Page 1

TISK 5(./$01«&+

3/$&+(7

190,-

od

.êP2

www.xantipa.eu

VÍ K EN D

www.trutnovinky.cz | ročník 2011 | číslo 22 / 2011 | 15 000 výtisků | vyšlo 3. 6. 2011 | vydává

SOCHY JAROSLAVA RÓNY V ULICÍCH, NA NÁBŘEŽÍ ŘEKY ÚPY PŘISTÁLO DÍTĚ Z MARSU, U UFFA USEDL ČERT HYNEK ŠNAJDAR

shromáždil hlouček náhodných chodců. „Hlavně, aby to někdo neukradl a neskončilo to ve sběru,“ strachoval se jeden z přihlížejících občanů. Na to reagovala poblíž stojící žena: „Kdo by to kradl? Myslím, že to tady perfektně sedne a přespolní nám budou zase závidět.“

TRUTNOV - Rozruch způsobilo v úterý nákladní auto, které se pohybovalo před Společenským centrem Uffo. Lidé, kteří procházeli zrovna okolo, upoutal zejména náklad. Z Prahy byly přivezeny dvě sochy malíře a sochaře Jaroslava Róny (1957), které budou zdobit trutnovský veřejný prostor až do října. Vernisáž jejich dlouhodobé výstavy se uskutečnila včera odpoledne na Dolní promenádě.

Druhá socha - Dítě z Marsu - jako Gabrielovi Hráči nepřistála uprostřed Dolní promenády, ale tentokrát, jak nám sdělila ředitelka městské galerie Lucie Pangrácová, o kus blíže k vlakovému nádraží. „Místo si vybral při obhlídce prostoru sám umělec. Mezi stromy by jedna socha zapadla, tak byla ukotvena hned vedle mostu, který vede k nádraží. Myslím, že je to dobré místo,“ řekla.

Do druhého dějství se tak posunula loni založená tradice, kdy sochař Michal Gabriel několik měsíců ponechal na Dolní promenádě svoje bronzové Hráče a natrvalo umístil vpravo od Uffa smečku sedmi Šelem, kterou od něj koupilo město. Tentokrát budou k vidění jen dvě sochy, ale velmi výrazné.

Galerie společně s městem pokračuje v instalaci soch do městského prostoru a má v úmyslu tuto tradici dál držet. „Chtěla bych v tom pokračovat a už jsem oslovila některé další umělce. Jsou tomuto nápadu nakloněni,“ přeje si Pangrácová.

Každá z nich váží zhruba půl tuny. První byla spuštěna na zem socha Sedícího čerta u Uffa. Hned po instalaci se kolem

MĚSTO SE NA VÍKEND ZMĚNÍ V CIRKUS

TRUTNOV - Kombinace divadla, tance a akrobatického umění, označovaná jako nový cirkus, dorazila do našeho města. Artisté, herci a další umělci v rámci třídenního mezinárodního festivalu Cirk-Uff ovládnou náměstí, pěší zónu a plochu před Uffem. Nejatraktivnější vystoupení se odehrají uvnitř společenského centra. Hlavní hvězdou bude soubor Akoreacro z Francie, se zcela novou úspěšnou inscenací Pfffffffff!. „Při kreacích, které budou Francouzi v Uffu předvádět, se bude lidem tajit dech. Koneckonců už samotné technické zajištění akce je značně neobvyklé a náročné,“ uvedl ředitel centra Uffo Libor Kasík s doplněním, že zajímavé složky představení Pffffffff! nejsou zdaleka jen artistika či pohybová část. „Za naprosto vynikající považuji hudbu. Jedná se o směs balkánských melodií, hip-hopu, jazzu a možná i dalších věcí. Výsledek však stojí skutečně za to,“ řekl Kasík. Představení Akoreacra budou dnes a zítra vždy od 19 hodin v Uffu. (pac, tz)

ZDRAVOTNÍ SESTRY SE UČILY MODERNÍ TRENDY PŘI RESUSCITACI

TRUTNOV - Téměř čtyři desítky zdravotních sester místní nemocnice se v úterý zúčastnily speciálního školení, při kterém se seznámily s nejnovějšími trendy při resuscitaci. Pod dohledem zkušených záchranářů si vyzkoušely oživování na speciálních modelech, aby v případě nouze dokázaly člověku pomoci v bezvědomí a při zástavě srdeční činnosti. Podobně jako jiné obory také poskytování první pomoci vylepšují stále modernější a efektivnější metody. Samotné oživování, odborně kardiopulmonální resuscitace, patří mezi nejzávažnější okamžiky při záchraně lidského života. Poskytuje se lidem v bezvědomí, kteří nedýchají a mají zastavenou srdeční činnost. Cílem je obnovit základní životní funkce, nebo alespoň zpomalit odumírání mozkových buněk před lékařským zásahem. „Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů směřujících k neprodlenému obnovení základních životních funkcí. Hlavním významem je

inzerce

NOVÁ SLUŽBA

Autorizovaný prodejce Volkswagen

Kompletní mytí a čištění interiérů vozů všech značek Renovace laků Všem našim zákazníkům trvale snížena hodinová sazba na 360 Kč bez DPH na vozy Volkswagen a Audi starších 4 let

překlenutí období mezi zástavou srdce a dechu a odbornou lékařskou pomocí,“ vysvětlila hlavní sestra trutnovské nemocnice Jarmila Wonková. Účastníci školení měli možnost si teoreticky získané znalosti nacvičit na resuscitačních modelech (takzvaných „andulách“). Ty jsou napojeny na počítačovou graku hodnotící správné provedení oživování a hned přesně zjistí, jak dotyčný resuscitaci provádí. Kurz vedli zaměstnanci rmy Edumed. (pac)

OlfinCar, s. r. o. Královédvorská ul. Trutnov, tel.: 499 814 507 , mob.: 777 337 287 e-mail: servis@olfincar.cz Non-stop Odtah 777 240 353, www.olfincar.cz


VĂ?KEND (2)

3. 6. 2011

STUDENTI SLEZSKÉ UNIVERZITY SKLĂ DALI V TRUTNOVÄš STĂ TNĂ? ZĂ VÄšREÄŒNÉ ZKOUĹ KY TRUTNOV - PoprvĂŠ v novodobĂŠ historii se ve mÄ›stÄ› odehrĂĄvaly stĂĄtnĂ­ zĂĄvÄ›reÄ?nĂŠ zkouĹĄky, zkrĂĄcenÄ› oznaÄ?ovanĂŠ jako stĂĄtnice. V prostorĂĄch ZĂĄkladnĂ­ ĹĄkoly V DomcĂ­ch je sklĂĄdalo Ä?tyĹ™icet studentĹŻ SlezskĂŠ univerzity v OpavÄ› - Fakulty veĹ™ejnĂ˝ch politik, a to v rĂĄmci bakalĂĄĹ™skĂŠho studia oboru VeĹ™ejnĂĄ sprĂĄva a regionĂĄlnĂ­ politika. ĂšspěťnÄ› zkouĹĄku sloĹžilo 32 studentĹŻ.

Studenti kombinovanĂŠho oboru, zaměřenĂŠho na vzdÄ›lĂĄvĂĄnĂ­ úřednĂ­kĹŻ stĂĄtnĂ­ sprĂĄvy a samosprĂĄvy, byli zkouĹĄeni ve dvou komisĂ­ch. Nejprve obhajovali zĂĄvÄ›reÄ?nĂŠ bakalĂĄĹ™skĂŠ prĂĄce a ve druhĂŠ Ä?ĂĄsti mÄ›li ĂşstnĂ­ zkouĹĄku ze tří disciplĂ­n. Nejde vĹĄak o klasickĂŠ studenty ve vÄ›ku 20 aĹž 25 let. „Jsou to vesmÄ›s starĹĄĂ­ lidĂŠ nebo lidĂŠ studujĂ­cĂ­ pĹ™i zamÄ›stnĂĄnĂ­, kteří pokraÄ?ujĂ­ v projektu CeloĹživotnĂ­ho vzdÄ›lĂĄvĂĄnĂ­, kterĂ˝ se prvnĂ­ dva roky odehrĂĄval v Ăšpici a letos se pĹ™esunul do Trutnova,â€? uvedl jeden ze zkouĹĄejĂ­cĂ­ch, profesor VladimĂ­r Wolf. PremiĂŠra stĂĄtnic mÄ›la ve ĹĄkole v DomcĂ­ch atmosfĂŠru odpovĂ­dajĂ­cĂ­ dĹŻstojnostĂ­ vysokoĹĄkolskĂ˝m zĂĄvÄ›reÄ?nĂ˝m zkouĹĄkĂĄm. „Jsem velmi spokojen s tĂ­m, Ĺže studenti k tomu pĹ™istupujĂ­ velmi vĂĄĹžnÄ› a odpovÄ›dnÄ›. Je vidÄ›t, Ĺže jsou motivovĂĄnĂ­ a Ĺže vzdÄ›lĂĄnĂ­ potĹ™ebujĂ­ pro vĂ˝kon svĂŠ prĂĄce,â€? Ĺ™ekl Wolf. TakĂŠ pedagogickĂ˝ sbor si pochvaloval podmĂ­nky, kterĂŠ studenti

VĂĄs zvou na

derniĂŠru vĂ˝stavy v trutnovskĂŠ zĂĄkladnĂ­ ĹĄkole mÄ›li. „DĂ­ky panĂ­ Ĺ™editelce HorĂĄkovĂŠ zde vytvoĹ™ili zĂĄzemĂ­ plnÄ› srovnatelnĂŠ se zĂĄzemĂ­m, ve kterĂŠm probĂ­hĂĄ vysokoĹĄkolskĂĄ vĂ˝uka v OpavÄ›,â€? sdÄ›lil dÄ›kan fakulty PhDr. DuĹĄan JanĂĄk. Trutnov je po TĂĄboĹ™e teprve druhĂ˝m mÄ›stem, ve kterĂŠm SlezskĂĄ univerzita zdaĹ™ile vede řådnĂŠ studium v kombinovanĂŠ formÄ›. „OtevĹ™enĂ­m vysokoĹĄkolskĂŠho studia ve mÄ›stÄ› se naplnila vize, kterou jsme mÄ›li jako zastupitelĂŠ ObÄ?anskĂŠho fĂłra uĹž v devadesĂĄtĂ˝ch letech. KoneÄ?nÄ› se to v oblasti spoleÄ?enskĂ˝ch vÄ›d podaĹ™ilo. Budeme se snaĹžit, aby studium bylo kvalitnĂ­ a studenti zodpovÄ›dnĂ­,“ uvedl uĹž dříve garant bakalĂĄĹ™skĂŠho studia VladimĂ­r Wolf. ĂšspěťnĂ­ studenti budou mĂ­t 29. Ä?ervna slavnostnĂ­ promoci v NĂĄrodnĂ­m domÄ›. (pac)

POLICIE OBVINILA DVA MUŽE Z KRà DEŽE HLIN�KOV�CH ODLITKŎ ZA 650 TIS�C

TRUTNOV - Policie minulý påtek zadrŞela dva muŞe z Trutnova ve věku třiadvacet a třicet let, kteří mají na svědomí krådeŞ hliníkových odlitků ze více neŞ půl milionu korun. Proti oběma bylo zahåjeno trestní stíhåní, hrozí jim aŞ 8 let vězení.

