne, projekty performatywne i multimedialne, które zakładają współpracę ze społecznością Bogucic. ul. T. Dobrowolskiego 1 14 lipca – 17 września

Historyczne i kulturowe dziedzictwo reformacji na Śląsku

Wystawa zorganizowana w ramach jubileuszowego Roku Reformacji ukazuje złożoność fenomenu tego nurtu chrześcijaństwa, zapoczątkowanego przez wystąpienie Marcina Lutra w 1517 r. który wywarł wpływ na dzieje Śląska. Ekspozycja jako wielowymiarowy portret rzeczywistości religijnej, kulturowej, politycznej, społecznej podkreśla nie tylko obecność, ale przede wszystkim wkład śląskich ewangelików w rozwój tutejszej kultury, sztuki, edukacji, tradycji muzycznych, w osiągnię-

279


cia naukowe, szkolnictwo. Ekspozycja podejmuje dyskusję ze stereotypami narosłymi wokół ewangelików (ewangelik – Niemiec), przedstawia złożoność zjawiska ruchu reformacyjnego, który przejawiał się w duchowej i kulturotwórczej roli społeczności ewangelickiej na Śląsku, a jednocześnie zachęca widza do formułowania własnych pytań oraz do refleksji. ul. T. Dobrowolskiego 1 20 października 2017 – 30 kwietnia 2018

Nieskończoność dalekich dróg

Na rok 2017 przypada setna rocznica pierwszego wystąpienia artystów utożsamiających się z ideami szeroko rozumianej awangardy. Aby podkreślić znaczenie tego nurtu dla rozwoju polskiej sztuki, instytucje kultury postanowiły uczcić to wydarzenie, ogłaszając rok 2017 rokiem awangardy. Przygotowywana wystawa, włączając się w ogólnopolskie obchody, ma na celu przedstawienie związanego ze Śląskiem środowiska z perspektywy żywotnych na przełomie lat 20. i 30. rewolucyjnych postaw twórczych, które stanowiły fundament powojennych poszukiwań artystycznych. Tym samym ekspozycja polemizuje z powszechnym postrzeganiem Śląska jako regionu zakonserwowanego w tradycji i omijanego przez ducha awangardy. al. W. Korfantego 3 4 listopada 2017 – 1 kwietnia 2018

Świadomość lalki. Teatr form Jadwigi Mydlarskiej‑Kowal

Ekspozycja podsumowująca dorobek artystyczny Jadwigi Mydlarskiej‑Kowal, zorganizowana z okazji 70‑lecia istnienia Wrocławskiego Teatru Lalek. Jadwiga Mydlarska‑Kowal ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie pod opieką profesora Franciszka Bunscha. Była artystką o niezwykłej wyobraźni i wielu talentach – współpracowała z Wytwórnią Filmów Fabularnych we Wrocławiu, projektowała modę, rysowała. W swoich pracach eksperymentowała nie tylko w samej sferze plastycznej, ale i w zakresie prowadzenia lalki i łączenia planu lalkowego z tzw. żywym planem, zarówno jeśli chodzi o działania aktorskie, jak i rozwiązania plastyczne. Na scenie kreowała autonomiczny świat, w którym aktor, lalka, kukła i maska istniały w ściśle powiązanych relacjach. Prace artystki cechowała niezwykła ekspresja rysunku i wyrafinowana stylistyka, przesycona symboliką śmierci – tematem szczególnie często przywoływanym w jej projektach. ul. T. Dobrowolskiego 1 17 listopada 2017 – 25 lutego 2018

280 

Męska rzecz... Mężczyzna w polskiej tradycji i kulturze

Wystawa zaprezentuje rolę i znaczenie mężczyzny w polskiej tradycji i kulturze. Pokaże, jak na przestrzeni wieków kształtował się wizerunek mężczyzny i jak zmieniało się pojęcie męskości – od wojownika, żywiciela rodziny, typu macho do mężczyzny metroseksualnego; w sztuce, literaturze, potocznych wyobrażeniach. Opowie o zajęciach i zawodach typowo męskich, charakterystycznych dla różnych grup społecznych – magnaterii, chłopów, robotników. Pokaże rolę mężczyzn w życiu rodzin i społeczności, w ich codzienności i świętowaniu. Zaprezentuje ich hobby, jak choćby myślistwo, wędkarstwo, oraz lubione rozrywki, np. gry karciane, zamiłowanie do samochodów i używek. Nie zabraknie prezentacji zmieniającej się mody męskiej, przemyślnych przedmiotów związanych z męską garderobą, toaletą, rozmaitych bibelotów. al. W. Korfantego 3 8 grudnia 2017 – czerwiec 2018

EEGaleria ASP w Katowicach Rondo Sztuki AA Rondo im. gen. J. Ziętka 1 40‑121 Katowice BB 32‑720‑11‑32 CC biuro@rondosztuki.pl DD http://www.rondosztuki.pl

WYSTAWY CZASOWE

Marek Kuś „Lemures”

Wystawa w ramach festiwalu Ars Cameralis. Galeria Główna do 15 stycznia

COVER AvARTs

Wystawa prezentująca okładki płytowe, towarzysząca konkursowi na najlepsza polską okładkę płytową roku 2016 organizowanemu przez portal decybeledizajnu.com. Galeria + 13 stycznia – 3 lutego

Ludzie z gumy

Wystawa Pracowni Druku Wypukłego ASP w Katowicach prezentująca prace studentów i profesorów, podsumowująca 10 lat Pracowni. Galeria Główna 3–24 lutego K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


Malwina Mosiejczuk „Versus”

Cykl grafik pokazujący zderzenie dwóch światów – tego wykreowanego przez media i popkulturę oraz tego realnego. W obu brutalność traktowana jest jak wabik, jednak charakteryzuje się odmiennymi cechami. Realne ofiary pozostają anonimowe, ich historie są mało komu znane. Postaci fikcyjne są znane, popularne, brutalność jest mimo wszystko estetyczna, a śmierć i okaleczenie są jedynie tymczasowe. Malwina Mosiejczuk – ur. 1989. W 2013 r. ukończyła studia magisterskie z projektowania graficznego na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Obecnie studiuje tam grafikę warsztatową Laureatka wielu nagród, m.in. Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej (2015), nagrody za najlepszy debiut Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach (2015). Galeria + 17 lutego – 10 marca

10 lat Ronda Sztuki

Wystawa jubileuszowa podsumowująca 10 lat działalności Ronda Sztuki w Katowicach. Do wystawy zaproszonych zostało grono znakomitych artystów związanych z galerią. Galeria Główna oraz Galeria + marzec

Design 32. Najlepsze Polskie Dyplomy Projektowe 2017

Doroczny przegląd najlepszych dyplomowych prac magisterskich, a co za tym idzie, największych osiągnięć wydziałów projektowych w dziedzinie dizajnu i projektowania graficznego. W konkursie bierze udział 8 polskich publicznych uczelni artystycznych. Galeria Główna 7–30 kwietnia

Klaudia Lata „Odległości”

Artystka w swojej malarskiej twórczości próbuje udowodnić, że jesteśmy zakładnikami naszej świadomości. Cała nasza dotychczasowa wiedza daje się zamknąć w konstruktach pojęć, które są tylko wytworami ludzkich umysłów. Poznawanie rzeczywistości wydaje się być zatem niemożliwe, utopijne, ale jednocześnie jest warunkiem rozwoju. Klaudia Lata – studentka malarstwa w ASP w Katowicach. Interesuje się też rysunkiem, plakatem, serigrafią i fotografią. Hobbystycznie zajmuje się sztuką wideo. Miała już kilka wystaw indywidualnych i zbiorowych. Dwukrotna laureatka konkursu Studencki Obraz Roku – II miejsce w 2015, I miejsce w 2016 r. (organizacja tej wystawy). Galeria + 6–7 kwietnia W YSTAW Y W M UZEA C H I GALERIA C H  

Chelsea House Collective Galeria Główna maj

Dominik Ritszel „Fala”

Wystawa ma na celu wykreowanie przestrzeni galerii jako fikcyjnego świata instytucji totalnej, pełnego napięć i ograniczeń, kumulującego w sobie wszelkie konteksty znaczenia, zasady i reguły zachowania charakteryzujące instytucje takie, jak szkoła, jednostka wojskowa, więzienie, szpital. Interesującą dla artysty kwestią jest próba opisania i przedstawienia różnych metod wypracowywania posłuszeństwa jednostki wobec określonej władzy, porządku lub autorytetu. Dominik Ritszel – ur. 1988. Dyplom obronił z wyróżnieniem w pracowni Interpretacji Literatury prof. Grzegorza Hańderka w katowickiej ASP. Jego prace były pokazywane w ramach międzynarodowych festiwali wideo, m.in.: Les Rencontres Internationales (Gaîté Lyrique, Palais de Tokyo, Paryż), Ingràvid Festival, Proyector (Hiszpania), Video Art Review THE 02 oraz FIPA (29 International Festival of Audiovisual Programmes, Barritz). Brał udział w wystawach grupowych i indywidualnych w kraju i zagranicą. Finalista konkursu Talenty Trójki 2013 w kategorii sztuk wizualnych, finalista Nagrody Fundacji Grey House. Stypendysta Młodej Polski w 2014 r. Rezydent A.I.R. Laboratory CSW Zamku Ujazdowskiego w Warszawie. Otrzymał wyróżnienie za wideo „Pogłos” pokazane w ramach 8 Biennale Sztuki Młodych – Rybie Oko. Zdobywca głównej nagrody Young European Artist Trieste Contemporanea Award 2015. Galeria + 7–28 maja

Publiczne Obrony Dyplomów studentów ASP w Katowicach

Tradycyjnie czerwiec w Rondzie Sztuki będzie należeć do studentów katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. W tym czasie odbywać się tu będą publiczne obrony tegorocznych prac dyplomowych studentów Wydziału Projektowego, które jak zawsze otwarte są dla publiczności z zewnątrz. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału. Publiczne obrony dyplomów to świetna okazja zbadania kondycji młodego środowiska artystycznego i projektowego, prześledzenia nowych trendów i artystycznych tropów, którymi podążają tegoroczni absolwenci katowickiej uczelni. Galeria Główna czerwiec

281


Marta Czarnecka „Błędne narracje/Zdarzenia równoległe”

Wystawa będzie refleksją na temat ulotności i zawodności pamięci, jej zmiennego lub wręcz kreacyjnego charakteru, który w sposób zazwyczaj niekontrolowany prowadzi do ciągłego przewartościowywania oraz deformacji wspomnień. Marta Czarnecka – ur. 1991. Absolwentka malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, w pracowni prof. I. Walczaka. Obecnie doktorantka na tej samej uczelni. Tworzy głównie malarstwo, ale zainteresowana również rysunkiem, sitodrukiem, rzeźbą. Miała kilka wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Galeria + 2– 22 czerwca

Dyplomy ASP 2017

Wystawa podyplomowa prezentująca prace obronione w tym roku przez studentów ASP w Katowicach. lipiec

Antoni Domański „Obiekty elektryczne”

Seria obiektów oraz instalacji odwołujących się do nostalgii za atmosferą pewnej epoki, która przykrywana jest kolejnymi warstwami i znaczeniami. Klamrą spinającą poszczególne elementy jest zagadnienie elektryczności i jej obecności w kulturze. Antoni Domański – ur. 1990. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej prof. Wiktora Jędrzejca (2015). Aktualnie pracownik macierzystej uczelni. Wybrane wystawy: „Trash Trasure”, Drezno (2015); Miesiąc Grafiki Warszawskiej, Lublin; „Nie Wystawa”, Łódź (2014); „Busz po polsku”; indywidualna wystawa malarstwa, Warszawa (2013); KISSPRINT, Warszawa (2012). Galeria + 6–27 lipca

Antonina Konopelska/Piotr Urbaniec „Biały Rezonansowy Łącznik”

Projekt artystyczny site‑specific, w którym Rondo Sztuki stanowić będzie przestrzeń rezonansu, dialogu dwojga młodych artystów wizualnych. Osią tego artystycznego eksperymentu jest rezonans. Budynek Ronda Sztuki, będący nie tylko specyficznym obiektem architektonicznym wprawianym w rzeczywiste drgania, ale także przestrzenią twórczego dialogu, jest przez artystów analizowany jako ważny na kulturowej mapie miasta rezonator. Antonina Konopelska – ur. 1990. Dyplom magister-

282 

ski obroniła w ASP w Warszawie (promotor prof. Grzegorz Kowalski), obecnie studentka środowiskowych studiów doktoranckim katowickiej ASP. Stypendystka Funduszu Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2014 r. zdobyła Nagrodę III st. w Konkursie Artystycznym Ministra Spraw Zagranicznych im. Jerzego Warchałowskiego. Najważniejsze wystawy indywidualne: Emart Gallery, Nowy Jork (2015); „The Wax of Poland”, Galeria Obok ZPAF, Warszawa (2014); „Widzenia nie będzie”, Galeria Klatka, Warszawa (2014). Piotr Urbaniec – ur. 1992. Dyplom magisterski obronił w 2016 w ASP w Warszawie (promotor prof. Mirosław Bałka). Najważniejsze nagrody: I miejsce w konkursie Artystyczna Podróż Hestii (2016), I miejsce w konkursie na festiwalu In Out (CSW Łaźnia w Gdańsku), II miejsce w konkursie Młode Wilki (2014). Najważniejsze wystawy: „Ćwiczenia metorologiczne”, CSW Zamek Ujazdowski; „Ckliwy romantyk”, CSW Zamek Ujazdowski, Wystawa Lauratów Hestii, Muzeum Sztuki Nowoczesnej; „Uciec i wrócić”, Galeria Dawid Radziszewski; „Wystawa z nagrodą w tytule”, Zona Sztuki Aktualnej, „Silne pragnienia”, BWA Katowice. Galeria + 3–24 sierpnia

Kazimierz Cieślik

Wystawa inaugurująca rok akademicki 2017/2018 w ASP Katowice. Kazimierz Cieślik maluje obrazy i zajmuje się publicystyką kulturalną. Ur. 1953 (Katowice). Dyplom katowickiego Wydziału Grafiki ASP w Krakowie (1977). Malarstwa uczył się u prof. Rafała Pomorskiego i prof. Andrzeja S. Kowalskiego. Od dyplomu związany z katowicką uczelnią; obecnie prowadzi Pracownię Malarstwa. W 1999 r. uzyskał tytuł profesora sztuki, a w 2002 profesora zwyczajnego. W 1988 r. był stypendystą Ogólnopolskiego Komitetu Kultury Niezależnej (Paryż). W latach 80. uczestniczył w Ruchu Kultury Niezależnej. W latach 1992–1997 prowadził również pracownię malarstwa w Instytucie Sztuki cieszyńskiej filii UŚ. Od 2003 r. uczy malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Laureat wielu nagród, z których najważniejsze to: „Bielska Jesień”, Bielsko‑Biała 1990 (Brązowy Medal); Międzynarodowe Triennale „Transcendencja”, Katowice 1991 (Grand Prix); Nagroda Ministra Kultury i Sztuki 1992; XVI Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin 1996 (nagroda). Galeria Główna 6–27 października K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEMuzeum Energetyki w Łaziskach Górnych AA Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki ul. Wyzwolenia 30

43‑170 Łaziska Górne

BB 603‑155‑562 CC wydarzenia@muzeumenergetyki.pl DD http://www.muzeumenergetyki.pl

WYSTAWY STAŁE

Wibrarium

Nazwa „Wibrarium” dotyczy interaktywnej wystawy zabytkowych elementów instalacji dzwonkowej (transformatorów, przycisków i różnych modeli dzwonków elektrycznych), zlokalizowanej w Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych. Wszystkie eksponaty, odrestaurowane i doprowadzone do swej pierwotnej funkcji, pochodzą z kolekcji Adama Wisthala. Konstrukcję do ekspozycji i zapoznania się z brzmieniem prezentowanych dzwonków wykonał Hubert Kret. Początek kolekcji dał mosiężny dzwonek na deseczce, zakupiony w 2007 r. na targach staroci w Bytomiu. Obecnie kolekcja liczy ponad sto unikalnych egzemplarzy dzwonków. „Wibrarium” prezentuje 104 dzwonki, 23 przyciski, 26 transformatorów. Najstarszy dzwonek – nr 39 (sygnowany odręcznie) – pochodzi z 1896 r. Najmniejszy – nr 101, firmy Ericsson –mieści się swobodnie w dłoni. Najcięższy dzwonek, firmy Groos & Graf z Berlina, waży ponad 8 kg i czeka na swoje miejsce na ekspozycji.

Ciemnia w łazience

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu aparaty fotograficzne nie były tak popularne jak dzisiaj. Komu udało się „zdobyć” aparat, stawał przed kolejną barierą – uzyskaniem zdjęć tanim sposobem. Można było zlecić wykonanie odbitek w zakładzie fotograficznym, ale było to rozwiązanie kosztowne i ryzykowne. Wiele zdjęć „nie wychodziło” z różnych powodów i robienie z nich odbitek nie miało sensu. Dlatego ogromna większość fotoamatorów organizowała sobie domową ciemnię fotograficzną do wywoływania zdjęć. Ciemnia musiała być ciemna, gdyż proces obróbki materiałów światłoczułych wykluczał niekontrolowany udział światła. Przeważnie wybór miejsca, z wielu powodów, padał na łazienkę. Po pierwsze, łazienka miała łatwe do zasłonięcia okno i była zamykana na zamek. Dlatego nikt nie mógł otworzyć drzwi przez pomyłkę i zniszczyć wysiłku fotoW YSTAW Y W M UZEA C H I GALERIA C H  

amatora. Tak na wszelki wypadek wykręcało się żarówki z oświetlenia zaświecanego z zewnątrz łazienki. Po drugie, w łazience był kran i zlew, a do obróbki filmów i papierów fotograficznych potrzeba było dużo bieżącej wody.

EEMuzeum Zamkowe w Pszczynie AA ul. Brama Wybrańców 1 43‑200 Pszczyna BB 32‑210‑30‑37 BB faks 32‑449‑03‑33 CC marketing@zamek‑pszczyna.pl DD http://www.zamek‑pszczyna.pl

WYSTAWY STAŁE

Apartamenty cesarza Wilhelma II i wnętrza mieszkalne z XIX i XX wieku

Zamek w Pszczynie należy do nielicznych muzeów, w których zachowało się ok. 80% wyposażenia wnętrz z przełomu XIX i XX wieku. Po przeprowadzeniu koniecznych prac konserwatorskich, na podstawie zachowanej ikonografii i archiwalnych spisów inwentarzowych, przywrócono dawne funkcje i aranżacje wnętrz, odkrywając oryginalne kolory i złocenia. W ten sposób zamek w Pszczynie prezentuje autentyczną w nastroju i umeblowaniu rezydencję magnacką. Na ekspozycję składają się zrekonstruowane wnętrza z końca XIX i początku XX wieku: apartament cesarza Wilhelma II oraz westybul, paradne schody, salony, galerie, biblioteka i prywatne apartamenty książęce.

Zbrojownia

Usytuowana jest w gotyckich podziemiach zamku. W sześciu kolejnych, sklepionych pomieszczeniach oraz przylegającym do nich korytarzu eksponowane jest europejskie i orientalne uzbrojenie z okresu od XVI po początek XX wieku. Prezentowana jest broń zaczepna i ochronna, przeznaczona do prowadzenia walki, oraz broń myśliwska, sportowa i pojedynkowa. Ponadto tarcze strzeleckie oraz fotografie dokumentów i członków przedwojennego Bractwa Kurkowego w Pszczynie.

Gabinet Miniatur

Wystawa o charakterze specjalistycznym, prezentująca jedną z nielicznych w kraju kolekcję miniatur, czyli maleńkich obrazów malowanych od XVI do XIX wieku techniką drobnych punkcików na kości słoniowej, metalu, porcelanie, masie perłowej itp.

283


Miniatury w kosztownych, jubilerskich oprawach noszone były jako efektowna biżuteria, inne zdobiły różne przedmioty (meble, pudełka, etui, wachlarze, oprawy książek, sztambuchów i karnetów). Najczęściej były jednak drogą pamiątką po bliskiej osobie. Ekspozycja prezentuje prawie 200 miniatur, sylwetek i płaskorzeźb oraz małych portretów różnej proweniencji. Pszczyński zbiór zakupiony został w 1969 r. od prywatnego kolekcjonera, architekta z Zabrza, Leona Dietza d’Army. W kolejnych latach muzeum powiększyło pozyskaną kolekcję o prawie 100 obiektów, dzięki czemu stało się możliwe zaprezentowanie na wystawie przemian stylowych i różnorodności miniatury polskiej oraz obcej w całym, obejmującym ponad 300 lat, okresie jej istnienia. Gabinet Miniatur znajduje się na II piętrze zamku, w skrzydle wschodnim.

Znane i nieznane

Założeniem wystawy e jest przypomnienie zwiedzającym najcenniejszych zabytków, które w przeszłości były eksponowane oraz zaprezentowanie obiektów pozyskanych przez muzeum w ostatnich latach, a także znajdujących się dotąd w zasobach magazynowych, jeszcze niewystawianych. Wystawę cechuje różnorodność zgromadzonych dzieł sztuki, a także zabytków przyrody i techniki. Przy ich wyborze nie kierowano się ograniczeniami stylistycznymi czy wynikającymi z chronologii, stąd też sąsiedztwo w niektórych przypadkach może być zaskakujące, przywodząc w niewielkim stopniu na myśl odległe w czasie gabinety sztuki czy osobliwości. Dziełom oryginalnym, podobnie jak to miało miejsce w XIX‑wiecznych rezydencjach, towarzyszą wykonane w tym samym stuleciu doskonałe kopie, przede wszystkim mebli i broni.

Galeria portretów. W kręgu wolnych panów, hrabiów i książąt pszczyńskich

Nowa wystawa stała nawiązuje w swej formie do dawnych galerii przodków urządzanych w wielkopańskich rezydencjach w celu demonstrowania „starożytności” rodu, dynastycznej dumy, ciągłości tradycji domu oraz powiązań ze znaczącymi rodzinami. Po raz pierwszy jest na niej prezentowana należąca do Muzeum Zamkowego w Pszczynie wyjątkowa kolekcja portretów ocalonych w okresie powojennym przed rozproszeniem i zniszczeniem. Dzieła ukazują członków trzech rodów panujących w Pszczynie od połowy XVI po I połowę wieku XX – Promnitzów, Anhaltów oraz Hochbergów, a także osoby z nimi skoligacone. Wystawa pozwala nie

284 

tylko prześledzić skomplikowane związki genealogiczne arystokracji środkowoeuropejskiej, ale także przeobrażenia, jakim podlegało europejskie malarstwo portretowe, przede wszystkim śląskie i niemieckie, od czasów renesansu po I trzydziestolecie XX wieku. W trzech zabytkowych wnętrzach zamku pszczyńskiego zgromadzono ponad 60 olejnych obrazów, w tym dzieła uznanych niemieckich, angielskich czy polskich portrecistów. Uzupełniają je grafiki, rzeźby i inne eksponaty.

WYSTAWA CZASOWA

Hodie mihi cras tibi. Z miedzi zrodzone

Wystawa przygotowana przez Muzeum Historyczne w Bielsku‑Białej. Na ekspozycję złożą się wyroby o charakterze świeckim, wytworzone z miedzi oraz jej stopów, powstałe w okresie od XV do pierwszej połowy wieku XIX, udostępnione przez grupę sześciu kolekcjonerów związanych z miastem nad Białą i okolicami. Ekspozycję uzupełnią zbiory własne Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Otwarcie planowano na wiosnę.

Stajnie Książęce w Pszczynie AA ul. Basztowa 6‑8 43‑200 Pszczyna BB 32‑210‑30‑37, 32‑449‑03‑33 CC marketing@zamek‑pszczyna.pl DD http://www.stajnieksiazece.pl

WYSTAWY STAŁE Najstarsze informacje o stajniach usytuowanych w pobliżu pszczyńskiego zamku pochodzą z pszczyńskiego urbarza z 1629 r. Do kompleksu Stajni Książęcych należały: stajnia, powozownia, ujeżdżalnia, garaże oraz młyn. Obecnie istniejące neoromańskie stajnie zostały wzniesione w latach 1865– 1866 według projektu Oliviera Pavelta, Powozownię wybudowano w 1864 r., a murowane garaże dla książęcych samochodów wzniesiono pomiędzy 1904 a 1910 r. W budynku znajduje się jeszcze zachowana do dziś siodlarnia. Na mocy porozumienia pomiędzy Marszałkiem Województwa Śląskiego a władzami miasta Pszczyny postanowiono obiekt wyremontować z myślą o przekazaniu go Muzeum Zamkowemu, co oficjalnie nastąpiło 12 lipca 2013 r. Obecnie w odrestaurowanym kompleksie zabytkowych Stajni Książęcych w Pszczynie prezentowane są ekspozycje: – „Na łów, na łów, towarzyszu mój!” – poświęcona lasom pszczyńskim, żyjącej w nich zwierzynie, polowaniom oraz personelowi łowieckiemu, prezentu-

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


jąca broń myśliwską, trofea, archiwalne fotografie i dokumenty pochodzące ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Pszczynie. – Ekspozycja zabytkowych pojazdów konnych, gdzie prezentowana jest kareta Clarence z początku XX wieku, wyprodukowana przez niemiecką fabrykę Jos. Neuss z Berlina, oraz Powóz typu Mylord z początku XX wieku wyprodukowany w Czechach (Karel Walouch v Litovli). Pojazdy pochodzą ze zbiorów Muzeum – Zamku w Łańcucie. – W wozowni znajduje się wystawa „W purpurze i złocie. Karety paradne króla Jana III Sobieskiego” prezentująca zachowane w zbiorach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie fragmenty karety triumfalnej Jana III oraz dwóch karet paradnych Jana III i Marii Kazimiery. Fragmenty karet umieszczono w ich pierwotnych miejscach na specjalnie przygotowanych stelażach w formie pudeł XVII‑wiecznych pojazdów typu francuskiego. – Wnętrze dawnego młyna służy do prezentacji wystaw czasowych.

