Page 1

a

1

Projekt interfejsu i badania interakcji interfejsu Paulina Żak

Pracownia Badań Użyteczności prowadzący: prof. ASP dr hab. Wiesław Gdowicz, asyst Marta Więckowska Zakład Badań Wizualnych i Interakcji Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 2014


a

Projekt interfejsu

2

Założenia

ZAŁOŻENIA OGLÓNE

CEL BADANIA

1. Interfejs składa się z 9 kwadratów ułożonych 3x3

Celem badania będzie śledzenie drogi jaką wykona użytkownik od stanu wyjściowego do stanu końcowego i na tej podstawie stwierdzenie stopnia rozumienia struktury interfejsu.

2. Każdy kwadrat jest wypełniony dwukolorowym wzorem, by można było określić położenie kwadratu po jego obrocie w prawo lub lewo. 3. Kwadraty mogą się obracać według środka co kąt 45 stopni w prawo i lewo. 4. Kwadraty mogą się pomniejszać do środka i do wierzchołków. 5. Możliwe interakcje: (1) kliknięcie, (2) najechanie na pole kwadratu, (3) zjechanie z pola kwadratu. 6. Interfejs zaprojektowany jako ciąg zdarzeń (przyczyna - skutek) od stanu wyjściowego do stanu końcowego stosując zasadę: a. interakcja (1)(2)(3) zmienia kwadrat na który działa (np. zmienia się kwadrat, który został kliknięty) b. interakcja (1)(2)(3) zmienia inny kwadrat niż ten na który działa. (np. zmienia się kwadrat, który sąsiaduje z kwadratem, który został kliknięty) Można stosować zasadę a, lub b lub a+b


a

Projekt interfejsu

3

Rodzaje elementów interfejsu ZASADA DZIAŁANIA INTERFEJSU

KOLEJNOŚĆ ZMIANY POZYCJI ELEMENTÓW element B

kliknięcie elementu powoduje zmianę pozycji elementu i elementów stykających się narożnikami o kąt 900

obrót o 900 w lewo

Wyjątek stanowi kwadrat numer 5, który nie obraca innych elementów. Kwadraty po jednym kliknięciu obracają się o kąt 900 w prawo lub w lewo- (uzależnione jest to od ich pozycji początkowej). Drugie kliknięcie powoduje powrót kwadratu do pozycji początkowej

POCZĄTKOWY UKŁAD POZYCJI INTERFEJU 1

2

A 4

3

B 5

7

6

8

A

A

A

B

STAN POCZĄTKOWY

B 9

B

A

obrót o 900 w prawo element C

element A

obrót o 900 w prawo

STAN KOŃCOWY

obrót o 900 w lewo

element B


a

Projekt interfejsu

4

posób zapisu stanu elementów interfejsu oraz interakcji LEGENDA:

OPIS INTERAKCJI:

te elementy po kliknięciu obracają sie- te elementy obracają siebie bie i kwadrat numer 5 i 2 elementy, z którymi stykają

stan element czynność stan element 1A 3A 7A 9A 1C 3C 7C

obrót w lewo obrót w lewo obrót w lewo obrót w lewo obrót w prawo obrót w prawo obrót w prawo

stan element czynność stan element

1, 5

2B

3, 5

4B

7, 5

6B

9, 5

8B

1, 5

2C

1, 5

4C

7, 5

6C

obrót w prawo obrót w prawo obrót w prawo obrót w prawo obrót w lewo obrót w lewo obrót w lewo

ten kwadrat po kliknięciu obraca tylko siebie

stan element czynność stan element

2, 4, 6

5A

4, 2, 8

5C

6, 2, 8 8, 4, 6 2, 4, 6 4, 2, 8 6, 2, 8

obrót w lewo obrót w prawo

5 5


a

Projekt interfejsu element

Przykładowy zapis drogi użytkownika

element

1 2 3 4 5 6 7 8 9 przykład 1

przykład 2

5


a

Badania interakcji interfejsu CEL BADANIA Celem badania będzie przeanalizowanie drogi jaką wykona użytkownik od stanu początkowego do stanu końcowego i na tej podstawie stwierdzenie stopnia zrozumienia struktury interfejsu. PRZEBIEG BADANIA Zadaniem użytkownika będzie doprowadzenie interfejsu do stanu końcowego. Badany nie zostanie wcześniej zapoznany ze stanem końcowy interfejsu. Użytkownik podczas badania może wyrażać swoje odczucia, które zostaną zarejestrowane i pozwolą dokładniej określić interfejs. Badany będzie wykonywał zadanie, aż sam stwierdzi, że doszedł do stanu końcowego i zakończy badanie. Cały proces będzie nagrywany. Badanie zostanie nagrane za pomocą programu do zapisywania ruchu na pulpicie komputera. Droga użytkownika zostanie zapisana i posłuży do sprawdzenia zrozumienia struktury interfejsu przez użytkownika.

6


a

Badania interakcji interfejsu

7

Zapis drogi użytkownika BADANY 1 – 5 LAT U

JS FE

R nu ta INTE s ć n ię kn mia NTY i l E ć k ść z EM ś o L o E il il

• • •

1 2 3 4 5 6 7 8

27

26

25

24

23

22

21

19

20

17

18

15

16

14

13

12

11

10

9

8

7

5

6

3

4

1

9 2

różnica 0:01 0:03 0:02 0:03 0:03 0:02 0:01 0:02 0:02 0:04

średni czas 0:02,45 między kliknięciami suma kliknięć 11 najczęściej klikany 5 element

czas [s]

czas [s]

czas 0:01 0:04 0:06 0:09 0:12 0:14 0:15 0:17 0:19 0:23

27

9 25

1

26

1

24

8

23

3

22

1

21

7

20

1

19

1

17

6

18

3

15

1

16

5

13

7

14

3

12

4

11

3

10

1

9

3

8

1

7

1

6

2

5

3

3

1

lp element 1 2 2 1 3 3 4 5 5 9 6 5 7 8 8 4 9 6 10 7 4

1

1

1

2

1


a

Badania interakcji interfejsu

8

Zapis drogi użytkownika BADANY 2 – 9 LAT

nu ta INTE s ć n ię kn mia NTY i l z k ć EME ć ś ś o EL ilo il

U

JS

E RF

27

9 25

1

26

1

23

3

24

1

8

22

7

21

1

19

1

20

6

17

3

18

1

15

5

16

7

14

3

13

4

12

3

11

1

9

3

10

1

7

1

8

2

6

3

5

1

4

1

3

1

1

1

2

• • •

czas [s]