Ke krĂĄdeĹži hlinĂ­kovĂ˝ch odlitkĹŻ doĹĄlo pĹ™ed dvÄ›ma tĂ˝dny - policie o Ä?inu informovala v pĂĄtek 20. kvÄ›tna. ZlodÄ›ji ukradli bÄ›hem nÄ›kolika mÄ›sĂ­cĹŻ z areĂĄlu trutnovskĂŠ ďƒžrmy pĹŻl druhĂŠ tuny hlinĂ­kovĂ˝ch odlitkĹŻ. Ĺ koda byla pĹ™ed-

běŞnÄ› vyÄ?Ă­slena na necelĂ˝ch 500 tisĂ­c korun. „PĹ™esnou ĹĄkodu mÄ›la urÄ?it aĹž nĂĄslednÄ› provedenĂĄ inventura,â€? uvedl policejnĂ­ mluvÄ?Ă­ Udo Ertner. V pĂĄtek 27. kvÄ›tna policie oba muĹže zadrĹžela a ti se pod tĂ­hou dĹŻkazĹŻ ke krĂĄdeĹži barevnĂ˝ch kovĹŻ pĹ™iznali. „Škoda, kterĂĄ poĹĄkozenĂŠ ďƒžrmÄ› vznikla, byla vyÄ?Ă­slena na necelĂ˝ch 658 tisĂ­c korun. Ve vÄ›ci bylo zahĂĄjeno trestnĂ­ stĂ­hĂĄnĂ­ uvedenĂŠ dvojice. Za zloÄ?in krĂĄdeĹž mĹŻĹže bĂ˝t soudem uloĹžen trest odnÄ›tĂ­ svobody aĹž na osm let,â€? dodal policejnĂ­ mluvÄ?Ă­. (pac)

inzerce

PARTNER projektu 7UXWQRY%XOKDUVNÂż WHO

=QÂżWHWHQSRFLW NG\PXVĂ‹WHYĂ‹FH QDWÂżKQRXW UXFH DE\VWHPRKOLĂŞĂ‹VW"

MultifokĂĄlnĂ­ brĂ˝lovĂŠ Ä?oÄ?ky Varilux - nejlepĹĄĂ­ Ĺ™eĹĄenĂ­ presbyopie tQDzJSP[FOĂ?WJEÇ”OĂ“OBWĂ?FDIOZ W[EĂˆMFOPTUJ tDzFĂ?FOĂ“WĂ?FWKFEOPNKFEOZCSâMF QSPWĂ?FDIOZW[EĂˆMFOPTUJ tNPEFSOĂ“W[IMFE

novå WYiļ %DUHYQøFKGRPNĭ+DMQLFH

workshop

EDUHYQøFKYøURENĭ UXĆQtSUiFH

ĆHUYQDRGGR 2UDQçRYiNDYiUQD7UXWQRY V SANATORIU DOKTORA BĂ?LKA JE BABYBOX, Ĺ ANCE PRO NECHTÄšNÉ DÄšTI TRUTNOV - RodiÄ?e ve svĂ­zelnĂŠ ĹživotnĂ­ situaci majĂ­ od 1. Ä?ervna moĹžnost odloĹžit dĂ­tÄ› do babyboxu v soukromĂŠm sanatoriu MUDr. Jaroslava BĂ­lka v NovodvorskĂŠ ulici. SchrĂĄnka pro nechtÄ›nĂŠ dÄ›ti vznikla v budovÄ›, kterĂĄ v minulosti slouĹžila jako porodnice, dnes je zdravotnickĂ˝m zařízenĂ­m s tzv. nĂĄslednou pĂŠÄ?Ă­. „Zaznamenala jsem nedĂĄvno zprĂĄvu o odloĹženĂŠm dĂ­tÄ›ti do babyboxu a chtÄ›la jsem dĂĄt podobnou moĹžnost i lidem tady u nĂĄs. Je to ĹĄance pro Ĺženy, kterĂŠ otÄ›hotnĂ­ a pĹ™itom dĂ­tÄ› vlastnÄ› nechtÄ›jĂ­. A je to ĹĄance pro dĂ­tÄ›, z kterĂŠho mĹŻĹže vyrĹŻst velice kvalitnĂ­ Ä?lovÄ›k,“ Ĺ™ekla majitelka sanatoria Zuzana BĂ­lkovĂĄ. Pokud nÄ›kteří z rodiÄ?ĹŻ babybox vyuĹžijĂ­, personĂĄl sanatoria se o odloĹženĂŠ dĂ­tÄ› bleskovÄ› postarĂĄ ve spoluprĂĄci s dalĹĄĂ­mi zdravotnĂ­ky. „SchrĂĄnka s dĂ­tÄ›tem je vybavena signalizacĂ­, kterĂĄ vyĹĄle na mĹŻj mobil a do sesterny zprĂĄvu. DĂ­tÄ› ihned vyzvedneme a budeme volat zĂĄchrannou sluĹžbu, kterĂĄ miminko pĹ™eveze na dÄ›tskĂŠ oddÄ›lenĂ­ do trutnovskĂŠ nemocnice. Po oĹĄetĹ™enĂ­ se dĂ­tÄ› zpravidla nĂĄslednÄ› dostane do nĂĄhradnĂ­ rodinnĂŠ pĂŠÄ?e,“ popsala BĂ­lkovĂĄ. OdloĹženĂ­ novorozence do babyboxu nenĂ­ trestnĂŠ a je zcela anonymnĂ­. SchrĂĄnka stojĂ­ asi Ä?tvrt milionu korun, a na in-

stalaci tĂŠ trutnovskĂŠ se kromÄ› sanatoria podĂ­lelo takĂŠ obÄ?anskĂŠ sdruĹženĂ­ Babybox pro odloĹženĂŠ dÄ›ti Statim a NadaÄ?nĂ­ fond pro odloĹženĂŠ dÄ›ti. TrutnovskĂ˝ babybox je druhĂ˝m v hradeckĂŠm kraji a 44. v celĂŠ ÄŒeskĂŠ republice. ZachrĂĄnit se jeho prostĹ™ednictvĂ­m povedlo uĹž 46 dÄ›tĂ­. Pavel Cajthaml, foto: Jan BatoĹĄ

TRUTNOVINKY VĂ?KEND. Vydavatel: Xantipa agency s. r. o., IÄŒ: 25947940, MK ÄŒR E 18801, Adresa: BulharskĂĄ 66, Trutnov, redakce@trutnovinky.cz, Obchod, inzerce: Rudolf KorbelĂĄĹ™, tel.: 608 146 620, ruda@ xantipa.in. Redakce: Hynek Ĺ najdar, tel.: 734 457 697, hynek@trutnovinky.cz, Pavel Cajthaml, tel.: 733 510 071, pavel@trutnovinky.cz, Michal BogĂĄĹˆ, tel.: 734 545 423, michal@trutnovinky.cz. Distribuce: ÄŒeskĂĄ poĹĄta, a. s. Tisk: TiskĂĄrna VobornĂ­k, K. ÄŒapka 868, HostinnĂŠ. Sazba: Xantipa agency s. r. o.


VĂ?KEND (3)

3. 6. 2011

PROMĚNY TRUTNOVA (57): PRAŽSKà ULICE

Ĺ˜Ă DKOVĂ INZERCE

PĹ™ed HornĂ­ (nÄ›kdy takĂŠ oznaÄ?ovanou jako ÄŒeskou) branou, kterĂĄ stĂĄvala v mĂ­stech dneĹĄnĂ­ restaurace City, vyrostlo v 16. stoletĂ­ nevelkĂŠ pĹ™edmÄ›stĂ­, tvoĹ™enĂŠ nĂ­zkĂ˝mi domy. VÄ›tĹĄina z nich stĂĄvala v mĂ­stech dneĹĄnĂ­ PraĹžskĂŠ ulice, zachycenĂŠ na fotograďƒži z pĹ™elomu Ä?tyĹ™icĂĄtĂ˝ch a padesĂĄtĂ˝ch let 20. stoletĂ­. JednĂ­m z nejvĂ˝znamnÄ›jĹĄĂ­ch objektĹŻ v ulici byl hostinec U ZlatĂŠ ĹĄpice (na snĂ­mku vlevo). Nedlouho po pořízenĂ­ fotograďƒže byl objekt zbourĂĄn, coĹž postihlo rovněŞ sousednĂ­ dvoupatrovĂŠ domy i za nimi stojĂ­cĂ­ dva nĂ­zkĂŠ domky. V 50. letech 20. stoletĂ­ ustoupily bytovĂŠ vĂ˝stavbÄ›, kdy se stavÄ›lo jak na PraĹžskĂŠ, tak PalackĂŠho ulici. Na mĂ­stÄ› nÄ›kdejĹĄĂ­ho hostince vyrostl dĹŻm Ä?p. 394 a rozsĂĄhlĂ˝ dvĹŻr, doplnÄ›nĂ˝ plastikami odpoÄ?Ă­vajĂ­cĂ­ch koĹˆĹŻ od sochaĹ™e J. Marka z NovĂŠho MÄ›sta. NĂ­zkĂŠ domky nahradil dĹŻm Ä?p. 400. OndĹ™ej VaĹĄata

HVĚZDA NOVÉHO CIRKUSU AKOREACRO Z FRANCIE

TRUTNOV - MezinĂĄrodnĂ­ festival novĂŠho cirkusu Cirk - Uff nabĂ­dne atraktivnĂ­ podĂ­vanou se ĹĄpiÄ?kovĂ˝mi umÄ›lci. Mezi nejzajĂ­mavÄ›jĹĄĂ­ bude patĹ™it vystoupenĂ­ francouzskĂŠho souboru Akoreacro. Inscenace Pfffffffff! oslovĂ­ divĂĄky novou velkolepou show, nejmodernÄ›jĹĄĂ­ v souÄ?asnĂŠm novĂŠm cirkusu. Z interview se Ä?leny osmiÄ?lennĂŠho souboru (zveĹ™ejnÄ›nĂŠho na uffo. cz) vybĂ­rĂĄme nÄ›kolik zajĂ­mavĂ˝ch pasåŞí. Co znamenĂĄ nĂĄzev Akoreacro? V podstatÄ› je to smÄ›sice pocitĹŻ a vĂ˝znamĹŻ. V nĂĄzvu Akoreacro najdete mnoho odkazĹŻ ke slovĹŻm jako Accord (hudebnĂ­ akord), Corps (tÄ›lo), Accro (akrobat). BuÄ? v tom slovÄ› nÄ›kterĂŠ z tÄ›chto vĂ˝razĹŻ divĂĄci najdou, nebo jim nĂĄzev souboru nic neĹ™ekne a budeme k nim promlouvat naĹĄim umÄ›nĂ­m. O Ä?em vaĹĄe inscenace vyprĂĄvĂ­? Pfffffff bylo inspirovĂĄno příbÄ›hem umĂ­ra-