EEMuzeum w Raciborzu AA ul. Rzeźnicza 15 47‑400 Racibórz BB 32‑415‑49‑01 CC muzeum_raciborz@interia.pl DD http://www.muzeum.raciborz.pl

WYSTAWY CZASOWE Budynek ekspozycyjny ul. Gimnazjalna 1

Wszystko... jest liczbą

Wystawa przygotowana przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Popularyzuje matematykę, pokazuje, że towarzyszy nam ona we wszystkich aspektach naszego życia. Ekspozycja zaprezentuje 35 modeli, na których będzie można wykonać 65 doświadczeń ilustrujących dwa obszary zagadnień: „W świecie geometrii” oraz „Liczby są wszędzie”. Pierwsza część pokaże między innym.in. zapominane powoli urządzenia do liczenia sprzed „epoki komputera”: abak, arytmometr, suwak logarytmiczny. Dla miłośników matematyki przygotowane zostaną liczne zabawy, układanki, puzzle i kwadraty magiczne. Druga część wystawy składać się będzie z ośmiu tematycznych zespołów eksperymentów ułatwiających zrozumienie twierdzenia Pitagorasa, wyjaśniających co to jest trójkąt Pascala i trójkąt Sierpińskiego, czym są fraktale a czym grafy. Tu także znajdziemy odpowiedź na pytania, czy cień jest ważny w matemaW YSTAW Y W M UZEA C H I GALERIA C H  

tyce i czy geodeta mógłby obejść się bez matematyki. Na wystawie pojawią się linie „do celów specjalnych”: parabola, hiperbola, elipsa – to tylko niektóre z krzywych o zadziwiających zastosowaniach. Będzie można również sprawdzić swoją wyobraźnię przestrzenną, budując liczne wielościany, a także poznając zasady perspektywy w sztuce. styczeń–luty

Łężczok

Wystawa fotograficzna o charakterze przyrodniczym, w sposób przekrojowy opisująca Rezerwat Przyrody Łężczok. Bedzie można zobzczyć krajobrazy, wybraną florę i faunę, a także zjawiska przyrodnicze. Autorem zdjęć jest Sebastian Krupa, fotograf pasjonat współpracujący z Polską Agencją Fotografów Forum w Warszawie. marzec–kwiecień

Ozdoby wielkanocne

Na wystawie zaprezentowane zostaną prace złożone w ramach XII Powiatowego Konkursu na Ozdoby Wielkanocne. Kategorie konkursowe to: jajko wielkanocne, palma wielkanocna i kartka wielkanocna. kwiecień

Odkrycia archeologiczne przy raciborskim Rynku

Przedstawione zostaną wyniki ratowniczych prac wykopaliskowych, które prowadzono w 2015 r. w związku ze wznoszeniem budynku w pierzei północnej raciborskiego Rynku. Odkryto wówczas pozostałości XIX/XX‑wiecznych kamienic, a także cmentarz, znajdujący się w tym miejscu w okresie późnego średniowiecza. Zaprezentowane zostaną m.in. pochówki skazańców, a także zabytki wydobyte podczas badań archeologicznych, dokumentujące wysoką kulturę materialną dawnych mieszkańców Raciborza. marzec–kwiecień

Patataj, patataj... do dawnej krainy dzieciństwa

Prezentacja zabytków związanych ze śląskim dzieckiem w XIX i XX wieku. Będzie można zobaczyć dawne sprzęty przeznaczone dla najmłodszych – kołyski, wózki, stołeczek pod nachtopek, krzesełka, chodziki, huśtawki itp. Nie zabraknie ubranek dziecięcych z pierwszej połowy XX wieku. Atrakcją wystawy będą dawne zabawki, którymi bawili się nasi pradziadkowie i dziadkowie – drewniane ptaszki, koniki, celuloidowe lalki, wózki i mebelki dla lalek itd. Znajdą się na wystawie także dawne przybory szkolne, stare podręczniki, którymi posługiwali się uczniowie na początku XX wieku. Ciekawostką

285


będzie unikatowy strój komunijny na tzw. spuchlinę z lat 30. XX stulecia. Sytuacja najmłodszych jeszcze w XIX i na pocz. XX wieku była zdecydowanie inna niż współcześnie. Starania o dzieci były bardzo ograniczone pod względem dbania tak o zdrowie, jak i o wychowanie. Popularne przysłowie „Jak się ma wychować, to nie umrze” jest wyraźnym odzwierciedleniem tego podejścia. maj–czerwiec

karni, m.in.: wydawnictwa zwarte, czasopisma, druki okolicznościowe, broszury, mapy, pocztówki, ulotki reklamowe, afisze, rachunki, papiery firmowe, dokumenty. wrzesień–listopad

Wystarczy światło i czerń. Leon Wyczółkowski

90 lat Muzeum w Raciborzu

Wystawa grafik i rysunków Leona Wyczółkowskiego, przygotowana przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Zaprezentuje mniej znaną twarz jednego z najwybitniejszych polskich twórców. Będzie można podziwiać prace artysty z lat 1903– 1931. Będą to m.in. przedstawienia natury, pejzaże, studia polskiej architektury, wizerunki osobistości z artystycznych i intelektualnych elit (Chopina, Jasieńskiego, Kossaka, Malczewskiego). Pokazane zostaną autolitografie z ekskluzywnego wydania Teki Stowarzyszenia Artystów Grafików Polskich, a także prace z Tek: Huculskiej, Ukraińskiej, Mariackiej, Lubelskiej, Litewskiej, Wawel, Wspomnienia z Legionowa, Wrażenia z Pomorza. Wszystkie prace pochodzą ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego. maj–czerwiec

Domasław – nekropolia arystokracji z wczesnej epoki żelaza (VIII–VI w. p.n.e.)

Wystawa zaprezentuje nadzwyczajne rezultaty badań wykopaliskowych przeprowadzonych na ciałopalnym cmentarzysku w Domasławie (woj. dolnośląskie). Odkryć dokonano w czasie prac towarzyszących budowie obwodnicy Wrocławia w latach 2006–2008. Wykopaliska przeprowadził Zespół Badań Ratowniczych z wrocławskiego oddziału Instytutu Archeologii i Etnologii PAN pod kierunkiem prof. Bogusława Gedigi. Eksponowane będą liczne ozdoby w postaci naszyjników, bransolet, szpil, przyborów toaletowych wykonanych z brązu, uzbrojenia – głównie mieczy i grotów. Rangę prezentowanej ekspozycji dodatkowo podnosi zbiór ceramiki malowanej liczący 320 sztuk, największy w Polsce. lipiec–sierpień

Marian Zawisła – malarstwo i rysunek

Wystawa jubileuszowa z okazji 75. rocznicy urodzin raciborskiego artysty plastyka. wrzesień

Wystawa jubileuszowa z okazji 90. rocznicy powołania do życia Muzeum w Raciborzu. Otwarciu wystawy będą towarzyszyć konferencja naukowa oraz jubileuszowy koncert. listopad–grudzień

EEMuzeum w Rybniku AA Rynek 18 44‑200 Rybnik BB 32‑432‑74‑60, 32‑432‑74‑63 CC muzeum@muzeum.rybnik.pl DD http://www.muzeum.rybnik.pl

WYSTAWY STAŁE

Rybnik – nasze miasto

Wystawa prezentująca wybrane aspekty historii miasta, historii przemysłu i kultury mieszkańców.

Cechy rzemieślnicze w miastach Górnego Śląska do 1939 r.

Przedstawienie rozwoju rzemiosła cechowego na Górnym Śląsku, prezentacja wybranych zagadnień symboliki cechowej. Wyroby i narzędzia rzemieślnicze.

Wyrobisko górnicze

Wybrane elementy techniki – prezentacja narzędzi pracy i wybranych aspektów kultury górniczej.

Druki raciborskie

Wystawa zaprezentuje historię raciborskich zakładów drukarskich z XIX i XX wieku oraz dzieła, które były w nich powstały. Można będzie oglądać wszelkie rodzaje produktów pochodzących z co najmniej kilkunastu różnych raciborskich dru-

286 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEMuzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie AA ul. Fabryczna 5 43‑430 Skoczów BB 33‑853‑29‑13 CC muzeumskoczow@op.pl DD http://www.muzeumskoczow.pl

WYSTAWY CZASOWE

„Świąteczne tradycje” – słodkie wypieki na Śląsku Cieszyńskim

Boże Narodzenie to jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich. Przede wszystkim kojarzy się z choinką, opłatkiem, kolędami i oczywiście pysznym jedzeniem. Tradycyjnie na stole znajdzie się makowiec, sernik, babka, keks czy piernik. Głęboko zakorzenionym zwyczajem występującym tylko na Śląsku Cieszyńskim jest pieczenie drobnych ciasteczek. 8 grudnia – 18 stycznia

Pieniądz Habsburgów od Leopolda I do Franciszka Józefa. 1670–1920

Krajcary, denary, dukaty, korony ze zbiorów numizmatyków. 11 kwietnia – 30 maja

Maria Wardasówna – latająca Ślązaczka

Pierwsza na Śląsku kobieta jeżdżąca motocyklem i druga w Polsce kobieta lotnik, miłośniczka narciarstwa i taternictwa. Autorka książek dla młodzieży, w których bohaterami są Ślązacy mówiący gwarą. 4 lipca – 5 września

Koniec książki papierowej? Od papirusu do ebooków – historia książki

Historia książki jest tak długa jak historia naszej cywilizacji. Do czasu wynalezienia druku książki pisano ręcznie. Na papirusie, pergaminie i papierze. Później nastąpiła era książki drukowanej, a obecnie coraz częściej jest ona elektroniczna. 3 października – 5 grudnia

W YSTAW Y W M UZEA C H I GALERIA C H  

EEPałac Schoena Muzeum w Sosnowcu AA ul. Chemiczna 12 41‑205 Sosnowiec BB 32‑363‑45‑10 CC muzeum@muzeum.org.pl DD http://www.muzeum.org.pl

XIX Sosnowieckie Spotkania Artystyczne

Wystawa jest pokłosiem kolejnego, XIX pleneru artystycznego, który odbył się w maju 2015 r. w Wysowej‑Zdroju w ramach corocznych (od 1998) spotkań twórców związanych z miastem. Prezentuje obrazy, grafiki, fotografie, instalacje, video‑art – dzieła różnorodne pod względem stylistycznym. Podkreśla jedną z zasadniczych cech sztuki najnowszej – interdyscyplinarność. styczeń–luty

Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy

Wystawa przedstawia fotografie malowideł ściennych Jana Henryka Rosena, zdobiących katedrę ormiańską we Lwowie. To jedno z ważniejszych dzieł polskiej sztuki sakralnej okresu międzywojennego, które dotychczas nie doczekało się szerszej prezentacji. Wystawa stwarza szansę poznania nieznanego szerzej w Polsce ormiańskiego obrządku i kilkusetletnich dziejów Ormian we Lwowie. Oprócz dzieła Rosena pokazane zostaną prace, jakie na rzecz katedry zostały wykonane przez krakowskich artystów: architekta Franciszka Mączyńskiego i malarza Józefa Mehoffera. Pretekstem do prezentacji ekspozycji jest wielokulturowość Sosnowca – miasta wielu wyznań, gdzie łączyły się losy wyznawców judaizmu, katolików, protestantów i prawosławnych. Ekspozycję przygotowało Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. marzec–kwiecień

120 lat Teatru Zagłębia

Wystawa prezentuje niezwykłą historię starszej od miasta zawodowej sceny przez pryzmat najciekawszych realizacji. Skupia się na sylwetkach ludzi teatru: wybitnych aktorów, reżyserów i scenografów. Odwołuje się także do rzeczywistości spoza kulis, by przywołać ducha teatru. Przedstawia bogaty materiał ikonograficzny; fotografie, afisze, programy teatralne dokumentujące działalność instytucji oraz unikatowe kostiumy, projekty scenograficzne, fragmenty scenografii i rekwizyty zaprojektowane przez wybitnych polskich twórców. Wystawie towarzyszy bogaty materiał audiowizualny prezentujący fragmenty najwybitniejszych, nagradzanych realizacji oraz unikatowe wywiady

287


z uwielbianymi przez publiczność aktorami sosnowieckiej sceny. maj–czerwiec

Lalki świata

Wystawa, nie tylko dla najmłodszych, prezentuje prywatną kolekcję Ewy Liszki, która od wielu lat gromadzi wyjątkowe, pochodzące z różnych kontynentów lalki, najczęściej w tradycyjnych strojach ludowych. Zbiór liczy ponad 2000 eksponatów. lipiec–sierpień

Być kobietą...

Wystawa przedstawia polską kobietę w szerokim kontekście kulturowym i społecznym w XIX i XX wieku, jej pozycję w rodzinie i społeczeństwie, rolę, jaką odegrała w dziejach naszego kraju oraz walkę o prawa wyborcze i równouprawnienie. Ukazuje postać kobiety poprzez sztukę, w różnorodnych dziełach i scenerii. Przedstawia ją w ważnych momentach historycznych, np. w walce o wolność kraju, oraz zabiegającą o przetrwanie rodziny w czasach wojen i kryzysów. Istotnym elementem ekspozycji są wizerunki znanych Polek uzupełnione wypowiedziami przedstawicielek różnych środowisk na temat aktualnej sytuacji kobiet, ich aspiracji, możliwości rozwoju oraz uwarunkowań politycznych i kulturowych. wrzesień–październik

Ars Cameralis w Pałacu Schoena

Wystawa w ramach XXVI edycji festiwalu Ars Cameralis. listopad–grudzień

EEMuzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach AA ul. W. Polaka 1 41‑600 Świętochłowice BB 32‑245‑23‑88 CC biuro@mpsl.pl DD http://www.muzeumpowstanslaskich.pl

WYSTAWA STAŁA Pomieszczenia nawiązują swą stylistyką do miejsc, w których ważyły się losy Górnego Śląska. Zobaczyć można zarówno fragment lobby niemieckiego Reichstagu, jak i Salę Lustrzaną Pałacu Wersalskiego. Na ścianach znajdują się plansze merytoryczne z faktami prezentowanego okresu. Zwiedzanie rozpoczyna się od projekcji filmu „Franek”, który pokazuje losy dwóch rodzin – polskiej Franka i niemieckiej Karla – na tle wydarzeń Powstań Śląskich i plebiscytu. Ścieżką wiodącą jest prezentacja filmowa o Powstaniach Śląskich „w pigułce”, podzielona na sześć krótkich aktów, z których każdy wyświetlany jest w kolejnym zwiedzanym pomieszczeniu. Elementem łączącym części w jedną całość jest postać narratora, który przedstawia zwiedzającym główne postacie i fakty, zabiera ich zarówno w szeregi walczących powstańców, jak i w zacisze gabinetów, gdzie podejmowane były ważne decyzje. Rozszerzeniem są rozmieszczone w salach materiały dodatkowe, posegregowane tematycznie i prezentowane w formie plansz merytorycznych, prezentacji, aplikacji interaktywnych, oraz atrakcje niemultimedialne, jak zagadki „czy wiesz, że?”, możliwość odbicia odznaki powstańczej czy przeglądnięcia szuflady z eksponatami. Dla najmłodszych odbiorców przygotowano ścieżkę edukacyjną składającą się z grafik, w przystępny sposób prezentującą historię Powstań Śląskich.

„Zrozumieć Powstania” – formy aktywności edukacyjnej i kulturalnej: •  Lekcje muzealne dla uczniów wszystkich typów szkół: – Walka o polski Śląsk 1919–1921 –Ż  ycie codzienne w śląskich miastach na początku XX w. –G  ewery i handgranaty, czyli o wyposażeniu powstańców śląskich słów kilka... – Propaganda w okresie plebiscytu •  Urodziny dla dzieci: – Zwiedzanie z Frankiem – Kakauszale w familoku – Tramwajem przez Śląsk

288 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


•  Ferie z historią i wakacyjne wycieczki po mieście • 20 marca 2017 – Klasówka powstańcza – https://sites.google.com/a/wombb.edu.pl/ klasowka‑powstancza/ • 2 maja 2017 – Majowe świętowanie wybuchu III Powstania Śląskiego • 27 sierpnia 2017 – Śląskie fajrowanie powstańcze – obchody wybuchu I i II Powstania Śląskiego • Możliwość wypożyczenia zawierającej 20 plansz wystawy „Sfrunął na Śląsk orzeł biały...” poświęconej Powstaniom Śląskim i plebiscytowi oraz liczącej 15 plansz gry edukacyjnej dotyczącej Powstań Śląskich i plebiscytu, a także zwyczajów i życia na Górnym Śląsku w tym okresie.

EEMuzeum w Tarnowskich Górach AA Rynek 1 42‑600 Tarnowskie Góry BB 32‑285‑26‑07 CC muzeum@muzeumtg.art.pl DD http://www.muzeumtg.pl

WYSTAWY CZASOWE

Rudolf Riedel. Grafika ze zbiorów Anny i Teodora Segietów

Rudolf Riedel, urodzony w 1941 r. w Katowicach, dzieciństwo spędził w domach dziecka, potem pracował jako górnik w kopalni węgla. Od 1989 r. mieszka w Niemczech. Należy do najwybitniejszych reprezentantów śląskiej sztuki określanej mianem naiwnej, intuicyjnej, nieprofesjonalnej. Tworzy w technikach linorytu i mieszanych. Grafiki uczył się w ognisku przy Liceum Plastycznym w Katowicach od Stefana Suberlaka. Przedstawia Śląsk z jego familokami, hałdami, festynami, górniczymi orkiestrami, ludźmi, wyobrażenia metropolii, latami tworzone kompozycje oraz motywy religijne. Prace artysty odzwierciedlają jego wewnętrzne osobiste doznania, głębokie przeżycia, bezkompromisowość. Na wystawie zostanie pokazanych kilkadziesiąt prac ze zbiorów prywatnych Anny i Teodora Segietów. Anna i Teodor Segietowie, tarnogórzanie, od ponad 40 lat gromadzą prace twórców naiwnych. Stworzyli świetną kolekcję najwybitniejszych autorów – ich obrazów, grafik i rzeźb. O randze kolekcji świadczy chociażby obecność tych eksponatów na renomowanych wystawach krajowych i zagranicznych. Wśród zgromadzonych dzieł znajduje się kilkadziesiąt prac Rudolfa Riedla. 13 stycznia – 5 marca

W YSTAW Y W M UZEA C H I GALERIA C H  

Rewolucja przemysłowa w kuchni

Prowadzenie gospodarstwa domowego od za­wsze było nie lada wyzwaniem. Na ogół dzieczę­ta od najmłodszych lat terminowały u ­swoich babć i matek. Sprzęty i wyposażenie kobiecego gospodar­stwa zaczęły ewoluować w XIX wieku. Proste mątewki, ubijaki, moździerze zostały wyparte przez coraz to doskonalsze urządzenia. Dowiemy się o prototypach dzisiejszych lodówek, mikserów i zaobserwujemy jaką przeszły drogę. Z drugiej strony zobaczymy, że te najprostsze, łyżki, noże czy talerze tak naprawdę niewiele się zmieniły. Kolejnym aspektem wystawy będą przepisy kulinarne i zalecenia z dawnych poradników. Wystawa będzie próbą ukazania swoistej „rewolucji przemysłowej”, jaka wdarła się do kuchni. 17 marca – 20 sierpnia

Art déco w porcelanie śląskiej

Zbiory Ireny i Romana Gatysów Wywodzący się z Francji styl art déco, rozpowszechniony w latach 1919–1939, jest jednym z bardziej znanych i ponadczasowych kierunków we wzornictwie przemysłowym, architekturze wnętrz, rzemiośle oraz sztukach plastycznych. Jego wpływy można również zauważyć w przedmiotach codziennego użytku, a także w dizajnie porcelanowych wyrobów. W śląskich fabrykach porcelany pojawiło się wiele ciekawych projektów. Irena i Roman Gatysowie, kolekcjonerzy porcelany z Nakła Śląskiego, mają ich sporo w swoich zbiorach. Po raz kolejny udostępnią swoje „kruche” skarby na wystawie w tarnogórskim muzeum. Tym razem będą chcieli pokazać piękno art déco, które – jak uważają – jest ciągle niedoceniane. 7 września – 3 grudnia

Policja Województwa Śląskiego

Ekspozycja w Muzeum w Tarnowskich Górach dotycząca Policji Województwa Śląskiego, zorganizowana jest w związku z 95. rocznicą założenia tej formacji. Wystawa powstaje przy współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 r. z siedzibą w Katowicach. Przybliży m.in. zagadnienia dotyczące genezy powstania PWŚl., jej działalności w okresie międzywojennym, funkcjonowania posterunków na terenie powiatu tarnogórskiego, jak też likwidacji całej formacji przez Niemców i Sowietów po wybuchu II wojny światowej. W tym drugim przypadku upamiętnieni zostaną tarnogórscy funkcjonariusze PWŚl. zamordowani przez Sowietów wiosną 1940 r. w Kalininie (obecnie Twer). listopad 2017 – maj 2018

289


EEMuzeum Miejskie w Żorach

WYSTAWY CZASOWE

AA ul. Muzealna 1/2 44‑240 Żory BB 32‑43‑43‑714, 32‑47‑57‑480, faks 32‑43‑43‑714 w. 220 CC muzeum@muzeum.zory.pl, CC informacja@muzeum.zory.pl DD http://www.muzeum.zory.pl

Yatra

WYSTAWY STAŁE

Liceum Plastyczne w Żorach. Całoroczna wystawa prac uczniów

http://www.facebook.com/muzeum.miejskie.zory

Polskie poznawanie świata

Opowieść o polskich naukowcach i podróżnikach, którzy od prawie dwustu lat odwiedzają najdalsze zakątki globu, Historia ich badań została zilustro­wana eksponatami z obszarów, na których je ­prowadzili. Przeszło 240 eksponatów pochodzi z pięciu kontynentów: Azji, obu Ameryk, Australii i Oceanii oraz Afryki. Na wystawie można ­zobaczyć unikatowe stroje i sprzęty Ajnów, wśród których przebywał Bronisław Piłsudski; broń Aborygenów z Australii, którą przemierzał Paweł Edmund Strzelecki; instrumenty muzyczne z terenów Afryki Zachodniej, opisywanych przez Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego. Ekspozycję uzupełniają liczne urządzenia multimedialne, dzięki którym można poznać szczegółowe informacje zarówno na temat polskich badań etnologicznych na całym świecie, jak i poszczególnych eksponatów.

Nasza tożsamość

To wystawa ukazująca w specyficzny sposób źródła tożsamości dzisiejszych mieszkańców Żor i najbliższych okolic. W kameralnych pomieszczeniach zainscenizowano, przy użyciu autentycznych eksponatów, wnętrze starej wiejskiej komory z narzędziami gospodarskimi, kuchni śląskiej z okresu międzywojnia i fragment mieszkania w bloku z wielkiej płyty z lat 70. i 80. XX wieku. Ekspozycję wzbogacają filmy dokumentalne. W odrębnym pomieszczeniu przedstawiono dzieje Żor od czasów najdawniejszych po koniec XIX wieku, w formie prezentacji multimedialnej, zaś obok pamiątki z różnych okresów istnienia miasta, które przetrwały zawieruchy dziejowe. Ciekawym miejscem jest tzw. gabinet burmistrza – odwołujący się do historii willi, w której znajduje się żorskie muzeum (sto lat temu właścicielem budynku był wiceburmistrz miasta). W jednym z pomieszczeń zainscenizowano luksusowy gabinet człowieka z ówczesnych wyższych sfer – z biurkiem i biblioteczką z epoki, patefonem i specjalnym stolikiem do gry w karty.

290 

W 2017 r. mija 10 lat od przeprowadzenia etnologicznych badań terenowych Yatra 2007 przez pracownika muzeum Anitę Czerner‑Lebedew. Wystawa fotograficzna ma pokazać specyfikę etnologicznych badań terenowych na obszarze Indii i Tybetu. Towarzyszyć jej będą spotkania, wykłady i warsztaty. 1 lutego – 31 marca

Wystawa obejmuje: rysunek, malarstwo, ceramikę i fotografię. 10–30 kwietnia

16 lat. Krótka historia wystaw czasowych Działu Historii i Kultury Regionu

Przegląd dotychczasowych wystaw czasowych od początku powstania muzeum do dnia dzisiejszego. 8–31 maja

500‑lecie Reformacji czerwiec–lipiec

Wystawa prac Niny Kontny‑Łomozik

Wystawa malarstwa, rzeźby i instalacji. sierpień

Festiwal Fotografii „Plener”

Wystawa czasowa wybranych reprezentantów polskiej fotografii tradycyjnej i cyfrowej. Towarzyszyć jej będą spotkania, wykłady i warsztaty. Więcej na: www.festiwalplener.zory.pl. 1–24 września

100‑lecie urodzin Borysa Malkina

20 listopada 2017 r. minie 100 lat od narodzin wybitnego badacza i kolekcjonera Borysa Malkina. Wystawa fotograficzno‑etnologiczna ma przybliżyć tę postać. Towarzyszyć jej będą spotkania, wykłady i warsztaty. 1 października – 15 grudnia

Wystawa ozdób bożonarodzeniowych

Pokłosie powiatowego konkursu na ozdoby świąteczne. Cel to pielęgnowanie tradycji świątecznych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni oraz łączenie pokoleń w tworzeniu ozdób (dzieci, rodzice i dziadkowie). 15 grudnia 2017 – 6 stycznia 2018

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEMuzeum Miejskie w Żywcu AA ul. Zamkowa 2 34‑300 Żywiec BB 33‑861‑21‑24 CC muzeumzywiec@interia.pl DD http://www.muzeum‑zywiec.pl

WYSTAWY STAŁE

Historia i tradycja miasta Żywca

Wystawa historyczna prezentuje: dokumenty rękopiśmienne z XVI–XVIII w. wraz ze słynnym „Dziejopisem Żywieckim” Andrzeja Komonieckiego z początku XVIII w.; kolekcję pamiątek cechowych – obesłania, pieczęcie, księgi cechowe, skrzynie; kopie kostiumów z epok renesansu i baroku oraz tradycyjne stroje mieszczan żywieckich; zrekonstruowane wnętrza z pałacu Habsburgów – salon biały oraz gabinet męski; kolekcję obrazów lwowskiego artysty Jana Kazimierza Olpińskiego; ikonografię miasta.

Sztuka sakralna Żywiecczyzny

Wystawa obejmuje najcenniejsze zbiory pochodzące z żywieckich kościołów (XIV–XX w.). Gotycką kolekcję reprezentują drewniane rzeźby: „Św. Anna Samotrzecia” (ok. 1380) z kościoła Świętego Krzyża w Żywcu, „Św. Barbara” i „Św. Katarzyna” (ok. 1510) z kapliczki św. Wita w Starym Żywcu. Gotyckie, temperowe malarstwo tablicowe reprezentują: „Opłakiwanie” (ok. 1450) z kościoła Świętego Krzyża w Żywcu oraz „Madonna z poziomką” z 3 ćw. XV w. Pokazane zostały także obrazy sakralne żywieckich malarzy cechowych z XIX w.: Krząstkiewiczów, Madalskiego, Fignowskiego i Maultza. Dopełnieniem są rzeźby z okresu od XVIII do XIX w. pochodzące z żywieckich kościołów, sprzęt i szaty liturgiczne, barokowe relikwiarze z kościoła Przemienienia Pańskiego w Żywcu oraz wiele obiektów sakralnych, które dotąd nigdy nie były prezentowane.

można narzędzia tortur używane w całej Europie, m.in.: łoże sprawiedliwości, hiszpańskie buty, konfesjonał, dyby. W jednej z sal znajduje się ubiór średniowiecznego kata wraz z toporem i mieczem katowskim.