1 2 3 4 5 6

lp element 1 5 2 2 3 3 4 5 5 8 6 9 7 7 8 1 9 6 10 4

czas 0:01 0:03 0:06 0:08 0:10 0:13 0:15 0:18 0:21 0:23

różnica 0:01 0:02 0:04 0:02 0:02 0:03 0:02 0:03 0:03 0:02

średni czas 0:02,45 między kliknięciami suma kliknięć 11 najczęściej klikany 5 element

7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

9 czas [s]


a

Badania interakcji interfejsu

9

Zapis drogi użytkownika BADANY 3 – 12 LAT

nu ta INTE s ć nię ian TY k i kl ć zm MEN ć ś ś E ilo ilo EL

U

JS

E RF

• • • 1

1

3

7

2

1

1

3

3

11

4

1

6

5

1

9

6

3

3

7

5

9

8

1

1

9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1

czas [s]

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

9 czas [s]

lp element 1 4 2 1 3 7 4 8 5 8 6 8 7 3 8 2 9 2 10 4 11 7 12 7 13 8 14 8 15 9 16 2 17 4 18 5

czas 0:01 0:02 0:06 0:09 0:10 0:12 0:14 0:15 0:18 0:20 0:24 0:25 0:26 0:28 0:31 0:37 0:39 0:41

różnica 0:01 0:01 0:04 0:09 0:01 0:02 0:02 0:01 0:03 0:02 0:04 0:01 0:01 0:02 0:03 0:06 0:02 0:02

średni czas 0:02,68 między kliknięciami suma kliknięć 19 najczęściej klikany 8 element dojście do stanu tak końcowego


a

Badania interakcji interfejsu

10

Zapis drogi użytkownika BADANY 4 – 18 LAT

nu ta INTE s ć nię ian TY k i kl ć zm MEN ć ś ś E ilo ilo EL

U

JS

E RF

• • • 1

1

3

5

2

3

3

3

1

7

4

1

9

5

1

7

6

1

1

7

3

5

8

3

3

9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1

czas [s]

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

9 czas [s]

lp element 1 5 2 4 3 6 4 9 5 9 6 8 7 2 8 3 9 1 10 8 11 9 12 2 13 3 14 7 15 8 16 3

czas 0:01 0:02 0:04 0:07 0:09 0:11 0:12 0:14 0:17 0:20 0:24 0:30 0:32 0:34 0:36 0:41

różnica 0:01 0:01 0:02 0:03 0:02 0:02 0:01 0:02 0:03 0:03 0:04 0:06 0:02 0:02 0:02 0:05

średni czas 0:02,64 między kliknięciami suma kliknięć 17 najczęściej klikany 2,3,8,9 element


a

Badania interakcji interfejsu

11

Zapis drogi użytkownika BADANY 5 – 18 LAT

nu ta INTE s ć nię ian TY k i kl ć zm MEN ć ś ś E ilo ilo EL

U

JS

E RF

• • • 1

1

1

7

2

1

1

3

3

5

4

1

5

5

3

6

6

1

1

7

1

6

8

1

1

9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1

czas [s]

1 2 3 4

lp element 1 9 2 6 3 4 4 1 5 3 6 7 7 2 8 6 9 4 10 8 11 6 12 4

czas 0:01 0:03 0:05 0:07 0:08 0:10 0:14 0:17 0:19 0:21 0:25 0:27

średni czas między kliknięciami suma kliknięć najczęściej klikany element

5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

9 czas [s]

dojście do stanu końcowego

różnica 0:01 0:01 0:02 0:03 0:02 0:02 0:01 0:02 0:03 0:03 0:04 0:06 0:02,46 13 4 tak


a

Badania interakcji interfejsu

12

Zapis drogi użytkownika BADANY 6 – 20 LAT nu TE a t s N ięć ian TY I n k m EN li ć k ść z EM ś ilo ilo EL

U

JS

E RF

55

54

53

51

52

50

49

47

48

46

45

44

43

41

42

39

40

37

38

36

35

34

33

31

32

30

29

27

9 28

3

26

3

25

8

24

3

23

1

21

7

22

3

19

3

20

6

17

4

18

1

16

5

15

15

14

5

13

4

11

5

12

1

9

3

10

1

7

1

8

2

6

5

5

3

3

1

4

3

1

3

2

• • •

czas [s]

1 2 3 4 5

lp element 1 9 2 1 3 1 4 9 5 6 6 2 7 2 8 3 9 8 10 7 11 7 12 4 13 5 14 2 15 1 16 5 17 5 18 5 19 9 20 7

czas 0:02 0:08 0:10 0:14 0:15 0:22 0:25 0:26 0:29 0:31 0:33 0:35 0:37 0:39 0:41 0:45 0:46 0:49 0:51 0:53

różnica 0:02 0:06 0:02 0:04 0:01 0:07 0:03 0:01 0:03 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:04 0:01 0:03 0:02 0:02

średni czas 0:02,62 między kliknięciami suma kliknięć 21 najczęściej klikany 5 element