jĂ­cĂ­ho racka, kterĂ˝ mĂĄ svĂŠ nevylĂ­hnutĂŠ vejce a potkĂĄ koÄ?ku. NechtÄ›je opustit nevylĂ­hnutĂŠho potomka, uzavĹ™e pakt s kocourem. Racek svolĂ­ k tomu, Ĺže ho kocour mĹŻĹže snĂ­st, kdyĹž mu slĂ­bĂ­, Ĺže vysedĂ­ vejce, nakrmĂ­ jeho potomka a nauÄ?Ă­ ho lĂŠtat. Tento příbÄ›h je plnĂ˝ paradoxĹŻ, protoĹže vĹĄichni vĂ­me, Ĺže koÄ?ky Ĺžerou ptĂĄky a lĂŠtat neumĂ­. MyĹĄlenka protichĹŻdnosti a rozdĂ­lnosti nĂĄs vedla i pĹ™i tvorbÄ› Pffffff, kde se rozliÄ?nĂ­ jedinci snaŞí fungovat a Şít dohromady. Sedm muŞů a jedna Ĺžena se snaŞí pochopit, co je spojuje a co rozdÄ›luje. I pĹ™esto, Ĺže kaĹždĂ˝ se dorozumĂ­vĂĄ svĂ˝m zpĹŻsobem (hudba, akrobacie, tanec), pokouĹĄĂ­ se najĂ­t spoleÄ?nĂ˝ jazyk. AvĹĄak cesta k dorozumÄ›nĂ­ i porozumÄ›nĂ­ je spletitĂĄ. Pfffffff vyprĂĄvĂ­ o nĂĄs, o vĂĄs, o jakĂŠmkoliv spoleÄ?enstvĂ­, kde k sobÄ› lidĂŠ hledajĂ­ cestu. Kdo pĹ™iĹĄel s nĂĄpadem vytvoĹ™it takovou inscenaci? VĹĄichni Ä?tyĹ™i kmenovĂ­ akrobatĂŠ soubo-

ru Akoreacro mÄ›li po svĂŠm prvnĂ­m umÄ›leckĂŠm projektu chuĹĽ spolupracovat s profesionĂĄlnĂ­mi hudebnĂ­ky. Nakonec objevili Ä?tyĹ™i hudebnĂ­ky, s nimiĹž se domluvili na patnĂĄctidennĂ­m pracovnĂ­m workshopu, jehoĹž zakonÄ?enĂ­m mÄ›la bĂ˝t veĹ™ejnĂĄ prezentace. PříbÄ›h vychĂĄzel z povĂ­dky, kterou napsal Rufus. NicmĂŠnÄ› povĂ­dka mÄ›la otevĹ™enĂ˝ konec, a tak bylo na Ä?lenech souboru, jak si s nĂ­ poradĂ­. Jak dlouho jste Pffffff pĹ™ipravovali? Vznikalo postupnÄ› na zĂĄkladÄ› tvĹŻrÄ?Ă­ch vkladĹŻ kaĹždĂŠho zĂşÄ?astnÄ›nĂŠho artisty. Ĺ˜ada situacĂ­ a vĂ˝stupĹŻ se pĹ™idĂĄvala a upravovala jeĹĄtÄ› v prĹŻbÄ›hu prezentace jednotlivĂ˝ch pĹ™edstavenĂ­. Trvalo to pĹ™ibliĹžnÄ› rok, neĹž Pfffffff zĂ­skalo podobu, v jakĂŠ ho mohou divĂĄci vidÄ›t dnes. NemĹŻĹžu ale tvrdit, Ĺže uĹž nedojde k obmÄ›nÄ› nebo obohacenĂ­ pĹ™edstavenĂ­. HodnÄ› takĂŠ zĂĄleŞí na atmosfĂŠĹ™e kaĹždĂŠ prezentace, na nĂ­Ĺž se z velkĂŠ Ä?ĂĄsti podĂ­lejĂ­ i divĂĄci. (pac, tz)

AUTO - MOTO •ProdĂĄm zimnĂ­ pneu i s disky na Ĺ 120, super vzorek, vyjede i nemoĹžnĂŠ. RozmÄ›r pneu 165/70 R13 Cena 500 KÄ?/sada. Telefon: 731959985 •ProdĂĄm ochrannĂ˝ ĹĄtĂ­t na řídĂ­tka na Ä?tyĹ™kolku Dinli Sentor, pasuje i na Blade, ĹĄtĂ­t je zĂĄnovnĂ­ nepoĹĄkrĂĄbanĂ˝, pc byla 5 tisĂ­c KÄ?, nynĂ­ prodĂĄm za 3 tisĂ­ce. Telefon: 777152269 •ProdĂĄm 4 starĹĄĂ­ letnĂ­ pneu Michelin - 195/65 R15. Cena celkem za 4ks = 1500 KÄ?. Telefon: 724811193 •ProdĂĄm autosedaÄ?ku 0-13 kg zn. Xlander, Ä?ernoĹĄedĂĄ se stříťkou a sĂ­ĹĽkou, 2 ĂşloĹž. boxy. Cena 900 KÄ? Telefon: 605259279 NEMOVITOSTI •Pronajmu garĂĄĹž na ZL za tratĂ­, 600 KÄ?/mÄ›sĂ­c. Telefon: 606230949 •Pronajmu zařízenĂ˝ byt na ZL 2+1 s balkonem. NĂĄjem 7000 KÄ? + elektĹ™ina, kauce nutnĂĄ. Telefon: 606230949 •Pronajmu nebytovĂŠ prostory prodejny v centru TU, pěťí zĂłna, 66 m2, vĂ˝klady, vl. vod., el. Telefon: 777239479 •Pronajmu byt 3+kk po rekonstrukci v centru TU, pěťí zĂłna nad 80 m2. SAT, NET, vl. vod., el., trv. bydl., kauce nutnĂĄ. Telefon: 777239479

inzerce

*2##,73" 2 / 1 + "  0 Â&#x2022; 3 ##2 3/Â&#x2022;* & &/(2 !013"+ÂĄ " Ăť Â&#x2022; + "  ) +Ă&#x;16Ăť& KÂľO@F<NJ=JO<

AKOREACRO (FR) PFFFFFFF!

19 hodin / dĂŠlka pĹ&#x2122;edstavenĂ­ 70´ UFFO - SpoleÄ?enskĂŠ centrum Trutnov vstupnĂŠ 350 KÄ?

I@?ĂŽG@

I@?ĂŽG@

CIRKUS MLEJN (Ä&#x152;R) Postav na Ä?aj

14 hodin / dĂŠlka pĹ&#x2122;edstavenĂ­ 60´ UFFO - SpoleÄ?enskĂŠ centrum Trutnov vstupnĂŠ 150 KÄ?, dÄ&#x203A;ti do 15 let vstupnĂŠ 100 KÄ?

SKUTR a AdĂŠla LaĹĄtovkovĂĄ StodolovĂĄ (Ä&#x152;R) Joke Killers

19.30 hodin / dĂŠlka pĹ&#x2122;edstavenĂ­ 60´ UFFO - SpoleÄ?enskĂŠ centrum Trutnov vstupnĂŠ 250 KÄ?

-,73Â&#x2022;+( +-Â&#x2022;/16 KÂľO@F OPENING PARTY MARTA A RASPUTIN BAND

Koncert trutnovskĂŠ kapely - folk word music

20.30 - 21.30 hodin

pĹ&#x2122;ed spoleÄ?enskĂ˝m centrem UFFO

KABARET MAĹ&#x2021;Ă NA (latino) DJ´s Poco Loco and B-Fly

21.30 hodin

podzemnĂ­ parkoviĹĄtÄ&#x203A; UFFO

NJ=JO< CIRK-UFF PARTY Kapela Jo!SKA a DJ Romario 22:00 hodin

podzemnĂ­ parkoviĹĄtÄ&#x203A; UFFO 3NOPKI<KÂľO@Ă IĂ  DNJ=JOIĂ K<MOTU?<MH<


VĂ?KEND (4) Ĺ&#x2DC;Ă DKOVĂ INZERCE NEMOVITOSTI â&#x20AC;˘Pronajmu byt 2+1 v RD vĹĄestr. zaĹ&#x2122;Ă­zenĂ˝, pĹ&#x2122;ednost 1 osoba, cena 3.500,- + energie. Telefon: 732257221 â&#x20AC;˘Pronajmu byt 1+1 na ZelenĂŠ louce, cena vÄ?etnÄ&#x203A; sluĹžeb 6500 - 7000 KÄ?. VolnĂŠ ihned. Telefon: 732294627 â&#x20AC;˘ProdĂĄm 3+1 zdÄ&#x203A;nĂ˝ byt, je k dispozici ihned, kousek do mÄ&#x203A;sta u ĹĄkoly KomenskĂŠho. NovĂĄ okna, balkony, stĹ&#x2122;echa. Cena 1 200 000 kÄ?, pĹ&#x2122;i rychlĂŠm jednĂĄnĂ­ moĹžnĂĄ sleva. Telefon: 737112996 â&#x20AC;˘Pronajmu v TrutnovÄ&#x203A; pokoj v rod. domÄ&#x203A; za 3800 KÄ? vÄ?etnÄ&#x203A; sluĹžeb. Koupelna, WC, jĂ­delna a kuchynÄ&#x203A; k dispozici. V domÄ&#x203A; nebydlĂ­m. Telefon: 602445799 â&#x20AC;˘HledĂĄme s pĹ&#x2122;Ă­telem pronĂĄjem bytu v TU 1+1 nebo 2+1 s cenou do 6500 KÄ? vÄ?etnÄ&#x203A; energiĂ­, zaĹ&#x2122;Ă­zenĂ˝ ale i nezaĹ&#x2122;Ă­zenĂ˝. Pokud moĹžno bez kauce. Telefon: 737329211 â&#x20AC;˘ProdĂĄm byt 2+KK 47 m2, TU-ZL, druĹžstevnĂ­ - pĹ&#x2122;evod do OV moĹžnĂ˝ ihned, dĹŻm po kompletnĂ­ revitalizaci, byt v pĹŻvodnĂ­m stavu. RK ne. Cena 610 000 KÄ?. Telefon: 777982277 â&#x20AC;˘ProdĂĄm byt 2+1 v centru Tu (2min od KrakonoĹĄova nĂĄmÄ&#x203A;stĂ­) poblĂ­Ĺž nemocnice a ĹĄkoly. Byt je ve zvýťenĂŠm pĹ&#x2122;Ă­zemĂ­ cihlovĂŠho domu. Plocha bytu 56m. NovĂĄ okna, novĂŠ topenĂ­ plynovĂ˝m kotlem, zrekonstruovanĂŠ dĹ&#x2122;evÄ&#x203A;nĂŠ podlahy. Cena 1 050 000 KÄ?. Telefon: 776332993

3. 6. 2011

ARCHIV UKĂ ZAL DOKUMENTY Z NIÄ&#x152;IVĂ&#x2030;HO POŽà RU TRUTNOVA TRUTNOV - Dokumenty, plĂĄny, kresby, tiskoviny, dopisy a dalĹĄĂ­ dobovĂŠ materiĂĄly byly pĹ&#x2122;ed tĂ˝dnem k vidÄ&#x203A;nĂ­ v badatelnÄ&#x203A; StĂĄtnĂ­ho okresnĂ­ho archivu v TrutnovÄ&#x203A;. TvoĹ&#x2122;ily malou expozici, kterou ke 150. vĂ˝roÄ?Ă­ poslednĂ­ho niÄ?ivĂŠho poŞåru mÄ&#x203A;sta archivĂĄĹ&#x2122;i pĹ&#x2122;ipravili. VeĹ&#x2122;ejnosti byla vĂ˝stavka pĹ&#x2122;Ă­stupnĂĄ zdarma.

tĹ&#x2122;etina tehdejĹĄĂ­ch obyvatel mÄ&#x203A;sta. PoŞår vznikl v domÄ&#x203A;, ve kterĂŠm dnes sĂ­dlĂ­ JĂ­delna a bufet Bela. Z historicky cennĂ˝ch listin jsou atraktivnĂ­ napĹ&#x2122;Ă­klad ProvolĂĄnĂ­ vĂ˝boru na podporu trutnovskĂ˝ch vyhoĹ&#x2122;elĂ˝ch Ä?i poŞårnĂ­ Ĺ&#x2122;ĂĄdy. â&#x20AC;&#x17E;MÄ&#x203A;sto se tehdy muselo nÄ&#x203A;jakĂ˝m zpĹŻsobem starat o poŞårnĂ­ bezpeÄ?nost. UkĂĄzkou je napĹ&#x2122;Ă­klad ruÄ?nÄ&#x203A; psanĂ˝ protipoŞårnĂ­ Ĺ&#x2122;ĂĄd z roku 1842,â&#x20AC;? ukĂĄzal ZahradnĂ­k.