Dział Przyrodniczy Mieści się w dawnym budynku stajni. Wystawa „Ptaki i ssaki Żywiecczyzny” przedstawia pokaźną kolekcję ptaków drapieżnych, trofea myśliwskie, okazy paleontologiczne – kości i ciosy mamuta oraz zdjęcia flory i fauny Beskidów.

Dział Etnograficzny Mieści się w starej wozowni. Na wystawie „Kultura ludowa Żywiecczyzny” prezentowane są: tradycyjne wyposażenie i zdobnictwo izby góralskiej; tradycyjna i współczesna sztuka ludowa – malarstwo na szkle, rzeźba w drewnie i kamieniu oraz zdobnictwo bibułkowe; stroje przebierańców noworocznych tzw. jukaców i dziadów, rekwizyty kolędnicze – kozy, gwiazdy, szopki kukiełkowe; świąteczny strój górali żywieckich; instrumenty ludowe oraz kolekcja drewnianych zabawek.

WYSTAWY STAŁE W PAŁCU HABSBURGÓW ORAZ PARK MINIATUR Park Miniatur zlokalizowany jest w salach na parterze Pałacu Habsburgów, jak również w jego najbliższym otoczeniu – żywieckim parku. W salach pałacu zorganizowane są ekspozycje przestrzenne prezentujące tradycję, zwyczaje, organizację życia codziennego rodów kolejnych właścicieli Żywca. Na dwóch arach terenu wokół pałacu zgromadzono 23 miniatury budowli wzniesionych przez nich (obiektów sakralnych, dworów, leśniczówek). Dokonano nasadzenia ok. 1200 roślin 140 gatunków, zieleń dostosowano do terenu, z którego pochodzi obiekt. Do zwiedzenia historycznego parku tematycznego zaprasza postać księżnej Alicji Habsburg (rzeźba z brązu) siedząca na kamiennej ławeczce.

Pradzieje Żywiecczyzny

Na wystawie archeologicznej można obejrzeć relikty dawnej baszty zamkowej; wykopaliska z góry Grojec prezentujące kulturę puchowską i łużycką; wykopaliska ze Starego Zamku; kamieniarkę oraz ekspozycję zaginionych rzemiosł – solwarstwa i szklarstwa – oraz mennicę i warsztat garncarski.

Narzędzia tortur

Wystawa mieści się w dwóch najstarszych pomieszczeniach zamku – w wieży rycerskiej pochodzącej z XV w. Wśród eksponatów obejrzeć

W YSTAW Y W M UZEA C H I GALERIA C H  

291


292 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


repertuar FILHARMONIA ŚLĄSKA IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO W KATOWICACH na zdjęciu: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, dyryguje: prof. Mirosław Jacek Błaszczyk, dyrektor Filharmonii Sala koncertowa im. Karola Stryi

foto: Wojciech Mateusiak

repertuar


EETEATR DZIECI ZAGŁĘBIA IM. JANA DORMANA AA ul. Teatralna 4 42-500 Będzin BB 32-267-36-25, 32-267-36-68 CC sekretariat@teatr.bedzin.pl DD http://www.teatr.bedzin.pl

SCENA TEATRU DZIECI ZAGŁĘBIA Brzydkie kaczątko Hansa Christiana Andersena opracowanie tekstu: Kazimiera Jeżewska, reżyseria: Czesław Sieńko, scenografia: Barbara Wójcik‑Wiktorowicz, muzyka i aranżacja piosenek: Michał Makulski, choreografia: Małgorzata Fijałkowska­ ‑Studniak, przygotowanie wokalne: Małgorzata Hanak Jaś i Małgosia scenariusz, reżyseria i teksty piosenek: Robert Dorosławski, choreografia: Włodzimierz Kuca, scenografia: Stanisław Kulczyk, muzyka: Janusz Frączek, przygotowanie wokalne: Marzena Lamch-Łoniewska O dziewczynce Katarzynce Czerwonym Kaptur‑ kiem zwanej scenariusz: Dariusz Czajkowski, reżyseria: Adam E. Kwapisz, scenografia: Barbara Wójcik-Wiktorowicz, muzyka: Michał Kowalczyk, choreografia: Tomasz Dajewski O Szewczyku, strasznym Smoku, Czarownicy i Królewnie scenariusz i reżyseria: Dariusz Wiktorowicz, scenografia: Barbara Wójcik-Wiktorowicz, ruch sceniczny: Artur Żymełka, muzyka: Michał Makulski W dolinie Muminków Tove Jansson adaptacja: Michał Wyszomirski, przekład: Irena ­Szuch­-Wyszomirska, reżyseria: Stanisław Ochmański, muzyka: Michał Makulski, scenografia: Barbara Wójcik-Wiktorowicz, ruch sceniczny: Kazimierz Knol Zwierzęta Doktora Dolittle wg Hugh Loftinga scenariusz i reżyseria: Jerzy Bielunas, scenografia: Elżbieta Terlikowska, muzyka: Tomasz Łuc, choreografia: Katarzyna Aleksander-Kmieć

RE P ERTUAR INSTYTU C JI ARTYSTY C ZNY C H 

Trzy świnki na podstawie opowiadania braci Grimmów scenariusz, reżyseria i teksty piosenek: Robert Dorosławski, scenografia: Jolanta Markowska, muzyka: Janusz Frączek, choreografia: Małgorzata Fijałkowska Calineczka – Reaktywacja Dariusza Czajkowskiego reżyseria: Adam E. Kwapisz, scenografia: Urszula Kubicz-Fik, muzyka: Marcin Partyka, ruch sceniczny: Arkadiusz Buszko Opowieści z ulicy Brokatowej adaptacja, reżyseria i inscenizacja: Gabriel Gietzky, współpraca scenograficzna: Jolanta Markowska, dźwięk: kreacja zespołowa Najdzielniejszy z rycerzy libretto: Ewa Szelburg-Zarembina, reżyseria: Michał Chorosiński, asystent reżysera: Joanna Rząp, muzyka: Krzysztof Penderecki i Marek Stachowski, scenografia i kostiumy: Justyna Łagowska, Katarzyna Jeznach, choreografia: Maćko Prusak, dyrygent: Przemysław Fiugajski, przygotowanie wokalne: Danuta Sendecka Lęki współczesności w świecie dziecka I – Uwodziciel tekst: Radosław Paczocha, reżyseria: Rafał Sisicki II – Buller tekst i reżyseria: Przemysław Pawlicki III – John Barleycorn tekst: Jack London, reżyseria: Ula Kijak Kop-ciuszek, czyli bajka o Królewnie, co za dużo ciuchów miała reżyseria: Witold Jurewicz, scenografia: Maria Kaniowska, muzyka: Stanisław Rzepiela, tekst: Grzegorz Reszka O talerzu Nierozbitku Jana Dormana reżyseria: Gabriel Gietzky, scenografia: Maria Kaniowska Trójka na głowie Carsten Brandau tłumaczenie: Iwona Nowacka, reżyseria: Gabriel Gietzky, scenografia: Bartholomäus Martin Kleppek, muzyka: Laurenz Gemmer, Andreas Völka Miłek Opiłek Dariusza Czajkowskiego reżyseria: Adam E. Kwapisz, scenografia: Urszula Kubicz-Fik, muzyka: Michał Kowalczyk, konsultacja merytoryczna: Renata Rybacka-Torbus

295


Cicho Maliny Prześlugi reżyseria: Jerzy Bielunas, scenografia: Anna Chadaj, muzyka: Mateusz Pospieszalski, przygotowanie wokalne: Małgorzata Kaczmarek, ruch sceniczny: Małgorzata Fijałkowska, projekcje: Jerzy Szota

Bromba w sieci Macieja Wojtyszki reżyseria: Rafał Sisicki, scenografia: Aleksandra Szempruch marzec/kwiecień

BABY SCENA

Przygody Świnki Peppy reżyseria: Gabriel Gietzky, scenografia: Maria Kani­gowska maj/czerwiec

Bajka-Zjajka scenariusz i reżyseria: Maciej Dużyński, scenografia: Anna Chadaj, muzyka: Marek Żurawski

Pamiętnik Rutki Laskier Rutki Laskier reżyseria: Justyna Łagowska wrzesień/październik

Bajka o Stworku bez Kolorku scenariusz, reżyseria i scenografia: Tomasz Kowalski, muzyka: Michał Makulski

Plastusiowy pamiętnik Marii Kownackiej reżyseria: Dariusz Taraszkiewicz październik/listopad

Pstryk! I wszystko jasne...! scenariusz, reżyseria i scenografia: Tomasz Kowalski, muzyka: Michał Kowalczyk

Zorro reżyseria: Arkadiusz Klucznik, scenografia: Mariusz Napierała, pojedynki: Maciej Piotrowski listopad/grudzień

Tymoteusz i Psiuńcio Jana Wilkowskiego reżyseria: Adam E. Kwapisz i Witold Hejnowicz, scenografia: Daniel Szymański, Lucyna Mroczek-Szymańska, muzyka: Michał Kowalczyk Hopla! Jesień, zima, wiosna! reżyseria i scenografia: Tomasz Kowalski, muzyka: Antonio Vivaldi Niebieski Kot Krystyny Jakóbczyk – sztuka wyłoniona w konkursie „Debiut u Dormana” reżyseria: Przemysław Pawlicki, scenografia: Julia Skrzynecka, muzyka: Wojciech Kostrzewa Dwóch szlachetnych krewnych Williama Szekspira i Johna Fletchera tłumaczenie: Anna Wojtyś, dramaturgia: ­Radosław Paczocha, reżyseria: Gabriel Gietzky, muzyka: M arcin Nenko, scenografia: Julia Skrzynecka, ­ kostiumy i lalki: Marta Kodeniec, ruch sceniczny: Witold Jurewicz

PLANOWANE PREMIERY Nieudałek w ramach Konkursu im. Jana Dormana Cudowna lampa Aladyna reżyseria: Ilona Zgiet, scenografia: Jerzy Rudzki, muzyka: Mariusz Bogdanowicz, teksty piosenek: Dariusz Czajkowski styczeń/luty

296 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EETEATR LALEK BANIALUKA IM. JERZEGO ZITZMANA AA ul. A. Mickiewicza 20 43-300 Bielsko-Biała BB 33-812-33-94, 33-815-09-14, 33-822-10-47 CC teatr@banialuka.pl DD http://www.banialuka.pl

impresariat: BB 33-815-09-15 CC impresariat@banialuka.pl

Ballady i romanse Adama Mickiewicza reżyseria: Paweł Aigner, scenografia: Zofia de Ines, muzyka: Piotr Klimek Balladyna Juliusza Słowackiego reżyseria: Petr Nosalek, scenografia: Eva Farkašová, muzyka: Marcin Mirowski Calineczka Marty Guśniowskiej reżyseria: Witold Mazurkiewicz, scenografia: Jarosław Koziara, muzyka: Gabriel Menet Diabelskie figle Ewy Laue reżyseria: Lucyna Sypniewska, kostiumy: Zofia de Ines, dekoracje: Jacek Rybarkiewicz, muzyka: Krzysztof Maciejowski Jaś i Małgosia Jana Brzechwy reżyseria: Lech Chojnacki, scenografia: Dariusz Panas, muzyka: Robert Łuczak Kopciuszek Liliany Bardijewskiej reżyseria: Ewa Piotrowska, scenografia: Anna Chadaj, muzyka: Wojciech Błażejczyk, ruch sceniczny: Marta Bury, animacje: Ewa Łuczak Koziołek Matołek Kornela Makuszyńskiego reżyseria: Lucyna Sypniewska, scenografia: Ewa Pietrzyk, muzyka: Piotr Nazaruk Księga dżungli Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel (na motywach Rudyarda Kiplinga) reżyseria: Ewa Piotrowska, scenografia: Julia Skuratova, muzyka: Wojciech Błażejczyk, ruch sceniczny: Ewelina Ciszewska

Mr Scrooge wg Charlesa Dickensa adaptacja: Iveta Skřipková, przekład adaptacji: Joanna Goszczyńska, reżyseria: Marián Pecko, dekoracje: Jan Zavarský, kostiumy: Eva Farkašová, muzyka: Robert Mankovecký, teksty piosenek: Wojciech Szelachowski Pierścień i róża Williama Makeapeace’a Thackeraya przekład: Zofia Rogoszówna, adaptacja: Henryka Królikowska, teksty piosenek: Maciej Wojtyszko, reżyseria: Paweł Aigner, scenografia: Pavel Hubička, muzyka: Zbigniew Karnecki, choreografia: Karolina Garbacik Sen nocy letniej Williama Szekspira przekład: Stanisław Barańczak, reżyseria: Marian Pecko, kostiumy i lalki: Eva Farkašova, dekoracje: Pavol Andraško, muzyka: Robert Mankovecky Tomcio Paluszek Jerzego Zaborowskiego reżyseria: Witold Mazurkiewicz, scenografia: Jerzy Rudzki, muzyka: Krzesimir Dębski Tygrys Pietrek Hanny Januszewskiej reżyseria: Lucyna Sypniewska, scenografia: Zofia de Ines, muzyka: Krzysztof Maciejowski, ruch sceniczny: Michał Pietrzak Tymoteusz wśród ptaków Jana Wilkowskiego reżyseria: Lucyna Sypniewska, scenografia: Zofia de Ines, muzyka: Krzysztof Maciejowski Smok Bonawentura Macieja Wojtyszki reżyseria: Lucyna Sypniewska, scenografia: Eva Farkašová, muzyka: Krzysztof Maciejowski Wąż Marty Guśniowskiej reżyseria: Janusz Ryl-Krystianowski, scenografia: Julia Skuratova, muzyka: Robert Łuczak, ruch sceniczny: Ewelina Ciszewska Chłopiec z gwiazd Oscara Wilde’a adaptacja i reżyseria: Oleg Żugżda, tłumaczenie adaptacji: Marianna Lis, Lucyna Kozień, scenografia: Larisa Mikina-Probodyak, muzyka: Bogdan Szczepański Trzy świnki reżyseria: Włodzimierz Pohl, scenografia: Dariusz Fodczuk, muzyka: Krzysztof Maciejowski Zielona Gęś Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego reżyseria: Paweł Aigner, scenografia: Pavel Hubička, muzyka: Piotr Klimek

RE P ERTUAR INSTYTU C JI ARTYSTY C ZNY C H 

297


Szklana Góra Bogumiły Rzymskiej reżyseria: Janusz Ryl-Krystianowski, scenografia: Joanna Braun, muzyka: Robert Łuczak, ruch sceniczny: Anna Rozmianiec

PLANOWANE PREMIERY Król Maciuś Pierwszy Janusza Korczaka reżyseria: Konrad Dworakowski, scenografia: Marika Wojciechowska, muzyka: Piotr Klimek luty Bajka nowa Danuty Wawiłow reżyseria: Lucyna Sypniewska, scenografia: Ewa Pietrzyk, muzyka: Krzysztof Maciejowski kwiecień Buratino Aleksego Tołstoja reżyseria: Marián Pecko, scenografia: Pavol Andraško, Eva Farkašová, muzyka: Robert Mankovecký wrzesień Smacznego, proszę wilka... Marty Guśniowskiej listopad

298 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EETEATR POLSKI AA ul. 1 Maja 1 43-300 Bielsko-Biała BB 33-822-84-51, 33-812-36-32; 33-822-84-53 – biuro obsługi widzów CC rezerwacja@teatr.bielsko.pl, dyrektor@teatr.bielsko.pl DD http://www.teatr.bielsko.pl

Co widział kamerdyner? Joego Ortona przekład: Gustaw Gottesman, adaptacja i reżyseria: Andrzej Zaorski, scenografia: Jerzy Rudzki, muzyka: Piotr Hertel, ruch sceniczny: Katarzyna Zielonka Ifigenia Eurypidesa reżyseria i scenografia: Paweł Wodziński, kostiumy, reżyseria światła: Agata Skwarczyńska, realizacja multimediów: Bartłomiej Kubica Królowa Margot. Wojna skończy się kiedyś Wojciecha Farugi i Tomasza Jękota reżyseria: Wojciech Faruga, dramaturgia: Tomasz Jękot, scenografia, kostiumy, światło: Agata Skwarczyńska, asystentka scenografa: Alicja Wątor, muzyka: Joanna Halszka Sokołowska, ruch: Damian Kwiatkowski Natasza Jarosławy Pulinowicz przekład: Agnieszka Lubomira Piotrowska, reżyseria, scenografia: Małgorzata Siuda, muzyka: Łukasz Olejarczyk Proszę, zrób mi dziecko Mirko Stiebera reżyseria i scenografia: Karol Suszka Singielka scenariusz i reżyseria: Jacek Bończyk, scenografia: Grzegorz Policiński Zorba Josepha Steina, Freda Ebba, Johna Kandera tłumaczenie libretta: Antoni Marianowicz, tłumaczenie piosenek: Janusz Minkiewicz, reżyseria: Witold Mazurkiewicz, choreografia: Jakub Lewandowski, scenografia: Grzegorz Policiński, kostiumy: Izabela Wądołowska, kierownik muzyczny: Krzysztof Maciejowski Kogut w rosole Samuela Jokica przekład: Herbert Kaluza i Marek Gierszał, scenariusz i reżyseria: Marek Gierszał, scenografia: Hanna Sibilski, układy taneczne i sekwencje walki: Grzegorz Suski

RE P ERTUAR INSTYTU C JI ARTYSTY C ZNY C H 

Lalka Bolesława Prusa adaptacja: Artur Pałyga, reżyseria: Aneta Troszyńska, scenografia: Marta Zając, kostiumy: Paweł Cukier, muzyka: Jerzy Rosiewicz, ruch sceniczny: Katarzyna Zielonka Sześć wcieleń Jana Piszczyka Jerzego Stefana Stawińskiego reżyseria: Wojciech Kościelniak, c­ horeografia: Jarosław Staniek, muzyka: Piotr Dziubek, sceno­ grafia: Damian Styrna, kostiumolog: Bożena Ślaga-Śmierzyńska Nocami i dniami będę tęsknić za Tobą sztuka inspirowana powieścią Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie”, tekst i współpraca reżyserska: Szymon Bogacz, Zuzanna Bućko, reżyseria: Julia Mark, scenografia i kostiumy: Justyna Elminowska, ruch sceniczny: Jarosław Staniek, muzyka (piosenka Piotrusia): Waldemar Maszyński, oprac. muzyczne – Szymon Bogacz Boeing, Boeing Marca Camolettiego tłumaczenie i adaptacja: Bartosz Wierzbięta, reżyseria: Witold Mazurkiewicz, scenografia: Katarzyna Załęcka, ruch sceniczny: Katarzyna Zielonka, oprac. muzyczne: Krzysztof Maciejowski Makbet Williama Szekspira tłumaczenie: Stanisław Barańczak, inscenizacja, reżyseria, ruch sceniczny i oprac. muzyczne: Grzegorz Suski, współpraca reżyserska: Witold Mazurkiewicz, kostiumy: Anna Czyż, scenografia: Witold Mazurkiewicz, Alicja Wątor, mapping: Tomasz Paluch, Andrzej Krawczyk Humanka Jarosława Murawskiego reżyseria: Agata Puszcz, scenografia: Paulina Czernek, kostiumy: Iga Sylwestrzak, muzyka: Kamil Tuszyński Z twoją córką? Nigdy! Antonína Procházki (Scena Inicjatyw Aktorskich) przekład: Jan Węglowski, reżyseria zespołowa, opieka artystyczna: Witold Mazurkiewicz, scenografia: Alicja Wątor Człowiek z La Manczy Dale’a Wassermana przekład: Antoni Marianowicz, Janusz Minkiewicz, muzyka: Mitch Leigh, autor songów: Joe Darion, reżyseria: Witold Mazurkiewicz, dramaturgia: Witold Mazurkiewicz, Bartłomiej Harat, scenografia: Damian Styrna, choreografia: Jarosław Staniek,

299


kostiumy: Barbara Guzik, kierownictwo muzyczne: Mateusz Walach Wujaszek Wania Antoniego Czechowa reżyseria: Waldemar Śmigasiewicz, scenografia i kostiumy: Maciej Preyer, muzyka: Mateusz Śmigasiewicz

PLANOWANE PREMIERY Wszystko w rodzinie Raya Cooneya reżyseria: Witold Mazurkiewicz, scenografia: Tomasz Tobys Premiera 6 stycznia – Duża Scena Tęskniąc Etgara Kereta adaptacja: Krzysztof Popiołek i Damian Dąbek, reżyseria: Krzysztof Popiołek, scenografia: Anna Wołoszczuk Premiera 21 stycznia – Mała Scena Dybuk Artura Pałygi reżyseria: Paweł Passini Idiota Fiodora Dostojewskiego reżyseria: Janusz Opryński Nasza klasa Tadeusza Słobodzianka reżyseria: Mikołaj Grabowski

IMPREZA CYKLICZNA

Spektakle bez barier dla widzów niesłyszących i niewidomych Dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i słuchu, są na stałe obecne w repertuarze Teatru Polskiego już od 2013 r. Dzięki zastosowaniu tłumaczeń na język migowy oraz audiodeskrypcji organizatorzy ułatwiają osobom niepełnosprawnym korzystanie z oferty Teatru Polskiego.

300 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEOPERA ŚLĄSKA W BYTOMIU AA ul. S. Moniuszki 21/23 41-902 Bytom BB 32-396-68-03, 32-396-68-15, 32-396-68-77 CC opera@opera-slaska.pl, bow@opera-slaska.pl DD http://www.opera-slaska.pl

OPERY Carmen Georges’a Bizeta inscenizacja i reżyseria: Wiesław Ochman, kierownictwo muzyczne: Tadeusz Serafin Cyganeria Giacomo Pucciniego opracowanie muzyczne: Francesco Bottigliero, inscenizacja i reżyseria: Lech Hellwig-Górzyński (premiera z 9 lutego 1980)

Wesoła wdówka Franza Lehara kierownictwo muzyczne: Tadeusz Serafin, inscenizacja, reżyseria i choreografia: Henryk Konwiński Zemsta nietoperza Johanna Straussa kierownictwo muzyczne: Tadeusz Serafin, reżyseria i choreografia: Henryk Konwiński BALETY Dziadek do orzechów Piotra Czajkowskiego kierownictwo muzyczne: Tadeusz Serafin, inscenizacja i choreografia: Henryk Konwiński Kot w butach Bogdana Pawłowskiego kierownictwo muzyczne: Piotr Warzecha, libretto, inscenizacja i choreografia: Anna Majer

Halka Stanisława Moniuszki kierownictwo muzyczne: Tadeusz Serafin, inscenizacja i reżyseria: Marek Weiss-Grzesiński

Królewna Śnieżka Bogdana Pawłowskiego kierownictwo muzyczne: Jerzy Matula, inscenizacja i choreografia: Henryk Konwiński

Łucja z Lammermoor Gaetana Donizettiego kierownictwo muzyczne: Tadeusz Serafin, reżyseria: Bert Bijnen

Pan Twardowski Ludomira Różyckiego kierownictwo muzyczne: Piotr Warzecha, inscenizacja i choreografia: Henryk Konwiński

Madama Butterfly Giacoma Pucciniego kierownictwo muzyczne: Piotr Warzecha, inscenizacja i reżyseria: Henryk Konwiński

MUSICALE My Fair Lady Fredericka Loewe’go kierownictwo muzyczne: Andrzej Knap, reżyseria: Robert Talarczyk

Nabucco Giuseppe Verdiego kierownictwo muzyczne: Tadeusz Serafin, inscenizacja i reżyseria: Laco Adamik Straszny dwór Stanisława Moniuszki reżyseria i inscenizacja: Wiesław Ochman, kierownictwo muzyczne: Tadeusz Serafin Tosca Giacoma Pucciniego kierownictwo muzyczne: Tadeusz Serafin, reżyseria i inscenizacja: Tadeusz Bradecki Traviata Giuseppe Verdiego inscenizacja i reżyseria: Wiesław Ochman, kierownictwo muzyczne: Tadeusz Serafin Ubu Król Krzysztofa Pendereckiego kierownictwo muzyczne: Jurek Dybał, reżyseria i scenografia: Waldemar Zawodziński

Phantom Maury’ego Yestona kierownictwo muzyczne: Andrzej Knap, reżyseria: Daniel Kustosik Zaczarowany bal Katarzyny Gärtner i Tadeusza Kijonki kierownictwo muzyczne: Antoni Gref, inscenizacja i reżyseria: Maria Wałcerz POZOSTAŁE Wujek.81 reżyseria i scenariusz: Robert Talarczyk, muzyka: Hadrian Filip Tabęcki Spektakl powstaje w koprodukcji Teatru Śląskiego w Katowicach ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności oraz Instytucją Kultury im. K. Bochenek Katowice – Miasto Ogrodów. Partner Opera Śląska w Bytomiu.