6 7 8

czas [s]

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

39

40

38

37

36

35

34

33

31

32

30

29

28

27

26

25

24

23

21

22

19

20

18

17

16

15

14

13

11

12

9

10

8

7

6

5

4

3

1

2

9


a

Badania interakcji interfejsu

13

Zapis drogi użytkownika BADANY 7 – 25 LAT

nu ta INTE s ć nię ian TY k i kl ć zm MEN ć ś ś E ilo ilo EL

U

JS

E RF

• • • 1

1

1

3

2

1

1

3

1

3

4

1

5

5

1

3

6

1

1

7

1

3

8

1

1

9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1

czas [s]

1 2 3 4 5

lp element 1 4 2 1 3 3 4 6 5 9 6 8 7 7 8 2

czas 0:01 0:03 0:06 0:10 0:13 0:15 0:18 0:22

różnica 0:01 0:02 0:03 0:04 0:03 0:02 0:03 0:04

średni czas 0:02,88 między kliknięciami suma kliknięć 9 najczęściej klikany brak element

6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

9 czas [s]


a

Badania interakcji interfejsu

14

Zapis drogi użytkownika

BADANY 7a – 25 LAT powtórne badanie interfejsu U

JS FE

nu TER a t s N ięć ian TY I n k m EN li ć k ść z EM ś ilo ilo EL

• • • 1

1

1

5

2

1

1

3

1

5

4

3

11

5

3

7

6

5

5

7

3

7

8

1

1

9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

1

czas [s]

1 2 3 4 5

lp element 1 2 2 1 3 3 4 9 5 7 6 7 7 8 8 7 9 7 10 5 11 5 12 6 13 7 14 8 15 5 16 6 17 8 18 4

czas 0:01 0:02 0:04 0:06 0:10 0:11 0:15 0:18 0:19 0:23 0:25 0:29 0:32 0:37 0:40 0:42 0:49 0:54

różnica 0:01 0:01 0:02 0:02 0:04 0:01 0:04 0:03 0:01 0:04 0:02 0:04 0:03 0:05 0:03 0:02 0:07 0:05

średni czas 0,03 między kliknięciami suma kliknięć 19 najczęściej klikany 7 element

6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

9 czas [s]


a

Badania interakcji interfejsu

15

Zapis drogi użytkownika BADANY 8 – 30 LAT

u an NTE t s ć I nię ian TY k i m EN l ć k ść z EM ś ilo ilo EL

U

JS

E RF

• • • 1

1

1

5

2

1

1

3

3

5

4

1

7

5

1

3

6

3

3

7

1

5

8

1

1

9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1

czas [s]

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

9 czas [s]

lp element 1 6 2 9 3 7 4 7 5 4 6 4 7 1 8 3 9 4 10 7 11 8 12 5

czas 0:01 0:02 0:05 0:06 0:08 0:11 0:13 0:15 0:19 0:23 0:25 0:30

różnica 0:01 0:01 0:03 0:01 0:02 0:03 0:02 0:02 0:04 0:04 0:02 0:05

średni czas 0:02,46 między kliknięciami suma kliknięć 13 najczęściej klikany 4,7 element


1:39

czas [s] 2:36

2:35

2:34

2:33

2:32

2:31

2:30

2:29

2:28

2:27

2:26

2:25

2:24

2:23

2:22

2:21

2:20

2:19

2:18

2:17

2:16

2:15

2:14

2:13

2:12

2:11

2:10

2:09

2:08

2:07

2:06

2:05

2:04

2:03

2:03

2:02

2:01

2:00

1:59

1:58

1:57

1:56

1:55

1:54

1:53

1:52

1:51

1:50

1:49

1:48

1:47

1:46

1:45

1:44

1:43

1:42

1:41

1:40

czas [s]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Zapis drogi użytkownika

1:22

Badania interakcji interfejsu

1:21

1:20

1:19

1:18

1:17

1:16

1:15

1:14

1:13

1:12

1:11

1:10

1:09

1:08

1:07

1:06

1:05

1:04

1:03

1:02

1:01

1:00

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

9 15

5

1:38

5 13

8

14

9

1:37

5

1:36

7

11

1

12

1

1:35

6

1:34

18

9

3

10

5

1:33

23

8

5

1:32

4

7

16

1:31

1

6

E RF

1:30

nu ta INTE s ć n ię kn mia NTY i l z k ć EME ć ś ś o EL ilo il

1:29

3

5

7

1:28

7

3

2

4

14

1:26

9

1:25

1

1

2

5

1:24

5

1:23

a

16

BADANY 9 – 50 LAT badanie pierwsze, bez zapoznania się z interfejsem JS U

• • •


1:41

czas [s] 2:36

2:35

2:34

5

2:33

2:32

2:31

2:30

2:29

2:28

2:27

2:26

2:25

2:24

2:23

2:22

2:21

2:20

2:19

2:18

2:17

2:16

2:15

2:14

2:13

2:12

2:11

2:10

2:09

2:08

6

2:07

2:06

2:05

2:04

2:03

2:03

2:02

2:01

2:00

1:59

1:58

1:57

1:56

1:55

1:54

1:53

1:52

1:51

1:50

8

1:49

7

1:48

1:47

1:46

1:45

1:44

1:43

1:42

2

1:39

1

1:40

3

4

2:33,4

2:09,9

1:48,6

9 czas [s]