â&#x20AC;&#x17E;VĹĄechny vystavenĂŠ materiĂĄly se tĂ˝kajĂ­ poŞåru Trutnova z 27. kvÄ&#x203A;tna 1861. Jsou z naĹĄeho archivu, pouze dva obrazy na stÄ&#x203A;nĂĄch jsou zapĹŻjÄ?enĂŠ z Muzea PodkrkonoĹĄĂ­,â&#x20AC;? Ĺ&#x2122;ekl pracovnĂ­k archivu a kurĂĄtor vĂ˝stavy Pavel ZahradnĂ­k. Z obrazovĂ˝ch materiĂĄlĹŻ byla pĹ&#x2122;edstavena napĹ&#x2122;Ă­klad veduta Petra Russe zachycujĂ­ Trutnov tÄ&#x203A;snÄ&#x203A; po poŞåru a situaÄ?nĂ­ plĂĄn vyhoĹ&#x2122;elĂŠho mÄ&#x203A;sta poĹ&#x2122;Ă­zenĂ˝ tÄ&#x203A;snÄ&#x203A; po tragickĂŠm dni. â&#x20AC;&#x17E;Na nÄ&#x203A;m je barevnÄ&#x203A; rozliĹĄenĂŠ, kterĂŠ domy byly Ä?i nebyly ohnÄ&#x203A;m zasaĹženy. RovnÄ&#x203A;Ĺž je z plĂĄnu poznat, kterĂŠ domy byly z kamene a kterĂŠ ze dĹ&#x2122;eva,â&#x20AC;? uvedl ZahradnĂ­k.

obyvatel postiĹženĂ˝ch ohnÄ&#x203A;m o pĹ&#x2122;Ă­spÄ&#x203A;vky. K vidÄ&#x203A;nĂ­ jsou takĂŠ plĂĄny architektĹŻ Ä?i investorĹŻ na obnovu poniÄ?enĂ˝ch domĹŻ. â&#x20AC;&#x17E;ZajĂ­mavĂ˝ je napĹ&#x2122;Ă­klad protokol, ve kterĂŠm jsou podrobnÄ&#x203A; sepsĂĄny ĹĄkody podle jednotlivĂ˝ch domĹŻ, kterĂŠ oheĹ&#x2C6; zasĂĄhl od Ä?Ă­sla popisnĂŠho 1 aĹž po poslednĂ­ poniÄ?enĂ˝ dĹŻm,â&#x20AC;? upĹ&#x2122;esnil Pavel ZahradnĂ­k.

Z tiĹĄtÄ&#x203A;nĂ˝ch Ä?i psanĂ˝ch listin jsou zajĂ­mavĂŠ napĹ&#x2122;Ă­klad dobovĂŠ noviny popisujĂ­cĂ­ tragickou udĂĄlost, protokol magistrĂĄtu upĹ&#x2122;esĹ&#x2C6;ujĂ­cĂ­ vyÄ?Ă­slenĂŠ ĹĄkody, listiny tĂ˝kajĂ­cĂ­ se sbĂ­rky na vyhoĹ&#x2122;elĂŠ mÄ&#x203A;sto Ä?i Şådosti

NechybĂ­ ani dopisy s pĹ&#x2122;Ă­spÄ&#x203A;vky a evidence pĹ&#x2122;Ă­spÄ&#x203A;vkĹŻ. PĹ&#x2122;ipomeĹ&#x2C6;me, Ĺže pĹ&#x2122;ed 150 lety bÄ&#x203A;hem jedinĂŠho dne shoĹ&#x2122;elo pĹ&#x2122;es 140 obytnĂ˝ch domĹŻ, o stĹ&#x2122;echu nad hlavou pĹ&#x2122;iĹĄlo 320 rodin, tedy vĂ­ce neĹž

GYMNAZISTKA SCHOLZEOVĂ PĹ&#x2DC;EDÄ&#x152;Ă?TALA NÄ&#x161;MECKY NEJLĂ&#x2030;PE

Ĺ&#x2DC;ĂĄd mĂĄ Ä?tyĹ&#x2122;i Ä?ĂĄsti: v prvnĂ­ se autor zmiĹ&#x2C6;uje o prevenci pĹ&#x2122;ed ohnÄ&#x203A;m, druhĂĄ pojednĂĄvĂĄ o zpĹŻsobu vyhlĂĄĹĄenĂ­ poplachu, tĹ&#x2122;etĂ­ je o konkrĂŠtnĂ­m haĹĄenĂ­ a poslednĂ­ o mapovĂĄnĂ­ ĹĄkod. â&#x20AC;&#x17E;ZĹ&#x2122;ejmÄ&#x203A; i 27. kvÄ&#x203A;tna toto vĹĄechno nÄ&#x203A;jakĂ˝m zpĹŻsobem zafungovalo, ale asi ten den zrovna foukal silnĂ˝ vĂ­tr. DobovĂŠ dokumenty totiĹž popisujĂ­, Ĺže se poŞår bÄ&#x203A;hem hodiny rozĹĄĂ­Ĺ&#x2122;il po celĂŠm mÄ&#x203A;stÄ&#x203A;. AÄ?koliv byl poŞår Ĺ&#x2122;ĂĄdnÄ&#x203A; ohlĂĄĹĄen a zvonily vĹĄechny zvony, tak si lidĂŠ staÄ?ili zachrĂĄnit pouze holĂ˝ Ĺživot. NÄ&#x203A;kterĂŠ noviny dokonce popisujĂ­, jak nÄ&#x203A;kdo vyskakoval z okna,â&#x20AC;? dodal Pavel ZahradnĂ­k. Pavel Cajthaml

FOTOZAJĂ?MAVOST: PAMÄ&#x161;TNĂ? DESKA NA DOMÄ&#x161; Ä&#x152;P. 27 VE VODNĂ? ULICI

TRUTNOV - Veronika ScholzeovĂĄ, ŞåkynÄ&#x203A; primy zdejĹĄĂ­ho gymnĂĄzia, vyhrĂĄla ve ď&#x192;&#x17E;nĂĄle soutÄ&#x203A;Ĺže Goethecentra v pĹ&#x2122;edÄ?Ă­tĂĄnĂ­ a interpretaci literĂĄrnĂ­ho Ăşryvku. Ä&#x152;etlo se z nÄ&#x203A;meckĂŠho vydĂĄnĂ­ knihy NazĂ­ spisovatelky Ivy ProchĂĄzkovĂŠ. SoutÄ&#x203A;Ĺž se konala v PardubicĂ­ch. Porota ocenila vĂ˝kon Veroniky 1. mĂ­stem v kategorii studentĹŻ, kteĹ&#x2122;Ă­ majĂ­ Ä?i mÄ&#x203A;li moĹžnost trvale mluvit nÄ&#x203A;mecky. (hyĹĄ)

inzerce 6.5DGYDQLFH D$SDFKH%LNH7HDPĂ&#x201C;SLFHSUHVHQWV

1 06/2N0O1VA / 5 0 E U TRUT NEDEL OVICE

PETRIK

Program:

9:00 YROQpMHĂŚGÄ&#x161;QtWUpQLQN SUH]HQWDFH 13:00 NROR 14:30 NROR 16:00 Y\KOiäHQtYĂŤVOHGNŢ

DĹŻm Ä?p. 27 na rohu ulic VodnĂ­ a Za Ĺ kolou se mĹŻĹže kromÄ&#x203A; historizujĂ­cĂ­ fasĂĄdy pochlubit i pamÄ&#x203A;tnĂ­ deskou na dvoĹ&#x2122;e objektu, kterĂŠ si z obyvatel Trutnova vĹĄiml pravdÄ&#x203A;podobnÄ&#x203A; jen mĂĄlokdo. NenĂĄpadnĂĄ deska v nÄ&#x203A;mÄ?inÄ&#x203A; oznamuje, Ĺže tento dĹŻm (Ä?p. 27) postavil v roce 1886 trutnovskĂ˝ stavitel KonrĂĄd KĂźhn (1851â&#x20AC;&#x201C;1929), kterĂ˝ se od roku 1876 podepsal na vzhledu Ĺ&#x2122;ady staveb v TrutnovÄ&#x203A; a okolĂ­ (napĹ&#x2122;. synagogy a jatek v TrutnovÄ&#x203A; Ä?i ĹĄkoly v PoĹ&#x2122;Ă­Ä?Ă­). OndĹ&#x2122;ej VaĹĄata, Muzeum PodkrkonoĹĄĂ­ inzerce

$Â&#x2DC;-%6Â&#x2DC;-$6!-ÂŁ3¤#%+$/"25 -!8)30/ÂŻ%.¤.!0%.:) $VAMĂ&#x192;SĂ&#x201E;ÂżNĂ&#x201E;VKLADYJAKOBONUS

]DĂżiWHNNRODDY\KOiäHQtYĂŤVOHGNŢ PŢÌHEĂŤWSRVXQXWYQiYD]QRVWL QDSRĂżHWSĹ?LKOiäHQĂŤFK]iYRGQtNŢ

4EREZA&¸TOROV¸ TEL*ITKA6ELIKOVSK¸ TEL WWWMODRAPYRAMIDACZ VezmÄ&#x203A;te to za dobrĂ˝ konec

NOVĂ&#x2030; PICANTO

Kategorie: celopĂŠra vs. hardtaily Ceny: RULJLQiOQtSLYQtNRUEHOHDYÄ&#x161;FQpFHQ\ RGVSRQ]RUŢSURQHMOHSät]iYRGQtN\YRERXNDWHJRULtFK StartovnĂŠ: .Ăż.ĂżYOHN

SHUQDPHQWNXQDYOHNVLPŢÌHYGHQ]iYRGXNRXSLWLQH]iYRGQtN

.$ĂĽ'ĂŞ=Ă&#x2030;92'1Ă&#x152;.=Ă&#x152;6.Ă&#x2030;

50% SLEVU 1$1Ă&#x2030;.833Ă&#x2030;58*5,3ĹĄ2','/(9/$671Ă&#x152;+29ĂŞ%Ä&#x2122;58

3Ĺ?,-(Ä&#x17D;'2-(67Ĺ?(%Ă&#x152;&++25 8ĂĽ962%278$=Ă&#x201C;Ăž$671,6(%,.(3$57<9./8%83Ă&#x2030;/(1.$Ă&#x201C;3,&( 3Ĺ?,-(Ä&#x17D;'2-(67Ĺ?(%Ă&#x152;&++258ĂĽ962%278$=Ă&#x201C;Ăž$671,6(%,.(3$57<9./8%83Ă&#x2030;/(1.$Ă&#x201C;3,&( =$+5$-Ă&#x152;.$3(/<+((%,(-((%,(6$.21(&.21&ĹĄ'-C6

www.festivalcyklistiky.cz on-line shop

MILĂ&#x2030;, ALE DRAVĂ&#x2030;

od 169 980 KÄ?