OPERETKI Baron cygański Johanna Straussa kierownictwo muzyczne: Krzysztof Dziewięcki, reżyseria i choreografia: Henryk Konwiński

RE P ERTUAR INSTYTU C JI ARTYSTY C ZNY C H 

301


PLANOWANE PREMIERY I WZNOWIENIA

Moc przeznaczenia Giuseppe Verdiego reżyseria i scenografia: Tomasz Konina, kostiumy: Joanna Jaśko-Sroka, choreografia: Monika Myśliwiec, światła: Dariusz Pawelec, asystent reżysera: Zofia Dowiatt 18 marca Napój miłosny Gaetana Donizettiego kierownictwo muzyczne: Francesco Bottigliero maj Straszny dwór Stanisława Moniuszki megawidowisko, Jelenia Góra czerwiec 2017

302 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EETEATR ROZRYWKI AA ul. M. Konopnickiej 1 41-500 Chorzów BB 32-346-19-30, 32-346-19-39 CC info@teatr-rozrywki.pl DD http://www.teatr-rozrywki.pl

DUŻA SCENA Billy Elliot Eltona Johna i Lee Halla musical; libretto: Lee Hall, muzyka: Elton John, przekład: Michał Wojnarowski, reżyseria: Michał Znaniecki, choreografia: Katarzyna Aleksander-Kmieć, scenografia: Luigi Scoglio, kostiumy: Elżbieta Terlikowska, kierownictwo muzyczne: Jerzy Jarosik, Mateusz Walach, kierownictwo wokalne: Ewa Zug, multimedia, reżyseria światła: Bogumił Palewicz Jesus Christ Superstar Andrew Lloyda Webbera i Tima Rice’a rock-opera; przekład: Wojciech Młynarski, Piotr Szymański, inscenizacja, reżyseria: Marcel Kochańczyk, choreografia i współpraca reżyserska: Jarosław Staniek, scenografia: Grzegorz Policiński, kierownictwo muzyczne: Jerzy Jarosik Jekyll & Hyde Franka Wildhorna i Lesliego Bricusse’a musical; przekład: Michał Ronikier, polskie teksty piosenek: Michał Rusinek, reżyseria: Michał Znaniecki, choreografia: Katarzyna Aleksander-Kmieć, scenografia: Paweł Dobrzycki, kierownictwo muzyczne: Jerzy Jarosik Kogut w rosole Samuela Jokica komedia; przekład: Herbert Kaluza, Marek Gierszał, reżyseria: Marek Gierszał, scenografia: Hanna Sibilski, choreografia: Grzegorz Suski Kot w butach bajka muzyczna w 2 aktach; libretto (na motywach bajki Charles’a Perraulta) i teksty piosenek: Jacek Bończyk, muzyka: Zbigniew Krzywański, reżyseria: Jacek Bończyk, choreografia: Inga Pilchowska, scenografia: Grzegorz Policiński, kostiumy: Magdalena Wiluś, przygotowanie wokalne solistów: Ewa Zug

Niedziela w parku z Georgem Stephena Sondheima i Lesliego Bricusse’a przekład: Daniel Wyszogrodzki, Agata Wyszogrodzka, reżyseria: Andrzej Bubień, choreografia: Jarosław Staniek, scenografia: Anita Bojarska, kierownictwo muzyczne: Jerzy Jarosik, Mateusz Walach, kierownictwo wokalne: Ewa Zug, animacje: Maria Porzyc Producenci Mela Brooksa musical; przekład: Daniel Wyszogrodzki, reżyseria: Michał Znaniecki, choreografia: Piotr Jagielski, scenografia: Luigi Scoglio, kostiumy: Ilona Binarsch, kierownictwo muzyczne: Jerzy Jarosik Rękopis znaleziony w Saragossie Jana Potockiego spektakl muzyczny; adaptacja: Maciej Wojtyszko, muzyka: Krzesimir Dębski, reżyseria: Maciej Wojtyszko, Adam Wojtyszko, choreografia: Jarosław Staniek, scenografia: Paweł Dobrzycki, kostiumy: Dorota Roqueplo, kierownictwo muzyczne: Jerzy Jarosik, Mateusz Walach, kierownictwo wokalne: Ewa Zug Skrzypek na dachu Jerry’ego Bocka, Josepha Steina i Sheldona Harnicka musical; przekład: Antoni Marianowicz, reżyseria: Marcel Kochańczyk, współpraca reżyserska i choreografia: Henryk Konwiński, scenografia: Marcel Kochańczyk, kostiumy: Barbara Ptak, kierownictwo muzyczne: Jerzy Jarosik, Leopold Kozłowski Młody Frankenstein Mela Brooksa musical; przekład: Grzegorz Wasowski, reżyseria: Jacek Bończyk, polskie teksty piosenek: Jacek Bończyk, choreografia: Inga Pilchowska, scenografia: Grzegorz Policiński, kostiumy: Anna Chadaj, kierownictwo muzyczne: Mateusz Walach, kierownictwo wokalne: Ewa Zug

MAŁA SCENA Człowieczy los – piosenki Anny German recital Alony Szostak z towarzyszeniem zespołu muzycznego Dni, których nie znamy – piosenki Marka Grechuty recital Kamila Franczaka z towarzyszeniem zespołu muzycznego

RE P ERTUAR INSTYTU C JI ARTYSTY C ZNY C H 

303


Historia filozofii po góralsku wg ks. prof. Jozefa Tischnera spektakl dramatyczny; adaptacja i reżyseria: Bogdan Ciosek, muzyka: Paweł Moszumański, scenografia: Andrzej Witkowski, plastyka ruchu: Henryk Konwiński Osobowość zaburzona scenariusz, choreografia, reżyseria i ­realizacja: Maciej Cierzniak, muzyka: Brandt Brauer Frick Ensemble, Benn Jordan, Coil, Nu Global Grooves, Abel Korzeniowski, wizualizacje: Marek Chudziński Złanocki, czyli bajki dla potłuczonych spektakl muzyczno-satyryczny; teksty z repertuaru kabaretu Potem: Joanna Kołaczkowska, Dariusz Kamys, Władysław Sikora, teksty piosenek: Adam Pernal, Jerzy Jan Połoński, Władysław Sikora, muzyka: Michał Kowalczyk, Adam Pernal, adaptacja i reżyseria: Jerzy Jan Połoński, scenografia: Lidia Kanclerz, Aleksandra Kwiecińska, ruch sceniczny: Katarzyna Aleksander-Kmieć, projekcje: Dawid Kozłowski Czarno na białym spektakl muzyczny, bajka przeznaczona dla dzieci w wieku 5+; scenariusz i teksty piosenek: Marta Guśniowska, reżyseria: Paweł Paszta, muzyka: Tomasz Jakub Opałka, dekoracje i kostiumy: Lidia Kanclerz, choreografia: Barbara Ducka Popołudnie fauna spektakl muzyczny; reżyseria i choreografia: Dominika Knapik, tekst i dramaturgia: Łukasz Wojtysko, muzyka: Łukasz Jędrzejczak, Daniel Szwed, przestrzeń i kostiumy: Karolina Mazur, multimedia: Dawid Kozłowski

PLANOWANA PREMIERA Bulwar Zachodzącego Słońca Andrew Lloyda Webbera musical; przekład: Lesław Haliński, reżyseria: Michał Znaniecki, polskie teksty piosenek: Lesław Haliński, choreografia: Inga Pilchowska, scenografia: Luigi Scoglio, kostiumy: Magdalena Dąbrowska, kierownictwo muzyczne: Mateusz Walach, kierownictwo wokalne: Ewa Zug prapremiera polska: 22 kwietnia

304 

EEFILHARMONIA CZĘSTOCHOWSKA IM. BRONISŁAWA HUBERMANA AA ul. Wilsona 16 42-202 Częstochowa BB 34-324-18-54, 34-324-34-37 CC filharmonia@filharmonia.com.pl, sekretariat@filharmonia.com.pl DD http://www.filharmonia.com.pl

8 stycznia Koncert noworoczny Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej, Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum, Anna Dytry – sopran, Kałudi Kałudow – tenor, Adam Klocek – dyrygent 10 lutego Koncert walentynkowy Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej, Adam Klocek – dyrygent, Gaba Kulka – wokal 24 lutego Traviata Giuseppe Verdiego Orkiestra, chór, balet i soliści Opery Śląskiej w Bytomiu 28 lutego Śledzik z chórem Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum, Janusz Siadlak – dyrygent 8 marca Koncert nie tylko dla Pań Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej, Tomasz Chmiel – dyrygent, Tre Voci – trzej tenorzy: Voytek Soko-Sokolnicki, Mikołaj Adamczak i Miłosz Gałaj 2 kwietnia Koncert w rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej, Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum, soliści, Adam Klocek – dyrygent; w programie: Johannes Brahms – Niemieckie Requiem op. 45 23 czerwca Zakończenie sezonu artystycznego 2016/2017 Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej, Adam Klocek – dyrygent Koncerty odbywają się w sali koncertowej Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana, ul. Wilsona 16, w dni powszednie o godz. 19.00, w weekendy o godz. 18.00. K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EETEATR IM. ADAMA MICKIEWICZA

reżyseria: Wojciech Malajkat

AA ul. J. Kilińskiego 15 42-200 Częstochowa BB 34-372-33-00 (04 – sekretariat) CC dyrekcja@teatr-mickiewicza.pl, bow@teatr-mickiewicza.pl DD http://www.teatr-mickiewicza.pl

Hamlet Wiliama Szekspira reżyseria: André Hübner-Ochodlo

Sprzedawcy gumek Hanocha Levina reżyseria: Andrzej Bartnikowski

Kopciuszek Marty Guśniowskiej reżyseria: Jacek Popławski

Proca Nikołaja Kolady reżyseria: André Hübner-Ochodlo

Tajemniczy ogród Cezarego Domagały wg powieści Frances Hodgson Burnett reżyseria: Cezary Domagała

Efekt Lucy Preble reżyseria: Adam Sajnuk Nie tylko kobieta... koncert Marty Honzatko reżyseria: Robert Dorosławski Historie łóżkowe Norma Fostera przekład, adaptacja, reżyseria: Mirosław Połatyński Kredyt Jordiego Galcerána reżyseria: Maciej Kowalewski W starych dekoracjach wg tekstów Tadeusza Różewicza reżyseria i adaptacja: Igor Gorzkowski Ostra jazda Norma Fostera przekład i reżyseria: Mirosław Połatyński Być jak Kazimierz Deyna Radosława Paczochy reżyseria: Gabriel Gietzky Hemar w chmurach. Kabaret reżyseria: Piotr Machalica

Roszpunka na motywach baśni Jakuba i Wilhelma Grimmów scenariusz i reżyseria: Robert Dorosławski

Gałganiarz i Patyczek Roberta Dorosławskiego reżyseria: Dariusz Wiktorowicz Niesamowita przygoda Robaczka Kłaczka Roberta Dorosławskiego reżyseria: Robert Dorosławski Jaś i Małgosia adaptacja, piosenki i reżyseria: Robert Dorosławski

PLANOWANE PREMIERY Miasto szklanych słoni Mariusza Sieniewicza reżyseria: Andrzej Bartnikowski Wesołe miasteczko do tekstów Agnieszki Osieckiej reżyseria: André Hübner-Ochodlo Muminki Tove Jansson reżyseria: Igor Gorzkowski

Miłość i polityka Pierre’a Sauvile’a reżyseria: Jerzy Bończak Mayday Raya Cooneya reżyseria: Wojciech Pokora Stachura piosenki Edwarda Stachury w wykonaniu Piotra Machalicy, muzyka: Jerzy Satanowski, aranżacja i wykonanie: zespół pod kierownictwem Marcina Lamcha Trener życia Nicka Reeda

RE P ERTUAR INSTYTU C JI ARTYSTY C ZNY C H 

305


EETeatr Miejski w Gliwicach AA ul. Nowy Świat 55/57 44-100 Gliwice BB 32-230-67-18, 32-232-11-01 CC sekretariat@teatr.gliwice.pl DD http://www.teatr.gliwice.pl

PLANOWANE PREMIERY Dom spokojnej młodości scenariusz: Michał Chludziński, reżyser: Łukasz Czuj, muzyka: Marcin Partyka, przygotowanie wokalne: Ewa Zug, scenografia: Michał Urban, choreografia: Paulina Andrzejewska, asystentka reżysera: Patrycja Wróbel, występują: Izabela Baran, Karolina Olga Burek, Alina Czyżewska, Mariusz Galilejczyk, Grzegorz Kliś, Łukasz Kucharzewski, Aleksandra Maj, Dominika Majewska, Maciej Piasny, Artur Pierściński, Michał Wolny Teatralna podróż do Polski z początków kapitalizmu – czytamy w zapowiedziach. – Spojrzenie wstecz, aby przypomnieć sobie burzliwy okres przemian zachodzących w latach 90. XX wieku. Zaprezentujemy opowieść o pogoni za marzeniami, ­mirażami wpisanymi w obietnicę wolności. S ­ cenariusz przygotowuje Michał Chludziński, postacie budowane są z wykorzystaniem osobistych impresji aktorów, pojawiają się wątki gliwickie. W spektaklu biorą udział aktorzy z budowanego właśnie stałego zespołu artystycznego oraz artyści zaangażowani specjalnie do tego projektu. W podróży do świata wspomnień towarzyszyć nam będzie g­ rający na żywo zespół muzyczny. Na ścieżkę dźwiękową składają się piosenki z lat 90. oraz autorskie kompozycje Marcina Partyki. Za choreografię odpowiedzialna jest Paulina Andrzejewska, autorka choreografii do spektakli powstających m.in. w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, Teatrze Roma. Duża Scena przy Nowym Świecie 22 stycznia

należy bać się ryzyka, jeśli w tę podróż udajemy się z kimś, na kim zawsze możemy polegać. Mała Scena przy Nowym Świecie luty Opowieści o pilocie Pirxie Stanisława Lema adaptacja i reżyseria: Jerzy Machowski, scenografia: Ľudmila Bubánová, lalki: Olga Ryl-Krystianowska, muzyka: Ignacy Zalewski Spektakl dla starszych dzieci, młodzieży, a także dorosłych miłośników twórczości Stanisława Lema. Będzie to produkcja Teatru Miejskiego w Gliwicach i Teatru Papahema z Białegostoku. Mała Scena przy Nowym Świecie luty

Ach, jak cudowna jest Panama Janoscha adaptacja i reżyseria: Laura Słabińska, scenografia: Pavel Hubička, muzyka: Piotr Klimek Spektakl dla młodszych dzieci. Historia o wielkim marzeniu, spontanicznej podróży i przede wszystkim o przyjaźni. Tej, która dodaje odwagi, fantazji i nadaje sens najbardziej szalonym pomysłom. Opowieść o Tygrysku i Misiu odkrywa, że w dążeniu do marzeń nie można zrażać się niepowodzeniami i nie

306 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEŚląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum AA ul. św. Jana 10 40-012 Katowice BB 32-253-82-21, 32-253-82-22 CC slaski@ateneumteatr.pl DD http://www.ateneum.art.pl

Galeria Ateneum AA ul. 3 Maja 25 BB 32-203-28-26

Afrykańska przygoda scenariusz i reżyseria: Mariola i Janusz Słomińscy, scenografia: Jolanta Brejdak, muzyka: Paweł Dudzik Amelka, Bóbr i Król na dachu Tankreda Dorsta współpraca: Ursula Ehler, przekład: Jacek Stanisław Buras, reżyseria: Lech Chojnacki, scenografia: Anna Chadaj, muzyka: Robert Kanaan, ruch sceniczny: Ewelina Ciszewska Krawiec Niteczka Zbigniewa Głowackiego (na motywach baśni Kornela Makuszyńskiego), reżyseria: Zbigniew Głowacki, scenografia: Eva Farkašova, muzyka: Pavel Helebrand Najmniejszy bal świata Maliny Prześlugi reżyseria: Jacek Popławski, scenografia: Urszula Kubicz-Fik, muzyka: Michał Kowalczyk, ruch sceniczny: Marta Bury

Julia Skuratova, muzyka: Robert Łuczak, ruch sceniczny: Ewelina Ciszewska Tylko jeden dzień Martina Baltscheita przekład: Lila Mrowińska-Lissewska, reżyseria: Bogdan Nauka, scenografia: Pavel Hubička, muzyka: Pavel Helebrand O królewnie Wełence Marii Joterki reżyseria: Janusz Ryl-Krystianowski, scenografia: Julia Skuratova, muzyka: Robert Łuczak, ruch sceniczny: Ewelina Ciszewska Miłość do trzech pomarańczy Zbigniewa Głowackiego (na motywach baśni Carla Gozziego), reżyseria: Zbigniew Głowacki, scenografia: Eva Farkašová, muzyka: Bogdan Szczepański, ruch sceniczny: Ewelina Ciszewska Animacje scenariusz i reżyseria: Wiesław Czołpiński, Agnieszka Makowska, scenografia: Agnieszka Makowska, muzyka: Piotr Klimek

PLANOWANA PREMIERA Kukuryku na patyku, czyli o dwóch takich Paula Maara przekład: Aleksander Berlin, reżyseria: Lucyna Sypniewska marzec

Narysuj mi baranka scenariusz: Ezio Antonelli, Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni (wg „Małego Księcia” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego), przekład: Aleksandra Herman (z wykorzystaniem fragmentów „Małego Księcia” w tłumaczeniu Jana Szwykowskiego), reżyseria: Pietro Fenati, scenografia: Ezio Antonelli, Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni, muzyka: Luciano Titi; koprodukcja Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach i Drammatico Vegetale/Ravenna Teatro, Włochy Serce Edmunda de Amicisa adaptacja fragmentów powieści (w przekładzie Marii Konopnickiej), reżyseria, scenografia i wybór muzyki: Marcin Jarnuszkiewicz, projekty lalek: Katarzyna Proniewska-Mazurek Szczurołap Bogumiły Rzymskiej reżyseria: Janusz Ryl-Krystianowski, scenografia:

RE P ERTUAR INSTYTU C JI ARTYSTY C ZNY C H 

307


EEFilharmonia Śląska Im. Henryka Mikołaja Góreckiego AA ul. Sokolska 2 40-084 Katowice BB 32-351-17-19 CC sekretariat@filharmnia-slaska.eu DD http://www.filharmonia-slaska.eu

4 stycznia, poniedziałek, g. 18.00 Sala koncertowo-widowiskowa Muza, ul. Warszawska 2, Sosnowiec Koncert noworoczny Śląska Orkiestra Kameralna, Ruben Silva – dyrygent 7 stycznia, sobota, g. 18.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Koncert noworoczny w 100-lecie urodzin Edwarda Czernego Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent, Anna Serafińska – wokal, Jan Karpiel „Bułecka” – wokal, Dawid Czernik – prymista, skrzypek, Paweł Sztompke – prowadzenie Program: najsłynniejsze kompozycje E. Czernego 11 stycznia, środa, g. 18.00 Sala kameralna, Filharmonia Śląska Koncert zespołu Flautato Zespół Flautato w składzie: Andrzej Staciwa – flet, Ryszard Słapik – skrzypce, Joanna Botor – altówka, Jerzy Szkopek – wiolonczela Program: kompozycje m.in. J. Straussa, G. Bizeta oraz utwory grup The Beatles, The Carpenters i in. 13 stycznia, piątek, g. 19.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Makowicz gra „Błękitną” Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent, Adam Makowicz – fortepian Program: G. Gershwin – Błękitna rapsodia na for-

tepian i orkiestrę oraz Suita z musicalu Amerykanin w Paryżu 15 stycznia, niedziela, g. 17.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Filharmoniczne wieczory organowe – Koncert kolęd polskich Chór Filharmonii Śląskiej, Jarosław Wolanin – dyrygent, Elżbieta Karolak – organy Program: najpiękniejsze polskie kolędy w opracowaniu H. Botora i improwizacje organowe 18 stycznia, środa, g. 19.00 Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego, Katowice Koncert na zakończenie warsztatów dyrygenckich Śląska Orkiestra Kameralna Program: A. Corelli – Concerto grosso op. 6 nr 8 g-moll Na Boże Narodzenie, W.A. Mozart – Eine kleine Nachtmusik KV525, A. Dvořák – Serenada na smyczki E-dur op. 22 21 stycznia, sobota, g. 18.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Sinfonicado Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Wiesław Pieregorólka – dyrygent, Magda Navarrete – wokal, taniec; zespół w składzie: Kamil Kucharczyk – piano, Maciej Szczyciński – bass, kontrabas, Miki Wielecki – instrumenty perkusyjne, Manu Alban Juarez – perkusja, Andrzej Lewocki – gitara flamenco, Renell Valdes Cepero – wokal, gitara Program: najpiękniejsze latynoskie melodie w eleganckiej oprawie orkiestry symfonicznej (oprac. Wiesław Pieregorólka) 27 stycznia, piątek, g. 19.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Karol Stryja In Memoriam Koncert w ramach projektu ONE® – an Orchestra Network for Europe Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Chór Filharmonii Śląskiej, Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent, Miłosz Kula – dyrygent, Ewa Biegas – sopran, laureat I nagrody X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy, Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru Program: D. Milhaud – La Création du monde op. 81 (+ animacje przygotowane przez University for the Creative Arts, Canterbury w Wielkiej Brytanii, w ramach projektu ONE®), F. Poulenc – Gloria, ponadto kompozycja na fortepian 29 stycznia, niedziela, g. 17.00 i 19.30 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska

308 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


Koncert Grupy MoCarta Grupa MoCarta w składzie: Filip Jaślar – I skrzypce, Michał Sikorski – II skrzypce, Paweł Kowaluk – altówka, Bolesław Błaszczyk – wiolonczela 3 lutego, piątek, g. 19.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Koncert karnawałowy Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Chór Filharmonii Śląskiej, Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent, Violetta Białk – sopran, Krzysztof Kiliański – wokal, Adam Sobierajski – tenor, Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru Program: m.in arie i duety operetkowe oraz przeboje z repertuaru E. Presleya i F. Sinatry 8 lutego, środa, g. 18.00 Sala kameralna, Filharmonia Śląska Anna Kuk – skrzypce, Jarred Dunn – fortepian Program: F. Chopin – Polonez-Fantazja As-dur op. 61, F. Schubert – Sonatina na skrzypce i fortepian g-moll D. 408, W.A. Mozart – Sonata na fortepian i skrzypce KV 304, H. Wieniawski – Legenda op. 17 9 lutego, czwartek, g. 11.00 i 17.00 10 lutego, piątek, g. 9. 30 i 12.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Młoda Filharmonia – Filmowe hity Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Maciej Sztor – dyrygent, Regina Gowarzewska – prelegentka Program: muzyka z filmów „Piraci z Karaibów”, „Gwiezdne wojny”, „Władca pierścieni” 11 lutego, sobota, g. 18.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Na miłość boską i każdą inną ziemską Śląska Orkiestra Kameralna, Robert Kabara – dyrygent, Leszek Długosz – bard, poeta, kompozytor oraz aktorzy: Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Anna Polony, Jerzy Trela Program: wiersze i piosenki Leszka Długosza w aranżacjach Ryszarda Borowskiego 14 lutego, wtorek g. 18.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Koncert walentynkowy Śląska Orkiestra Kameralna, Robert Kabara – dyrygent, Krzysztof Jakowicz – skrzypce, Andrzej Wojciechowski – klarnet Program: B. Baczewski – Clarinet Concerto, najpiękniejsze tanga w opracowaniach na skrzypce

17 lutego, piątek, g. 19.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska The Trumpet Greats Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Sławomir Chrzanowski – dyrygent, Gary Guthman – trąbka, trio jazzowe w składzie: Filip Wojciechowski – fortepian, Paweł Pańta – kontrabas, Cezary Konrad – perkusja Program: kompozycje wielkich trębaczy XX w., m.in. L. Armstronga, R. Mendeza, B. Berigana, B. Hacketta, D. Gillespiego, M. Davisa 19 lutego, niedziela, g. 17.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Filharmoniczne wieczory organowe Franz Hauk (Niemcy) – organy, Władysław Szymański – słowo Program: J.S. Bach – Preludium Es-dur BWV 552,1, Wer nur den lieben Gott läßt walten z Choralvorspiel BWV 647, Fuga Es-dur BWV 552,2, Meine Seele erhebet den Herrenz Choralvorspiel BWV 648; F. Mendelssohn-Bartholdy – Sonata A-dur op. 65/3: Con moto maestoso – Andante tranquillo; W.A. Mozart – Fantazja f-moll KV 608; L. Boëllmann – Suite gothique op. 25: Introduction. Choral – Menuet gothique – Prière à Notre-Dame – Toccata; E. Gigout – Scherzo E-dur; T. Dubois – In paradisium; L. Vierne – Dzwony Westminsteru op. 54/6 24 lutego, piątek, g. 19.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Primadonna assoluta Ewa Podleś Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Chór Filharmonii Śląskiej, Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent, Ewa Podleś – kontralt, Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru Program: R. Wagner – słynne uwertury i chóry z oper Walkiria, Latający Holender, Tannhäuser, Lohengrin, Śpiewacy norymberscy; J. Brahms – Uwertura Tragiczna; M. Musorgski – Pieśni i tańce śmierci (oprac. D. Szostakowicz) 25 lutego, sobota, g. 16.00 Sala kameralna, Filharmonia Śląska Filharmonia Konesera Arkadiusz Krupa – obój, Michał Nagy – gitara, Marek Romanowski – kontrabas, Hanna Holeksa – fortepian Program: D. Scarlatti – Sonaty (wybór), F. Proto – Sonata 1963, M. Ravel – Pièce en forme de Habanera, L. van Beethoven – Sonata nr 2 g-moll op. 5 26 lutego, niedziela, g. 17.00 i 19.30

RE P ERTUAR INSTYTU C JI ARTYSTY C ZNY C H 

309


Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Muzyczne ostatki Kwintet Śląskich Kameralistów w składzie: Dariusz Zboch – I skrzypce, Jakub Łysik – II skrzypce, Jarosław Marzec – altówka, Katarzyna Biedrowska – wiolonczela, Krzysztof Korzeń – kontrabas Program: kompozycje F. Schuberta, J. Straussa oraz przeboje w aranżacji D. Zbocha 3 marca, piątek, g. 19.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Po dekadzie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Chór Filharmonii Śląskiej, Eugene Tzigane – dyrygent, Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru Program: P. Czajkowski – Uwertura-fantazja Romeo i Julia, A. Borodin – Tańce połowieckie, G. Mahler – I Symfonia D-dur Tytan 8 marca, środa, g. 18.00 Sala kameralna, Filharmonia Śląska Album z podróży. Meksyk Dobrochna Zubek – wiolonczela, Iwona Żelazowska – recytacja, zespół kameralny Program: muzyka kompozytorów meksykańskich, fragmenty reportażu, prezentacja zdjęć 9 marca, czwartek g. 11.00 i 17.00 10 marca, piątek, g. 9.30 i 12.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Młoda Filharmonia – Opera na wesoło Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Studenci Instytutu Wokalistyki AM w Katowicach, Maciej Tomasiewicz – dyrygent, Regina Gowarzewska – prelegentka Program: muzyka z oper W.A. Mozarta, P. Czajkowskiego i G. Verdiego 12 marca, niedziela, g. 17.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska The meeting – classic & jazz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Mateusz Walach – dyrygent, Ewa Uryga – wokal, kierownictwo artystyczne Program: pieśni gospel 17 marca, piątek, g. 19.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Jeden z najlepszych na świecie – Łukasz Długosz Śląska Orkiestra Kameralna, Robert Kabara – dyrygent, Łukasz Długosz – flet Program: J.J. Quantz – Koncert fletowy G-dur nr 161 (QV 5:174), G. Rossini – Sonata na smyczki nr 1 G-dur, A. Vivaldi – Koncert fletowy D-dur Il Gardellino RV 428, J.S. Bach – Koncert brandenbur-