2:00,4

1:29,0 2:36,4

Zapis drogi użytkownika

1:22

Badania interakcji interfejsu

1:21

1:20

1:19

1:18

1:17

1:16

1:15

1:14

1:13

1:12

1:11

1:10

1:09

1:08

1:07

1:06

1:05

1:04

1:03

1:02

1:01

1:00

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

9 15

5

1:38

5 13

8

14

9

1:37

5

1:36

7

11

1

12

1

1:35

6

1:34

18

9

3

10

5

1:33

23

8

5

1:32

4

7

16

1:31

1

6

E RF

1:30

nu ta INTE s ć n ię kn mia NTY i l z k ć EME ć ś ś o EL ilo il

1:29

3

5

7

1:28

7

3

2

4

14

1:26

9

1:25

1

1

2

5

1:23

5

1:24

a

17

BADANY 9 – 50 LAT badanie pierwsze, bez zapoznania się z interfejsem JS U

• • •


a

Badania interakcji interfejsu

18

Zapis drogi użytkownika

BADANY 9 – 50 LAT badanie pierwsze, bez zapoznania się z interfejsem

lp. element 1 1 2 2 3 2 4 2 5 1 6 2 7 3 8 6 9 9 10 9 11 9 12 8 13 5 14 7 15 1 16 8 17 4 18 5 19 5 20 8 21 8 22 2 23 2 24 2 25 3 26 1 27 2 24 2 25 3 26 1 27 2 28 5

czas 0:01 0:06 0:08 0:10 0:16 0:23 0:30 0:33 0:38 0:41 0:43 0:44 0:48 0:54 0:59 1:03 1:09 1:15 1:18 1:19 1:22 1:25 1:28 1:29 1:31 1:34 1:37 1:29 1:31 1:34 1:37 1:45

różnica 0:01 0:05 0:02 0:02 0:06 0:07 0:07 0:03 0:05 0:03 0:02 0:01 0:04 0:06 0:05 0:04 0:06 0:6 0:03 0:01 0:03 0:03 0:03 0:01 0:03 0:03 0:03 0:01 0:03 0:03 0:03 0:08

lp. element 29 8 30 9 31 2 32 1 33 5 34 6 35 6 36 9 37 3 38 2 39 2 40 3 41 3 42 5 43 3

czas 1:48 1:52 1:56 2:00 2:10 2:12 2:14 2:15 2:18 2:22 2:24 2:28 2:30 2:33 2:35

różnica 0:03 0:04 0:04 0:04 0:10 0:02 0:02 0:01 0:03 0:04 0:02 0:04 0:02 0:03 0:02

średni czas 0:03,65 między kliknięciami suma kliknięć 43 najczęściej klikany 2 element


a

Badania interakcji interfejsu

19

Zapis drogi użytkownika

BADANY 9a – 50 LAT badanie drugie, powtórzone, po zapoznaniu się uzytkownika z interfejsem

nu ta INTE s ć nię ian TY k i kl ć zm MEN ć ś ś E ilo ilo EL

U

JS

E RF

9 27

1

26

1

25

8

24

3

23

1

22

7

21

1

20

1

19

6

18

3

17

1

16

5

15

5

14

1

13

4

12

3

11

1

10

3

9

1

8

1

7

2

6

3

5

1

4

1

3

1

1

1

2

• • •

czas [s]

1 2 3 4 5

lp. element 1 2 2 8 3 9 4 7 5 1 6 3 7 6 8 4

czas 0:01 0:02 0:03 0:05 0:10 0:11 0:17 0:20

różnica 0:01 0:01 0:01 0:02 0:05 0:01 0:06 0:03

średni czas 0,0288 między kliknięciami suma kliknięć 9 najczęściej klikany brak element

6 7 8

czas [s]

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

9


a

Badania interakcji interfejsu

20

Zapis drogi użytkownika

BADANY 9b – 50 LAT badanie trzecie, powtórzone, po zapoznaniu się uzytkownika z interfejsem

nu ta INTE s ć n ię kn mia NTY i l E ć k ść z EM ś o L o E il il

U

JS

E RF

1

1

9 25

8

24

2

23

1

22

7

21

1

19

1

20

6

17

4

18

1

15

5

16

5

14

1

13

4

12

3

11

1

9

3

10

1

7

1

8

2

5

3

6

1

4

1

3

1

1

1

2

• • •

czas [s] 1 2 3 4 5

lp. element 1 3 2 1 3 2 4 8 5 9 6 7 7 4 8 6

czas 0:01 0:02 0:05 0:09 0:12 0:13 0:20 0:22

różnica 0:01 0:01 0:01 0:02 0:05 0:01 0:06 0:03

średni czas 0,0288 między kliknięciami suma kliknięć 9 najczęściej klikany brak element

6 7 8

czas [s]

25

24

23

22

21

19

20

18

17

16

15

14

13

12

11

9

10

8

7

6

5

4

3

2

1

9


czas [s] 1:48

1:47

1:46

1:45

1:44

1:43

1:42

1:41

1:40

1:39

1:38

1

2

3

4

5

6

7

8

9

czas [s]

Zapis drogi użytkownika

1:22

Badania interakcji interfejsu

1:21

1:20

1:19

1:18

1:17

1:16

1:15

1:14

1:13

1:12

1:11

1:10

1:09

1:08

1:07

1:06

1:05

1:04

1:03

1:02

1:01

1:00

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

9 14

3

1:37

3

1:36

8

13

8

1:35

3

11

7

12

4

1:33

4

1:34

6

9

11

10

3

1:31

5

1:32

14

7

1

8

4

1:30

10

6

4

1:29

3

5

E RF

nu ta INTE s ć n ię kn mia NTY i l E ć k ść z EM ś o L o E il il

1:28

4

4

4

1:27

2

1:26

11

3

4

1:25

1

1

2

2

1:24

• • •

2

1:23

a

21

BADANY 10 – 60 LAT zapis został przerwany JS U


czas [s] 1:48

4

1:47

1:46

1:45

1:44

1:43

1:42

1:41

1:40

1:39

1:38

1:37

1:36

1:35

1:34

1:33

1:32

1:31

1:30

1:29

1:28

1:27

1:26

1:25

1:24

1:23 1

5

6

7

8

9 1

2

3

1:46,9 czas [s]