AUTOSAJM s.r.o. NĂĄchodskĂĄ 509, 541 03 Trutnov tel: 499 841 558, mob: 776 696 266, email: autosajm.prodej@autosajm.cz www.autosajm.cz


VÍKEND (5)

3. 6. 2011

FOTOOHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI UPLYNULÉHO TÝDNE

ŘÁDKOVÁ INZERCE NEMOVITOSTI •Prodám lux. byt v OV ve vile se zahradou. 5 minut chůze od centra. 3+1, 92 m2. V ceně: kuch. linka se spotřebiči, ves. skříně, vybavená šatna, záclony, závěsy, rolety. Cena 3 mil. Kč. RK nevolat. Telefon: 604823630 •Sháním pronájem menšího bytu do 5500Kč vč. služeb nebo někoho kdo shání spolubydlícího, od července, nejlépe Zelená louka, ale je mi to jedno. Telefon: 774818906

OSLAVY DNE DĚTÍ V TRUTNOVĚ. Spousta soutěží, muziky, zábavy a především pěkné počasí přispěly ke dvěma vydařeným dětským dnům. Jeden se v neděli konal na hřišti v Horním Starém Městě, kde pořádal zábavné odpoledne tamní sportovní klub s Mateřskou školou Horská a dobrovolnými hasiči. Hlavním mottem byly soutěže s pohádkovými postavami, ukázky hasičské techniky, seskok parašutistů, vystoupení kouzelníka s tvarováním balónků a přelet letadla. Druhý dětský den na téma Lotrando a Zubejda pořádalo v neděli v areálu Základní školy Rudolfa Frimla Středisko volného času. Populární lmový příběh propojil vystoupení tanečních souborů. Také zde byla řada atrakcí a soutěží, indiánská vesnička a loupežnická školka. Foto: Miloš Šálek a Pavel Cajthaml

•Sháním pronájem bytu 1+1(kk) nebo 2+1(kk) nejlépe ve zděném domě a také co nejlevněji. Prosím nabídněte. Spěchám, končí mi nájemní smlouva. E-mail: matej.byty@seznam.cz DOMÁCNOST, ZAHRADA •Hledám pomoc při údržbě zahrady rodinného domku v Mladých Bukách. Jedná se o plevání, zastříhávání keřů, atd.Jen vážní zájemci. Telefon: 608140966 •Prodám rohovou sed. soupravu s úložným prostorem, rozkládací na 2lůžko + taburetku s úl. prostorem. Foto mailem. Telefon: 604117648

SOUTĚŽ POTRAVINÁŘ ROKU. Dvaadvacet producentů se na Krakonošově náměstí ucházelo o přízeň v krajské soutěži Potravinář roku. V centru města bylo možné koupit čerstvé pečivo, cukrářské výrobky, sýry a uzeniny. Nechybělo pivo, pálenka a další delikatesy. Foto: Pavel Cajthaml

KRYVOŠEJ DAROVAL OBRAZ. Malíř Leonidas Kryvošej obdaroval občanské sdružení Trutnov - město draka obrazem Lovers (Milenci). Olejomalbu (90 x 65 cm) namaloval loni. Obraz zachycuje dva dráčky jako jazýčky na vahách, které drží v rovnováze lidská ruka a v harmonii misky váhy. Reprofoto: Hynek Šnajdar

•Koupím rohovou rozkládací sedací soupravu - tmavý mikroplyš. E-mail: verajarosova@klikni.cz •Nabízím obývací stěnu, ložnici, postel, nutno vidět, cena dohodouzachovalé. Telefon: 737112996

inzerce

ZIMNÍ ZAHRADY PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE HLINÍKOVÁ OKNA, DVEŘE, FASÁDY

Reprezentativní příklad Era půjčky ve výši 70 000 Kč na 7 let: RPSN 18,3 %, úroková sazba 16,9 % p. a., počet splátek 84, poplatky za podání žádosti, poskytnutí a správu 0 Kč, měsíční splátka 1 427 Kč, celková částka k úhradě 119 783 Kč. Výše splátky platí za předpokladu čerpání úvěru 15. den v měsíci s první splátkou 15. den měsíce následujícího. Splácení úvěru probíhá vždy k 15. dni v měsíci. V případě bezproblémového splácení může být poslední anuitní splátka nižší.

Platíte jen výši splátek

projekty a zateplování budov

Peníze na cokoliv

akční jarní slevy

Jednoduše dostupné

montáž zdarma

Když se známe, jednoduše vám půjčíme. Era půjčka Informujte se ve Finančním centru Trutnov, Havlíčkova 14 nebo na vaší nejbližší poště. Sjednejte si od 30. 5. do 30. 6. 2011 Era půjčku a vyhrajte jeden ze tří zájezdů k moři nebo některou z tisíců dalších cen. Více informací o soutěži na www.postovnisporitelna.cz.

www.proplast-k.cz tel.: 777 113 408 proplast@proplast-k.cz

PROPLAST K s. r. o. Polní 468 Nové město nad Metují tel./fax: 491 472 927

PROPLAST K s. r. o. Areál IDA 843 Malé Svatoňovice tel./fax: 499 886 131


VÍKEND (6) ŘÁDKOVÁ INZERCE DOMÁCNOST A ZAHRADA

3. 6. 2011

GÓL! STŘELEC SE SMÁL, BRANKÁŘ BREČEL. MATEŘSKÉ ŠKOLKY SE UTKALY VE FOTBALE

•Prodám štípačku na dřevo, pojízdnou na el. možno i hydraulický pohon. Telefon: 734536075 •Prodám levně zachovalý kombinovaný sporák MORA bílé barvy s příslušenstvím. Telefon: 773994594 •Prodám 1000 litrový barel na vodu nebo jiné využití. Barel má víko na uzavření nadrže. Dole kohout na vypouštění vody. Nutný vlastní odvoz na káře. Nutno vymýt vapkou, Trutnovsko. Cena 888 Kč. Telefon: 777840057

•Prodám obývací stěnu, zachovalá, barva olše, cena 2 500 Kč. E-mail: nihilnovi@centrum.cz

•Prodám televizi zn. Panasonic, 5 let stará, min. používaná, cena 3000 Kč. Telefon: 777201902 •Prodám pračku Whirpool za poloviční cenu 5500 Kč. Bílá, úzká, plnění vrchní na 5 kg. Práno pouze 3x, pozůstalost. Telefon: 737112996

TRUTNOV - Skvělý obrat se podařil v sobotu fotbalistům v Horních Měcholupech. Trutnovský tým prohrával už v 7. minutě 0:2, ale potom hosté ukázali, jak se bojuje o záchranu, a zápas otočili k vítězství 3:2. Nejdřív se o kontaktní branku postaral Hejna. Hrdinou zápasu se však stal Jiroušek, který na začátku druhého poločasu v rozmezí pěti minut vstřelil dva góly. „V 15. minutě jsme konečně odhodili údiv a začali zodpovědně hrát a bojovat. A výsledek se dostavil,“ řekl po utkání trutnovský trenér Petr Kozák. Zítra dopoledne jeho mužstvo nastoupí v domácím prostředí proti Kolínu. Horní Měcholupy - Trutnov 2:3 (2:1). Góly: 3. Vrabec, 7. Birma - 52. a 56. Jiroušek, 10. Hejna. Rozhodčí: Štěpánek (Chrudim). ŽK: 3:4. Diváci: 50. Sestava Trutnova: Šťastný - Přívratský, Doležal, Makovský - Mařas (52. Ficner), Marks, Kuneš, Kamitz - Jiroušek, Hejna (67. Groer), Holubec (89. Kozák). Další výsledky: Kolín - Dvůr 1:1, Náchod - Jičín 7:1, Ústí - Nová Paka 4:0, Turnov - Chrudim 1:1 (domácí neproměnili dvě penalty), Nový Bydžov - Velim 3:1. (bog)

•Prodáme dvě zachovalé, ručně vyrobené keramické vázy, dovoz Itálie. Velká váza: výška 88cm, šířka: 161 cm, hrdlo 89 cm - cena 3600. Malá váza: výška 60 cm, šířka 120 cm, hrdlo 80 cm - cena 2000. Pouze osobní odběr Trutnov. Telefon: 775074225

•Prodám rohovou rozkládací sedací soupravu s úložným prostorem + taburet s úl. prostorem.Pc 21 tisíc, Nc 6 tisíc. Telefon: 604117648

JIROUŠKOVY TREFY PŘIBLÍŽILY FOTBALISTŮM ZÁCHRANU

TRUTNOV - Fotbal stále hýbe světem, a tak se není čemu divit, že kopat do míče se začíná už v tom nejútlejším věku. Vidět fotbalové špunty v akci jste mohli minulý týden v pátek dopoledne v tělocvičně Základní školy Mládežnická, kde se uskutečnil turnaj mateřských škol. „Vedeme děti k tomu, aby se trošku hýbaly a aby měly aktivity i mimo školku. Není to o výkonu. Spíš je to o tom, aby si společně zahrály a pobavily se,“ řekla učitelka pořádající Mateřské školy Srdíčko Radomíra Viková.

Všechny děti bojovaly, seč jim síly stačily, ale jak to tak ve sportu bývá, vítěz může být vždycky pouze jeden. Ačkoliv diplom a pohár čekal na každého. Na bronzové příčce se umístila Mateřská škola Duha, druhé místo obsadila Pohoda a z vítězství už se počtvrté v historii turnaje radovali malí fotbalisté Srdíčka (na snímku), kteří třikrát vyhráli a čtyřikrát remizovali. Pořadí turnaje: 1. Srdíčko, 2. Pohoda, 3. Duha, 4. Sluníčko, 5. Kytičky, 6. Čtyřlístek, 7. Dráček, 8. Kulíšek. (bog)

1. Letohrad 2. Chrudim 3. Kolín 4. Hr. Králové B 5. Velim 6. Náchod 7. Ústí nad Orlicí 8. Dvůr Králové 9. H. Měcholupy 10. Turnov 11. Nová Paka 12. TRUTNOV 13. Nový Bydžov 14. Semily 15. Jičín

26 26 25 25 25 25 25 26 25 25 25 25 25 25 25

18 16 12 11 12 10 11 9 9 9 10 10 8 4 2

4 5 8 9 6 6 3 7 6 6 3 0 5 5 3

4 5 5 5 7 9 11 10 10 10 12 15 12 16 20

56:20 56:27 41:22 46:24 42:40 43:31 37:32 39:37 33:32 36:42 27:44 45:46 26:48 28:59 12:63