310 

ski G-dur nr 3 BWV 1048, B. Britten – Simple Symphony op. 4 19 marca, niedziela, g. 17.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Filharmoniczne wieczory organowe Stanislav Surin (Słowacja) – organy, Milos Valent (Słowacja) – skrzypce barokowe, Władysław Szymański – słowo Program: kompozycje G. Frescobaldiego, J. Schopa, F.X. Bibera, S. Capricornusa, S. Šurina, P. Ebena, L. Janáčka, L. Vierne’a 22 marca, środa, g. 17.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Koncert dyplomantów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Bytomiu Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent 24 marca, piątek, g. 17.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Koncert dyplomantów Państwowej Ogólnokształ‑ cącej Szkoły Muzycznej II st. im. K. Szymanow‑ skiego w Katowicach Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent 25 marca, sobota, g. 17.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Talenty z Krainy Kwitnącej Wiśni Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent, soliści – najmłodsi artyści z Japonii 26 marca, niedziela, g. 17.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Talenty z Krainy Kwitnącej Wiśni Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent, soliści – artyści z Japonii 27 marca, poniedziałek, g. 18 Sala koncertowo-widowiskowa Muza, ul. Warszawska 2, Sosnowiec Koncert pasyjny Śląska Orkiestra Kameralna, Robert Kabara – dyrygent 31 marca, piątek, g. 19.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Rewelacja sezonu Koncert z okazji 500. rocznicy Reformacji Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Chór Filharmonii Śląskiej, Daniel Reuss – dyrygent, ElżK a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


bieta Grodzka-Łopuszyńska – I sopran, Urszula Kryger – II sopran, Ewa Marciniec – alt, Tomasz Zagórski – tenor, Józef Frakstein – bas, Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru Program: J.S. Bach – Wielka Msza h-moll BWV 232 1 kwietnia, sobota, g. 18.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Prima Aprilis z Bachem Śląska Orkiestra Kameralna, Robert Kabara – dyrygent, Julian Gembalski – organy, fortepian, Zbigniew Raubo – fortepian, Łukasz Mikołajczyk – fortepian, Regina Gowarzewska – prowadzenie Program: kompozycje J.S. Bacha 7 kwietnia, piątek, g. 19.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Mistrzowskie interpretacje Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Mykola Diadiura – dyrygent, Tomasz Daroch – wiolonczela Program: E. Elgar – Koncert wiolonczelowy e-moll op. 85, A. Dvořák – IX Symfonia e-moll op. 95 Z Nowego Świata 8 kwietnia, sobota, g. 18.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Perły baroku Śląska Orkiestra Kameralna, Robert Kabara – dyrygent, Roksana Wardenga – alt Program: J.S. Bach – Kantata Geist und Seele wird verwirret BWV 35, D. Scarlatti – Sonaty klawesynowe (wybór) w ar. na orkiestrę smyczkową R. Borowskiego, A. Vivaldi – Sinfonia in C, A. Vivaldi – Stabat Mater RV 621 9 kwietnia, niedziela, g. 19.00 Kościół pw. św. Józefa, Katowice-Załęże Crucifixus Chór Filharmonii Śląskiej, Jarosław Wolanin – dyrygent, Karina Paszek – słowo Program: A. Lotti – Crucifixus, R. Mauersberger – Pasja wg św. Łukasza wstęp wolny 19 kwietnia, środa, g. 18.00 Sala kameralna, Filharmonia Śląska Koncert kwartetu Dankart & Michał Urbańczyk Kwartet Dankart w składzie: Michał Siwy – I skrzypce, Paweł Muszała – II skrzypce, Rafał Woźniak – altówka, Katarzyna Muszała – wiolonczela, oraz Michał Urbańczyk – klarnet Program: J. Brahms – Kwintet klarnetowy h-moll op. 115, M. Ravel – Kwartet smyczkowy F-dur

RE P ERTUAR INSTYTU C JI ARTYSTY C ZNY C H 

21 kwietnia, piątek, g. 19.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Koncert dyplomantów Akademii Muzycznej im. K. Szy‑ manowskiego w Katowicach Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Jerzy Kosek – dyrygent 23 kwietnia, niedziela, g. 17.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Filharmoniczne wieczory organowe – Alleluja Chór Filharmonii Śląskiej, Violetta Bielecka – dyrygent, Daniel Strządała – organy, Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru, Władysław Szymański – słowo Program: N. Bruhns – Preludium e-moll (organy), P. Eben – Nedělní hudba, cz. IV – Finale (organy), J.F. Haendel – Alleluja z oratorium Mesjasz na chór i organy, J. Brahms – Adoramus te Christe, W. Kilar – Hymn paschalny, J. Krutul – Victime paschali laude, R. Janiak – Et in templo eius omnis loquetur gloriam (utwory na chór mieszany a cappella); M. Reger – Sonata d-moll op. 60, nr 2: (organy), D. Brenchley – Alleluja, M. Jasiński – Alleluja (utwory na chór mieszany a cappella), M. Sawa – Missa Claromontana na chór mieszany, organy i kotły 27 kwietnia, czwartek g. 11.00 i 17.00 28 kwietnia, piątek, g. 9.30 i 12.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Młoda Filharmonia – Skąd się biorą dźwięki? Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Wojciech Pławner – dyrygent, Bartosz Gaudyn – trąbka, Mateusz Konopka – puzon, dr Jerzy Jarosz – wykładowca UŚ, Regina Gowarzewska – prelegentka Program: J. Brahms – Taniec węgierski nr 1, F. Liszt – Preludia, J. Turrin – Fandango 29 kwietnia, sobota, g. 16.00 Sala kameralna, Filharmonia Śląska Filharmonia Konesera – W starym kinie Stanisław Janicki – słowo, Ad Libitum – zespół wokalny, Izabella Zielecka-Panek – dyrygent Program: Lata 20., lata 30. – widowisko poetycko-muzyczne 3 maja, środa, g. 10.30 Archikatedra Chrystusa Króla, Katowice Muzyczna oprawa mszy świętej za ojczyznę Chór Filharmonii Śląskiej, Jarosław Wolanin – dyrygent

311


6 maja, sobota, g. 19.00 Sala koncertowa Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego, Katowice Koncert na zakończenie warsztatów dyrygenckich Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Aleksandra Kruż – dyrygent, Agata Bąk – wiolonczela Program: W.A. Mozart – uwertura do opery Don Giovanni KV 527, J. Haydn – Koncert wiolonczelowy D-dur nr 2 Hob.VIIb:2, L. van Beethoven – VII Symfonia A-dur op. 92 7 maja, niedziela, g. 17.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska W 80 minut dookoła świata – koncert orkiestry Les Femmes Orkiestra Les Femmes, Joanna Ślusarczyk – dyrygent, wokal, Regina Gowarzewska – prelegentka Program: m.in. Ch. Chaplin – Smile, A. Barroso – Aquarela do Brasil, C. Badelt – Piraci z Karaibów, L. Anderson – The Irish Washer Woman 10 maja, środa, g. 18.00 Sala kameralna Filharmonii Śląskiej Koncert zespołu The Feel Harmonic Zespół wokalny The Feel Harmonic: Natalia Łukaszewicz-Charabin, Katarzyna Muller-Wantuła, Agnieszka Zawierucha, Janusz Fabisiak, Adam Seiffert Program: największe przeboje w nietuzinkowych aranżacjach gospel, swing i soul 12 maja, piątek, g. 19.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Szeherezada pod turecką batutą Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Achmed Ender Sakpinar – dyrygent, Janusz Olejniczak – fortepian Program: F. Tüzün’s – Cayda cıra, M. Rimski-Korsakow – Szeherezada op. 35, M. Ravel – Koncert fortepianowy G-dur 14 maja, niedziela, g.19.30 Kościół Mariacki pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Katowice Chór Filharmonii Śląskiej, Jarosław Wolanin – dyrygent Program: utwory o tematyce maryjnej wstęp wolny

312 

15 maja, poniedziałek, g.19.00 Sala koncertowo-widowiskowa Muza, ul. Warszawska 2, Sosnowiec Koncert w 115. rocznicę urodzin Jana Kiepury Śląska Orkiestra Kameralna 19 maja, piątek, g. 19.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Maestro Domarkas – pierwsza batuta Litwy Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Juozas Domarkas – dyrygent, Albrecht Menzel – skrzypce Program: P. Czajkowski – Koncert skrzypcowy D-dur op. 35, L. van Beethoven – V Symfonia c-moll op. 67 21 V 2017, niedziela, g. 17.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska The meeting – classic & jazz Ewa Uryga – wokal, kierownictwo artystyczne, Włodek Pawlik Trio w składzie: Włodek Pawlik – fortepian, Paweł Pańta – kontrabas, Cezary Konrad – perkusja 25 maja, czwartek g. 11.00 i 17.00 26 maja, piątek, g. 9.30 i 12.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Młoda Filharmonia – Bajki i nie bajki Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Bohdan Jarmołowicz – dyrygent, Jacek Kotlarski – śpiew, Regina Gowarzewska – prelegentka Program: muzyka z seriali i filmów dla dzieci 27 maja, sobota, g. 18.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Koncert na Dzień Matki Śląska Orkiestra Kameralna, Vadim Brodski – skrzypce 28 maja, niedziela, g. 17.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Filharmoniczne wieczory organowe Daniel Zaretsky (Rosja) – organy, Władysław Szymański – słowo Program: kompozycje L. Marchanda, J.S. Bacha, E. Gigouta, T. Dubois, L. Vierne’a, Ch.M. Widora

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


28 maja, niedziela, g.18.00 Kościół Jezusowy, Cieszyn Koncert z okazji 500. rocznicy Reformacji Śląska Orkiestra Kameralna, Chór Filharmonii Śląskiej, Jan Wincenty Hawel – dyrygent, Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru Program: G.P. Telemann – Eine feste Burg ist unser Gott TWV 8:7, Singet dem Herrn ein neues Lied TWV 7:30, J.S. Bach – Msza g-moll BWV 235 1 czerwca, czwartek g. 9.30, 12.00 i 17.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Dzień Dziecka w Filharmonii Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Bohdan Jarmołowicz – dyrygent, Jacek Kotlarski – śpiew, Regina Gowarzewska – prelegentka Program: muzyka z seriali i filmów dla dzieci 3 czerwca, sobota, g. 18.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Muzyczne obrazki Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Chór Filharmonii Śląskiej, Miłosz Kula – dyrygent, Jacek Mirucki – kontrabas, Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru Program: J. Rutter – Gloria, K. Ditters von Dittersdorf – II Koncert na kontrabas Es-dur Kr.172, S. Kusewicki – Koncert fis-moll op. 3, M. Musorgski – Obrazki z wystawy 7 czerwca, środa, g.18.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Jubileusz 70-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach Śląska Orkiestra Kameralna, Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent, soliści – pedagodzy i uczniowie PSM im. M. Karłowicza koncert zamknięty

Koncert dyplomantów dyrygentury Śląska Orkiestra Kameralna, Chór Filharmonii Śląskiej, studenci Instytutu Wokalistyki AM w Katowicach, Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru Program: F. Schubert – Msza G-dur D.167, F. Mendelssohn-Bartholdy – Sinfonia nr 9 C-dur 17 czerwca, sobota, g. 17.00 Sala kameralna, Filharmonia Śląska Wiedeński ogród muzyczny Orkiestry Salonowej Maestria Program: m.in. J. Strauss, E. Waldteufel, V. Monti, E. Kalman, J. Fucik, G. Winkler, H. Crucius, R. Stolz 24 czerwca, sobota, g. 18.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Szczęśliwy podstęp Śląska Orkiestra Kameralna, Robert Kabara – dyrygent, Sylwia Olszyńska – sopran, Tomasz Dziwisz – tenor i in. Program: G. Rossini – L’inganno felice (wykonanie koncertowe opery) 9 lipca, niedziela, g. 17.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska Koncert muzyki filmowej Śląska Orkiestra Kameralna, Leszek Sojka – dyrygent, Tomasz Stockinger – konferansjer Program: m.in. K. Dębski – Cantabile, W. Szpilman – W starym kinie, F. Chopin – Nokturn cis-moll, S. Joplin – ragtime The easy Winners, G.Gershwin – Summertime z opery Porgy and Bess

9 czerwca, piątek, g.19.00 Muzeum Śląskie, Katowice Inauguracja festiwalu Industriada 2017 Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Chór Filharmonii Śląskiej Program: Paweł Pudło – widowisko muzyczne Mechanizmy 14 czerwca, środa, g. 18.00 Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska

RE P ERTUAR INSTYTU C JI ARTYSTY C ZNY C H 

313


EENarodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

28 stycznia, sobota, g. 19.30 Z serii AUKSO AUKSO, Marek Moś – dyrygent, Zakopower

AA pl. W. Kilara 40-202 Katowice BB 32-732-53-20 – Dział Organizacji Widowni 32-732-53-12 – kasa biletowa CC nospr@nospr.org.pl DD http://www.nospr.org.pl

2 lutego, czwartek, g. 19.30 NOSPR, Giancarlo Guerrero – dyrygent, Jean-Efflam Bavouzet – fortepiano Program: A. Honneger – Pacific 231, M. Ravel – Koncert fortepianowy G-dur; S. Prokofiew – V Symfonia

Koncerty abonamentowe styczeń – czerwiec

10 lutego, piątek, g. 19.30 NOSPR, Alexander Liebreich – dyrygent, Alban Gerhardt – wiolonczela Program: U. Chin – Koncert wiolonczelowy; A. Brückner – IX Symfonia

Sala koncertowa 8 stycznia, niedziela, g. 12.00 Poranek noworoczny NOSPR / José Maria Florêncio NOSPR, José Maria Florêncio – dyrygent, Karina Skrzeszewska – sopran, Adam Sobierajski – tenor, Stanisław Kuflyuk – baryton Program: m.in. uwertury, arie i duety z operetek F. Lehára i I. Kálmána 12 stycznia, czwartek, g. 19.30 NOSPR / Jamie Phillips NOSPR, Jamie Phillips – dyrygent, Piotr Pławner – skrzypce Program: L. van Beethoven – Uwertura Coriolan, P. Glass – II Koncert skrzypcowy The American Four Seasons, E. Elgar – Wariacje Enigma 20 stycznia, piątek, g. 19.30 NOSPR / Okko Kamu NOSPR, Okko Kamu – dyrygent, Boris Belkin – skrzypce Program: J. Sibelius – Scena z żurawiami, M. Bruch – I Koncert skrzypcowy; C. Nielsen – II Symfonia Cztery temperamenty 27 stycznia, piątek, g. 19.30 Muzyka dawna Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini Il Giardino Armonico, Giovanni Antonini – dyrygent, Sandrine Piau – sopran Program: J. Haydn – Symfonia D-dur Le matin Hob. I/6, Kantata Berenice che fai Hob. XXIVa/10; W.A. Mozart – Giunse alfin il momento – Deh, vieni, non tardar – recytatyw i aria Zuzanny z IV aktu opery Wesele Figara KV 492, Non mi dir, aria Donny Anny z II aktu opery Don Giovanni KV 527, J. Haydn – Symfonia A-dur Tempora mutantur Hob. I/64, W.A. Mozart – Grazie ai numi parti – Nel grave tormento, recytatyw i aria Aspazji z opery Mitrydates, król Pontu

314 

11 lutego, sobota, g. 19.30 Z serii AUKSO AUKSO, Marek Moś – dyrygent, Andrzej Jagodziński Trio: Andrzej Jagodziński – fortepian, Adam Cegielski – kontrabas, Czesław Bartkowski – perkusja, Agnieszka Wilczyńska – śpiew Program: I. Strawiński – Pietruszka (fragmenty), K. Komeda – Kołysanka z filmu Dziecko Rosemary, Każdy szafę ma, z filmu Dwaj ludzie z szafą, Samotne wyspy serc, opracowania melodii ludowych: Krywań, W olszynie. Matulu moja, Oberek 19 lutego, czwartek, g. 19.30 NOSPR, Bassem Akiki – dyrygent, Kaja Danczowska – skrzypce, Marcin Majchrowski – komentator Program: A. Szałowski – Uwertura, F. Poulenc – Suita z baletu Les biches, M. Górecki – Concerto-Notturno na skrzypce i orkiestrę smyczkową, A. Roussel – Suita F-dur op. 33 24 lutego, piątek, g. 19.30 Muzyka dawna {oh!} Orkiestra Historyczna, Andreas Staier – piano­ forte, prowadzenie zespołu Program: J. Haydn – Symfonia D-dur L’Impériale Hob. I/53, Koncert na instrument klawiszowy G-dur Hob. XVIII/4, Symfonia B-dur La reine Hob. I/85

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


2 marca, czwartek, g. 19.30 NOSPR, Paul McCreesh, Chór NFM we Wrocławiu, Polski Narodowy Chór Młodzieżowy, Jennifer Johnston – mezzosopran, Peter Hoare – tenor, David Stout – baryton Program: E. Elgar – Oratorium Sen Gerontiusa 3 marca, piątek, g. 19.30 Rachel Podger – skrzypce, Kristian Bezuidenhout – pianoforte Program: W.A. Mozart – Sonata B-dur KV 454, Sonata D-dur KV 306/300l, Sonata Es-dur KV 302/293b, L. van Beethoven – Sonata c-moll op. 30 nr 2

21 kwietnia, piątek, g. 19.30 NOSPR, José Maria Florêncio – dyrygent, Antonio Meneses – wiolonczela Program: M. Nobre – Furioso na 2 orkiestry smyczkowe (pierwsze wykonanie w Europie), A. Dvořák – Koncert wiolonczelowy h-moll; G. Mahler – I Symfonia D-dur Tytan 27 kwietnia, czwartek, g. 19.30 NOSPR, Alexander Liebreich – dyrygent, Elisabeth Leonskaja – fortepiano Program: F. Schubert – VI Symfonia, R. Schumann – Koncert fortepianowy; J. Sibelius – II Symfonia

10 marca, piątek, g. 19.30 NOSPR, Łukasz Borowicz – dyrygent, Krzysztof Jabłoński – fortepian Program: L. van Beethoven – V Koncert fortepianowy; S. Rachmaninow – III Symfonia

12 maja, piątek, g. 19.30 Festiwal Katowice Kultura Natura NOSPR, Alexander Liebreich – dyrygent, Kowieński Chór Państwowy, Petras Bingelis – przygotowanie chóru, Camerata Silesia, Dietrich Henschel – baryton, Agata Zubel – sopran, Kurt Azesberger – tenor, Stephan Genz – baryton, Gerd Grochowski – baryton, Michael Pflumm – tenor, Heidi Elisabeth Meier – sopran, Katharina Magiera – alt Program: J. Haydn – Symfonia g-moll nr 39, A. Schönberg – Friede auf Erden, K. Szymanowski – Kantata Demeter, A. Schönberg – Drabina Jakubowa

9 kwietnia, niedziela, g. 12.00 NOSPR, Alexander Humala – dyrygent, Konrad Stolarski – fortepian, Marcin Majchrowski – komentator Program: R. Szczedrin – Suita Carmen (wybór), I Koncert fortepianowy, G. Bizet – II Suita Arlezjanka

18 maja, czwartek, g. 19.30 Festiwal Katowice Kultura Natura NOSPR, Alexander Liebreich – dyrygent, Michael Nagy – baryton Program: A. von Zemlinsky – Symfonia liryczna, L. van Beethoven – VI Symfonia Pastoralna

14 kwietnia, piątek, g. 19.30 {oh!} Orkiestra Historyczna, Ensemble Polyharmonique, Martyna Pastuszka – skrzypce, prowadzenie Program: A. Hammerschmidt – Vom Leiden Christi „Bis hin an des Kreuzes Stamm”, F. Tunder – Salve mi Jesu, J. Kuhnau – Tristis est anima mea, J. Rosenmüller – XII Sonata na 5 instrumentów smyczkowych i basso continuo, D. Buxtehude – Herzlich lieb hab ich dich o Herr BuxWV 41, Membra Jesu Nostri BuxWV 75

28 maja, niedziela, g. 12.00 NOSPR, Antoni Wit – dyrygent, Øystein Baadsvik – tuba Program: E. Grieg – II Suita Peer Gynt, Taniec Anitry z I Suity Peer Gynt (wersja na tubę i orkiestrę), J. Sibelius – Valse triste, A. Vivaldi – Zima z cyklu Cztery pory roku (wersja na tubę i orkiestrę), J. Brahms – Tańce węgierskie (wybór)

4 marca, sobota, g. 19.30 Les Arts Florissants, Paul Agnew – dyrygent, Cyril Auvity – tenor, Orfeusz, Paul Agnew – tenor, Apollo Program: C. Monteverdi – L’Orfeo (wykonanie estradowe)

15 kwietnia, sobota, g. 19.30 Z serii AUKSO AUKSO, Marek Moś – dyrygent Program: A. Vivaldi – Stabat Mater RV 621 na alt, zespół smyczkowy i basso continuo, G.B. Pergolesi – Stabat Mater na sopran, alt, zespół smyczkowy i organy

RE P ERTUAR INSTYTU C JI ARTYSTY C ZNY C H 

1 czerwca, czwartek, g. 19.30 NOSPR, Domingo Hindoyan – dyrygent, Boris Giltburg – fortepiano Program: S. Prokofiew – III Koncert fortepianowy; P. Czajkowski – IV Symfonia

315


3 czerwca, sobota, g. 19.30 Z serii AUKSO AUKSO, Marek Moś – dyrygent, Bester Quartet: Jarosław Bester – akordeon, Dawid Lubowicz – skrzypce, Oleg Dyyak – klarnet, akordeon, perkusja, Maciej Adamczak – kontrabas 9 czerwca, piątek, g. 19.30 Muzyka dawna Hofkapelle München, Alexander Liebreich – dyrygent, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia Program: H. Purcell – Dydona i Eneasz 11 czerwca, niedziela, g. 12.00 NOSPR, Stefan Asbury – dyrygent, Rafał Zambrzycki-Payne – skrzypce, Marcin Majchrowski – komentator Program: B. Smetana – Poemat symfoniczny Wełtawa z cyklu Moja Ojczyzna, L. Janáček – Koncert skrzypcowy Wędrówka duszyczki, Z. Kodály – Koncert na orkiestrę (50. rocznica śmierci kompozytora) 23 czerwca, piątek, g. 19.30 NOSPR, Alexander Liebreich – dyrygent, Alexei Volodin – fortepiano Program: J. Brahms – II Koncert fortepianowy; R. Strauss – Symfonia alpejska

DD Szczegółowy plan wszystkich koncertów (nie tylko abonamentowych) na http://www.nospr.org.pl

316 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EETEATR KOREZ AA pl. Sejmu Śląskiego 2 40-032 Katowice BB 32-209-00-88, 32-785-70-15 (kasa) CC biuro@korez.art.pl DD http://www.korez.art.pl

Ballady kochanków i morderców wg Nicka Cave’a reżyseria: Robert Talarczyk

Poczekalnia Piotra Bułki reżyseria: Joanna Zdrada Niedźwiedź/Oświadczyny Antoniego Czechowa reżyseria: Maciej Ferlak Mianujom mie Hanka Alojzego Lyski reżyseria: Mirosław Neinert Wiwisexia Tomasza Jachimka reżyseria: Mirosław Neinert

Cholonek wg powieści „Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny” Janoscha reżyseria: Mirosław Neinert i Robert Talarczyk, scenografia: Ewa Satalecka, opracowanie muzyczne: Stanisław Szydło Dwa Jima Cartwrighta reżyseria: Robert Talarczyk Homlet Andrzeja Celińskiego reżyseria: Andrzej Celiński Kolega Mela Gibsona Tomasza Jachimka reżyseria: Waldemar Patlewicz Kometa, czyli ten okrutny wiek XX wg songów Jaromíra Nohavicy reżyseria: Mirosław Neinert i Robert Talarczyk Kwartet dla 4 aktorów Bogusława Schaeffera reżyseria zespołowa pod kierunkiem Mirosława Neinerta Okupska śpiewa Brechta recital songów Bertolta Brechta z muzyką Kurta Weilla Pojedynek Anthony’ego Shaffera reżyseria: Radek Dunaszewski Scenariusz dla 3 aktorów Bogusława Schaeffera opracowanie: Mikołaj Grabowski Swing Abelarda Gizy reżyseria: Mirosław Neinert Sztuka Yasminy Rezy reżyseria: Andrzej Celiński

RE P ERTUAR INSTYTU C JI ARTYSTY C ZNY C H 

317


EETEATR ŚLĄSKI IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO AA Rynek 10 40-003 Katowice BB 32-258-72-51/52 CC teatrslaski@teatrslaski.art.pl DD http://www.teatrslaski.art.pl http://www.doteatru.info http://www.facebook.com/TeatrSlaski http://www.facebook.com/ScenawGalerii

DUŻA SCENA Cinema! Beppego Navello reżyseria: Beppe Navello, scenografia: Francesco Fassone Czarny ogród Małgorzaty Szejnert/Krzysztofa Kopki reżyseria: Jacek Głomb, scenografia i kostiumy: Małgorzata Bulanda Dziady Adama Mickiewicza reżyseria: Krzysztof Babicki, scenografia: Marek Braun Lot nad kukułczym gniazdem Dale’a Wassermana reżyseria: Robert Talarczyk, scenografia i kostiumy: Marcel Sławiński, Katarzyna Sobańska Mayday Raya Cooneya reżyseria: Wojciech Pokora, scenografia: Jozef Napiórkowski Mayday 2 Raya Cooneya reżyseria: Marcin Sławiński, scenografia: Joanna Schoen

Przygody Sindbada Żeglarza Bolesława Leśmiana reżyseria: Jarosław Kilian, scenografia: Adam Kilian i Jarosław Kilian Skazany na bluesa Przemysława Angermana i Jana Kidawy-Błońskiego reżyseria: Arkadiusz Jakubik, scenografia: Joanna Macha Wesele Stanisława Wyspiańskiego reżyseria: Radosław Rychcik scenografia: Anna Maria Karczmarska W 80 dni dookoła świata. Tam i z powrotem Roberta Górskiego wg Juliusza Verne’a reżyseria: Robert Talarczyk, scenografia: Ilona Binarsch Western Artura Pałygi reżyseria: Robert Talarczyk, Rafał Urbacki, scenografia i kostiumy: Adrianna Gołębiewska Wujek.81. Czarna ballada scenariusz i reżyseria: Robert Talarczyk, scenografia: Iga Słupska, Szymon Szewczyk

SCENA KAMERALNA Bóg mordu Yasminy Rezy reżyseria: Henryk Adamek, scenografia: Wojciech Jankowiak Chłopiec z łabędziem Ingmara Villqista reżyseria i scenografia: Ingmar Villqist Jakobi i Leidental Hanocha Levina reżyseria i scenografia: Joanna Zdrada

Ożenek Nikołaja Gogola reżyseria: Nikołaj Kolada, scenografia i kostiumy: Anna Tomczyńska, Nikołaj Kolada

Małe zbrodnie małżeńskie Érica-Emmanuela Schmitta reżyseria: Grzegorz Kempinsky, scenografia: Barbara Wołosiuk

Piąta strona świata Kazimierza Kutza reżyseria: Robert Talarczyk, scenografia, kostiumy, rysunki: Ewa Satalecka

Oskar i Pani Róża Érica-Emmanuela Schmitta adaptacja i reżyseria: Grzegorz Kempinsky, scenografia: Bożena Pędziwiatr

Poskromienie złośnicy Williama Szekspira reżyseria: Tadeusz Bradecki, scenografia: Paweł Dobrzycki

Piękni dwudziestoletni Marka Hłaski reżyseria: Piotr Ratajczak, scenografia i kostiumy: Matylda Kotlińska

318 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


Sklepy cynamonowe Brunona Schulza reżyseria i scenografia: Ingmar Villqist Śmieszny staruszek Tadeusza Różewicza reżyseria i kostiumy: Ewa Wyskoczyl, scenografia: Robert Mleczko