1:21

Zapis drogi użytkownika

1:22

Badania interakcji interfejsu

1:20

1:19

1:18

1:17

1:16

1:15

1:14

1:13

1:12

1:11

1:10

1:09

2

1:08

1:07

1:06

1:05

1:04

1:03

1:02

1:01

1:00

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

a

22

BADANY 10 – 60 LAT zapis został przerwany

1

1:06,9

3

4

5

6

7

8

9


a

Badania interakcji interfejsu

23

Zapis drogi użytkownika

BADANY 10 – 60 LAT zapis został przerwany

lp. element 1 5 2 4 3 8 4 8 5 7 6 9 7 6 8 1 9 2 10 3 11 6 12 4 13 9 14 9 15 7 16 7 17 8 18 9 19 4 20 2 21 3 22 3 23 3 24 2 25 2 26 1 27 1 28 7

czas 0:01 0;04 0:07 0:11 0:13 0:18 0:23 0:28 0:30 0:31 0:33 0:39 0:43 0:48 0:53 0:55 0:59 1:01 1:03 1:07 1:15 1:20 1:27 1:29 1:31 1:37 1:39 1:44

różnica 0:01 0:03 0:03 0:04 0:02 0:05 0:05 0:05 0:02 0:01 0:02 0:06 0:04 0:05 0:05 0:02 0:04 0:02 0:02 0:04 0:06 0:05 0:07 0:02 0:03 0:06 0:02 0:05

średni czas 0,036 między kliknięciami suma kliknięć 29 najczęściej klikany 2,3,4,7,9 element


a

Badania interakcji interfejsu

24

Porównanie wyników pomiędzy użytkownikami Porównanie:

Legenda:

Zapis drogi użytkownika numer 9 bez wcześniejszego zapoznania się z interfejsem oraz zapis drogi po zapoznaniu się z interfejsem. Użytkownik ma 50 lat i od 2 lat korzysta z komputera i internetu.

badanie 1 badanie 2 badanie 3

1 3 e2 nie 2 ani 3 anie U a i ad ie ad ie ad JS an u b dan u b dan u b RFE d ba stan ć ba stan ć ba stan NTE ć I ę ię n n i ię n kn mia likn mia likn mia NTY i l E z ć k ść z ść k ść ć k ść z M li oś ilo ilo ilo iloś ilo ELE e1

• • • • • • • 1

2 3 4 5 6 7 8

2:00,4

1

1:29,0

2

2:36,4

3 4

2:33,4

5 6

2:09,9

7

1:48,6

8

czas [s]

2:35

2:36

2:34

2:33

2:31

2:32

2:30

2:29

2:27

2:28

2:25

2:26

2:23

2:24

2:21

2:22

2:19

2:20

2:17

2:18

2:15

2:16

2:14

2:13

2:12

2:11

2:10

2:09

2:07

2:08

2:05

2:06

2:03

2:04

2:03

2:02

2:01

2:00

1:59

1:58

1:57

1:56

1:55

1:54

1:53

1:52

1:51

1:50

1:49

1:48

1:47

1:46

1:45

1:44

1:43

1:42

1:41

1:39

1:40

1:38

1:37

1:36

1:35

1:34

1:33

1:32

1:31

1:30

1:29

1:28

9

1:21

1:22

1:19

1:20

1:17

czas [s]

1:18

1:15

1:16

1:13

1:14

1:11

1:12

1:10

1:09

1:07

1:08

1:06

1:05

1:03

1:04

1:01

1:02

59

1:00

57

58

55

56

53

54

51

52

50

49

47

48

45

46

43

44

41

42

39

40

37

38

35

36

33

34

32

31

30

29

27

28

25

26

23

24

21

22

19

20

17

18

16

15

13

14

11

12

9

10

7

8

5

6

3

4

9

1:25

1 3 1 3 5 4 1 2 1

1:26

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 3 1 3 5 3 1 3 1

2

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1:23

5 14 7 16 23 18 1 9 5

1:24

5 9 7 1 5 3 1 5 5


a

Badania interakcji interfejsu

25

Porównanie wyników pomiędzy użytkownikami Porównanie:

Legenda:

Zapis drogi użytkownika numer 9 bez wcześniejszego zapoznania się z interfejsem oraz zapis drogi po zapoznaniu się z interfejsem. Użytkownik ma 50 lat i od 2 lat korzysta z komputera i internetu.

F

R TE

U

EJS

da

ni

e1

d ba

a

nie

2

nie

3

a

d ba

nie

da

u an

ba

u an

1

nie

da

ba

a ęć t t st ć s s b ę n i ni ięć likn ian TY ian mia k n i N l m m z E z k z lik ść k ć ć ć ć M k ś ś ś ś E ć ilo ilo EL ilo ilo ilo li oś • • • • • • •

u an

IN

1

5

1

1

5

1

1

2

9

1

1

14

3

3

3

7

1

1

7

1

1

4

1

1

1

16

3

3

5

5

1

1

23

5

5

6

3

1

1

18

3

4

7

1

1

1

1

1

1

8

5

1

1

9

3

2

9

5

1

1

5

1

1

2

ie an

badanie 1 badanie 2 badanie 3 3

WNIOSKI:

d

ba

całkowity czas

2:35

średni czas 0:0365 między kliknięciami suma kliknięć 29 najczęściej klikany 2,3,7,9 element dojście do stanu tak końcowego trzy pierwsze 1,2,2 klikane elementy