58 53 44 42 42 36 36 34 33 33 33 30 29 17 9

inzerce

OTEVŘENÍ PRODEJNY HUDYSPORT Ahoj Trutnováci! Tak mě tady znovu máte na stránkách Trutnovinek. Ano, jsem to já, krásná nová prodejna HUDY sport, Bulharská ulice, pod podloubím, kousek od náměstí směrem ke kostelu. A proč se vám znovu ozývám? Slíbila jsem vám to v minulých Trutnovinkách s tím, že vás pozvu na ukázku a naše společné otestování Nordic Walkingu. Ptáte se co to je Nordic Walking? Nordic Walking je běžná chůze se specielními hůlkami. Za kolébku tohoto nového sportovního odvětví je považováno Finsko. Tento sport je možno provozovat po celý rok, kdekoliv a ve všech věkových a výkonnostních kategoriích, protože jeho sportovní úroveň lze velice lehce přizpůsobit vlastní kondici. Technika této chůze se blíží technice klasického běhu na lyžích. Nordic Walking je velice příjemný druh pohybu, který může vykonávat každý, výkonnostní sportovec i začátečník, mladý člověk i lidé v pokročilém věku. Tepová frekvence se nachází v oblasti, ve které se dlouhé hodiny můžete cítit dobře, a přesto je spotřeba energie velmi vysoká, stoupá až o 40 %. Pohyb je vyžadován od 600 svalů, což je cca 90% všech svalů v těle. Lidé s nadváhou, kteří jen těžko nacházejí odhodlání k běhu, však Nordic Walking mohou provozovat bez problémů. Pomocí holí jsou namáhány svaly celého těla a klouby dolních končetin jsou odlehčeny. Tréninkové efekty Nordic Walking: - Je velmi rychlý a snadný na naučení v základní formě - Je to celosezónní aktivita -Aktivuje zhruba 90% celého svalového systému člověka - Je o 40 až 50% efektivnější než pouze chůze bez holí -Dá lidem, kteří mají problém s rovnováhou, pocit bezpečné chůze - Snižuje ztuhnutí svalstva ramen a krku -Je to outdoorová aktivita pro lidi s nadváhou, pro lidi po sportovních úrazech i jako rehabilitace

-Můžete ho zahájit před vašimi dveřmi, na každém povrchu, v každém prostředí, v každé době Proč vám to říkám? Protože si tento sport můžete sami otestovat v sobotu 4.6. Sraz je u pensionu „U pěti buků“, budou k zapůjčení hole, sporttestry i občerstvení. Ujmeme se i vašich dětí,

budou mít svůj program. Vedle ukázky od instruktorky si můžete chůzi vyzkoušet v terénu. Přikládám propagační plakátek. A pokládám za samozřejmé, že pokud se vám pohyb bude líbit, mohu vám hole prodat. Těším se na vaši návštěvu – vaše prodejna HUDYsport – Bulharská ulice 63.


VĂ?KEND (7)

3. 6. 2011

VELKOU CENU TRUTNOVSKĂ&#x2030;HO DRAKA VYHRĂ L VOKROUHLĂ?K TRUTNOV - TomĂĄĹĄ VokrouhlĂ­k se stal vĂ­tÄ&#x203A;zem VelkĂŠ ceny trutnovskĂŠho draka. NedÄ&#x203A;lnĂ­ zĂĄvod horskĂ˝ch kol cross-country vyhrĂĄl tĹ&#x2122;icetiletĂ˝ pardubickĂ˝ biker pĹ&#x2122;ed obhĂĄjcem loĹ&#x2C6;skĂŠho prvenstvĂ­ Michalem KanÄ&#x203A;rou z Ä&#x152;ervenĂŠho Kostelce. Ä&#x152;as vĂ­tÄ&#x203A;ze: 1 hodina 9 minut a 3 vteĹ&#x2122;iny. Od zaÄ?ĂĄtku bylo jasnĂŠ, Ĺže vĂ­tÄ&#x203A;z zĂĄvodu vzejde z tĂŠto dvojice. UĹž po prvnĂ­m kole si totiĹž KanÄ&#x203A;ra s VokrouhlĂ­kem vezli na tĹ&#x2122;etĂ­ho FrantiĹĄka Ĺ˝ilĂĄka dvacetivteĹ&#x2122;inovĂ˝ nĂĄskok, kterĂ˝ v dalĹĄĂ­ch kolech zvyĹĄovali dokonce o minuty. CelĂŠ Ä?tyĹ&#x2122;i okruhy jeli spoleÄ?nÄ&#x203A;, rozhodlo se aĹž v tom poslednĂ­m, kdy se VokrouhlĂ­kovi podaĹ&#x2122;ilo nastoupit, a do cĂ­le nadÄ&#x203A;lil KanÄ&#x203A;rovi 25 vteĹ&#x2122;in. TĹ&#x2122;etĂ­ Ĺ˝ilĂĄk uĹž ztrĂĄcel pĹ&#x2122;es pÄ&#x203A;t a Ä?tvrt minuty. VĂ˝sledkovĂ˝ servis - muĹži elite (28,5 km): 1. TomĂĄĹĄ VokrouhlĂ­k (TopTen Teplice) 1:09:02,9, 2. Michal KanÄ&#x203A;ra (Birel Specialized) -24,8, 3. FrantiĹĄek Ĺ˝ilĂĄk (Ghost Moje kolo.cz) -5:20,4, 4. Martin SplĂ­tek (Rock Machine Cyklo) -9:56,9, 5. TomĂĄĹĄ Podrazil (Sokol HolĂŠ Vrchy) -11:28,9, 6. Martin Ĺ&#x2DC;ehĂĄk -11:57,4, 7. Pavel JirĂĄsek (oba Giant PĂ­trs Bikes) -12:43,3, 8. OndĹ&#x2122;ej Pipek (Remerx cycling team) -13:08,3. Masters I (22,8 km): 1. Marek MĂźller (KAH VrchlabĂ­) 1:00:57,0, 2. OldĹ&#x2122;ich Hakl -18,5,

ZAZNÄ&#x161;LO PO ZĂ VODÄ&#x161; TomĂĄĹĄ VokrouhlĂ­k (TopTen Teplice): â&#x20AC;&#x17E;Jelo se vĂ˝bornÄ&#x203A;. TraĹĽ hodnÄ&#x203A; do kopce, hodnÄ&#x203A; z kopce. TÄ&#x203A;ĹžkĂ˝ sjezdy, kde mÄ&#x203A; KĂĄĹ&#x2C6;a troĹĄku trestal a jĂĄ jsem ho zase trestal do kopce. MyslĂ­m, Ĺže jsme si to uĹžili. Na cross-country jsem zaÄ?Ă­nal, bohuĹžel dneska jsou uĹž akorĂĄt maratony, takĹže za kaĹždĂ˝ takovĂ˝hle zĂĄvod jsem rĂĄd, kdyĹž ho mĹŻĹžu absolvovat.â&#x20AC;&#x153; Michal KanÄ&#x203A;ra (Birel Specialized): â&#x20AC;&#x17E;V podstatÄ&#x203A; celĂ˝ zĂĄvod jsme s Vokrem jeli spolu. SnaĹžil jsem se mu odjet v pĹ&#x2122;edposlednĂ­m kole, v tĂŠ technickĂŠ Ä?ĂĄsti, kde byly skoky. Kousek se mi to podaĹ&#x2122;ilo, ale bohuĹžel jsem to neudrĹžel. Potom mi nastoupil v kopci, kde jsem se necĂ­til ĂşplnÄ&#x203A; ideĂĄlnÄ&#x203A;. LĂ­bĂ­ se mi tady. TakovĂĄ pÄ&#x203A;knĂĄ traĹĽ nikde nenĂ­.â&#x20AC;&#x153;

3. Jan FiĹĄnar (oba Plynotop HostinnĂŠ) -1:00,9. Masters II (22,8 km): 1. TomĂĄĹĄ Ä&#x152;ada (Redpoint Pearl izumi) 1:05:28,5, 2. JiĹ&#x2122;Ă­ MĂ­l (HSK Cycling team) -2:03,2, 3. Pavel KanÄ&#x203A;ra (Axit) -2:44,5. JunioĹ&#x2122;i (22,8 km): 1. Petr AdĂĄmek (Apache Loko Trutnov) 1:04:04,7, 2. Jan Podstata (Giant PĂ­trs Bikes) -1:14,6, 3. VĂ­t Ĺ&#x2DC;ehĂĄk (Mara-

toncentrum JiÄ?Ă­n) -2:43,8. Kadeti (11,4 km): 1. Dominik SĂĄdlo (Apache Bike Team Ă&#x161;pice) 46:33,1, 2. David BubĂĄk (Apache Loko Trutnov) -4:58,8, 3. Michal Bergmann (BP Lumen Ă&#x161;pice) -5:31,8. Kadetky (11,4 km): 1. Jana AdĂĄmkovĂĄ (Apache Loko Trutnov) 43:30,7. Michal BogĂĄĹ&#x2C6;, foto: Jan BatroĹĄ

Daniel Gabrle (SK Bon Servis Trutnov): â&#x20AC;&#x17E;LetoĹĄnĂ­ podoba tratÄ&#x203A; byla oproti loĹ&#x2C6;skĂ˝m roÄ?nĂ­kĹŻm vĂ˝raznÄ&#x203A; pozmÄ&#x203A;nÄ&#x203A;nĂĄ, a to k lepĹĄĂ­mu. PĹ&#x2122;ibyly novĂŠ technickĂŠ pasĂĄĹže, kterĂŠ pĹ&#x2122;itahovaly divĂĄky a to tenhle sport potĹ&#x2122;ebuje. PrĂĄce poĹ&#x2122;adatelĹŻ byla opravdu vidÄ&#x203A;t na kaĹždĂŠm metru zĂĄvodu, zejmĂŠna vybudovĂĄnĂ­m novĂ˝ch klopenĂ˝ch zatĂĄÄ?ek pod paradrĂĄhou a dalĹĄĂ­ch umÄ&#x203A;lĂ˝ch pĹ&#x2122;ekĂĄĹžek v prostoru bikeparku.â&#x20AC;&#x153;

NEJLEPĹ Ă? LETOĹ NĂ? ZĂ VODY, HLĂ SĂ? ELHENICKĂ TRIATLONISTA PIPEK SI PĹ&#x2DC;EVZAL OCENÄ&#x161;NĂ? PO NĂ VRATU Z GRAND PRIX SLOVENSKA PRO NEJLEPĹ Ă?HO SPORTOVCE TRUTNOVA TRUTNOV - â&#x20AC;&#x17E;ZatĂ­m nejlepĹĄĂ­ zĂĄvody tenhle rok,â&#x20AC;&#x153; ohlĂ­Ĺžela se plavkynÄ&#x203A; Martina ElhenickĂĄ za svou ĂşÄ?ast na vĂ­kendovĂŠ VelkĂŠ cenÄ&#x203A; Slovenska. â&#x20AC;&#x17E;Za to mnÄ&#x203A; se to nepovedlo podle oÄ?ekĂĄvĂĄnĂ­,â&#x20AC;&#x153; povĂ­dala AdĂŠla MorĂĄvkovĂĄ, druhĂĄ Ä?lenka minivĂ˝pravy TJ Loko FM Servis v bratislavskĂŠ padesĂĄtce. TĹ&#x2122;etĂ­ osobou z Trutnova na vĂ˝chodÄ&#x203A; byl trenĂŠr Pavel PokornĂ˝. Na mezinĂĄrodnĂ­m mĂ­tinku (49. roÄ?nĂ­k) startovali vedle slovenskĂ˝ch a Ä?eskĂ˝ch zĂĄvodnĂ­kĹŻ i zĂĄstupci rakouskĂŠ, maÄ?arskĂŠ, litevskĂŠ, slovinskĂŠ a srbskĂŠ plaveckĂŠ ĹĄkoly. O konkurenci nebyla nouze. Martina ElhenickĂĄ mÄ&#x203A;la pĹ&#x2122;ed sebou porci ĹĄesti disciplĂ­n, z toho tĹ&#x2122;i jĂ­ Ä?ekaly v tolik â&#x20AC;&#x17E;oblĂ­benĂŠmâ&#x20AC;&#x153; znakaĹ&#x2122;skĂŠm stylu. â&#x20AC;&#x17E;NemĂĄm ho rĂĄda,â&#x20AC;&#x153; uĹĄklĂ­bla se reprezentantka. NejlepĹĄĂ­ vĂ˝kon pĹ&#x2122;edvedla na dvoustovce, kde Ä?asem 2:20,20 obsadila 4. mĂ­sto. VytĂĄhnout se plavkynÄ&#x203A; Lokomotivy dokĂĄzala na kraulovĂŠ stovce, kde si vytvoĹ&#x2122;ila osobnĂ­ rekord. â&#x20AC;&#x17E;KoneÄ?nÄ&#x203A; pod 59,â&#x20AC;&#x153; radovala se z Ä?asu 58,96. â&#x20AC;&#x17E;Stovka nejde plavat jinak neĹž na krev. PoslednĂ­ch patnĂĄct metrĹŻ jsme vÄ&#x203A;dÄ&#x203A;la, Ĺže jedu tak nÄ&#x203A;jak na osobĂĄk. PĹ&#x2122;Ă­ĹĄtÄ&#x203A; by to akorĂĄt