SCENA W MALARNI Antygona w Nowym Jorku Janusza Głowackiego reżyseria: Filip Gieldon, scenografia: Adrianna Gołębiewska Moja ABBA Tomasza Mana reżyseria: Katarzyna Deszcz, scenografia: Andrzej Sadowski

PLANOWANE PREMIERY Słowo o Jakubie Szeli Brunona Jasieńskiego reżyseria: Michał Kmiecik styczeń Wściekłość Artura Pałygi reżyseria: Piotr Ratajczak prapremiera Lulu Franka Wedekinda reżyseria: Maja Kleczewska Żar Sándora Máraiego reżyseria: Tadeusz Bradecki

Ostatnie tango w Paryżu Roberta Alleya reżyseria: Jacek Bała, scenografia: Karolina Mazur Podróż do wnętrza pokoju Michała Walczaka reżyseria: Ewa Małecki, scenografia: Maciej Czuchryta

SCENA W SZYBIE WILSON Morfina Szczepana Twardocha reżyseria: Ewelina Marciniak, scenografia: Katarzyna Borkowska Leni Riefenstahl. Epizody niepamięci Igi Gańczarczyk i Łukasza Wojtyski reżyseria: Ewelina Marciniak, scenografia: Katarzyna Borkowska

SCENA W GALERII Kamienie Grażyny Jagielskiej reżyseria: Bartłomiej Błaszczyński, scenografia: Berta Witowska Sztuka mięsa Weroniki Murek reżyseria: Robert Talarczyk, scenografia: Ilona Binarsch Psubracia Artura Pałygi reżyseria: Mateusz Znaniecki, kostiumy: Adrianna Gołębiewska

RE P ERTUAR INSTYTU C JI ARTYSTY C ZNY C H 

319


EETEATR ZAGŁĘBIA AA ul. Teatralna 4 41-200 Sosnowiec BB 32-266-07-91 CC sekretariat@teatrzaglebia.pl CC bow@teatrzaglebia.pl DD http://www.teatrzaglebia.pl

Dobry wojak Szwejk Jarosława Haszka, Igora Gorzkowskiego reżyseria: Igor Gorzkowski Siódemka Ziemowita Szczerka, Michała Kmiecika reżyseria: Remigiusz Brzyk

Korzeniec Zbigniewa Białasa i Tomasza Śpiewaka reżyseria: Remigiusz Brzyk

Pyza na polskich dróżkach Hanny Januszewskiej, Arkadiusza Klucznika reżyseria: Arkadiusz Klucznik

Królewna Śnieżka reżyseria: Karol Suszka

Cesarz Ryszarda Kapuścińskiego, Tomasza Mana reżyseria: Aneta Głuch-Klucznik

Kariera Romualda S., czyli ile jeszcze decybeli wytrzymasz, zanim nie wytrzymasz Jana Czaplińskiego reżyseria: Piotr Ratajczak Prywatna klinika Johna Chapmana i Dave’a Freemana reżyseria: Jerzy Fedorowicz Szewczyk Dratewka Marii Kownackiej (Scena Inicjatyw Aktorskich) reżyseria zespołowa

PLANOWANE PREMIERY Prezent urodzinowy Robina Hawdona (Scena Inicjatyw Aktorskich) styczeń Zemsta Aleksandra Fredry luty

Eugeniusz Bodo – Czy mnie ktoś woła? reżyseria: Rafał Sisicki Koń, kobieta i kanarek Tomasza Śpiewaka reżyseria: Remigiusz Brzyk Czerwone Zagłębie Jarosława Jakubowskiego reżyseria: Aleksandra Popławska, Marek Kalita Wij. Ukraiński horror Mikołaja Gogola, Łukasza Kosa reżyseria: Łukasz Kos Boeing, Boeing Marca Camolettiego (Scena Inicjatyw Aktorskich) reżyseria: Wojciech Leśniak Najdroższy Francisa Vebera reżyseria: Paweł Aigner Wakacje z duchami Adama Bahdaja, Piotra Rowickiego reżyseria: Jerzy Jan Połoński Sala Królestwa Tomasza Śpiewaka reżyseria: Tomasz Śpiewak

320 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EETEATR NOWY W ZABRZU AA pl. Teatralny 1 41-800 Zabrze BB 32-271-32-56 CC sekretariat@teatrzabrze.pl DD http://www.teatrzabrze.pl

Balladyna Juliusza Słowackiego reżyseria: Ingmar Villqist, scenografia i kostiumy: Marcel Sławiński i Katarzyna Sobańska Dziady cz. II Adama Mickiewicza reżyseria: Irena Jun, scenografia: Jerzy Kalina Idziemy po skarb Janoscha adaptacja i reżyseria: Zbigniew Stryj, scenografia i kostiumy: Marika Wojciechowska, muzyka: Bogdan Kisiel Matki Piotra Rowickiego reżyseria: Katarzyna Deszcz, scenografia: Andrzej Sadowski Oskar i Pani Róża Érica-Emmanuela Schmitta adaptacja, reżyseria i opracowanie muzyczne: Marek Pasieczny, scenografia: Janusz Pokrywka Wszystko o kobietach. Wszystko o mężczyznach Mira Gavrana reżyseria: Bartłomiej Wyszomirski, scenografia: Iza Toroniewicz Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego reżyseria: Krzysztof Prus, scenografia: Marek Mikulski Zemsta Aleksandra Fredry reżyseria: Zbigniew Stryj, scenografia: Bartłomiej Latoszek Związek otwarty Franki Rame i Daria Fo reżyseria: Grzegorz Kempinsky, scenografia: Barbara Wołosiuk O co biega? Philipa Kinga reżyseria: Marcin Sławiński, scenografia: Anna Sekuła

Plastusiowy pamiętnik Marii Kownackiej reżyseria: Zbigniew Stryj, scenografia: Joanna Puk Boże mój! Anat Gov reżyseria: Jerzy Makselon, scenografia: Joanna Puk Wysokie napięcie reżyseria: Zbigniew Stryj, scenografia: Grupa Dekoratornia 68 Kocham Marka Koterskiego reżyseria: Krzysztof Prus, scenografia: Marek Mikulski Obywatel K. Piotra Rowickiego reżyseria: Piotr Ratajczak, scenografia i kostiumy: Matylda Kotlińska Zaręczyny Wojciecha Tomczyka reżyseria: Marcin Sławiński, scenografia: Maciej Chojnacki Podopieczni Elfriede Jelinek reżyseria: Katarzyna Deszcz, scenografia: Łukasz Błażejewski Opowieść wigilijna Charlesa Dickensa reżyseria: Henryk Adamek, scenografia: Wojciech Jankowiak Garnitur prezydenta Maliny Prześlugi reżyseria: Julia Mark, scenografia: Jan Kozikowski Ciało moje Marka Pruchniewskiego reżyseria: Marek Pasieczny, scenografia: Janusz Pokrywka

PLANOWANE PREMIERY Ku Klux Klan Katarzyny Surmiak-Domańskiej reżyseria: Maciej Podstawny marzec Sierotka Marysia Marii Konopnickiej czerwiec

Jasiu, albo polish joke Davida Ivesa reżyseria: Maciej Podstawny, scenografia: Kaja Migdałek

RE P ERTUAR INSTYTU C JI ARTYSTY C ZNY C H 

321


foto: Archiwum Wydawnictwa Augustana

Jedyny w Polsce pomnik Marcina Lutra znajduje się w Bielsku-Białej na skwerze obok ewangelicko-augsburskiego kościoła Zbawiciela


500 lat temu, 31 października 1517 roku Marcin Luter, ogłaszając w W ­ ittenberdze 95 tez przeciwko praktyce odpustów, dał początek Reformacji. Sejmik Województwa Śląskiego postanowił upamiętnić tę rocznicę i ogłosił rok 2017 Rokiem Reformacji. Ogólnopolska Inauguracja Obchodów Jubileuszu 500 lat Reformacji miała miejsce 31 października 2016 roku w kościele Jezusowym w Cieszynie. ­Kilkanaście dni wcześniej (15 października) również w Cieszynie odbyła się uro‑ czysta wspólna sesja obrad Synodów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Kościoła Ewangelicko‑Refor­ mowanego w RP. Z kolei 5 listopada w Bielsku-Białej miało miejsce Śląskie Forum Reformacyjne. O wybranych wydarzeniach Roku Reformacji w województwie śląskim informujemy poniżej.

EEKalendarium – Rok Reformacji 8 lutego, Cieszyn

Szlak Europejskich Miast Reformacji – Cieszyn Miasto Reformacji Uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego, Rady Powiatu Cieszyńskiego i Rady Miasta Cieszyna 9 lutego, Katowice

Konferencja „500 lat Reformacji” Org.: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 22 kwietnia, Góra – Ustroń-Nierodzim – Bielowicko

15‑18 czerwca, Ustroń, Wisła, Cieszyn, Bielsko‑Biała

Ewangelickie Dni Kościoła „Zawsze razem z Chrystusem” Org.: Kościół Ewangelicko‑Augsburski, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku‑Białej 17 czerwca – 31 października, Bielsko‑Biała

Wystawa „Pod znakiem róży nad Białą”, Wystawa towarzysząca „Reformacja w Europie Środkowo‑Wschodniej” Org.: Muzeum Historyczne w Bielsku‑Białej (szerzej na str. 264)

Wycieczka autokarowa do obecnych i byłych kościołów ewangelickich na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego

25‑26 czerwca, wybrane kościoły diecezji katowickiej i cieszyńskiej

Org.: Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie (uwaga: organizator zastrzega prawo do dokonania korekt trasy)

Org.: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

26‑28 maja, Cieszyn

Konferencja historyczna „500 lat Reformacji na Śląsku Cieszyńskim” oraz pamiątka poświęcenia kościoła Jezusowego Org.: Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Parafia Ewangelicko‑Augsburska w Cieszynie 10 czerwca, Katowice, kościół Zmartwychwstania Pańskiego

I Ogólnopolski Chóralny Przegląd Pieśni Ewangelickich Org.: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

Dni Otwartych Kościołów 26‑27 sierpnia, Pszczyna

Konferencja naukowa „500 lat Reformacji” Uroczysty koncert „Warownym grodem”. Zwiedzanie Muzeum Zamkowego. „Pożegnanie lata” – lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży Org.: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko‑Augsburskiego 13 września, Chorzów, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny

Uroczystość otwarcia zrekonstruowanego kościoła z Bytomia‑Bobrka Org.: Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie 28‑30 września, Katowice

Konferencja: „500 lat Reformacji na Górnym Śląsku” Org.: Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej Katowicach 5 0 0 l at r e f o r m a c j i  

325


1 października 2017 – 28 lutego 2018, Bytom

Ponadto

Wystawa „Radą i czynem. Luteranie w Bytomiu w XIX i XX wieku”

Koncert „Solus Christus” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny:

Org.: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (szerzej na str. 269) 7 października, Katowice

Główne uroczystości w diecezji katowickiej Org.: Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko‑Augsburskiego 7 października, Zabrze-Mikulczyce – Sieroty – Zacharzowice – Szałsz

Wycieczka autokarowa do obecnych i byłych kościołów ewangelickich na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego Org.: Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie (uwaga: organizator zastrzega sobie prawo do dokonania korekt trasy) 20 października 2017 – 29 kwietnia 2018, Muzeum Śląskie w Katowicach

13 maja Wrocław, 4 czerwca Ruda Śląska, 16 czerwca Cieszyn, 25 czerwca Tarnowskie Góry, 30 czerwca Koszalin, 11 sierpnia Ostróda, 12 sierpnia Pisz, 13 sierpnia Suwałki, 27 sierpnia Pszczyna, 7 października Katowice, 13 paździer‑ nika Piła, 14 października Toruń

EEWydawnictwa JJ

­Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny (październik 2016)

JJ

JJ

JJ

JJ

Org.: Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko‑Augsburskiego październik – grudzień, Chorzów

Wierzyć mię, Panie, ucz. Muzyka organowa śląskich kompozytorów ewangelickich, wyk.

Doskonały kancjonał polski zawierający w sobie pieś­ni, hymny i psalmy chrześcijań‑ skie (Brzeg 1673), cykl „Złota Kolekcja Ślą-

skiej Reformacji”, wyd. Biblioteka Śląska w Katowicach (maj 2017) JJ

Wystawa „Wyroczki ewangelickie”

Adam Gdacjusz: Postilla popularis to jest kaza‑ nia na Ewangelie święte… (Leszno 1651), cykl

„Złota Kolekcja Śląskiej Reformacji”, wyd. Biblioteka Śląska w Katowicach (czerwiec 2017)

Org.: Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie listopad, Chorzów

Przez rok kościelny z pieśnią ewangelicką –

Tomasz Ploch – płyta CD, wyd. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (marzec 2017)

31 października, Katowice

Nabożeństwo ogólnopolskie w rocznicę rozpoczęcia Reformacji

Kalendarz Jubileuszowy, wyd. Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (grudzień 2016) płyta chóru Largo Cantabile, wyd. Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (styczeń 2017)

Wystawa „Historyczne i kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku” (tytuł roboczy) Org.: Muzeum Śląskie w Katowicach (szerzej na str. 279)

Solus Christus – płyta CD, wyk. i wyd. Zespół

JJ

Konferencja „Religijność ludowa wśród wyznawców Kościoła Ewangelicko‑Augsburskiego”

Jeremiasz Roter: Schlüssel zur Polnischen und Teutschen Sprache = Klucz do Polskiego i Nie‑ mieckiego języka… (Gdańsk 1646), cykl „Złota Kolekcja Śląskiej Reformacji”, wyd. Biblioteka Śląska w Katowicach (lipiec 2017)

Org.: Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie JJ

Jan Arndt: Rajski ogródeczek pełen cnót chrze‑ ścijańskich… (Brzeg 1772), cykl „Złota Kolek-

cja Śląskiej Reformacji”, wyd. Biblioteka Śląska w Katowicach (wrzesień 2017) JJ

Reformacja na Górnym Śląsku – album, wyd. Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach (wrzesień 2017)

326 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


JJ

JJ

Śladami bytomskich ewangelików – film edu­kacyjny, prod. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (październik 2017) Transit umbra – lux permanet. Ewangelicy na ­Górnym Śląsku na przestrzeni wieków, wyd.

JJ

cha z muzyką organową, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (maj 2017)

JJ

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (październik 2017)

JJ

„Fabryka Silesia” – numer kwartalnika pod hasłem „Reformacja”, wyd. Regionalny Instytut Kultury

JJ

Marcin Luter: Mały katechizm, tłum. Samuel Zasa-

JJ

dius (Brzeg 1734), reprint druku, wyd. Biblioteka Śląska w Katowicach (październik 2017) JJ

Kościoły ewangelicko‑augsburskie Śląska (tytuł robo-

JJ

czy) – przewodnik po architekturze sakralnej, wyd. Muzeum Śląskie w Katowicach (listopad 2017)

JJ

500 lat Reformacji na Śląsku Cieszyńskim – publi-

kacja pokonferencyjna, wyd. Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach (2018) JJ

JJ

JJ

500 lat Reformacji na Górnym Śląsku – publikacja

pokonferencyjna, wyd. Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach (2018)

EEProgramy edukacyjne,

JJ

Przy wspólnym stole. Znam – rozumiem – szanuję

JJ

Początek nowej epoki. Ewangelicy na Górnym Śląsku – spotkanie z cyklu „Rozbieranie Śląska. Rok Reformacji”, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (7 marca)

JJ

Na początku było słowo – warsztaty dla dzieci, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (październik 2017) Lekcje muzealne z warsztatami dla szkół gimnazjalnych, Muzeum Śląskie w Katowicach (listopad 2017) ABC Reformacji – O protestantyzmie dzisiaj – cykl spotkań, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (listopad 2017) ABC Reformacji – Cmentarze ewangelickie w Bytomiu –

Wieża Babel – warsztaty dla dzieci, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (listopad 2017)

JJ

– warsztaty dla młodzieży, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (luty – listopad 2017) JJ

ABC Reformacji – Sola scriptura – cykl spotkań, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (październik 2017)

cykl spotkań, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (listopad 2017)

spotkania, koncerty kameralne JJ

Pokłosie Reformacji – konflikty religijne i ich oblicze we współczesnej kulturze – rozmowy i dyskusje,

Muzeum Śląskie – Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach (27 października 2017 – 28 stycznia 2018)

Andrzej Niedoba: Rzeka niepokorna (saga beskidzka),

wyd. Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (październik 2017)

JJ

Muzyczne spotkania wokół Róży – Heinrich Schulz‑ ‑Beuthen i jego inspiracje. In memoriam – koncert muzyki kameralnej, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (wrzesień 2017)

w Katowicach (październik 2017) JJ

Muzyczne spotkania wokół Róży – Wierzyć mię, Panie, ucz – koncert promujący płytę Tomasza Plo-

ABC Reformacji – Kościół ewangelicki jako miejsce życia wspólnotowego. Sola scriptura – cykl spotkań, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (grudzień 2017)

JJ

Śladami ewangelików śląskich – sobotnie spotkania edukacyjne, Muzeum Śląskie – Centrum ­Scenografii Polskiej w Katowicach (2018)

Muzyczne spotkania wokół Róży – The best of Bach – koncert muzyki kameralnej, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (marzec 2017)

JJ

Droga do nowoczesności. Wpływ reformacji na roz‑ wój nauki i sztuki – spotkanie z cyklu „Rozbieranie Śląska. Rok Reformacji”, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (4 kwietnia)

5 0 0 l at r e f o r m a c j i  

327


skorowidz FILHARMONIA CZĘSTOCHOWSKA IM. BRONISŁAWA HUBERMANA W CZĘSTOCHOWIE Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej, Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum na zdjęciu: Agata Widera-Burda

foto: Zbigniew Burda

skorowidz


EEFILM, FOTOGRAFIA

Rocznica śmierci Zbigniewa Cybulskiego (Katowice) 21

Babski Comber (Żywiec)

64

Stare Kino w Starym Zamku (Bielsko‑Biała)

31

BCKino (Bytom)

32

Student Węgiel Film Festival (Katowice)

85

BCKino Plenerowe (Bytom)

183

Śląska Fotografia Prasowa (Katowice)

54

Czechowickie Prezentacje Filmowe (Czechowice‑Dziedzice) 202

Twórcy Kultury Śląskiej (Nakło Śląskie)

220

Drugie Lato Filmowe z Promykiem – Bystrzański Festiwal Filmowy (Bystra) Ferie po Zbóju (Żywiec)

162 26

Festiwal Dobrych Filmów (Czechowice‑Dziedzice) 28 Festiwal Fotografii Plener (Żory)

195

Festiwal Górski Adrenalinium (Żywiec)

217

Filmowa Pełnia Księżyca (Katowice)

159

Foto Art Festival (Bielsko‑Biała)

214

Home Movie Day (Katowice)

237

Katowicki Przegląd Filmów Górskich (Katowice) 63 Kino w Bibliotece (Sosnowiec)

38

Kinolub (Rybnik)

132

Kinoszkoła oraz Kinoprzedszkole (Zawiercie)

223

Konkurs Fotograficzny „Kocham psa, kocham kota” (Rybnik‑Niewiadom)

131

Konkurs Fotograficzny „Bielsko‑Biała fascynuje” (Bielsko‑Biała)

185

Letnie Kino Plenerowe (Gliwice)

145

Maraton Strachu (Żywiec)

218

Maraton walentynkowy (Żywiec)

50

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Watch Docs – Prawa Człowieka w Filmie (Kłobuck) 215 Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2017 (Częstochowa) 94 Międzynarodowy Konkurs Fotografii Przemysłowej i Industrialnej „Foto Pein 11” (Rybnik) 136 Noc Spadających Gwiazd (Katowice) Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej „OFFO” (Rybnik)

Wojewódzki Konkurs Filmowy „Video, ergo sum – Widzę, więc jestem” (Częstochowa)

98

EEFOLKLOR, SZTUKA LUDOWA Art Naif Festiwal (Katowice)

135

Bal Góralski (Istebna)

24

Beskidzki Karnawał (Żywiec)

28

Dni Koronki Koniakowskiej (Koniaków)

178

Dożynkowy Plon Niesiemy (Chorzów)

176

Dziecięce Zabawy na Wiejskim Podwórku (Chorzów) 138 Dzień Rzemiosła (Chorzów) Fajer po Szychcie (Żory) Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu

110 32 163

Festiwal Folklorystyczny Powiatu Kłobuckiego 203 (Wręczyca Wielka) Festiwal Gwary Śląskiej (Wielowieś) Festiwal Pieśni i Pieśniczek Śląskich (Żory)

239 51

Festiwal Pieśni Wędrownych (Chorzów)

155

Festyn Istebniański w Istebnej

163

Folk Day – XIII Międzynarodowy Konkurs Heligonistów (Węgierska Górka)

162

Folkloriada Jurajska (Żarki Letnisko)

176

Gdzie Biją Źródła (Ustroń)

178

177

Gminny i Międzyszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek oraz Małych Form Kolędniczych „Gwiazda Betlejemska” (Brzuśnik)

233

Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną (Milówka) 89

Ogólnopolski Konkurs Małych Form Dokumentalnych „Świat wokół mnie” (Rybnik) 29 Piątek z Iksem (Mikołów)

Tydzień Filmu Polskiego Filmowe Polonica (Czechowice‑Dziedzice) 71

36

Poplenerowa wystawa fotografii (Częstochowa) 23

Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych (Ujsoły) Godki Śląskie (Żory) Gorolski Święto w Jabłonkowie

23

88 66 163

Przegląd Filmowy „Wakacyjne Kadry” (Cieszyn) 165

Góralski koncert kolęd i pastorałek (Ujsoły)

19

Przegląd Polskiego Filmu Fabularnego (Zawiercie) 258

Górnośląskie Kroszonki (Bytom)

65

Hołdymas Gazdowski (Jeleśnia)

217

S K ORO W IDZ

331


Jarmark Kromołowski (Zawiercie‑Kromołów) 185

Noc Świętojańska (Brenna)

141

Jarmark Produktów Tradycyjnych (Chorzów) 163

Noc Świętojańska (Żywiec)

139

Ogólnopolski Przegląd Zespołów Folklorystycznych (Kłobuck)

66

Orszak Trzech Króli (Skoczów)

29

Jarmark rękodzieła (Szczyrk) Jarmark Rzemiosła i Rękodzieła (Będzin) Jarmark Wielkanocny (Łodygowice)

98 141 88

Jesienne Spotkania z Folklorem (Chorzów‑Batory) 239 Jura Rok Festiwal (Kłomnice) Jurajski Przegląd Grup Kolędniczych „Herody 2017” (Niegowa)

141

Ostatki (Niegowa) Pasterka Góralska (Żabnica)

52 255

Pogodejmy po Naszymu (Goczałkowice‑Zdrój) 241

27

Posiady Gawędziarskie oraz Konkurs Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych (Jeleśnia)

238

20

Powiatowy Konkurs na Ozdoby Wielkanocne (Racibórz) 88

Koncert Charytatywny „Kapela Serc” (Zawiercie) 120

Powitanie Wiosny w Hajdukach (Chorzów‑Batory) 68

Koncert dla Mamy i Taty (Radzionków) 114

Przegląd Instrumentalistów i Gawędziarzy (Międzybrodzie Żywieckie)

178

Koncert noworoczny (Zawiercie)

27

Koncert noworoczny (Kłobuck)

28

Koncerty Małego Śląska (Radzionków)

49

Przegląd Potraw Regionalnych „Święto Łasucha III” oraz Dni Gminy (Wieprz)

155

Konkurs Haftu i Rękodzieła Artystycznego „Zajączkowe Haftowanie” (Zabrze)

72

Konkurs na Ozdoby Wielkanocne (Żory)

63

Konkurs na Palmę Wielkanocną (Jeleśnia)

88

Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody” (Żywiec, Milówka) 27

Konkurs na Palmy Wielkanocne (Gilowice)

87

Przegląd Zespołów Regionalnych (Rudzica)

164

Redyk w Korbielowie (Korbielów)

113

Regionalny Festiwal Folklorystyczny. XIX Parada Ludowego Stroju Śląskiego „Jak Cie widzóm, tak Cie piszóm” (Wola)

120

Kolędowanie w Sopotni Małej (Sopotnia Mała)

Konkurs Palm Wielkanocnych (Bielsko‑Biała) 86 Konkurs Palm Wielkanocnych (Pilica)

88

Konkurs Wiedzy o Regionie (Istebna)

93

Koziański Wieczór Kolędowy (Kozy)

22

Kupiecki Sąsiek w Żareckiej Stodole (Żarki) 94 Łossod (Przybędza)

200

Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych (Pietrzykowice)

19

Regionalny Konkurs Gawędziarzy „W Niewiadomiu po śląsku” (Rybnik‑Niewiadom) 73 Rozsód Łowiec (Istebna‑Stecówka)

200

Rozsód Łowiec (Koniaków)

200

Międzykulturowy Festiwal Folklorystyczny „Zagłębie i Sąsiedzi” (Dąbrowa Górnicza)

94

Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne w Wiśle

Słowiańska Noc Zakochanych (Koziegłowy) 140

163

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Silesia” (Koszęcin)

Smaki Karpat – Czas na bryndzę (Koniaków) 138

183

Sobótka (Niegowa)

134

Spotkania Folklorystyczne „Etnostrada” (Częstochowa) 219

Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” Euro‑Folklor 2017 (Zebrzydowice)

107

Spotkania pod Brzymem (Pszczyna)

117

Na Świętego Jana (Chorzów)

140

Śląsko Wilijo (Chorzów)

254

Noc Świętego Jana (Milówka)

140

Święto Powiatu – Powiatowy Przegląd Potraw Regionalnych (Żywiec)

179

332 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


Święto Powiatu Bielskiego oraz Przegląd Potraw Regionalnych „Kulinarne dziedzictwo polsko‑czeskiego pogranicza” (Bystra) 155

Festiwal Kultur Świata (Czechowice‑Dziedzice) 95

Święty Walenty patronem Bierunia (Bieruń)

49

Topienie marzanny (Miasteczko Śląskie‑Brynica)

67

Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz (Rybnik) 52

Tradycyjne Obchody Święta Matki Boskiej Zielnej (Juszczyna)

178

Tukej Piyknie Godomy (Racibórz)

109

Turniej Tańców Śląskich w Formie Towarzyskiej (Katowice) 97 Turniej Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej im. Mariana Cieśli „Jak ze Suszca powędruję” (Suszec) 234 Turniej Żniwowania Metodami Tradycyjnymi „Josiynicki Żniwowani” (Jasienica)

175

Tydzień Kultury Beskidzkiej

163

Wawrzyńcowe Hudy w Ujsołach

163

Wielkanoc na Śląsku (Chorzów)

84

Wielkanocny Stół (Czernichów)

86

Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych (Wisła)

138

Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych (Brenna)

155

Zwyk Bacowski (Soblówka)

137

33

Amatorski Festiwal Teatralny „Oho” (Zabrze) 144 Bibliożerca Roku (Sosnowiec)