0:26

0:24

0,0288

0,0288

9

9

brak

brak

tak

tak

2,8,9

3,1,2

• Badany numer 9 za pierwszym razem wykonał zadanie w najdłuższym czasie 2:35. (jest to najdłuższy czas) • Po zrozumieniu zasady działania interfejsu badanie zajeło użytkownikowi 26 i 24 skeundy, i są to jedne z najkrótszych czasów wśród badanych • w badaniu 2 i 3 użytkownika doszedł do stanu końcowego najmniejszą możliwą ilością kliknięć, • czas pomiędzy kliknięciami w badaniu 2 i 3 jest krótszy średnio o 1 sekundę, od czasu potzrebnego w badaniu 1, • dwukrotne powtórzenie badania po zaznajomieniu się badanego z interfejsem dowodzi, że którki czas dojścia do stanu końcowego nie jest przypadkowy. Badany zrozumiał zasadę działania interfejsu, co pozwala przypuszczać, że kolejnym razem, dojcie do stanu końcowego, będzie dla użytkownika łatwe. • badanie numer 1 wzbudziło u użytkownika zirytowanie i zdenerwowanie, przy kolejnych badaniach użytkownik był spokojniejszy i z zaciekawieniem korzystał z interfejsu. • podczas badania 1 badany uczył się zasady działania interfejsu, świadczą o tym dwukrotne kliknięcia w ten sam element, w celu sprawdzenia ruchu jaki wykonają,


a

Badania interakcji interfejsu

26

Porównanie wyników pomiędzy użytkownikami Porównanie:

Legenda:

Zapis drogi użytkownika numer 7. Porównane zostaną dwa badania, następujące jeden po drugim. badanie 1 Użytkownik nie analizował struktury działania interfejsu. badanie 2 Badany ma 25 lat, doskonale posługuje się komputerem i od 10 lat korzysta z internetu

1 e2 nie 2 ani JSU a i FE ad ie ad an u b dan u b TER d ba stan ć ba stan IN ć ę ię n n i TY kn mia likn mia EN i l z ć k ść z ść k ść LEM E li oś ilo ilo ilo e1

1

1

1

1

1

1

3

1

5

2

1

1

1

1

3

1

3

1

5

4

1

5

3

11

5

1

3

3

7

6

1

1

5

5

7

1

3

3

7

8

1

1

1

1

9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

• • • • •

czas [s]


a

Badania interakcji interfejsu

27

Porównanie wyników pomiędzy użytkownikami Porównanie:

Zapis drogi użytkownika numer 7. Porównane zostaną dwa badania, następujące jeden po drugim. Użytkownik nie analizował struktury działania interfejsu. Badany ma 25 lat, doskonale posługuje się komputerem i od 10 lat korzysta z internetu

F

R TE

U

EJS

da

ni

e1

nie

2

a

d ba

nie

da

u an

ba

st st ba ięć ć n n n ia ia nię klik m m k EN i z z ć ć kl ość EM ć oś oś L l ś l l i E i i o il• • • • •

u an

TY

IN

1

1

1

1

1

2

1

1

3

5

3

1

1

1

1

4

1

1

3

5

5

1

3

5

11

6

1

3

3

7

7

1

5

7

5

8

1

3

3

7

9

1

1

7

1

1

nie

całkowity czas

badanie 1 badanie 2 WNIOSKI:

2

da

ba

Legenda:

0:26

średni czas 0:0265 między kliknięciami suma kliknięć 9 najczęściej klikany brak element dojście do stanu tak końcowego trzy pierwsze 4,1,3 klikane elementy

0:57 0,03 19 7 tak 4,1,3

• pierwsze badanie zostało wykonane za pomocą 9 kliknięć, i jest to najmneijsza potrzebna ilość kliknięć, • powtórzenie badania ukazało, że krótki czas badania 1 był przypadkowy, • badany nie znał zasady dzialania interfejsu po pierwszym badaniu, świadczy o tym liczba kliknięć i czas potrzebny na dojście do stanu końcowego, • podczas badania 2 badany uczył się zasady działania interfejsu, świadczą o tym dwukrotne kliknięcia w ten sam element, w celu sprawdzenia ruchu jaki wykonają, • trzy pierwsze klikane elemnety w obu badaniach były takie same • badany w obu przypadkach pierwsze układał prawidłowo pierwszy rząd interfejsu


a

Badania interakcji interfejsu

28

Porównanie wyników pomiędzy użytkownikami Porównanie:

Legenda:

Zapis drogi użytkownika numer 9 i 10. Użytkownicy pora pierwszy korzystali z interfejsu. Użytkownikami są osoby starsze, mało korzystające z komputera i internetu.

badany 1 badany 2

y2 y1 n n a a 2 y 1 ad y ad JSU an u b dan u b RFE d ba stan ć ba stan NTE ć I ę ię n n i kn mia likn mia NTY i l z ME ć k ść z ść k ść li oś ilo ilo ilo ELE

• • • • • 2

1

1:06,9

2

4

3 4 5 6 7 8

2:00,4

1

1:29,0

2

2:36,4

3

1:46,9

4

2:33,4

5 6

2:09,9

7

1:48,6

8

czas [s]

2:35

2:36

2:34

2:33

2:31

2:32

2:30

2:29

2:27

2:28

2:25

2:26

2:24

2:23

2:21

2:22

2:19

2:20

2:17

2:18

2:15

2:16

2:14

2:13

2:11

2:12

2:10

2:09

2:07

2:08

2:05

2:06

2:03

2:04

2:03

2:02

2:01

2:00

1:59

1:58

1:57

1:56

1:55

1:54

1:53

1:52

1:51

1:50

1:49

1:48

1:47

1:46

1:45

1:44

1:43

1:42

1:41

1:40

1:39

1:38

1:37

1:36

1:35

1:34

1:33

1:32

1:31

1:30

1:29

1:28

1:25

1:26

9

1:21

1:22

1:19

1:20

1:17

czas [s]