chtÄ&#x203A;lo jeĹĄtÄ&#x203A; zrychlit tu druhou padesĂĄtku a plavat ji pod 30,â&#x20AC;&#x153; lĂ­Ä?ila sedmnĂĄctiletĂĄ plavkynÄ&#x203A;. JejĂ­ vystoupenĂ­ na Grand Prix Slovenska zkompletovaly polohovky. K tĂŠ kratĹĄĂ­ na 200 metrĹŻ utrousila jen: â&#x20AC;&#x17E;Bez komentĂĄĹ&#x2122;e.â&#x20AC;&#x153; PĂĄtĂŠ mĂ­sto ve ď&#x192;&#x17E;nĂĄle A a Ä?as 2:25,55 ji neuspokojil. Za to na dvojnĂĄsobnĂŠ trati se Martina ElhenickĂĄ blĂ˝skla svĂ˝m druhĂ˝m nejlepĹĄĂ­m Ä?asem vĹĄech dob - 5:00,45. ZklamanĂĄ se vrĂĄtila z Bratislavy AdĂŠla MorĂĄvkovĂĄ. â&#x20AC;&#x17E;Nepovedlo se mi to,â&#x20AC;&#x153; pronesla sebekriticky. A to i pĹ&#x2122;esto, Ĺže na padesĂĄtce motĂ˝lek zaostala jen kousek za osobĂĄkem a v kraulovĂŠm sprintu si zaplavala ď&#x192;&#x17E;nĂĄle B. V lepĹĄĂ­m svÄ&#x203A;tle se prĂ˝ chce ukĂĄzat na Ä&#x152;eskĂŠm pohĂĄru v Praze. â&#x20AC;&#x17E;KdyĹž to pĹŻjde, pokusĂ­m se tam dĂĄt nÄ&#x203A;jakĂŠ osobĂĄky,â&#x20AC;&#x153; pĹ&#x2122;eje si. EvropskĂŠho pohĂĄru v dĂĄlkovĂŠm plavĂĄnĂ­ se o vĂ­kendu zĂşÄ?astnila Jana ZaplatilkovĂĄ. V tureckĂŠm turistickĂŠm stĹ&#x2122;edisku Antalya skonÄ?ila trutnovskĂĄ juniorka na patnĂĄctĂŠm mĂ­stÄ&#x203A;, kdyĹž pÄ&#x203A;tikilometrovĂ˝ zĂĄvod ve StĹ&#x2122;edozemnĂ­m moĹ&#x2122;i zdolala v Ä?ase 1:06:01,46. (bog)

TRUTNOV - SlavnostnĂ­ setkĂĄnĂ­ pĹ&#x2122;i pĹ&#x2122;Ă­leĹžitosti pĹ&#x2122;edĂĄnĂ­ sportovnĂ­ch cen mÄ&#x203A;sta Trutnova za rok 2010 se uskuteÄ?nilo ve stĹ&#x2122;edu ve StarĂŠ radnici. HlavnĂ­ cenu si odnesl devatenĂĄctiletĂ˝ terĂŠnnĂ­ triatlonista OndĹ&#x2122;ej Pipek. (na snĂ­mku) â&#x20AC;&#x17E;PĹ&#x2122;ekvapilo mÄ&#x203A;, Ĺže jsem byl vybrĂĄn zrovna jĂĄ, protoĹže v TrutnovÄ&#x203A; je hodnÄ&#x203A; dobrĂ˝ch sportovcĹŻ. VĹŻbec jsem to neÄ?ekal. Nikdy jsem Şådnou anketu nevyhrĂĄl, ani jsem se neumĂ­stil,â&#x20AC;&#x153; uvedl bronzovĂ˝ medailista z mistrovstvĂ­ svÄ&#x203A;ta Xterra v kategorii 15 - 19 let. A prĂĄvÄ&#x203A; dĂ­ky tomuto vĂ˝sledku vyhrĂĄl. â&#x20AC;&#x17E;Je to mĹŻj nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ dosavadnĂ­ ĂşspÄ&#x203A;ch a slouŞí mi i jako motivace,â&#x20AC;&#x153; prohlĂĄsil o zĂĄvodÄ&#x203A; na Havaji, kde 1500 metrĹŻ plavĂĄnĂ­, 32 km jĂ­zdy na kole a 11 km bÄ&#x203A;hu zdolal za 3 hodiny 17 minut a 4 vteĹ&#x2122;iny. â&#x20AC;&#x17E;Je to rozmanitĂ˝ sport, kde se mĹŻĹže uplatnit podle mÄ&#x203A; kaĹždĂ˝, kdo mĂĄ nÄ&#x203A;jakĂ˝ zĂĄklad

alespoĹ&#x2C6; z jednĂŠ disciplĂ­ny,â&#x20AC;&#x153; prozradil Pipek svou deď&#x192;&#x17E;nici triatlonu. BĂ˝t ocenÄ&#x203A;n jako nejlepĹĄĂ­ sportovec mÄ&#x203A;sta si letoĹĄnĂ­ maturant StĹ&#x2122;ednĂ­ ĹĄkoly informatiky a sluĹžeb ve DvoĹ&#x2122;e KrĂĄlovĂŠ, kterĂ˝ na stĹ&#x2122;edeÄ?nĂ­ vyhlĂĄĹĄenĂ­ dorazil pĹ&#x2122;Ă­mo ze zkouĹĄek, pĹ&#x2122;irovnĂĄvĂĄ k samotnĂŠmu ĂşspÄ&#x203A;chu na svÄ&#x203A;tovĂŠm ĹĄampionĂĄtu a pamÄ&#x203A;tnĂ­ plaketa prĂ˝ najde svĂŠ mĂ­sto hned vedle bronzovĂŠ medaile. â&#x20AC;&#x17E;Tuhle sezonu bych chtÄ&#x203A;l absolvovat celĂ˝ Ä&#x152;eskĂ˝ pohĂĄr Xterra a mistrovstvĂ­ Evropy v Ĺ˝itavÄ&#x203A;.â&#x20AC;&#x153; PĹ&#x2122;ehled vĹĄech ocenÄ&#x203A;nĂ˝ch kategoriĂ­ - nejlepĹĄĂ­ sportovec: OndĹ&#x2122;ej Pipek (terĂŠnnĂ­ triatlon), nejlepĹĄĂ­ mlĂĄdeĹžnickĂ˝ sportovec do 18 let: Martina ElhenickĂĄ (plavĂĄnĂ­), nejlepĹĄĂ­ sportovnĂ­ kolektiv: ĹženskĂŠ druĹžstvo Kara Trutnov (basketbal), nejlepĹĄĂ­ mlĂĄdeĹžnickĂ˝ sportovnĂ­ kolektiv do 18 let: mladĹĄĂ­ dorostenky Kary Trutnov (basketbal), nejlepĹĄĂ­ trenĂŠr: Petr KapitulÄ?in, Martin PetrovickĂ˝ (oba basketbal), cena za vĂ˝znamnĂ˝ pĹ&#x2122;Ă­nos trutnovskĂŠmu sportu: Renata HammovĂĄ (plavĂĄnĂ­ - cviÄ?itelka, rozhodÄ?Ă­). (bog)

inzerce

AkumulĂĄtor AA/R6 2500mAh........................................................

Na NivĂĄch 568, 541 01 Trutnov tel. 734 496 833

OptickĂĄ drĂĄtovĂĄ myĹĄ 800dpiâ&#x20AC;Ś...................... Verbatim DVD-R 4.7GB â&#x20AC;&#x201C; 25ks..................................â&#x20AC;Ś Meteostanice bezdrĂĄtovĂĄâ&#x20AC;Ś............... 0Ä?QLÄ&#x20AC;QDSÄ?Wt999$........................................................... $NXYUWDÄ&#x20AC;ND9YNXIĢtNX........... 305Y\VtODÄ&#x20AC;N\NV²GRVDKNP................................... $XGLR]HVLORYDÄ&#x20AC;[:... Karta Skylink HD IRDETO...........................

TH ELEKTRO - +DYOtÄ&#x20AC;NRYD7UXWQRYWHO

ProvoznĂ­ doba cerven cervenec, srpen den otevrenĂ­ (v zĂĄvislosti na pocasĂ­)

9 - 19 h 9 - 20 h 4. 6. 2011

den ukoncenĂ­

31. 8. 2011

CenĂ­k dospÄ&#x203A;lĂ­ celĂ˝ den 60,od 16 h 40,od 18 h 25,-

dÄ&#x203A;ti,duchodci

(v zĂĄvislosti na pocasĂ­)

40,25,20,-


VĂ?KEND (8)

3. 6. 2011

GARANCE OPRAVDOVĂ&#x2030; STĹ&#x2DC;ECHY

AUTOSKLA osobnĂ­ i nĂĄkladnĂ­

6NÄ?LYiQĂżt7UXWQRYe-mail:LQIR#JRVWXF] mob: Â&#x2021;ZZZJRVWXF]

zcelovĂĄnĂ­ prasklin, prodej, montĂĄĹže

AUTOFĂ&#x201C;LIE

POJISTNĂ&#x2030; UDĂ LOSTI Ĺ&#x2DC;EĹ Ă?ME ZA VĂ S !! SKLO ZDARMA !!

atesty, zĂĄruka 5 let! ul. HorskĂĄ 11, Trutnov Dol. St. MÄ&#x203A;sto (vedle prodejny nĂĄbytku)

mob.: 720 222 111 tel./fax: 499 819 202 www.autoskla-trutnov.cz

FOURCROSSAĹ&#x2DC; TEJCHMAN: ZATĂ?M MÄ&#x161; PROVĂ ZĂ? SMĹŽLA TRUTNOV - V Ä&#x152;eskĂŠm, EvropskĂŠm i SvÄ&#x203A;tovĂŠm pohĂĄru uĹž letos zĂĄvodil fourcrossaĹ&#x2122; PĹ&#x2122;emek Tejchman. ZaÄ?ĂĄtek sezony ale tĹ&#x2122;iadvacetiletĂŠmu TrutnovĂĄkovi nevyĹĄel zrovna podle pĹ&#x2122;edstav. â&#x20AC;&#x17E;KaĹždĂ˝ vĹždy oÄ?ekĂĄvĂĄ co nejlepĹĄĂ­ vĂ˝sledky, bohuĹžel mÄ&#x203A; zatĂ­m provĂĄzĂ­ smĹŻla,â&#x20AC;&#x153; postÄ&#x203A;Ĺžoval si jezdec Polis Racing tĂ˝mu.