144

Bielskie Spotkania Teatralne (Bielsko‑Biała) 109 Czytał dziadek, czytał tato, czytasz Ty? (Racibórz) 121

63

Jastrzębski Przegląd Jasełek (Jastrzębie‑Zdrój) 253 Jesienne Dni Książki (Buczkowice)

218

Jesień Poetycka (Sławków)

216

Jesteśmy Jedną Rodziną (Goczałkowice‑Zdrój) 119 Jubileuszowy Przegląd Widowisk Jasełkowych „Radlińskie Betlejki” (Radlin)

22

Jurajska Jesień Poetycka (Złoty Potok)

215

Kakauszale – Fest Literacki A.D. MMXVII (Ruda Śląska)

213

Karnawałowy Ogródek Teatralny (Czechowice‑Dziedzice) 53 Katowicki Karnawał Komedii (Katowice)

27

Katowickie Prezentacje Biblioteczne (Katowice) 241 Konkurs Recytatorski Wisławy Szymborskiej „Niektórzy lubią poezję” (Bielsko‑Biała) Konkurs Recytatorski dla Dzieci „Wierszyki Przedszkolaka” (Piekary Śląskie) Konkurs Recytatorski dla Seniorów z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (Piekary Śląskie)

EELITERATURA I TEATR Alchemia Słów (Katowice)

Gminny Konkurs Recytatorski (Olsztyn)

Konkurs Recytatorski Poetów i Pisarzy Regionu Beskidzkiego im. Magdaleny Zawady (Jeleśnia) „Księżniczka czardasza” (Żywiec)

17 216

66

238 64

Lato z Biblioteką (Racibórz)

166

Letni Ogród Teatralny (Katowice)

166

Lipnicki Festiwal Słowa „Razem w chmurach poezji” (Bielsko‑Biała)

64

Miejski Konkurs Recytatorski „Słońce, słońce i życie...” (Bielsko‑Biała)

17 52

Dotknij Teatru (Rybnik)

69

Dyskusyjny Klub Książki (Sosnowiec)

38

Dziecięca Scena Teatralna (Racibórz)

37

Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych (Ustroń)

Dziecięcy Festiwal Teatralny (Czerwionka‑Leszczyny) 118

Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic” (Cieszyn, Czeski Cieszyn)

213

Festiwal „Teatr Poza Słowami” (Bielsko‑Biała) 234

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Katowice – Dzieciom” (Katowice)

216

Festiwal Jasełek (Sosnowiec)

244

Festiwal Jasełek (Sosnowiec)

22

Międzynarodowy Konkurs „Tworzymy własne wydawnictwo” (Bielsko‑Biała)

S K ORO W IDZ

18

333


Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O Złote Cygaro Wilhelma” (Czerwionka‑Leszczyny) 54 Narodowe Czytanie (Będzin)

195

Noc Bibliotek (Olsztyn)

133

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (Tychy) 121 Ogólnopolskie Prezentacje Teatralne Żywotów Świętych i Patronów (Katowice) 235

Noc Bibliotek z Agnieszką Osiecką (Racibórz) 133

Ogólnopolskie Wręczyckie Jasełka (Wręczyca Wielka)

22

Plebiscyt „Biblioteczna Róża” (Tychy)

47

Noc z Andersenem (Dąbrowa Górnicza)

70

Poranek Teatralny (Mikołów)

37

70

Powiatowe Konfrontacje Teatralne (Wręczyca Wielka)

Noc z Andersenem 2017, czyli noc w willi Śmiesznotce (Racibórz)

Noworoczne Spotkanie w Bibliotece (Racibórz) 22 Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal Teatralny „Przestrzeń Wyobraźni” (Rybnik) Ogólnopolski Festiwal Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość Przedstawiona” (Zabrze) Ogólnopolski Festiwal Piosenki Poetyckiej „Kwiaty na kamieniach” (Bytom)

85

215 131

Ogólnopolski i Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa” (Bielsko‑Biała) 31 Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Zawodziański” (Katowice)

243

Powiatowy Konkurs Recytatorski (Żywiec)

72

Powiatowy Przegląd Jasełek (Suszec)

21

Powiatowy Przegląd Twórczości Teatralnej (Gilowice) 241 Promocja „Almanachu Prowincjonalnego” (Racibórz) 37 Promocja „Kalendarzy Żorskich” (Żory)

258

Przegląd Jasełek i Obrzędów Kolędniczych (Rudzica) 23 Przegląd Jasełek Szkolnych (Pilica)

19

Przegląd Kabaretów Młodzieżowych „Kabareściak” (Katowice)

219 203

256

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej (Częstochowa)

Przegląd Przedstawień Istotnych „Przez Dotyk” (Częstochowa)

240

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Sebyły / I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny (Kłobuck)

Przegląd Teatralno‑Wokalny w Języku Angielskim „Mad Teens Festival” (Częstochowa) 256

48

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Stefana Sebyły (Będzin)

Przegląd Teatrów Dziecięcych „Scenka” (Rybnik‑Niewiadom) 53

53

Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych „A Słowo stało się ciałem” (Rybnik)

21

92

Przegląd Widowisk Jasełkowych Placówek Opiekuńczo‑Leczniczych oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej (Żywiec)

29

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje rejonowe (Bielsko‑Biała) Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje wojewódzkie (Bielsko‑Biała)

110

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (Racibórz) 71 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (Zawiercie) 72 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla Gimnazjalistów „Przebudzeni do życia” (Bielsko‑Biała) 116 Ogólnopolski Przegląd Twórczości „Debiuty 2017” (Racibórz)

222

Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza (Katowice) 30

Przegląd Zespołów Teatralnych Szkół Średnich (Częstochowa) 142 „Rajzentasza” (Rybnik)

51

Regionalne Spotkania Recytatorów „Wrażliwość na słowa” (Częstochowa)

97

Regionalny Konkurs Dziennikarski „Świat Według Ciebie” (Rybnik‑Niewiadom) 218 Regionalny Konkurs Poetycki po Ślonsku im. ks. Norberta Bonczyka (Ruda Śląska)

233

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (Racibórz) 117

334 

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EEPLASTYKA

Regionalny Konkurs Recytatorski dla Dzieci w Wieku Szkolnym „Po drugiej stronie tęczy” (Katowice) Regionalny Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „O tort Baby Jagi” (Wola) Regionalny Turniej Recytatorski, IX Konkurs Poezji Śpiewanej (Wola)

Adam Romaniuk – wernisaż wystawy (Nakło Śląskie)

Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny (Rybnik‑Niewiadom) 240

242

Finał XXIV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach” (Świnna) 84

Rejonowe Konfrontacje Amatorskich Teatrów „Tajemnice Teatru” (Zawiercie) 145 Rejonowy Festiwal Słowa (Rybnik)

89

Rejonowy Konkurs Recytatorski „Słońce, słońce i życie...” (Bielsko‑Biała)

70

Scena Familijna (Bytom)

54

Sosnowieckie Dni Literatury (Sosnowiec)

120

Spektakl Amatorskiej Grupy Teatralnej (Suszec) 235 Spotkania Teatralne „Wtoopa” (Bielsko‑Biała) 116 Spotkanie z Poezją dla Dzieci „Wierszoczytanie” (Tychy) Starobielskie Spotkania Kabaretowe Fermenty (Bielsko‑Biała) Szkolne Igraszki Teatralne (Bielsko‑Biała) Śląski Wawrzyn Literacki (Katowice)

97

93

64 201 65 31

Galeria Letnia. Wernisaż wystawy malarstwa Jolanty Madej z okazji 35‑lecia pracy twórczej (Olsztyn)

157

Gliwicka Noc w Galeriach „Artnoc” (Gliwice) 143 Góra Pisanek – Konkurs na Najpiękniejszą Ozdobę Wielkanocną (Chorzów‑Batory) Impresje Mikołowskie (Mikołów)

84 160

Konkurs „Aniołek na Święta” (Bielsko‑Biała) 253 Konkurs „Karykatura Ślązaka” (Zabrze)

244

Konkurs „Ze Sztuką na Ty” (Łaziska Górne)

144

Konkurs Malarski „Straszki śląskie – bohaterowie legend, bajek i przywiarek” (Katowice)

120 243

Świat Książek Astrid Lindgren (Racibórz)

135

Teatr w Zagrodzie (Chorzów)

180

Konkurs na Najciekawszy Kalendarz Adwentowy (Jastrzębie‑Zdrój)

Teatralna Maszyna Pszczyna (Pszczyna)

138

Konkurs na najładniejszą dynię (Kłobuck)

240

Teatralne Crash Testy (Katowice)

219

Konkurs na Najładniejszą Ozdobę Świąteczno‑Choinkową (Jastrzębie‑Zdrój)

243

Turniej Sztuki Recytatorskiej „Promuj Śląsk” (Chorzów) 237 Tyski Festiwal Monodramu Motyf (Tychy)

66

Tyski Festiwal Słowa „Logos Fest” (Tychy)

120

Tyskie Dni Literatury „Zderzenie Światów” (Tychy)

221

Tyskie Spotkania Teatralne (Tychy) Urodziny Kubusia Puchatka (Racibórz)

92 220

Ustrońskie Spotkania Teatralne (Ustroń)

66

Warsztaty literackie (Gliwice)

33

Wojewódzki Przegląd Krótkich Przedstawień i Monodramów „Miniatury Teatralne” (Buczkowice) 118 Zimowe Spotkania Teatralne (Czechowice‑Dziedzice) 255 Życiowe Decyzje – Życiowe Wybory (Racibórz) 93 S K ORO W IDZ

Konkurs na Najładniejszą Pisankę Wielkanocną (Jastrzębie‑Zdrój) 86 Konkurs Plastyczny „Maski Karnawałowe” (Bielsko‑Biała) 17 Konkurs Plastyczny „Co słonko widziało” (Bielsko‑Biała) 90 Konkurs Plastyczny „Świąteczne Inspiracje Bożonarodzeniowe” (Katowice)

256

Konkurs Plastyczny „Święta jak malowane” (Katowice) 96 Między Czernią a Bielą – II Międzynarodowe Biennale na Małą Formę Graficzną (Rybnik) 30 Międzynarodowy Festiwal Rysowania (Zabrze) 131 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Bohúňova Paleta” (Bielsko‑Biała) 234

335


Międzynarodowy Plener Malarski „Moje miasto” (Gliwice)

121

Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Dar” (Ustroń) 134

EEMUZYKA Amo Cantare (Czechowice‑Dziedzice)

Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny „Barwy jesieni na Jurze” (Poraj)

213

Cieszyński Festiwal Jazzowy (Cieszyn)

Noc‑K (Katowicka Noc Galerii) (Katowice)

201

Cztery Pory Roku – Zima (Jastrzębie‑Zdrój)

Ogólnopolski Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka (Bielsko‑Biała) 69 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Anioł XXI wieku” (Będzin)

47

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dom pełen wzruszeń” (Radlin)

98

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zaczarowany pgród” (Wręczyca Wielka)

120

Ogólnopolskie Konfrontacje Plastyczne Młodych Twórców (Bielsko‑Biała)

116

Plener malarski „Eger 2017 – Węgry” (Eger – Węgry)

73

Pocztówka z Bielska‑Białej (Bielsko‑Biała)

118

Portret Mojej Mamy (Goczałkowice‑Zdrój)

143

219

Chóralne Spotkania Kolędowe (Chorzów‑Batory) 26

Dni Goczałkowic (Goczałkowice‑Zdrój)

236 53 138

Dni Maryjne oraz VI Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej (Ślemień) 165 Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. Henryka Klai (Racibórz)

202

Dni Żywca (Żywiec)

161

Dźwiękomalowanie (Katowice)

34

Ekumeniczne Spotkanie z Pieśnią Wielkopostną „Adoramus te Christe” (Jasienica) 87 Ekumeniczny Wieczór Kolęd (Ustroń)

20

Festiwal „Muzyka Organowa w Katedrze” (Katowice) 121 Festiwal Disco Dance (Olsztyn)

158

Festiwal Jazz & Literatura (Chorzów)

218

Powiatowy Konkurs Plastyczny „By ziemia była piękna” (Gilowice)

50

Powiatowy Konkurs Plastyki Obrzędowej „Wiosna 2017” (Wręczyca Wielka)

Festiwal Kompozytorów Polskich im. Henryka Mikołaja Góreckiego (Bielsko‑Biała) 214

72

Śląski Festiwal z Martwą Naturą (Zabrze)

73

Festiwal Muzyczny Rodziny Bachów (Częstochowa) 199

Święta Bożego Narodzenia w Moim Domu, Gminie, Regionie (Goczałkowice‑Zdrój) Targi Rękodzieła Artystycznego (Mikołów)

Festiwal Muzyki Crossover (Bielsko‑Biała)

68

256

Festiwal Muzyki Instrumentalnej (Rybnik)

69

111

Festiwal Muzyki Niemechanicznej „Around The Rock” (Czerwionka‑Leszczyny) 135

Triennale Malarstwa „Animalis 2017” – Konkurs na Obraz o Tematyce Zwierzęcej (Chorzów) 48 Wielkanocny Konkurs Plastyczny na Najpiękniejszą Pisankę (Goczałkowice‑Zdrój) 96 Wiślanym Szlakiem (Tychy) Wojewódzki Konkurs na Szopkę, Gwiazdę, Ozdobę Choinkową, Podłaźniczkę i Wieniec Adwentowy (Wręczyca Wielka)

47

Festiwal Muzyki Świata „Ogrody Dźwięków” (Katowice) 139 Festiwal Muzyki Wokalnej „Viva Il Canto” (Cieszyn) 200 Festiwal Piosenki Europejskiej (Rybnik)

257

Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie, Ruchowo oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi (Częstochowa) 222 Wojewódzki Plastyczny Konkurs Ekologiczny „Ocalić od zapomnienia” (Czerwionka‑Leszczyny) 96

336 

Festiwal Muzyki Sakralnej (Czechowice‑Dziedzice) 118

63

Festiwal Piosenki Religijnej „Strefa Chwały” (Żywiec) 221 Festiwal Piosenki Turystycznej (Rybnik)

204

Festiwal Piosenki Turystycznej Danielka (Ujsoły) 180 Festiwal Reggae (Sosnowiec)

181

Festiwal Szantowy Port Pieśni Pracy (Tychy)

185

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


Festiwal Tauron Nowa Muzyka (Katowice) 158 Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej „Pole Twórczego (W)Rażenia” (Rybnik)

91

Festiwal Uwolnienie – Wygraj z Uzależnieniami (Ustroń) 142 Festiwal Wokalny „Mikrofon, MOK i Ty” (Wojkowice) 242 Gliwicki Festiwal Bachowski (Gliwice)

164

Gliwickie Spotkania Chóralne (Gliwice)

92

Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej (Olsztyn) 92 Gorączka Sobotniej Nocy (Katowice)

52

Koncert Noworoczny (Pszczyna)

17

Koncert pasyjny (Ustroń)

89

Koncert Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej (Żywiec) Koncert świąteczny (Goczałkowice‑Zdrój) Koncert Świętojański (Mikołów)

165 28 139

Koncert walentynkowy – Zespół Pectus (Żywiec)

50

Koncert wiedeński (Radzionków)

64

Koncert z Gwiazdą (Wręczyca Wielka)

26

Koncert z okazji 25 lat diecezji gliwickiej (Gliwice) 67

Hot Jazz Spring Częstochowa 2017 (Częstochowa) 132

Koncerty sezonowe (Rybnik)

244

Koncerty Świąteczne (Pszczyna)

257

Integracyjne Spotkania Muzyczne (Bielsko‑Biała) 239

Koncerty z cyklu „Muzo‑Swe‑Ra” (Katowice)

49

Konkurs Gitarowy „Blue Tone” (Katowice)

71

Jastrzębskie Lato Muzyczne (Jastrzębie‑Zdrój) 157

Konkurs Kolęd i Pastorałek (Rudzica)

18

Konkurs Kolęd i Pastorałek (Szczyrk)

257

Jazzowa Jesień (Bielsko‑Biała)

Konkurs Piosenki – Twórczość Jacka Lecha (Goczałkowice‑Zdrój) 115

236

Jubileuszowy Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych i Solistów „Interpretacje” (Boronów) 240

Konkurs Piosenki Filmowej „Zapomniana Melodia” (Rybnik‑Niewiadom) 235

Jurajski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej (Niegowa)

139

Konkurs Piosenki Poetyckiej „Jastrzębskie Śpiewania” (Jastrzębie‑Zdrój)

241

Jurajski Festiwal Sztuki i Wina (Olsztyn)

161

Konkurs Piosenki Turystycznej (Jaworzno)

216

Kameralny Festiwal Piosenki (Katowice)

73

Katowice Jazzart Festival (Katowice)

93

Kawiarenka Jazzowa (Racibórz)

37

Kolędowanie przy Choince (Kozy)

19

Komorowicki Przegląd Kolęd i Pastorałek (Bielsko‑Biała) 17 Koncert chóru University of Pretoria Tuks Camerata (Gliwice)

163

Koncert jazzowy (Żywiec)

49

Koncert karnawałowy (Miasteczko Śląskie)

22

Koncert karnawałowy „Paryski romans” (Ustroń) 47 Koncert kolęd Towarzystwa Kształcenia Artystycznego (Ustroń)

22

Koncert kolęd w języku francuskim (Ustroń)

21

Koncert Muzyki Instrumentalnej (Olsztyn)

65

Koncert noworoczny (Jastrzębie‑Zdrój)

23

Koncert noworoczny (Jaworzno)

25

Koncert noworoczny (Łodygowice)

28

S K ORO W IDZ

Konkurs Talentów „Talentiada 2017” (Radzionków) 240 Konkurs Wokalny im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków (Częstochowa) 52 „Księżniczka czardasza” (Mikołów) Lato z Kulturą (Bielsko‑Biała) Lotos Jazz Festival 19. Bielska Zadymka Jazzowa (Bielsko‑Biała i Katowice) Majówka w Bielsku‑Białej

49 165 51 107

Metalfest (Sosnowiec)

83

Metalmania (Katowice)

91

Męskie Granie (Żywiec)

181

Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych i Solistów (Ustroń) 53 Międzynarodowa Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej (Cieszyn) 214 Międzynarodowy Blues Festiwal nad Okszą (Kłobuck)

197

337


Międzynarodowy Festiwal Chórów im. Kazimierza Fobera „Gaude Cantem” (Bielsko‑Biała) 214 Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej (Gliwice)

119

Międzynarodowy Festiwal Jazz w Ruinach (Gliwice) 184 Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie (Będzin)

23

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej Improwizowanej „All’improvviso” (Gliwice)

203

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” (Częstochowa)

95

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu „Sacrum in Musica” (Bielsko‑Biała) 93 Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych (Dąbrowa Górnicza)

137

Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Trąbka” (Kozy, Bielsko-Biała, Jasienica) 134 Międzynarodowy Festiwal Sosnowieckie Dni Muzyki Znanej i Nieznanej (Sosnowiec)

90

Międzynarodowy Gliwicki Festiwal Gitarowy (Gliwice) 241 Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga (Katowice)

238

Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka (Dąbrowa Górnicza)

199

Międzynarodowy Silesia Gospel Festiwal im. Norberta Blachy (Rybnik)

253

Międzyparafialny Przegląd Kolęd (Niegowa)

18

Międzypowiatowy Przegląd Kapel Weselnych (Niegowa) 234 Międzyprzedszkolny Przegląd Kolęd „Wszyscy Pana witajcie i pięknie mu zaśpiewajcie” (Racibórz)

257

Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek (Bielsko‑Biała) 47 Mikołowski Festiwal Muzyczny (Mikołów)

133

Mikołowskie Dni Muzyki (Mikołów)

115

Minifestiwal Piosenki Dziecięcej dla Przedszkolaków (Boronów)

118

Musical „Metro” (Katowice)

64

Nad pięknym modrym Dunajem (Radzionków) 20 Noworoczna gala operetkowo‑musicalowa (Ustroń) 20 Od Tyrolu po Beskidy (Wisła)

214

Off Festival (Katowice)

175

Ogólnopolski Festiwal „I znów jesteśmy razem” (Chorzów)

202

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej OFPA (Rybnik) Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej im. Tadeusza Paprotnego (Rybnik)

25 108

Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek (Ślemień) 29 Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Ludomira Różyckiego (Gliwice)

68

Ogólnopolski Przegląd Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej (Żory)

83

Otwarcie sezonu uzdrowiskowego (Ustroń)

138

Otwarta Scena 2.0 – Catch Day (Łaziska Górne)

27

Otwarta Scena 2.0 – koncert zespołu Headdown (Łaziska Górne)

51

Otwarta Scena 2.0 – koncert zespołu Holly Blue (Łaziska Górne)

115

Otwarta Scena 2.0 – koncert zespołu Lunatyk (Łaziska Górne) Otwarta Scena 2.0 – koncert zespołu Sweet Molly (Łaziska Górne)

89 67

Palmjazz Festiwal (Gliwice)

221

Parkowe Lato (Gliwice)

184

Piosenki Mojej Mamy (Żywiec)

115

Podbeskidzka Gala Disco Polo (Żywiec)

141

Podwieczorki Muzyczne w Willi Caro (Gliwice) Polish Ukulele Festival (Sławków) Południca (Chorzów)

33 51 195

Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek (Mikołów) 21 Powiatowy Koncert Młodych Muzyków „Mój ulubiony przebój” (Kłobuck)

85

Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek dla Osób Niepełnosprawnych (Gilowice)

28

Muzyczne Panaceum (Rybnik)

198

Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych (Żywiec) 134

Muzyka Narodów (Bytom)

184

Pożar w Burdelu: „Fabryka patriotów” – rockopera narodowa (Katowice)

Muzyka pod Gołym Niebem (Będzin) 180

338 

Pożegnanie Lata (Bielsko‑Biała)

91 182

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


Przegląd Kolęd i Pastorałek (Łodygowice) Przegląd Kolęd i Pastorałek „Pastorałka Żywiecka” (Żywiec)

24 23

Przegląd Piosenki Dziecięcej (Piekary Śląskie)

217

Przegląd Piosenki Religijnej (Milówka)

137

Przegląd Piosenki Retro – Irena Santor, Jerzy Połomski (Bielsko‑Biała) 63 Rawa Blues Festival (Katowice)

201

Recitale fortepianowe w pszczyńskim zamku (Pszczyna)

32

Regionalny Konkurs Kolęd (Boronów)

24

Regionalny Konkurs na Tradycyjne Ozdoby „Bibułkowe Kwiaty” (Olsztyn)

115

Regionalny Konkurs Poezji Śpiewanej (Częstochowa) 221 Regionalny Minifestiwal Piosenki Dziecięcej (Kłobuck) 108 Rock na Plaży Paprocany (Tychy) Rock Up! (Racibórz) Rybnicki Festiwal Młodych Talentów im. Ireneusza Jeszki (Rybnik)

203 37 67

Rybnik Blues Festiwal (Rybnik)

216

Skoczowskie Kolędowanie (Skoczów)

257

Spotkanie noworoczne (Niegowa)

20

Spotkanie z Kolędą (Mazańcowice)

19

Swingowe Rozpoczęcie Lata (Zawiercie)

145

Śpiewać każdy może (Piekary Śląskie)

239

Tyskie Wieczory Kolędowe (Tychy)

20

Urodziny Miasta „Kocham Katowice” (Katowice) 196 Ustrońska Jesień Muzyczna (Ustroń)

218

Ustrońska Jesień Muzyczna (Ustroń)

234

Wieczory u Telemanna (Pszczyna)

220

Wiesław Ochman i Jego Goście (Zawiercie) Wiosenny Koncert Jubileuszowy (Ustroń) Wiosna z Fryderykiem w pszczyńskim zamku (Pszczyna) Wiślaczek Country (Wisła)

91 109 72 182

Wojewódzki Festiwal Piosenki dla Dzieci i Młodzieży „Muzyczne Diamenty” (Katowice) 143

Zaduszki Istebniańskie (Istebna)

233

Zaduszki Poetyckie (Racibórz)

242

EETANIEC (Nie) Łam się – Śląski Festiwal Tańca Ulicznego (Zabrze)

114

Amatorski Turniej Tańca Towarzyskiego (Bielsko‑Biała) 65 Festiwal Taneczny „Róża” (Sosnowiec)

63

Festiwal Tańca „Inspiracje” (Czerwionka‑Leszczyny) 67 Karnawałowe Duety (Bielsko‑Biała) Koncert dla Mamy i Taty (Radzionków)

18 117

Konkurs Choreograficzny „Strefa Tańca” (Bielsko‑Biała) 112 Letnia Szkoła Artystyczna – Międzynarodowa Letnia Szkoła Tańca Współczesnego (Koszęcin) 160 Letnia Szkoła Artystyczna – Warsztaty polskich tańców ludowych i narodowych (Koszęcin) 158 Międzynarodowy Dzień Tańca (Kłobuck)

95

Ogólnopolski Festiwal Mażoretek „Parada 2017” (Czerwionka‑Leszczyny)

92

Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych „Magia Tańca” (Rybnik)

243

Ogólnopolski Konkurs Polskich Tańców Narodowych (Koszęcin)

110

Ogólnopolski Przegląd Twórczości Młodych Choreografów Polskich Tańców Narodowych (Koszęcin) 236 Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich „O Serce Beskidów” (Bielsko‑Biała) Piekary Tańczą (Piekary Śląskie)

201 85

Przegląd Przedszkolnych Grup Tanecznych „Roztańczone Pantofelki” (Rybnik)

115

Święto Stepowania (Katowice)

242

Wojewódzka Gala Taneczna (Mikołów)

68

Wojewódzki Przegląd „Wiosenne Popisy Taneczne” (Wojkowice)

97

Zimowe Impresje Taneczne (Bielsko‑Biała)

17

Zaczarowany Świat Operetki i Musicalu (Ustroń) 160

S K ORO W IDZ

339


EESZKOLENIA, KONFERENCJE, WARSZTATY

Zima w Mieście – „Myszka Miki, Kraina Lodu i inne bajki Walta Disneya” (Racibórz)

25

Akcja Lato (Katowice)

145

Zimowa Feriada Artystyczna (Bytom)

25

Akcja Zima (Katowice)

28

Artystyczne ferie (Rybnik)

25

Artystyczne lato (Rybnik)

162

Becekobus (Bytom)

183

EEINTERDYSCYPLINARNE Chorzowski Festiwal Przedszkolaków „Bobas 2017” (Chorzów) 108

Biblioferie (Tychy)

26

Cykl wykładów „Wszechnica” (Katowice)

33

Dizajn i Ekonomia (Cieszyn)

Czytanie Sztuki (Katowice)

34

Dni Kultury Chrześcijańskiej (Katowice)

222

Festiwal Ars Cameralis

242

Deptak Pełen Sztuki (Rybnik)

201

Dni Rodzinne w Muzeum Zagłębia (Będzin)

26

Festiwal Artystyczny „Moja Pasja” (Żywiec)