1:18

1:15

1:16

1:13

1:14

1:11

1:12

1:10

1:09

1:07

1:08

1:05

1:06

1:03

1:04

1:01

1:02

1:00

59

57

58

55

56

53

54

51

52

50

49

47

48

45

46

43

44

41

42

39

40

37

38

35

36

33

34

31

32

30

29

27

28

26

25

23

24

21

22

19

20

17

18

15

16

13

14

11

12

9

10

7

8

5

6

3

4

9 1

4 8 3

2

2 4 4 4 1 3 4 3 3

1:23

5 14 7 16 23 18 1 9 5

1:24

5 9 7 1 5 3 1 5 5


a

Badania interakcji interfejsu

29

Porównanie wyników pomiędzy użytkownikami Porównanie:

Zapis drogi użytkownika numer 9 i 10. Użytkownicy pora pierwszy korzystali z interfejsu. Użytkownikami są osoby starsze, mało korzystające z komputera i internetu. Użytkownik 10 ma mniejsze doświadczenie od u zytkownika 9, 1 ny

1

5

2

5

2

2

9

4

14

11

3

7

4

7

4

4

1

4

16

10

5

5

1

23

14

6

3

3

18

11

7

1

4

1

4

8

5

3

9

8

9

5

3

5

9

całkowity czas

badany 1 badany 2 WNIOSKI:

2 ny

da da y2 1 a a n b b y a R an bad nu nu E d a a T a t t ć s s IN ć b nię n n Y ę a a i i T i k kn ć kli EN i zm ć zm l ć M k ś ś ś E ć ilo EL ilo ilo li oś • • • • • U

JS FE

Legenda:

2:35

średni czas 0:0365 między kliknięciami suma kliknięć 43 najczęściej klikany 2 element dojście do stanu tak końcowego trzy pierwsze 1,2,2 klikane elementy

1:47 0,036 29 2,3,7,9 nie 5,4,8

• każdy z badanych podczas użytkowania interfejsu klina na dany element dwukrotnie, sprawdzając w ten sposób zasadę działania • badany 10 jako jedynie nie osiągnął stanu końcowego, mogło to być spowodowane niekorzystaniem przez badanego z komputera i internetu, • starsi badani denerwowali się podczas użytkowania interfeju, po pewnym czasie byli znudzeni, użytkownik 10 zrezygnował z dalszego badania.


a

Badania interakcji interfejsu

30

Porównanie wyników pomiędzy wszystkimi użytkownikami badany kliknięcie 1 kliknięcie 2 kliknięcie 3

badany ilość kliknięć

element

badany 1 2 3 4 5 6 7 8 9

kolejność wybieranych elementów 1 2 3 4 5 6 7 8

WNIOSEK: 9

10

Strategia wyboru trzech pierwszych elementów kliknięcia wśród badanych jest przypadkowa. Każdy z badanych wybiera zupełnie inne elementy. Nie ma powtarzającego się schematu. Jednak większość badanych w pierwszej kolejności chiała ułozyć jeden z poziomych pasków interfejsu

2

5

4

5

9

9

4

6

1

5

1

2

1

4

6

1

1

9

2

4

3

3

7

6

4

1

3

7

2

8

8

9

10

średnia

13

43

29

19

WNIOSEK:

1

2

3

ilość kliknięć 4 5 6 7

11

11

19

17

1

ilość kliknięć na dany element 2 3 4 5 6 7 8

9

10

1

1

1

1

1

3

1

1

5

2

1

1

3

3

1

3

1

1

9

4

1

1

1

3

1

1

1

1

7

4

1

1

3

1

3

1

1

3

1

4

3

3

1

1

1

5

1

1

5

1

1

1

1

1

3

1

1

1

3

3

1

1

3

1

1

3

1

3

1

4

1

1

5

3

1

1

1

1

5

3

1

1

1

3

1

3

1

1

5

3

13

21

9

Średnia ilość kliknięć wynosi 19 przy czym minimalna ilość kliknięć to 8.

WNIOSEK: suma 17 27 21 19 22 16 19 22 20

najczęściej klikanym elementem interfejsu jest kwadrat numer 2. najrzadziej badani klikali w element numer 6 i 4


a

Ś

Badania interakcji interfejsu

Porównanie wyników pomiędzy wszystkimi użytkownikami z podziałem na grupy wiekowe ilość kliknięć

DZIECI 5 -12 lat

ilość kliknięć badany 1 ilość 11 kliknięć

1

11

2

11

2

3 średnia

4

5

6

7

8 średnia

11

19

13,6

17

13

21

9

13

10

średnia

43

29

36

13

5

21

6

WNIOSEK:

9 13

9 10

14,6

9

17

4

8

STARSI 50 - 60 lat

13

3

7

DOROŚLI 18- 30 lat

43 29

• • • •

grupa dzieci uzyskała najmniejszą liczbę kliknięć - 13,6 dorośli klikali średnio 14,6 razy średnia kliknięć w grupie starszych jest bardzo wysoka i wynosi 36 kliknięć różnica średniej spowodowana jest bardzo dobrą znajomością programów komputerowych i aplikacji w grupie dzieci i dorosłych.