TRUTNOV - Po nĂĄroÄ?nĂŠ dlouhĂŠ zimnĂ­ pĹ&#x2122;Ă­pravÄ&#x203A;, jejĂ­Ĺž pĹ&#x2122;evĂĄĹžnĂĄ Ä?ĂĄst probĂ­hala ve ĹĄpanÄ&#x203A;lskĂŠm letovisku Empuriabrava, a sĂŠrii velmi ĂşspÄ&#x203A;ĹĄnÄ&#x203A; zvlĂĄdnutĂ˝ch nominaÄ?nĂ­ch zĂĄvodĹŻ se trutnovskĂ˝ kajakĂĄĹ&#x2122; MatyĂĄĹĄ Zieris stal juniorskĂ˝m mistrem Ä&#x152;R ve sjezdu na divokĂŠ vodÄ&#x203A;.

UĹž ve druhĂŠm zĂĄvodÄ&#x203A; sezony, ĂşvodnĂ­m dĂ­lu SvÄ&#x203A;tovĂŠho pohĂĄru v Pietermaritzburgu v JihoafrickĂŠ republice, ho potkal neĹĄĹĽastnĂ˝ pĂĄd (17. mĂ­sto), jehoĹž nĂĄsledkem byly natrĹženĂ˝ meniskus a nataĹženĂŠ vazy v koleni. â&#x20AC;&#x17E;TakĹže, od tĂŠ doby je mĹŻj trĂŠnink poloviÄ?nĂ­, aby se koleno pomalu lĂŠÄ?ilo,â&#x20AC;&#x153; pĹ&#x2122;iblĂ­Ĺžil svĹŻj handicap biker, kterĂ˝ tvrdost tratÄ&#x203A; pocĂ­til i pĹ&#x2122;i zahĂĄjenĂ­ EvropskĂŠho pohĂĄru v belgickĂŠm Houffalize (14. mĂ­sto). SĂŠrie TejchmanovĂ˝ch karambolĹŻ pokraÄ?ovala na Ä&#x152;eskĂŠm pohĂĄru v AĹĄi (9. mĂ­sto) a zatĂ­m i poslednĂ­m evropskĂŠm podniku v polskĂŠm Szczawno ZdrĂłji (14. mĂ­sto), kde byl v zatĂĄÄ?ce sestĹ&#x2122;elen nÄ&#x203A;meckĂ˝m soupeĹ&#x2122;em. â&#x20AC;&#x17E;Opravdu, vÄ&#x203A;tĹĄinou jsem za ten pĂĄd nemohl. ChybĂ­ mi ĹĄtÄ&#x203A;stĂ­,â&#x20AC;&#x153; posteskl si fourcrossaĹ&#x2122;. Mrzet ho to mĹŻĹže dvojnĂĄsob, jelikoĹž mĂĄ za sebou poĹ&#x2122;ĂĄdnĂ˝ kus prĂĄce v pĹ&#x2122;Ă­pravÄ&#x203A;. â&#x20AC;&#x17E;PĹ&#x2122;es zimu jsem mÄ&#x203A;l docela natrĂŠnovĂĄno a je to vidÄ&#x203A;t i v tÄ&#x203A;ch jĂ­zdĂĄch, kdyĹž se tedy nestane nÄ&#x203A;co neÄ?ekanĂŠho, jako pĂĄd nebo srĂĄĹžka,â&#x20AC;&#x153; vyklĂĄdal Tejchman. Jak vypadĂĄ takovĂĄ pĹ&#x2122;Ă­prava fourcrossaĹ&#x2122;e? TrĂŠnink zahrnuje posilovnu, trenaŞÊr, rĹŻznĂĄ sprinterskĂĄ cviÄ?enĂ­, doplĹ&#x2C6;kovĂŠ sporty. â&#x20AC;&#x17E;A samozĹ&#x2122;ejmÄ&#x203A; nechybĂ­ jĂ­zda na kole. Od trĂŠninku v lese aĹž po drĂĄhu,â&#x20AC;&#x153; dodal jezdec. inzerce

V KĹ&#x2DC;EÄ&#x152;Ă?CH SI DOJEL ZIERIS PRO MISTROVSKĂ? TITUL

TrutnovskĂ˝ zĂĄvodnĂ­k se chce v letoĹĄnĂ­ sezonÄ&#x203A; zamÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;it hlavnÄ&#x203A; na vĂ˝kony ve SvÄ&#x203A;tovĂŠm pohĂĄru. â&#x20AC;&#x17E;I pĹ&#x2122;es pĂĄd v prvnĂ­m zĂĄvodÄ&#x203A; jsem zatĂ­m sedmnĂĄctĂ˝. DoufĂĄm, Ĺže nastane zmÄ&#x203A;na, ĹĄtÄ&#x203A;stĂ­ se otoÄ?Ă­ a jĂĄ se probojuju na lepĹĄĂ­ pozice,â&#x20AC;&#x153; pĹ&#x2122;ĂĄl si. NejdĹŻleĹžitÄ&#x203A;jĹĄĂ­ zĂĄvod by mÄ&#x203A;l pĹ&#x2122;ijĂ­t na mistrovstvĂ­ svÄ&#x203A;ta ve Ĺ vĂ˝carsku. â&#x20AC;&#x17E;NejdĹ&#x2122;Ă­v se tam ale musĂ­m nominovat,â&#x20AC;&#x153; poznamenal Tejchman. Tento vĂ­kend ho Ä?ekĂĄ druhĂ˝ dĂ­l SvÄ&#x203A;tovĂŠho pohĂĄru ve skotskĂŠm mÄ&#x203A;steÄ?ku Fort William. â&#x20AC;&#x17E;Loni jsem tam chyboval a skonÄ?il kolem 30. aĹž 40. mĂ­sta.

Ä&#x152;eĹĄtĂ­ fourcrossaĹ&#x2122;i patĹ&#x2122;Ă­ ve svÄ&#x203A;tovĂŠm mÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;Ă­tku mezi nejlepĹĄĂ­, coĹž potvrzuje loĹ&#x2C6;skĂ˝ titul svÄ&#x203A;tovĂŠho ĹĄampiĂłna TomĂĄĹĄe SlavĂ­ka a tĹ&#x2122;etĂ­ mĂ­sto Michala Prokopa. â&#x20AC;&#x17E;V Top 10 na svÄ&#x203A;tÄ&#x203A; mĂĄme pÄ&#x203A;t jezdcĹŻ,â&#x20AC;&#x153; potvrdil PĹ&#x2022;emek Tejchman a doufĂĄ, Ĺže se do tĂŠto spoleÄ?nosti takĂŠ podaĹ&#x2122;Ă­ probojovat. â&#x20AC;&#x17E;A Ä?eskĂĄ scĂŠna? Ta je skoro jako SvÄ&#x203A;tovĂ˝ pohĂĄr. JezdĂ­ k nĂĄm nejlepĹĄĂ­ jezdci z Evropy,â&#x20AC;&#x153; poukĂĄzal chlapĂ­k, kterĂ˝ je zatĂ­m po dvou zĂĄvodech Ä&#x152;eskĂŠho pohĂĄru na prĹŻbÄ&#x203A;ĹžnĂŠm devĂĄtĂŠm mĂ­stÄ&#x203A;. Michal BogĂĄĹ&#x2C6;, foto: MTBS/Michal Ä&#x152;ervenĂ˝

PatnĂĄctiletĂ˝ mladĂ­k neÄ?ekanÄ&#x203A; zvĂ­tÄ&#x203A;zil v Hradci nad MoravicĂ­, a to jak ve svĂŠ kategorii mladĹĄĂ­ho dorostu, tak nedal ĹĄanci ani o dva roky starĹĄĂ­m soupeĹ&#x2122;ĹŻm. â&#x20AC;&#x17E;Na zĂĄvod jsem se hodnÄ&#x203A; soustĹ&#x2122;edil. TĂ˝den pĹ&#x2122;edtĂ­m jsem byl dost nervĂłznĂ­, jelikoĹž jsem vÄ&#x203A;dÄ&#x203A;l, Ĺže tady musĂ­m zĂşroÄ?it svou kaĹždodennĂ­ dĹ&#x2122;inu,â&#x20AC;&#x153; pĹ&#x2122;iznal Zieris. DomĂĄcĂ­ ĹĄampionĂĄt totiĹž slouĹžil i jako nominaÄ?nĂ­ zĂĄvod na mistrovstvĂ­ svÄ&#x203A;ta. TrutnovskĂ˝ kajakĂĄĹ&#x2122; ale vÄ&#x203A;dÄ&#x203A;l, Ĺže mĂĄ na to zajet dobrĂ˝ vĂ˝sledek. Nervozitu ze sebe setĹ&#x2122;ĂĄsl hned na startu a s odhodlĂĄnĂ­m se pustil do souboje s Ĺ&#x2122;ekou MoravicĂ­ a soupeĹ&#x2122;i. Toho nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ho na zaÄ?ĂĄtku zĂĄvodu sledoval zezadu. â&#x20AC;&#x17E;Ale vidÄ&#x203A;l jsem, Ĺže ho stahuji,â&#x20AC;&#x153; zĹŻstĂĄval Zieris klidnĂ˝, aby na meziÄ?asu pĹ&#x2122;ibliĹžnÄ&#x203A; sedmnĂĄctiminutovĂŠho sjezdu uĹž pĂĄdloval na vedoucĂ­ pozici. â&#x20AC;&#x17E;A to mÄ&#x203A; dokĂĄzalo jeĹĄtÄ&#x203A; vĂ­c vyhecovat,â&#x20AC;&#x153; lĂ­Ä?il. Na trati bylo ĹĄest skokĹŻ, kterĂŠ potrĂĄpily spoustu zĂĄvodnĂ­kĹŻ. Velmi nĂĄroÄ?nĂ˝ Ăşsek klidnĂŠ vody Ä?ekal kajakĂĄĹ&#x2122;e takĂŠ pĹ&#x2122;ed cĂ­lem. â&#x20AC;&#x17E;Bylo to dost na morĂĄl, dojĂ­ĹždÄ&#x203A;l jsem v absolutnĂ­ch kĹ&#x2122;eÄ?Ă­ch,â&#x20AC;&#x153; pĹ&#x2122;iblĂ­Ĺžil Zieris svoje vyÄ?erpĂĄnĂ­. Jeho radost vĹĄak byla vÄ&#x203A;tĹĄĂ­. Nejen, Ĺže vybojoval zlato, ale zĂ­skal i vstupenku na svÄ&#x203A;tovĂ˝ ĹĄampionĂĄt juniorĹŻ. Ten se po patnĂĄcti letech uskuteÄ?nĂ­ na Ä?eskĂŠm ĂşzemĂ­, prĂĄvÄ&#x203A; v Hradci nad MoravicĂ­ (24. - 31. Ä?ervence). (bog)

Trutnovinky Víkend 3. 6. 2011  
Trutnovinky Víkend 3. 6. 2011  

Trutnovinky Víkend 3. 6. 2011

Advertisement