Familijne Niedziele z Teatrem (Gliwice)

30

Ferie zimowe (Sosnowiec)

26

Festiwal Inspiracji Artystycznych „Sztuka Włączania” (Bielsko‑Biała)

52

97 233

Fizyczne Fascynacje – warsztaty „Elektrostatyka – sprawdź, co z niej wynika” 253 (Łaziska Górne)

Festiwal Kultury Dzieci i Młodzieży „Jawor” (Jaworzno) 67

Fizyczne Fascynacje – warsztaty „Poznaj tajniki elektroniki” (Łaziska Górne)

Festiwal Kultury Zagłębiewood (Dąbrowa Górnicza)

213

215

Festiwal Kultury Przedszkolnej (Bielsko‑Biała) 111

Graficzne Znaki (Katowice)

34

Festiwal Młodych „Splot” (Chorzów‑Batory)

135

Klub Małego Krytyka Literackiego (Katowice)

34

Festiwal Młodych „Splot” (Chorzów‑Batory)

199

35

Festiwal Sztuk Wszelkich „Zderzenia Działań Wrażliwych” (Jastrzębie‑Zdrój)

216

Klub Motyli Książkowych (Tychy)

38

Industriada – Święto Szlaku Zabytków Techniki 136

Klub Zielonej Żyrafy (Bytom)

32

Konwersatorium Biblioteki Śląskiej (Katowice)

35

Jarmark Sztuki „Wiosna Ludów” (Jastrzębie‑Zdrój) 111

Klub Miłośników Podróżowania im. Alfreda Szklarskiego (Katowice)

Łaziski Festiwal Górski „Pod Górę” (Łaziska Górne)

202

Międzynarodowa Konferencja Kresowa (Bytom) 237 Muzykoczytanie (Katowice)

35

Opowieści Obrazkowe / Opowieści Tekstowe (Katowice) 35 Opowieści Symboliczne (Katowice)

36

Międzynarodowe Jesienne Spotkania Artystyczne „Talizman Sukcesu” (Bielsko‑Biała) 237 Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy „Ulicznicy” (Gliwice)

164

Międzynarodowy Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „Kalejdoskop Talentów. Jesień 2017” (Żywiec)

221

Seminarium Szermierki Japońskiej (Czerwionka‑Leszczyny) 145

Międzynarodowy Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „Kalejdoskop Talentów. Wiosna 2017” (Żywiec)

Studium Muzealne (Pszczyna)

37

Music & Water Festival (Rybnik)

Szychta Kreatywna. Forum (Katowice)

70

Teatroczytanie (Katowice)

36

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo. 50 Literacki opis dzieła malarskiego” (Bytom) Ogólnopolski Tydzień Bibliotek (Tychy)

70 164

108

Wakacyjne Warsztaty Muzealne – Odkrywamy Ślady Przeszłości (Będzin)

157

Polsko‑Czeski Festiwal Bajek (Katowice)

Warsztaty bożonarodzeniowe (Kłobuck)

239

Prezentacje Twórczości Artystycznej Seniorów (Bielsko‑Biała) 89

Warsztaty i Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Różni‑Równi” (Katowice) 202

340 

Przegląd Amatorskiej Sztuki Osób Niepełnosprawnych P.A.Sz.O.N. (Katowice)

84

111

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


Rybnik Swap Party (Rybnik) Skarby z Cieszyńskiej Trówły (Cieszyn)

86 200

Spotkania Francuskie „Pour Les Passionnes” (Bielsko‑Biała) 217 Szlachecki Weekend (Nakło Śląskie)

203

Święto Herbaty (Cieszyn)

155

Talenty i Pasje (Wojkowice)

221

Turniej Artystyczny „Pojedynek na słowa” (Rybnik) 18 Tychy Light & Sound Festival (Tychy)

203

Tydzień Bibliotek (Dąbrowa Górnicza)

108

Wojewódzki Festiwal Talentów (Katowice)

240

Zabrzańska Filmowa Przygoda św. Mikołaja, VI Konkurs na Komiks dla Uczniów Szkół Podstawowych (Zabrze)

244

EEINNE 10 Zeta dla Kabareta (Bytom)

31

Akademia Ekumeniczna i Dialogu Międzyreligijnego (Katowice)

54

Akcja Lato (Sosnowiec)

157

Babski Comber (Chorzów‑Batory)

71

Babskie Biesiady (Wola)

29

Barwy Ziemi – Brazylia (Katowice)

50

Bawimy się na Podgórzu (Cieszyn)

197

Becekowy Pokój Gier (Bytom)

32

Będzińska Biesiada Smaków (Będzin)

182

Bieg po Serce Zbója Szczyrka (Szczyrk)

165

Bielski Konkurs Satyryczny „Wrzuć na luz” (Bielsko‑Biała) 116 Bitwa Wyrska – Bój o Gostyń (Gostyń)

112

Browary i bimbrownie w aspekcie historycznym (Chorzów)

159

Dąbrowski Kiermasz Świąteczny (Dąbrowa Górnicza)

254

Debata „Jak budować wspólnoty lokalne” (Racibórz) 119 Dni Będzina

137

Dni Bielska‑Białej

131

Dni Bogucic

143

Dni Czerwionki‑Leszczyn

142

Dni Dawnych Kultur & Słowiańska Noc Folkmetalowa (Brenna)

159

Dni Edukacyjne w Zespole Śląsk (Koszęcin)

135

Dni Gilowic

156

Dni Gminy Godów

140

Dni Gminy i Miasta Koziegłowy

161

Dni Gminy Poraj (Jastrząb koło Poraja)

139

Dni Gminy Węgierska Górka

175

Dni Istebnej

160

Dni Jeleśni

161

Dni Kłobucka

136

Dni Krupskiego Młyna

119

Dni Kultury Chrześcijańskiej (Cieszyn)

111

Dni Mikołowa

196

Dni Milówki

156

Dni Pszczyny

179

Dni Radzionkowa

136

Dni Skoczowa

138

Dni Ustronia i Ustrońskie Dożynki

179

Dni Wielowsi

178

Dni Zawiercia

137

Dni Zawodzia (Katowice)

195

Dni Żarnowca

162

Do Biblioteki po Zdrowie (Tychy)

73

Dożynki Ekumeniczne (Brenna)

182

Bytomski Jarmark Średniowieczny (Bytom) 202

Dożynki Gminne – Istebna

199

Dożynki Gminne – Lubomia

198

Charytatywna aukcja obrazów i innych dzieł sztuki (Ustroń)

Dożynki Gminne – Łaziska

179

Dożynki GmSinne – Pilica

183

Dożynki Gminne – Ślemień

184

Dożynki Gminne (Skoczów)

202

Dożynki Gminy – Wielowieś (Czarków)

182

Dożynki Gminy Kozy

196

Dożynki i Dni Wisły (Wisła)

196

Chorońskie Prażuchy (Choroń)

83 179

Cykl spotkań z niezwykłymi ludźmi (Bielsko‑Biała) 71 Daisy Days (Pszczyna) Dąbrowska Ściema Kabaretowa „Debeściak” (Dąbrowa Górnicza) S K ORO W IDZ

112

69

Dzień Bezpiecznego Internetu (Racibórz)

48

341


Dzień Kartofla, czyli jesień na wsi (Chorzów)

213

Dzień Miodu (Chorzów)

160

Gminny Przegląd Najpiękniejszych Stołów Wielkanocnych (Ślemień)

96

Dzień Seniora – „Senior Aktywny Artystycznie” (Koszęcin) 116

Gody ŚLąskie (Chorzów)

107

Gwarki (Tarnowskie Góry)

197

Dzień Stracha Polnego (Rudzica)

133

Hajduckie Dożynki (Chorzów)

180

Dzień Ziół (Chorzów)

178

Hubertus (Krostoszowice)

219

Europejskie Dni Dziedzictwa (Katowice)

197

Hubertus (Milówka)

220

Festiwal Kultury Wczesnego Średniowiecza – Najazd Barbarzyńców (Podzamcze) 114

Hubertus (Olsztyn)

215

Festiwal Kwaśnicy (Żywiec)

Impreza mniejszości niemieckiej (Ustroń)

140

Integracyjny Konkurs Recytatorski i XIII Przegląd Innych Form Artystycznych „Proteus” (Bielsko‑Biała)

177

Festiwal Miłośników Koni i Muzyki „Z Kopyta” (Gniazdów) 196 Festiwal Nasze Koziegłowy i Okolice, III Festiwal Pierogów (Koziegłowy)

177

Festiwal PRL (Katowice)

113

Festiwal Róż (Goczałkowice‑Zdrój)

156

Festiwal z Ikrą (Rybnik)

197

Fizyczne Fascynacje – pokazy „Zerkanie, czyli natury światła podglądanie” (Łaziska Górne)

24

30

Jakubowe Święto (Szczyrk)

165

Jarmark Bożonarodzeniowy (Mikołów)

254

Jarmark Bożonarodzeniowy (Tychy)

257

Jarmark Bożonarodzeniowy (Żywiec)

258

Jarmark Jakubowy (Sławków)

110

Jarmark jakubowy (Sławków)

181

Jarmark kolekcjonerski (Szczyrk)

98

Jarmark Wielkanocny (Czerwionka‑Leszczyny)

87

Jarmark Wielkanocny (Jastrzębie‑Zdrój)

86

Fizyczne Fascynacje – pokazy: „Prąd jak prąd, ale płynie stąd...” (Łaziska Górne) 198

Jarmark Wielkanocny (Mikołów)

86

Fizyczne Fascynacje – pokazy: „Zabawny pstryczek elektryczek” (Łaziska Górne)

Josiynicko Wilija (Jasienica)

254

Jubileuszowy Studencki Festiwal Folklorystyczny (Ustroń)

181

Kamienicki Piknik Rodzinny (Bielsko‑Biała)

139

Kiermasz Bożonarodzeniowy (Ślemień)

257

Fizyczne Fascynacje – pokazy: „Hydro i aero doświadczanie – wody i powietrza ujarzmianie” (Łaziska Górne)

Fizyczne Fascynacje – pokazy: „Zerkanie, czyli natury światła podglądanie” (Łaziska Górne)

177

109 87

Fizyczne Fascynacje – warsztaty „Pozytywne konstruowanie – magnetyzmu i prądu ujarzmianie” (Łaziska Górne) 238

Jarmark Wielkanocny (Rybnik)

84

Konkurs „Przedszkolak Roku” (Piekary Śląskie) 93

Fizyczne Fascynacje – Warsztaty elektroniczne (Łaziska Górne) 158

Konkurs informatyczny „Jak roboty zmieniają nasze życie?” (Zabrze)

Fizyczne Fascynacje – warsztaty: „Spinowy dzień w Muzeum Energetyki” (Łaziska Górne) 48

Konkurs Kaligrafii (Jastrzębie‑Zdrój)

Gala Koalicji Marek Ziem Górskich – Koncert Stana Borysa (Żywiec)

137

Konkurs na Świąteczne Ciasteczka z Trójwsi (Istebna) 254

65

Konkurs Wypieków na Zapusty i Wielkanoc (Zebrzydowice) 83

Gala Konkursu Oryginalnej Kobiety Śląska Cieszyńskiego (Istebna) Galeria Podróżnicza (Mikołów)

36

Konkurs na Orszak Trzech Króli (Kidów)

54 239 18

Końska Zajawka (Węgierska Górka)

117

Gminna Feta (Łodygowice)

161

Kto ty jesteś? Polak mały (Tychy)

234

Gminne Dożynki – Drogomyśl

196

Kulturalne Lato z RCK (Racibórz)

166

Gminne Dożynki – Ujsoły

198

Lato w Jasienicy

161

Gminno‑Miejski Turniej Kół Gospodyń Wiejskich „Gwara śląska na wesoło” (Czerwionka‑Leszczyny) 255

342 

Literacki Festiwal Podróżniczy „Robinsonada” (Dąbrowa Górnicza) 163 Majówka (Goczałkowice‑Zdrój)

117

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


Majówka w Geoparku (Glinka)

94

Marcinowe Święto (Mikołów)

235

Miejski Konkurs Ortograficzny (Ustroń) Miejski Konkurs Pięknego Czytania (Ustroń)

84 90

Mieszanie owiec (Istebna)

108

Mieszanie owiec (Koniaków)

107

Międzynarodowe Wybory Miss Wakacji (Ustroń) 178 Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum Śląska (Koszęcin)

176

Międzyszkolny Turniej „Jestem przyjacielem zwierząt – znam je, szanuję, chronię” (Katowice) 110 Mikołajki z Bajki (Tychy) Mikołowskie Spotkania Kolędowe (Mikołów) Military Festival (Ustroń)

253 28 162

Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny (Ustroń) 177

Patriotyzm na co dzień i od święta (Żory) 98 Pen Show Poland (Katowice)

108

Piknik Leśno‑Łowiecki „Cietrzewisko” wraz z Mistrzostwami Drwali (Koszęcin)

177

Piknik Rodzinny „Mama, tata i ja” (Rybnik) 131 Piknik w Kurorcie (Jastrzębie‑Zdrój) Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Moja Ziemia – Czysty Świat” (Będzin)

183 90

Powiatowy Konkurs Pięknego Pisania „Zostań Mistrzem Kaligrafii” (Racibórz)

220

Powitanie Wakacji (Niegowa)

141

Poznajmy Kuchnie Europy (Bielsko‑Biała)

214

Preindustriada (Chorzów)

117

Prywatka PRL‑u (Wisła)

160

Przegląd Twórczości Przedszkolnej (Jasienica) 119 Przegląd Twórczych Form Pracy Dzieci i Młodzieży w Językach Obcych „Poliglota” (Bielsko‑Biała) 89

Niedziela z Książką (Tychy)

185

Noc Muzeów (Bielsko‑Biała)

112

Noc Muzeów (Bytom)

112

Noc Muzeów (Chorzów)

114

Regionalny Konkurs dla Dzieci „Bezpieczny Małolat” (Katowice)

Noc Muzeów (Kamienica Polska)

109

Rocznica bitwy pod Mełchowem (Mełchów)

Noc Muzeów (Katowice)

113

Noc Muzeów (Żory)

114

Rybnicka Majówka „Maj, bzy, Rybnik i Ty” (Rybnik) 94

95

Rybnicki Dzień Dziecka „Rybnikolandia” (Rybnik) 134

Noc Muzeów w Muzeum Malarstwa Jana Wałacha (Istebna‑Andziołówka) Noc Świętojańska (Gliwice)

143

Noc Świętojańska nad Wisłą (Bieruń)

140

Noc w Domu Kultury (Rybnik)

107

Noc w Muzeum Energetyki (Łaziska Górne)

113

Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa (Olsztyn) 198 Obrona Zamku Olsztyńskiego – Turniej o Szablę Starosty Olsztyńskiego (Olsztyn) Odjazdowy Bibliotekarz – Rodzinny Rajd Rowerowy (Dąbrowa Górnicza) Ogólnopolski Festiwal Kabaretowy „Rybnicka Jesień Kabaretowa” (Rybnik)

176 109 217

Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej „Zamczysko 2017” (Olsztyn) 180 Oscypek Fest (Żywiec) Otwarcie zamku w Smoleniu

159 95

Patriotyzm na co dzień i od święta (Żory) 222 S K ORO W IDZ

96 201

Rybnicki Festiwal Podróżników „Karawana” (Rybnik) 83 Rybnicki Zlot Motocyklowy (Rybnik)

164

Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie (Rybnik) 253 Serce Kryształowe (Bielsko‑Biała)

237

Sierpniowa Promenada Trzeźwości (Jastrzębie‑Zdrój) 183 Slow Festival (Chorzów)

142

Smażenie Jajecznicy (Skoczów)

119

Spotkania Integracyjne Artystów (Istebna)

198

Spotkania Podróżnicze w Bibliotece Śląskiej (Katowice)

36

Spotkanie ze Świętym Marcinem (Potępa)

236

Staromiejska Wiosna (Strumień)

134

Strefa kibica (Wisła)

24

Szczyrk Latem Wita Kwiatem (Szczyrk)

184

Śląska Rzecz (Cieszyn)

135

343


Zjazd Karpacki (Istebna)

179

Środowe spotkania w Muzeum Zagłębia (Będzin) 175

Zlot Food Trucków (Ustroń)

159

Świat na Wyciągnięcie Ręki (Tychy)

Zwierzęta w Zagrodzie (Chorzów)

200

Jarmark Świąteczny (Jastrzębie‑Zdrój)

254

Śląski Spot Mustangów (Rybnik)

133

49

Święto Ciulimu‑Czulentu – Lelowskie Spotkania Kultur (Lelów)

179

Święto Gór (Juszczyna)

180

Święto Makówek (Czerwionka‑Leszczyny)

256

Święto Morza (Międzybrodzie Bialskie)

156

Święto Światła (Łaziska Górne)

90

19

Święto Trzech Braci (Cieszyn)

136

Świętojańskie Dni Łazisk (Łaziska Górne)

144

Turniej „Zbiórka dla Burka” (Katowice)

Zlot mercedesów (Rybnik)

51

Turniej Artystyczny „Pojedynek na Słowa” (Rybnik) 233 Turniej Rycerski o Miecz Kasztelana Zamku Ogrodzienieckiego (Podzamcze) Tury Kultury (Tychy)

176 38

Twórcy Śląskiej Architektury. Portrety (Katowice) 85 Tyski Festiwal Smaków (Tychy)

184

Ustrońska Majówka (Ustroń)

95

Wakacje w Bibliotece (Tychy)

157

Wakacje w MOK (Kłobuck)

175

Wianki, w tym Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Mikrofon dla wszystkich” (Zebrzydowice) 156 Wieczór Seniora (Gilowice)

47

Wieczór z Romami w parku Chopina (Gliwice) 143 Wielkanocny Kiermasz Rękodzieła Artystycznego (Katowice)

71

Wielki Piknik Artystyczny „Święto Śląska” (Koszęcin) 156 Wiślańska Majówka (Wisła) Wojkowickie Dni Kultury (Wojkowice)

107 97

Wrota Czasu (Podzamcze)

159

Zakończenie Lata (Milówka)

181

Zakończenie Sezonu z Food Truckami (Ustroń) 182 Zaprojektuj Święta (Cieszyn)

255

Zawierciańska Majówka (Zawiercie)

107

Zawodziański Dzień Bajtla (Katowice)

133

Zbóje i Zbójnictwo (Chorzów)

199

Zielone Świątki pod Grojcem (Żywiec)

134

Zimowy Zlot Food Trucków (Ustroń)

344 

24

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


EESkorowidz miejscowości B

Będzin  23, 26, 47, 53, 90, 132, 137, 141, 157, 175, 180, 182, 195, 295 Bielsko-­Biała  17, 18, 30, 31, 47, 51, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 86, 89, 90, 92, 93, 107, 109, 110, 111, 112, 116, 118, 131, 134, 139, 165, 182, 185, 201, 214, 217, 233, 234, 236, 237, 239, 253, 261, 262, 263, 265, 297, 299, 325, Bieruń  49, 140 Boronów  24, 118, 240 Brenna  141, 155, 159, 182 Brzuśnik  23 Buczkowice  118, 218 Bystra  155, 162, 266, Bytom  25, 31, 32, 50, 54, 65, 112, 131, 183, 184, 202, 237, 267, 301, 326, 327

C

Choroń  179 Chorzów  26, 48, 68, 71, 84, 107, 108, 110, 114, 117, 135, 138, 140, 142, 155, 159, 160, 163, 176, 178, 180, 195, 199, 200, 202, 213, 218, 237, 239, 254, 270, 303, 325, 326, Cieszyn  52, 111, 135, 136, 155, 165, 197, 200, 213, 214, 236, 255, 271, 325, 326, Czarków  182 Czechowice-­Dziedzice  28, 53, 71, 95, 118, 202, 219, 255 Czernichów  86 Czerwionka­-Leszczyny  54, 67, 87, 92, 96, 118, 135, 142, 145, 255 Częstochowa  23, 52, 73, 94, 95, 97, 98, 132, 142, 199, 203, 219, 221, 222, 240, 256, 271, 304, 305

D

Dąbrowa Górnicza  69, 70, 94, 108, 109, 137, 163, 199, 213, 254 Drogomyśl  196 F Frydek  29

G

Gilowice  28, 47, 50, 87, 156, 241 Glinka  94 Gliwice  30, 33, 67, 68, 92, 96, 119, 121, 143, 145, 163, 164, 184, 203, 221, 241, 306 Gniazdów  196 Goczałkowice­Zdrój  28, 96, 115, 117, 119, 138, 143, 156, 195, 241, 256

S K ORO W IDZ

Godów  140 Gostyń  112 Góra  29 Grzawa  29

I

Istebna  24, 65, 93, 95, 108, 160, 163, 179, 198, 199, 200, 233, 254, 274, 275,

J

Jasienica  87, 119, 134, 161, 175, 254 Jastrząb koło Poraja  139 Jastrzębie­-Zdrój  23, 53, 86, 111, 157, 183, 216, 239, 241, 243, 253, 254 Jaworzno  25, 67, 216 Jeleśnia  88, 161, 217, 238 Juszczyna  178, 180

K

Kamienica Polska  109 Katowice  21, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 63, 64, 70, 71, 73, 84, 85, 85, 91, 93, 96, 97, 108, 110, 111, 113, 120, 121, 132, 133, 135, 136, 139, 143, 145, 158, 159, 166, 175, 177, 195, 196, 197, 201, 202, 216, 219, 222, 235, 236, 238, 240, 241, 242, 256, 275, 276, 277, 278, 280, 307, 308, 314, 317, 318, 325, 326, 327 Kidów  18 Kłobuck  28, 48, 66, 85, 95, 108, 136, 175, 197, 215, 239, 240 Kłomnice  141 Koniaków  107, 138, 178, 200 Korbielów  113 Koszęcin  110, 116, 135, 156, 158, 160, 176, 177, 183, 236 Koziegłowy  140, 161, 177 Kozy  19, 22, 134, 196 Krostoszowice  219 Krupski Młyn  119

L

Lelów  179 Lubomia  198

Ł

Łaziska  179 Łaziska Górne  19, 24, 27, 48, 51, 67, 87, 89, 109, 113, 115, 144, 158, 177, 198, 202, 215, 238, 253, 283, Łodygowice  24, 28, 88, 161

345


M

Ś

Mazańcowice  19 Mełchów  201 Miasteczko Śląskie  22, 67 Międzybrodzie Bialskie  156 Międzybrodzie Żywieckie  178 Mikołów  21, 28, 36, 37, 49, 68, 86, 111, 115, 133, 139, 160, 196, 235, 254 Milówka 27, 89, 137, 140, 156, 181, 220, 238

Ślemień  29, 96, 165, 184, 257 Świętochłowice  288, Świnna  84

N

U

Nakło Śląskie  97, 203, 220 Niegowa  18, 20, 27, 52, 134, 139, 141, 234

O

Olsztyn  63, 65, 92, 115, 133, 157, 158, 161, 176, 180, 198, 215

P

Piekary Śląskie  66, 85, 93, 216, 217, 239 Pietrzykowice  19 Pilica  19, 88, 183 Podzamcze  114, 159, 176 Poraj  213 Potępa  236 Przybędza  200 Pszczyna  17, 32, 37, 72, 112, 117, 138, 179, 220, 256, 283, 284, 325, 326

R

Racibórz  22, 25, 37, 48, 70, 71, 88, 92, 109, 117, 119, 121, 133, 135, 166, 202, 220, 222, 242, 257, 285, Radlin  22, 98 Radzionków  20, 49, 64, 114, 117, 136, 240 Ruda Śląska  213, 233, 326, Rudzica  18, 23, 133, 164 Rybnik  18, 21, 25, 29, 30, 51, 52, 53, 63, 67, 69, 73, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 94, 107, 108, 115, 131, 132, 133, 134, 136, 162, 164, 164, 197, 198, 201, 204, 216, 217, 218, 233, 235, 243, 240, 244, 253, 286,

S

Skoczów  29, 119, 138, 202, 257, 287, Sławków  51, 110, 181, 216 Smoleń  95 Soblówka  137 Sopotnia Mała  20 Sosnowiec  22, 26, 38, 63, 83, 90, 120, 144, 157, 181, 244, 287, 320 Strumień  134 Suszec  21, 234, 235 Szczyrk  98, 163, 165, 184, 257

346 

T

Tarnowskie Góry  197, 289, 326 Tychy  20, 26, 38, 47, 49, 64, 66, 73, 92, 108, 120, 121, 157, 184, 203, 221, 234, 253, 257 Ujsoły  19, 88, 163, 180, 198 Ustroń  20, 21, 22, 24, 47, 52, 53, 66, 83, 84, 89, 90, 95, 109, 134, 138, 140, 142, 159, 160, 162, 177, 178, 179, 181, 182, 218, 234, 325

W

Węgierska Górka  117, 162, 175 Wielowieś  178, 239 Wieprz  155, 238 Wisła  24, 107, 138, 160, 163, 182, 196, 214, 325 Wojkowice  97, 221, 242 Wola  29, 93, 120, 242 Wręczyca Wielka  22, 26, 72, 120, 203, 243, 257

Z

Zabrze  54, 72, 73, 114, 131, 144, 215, 244, 321 Zawiercie  27, 72, 91, 97, 107, 120, 137, 145, 185, 223, 258 Zebrzydowice  83, 107, 156 Złoty Potok  215

Ż

Żabnica  255 Żarki  94 Żarki Letnisko  176 Żarnowiec  162 Żory  32, 51, 63, 66, 83, 98, 114, 195, 222, 258, 290 Żywiec  23, 26, 27, 28, 29, 49, 50, 64, 70, 72, 97, 115, 134, 137, 139, 141, 159, 161, 163, 165, 177, 179, 181, 217, 218, 221, 258, 291

K a l e n d a r z K u lt u r a l n y W o j e w ó d z t wa Ś l ą s k i e g o


Informator Kulturalny Województwa Śląskiego w w w. s i l e s i a k u l t u r a . p l

zobacz co, gdzie i kiedy dzieje się w Twoim mieście: koncerty, filmy, spektakle, wystawy, konkursy, warsztaty

sprawdź repertuary kin teatrów, sal koncertowych

zobacz na jakie warsztaty artystyczne możesz się zapisać

dodaj informację o organizowanej imprezie

redakcja@silesiakultura.pl


MUZEUM ENERGETYKI w Łaziskach Górnych

Muzeum Energetyki znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego

Kontakt: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki ul. Wyzwolenia 30 (w GPS wpisać 8) 43-170 Łaziska Górne (na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska) GPS: 50.13222 N 18.84070 E tel. 32 736 35 55, 603 155 562 e-mail: wydarzenia@muzeumenergetyki.pl www.muzeumenergetyki.pl facebook.com/muzeum.energetyki


ISSN 1642–851X ISSN 1642–851X

Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego 2017  

Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego. Rocznik osiemnasty. Wydawnictwo opracowano na zlecenie Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you