31


a

Badania interakcji interfejsu

32

Porównanie wyników pomiędzy wszystkimi użytkownikami z podziałem na grupy wiekowe kolejność wybieranych elementów kolejność wybieranych elementów badany 1 2 3 5 4 kliknięcie 1 2 2 1 kliknięcie 2 1 3 7 kliknięcie 3 3

5

6

7

8

9

10

5

9

9

4

6

1

5

4

6

1

1

9

2

4

6

4

1

3

7

2

8

2

3

3

1

2 1

2

4

2

5 1

7

6

2

4

3

5

3

3

2

3

8

3

1

2 3

6

2

7

2

3

4

9 1

5

1

7

6

4

1

2

1

1

9

1 1

2

1

1

8 3

3

2

3

WSZYSCY BADANI

STARSI 50 - 60 lat

DOROŚLI 18- 30 lat

DZIECI 5 -12 lat

1

4

8

2

9 3

3 12 2 2 2 1 3 2 2 1

7

2

3 2 13

5

3

3

3

6 1

2

3

1

8 3

2

3

1

1

9 1 3

1 2

WNIOSEK: • w grupie dzieci powtarzającym się elementem w trzech pierwszych kliknięciach jest element 1 2 i 3 • w grupie dorosłych powtarzającym się elementem jest element 9, 6, 4, 1 • element numer 8 byl kliknięty tylko 1 raz, a element 7 dwa razy. Były to najrzadziej klikane elementy


a

Badania interakcji interfejsu

Porównanie wyników pomiędzy wszystkimi użytkownikami z podziałem na grupy wiekowe

DZIECI 5 -12 lat średni czas pomiędzy kliknięciami badany 1 2 3 średnia czas 0:02,45 0:02,45 0:02,68 0:02,52

DOROŚLI 18- 30 lat 4

5

6

7

STARSI 50 - 60 lat 8

0:02,64 0:02,46 0:02,62 0:02,88 0:02,46

średnia 0:02,61

9

10

0:03,65

0:03,6

średnia 0:03,62

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

WNIOSEK: • średni czas pomiędzy kliknięciami najkrótszy jest w grupie dzieci i wynosi 0:02,52, grupa dorosłych to czas 0:02,61 • najdłuższy czas pomiędzy kliknięciami reprezentuje grupa dorosłych to 0:03,62 • grupa dorosłych dłużej od pozostałych zastanawiała się nad wyborem elemnetu.

33


a

Ś

Badania interakcji interfejsu

34

Porównanie wyników pomiędzy wszystkimi użytkownikami z podziałem na grupy wiekowe DZIECI 5 -12 lat

element

ilość kliknięć na dany element badany 1 2 3 suma 1 1 1 1 3 1 1 3 2 5 1 1 1 3 3 1 1 3 4 4 3 3 1 5 7 1 1 1 6 3 1 1 3 7 5 1 1 5 8 7 1 1 1 9 3

1

2

3 4

5

4 7

5

8

5 7 7

3

DOROŚLI 18- 30 lat

WNIOSEK: 4

5

6

7

8

1

1

3

1

1

3

1

3

1

1

3

1

1

1

1

1

3

1

1

3

1

1

5

1

1

1

3

1

1

1

1

1

3

1

3

3

1

1

1

1

3

1

3

1

1

1

3 6

3 7

3

2

7 4

9

STARSI 50 - 60 lat

9 9

5

9 9

8

suma 7 9 7 9 9 7 9 7 9

3

10

5

2

9

4

7

4

1

4

5

1

3

3

1

4

5

3

5

3

1

7 6

2

4

9

suma 7 13 11 5 6 6 5 8 8

7

7 9

7

9

13

5

11

6

8

5

3

6

5 7

• w grupie dzieci najczęściej klikanym elementem jest przycisk numer 5 i 8 • w grupie dorosłych liczba kliknięć jest bardzo wyrównana, 7 razy został kliknięty element numer: 1,3,6,8 9 razy kliknięte zostały elementy: 2,4,5,7,9 • w grupie osób starszych najczęściej klikany był element numer 2 i 3 • w obu grupach najczęściej klikanym elementem byl kwadrat numer 2

6 9

8

8


a

Wnioski

35

1. Najwięcej trudności sprawiło badanym prawidłowe ułożenie kwadratów 2,4,6,8. 2.Badani często dochodzili do momentu, kiedy tylko jeden z kwadratów był ułożony nieprawidłowo (byl to kwadrat 2,4,6,8). Wzbudzało to zdenerwowanie i zniecierpliwienie oraz negatywne emocje. 3. Dla starszych użytkowników interfejs okazał się skomplikowany, denerwowali się w trakcie jego użytkowania, określali go jako trudny i niezrozumiały. 4. Młodsi uzytkownicy określili interfejs jako prosty w obsłudze. Szybko dochodzili do stanu końcowego. Użytkowanie interfejsu nie sprawiało im problemu. 5. Stan końcowy dla użytkowników był logiczny i potrafili go określić już na samym początku użytkowania. 6. Badanym ciężko było opisać logikę interfejsu. 7. Część badanych zastanawiała się czy dojscie do stanu końcowego jest możliwe. 8. Zrozumienie przez użytkowników zasady działania interfejsu znacznie skracała czas jego wykonania (przykład badanego numer9), jednakże zrozumienie interfejsu nie gwarantuje wynonania badania w najktótszym czasie. 9. Czas wykonywania badania może być przypadkowy, a pierwsze ułożenie interfejsu nie gwarantuje, że druga próba będzie przebiegała w podobny sposób (w poprzybliżonym czasie, w przybliżonej liczbie kliknięć, wniosek na podstawie badanego numer 7) 10. Znajomość programów komputreowych, aplikacji, korzystanie z internetu znacznie ułatwia dojście do stanu końcowego. Możemy to zauważyć na wynikach badań grupy dzieci i dorosłych.


a

36

Paulina Żak

Pracownia Badań Użyteczności Zakład Badań Wizualnych i Interakcji Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Katowice 2014

Profile for Zakład Badań Wizualnych i Interakcji

Projekt interfejsu i badania interakcji interfejsu  

Paulina Żak / 2 rok wzornictwo / Badania użyteczności / Zakład Badań Wizualnych i Interakcji / Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Projekt interfejsu i badania interakcji interfejsu  

Paulina Żak / 2 rok wzornictwo / Badania użyteczności / Zakład Badań Wizualnych i Interakcji / Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Profile for zbwii
Advertisement